Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA EDITATA DE 0.0. AL U.T.O.

ANUL XIV - NR. 167 10/84


CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRAR.EA PRACTiCA DE
BACALAUREAT ................ pag. 2-3
Wattmetru electronic
Cuplaje parazite
T raductor electronic incre-
mental de unghi
N
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4- 5
Amplificatoare operat ionale
cu 741
AO
CQ-VO ......................... pag.6-7
Din Simpozionului
al radioamatorilor,
Cluj-Napoca. 1984:
Elemente de circuit n teh-
nica stripline
Manipulator programabil
HI-FI .......................... pag. 8-9
Sisteme de reducere a zgo-
motului de fond
................ pag.10-11
Regulator de
Ceas de expunere

PENTRU CERCURILE TEHNICe-
APLICATIVE .... "' .............. pag.12-13
Generator de semnale RTTY
Bobine
AUTO-MOTO ...... . .. pag.14-15
Autoturismele OLTCIT:

................. pag.16-17
Despre fotogra-
fice
Erori de expunere la ilumi-
narea cu fulger
Ca!culul de culoare
la schimbarea hrtiei
CITITORII RECOMANDA ........ pag.18-19
Efectul "wide stereo"
Semnal triunghiuiar
Tester
1 ndicator cu LED-uri pentru
blitz
TEHNiCA ........... pag. 20-21
AY 3-8500
Televiziunea n culori
REVISTA REVISTELOR . . . . . . . . . . . . .. pag. 22
8/2 x 15 V
Tester
Preamplificator
Convertor US
SERViCE ........................ . pag 24
Philips 2205 . (CITITI iN PAG. 12)
WA:ITMETRU
ELECTRONIC
Nu de ori un
aparat prin puterea ce o
. pe o anume sau prin pute-
rea de la Reiese de
aici utilizarea acestui para-
metru n concrete de func-

Randamentul electric a devenit un
parametru foarte modern n
ile actualei economii de energie. Cu
montajul prezentat n continuare ob-
tinem valoarea acestuia prin
P
'Y'J = X 100 (%)
P abs.
Wattmetrul descris ne de
asemenea, la caracterizarea com-
a de (di-
fuzoare, motoare, de n-
prin determinarea supli-
a defazajului introdus ntre
curentul tensiunea la borne:
P
coScp= --
Vef lef
Vef I ef se cu
un voltmetru, respectiv ampermetru
de curent alternativ.
Spre deosebire de wattmetrele
clasice - electromagnetice -, solu-
are la un multi-:
plicator analogic integrat, ROBB095,
fabricat la C.C.S.I.T.-Semincon-
ductoare. Circuitul este echivalent
cu MC1495 - Motorola LM495 -
National Semicond. EI o
tensiune de (ter-
minalele 2, 14) cu
produsul valorilor tensiunilor apli-
cate la X (termi-
nale 9, 12) Y (terminale 4, 8).
Schema cuprinde trei
grupul de pentru culege-
rea tensiunii curentului din sar-
multiplicatorul analogic am-
plificatorul de
Prin R
1
R
2
se cu-
lege tensiunea n Ele snt
Ing. R. CLONDESCU
calculate astfel nct pentru 220 V
tensiune n semnalul la in-
multiplicatorului fie de 10
V vrf la vrf. Ra conver-
curentul de n tensiune
pe intrarea Y.
Multiplicatorul analogic produce o
tensiune de cu
produsul
Amplificatorul de are trei
anume cea de conversie
a tensiunii n tensiune
de de filtru
trece-:jos de tampon pentru sar-
cina wattmetrului.
Schema este astfel nct
tensiunea de a amplificatoru-
lui este de 10 V pentru o
putere de -1 000 W n
CUPLAJE
PARAZITE
Ing. OVIDIU DRAGOMIRESCU,
n care sursa de ali-
mentare este mai multor
etaje, putnd astfel fenomene
care buna a
montajului. Cauza n faptul
de alimentare are o
iar etajele
cuplate la ea varia-
bili n de.semnalul pe care
acestea le
exemplul simplu din fi-
gura 42, .. care cuprinde etaje,
Sm S M primul lucrind cu semnal
de amplitudine iar al doilea cu
semnal 'mare la sa pe o sar-
de valoare Ca atare, n
regim dinamic, la bornele sursei de
alimentare va o
de tensiune a
valoare este:
2
ing. MIHAI CODIRNAI

se va aplica etajului de semnal
mic, S m lund n circuit o
ce poate fi sau po-:
n de structura
a etajului. este
riscul unor autoosci-
nedorite.
In vederea acestor nea-
junsuri _ se celule de filtraj
de tip f, RC sau LC, ca n figurile 43
44. De asemenea, se fil-
tre electronice simple cu cte un
tranzistor, o un con-
densator (figura 45).
Pentru o decuplare este
necesar ca valoarea condensatorului
C fie mare, astfel ca sa
n de dota-
rea utilizatorului, tensiune
se fie cu un voltmetru de
curent continuu analogic sau digital,
fie direct cu un microampermetru
legat la printr-:o se-
rie, cnd wattmetrul este conceput
ca un aparat independent.
se face cu ajutorul unui
comutator pentru capul de
astfel:
A: 0-1 000 W;
B: 0-100 W;
C: 0-10 W.
excelentei a
montajului, la punerea n
nu snt necesare dect reglaje:
zeroul factorul de
Reglajul de zero se face cu
rile scurtcircuitate, prin
semireglabilului RlO' Factorul de
borna 3. Este foarte intro-
ducerea unei fuziQile de
250 mA -500 mA ca la
unele defectuoase.
Montajul se practic 'Cu
componente de
(10%), fiind posibilitatea de a
regla factorul de zeroul.
Ra se din
kanthaJ sau constantan. Pentru
punctele de conectare a sarcinii a
tensiunii se o pereche
+ de .
CARACTERISTICI TEHNICE:
Curent absorbit - sursa +15 V:
max. 5 mA; sursa -15 V: max. 8 mA;
eroare de neliniaritate: max. 5%
tensiunea de intrare (bornele 1, 3):
max. 220 Vei min. 40 Hz;
curent de (bornele 1, 2):

Ry/12k Rx/27k
11
1
ROB 8 095 2
se din R
4

o putere
Conectarea aparatului presupune
cuplarea sarcinii la bornele 1, 2
alimentarea ei prin bornele 1, 3.
ATENTIUNE! Cnd se
puteri consu mate de la faza
trebuie la borna 1 nulul la
fie suficient de Grupul RC
se va calcula n de
la de consumul pri-
mului etaj de banda de
n care acest filtru va lucra.
Valoarea R este practic
de de tensiune ce
apare pe ea curentului con-
tinuu ce o tlzual, R ia va-
lori ntre 10 1 000 n, iar C de la
zeci de nanofarazi la sute de micro-
farazi. n cazul filtrului electronic,
R poate fi cu unul
la ordine de da-
faptului pe ea de
tensiune nu este decit de
curentul de al tranzistorului,
curent care este mult mai mic dect
cel de colector.
etajul ce trebuie decuplat lu-
la mai mare (de la
sute de kilohertzi n sus), calitatea
condensatoarelor este
Se va evita folosirea condensatoare-
lor ce se prin
sau spiralarea (de exem-
plu, condensatoarele cu hrtie
cele electrolitice clasice). De prefe-
snt recomandate condensa-
toarele cele cu tantal,
au piJrderi mici
parazite mici. Din aceste
condensatoare au relativ
max. 4,5 Aet;
caracteristicile de snt dictate
de amplificatorul utilizat.
c
TEHNIUM 10/1984
TAAaUCTDR
ELECTRDNI'C
INCREMENTAL
DE UNBHI
n multe practice este ne-
cesar se precizeze o deplasare
ca de exemplu n teleco-
menzi, telemetrie, antene rotative
pentru radioamatori etc.
Ansamblul prezentat permite afi-
cu o precizie de 30'
ntre 0 359, indiferent de sensul
de n principal se compune
dintr-un traductor cu senzori fotoe-
lectrici circuitul de

n figura 1 se traductorul
(partea realizat in axul 1
ce se coaxial pe elementul
controlat, un disc 2 din
material ptastic opac de 2-3 mm
grosime un suport 3 Amontat pe
partea a In figura 2
se dau dimensiunile constructive ale
discului, iar n figura 3 cele ale su-
portului traductorului fotoelectric
fototranzistoare tip ROL 31
izolate electric de suport
becuri de 2,5 V care se
n 0 10 mm). Intre
se va respecta de 15
mm, astfel nct semnalele
fie decalate cu 90 (n figura 5,
semnalele a b).
n figura 4 este schema
bloc a circuitului de prelucrare,
n figura 6 schema de principiu. In
urma rotirii discului, senzorii fotoe-
lectrici (S.F.) succesiv de-
semnalele a b (fig. 5) care
se schemei de formare a im-
pulsurilor de (S.F.I.C.), re-
zultnd semnalele c d. n
de a acestora,
schema de detectare a sensului de
(S.O.S.A.) aplicarea
Ing. GH. GA VRILOAIA,
ing. L. ANTON
lor n intrarea de
sau a circuitului de
rare (C.N.), care este conectat cu
circuitul de (C.A.).
Pentru detectarea sensului se fo-
losesc bistabile aduse n sta-
rea ,,0" de F = c + d.
rotirii discului ntr-un sens,
succesiunea de impulsuri c
d (din figura 5), numai 8
1
va trece
n ,,1", la semna-
lele g h (reprezentate cu linie
rotirea n sens contrar
conduce la comutarea numai a
bistabilului 8
2
(semnalele g h, cu
linie
Semnalul e (e = cEi) d)
monostabilul realizat pe CD84121E,
semnale (f) cu durata
de aproximativ 100 ns, iar i j (i =
1.g j = f.h) se la
rul realizat pe CD84192E. La al
360-lea impuls, este
adus n starea "O". Alegerea unghiu-
lui "O" se face prin buto-
nului 8. Circuitul de este
realizat pe TIL311, a
de conexiuni este n figura 7.
n nu se folosesc ele-
mente de reglaj. La executarea dis-
pozitivului se va avea n vedere ca
ansamblului
tranzistor se astfel inct n
emitorul tranzistor, semnalul
fie de minimum 2,4 V, cnd este
iluminat.
n cazul n care se o indi-
care a unghiulare,
se va modifica atit dis-
cului (se va folosi codul Gray), ct
schema
1. ali m e n t a re 1 e d-u r i
2. intrare! B
Binhare blocare
9 ne
3 A
l., puncJ zec.imal singe
5 intrare strob
6 ne
7 9 n d
10 pune t "'Z ee imeI dreaptQ
11 ne
12 in t re r e O
13 in t ra C
14 Vc.
c
5 V

I
1>-__ \
I .---.,_._'
k
1< e. t
1.
Schema bloc
b


c.
-1:
d
e
J I
I ,
s
-1...
h
,...-- ...... ------,
I

2
l.SF-sen-zori fotoelec-
t rie. i
2.SFIC - schema de {or-
mare a impulsutilor
de (.oma n da
3.5DSR-5cht>tna de
1 are ase n s u ( u i de. r 0-
iafi e
4.SFtN - se. "ema de 10rma-
re a de
numarare
5.CN-cire.uit de
re
S.cA-ci rcui t
LJ
II>

I I I I
t
'Ii"
I
-=
L!
I ----------,
_..1
t
...
fi g.5 O i a 9 ram e des e m n a 1

1
IOn T Ea
---li1--.- ___,L ___,".__. __ ,l .._. ___ ._.__
TEHNIUM 10/1984
mici efectul lor la
este neglijabil. De aceea se utili-
ntre un conden-
sator de capacitate mare electrolitic
n paralel cu condensatoare pla-
de valori mai mici, ca n figura
46.
O este aceea a lo-
cului de decuplare la a etaju-
lui n n figurile 47 48 snt
variante. Analizindu-Ie,
se aria buclei formate de
consumatorul propriu-zis (montajul)
condensatorul C este n cazul fi-
gurii 47 mai mare dect 1n figura 48.
In regim condensatorul C
este ca. un Ca atare,
,-
I
I
,
.-
- - --,
I

----- --
3
..
Din nefericire, de pol ari-
zare 18+ 18- nu sint egali;
lor, pentru E(/ =0.
IlO = 1
8
- - 18+ (25)
se curent de Intrare de de-
calaJ sau de offset (offset input cu-
rent). Efectul acestui curent de de-
calaj asupra tensiunii de ire. ca
metodele specifice de compensare
sint descrise pe larg n manualele
de specialitate (vezi, de exemplu,
lucrarea "Circuite integrate li-
niare" de Anca Manolescu Anton
Manolescu, Institutul Politehnic
1982). Noi nu vom insista
asupra lor, deoarece in marea
majoritate a constructiilor de ama-
tori aceste elaborate
nu.Snt strict necesare.
15. BUCLEI
n tensiune al amplifica-
torului inversor cu reactie (fig. 41)
este G
v
= ACL = RIRi' pe care
am dedus-o n ipoteza AO ar
avea o amplificare in
(A
OL
= 00). Cum nu
dispozitive reale cu amplificarea in-
este firesc ne ct
de mare trebuie fie in
pentru ca formula
o precizie n
principiu, se o
valoare AoL de cel zece ori
mai mare decit amplificarea n
Act:. Pe
precizia formulei, mai intervin
alte aspecte legate de banda de
de fidelitatea (ni-
velul distorsiunii or), de stabilitate
etc., care fac ca valorile acceptabile
ale raportului Aod AcL fie mult
mai mari. Acesta este motivul pen-
tru care se unor va-
lori AoL ct mai mari la mi-
lioane), in se folosesc
foarte rar in
de Deste o mie.
APLICATII CU 741
STABILIZATOARE
DE TENSIUNE
la ora o
de circuite integrate concepute
special pentru A stabilizarea tensiu-
nilor continue. In cele ce
vom descrie cteva montaje simple
care ampiifica-
toarele pot indeplini
cu succes de stabilizare.
Montajele au fost experimentate cu
circuitul {JA741 , n capsula cu 2 x 7
terminale. dar ele pot fi transpuse
pentru orice alt tip de amplifi-
cator de uz general.
Ideea de plecare este n
figura 1. unde ali-
mentat cu tensiunile
V ce' se in de re-
petor. Prin urmare,
intre intrarea neinversoare
o tensiune de E
ref
,
i tensiune o vom intre
borna de ire a AO cu de-
osebirea noua E,) va avea o
mult mai
Din considerente de se
impune ca tensiunea V
ee
fie cu cel "i ,5-2 V mai mare
ca Eref
Montajul practic din figura 2 folo-
aqest principiu, cu com-
In primul rind.
a fost cu circuitul extern
de compensare a offsetului (poten-
P), care permite
riguroase Eo =

iar in al
doilea rind, la a mai fost
gat un etaj repetor pe emitor, reali-
zat cu tranzistorul T 1 (cu ionqiunea
in bucla de
a AO), sporind astfel sub-
ial curentul maxim debitat.
Necesitatea unei surse stabile de
care exact tensiu-
nea la ire, reduce mult i n-
teresul practic al acestui montaj,
privit ca stabilizator de tensiune. EI
aplicabilitate foarte
n domeniul de
precizie, atunci cnd sursa tensiunii
de (E
ref
) are o
mare,
rea a instrumentuiui indica-
tor, a aparatului de inregistrare etc.
De exemplu, montajul permite .. co-
pierea" tensiunii furnizate de un ele-
ment etalon Weston (E
ref
= 1,018 V,
Raportul dintre valoarea numenca
a in tensiune n des-
valoarea a
lui n LG = AoJ A
CL
se
ci,tigul buclei (Ioop gain).
marime este frecvent ntl-
n studiul circuitelor cu
avnd asupra
de redare. Ea de
fapt, o a introduse
de circuitul extern.
toate n
decibeli, de mai sus se scrie:
LG (dB) = AoddB) - A
CL
(dB) (26)
cum se poate verifica
cont de de defi-
nire a valorilor n decibeli: AoL(dB)
.:: 20 Ig A
Qb
Acd dB) = 20 Ig A
CL
;
LG (dB) = 2 . Ig LG.
De exemplu, pentru un amplifica-
-tor avnd valoarea de
catalog AoL = 100 000. pe care l fo-
losim ntr-un montaj cu
avnd A
CL
= 1 000, LG =
100000/1 000 = 100, respectiv
LG( dB) = 20 Ig 100 = 40 dB.
16. COREqlA RASPUNSULUI N
FRECVENTA. DEFAZAJ. STABILI-
TATE
in figura 61 este reprezentat un
amplificator inversor cu m-
cu diagrama
n Pe axa
sint trecute n lo-
iar pe axa valo-
ri.le n decibeli ale in ten-
siune.
Pentru valorile indicate ale rezis:-
montajului in
este Ar.
b
= 10, respec-
tiv A
CL
(dB) = 2O.lg 1 = 20 dB. dar
- cum diagrama (curba
1) - numai la o de
cca 50 kHz, care
ncepe se de la
liniaritate scade apreciabil
cu terea
pentru o intenSitate a curentului ab-
sorbit mai de 1 p.A). Ia o
mai mare de curent. Cu
valorile pieselor indicate in
curentul maxim de ire este de or-
dinul zecilor de miliamperi (orienta-
tiv peste 50 mA). 1n de va-
loarea Eret. tensiunile de
alimentare se pot lua ntre 4.5 V
"!"18 V. .
Montajul din figura 3 este con-
ceput ca stabilizator reglabil de ten-
siune n plaja O -:- 12 V, cu un curent
de ire maxim de ordinul zecilor
de miliamperi. Tensiunea de refe-
din P
suplimentar de condensa-
torul C" este cu ajutorul
celulei de stabilizare R,-O, din
tensiunea de alimentare, de
cca 18 V. Pentru simplificare. nu a
mai fost circuitul de com-
pensare a offsetului, fapt care
poate conduce la un mic decalaj al
irii (plaja nu incepe exact de la
zero) atunci cnd tensiunea de refe-
este (cursorul lui P n ex-
tremitatea de jos).
Stabilizatorul din figura 4 este tot
reglabil, cu plaja de
3 -:- 12 V, aici reglajul nu se
asupra tensiunii
de ci utiliznd
am fi aranjat ia pentru
un mai mare, de exerpplu
A
PL
= 100 (40 dB). liniaritatea re-
darii s-ar fi limitat la o i
mai de numai cca 5 kHz
(curba 2). Conectnd
nalul ca repetor de tensiune, deCI
cu A
CL
= 1 (OdB), se men-
liniar la o de cca
1 MHz (curba 3).
Curba 4 cu
a n des-
pentru consi-
derat (este vorba de binecunoscu-
tul 741). Se n des-
scade, de la o
In sus, cu o con-
de respectiv
[Pentru cititorii care
nu au intlnit aceste
octava este un inter-
yal de (f
1
-f
2
) cu f
2
= 2f
1
,
Iar decada_.este un interval de frec-
(f
1
-f
2
)cu f
2
= 10 f
1
De exem-
plu, intervalul (100 Hz - 200 Hz)
este o iar intervalul (100 Hz -
1 QOO Hz) este o
In la
care amplificarea scade de va-
loarea cu 3dB (limita ac-
de liniaritate) este de nu-
mailllcca 3Hz. Da. trei hertzi, nu este
o de scriere, chiar
pare (doar
bine dispozitivele semicon-
ductoare nu sint chiar atit de "le-
atunci?). ne-a
efectul condensatorului C, din fi-
gurile 46 47, despre al rof
am "uitar' vorbim la momentul
respectiv. s-ar fi omis din
scheme acest condensator,
punsul n al operationalu-
lui ar fi fost determinat de constan-
tele de timp RC date de
asociate jonctiunilor
semiconductoare. Fiecare produs
RC parazitar introduce o atenuare
de din moment ce frec-
semnalului te va-
cea 3 V, este din sursa de
alimentare cu ajutorul celulei de
stabilizare R
1
-0
1
al divizorului
R
2
-R
3
Valoarea lui Rs se ajusteaz
experimental (n jurul lui 2,4 k!!)
astfel inCt extremitatea a
plajei tensiunii de ire fie exact
....
al
'-
LU
lt
o
LU
+
1SV
lui n de amplificator
cu variabil n ten- ...
siune. prin manipula-
rea P se .Eref
raportul divizorului P-R4 care do- -
deci implicit
'4-
W
c...
n tensiune al ope-

Tensiunea de de
LL.i
II
o
LI!.J b-________________ -1 ___ ,-o
TEHNIUM 10/1984
loarea f = 1/2rrRC.
Prin urmare, crescnd
semnalului, snt atinse pe rnd frec-
de "cot" .
diverselor constante de timp RC,
panta de a
devenind succesiv
12 18 etc.
Curba de n ar
deci aproximativ ca aceea din
figura 62.
De fapt, cu ce ne-ar deranja un
astfel de n n
pe seama re-
RC parazitare? (Doar
amplificatoarele se
aproape exclusiv n mon-
100
AC L =1 \ r<epetor)
10 100 10k
A
OL
(dB)
80
60
40
taje cu Ne-ar deranja mult
deoarece, reducerea am-
RC
mar au proprietatea de a defaza
semnalul de ies ire n cu cel
de intrare. Mai' precis, grup
Re produce la caracteris-
1/2rrRC un defazaj al semnalu-
lui de 45, defazaj care cre? te n
continuare acestei
Prin urmare, tre-
cerea 'prin trei RC parazitare,
un semnal cu mare
dect cea a ultimului "cot" va defa-
zat cu cel 3x45 = 135
0
de
intrare.
(CONTINUARE N NR.
100k
!
i
I
I
t
i
1
lM
f (Hz)
'!OM
I I
.1 1
20
--------1----------1. - ----
I I
!
o
f
3 V. Limita a plajei de lui cu cursorul lui P n extremi-
ie? ire se stabile? te din semireglabi tatea jos.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
TEHNIUM 10/1984
cum am promis la nceputul grupajului, vom prezenta n cadrul
acestei rubrici o a articolelor publicate n revista "Tehnium"
referitoare la mplificatoarele sau care scheme c'u AO.
Venim astfel n sprijinul constructorilor n al elevilor
aleg diverse proiecte practice din domeniu difi-
in procurarea materialului documentar. In ncheiere va fi
de asemenea o bibliografie pentru cei ce doresc aprokln-
deze problemele tratate n acest grupaj.
Nr. Anul Pag. Titlul articolului -
5 1976 5 Utilizarea circuitelor
integrate
9 1976 5 Generator de semnale Dreptunghiulare, cu
LM709,
TOA72709, TAA521,
SN72709,
10 1976 4-5 Amplificatoare ope-
nare, capsule,
cu 741 709 (pream-
plificator pt. microfon,
milivoltmetru, genera-
tor de semnale, filtre)
I
12 1976 9 Stabilizatoare de ten- Cu /:3A741 , ,
siuni duble LM741 , TBA 221
4 1977 7 Generator AF Cu {3A709N
5 1977 22 Amplificator corector Cu 1YT4016
I
6 1977 20 P ream pl ificator Cu 741 1
11 1977 6 Filtru Cu 741
1
pentru CW-SSB
I
12 1977 22 Amplificator Preamplificator, cu
LM301
1 1978 8 de alimentare Cu 741
cu stabilizare de ten-
siune sau curent
2 1978 8 Galvanometru elec- Cu 741
tronic
2 1978 '9 Generator de audio- Cu /:3A709, {3A741
-

cu punte
2 1978 22 Filtru activ Cu SFC2741 C
3
I
'1978 9 Circuite cu amplifica- stabilizator
toare ionale de tensiune, generator
de impulsuri dreptun-
ghiulare, bistabil, tri
ger Schmitt. generator
dinte de
semnal n filtru
trece-sus, comparator
de tensiune, circuit
.SAU, tq,hometru, se-
parator, stabilizator,
I
de (cu
f3A741 sau /:3A709)
4 1978 10 ale amplifica-
toarelor tensiune de ..
comparator de inter-
val, reglajul amplifi-
termostatare
5 1978 7 Voltohmmetru Cu 741
8 1978 4 Ohmmetru cu indi-
Cu 741
8 1978 6-7 de tensiune Cu 741
9 1978 7 Filtre active cu amplifi- Cu 741
catoare operationale
9 978 22 Semnale dreptunghiu- Cu
Iare
9 1978 22 Tester Pentru determinarea
cu 709
9 1978 22 Generator De impulsuri, cu
LM301A
10 1978 10 limitator electronic de Cu TCA335A
I turat le
.
1 1978 8
I
Reglaj de ton Cu 709
11 1978 22 fVlIxer Cu CA3036
12 11 Capacimetru cu citire Cu 741

12 1978 11 Ohmmetru Cu MAA504,
MAA501
1 1979 11 Dispozitive optoelec- Luxmetru, cu
tronice
3 18 Generatoare de sem- Cu 741
I I
nal cu CI logice Ii-
niare
I
I
(CONTINUARE N MR. VIITOR)
5
h
DIN ,LUCRARILE
SIMPOZIONULUI NATIONAL
AL RADIOAMATORILOR,
CLUJ-NAPOCA 1984
Ing. IOAN
Ing. LENUTICA UI FALEAN
n substrat se pot propaga unde BU-
plimentare de TM. TE, ce
pot cu unda TEM. Inter:.
iu nea acestora are ca' efect
terea constantei dielectrice de-
ei de Grosimea
a substratului pe
de lucru este cu:
_ c \ .. _ . g
h
M
- --------, unde. c - 3 10 m/s.
4fl E-r I
Am utilizat n
proiectarea elementelor pasive ale
unui oscilator multiplicator para-
metric pe 1,2 GHz. '
O modalitate de proiectare
a elementelor pasive
tronsonul de linie (figura 2).
Un tronson de linie de lungime
I = AglB scurtcircuitat la un
este echivalent cu o
i tronson n gol este echiva-
lent cu o capacitate,
Pornind de la aceste obser-
se pot construi circuitele osci-
lante n serie
Efectul asupra proiec-
elementelor pasive este scurta-
rea lungimii lor.
O proiectare mai se face
utiliznd de circuit mai
complicate, ai parametri elec-
triei snt de parametrii geo-
metriei prin formulele din 3.
Se poate afirma parafljetrii
ai schemelor micrqstrip
snt complet determinati de di.,en-
siunile geometrice aie liniei.
Se de aici un alt avantaj
al tehnicii mierostrip. posibilitatea.
principiilor de
proiectare folosite -'a circuitele!' cu
constante concentrate.
Linia mierostrip se utiliza
la proiectarea realizarea ynor an-
tene. avantajoase prin .si'int
compacte, de
integrat de
Realizarea antenelor se
pe fenomenul de care
apare la al liniei
microstrip. Efectul se
poate reprezenta printr-o conduc-
de
Noi am realizat o micro-
strip Acest tip de pro-
duce un fascicul de n
de evantai un fascicul n-
gust n cazul mai multor elemente,
cuplate n sistem.
Circuitul echivalent pentru ele-
mentul de microstrip este
dat n figura 4,. unde:
Dezvoltarea cir-
cuitelor de microunde este strns
de extinderea
de integrare. Superioritatea inte-
este de redus. de
lipsa reglajelor. de simplitatea ex-
de
mare n
- grosimea substratului dielec- /

C[FJ?! l {E;ff
Termenul microstrip desem-
de circuit reali-
pe baza tehnicilor circuitelor
imprimate (depunerea pe substrat a
unor pelicule de tip micro-
strip).
O linie microstrip este
dintr-o deli-
ntr-o parte de un plan con-
ductor continuu, iar n
parte de anumite con-
ductoare - stripul conductor. Pa-
rametrii liniilor microstrip - impe-
n microstrip,
lungime de n microstrip -
depind de:
- permitivitatea a cjie-
lectricului la de lucru;
"
tric - h;
- grosimea foliilor conductoare
-t;
- dimensiunile stripului con-
ductor - w; lungime - 1).
Formulele ce dau lungimea de
n microstrip ca-
pe unitatea de lungime
si nt prezentate n figura 1.
Se introducerea
f efI permitivitatea
marime
care introduce nece-
la fenomenul de propagare n
microstrip, ce nu este numai o
TEM.
Cnd unul din parametrii geome-
trici 'W h, devine comparabil cu "gl4,
1
{
E. r +1 + c> r-1 (1 + 1Ql!...)- 2+ O 468(Er+O,5)i It . .y!.- <: 2
2 2 VI I 1, 5 h "
Eeif= 1
Er+1 + Er-1 (1+ 10h-)2 j
2 2 w h
60ln
Zo=
12011
VI

[mmJ
ZoZ1
Zo [n]
11
c::: 3.10 mn;ls
L[
nH w+
L=2TIR [mm]
BII1I11IJlIllIiIIli
1I11.1IlB!1I
1111
Illi1
III.
III
III II II !!il 1'1 Il N = nr splre
Z1 la' C
Zo Z1
11
c::: 310 mm/
s
CIRCUITE OSCILANTE N MICROSTRIP
wjh +2,42 -O,44h/w +{1-h/w)6
CIRCUIT CU LINII
MICROSTRIP
6
CIRCUIT CU ELEMENTE
CONCENTRATE
o
x
c
= - J
Z
02
o
IT
w
!
"
.'
ANTENA
MICROSTRIP
DISTRIBUTIA
CMPULUI' E
pentru W 11. 0
pentru W Ail
clo
Zo = a
liniei microstrip.
..lI = 0,412 h
,
W/h+
W/h + 0,813
de a unui
element radiant cu geometrie
este:
10/1981.1
Ing. VIOREL NEGREA, VOeCBC
ce, vreme de mai ani, am construit montaje schemele
publicate in revista "Tehnlum", a venit clipa in care am "deosebita
bucurie de a propune eu o spre a fi de citi-
torii ' .
Este vorba despre un manlpulator electronic programabll cu circuite Inte ..
grate, utilizat in sportive la TOARE DE
VUlPI-RGA.
Acesta este capabil automat in cod telegrafic cuvintele: MOI,
MOE, MOS, MOH, MOS cu interval de timp reglabil intre
cuvinte.
1. DESCRIEREA SCHEMEI
n proiectarea schemei s-a pornit
de la una din posibile ale
distribuitoarelor de Reamintesc
aici, pe scurt, principiul de
nare al unui asemenea distribuitor
cu numai 10 (decadic).
Un generator de semnal rectangu-
Iar (numit generator de tact) trimite
semnalul unui decadic
(CDB490). Aoesta impulsu-
rile prin cele 4 A, 8, C, D,
n cod
binar unui circuit de decodificare
(realizat cu CDB442) care are rolul
de a transforma din cod
binar de la n in-
n cod zecimal.
privim tabelul de al
circuitului CDB442, pe
ce un
impuls la decodificatorului,
se un "O" de pe un pin pe al-
tuI.
Cu alte cuvinte, n starea
toate' snt n stare ,,1" (sus),
iar pe ce se impuls la
intrarea are loc trece-
rea din ,,1" n ,,0" incepnd
cu" pinul cifrei ,,1" terminnd cu
,,9 .
Pentru a realiza un distribuitor cu
mai mult de 10 de 20 de
trebuie introducem o
de blocare pentru cea de-a
doua de
Astfel circuitul va fi format din:
- un generator de tact;
-
- decodificatoare;
- logice.
f
rez
=
Antena are de
excitare, pentru unde radiate pola-
rizate liniar polarizate circular.
Liniile microstrip pot nlocui cu
Rolul este de a permite
trecerea impulsurilor de la generator
spre numai ce de-
cada a fost
complet. Aceste realizate cu
circuite integrate CDB400 au cte
pe o intrare se
semnal de tact, iar pe cea-
intrare de validare,
se nivel "O", la se ob-
nivel "O". pe intrarea
de validare se nivel ,,1", la ie-
vom semnalul de tact.
Circuitul pe care ni-I propunem
spre realizare este un generator de
semnal Morse automat care per-
carac-
teristici:
1) pe un releu
REED sau circuit de putere care
modularea unui cu
putere de 1 W prin ntreruperea mo-

2) posibilitatea
rii cuvintelor ce trebuie transmise;
3) o n-
tre cuvinte pentru a se putea desci-
fra clar mesajele;
4) posibilitatea unui con-
trol local (monitor de ton) pentru a
permite controlul local al cuvintelor
transmise;
5) posibilitatea de a regla
viteza de transmitere a cuvintelor;
6) fie portabil, cu posibilitatea
la 4,5 V;
7) asigure stabilitatea de frec-
de normele M.T.Tc.
pentru acest tip de de
emisie;
8) fie realizat modular pentru a
permite interschimbarea modulelor
n caz de defectare pe teren;
succes ghidurile de liniile I
coaxiale, realiznd astfel o g'f
a a gabaritului a
echipamentului de transmisie.

1. Harlan Howe, jr., Stripline Cir-
cuit Design, Massachusetts, 1974
2. Leo Young, H. Sobol, Advan-
ces in Microwaves, voI. 8, Academic
Press, 1974
3. R.F.G. Ross, M.F. Howes. Sim-
ple Formulas for Microstrip Li nes,
Electronics Letters, August. 1976,
voI. 12, nr. 16
4. G. Hodowanec, High Power
Transistor Microwave Oscillators,
RCA, Application Note AN-6084,
1972
.5. Antonescu A., Dispozitive se-
miconductoare pentru microunde,
Editura 1980
6. Nicolau E., Antene propa-
gare, Editura
1982
7. Cojoc D., Amplificatoare de
foarte ti.
Editura 1983
TEHNIUM 10/1984
9) fie realizabil numai cu circu-
ite pasive integrate fabri-
cate in
2. SCHEMEI
Semnalul de tact de la generatorul
realizat cu P1, P2, P3ale lui
CI1 este trimis la una din
P4 ale CI.
intrare a P4 este cu
semnal ,,1" Ipgic de circuitu-
lui monostabil (CDB4121), care
JId.
mne n stare ce toate
decadele de au fost par-
curse.
Mai departe semnalul de tact se
pe bara celor trei
de ce constituie
de intrare spre cele trei nu-
decadice.
Aceste trei snt reali2!ate cu
P1, P2, P3 din C12.
de validare ale celor trei
snt explorate pe rnd (prjmesc
(CONTINUARE N PAG. )7)

f N----8l-
c
'Ree i'
C,e,M, - circuit monosla- c..
1
N - circuit numirilor
D - circuit decodificator
I - circuit Inversor
Ae - amplificator pentru
releu
M - monitor de on
7J(v)

lInte

R!iera./1"
470
BD!39
com
de.
7
Desigur, fiecare de
magnetofoane casetofoane a ntreprins
studii referitoare la aceasta re-
zolvnd-o ntr-o proprie. Astfel,
au pe o diversitate
de sisteme de reducere a zgomotului de
fond, fiacare dintre ele cu
modul de rezultate fi-
nale proprii. Concomitent cu
lor de reducere a zgomotului
'de fond s-au tehnicile de
nregistrare-redare, n de
comportamentul benzii magnetice la dife-
rite audio. conti-
nue ale aparaturii de nregistrare-redare
realizarea unor benzi magnetice care
caracteristici tor mai bune (benzile
FeCr02' metal etc.) au implicat, n ultimii
ani, unor noi sisteme de reducere
a zgomotului de fond, care au permis
girea gamei dinamice a unui semnal au-
dio nregistrat cu 20-40 d8.
Zgomotul de fond
nedorit, care se cu
audio util pe traseul
curge n vederea ,..""""' ... ,,,.,.
troacustice.
Din punct de vedere zgomotul
de fond un amplitu-
dine 1-3 mV. se n
special atunci cnd semnalul audio util
are o amplitudine $,:,au n pauzele
dintre pasaje muzicale, Spectrul au-
dio al zgomotului de fond se I'n
registrul audio medii-Inalte.
Practic, zgomotul de fond se n
timpul ca un care
este cu att mai evident cu ct magnetofo-
nul (casetofonul) mai bine
nalte. continue a
componentelor unei electroa-
custice (magnetofon, de amplifi-
care etc.), . zgomotul de fond provine
ntr-o de la acestea. In cea
mai mare parte, el se benzii
magnetice care
programului sonor. Nu ne vom ocupa de
zgomotul de fond care
mecanice ale sistemului
de antrenare a benzii magnetice sau fi/-
trajului . insuficient al tensiunii de alimen-
tare. Aceste defecte snt remediabile
tiv aduse n
mod continuu magnetofoanelor
tofoanelor. Obiectivul studiului
tuie un aparat care
standardelor HI-Fi.
central al articolului l constituie zgomo-
a) Caracteristicile
1-raport de COI110Ires,!e
2
o
-raport de
8
inregistrare
/V/VE./V,(
U.E' INr,Ail';lRof
MARIAN
DINAMIC
la redare
Reducerea zgomotulul de fond o
concomitent cu perfectionarea a aparaturU eleetroacjJs-
Uee apoi unui program muzicai-so-
nor intr-,o cit mai de interpretarea
Tot mai frecvent se impune existenta unei aparaturi astfel"conce-
pute incit raportul semnal-zgomot final al acesteia fie suficient
de mare pentru o auditie cerintelor HI-FI.
zgomotul de fonp nu mai este amplificat
redat (fig. 2). ce nivelul frecven-
medii-nalte filtrul
banda de trecere, astfel nct semnalul
audio trece nemodificat spre etajele ur-
de amplificare.
Inconvenientul acestui tip de
de zgomot semnalul
audio de nivel mic, deoarece filtrul dina-
mic nu face ntre acesta zgo-
mot!:!' de fond dect prin nivelu-
lui. In se o
a zgomotului de fond, dar a semnalelor
audio foarte mici n ceea ce nive-
lul de
Acest sistem are avantajul nu modi-
deloc curba de a
electroacustic n care este inter-
calat, filtrul dinamic este
corect reglat. Filtrul dinamic se poate
altor aparate n afara magnetofo-
nului. Se bune rezultate folosindu-I
n cadrul unei de amplificare, unde
este intercalat sau nu,
utilizatorului.
SISTEMUL DNl
Acest sistem, realizat pentru prima
de firma PHILlPS, intervine n elec-
troacustic n scopul reducerii zgomotului
de fond numai n timpul semnalu-
lui audio. Principiul n
defazarea cu 180
0
, n ceea ce
faza a semnalului audio util, a
A
CdG)
31)
20
10
/ a
unei a acestuia caracterizate prin
nivelul mic Ul-
terior, acest semnal defazat este nsumat
cu semnalul audio Astfel, zgomo-
tul de fond, prezent n spectrul
lor medii-nalte de nivel mic, este com-
plet eliminat. Dispozitivul n
banda de 4 kHz-18 kHz, la ni-
veluri mai mici de 40 dB,iar prin nsuma-
rea celor semnale electrice identice
n ceea ce amplitudinea, dar
aflate n se complet zgo-
motul de fond. Sistemul DNL
inconvenient ca filtrul dinamic,
deoarece semnalul util de nivel mic
este el eliminat.
n final o atenuare a semnalelor
audio utile cu spectrul situat n banda de
n care dispozitivul.
Sistemul DNL se poate cu bune
rezultate, ca filtrul dinamic, n cadrul
unui picup sau de amplificare,
unde sa se poate comanda
sau nu n mod
SISTEMELE COMPRESOARE-EXPAN-
D.OARE LlNIARE
A
[d()J
lI)
20
fo
a
Aceste sisteme se nrudesc oarecum cu
sJstemu I de preaccentuare-dezaccentu-
are, faptului se teh-
nica complementare. Sem-
nalul audio destinat - trece
printr-un amplificator comandat n
siune, n de nivelul semnalului pa-
-fI)
- fI)
-20
I
IQ
A
(el13J
{}
-10
-2/J
-3iJ
-SI)
II)
-21)


10' fO'
.f[II_J
(o 10 ffl '
a) Preaccentuare b) Dezaccentuare.
Fig. 1: Diagramele dezaccentuirli
unul semnal audio la emisie receptie
A
0.113

{J
-It.!

;30
-4-t7
-S'O
fa:' fo' 11l" /1:1111.7 IP
a) Filtru dinamic de ordinul II b)' Sistemul DNl.
A
[cJl3]
Fig. 2: Modul de pr;:;lucrare li semnalului audio fole-
slnd filtrul dinamic sau sistemul DNl, in functie de
nivelul de Intrare
fig. 4: Expansiunea benzII. de trecere a filtrelo!"
1) Banda de trecere a flltrulul
2) Banda de trecere a filtru lui expansiune.
/(4)
TEHNIUM 10/1984 I
sant. Atunci cnd semnalul audio are ni-
velul mare, se asupra ampiifi-
catorului comandat n tensiune pentru a
nivelul. cnd semna-
lul audio are nivel mic, i se supli-
mentar amplitudinea (fig. 4-1 fig. 4-2)
in acest fel, dinamica semnalului este
mult De obicei, nivelul semnalului
este "comprimat" cu raportul' 1 : 2, dar
unele firme, cum se va ulterior,
un raport de compresie de
1 : 1,5. Compresia (sau expansiunea) se
pornind de la un nivel dat.
executarea expuse ante-
rior, semnalul audio modificat se
n mod circuitelor electrice care
nregistrarea lui pe banda
la redarea semnalului audio
nregistrat se pune problema
lui astfel ca la forma sa.
Intr-o n
cazul este
o ast-
fel ca semnalul audio recapete dina-
mica proprie. n acest scop, nivelurile
mari se cu raport cu care
au fost iar cele mici se
cu raport cu care au fost
nu
aceasta se asupra zgomotu-
lui de fond, care acum face parte din
semnalul redat de pe banda
n acest fel am redus zgomotul de fond
sesizabil doar la niveluri mici cu raportul
cu care s-a efectuat compresia semnale-
lor audio de nivel mic (2 sau 1,5).
Acest dublu tratament mai are un efect
pozitiv, anume nivelul de satu-
al benzii magnetice, dependent de
amplitudinea semnalului audio nregis-
trat, de semnal nregistrat
tratamentul compandor sus-amintit.
Deci, de un nivel al unui
semnal audio, se poate nregistra un
semnal cu o mai mare, ris-
cul de a benzii.
n figura 3a s-a reprezentat de
transfer a unui sistem de n-
registrare-redare dotat cu uii bloc com-
presor-expandor. Dreapta la 45 repre-
tensiunii de n
de cea de intrare la un magnetofon
nuit Dreptele (1) (2) evolu-
semnalului prelucrat, destinat nregis-
ce a trecut prin blocul com-
presor-expandor). Se imediat
amplificarea mai de semnalul
a semnalll!ui maxim, deci o mbu-
n nivelului de satu-
maxim al benzii magnetice. Dreptete
(1) (2) rezultate n urma compresiei ex-
snt mai nclinate,
faptului semnalului de
(destinat este mai
dect semnalului de intrare. Trata-
mentul sistemului fiind liniar, oricare ar fi
nivelul semnalului "rezultatul modu-:
lui de prelucrare este (1 : 2 sau
1 : 1,5). Prelucrarea semnalului "citit" de
pe banda se face conform
gramei din fig. 3b. De sem-
nalul audio o expansiune, n sco-
pul de a reveni la dinamica Se
diagrama de expansiune-com-
presie este celei de com-
presie-expansiune, dreapta la 45 fiind o
de simetrie pentru cele genuri
de prelucrare a semnalului destinat nre-
apoi Faptul care se re-
imediat n cazul unui sistem de
acest tip este oricare ar fi nivelul ini-
al semnalului audio pentrunregis-
trare apoi redare, se revine totdeauna
. Ia dinamica a semnalului audio
util. particularitate a sistemului
permite folosirea n mag-
netofon a unor benzi cu dife-
rite. De asemenea, sistemul nu are nevoie
de ajustarea a nivelului de intrare.
Se obligativitatea
caracteristicilor de transfer liniare pentru
nregistrare-redare, deoarece n caz con-
trar nu se mai dinamica a
semnalului audio.
SISTEME COMPRESOARE-EXPAN-
DOARE NELINIARE
Aceste sisteme compre-
sia-expandarea semnalului audio util n
de nivelul acestuia. Astfel, expan-
siunea are loc numai pentru anumite ni-
veluri ale semnalului. Pentru semnalele
de nivel mic se o expansiune a
semnalului, iar cele de nivel mare
nemodificate. Concomitent cu compresia
semnalelor de nivel mic la redare, este
redus zgomotul de fond, care acum
face parte din semnalul redat.
faptului prelucrarea semna-
lelor audio se face de la un anumit nivel,
se impune automat realizarea a
celor de
(n cazul al
In caz contrar, dinamica a semna-
lului audio se
SISTEME CU TRATAMENT SELECTIV
Sistemul compresor-expandor.
ntr-o de
TEHNIUM 10/1984
peJ
/V/VSI.UL. ,cUi /G-s/ItlG

-It)

(/O-la
-20

- S'O
+ fq Q
-Jo -/L) Q .... 1'17
N/'VG<f.UC. f"c/1!!..7
a) Sistemul Dolb)' B
C/47 //VT"'AI?E
Fig. 5: Functiile de
fc/8.l

.!V/VI.t.V.(. ce /,e.$,/AlE
D __ __ __ __

- It! 1---I-----:lJ,."e::..--+---::;rI"''--+-+---1
-:3 O j,tiC" __ I ___
__ _L __ __ __ ___ ___
- StJ - *0 - /)'0
Fig. 6: Func,lIle de transfer pentru sistemul ANRS. fig. 1:
mai sau mai conform ben-
zii de trecere audio a magnetofonului fo-
losit. Pentru ca sistemul de prelucrare
selectiv, posibilitatea de a
introduce filtre pe traseul semnalului util,
n diverse locuri ale montajului. Astfel ob-
un cu complemen-
de prelucrare a semnalului
nu se dect benzii de frec-
de filtrul respectiv.
O a doua modalitate de filtraj este de a
introduce un filtru care precede sistemul
de a nivelului. Astfel, compre-
sia-expandarea poate lucreze doar
pentru anumite iar pentru cele-
lalte nu lucreze. Banda de trecere a
sistemului de care ni-
velul de este celei de
transmisie a semnalului audio util. n
acest fel se modul de trata-
ment compresor-expandor. EI
doar pentru anumite niveluri ale frecven-
prelucrate n vederea
care elimine zgomotul de
fond. Utiliznd una dintre aceste
metode de prelucrare a semnalului audio
util, rapoartele de compresie-expansiune
pot deveni variabile, n de frec-
nivelul lui.
EXPANSIUNEA BENZII DE TRECERE A
FILTRElOR
n cazul sistemelor de compresie-ex-
pansiune a semnalului audio util,
snt perfect complementare,
banda de trecere este atit la in-
trare, ct la dispozitivului. in-
troducem ntre blocurile de compresiune
blocurile de expansiune un filtru tre-
Acest filtru are o
de trecere, prin
sate prin atenuarea la
aceste limite. Spre exemplu, la
X o atenuare de 3 dB (fig. 4).
Sistemul de a nivelului
pentru X un nivel inferior celui
prezent Drept urmare, el declan-
expansiunea conform curbei de
expansiune-compresiune, nivelul
semnalului, dar n timp extinde
banda de trecere a filtrului
la X'. Acum filtrul are o atenu-
are de raportul de expan-
siune. de exemplu, raportul de ex-
pansiuneal sistemului este 2, atenuarea
a filtrului va fi de 6 dB. Intervalul
de X-X' a
luI Y-V', mai mare
deci banda de trecere a

n toate practice, dis,Dozitivul
de a nivelului
ntr-o n care
cere este pentru
siuniloL
ERORilE DE
Aceste erori apar n sistemele
presie - expandare neliniare,
raportul de compresie
nindu-se de la un
este deci pentru fUl1cl:iol'1al'ea
un nivel dat, pentru care
de compresie -
-complementare. nu
sensibilitatea benzilor magnetice va-
n de tipul lor. unele
benzi mai sensibile dect altele. Acest lu-
cru faptul pentru "ni-
vei magnetic" aplicat n timpul
rii, se n timpul de
nivel n de banda
De exemplu, pentru redare
o a semnalului audio util
nivelului cu
acesta nu va fi n cu
absolut imprimat deoarece:
- n cazul mai
zute a benzii magnetice. reducerea de
amplitudine va fi prea
- n cazul unei mai
eate a benzii magnetice, reducerea
amplitudine va fi prea
Acest lucru se nelinia-
benzilor magnetice n de
sensibilitatea lor. o nerespectare
a n amplitudine de sem-
nalul acestui fapt,
tofoanele snt dotate cu dispozitive r?-
glaj al nivelului optim de nregistrare. In
acest fei se poate un nivel de refe-
pe banda De aici
mai o concluzie foarte
anume nu se vor putea asculta benzi
nregistrate pe alt magnetOfon dect
acesta de tip. In
aproape vor
JO
pentru sistemul HI-COM.
ZO()mOIlIiUI de
SISTEMUL IJOLBY B
reducere a zgomotului
n banda de
kHz. EI un sistem
de a sem-
audio util n de nivelul
Se n_ special sem-
cu nivel
de al semnalului
este conform algorit-
5a. La redare se
algoritm com-
ia nregistrare.
semnal de
mic este mai nti
nregistrat. la re-
dinamicii
este cobort un
COmrl!AITlentclf celui folosit la n":
,<"".i<>i' .. :,.,,,, r' .... ""r,mit",nt am redus zgo-
care a "citi-
magnetice care face parte
semnalul redat, a a
pentru readucerea la
Se semnalele
de nivel mare nu nici o pre-
nainte de nregistrare, deoarece
acest caz zgomotul de fond, pre-
zent, este insesizabil n timpul
Ameliorarea raportului semnal-zgomot a
sistemului Dolby B este de cca 9 dB. De-
oarece sistemul esfe: sensibil la erorile de
nivel, se cere Q ajustare a
blocului de pentru
optime de
DOlBY HX
Sistemul o extensie a redu-
zgomot care folosesc teh-
nica de compresie-expandare
Principala este ameliorarea
dinamicii la nalte, modificnd
curentul de premagnetizare. Se
semnalul de a de
zgomot ncorporat n magnetofon att
pentru a asupra la n-
registrare, ct asupra curentului de pre-
magnetizare, n scopul dina-
micii la nalte. redu-
cerii sensibili-
tatea benzii la
N PAG. 23)
1.
n electromecanice de-
seori nu este reglarea
a matorului elec-
tric de Reglarea
acestor motoare este de rezol-
vat, deoarece se motoare
de cure.At continuu cu per-
modificnd tensiunea lor
de alimentare. Acest lucru s-ar pu-
tea rezolva simplu, folosind un
reostat dar acesta intro-
duce pierderi. Avnd n vedere
alimentarea se de la ba-
terii la 4,S-9 V, astfel se reduce
sensibil durata de exploatare a ba-
teriilor. Se impune deci folosirea
unor variatoare de tensiune elec-
tronice cu pierderi mici. Asemenea
variatoare se pot realiza cu tranzis-
Ing. EKART IMRE, Turda
toare sau tiristoare. Tranzistoarele
, fiind mai la ndemina amatorilor, n
continuare propunem un aseme-
nea montaj.
2. DESCRIEREA MONTAJULUI
Variatorul de tensiune se com-
pune dintr-un amplificator D
n punte (pe1'ltru a permite inver-
sarea sensului), comandat prin in-
termediul. a amplificatoare de
impulsuri de la un multivibrator.
Tensiunea de baterii
(vezi fig. 1) se la motor pe
durate ta (vezi fig. 2), urmnd pauze de
alimentare t
p
. Durata ciclului se
Astfel motorul pri-
te tensiunea medie de alimentare:
ta
Umed U ---. Din figura 2 se
ta tp
tensiunea medie te
se te durata de alimen-
tare ta La i cuplu rezistent,
pentru diferite tensiuni medii de ali-
mentare diferite (vezi
fig. 3).
Folosind amplificatpr n punte,
tensiunea medie poate fi
pe un motor cu polaritatea
deci poate fi schimbat sensul de ro-

Multivibratorul de este
un montaj clasic cu ajutorul
se impulsuri dreptunghiulare
cu posibilitatea
impulsurilor din P
a schimba de repe-
Pentru a evita riie mo-
torului, de ie tre-
buie fie ntre 12S
saa Hz (noi-am ales 210 Hz).
Din comutatorul K
1
se alege im-
pulsul dorit pentru
sensul de ales) se conec-
amplificatorului de impuls,
refllizat cu tranzistoarele T 3' res-
pectiv T 4' Impulsul amplificat se
la perechea de tranzistoare
T
s
,T
6
sau T
7
,T
a
, care va determina
intrarea lor n la
alimentnd astfel motorul. n lipsa
semnalului de aceste
tranzistoare snt blocate.
Pentru a evita distrugerea tran-
zistoarelor din amplificatorul n
punte de tensiunea autoin- ..
n momentul ntreruperii cu-
rentului prin motor, s-a legat n pa-
ralel cu motorul un grup de
u
o
u
................. 1
["2 -- - - -::."':-... ,::....L U2 l'fI
T"" .......... ed
I ... -
I ......
I
I M
r; M r cuplu m tOr
diode Zener n antiserie, care vor li-
mita tensiunea la
bornA. n vederea reducerii scntei-
mut) a lui CI1 trece in starea "O", re-
setind cele bistabile CBB1
CBB2, aducnd astfel ceasul n sta-

CONSTANTIN MIHALACHE, Buzau
nct (respectiv timpul de
expunere) stabilit cu ajutorul co-
mutatoarelor K1-K3 este transmis
la irite
La apoi eliberarea buto-
nului B (schema este astfel conce-
la revenirea aces-
tuia), CBSi aplicnd
starea ,,1" pe intrarea D a b.istabilu-
lui CBB2. Acesta, la primul front po-
zitiv sosit din generatorul de tact. va
bascula la rndui re-
leul REL, validnd poarta P13 per-
numere
impulsurile aplicate
la intrarea DOWAN in-
a lui C13. In timp se
stinge dioda LED. Cnd
rele vor ajunge n stare ,,000", res-
pectiv trecerea timpului pro-
gramat, BORROW (mpru-
In n (0,1).
comutatorul K4 permite aplicarea pe
intrarea P13 a unor impulsuri
cu de 10 Hz (respectiv cu
durata de 0,1 s) n timp,
aprinderea punctului zecimal
(dp-virgula) di ntre ultimele ci-
fre ale (seva avea n ve-
dere unele tipuri de au
virgulg n dreapJa, iar altele n stnga
cifrei). Astfel, primele cifre vor
reprezenta secundele. iar ultima ze-
cimile de (timpul maxim
este deci 99,9 s, iar n
1 a lui K4 999 s). Singurul reglaj ne:::
cesar este ajustarea
n practica foto, n special in pre-
lucrarea fotografii lor color, timpul
de expunere trebuie fie foarte
precis controlat; fiind n
foarte multe cazuri chiar o zecime
de "se simte". Pe
aceasta, ceasul de expunere trebuie
fie fiabil, de manevrat,
asigure o citire a timpului
de expunere, mai ales la foto co-
lor lumina de lucru este mult mai
dect la alb-negru. Ceasul
prezentat mai jos raspunde acestor
aVnd o precizie, fiabi-
litate, fiind de mane-
vrat chiar de construit. Amatorh
care doresc o mal
precizie, pot completa ceasul
cu un oscilator cu i divizorul
respectiv), aparatul astfel fi-
ind foarte precis, mai bun chiar de-
dt cele profesionale.
In principiu, schema se compune
din:
- reversibil. cu ca-
de 999,
format din Circuitele integrate
CI1-CI3, de tip C0B4192, mpre-
cu decodificatoarele C14-C16
(COB447. 0147 etc.) dispozitivele
de (TIL302, HPS082-7730);
- comutatoarele zecimale de
programare K1-K3, cu
codificatoarele zecimal-binare for-
mate din P1-P12 diodele
01-03 (1N4148);
- generatorul de tact. format din
P17-P19 cu cele divi-
zoare de C17-C18
(COB490);
- partea de
din cele bistabile CBB1
CBB2, de CI9 (CDB474)
P13-P16;
- elementul de ie, respec-
tiv releul REL de 24 V /20 mA (poate
fi de alt tip. dar c'1nsumul maxim
10
sa nu 100 mA modifi-
Cnd tensiunea de ali-
mentare). _
schemei este relativ

In stare de repaus, circuitele bi-
stabile CBBi CBB2 au irile Q
n stare "O". Ca urmare, poarta P13
este releul
dioda LED iar de
(Ld) ale
reversibile snt n starea "O", astfel
5 4 3 2 1 fo
i K 1 K
3 2
P1- P12= 6xC 0842 O (44 0,CI132, 33, 5 4)
P13-P19::: 2xC DB4 00
(CONTINUARE N PAG. 20)
C I'lC 1
8
=C O 9490
Clg=CDB474
TEHNIUM 10/1984
lor la periile motorului, s,-a montat
n paralel cu motorul un conden-
sator de filtraj.
Grupurile D1,R7,Rg. respectiv
I
Pref. M. TODIC,
Cimpia Turzii
Schemele prez:entate reali-
a 6
diode sau a 6 coloane de
becuri cu
Schema din figura 1
un oscilator cu 6 realizat
cu 6 inversoare legate ca-
SN 7405
(COB 405)
6xLED
6
x
47iJF
,+
6-9V
D
2
,R
e
,R
1O
servesc la
a curentului de
valoarea acestuia.
pacitiv, n La
rea inversor este legat
un LED. Constanta de timp este
de valoarea condensatoare-
lor electrolitice a
de la intrarea inversoa-
relor.
Schema din figura 2
un oscilator de tip n
plus, 6 inversoare care reali-
comanda tiristoatelor.
n ambele cazuri se depla-
n ordinea 1...6, un singur
LED, respectiv un bec aprins.
Oscilatorul fiind simetric, pen-
12x1K
3. CONSTRUCTIVE
Montajul se pe
(vezi fig. 5). Tranzistoa-
rele T s,T 6,T 7,T e se cu ra-
diatoare de 3-5 cm
2
,
nate din de aluminiu cu grosi-
mea de 1-1,5 mm.
4.
Din cauza tensiunilor de
mici ale tranzistoarelor din amplifi-
catoruJ n punte (0,15-0,55 V),
pierderile de tensiune snt mici.
Montajul poate fi utilizat pentru re-
tru a fi pus n trebuie
o stare 'nesime-
Pentru aceasta se
butonul K, cnd un
singur LED, respectiv un bec
aprins, n stare La
eliberarea contactului, LED-ul,
respectiv becul aprins, ncepe
se deplaseze n ordinea
tiristoarele pot fi
comandate direct de oscilator.
n felul acesta la
al doil.ea circuit integrat, dar n
cazul acesta se va deplasa un
bec stins.
'\
glarea motoarelor ce ab-
sorb n 70-150 mA la ten-
siuni de alimentare de 1,5-4,5 V.
Montajul se poate utiliza pentru
reglarea unor ini,
electrice etc.
BIBLIOGRAFIE
1. 1. Variatoare statice
de tensiune
2. E. Damachi, Dispozitive semi-

LISTA DE MATERIALE
Trlnzlstoare: Ti, T, - BC107, BC108
BC170. BC171. 2N3093 etc.; T3, T'l -
BC177, BC178. BC415; T,. T,,, Ti. -
2N1304. B0135. BFY34.
Diode Zener: OI. O: - DZ3V3. PL3Z.
0,,04 - PL12Z. 1N3021B.
Condensatoare: CI. C: - 47nF/50 V,
PMP;'C, 1nF/50V, cE:')ramic
Rezistoare peliculare: RI. R, - 1.5
kn/O.25 W, 20%; R '. R4 - 20 knlO.25 W,
20%; R,. R" - 6.8 k!!lO.25 W, 20%; R-, Rs
- 150 HlO,25 W. 20%; R". RI" - 270 HlO.5
W. 20%.
Potentiometre: P 100 kWO,25 W:
Comutator: K1 - 2 x 3 ii. Motor
de U 1,5 - 6 \/; I 150 mA

N220V
1
K-I
___
2x SN 7405 . (COS 405) 6x1,5K 6x T1N3
COS 4192 COS 447
TIL._;302
HP 5062-7 730
COB 490 CDS 474 COB 420 CDB 400
IWII
.8 Vc
c

4C f
LT
g.
Sl/RBO
a ,
- -
16 1
BOi
A 14 1 1R Vcc 14
1 14 1
I
15 2
RO NC 1.3 2 10 2R 13 2 13 2
14 3

A 12 3 iT 20 12 3 12 3
13 4 O 11 4 4 15 2T 11 4 11 4
-
00
,-
A4t'
4 f
Ci
bu .. I
4A Ne
NC g
RBI
b 12
5 Vcc GNO 10 5 iQ 25 t10 5 10 5 Ne c
O c
A d
GND e
11 6
R9 B
9 6 ia 2Q 9 6 9 6
10 7 Rg C
8
7 GND
2Q 8 7 8
7
9
dp dp
e
d ,
CONFIGURATIA TERMINALE LOR LA CIRCUITELE INTEGRATE UTILIZATE
,
TEHN8UM 10/1984 II
Pentru
c r u
Majoritatea celor care au debutat
n RTTV folosind un teleimprimator
(telex) de tip mecanic
numai cteva bilaterale gra-
dul sporit de dificultate al acestui
mod de lucru, care pe
tehnice de trafic
un apreciabil volum de pen-
tru a dactilografia corect ntr-o

Desigur, o parte din activita-
tea de dactilografiere ar.e.un carac-
ter de care ar putea fi execu-
pe seama unor dispozitive elec-
tronice. refer n special la:
- lansarea apelului general sau
de concurs a indicativului de apel;
- repetarea apelului a indicati-
vului de apel;
- transmiterea comenzilQr de Cr
(cariage return=retur car) lF (line
feed=avans rnduri) la epuizarea ce-
lor 72 de ale unui rnd;
- lansarea de transmi-
tere pentru corespondent (K) sau
(PSE K); .
- transmiterea semnalului de re-
g.laj RY, urmat de indicativul de apel
CR, LF;
- transmiterea la unei le-
sau a apelului general a indi-
cativului de apel n F1 pentru o mai
identificare (CW-ID).
Generatorul de RTTY prezentat n
continuare "o parte din
sarcinile de prezentate mai
sus, fiind capabil apelul
general indicativul, le repete
realiznd simultan o paginare co-
iar la ncheierea ape-
lului poate, eventual, li-
tera K (utiliznd un
tor programabil).
generatorului de sem-
nale RTTV poate constitui o
de acomodare cu tehnica circuitelor
integrate de tip TTL din seria 400,

GEN.TACT
12
1..,
5
11
13
maestru
care permite
unei
,electronice
pentru telex
procesor!
Schema
gura 1 ea rArlr""'7inti:i
o reluare
publicate
tru enera
cazul de
nelor in
structura
textului
n cazul
cu 72
CR LF
comenzi
ca DE VO NR
caractere scrise
UT2, UT3 -
Snt deci 14 caractere scrise, mai
precis 10 caractere 4 SP -
blancuri, plus cele 4 comenzi care
se transmit, dar nu snt de
fiind doar de (CR,
LF, FIGS=trecerea pe cifre, l TRS=
trecerea pe
Pe rnd vom
deci cinci
general,
Uzate. n cazul mCIlCcU!'v'eic)r
litere n sufix, litera
deci vor mai
bere.
la fiecare 5 mesaje de apel tre-
bui transmitem, de
CR, LF pentru a realiza paginarea

n codul Baudot caracter
i corespunde
rea
1 23456
1 bit 5 bit
start de cod
78
1,5 bit
stop
un caracter
lucru este conven,a-
de vedere al
.. .,If'\" binare deci
avea nevoie de 3 tip
(circuit basculant bistabil = flip
pentru generarea unui carac-
aceasta 1,5
sau 0,75 din
de vedere 10-
Baudot a mai fost publicat
n n literatura de speciali':
dicativ va
tratat se la un
trei litere n sufix,
pentru
din sufix.
fiecare in-
cod u I cores-
LlT1, LlT2,
de principiu este repre-
n figura 2, toate componen-
tele active snt din cu-
a Recomand
ItIlI17::11"':>::1 de componente care au
n testate ca fiind n
n",.r",..,,,,,t .. i normali de
a evita o depanare
punerea.
Matricea de memorie tip ROM
(read only memory = memorie de ci-
tire) cu diode cu Ge, chiar .
nemarcate, sortate pentru o
ntre 30-50 n utili-
doar 6 linii verticale de adre-
SCHEMA
c
sare care bitul de
cei ci nci i de cod. Bit ii de fi-
ind de tip SPACE (0), se genereaza
din sistemul de sumare. Bitul de
start este de tip MARK (1 )'Y
Sumarea adreselor verticalei se
face cu un sumator construit din
componente discrete (se poate uti-
liza o NAND cu 8
Modul de conectare iexemp!;til
de codare tratat snt prezentate n fi-
gura 3.
Optimizarea schemei de citire a
matricei permite comutarea la fie-
care al 5-lea mesaj de apel general
al comenzilor CR, LF n locul litere-
lor C Q. n acest fel se nece-
sitatea de lucru cu
programabile (CDB4192), care
setarea la adresele unde se
n matricea ROM comenzile CA
LF.
Pentru se
un de 5 (o
parte din CDB490) un multiplexor
din CDB400
Invertoare CDB404.
Intercalarea SP, care se
de 4 ori (pot fi programate
doar o n matricea
ROM)} se poate realiza printr-o
poarta NAND cu patru ne-
gate. S-ar face astfel o economie de
la r;natricea de ROM.
Structura mesajului transmis va fi,
n final, CR LF SP FIGS
l TRS SP SP SP SP FIGS L TRS SP
BLOC
45,45/50 Hz:
'--_--.. Ap -CCS404
C-(08400
14)T?, -8(107
T3 -BC-251
..-----+---l-I----.. O-EFO
MATRICE
ROMI
SP DE VO 2 ABC ca DE VO 2 ASC
deci vor fi utilizate 68 de
din cele 72 afectate unui rnd:
In figura 4 este varianta de
ntre generatorul de RTTY
cu pe releu tip'
reed (trestie), cu comutare prin K a
shift-ului.
Reamintesc un desti-
nat lucrului n RTTV poate fi modu-
lat n F1 - manipulare de
sau FSK, sau n A2 - manipulare n
sau AFSK.
Tipuri de modulatoare demodu-
latoare (MODEM) au fost descrise n
articolele despre RTTV n

Generatorul de RTTV poate fi
montat n paralel pe sistemul de ma-
nipulare existent al teleimprimatoru-
lui.
f'JATRICE CU DlOel::
Testarea se face rela-
tiv simplw, fiind necesare in-
de Se ncepe
pnn de tact
(clock), care trebuie fie n punc-
tul A de 727 Hz pentru viteza de
45,45 bauzi sau 800 Hz pentru viteza
de 50 bau zi 5%).
10
e
12 ( Q
CR LF
RJM

SP .,.
$PSP
Pentru a asigura stabilitatea n
a osciiatorului de tact re-
comand folosirea condensatoarelor
tip stiroflex sau mylar pentru con-
densatorul marcat cu C. Realizarea
de diferite trepte de cu tole-
strnse este nu-
mai prin generarea tactului plecnd
de la un oscilator cu cristal cu frec-
la valorile cerute.
O sugestie n acest sens este pre-
TEHNIUM 10/1984
tehnic li
MATRICE CU DIODE
a b c d e
ni
,"
rJI.
rL
7'
1",-
1
2
3
4
5
5
7
8
9
A
B
C
O
E
,.,
,..
l'
..,.
1"
rl
/'"
.t
,..
".(
/'
rl
'/'"
"'
, ]V
r
r
rL
)"
l'"
d -
,.,
F
'"
I " J $
I )
l'
V :/
I
I
.1
I
:/
/ /
/ ,/'
/
/
,- I
1/
I l'
I
1/
L

I '
START ca O
n schema bloc din figura'5.
rezultate fiind n do-
meniul audio, se pot face
prin metoda cu semnale de

Cu un voltmetru se te
apoi adresarea matricei ROM a ba-
relor verticale orizontale ale aces-
teia. o linie a decodo-
rului CDB442 este atunci cind
tensiunea ei scade de la +5 V la' O V.
,toate elementele
normal, se poate interconecta
generatorul cu teleimprimatorul
se poate face o de ie a
textului transmis. Vitezele
de transmisie de trebuie
fie egale.
Trebuie nbtat pe telexuriie care
textul pe banda de hrtie nu
putem realizarea comenzilor
CR LF; acestea snt i destul
de importante, mai ales la cei care
telexuri tip
Doresc de asemenea atrag
asupra de a veri-
fica starea de MARK (1)::: +
5V la TTL sau de SPACE (0) = O V
la TTL la irea dispozitivelor de in-
O inversare a
acestora face structura codului de
nerecunoscut pentru telex! Rezolva-
rea este cere doarinterca-
larea unui inversor tip CDB404, care
poate fi realizat cu componente
discrete.
Desigur, generatorul prezentat nu
nici pe departe variantele
posibile de realizare exploatare
ntr-un sistem de
RTTY. cteva idei suplimentare:
- Se poate utiliza n locul celor
decodoare CDB442 un deco-
dor 1 din 16 de tip SN74154, care
are de chip ena-
bie - inhibarea capsulei, care per-
mite intercalareantre caractere a
unei comenzi L TRS (cu
momentului cnd se transmite o ci-
ce procentajul de
erori la n de QRM,
dar de carac-
tere transmise n unitatea de timp la
acest tip de
RTTY are o "melodicitate" anume.
- Se pot realiza tipizate cu
matrice ROM diferite, cu
conectoare multiple, care pot fi
programate cu texte specifice.
cile pot fi montate rigid, cu posi-
bilitatea electronice a ba-
TEHNIUM 10/1984
Iru cercurile tehnico-a licative.
DELA ROM
COD BAUDOT
b c d e f 6x
O
a b c .....
(25

r;/>
1
0
1
)Z5
1
e5
1
>3
0
)25
1
c/J
1
1
<;1 1
o 0

0
(25 1
00
el
525
1
1
1
$25 1 Q
</:J {2S
1 {2S O
o 0 E
125
o 1 Y
1 O
1 1
e5 1 2
1 1
1 $25 IZ> IZ> A
0
o )25 el 8
1 1
0,C
0
00
525
$25 (2)
LEGARE DIODE
CR
LF
SP
SP
FIGS
LTRS
SP
SP
relor de adresare orizontale. Celu-
Fo
+5V
.----I:==:.---.----aMANIP.
FSK
Il(AFSK)
10nF MAXIMUM
110BDS
@ SHIFT 8EVERS
@ SHIFT NORMAL
T1 T2 - ac 10Z
Reed tip MULTIPLEXOARE
PRME 1S005A' .
B= J.i COB404
COMUTARE
COB493 AlB
DIVIZOR
PROGRAMABIL
Fo

b---4 PIN1
PlACA A
\D----1D PIN 2
PlACAR
Fo = 1000kHz
BAUOS n
Fo (Hz
"in
45,45 688 726
SO 625 800
56 550 909
110 284 1760
de necesare comu-
snt de Up SN74157 sau cele
din figura 6.
- RTTY se poate
utiliza o punere la
punct ca dispozitiv de testare,
etalonare si verificare a telexurilor.
- Poate' fi folosit ca modulator
FSK/AFSK pentru modularea balize-
lor de UUS sau US/28 MHz cu intor:-
despre propagare, indicativ de
,apel QTH locator, facilitnd n
acest fel accesul la RTTY al ra-
dioamatorilor de UUS.
- nlocui matricei ROM cu diode
se pot folosi memorii electronice tip
PROM SN74188 cu 256 i progra-
mabili o sau tip
EPROM 1702, 2708, 2716 ,cu ca-
pacitatea de care pot
fi reprogramate. In acest caz, tre-
buie
toare ale baleiajului.
- Este prevederea unei co-
menzi suplimentare, care
deconectarea teleimprimatorului pe
timpul ct generatorul
RTTY; se astfel, pe
o reducere a nivelului de poluare
o economie
de energie
generatorului se
poate face pe suport din texto-
lit cu grosimea de 1,5 mm, c,ablajul
se din conductor de cupru
cositorit izolat cu plastic termorezis-
tent recuperat din capete de cablu
de la centralele telefonice.
celor 14 (16) pentru pinii cir-
cuitelor integrate se face folo-
sind fie un metalic, fie o hr-
tie pe care s-au trasat
centrele care va fi tempo-
rar pe placa de textolit cu ara-
cetin sau chiar numai de
lipit; astfel legate
de trasarea pe placa suport.
Pentru alimentarea generatorullili
este o de cc, capa.-
furnizeze 5 V (5%) la cca 0,5
A.
O a generatorului descris
este n exploatare din 1978; fiind n
prezent n sistemul de
RTTY complet electronic, are deci o
fiabilitate
n sisteme mai evoluate.
BOBINE
n general, prin bobine sau bobinajse
efectul unei re ac-
al unei al unei bobine
de intrare sau al unei bobine de
bobina este de un con-
densator, n general cuplat n paralel
(dar n serie), numele devine circuit re-
zonant, circuit acordat, filtru etc.
Important este modul cum o
unui scop anume, cum
o n circuit pentru optimizarea

Radioamatorii folosesc tot felul de bo-
bine, cu miez sau miez magnetic,cu
factor de calitate mai mare sau mai mic,
n general, de gama de
n care
unei bobine este valoric
cu produsul dintre bo-
binei curentului de o

XL = 2rrfL
se n ohmi cnd
este n hertzi induc-
n henry. Factorul de calitate (sau
cum se mai zice factor de merit) este o
foarte a bobi-
nelor se prin raportul dintre
bObinei, la o
proprie a firului, din care este
bobina,

R
Cu ct factorul de calitate este mai
mare cu att bobina este mai pentru
circuite oscilante.
n factorul de calitate
are valori cuprinse ntre 100 500 (i n
unde scurte).
Cele mai multe bobine se construiesc
Clctualmente cu miez feromagnetic; n fe-
lul acesta se o mai
mare cu un de spire mic,. deci fac-
torul de calitate te itor.
miezurilor magnetice este
foarte ca tehnologie, aceasta
fiind de la care va lucra
miezul respectiv" Astfel, miezurile pentru
UUS snt fabricate dintr-o pulbere foarte
au"o ,permeabilitate mult mai
de miezurile perrtru US la
30 MHz),
La peste 100 MHz, "dar sub
250 MHz se folosesc bobine miez,
numite ,.n aer",
Un miez aparte care se n
mai joase (100 kHz -30 MHz)
este toruL Principalul avantaj
n faptul nu are cmp de dispersie, n
plus, are Q ridicat.
La toate bobinele din circuite acordate
se un factor de calitate ct mai
ridicat vedem practic cum se
acest deziderat. Vom introduce pentru
bobine iunea de factor de ca
raport ntre lungimea diametrul unei
bObine,
cum se n figura 1, bo-
bina, care are partea cu
diametrul are un factor de calitate
mai mare dect la bobina unde lungimea
este mai mare ca diametruL Factor de
calitate ridicat se firul de
bobinat este mai gros, dar aici nu se
poate merge prea departe, La bobi nele
care au blindaj, deci care S nt protejate
mpotriva cuplajelor parazite, trebuie
se seama cutiei metalice
are ca efect diminuarea bo-
binei implicil a factorului de cali-
tate, Totdeauna ntre ecranul
metalic (cutia) bobinaj trebuie sa fie
mai mare dect diametrul bobinei (fig, 2),
L 1

l
1---'"----"
L 1: L 2:
C = lOOpF
L:d
B (Q mare)
1l
" lICII"
Ck ing, TRAIAN
- nivei combustibil - turome-
tru - vitezometru - iluminare ta-
de bord; 24 - blocul
stnga - cu martori ncorporati -
are pentru
parbrizului - comutator
parbriz - comutator lumini
semnalizare comanda
avertizo,rului sonor; 25 -
dreapta 26 -
radio; 27 - 28 - n-
antifurt; 29 -
frna de secu ritate; 30 -
pentru ventilatorul de
aer; - pentru
zirea lunetei 32 - ntreru-
semnalizare avarie; 33 - n-
t,.,,,,,n ,,...,<itr, ... testare (martor) nivel Ii-
34 - releu tem pori-
zare parbriz 35
-- stnga; 36 -
ceas electronic 37 - pla-
38 - cu
39 - traductor nivel com-
cu sesizor de minim; 40 -
bloc spate dreapta:
- semnalizare
- mers ina-
cata-
dioptru; - luminare
nmatriculare; 4,2 - bloc lumini
spate stnga format din: mers
- stop ',- sem-
- -
catadiop-
tru, Schema autoturismului Oltcit
Club poate fi cu
nile - (hayon)
cu cea din figura 1 (Oltcit
EI.ECTRI(.;E A
Tip
R2 (Norma, Philips, Mazda,
Orion, Nerva, Elvelux)
. 1-14 (Norma, Philips, Osram,
Narva)
4 TO/4 (Norma, Phillps, Mazda)
P25-1
SpeCial).
Simbolizarea la
m1 = pe caroserie n spatele
blocului spate dreapta; m2
= pe spate (hayon); m3 =
n spatele blocului
spate stnga; m4 = n spatele
bord spate stnga; m5 =
n compartimentul motor
dreapta. Simbollzarea cablajelor:
reper); spate stnga (RG);
spate dreapta (RO); tablou, de bord
(TB); frne (UF); motor (M);
spate (BAR); (P);
traductor nivel de combustibil (T J)
spate (hayon) stnga (GP).
In tabelul 1 se dau caracteristicile
becurilor electrice ale
celor autoturisme. Codificarea
fuzibile ale
electrice ale autoturismelor Oltcit
snt date n tabelul 2. Codificarea
culorilor n schemele prezentate: Sc
- alb; 81 - albastru; Gr - gri; Ic ""-
incolor: J - galben; Mr - maron;
MV - mov; N - negru; R -
Ve - verde; Na - natur; F - con-
ductor (de exemplu: F.Ve = conduc-
tor cu de culoare verde).
In continuare se pe scurt
unele date mai importante ale ele-
mentelor (pieselor) componente ale
electrice.
Alternatoarele montate pe autotu-
rismele Oltcit snt principial iden:'
tice, fiind realizate de
furnizori. Aceste alternatoare pre-
particularitatea au incorpo-
rate relee regulatoare electronice n
loc de relee regulatoare separate,
de autoturismele Dacia. Alter-
natorul este un generator antrenat,
clasic, cu ajutorul unei curele trape-
zoidale, pe o fulie. Prin
rotorului se un
cmp magnetic care induce n bobi-
najul statorului un curent alternativ
trifazat, redresat apoi n curent con-
tinuu de puntea cu diode
transmis n la bateria de
acumulatoare. Caracteristicile teh-
nice principale ale alternatoarelor
automobilelor Oltcit snt: tensiunea
(12 V), intensitatea nomi-
(40 A), puterea
(530 W), inductorului (7
0.552 !l). tensiunea curelei
(175-200 N), raportul al-
ternator /motor (2/1).
Tipuri de alternatoare agreate de
constructor: pentru Oltcit SpeGal
mov
Bloc de verde
comutatoare
(Ducellier 51'4008 Femsa
12-18, 101), pentru
Oltcit Club 01102,
Ducellier 4006, Femsa ALP
12X-17, Paris Rhne A 12 R 38.,Mo-
torola 9 AR 2748 G). n cazul
latoareior _electronice - ncorporate
-:- regasesc fur-
niZOri: pentru (Eiec-
Curtea Ducellier
511 011, pentru
autoturismul (Electroar-
Curtea de Ducellier
511 007, Femsa 33544/1 Paris
Rh6ne YL 131, 9
n alternatoare, snt
electronice cu circuite integrate,
care au rolul de a con-
tensiunea n anu-
mite limite, pentru a asigura o fiabi-
litate a ntre-
gului ansamblu. timp, mai
au rolul sesiza unele anomalii
(defecte) de tensiune
- ce n
ruperea curelei
pe o
autoturismelor
un indicator de co-
pentru
electronic.
aprinderea

72758, ACA 1-2-5).
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
ELECTRICE A
10/1984
.....
1'11
::t
Z
2:
re
do
e
....
ClJ
O)
.&\la
__ __ _

j- - - - --
MvN
Iilflii
r
I _ I
I
I
17,1 IVI
: = p
1-1
I ...::. I
L...o_J
r L 81
F216(16A) _ F516l16A\ F316(16A)
J Mv/ :
t TT M1v IMv' I
J FNr


M M IVI UF RG RG
J.
rh RJ RJ
I I
8 9 4 5 7 8 9 12345 678 9 1 2 3 4 5 678 9
tia 1
--- SI
FfG

lRGRD*
FMr I 1 FMr
I
BI I I
clarrJ;za,
,.
123456789
a;
____ _ Ll __ __
1234S67f39'
"
'1
1,
,1
II
24
C
l
I
II
I

I Bt
R

,LJl I
I J',
1 2 3 4 5 6
UISTa
rOToa
METOlUl
Agent care n
revelatorului,' metolul
este activ numai n alcaline.
Este un de o mare ener-
gie, supunnd detaliile la un contrast
slab favoriznd zonele subexpuse.
repede la nceputul deve-
imaginea foarte re-
pede, apoi
cu att mai mult cu ct se
timpul De aceea din
alte cauze), alt agent -
hidrochinona -, a are
efecte contrare, este totdeauna folo-
sit n cu metolul pentru
a produce o de reducere
n orice
caz, metolul poate fi folosit singur
ca agent n revela-
toare.
Metolul nu emulsia, dar,
cu toate lui de valoare
este tinde voaleze
se o care
modereze (an-
tivoal). Are aspectul unui praf crista-
lin alb sau deschis
este unul dintre cei mai stabili
16
G.
atunci Cnd este
expus la aer se
dare) se
alterare se poate
loare, care ncepe o
apoi maronie, maro-
nie-purpurie, apoi Nu se
mai poate folosi n
stadii.
Praful cristalin de metol se
cei mai bine n borcane de
nchise ermetic.
Metolul este dar
solubilitatea
agent este
metolului.
la nce-
foarte

sale de CI pro-
duce contraste puternice, hidrochi-
nona este adesea ca
rul agent pentru hrtia

n de developare se
pune metol, acesta pe
nea proprie va accelera
hidrochinonei. Aceste sub-
folosite produc o
de developare
lucru care a ca
fie
ce! mai mult n de revelare.
Hidrochinona, care se,
sub forma unor cristale albe,
soase, ca acele, este ea
Cristalele sale se repede n
contact cu aerul de aceea se va
bine ntr-un loc
ntunecos. Alterarea se
culoarea care mai
este
trece n maroniu-nchis sau
SUlFITUl DE SODIU
Este o a
de developare. prevenind
alterarea a agentului
deci revelato-
Sulfitul de sodiu este un con-
servant ideal al revelatoarelor din
cauza sale pentru
mai mare dect a agentului
tor. Astfel, el previne alterarea prea
a combinndu-se cu
formnd sulfatul de so-
diu. plus, n de lui
de conservant, sulfitul de sodiu se
mai n multe de
revelatoare pentru
pentru sa de a opri lipirea
de argint, prin proprieta-
lui de a dizolva argintu-
lui (ciorura bromura). n aceste
n
la 100 g/I), 1n
se reve-
de procesul de oxi-
ci doar se de
reducere.
Sulfitul de sodiu se n
stare - cristale albe de di-
ferite - care
in
In se
de sodiu care se ia.
,se cere forma SE
folosi cantitatea pe
din forma
Forma a sulfitului de so-
diu in timp ce forma
este ia
rece n borcane nchise er-
de tari
alterarea
CARBONATUl DE SODiU
Este o cunos-
sub numele de de rufe.
Carbonatul de sodiu are func-
Prima este de agent acce!era-
(asigurnd o de
lucru a revelatorului), iar
de a furniza alcalinitatea nece-
agentuluj
putea lucra. In unele cazuri,
este o accelerare mai in-
se adesea hidroxid
de sodiu sau hidro-
xid de potasiu (pentru filme, la care
se cere contrast maxim). n timp ce
la de revelatoare pentru
se un acce-
lerator mai slab n locu! carbonatu-
lui de sodiu, de exemplu boraxul,
care are o alcaiinitate mai
Carbonatul de sodiu se n'
trei forme:
Forma con
numai 37'% 63'lJo
15%
forma nu
Pentru a
alcalinitatea re-
trebuie
1"1'" ..","'....... se cu 17
%
mai
forma
cnd se forma
sau cu 17% mai
este forma
O parte de carbOAat de sodiu
anhidru_ este cu 2, j
,,....,, ... ,.,..'t"',,j se n reve-
de carbonat
n deoa-
prea carbonat
n timp ce prea
produce voalare
ale gelatine!, care face

DE POTASIU
puneri.
TIOSUlFATUl DE SODIU
. Este n
Ile de fixare, prin care imaginile de-
velopate pe film sau hrtie devin per-
manente. Fixarea este o
foarte deoarece ce
a fost de
ea poate fi
prin
de argint neimpresionte
aceste ar
prin expunerea la a
sau a hrtiei fotografice, ele
vor fi de asemenea reduse, stricnd
tiosulfatul de sodiu
cu bromura ciorura
de argint din stratul
fotosensibil o serie de
in
Iare.
de care snt solubile
pot fi prin
tiosulfatului n solu-
de fixare este foarte
sub normal, ea duce la o
a de fixare
este repede
se va viteza de
un de concen-
acest punct,
la o mare, va
viteza de
de umflare a gelati-
normale de fixare au o
de 20-300/0, nivel care
o fixare
10/1984
Sint unele cnd, n ciuda
tuturor "' ....::":' ....
maie de lucru,
expuse ca
aparatul fotografic
cele ce se dau cauzele si-
n care n mod firesc expu-
nerea este de erori. Se au
n vedere att lampile clasice,
ct cele moderne cu
Determinarea expunerii-
mina fulger se face pe
calculului binecunoscut prin se
mparte ghid al la
Acest calcul se preia re-
de pe un mic disc (sau riglM
calculator aflat pe corpul In
ciuda corecte a acestui
mod de lucru, pot subexpu-
neri inexplicabile la vedere.
Astfel, lucrnd n interioare de
mari dimensiuni sau n exterior,
apar subexpuneri de ordinul a
0,25-1,0 trepte
fenomen
cont
din faptul
de o
de de
Principiul

chii hrtii din
terminat ca bun
de al
ilustra cele spuse
plu. Astfel, s-au
corecte cu filtrajul 60
tie cu
Noua hrtie are
25 1000.
Filtraj vechi .... 60 60
de
vechi .......... 40
---------
20
TEHNIUM 10/1984
este determinat. n unei n-
standard, n care re-
ntr-o

ti fulger cu computer pot
furniza imagini prost expuse n anu-
mite ceea ce impune corec-
De tre-
avute n vedere ca-
zuri:
Subiectele cu contrast mare. Lu-
mina de subiect
de elementul fotosensibil
corespunde unei zone "prea
deschise" sau "prea nchise" a su-
biectului. imaginea fi su-
sau de
expunerea medie
Unghiul de cimp al obiectivuluI.
Cnd se folosesc obiective cu dis-
focale diverse, apar
de unghiul de al lumi-
nii de elementul fotosensibil.
Unele modele de fulger
computer dispun de elemente
n de tipul
vului folosit (normal. superangular,
Eng. V. CALINESCU
de
nou ........... 25 10 00
.Filtraj nou ... .
Snt cazuri Cnd .acest calcul pare
inr""'I"\",iI''\il ,atunci se la un
un
Un alt exemplu
,.,+",10'''''''''0'''' acestei
70 70
20 00
Calculul pare imposibil de
vom la vechi
neutru 100,
100 170 170
40 20 00
60 150 +
de
nou ........... 30 05 00
1
Filtrajul nou reZUlta
derea unui filtru gri de ma-
respectiv n acest caz 90:
90 155 170
90 90 90
Filtraj nou ..... 00
de calcul se
de
nou se
vechi. 40 20 si
nou 006020, sau cnd nu-
de este mai mare dect
filtrajul de
Un
Filtraj nou
pentru
160
85
75
Filtrajul nou se prin
dE;rea unui filtru gri, n acest caz
1;)5:
135 160 105 -
105 105 105
----
..... 30 55 00
ca acest calculi ofere
semnal logic ,,1") de la circuitul dei
decodificare aferent
de decade realizat cu CI9 C110,
precum inversoare de tip
CDB400 ale CI', 1.
de decade este co-
mandat de impulsurile" alfa, beta,
gama, la finere
decade.
Aceste impulsuri se tinui
circuit SAU logic realizat cu tranzis-
torul T2, care are rol de inversor.
La din circuitele de deco-
dificare decadice realizate cu circui-
tele C13, 4, 5 se diode de
tip EFD108 pe
astfel nct cuvntul do-
rit.
Cu ajutorul comutatorului, notat
cu K, se pot alege unul. din cele trei
cuvinte: MOE, MOI, MOS.
Viteza de a acestor
cuvinte se poate regla cu ajutorul
semireglabilului Px1, iar pauza din-
tre cuvinte se poate regla cu ajuto-
rul semireglabilului Px2. I
Pentru a face controlul lo-
cal al ce se transmit s-a
introdus un monitor. Aces.ta
os!;ilator un
pe un di-
din 3
semnele unei litere
1 de fiecare decodi-
se va neocupat
acesta sta-
repaus al
este realizat cu circuite
"ti CDB400
o putere
avnd o stabilitate
cristalului de
17
Aparatele de reproducere acus-
n special radiocasetofoaneie
stereo. snt dotate cu posibilitatea
a canalelor de re-
producere, pe cale
un efect de Jiugire a
dintre sursele sonere.
Efectul este denumit "wide stereo"
sau a fost justificat n
mici din-
. tre difuzoarele radiocasetofoane-
lor, permitea
destul de
vedere larga
integrate
unele firme au creat
int':>l"Ir'e2to care
introdus pentru
semnalului pseudostereo
din semnalul monofonic sau
nerea efectului "wide stereo" din
semnal stereofonic, cum este cazul
circuitului TDA 3810. produs de
PHILlPS.
a montajului
este n figura 1,
reglarea con-
canalelor stn-

cu valoarea de
n ca-
rezistoa-
care au valori dife-
pe canalul dreapta
pe canalul st nga. Pentru un
mai precis al montajului se
rO>""I"'l ... ,"' ... rl!5 ca rezistorul de 4,7 kH
un semireglabil de
o impe-
o impe-

Ing. AURELIAN MATEESCU
intercalarea sa n de audio-
ntre preamplificatorul
corector de ton etajul tinal. Utili-
znd valorile componentelor din
se per-

- coeficientul de amplificare a
semnalului .................... 0,5
- nivelul semnalului aplicat la
intrare .................. 0,25-1 V
- banda de
.................... 20 Hz-20 kHz
- coeficientul de distorsiuni ne-
liniare este mai mic de 0,1% pentru o
tensiune de intrare de 0,5 V, aproxi-
mativ 0,15% pentru o tensiune de in:..
trare de 1,0 V.
R4!glajul punerea n a
mOQtajulul. Pentru de re-
zultate bune se utili-
zarea de componente de cali-
tate, i sortate naintea in-
troducerii lor n montaj. Se vor pre-
fera rezistoarele cu meta-
li , condensatoarele electrolitice
cu tantal, iar tranzistoarele vor fi
sortate pentru zgomot propriu re-
dus factori de amplificare egali
pentru perechile 1T1, 2T1
2T2. Tranzistoarele vor avea facto-
rul de amplificare n curent mai
mare de 100.
Dupa executarea montajului,
acesta va fi verificat cu ie co-
nectat n electroacustic.
de 10 kO se pla-
n spre colec-
toarele 1T1 2T1, corespunznd cu
"wide stereo".
La irea canalului drei'lrta se
o
FL,ORIN CLAIC
Generatorul de semnal triun-
pe care l propun este un 08-
comandat n tensiune. Mon-
are unei
avnd la ire un
semnal cu o liniaritate j si-
metrie
2
il: 20 Hz -- 0,6 kHz
III: 120 Hz 7 kHz
IV: 1 kHz - 25 kHz
V: 2 kHz _. 40 kHz
semnalului l
gama de
cu V vv;
-' tensiunea de alimentare = 15 V;
este regla-
P1
de game.
i se poate un
semnal sinusoidal.
baza tranzistorului T 1
borna de alimentare se o
tensiune cu lenta
ntre O 7 V, se la iESire un
semnal vobuiat.
FUNCTIONARE
de emitor de colector
ai tranzistorului T 1 fiind aproximativ
egali, tensiunile pe R
2
R
14
vor fi:
IN
Il., 0-0 ci
(rezistor bobinat cu oh-
cu de ire a
amplificatorului cu puterea disi-
aproximativ cu puterea
de ire). Pe acest canal se injec-
un semnal audio mane-
vrnd dubiu, se
pentru care semnalul
transmis n canalul stng este mi-
nim. pentru care se
minimul. se aceasta fiind
de n regim
stereo.
a se modifica poten-
dublu, sarcma artifi-
se la irea cana-
lului stinga se i
semnal. verificndu-se acesta
are o valoare Pentru redu-
U=i2 R
2
1
c1
U
R14
= R
14
t
E1
= R
14
I
C1
U
R2
R
2
iar raportul lor -- = este
. R14
t;onstant.
Aceste tensiuni se cu
ajutorul lui P l'
Prin R3 P
2
aceste tensiuni' de-
prin bazele tranzis-
toarelor T 2 T 3:
U
R2
. UR14
18 = 183 = --, R
p
"
2 R3 Rp2
= rezistenta lui P
2


I{v"
cerea sa se poate asupra
rezistorului 1 R4 de 4,7 k!l, ce se va
nlocui cu un semireglabil cu va-
loare de 5 kn.
Se reglajul conform meto-
dologiei de mai sus pentru j-
nerea unei ct mai bune n
regim stereo. La capetele de cursa
ale dublu se afla
de "wide ste-
mo" (cursorul spre colectoarele
tranzistoarelor 1 T1 2T1) mono.
BIBLIOGRAFIE
HI-FI News and Record Review
nr. 2.1972 (S.U.A.)
revistei Radio, 1974 (URSS)
Philips '. Audio Handbook, 1983
NSC Application:" Notebook. 1980
Raportul de colector al
celor tranzistoare:
I
C2
=' N2 I
S2
/12 Rp2 U
R2
I
C3
/3
3
I
S3
/3
3
R3 U
R14
/1
2
R
p2
R2
- - . --. --- este constant.
R3 R
14
Se acest raport egal cu
1
2 cu ajutorul lui P
2

AcestE: tranzistoare se comporta
ca te generatoare de care
TEHNIUM 10/1984
s.
Pentru a prentmpina eventualele
insuccese la experimentarea unor
scheme mai cu amplifi-
catoare este bine ca,
nainte de abordarea a
cteva
elementare asupra exempla-
rulul .. de disponibil.
Circuitul din figura este
destinat tocmai acestui scop. Pentru
realizarea lui snt necesare: un soclu
adecvat (preferabil cu 2x7 terminale,
care se la capsulele cu
2x4 pini), un comutator dublu cu
2x5 o de
15 V (din care
se tensIU-
nile de de V res-
pectiv -0,1 de ten-
siune cu 10--15 la cap
de componente pa-
sive .
n care
este seiectata
din comutatorul + Kb. Ast-
fel, n 1 a IS
neinversoare este pusa la masa
(OV) prin . R3,. in-
versoare (-) t se aplica tensiunea
de 0,1 V.
este de amplificator inversor de
ov
tensiune cu Gy =
-R
2
/R
1
= -100, deci voltmetrul co-
nectat la va trebui indice
tensiunea Eo = 0,1 V. (-100) = -10 V.
Evident, voltmetrul se
aici cu plusul la
n 2 a lui K (intrarea nein-
versoare la -0,1 V pe intra-
rea inversoare), montajul este tot
amplificator inversor, deci la
vom citi Eo = -0,1 V. (-100) = 10 V,
tensiune de
(voltmetrul cu minusul la
Cu K in 3, se
n de amplificator
neinversor c.c. (intrarea inversoare
la prin R
1
+0,1 V pe intrarea
neinversoare). n tensiune
este acum Gy = 1 + R
2
/R1 = 101, deci
voltmetrul va indica Eo = 0,1 V. 101 =
1 V.
In 4 (tot inversor, dar cu
-0,1 V pe intrare). Eo = 0,1 V.
101 = -10,1 V.
n fine, n 5 a lui K, ambele
snt conectate la (prin
R1' respectiv R
3
). Ceea ce se
la este tensiunea de de-
calaj de intrare (of1set)
de cca 100 de ori circuitului
de Tensiunea Eo poate fi po-
sau cu ordinul de
de 0,1-0,5 V, n de
sensul decalajului exis-
tent la intrare (pe care il putem ast-
fel calcula aproximativ).
1
corecte a ten-
siunii la care este conden-
satorul blitzului electronic nu mal
trebuie Amintim doar
o tensiune de 70% din cea nomi-
o energie de ori
mai
tratice a acesteia de
siune. .,gata pentru declan- ,
de aprinderea becului
neon uneori surprize
reglajului nu prea apropiat de
tensiunea Acest reglaj
foarte corect riscul ca la cea
mai a tensiunii
sau a bateriilor becul nu
se mai ne
orice privind starea con-
densatorului.
Dezavantajul de mai sus
folbsind un LED ca
tor. Lumina este
cu tensiunea condesatorului pe
un domeniu de circa 60 V n
pierea tensiunii maxime. astfel se
poate vizualiza comod
condensatorului n ultimul interval
IIII.I III timp.
uIJul din con-
densatoarele C, ",C
5
(de exemplu.
Ci); ca urmare. tensiunea la bor-
nele lui C1 are o n
timp'. Tranzistorul T 3 se poate bloca
T 7 este saturat. Fie 10 curentul
de colector al lui T 2' Acest curent
pe T 3 este blocat.
T 3 nu este blocat de T 7.
curentul de colector va fii C:3 =
10' deci C, se va printr-un
curent:
1 = = 210 - 10 = 10
de
a lui C, vor fi egali.
Tranzistorul T 7 este comandat
astfel. La nceputul'
montaJului. Ci este T 4
este un repetor emitor, deci U
R7
O. T 5 T 6 cu
piesele aferente un circuit bascu-
lant Schmitt, deci T 5 va fi blocat. Ca
urmare, tensiunea pe colectorul
T 5 va fi cu 8
tensiune cu
ajutorul grupului R
4
R
5
satura rea
tranzistorului T 7' deci va fi blo-
cat. C, se va la tensiu-
nea de 12,5 U
R7
la de5,9 V circu-
Ten-
T
5
scade la
se va bloca. T 3 conduce.
'C:3 C, se
C nd tensiunea la bornele lui ajunge
la 3,5 V. Atunci = 1,4 V circui-
TEHI\UUM
tul basculant din nou.
se
PUNEREA N
Se P2 Cnd apar os-
se tot cu ajutorul
lUI simetria acestora.
Schema cuprinde un LED
(orice tip) montat n colectorul tran-
zistorului T.
este de la tensiunea U
c
a
condensatorului principal C al
blitzului. printr-un divizor rezistiv.
Cnd se ajunge la aproximativ 0,6 V
pe T ncepe se
iar LED-ul lumineze. Este
o de circa 60 V a
U
c
pentru ca T intre bine n con-
LISTA DE COMPONENTE LED-ul la inten-
sitatea Se seml-
P1 = 10 k!l; P2 = 1 Mn; Ra, R12, R1 = ,.' reglabilul de 10 kn
= 15 k!l; R2 = 10 kH; R14 = 22 kO; inct deschiderea
R3 = 1 MO; R6' R7 = 4,7 kH; Rl0 = se n momentul
= 82 kO; R
g
, R'1 = 1 k!l; C1 = 1 atinge valoarea
C2 = 0,1 C3 = 10 nF; C4 = 1 nF; : Un nivel de
C5 = 100 pF; C6 = 220 pF; 1,1' T 2' ... T 9 mina este dat de
- tranzistoare bipolare bu siliciu; doilea (Similar cu primul), perma-
T 2 T 3 - cu factori de amplificare
reziduali ct mai
mici; T l' T 4' Ta - cu factor de ampli-
ficare ct mai mare.
Tensiuni n anumite
puncte ale montajului:
C
1
: U
max
= 12.5 V; U
min
= 3,5 V;
UR
7
: U
max
= 6,9 V; U
min
= 1,4 V;
Ucolector T5 : Umax = 8 V; U
min
1 V;
URg : U
max
= 5,2 V; U
min
= 0,7 V;
U
R11
: U max = 11,3 V; U
min
= 2.5 V.
Am utilizat montajul pentru a
semnal sinusoidal vobulat
am verificat tensiune-
al unor circuite de audio-
(filtre, amplificatoare).
,+U
c
I
I
I
:J:
( '.
IN

N
l-
I
I
I
I
I
MINGE
Sub denumire
i. de jocuri electro-
nice cu AY 3-8500 posibilita-
tera unui de 14 jo-
curi TV!
n realitate, toate cele 7 eonfigura-
de se n sensul
a 7 jocuri, derivate
din cele de. n cadrul
mingea apare doar n anumite mo-
monte de timp numai n anumite
zone ale terenului de
Ideea care la baza "extinderii"
de jocuri (mai corect
spus, a lor de joc) con-
n prelucrarea semnalului video
mingii (n jocurile cu
paleta), respectiv (n jocurile
de tir).
Semnalul video furnizat de AY
3-8500 la pinul 6, materializat pe
ecran prin mingii intei)
este reprezentat de un impuls ,,1"
logic cu durata de 1 (3 aplicat
sumatorului video timp de 5 linii
consecutive (.15 linii consecutive).
Blocarea transmisiei acestui sem-
nal spre sumator la momente de
timp bine stabilite n raport cu im-
pulsurile de sincronizare linii are ca
efect mingii doar n anumite
zone (prestabilite). ale terenului de
joc.
Evident, prin de
blocare a reprezentnd
mingea nu se logica in-
de a microproce-
sorului AY 3-8500. Mingea con-
traiectoria dar ntr-o
pin 16
I"R. P. PAULESCU
a ecranului devine
pentru a redeveni la lu-
minozitatea de ce a
limitele acestei zone.
De zona se sime-
tric n raport cu axa a tere-
nului de joc pentru a oferi celor doi
S patru) parteneri egale de
Intrecere.
Limita stnga ntinderea zonei
!s!nt partene-
I nlor de Intrecere. In jocurile cu
handicap", acestea se pot re'gla
favoriznd ntr-o
mai mare sau mai unul
din
Blocarea a
semnalului video
mingii se cu ajutorul unui
comutator analogic rapid (tranzistor
JFET, MOSFET sau comutator video
integrat), iar momentele corespun-
se fi-
cu ajutorul unor circuite mo-
nqstabile.
In figura 1 este schema
bloc a circuitului care blo-
carea (d.ebl?ca.rea), iar n. figura 2
este dIagrama de Impulsuri
. principiului de
de im-
o. linie TV gene-
rata de AY 3-8500, Impulsurile mar-
cate avnd
1. impuls sincronizare linii;
(SCOR)
pin 24
(SUNET)
pin3
(MINGE)
pin 6
1
MONOSTABIL
M1
MONOSTABIL
M2
pin 7
la sumator
Comutator
pi n 16
aM
1
''----b
L
_____________ ____ _____________ _
QM 2
J' 1,;rATOR NCHIS DESC HIS NC H I S
2. teren de joc (stnga);
3. video privind tere-
nul, scorul, mingea
4. teren de joc (dreapta).
VITEZE
GHI I
VARIABI
ALEATOR
de semnal asociate co-
menzilor UNGHI DE REFLEXIE (pin
5) VITEZA.. MINGE (pin 7) permit
a regi-
muri de lucru, conform procedurii
descrise n "Tehnium" nr. 5/1984.
prin care se
o start a in-
de se face simplu.
cu ajutorul unor comutatoare de tip
"cu retinere".
De comanda de se
doar la nceputul unei partide
pe joc TV, nu pe durata jocului.
n a
evenimentelor de pe ecran, de cele
mai multe ori deosebit de pasio-
nante, partenerii de joc dispun de
un grad relativ redus de libertate de
Nu de ori amatorii
de jocuri TV se doar la a
traiectoria mingii

5/2 CO 4013
1/2 CO 4001
.Circuitu! prezentat n figura 3 per
mite mOdIficarea unghiurilor de re-
a vitezei de deplasare a
mingII, In mod automat inter-
partenerilor de joc, ceea ce
aduce un plus de spectaculozitate.
Comanda de este condi-
de partidei de
TV, prin
ficarea semnalelor care nOln.o..o",,,;;
scorul (pin 24), mingea
netul (pin 3).
Caracterul aleator al aces1ei se-
din modul
care cele trei semnale
asupra circuitelor bista-
bite din figura 3.
In figura 4 este spre
o
bIla de. JOc. Indeplinirea ,...,.,'nH.t.;I, ....
de n momentul
stnga poate
fie modificarea unghiurilor de
xie, fie schimbarea vitezei 'de
sare a mingii, fie ambele modificari
simultan.
Starea a bistabilefpr stabi-
una din cele trei opfiuni.
Montajul 2 1/2 circuite
bistabile CMOS (CD4013 sau echi.-
valente) utilizate drept circuite bista-
bile tip D divizoare de
(+ 2). Se pot folosi n
alte tipuri de circuite bistabile
CMOS, respectnd, evident, princi-
piul de
Tabelul mo-
dul de operare al circuitului.
Comutatoarele K
1
-K
4
snt de tip
.. cu cu indepen-

(CONTINUARE IN HR. VUTOR)
10/1984
CALITATEA RECEPTIEI EMISIUNILOR
DE TELEVIZIUNE.
a programe
n . In de
pentru
majoritatea locurilor dintr-o
la amplasarea unei TV,
trebuie se n vedere sursa de
program, de energie de
acces la amplasament, ct Gostul
in de
beneficiare din zona res-
(URMARE DIN NR. TRECUT)
O de televiziune
este practic o de un gen mai
aparte, care, de se ampla-
pe dominante asupra
unor mari zone de serviciu. Amena-
dintr-o de emisie permit
instalarea mai multor
programe de televiziune, n unde
metrice decimetrice, ct de ra-
diodifuziune pe unde metri ce. Emi-
de televiziune amplasate
ntr-o astfel de snt de aseme-
nea principale n de
mea amplasamentului pilonului
suport antene, pot acoperi cu pro-
gram teritorii intinse, de la cteva
sute la ctevafnii de kilometri

de televiziune princi-
pale pot avea puteri nominale de
emisie ntre 1 +50 kW, n de
domeniul de al canalului
utilizat, ntinderea. structura zonei
de serviciu etc. Un TV ge-
de
imagine' de s!!'let cu o precizie
mai mare de 10 le mOdufeazJ
cu semnalele videO audio ale pro-
gramului in
toare se o amplificare ct
se poate de a mo-
la Prin
intermediul fiderulufprincipal (cablu
coaxial special).enetgia
respectivi ajunge de. '
torului la antenele de emisie prin in-
termediul aceasta este difu-
in spre
zona de serviciu. sub de unde
modulate.
Procesul de iprOd.ucfie sus-amintit
din stafia in
principal energia . printr-un
racord electric. sau. din surse proprii
(grupuri .elctrogenel .semnalul
programului de emisie primit prin
intermediua'iniilor. de program .. (ra ..
diQ"*,eu.. co.,dafetc.).
in
pt'C)CEiSuJ.de exploatare intrf4inere
de emisie se .. tn
: tuburi
putere ... (tetrode.

tiristoare,
de
iipire'"


teriale"!
diotehni... r-.; relee de
transforma-
toare, cabluri de energie de
de semnal, materiale
izolante) diverse alte materiale de
(lacuri, uleiuri, conduc-
toare, cositor, combus-
tibili pentru grupuri etc.).
n mare, a unei in-
de emisie TV din ur-
principale:
de imagine, de sunet; sis-
tem radiant; sistem de insta-
de electroaiimentare;
de control terminalul sur-
sei de semnal; de co-
semnalizare etc.
Principalele ale unui
de televiziune ce contribuie direct la
procesul de prelucrare a semnalelor
sau snt traversate de acesta (fig. 3)
sint generatoarele de
a de imagine
(1) a de sunet (1'),
acesta din fiind de mo-
dulat in chiar n etajul os-
cilatorului; etajul modulat n ampli-
tudine de semnalul video-com-
plex (2); amplificatorul corectorul
semnalului video (3); amplificatoa-
TEHNIUM 10/1984
rele intermediare ale mo-
de imagine (4) de sunet
(4'); amplificatoarele finale (de pu-
tere) ale de
Imagine (5) de sunet (5'); circui-
tele de (6) cu mai multe sub-
ansambluri avnd
principale: diplexerul se-
pararea lucrul celor
toare de imagine sunet pe o sin-
spre perfec-
banda canalului de emisie);
circuitele ce componentele
laterale armonice; comutatoare
ale regimurilor de lucru
sarcina dispozitive reflec-
tometrice sonde de
control etc.
Schema bloc este nu-
mai o ce
principale ale TV de
tip clasic. moderne fo-
losesc principiul in frec-
(FI)
procesul de modulare ..... 0
.schimbare de din FI.direct
1>8 canalul de lucru, ur-
amplificarea de putere. Acest
sistem.
in term e dia r ,S te .. Jo a s ci
(30+40.MHz) este .Ia toate
cu in FI, in-
diferent de canalul .... de. emisie, asi-
gutjom,.re stabilitate a parametri-
u",ificareatuturor blocurilor
de Il"tere .. 'a.toate
a.ni. o cu realiza-
rea. .tuburilorde putere (tetrode,
clistroane)c",amplificare mare Ii-
niaritatefoarte . s-a am-
plificarea '(fe a sune-
tului la puteri de or-
dinul mai fie nece-
sare amplificatoarele intermediar
final de sunet$ nici diplexerul. Emi-
de televiziune complet tran-
zistorizate (inclusiv amplificatoare le
finate, s;"au realizat in ultimii ani
la puteri de ordinul citorva kilo-
"ati (10) in benzile. 1-111 in
benzUelY. V.ln etajele de frec-
O . contributie de-
a fost in ultimii ani de
utilizarea filtrelpr .
elastice de pentru forma-
rea benzii de trecere. {caracteristica
amplitudine ..
timpului d(it;i,..tirziere de grup .. (ca-

oeoarepecanalulde
.. i
.. /
. fixate n
Ia proiectair,ea/;/nOi'or
obiective se stabilesc, in cadrul limi-
convenite, modul de dirijare a
energiei radiante prin sistemul de
antene puterea a
n de zonei de ser-
viciu. In acest scop se fac studii pe
n teren folosin-
du-se att curbe de propagare statis-
tice, ct calcule mai precise, n
de profilul terenului pe dife-
rite analiza zone-
lor locuite, asigurarea
de perturbatori etc. La proiectare se
reducerii
efectului cu alte
dar snt cnd acestea nu
pot fi complet evitate, de aceea se
o TV de ca-
litate atunci cind efectul acestora
mai de 1% din timp
la 10% din timp.
factori foarte
snt n considerare
de atunci Cnd ampla-
de lu-
cru ale unei noi TV n
de emisie.
La alegerea amplasamentului unei
Ing. VICTOR SOLCAN
TV se are cu n ve-
dere
optice, de la antene lor de
emisie, asupra unei ct mai mC!ri
din zona In
cazul unui teren plat (cmpie) lipsit
de obsttlcole, raza de vizibilitate di-
este de reldtia d(km) =
4,1 . +- (2), n
care h
1
este antenei de
emisie (inclusiv cota a te-
renului) h
2
antenei de
(ca mai sus). Formula
seama de raza cu
4/3) a (4/3 x 6 370 km),
curburi a undelor
VIDEO
AUDIO
de serviciu. -
seama de cele de mai
devine necesitatea ca o re;.
de emisie utilizeze o
mai de puteri in
de dimensiunea structura
zonei acoperite din
De aici necesitatea
secundare (0,1-1 kW) cu
ale zonelor deservite de
mai mici ca 100 km
2
cu
mai reduse.
Un aport deosebit pentru acoperi-
rea zonelor de n mai
economice se translatoa-
relor. Ele au puteri n general mai
mici de 100 W uneori chiar dect
1 W zone de serviciu limitate la
1000/
0
----..
PUTERE VRF

75 % IlIlIIil n
I
\
\
,
,
,
NIVEL
STINGERE

Fig. 3. Schema blOc a unui TV.
Fig. 4. Niveluri
TV.
din ..
... ....
(:ie . timp . ...
. .. .. ....
.....; .. .........i).(.
:'Formula de maisus'nu"este vala-
dect (orientativ) n zo-
nele cu accidente importante de te-
ren deoarece limita orizontului optic
al amplasamentului este de
culmile dealurilor sau crestele mun-
ea
avantajul amplasamentelor la cote
dominante al pilonilor pen-
tru undelor pe diferite
deschideri n relieful
sau pentru unor obstacole
apropiate.
Zona de serviciu ,a unei TV
poate unele obstacole ce li-
vizibilitatea
lor nu este prea mare sau
sau amplasamentele
de n nu se prea
aproape de obstacolul interpus pe
de propagare a unde-
lor.
Efectul negativ al obstacolelor
este mai pe canalele su-
perioare. motiv pentru care n ben-
zile IV-V att ct puterea
snt mai mari. Alegerea am-
plasamentelor optime are n vedere
dezvoltarea n cadrul
ehillrla o parte a
uner Aceste zone sint situ-
pe munte sau
deal> Tr1'ill.s.latoarele ... cel
pe
nantei .... din. zona. de
canalului
mo-
de pe canalului lo-
cal la puterea
undele modulate prin antenele pro-
prii de emisie spre zona
Problemele tehnice ce se pun la
amplasarea translatoarelor snt
foarte diverse nu totdeauna sim-
plu de rezolvat. 10 mod ideal se cere
ca la amplasamentul translatorului
se realizeze coincidenta a patru
principale: existe vizibili-
tate asupra ntregii zone lo-
cale de serviciu; se capta
un semnal foarte bun n vederea
retransmisiei (de existe vi-
zibilitatea cu princi-
de program); necesite
un racord electric ct mai scurt cu
minime; accesul
cu la amplasament sau
n imediata apropiere a acestuia, n
orice anotimp.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
21
De la un transformator de sonerie
cu 8 V n secundar, se pot
tensiuni de 15 V.
" Tensiunea este
Intr-un regim de multiplicare unor
de 500pF unor
dIode 1N914 (0
1
-0
6
), Oiodele 0
7

0
8
snt 2ener, PL14Z (Pl13Z).


Acest alimentator
2,5 mA poate fi utilizat cu succes
la alimentarea unor circuite inte-
grate.
AMATERSKE RADIO,
nr. 4/1983
li
- 2 ) ....... -+-.......
4tt f
Nivel mic
Nivel mare
aST,
m. 4/1980
3.5 -14 MHz
O.Of
Continuitatea unor circuite se
poate determina cu testerul
Ca element indicator se o
LED.
Cnd punctele X, Y snt neconec-
tate, se R3 la
y.
x
RF AMP
1
I
BalanCl?
I
I
I
..
diodei.
n circuit, dioda va in-
dica circuitul are continuitate.
TOUTE L'ELECTRONIQUE,
nr. 2/1979

LED
Montajul la ire 0,3 V
(1 000 Hz), cnd se la intrare
3 mV de la 30 mV
de la piezo sau 20 mV-,- respec-
tiv 200 mV, la de nivel mic,
respectiv nivel mare, distorsiunile fi-
ind foarte mici.
Alimentarea se face cu 20 V, con-
sumul fiind de 8 mA.
Eficacitatea de
. este de. 17 elB la capetele benzii.
LE HAUT-PARLEUR,
nr. 1 201
MIXER
TEHNiUM 10/1984
nalte dispare necesitatea extinderii
benzii de trecere. Astfel se
ridicarea prin accentuare a nivelului frec-
nalte, fapt care permite o nre-
gistrare mai
SISTEMUL DOLBY C
Acest sistem de reducere a zgomotului
de fond o
sistemului Dolby B, un al dr. ing.
R. Oolby la diversele variante de
toare de zgomot realizate de diferite
firme.
Se un de sisteme
de compresie-expandare neliniare, Pentru
unei
din punct de vedere s-au folo-
sit de lucru oferite de circui-
tele integrate de tip DOlby, specializate
pentru acest regim de utilizare. Aceste
circuite integrate snt produse actual-
mente de mai multe firme, iar utilizarea
ior este foarte Fiecare compre-
sor-expandor are o eficacitate de. cca
10 dB. nserierea lor duce automat la o
eficacitate a sistemului de 20 dB
(vezi fig. 5 b). Se faptul redu-
de zgomof de tip Dolby C lu-
foarte eficient pentru nivelurile
slabe, ntr-o de
cu limita cu oc-
tave sub aceea sistemului
Dolby B. n domeniul joase
nu se ntreprinde nici o deoarece
aici zgomotele snt slabe de fapt.
aproape inexistente, atunci .cnd magne-
tofonul este bine conceput. In cadrul sis-
temului Dolby C se mai
unor destinate
benzii magnetice la nregistrarea frecven-
nalte. Evident, aceste snt
complementare pentru nregistrare-re-
dare, n scopul la redare a unui
semnal audio util identic cu cel dinaintea
ntr-o aceste
au rolul de a reduce erorile de n-
registrare-redare, pierderile la
nalte distorsiunile de
Sistemul Dolby C este destinat n special
pentru folosirea n cadrul unei aparaturi
electroacustice de
SISTEMUL ANRS
Sistemul acesta este produs de firma
JVC, fiind compatibil cu sistemul Dolby
B. n metoda. de efectu-
are a In timp ce
sistemul Dolby B o adi-
sistemul ANRS o
n scopul sem-
nalului audio util destinat
apoi Sistemul ANRS nu este folo-
sit dect de firma JVC. Evident, benzile
(casetele) nregistrate cu acest sistem nu
vor putea fi redate cu rezultate bune de-
cit folosind o care ace-
sistem de codificare-decodificare.
de transfer care
nregistrarea-redarea snt explicitate n fi-
gura 6.
SISTEMUL HI-COM
Acest sistem de reducere a zgomotului
de fond a fost pus la punct de firma Tele-
funken. Diagramele pentru compresie-ex-
pansiune snt precizate n figura 7. Dato-
sale, sistemul este utilizat
de unele firme europene chiar japo-
neze. circuitul integrat destinat
acestui de zgomot este produs
de un singur fabricant, conform
ilor ncheiate ntre firma Telefunken
alte firme, l n aparatura fabri-
de alte firme de apara-
taj electroacustic. Analiznd diagramele
prezentate n figura 7, se com-
presia-expandarea sistemului ntr-o
(URMARE DIN PAG. 9)
mare de La niveluri mari ale
semnalului audio util de
are loc o comprimare a acestuia, fapt
care satura rea benzii magnetice. De
asemenea, se acestui
de zgomot nu este
pentru toate Modul de prelu-
crare a semnalului audio util folosind sis-
temul HI-COM o sensibilitate mai
a sistemului n ceea ce
reglajul optim al nivelului de intrare,
comparativ cu sistemul Dolby B.
SISTEMUL HI-COM II
a sistemului
de zgomot HI-COM a fost la punct
de firma Nakamichi, reprezentnd o ver-
siune a sistemului HI-COM 1. La sistemul
HI-COM II prelucrarea semnalului audio
util n vederea se face
n subbenzi de dis-
tincte. Ulterior se tratarea lor
algoritmului
de compresie-expansiune stabilit pentru
fiecare dintre ele. sistemul HI-COM
/1 de ori mai multe circu-
ite integrate componente, n general.
bunelor sale este
preferat de constructorii japonezi, n ceea
ce aparatura
unui program sonor.
SISTEMUL DBX
Acest sistem de reducere a zgomotului
de fond de. fapt un compre-
sor-expandor care n mod iden-
tic pentru ntreaga de au-
dio. Ridicarea nivelului semnalelor de
amplitudine mare permanent apa-
unui pericol de a benzii
magnetice. Acest lucru trebuie compen-
sat prin alegerea unui nivel de n-
registrare mai coborit. Sistemul DBX
acest lucru folosind o caracte-
de conversie-expandare Ca
urmare, se pot folosi pentru nregistra-
re-redare benzi magnetice cu
diferite, a afecta calitatea
rii. De cele mai multe ori, sistemul DBX
este folosit ca un bloc adaptor, separat
de magnetofon (casetofon). dar, uneori,
la aparatele se n
interiorul acestora. sistemul DBX
este relativ destul de vechi, sim-
sale este preferat de multe firme,
deoarece, folosindu-I, se poate o
utilizarea unor
benzi magnetice deosebite. Sistemul DBX
un interes suplimentar fap-
tului acesta se poate folosi la apara-
tajul electroacustic al picupurilor, n sco-
pul dinamicii la redarea dis-
curilor. De altfel, snt propuse discuri in-
registrate folosind sistemul de codificare
DBX, pentru a fi introduse n fabricatie pe

SISTEMUL ADRESS
Acest sistem de reducere a zgomotului
de fond n exclusivitate firmei ja-
poneze Toshiba. Se un raport
de compresie-expandare 1:1,5, mai redus
dect cel utilizat n cadrul sistemului DBX
(fig. 8 fig. 9). Particularitatea sistemului
Adress n asigurarea unei compre-
sii superioare n zona nalte
din spectrul audio al semnalului nregis-
trat. De asemenea, modul de prelucrare a
semnalului audio util este de frec-

SISTEMUL SUPER O
Acest sistem de reducere a zgomotului
de fond fl.gnei Sanyo. Se utili-
benzii audio n
subgame, n functie de apli-
t
Fig. 11: Zona de functionare a de
zgomot ,1 dellmltirlle fizice exlltente.
OI STOR S/ DE T/G
A I3RNE// /'?-4s/V4?"r/i:R
TEHNIUM 10/1984
carea unui tratament de compresie-ex-
pansiune. Raportul de compresie-expan-
dare ales este 2. Din punct de vedere. al
practice, se folosesc circuite in-
tegrate specializate de tipul NE 570.
Ameliorarea raportului semnal-zgomot al
acestui sistem este de 25-40 dB. Se uti-
constante de timp diferite pentru
detectoarele de nivel proprii
benzi de prelucrate.
SISTEMUL COMPANDER
Sistemul firmelor anglo-sa-
xone. Modul de prelucrare a semnalului
audio util este prezentat n figura 3. Ra-
portul de compresie-expandare ales este
1,5 - vezi diagramele (2) din figurile 3a
3b.
CONCLUZII
Analiznd alese de diferite
firme pentru a realiza reducerea zgomo-
tutui de fond, se pot trage o serie de con-
cluzii importante. Astfel, un parametru
care trebuie luat n considerare este
punsul sistemului de zgomot la
trenul de impulsuri. de o frec-
intensitate. In acest fel se poate
aprecia reconstituirea lor mai mult sau
mai fapt care ne o
asupra spec-
trului de a semnalului audio
util. Majoritatea sistemelor compresoa-
re-expandoare includ o con-
de timp n ceea ce modul
de prelucrare a semnalului. Aceasta se
alege, pe ct posibil, n de band;;l
de Pentru acest lu-
cru se benzii audio n
mai multe subgame prelucrarea sepa-
ele ntr-o
referitor la banda de
nivelul semnalului audio util.
clasificare, conform figurii 11. Se
faptul zona de lucru
este bine de considerente pre-
cise. Astfel, n zona foarte
joase pot ca-
pului magnetic, distorsiuni n ceea ce pri-
nregistrarea mai ales reda(ea,
deoarece o parte din liniile de flux mag-
netic se pot nchide.
joase. prin spatele capului magnetic.
nu numai prin Apar
nu pot fi eliminate electronic. Singura 5"0-:.-
o foarte ngri-
a capului magnetic.
n zona nalte o
des-
acestui fapt, trebuie
luate o serie de de
printre care se filtrelor de
nregistrare-redare precum
folosirea unui curent de premagneti-
zare redus, lucru care o
imprimare a semnalelor de

Desigur. Ia niveluri nalte banda mag-
se deci nu se va lucra
dect cu un semnal audio de un anumit
nivel pentru a evita distorsiunile de satu-

La niveluri mici, zgomotul de fond se
suprapune peste semnalul audio util nu
se mai poate face sub nici o

Un parametru deosebit de important
este viteza de trecere a benzii magne-
tice prin capetelor de nregistrare-re-
dare. Cu ct viteza este mai mare, cu att
comportarea benzii magnetice la frec-
nalte este mai de aseme-
';-<://.3J /V/Ve.!.'L -0& /$S/RE
+ ?tI

-,,'" -J/l -2/J -fQ +fQ - Dt! -oj'p -3p -.Pc -;fQ ti It!
/V/VEL"-'.t /V/VELb'L f.v<v
CE ac /r'VT.R"ItfR,E
Fig. 8: Funcillle de tranlfer pentrru sistemul DBX
sistemul Super D.
Fig. 9: Functiile de transfer pentru sistemul Adress.
20
Q
2.
'ILJ"II.s.
[eli] f
Fig. 10: Diagramele zgomotulul de fond
,1 cu folollrea de zgomot de tip Dolby.
a din acestea, n vederea
unor rezultate foarte bune. n
acest fel sistemele
de zgomot de tip Dolby A TELCOM
C4, folosite n studiourile de nregistrare,
n cadrul aparaturii profesionale. Aceste
tipuri de de zgomot
o multitudine de componente, mai
ales circuite integrate specializate, filtre
speCiale etc. Apare inconve-
nientul unui cost global foarte ridicat.
Cel mai eficient sistem de reducere a
zgomotului de fond este sis-
temul Dolby B care un cost
zut cu unor rezultate foarte
bune (fig. 10). O reducere a
zgomotului de fond de cei 10 dB
(sau 20 dB) de sistemul Dolby im-
riscul unor care
pot denatura originalitatea semnalului au-
dio util. Analiznd diverselor
sisteme de zgomot, se ob-
nea, se .. raportul sem-
nal-zgomot n banda audio.
De aici faptul dotarea unui
casetofon. Ia care viteza benzii magnetice
este cu un zgomot
este aproape obligatorie, n scopul
nerii unor rezultate bune.
Din cele expuse aici se impune. in
final. o concluzie Pentru
nerea unei HI-FI, n mod obligato-
riu electroacustic va fi dotat cu
unul din tipurile de de zgo-
mot anterior. Astfel se pot
optime de folosire a apa-
raturii eJectroacustice conform
moderne.
BIBLIOGRAFIE:
Dolby C - Type Noise Reduction
Audio 1981 - nr. 5
Le Haut-Parleur, 1974
23
AR.TENIE GABRIEL - Galat.
Amplificatoarele de 10 W produse
de I.P.R.S. cuplate cte pot
reda semnale stereo chiar de la pi-
cupul PD-101.
La receptorul Cosmos ntrerupe-
rea poate proveni de la po-
Televizoare color se
construiesc in continuare.
STAMATOIU EMIL - Tlml,oara
Propunerea dv. este
Cnd vom avea in vedere asemenea
materiale, vom
CHERTIC ION - Ne.amt
cu' magazinul
Dioda. monta difuzoarele
cum n scrisoare.
ENESCU NICOLAE - jud. Mehe-
dinti
contactele de la baterii;
probabil sint oxidate.
ACIU ALEXANDRU - Moldova Ve-

Dioda 1N914 se poate nlocui cu
1 N 4148. Emisiunile UUS pot fi recep-
cu o TV pentru cana-
lui 2.
Un dinam ce 24 V
eventual la un centru de repa-
rat autovehicule.
ENESCU FLORIN - lati
in lunile de unor
anomalii de propagare a undelor
electromagnetice pot fi
TV la foarte mare
BANOIU C. - Bucur .. ti
Se poate modifica viteza de depla-
sare a benzii diametrul
rolei de pe axul motorului.
poate fi de un
strungar.
CHIFAN VIOREL - Arad
La fiecare din circuitele
oscilante cte o
T6TH KAROL Y - Arad
La noul cap magnetic 4 fire
la deci bobine.
Aceste bobine trebuie legate n se-
rie. se face prin
(intii firele din mijloc se intre
ele extremele la amplificator).
BLEDEA ION - Timl,oara
intr-un televizor poate
opera doar un specialist.
BANU MARIUS - Tlrgovltte
Unele magnetofoane 3
capete magnetice: inregis-
trare, redare sau nregis-
trare. redare un al treilea pentru
efecte acustice.
intre capete nu este cri-

BARBU DAN - Sighi,oara
Defectul in magnetofonul dv. este
destul de complex (nu sem-
nalele), numai in urma unor
complexe poate fi
rat.
NICULESCU DORIN - 'a,i
Ax-Tx pe 10 GHz va fi
Nu schema apa-
ratului Delmon 100.
FLORIN - PetrOfanl
La telefonice nu pot fi
operate de
deci materialul trimis de dv .. nu va ti
publicat.
GRUBER IOAN - PetrUa
Nu datele bobinelor din
radioreceptorul dv.
cu uzina construc-
toare.
VASILE DAN - .atl
Se pot alimenta toate comparti-
mentele de la redr\?sor.
Consumul de curent este de oliit!inul
zecilor de miliamperi att la ade,Jptor,
ct la etajul reglaj ton.
La televizor nivelul sem-
nalului audio discriminator; n
felul acesta defectul
este n amplificatorul de
sau in amplificatorul
audio-
NETEJORU LUCIAN - Giurgiu
Antenele cu cele-mai bune retul-
tate pentru emisiuni-
lor TV snt antenele Vagi. .Nu cu-
programelor de
televiziune din zonele geografice la
care
VARZARU SORIN - Bucu .... tt
Consultind rubrica ca-vo
tot felul de receptoare - pro-
babil unul din ele va corespunde
dv.
PAICOPE ILIE - Timi,oara SC 149-SC 148. Oscilatorul de
premagnetizare
AC 127, dar in locul poate fi
montat un AC 181. La fel n etajul
final audio, tranzistoarele AC 187
AC 188 pot fi inlocuite cu AC 181 K.
respectiv cu AC 180 K.
Casetofonul PHILIPS 2205 se ali-
cu 9 V din baterii sau din
prin intermediul unui redresor
inc;orporat.
In preamplificator snt montate
tranzistoare cu zQomot mic de tipul
,.----------------------------------------------------,
FlS4S
Fl
sa7
',5110
100k$1 !
C
740
12nF
Enr ["cI
RsS1 lkSl - C748 RSS9
RsSO ;t'
470
ll
F
210QE
1,SkQ t-----4-,
Rsse
270QE
1
II

I
vi
...l.!:.
i 9V
-.1....
i-
I
I I 1 l.. ______ _
L _______ __ ! J