Sunteți pe pagina 1din 19

Bibliografie

1. Capcelea M., Capcelea T., Secrieru I. Metode i algoritmi la Analiza Numeric,


Chiin u: CEP USM, 2010.
2. Buzurniuc ., Moraru V. Informatica: elemente de calcul numeric, Chiin u,
Evrica, 2000.
3. Botoanu M., Secrieru I., Zavadschi V. Elemente de modelare i Analiz
Numeric . Informatica, Material didactic pentru licee i colegii , Chiin u:
Univers Pedagogic, 2006.
4. D ne N. Analiz numeric cu aplica ii rezolvate n Mathcad , Bucureti,
Universitatea Tehnic de Construc ii, 2004.
5. . ., . . , ,
, 2003.
6. . . : ,
, , 2002.
1
1. Concepte fundamentale ale Calculului Numeric
1.1. Obiectul de studiu al Calculului Numeric
1.1.1. Modelarea matematic
n ultimele decenii se eviden iaz aplicarea pe scar larg a metodelor
matematice i a calculatorului n diverse domenii de activitate uman : tehnic ,
economie, medicin , i chiar lingvistic . Cauza principal ine de necesitatea
analizei i prognoz rii fenomenelor i proceselor ce au loc n societate i natur .
Un mod de rezolvare a problemelor practice ine de efectuarea experimentului
direct asupra procesului sau obiectului cercetat, dar, deseori, realizarea acestei
posibilit i este costisitoare, iar uneori i periculoas . n aceste condi ii, o metod
eficient de rezolvare a problemei practice servete examinarea modelului
matematic al procesului sau obiectului cercetat. Modelul matematic al unui proces
sau obiect real reprezint descrierea celor mai esen iale caracteristici ale acestuia
n limbajul no iunilor matematice.
Majoritatea problemelor de interes practic sunt complexe, ntruct depind de
alte procese, care posibil nici nu prezint interes pentru problema cercetat . De
aceea, n principiu, este imposibil de a descrie corect matematic nici un proces real
ce are loc n natur . Dar analiza influen ei diferitor factori asupra erorii solu iei
poate permite ob inerea celei mai simple descrieri a procesului cu o eroare
admisibil . De regul , cunoatem exactitatea cerut a solu iei, i, reieind din
aceasta, putem face simplific rile necesare ale modelului matematic. Deci modelul
matematic este bazat pe simplificare, el nu va reprezenta matematic exact
procesul real, ci va fi o descriere aproximativ a lui. Dar anume datorit acestui
fapt este posibil descrierea matematic a procesului i este posibil aplicarea
aparatului matematic pentru analiza lui. Complexitatea modelului matematic i
dificultatea cercet rii lui depind de complexitatea procesului sau obiectului
cercetat. Dac modelul matematic nu este ales bine, atunci indiferent ce metode
se aplic la solu ionarea lui, vom ob ine rezultate eronate.
2
1.1.2. Etapele rezolv rii unei probleme cu ajutorul calculatorului
Analiza unei probleme reale are loc conform unei scheme bine determinate,
care presupune realizarea urm toarelor etape:
1. formularea problemei;
2. construc ia modelului matematic;
3. ob inerea solu iei;
4. testarea modelului i estimarea solu iei;
5. aplicarea rezultatelor.
Aadar, construc ia modelului matematic al procesului sau obiectului ncepe cu
eviden ierea propriet ilor esen iale i descrierea lor cu ajutorul rela iilor
matematice. Dup construirea modelului este necesar rezolvarea problemei
matematice formulate. Mai nti este necesar s se stabileasc dac problema este
corect formulat , dac exist solu ie a problemei i dac aceasta este unic . Dac
problema are solu ie, este necesar posedarea aparatului matematic respectiv,
adic este necesar existen a unei clase de metode matematice care rezolv
problema ob inut .
3
1.1.3. Experimentul de calcul
Deoarece modelul matematic reprezint o aproximare a problemei reale,
pentru a estima ct de bine acesta corespunde realit ii se face compararea
datelor experimentale i a rezultatelor calculelor matematice. n baza acestei
compara ii, n cazul n care rezultatele experimentului i ale calculelor matematice
nu se concord bine, modelul matematic se precizeaz (se corecteaz ), iar apoi,
setul de probleme matematice definite de modelul matematic se solu ioneaz din
nou. Acest proces ciclic st la baza experimentului de calcul. Aadar, este
important confruntarea modelului cu realitatea i eventual experimentarea sa.
4
1.1.4. Metode analitice i numerice
Dac mode lul matematic construit apar ine unei oarecare clase de modele
bine cunoscute, atunci pentru a g si solu iile problemei date este util s folosim
metodele matematice respective. Aceste metode se mpart n dou grupe: analitice
i numerice, i ele se aplic n dependen de complexitatea modelului. Pentru cele
mai simple i inexacte modele, deseori se poate ob ine solu ia analitic (sub form
de formul ) i, deci la rezolvarea acestor modele se aplic metode analitice. ns ,
n majoritatea cazurilor, n procesul de modelare se ob in aa modele matematice
(destul de exacte i de dificile), pentru care este imposibil de ob inut solu ia exact
prin metode clasice (deci este necesar aplicarea metodelor aproximative), sau
posibil, c solu ia se ob ine n aa o form complicat , care este absolut ineficient
pentru uz n practic . Pentru modelele calitative solu ia analitic se poate ob ine
foarte rar i, chiar dac se ob ine, este de pu in folos practic, i, atunci pentru
rezolvare se aplic metodele numerice, care se realizeaz prin intermediul
calculatorului. Deoarece calculatorul prin intermediul compilatorului efectueaz
doar opera ii aritmetice i logice, rezult c pentru solu ionarea problemelor
definite de modelul matematic se cere elaborarea algoritmului de calcul
corespunz tor.
Metodele numerice de rezolvare a problemelor matematice reduc procesul de
solu ionare la efectuarea unui set de opera ii aritmetice i logice asupra numerelor
reale, pe care calculatoarele moderne le efectueaz cu o vitez enorm de mare, ce
atinge
10
10 opera ii/secund . Aceasta permite s se rezolve problemele complicate
ale tiin ei, tehnicii i economiei. Metodele numerice se grupeaz n metode exacte
i metode aproximative. Metodele numerice exacte permit ob inerea solu iei
problemei ntr-un num r finit de opera ii aritmetice, i, dac datele ini iale sunt
definite exact i calculele s-au efectuat f r erori de rotunjire, atunci se ob ine
solu ia exact a problemei. Metodele numerice aproximative (iterative) ne dau un
ir infinit de aproxima ii ale solu iei, limita c rora, dac exist , este solu ie exact a
problemei. Algoritmul de calcul se construiete n baza unui proces infinit, care se
ntrerupe la un careva pas, astfel ob inndu-se solu ie aproximativ .
5
1.1.5. Stabilitatea algoritmilor numerici
Este necesar s se in cont c calculatorul opereaz cu numere reale, care au
un num r finit de cifre semnificative ce apar in (n modul) nu ntregii axe reale, ci
unui interval ( )
0
m , m

,
0
0 m m

< < <


, unde
0
m
- zeroul mainii, iar
m

- infinitul
mainii. Aadar, la fiecare pas al calculelor apar erori de rotunjire. n dependen
de algoritm aceste erori pot crete sau descrete. Dac n procesul de calcul erorile
de rotunjire cresc nem rginit, atunci aa algoritm se numete instabil. Dac ns ,
erorile de rotunjire nu se acumuleaz , atunci algoritmul se numete stabil
(stabilitate de calcul). Stabilitatea numeric arat acurate ea rezultatelor ob inute
de algoritmul numeric (n ipoteza c datele ini iale sunt exacte). Vom da un
exemplu:
Exemplul 1.1.1. De calculat m rimile
i 0
y (0 i i ) <
conform formulei
i 1 i
y q y (i 0)
+

, unde
0
y
i
q
sunt numere cunoscute. Presupunem, c la calcularea m rimii
i
y
a
fost introdus eroare de rotunjire de m rime
i

, adic n locul valorii exacte


i
y
este
ob inut valoarea aproximativ
i i i
y y + %
. Atunci n locul valorii exacte
i 1
y
+
ob inem
valoarea aproximativ
i 1 i i i 1 i
y q(y ) y q
+ +
+ + %
. De aici se vede, c eroarea
i 1 i 1 i 1
y y
+ + +
%
care se ob ine la calcularea m rimii
i 1
y
+
, se exprim prin eroarea
i


prin rela ia
i 1 i
q , i 0,1, 2,...
+

. Dac
q 1
, atunci eroarea comis la orice pas
intermediar, nu crete n procesul calculelor, i deci, algoritmul este stabil. Dac
ns
q 1 >
, atunci n procesul calculelor valoarea absolut a erorii va crete, adic
algoritmul este instabil.
Atunci cnd erorile datelor de intrare sunt mult amplificate n procesul de
execu ie al algoritmului spunem c problema este r u condi ionat . Este necesar
s se cunoasc condi iile ce pot destabiliza siguran a n func ionare a unui
algoritm.
6
1.1.6. Optimalitatea algoritmilor de calcul
Algoritmul de calcul trebuie s furnizeze ordinea n care trebuie s fie
efectuate calculele pentru a ajunge ct mai simplu i mai rapid la rezultatul final
dorit. Pentru dezvoltarea unui algoritm de calcul analistul trebuie s fie preocupat
n egal m sur , att de num rul opera iilor aritmetice necesare pentru ob inerea
solu iei, ct i de precizia teoretic . n algoritmii numerici num rul de opera ii
aritmetice efectuate constituie de obicei partea majoritar a opera iilor, cele cu
ntregi sau logice avnd o pondere mic , att ca num r, ct i ca durat de
execu ie. Trebuie precizat c dei num rul de opera ii poate indica doar cu
aproxima ie timpul de execu ie pe un calculator dat, n schimb este o foarte bun
m sur pentru compararea a doi algoritmi. De regul , num rul de opera ii
op
N
al
unui algoritm e func ie de dimensiunea problemei care, de multe ori, poate fi
apreciat prin num rul datelor de intrare ( )
op
N f n . n calculul numeric, de
obicei f este un polinom (de grad mic),
( )
1
0 1
k k
k
f n a n a n a

+ +K . Pentru c f
poate avea o expresie complicat , se p streaz doar termenul cel mai semnificativ
i se scrie
0
k
op
N a n . Pentru aprecieri pur calitative, vom omite
0
a i vom scrie
( )
k
op
N O n . Num rul mare al opera iilor din cadrul unor metode numerice
deranjeaz nu numai din punctul de vedere al timpului de execu ie consumat de
calculator, dar i din punctul de vedere al preciziei de calcul, deoarece acumularea
erorilor de rotunjire poate conduce la rezultate eronate.
Aadar, n studiul modelului matematic al problemei se cere de a asigura
existen a solu iei i de a propune un proces care converge c tre solu ie, dar astfel
nct procesul de ob inere a aproxima iei solu iei s nu cear cheltuieli mari de
timp i memorie a calculatorului. Este important nu numai faptul c procesul
converge, dar i ct de repede el converge. Pentru execu ia unui algoritm
(program) este necesar memorarea datelor de intrare, rezultatelor, precum i a
altor valori intermediare. n majoritatea cazurilor, datele de intrare nu mai sunt
necesare la terminarea algoritmului. Spa iul de memorie ocupat de ele poate fi
utilizat pe parcursul execu iei algorimului pentru a memora rezultate par iale i/sau
finale.
7
1.1.7. Programarea algoritmilor de calcul
n procesul de rezolvare a problemei practice, dup formularea problemei,
construc ia modelului matematic, elaborarea metodei numerice n baza c reia se
rezolv problemele matematice ce stau la baza modelului, elaborarea algoritmului
de calcul, un rol important l are i etapa de programare a algoritmului de calcul. La
aceast etap algoritmul de calcul, ce rezolv problema, se scrie ntr-un limbaj, pe
care l n elege compilatorul, sub forma unui ir ordonat de opera ii numit program.
Alc tuirea programului (programarea) n mod obinuit se face cu ajutorul unui
limbaj intermediar (limbaj algoritmic), iar translarea (compilarea) lui (traducere n
codul mainii) se efectueaz de un program special - translatorul (compilatorul).
Unul i acelai algoritm poate fi programat n mai multe moduri diferite, dar
programatorul trebuie s tind s scrie program optimal. Programul alc tuit,
con ine, de regul , erori i inexactit i, de aceea acesta se verific , i se face
diagnoza i corectarea erorilor. Pentru a ne ncredin a de corectitudinea
programului i a rezultatelor ob inute, programul se testeaz pe exempletest
(probleme ale c ror solu ie exact o cunoatem). Pentru a diminua lucrul manual
legat de prelucrarea rezultatelor, se utilizeaz forme comode de afiare a
rezultatelor, mai ales reprezentarea grafic (vizualizarea).
8
1.1.8. Obiectul de studiu al disciplinei
Analiza numeric (a se n elege Calculul numeric) este ramura matematicii
aplicate n cadrul c reia se examineaz metodele numerice de rezolvare a
problemelor matematice. Mai exact, aceasta presupune elaborarea, analiza i
ierarhizarea algoritmilor numerici, care se pot executa cu ajutorul unui calculator
electronic pentru ob inerea solu iei problemei considerate. nrudit cu informatica,
mai ales sub aspectul algoritmicii, analiza numeric a contribuit esen ial la
dezvoltarea acesteia, dar, n acelai timp, progresele realizate n cadrul informaticii
au condus la aprofundarea i diversificarea unor ramuri ale analizei numerice,
precum i la consolidarea de ramuri noi, cum ar fi complexitatea calculului, calcul
n paralel etc.
Solu ionarea problemelor matematice ce definesc un model matematic concret
poate fi redus la rezolvarea mai multor probleme elementare: rezolvarea unei
ecua ii neliniare sau a unui sistem de ecua ii liniare algebrice, calculul unei
integrale, rezolvarea unei ecua ii sau a unui sistem de ecua ii diferen iale sau
integrale, determinarea solu iei unei ecua ii cu derivate par iale .a. Cursul de
Calcul Numeric este consacrat anume studiului metodelor numerice pentru
rezolvarea problemelor de acest tip.
9
1.2. Eroarea solu iei la rezolvarea numeric a problemelor
matematice
Omul, n procesul de cunoatere a fenomenelor nconjur toare, este condus la
evaluarea caracteristicilor definitorii ale acestora prin m rimi ob inute n urma unor
m sur tori, pe baza unor exp erien e sau observa ii (de exemplu, lungimea unei
str zi, aria unei suprafe e, masa unui corp, densitatea unui material, viteza unui
mobil, temperatura unei nc peri etc.), deci prin aproxima ii ale valorilor reale ale
acestor caracteristici (afirma ia n l imea unui copac este de 10m nseamn c
num rul 10 este o aproxima ie a n l imii h a copacului, h reprezentnd valoarea
real a acestei m rimi). ntr-un proces de aproximare nu este permis comiterea
unor abateri orict de mari de la valorile reale, pentru a nu denatura realitatea
investigat . Apare deci necesitatea evalu rii, mpreun cu aproxima ia unei m rimi
i a erorii comise n procesul de aproximare respectiv.
Fundamental este i analiza erorilor ntr-un proces de calcul, fie c opera iile
se efectueaz manual sau la un calculator. Aa cum s-a relevat mai sus, datele de
intrare sunt rareori exacte, ele fiind bazate pe experimente sau pe diverse
estim ri. Pe de alt parte, procesoarele numerice nsele introduc erori de diferite
tipuri.
n aceast sec iune vom elucida sursele ce genereaz apari ia erorilor la
rezolvarea numeric a problemelor matematice, vom da regulile de baz de
definire a m rimilor aproximative i vom estima eroarea unor func ii de la m rimi
aproximative. No iunile despre care vom vorbi sunt necesare pentru n elegerea
corect a metodelor ce vor fi cercetate n continuare.
1.2.1. Surse de erori. Clasificarea erorilor
Eroarea ce se ob ine la solu ionarea numeric a problemelor aplicative este
cauzat de:
1. Descrierea matematic a problemei nu este exact , n particular datele ini iale
din descriere nu sunt exact definite;
2. Metoda ce se utilizeaz la rezolvarea problemei deseori nu este exact :
ob inerea solu iei exacte cere un num r infinit sau inadmisibil de mare de
opera ii aritmetice i logice; de aceia, n loc de rezolvarea exact a problemei se
face rezolvarea aproximativ a ei;
3. La introducerea datelor la calculator, la efectuarea opera iilor aritmetice i la
afiarea datelor se fac rotunjiri.
Erorile ce corespund acestor cauze se numesc:
10
1) eroare inevitabil ; 2) eroare a metodei; 3) eroare de calcul
Eroarea inevitabil este de dou categorii:
a) eroare inerent - eroarea ce se comite ca rezultat al definirii inexacte a
datelor numerice ce intr n descrierea matematic a problemei;
b) eroare a modelului matematic - eroarea ce se comite ca rezultat al
faptului c modelul matematic analizat nu corespunde problemei reale
cercetate;
Denumirea acestei erori - inevitabil , corespunde esen ei ei: ea este incontrolabil
n procesul solu ion rii numerice a problemei i poate s diminueze numai dac se
face descrierea matematic mai exact a problemei fizice i dac se calculeaz
mai exact parametrii problemei (datele ini iale). Este necesar s cunoatem
m rimea erorii inevitabile, deoarece la rezolvarea problemelor nu are sens de
aplicat metod cu eroarea esen ial mai mic dect m rimea erorii inevitabile. De
aceea, cunoscnd m rimea erorii inevitabile, putem formula cerin e neexagerate
asupra exactit ii rezultatului numeric al problemei.
Vom da o ilustrare a no iunilor introduse.
Exemplul 1.2.1. Pentru calculul valorii func iei
cos x
ntr-un punct dat x poate fi
folosit seria lui Taylor:
2 4 6
cos 1 ...
2! 4! 6!
x x x
x + +
Practic ns nu pot fi lua i n calcul to i termenii seriei, seria fiind infinit .
Termenii omii introduc o eroare n rezultatul ob inut, numit eroare de trunchiere
(eroare a metodei), ea fiind cauzat de trunchierea unui proces matematic infinit.
n procesul de calcul pot ap rea erori de rotunjire. Pentru elucidare s
presupunem c se opereaz cu numere formate din cel mult cinci cifre. n procesul
de calcul (de exemplu prin nsumare) pot ap rea numere a c ror valoare crete cu
un ordin de m rime, deci care ar necesita pentru scriere ase cifre. Apare deci
necesitatea renun rii la o cifr , aceasta fiind cifra de ordinul de m rime cel mai
mic, aplicndu-se totodat opera iile de rotunjire. Eroarea cauzat de acest proces
se numete eroare de rotunjire.
Exemplul 1.2.2. Fie avem un pendul ce ncepe micarea sa n momentul
0
t t
(a
se vedea figura al turat ). Se cere de determinat unghiul de abatere de la
vertical n momentul
1
t t
.
Modelul matematic al problemei reprezint o ecua ie
diferen ial n derivate ordinare. Ecua ia ce descrie oscila ia
pendulului este:
11

2
2
( ) ( )
sin ( ) 0,
d t d t
l g t
dt dt

+ +
(1.2.1)
unde l - lungimea pendulului;
g
- accelera ia for ei de greutate,

- coeficientul de
frecare.
Dac admitem aa descriere a problemei (ecua ia ( 1.2.1)), solu ia cap t
eroare inevitabil , ntruct n realitate frecarea depinde de vitez neliniar. Alt
surs de eroare inevitabil const n definirea inexact a m rimilor
0 0 0
, , , , ( ), ( ) l g t t t
. Ecua ia (1.2.1) nu se rezolv n form explicit prin metode
exacte; pentru rezolvarea ei se cere aplicarea unei metode aproximative, i anume,
ne intereseaz aplicarea unei metode numerice. Din aceast cauz apare eroarea
metodei. Eroarea de calcul apare din cauza c numerele reale ce particip i ce se
ob in n calcule se iau cu un num r finit de cifre dup virgul .
Vom introduce nota iile:
I - valoarea real exact a parametrului c utat (n cazul de fa unghiul real

de abatere a pendulului de la vertical n momentul de timp


1
t
);
I
%
- valoarea exact a parametrului c utat, dar aceast valoare este
corespunz toare modelului matematic cercetat (n cazul de fa valoarea
1
( ) t
, care este solu ia exact a ecua iei (1.2.1));
h
I
%
- solu ia aproximativ a problemei ce se ob ine la realizarea metodei
numerice, n presupunerea c calculele se fac exact (nu se fac rotunjiri).
h
I

%
- solu ia aproximativ real a problemei ce se ob ine la realizarea metodei
numerice, n presupunerea c calculele se fac n mod real, adic cu rotunjiri.
Atunci:
1
I I
%
- eroarea inevitabil ;
2 h
I I
% %
- eroarea metodei;
3 h h
I I


% %
- eroarea de calcul.
Eroarea total
0 h
I I


%
, egal cu diferen a dintre solu ia aproximativ real
ob inut i solu ia exact real a problemei, satisface egalitatea:
0 1 2 3
+ +
. (1.2.2)
n multe cazuri prin termenul de eroare de careva tip se n elege nu diferen ele
analizate mai sus, ci careva m suri de apropiere ntre ele. De exemplu, n cazul
scalar se consider:
12
0 h
I I


%
;
1
I I
%
;
2 h
I I
% %
;
3 h h
I I


% %
;
n aa nota ii n loc de ( 1.2.2) ob inem:

0 1 2 3
+ +
. (1.2.3)
ntr-adev r, deoarece are loc
h h h h
I I I I I I I I

+ +
% % % % % %
avem:
0 3 2 1 h h h h h h h
I I I I I I I I I I I I I I

+ + + + + +
% % % % % % % % % % %
,
de unde rezult ( 1.2.3).
13
1.2.2. Precizia calculelor numerice. Erori absolute i relative
n procesul de rezolvare a problemei ne ntlnim cu diferite numere, care pot fi
exacte sau aproximative. n afirma ia mna are 5 degete num rul 5 este un
num r exact, iar expresia l imea casei este de 14,25 m, num rul 14,25 este
aproximativ. Calculul l imii casei se face cu ajutorul unor instrumente care nu sunt
exacte.
Num rul x

se numete aproximant a num rului exact


x
, dac el poate fi
utilizat n calcule n locul lui
x
. Se numete eroare diferen a dintre valoarea
aproximativ x

a unei m rimi i valoarea exact


x
a acesteia x x

. Eroare
absolut a unei aproxima ii este modulul erorii sale:
( ) x x x


.
Aceast eroare de cele mai dese ori nu se cunoate, deoarece nu se tie valoarea
exact
x
. n genere, limitele erorii absolute se cunosc dup instrumentele cu
ajutorul c rora ob inem pe x

. Practic, anume valoarea limit se ia drept eroare


absolut . O not m prin ( ) x

i ea satisface:
( ) ( ) , ( ) ( ) x x x x x x x

+ .
Informa ia precum c num rul
a
este valoare aproximativ a num rului A cu
eroarea absolut
( ) a
, poate fi scris astfel:
( ) ( ) ( ) A a a a a A a a t +
.
Exemplul 1.2.3.
3.140 3.142 ( ) 0.01 a < < <
.
Uneori nu-i suficient de a caracteriza o m rime aproximativ numai prin eroarea sa
absolut , deoarece eroarea absolut indic abaterea aproxima iei de la m rimea
aproximat , dar ea nu caracterizeaz precizia aproxim rii.
Exemplul 1.2.4. Pentru m rimile aproximative ( )
1
200 0.5 l mm t
i ( )
2
2 0.5 l mm t

eroarea absolut este aceeai, egal cu 0.5 mm, ns pentru prima ea alc tuiete
numai
1
400
, iar pentru a doua
1
4
, adic pentru prima m rime este mult mai
precis .
Vom numi eroare relativ a unei aproxima ii x

a num rului real


x
raportul
dintre eroarea absolut a acesteia i modulul valorii exacte
x
:
( )
( )
x x
x
x
x x

.
n practic , deoarece valoarea lui x nu este cunoscut i au loc rela iile
x x x

=
,
14
x x

, se accept c
( ) x x x x


.
Eroarea relativ n-are dimensiuni, ea se calculeaz n procente. Se definete i
valoarea limit a erorii relative ca
( )
( ) , ( ) ( )
x
x x x
x


.
Exemplul 1.2.5.
1
o
. Masa
3
1dm de ap la 0 t C
o
este
1000 0.05 m g t
. S se determine eroarea
absolut i relativ a cnt ririi f cute.
Solu ie:
( ) 0.05 ( ) m g
;
5
( ) 0.05
( ) 5 10
1000
m
m
m


2
o
. n mod experimental s-a determinat m rimea
29, 32 R
. Eroarea relativ este
2%. S se g seasc limitele n care se g sete R .
Solu ie:
( ) 2%=0.02 R
;
( ) ( ) 29.32 0.02 0.59 R R R
; Deci
29.32 ( ) 29.32 ( ) R R R +
;
28, 73 29.91 R
.
15
1.2.3. R spndirea erorilor la efectuarea opera iilor aritmetice cu numere
aproximative
Apare ntrebarea: cum se poate de determinat eroarea rezultatului anumitor
calcule, dac se cunosc erorile datelor ini iale? Vom prezenta modul n care
rezultatul celor patru opera ii aritmetice este influen at de erorile m rimilor ce intr
n calcule. Vom g si erorile absolute i relative ale sumei, diferen ei, produsului i
raportului a dou numere aproximative, precum i unele generaliz ri pentru un
num r finit de termeni.
n acest sens facem urm toarele nota ii:
1
1 2 1 2 1
2
, , , ( ) , ( 0)
n
x
c x x u x x v w x n
x

t
.
Avem:
1 2 1 2 1 1 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c x x x x x x x x

t t t
;
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2
( ) ) ( ) ( ) u x x x x x x x x x x x x x x x x x x

+ +
;
1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2
( ) ( )
( )
x x x x x x x x x x x x x x x x
v
x x x x x x


+

;
Utiliznd rela ia bine cunoscut (binomul lui Newton) :
( )
( )
1 2 2
0
( 1) !
... ,
2! ! !
n
n
k n k k n n n n k
n n
k
n n n
a b C a b a na b a b b C
k n k

+ + + + +

,
ob inem
( )
1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( 1)
( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
2!
n
n n n n n n
n n
w x x x x x x n x x x x x x x x

+ + + +
;
Utiliznd faptul c , modulul sumei nu ntrece suma modulelor, ob inem:
1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c x x x x x x x x x x c x x

t + + +
(1.2.4)
2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u x x x x x x x x x x u x x x x

+ + +
(1.2.5)
2 1 1 2 2 1 1 2
2 1 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
x x x x x x x x
x x x x x x
v v
x x x x x x+ +(1.2.6)
16
1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
( 1)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
2!
n n n
n n
w n x x x x x x x x

+ + +

1 2 2
1 1 1 1 1
1
( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
2
n n n
n n
n x x x x x


+ + +


1 2 2
1 1 1 1 1
1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
2
n n n
n n
w n x x x x x


+ + +

(1.2.7)
Deoarece
2 2
( ) x x

?
i
2 2 2 2 2
( ) ( ) x x x x x

< +
, formulele (1.2.5) i (1.2.6) iau
forma:

2 1 1 2 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u x x x x x x

+ +
(1.2.8)

2 1 1 2
2 2 2
( ) ( )
( )
( )
x x x x
v
x x x


+

1

]
(1.2.9)
Deci, eroarea absolut satisface rela ii le (1.2.4), (1.2.7), (1.2.8), (1.2.9).
Inegalit ile ( 1.2.4), (1.2.7), (1.2.8), (1.2.9) le mp r im, respectiv, la
1
1 2 1 1 2
2
, , ,
n
x
x x x x x
x

t
, i utiliznd rela ia
( )
( )
x
x
x

dup transform ri
elementare ob inem inegalit ile pentru erorile relative:

1 1 2 2
1 2
1 2 1 2
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
x x x x
x x c
c
c c c x x x x


+ +
t t
(1.2.10)
2 1 1 2
1 2
1 2 1 2
1 2 1 2 1 2
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x x x x
x x u
u x x x x
u x x x x x x+ + + +

(1.2.11)
1
2 1 2
2 2 2 1 2
1 2
2 1 2 2 2 2 2
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 ( ) ( ) ( )
x
x x x
x x x x x
x x v
v x x x x x x x


_
+

+
+
,

1
]
1 2
2
( ) ( )
( )
1 ( )
x x
v
x

(1.2.12)
2
2 1
1 1
1 1
1
1 1 1
1
( )
( )
( ) ( )
2
...
n
n
n
n n n
n n
x x
n x x
x w
w
x x x


+ + +
2
1 1 1
1
( ) ( ) ( ) ... ( )
2
n
n n
w n x x x


+ + + . (1.2.13)
17
Am considerat c
1 2 2
0, ( ) x x x

>
i
2
( ) 1 x

< . Deoarece erorile relative maxime
sunt cu mult mai mici dect 1, rezult c putem omite termenii mici (cu valoarea
mic ).
Estim rile ce se ob in sunt grupate n urm torul tabel:
EROAREA ABSOLUT MAXIM EROAREA RELATIV MAXIM
1 2
( ) ( ) ( ) c x x

+
1 2
1 2
1 2 1 2
( ) ( ) ( )
x x
c x x
x x x x
+
t t
2 1 1 2
( ) ( ) ( ) u x x x x

+
1 2
( ) ( ) ( ) u x x

+
2 1 1 2
2
2
( ) ( )
( )
x x x x
v
x

+

1 2
( ) ( ) ( ) v x x

+
1
1 1
( ) ( )
n
w n x x1
( ) ( ) w n x


Din tabel se vede, c pentru
1 2
x x
eroarea relativ maxim a diferen ei
1 2
x x

poate deveni orict de mare. Deci, n algoritmii de calcul trebuie s evit m
sc derea m rimilor cu valori apropiate.
Exemplul 1.2.6.
1
o
. S se estimeze eroarea absolut maxim i eroarea relativ maxim a func iei
1
3
( , , )
b c
y f a b c
c a

,
dac
1.1; 1.23; 1 a b c
i
3
( ) ( ) ( ) 10 a b c

.
Solu ie . Utiliznd formulele tabelului ob inut avem:
1 1
3 3
2
( ) ( )
( )
c a bc bc c a
y
c a
+

2
1 1
3 3 3
2
1
( ) ( ) ( ) ( )
3
c a c b b c c b c c a
c a
1
1 + + +
1
]
1
]

;
1
3
3
1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3
c a c a c a
y bc c a b c c a c a b
c a c a c a c a

+
+ + + + + +

Dac
1.1; 1.23; 1 a b c
i
3
( ) ( ) ( ) 10 a b c

, atunci
1 2
( ) 2.5 10 , ( ) 10 y y

.
Acest exemplu ilustreaz bine faptul c , n calcule eroarea rezultatului poate crete
esen ial. Drept cauz servete eroarea diferen ei m rimilor
c
i
a
care sunt
apropiate.
18
2
o
. S se afle eroarea absolut i eroarea relativ a volumului paralelipipedului ce
are laturile
6 0.03 ; 8 0.03 ; 3 0.01 . a cm b cm c cm t t t
Solu ie .
3
6 8 3 144 ( ); V abc cm
( ) 0.03; ( ) 0.03; ( ) 0.01; a b c
( ) ( ) ( )
( ) ; ( ) ; ( ) ;
a b c
a b c
a b c0.03 0.03 0.01
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.012;
6 8 3
V a bc a b c + + + + +
2
( ) ( ) 0.012 144 1.73 ( ) V V V cm .
19