Sunteți pe pagina 1din 34

SC.CALYPAM.

SRL
MANUALUL CALITII MCRM17
Elaborat Calugar Calina Student 10.01.2012 Verificat Exemplar: 1 Pagina 1 / 27 Revizia: 0 Editia: 1 Aprobat

Nume: Funcia: Data : Semntura:

EXEMPLAR CONTROLAT EXEMPLAR NECONTROLAT

Acest document este proprietatea SC.CALYPAM.SRL Alba Iulia.Copierea,difuzarea sau utilizarea lui,chiar partiala,in exteriorul SC.CALYPAM.SRL,Alba Iulia este interzisa.

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII

Exemplar nr. 1 Pagina: 2/27

Ediia: 1 Revizia:0

MCRM17

CUPRINS

Pag. 0 Evidena aprobrilor i reviziilor ................................................................... .3 1 Prezentare firma..............................................................................................4 2 Terminologie si abrevieri......................................................................5 3 Scop.............................................................................................................7 4 Domeniu de aplicatie........................................................................ 7 5 Politica si obiective..................................................................................................7 6 Localuri.................................................................................................................. .9 7 Echipamente......................................................................................................... 11 8 Tehnologie de fabricatie....................................................................................... .12 9 Control aprovizionare.............................................................................................16 10 Control proces fabricatie......................................................................................17 11 Identificare si trasabilitate....................................................................................18 12 Analiza si control produse neconforme................................................................18 13 Control documente...............................................................................................20 14 Actiuni corective si preventive..............................................................................21 15 Audit intern.. ...........................................................................22 16 Instruire si motivare personal......................................................... 23 17 Anexe ...............................................................................................................25

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 3/27 Ediia: 1 Revizia:0

EVIDENA APROBRILOR I REVIZIILOR Nr. pagin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr. Revizie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. pagin 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr. revizie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. pagin 23 24 25 26 27 Nr. Revizie 0 0 0 0 0

Revizia Ediia

Activitatea / Nume, prenume, data i semntura procesul evideniat / (Numrul ediiei Elaborat Verificat Aprobat sau capitolul / paginile revizuite) Elaborare Manualul Calugar Calina Calitaii 10.01.2012

R 0/ Ed 1

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 4/27 Ediia: 1 Revizia:0

1. Prezentarea ntreprinderii Societatea comercial SC.CALYPAM.SRL cu sediul in municipiul Alba Iulia a fost infiinat in anul 2010 i i desfaoar activitatea n domeniul de brutrie i panificaie. Firma este inregistrat la Registrul Comerului ca societate cu raspundere limitat,avand 2 asociai,Toth Sergiu si Calugar Bogdan.CUI-ul firmei este RO 2895662,capitalul de care dispune este de 1000 lei .Activitatea economica este panificatie si morarit.Productia de paine si produse de panificatie se desfasoara intr-o unitate de productie cu suprfata totala de 6800 m2,structurata pe doua nivele fiind impartita in incaperi organizate in flux tehnologic specific acestor activitati si dotate cu utilaje moderne conform standardelor U.E. Activitatea de producie a S.C. CALYPAM.S.R.L. este monitorizat permanent de catre organele de specialitate DSV Alba,unitatea fiind apreciata ca avand cel mai bun potential si cea mai moderna si complexa dotare cu utilaje specifice din municipiu Alba Iulia. Conducerea si administrarea activitatii de productie este asigurata de personalul competent si specializat,respectiv 1inginer,1 maistru brutar,1 tehnolog care organizeaza si coordoneaza munca

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 5/27 Ediia: 1 Revizia:0

celor 10 brutari,3 ambalatori,2 feliatori,2 mecanici,2 persoane pentru intretinerea,curatenie si 4 soferi. Rezultatul muncii acestui persoanal calificat consta in produse de panificatie la un nivel de 5 tone produs finit pe zi,produsele fiind de cea mai buna calitate,atata ca aspect cat si ca gust,prezentate in ambalaje atractive,personalizate,cu cod de bare si cu inscriptionarile necesare domeniu. Firma are de asemenea un catalog cu produsele ce le ofera. (Anexa 1) pentru identificarea produslui.Deasemenea raportul calitate/pret este competitiv fata de alte unitati producatoare din acest

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 6/27 Ediia: 1 Revizia:0

2. Terminologie i abrevieri

SC Societate Comercial SRL Societate cu Raspundere Limitat CRM17 codul firmei PAG pagina NR numr R revizie ED ediie CUI cod unic de nregistrare MC manualul calitii SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. Cerine DG director general UE uniunea europeana DSV Direcia Sanitar Veterinar PG Procedur General PS Procedur Specific PO Procedur Operational -ntreprindere SA-Sigurana alimentului SMC-Sistemul de management a calitii NSPM-Normele specifice de protecie a muncii RMC-responsabilul managementului calitii SMSA-Sistem de management al siguranei alimentelor RN-Raport de neconformitate EN-Standard European HACCP-Sistemul de analiz a riscurilor i a punctelor critice de control

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 7/27 Ediia: 1 Revizia:0

Aplicarea unui standard ISO -reprezintra utilizarea unui anumit standard in productie,servicii,comert,etc(SR EN ISO 9001/2001). Asigurarea calitatii -parte a managemantului calitatii,concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.(SR EN ISO 9001:2001). Produs-rezultat al unui proces. Calitate-ansamblul de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite. Controlul calitati-totalitatea tehnicilor de lucru si a activitatilor care se folosesc pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calitate stabilite pentru un produs sau un serviciu. Sistemul calitatii-ansamblul de structuri organizatorice,responsabilitati,proceduri,procese si resurse care au ca scop realizarea efectiva a conducerii calitatii. Verificarea-o actiune de procurare si exprimare de dovezi prin care se urmareste confirmarea sau infirmarea indeplinirii cerinrelor specificate. Neconformitatea-nesatisfacerea unei cerinte specifice. Politica in domeniul calitatii-obiective si orientari generale a unei organizatii in ceea ce priveste calitatea,asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 8/27 Ediia: 1 Revizia:0

Abaterea-diferenta intre valoarea determinata si valoarea de referinta.

Actiune corectiva-actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati,defecte sau a altor situatii nedorite existente,in scopul prevenirii repetarii acestora. Actiune preventiva-actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor care ar putea duce la aparitia unor neconformitati,defecte sau altor situati nedorite. Echipament-totalitatea pieselor si a dispozitivelor unui aparat sau unei instalatii care ii asigura buna functionare. Instruire-proces prin care se furnizeaza si se dezvolta cunostintele,abilitatile si comportamentele pentru satisfacerea cerintelor. 3.Scop MC informeaza personalul intreprinderii,clientii si distribuitorii produselor asupra politicii adiptate si pacticare de conducere. Favorizeaza imaginea intreprinderii,serveste ca standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemul calitatii.Defineste structura organizatorica a sistemului calitatii si stabileste responsabilitatea diferitelor persoane asigurand mijloacele de comunicare operative

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 9/27 Ediia: 1 Revizia:0

intre acestea pentru toate problemele legate de calitate.Asigura disciplina in executarea lucrarilor in vederea sporirii eficientei acestora.

4.Domeniu de aplicatie SC.CALYPAM.SRL isi desfasoara acticitatea in industria panificatiei si moraritului. Manualul calitaii este aplicat in unitatea de productie a painii SC.CALYPAM.SRL. ! Scop dezoltarea,implementarea,executatea,mentinerea si imbunatatirea unui SMSA in scopul furnizarii de produse sigure si de calitate clientului. 5.Politica si obiectivele calitatii. Politica in domeniul calitatii are ca obiectiv principal realizarea de activitati comerciale competitive atat din punct de vedere calitativ cat si al preturilor,care sa indeplineasca toate cerintele,necesitatile si asteptarile clientilor societatii noastre prin implementarea,mentinerea si imbunatatirea in functionare a unui sistem de management al

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 10/27 Ediia: 1 Revizia:0

calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001-Sisteme de management al Calitatii-Cerinte.

In calitate de Director General imi asum responsabilitatea stabilirii politicii si obiectivelor in domeniul calitatii si dispun luarea tuturor masurilor ca acestea sa fie indeplinite. De asemenea asigura comunicarea in cadrul firmei a importantei satisfacerii cerintelor,a cerintelor legale si a cerintelor de reglementate. Principalele obiective ale societatii noastre sunt: - Satisfacerea integrala a cerintelor clientilor prin respectarea obligatiilor cerintelor; - Reducerea totala a reclamatiilor prin cresterea calitativa a produselor comercializate de catre societate; - Dezvoltatea increderii,atata in cadrul conducerii interne si in randul angajatilor societatii,cat si al clientilor,ca sunt intreprinse actiuni si luate masuri pentru satisfacerea exigentelor Sistemului de Management al Calitatii; - Realizarea calitatii cerute in exectutie,in conditii de competitivitate sub aspectul persormantelor realizate,in scopul cresterii imaginii societatii;

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 11/27 Ediia: 1 Revizia:0

- Reducerea cu 5% a costurilor noncalitatii. Raspunderea conducerii Sistemul de Management al Calitatii imi apartine in totalitate,iar in calitatea pe care o am ma angajez sa

asigur,implementarea si respectarea tuturor perevererilor Sistemului Managementului Calitatii adoptat. Prevederile Manualului Managementului Calitatii sunt obligatorii pentru toti salariatii societatii odata cu aprobarea acestuia de catre Administratorul societatii. Se numeste Director Tehnic ca Reprezentant al Managementului pentru asigurarea implementarii si mentinerii conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001 conformitate si cu organigrama aprobata,avand autoritatea si responsabilitatea de a identifica probleme de control ale calitatii si de a propune oprirea activitatilor in orice domeniu care nu satisface cerintele clientilor. SC.CALYPAM.SRL ALBA IULIA actioneaza pentru: - Monitorizarea satisfactiei clientilor sai; - Stimularea participarii efective si respinsabilicarea fiecarui angajat,precum si formarea spiritului de echipa intre angajati;

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 12/27 Ediia: 1 Revizia:0

- Formarea si afirmarea de profesionisti in activitatile desfasurate de catre societate; - Imbunatatirea continua a serviciilor furnizate; - Crestrea economica pe termine lung si folosirea judicioasa a resurselor financiare,umane si a infrastructurii. Data 10.01.2012 Director General Calugar Bogdan. 6.Localuri. Cladirea a fost construita in anul 2009 iar in 2011 a fost modernizata si adusa la zi in ceea ce priveste normele Europene de igiena si tehnologie. Constructia cladirii Au fost respectate prevederile obligatorii in ceea ce priveste industria panificatiei.Materialele pentru pereti,plafoanele,pardoseli sunt impermeabile,neabsorbante,netoxice,usor de curatat si dezinfectat. Spatiile de productie sunt cele mai importante,insa pe langa acestea mai sunt si spatiile de depozitare,cele social-sanitare si caile de acces,acestea din urma fiind anexe. Rampele de incarcare-descarcare,sunt conforme. Caile de acces interioare urmaresc evitarea incrucisarilor de pe fluxul tehnologic.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 13/27 Ediia: 1 Revizia:0

Spaiile social-sanitare sunt alcatuite din 4 vestiare, dusuri, wc-ri, sala de mese. Vestiarele sunt mpartite cate doua, pentru femei i pentru brbai, primul vestiar este pentru hainele de exterior, desprit de cellalt vestiar de duuri, urmeaz apoi vestiarul pentru echipamentul de interior. Spaiile social-sanitare sunt desprite de spaiul de producie cu intrari izolate prin coridoare. Spaiul administrativ-necesar bunei funcionri a intreprinderii.

In depozitul de materii prime i auxiliare se face un stoc tampon pentru asigurarea continuitii procesului tehnologic. Depozitarea finii se face n saci. Ei se aeaz pe un gratar de lemn n stiv. Drojdia se pastreaz la temperatura de 4-6 C, n frigider, alturi de lapte, ou i alte materii auxiliare necesare. Spaiul de depozitare face legtura cu spaiul de producie pentru ca traseul s fie ct mai scurt i s se fac in circuit continuu. Spaiile de producie sunt alctuite de spaiul propriu zis n care se afl toate utilajele i o camer de dospire a aluatului. Depozitul de materie finit este o camer bine aerisit, cu temeratura normal i umiditate relativ, n care pinea scoas din cuptor se las pentru o racire lent. Dup ce pinea a ajuns la temperatura

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 14/27 Ediia: 1 Revizia:0

camerei aceasta se felieaz sau nu, se ambaleaz i se depoziteaz pentru livrare. Unitatea dispune de aprovizionarea cu ap de la reeaua oraului, apa folosita in producie fiind potabil, adic corespunde dpdv. organoleptic, fizico-chimic i microbiologic conform STAS-ului 134291. Evacuarea apelor reziduale din . se realizeaz prin dou reele de canalizare complet separate:o reea de canalizare industrial, care colecteaz apele uzate rezultate din procesul tehnologic i o reea de canalizare sanitar care colecteaz apele reziduale provenite de la

grupurile sanitare. Igienizarea spaiilor se realizeaz cu soluii avizate, n concentraiile stabilite de productor.

7.Echipamente.

Avnd n vedere c brutria este de capacitate mic, avnd o producie de circa 5 t/ 24 h, linia tehnologic este simpl, fluxul se execut pe orizontal.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 15/27 Ediia: 1 Revizia:0

Intreprinderea deine urmtoarele utilaje i echipamente: - cernator vertical - cntar bascul cu cadran - dizolvator de sare - dozator de ap - malaxor - pres de divizat n buci - main de rulat - crucior dospitor - cuptor - navete pentru pine - autodube pentru pine.

Att la recepia materiilor prime, ct i la finalul procesului tehnologic sunt necesare analize de control al calitii. Brutria SC.CALYPAM.SRL nu dispune de un laborator propriu, de aceea am contractat SC.CERTIF.SRL pentru analiza materiilor prime i a produsuli finit i pentru certificarea calitatii. In ceea ce privete mentenana echipamentelor i a utilajelor, intreprinderea functioneaz dup urmtoarea strategie: stabilirea

unui sistem care s asigure ntreinerea i igienizarea adecvat, inerea sub control a duntorilor, gestionarea deeurilor, monitorizarea eficacitaii procedeurilor de mentenana i igienizare.

8. Tehnologie de fabricaie Pentru obinerea unor produse de calitate superioar SC.CALYPAM.SRL folosete materii prime corespunztoare i aplica cu atenie toate celelalte verigi ale tehnologiei de elaborare. Schema tehnologic de preparare a pinii negre- metoda bifazic

MATERII PRIME

APROVIZIONARE

TRANSPORT

APA

DROJDIE Receptie cantitativ calitativa

FAIN Receptie cantitativ calitativa

SARE Receptie cantitativ calitativa

DOZARE

DEPOZITARE

DEPOZITARE

DEPOZITARE

EMULSIONARE

PREGATIRE

DIZOLVARE

EMULSIE DROJDIE

CERNERE

SARAMURA

TEMPERARE

FILTRARE/DOZA RE

DOZARE

FILTRARE/D OZARE

FRAMANTARE MAIA

FERMENTARE MAIA

FRAMANTARE ALUAT

FERMENTARE ALUAT

REFRAMANTARE

DIVIZARE

PREMODELARE

PREDOSPIRE

MODELARE

DOSPIRE FINALA

CONDITIONARE

COACERE

PAINE

DEPOZITARE

AMBALARE

LIVRARE

Reteta cadru de fabricatie a painii negre metoda bifazica


Materii prime UM si regim tehnologic

Faza de preparare a aluatului Maia Aluat 30-60 25-60 0,6-1,0 5-20 70-40 restul 1,5-1,8 -

Total

a. Materii prime Faina kg neagra Apa l Drojdie Sare Bas Kg kg kg

100 In functie de CH 0,6 1,5-1,8 5-20

b. regimul tehnologic Framantare -durata -temp init. Fermentare -durata -temp init -acidit finala Reframatare Dospire fin -durata -temp -aciditate Coacere -durata -temp Min C Min C grade min 7-10 24-29 90-135 24-29 6-7 8-12 25-30 0-30 25-32 5-5,5 0,5-1 25-35 31-32 6-6,5 In functie bucatilor de cuptorului de masa aluat si tipul

Min C grade Min C -

9.Controlul aprovizionarilor. Calitatea pinii depinde de calitatea materiei prime folosite, adic de calitatea finii. SC.CALYPAM.S.R.L. trebuie s se aprovizioneze cu o serie de materiale specifice proceselor ce urmeaz a fi efectuate. Este necesar ca activitatea de aprovizionare s fie supus unui riguros control. Responsabilitatea acestui control revine RC, care trebuie s asigure prin calitatea produselor achiziionate att propriile exigene de calitate precum i pe cele ale potenialilor clieni. Calitatea produselor achiziionate depinde n ntregime de furnizori. Se va elabora o procedur de evaluare a acestora avndu-se n vedere urmatoarele cerinte:

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 20/27 Ediia: 1 Revizia:0

Posibilitatea reala a firnizorlor de a indeplini cerintele de calitate pentru un anumit produs sau serviciu ce urmeaza a fi contractat;

- Verificarea daca exista disponibilitati cu masini,utilaje si mana de lucru calificata la un nivel de tehnicitate cerute de asigurarea unei anumite calitati pentru produsul sau serviciul respectiv; - Verificarea viabilitatii comerciale si financiare a furnizorului; - Verificarea eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii pe care furnizorii il au implementat in firma. 10. Controlul proceselor de fabricatie. Planificarea inerii sub control a proceselor presupune specificarea operaiilor de producie prin instruciuni de lucru documentate i stabilirea tehnicilor de verificare a calitii pe fluxul de fabricaie. Asigurarea capabilitii proceselor se face att d.p.d.v cantitativ,ceea ce presupune corelarea capacitii de producie a seciei, utilajului sau ntreprinderii cu producia programat, ct i calitativ, aceasta nsemnnd capacitatea de a realiza produse n limitele de toleran stabilite prin documentaia tehnologic de fabricaie. Stadiul verificrilor materialelor se identific pe tot parcursul produciei.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 21/27 Ediia: 1 Revizia:0

Identificarea trebuie s includ posibilitatea de a deosebi materialele verificate de cele neverificate i indicarea acceptrii la punctul de verificare. inerea sub control a modificrilor presupune evaluarea produsului dup orice modificare a sculelor,echipamentelor,materialelor sau procesului tehnologic. De asemenea,orice modificare trebuie documentat prin proceduri i comunicat RMC. Controlul calitii are att un rol pasiv de depistare, constatare i nregistrare a defectelor calitative ct i un rol activ de a influena producia n sensul prevenirii apariiei defectelor. Controlul calitii semnaleaz abaterile de la calitatea prescris i permite stabilirea coreciilor care trebuie aduse materialelor aprovizionate sau elementelor procesului de producie. 11.Identificarea si trasabilitatea produselor. Trasabilitatea produselor la SC.CALYPAM.SRL n timpul procesului de producie se asigur prin nscrierea datelor care conin: - denumirea clientului, - numrul comenzii, - denumire produs,

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 22/27 Ediia: 1 Revizia:0

- cantitate i termen de livrare, n nregistrrile emise pn la livrare. Identificarea produselor aprovizionate se face n raport cu comanda i cu documentele de certificare a calitii insoitoare. Datele de identificare sunt meninute n toate documentele de eviden pentru a face posibil regsirea atunci cnd se impune. Etichetele permit distingerea produselor identice dar executate n alte condiii sau cu neconformiti, pe tot parcursul procesului de producie. Produsele conforme sunt etichetate cu eticheta de provenien, iar produsele neconforme sunt identificate prin eticheta ,,Produs Neconform, conform controlului produsului neconform.Identificarea produselor neconforme cu eticheta corespunztoare este asigurat de ctre RC i eful de secie. 12. Analiza si controlul produselor neconforme Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii: - la receptia produselor aprovizionate de

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 23/27 Ediia: 1 Revizia:0

- pe fluxul procesului tehnologic

- n timpul auditurilor interne sau externe - la reclamaiile clienilor. Controlul produsului neconform are n vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia, ntiinarea funciilor implicate i stabilirea de aciuni corective sau preventive. SC.CALYPAM.SRL conform standardului ISO 9001 are o procedur documentat pentru prevenirea livrrii produselor neconforme. In cazul n care n .se constat un produs neconform ,are loc oprirea procesului tehnologic pn la corectarea situaiei, a. s nu permit prelucrri care ar duce la obinerea unor produse de panificatie neconforme. Identificarea neconformitatilor poate fi fcut n procesul de distribuie de ctre compartimentul calitate sau de orice persoan n msur s detecteze o problem ce poate avea inciden asupra calitii produsului. Documentarea neconformitilor se face folosind RN sau rapoarte de audit n cazul auditurilor.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 24/27 Ediia: 1 Revizia:0

Izolarea neconformitilor se face prin responsabilitile personalului din compartimentul unde s-a constatat, n scopul mpiedicrii utilizrii neintenionate a produselor neconforme.

Analiza neconformitii, stabilirea cauzei, a aciunii corective , precum i a responsabilului i termenului de implementare se face de ctre managerul de proces, mpreun cu RMC. Reinspecia produsului dup implementarea aciunii corective se face de ctre reprezentantul compartimentului calitate. Verificarea implementrii aciunii corective la termenul stabilit se face de ctre RC sau auditor printr-un audit de supraveghere. 13.Controlul documentelor. n cadrul realizrii SMC i SA sunt identificate procesele, succesiunea i interaciunea acestora. Sunt determinate criteriile i metodele necesare pentru funcionarea proceselor i sunt asigurate resursele i informaiile necesare. Aceste procese sunt monitorizate i msurate, iar rezultatele obinute sunt utilizate pentru imbuntirea proceselor, a. se asigur c pericolele pentru sigurana alimentelor care sunt posibile s apar, n limitele stabilite n cadrul sistemului, sunt identificate, evaluate i

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 25/27 Ediia: 1 Revizia:0

controlate a. produsele unitii noastre s nu duneze, direct sau indirect consumatorului. Documentele SMC sunt meninute sub control n conformitate cu prevederile procedurii de sistem Controlul documentelor.

Controlul documentelor se realizeaza prin: - Aprobarea documentelor inainte de emitere; - Actualizarea periodica a documentelor;
-

Difuzarea editiilor in vigoare ale tuturor documentelor in toate locurile necesare;

- Retragerea prompta din toate punctele de difuzare a documentelor nevalabile sau perimate(invechite); - Pastrarea lizibilitatii si identificarii documentelor; - Identificarea corespunzatoare a documentelor perimate,pastrate in scopuri juridice sau de conservare. Referitor la controlul documentelor, documentele SMC sunt analizate i actualizate periodic,de RMC,pentru imbuntirea continu a acestora i punerea n concordan cu politica din domeniul calitii a organizaiei i cu cerinele standardului de referin. 14.Actiuni corective si preventive.

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 25/27 Ediia: 1 Revizia:0

Conform ISO 9001 . acioneaz pentru eliminarea neconformitilor cu scopul prevenirii reapariiei acestora precum i cauzele neconformitilor poteniale. Eliminarea cauzelor care au generat neconformitile se realizeaz prin aciuni corective.

Managementul de vrf se asigur c aciunile corective sunt utilizate ca instrumente de mbuntire. Modul de stabilire i efectuare a aciunilor corective de ctre SC.CALYPAM.SRL este urmtorul: - analiza neconformitilor (inclusiv a reclamaiilor clienilor); - determinarea cauzelor neconformitilor;
-

-evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni reapariia neconformitilor;

- determinarea i implementarea aciunilor necesare; - inregistrrile rezultatelor aciunilor ntreprinse; - analiza aciunilor corective ntreprinse. Sursele de informaii pentru a ntreprinde aciuni preventive includ analiza necesitilor i ateptrilor clienilor,masurri ale satisfaciei clienilor, rapoartele de audit intern i extern,datele de ieire ale analizelor efectuate de management, monitorizarea proceselor analiza pieei si concluzii rezultate din experiene anterioare. n vederea prevenirii neconformitilor se iau urmtoarele msuri:

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII

Pagina: 26/27 Ediia: 1

Revizia:0 MCRM17 - revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instruciuni de lucru - revizuirea SMC - instruirea suplimentar a personalului - evaluarea permanent a performanelor furnizorilor

Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ reclamaiile clienilor, rapoartele de neconformitate, rapoartele de audit intern i extern, datele de ieire ale analizelor efectuate de management, personalul organizaiei. 15.Auditul intern. Pentru evaluarea implementrii i eficacitii SMC, SC.CALYPAM.SRL aplic prin RMC un sistem planificat i documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfoar pe baza unui grafic anual, elaborat de RMC i aprobat de Asociatul Unic. Personalul care efectueaz audituri interne este calificat i instruit corespunztor. Pentru a asigura obiectivitatea i imparialitatea procesului de audit, auditorii nu ii auditeaz propria lor activitate. Rezultatele auditurilor sunt consemnate n rapoarte de audit i sunt aduse la cunotiina coordonatorilor compartimentelor auditate. Neconformitile constatate se descriu n note de neconformiti suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 27/27 Ediia: 1 Revizia:0

compartimentelor auditate s stabileasc i implementeze aciuni corective necesare.

Verificarea implementrii i eficacitii aciunilor corective se face prin audituri de supraveghere. Rapoartele de audit constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management. 16.Instruirea si motivarea personalului. Personalul este motivat pentru a da dovad de competen. El este premiat fie cu prime, bonusuri la salariu acestea putnd fi n bani sau n natur. Recunoaterea meritelor i oferirea cel puin sptmnal a feedback-ului atunci cnd angajaii performeaz este o form foarte bun de motivare. De asemenea zile libere pentru evenimente speciale, promovri i concursul Angajatul lunii. Diminuarea stresului la locul de munc prin evitarea conflictelor inutile i printr-o atitudine deschis a managementului. La stres i oboseal nu trebuie adaugai factori suplimentari de stres care cel mai adesea pot fi evitai exclusiv prin bun sim. Cerina fundamental pentru fiecare angajat al SC.CALYPAM.SRL, care efectueaz activiti cu impact asupra SA, este s dispun de

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 28/27 Ediia: 1 Revizia:0

calificare,cunotinele, abilitile i experiena necesar funciei pe care o ndeplinete, s cunoasc n concordan cu politica referitoare la calitatea i SA, obiectivele stabilite,cerinele concrete i

reglementrile care se refer la activitile n care este implicat i prevederile aferente condiiilor de igien. Pentru a putea dezvolta, implementa i menine acest MC, DG mpreun cu consiliul de conducere aleg personal competent din cadrul uniti care s formeze echipa de SA. Tot acetia stabilesc responsabilitile i autoritile membrilor echipei. Fiecare angajat are o anumit responsabilitate, aceasta fiind evideniat in dosarul fiecruia, pe care este obligat s o ndeplineasc. Cerinele de competen necesare personalului ce desfoar activiti cu impact asupra siguranei sunt stabilite n fia postului, corform reglementrilor cuprinse in procedura de sistem. Activitatea de instruire este planificat a. s furnizeze fiecrui angajat elementele necesare i utile desfurrii in mod optim i integral a activitilor din propria competen i in particular a acelora care influenteaz calitatea. Instruirea este efectuat:

Exemplar nr. 1

SC.CALYPAM.SRL

MANUALUL CALITII
MCRM17

Pagina: 29/29 Ediia: 1 Revizia:0

la angajarea de personal nou sau la schimbarea locului de munc la introducerea in fabricaie a unui nou produs

pentru cunoaterea cerinelor SMC,SA i HACCP

pentru dobndirea unei noi calificri sau imbuntirea nivelului cunotinelor profesionale. Toate rezultatele de la aceste activiti sunt nregistrate n formulare de inregistrare codificate.

17. ANEXE.

Catalog produse Denumire produs Franzela Unirea

Paine alba la tava

Paine alba rotunda

Paine batard

Paine prockorn

Paine graham

Paine multicereale

Paine secara

Bagheta

Pistolete

Chifla

Covrig cu sare

Bagheta combicorn

Chifla combicorn

Paine cartofi

alba

cu

Paine alba seminte

cu

Paine alba toast cu seminte

Paine alba toast

Paine cu semint si cereale

Paine multicereale