Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE 0.0. AL U.T.C.

ANUL XV - NR.173 4/85


CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
N NTMPINAREA FORUMULUI
TINEREI GENERATII ............ pag. 2-3
Noi surse de energie: Mini-
captator solar
INITIERE N
RADIO ELECTRONICA
AO
Experiment
pag.4-5
CQ-VO ... l ..................... pag.6-7
T ransverter 14/144 MHz
HI-FI .......................... pag. 8-9
Corector de ton
Distorsiunile neliniare ale
amplificatoarelor audio de
putere
ATELIER ....................... pag.10-11
Regulator de con-
la
cu cifru
LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag.12-13
AUTO-MOTO ...... oi .......... pag.14-15
Autoturismele OLTCIT:
Service
Dispozitiv de omogenizare a
amestecului carburant
LABORATOR ................... pag.
Generator de semnal TV
Voltmetru electronic cu indi-
)
CITITORII RECOMANDA ........ pag.18-19
Comutator senzorial
Alimentator autoprotejat

Termostat
FOTOTEHNICA ................. pag. 20-21
Dispozitiv de copiere color
Dulap de. uscare pentru foto-
grafii Re
REVISTA REViSTELOR .......... pag.22
Corector
Preamplificator
Rx-Tx
Indicator
TELEVIZIUNEA N CULORI pag. 23
SERVICE ,...................... pag. 24
Tesla B 42
IIENERATIII
DE SEMNAL
iN PAG.16)
Student KAZIMIR RADVANSKV,

efectul de majorl nd
termic. i
foarte o robus-
este de
transportat montat un
iu redus. O rientarea se face ma-
nual foarte simplu, cu circa 5 n
avans, de direct ia soarelui,
orientare njur de o
A. CONSIDERATII GENERALE.
PRINCIPIUL DE FUNCTIO-
NARE.PERFORMANTE
La proiectarea acestLiimic capta-
tor solar, a nu de-
6 kg, am pornit de la consi-
derentulue a pen-
tru uz menajer cu o de di-
mensiuni ct mai mici, cu
materiale de procurat avnd
o ct mai Am
ales varianta cu focalizare a
printr-unconcentrator pa-
rabolic, utiliznd n loc de o
de aluminiu, mult mai
or de procu rat care satisface
impuse.
La temperatura mediului de 2?DC
pe o zi am
zesc apa de la temperatura de 17C
la cea de 68C, suficient pentru
scopul propus. Am n acest
mod reduc consumul
de gaz de butelie pe care l afectam
apei pentru
precum consumul de energie
la inii de

n prezent, ca rezervor am
utilizat un bidon de 20 " la
un nivel superior captatorului, dar n
viitor doresc folosesc un rezervor
mai mare. Schema de interconexiuni
este n figura 1 este foarte
n continuare prezentnd
doar captatorul propriu-zis.
La ia captatorulu i am
pornit de la ideea de a mbina un
captator plan cu unul cu focaliza re
(fig. 2).
O parte din razele solare care
ajung la captator cad direct pe o
cu de
300 cm
2
, pe care snt montate
conducte legate n paralel prin care
apa, realizndu-se o
zire, iar parte a
este concentrata pe o conducta
n focarul reflectorului pa-
rabolic prin care trece apa, i-
n ndu-se la ire Vitraiu I
cald
rece
666
SCARA 1: 2
rezervor
I
r'
i'
"
I
\
\
B
care se trece la o
Vedere de ansamblu orientare.
1 - reflector parabolic; 2 - picior de fixare; 3
- postament; 4 - furtun racord. 8. CONSTRUCTIVE
2
Captatorul solar este din
toarel e i com ponente: v i-
traj, cu
un concentrator liniar parabolic
postamentul de fixare.
1. Vitrajul (fig. 3) este realizat
dintr-un tub de utili-
zat ca element de la cor-
purile de iluminat CFS utilizate n
subteran. Pentru fixare, tubul este
la un cu o de
fixare, iar la cu
decupaje pentru mbinarea cu placa
'
2. Placa (fig. 4) este
dintr-o fs ie de de cu-
pru de 3 mm grosime, avnd la ca-
pete cositori te de
de cupru 0 12 mm (A 8). Pe par-
tea se cositorite
de cupru, cu diametrul in-
terior de 3 mm care fac
ntre A si B. Practic cele con-
ducte s'nt legate n paralel prin
ele va circula apa n A
printr-o de de
tip. Pe partea n centrul
J
placii, este o de
cupru, cu diametrul interior de
5-6 mm, care se va chiar n
focarul concentratorului si care
preia vectorul de fluid din 8' si l n-
la temperatura
s nt cositorite de pentru a pre-
lua ct mai bine, Tevile A si
8 au capetele turdte bine
utilizare
rece
A -A
I
cositorite. apei este repre-
printr-o linie re-
la culoare. La 8, per-
pendicular pe se te
o de ce
la cu vitrajul fixarea n
reflector. cositorire se face o
verificare a circuitului de
fluid. Debitui de' pe care I
tubulatura este de
0,8 I/min. Vopsire'se face n
straturi cu negru mat. Ansamblul
este prezentat n foto-
grafia din figura 5.
3. Concenratoru' liniar parabolic
(fig. 6) este constituit din
laterale, A 8, realizate din lemn
de brad de 20 mm grosime. Pe h r-
tie se o para-
av nd a p/2
cu 120 mm. Se pe
profilul conform desenului se de-
cu Partea A este cu
orificii pentru introducerea
conductelor de intrare si ies ire din
tubu Pe, ambele' capete se
cu uruburi cte
TEHNrUM 4/1985
SCARA 1:1
o pentru fixarea pe posta-
ment.
Reflectorul este realizat dintr-o
de de aluminiu lu-
de 0,5 mm, cu dimensiunile
de 700 x 580 mm, este fixat pe
ile laterale cu urubu ri
scurte. n figura 7 se vede-
rea a captatorului.
4. Postamentul de fixare (fig. 8)
este realizat din lemn de brad
este cu picioare de
realizate din de
Fixarea se cu ajuto-
b'3S
rul a urubu ri M5 av nd la ca-
pete un buton pentru o ma-
nevrare. Prin suruburilor,
captatorul se n do-
strngere acesta
fixat rigid.
Pentru montare se introduc cele
conducte prin orificiile late-
rale, se tubul captator
Corpul captator
1 - vitraj; 2 - corp negru (tubulatura); 3 -
de fixare; 4 - de fixare; 5 - in-
trare rece; 6 - ire
(
1=-
1- - -el

1-- picIOr \'1)


,.cit t
'-.
I
r
I
\
SCARA 1:10
TEHNIUM 4/1985
A -A
Vedere captator
1 - element lateral pentru fixarea reflectorului
parabolic; 2 - 3 - buton pen-
tru fixarea (orientarea) captatorului; 4 - termo-
metru (pentru mediul ambiant).
/,,0/'1 rj,o;lc
._} ---'-3
9'H Sm",
se ndoaie aripioara de fixare. n
figura 9 este vederea din
a captatorului.
BIBLIOGRAFIE:
G. Folescu - Aventura surselor de
energie
Almanah "Tehnium" '82
3
Intrarea neinversoare a opera-
este polarizata static la
U/2 cu ajutorul divizoruiui R)-R
2
egale). Pentru a separa la /
ire componenta continua.
partea a montajului a fO,st
prin condensatorul C
3
. In
regim continuu. i se
o prin 133
(cu valoarea de megaohmi).ln
regim dinamic.
a co ndensatoarel or C
2
siC fi i nd
bucla de
se mai nchide prin 0
1
R
4
res-
pectiv prin O
2
, astfel
schema redresoruiui monoalternanta
cu pozitiva (nodul D
1
-R
4
'),
care mai n plus. datorita
divizorului un su-
Atunci cnd am analizat functiona-
rea amplificatorului inversor cu re-
(vezi nr. 3/1984). am subliniat o
particularitate importanta a acestui
circuit, qnume faptul "nodul" n
care snt conectate de
intrare, de ie
intrarea i nversoare a AO se com-
ca o
la baza circuitelor
sumatoare cu AO, in-
versoare amplificarea si-
a unui dat (dorit) de
semnale de intrare, nici o inter-
ntre sursele respective.
nti exemplul cel
mai simplu de sumator (fig. 1), cnd
inversoare a AO i se
prin separate R
il
Ri2'
semnale de intrare, Eil' respec-
tiv E
i2
. Deoarece nodul N este o
cele surse de
semnal nu pot debita una
prin indiferent de valorile
Ri1' Ri2' fiind astfel
complet .separate (independente).
este pen-
tru un circuit de sumare, n caz
Rf
100kll
"
...
Fiz. A. MRCULESCU
praunltar I'n tensiune. Pentru R, ':-> R
4

R" cistigul este dat practic de
raportul RiRs.
Daca acest montaj se completeaza
cu un etaj repetor pe emitor pentru
a-i reduce de ire. el
poate fi utilizat ca milivoltmetru
alternativ, cum se n figura
13.
Nu s-au indicat valorile pieselor,
acestea fii nd tese experimental n
de a
redresorului. Se pot lua orientativ: U
= 9 -7- 15 V (tensiune foarte
bine R
1
= R
2
=
4,7 kH -7- 120 kn; R3 = 1Mn -7- 4,7
MO; R
4
- se alege .n ie de
n tensune dorit (zeci-sute
de kiloohmi); Rs = 1 kn -7- 3,3 k.o; R6
contrar existnd riscul
generatoarelor de semnal (sau al
semnalelor). date fiind
nivelurile n general diferite rezis-
interne diferite al8 genera-
toarelor.
Curentul prin de ie
R
f
va fi egal cu suma a
prin R
il
R
i2
. cont
de caracteristica de transfer a ampli-
ficatorului inversor cu dedu-
cem pentru circuitul din figura 1:
E.I +- E,) (1)
R,! R,)
'f1 cuvinte, (1) ne
semnalele de intrare E
il

E
i2
snt amplificate de RrlR
i1
,respec-
tiv RtlRi2 ori, nsumate algebric
rimile f::j includ semnele) SI-
multan rezultatul este inversat,
defazat (;lJ 180
G

Intrarea neinversoare este conec-


la printr-o R
aproximativ cu rezultanta
paralele R
i1
II R
i2
II R
f
,
" de intrarea neinversoare
(pentru compensarea de
po!arizare de intrare). '

E
I
+U


= 1 kO -7- 4,7 k!l; C
l
, C
3
= 0,1 jlF 1-
1 jlF (nepolarizate); C
2
= 10 jlF -7- 47
jlF; C
4
= 47 jlF -:- 470 jlF; T
1
- orice
tranzistor npn cu siliciu, de
putere; V - voltmetru de tensiune
cu 0,6 V -7- 3 V la cap de
1 n cazul particular (frecvent
ntlnit) cnd de intrare
se iau egale, R
i1
= R
i2
= RI' ia
de transfer devine:
ceea ce egale
pentru ambele semnale, plus inver-
sare. Un caz mai particular -
ntlnit n - este acela
n care de intrare snt
egale ntre ele egale cu
de ie. Caracteristica de transfer
se aici la sumare
plus inversare:
Ea =- (E
i1
+ E
i2
) (3)
Cele spuse acum pot fi
generai4zate pentru orice n
de semnale de intrare, Ei1' E
i2
, .. Ein
Circuitele sumatoare
practice, dintre
care n primul rnd mixe-
rele de
In acest caz se
capacitiv, pentru blocarea
eventualelor componente continue
suprapuse peste semnalele "utile".
Un exemplu simplu de mixer AF cu
100k.Cl.

Folosind un amplificator
nal de tip {3A741 , n tensiune
nu va fi luat mai mare de cca 50,
pentru a acoperi ntreaga de

trei este prezentat n figura 2.
Valoarea Rl se alege n
de n tensiune dorit
(100 kO--1 Mfll. Condensatoru! de
intrare C
1
(nepolarizat) se ia cu o
valoare suficient:' de mare (constante
mari Ri . C
l
), pentru a asigura trans-
miterea. a
joase. In plus, cele trei au
fost cu iometre i n-
dividuale pentru dozarea nivelurilor
injectate n mixer, P1 - P
3
. Semna-
lul de ire se culege din cursorul
de volum general,
ov
100k1l.
TEHNIUM 4/1985
Foarte de tineri, monta-
jele electronice de de lumini
dau adeseori de cap
constructorilor nu att
pentru complexitatea schemelor
abordate, ct mai ales n ceea ce pri-
te alegerea verificarea com po-
nentelor, experimentarea cu piesele
procurate (nu ntotdeauna identice
cu cele recomandate de autor),
efectuarea ce se impun
n de pieselor,
de concrete de alimentare
excitare cu semnal AF n fine,
transpunerea ntregului montaj "pe
curat", ntr-o proprie de ca- r----------------- --------..,
blaj. Numeroase apar: MODULUL FlTRELOR :
chiar realizarea montajului, I +U ---41---------...,
cnd se utilizarea lui n alte I
ii dect cele n care a fost ex- I
perimentat sau cnd constructorul--'-;-----.
o mai AF I P1 ...... -+fl.
cu I
dimensiona-
rea a unor compo-
nente ca dife-
ritelor tensiuni de lucru ali-
mentare C.C., semnal AF) fac ade-
seori adaptarea, impu-
n nd reexperimentarea reproecta-
rea ntregului cablaj.
in cele ce propunem
constructorilor amatori de experi-
mente electronice realizarea unui
ansamblu modular de . de
lumini cu trei canale care n
parte neajunsurile
oferind posibilitatea
rii diverselor module n numeroase
alte scopuri. Vom exemplifica
sugestie pe varianta
de cu tiristoare becuri de re-
52 : l22
lZ
I
de se va face de
prin conductoare izolate
(eventual cordon bilfar), terminate
cu banane pentru racorda-
rea la priza de re-
irea se poate tace prin cose
Pj'inse n (fig. 2) sau prin
conductoare bine izolate (fig.
3). Pentru a prentmpina atiJ:lgerile
accidentale pe spate cu diverse
obiecte metalice aflate eventual pe
masa de lucru, au fost
cu de
care n fi nal pot servi la fixarea
modulului de cutia aparatului.
2. MODULUL BECURllOR
Pe parcursul fazei experimentale,
becurilor conectate perma-
nent la montaj mult lu-
crul, impunnd o la
I
_1
-----------1
(+220V puls.) :
I
I
: I
I BECURIlOR I
PR:
3PM4{61
20PM4
L _______ --1
conform schemei simplificate I
din figura 1, pe care o vom analiza I y I
MODULUL DE
REDRESARE
n de la spre cap. __
I . IM'
1. MODULUL DE REDRESARE _________________ -1 ___ J
Folosite direct la tensiunea de re-
tea (220 V/50 Hz), tiristoarele pot fi
comandate numai pe durata semial-
ternantelor care fac anodul pozitiv
n raport cu catodul, ele fiind n
fond te diode cu ia
prin intermediul
lului aplicat In acest fel, con-
sumatorul plasat n serie n circuitul
anod-catod va putea primi cel mult
o din tensiunea eficace de
220 V a respectiv va func-
la maximum din pu-
terea sa
Remediul l constituie redresarea
a tensiunii de fo-
1-'. Tensiunile de alimentare ( 9 V
15 V) vor fi foarte bine filtrate,
de stabilizate. n
nu s-au figurat, dar se recomanda
introducerea unor condensatoare de
decuplaj ntre terminalele de alimen-
tare ale AO (22-100 nF).
unele n care func-
t ia de transfer este chiar
suma a semnalelor de in-
trare, cu alte cuvinte cnd circuitului
i se impune efectueze
Eo = E
i1
+ E
i2
+ ... + E
in
(4)
n astfel de cazuri se la
n tensiune (se
unitar pentru toate semnalele), ale-
gnd de intrare egale n-
tre ele i egale cu de
In plus, trebuie in-
versarea de lucru ce se
la un in-
versor cu AO amplificare,
cum se n exemplul din figura
3. Atunci cnd se cu sem-
nale de intrare mici i zeci
de milivolt i), se poate impune intro-
ducerea reglajului de offset pentru
fiecare
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 4/1985
o
o
losind n acest scop o punte monoli-
(sau patru diode montate n
punte), care trebuie suporte lejer
tensiunea de vrf a
(1,41 x 220 V = 310 V) si curentul
maxim total solicitat de becuri. Re-
dresarea se face obligatoriu fil-
trare condensator), pentru a
trecerea prin zero a tensiunii
pulsatorii esen-
iala pentru autoblocarea tiristoare-
lor la ncetarea semnalului de co-
pe
n figurile 2 3 snt sugerate
variante constructive pentru
modulul de redresare, prima utili-
znd o punte de tip 3PM4 sau 3PM6
(3 A/400 V, respectiv 3 A/600 V),
iar o punte de tip 20PM4
(20 A/400 V). Ambele au
fost cu soclu pentru sigu-
(So), aceasta din
fiind n de
consumul total preconizat. Nu se re-
utilizarea tehnicii cu cir-
cuit imprimat, cablajul fiind clasic,
cu fire groase de conexiune si mbi-
solide prin cositori re. Intrarea
manipulare, adeseori prin
repetate co ri deco rI
provizorii, care la r ndu I lor sporesc
riscu I de strecu rare a u nor el i
costisitoare.
acestui in-
convenient prin realizarea unei pla-
separate pe care se monteaza
trei mufe (prize etc.), interconectate
conform schemei generale de prin-
cipiu, de exemplu cum se
n figura 4. cu modulul de
redresare (pFusul tensiunii redre-
sate) cu modulul.Jiristoarelor se
vor face prin cordoane izolate,
iar cuplarea becurilor se
prin mufe
chere etc.).
Experimentarea se co-
mod cu cte un singur bec pe canal,
de colorat de pu-
tere (25-40 W/220V). Becurile se
n dulii adecvate, fiind
cu cordoane izolate.
terminate prin mufe Pentru
puteri mici (sub 60-100 W) am fo-
losit cu bune rezultate mufele de
microfon
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
5
Montajul prezentat permite lu-
crul n banda de 2, m, avnd ca
element de un transceiver
pe banda de 20 m. Acest
transverter a fost experimentat
de OK2BNG OK3DQ
publicat n revista "Amaterske
Radio".
Modul de ionare a apara-
tului este ilustrat n figura 1, n
care transferarea de
14 MHz se face unui osci-
lator pe 130 MHz, pilotat cu
cuart. Partea ae emisie debi-
1,3 W, ntregul adaptor fi-
ind alimentat cu 12 V.
La semnalul de
144 MHz se de la
bobinei L 19, unde este amplifi-
cat de tranzistorul T9. Tranzisto-
rul T8 te semnal de la T9
de la oscilatorul local
Antena este un horn cu
de 20 dB unghiuri egale n cele
planuri, respectiv 15 (fig. 11). rea-
lizarea tuturor elementelor se
partea de SHF=.
La montaj cavitatea oscilatorului se se-
prin diafragma de cu plaj, care are
rolul de a stabilitatea frecven-

Acum de mi-
crounde se poate pune n prin
conectarea ntreanodul diodei mixer
a unui miliampermetru; prin
va trece un curent n jur de 1 mA (valoa-
rea depinde de putere).
Din pentru acord nu se poate
recurge la metode improvizate, fiind ne-
cesar un undametru de microunde sau
un numeric.
Pentru acord se introduce tija de reglaj
fin la 1,5-2 mm n interiorul
apoi se n jurul valorii
dorite cu ajutorul pistonului, urmnd ca
acordul fin se realizeze prin introduce-
rea sau scoaterea tijei.
Ca receptor am folosit un aparat FM n-
tre 98 102 MHz CAF pe banda.
au dovedit
sistemului CAF, care com-
penseze unele ale
(de exemplu, la transport), precum va-
iile de n timpul fu rii.
Partea de mOdulator, generator de dip-uri
stabilizator (fig. 12) incluse pe un cir-
cuit imprimat au fost realizate (3),
cu nivelul foarte mic nece-
6
V03CO
130 MHz. Semnalul rezultat este
de 14 MHz, care prin mufa K2
se receptorului.
La emisie, semnalul de
144 MHz se la mufa K3
pentru bobina L 1. In divizorul
C1 C2 se semnal de
130 MHz pentru modulatorul
format din T1 T2. La irea
modulatorului semnalul are frec-
de 144 MHz.
apoi un de amplificare ce
permite ca la filtrul L 1 OC25C26
sa se o putere de peste
1 W. Comutarea de pe Rx pe Tx
se face cu ajutorul unui releu.
Schema
esJe n figura 2.
Intregul montaj se concreti-
pe un cablaj imprimat, ale
dimensiuni apar
n figura 3.
sar pentru nu introdu-
cerea unui amplificator
Cu semireglabile P,
P2 se tensiunea de modulatie
pentru microfon, respectiv pentru dip, la
valoarea de 10 mVvv, ceea ce determina
o de de 50 kHz.
Trebuie utilitatea deosebltd
a generatorului de dip-uri. care permite
orientarea cu a antenei.
Puterea de ire este de aproximativ
35 mW din la redactarea
materialului n vederea n-am
it determin la
care poate fi o
Dar, naintea aparatelor la
Campionatul de tehnica
din domeniul radiocomunicatiilor, ne-au
convins de la ti ca
de 300-400 m este prea mica
deoarece se producea microfonie (recep-
ia se n difuzoare) pentru a ne
putea a trebuit dezorientam
antenele.
VerifiCnd cu ing. Kiss
Y06CBN, aparatului
ne-am auzit la circa 1,5 km, iar la
Cluj-Napoca am stabilit prima
n banda de 10 GHz ntre
Y06CBN/P5 (LG28a) Y09AZD/P5
(LG18rl) ORB 8 km.
Tututor undelor ultrascurte
care doresc realizeze aparatura pentru
aceasta le stau la cu la-
muriri suplimentare, le doresc succes
la reauzire n 10 GHz!
UGvn"
8v
Pe cablaj apare dispunerea
componentelor (vederea cabla-
jului este dinspre partea pla-

Pentru ca radioamatorii .... LI
mai bo-
binele, aces-
tora tabelul cu datele lor.
J
.... ,
L6

TX"MHz
K3
L5

L8
------------------
K2
KF525
TEHNIUM 4/1985
-1
m
:::r:
:z
E
s:

'-
.....
CD
00
91

rx


K3
/
R1
3le3
2>tKFf73
KFfn
C11
5)6
R5
5k6
KSY62B
@)
7_ V
KF173
... 12 V
(RX,rX)
K2
KF622 KY130
KF525 KF525
LIO

1<1
,...

"tA
l
L.-J
12

,...


C3
I---!Q.---.j
I
r-,...
ta

1'44
;:j
w
-------
fllt

Q'

;:j
t\J
CORECTOR
DE TON
Pentru unei
muzicale conform as-
accentuarea sau dezac-
centuarea unei iuni din banda
de se n
cadrul amplificatorului de eta-
Jul corector de ton. Orice amplifica-
tor de este dotat cu
un CNector de ton mai simplu sau
mai complex, n de perfor-
generale estimate de firma
a complexului elec-
troacustic. Majoritatea corectoarelor
de ton snt de tip Baxendall (fig. 4).
Acest ci rcu it, foi osit frecvent dato-
sale,
n urma unei analize mai
unele Dezavantajul
al unui circuit Baxen.dall
clasic l constituie efectul de corec-
foarte mare la extremele benzii
dia,
gramefe teoretice din figura 1, care
descriu comportarea acestui tip de
corector de ton. Astfel, se do-
te cu 6 dB
de 2 kHz, se ob-
A [dGJ
Ing. EMIL MARIAN
serva pentru de 10 kHz
are valoarea de
18 dB, or, se accentuarea ni-
velului medii-nalte ma-
te automat nivelul zgomotului de
fond situat n se
te dezaccentuarea
de 200 Hz cu 4 dB, se
pentru de 50 Hz apare o
dezaccentuare de 12 dB, deci o mo-
dificare n spectrul frec-
joase. Un alt dezavantaj al
unui circuit Baxendall clasic l con-
stituie lipsa de a
amplitudinii semnalului audio util n
zona de
comportarea circuitului
Baxendall clasic care are schema
n figura 4. Se
la foarte joase
de circuit pentru
joase se
practic rezistiv. De aici la
controlul joase se ob-
un simplu reglaj de nivel al am-
iar ntr-o din
spectrul audio controlul
V
:/
-'
/'
/

C
-'"-
.......

mai nalte nu mai are nici un ef.ect.
O cu spectrului frec-
joase spre me-
dii- nalte, condensatoarele C
1
C
2
rezistive afe-
rente ale P
1
, iar co-
de amplitudine ncepe de-
Aspectul acesta nu
apare n cadrul grupului destinat co-
amplitudinii
Inalte. sche-
mei electrice, o cu cres terea
spectrului frecventelor nalte,' con-
densatorul,C
3
impe-
iar controlul
nalte are efect n mod permanent.
R3 constituie un tampon
necesar prevenirii controlului nivelu-
lui joase de po-
tent iometrul care contro-
lul nivelului nalte. To-
i, pentru foarte nalte
(mai mari deCt 10 kHz). potent io-
metrul P
2
doar un reglaj
FRECV.4NT4'
""",,SE
de nivel al amplitudinii acestora.
Diagramele teoretice din figura 1
descriu n mod explicit
ionate anterior. ' .
S-:-a pus problema modifidlrii cir-
cuitului Baxendall, n fel ca n
urma efectuate nu
se complice prea mult montajul,
fie sale lucru
nu fie afectate n
ceea ce te .banda de
de lucru. nivelul distorsiuni/or al
zgomotului de fond. In ,continuare
descriem comportarea unui crfcuit
Baxendall care te

Schema de principiu a
circuitului Baxendall modificat este
n figura 5. Comportarea
a circuitului este
de diagramele teoretice din figura 2.
Analiznd schema se ob-
iometrelor P,
P
4
care pot modifica n limite des
P2
o
20

__ -L ____ __ -L __ ____ -L __
"'11t elJlC ea
/,,#.;..1
8 TEHNIUM 4/1985
tul de'largi nivelul efectu..,
ate de Pl P
2
Re-
inseriate cu iome-,
trele P
3
au rolul de evitare.a
P
l
P
2
.ln
scopul bunei . la. frec-
nalte, P 4 a fost izolat galvan ic
de P, prin nserierea cu condensato'"
rul "'c
4
.
Schema a corectorului
de ton Baxendall modificat este pre-
n figura 6. Valorile compo-
nentelor au fost astfel alese nct
'optimizeze circuitului
" din punctele de vedere. Sem-
nalul audio util se prin inter-
mediul condensatorului C
l
. Etajul
de intrare care tranzistorul
J
1
un repetor pe emitor.
Acest tip de etaj are rol de adaptare
ntre de ire a sursei. de
semnal de intrare a co-
rectorului. Semnalul audio util
nut n emitorul tranzistorului T 1 este
aplicat modificate de
Baxendall ulterior etajului
tor, care i ne tranz istoarel e T 2
T
3
, prin intermediul condensatorului
C
7
.Acest etaj constituie un amplifi-
cator de necesar com-
introduse re-,
teaua de conexiu-
nii de tip Bootstrap, etajul
montajului avantajul unei
mari cu distorsiuni minime. Att
condensatorul. C
2
, ct condensato-
rul C
l1
au rolul de reducere !Ia mini-
mum a montajului de
evitare a apari-
Fig. 6: Schema a corectorului de ton Baxendall mo-
jficat.
De asemenea, confi-
n curer.tt continuu a etajului
o stabilitate
ntr-un domeniu larg de temperaturi.
Etajul de ire
DISTORSIUNILE
INIARE
I
T 4 un repetor pe emi-
tor, care, de asemenea, are rolul
unui adaptor de
narea corectorului este de
diagramele prezentate n fi-
difuzorul DM-6. produs de
Beaver Wilkins din Marea Britanie. are
coeficient de distorsiuni armonice de. ma-
ximum 1
%
n intervalul de de la
100 la 20 000 Hz:
difuzoarele NS 670 NS 690.
duse de firma Yamaha (Japonia), un
coeficient de distorsiu ni, armonice de
0.8% n banda de
- difuzorul 545 STUDIO - MFB'-Phi-
lips (Olanda), destinat studiourilor de n-
are un coeficient de distorsiuni
armoni ce de maximum 0,3% n banda de
de 300-450 Hz. Se
produsele de larg consum,
indiferent de au
sub de vrf utilizate n studiou-
riie de ri.
Pentru calculul coeficientului de distor-
siuni armoni ce neliniare. Ka, al unui
de reproducere se folo-

K" ==
n care Kai = coeficientul de
introdus de componentul "i" al ului
electroacustic; n = total de com-
ponente ale
gura 3.
n trei cazli-i anume:
diagramele A, cazul
(CONTINUARE N PAG. 19)
c! se
pentru calculul valorii totale a raportului
semnal/zgomot al unui audio.
Av nd n vedere cele prezentate mai sus
despre sursele de semnal valorile coe-
de distorsiuni armonice neli-
niare care le introduc, urmrim
pe deplin
pentru am plifi catoru I de a unor
valori de ordinul sutimilor miimilor
de procent.
Standardul DIN
am
masu-
banda
normal, n
rareori seuti-
audio se n--
puterea nomi-

distonsiulni armonice scad itor, 'lar
sunetului repwdus se poate
de' dinamica sursei de
rezervei de putere. Acest
ce se n
camere de locuit) amplifica-
cu puterea cu mult peste
necesarul unei normale.
lucru este valabil pentru incintele acus-
tice.
n concluzie. putem spune
unor de distorsiuni armonice
de ordinul sutimilor sau miimilor de pr0-
cent nu are o justificare impe-
fiind de cele mai multe .ori o pro-
cu caracter de
BIBLIOGRAFIE:
revsteLRADIO, U,R.S$.,
1983-1984
STEREO REVIEVV, .198()-"-198.1
'<
de cele
tiristor radia-
toarelor). Condensatorul de fil-
- traj, de 200 MF/350+385 V, se n-
(Ia valoarea de vrf) la
320 V. Rx se
realizarea a
montajului. avnd n jur de 0,1 n.
Se montajul, se
motorul se
din P. Motorul nu
trebuie ia viteza
reglarea lui P nu are efect,
se reduce apoi
aproximativ 200 V la bornele
motorului (din P)
mna. Vom con-
stata nu iar tensiunea
la bornele lui
320 V
tranzistorului deoarece n cu
alternativ prin Rx cu
ce s-a amorsat ,deja tiri.
rul (care deschis la
trecerea sinusoidei prin zero)
comanda a o'ScJlatorYl:
lui nemaiavnd nici un efect
nmagazinarea pe condensatqr.
Reglajul automat trebuie se
pe prima de sinu-
nainte ca tiristorul se
oscilatomlui
fiind n momentul di-
nainte de deschiderea tiristoru-
lui, oscilatorul dictnd de fapt
momentul de deschidere. Deci
rezolvarea comenzii de reglaj
automat sincron cu alimentarea
interme-
de la
bornele lui Rx nu este
dect nmagazinarea
Pentru
de c.c. .. "'",,, ....,,"' ...,rI
traiUl care
de
lui.
care va
ia toarei
oscilatoru-
motorului
4/1985
cu deschider.e
avnd cheie rigid are
avantajul
de a pierde cheia. Prin
narea rolelor 4, care au gravate
pe exte-
un de cinci cifre
diferite, se i ne separarea
subansamblului format din ele-
mentele 2, 3 6 implicit des-
chiderea Cele cinci
role care au gravate pe supra-
cifre au posibili-
tatea rotirii pe cane-
lat 7.
Alegndu-se de pe fiecare
o se posibilitatea
ca prin rotirea
a rolelor se elibereze cheia 6
cu subansamblul for-
mat din elementele 2 si 3. Deci
nchiderea si deschiderea
tului se cu ajutorul
unui cifru (un format din
cinci cifre conventional alese).
poate fi chiar
de telefon de O
ia unei
sigure, a fi blo-
cat, cu m se uneori la
clasice introduce-
rea n locul cheii de catre rau-
voitori a de
chibrituri etc.
Dimensiunile
ct
alese
tele .... .."...,.,.,."' ....

tie si
. Deschiderea a
cunoasterea cifru-
lui este practic
TEHNIUM 4/1985
CONSTANTIN POPESCU,
Suceava
O vopsire a
exterioare 4
si saiba 5 nu se vor VOpSI) va
proteja mpotriva coro-
ziunii va da un aspect
cut.
6
6
j---- -----
I
-i--,-If--- Cl"}1----
Toate reperele s nt desenate
la scara 2:1. Reperele 4 5 se
vor executa din bronz, celelalte
repere se vor executa di n
care se
Lungimea ei exte-
rioare a rolei 4 va fi n .
cinci pe care se vor grava
cinci cifre diferite; canalul inte-
rior (3 x 2 x 2,5) al rolei se va
executa prin pilire, grava-
rea cifrelor pe exte-
a rolei, deoarece
iui pe a ro-
lei trebuie fie exact la mijlo-
cul sector_ului ci-
frei alese. 1,
\
_ - - - - - -
II
30
6
II
TELEVIZORUL
FLORIN GHEORGHE

Faptul imaginea a devenIt foarte
(Ia televizorul Diamant 162), iar
butonul de reglare a este
ineficace nu tubul catodic
este defect. Ca defectul va
trebui unele
anume trebuie la term;-
DORElDINU-
HUNEDOARA
Diodele din tuburile
electronice pot fi nlo-
cuite n montaje cu
diode semiconductoare
cu rezultate ct se
pqate de bune.
In discriminator la
Stradivari 3 n locul
diodelor din tubul
EAaC 80 diode
1 N4148. a-
ceste diode chiar pe
soclul tubului.
nalul 6 al tubului catodic tensiunea va-
ntre -50 V +55 V atunci cnd se
asupra butonului de luminozi-
tate. apoi la terminalul 3
tensiunea de 500 V. Cel mai sigur ca
tensiune de pOlarizare de 500 \i
tensiunii de
500 V la bornele rezistorului R708. Daca
la irea acestui rezistor tensiu nea este
de 50-70 V, condensatorul C709
(10 nF/600 V). ncepe depanarea
izol nd mai nt i acest condensator.
STABILIZATORUL
OROS SAI\lIUEL
TG.
Stabilizatorul de tensiune Dy-
natra a o prezen-
este construit pentru diverse
puteri la o tensiune
de intrare de 110 V 220 V.
Tensiunea de ire este tot de
110 V sau 220 V.
12
tensiunea de intrare
cu 20%, ten-
siunea de ire cu cel
mult 1%.
Rebobinarea unei re-
fie de o
n bobi-
naj, cu respectarea tipului de
a de spire.
Pe carcasa stabilizatorului
scrie la ce putere poate lucra -
nu putere.
----- - -----,
!j
1 Q) MODUL FINAL VIDEO P 35303
I BA \57 BF457E BA 157
I 0301 T 301 . O 302
I
I
I
AVRAM OVIDIU

Receptorul Omega este con-
struit ca fie alimentat cu
4,5 V. La tensiuni mai mici de
alimentare semnalul este puter-


ION
Tubul catodic DE 418 PA are
diametrul 180mm, diametrul util
al ecranului 150 mm, tensiunea
de filament 6,3 V, curentul de
filament 0,5 A. Celelalte valori
ale tensiunilor snt:
U a3 = 4 000 V, U a2 = 2 000 V,
Ua1 = V, UG = -30-80
V, sensibilitate X = 2,5-33
V/mm, sensibilitate Y = 2,4-3,1
V/mm.
nic distorsionat, iar la tensiuni
mai mari aparatul poate fi dis-
trus; primele- elemente care se
defecteaza s nt condensatoarele
electrolitice. este
puternic
verificat i starea condensatoare-
lor C406 $ i C403 (200J.l.F/6 V).
TEHNIUM 4/1985
BANU
SATU
GRIGORE
MARE
amplificatorul
de intrare al magnetofonului
Ferguson 3232. Din
lipsesc elementele de
comutare. Avnd valorile com-
ponentelor se pot polari-
tranzistoarelor. I nlocui-
rea tranzistorului T 1 se face cu
un SC 109 de exemplu, care
trebuie fie select ionat- o-Cu
zgomot mic. Oscilatorul este de
tip contratimp cu tranzi's-
toare BC119 s j-este alimentat cu
12 V. ,,-
RA IORE
ClucA VIRGil

Amplificatorul de intrare
mixerul de la receptorul Gorler
snt echipate cu tranzistor FET.
Oscilatorul are un tranzistor
AF 124, iar amplificatorul RAS
C2 R12 39kS'l
__
Re
PLl2
L 53
E
47nF Be 119
EPT RUL
are un SC 108. Amplificatorul
de este
constituit cu 4 circuite integrate
flA 703.
Gama n UUS este
87,5-108,5 MHz, iar sensibili-
tatea 0,7 flV-1 ,7 V.
Acest receptor poate lucra
n standard OIRT cuplnd 18 pF'
n paralel pe L1, L3, L4, L7.
:i
(;)
$2
1=
cr
RlO
68kS'l
300)1 ,,75S'J.
Ca
4pF R27
22kQ
C61
470pF
-------.,
I
I
e,o
220pF :
I
1
I
I
I
----- -- --,
I
I
I
I
I
r
I
I
.J
..
r-----f'------...... - + 12V
Pagini realizate de inq. MIHESCU
r-- -_ .... - - -- -- -- ----- ------- -------- - -- -- ------- - -- -------.-:. -- --- --- - --- - - --- - - - -- - - - - - - -- - -
TEHNIUM 4/1985
tt
,
I
,
I
,
,
,
,
,
I
I
1
I
I
I
I
I
I
nn 2m
.,onF
5,6pF

I ,
: IW' f
L_,____ _ _ _ __ ____ _ ____ _ _______ _________ ___ _______ _ _______ __ _______ _ __ __ ___ _______ ___ _ _____ ____ __ _ ____ _ __ _ _ _ ______ J
C.AF BF
13
1 IU I 111
"
I
Economizorul ames-
tecul furnizat motorului de ji-
. clorul .. principal la toate regimurile
de Circuitul economi:-
zorului este format din camera de
nivel constant, supapa economizo-
rului 42, canalul economizorului 40,
tubul emulsor 3 al corpului I cen-
tratorul de amestec 5 al corpului 1.
Ulterior se vor prezenta alte aspecte
privind exploatarea
Iral:oarel()f autoturis-
CI". ing. TRAIAN CANT
. elastic; 9, 10 colier; 11, 12 - se-
micolier; 13, 14, 15 - 16, 17,
18 - 19, 20, 21, '22 - ron-

Ulterior se vor nr"'7ant", unele par-
ntreti nerea, ex-
ploatarea de
alimentare evacuare.
2
li
Motorul M 031 (autoturism Oltcit Special)*
n cadrul serialului s-a a se explica n detaliu, pe
tuturor, marea mjoritate a de control repa-
ale pieselor organelor principale ale autoturismelor OLTCIT,
cu scopul' bine definit - acela de a elimina, de la inceput, erorile
tehnice ce pot fi de auio amatori, de a
apela la personalul competent al atelierelor service pentru execu-
tarea cu grad de dificultate mai mare.
1. Caracteristici
constructive. Tip motor: M 031 (ci-
lindreea, 652 cmc); placa de identi-
ficare a motorului (V 06/630); nr. ci-
lindri: 2 orizontali, alezaj
iO
(77 mm); cursa (70 mm); raport vola-
metric (9/1); putere maxima
(34 CP-DIN, la 5250 rot/min):
19
16
de evacuare
evacuare ale autotu-
rismelor OLTCiT snt diferite. Snt
18 21
I


I
din
se poate
Piesele componente ale
de evacuare autoturismului
Special se n figura 9:
amortizor 2 -
3 -
4 5
de' 6 -
8 - suport
elastic; 9 colier; - semico-
lier; 12, 13, 14 - 15-22
..
n figura 10 se piesele
componente ale de evacu-
are a autoturismului Oltcit Club, n
care s-a notc.it cu: 1 - de
dreapta; 2 - de
stnga; 3 - "Y" de
evacuare; 4 - 5 -
amortizor zgomot; 6 - de
7 - 8 - suport
14

11
I
I
12
1S
7
cuplul maxim (5;1 kg.m la 3750 rot!
min); cu aer); unge-
rea (sub presiune,
tip "Eaton", n
pul arborelui cu camel. Carburator
(SOLEX sau CARFIL, 26/35 CSIE>
CIT 235); aprinderea (dispo-
electronic "A.E.I." compus din
calculator, 2 captoare de 1
de depresiu ne; avansul ini-
10 la de 850rot/min);
ie cu came, plasat
sub cotit, antrenat prin pi-
nion de speciala, cu
preluare a jocurilor).
Semicarterele motorului snt etan'"
sate n planul de separare 7 (fig. 1)
cu o de etans are "Form-
etanch". cotit este asamblat
la cald, cu cele 2 avnd: jocul
axial, nereglabil mm);
diametrul- al arbo
(30
nu se repara.
de gripare, sau
defectare a unor piese. care apar n
cazul exploatarii inco-
recte, se nlocu ie:; te ntreg ansam
blul cu unul nou.
nr. 7/1983 si nr. 8/1983
s-a prezentat descrierea motorului M 031,
Bielele. Jocul lateral al blelelor
10,08-0,13 mm); alezaJu'l bllcselor
de biela (20,085 mm). Volan-
tul. Sensul de montare al coroanei
\ cu neprel ucrata ndreptata
catre umarul volantului). ma-
a coroanei demarorului (0,3
rnm). Cilindrii. Se o sin-
clasa, la interior fiind
cu un strat cu grosimea de 0,07-
0,11 mm, pe de aliaj de nichel
(Ni-Cr-Co-Si), depus electroli-
tic prin procedeul ELNISIL. Cilin-
drii au diametrul interior nominal de
77 mm, interschimbabili. Cilindrii
din aluminiu, fi recu-
n (fig.
2): aripioarele "a" nu fie rupte
sau deformate, pe "Ali
nu existe urme de tasare sau fisuri;
ovalizarea si defectele de rectifi-
care pe generatoare sa nu fie mai
mari de 0,01 mm - defecte ce se
elimina prin honuire (procedeu
FLEX-HONE), respectnd unghiu-
rile striurilor de rodaj. F
F
1
trebuie respecte
tehnice privind starea
care
fie
capul pistonului. Pot fi
locuiti cu n cazul
lor, cu aceea.s' de a verifica
starea tehnica a si cilin-
drului respectiv. . Ordi-
nea de str ngere la montarea lor -
la rece - este
- supe-
spate - piu
Supapele (fabricate la
Topoloveni, TEVES) au para-
metrii: diametrul talerului, n mm
(39,5 10,2 la admisie 35,75 la eva-
cuare); diametrul tijei, n
la admisie 8,479
la evacuare); lungimea, n mm
Dispozitivul prezentat mai jos rea-
prin modificarea centratoru-
lui de la carburatorul autoturismelor
"Dacia" 1300, o dispersie foarte
a particulelor de combustibil. La
centratorul origi nal, iu nea
combustibilului de la camera de ni-
vel constant se face printr-un singur
orificiu; la cel propus, iunea
combustibilului se prin
mai multe orificii de dimensiuni mai
se con-

de 0,5
sect iu-
3 b vederea' de
cum se vede, din
se un nu-
de opt 0 1,25 mm.

piesa figura 3 se introduce prin
partea de jos n centratorul modifi-
cat ca n figura 2.
Se va acorda o atent ie
dintre cele Corpuri
ale piesei astfel La partea
de sus, tubul se va dornui usor si cu
n gtul centratoruluf. La ne-
voie se poate face cu
epoxidice sau chiar cu AGO sau
Ing. GABRIEL CUNESCU
TEHNOCOL RAPID.
Din de cupru de 0,5-0,6
mm se vor supra-
tronconice avnd dimensiunile
din figura 4.
Cele se
vor asambla prin cositori re la bazele
mici ale trunchiurilor de con
cositori re se va finisa pen-
tru a i ne o La
partea de sus se un numar
de 6 sau 8 ca n fI-
face
cet ai
Concomitent cu
subsemnatul si
orificiului de retur al pompei de
p la 2,0 mm.
Cu respective, dispo-
zitivul se poate adapta la orice tip
de autoturism cu aprindere prin
sC nteie.

ce o
mul dv. de
realiza.
ENEKATIIB
E SEMNAL
CBA1 CBA 3
Majoritatea depanatorilor i do-
resc un generator de semnal com-
plex avnd n vedere nu
ntotdeauna posibilitatea de a
iona o emisiu ne TV pentru a
verifica blocurilor din
televizor.
Acest montaj a fost realizat si ex-
perimentat pentru a 'aces-
tor tineri nu pot pro-
cura circuite integrate sau piese so-
fisticate, de aceea am plecat de la
nceput n conceperea unui montaj
cu piese de uz larg; Comun.
De asemenea, realizarea este fa-
iar verificarea nu apa-

In montajul este compus
din patru circuite basculante asta-
bile, un sumator cu diode un ge-
nerator de m odu lat.
Schema bloc este in figura 1.
Circuitele basculanteastabile au
roluri: '
CBA1 - impulsuri de
sincronizare a cadrelor cu. perioada.
de 20 ms durata de 0,2 ms;
CBA2 - genereaza analog impul-
suri sincro linii cu perioada de 64 jJs
SI durata de 8 jJ.s;
CBA3 - barele orizon-
tale (aproximativ cinci bare);
C8A4 - genereaza barele verti-
cale (aproximativ bare).
iori ntre
continue I
de v rf a tensiunilor
Gama de poate fi extinsa
p la 400 V.
Ca dezavantaje impo-
sibilitatea tensiunilor mai
mici dect 1 V sia tensiunilor lent
variabile, ct faptul o m a
operatorului este cu mane-
vrarea aparatului.
Aparatul este constituit din

- voltmetrul electronic pro-
priu-zis, cu sensibilitate de 0,5 V si
un curent. sub 0,1 jJ.A. '
- divizorul de intrare, redresorul
dispozitivul de calibrare.
PIESELE FOLOSITE
Tranzistoarele T l' T 2 vor fi de tip
pnp, cu siliciu, de exemplu BC177,
178,251,252,253. Se recomanda f3?
16
Ing. NICOLAE

De asemenea, CBA 1
pe CBA3 CBA2 pe CBA4, pentru
ca barele fie stabile pe ecran.
Semnalele se algebric cu
patru diode.

i
eBA 2
,
AI'
CBA4
i.!..j GRF

COMPLEX
generatorului de radio-
se face pe impulsu-
rile de sincronizare crescnd ampli-
tudinea iar cele de
bare (fig. 3). Cu valorile
GRF din (fig. 4), semnalul
se n canalele 4-5 FIF.

(-)
n (+)
BARED O
CATRE
"'PUNCTUlX
Montajul aproximativ 35
mA se dintr-o
de 9 V.
ct mai compact
se Introduce ntr-o cutie
FORMA SEMNALULUI COMPLEX
LA IESIREA FI F
I
NS - NIVEL SINCRO
N N - NIVEL DE NEGRU
N - NIVEL DE ALB
kl!1V si n General
Se
dar se pot folosi cu bune rezultate
rezistoare cu de carbon, se-
lectate la o punte de precizie. Se vor
nseria Cte rezistente de valori'
potrivite, fiind astfel mai 'usor se
De
nut nu este att de va-
loarea rezistoarelor, ct se men-
constant raportul lor n propor-
indicate n tabel.
ca acelea
cu tensiuni de iucru
E
Dioda Zener DZ va fi de tipul
5V1 5V6, 6V2, care are
redus.
se te experimen-
tal astfel ca dioda fie
ntr-o cu
prin ridicarea
caracteristicii statice a diodei. Se
pot lua datele de catalog, ex-
perimental se poate ajunge la un
R, Rl+R2 R
1
+R
2
+R
3
CADRU
iTI ai mic dect cel
0,6
mi\ cnd LED-ul este stins, de cca
'15 mA C LED-ul p ie de cca
30 mA C nd lED-ul aprins con-
tinuu.
la temperaturii ambiante
cu soC, de" exemplu, tensiunea de
deschidere a tranzistorului se va
modifica, rezultnd astfel erori de-
pendente de de 2% n
exemplul dat. Pentru a o pre-
cizie mai s-a un
circuit de calibrare, care va fi folosit
P R
4
R
5 R6 Rs Rg
iometrul trebuie se te
salturi joc. Atrag
un de 1 M!2
poate avea valori cuprinse ntre 800
k.o 1,2 M!l, deci trebuie
n de valoarea lui se stabi-
R.
00 (k!VV) 1MO 2MO 3Mn 1+1,1Mn 35kn 25kn 40kH 11,1kH 9OkO
Diodele 0
1
O
2
trebuie
tensiuni inverse de ori mai
(k!1/V) 10R 20R 30R 10+11R
0,5% 0,5% 0,5% liniar
R
4
+R
5
+R
6
= 100 kH (=R), cu 0,5%.
0,4R 0,2R 0,4R 0,111R Q..9Ar
0,5% 0,5% Q,5%
TEHNIUM 471985
1OKn,+ 5K.n T RIME R
L :::: 5 spire CuEm 0,6, D:::: 8 mm
Toate diodele - universale, cu sili-
ciu
Toate tranzistoarele - universale.
npn cu siliciu oscilatorul RF
- BF 215)
la schimbarea temperaturii am-
biante.
nainte de folosirea aparatului, se
trece comutatorul K2 (care poate fi
si un buton cu revenire aflat n mod
normal pe ia pe
"calibrare" se Ro
p C nd LED-ul va plp i. Apoi se
trece K2 pe pozit ia
PENTRU REALIZAREA
PRACTICA
nu se va putea realiza p Ip i-
rea LED-ului de la prima proba, n-
U
1
ca. 01 F407
(Uvf)u
2 m-:::.-IIil __
02 EF0108t--_--o
c.c.
(- )
C2
10 nF
500V
TEHNIUM 4/1985
R8
CBA1 : T
1
:::: 19,8 ms + 0,2 ms :::: 20
ms
CBA2 :
CBA3:
CBA4:
56!J.s 8!J.s
2 ms 2 ms
8 !J.s + 8 !J.S
64 fiS
4 ms
16
factorul de amplificare al
tranzistoarelor este prea mic se
poate ncerca valorii con-
densatorului C, prin acesta
creste curentul absorbit la intrare.
Cu' valorile din 5 i pentru
(> (T
1
, T
2
) .2: 300, curentul de mtrare
Cnd LED-ul plpie va fi de cca 0,08 pA,
deci o rezistenta de intrare de cca 6
MO. Av nd o att de ridi-
aparatul trebuie sa fie complet
ecranat, altfel mna operatorului va
afecta iar dintre
divizorul de intrare si intrarea IN va
trebui ea are o
De asemenea GRF se ecraneaza In
interiorul acestei cutii.
Semnalul se pe cablu coa-
xial.
lungime mai mare de 2 cm.
P va fi gradat de la
1 la 11 V, din 0,2 n 0,2 V, ca n foto-
grafie. Gradarea se va face mai
marcnd n care valoarea re-
este cea pentru o
tensiune de intrare. De
exemplu, cnd aparatului i se
. o tensiune de 5,6 V, pa-
tent iometrului va fi de 460 kH sau n
general (Ux-1)xR pentru Ux=1...11
V. Cnd se va efectua la
tensiunea pe scara poten-
iometrului P se va tensiu-
nea de O, 10, 20 sau 30 V de
. X10
X1 K3-1
o
oprit
C4
100l
-
Aspectul semnalului pe ecran
Reglaje
Montajul se la un televi-
zor bun. Se decu C 1!J.F In
punctul X. Se televizorul
p C nd imaginea devine rteagra
(se stinge). Se condensa-
torul n punctul X.
Se iometrele se-
mireglabile de 5 kn din CBA1 SI
CBA2 pentru stabilitate

dorim
(respectiv
pe n CBA3 (respectiv
'CBA4) se pot nlocui de
12 kO cu valori cuprinse ntre 10 ki!
27 kn (fig. 5)
Toate snt de 0,5 W,
condensatoarele electrolitice, res-
ceramice; celelalte piese
valorile lor snt indicate n figura 4.
ia la care este fixat K1.
La tensiu nilor mari se
trece K3 pe "X10" se vor
aparatului cu 10.
sa de intrare va fi de
10 on mal mica, deCI de cca 10 k!VV
n c.c. 5 kWV n c.a. Trebuie luate
speciale de izolare a tensiu-
nilor mari n plus masa va tre-
bui fie bine existnd peri-
col de electrocutare prin traseul de
nu se aparatul
la tensiuniior mari, se vor
elimina com'utatorul rezisten-
Ra, Rg dioda D1' nemaifiind
necesare nici speciale de
izolare.
aparatul se la tem-
relativ
se poate la circuitul de cali-
brare format din bateria de 9 V,
dioda Zener DZ, R
10
, R
11
comuta-
torul K2.
Comutatorul K1 cu 4 este
greu de procurat. Acesta poate fi
construit sau se poate la a
4-a astfel aparatul va
sura tensiuni la 30 V, respectiv
300 V.
n aparatul se folo-
numai n c.c., se poate re-
la 1, 2 (eventual la
K1, introducnd 4 borne de intrare),
diodele 0
1
O
2
, condensatoarele
Ct. C
2
rez R
7

In final iona aparatul
este bine protejat contra supraten-
siunilor, n cazul cel mai defavorabil
(deci C nd este reglat pentru a
sura 1 V) put nd suporta o tensiune
de cca 150 V a se deteriora,
tensiunea fiind de rezis-
R4' cu o putere de cel
0,5 W. La aplicarea tensiunilor de
polaritate LED-ul va
stins, iar a
tranzistorului T 1 va fi de
0
3
,
17
Dispozitivul prezentat n figura 1 per-
mite pornirea, respectiv oprirea, unui
consumator electric. Comanda se face
prin atingerea sesizoarelor 81, 82 din ba-
zele celor tranzistoare T1, T2.
La nchiderea K, toate
tranzistoarele snt blocate; consumul dis-
pozitivului este n stare de
0,05-0,08 mA, n de calitatea
tranzistoarelor folosite. Releul Re este
nealimentat si are contactele normal des-
chise. .
e
E
O
V"I
90mm
Acest alimentator a fost conceput
cu scopul de a satisface nevoile
unui experimentator al montajelor
tranzistorizate. EI permite
unei tensiuni continue regtabile de
la O la 24 V poate debita un cu-
rent cu intensitatea de 2 A.
Mai mult, acest montaj este, capabil
suporte un scurtcircuit. In acest
caz tensiunea la bornele de ire
devine prin blocarea tranzisto-
rului T
1
. O cu scurt-
circuitului, reapare tensiunea la bor-
nele de nici o
nici o deteriorare
a montajului:
18
ROMEO BOARIU,
jud.
Tranzistoarele T3, T4, T5 eta-
ju I propriu-zis de comutare, lucr nd n re-
gim saturat-blocat. La atingerea cu m na
a sesizorului 81 tranzistorul T1 n
polariz nd baza tranzistorului
compus, format din T3 T 4. de
tensiune pe P determina
deschiderea tranzistorului T5, care men-
n continuare polarizarea tranzistoru-
lui compus blocarea tranzistoru-
lui n. De pe cursorul P
se culege o tensiune de 1,4-15 V. care
Praf. MIHAI CORUTIU
n este schema
a alimentatorului. Valoarea
de 24 V a fost ca valoare ma-
dar nimic nu pe
constructor o alta, In
acest caz trebuie se
pe de o parte, diode redresoare (0
1
.... 0
4
) adecvate pe de parte,
o Zener conform
n continuare.
Factorul de amplificare altranzis-
0,
li Dl
'0/

deschide tranzistoarele T6, T7; releu I este
nchide contactele de alimen-
tare ale consumatorului. Dispozitivul se
n stare la atingerea
sesizorului 82. In acest caz, tranzistorul
T2 se deschide unui
curent suplimentar, suprapus peste cel
ial. cu rent care ial u I
pun<;:tului A peste B. Tranzis-
torul T5 se taie curentul de
al trC!nzistorului compus, care se
In i timp trec n starea
de blocare tranzistoarele T6, T7 cu
deschiderea contactelor releu lui Re. Con-
densatorul C1 contribuie, prin curentul
de la accelerarea
tranzistorului T5. Condensatoarele C2,
C4 tensiunile alternative parazite
de
Alimentarea se poate face ta o tensiune
de 9-12 V, bine Releul va av;ea
mai mare de 400 !l cu tensiu-
nea de celei
de alimentare. .'
Tranzistoarele T1, T2, T4, T5, T6 snt
de tipul SC177, BC178B, T3 de tip
BC108S, BC107B, iar T7 de tip B0135
sau AC181K. Diodele 01, 02 snt de tipul
1N4001, 1N4005, F407.
Toate tranzistoarele vor fi sortate pen-
tru a avea curentul rezidual ct mai mic
factorul de amplificare f) ct mai mare,
In figura 2 este schema cir-
cuitului imprimat, iar n figura 3 un mod
--Q12V
torului T
2
(2N17i1) trebuie fie
mai mare de 100. In rest, celelalte
componente nu
speciale.
Transformatorul Tr, grupul de
diode redresoare (01".04, de tipul
1 N4007) tensiunea nece-
pentru a fi Un con-
densator de 2 200 (el) permite
un prim filtraj suficient de bun. Sta-
bilizarea se cu tranzistcr
rul T 1 montat ca regulator serie
comandat de tranzistoarele T 2
T
3
.
Dioda Zener DZ permite
unei tensiuni de care este
pe baza lui T 3, folosit ca
tranzistor de Acesta este
polarizat printr-o punte din
T,:2NJOSS

Ion
D$
{JAY19
YI9
+
de realizar'e a celor sesizoare.
BI BllOGRAFIE
A. colaboratorii, Circuite in-
tegrate liniare, voI. 1.
"Tehnium".
rezistoarele R
5
R6 legate n serie
la bornele de ire.
t;fiode cu si!icru (0
5
0
6
)
determina ca bazei tran-
zistorului T 3 fie apropiat de cel
de emitor, tranzistorul blocndu-se
n caz de scurtcircuit; n acest mod
este protejat tranzistorul T l'
Pentru a o tensiune varia-
ntre O U va trebui se foio-:
o Zener aV nd o ten-
siune de stabilizare cu U/2.
Astfel, n cazul n care dorim ca ten-
siunea de ire fie 24 V,
vom folosi o Zener de 12 V.
Transformatorul de Tr. va
furniza o tensiune de 24 V, avnd o
putere de 45 VA
+
TEHNIUM 4/1985
Schema n figura 1
este o la variantele cla-
sice cu componente discrete. Ea se-
nchiderea a
toare independente o
30 s 5 s de la schim-
barea unuia din
Montajul are nevoie de un singur n-
K pentru alimentare.
CI1 CI2
de 5 s, respectiv de 30 s. Condensa-
torul de 0,1 ,uF mpreuna cu rezis-
de 5,1 kn pentru CI3
Q = O n momentul alimentarii (un
Student AUREL GONTEAN,

6), se cu schema din
figura 2. In caz contrar, din figura 2
..se
diode Zener. Montajul decuplat nu
nimic. O
este o auto; de aceea s-au
folosit toarele cu becu ri
tensiu nea de 12 V.
Mod de utilizare. Se deschide usa
(se nchide unul din
se nchide K; alarma este La
o deschidere a ii s nt dispo-
nibile 5 s pentru a decupla ntreru-
K.
+12V'
RESET automat). Tranzistorul T1 ;.L.
aSigura oprirea alarmei 30 s. I K
din emitorul lui T2 se
alege n de tipul tiri.s .. torUIUi. r-
Elementul sonor de avertizare tre-.
buie asigure dezamorsarea tiris-
torului (un claxon auto), n caz con-
trar tiristorul se nlocuieste cu un
releu T2 cU un tip mai puternic
(BC327 sau .chiar BD135).

A1 CI 1 Q
""""'--1 A 2
+12 V
k
S este un stabilizator de minimum
5 V/100 mA; poate fi un circuit inte-
grat (7805). Daca dorim suprave-
ghem mai multe obiective (p la
2x COS 4121 E
F
1k
4V3
fig.2

A2
G
COS 474E
fig.1
+9-:-12V
Propun cititorilor un montaj sim-
plu de termostat releu
termistor (ca element termosensi-
bil). Conceput pentru
temperaturii constante de 50C la
v scozimetrele H6ppler (cu termos-
tate luate din import) din dotarea la-
boratorului unde lucrez, aparatul
poate avea multiple alte ntrebuin-
Precizia acestui termostat este
de D,1 C. Elementul de,
(K) este un termocontact produs la
noi n Acesta se compune
dintr-un termometru cu mercur a
contact n in-
TEHNIUM 4/1985
MIHAI COSTEA,
tervalul de 0-100C la
o valoare printr-un sis-
tem de reglaj aflat la partea supe-

Principiul de este ur-
cnd termocontactul K este
deschis, n care temperatura
lichidului sau a volumului de aer ce
trebuia termostatat este mai
dect cea din termo-
contact, T j se ca
C
x
se Jncarce prin R2' ducnd la
deschiderea tranzistorului T 2 la
amorsarea tiristorului, n
care R
5
va functiona. Deschiderea
lui T 2 amorsarea tiristorului se fac
n de constanta de timp C
x
.
R
2
Cnd termocontactul K este n-
chis, n care temperatura Ii-
chidului sau a volumului de aer ter-
mostatat este mai mare dect cea
dinainte), T 1 se
deschide, determin nd
condesatorului C
x
blocarea lui T
2
.
Tiristorul se va dezamorsa ntreru-
pnd pe Rs, acesta putnd fi un ter-
moplonjor, un o de
etc. Puterea lui Rs
n de tipul tiristorului al
diodelor folosite (Dj -:-D
4
). Cu tiris-
toara de tipul T10N600 1-:-04 de
tip 10816 se poate ajunge la
1 000 VA. Pentru puteri mici, sub
200 W, diodele 0
1
-:-4 pot fi F407,
iar tiristorul T6N600. Pentru
putere redau schema cabla-
jului imprimat dinspre partea
pieselor (fig. 2).
n care iometrele P 1 P 2 s nt
la nivel maxim, iar poten-
P
3
P
4
au valoarea ma-

- diagramele B cazul
n care P 1 P
2
snt
la nivel mediu, iar poten-
P
3
P
4
au valoarea rezis-

- diagramele C cazul
n care P
1
P
2
Snt
la valoarea iar
P
3
P 4 va-
loarea zero.
Se corec-
efectuate n banda de audio-
s-au Ale-
gnd diferite intermediare
cazurilor se pot va-
Rs
'-----n 220 V

In schema de princIpIu alimenta-
rea montajului se face cu +9-:-12 V.
tensiune poate fi din
secundarul unui transformator de'
sonerie (borna de 8 V}, redresnd-o
cu ajutorul unei redresoare
1PMO,5 cu un condensator
de cca 200 ,uF(C
1
). Pe cablajul im-
primat apar aceste componente.
Termostatul prezentat poate lua
multiple
temperaturii constante n acvariu;
inerea temperaturii dorite n in-
cu batoare etc.
T ermocontactul K poate fi
folosit pentru termostatare sim-
plu, caz n care puterea
de el este sub 10 VA. Caracteristi-
cile lui snt: == 250 V; Ic
= 0,03 A.
riante care - optimizeze
iilor efectuate.
Circuitul se n
mono sau stereo, pe o de
sticlostratitex placat cu folie de cu-
pru, cont de toate precautiile
necesare acestui gen de
montaj (lipsa buclei de trasee
ct mai scurte, ansamblu compact
etc.). Conexiunile dintre io-
metre cablaj se obliga-
toriu cu conductor ecranat. Compo-
nentele utilizate vor fi de bu cali-
tate pentru unor rezultate
care ncadreze montajul n cate-
goria HI-FI.
BIBLIOGRAFIE:
WIRELE88 WORLD, nr. 1465,
noiembrie 1974.
19
ntr-o bine pe
plicurile cu negative se de obi-
cei o copie 1 :1", astfel
nct nu fi e desfacerea
pentru verificarea
lor. Healizarea acestor copii de
control se face prin copiere, fiind
evident necesare dispozitive adec-
vate. Revista "Tehnium" a publicat
de altfel modul de realizare a unui
astfel de dispozitiv echipabil cu
de cu becuri sau tub
fluorescent.
n fotografiei color apare as-
specific lumina trebuie
prin filtrele cunos-
cute, galben, purpuriu, azuriu. Pre-
supunnd folosirea unor filtre nor-
male de de
copiabile este limitat de. fil-
trelor (7,5 x 7,5 cm sau 6 x 6 cm n
practica amatorilor).
descris n continuare
copierea peliculelor nega-
color folosind drept de lu-
aparatul de Evident,
aparatul de va fi echipat cu
sertar pentru filtrele de sau
cap color cu filtre dicroice. ia
avantaje:
--- realizarea dispoziti-
vului de copiat;
lumina de copiere este corec-
att cromatic, ct si ca intensi-
diafragmei apa-
de
-- de copiere este rela-
tiv mare;
- timpul de expunere se
pe ceasul de expunere al aparatului
de
Figura 1 aspectul exte-
rior al dispozitivului, lui
de aparatul de traseul
luminii.
Prin ridicarea lanternei pe coloana
aparatului de de co-
piere; poate fi cu o tere
a timpului de ex-
punere. Dispozitivul este dimensio-
nat astfel nct copierea
a sase clisee 24 x
36 mm sau a trei' clisee 6 x 6 cm.
Dimensionarea a avut ca
de a peliculele nega-
tive color n cuprinznd 6 cli-

Dispozitivul poate fi folosit la
orice de copiere de pe un
suport transparent pe un material
fotosensibil aflat n contact, fie el
hrtie sau Astfel se pot du-
bla negative sau diapozitive,
se pot pozitive de contraste
diferite pentru tehnici speciale color
sau alb-negru. Este posibil
se imagini cromatice par-
prin intensive pe fiecare
I I
Ing. VASIL.E CALINESCU
treime (descompuneri de
culoare).
Din punct de vedere constructiv
(vezi fig. 2), dispozitivul este o ca-
la partea
cu o sau
pe care se pe
materialul de copiat, lu-


!
I
I
I
I
i
I
I
I
m
250
250
"
-- r------------ --- ----- -----------,
I :
I
I
I
I
,
I I
I I L _____________________________ .J
I \
(7;
l
230
1 \0
I
I
ta
mina de copiat fiind pe
prin intermediul a
reflectante nclinate
la 45.
este simpla nu ne-
indicarea tuturor detaliilor,
orice amator cu un minimum de ex- '
cu ndemnare
7
este o realizeze.
Ca i constructive distingem: 1)
suport metalic; 2) perete longitudi-
nal; 3) perete lateral; 4) pre-
soare; 5) mner; 6) de
7) 8) 9) geam de
p i e; 10) ecran protect ar; 11)
12)
Caseta din de
lemn 2 3 pe supor-
tul 1 de care prinderea se face cu
adecvate. Suportul 1 se
face din de otel sau de
1,5-2 mm, constituind si
prima Aceasta
se prin nichpl:1ka sau cro-
marea a Evident, su-
de reflexie va fi
perfect n cazul n
care acoperirea nu este
se va re-
prin lipirea unei de
(cca 250 x 90 mm) io-
adecvat. Su portul se va vopsi
n
2 3 se fac din scndura
de lemn, preferabil o tare,
bine pentru a evita modifi-
dimensionale ulterior. 2
se conform din fi-
gura 3. Cota "a" se n
de grosimea 6. Unul
din 2 se va decupa linia
rcu traforajul).
3 snt din de lemn
de 8-10 - mm grosime, de
aproape respectiv 75x71
mm. Se cu 2 cu
ce n
contact s-au dat cu aracet. Ansam-
blul astfel realizat se prinde de
placa suport 1.
-; EHNIUM 4/1985
PENTRU FOTOGRAFII Re
de hrtie
pe suport din materiale plastice
(RC) s-a extins deosebit de mult n
ultimii ani, n special n cazul foto-
grafiei color. i durabilitatea ei nu
a fost suficient i nu n-
adeziunea multor fotografi
din ntreaga lume, marele avantaj
(datorat grosimii foarte mici a stra-
tului celulozic emulsionat) al unor
tratamente de developare extrem de
scurte utilizarea ei din ce
n ce mai
Specific hrtiei RC este modul
de uscare. peliculei de
material plastic folosirea
electrice clasice, usca-
rea nefiind dect n aer. Ac-
celerarea este prin
plasarea fotografiilor ntr-un' curent
de aer cald (30-40C).
Realizarea unui dulap de uscare
cu aer cald pentru fotografii este un
lucru de interes pentru fotoamatorii
na;;tri, fiind de hrtie
color pe suport polietinat AZO. Du-
lapul va putea fi evident folosit si
pentru uscarea peliculelor. '
Dulapul a o pro-
punem permite uscarea concomi-
a cca 90 de fotografii 9 x 12 (9
x 14) cm, ori 36 de fotografii 13 x 18
cm, ori 9 fotografii 24 x 36 cm (30 x
40). La uscarea f.ormatelor 13 x 18
'cm 24 x 36 cm se mai pot usca si-
multan 18 formate 9 x 12 (9 x 14)
cm.
nu este
nici Ca de aer cald
se o
(format paralelipiped dreptunghic
100 x 300 x 200 mm).
Dulapul propriu-zis se
din placaj sau carton melami-
natpe un schelet din lemn.
figurile 1 2. Pe pa-
tru cu profil 1, se mon-
2 3 prin ncleiere cu
aracet si fixare cu holzs uruburi. Pe-
retele frontal este compus dintr-o
parte 4 o 5,
cu un mner 6. Usa se
cu balamale 7. nchiderea usii
este cu
i 15 de genul celor i la
La partea de sus se un
Placa de asezare 6 va fi din
sau (se cu partea
sau n jos), de 2,5-4
mm, grosimea fiind de 3
mm. Placa va avea 250x76 mm. Pe
ea se pelicula de copiat, iar
peste aceasta materialul fotosensibil
pe care se face copierea. Contactul
acestora se de placa pre-
soare 4 care face corp comun cu
mnerul 5.
Placa presoare se propune a se
face din (pentru a avea
greutate) de 8-10 mm sau plexiglas
de i grosime. Mnerul poate fi
din lemn, plastic sau chiar
dintr-un metal' Ansamblul pla-
ner treou le ai o greutate
pentru presarea materia-
lului de copiat. Placa presoare se in-
a fi dintr-un material. transpa-
rent pentru a permite controlul pozi-
materialelor fotosensibile n
contact. Ansamblul
poate fi la fel de lung sau mai lung
dect caseta.
Oglinda 7 este tot di-
mensiunile ei se stabilesc construc-
tiv. Se va folosi de sau
de 0,5-1 mm. re-
poate fi prin li-
pirea unei oglinzi normale din
Piesa 7 se prinde la partea infe-
ca n fig. 2) de pere-
tele longitudinal posterior cu cteva
h olzs urubu ri.
Caseta dispozitivului este prote-
TEHNIUM 4/1985
ADRIAN ALEXANDRESCU
capac 8 perforat.
Pe cte patru lemn 9 se
filtrul de 10 aero-
terma 11. Difuzorul 12 tarele
13 se pe cuiele 14 (cte 4 la
fiecare nivel). Filtrul 10 aeroterma
11 se introduc pe la partea infe-
a zonei de uscare, du care
se difuzorul 12. Cablul elec-
tric de alimentare se trage printr-un
orificiu lateral care se
apoi cu cauciuc sau material plastic.
Aerul aspirat de pro-
vine din exteriorul dulapului, fiind
purificat la trecerea prin filtrul 10.
Aerul cald iese din este
uniformizat prin intermediul difuzo-
rului 12 ce se cu
vapori de iese pe la partea su-

Desenele principalele date
necesare detaliile ur-
mnd a fi rezolvate de fiecare n
parte pe baza personale.
439
1 au profil 40 x 40
mm. Snt din lemn, preferabil de
tare. Important este ca ele
fie bine uscate pentru a nu avea
de deformare. 2, 3
4 se fac din placaj de 5-10 mm sau
carton melaminat. Usa 5 se face din
placaj de 8-10 mm 'sau carton me-
laminat armat cu o din
de praf n dreptul deschiderii
din peretele longitudinal posterior
cu un geam 9 prins cu coltare
din (lungi ct geamul),
fixate la rndul lor cu cuis oare sau
uruburi. Geamul 9 va avea di-
mensiunile 240x65 mm, gros de
2-3 mm va fi transparent.
Pentru a exclude lumina
de aparatul de spre ope-
rator se poate monta un ecran pro-
tector, 10, din carton. Dimensiunile
acestuia se practic. Acest
ecran nu este necesar cnd aparatul
de dispune de mobili
pentru limitarea cadrului proiectat
(cazul aparatelor KROKUS 3, 4).
Dispozitivul se pe placa de
a aparatului de Pentru o
fixare se pot prevedea o prin-
dere cu un plasat de jos n
sus o
va fi M6. In placa 1 se va practica
un canal exe-
ie verificare dispozitivul va fi
vopsit ntr-o culoare nere-
cel mai bine negru.
din se pe
margini, In special pe acele muchii
care pot veni n contact cu pelicula.
O ilustrare a prezen-
tate este copia color a cinci

Dispozitivul poate fi util n
cursul procesului de corectie, exe-
cl:ltnd probe pe ntreg copiat
la scara 1 :1.
o
lI1
N
v!?defe din A

--
l-
-1--- i- .

pentru rigidizare. Cotele pere-
se deduc cu sta-
bilirea a dimensiunilor profi-
lului reperelor 1.
Mnerul 6 este oarecare. Balama-
lele 7 vor fi obligatoriu cromate.
se va monta cu precizie pen-
tru a nu permite de aer cald.
Eventual se cu burete
foarte ire care nu mpieteze
asupra de a
lor 15 care pot fi mai mult de doi.
Desigur n dreptul se
vor fixa metalice aferente,
necesare nchiderii circuitului mag-
netic.
Capacul 8 se face din acel i ma-
terial ca ii, practie ndu-se n
el un ct mai mare de orificii
cu diametrul de 8-10 mm. Se
prinde de ii laterali prin lipire
n capul 1 cu
9 vor fi de asemenea din
lemn. Cotele lor se stabilesc con-
structiv astfel nct
scopului. Prinderea se face de repe-
rele 1 (prin intermediul de
asemenea cu holzsuruburi.
Filtrul 10 este redat separat n fi-
gura 3. Este dintr-un cadru
de lemn pe care se ntind
din ochiu-
lui de cca 0,5-1 cm
2
) ntre care se
cloburi ceramice relativ mari,
astfel nct aerul ci rcu le us OI".
. Cioburile se ung cu ulei mineral ast-
-""
435
i"" l- I- 1--
1
r- . - /' -,..- '.- . !--
i- i- l- I- i-
fel nct particulele de praf adere
de ele.
Figura 4 constructiv difuzorul
12. Acesta are dublu rol: de a uni-
formiza aerul cald care se
spre fotografii de a mpiedica apa
care se scurge de pe fotografii
pe Pe un cadru
din lemn sau aluminiu, se
prind o serie de inferiori mai
o serie supe-
riori mai astfel nct prin supra-
punerea nu existe
posibilitatea de trecere pe o linie
a aerului n sus) sau
a ulnor eventuale de de
sus n jos). se fac din
de aluminiu de cca 1 mm
sau din n care caz se cro-
Prinderea pe contur se face
cu holzs urubu ri sau s urubu ri
n de .
mensiunile pot fi modificate.
13 se fac_ din de
2-3 mm diametru prin lipire sau su-
dare, conform din figura 5.
Alte tipuri se snt posibile
satisfac de a permite
pe a fotografiilor
de a nu permite lor. Folo-
sirea unor din perfo-
nu este deoarece ar
obtura- n prea mare fluxul
de aer cald. se cromeaza
snt din sau
tarelor se face pe
cue cu floarea cu 2-3 cm
lungime parte Se vopsesc
batere.
(CONTINUARE N PAG. 23)
Montajul, intercalat ntr-un
preamplificator, este de o deose-
eficacitate att la
jo?se, ct la nalte.
In montaj snt folosite circuite
NE5534 si 5532.
Din R3' se plaja frec-
R7/DII'
.JOASE
RE TI
joase, iar din R6 plaja
nalte. iome-
trele R7 si R8 corecteaza tim-
brul semnalului.
WIRElESS WORlD, 1576
C6 ZZ!11C
)( tSB
It?K
If!.f
. ORZ NE 5531t
0113
NE 5532
f
lIfi ,
Montajul este destinat am-
plifice semnalul de la un cap
magnetic de casetofon. Primul
etaj este cu un tranzistor cu
efect de Cmp, care semna-
lul este amplificat corectat de
un circuit integrat.
Pe viteza de 19 cmls banda de
este ntre 30
20 000 Hz, iar pe 9,5 cmls
ntre 30 si 15000 Hz.
Semnalul la ire este cuprins
ntre 0,5 V 2 V.
RADIO TElEVIZIA ElECTRO-
NIKA, 9/1984
Aparatul prezentat este un
de mici dimensiuni cu raza de iune de p la 1 km
pe de 27 MHz.
Receptorul este de tip detector care
semna!ul unui amplificator AF. Tranzi-
stoarele snt EFT353 n amplificatorul audio, EFT317 n
etajul de emisie n etajul superreactiv.
Bobina L1 de la receptor are 8 spire CuEm 0,4,
bobinate "pe un suport cu miez de
Bobina L2 din are 10 spire bobinate n aer
(CuEm 0,6), cu diametrul bobinajului 6 mm pas 0,5.
Prizele snt la spira 5 pentru priza 7 pentru
polarizare.
din emitorul lui colectorul lui T 4 au cte
25 de spire CuEm 0,25, bobinate pe un mic suport.
Antena este un fir lung de 70-100 cm.
TEHNICKE NOVINE, 5/1985
22
Cre;; terea peste un
anumit nivel la preamplificatoare sau
amplificatoare se prin apa-
unor importante distorsiuni
apoi prin elec-
tronice.
Un indicator de nivel se poate
cu schema
2. KC508 2. KA 501
TOI'
Nivelul este indicat de o
LED de un amplificator
de curent continuu.
Schema este pentru un mon-
taj stereo.
VTM, 5/1983
2. KF507 LQ100
r---.--------_--...--_ ....... 9-12V
G1
TEHNIUM 4/1985
CALITATEA RECEPTIEI EMI
IUNILO
. rea de obicei (nu
ntotdeauna) n faptul la
se diagramele
nale, de mare pe st-
captate.
DE
TELEVIZIUN
CAPTAREA SEMNALULUI TV
n antena de ie,
ntr-un cmp radioelectric de o inten-
sitate E, are loc transformarea ener-
giei undelor radioelectrice n
de aCe? tia, prin
intermediul cablulu i de cobor re,
ajung la borna de a televizo-
rului. Pentru a se trece de la valoa-
rea cmpului, n locul de amplasare a
antenei, la tensiunea curentului de la
bornele antenei, pe o rezis'-
de cu
a cablului de coborre,
trebuie se seama de
antenei comparat cu cel. al unui
dipol n Al2, frec-
medii a canalului ionat.
marrmea curentului pe sarcina
este cu 'Alrr. Factorul 1/2
din transferului
xim de ie cnd Ra = Rs. In
care face dint
cmp terrsiune la bo
dipol 'A/2 sau a unei
oarecare G n c
ferului maxim de
de coborre este
(2), care seama
ntre
Ra,
Rs.
U
s
= 1/2 . 'Ahr . E.G.
ia inter
a antenei
tive, trans
loc atunci
a antenei
conjugate (Za =
Dar n calculele
are n vedere numai

Cnd la bornele
TV, care de cel
are o si
un cablu co
mai frecvent), este
realizeze genu
ume s.i
ene.
n de mai sus Alrr
(hef) a dipolului
'A/2 (fig. 3), iar G n tensiune
?lI antenei n de dipol.
a dipolului Al2 se
prin considerarea unei
sinusoidale a
indu$ i de-a lungul dipolului amintit.
Intensitatea a curentului
este la bornele de conectare a
sarcinii. Lungimea unui dreptunghi a
este cu cea a
semisinusoidei, cnd este
cu curentul.de pe se
nume?te (fig. 3c).
Aceasta din integrarea supra-
unei prin
cum am amintit,
este transferului optim al
energiei captate televizor. O
adaptare poate cauza
pierderi de Att adapta-
rea ct simetrizarea se co io-
reciproc n anumite limite.
(URMARE DIN PAG. 21)
tarelor ca n desenul
din figura 2 permite cuprinderea fo-
tografiilor la n
la nceput.
cte pe rnd, pe fie-
care ncap 18 fotografii (sau 40
mai multe se inter-
doi pa- 30
tru (de jos n'sus), se pot introduce
fotografii format 13 x 18 cm. Sco-
doi trei, se introduc 20
fotografii format 24 x 30 cm.
se scot tarele doi, trei patru, 15
ncap fotografii de 30-40 cm. For-
matele 24 x 30 cm 30 x 40 cm n-
cap n cte un exemplar pe fiecare 10
rnd. 8
La introducerea fotografiilor n
cantitate mare se va pune o 6
pe difuzor pentru a prelua apa
se va scoate, evident, 5
la pornirea aerotermei, care se face 4
prin ridicarea a difuzorului.
In de gradul de cu
fotografii se va folosi numai prima
de sau ambele. Se
va introduce un termometru n in- 2
Cablul de coborre se caracteri-
E
a
/
v'"
'/
./
E ./
o

/
o
/
1",
./'
ce
y
/"
/
V "O
.....V V 2/
V
v
./'/
/
V
7
v
....... v
/'
v
Ing. VICTOR SOLCAN
prin mai parametri: im-
atenuare la
diferite pe unitate de lun-

V
/'
ime, eficacitatea ecranului, putere
este cazul I ie), dimen-
e instalare,
'ului am-
vom lua n
uarea cablu-
ite
mina pierderile
canale TV (vezi

Antena de ie se n-
tocmai ca si o de emisie, fi-
ind reciproca ei. Determinarea para-
metrilor antenei de (dia-
adaptare
etc.) se face ca la antena de emi-
sie, de cele mai multe ori. Deosebi-


/'
cablu

antena
Fig. 3: Schema
a unei de
de Antena de
Ra la
o de Rs (a) .
Aceeas i la
rezistenta de intrare n receptor
Rr, prin intermediul unui cablu
de lungime I de atenuare A dB
= a . I (b).
Intre lungimea dipolu-
lui A 2 sa
hef = A JT (c).
! n caz ul antenelor de ie, n
de G, se re-
ducerea la minimum a lobilor se;
cu ndari ai diagramei de (ra-
port pen-
tru a se atenua ct mai multinfluen-
reflexiilor "pro-
venite din mediul La
am plasarea antenelor de ie se
te i in erea unei bu ne.
pe dorite
pentru ca puterea semnalului captat
nu coboare sub un minimum im-
pus de receptor de ansamblul in-
de ie.
ZGOMOTUL DE FOND
Una din principalele cauze care li-

unor imagini de calitate la
semnale slabe, sub un prag minim,
este zgomotul de fond de
produs ial chiar de
tre antena de ie. n
. mai de etaje)e
elementele -,de circuit ale televizoru-
ntre.- borna de elec-
ai cinescopului.
termic' se pe
de
cu aspectul
i de furnici sau a
ordonate de fulgi de
. Pe sunet, zgomotul
efect acustic ca la o
sau un jet de aburi
ne.
zgomotul termic se dato-
i electrici generat i
de ag a la o
a materiei, de
carea a moleculelor,
atomilor electronilor liberi etc.
ACe? ti alternativi aleatori au
un spectru foarte larg de
o densitate de energie
In banda canalului
Intre componentele spectrului cu-
.de zgomot nu se poate sta-
bili o
Curentul acesta variabil (aleator)
al zgomotului termic se suprapune
peste curentul semnalului al
de televiziune produce
efecte cu att mai cu ct
intensitatea sa, n cu cea
a semnalului util, este mai impor-
(fig. 5).
Puterea zgomotului este direct
cu temperatura abso-
(T) n Kelvin (t =OK =
-273 C) cu banda de trecere .j,f
n (Ia -3 dB) a canalului
ionat.
(CONTINUAAE N HR. VIITOR)
Fig. 4: Atenuarea (a) a diferite cabluri coaxiale
cu din conductoare din
cupru. 1) \2) 3,7/0,6 mm; 2) \2) 4,2/0,7 mm; 3) \2)
7,2/1,2 mm.
nivelul primului veri- 50 80
ficrndu-se nu se 60
150 300
500 800 HHZ Fig. 5: asupra la
diferite trepte de raport semnal/zgomot: foarte
(a), (b), (c), (d). 40-45C. temperatura este
mai se impune nlo-
cuirea de 1 000 W ale
aerotermei cu altele mai mici, de
600 W.
Dulapul se cu
n cteva straturi cnd
este uniform lu-
Se va folosi PALUX.
Un dulap existent, chiar metalic,
poate fi de asemenea adaptat cu
succes'.
TEHNIUM 4/1985
100 200 400 600 900
(
d
23
- GaiaN
Vom publHCa <;;ele so1iclt:ate despre
tutJuri Legaturile 18 PlSOO PL36
au fost putJlicare n revista
Nu am ntelesmtrebarea referi-
t08re 18 "Un' elmentator de 20 Vcc
cu tensiunea de 9 Vcc'.
MACOVEI -
Circuitul AY 3-8 SOO echipeaza
televizparele cu joc TV.
LIVIU -
la red8re semnalul este bun,
nu C<lpul universal Clsime-
triB. unele c:or(9ponente.
LUNGU VALENTIN -
nlocuirea tranzistoarelor pnp cu
tranzistoare npn nu este
deoarece- impune schimbarea pola-
tensiunii de alimentare.
La casetofon, prin re-
gimu/ de nregistrare sem-
nal de la radio.
Vom publica de lipire a sti-
clei.
LINCA GEORGE -jud. Teleorman
dimensiunii imaginii
se tensiunii de
alimentare din televizor.
La redresorul prezentat tensiu-
nea scade un consum
prea mare de curent.
NICULESCU C. -
Cele antene se
la cablul de ce borre prin interme-
diul unui filtru.
"Tehnium" unde fost publicat un
astfel de filtru.
BANU MIHAI -
Sunet de la televizor se poate lua
direct de la iesirea discriminatoru-
lui. '
GHINEA GABRIEL :-
blocului
de intrare UUS, care probabil este
defect, apoi monta o an-
tena
MARIUS -
invitam la va ale-
106 NU 70 2 X 108 NU 70

(3J
= nregistrare
R= redare
5 (,) 01!J 290 039
8 0I
7 o
rl8 ]8CII r
38
A=- pis/o (-It-
8= pista 2-3
60
0171/0 ! 037
of6260 035060 oli
schema
MARIAN - Tulcea
Ondularea imaginii se
tensiunii de alimentare de la
VERMESAN FLORIN - jud.
tJu putem aprecia cum vor fun-
diverse montaje interconec-
tate. Vom publica schema magne-
tofonului Kashtan. La oalele de fe-
dimensiunile se iau cum
n
a antEl'1elor
Vagi se poate face cu orice ,el de
vopsea (de nematali-
Calitatea
nat nu este de vopsea.
BARAS A. -
orice tip de convert-
zor televizorul va
- ,
tensiune se dator-ese
nu pot fi
rate
La CI nu are echiva:
lent
BOTEZ -
Defectul fiind complex, poate fi
+1!J,3V
5 OI
4-0
rf5251
Ofy o


30 ofJ 230 0J3 530
21
rf22201 r325201
r
7S
.
7t.,
073 830 08& 930 096
1"'2 92;1/ ,";5
104NU 71
106NU70
OC 72

De30
2 NU 72 '-=n, 100 /lI
-0=
J!5/3IJV
8 E
fo Of! 210 oJf 51 0 011 8f 08H/O ooQlt
C ,
-r R - A - B
remediat numai n urma
masuratori ntr-un laborator
MIHAI - Otopeni
Magnetofonul aprozimativ
16 kHz.
Pentru orice tip de tre-
buie M. T. Te'.
benzi Agfa. Durata de a
unui cap magnetic Elepinde de tipul
de .
IOAN - ','
La televizor tuburile
electronice. Receptorul trebuie re-
o
OOREL - Telega
n orgi de lumini cu
tiristoare.
Pe este indicat
are sau logarit-
a (ex. 10 kU-Ioq)
OPRESCU MIHAI -
Pragul de aprindere a becuri/or
din
STANCIULESCU ION- Constanta
Bobimele au 5 spire CuEm 0,6, cu
1. M.
22[JY
12

S-ar putea să vă placă și