Sunteți pe pagina 1din 5

PRODUSE A DOI SI TREI VECTORI.

BREVIAR TEORETIC
Fie V3 multimea tuturor vectorilor liberi asociati segmentelor orientate din spatiul euclidian tridimensional E3 . Doi vectori nenuli u, v V3 se numesc paraleli dac a au aceeasi directie, respectiv ortogonali dac directiile lor sunt perpendiculare. Prin a denitie, vectorul nul este coliniar cu oricare alt vector, respectiv ortogonal pe oricare alt vector. Prin pru v se noteaz proiectia vectorului v pe directia vectorului u, iar prin a pr v se noteaz proiectia vectorului v pe planul . a Produsul scalar Produsul scalar al vectorilor u, v, notat u v, este scalarul denit prin u uv = 0 Consecinte 1. |u v| u v , u, v V3 . 2. u u = u 2 , u V3 . Exprimare alternativ a u v = u pru v = v prv u. Utilizare Produsul scalar a doi vectori u, v este 0 dac si numai dac vectorii u, v sunt ortogonali. a a Propriet ti de calcul a 1. u v = v u, u, v V3 (comutativitate). 2.(ku) v = u (k v) = k u v, u, v V3 , k R (omogenitate). 3. u (v1 + v2 ) = u v1 + u v2 , u, v1 , v2 V3 (distributivitate fata de adunarea vectorilor). Produse scalare ale vectorilor bazei canonice = = k k = 1, Exprimare n coordonate Dac u = u1 + u2 + u3 k, v = v1 + v2 + v3 k, atunci a u v = u1 v1 + u2 v2 + u3 v3 . (2) = k = k = 0. v cos (u, v) dac u = 0, v = 0 a dac u = 0 sau v = 0. a

(1)

Produsul vectorial Produsul vectorial al vectorilor u, v, notat u v, este vectorul denit prin u uv = 0 v sin (u, v)b dac u, v sunt necoliniari a dac u, v sunt coliniari, a

(3)

unde b este un vector de lungime 1, perpendicular pe u si v, cu sensul dat de regula burghiului drept. Consecinta 1. u v u v , u, v V3 .

Exprimare alternativ a u v = u pr v, unde este un plan perpendicular pe u. Utilizare Produsul vectorial a doi vectori u, v este 0 dac si numai dac vectorii u, v sunt coliniari. a a Propriet ti de calcul a 1. u v = v u, u, v V3 (antisimetrie). 2. (ku) v = u (kv) = ku v, u, v V3 , k R (omogenitate). 3. u (v1 + v2 ) = u v1 + u v2 , u, v1 , v2 V3 (distributivitate fata de adunarea vecto rilor). Interpretare geometric a Norma u v reprezint aria paralelogramului construit pe doi reprezentanti ai veca torilor u si v aplicati n acelasi punct. Produse vectoriale ale vectorilor bazei canonice = = k k = 0, = k, k = i, k = j.

3 Exprimare n coordonate Dac u = u1 + u2 + u3 k, v = v1 + v2 + v3 k, atunci a k (4)

u v = u1 u2 u3 , v1 v2 v3

determinantul de mai sus ind un determinant simbolic dezvoltabil dup aceleasi rega uli ca si determinantii numerici. Identitatea lui Lagrange uv
2

+ ( u v )2 = u

v 2,

u, v V3 .

Produsul mixt Produsul mixt al vectorilor u, v, w, notat (u, v, w), este scalarul denit prin

(u, v, w) = u (v w).
Consecinta 1. |(u, v, w)| u Utilizare v w , u, v, w V3 .

(5)

Produsul mixt a trei vectori u, v, w este 0 dac si numai dac vectorii u, v, w sunt coplaa a nari. Propriet ti de calcul a 1. (u, v, w) = (v, w, u) = (w, u, v), u, v, w V3 (invarianta la permut ri circulare). a 2. (u, v, w) = (v, u, w), u, v, w V3 (schimbarea semnului dup permutarea a doi veca tori). 3. (ku, v, w) = k(u, v, w), u, v, w V3 (omogenitate). 4. (u1 + u2 , v, w) = (u1 , v, w) + (u2 , v, w), u1 , u2 , v, w V3 (aditivitate).

4 Exprimare n coordonate Dac u = u1 + u2 + u3 k, v = v1 + v2 + v3 k, w = w1 + w2 + w3 k, atunci a u1 u2 u3

(u, v, w) = v1 v2 v3 .
w1 w2 w3 Interpretare geometric a

(6)

Modulul |(u, v, w)| reprezint volumul paralelipipedului construit pe trei reprezentanti a ai vectorilor u, v si w aplicati n acelasi punct. Dublul produs vectorial Dublul produs vectorial u (v w) al vectorilor u, v, w este vectorul u (v w) = v w

uv uw

= (u w)v (u v)w.

(7)

Consecinta In general, u (v w) = (u v) w (dublul produs vectorial nu este asociativ; pozitia parantezelor este important ). Are loc si relatia a

(u v) w =
Alte aplicatii n geometrie Aria unui triunghi n spatiu

uw vw u v

= (u w)v (v w)u.

Fie M1 ( x1 , y1 , z1 ), M2 ( x2 , y2 , z2 ), M3 ( x3 , y3 , z3 ) puncte n spatiu. Atunci aria S M1 M2 M3 1 a triunghiului M1 M2 M3 este 2 din aria paralelogramului construit pe M1 M2 , M1 M3 . Se obtine y1 z1 1 y3 z3 1
2

M1 M2 M3

1 1 M1 M2 M1 M3 = 2 2

z1 x1 1 z3 x3 1

x1 y1 1 x3 y3 1

y2 z2 1 + z2 x2 1 + x2 y2 1 .

(8)

5 Aria unui triunghi n plan Fie M1 ( x1 , y1 ), M2 ( x2 , y2 ), M3 ( x3 , y3 ) puncte n plan. Cu ajutorul formulei de mai sus se poate deduce c aria S a
M1 M2 M3

a triunghiului M1 M2 M3 este

M1 M2 M3

x1 y1 1 1 1 M1 M2 M1 M3 = | x2 y2 1 |. = 2 2 x3 y3 1

(9)

Volumul unui tetraedru Fie M1 ( x1 , y1 , z1 ), M2 ( x2 , y2 , z2 ), M3 ( x3 , y3 , z3 ), M4 ( x4 , y4 , z4 ) puncte n spatiu. Atunci volumul VM1 M2 M3 M4 al tetraedrului M1 M2 M3 M4 este construit pe M1 M2 , M1 M3 , M1 M4 . Se obtine
1 6

din volumul paralelipipedului

x1 y1 z1 1 VM1 M2 M3 M4 =

1 1 x2 y2 z2 1 |. |( M1 M2 , M1 M3 , M1 M4 )| = | 6 6 x3 y3 z3 1
x4 y4 z4 1

(10)

S-ar putea să vă placă și