Sunteți pe pagina 1din 24

o STRUC

SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA DE
BACALAUREAT ................ pag. 2-3
Cronometru pentru
Variator de putere histe-
rezis
INITiERE iN
RADIOELECTRONICA ......... pag. 4-5
Am plificatoare ionale
cu 741
HI-FI ........................... pag.6-7
Am plificator de putere
Egalizor grafic
Amplificator cu alimentare

CQ-VO ........................ pag. 8-9
QSO-ur prin de ra-
dioamatori
LA CEREREA PIONIERILOR
................ pag. 10-11
16 radioreceptoare
P reamplificator
ATELIER ... . . . . . . . . . . . . . . . ... pag. 12-13
Osciloscop
Stereo deck
AUTO-MOTO ................... pag.14-15
. Autoturismele OLTCIT:

DACIA 1300:
n caroserie!
FOTOTEHNICA ................. pag. 16-17
Minireflector
Schimbarea

CITITORII ........ pag.18-19
MAIAK 203 SUPER: dece-
nectare
fulger
logice cu circuite in-
tegrate TTl
Apel n dublu sens
TEHNiCA ........... pag. 20-21
AY 3-8500
Televiziunea n culori
REVISTA REViSTELOR ............. pag.22
Semnalizare
CW-QRP

Aprindere
Reglaj de ton
PUBLICITATE ...................... pag.23
STEREO-
SERVICE. pag.24
A Ul - NR.
II
A AT RI
prin SATELITII
DIOAMlt
N PAG. 8-9)
fie
care
a
joc.
n ... ..-n",n.t,
se te ceasul cu
comutator cu inere.
moment timpul ncepe
...........,n""t'r"'t pentru partenerul
Selectarea unuia din

sportu!ui,
sportive
acestei
spectacu lozita':"
DESCRIEREA 1JIL.""",...un

Principalul bloc al
constituie oscilatorul
zat cu circuitul integrat ,BE555 , utili-
zat n regim de astabii. de
este 2 Hz. Pentru stabi-
lirea valorilor lui , R2, R3 si Ci s-a
procedat cum S-a
avut n vedere faptul pentru a
un factor de al osci-
Ct timpul
tate a oscilatorului realizat cu ,BE555
n exclusivitate de compo-
externe. R3
a
cu acela;; rol ca
la ceasurile meca-
TEHNIUM 9/1984
sau BLITZ. p14, res-
pectiv p19, prin irea corespun-
cifrei 2, respectiv decodifi-
carea cifrei S cu pa (1,2/3) pa (4, S/6) ,
blocarea impul-
surilor de tact la grupul propriu de
(prin pa/11 , respectiv
p8/8) permite aplicarea impulsuri-
lor de .. blincking" cu de 2
Hz la blocul decodificatoarelor,
prin p2/8 p4/6. Toate
rele s nt la zero ct timp cea-
sul este oprit, prin p6/S.
3. Blocul decodificatoarelor

n cele mai semnificative
3 din fiecare grup, din
codul zecimal codificat binar n cod
7 segmente
lor n regim continuu sau "blinc-
king". Semnal pentru stingerea in-
a se de
la pS/11 la pinul 4 al integratelor p20,
p21, p22 sau pS/6 la p23, p24, p2S.
Decodificatoarele snt de tip CDB
446, iar snt cu anod co-
mun, de tip ROL 77 sau alt tip. Blo-
cul mai aprinderea inter-
cu perioada de 1 s a punc-
telor zecimale, aplicnd' impulsu-
rile respective prin tranzistoarele
T1 T2. de limitare R40
R41 snt 'de 120 il pentru a limita
curentul prin 3 puncte zecimale la
aproximativ 3 x 12 mA, necesar pen-
tru o iluminare iar R8 ... R39
snt de 420 il pentru a stabili curen-
tul prin fiecare segment la aproxi-
mativ 12 mA.
4. Blocul comutatoarelor reali-

k1 (POR): pornirea oprirea cea-
sului prin validarea impulsurMor de
ceas spre
k2 (NORM/BLlTZ): comutarea n
regim de sau
blitz'"
.. k3 1/2): selectarea
unuia din ceasuri.
Fiecare comutator a fost protejat
mpotriva parazite cu
bistabilele de tip O p6/S,6, p7/S,6
p7/8,9, sincronizate cu impulsurile
de la irea oscilatorului.
PUNEREA N
Pu nerea n a aparatului
este deosebit de putndu-se
face cu ajutorul unei sonde logice
al unui ceas etalon.
Butonul de pornire fiind pe po-
OPRIT, se alimenta-
rea si se cu sonda
oscilatorul impul-
suri. Se regimul BLITZ
se butonul de pornire.
Se va observa pe selectat
contorizarea celor 5 minute. Com-
parnd timpul cu ceasul eta-
lon, se poate face reglarea perioa-
dei de a astabilulul cu aju-
torul R3. In acest
regim se primele 3
din de divizare. Verifi-
carea ntregului se face prjn
selectarea regimului NORMAL. in
acest regim se va putea face o re-
glare a perioadei de
timpului ndelungat n care
se pot acumula erorile. Se va repeta
procedeul pentru contorul celuilalt
partener.
S-a aparatul
aproximativ 1 NSV, sursa necesitnd
fie Ponderea consu-
mului o au cu LED-uri.
Pentru a realiza un ceas similar care
fi alimentat la baterie, se
circuite integrate nume-
rice CMOS avnd i ii,
recent asimilate la Intreprinderea
MICROELECTRONICA. Schema lo-
va fi i. Ponderea cea mai
n reducerea puterii ab-
sorbite de aparat o va avea utiliza-
rea cu cristale lichide,
cum snt cele realizate la I.F.T.M. -
M Ceasul realizat cu aceste
componente are avantajul alimen-
cu un curent foarte mic de la o
de tensiune sau
de la baterie. Dezavantajul acestuia
n schema de
a cu cristale
lichide.
TEHNIUM 9/1984
V4114TOl DE rUTElE
F414 BISTEIEZIS
n tabel s nt trecute valorile uq-
ghiului de deschidere tensiune;a
de histerezis pentru diferitele valori
ale RS = R6.
Ing- AURELIAN MATEESCU
Triacul va fi cu radiator
termic dimensionat n de
curentul de BObrQa L
avea 2S-30 de spire CuEm 1,0 mrr,\
pe o de cu diametrul de
8-10 mm I = 30 m-m. Se va res-
pecta tensiunea de lucru pentru
condensatoarele C1 -C3 i"se va
asigura
pentru triac, puntea de diode re-
RS R6.
n general, schemele de varia-
toare de putere cu triac de oon-
. mai deza-
vantajul unei de
faptului nu se
unghiul de deschidere pen-
tru poarta triacului n plaja ne-
Triacul ncepe se des-
de la o tensiune de circa 40 V
sau chiar mai mult, lucru nedorit de
cele mai multe ori atunci cnd se ur-
unei con-
tinue a tensiunii la bornele sarcinii.
n vederea remedierii acestui de-
fect, n schema din figura 1, rezis-
RS R6 au rolul de simetri-
zare a tensiunii ce se diacu-
lui, cu puntea de diode
asigurnd tensiunea pen-
tru condensatorului C2.
La atingerea tensiunii de deschi-
dere a diacului, acesta deschide
triacul.
Circuitul format din R4 - C3 asi-
triacului la vrfurile
de tensiune Circuitul for-
mat din bobina L condensatorul
C1 evitarea
lei din circuitul de deschidere a tria-
cului, parazitare care
fu ionarea aparatelor de radio
TV n special n domeniul modu-
de amplitudine. sar-
cinii Rs depinde de curentul maxim
suportat de triac.
R5 = R6
(kfl)
68
47
33
27
22
10
4,7
L
Unghiul Histerezis
de deschidere (grade) (V)
148 35
150 30
151 20
155 10
157 O
160 O
166 O

ITUII
General-locotenent GHEORGHE ENCIU -
NRQM..NIA p., Editura
ifica $i Bucuresti, 984 .
ul IN
autor general-locotenent GHEORGHE EN-
o ie prezentarea
pasionant domeniu cunoscut pentru
publicului larg de la primele din le
p1 Imensul material documentar
zat si sintetizat de autor,
de dezvoltare ale tei
znd, ntr-o
lor progreselor tehnice, constituirea $ extinderea
loacelor de comunicare din sectorul civil si di n cel
de organizare $ instruire.
volum de pus ia ia
cititorului i se numeroase pagini inedite ce faci-
nceputurilor radiodifuziunii. servici-
ilor telefonice, industriale pentru telecomuni-

Constituind o lucrare de volumul
semnat de general-locotenent GHEORGHE ENCIU ra-
mne, n timp, o la
istoriei unui domeniu vital pentru concret iza rea progre-
selor economice, sociale $ i culturale n dezvoltarea
noastre.
Q.T.U. de YO .
unde ultrascurte "Victoria 39", des-
n R.P. la care au
participat echipe din R.P. Bulgaria,
R. S. R.O. Germana,
R.P. R.S. Romnia, U.R.S,S
reprezentativa
Romniei a frumoase rezul-
tate, clasindu-se pe locul III la 144
MHz, locul V la 432 MHz focul IV
n clasamentul general.
La Campionatul de creatie teh-
din domeniul
lor organizat de
de Radioamatorism revistei
"Tehnium" a acordat trei premii n
valoare de SOO de lei unor tineri ra-
dioamatori care au prezentat
valoroase. Premiile au fost acordate
lui Szabo Mozes din Cluj-Napoca;
Baksa Harold din Endre-
jevski Petre din ti.
La Concursul internat ional de
Echipa a
fost din Ilie
Y03CO. lulius Y021S, Dan Po-
top!, Y03AID, George Pintilie,
Y03AVE, Virgil Ionescu Y09CN, lu!
lian Teodorescu: Y09AGM .

.
,
Pagini realizate de fiz. A. MARCULESCU
12. MODULW COMUN
n capitolul 2 am "demonstrat" pe
un caz particular faptul AO am-
numai dintre sem-
nalele aplicate celor
rejectnd semnalul de mod comun,
tensiunile de care
au amplitudine i i
ambele baza
simplificat descris mal
sus, sntem acum n
aceasta afirmA:
de
cele doua
un semnal sinusoidal
000 si
Lucnnd
de 1 000 Hz suprapus peste sinu-
soida de 50 Hz.
Pentru a reduce amplitudinea
semnalului de 50 Hz la tre-
buie valoarea co-
mune de emitor (dar n acest caz
factorul de zgomot) toto-
1mpere-
nea de decalaj de intrare sau ten-
siunea de offset (offset voltage), re-
prezentnd tensiunea ce trebuie
pe una din cnd cea-
este la pentru
a aduce la zero tensiunea de ire.
Tensiunea de of1set este
de mperechere a
tranzistoarelor din etajul
de intrare. Ideal, conectnd la
ambele tensiunea de
ar trebui fie Practic nu
se o tensiune di-
trebuie
pentru a compensa imper-
pentru a anula ten-
siunea de ire.
Tensiunea de offset este
n cataloage, de obicei ca ma-
avnd valori uzuale de la ordi-
nul zecimilor de milivolt la or-
dinul zecilor de la unele ti-
puri moderne de AO, ea poate
cobor la ordinul
din circuitul ex-
tern snt relativ mici, tensiunea de
01fset poate fi direct co-
nectnd un milivoltmetru electronic
ntre cele atunci cnd
ies irea este la zero. Pe de
parte, se un montaj
cu ie cu tig fix, offsetu! se
poate deduce din efectul asu-
pra tensiunii de se compen-
offsetul se mparte decala-
tensiunii de la va-
ale modelului AO ideal este aceea
.AU at>:
sorb curent. In realitate, impedan-
dintre cele
nefiind infinite, fiecare intrare
absoarbe un anumit curent din
de polarizare sau
din sursa de semnal (fig. 56). Deoa-
rece nu snt n gene-
ral egali (imperfecta simetrie in-
a AO si nesimetria circuitului
extern), se se folo-
n calcule media lor aritme-
atunci cnd tensiunea de
este zero,
18 = (1 8+ + 18 )/2 (22)
care se te curent de polari-
zare de intrare. Valorile uzuale pen-
tru 18 s nt de ordinul zecilor sau ai
sutelor de nanoamperi n cazul
cu intrare pe tran-
zistoare- bipolare, coborind la
ordinul "picoamperilor pentru AO
cu intrare pe FET -uri.
neglijati de noi n
studiul cu pro-
duc de tensiune pe
externe, ceea ce
conduce la unor tensiuni
t:"-IUU,C!It:: de atunci cnd ten-
de este impli-
cit la abaterea n tensiune
valoarea baza
modelului de
de pola-
n paralel cu grupul serie
Rr + Ri, deci practic o
RiRr
R = Rd/Rf = -- {23}
Ri+ R
f
(deoarece RL este foarte n
ie cu RI)' i valoare
R este ntre intrarea
neinversoare De obicei se
utilizarea unei re-
glabile de valoare mai mare
(n trimerul Rx. reprezentat
cu linie ca n lo-
cui lui R), prin a ajustare se
abaterile Ri
Rr.
Un alt exemplu de aplicare a pro-
cedeului, tot pentru amplificatorul
inversor cu a fost dat n fi-
gLJ.ra 15 Rs = RtI/Rl ).
In .cazul amplificatorului neinver-
sor cu procedeul se
cum se n figura 58. Valoa-
rea de reglaj a lui Rx" este n acest
caz Rx = R - Rf/I R;,
Rx = R - RiRr (24)
Ri+ Rr
n fine, n figura 59
procedeul de compensare.' pentru
repetorul de tensiune. EI n
introducerec..-.n serie cu intrarea
neinversoare a unei
R = RI' unde RI este de
cum se
mai frecvent, sursa de
semnal are o Zi
(dar pu-
tem alege RI = Z" suprimnd n
acest caz R (fig. 60).
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 9/1984
ft OSCILATOARE
IN PUNTE WIEN
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n Jocul becului cu
stabilizarea 'amplitudinii se poate
face cu un termistor. Cele mai
fiind termistoarele cu co-
eficient negativ de
NTC( scade cu
temperaturii), circuitu-
lui de se
. elementul regulator se pla-
spre ire, iar semireglabilul
spre (fig. 4). suficient de
sensibile la de curent/ten-
siune, termistoarele incon-
venientul de a
tem peraturi i ambiante lor
de a fi!), ceea ce impune reajustarea
dil1 R3' a optime
de In rest, de
la montajele precedente vala-
bile, cu
care vor fi stabilite de la caz la caz.
a mai
(dar foarte de stabilizare a
amplitudinii se pe conduc-
cu prag a unor diode simple sau
Zener, plasate n bucla de
De exemplu, n figura 5
este ilustrat cazul unor diode
nuite cu siliciu (1N9H, 1N4148),
montate n la bornele se-
r,nireglabilului R3' Limitarea amplitu-
dinii la ire (cca 1-1,2 V vrf la
vrf) se face prin deschiderea, pe
nnd; a celor diode atunci cnd
tensiunea de ire te,
ntr-un sens sau n pragul
de
R1
1,SkA.
(1
RS O,1fF
'IOkll
.....
5.' k.A.
Pentru unor amplitudini
mai mari la diodele 0
1
-0
2
pot fi nlocuite cu serie
(identice ca dar de sens
opus) de cte 2, 3 ... n diode
ite.
Artificiul acesta nu este
practicat, deoarece este mult mai
comod mai ieftin se nlocu-
diodele prin
diode Zener identice,' '.cu tensiunea
Uz (oricum, mai dect
tensiunea de alimentare N cel cu cel
2-3 V). Numai diodele Ze-
ner nu pot fi conectate n antiparalel
la bornele lui R3' ca 0
1
si O
2
n fi ...
gura 5, deoarece ele ar limita astfel
n polarizarea tot ca
diode este
n figura 6, unde se vede
DZ
1
DZ
2
snt legate n serie, n
sensuri opuse (anod la anod sau ca-
tod la catod - ordinea nu con-
iar grupul este mon-
tat n paralel cu semireglabilul R3'
Pentru ca grupul DZ
1
-DZ
2
con-
tensiunea la bornele iSale tre-
buie valoarea Uz + 0,6 V.
Prin urmare, amplitudinea vrf la vrf
a semFialului de va fj
la valoarea 2. (Uz + 0,6 V). In exem-
plul din avem DZ
1
= DZ
2
=
PL5V6Z, deci Uz = 5,6 V, iar ampli-
tudinea de vrf la vrf. este
aproximativ 2. (5,6 V ... 0,6 V) = 12,4
V" ceea ce o tensiune
eficace de cca 4,4 V.
a de care ne OCt;l-
este aceea cu stabilizare folo-
sind canalului unui FEr,
de tensiunea de ie-
(fig. 7). n exemplul prezentEl:t,
FET -ul este cu cu ca-
nal de tip N (BFW10, BFW11 etc.).
Canalul este conectat n ci(,cuitul
locul" b'ecului OU
din figura 2, rezIs-
sa' fiind prin polari-
zarea grilei cu o din ten-
siunea de ire, ale
negative le conduce dioda 01' Re-
R
4
curentul absor-
bit din ire, m-
cu Rs, divizorul reglabil pen-
tru polarizarea a grilei.
Condensatorul C
3
puisurile
conduse de pentru a se
. la bornele 'fui Rs 0/ tensiune
cu amplitu-
dinea semnalului de ire.
Pentru a mecanismul de
stabilizare, presupunem la un
moment dat o de tere a
semnalului de ire. Aceasta se tra-
duce prin tensiunii nega-
tive ntre ur-
de o tere
a canalului
implicit de o a n
tensiune a! AO. In am-
plitudinea de ire revine la valoa-
rea Stabilizarea
bine la de
dere a amplitudinii, cu ca,
n regim normal de lucru,
canalului nu fie prea de
valoarea (care corespunde
unei tensiuni nule ntre
.
Aducerea montajului n regim de
se face
prin manevrarea a semire-
glabilelor R3 Rs. Toate valorile
pieselor din circuitul de se
pot optimiza experimental n
de tensiunea de alimentare, dar mai
ales de tipul (chiar de exemplarul)
de FET utilizat. .
n incheiere, propunem construc-
torilor realizarea uriui 08-.
cilator sinusoidal cu
de 1 kHz, de mici dimensiuni, ali-
mentat de la o baterie de
9 V cum se
n figura 8. EI este deosebit de util
pentru verificarea amplificatoarelor
AF, ca a unor componente elec-
tronice (inclusiv amplificatoare ope-
de tipul celui utilizat n
montaj, acesta este prins 1n
soclu).
de schema din figura 2, apar
n plus:
- divizorul Rs-Rs, reali-
zerouf artificial necesar circui-
telor de
egale, dar cu valori necritice,
orientativ ntre 5 kO 12 kD);
-condensatorul C
4
(n paralel cu
R
s
), pentru a asigura.
celor surse de 4,5 V,
realizate prin divizare;
- grupul serie R
7
-R
s
conectat n
paralel cu R
2
-C
2
, care. permite adu-
cerea de exact la
1 kHz.
Montajul n gol (cu
rea un curent sub 10 mA. Re-
R
4
se va alege experimental
astfel ca tensiunea de ire va-
rieze-l (din P) n 0-1 V.
(t,;ONTINUARE IN NR. VIITOR)
Pentru amatorii de H I-FI propun
spre realizare un amplilicator de
putere cu superioare.
Schema de principiu este
Etajul ire este n AB, rea-
I izat cu tranzistoarele T 5 T 6 de ti-
pul 2N3055, care,in de ten-
siunea de alimentare, poate debita
ntr-o de 4 .o o putere de
peste 50 W. Montajul
cu tensiuni ntre 10 V 60V, cu pu-
terea de ire
de tensiune.
Tranzistoarele finale snt prece-
date de tranzistoare com-
plementare npn-pnp, respectiv
B0139-80140, cu care se reali-
defazarea semnalului de in-
trare atacului n
contratimp al finalelor. Polarizarea
ilor T 4. T 5 - T 3' T 6 este asigu-
de grupul de diode D1' D
2
de ti-
pul 1N914 (sau orice diode cu sili-
ciu, chiar valide din
tranzistoare defecte).
n paralel cu diodele 0
1
, O
2
se
te un termistor montat pe ra-
diatorul tranzistoarelor finale care,
la temperaturii (n cazul
n care amplificatorul la o
putere mare de ire sau orice fac-
tor ce duce la ridicarea temperatu-
rii), du-
la curentului injectat
n evitnd n acestlTiod
ambalarea distrugerea
montajului. Eta.iul pilot este echipat
cu tranzistorul T 2 de tipul BCi07.
Amplificatorul are la intrarea sa un
tranzistor de ti pul BC177, 'pare are
rolul de a asigura o sensibilitate
o de intrare ,a,c-
pentru preamplificatorul
care I poate precede. De aseme-
nea, per global, amplificatorul are o
Din punct de vedere constructiv,
mai multe tipuri de egali-
zoare: cu filtre active, cu filtre trece-
cu cu induc-
tante simulate _etc. Schema pre-
este ele tipul cu
Deoarece de
reglaj s nt n progresie fiecare
este dublul celei prec.edente, egali-
zorul este de octava (o = o
dublare de In acest mod
10 benzi de
gama audio.
Egalizorul prezentat o
E
Ing. MIHAI COeiRNAI
de tip paralel ire
serie intrare (R
3
, R4' C2'> C
6
), ceea
ce proprie
de
tranzistorului T 1 asupra
de intrare, ea fiind aproape
n ex.clusivitate de valorile rezisten-
de polarizare ale acestui prim
etaj. la a ie-
SORIN SAVA
buna uniformitate n (3dB,
cu toate pe ,1:)").
Schema este IOU nece-
reglaje. Componentele trebuie
fie de calitate, n special conden-
satoarele, valorii
indicate n tabel cu o de
maximum 5%.
T n caz amatorii nu dispun de
de 10 k.o, se pot
monta alte valori (n gama 5 kO-
100 kO), cu
valoarea trebuie
fie cu valoarea
este de tranzistoarele
T 7' T 8' respectiv BC1 07, BC177. Da-
curentul ar
te excesiv prin T 5 T 6
(2N3055),
de pe R
14
'.
R
15
(0,3-0,4 n) n curent alternativ,
cu semnal la intrare, va duce la des-
chiderea tranzistoarelor T 7 T 8
untarea n tranzistoarele
T
3
T
4
, limitnd automat curentul.
. n sarcina de valoare foarte
Montajul va fi realizat cu compo-
nente de calitate. tranzistoa-
rele vor fi cu acela? i fac-
tor de amplificare n curent, {3 (pe-
rechi B0139-B0140, 2N3055)1. dife-
nefiind mai mari de 5%. In pri-
cabJajului, acesta se va realiza
n de de gabarit
de piesele existente, iar pentru o
se vor respecta re-
guli de trasare a pistelor pe
de circuit imprimat, cum ar fi:
- traseu de unic bu-
cle se ca o linie
la care vin n ordine, de la A la G, ca-
petele componentelor puse la
.
- a puncte de
unul de intrare (A) altul de ie-
(G).
O de cablaj, ceva
mai dar cu rezultate foarte
b.une, este aceea a ntr-un.
singur punct a tuturor capetelor
dinspre
Reglajele snt relativ simple, ne-
lor R3 R4'
P1 -:- P10 = R3 = R4
27.0 pot fj de
33 .o sau 22 .o. Se pot folosi orice tip
de amplificatoare dar
s nt preferate' cele de zgomot redus
(de exemplu p,A709, p,A741 , pA739 ,
pA 749 , LM101 sauK553Y,Il;1,
K553Y,Il;2, sau circuit-ele
{3A741. ,8M101, {3M358 , ROB709,
f
o C
1
cesitnd un osciloscop,
tor de ",i n" ",,, ...,;';,,,1
un voltmetru ..
La punerea n

cnd se ntre "ar-
a condensatorului
electrolitic de C
5
din
tensiunea de alimentare:' Din se
curentul de al
amplificatorului semnal,
o valoare de circa 30-50 .mA .
apoi cursoarel&-
glabilelor P
3
P
4
spre C
5

Se . semnal

ire forma de ncepe se
miteze. Apoi se curso-
rul semireglabilului P3 'in mo-
mentul n care sinusoida oe la
ajunge se limiteze """"""",'''',
i ie se
p 4 pentru
Cteva date tehnice
tante ale amplificatorului :
- tensiunea de alimentare: max.
60 \1;
- puterea 50 W/4 !1'
tensiunea de de 60
de
- banda de
Hz-40 kHz;
- raport c>o,-nn",I/'7nr,,,,..,,,,t
distorsiuni <
- amplificare n tensiune =
serlsH,iIi1:ate,a"' pentru
ROB101,

niare. Tranzistoarele pot
BC107, BC108, BC109,
BC171 , BC172 , BC173, cu
{3;::: 200.
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistei Radio
ional,' Sem iconductor.
Handbook, 1976.
32 Hz 10p,F 0,33 fJ,F
64 Hz 4,7 p,F 0,22 p,F
125 Hz 2,2 p,F 0,1- p,F
250 Hz 1 p,F 47 nF
500 Hz 0,33 p.F 22 nF
1 kHz 0,22 p.F 10 nF
2 kHz 0,1 p,F 4,7 nF
4 kHz 47 nF 2,2 nF
8 kHz 33 nF 1,5 nF
16 kHz 22 nF 1 nF
9/1984

[u u'limenture
. simetri
1. Caracteristici functlonale. Am-
plificatorul audio a carui
este n figura 1 se nca-
n normele de fideli-
tate. EI un coeficient redus al
distorsiuni lor dinamice, . o simetrie
a etajului final, este
cu la scurtcircuit
la la
pentru infrasonore.
Principalele caracteristici snt:
- banda de repro-
...... 16 - 100000 Hz;
- neliniaritatea curbei amplitu-
dine - in banda de
.... 0,5 dS;
- tensiunea la' in-
trare .... ,............ 1,0 V;
- tensiunea de alimentare ...... .
t25 V;
- puterea de ire
pentru o cu de'
8 O ............... 20W;
- coeficientul de distorsiuni ar-
, monice la de 63, 1 000,
10 000 Hz ................. 0,35%;
- de intrare .. 10 kO;
- puterea .... 50 W.
2. Descrierea Pri-
mele etaje (T1, T3, T5) snt
TEHNIUM 9/1984
Ing. MATEI ANDREESCU
1"
R3, R4 din
emitoarele tranzistoarelor primului
etaj terea
etajului ca a de intrare,
simetria. Condensa-
toarele C2 ce au rol de a
curbei m-
stabilitatea montajului.
R7 reglajul nulului de ten-
siune pe Tranzistoarele T4,
T6 8?a-zisa .. de
. curent" care te sime-
tria etajului final. Etajul final este
clasic. Tranzistoarele finale T12,
T13 vor avea de amplifi-
care n curent egali nu mai mici
de 15. Curentul de repaus n etajul
final se din. R15 este sta-
bilizat termic cu ajutorul lui T7, care
se pe radiatorul tranzis-
toarelor finale. Sistemul de protec-
este construit cu tranzistoarele
T8, T9 diodele 01 - 06. Circuitul
1128, C10 te stabilitatea
amplificatorului la ..
3. montajul. Con-
struit cu cu componente
verificate n prealabil, cu parametrii
amplificatorul se
satisfactie. Se vor
(CONTINUARE iN PAG. 9)

f ig.1. Schema a amplificatorului.
VALORilE COMPONENTELOR
Piesa'
Valoarea
R29 5600
C1 2,2 f.LF/100V
R1 22 kO
R2 6,8 kO
R3 2,7 kn
R4 2,7kO
R5 39 kn
R6 39 kn
R7 3,3 kO semiregl.
R8 6,8 kO
R9 1,5 kO
Ri0 kO
R11 130 n
R12 6,8 kO
R13 130 O
R14 130 O
RiS 2,2 kO semiregl.
R16 130 O
Ri7 16kO
R18 47 kO
R19 16 kO
R20 1 kn
R21 1 kO
R22 51 O
R23 10 O
R24 51 O
R25 0,39 O
R26 0,39 n
R27 0,39 O
R28 30 O
C2 4,7 nF
C3 30 f.LF/15 V
C4 100 f.LF/15 V
C5 100 f.LF/15 V
C6 1 000 pF
C7 330 pF
C8 330 pF
C9 1 f.LF/100 V
C10 0,022 f.LF/100 V
T1 SC 177A
T2 SC 177A
T3 SC 171A
T4 SC 177A
T5 SC 1'71 A
T6 SC 177A
T7 SC 177A
T8SC 177A
T9 SC 107A
TJO SO 139
T11 SD 140
T12 2N3055
T13 2N3055
01 SA157; SA 158; ORR404
. 02 idem
03 idem
04 idem
05 idem
06 idem
120
7
(URMARE DIN NR. TRECUT)
n cele ce J?nt prezen-
tate principalele caracteristici ale
de radioama-
tori cu care se pot realiza
rapio (OSO-uri).
In primul rnd, trebuie subliniat
principala a ntregii
n acest domeniu, al radio
prin de radioamatori, este
atingerea scopului folosind mijloace
ct mai simple, cu
De aceea din faza de a
satelitului s-a avut n vedere reali-
zarea -echipamentelor de pe
chiar de radioamatori, pe de o
parte, iar pe de parte, folosirea
pentru realizarea a echi-
pamentelor antenelor care
n dotarea de radioamatori,
practic
Pentru realizarea dezideratului
simplitatea sa-
de acum (OSCAR RS)
au fost cu unul sau
transpondere (a de
principiu s-a prezentat anterior)
un sistem de antene foarte simple
(de obicei, dipoJi simpli).
La acestea se un sistem de
electroalimentare compus din bate-
rii de elemente fotovoltaice baterii
tampon electrochimice, care permit
satelitului n umbra
traficului
Ing. VIRGIL IONESCU
V09CN
la anumite treceri (orbite).
Puterea a amplificatoare-
lor de RF de pe nu a
10 ... 20 W p l' n preze"t.
Sistemul de telemetrie al satelitu-
lui diverse date n
cu sistemul de. electroalimentare
cu modul de a trans-
ponderelorsau pe
(OSCAR 10).
Satelitul mai un sistem de
orientare a "atitudinii" (a
sale de sau
Acest sistem, n cazul
Hor de radioamatori, este
simplificat de aceea sate-
mului nu este suficient de
Diferite exterioare i
sateljtului care
permanent de
De aceea este uti-
lizarea unor antene cu pOlarizare
la de radioamatori
n scopul transmisiilor
3 METODE DE ASAMBLARE A ANTENELOR YAG I
PENTRU CIRCULARA
8
radio sol-satelit-sol. Vom reveni
mai jos cu descrierea unor antene
cu polarizare .
Motorul de apogeu (kick-motor)
sau pentru orbitei permite
imprimarea unor suplimen-
tare satelitului n scopul
sau orbitei. De obicei,
aceste se ime-
diat lansarea satelitului din ra-
cheta
Pentru realizarea prin
satelit ii de radioamatori este nece-
sar ca de
o echipare ce se pre-
mai jos.
Modul A. Se pot realiza
prin RS sau OSCAR 8 avnd
tip GP Al4 sau 5 Al8 sau dipol, care
caz puterea va fi(je cca
100
Pentru realizarea unei
mai avansate se !practic
numai asupra sistemului de antene.
Un sistem de antene realizat din
antene Yagi (pentru 145 MHz) di-
pol i simpli (pentru 28 montate
perpendicular permite eliminarea
fadingului de pro-
prii ale
Pe de parte, unui
sistem de antene cu pOSibilitatea de
n azimut per-
mite folosirea tuturor orbitelOl:' vizi-
bile ale RS OSCAR 8.
Modul B. In acest mod
NF-;::2 ,LJREC = OdB
echipare
- Receptor n banda de 28 MHz
... 29,5 MHz), cu sensibilitate
decca 1
- Antena de ie poate fi de IlO
tip GP sau longwire. _
- n banda de 144 MHz
(145,85 ... 146,00 MHz), cu puterea
10 ... 100 W. trebuie echi-
pat cu osci/ator de tip VFX care
asigure o stabilitate, . a;> a cum
este pentru emisiuni tele-
grafice sau SSB.
- Antena de emisie poate fi cu
8-9 elemente, n care caz puterea
va fi de cca 10 W, sau de
-
se pot realiza n prezent prin satelitul
OSCAR 10. Acest satelit are o or-
transponde-
rul fiind deschis automat numai n
a orbitei
de cnd satelitul se
te la mai mult de 18 000 km de
De aceea, lund n conside-
rare atenuarea de
antenelor
zgomotul propriu al receptorului
din banda de 145 MHz, echiparea
este calitativ mai
dect n cazul mODului A,
unde s nt n servici u satelit i cu or-
bite polare la altitudini moderate
L

/
DE REVOLU!JE/


/'
..4,1
'fU
4 -

e

2-
.-<
...J
1
am
----....
r---,


4 <
V
V

...."".
VITE'
---
----

\ ORec fJ
2
I
2 4 8101 2 4 8104 2 4 e 1
h ALTITUDINEA (I\m)
TEHNIUM 9/1984
d(km) 1 000 2000 4000 8000
A =2m 136 142 148 154
RS
Ao OSCAR 8
(dB)
A = 10m 122 128 134 140
1
d (km) 20000 24V000 28000 32000 36000
A = 0,7m 171 172,6 174 175,2 176,3
OSCAR.
Ao 10
(dB)
A = 2m 162 163,6 165 166,2 167,3
P
REC
SAT = PER - Ao + GREC = 21 dBW 176,3 dB + O da =
= - 149,3 dBW,
NF
sAT
= 2; T ZG = 2901<
P
ZG
REC SAT = KTB = 1,38 . 10-
21
J/K . 290 K . 4kHz ,
P
ZG
RECSAT(dB) = -228,6 dBW/K +24 daK +36 da =-168,6 dBW
S/Z
G
SAT = - 149,3 dBW + 168,6 dBW = 19,3 dB
P
REC
= PER A.o + G = O dBW 167,3 dB + 6 da =
= -161,3 dBW
= 4; T ZG = 900K
P
ZG
= KTB = 1,38' W -23 J/K . 900 K . 4 kHz
P
ZG
(dB) = -228,6 dBW/K + 29 dBK + 36 da =-163,6 dBW
S/Z
G
-,161,3 dBW + 163,6 dBW = 2,3 da
(1 200 ... 1 600 km).
- se cu re-
ceptorul de 145 MHz, care trebuie
o sensibilitate (cca 0,1
"N) zgomot propriu redus (NF <
4 ... 5 dB). De aceea este obligatorie
amplificatorului de RF in'
receptor, acest amplificator fiind
realizat cu MOSFET sau alt tip de
semiconductoare cu zgomot redus.
- Antena de trebuie
minimum 5-9 elemente (de
preferat Cross Vagi).
- din banda de 435
MHz (435,1 ... 435,3 MHz) trebuie
stabilitatea emisiuni-
lor telegrafice sau SSB, puterea mi-
de 20W depinznd de
antenei de emisie. Aici vom face cu-
cu "puterea echi-
care puterea
antenei dipol
Standard izotrop pentru a produce
pe satelitului inten-
sitate a undei ca sistemul real
plus antena de emisie. De
exemplu, un de 10 W cu o
Vagi cu de 10 dB are
o putere de 100
W, ct ar fi necesar pentru a pro-
duce cu ajutorul unui dipol izotrop
cu O dB o de intensi-
tate Din cele de mai
sus la
lui antenei de emisie puterea nece-
de la scade.
- Antena de emisie poate fi Vagi
(minimum 9 elemente) sau
(1-8 spire) pentru o putere a
torului de 40 ... 50 W.
ntregul sistem de antene trebuie
posibilitatea de rotire Al-EL;
n cazul cnd nu poate fi rotit dect n
planul Al, se vor putea folosi numai
orbitele cu ceea ce,
evident, un handicap n-
semnat n folosirea satelitului.
De ce se folosirea unui
sistem de antene cu polarizare cir-
(Cross Vagi sau
cum am anterior, sate-
snt cu antene dipol pe
de o parte, iar pe de parte, sate-
litul o serie de
care fac ca antenelor se
schimbe permanent.. '
Se transmisia radio se
poate realiza n normale
numai atunci cnd compati-
bilitate ntre antena de em.isie cea
de n sensul planul de
polarizare este (vertical sau
orizontal, de exemplu).
In cazul de radioama-
tori ce snt n serviciu n prezent,
'planul de polarizare al antenelor de
pe satelit este n
De aceea, n acest caz este conve-
nabil un sistem de antene ia
de radioamator de
cu polarizare circu care este
capabil unde cu
TEHNIUM 9/1984
polarizare brice pozit ie ar
avea. planul de polarizare.
Cel mai simplu sistem cu polari-
zare este format din doi di-
poli la 90
0
(perpendiculari) n
plan punctul de punere n
paralel prin linii ce ntre
ele cu '\/4, avnd un defazaj de
90
0
cum unul sau altul din di-
poli este legat cu linia cu ,\/4 mai
se schimbarea pola-
circulare (stinga-dreapta).
Antena este circular
va emite unde circular
polarizate (stnga sau dreapta,
sensul elicei). Undele circular
, vor puteam captate de un
dipol indiferent de sa de
emisle, cu singura de a se
ntr-un plan perpendicular pe
de propagare. de
asemenea, n acest caz
antenei elicoidale apare cu 3 dB mai
mic dect n . cazul Cnd transmisia
s-ar realiza o tot elicoi-
sau Cross Yagi (deci cu polari-
respecta
. - rezistoarele folosite vor fi, de
cu
de maximum 5%; reziste-
cu de carbon se vor
sorta
- condensatoarele vor fi de
calitate, cu pOliester metali-
zat, iar condensatoarele electroli-'
tice vor fi cu tantal;
- tranzistoarele perechi T1-T2
T3-T5, T4-T6, T8-T9, T1D-T11'
T12-T13 vor fi sortate pentru
teristiei ct mai apropiate (valorile lui
beta cu de maximum 10%);
- tranzistoarele T10 T11 se vor
monta pe cte un radiator de alumi-
niu construit conform figurii 3;
- tranzistoarele T12, T13 se vor
monta pe cte un radiator de mini-
mum 250 cm
2
(se pot monta izolat
pe un radiator comun de 500 cm2);
- T7 se va monta cu o pe
radiatorul unuia dintre tranzistoa-
rele finale.
4. Reglaje punerea n funqlune.
Amplificatorul se de la o
de 25 Vcc, nestabili-
conform figurii 4.
La amplificatorului se cu-
o d.e .an,
cu puterea de minimum 20 W. In pa-
ralel cu sarcina se un mili-
voltmetru de curent continuu. Din
R7 se unui mini-
mum de tensiune pe de

Din R15 se curentul de
repaus n etajul final in limitele
50-100 mA. tranzistoarele
T10, T11 T12, T13 snt bine mpe-
recheate, curentul de repaus se va
regla limita de 50
ANTENE
RECEPTIE
1
L--+
ANTENE
EMISIE


TRANSPONDER 1
1--
".
...
-.
TRANSPONDER 2

H
SISTEM
1-+
1--1--
DE
o......-
ElECTRO-
TELEMETRiE
AllMENTARE \\
., . 4
,. Aii'
....
..
RECEPTOR
TE LE ....
COMAN
1

SISTEM MOTOR
PENTRU PENTRU
ORIENTAREA eORECTlA
ATITUDINII
,
ORBirE I
1
CONFIGURATIA SATElITILOR PENTRU RADIOAMATORI
I I
zare dar, de
sens - stnga sau dreapta).
de pe sol cu o
sau Cross Vagi,
dipolul de pe satelit va
energie indiferent sa,
n caz contrar se un
curent de repaus n jur de 100 mA.
repetarea celor re-
glaje, la ire se cupleazao
cu de 80 minimum 20
W se pot face probe cu semnal.
Cu un osciloscop se poate
forma semnalului n toate etajele de
la intrare la ab-
distorsiunilor sau a
lor.
n figura 2 (a, b) este dat un model
de circuit imprimat pentru monta-
rea amplificatorului. Folosind un
preamplificator de calitate se poate
construi un amplificator cu perfor-
foarte bune ce se
n clasa de fidelitate.
Bibliografie: Radio (U.R.S.S.) nr.
11/1978, nr. 311979, nr. 11/1980, nr.
7/1983.
deci de satelitului, feno-
menele de fading specifice vor fi
diminuate.
In capitolul se vor pre-
zenta orbitele satelitilor modul de
prevedere a lor pentru utilizare.
(CONTiNUARE N NR. VIITOR)
(URMARE DIN PAG. 7)
f;g.3
fig.4 Sursa. de alimentare
4AT
+25V
.22t>Ve. a.
- 25V
9
Radioreceptoarele din figurile 1,
2, 3, 4 5 snt executate cu .. bobina
pe cu tranzis-
toare EFT351-EFT321 sau echiva-
lente. La aceste montaje s-a intro-
dus cu reglaj capa-
citiv sau care
te randamentul De
asemenea, s-a introdus n plus o
de 30. de spire
peste bobina de
este executat pe o
cu n care se bobi-
1 000 de spire cu conductor
CuEm 00,08 mm. .
Diferite variante ce se pot realiza
folosind bobinele cuplate
inductiv un cmp larg de
experimentare pentru tinerii radio-
afllatorL
In figura 6 este schema unui
radioreceptor cu un singur tranzis-
tor, cu care la folo-
te dublarea de tensiune cu aju-
torul diodelor EFD108.
de tip "reflex'l este destul
de avnd un
metru pentru reglajul volumului.
Tensiunea de alimentare va fi de
3-9 V. n difuzorul de ra-
dioficare este la tensiunea
de alimentare de ,9 V.
n figurile 7,8 snt variante ale
montajelor precedente, la care o
parte din de. radiofrec-
A
III


:\11

:t:1I1
... --t

10
Praf. MIHAI CHIRITA
ce se pe colectorul
tranzistorului snt aplicate pe bo-
bina pentru reamplifi-
care. Doza rea / se face cu ajutorul
condensatorului de
Montajul din figura 10 este o va-
a montajului din figura 6 (re-
flex cu Aici este do-
anume o
parte din de pe co-
lectorul tranzistorului este
pe pentru
reamplificare.
FiQura 11 schema unui
radioreceptor care o
pentru un tranzis-
tor pentru amplificare. Tensiunea
de alimentare este de 1,5-3 V.
n toate cazurite descrise mai sus
se folosesc tranzistoare pnp de ti-
pul EFT351-322, care se
din n cercurile de radio-
amatori. Se pot folosi tranzistoa-
rele BC 251-253 sau
(montajele au fost realizate
cu tranzistoarele EFT351-322).
Pentru mai' puternice n
sau n difuzor de radioficare
se pot realiza montaje cu tran-
zistoare, cum snt prezentate n
figurile 12 13. Aceste montaje se
compun din etaje, unul ampli-
ficator de iar al doi-
lea amplificator de
Primul tranzistor va fi de radiofrec-
\ t'\.n.
de tipul EFT317-319, iar al
doilea de tipul EFT351-322 etc.
Dioda va fi EFD108. Valoarea rezis-
toarelor cu asterisc va fi tatonam n
jurul celei nscrise n
Aceste radioreceptoare PQt func-
foarte bine n casca telefo-
la o alimentare de 1,5-3 V. La
o tensiune de 4,5-9
V, aceste montaje pot
cu un difuzor de radioficare.
n figura 14 este schema
unui radioreceptor cu 3 tranzis-
toare, care foarte pu-
ternic n difuzor de radioficare, fiind
alimentat cu 4,5 V. Reglajul volu-
mului se face Pri-
mul tranzistor va fi EFT317-319,al
doilea EFT351-353, iar ultimul
EFT321-322. Acest radioreceptor
poate fi ncorporat n caseta difuzo-
rului de radioficare.
n figura 15 este
schema unui radioreceptor cu . 4
tranziStoare. Fiind un radioreceptor
ceva mai l recomand
acelor tineri care au rea-
lizat cu .succes o parte din
montajele precedente. Circuitul os-
se compune din condensato-
rul variabil bobina
care primarul unui trans-
formator, (sau peste
se 6-8
spire cu i conductor. Detec-
este de o EFD108,
iar reglajuJ volumului se face poten- il<
Primul tranzistor este
EFT317-EFT319, urmat de un
tranzistor EFT351-EFT353. Cu-
plajul acestor tranzistoare este
prin condensatoare electroli-
tice. In circuitul de celui
'de-al doilea tranzistor este 'montat
\Iar i Q mootaju u\ CU

NI
primarul unui transformator deta-
zor de tipul MAMAtA, ALBATROS
sau similar. n secundarul
traf,lsformator sint montate'
tranzistoare EFT-321-322, 1n
numitul etaj final n CDntratimp. in
colectoarele acestor' tranzistoare
este montat primarul unui transfor ..
mator de ire tip MAMAIA sa)IJ AL
BATROS, care are secundarul
montat la bobina a unui di-
fuzor. Tensiunea de alimentare este
de 4,5 V-9 V. Acest radioreceptor,
realizat corect, va foarte
bipe foarte puternic.
In figura 16 este
schema unui etaj final conceput de
firma PHILlPS. Acest etaj final, care
se poate executa cu tip de
tranzistoare cu i trarTsfor,:,
matoare, poate forma etajul final al
montaj executat
schemele precedente sau poate
servi ca amplificator de audiofrec-
la un picup.
cum s-a radiorecep-
toarele. prezentate folosesc un
foarte redus de piese, care
se n mod curent n inventa-
rul cerCl,Jrilor de tineri radioama-
tori. Din 'aproape n aproape, reali-
zarea acestor radioreceptoare cre-
posibilitatea terii feno-
menelor ce se petrec n mecanis-
,mul radio.
BIBLIOGRAFIE:
u -
radioelectrice"
George Dan Operescu, ,Aparate de
radio cu tranzistoare"
V. Krstic, ,ABC radio"
1. aparate de
radio"
A
p
RF
TEHNIUM 9/1984
Pentru a putea amplifica semna-
lul furnizat de o (sau micro-
fon) cu cristal, montajul trebuie
prezinte o de intrare de
peste 500 kO. Deoarece conexiu-
nile SC sau ECnu nd.eplinesc
aceste se recurge la folosi-
rea unui montaj repetor pe emitor
(CC) reafizat cu tranzistorul TI. Po-
larizarea etajului se face cu rezis-
RI' a valoare de
la caz la caz, n de factorul
de amplificare n curent continuu al
tranzistorului (f3). Valoarea defini-
se la punerea n func-
a montajului.
n continuare, un cal-
cul simplificat al montajului.
Valoarea de .intrare se
cu formula:
RI h21 REI
RI + h21 REI
unde valoarea rezis-
R2 n paralel cu R3 cu rezis-
de intrare a tranzistorului T2
n cazul folosirii unui tranzistor EFT
323, din catalog se extrag datele:
hllf = 1,2 kO; h21 , = 100
Pentru a avea o de in-
trare mai mare, trebuie ca R I
valori ct mai mari. Produ-
sul ,BR E1 trebuie fie mai mare de
1 Mn pentru a rezultatul
scontat. De asemanea,
de intrare a tranzistorului T2 (Ra)
"" .... , .. " '''NII 9/1984
II B
Ing. A. NICOLAE
nu afecteze n mare valoa-
rea lui R
E1
.
Pentru a R
i2
s-a introdus re-
zistorul Rs a
valoare este de ordinul sutelor
de ohmi. Se are n vedere faptul
valoarea acestuia cu am-
plificarea etajului este cu. va-
loarea lui R4 (formula aproxima-

se va alege un compro-
mis ntre amplificare, R4 Rs. Ale-
gnd o amplificare A = 50 o valoare
R
4
= 10 ko', Rs va avea o valoare de
200n.
o stabilite aceste elemente,
la calculul de
intrare R i2:
RI2 hll + h2le ' Rm hll + h2le Rs =
1,2 + 100 . 0,2 = 21,2 kO. R
2
va trebui
o valoare mai mare dect R
i2
pentru a rezulta R
E1
ct mai mare.
Se alege R
2
= 50 kO. Cu aceasta
avem:
1 1 1 1
-=-+-+-=
R
E1
R
2
R3 'R i2
11
=-+-
R
2
R
i2
S-a neglijat termenul 1/R
3
fiind
foarte mic.
R
E1
devine:
_ R2 Ri2 _ 50 '21,2 [I_A'] = .
R
E1
- - ,\U
R
2
+ R
i2
50 + 21,2
=16 kO.
Rezistorul R
1
curentul le
rea de tensiune pe rezistorul R
2
(U
R2
) trebuie
T1
EFT323
(353 & 352) .....
(2
O,1fJF
Se alege U
CE
= 4 V. Rezulta U
R2
=.
= 5 V. Curentul de colector va fi:
UR2 5 V 1
le= = 50 kO J = Oii mA
Acum se poate calcula valoarea
R
1
:
Ee - (U
R2
+ U
SE
)
RI = 'f3=
le
9 -(5 + 0,2)
0,1
. [ V
= 3,8 Mn.
Cu aceste vai ori, de
intrare
. 10
6
100, 16 . 10.1
Ri1 = 3,8 . + . [O] =
= 'j,1 MD.
cum se amplificarea n

le
fi' R1 = Ee - (UR2 + USE)
n acest caz se alege un com-
promis ntre valoarea rezistorului
R
1
tensiunea U
R2
cu scopul de a
o valoare ct mai mare pentru
R
1
, iar tranzistorul lucreze nor-
mal nu se satureze sau se
blocheze),
tensiune a etajului repetor (CC) este
al doilea etaj in
tensiune, fiind
R4
AU2 =R
s
Condensatoarele e2 , C3 pot fi
cu mylar,hirtie sau ceramice.
OSCILOSCOP
GENERATORUL DE CALIBRARE -
1 kHz DREPTUNGHIULAR
Este compus dintr-un mul-
tivibrator amplificator (fig. 12).
Multivibratorul T1 - T2
de 1 000 Hz, semnal
dreptunghiular. se modi-
din condensatoarele C1 C2,
iar dreptunghiurilor din R3
R4. In colectorul amplificatorului
T3 s-a montat iun divizor n trepte
fixe de nivel: 0,1 V; 0,5 V; 1 V;
10 V. La acestea pot fi
scoase la panoul frontal la
borne, prin intermediul unui comu-
tator.
irea merge prin C5 la comuta-
torul K4 (Ia stnga - nivel sinusoi-
dai, la dreapta - nivel dreptunghiu-
lar), apoi la prin ee.
P9 nivelul
de ire va fj gradat n i
(fig. 13). iometrul P9 con-
densatorul CS snt folosite n comun
de generatorul sinusoidal de
generatoru! dreptunghiular, prin co-
mutare.
Casetofonul mai jos
o de
realizat. Rezuliatele pe ca-
sete CII oxid de fiei au fost compa-
rabile cu de un case-
tofon deck AKA I CSM02, pe i
tip de
Banda de
40-15000 Hz cu neurliformitate de
maximum 3 dB
Raport semnalilgomof: -47 dB.
Distorsiuni::; 3%.
Tensiune de intrare: microfon:
0.2 mV/3,3 kfl; magnetofon: 200
mV/SOO k!l.
Tensiune de ie;; ire 2: 0.3 V (depen-
de limitatorul dinamic de zgo-
mot folosit).
Raportul semnal/zgomot poate
la -51 dB cu un limitator
"DNL" .sau la -57 dB cu limitatorul
dinamic de zgomot prezentat n (1),
care a fost la rea-
lizarea Sistemul mecanic
folosit a fost cel dela casetofonul
"Minett'" la care au fost adoptate un
cap de .. Star" un cap uni-
versal stereo de 50 mH.
Primul etaj de amplificare, realizat
cu tranzistorul cu zgomot redus T
1
,
amplificarea semnalelor
captate de capul. universal n ia
"redare:' a celor captate de micro-
fon n ,.nregistrare".
Etajul este cu o
de tensiune prin
rezistorul R
4
cu o
de curent prin R6' Conden-
satorul C
2
are rolul de a suprima
semnalele din afara benzii audio,
raportul semnal/zgo-
mot.
12
LEU ROSU LED VERDE
Q \)
0
+ 1SV -1SV
el O 29 1
0
O
INTAAIt! .. Y"
Student BARBU POPESCU
Punctul de al tranzis-'
torului T 1 (U
CE
= 1,4 V, I
c
= 150
un compromis ntre ur-
asigurarea unei
mari cu tiri zgomot Ct
mai redus cu sursa de
semnal.
n continuare semnalul esle am-
plificat de etajul echipaj cu amplifi-
caJoyul A
1
.
In ia "redare" caracteristica
de frecventA de ele-
mentele R 16 C". R 17 cu constantele
de timp '1 =-2 =
precum de circuitul rezonant serie
L1-C6 acordat pe. de
15 kHz. R'2 se
experimental la punerea n func-
ea are rolul de a modifica
aiura curbei de a circuitu-
lui oscilant . implicit nivelul frec-
nalte. Ia redare.
In ia "nregistrare",' caracte-
ristica de este
de C13 , R'8, R
19
, C'2 de
circuitul L,-C
6
.
Semnalul amplificat corectat
este aplicat capului universal prin
intermediul R
20
--C
15
(pentru
un cap de 100 mH, R
2
0- 8,2 k.o,
C15 = 1 nF) filtrului C
16
--L
2
, acor-
dat pe oscilatorului de
premagnetizare, care are
rolul de a mpiedica
semnalului de n
etajele de amplificare.
qscilatorul de premag-
netlzare este cel folosit la casetofo-
nul "STAR". Pentru micsorarea dis-
s-a introdus o ne-
gativa de curent (prin R
24
). Forma
de se din rezis-
(1
12 nF
(2
22nF
R2
3,3K..o.
CD +1SV
R7
3,3KA
DE LA GEN.
1000 Hz ...ttRr
K5
PANOU FRONTAl OSCllOGRAF
BAZ'A DE TIMP BRUT
O.2ms
o
t0
o Sm.. K8 S#'
10ms 11/1 . 2fJ.s
AMPLIFI CATOR "1,1t5
'Ula rv SV
'ffi:
1V ---
0
. K1 .O.SV
O.2V
-o.1V
O,02V. 0,05 V
0
AMPLIFI (ATOR
FIN
"Y"
ES1RE
GENERATOR
CALIBRARE
O O
,'1!L rv
'1JL fV
'-=11
O O
CAl I BRArOR
J.. .L
T5.., 16 I 17= 8(1078
06 D7 = EF0108
08'" 1N40m
K4
K2
.INT. Ext
lc.j
SA'ZA EE TIM P
10
0
FRECV. FIN
BAZA TIMP
0
AM PllFI CATOR
INTRARE .X"
O
INTRARE .. X
TEHNIUM 9/1984
8 no- 29 H (verde) rotund
I
ANOOA GRILA SENSIBILITATEA TIMP DE TIMP DE
2-A 1-A PLACII DE OEPL. CO/H S REZOLUTIE LUCRU VF 1 F -K
V V X
0,17
280 + 516 1500
mm/V
0,45 Kg
tenta R
23
la 4,7 kn).
de a fost
prin orarea valorii conden-
satorului C
19
la 15 nF.
Diodele luminescente LED2' LED
1
"redare" "nregis-
trare" .
TEHNIUM 9/1984
Y
0,23
m m/V
MG1
16 10-
2
+-
10-
1
V1 V2
S, 80mA
Tr,= TranslHK12S
T4= 80135
04 I 0S=1N4Q01
P = 1PMOS
de inregistrare poate fi
mai folosind indica-
torul de nivel de vrf (peak level), fo-
losit la casetofonul Kenwood
Kx-910, publicat n (2).
Dispozitivul permite vizualizarea
nivelului nominal de nre-
h
1000
T, .. 8C41SC
T2, T3-8C 1078
A,-LI120,A
O-J,OZ=EF0108
V
6,3
A V
0,6 22,5 + 67,5
gistrare (O dB) la oricare din C1'e
canale.
Pragul de se la
1 dB peste nivelul nominal (O dB)
de nregistrare, din semireglabilul
R37'
Alimentatorul folosit nu
deosebite.
Pentru evitarea cuplajelor pe
sursa de alimentare, blocul motor a
fost alimentat de la o sepa-

Tranzistorul T
1
poate fi nlocuit cu
orice tranzistor pnp cu zgomot re;'
dus (BC179C, BC309C), iar/circuitul
Al cu circuite din seria 709, cu cir-
cuite sovietice K553UD2, K551 U01 A
etc., cu de compensare co-

Comutatorul K
1
a fost realizat
dintr-un comutator nregistrare-re-
dare de la "Maiak" dintr-un comu-
tator de la casetofonul "Star" (sec-
pentru asigurarea nu-
de contacte.
Bobina L
1
(de 2,7 mH) este de la
magnetofonul "Maiak", bobina L
2
P::::-
6 mH) de la casetofonul ,;Elek t roni-
ka"-302, iar L3 de la casetofonul
,.Star" Comutatoarele K2' K3 snt de
la magnetofonul "Maiak". Transfor-
GENERATORUl SiNUSOiDAl
de 1 000
este de tip RC. Schema fiind
nu o mai
Cele generatoare s nt reali-
zate pe separate, dar pot fi
pe pentru
de Ambele snt alimentate 'fa.
+ 15 V, oeza I de la redresorul de
tensiune. iar masa prin siste-
mul de prindere. Cele
toare nu fac parte obligatoriu din
echipamentul osciloscopului. Un
format minim de osciloscop este in:--
dicat n figura 14, unde se
dispunerea butoanelor .comuta-
toarelor pe panoul frontal. La gaba-
ritul de 250/130/270 mm acesta este
destul de mic n interior
destul de aerisit.
Tubul catodic utilizat are conexiu-
nile la soclu indicate n figura 1 S. El
poate fi nlocuit cu DG7-12 C,
n sau ale tensiu-
nilor de alimentare.
matorul de este cel de la case-
tofonul MK 125.
Indicatorul de nivel de vrf este fa-
cultativ, la fel si limitatoarele dina-
mite de zgomot.
Punerea n reglarea
Se tensiunile indicate n
care pot diferi n limitele
10%; la mai mari se depis-
se defectu'L Se co-
n ia .,redare" folo-
sind o de calitate se regleaza
azimutul capului magnetic.
Se R
29
la 47-50 kn $ i de
la un generator de
se un semnal de 15 kHz.
5--15 mV la intrarea circuitului ope-
Se miezul de
al bobinei L
1
pentru
a indicatorului VU-1. Apoi pt5 un ca-
setofon stereo de calitate se
un semnal de 400 Hz
cu nivel nominal (O dB), se re ca-
seta pe casetofonul a con-
este din R
29
se
VU-1. Se apoi
semnal de" la de audio-
(400 Hz). se te
sa la nivelul 1 dB,
iW din R37 se semnalizarea
diodei LED3' apoi R37 se
cu o de vopsea.
pentru canal se
analog. .
Pe de nregistrare, R
25

R'25 se la valorile mediane
(= 25 kn), din R
23
se stabile;; te forma
de (prin vizualizare pe
osciloscop); se grupul L
2
-.916 pe oscilatorului.
In punctul notat "A" se
cu . capul universal o de
22$1, pe care se de
tensiune curentului
de necesar capului
universal (n limitele 0,2-0,6 mA, n
de capului),
curent care se din R?5
(R'25)'
Se apoi un semnal
de 400 Hz (se fac mai multe ncer-
acelu-
ia;> i nivel la redare, O dB (identic cu
cel la nregisTrarea

Reglajul fin al curentului de pre-
se din R
25
,
I nreglstn nd semnalele de 400 Hz si
15 kHz la -20 dB sub nivelul nom'j..:
nal de nregistrare,
egalitatea se-mncUelor la re-
dare. Cu aceasta operat ia de reglare
s-a terminat, realizate
suplinind pe deplin efortul depus la
realizare. .
BIBLIOGRAFIE:
1) Revista "Radio", nr. 4/1983
2) Revista "Radio", nr. 8/1977

INSTAL
Autoturismele OLTCIT snt
zute de constructor cu instala-
electrice clasice, alimentate la
tensiunea de 12 curent
continuu, borna "minus" la
Energia
consumatori
n timpul autoturismefor
este de un alternator.
Rezerva de energie o constituie, ca
de altfel la toate tipurile de autotu-
risme, o baterie de acumulatoare
L2 european cu capacitatea de
Ah la Oltcit-Special respectiv, de
55 Ah pentru Oltcit-Club.
n figura 1 s-au prezentat. schema-
tic toate elementele componente ale
electrice a autoturismului
DACI

1
a
De obicei, elementul din cauza
o se
este caroseria, i tocmai acestei
i se pe nedreot. cea
mai n timpul folosirii
vehiculului. caroseria
este se greu cu
costuri ridicate.
Din elementele cu care vne n
contact vehiculul, apa
cel mai de temut
cu care intervine, abun-
sale atacului perfid n cele
mai ascunse greu de imaginat
locuri ale caroseriei. i aparent
ea este, n realitate,
foarte atacnd lent, dar C,U
tenacitate si avnd rezultate distru-
asupra metalice
care ajunge direct sau
ce constituie de
sau rezultatul normal al
ndelungate.
'Cele ce snt adresate po-
sesorilor de autoturisme. "Dacia"
1 300, dorind constituie un util
ndreptar pentru executarea opor-
a opera-
necesare
riei deci, pentru
sale.
descrise nu nici
speciale nici o
putnd
ate pmctic de orice posesor de au-
14
II
lIn
I
Dr. ing. TRAIAN
Oltcit-Special (schema de montaj)
astfel: i - bloc optic dreapta, com-
pus din far asimetric cu de
drum si de ntlnire, sem-
nalizare 2
- avertizor sonor; 3 - de
aprindere; 4 - bloc optic stnga, cu
identice ca la blocul
dreapta, din
. de drum -- de ntlnire
- semnalizare 5 -
ventil electromagnetic; 6 - alterna-
7 - manocontact presiune ulei
8 - de avans prin
depresiune; 9 - baterie de acumu:
latoare; 10 - demaror; 11 - P9mpa
parbriz; 12 - etrier
dreapta cu sesizor
I
Or. ing- MIHAI STRATULAT,
ing_ D. COSTACHE
toturism.
categorii de preocu-
care trebuie fie prezente n
mintea celor ce doresc ntre-
eficient caroseria:

anticorosive.
Mai nti
Ca la orice la "Da-
cia" 1 300 rostu-
riie sudurilar cele ale capotelor.
Prima categorie de se reali-
ntre elementele caroseriei
asamblate prin sudare are rolul de
a mpiedica prafului
(care este higroscopic) a apei n
cuprinse ntre punctele de
Astfel de se reali-
cu mastic ele pot fi identifi-:
cate cu n compartimentul
motorului, n portbagaj pe po-
deaua caroseriei. De cte ori aceste
elemente de lipsesc sau
snt ele vor fi nlocuite cu
materiale de noi (ce se
la magazine}.,
a locurilor pe
presate.
a capoielo
r
a
se face cu elemente
profila1e nl1mite i chedere.
a a"e vedere
lcy n po

cu un sirat fin
de
numai
mai ndelungate a
detensionarea "h,,,,d,""'olr,y
r.hiderea_ a
potelor. In i
pent ti molv
maswlii C\I rltJse,
dincatlciuc
a razelor

a matedalului din ca!e
iesc garniturile,
lor),

apei!
Fig. 2 - Demontarea grilei
de lateral de scur-
1 - o t compartimentele
gere, ' 4 _ grila 5 - fur-
de aen",Le, , re
tunul dozet de spa a, ,
MONTAJ
MONTAJ CORECT
J
1

.. I
SECTIUNEA B
j 'MONTAJ CORECT "MONT AJ !NCORECT
TEHNIUM 9/19i4
F' 1 - Portbagajul . .
.g. , 2 - garnitura
1 - cap, , , 3
de a geamulul;
geamul din
tura capote!' , ama-
I " 6 - rama
geamu UI, l de scurgere
en! 7 - cana I
: -- jocui .. 9 - sensu
apel.
Montajul furtunului Fig. 4 -
de de 2 _
1 - u', 3 _
cadrul de a aU balama-
'f' .. de pnndere
on ICII 'f' 'i pentru fixarea
lei; 4 - on ICI '6 _ com-
aripii; 5 - capafy, '2) _ 7. _
partime'ltul .3 ( gt" 2) 8 _
compartimntul? Ig, ,
)rificiul anteneI.
Fig. 3 - Partea anterioara a
caroseriei . 2 _
1 -- furtun de caucIuc,'
- radiator de cflmati-
3 compartimentul.de
zare,4 -; (f' 2) 5 -
aef/Slre 3, ' Ig,. a'rbrizului. 7 _
6 - garnitura? re 8 _ com-
canale de scu,ge, .', 2 (fig
partimentul de aeriSire .
2).
, te cu dopuri pe!-
de din ma.-
forate; III?Sa, a apel,
penco u
iar de orifiCIi cal!-
rea b roata de rezerva,
brate se afla in
pe po, In
In cea a'ului mai poate
s{area necores-
fi compromisa de etan-
e ntru conductorul
sare a onflcllior pe "ului pentru
' I ',nare a num , I .
de i um I a rezervoru UI,
de ump ere
Cum se
cu timpul, uzura
Orice s-ar face, , '1 de etan-
A' garnltun or ,
si mbatnmrea acestora conduc
lor,
treptat la I nra ,
(CONTINUARE N PAG. 21)
15
.J
Pentru "studioul fotografului ama-
tor" sau pentru eventuale care
presupun deplasarea fotografului se
propune n cele ce con-
unui miniyeflector avnd ur-
caracteristici:._
- dimensiuni greutate mini-
male, demontabil,
saa W/220 V;
de becuri cu
cu fasung nor-
mal, nuite sau de tip nitraphot
(2S0 SOO W),
- evacuare de
(prin lipsa unei carcase);
-- reglarea fluxufuilu-
minos.
Ideea care la baza
n realizarea unei structuri ri-
gide simple care protejeze becul
orientarea fluxului lu-
minos n mod convenabil.
idee din de-
senul de ansamblu al minireflectoru-
lui, desen redat n figura 1
16
r
Ing. VASILE
componente snt: 1. bec cu
2, cadru .frontal;
3. (2 4. suport dufie;. S.
fixe (2 6. fixare
(2 7. fixare dulie; 8.
dulie; 9. cu cap hexagonal
M6x8 (2 10, mobile (2
11. cadru suport; 12.
de fixare (2 13. ax (2 bu-
14. (2
Becul din desen este de tip
nitraphot de SOO W este conside-
rat ca fiind sursa
dimensional. n din figura 2
Snt date dimensiunile semnificative
(pentru minireflectoru-
lui) ale becuJui considerat (OSRAM,
Nitraphot BR). '
nainte de a ncepe
rea minireflectorului, este necesar
sursa de
nu dimensional
valorile din figura 2. In caz afirmativ
se vor majora dimen-
siunile cadrului frontal (pentru dia-
metru mai mare al becului) lungi-
mea tijelor 3 (pentru lungime mai
mare a becului).
Din desen principalele ca-
racteristici constructive. Cadrul
frantal 2 tijele 3 o

Dulia 8 este de suportul 4
7 (folosind filetul standard
M1Dx1 din partea a
dulie;).
becului se axial
prin deplasarea suportului 4 pe tijele
3 prin intermediul S.
Fixarea n se face
cu s uruburile 6.
Prin 10 pe
tijele 3 se de echili-
bru a minireflectorului astfel nCt
fi orientat n plan vertical cu
Fixarea 10 se
face cu s uruburile 9.
Cadrul 11 poate fi ca n de-
sen, sau poate fi rotit cu. 180
0
, fixa-
rea alese cu piu-
12. Nu s-a indicat modul de
prindere a cadrului 11 de obiec-
tul suport al minireflectorului, ur-
mnd ca n de de
lucru concrete constructorul
. completeze n pri'ncipiu
se poate folosi o de prindere
(tip la obiec-
tele de mobilier.'
Clapetele 14 se pot roti n jurul
axelor 13. Clapeta se, cu
axul n sistem balama. Rotirea se va
..
I
face cu frecare astfel nct
clapeta
Axul se face di n s de 2-3 mtn
diametru. asamblarea ClI ela-
peta, capetele axulu se ndoaie.
se lipesc de cadrul frontal astfel'n-
ct clapeta fi p la
obturarea a p01iunii de'
cadru aferente.
Lu ngimea axultJ se
construct iv.
Piesele se conform schi-
publicate n figura 3
este redat cadrul frontal care se
din de sau
Poate fi b"unal sau cromat. Croma-
rea se face asamblarea cu ti-
jele 3.
Toate, lipirile indicate se fac prin
cositodre sau mai bine
se fac de piese asam-
blate prin lipire, aceasta va fi o
mire.
Tijele .. 3. se fac, conform figurii 4,
din sau Se sau
se cu cadrul
frQntal). .
In figura S se cadru-
lui;-suportal duliei. Aceasta se face
din de sau se
sau se
cu S n stare
it! Figura '6 S,
pentru 10.
10 este transversal
n ambele este
ntr-una din cu un filetat
I
I

1
1
,.
I
I
1
!

- ....
-'-0
-1-'
_.-
I
1
1

I
I
....
I
/55
TEHNiUM
1.-'
OI- 15
_. - . _.:-c....:..:. .. t
20
50
lS I
1

I
I


U)
_10,...

1--
2
_.-
I
.
I
.
I
I
li)
M6
I
1.4")
,
t
I
1
f
.
t
I
I
\60
CORECTIE
Exponometrele moderne S nt pre-
cu posibilitatea de a deter-
, mina expunerea. n cazul de
imagini cinematografice. De re-
valoarea expunerii este vala-
pentru obturatoarele cu des-
chidere de 180
0
, la care timpul de
expunere este valoric 1/2 din frec-
de filmare. Acest lucru se
poate observa din corespon-
pe discul timpilor
de expunere cu de fil-
mare. Uzual este cea din ta-
belul
Cnd deschiderea obturatorului
TEHNIUM911984
aparatului de filmat este sub alt
unghi, timpul de expunere se modi-
fiind necesar ca diafragma de
lucru fie n dreptul timpu-
lui real de expunere. '
,Timpul de expunere n acest caz
filmare
8
(imagini/s)
Timp de expunere
1/15
(5)
CJ620
15
..
I
se cu
Timp de expunere =
Unghiul de expunere al obturatorului
de filmare' 360
0
Exemplu. Pentru un obturator cu
deschiderea de 120
0
, la
de 24 imaginVs,
120
0
1
t= - S
24s-
1
360
0
- 72
16 32 64 128
1/30 1/60 1/125 1/250
M6 care se cu un adeziv
sintetic sau se cu 'iosi-
tor conform din figurp 7.
se pot face din sau
ele se sau secro-

Figura 8 Ublilui
6, iar figura 9 pe cea 10.
Figura 10 ,eperuilli 7* iar
figura 11 pe cea a clapetei 14. Repe-
rul 7 se face din se
Clapeta se face din de sau
se ,.'
Se n cazul piese-
lor de termenul de bTunare
este impropriu, nnegrirea acestor
piese fgidndu-se printr-un tratameni
electrochimic.
Mi nireflecto ru I astfel real izat
poate fi completat prin realizarea
unor sisteme de prindere speciali-
zate.
Unul din cazurile cind se im-
pune modificarea filtrajului de
la pozitivelor
color este cel al nlocuirii sursei
luminoase a aparatu.lui de
sau a aparatului de copiat.
Indiferent este vorba de un
bec cu normal
sau cu halogeni, un bec nou va
da' cu o
de culoare de cel vechi.
este mai
mare la becurile normale cu in-
de cele cu ha-
logeni.
Determinarea de
filtraj se poate face cu ajutorul
unui analizor de
cum se va descrie. In orice caz,
montarea noului 'bec,
acesta va fi ioneze
continuu 30-60 de minute
pentru irea fazei de

Metoda presupune determi-
narea dominantei din lumina
becului n pentru un
filtraj oarecare, de exemplu
6Q.60.00. Se' aduce la nul anali-
zorul pentru cele trei culori
(galben, purpuriu, azuriu) se
valorile--'"de
nute prin anularea
montarea becului nou
se rezultnd
alte valori de filtraj la anularea
analizorului.
ntre cele rn-'
duri de valori de filtrare astfel
determinate s,e filtra-
jului de folosit la
nerea copiilor pozitive.
Evident, parametri de
lucru, precum materialele fo-
tosensibile utilizate, ne-

17
MAIAK-203 SUPER
OfCONfCIll1
Ing. GHEORGHE TATARU. Foc "1
n "Tehnium" nr. 6/1982 a fost pu-
o dA decuDlare
a magnetOTonului de la
n momentul benzii.
Schema pe care o prezint are avan-
tajul reduce
componentelor, iar principiul de
este altul. Din, construc-
terminarea benzii se
releul PAUSE, oprind mecanic de-
plasarea benzii, a, deconecta
aparatul de la Schema pro-
se pe idee, fi-
ind cu cea de la alimenta-
unui receptor de
"n s-au notat:
U
R
- tensiunea de alimentare a
bobinei releului releul este de
Gurent alternativ, vor O
C),
b
1
, b; - buton de pornire (con-
tact de pornire);
b
2
- buton de oprire (contact de
oprire);
b
3
- contact la nregis-
trare (17-18 de la S1L se ntre-
rupe ntre 17 pe
cablaj);
R - releu de curent continuu.
n schema magnetofo-
nului
de la Q de
'butonul de pornire (SPEEO -
4-9-19) se vor monta la contactele
R1-4 (contacte normal deschise);
roia din care Q
se va prelucra astfel nct
neze asupra contactului numai la
pornire sau la viteza 4;
pe contactul Q se b
1

Ia releul PAUSE se va mai
monta un contact (se poate scoate
de la S5 un contact se va intro-
duce n suportul existent prin
zire cu ciocanul de lipit); contactul
montat va fj b
2
;
... Ia S", contactul n serie cu 'bo-
SERVIILAMPA
fULgER
Utilizarea a sau mai multe
fulger la fotografierea de inte-
rio" este din ce n ce mai n
special la fotografia color. Declan-
celei de-a doua este po-
prin conexiune la apa-
ratul fotografic acesta este
cu prize sincron sau
prin intermediul unor dispozitive
electronice speciale, n ambele situ-
fiind necesar un cablu sin-
cron de de lungime cores-
nevoilor fotografice

Un mare avantaj n des-'
I fulger cu de-
la impuls luminos, impuls
dat de lampa fulger pe apa-
ratul fotografic sau n orice caz co-
de acesta __ O astfel de
poate fi comod n
orice loc, evident pe o
de sensibilitatea elementului foto-
care impulsul lu-
minos. In timp,
pilor fulger servocomandate nu mai
este limitat. de electrice
impuse de directe din
punct de vedere al cone-
xiunilor al cu energie.
-FUnd mai rar prezente n maga-
zine, aceste pot fi realizate de
fotoamatori prin adaptarea,ori-,
fulger existente. Opera-,
de adaptare n plasarea
pe corpul a unui element fo-
tosensibil si a unui mic circuit elec-
tronic, ncasetate compact. ntr-o
caseta cu totoelemen-
tul circuitul electronic se-
ea putnd fi spre
lampa indifetent de di-
in care este lampa
In acest
caz, de la care se
servocomanda te
18
VALERIU CIOBANU
consiaerabiL Astfel, pentru sche-
mele date n continuare dis-
este de ia 20 m, pe cnd
la comanda cu lumina ea
poate fi de la cea 5 m.
Comanda a se face
pe contactele cablului sincron, ceea
ce avantajul nu este nece-
nici o
asupra fulger.
.Schemele date snt simple, dar
folosirea unor componente
de foarte calitate. Tranzistoa-
rele, cu siliciu, vor avea
de amplificare de peste 200-250,
iar curentul rezidual de colector mai
mic de 0,1 pA. Nerespectarea aces-
tor atrage
circuitelor
Prima figura 1, te
ca element fotosensibil un fototran-
zistor cu siliciu avnd picior de co-
nexiune a bazei. Iluminarea am-
nu va circuitul n
sensul fulgerului luminos
tranzistorului T1, care asi-
adaptarea la de lu-
a mediului. Lumina ambianta
va comanda pe T1 prin circuitul de
constituit de rezistenta
R1 :::: 1 MH si condensatorul C1 =
= 2,2 nF I r: i timp prin colec-
torul lui T1 se comanda baza foto-
tranzistorului astfel nct n emitorul
acestuia nu apare o tensiune sufi-
(2-2,5 V) care la
deschiderea tranzistoarelor T2, T3.
La unei intense
n impuls, autoreglarea prin T1 nu
mai are loc timpului' scurt
de are loc deschiderea
lui T2, T3 implicit comanda tiris-
torului Th.
Tensiunea de lucru a montajului
este de condensatorul C2
(0,1 care .se prin rezis-
220V
,...."
o
1------+--------
3
4
MAGNETOFON
bina releului se
schemei
Cnd se va roti butonul de pornire,
se va nchide pentru un timp b;-Q1'
b
2
fiind nchis, iar b
3
deschis. In
acest caz, releul va fi alimentat se
vor nchide contactele R1-8 (R1-4
maghetofonul, R7-8
alimentarea schemei de co-
R5-6 alimentarea releu-
lui R). Cnd' banda ajunge la
releul PAUSE deschide b
2
, deconec-
tnd totul de la retea. se do-.
tenta R3 (cca 47 Mn) din circuitul
sincron al fulger la va-
loarea de dioda Zener Oz
(12-18 V).
Tiristorul, de orice tip, va fi ct
mai mic dimensional, de
1 A/400-600 V, de exemplu
KT 504.
n cazul montajului,
se vor verifica calitatea
componentelor. tensiunii
de lucru este doar cu un
voltmetru cu
foarte mare_
Cea de-a dOl,la (fig. 2)
este, n linii generale,
de calitate pentru compo-
nente fiind i. Ca element fo-
tosensibil se o
cu siliciu, mai de procurat. CR

FD
te oprirea la un' moment dat, se
pe butonul PAUSE. La nre-
b
3
se va nchide, putndu-se
folosi PAUSE pentru blocarea me-
a benzii.
Schema este practic si
'
deosebire apare bobina
autotransformatoare L, De
o avnd factorul de in-
AI.. de minimum 1 600 (pre-
ferabil ' 3 200-4 000), Bobila L se
cu o care separe


L2' aVnd 500 de spire
respectiv 1 800 de spire, Se folo-
de 0,05 CuEm.
Miezul bobinei va avea 0 18 lun-
gime 11 mm pentru srma de
0.05 mm.
Fotodioda, n scurtcircuit,
poate fi cu gerrylaniu, dar sensibi-
litatea montajului va fi ceva mai

BIBLIOGRAFIE:
Hagen lakllbaschk - "Elekt'or:lik.;.'
bas 1 el b u c h f il r- F o t o - u n d
Filmamateure"
""47 Mn
DZ R3
..
\2 ... '
Th
+
Th
470 k.n '--____
TEHNIUM 9/1984
mul nu permite
a etajului final. Se va alege
pentru R o valoare de 3-5 ori mai
mare dect rezistenta bobinei mobile
a difuzoarelor. .
"'----.,;".".- - - .- -
;-----
K
' I
1
I
Generator
sem nal
audio
19
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Microprocesorul AY 3-8500 furni-
separat elementele constitu-
ente ale semnalului video complex,
fiind n acest caz, utiliza-
rea unui sumator extern.
Faptul se dispune separat de
semnalele care mingea,
terenul scorul,
dreapta, asi-
o mai mare flexrbilitate n ceea
ce procesul de sumar_e .
Versiunii_ standard prezentata In
numerele anterioare i se pot asocia
numeroase n vederea
terii gradului de spectaculozitate
interes.
n cele ce se descriu c-
teva ce pot fi aduse ver-
siunii standard ca prin aceasta
subiectul fi considerat epu-
izat.
Dealtfel, sub diverse nume comer-
ciale, aceste variante se
n jocurilor de con-

Cu fantezie
fiecare i poate concepe variante

JOC DE DUBLU
partenerilor de joc este,
de limitat la
lor de (pinii 11, 12). Versiu-
I
t
I
20
10 5
A
64JJS
B
I
t
I
Ing. P. PAULESCU
nea starodard admlt.e vir' urmar'e
maximum doi jucatori
Printr-o <:le multiplexare
este dublarea de
parteneri n
unui joc cu mingea (dublarea
torilor nu are sens pentru cele
variante de tir),
n felul acesta se pot practica fie
partide de dublu parteneri-
lor de joc fiind n acest caz 4), fie
partide de simplu (evident,
partenerilor de joc fiind egal cu 2).
In acest ultim caz fiecare con-
curent dispune de un dublu
de' cu ionare indepen-
Spre exemplu, partidele de
fotbal prin neselectarea
nici unui joc adyesabil prin pinii 18."
23 se pot practica cu un de
10 Schema a cir
cuitului care permite dublarea
torilor este n figura 1,
schemei are la
multiplexarea unui de 4
tori de
P
1
". P
4
) pentru cele dis-
ponibile (pinii 11, 12, AY 3-8500).
Multiplexarea se sub co-
manda impulsuri lor de sincronizare
cadre. Pe durata unui se-
micadru fiecare din 11, 12
este pe unul din
metrele asociate (P
1
sau P
2
pentru
10Kll
r----4>------11

0,1

AY38500
11; P
3
sau P 4 pentru 12). Pe durata
semicadrului 11, 12
snt comutate pe celelalte
metre (P
2
sau P
1
pentru 11, P
4
sau
P
3
pentru 12). Procesul se ci- '
clic; de la semicadru Jasemicadru.
impulsurilor de sincro-
n izare cadre baleiaj ul
de continuitate
fenomenul de pl pi re.
alb
A
negru
B
ImpUlsurile de 'sincronizare cadre
se extrag din impulsurile de sincro-
nizare H/V (pin 16 AY 3-8500) cu
ajutorul imui circuit de integrare ur-
mat de o NOR CMOS folo-
drept circuit formator. Circuitul
basculant de tip O (CD 4013) este
fie divizor cu 2 (K n 1, ceea
ce dublarea fie "
circuit latch (K n 2, cores-
variantei standard cu doi
Drept multiplexor se utili-
comutatorul analogic CMOS,
CD 4016.
Se pot folosi alte tipuri de cir-
cuite integrate CMOS, n de
dotarea evident cu condi-
vincipiului de func-
expus mai sus. ."
terenului de joc, n
cazul jocului de tenis, op-
cu dublati, este schi-
n figura 2.
Se asupra faptului
torii dif:)ponibili partener snt
cu ca po-
P
1
-P
4
fie inde-
pe.ndente.
In cazul unor
tre duble monoax (pentru P
1
, P
2
,
respectiv P
3
, P
4
) deplasarea celor
doi se va face sincron. i
pare la prima ve-
dere mai ea
poate deveni n cadrul
partidelor disputate ntre parteneri
cu niveluri diferite de ndemnare
(partide zise "cu handicap").
Partenerul "handicapat" face" uz
de (be-
neficiind deci de un dublu de
prin utilizarea unui poten-
dublu monoax).
partener doar
unul di n cele potent iometre
alocate, fiind, evi-
dent, cu
Blocarea unuia din cei doi
ntr-o conve-
poate de asemenea .aduce n
. avantaj partenerul de joc care face
! uz de facilitate.
a epuiza
rii convenabile a JOC DE
DUBLU, se n ncheiere
distribuirea celor patru
tre n felul unul
experimentat trei la ce-
I ui "handicapat" (debutant, even-
tual),
JUCATORI ALB/NEGRU
Semnalele video
se pot suma conform
schemelor prezentate n numerele
1 2
.... 22_K ......... %
16
anterioare, rezultnd versiunea stan-
dard n cadrul
snt albi.
O modificare n pro-
cedura de sumare atrage
schimbarea gradului de luminozitate
a n felul
acesta o facilitate n plus n exploa-
tare, pe ct de pe att
de simplu de realizat
Ideea care la baza
unor cu grad diferit de lu-
minozitate de la forma de
a semnalului video complex
prezentat n figura 3. '
Pentru a nu complica ,inutil dese-
nul, nu s-au figurat semnalele
scorului mingii.
Impulsurile
torilor domeniul de amplitu-
dine semnalelor vi-
deo cu luminozitate mate-
rializat prin pe ecran a unor
de alb (nivel de a:lb), n timp
ce terenul domeniul de am-
plitudine semnalelor
cu luminozitate (nivel de
negru),
Se pof. deci asocia celor
ext.,reme logice dis-
tincte conform
- nivel de alb - stare ,,1 ";
;:- nivel de negru - stare
"O .
Schimbarea gradului de luminozi-
tate a unui se va face n
aceste prin simpla comple-
mentare a logice prin interca-
Irea pe calea de semnal a unui cir-
cuit inverso'" (1/6 CD 4069, 1/4 CD
4001, 1/4 CD 4011 etc.), Este nece-
n acest caz, modificarea sem-
nalului video terenu-
lui n sensul nivelului aces-
tui semnal ntr-o
ntre nivelurile de alb, res-
pectiV de negru.
nu s-:ar efectua ope-
cu nivel comparabil
cu nivelul terenului ar deveni "invizi-
bil" nu s-ar mai putea distinge n
raport cu terenurile de joc.
poate fi
n cadrul unei alte o atrac-
de joc cu un
"invizibil".
aduse procedurii de
sumare snt prezelltate n figura 4,
iar circuitul n figura
5.
Comutatorul K trecerea
de la versiunea standard 1)
la cu alb-negru
2).
Cu comutatorul K n 2, ju-
celor doi (patru) partenerr de
joc vor pe ecran unii albi.
negri,. iar terenul va avea o
de gri. In figura 6 este
spre exemplificare, JOCUl de squash
n, cele posibile.
510n
C O 4072
-_ ....... _----- .. _---
4 2
G
'1
TEHNIUM 9/1984
CALITATEA EMISIUNILOR
DE
TELEVIZIUNE .. ,L
CANALE DE EMI-
SIE TV
ale semna-
lului de televiziune trebuie fie, pe
canalele inferioare, de cel putin 5
ori mai mari dect banda canalului
util (8
i
MHz), motiv pentru care cea
mai din
banda I a fost deasu-
pra lui 40 MHz. Dar a de-
monstrat utilizarea canaleloy din
banda I (40-68 MHz) unele
probleme, n perioadele de
activitate cnd aceste frec-
i se ionosferic ca si
undele scurte, la mare
la 2 500, . chiar 4 000 km) produc
n zonele de serviciu aco-
perite de stat ii I ucr nd h acelas do-
meniu de Canalele 'OIRT
ncep de la 48,5 MHz, iar procenta-
jul din timp ct propagarea
la mare scade. foarte repede
peste canalul 1 OIRT. In
mai se prevede cedarea
domeniului de frecvente al acestor
canale din banda I pentru alte servi-
?ii (..lf/f
o
) mai
Ingusta.
Benzile II III (40-230 MHz)
fac domeniul undelor me-
de A de ordinul
utilizarea a 12 ca-
de
mai ,.,.-10.""; .-t",t
vede utilizarea,
de pe a unor ferestre
n spectru! de atmosferic
din domeniul undelor milimetrice,
40 80 GHz.
canal de emisie
de televi-
din cadrul
"'O''''OI''<>!o ia nivel con-
tinental (european) sau numai ntre
vecine, n cazul cu
de mai
de
tre. Cele tipuri de difuzare a
programelor TV se vor completa
specializa reciproc. Este de teptat
ca norma a semnalelor
emise prin satelit difere substan-
de normele actuale pentru tele-
viziunea
transmisie a infor
de
sunet numeric, alte nume-
rice) o
de timp; cu ac-
tualele receptoare pentru televiziu-
nea
Prevederile forurilor tehnice mon-
diale (CCIR, CMTTc etc.) au n ve-
dere dezvoltarea pe a
colective de la
un nivel de calitate superior, pentru
grupuri de sau centre aglo-
'merate. Acestea se vor dezvolta prin
realizarea de retele cablate cu coa-
xial sau fibre de' Prin interme-
diul acestora se vor distribui diferite
de la punctele de captare
locala a semnalelor de televiziune
sau prin satelit preala-
bila lor convertire sau prelucrare
semnale de calitate pe
canalele clasice TV. di-
de pe i va
de asemenea dar costul in-
nu va fi neglijabil.
In perspectiva mai se
are n vedere realizarea retelelor in-
vor
Pe
de
defect sau
incorect montat
lipsa garnituri! de
etansare a cablului
pentru iluminarea

caroseria
Ing. VICTOR SOLCAN
interes general (mersul trenurilor si
avioanelor, cartea de telefon, pro-
gramul me-
teorologIce din diferite zone turis-
tice etc.).
Utilitatea canalelor TV terestre si
prin disponibile (puse de
acord) pentru transmisia mai multor
programe va deveni n viitor din ce
n ce mai pentru difuza-
rea mai multor programe speciali-
zate, ct pentru dezvoltarea teh ni-
cHor noi de transmisie (transmisii de
grafice, televiziunea de
televiziunea stereo-
etc.). .
unor oameni de sti-
n viitor toate genurile de
de transmis sau difuzat informatii
vor o pondere din ce n ce
mai mare pentru dezvoltarea so-
comparndu-se ca
cu de transport
a energiei. n
a terestre prin i
trebuie de asemenea n consi-
derare. Un accident la un satelit
poate. duce la
a mal multor programe de televi-
ziune n general, a unor capaci-
mari de transmisie.
la problemele
terestre de televiziune, ne vom
Mai jos se
care se
cauzele .... ,.,"''''<'''''1,...

apei, I"t"I.-nnloi'i
pe de
sarcinile
aerisire,
necores-
a
mului din

ale
pasajelo

-lipsa
IIIIHIIIH
Typ
NKT674F I
NKT675
NKT676
NKT677
NKT677F
NKT701
NKT703
NKT713
NKT717
NKT734
NKT736
NKT7S1
NKT752
NKT753
NKT773
NKT774
NKT781
NKTI0241
NKTI0321
NKTI0331
NKTI0339
NKTI0341
NKTI0419
lII NKT 104:2 1
NKTI04311
NKT 10439 j
NKT10519
NKT11241
UCE
[V]
4,5
4,5
4,5
6
4,S
I,S
o
I,S
1,S
4,5
1,5
1,5
1,5
o
10
10
10
ire
lc h.1E
[mA] hlle*
%,
> 60*
> 40*
> 40!.
> 40*
> 60
1 100*
SO 50-150
50 50-150
SO 40-150
10 40-200
10 60-300
SO > 30
> 30
200 90
200 > 50
200 > 25
500 52-180
100 20-80
100 40-160
0,1 40-160
0,1 50-150
100 40-160
0,1 100-300
100 80-320
0,1 80-320
0,1 100-300
200-600
20-160
oriticiilor
de sub capito-
najul
sau este
us ile nu au contact
uniform cu chede-
rele
defectu-
a cablurilor
coloanei
necores-
a bala-
malelor us Hor
-lipsa '

o automatizare foarte
pentru o constituie instala-
de semnalizare.
Ca de energie este folosit
un acumulator de 6 V format din 4
elemente de 1,5 V.
n timpul djn_amul n-
Montajul 2 yv n 7
suficient pentru lucru In telegrafie.
Bobina L
2
are 32 spire cu
L
2
=3 spire, ambele cu
CuEm 0,4; L
3
=32 spire; L4= 3
spire; L
s
= 10 spire, toate din CuEm
+12V
VFO
ORGA
De ia difuzorul amplificatorului
prin transformator (cu raport 1/5) se
aduce semnal la filtrele ca-
nal. Filtrele snt de tip RC care co-
cascada de tranzis-
toare BC212-2N3055. n colectorul
tranzistoarelor 2N3055 se
montate (edresoare de tip
22
acumulatorul.
Comanda becurilor se face elec-
tronic de un circuit integrat
555 prin intermediul unui releu.
TEHNICKE NOVINE, 10/1984
0,4; L
6
= 14 spire din CuEm 0,5.
Bobinele snt pe carcase de US de
la radioreceptoarele cu tranzistoare.
PRACTICAl WIRElESS, 3/1983
+12V
3PM si n c'ontinuare transforma-
toare' care aprinderea
becurilor.
Trasformatorul de intrare este de
tipul celor din etajul final de la ra-
dioreceptoare n care de
difuzor este la
tru.
T rasformatoarele fi nale s nt
24/220 V - 50 W. urarea de 24
Veste la puntea redresoare.
RADIOTECHNIKA, 12/1983
Comanda a tranzistoa-
relor se face direct de la ruptor
scoaterea condensatorului.
Transformatorul se face pe un
miez de fier cu de 7 cm
2
la care n1=>72 spire CuEm 1 ,2;
862 spire CuEm 0,2, n3=122 spire
CuEm 0,2.
Tranzistorul ASZ 1018 trebuie
montat pe radiator de
EZERMESTER, 10/1983
+12V
(BY238)
1N4007
2xBC 237 ASZ1018
BC182
DE TUN
Schema acestui eficient reglaj de
ton este p.oate fi interca-
comod ntre un preamplificator
amplificator. este de
aproximativ 15 dB la
joase nalte. Tranzistoa-
rele se pot nlocui cu BC 109.
JUGEND UND TECHNIK, 3/1919
fl6V
101r
"-'n
3x0A1180 3x8C212 3x2N3055
TEHNIUM 9/1984
t
cu
partea utilizat oare de
circu ite integrate tranzistoare, ct
designul acest produs n
celor mai apreciate combine
muzicale. de
STEREOSON- are ncorporate un
picup, un casetofon un radiore-
ceptor.
Pentru redarea sonora a
muzicale sau a
radiodHuziune,
conectarea a
incinte acustice cu de
- 6 1 puterea de minimum 8
fiecare
O stereo de buna calitate
impune difuzoarelor ca
desenul
procura acest aparat de la Magazinul "Tehno-
metal", unitatea 240 din cel Mare nI'. 2,
unde personal calificat amabil la Tele-
fon 11.97.39.
TEHNIUM 9/1984
c ca.
2 metri
1 b
1. Pornit-oprit
2. Volum
3. Balans
4. joase
5. inalte
6. Comutator MF (UUS)
7. Buton acord
8. indicatoare
9. Ac indicator
10. Indicator luminos MF stereo
31
11. Indicatoare luminoase ale
selectate
12. Comutator MA CUM)
13. Picup
14. Casetofon
15. dreapta
16. stinga
11. microfon stereo
18. Selector mono-stereo
23
PETRESCU FLORIN - Slatina
Componente electroni.ce
procura de la magazinul "Dioda
- Bucuresti.
boxe lor pentru difu-
zoare a fost n la
. rubrica Hi-FI vor fi date alte
n Almanahul "Tehnium"
care va peste timp.
SANDU FLORIN - jud.
ne e_xact
tipul tubului electronic care va re-

BALABAN S. -
Conectarea difuzoareiqr. nu se
face la ntmplare. . ,-
semnal de .Ia de
Ja preampl!ftcator. La le-
I


<D<D
'"
,;;:
I <:"0
"
I
-f+- I
I
-t::
1

i
I
I
I

w o Q..,p
I
woO"b ....
I
I

I
Q..p o
I -t<rbo_
I
I
I
I

CI
0- I

o
; I
"" N
!}:-
g

o
I
l'
amplificatorului snt suficiente
difuzoarele de 10 W.
Schema picupului PAS nu va fi
n curnd.
TICU - jud. Dolj
Vom publica unui
amplificator pe canalele 1-5 TV.
ION - Piatra Neamt
Vom publica schema
CHITAN MARIUS -
amplificatorul pentru
canalul 6 reacordat poate fi folosit
la
AIRINEI ION -- Jimbolia
La aparatul de radio un con-
tact ntrerupt n cablaj. ca-
blajul circuitul cu cositor.
FLOREA DANIEL - Constanta
tensiunile de alimentare
etajul baleiaj pe
OLARU ION - jud. Constanta
Defectul este foarte complex.
la serviciile unui specialist
local. Circuitul 555 este de produc-
CAS1OFON
:;::
PICI\ UP
c;
:;;
!tJ
.. F
:;;

BOCACIU ION - jud.
cu spirt sau

C. - Slatina
Adaptoare pentru banda UHF se
pot Se chiar
de canale complete.
TiJDOR -
antena de la
televizor la aparatul de radio con-
cum se aud posturile din
gama UUS - o ce
programului 1.
ION -
Singurul remediu ca audi-
de calitate este i
un cap magnetic original. i la
magazinul "Muzica" n ti.
MACARIE AUREl -
Nu schema televizorului
color pe care-I Ca imaginea
fie calitativ trebuie
o foarte Cnd
vom intra n posesia schemei, o
trimitem o copie a acesteia.
STOiAN PAUL - jud.

preamplificatorul din "Tehnium" nr.
8/1982. pag. 12.
GHIDARCEA ION -
bobinele din 6 spire
Pentru suplimentare
la
ANGElESCU ION - Gomet,
hova
Verificat: valorile tensiunii
sate la a'node grile ecran.
PINTILIE GABRIEL -
cu
Daca s-a deteriorat, unul
nou. .
pentru amplificat.orul
2010 prospectul.
IONESCU GIGI - jud. Vilcea
Defectarea a tranzistoru-
lui BF200 impune
a televizorului de
specialist.
WATZEK LADISLAU -
Slaba pe UM UL ne
conduce la verificarea elementului
comun pentru aceste game,
anume antena de
LAMBRU CONSTANTIN - jud. Pra-
unor speciale de
propagare, n unele perioade de
se pot de tele--
viziune de la foarte mare
IANCU VIOREl -
Tubul ELi80 se n comert
la cooperativele de
dio-TV.
. M.

S-ar putea să vă placă și