Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR .......................................................................................................................

INVESTITOR ..............................................................................................................................
OBIECTUL .................................................................................................................................
ADRESA ...................................................................................................................................
PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE
Nr. ........... Data .....................
1. Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Aferente obiectivului:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Verificarea s-a facut pe baza prevederilor proiectului: ...........................................................
si a planselor de executie nr. .....................................................................................................
rezultand urmatoarele: ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
BENEFICIAR,

EXECUTANT,

Numele

..................................

..............................

Prenumele

..................................

..............................

Semnatura

..................................

..............................