Sunteți pe pagina 1din 158

CUPRINS

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE ..................11 Seciunea I. Noiune.................................................................11 1. Caractere juridice.................................................................11 Tehnoredactare computerizat: Constantin BT Coperta: Robert TOADER Tiprit Ia: S.C. EUROPOLIS PRIN S.R.L. CONSTANA Telefon: 0241/691711; 0241/691260 2. Condiii de validitate ale contractului de vnzare-cumprare...................................................................17 3. Capacitatea prtilor.............................................................. 23 4. Incapaciti speciale:............................................................ 24 5. Obiectul contractului............................................................26 6. Condiiile lucrului vndut .................................................... 26 7. Condiiile preului................................................................31 8. Efectele contractului de vnzare-cumprare ........................33 Seciunea II. OBLIGAIILE VNZTORULUI....................34 1. Predarea lucrului vndut...................................................... 34 2. Obligaia de garanie............................................................ 37 Seciunta III. OBLIGAIILE CUMPRTORULUI.............49 Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
DINU, GHEORGHE Contracte civile / Dinu Gheorghe, Boroiu M. Cristina. - Constana : Europolis, 2008 ISBN 978-973-676-339-7 I. Boroiu, Cristina M. 347.44(498)(075.8)

1. Plata preului ....................................................................... 49 2. Luarea n primire a lucrului vndut ..................................... 52 3. Suportarea cheltuielilor vnzrii..........................................53 Seciunea IV. VARIETI DE VNZARE............................53 1. Vnzarea dup greutate, numr sau msur..........................53 3. Vnzarea pe ncercate..........................................................54 3. Vnzarea cu pact de rscumprare .......................................55 4. Vnzarea unei moteniri ....................................................... 56

NOIUNI DE AUTOEVALUARE......................................... 59 SPEE..................................................................................... 60 MODEL DE CONTRACT ...................................................... 69 GRILE ..................................................................................... 73 CONTRACTUL DE DONAIE ............................................. 79 1. Noiune ................................................................................ 79 2. Reglementare ....................................................................... 80 3. Caractere juridice................................................................. 81 Seciunea I. Condiii de fond.................................................... 83 1. Capacitatea prilor..............................................................83 2. Consimmntul...................................................................88 3. Obiectul contractului ...........................................................89 4. Cauza ...................................................................................89 5. Principiul irevocabilitii speciale. Excepii ........................90 Seciunea II. Condiii de form................................................95 1. Principiul solemnitii donaiei ............................................95 2. Donaiile deghizate, donaiile indirecte i darurile de nunt.......................................................................97 Seciunea III. Efectele contractului de donaie...................... 105 1. Obligaiile donatorului ...................................................... 106 2. Obligaiile donatarului....................................................... 107 3. Efectele donaiei fa de teri............................................. 107 Seciunea a IV-a. Cauzele legale de revocare a donaiilor .... 108 1. Revocarea donaiei pentru neexecutarea sarcinii................ 109 2. Revocarea pentru ingratitudine.......................................... 111 3. Revocarea pentru naterea unui copil ................................ 113

NOIUNI DE AUTOEVALUARE ...................................... 115 SPEE ................................................................................... 116 MODEL DE CONTRACT .................................................... 119 GRILE ................................................................................... 124 CONTRACTUL DE MANDAT

- MANDATUL Cu REPREZENTARE -.................................... 131


Seciunea I. Noiune i reglementare .....................................131 1. Caractere juridice i delimitare ..........................................132 2. Condiiile de validitate a mandatului..................................134 A. Capacitatea prilor ...........................................................134 B. Obiectul mandatului ..........................................................135 C. Forma mandatului..............................................................135 3. Varieti de mandat ............................................................136 Seciunea II. Efectele contractului de mandat ........................137 I. Efectele mandatului ntre pri............................................138 A. Obligaiile mandatarului....................................................138 B. Obligaiile mandantului.....................................................140 II. Efectele fa de teri ..........................................................141 Seciunea III. ncetarea mandatului .......................................142 1. Revocarea mandatului de ctre mandant .............................142 2. Renunarea mandatarului....................................................143 3. Moartea uneia dintre pri ..................................................143 4. Alte cauze de ncetare a mandatului...................................144 5. Efectele ncetrii mandatului..............................................144
MANDATUL FR REPREZENTARE

- (Contractul de interpunere)-.................................................144

NOIUNI DE AUTOEVALUARE....................................... 145 SPEE................................................................................... 146 GRILE................................................................................... 152 CONTRACTUL DE LOCAIUNE...................................... 156 Seciunea I. Noiunea, caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului de locaiune .................................. 156 1. Noiunea contractului de locaiune ................................... 156 2. Caracterele juridice ale contractului de locaiune.............. 157 3. Condiii'e de validitate ale contractului de locaiune ......... 158 4. Obiectul contractului ......................................................... 159 Seciunea II. Efectele contractului de locaiune..................... 160 1. Obligaiile locatorului........................................................ 160 2. Obligaiile locatarului........................................................ 164 Seciunea III. Contractul de sublocaiune i de cesiune a contractului............................................................................ 167 1. Sublocaiunea ....................................................................167 2. Cesiunea ............................................................................169 NOIUNI DE AUTOEVALUARE .......................................176 SPEE....................................................................................176 MODEL DE CONTRACT.....................................................179 GRILE....................................................................................181

5. Obiectul contractului.......................................................... 187 6. Termenul arendrii............................................................. 189 7. Dreptul de preemptiune al arendaului .............................. 189 8. Suportarea riscurilor .......................................................... 190 '). Obligaiile prilor ............................................................. 193 10. ncetarea contractului ...................................................... 196 NOIUNI DE AUTOEVALUARE ...................................... 200 MODEL DE CONTRACT .................................................... 201 CONTRACTUL DE ANTREPRIZA .................................. 205 Seciunea I. Noiunea contractului de antrepriza i delimitarea lui fata de alte contracte ........................................................ 205 1. Caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului de antrepriza ................................................ 207 2. Reguli generale cu privire la contractul de antrepriza ....... 208 A. Problema riscurilor ........................................................... 208 B. Recepia lucrrii ............................................................... 209 C. Reguli speciale privind antrepriza de construcii.............. 211 NOIUNI DE AUTOEVALUARE ...................................... 213 MODEL DE CONTRACT .................................................... 214 MPRUMUTUL DE CONSUMAIE (PROPRIU-ZIS)........ 217 J. Noiune i caractere juridice ............................................. 217 2. Obiectul contractului: ........................................................ 217 3. Capacitatea prilor ........................................................... 217 4. Efectele imprumutului de consumaie................................ 218 MPRUMUTUL CU DOBND ........................................ 221 1. Noiune...
7

CONTRACTUL DE ARENDARE .............. 1 3 8


1. Noiunea contractului de arendare .................................... 183 2. Caracterele juridice ale contractului de arendare............... 183 3. Forma contractului............................................................. 184 4. Validitatea contractului.. .. 184

..221

2. Obiectul contractului ..........................................................221 3. Stingerea imprumutului de consumaie...............................224 MPRUMUTUL DE FOLOSINA (COMODATUL) ...........225 1. Noiune i caractere juridice...............................................225 2. Obiectul contractului..........................................................225 3. Capacitatea prilor ............................................................226 4. Efectele contractului de comodat... ....................................226 5. Rspunderea comodatarului................................................228 6. Suportarea riscurilor de ctre comodatar ...........................229 7. Pluralitatea de comodatari ..................................................229 8. Stingerea efectelor comodatului .........................................230 NOIUNI DE AUTOEVALUARE........................................231 MODEL DE CONTRACT.....................................................231 CONTRACTUL DE DEPOZIT .............................................235 Seciunea I. Noiunea, caracterele juridice i felurile contractului de depozit...........................................................235 1. Noiune...............................................................................235 2. Caractere juridice: ..............................................................235 3. Felurile contractului de depozit..........................................237 A. Depozitul obinuit (voluntar) ............................................237 1. Obiectul contractului ......................................................... 237 2. Capacitatea prilor:........................................................... 238 3. Dovada contractului .......................................................... 238 4. Natura juridica a depozitului obinuit i delimitarea lui fata de alte contracte...................................... 239 5. Efectele contractului de depozit obinuit (voluntar).......... 240

B. Depozitul necesar ........................................................... 24<8


1. Noiune i domeniu de aplicare _____________________248 C. Depozitul neregulat..............................................................250 NOIUNI DE AUTOEVALUARE ____________________251 MODEL DE CONTRACT ___________________________252 GRILE .......................................................................................259 CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA _____________261 Seciunea I. Noiunea i caractorul

contractului de societate ___________________________2611


1. Noiune ..................................................................................261 2. Caractere juridice: ________________________________262

3. Aportul social _________________________________ 263


4. Funcionarea societii civile -----------------------------------265

Seciunea II. ncetarea societii civile_________________267 1. Cauze de ncetare ______________________________ 267 2. Efectele ncetrii_______________________________267 NOIUNI DE AUTOEVALUARE __________ .... 26S MODEL CONTRACT ________________________ 269 CONTRACTUL DE TRANZACIE ______________ 273 Seciunea L Noiunea, caracterele juridice i coinditiile de validitate ale contractului de tranzacie ________________273 L Noiune............................................................................213
2. Caractere juridice: ................................................................ 273

Seciunea II. Efectele contracluliuH de trarazacJie __________275 1. Efecte extinctive .................................. _____________275
2. Efecte declarative................................................................. 275

3. Efecte constitutive sau declarative ................................... 275 4. Efectele relative ...............................................................275 NOIUNI DE AUTOEVALUARE......................................276 MODEL DE CONTRACT...................................................277 CONTRACTUL DE RENTA VIAGER ............................280 1. Renta perpetua i renta viager ........................................280 2. Caractere juridice ale contractului de renta viager...........281 3. Condiii de validitate .......................................................283 4. Efectele contractului de renta viager............................... 283 5. Obligaiile debirentierului................................................ 284 6. Urmrirea rentei viagere de ctre creditori ....................... 285 7. ncetarea contractului de renta viager ............................. 285 CONTRACTUL DE NTREINERE ................................. 286 1. Noiune i caractere juridice............................................ 286 2. Deosebirea contractului de ntreinere de alte contracte ....286 3. Condiii de validitate ale contractului de ntreinere ......... 288 4. Efectele contractului de ntreinere .................................. 290 5. Rezoluiunea contractului de ntreinere........................... 291 MODEL DE CONTRACT.................................................. 292 CONTRACTUL DE SCHIMB............................................ 298 1. Consideraiuni generale................................................... 298 2. Caracterele juridice ale contractului de schimb ................ 298 3.Contractul de schimb i contractul de vnzare cumprare..300 MODEL DE CONTRACT.................................................. 303 BIBILIOGRAFIE... 10 ....................... 309

CONTRACTUL DE VNZARE - CUMPRARE


SECIUNEA I. NOIUNE.

1. Caractere juridice Contractul de vnzare-cumprare este contractul prin care una din pri (vnztorul) strmut proprietatea unui bun al su asupra celeilalte pri (cumprtorul) care se oblig n schimb a plti vnztorului preul bunului vndut'. Pot forma obiect al contractului de vnzare-cumprare i drepturile reale (dreptul de superficie). drepturile de crean, drepturile din domeniul proprietii intelectuale sau, n mod excepional, drepturile asupra unei universaliti care cuprinde nu numai drepturi ci i datorii (vnzarea unei moteniri). Nu pot forma obiectul contractului de vnzare-cumprare drepturile personale nepatrimoniale i cele patrimoniale care au caracter strict personal (dreptul de uz, abitaie, de clientel) sau drepturile prevzute de lege sau contractate intuitu personae (dreptul la ntreinere, de pensie, ele.).2
Dei Codul civil se rrfer la transmiterea proprietii, sunt calificate vriare-cumprfre i contractele prin care, n schimbul unui pre, se transmite un alt drept dect dreptul de proprietate - transmiterea proprietii nu este de esena, ci numai de natura contractului de vnzare-cumprare. Definiia Codului civil este inexact deoarece promoveaz ideea c vnzarea ar da natere doar unui simplu raport de obligaii (cele dou pri se oblig ntre sine"), care I-ar ine pe vnztor s transfere doar n viitor proprietatea bunului care formeaz obiectul contractului. Aici este vorba ns n realitate despre o reminiscen do ordin istoric, ntr-adevr, n dreptul roman (dup Digestele lui Justinian), vnzarea (emptio-venditio) era un contract consensul numit, izvor de obligaii pentru pri, dar care nu ducea la transferul proprietii de la vnztor la cumprtor dect dup tradiiunea lucrului (traditio).Cu alte cuvinte, contractul crea doar obligaia pentru vnztor de a transfera proprietatea, transfer care se realiza ns numai ulierior, dup ndeplinirea formalitii tradiiunii, adic a predrii lucrului, numai ndeplinirea acestei obligaii de ctre vnztor asigurnd executarea contractului din punctul de vedere al vnztorului., n codurile civile moderne de inspiraie francez UIMI. inclusiv n Codul civil romn, ca urmare a unei evoluii istorice ndelungate, 11

1.1. Sinalagmatic: d natere la obligaii reciproce ntre prile contractante: vnztorul are obligaia s predea lucrul vndut i s garanteze pe cumprtor, iar cumprtorul are obligaia s plteasc preul;se aplic regulile specifice: excepia neexecutrii contractului, rezoluiunea pentru neexecutarea obligaiei de ctre una din pri, riscul contractului 1.2. Cu titlu oneros: ambele pri urmresc anumite interese patrimoniale, adic primirea unui echivalent n schimbul prestaiei la care se oblig: vnztorul urmeaz s primeasc preul, iar cumprtorul s primeasc bunul cumprat3. 1.3. Comutativ: existena i ntinderea obligaiilor reciproce sunt cunoscute de pri de la ncheierea contractului; 1.4. Consensual (n principiu)4: simplul acord de voin, fr ndeplinirea vreunei formaliti i fr remiterea bunului i a preului n momentul ncheierii contractului5;
vnzarea este conceput ca un contract translativ de proprietate solo consensu , n principiu, simplul acord de voine (ncheierea contractului) ducnd la transferul automat al proprietii din patrimoniul vnztorului n cel al cumprtorului, nemaipunndu-se problema executrii vreunei obligaii de a transfera proprietatea. nstrinarea unui lucru fr contraprestaie.sau pentru un pre derizoriu este nul absolut ca vnzire pentru lipsa unui element de validitate, dar poate fi recalificat i considerat valabil ca donaie, chiar dac prile au denumit-o vnzare", cu condiia de a se dovedi c a existat intenia de a gratifica (animus donandi) din partea nstrintorului. 4 Conform art. 1295 alin. l C. Civ., vinderea este perfect ntre pri i proprietatea este de drept strmutat la cumprtor, n privina vnztorului, ndat ce prile s-au nvoit asupra lucrului i asupra preului, dei lucrul nc nu se va fi predat i preul nc nu se va fi numrat". Din textul citat rezult c simplul consens (nelegere), simplul acord de voine asupra elementelor eseniale ale vnzrii, adic asupra lucrului vndut i a preului acestuia, valoreaz contract valabil ncheiat, neimpunndu-se, n principiu, ndeplinirea vreunei formaliti. vinderea este perfect ndat ce prile s-au nvoit (art. 1298 C. civ.) putnd fi ncheiat prin simplul acord de voin al prilor (solo consensu), fr ndeplinirea vreunei formaliti i fr remiterea lucrului vndut i a preului n momentul ncheierii contractului; vnzarea nu este un contract solemn i nici real; prin excepie de la principiul consensualismului n cazurile special prevzute de lege, vnzarea devine un contract solemn: nstrinarea terenurilor, indiferent c sunt situate

Excepii: Vnzarea terenurilor - trebuie s se fac prin act autentic, sub sanciunea nulitii absolute a actului; Vnzare-cumprare unui autovehicul problema este controversat, astfel: n literatura de specialitate - este considerat contract solemn; motivare: cerina nscrisului autentic pentru validitatea vnzrii este prevzut de legislaia privind taxele de timbru; n practica judectoreasc se aplic soluia consensualismului: numai ca proba n vederea radierii i nscrierii pe numele noului proprietar, autoritile pretind s li se prezinte actul de v.izare-cumprare n forma autentic; Toate dispoziiile referitoare la condiiile de validitate ale contractului trebuie s fie raportate la momentul realizrii acordului de voina, iar nu la momentul autentificrii; Deoarece valoarea este mai mare de 250 lei, este necesar pentru proba prezentarea unui nscris sau a unui nceput de dovada scrisa, n afar cazului n care a existat imposibilitatea reconstituirii dovezii; Numai terele persoane, nu i prile sau succesorii lor n drepturi, vor putea dovedi cu orice mijloc de proba contractul (pentru teri, contractul este un simplu fapt juridic). 1.5. Translativ de proprietate: prin efectul realizrii acordului de voina (independent de predarea lucrului vndut i de plata preului) se produce nu numai ncheierea contractului, dar opereaz i transferul dreptului de proprietate. -Din momentul dobndirii dreptului de proprietate, cumprtorul suport i riscul pieirii lucrului (res perit domino) dac vnztorul dovedete faptul strin (neculpabil) exonerator de rspundere;

intravilan sau extravilan pot fi nstrinate prin acte juridice ntre vii, sub sanciunea nulitii absolute, numai dac actul a fost ncheiat n form autentic,

12

13

-Dac cauza strin a fost dovedit, vnztorul va suporta riscul pieirii numai dac a fost pus n ntrziere n ceea ce privete predarea lucrului. Condiii pentru transferul automat al dreptului de proprietate: A). Vnztorul s fie proprietarul lucrului vndut, iar contractul perfect valabil ncheiat; B). S fie vorba de lucruri determinate individual (lucrurile de gen nu pot pieri) -n cazul lucrurilor de gen transferul proprietarii se produce n momentul individualizrii (care se poate face att prin predare, ct i prin alte metode: ex.: etichetarea coletelor etc.); -n cazul obligaiilor alternative, dac vnzarea are ca obiect un lucru din mai multe, determinate, dar numai alternativ, proprietatea se transmite n momentul alegerii; dac piere fortuit unul din lucruri, se datoreaz celalalt, iar dac amndou au pierit, fr vina vnztorului, obligaia este stins; dac amndou lucrurile sunt de gen, pe lng alegere, trebuie s se procedeze i la individualizarea propriu-zis a lucrului ales; n cazai obligaiilor facultative (obiectul este unul singur, celalalt fiind prevzut doar ca o simpl posibilitate de plat), problema transferului i a riscurilor se rezolv dup regulile generale. C). Lucrul vndut trebuie s existe; -Bunurile viitoare pot forma obiectul contractului, ns transferul proprietarii poate opera: - dup ce au fost terminate, n stare de a fi predate (dac sunt bunuri certe) -Dup individualizare (dac sunt bunuri de gen) Astfel, n cazul unei recolte viitoare, proprietatea se transmite: n momentul n care este gata de recoltat (dac lucrul 14

i preul sunt determinate), respectiv n momentul individualizrii (dac vnzarea se face pe unitate de msur). -Riscurile se transmit odat cu proprietatea, cu excepia cazului n care cumprtorul i asum riscul nerealizrii - n tot sau n parte - a lucrului viitor, cnd riscurile se transmit n momentul ncheierii contractului D). Prile s nu fi amnat transferul proprietii printr-o clauza special, pentru un moment ulterior: -Pn Ia mplinirea unui termen suspensiv, dac prile au prevzut expres amnarea ca efect al contractului; dac termenul a fost stipulat pur i simplu nu afecteaz dect executarea obligaiei de predare; -Pn la realizarea unei condiii suspensive, care prin ea nsi amn transferul proprietii pn la realizarea evenimentului; Un caz special l reprezint cumprarea dintr-o unitate comercial cu autoservire: contractul nu se ncheie n momentul individualizrii (alegerii) bunurilor, ci din momentul pltii preului, pn atunci cumprtorul fiind un simplu detentor precar, vinovat de furt dac pleac fr s plteasc (n primul caz ar fi fost un debitor care nu i-a onorat obligaia de plat); -Dac prin convenia prilor, transferul proprietii a fost amnat, se amna corespunztor i transferul riscurilor; aceast regul nu este imperativ, prile pot disocia transferul proprietii de transferul riscurilor.

15

1.6. n materie imobiliara: condiia publicitii imobiliare. A) sistemul registrului de transcripiuni-inscripiuni: ntre pri i fa de succesorii lor (succesori universali sau cu titlu universal, legatari cu titlu particular i creditori chirografari) contractul produce efecte translative de proprietate chiar dac nu a fost transcris; Fa de tere persoane (succesori cu titlu particular prin acte ntre vii) - chiar dac au avut cunotin de ncheierea contractului - transmisiunea va fi valabil numai din momentul transcrierii. B) sistemul crii funciare: Drepturile imobiliare se strmut, se modific sau se sting, nu numai ntre teri, dar i ntre prile contractante, numai prin intabulare, aceasta avnd caracter constitutiv de drepturi. n practic exist urmtoarea concepie: -Lipsa nscrierii nu poate fi opus de ctre o parte contractant celeilalte pri, precum i succesorilor lor; -Un atare drept real este opozabil i terilor care au cunotin de existena lui, dei nu este nscris n cartea funciar; -Numai terii care nu aveau cunotin de existena dreptului netranscris si, ncrezndu-se n cartea funciara, au dobndit prin acte cu titlu oneros, drepturi pe care i le-au transcris, le pot opune dobnditorului anterior. Pentru drepturile mobile nu exista un sistem de publicitate, astfel nct dac vnztorul a vndut de doua ori, va avea preferina cel care a intrat mai nti cu buna-credina n posesia bunului6.
6 nu exist un sistem de publicitate pentru bunurile mobile, posesia lor prezumnd proprietatea - art. 1909 alin l C. civ.; n cazul n care vnztorul de rea-credin a vndut de dou ori lucrul mobil (corporal), are preferin cel care a intrat mai nti cu bun credin n posesia lucrului, chiar dac a fost al doilea cumprtor - posterior tempore, potior jure; exist un sistem de publicitate pentru bunurile mobile afectate

2. Condiii de validitate ale contractului de vnzare-cumprare A. Consimmntul prilor - Acordul de voina ntre pri este ntotdeauna necesar i suficient7. B. Promisiunea unilaterala de vnzare (sau cumprare) -Atunci cnd o persoana, prevznd un eventual interes pentru ea de a dobndi proprietatea unui bun, primete promisiunea proprietarului de a vinde acest bun, rezervndu-i facultatea de a i manifesta n acest sens -de obicei nluntrul unui termen - consimmntul sau de a l cumpra; -Este, de fapt, un ante-contract, care d natere la un drept de crean: una din pri avnd obligaia (de a face) de a vinde n viitor un anumit bun, iar beneficiarul promisiunii putnd opta pentru a cumpra sau nu; -Dac promitentul referitoare vnzarea, beneficiarul va avea dreptul la daune-interese. Promisiunea este un contract unilateral; el poate fi transformat ntr-un contract bilateral dac: -Beneficiarul se-oblig, n schimbul dreptului de opiune, la plata unei sume de bani (preul dreptului de opiune); - Dac beneficiarul se oblig la plata unei sume de bani n cazul n care va opta n sens negativ.

16

cai garanie real pentru anumite creane bneti. 7 contractul este definit de art. 942 C. civ. ca fiind acordul (de voin) ntre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge ntre dnii un raport juridic, contractul de vnzare-cumprare fiind ncheiat ca orice contract, prin acordul de voin al prilor; ncheierea oricrui contract este liber, dar mrginit de normele ordinii publice i de regulile moralei concretizate n restricii legale sau concureniale ale libertii de a vinde sau cumpra, care privesc capacitatea persoanei sau obiectul contractului

17

Dovada promisiunii se face conform regulilor generale aplicabile creanelor; Obligaia promitentului se stinge: la termen sau, dac nu s-a prevzut un termen, la expirarea termenului general de prescripie (care curge de la data ncheierii promisiunii de vnzare); Promisiunea unilateral ar putea fi asumat i de cumprtor (caz care nu a fost ntlnit n practic). C. Promisiunea bilaterala de vnzare-cumprare -Ambele pri se oblig s ncheie n viitor contractul de vnzare-cumprare; - Este, de asemenea, un ante-contract, cu deosebirea c, n acest caz oricare dintre pri poate cere ncheierea contractului; -n cazul n care promitentul-vnztor nu i respect obligaia i vinde lucrul, beneficiarul-cumprtor nu poate cere predarea, iar vnzarea este valabil, cu excepia fraudei; - n cazul n care promitentul nu i executa obligaia, dar lucrul se mai gsete n patrimoniul sau, instana poate da o hotrre care s tina loc de contract i s aib caracter constitutiv de drepturi din momentul n care rmne definitiva (n virtutea principiului executrii n natura a obligaiilor). D. Pactul de preferin - Este antecontractul prin care proprietarul bunului se oblig ca, n cazul n care l va vinde," s acorde la pre egal, preferin celeilalte pri - beneficiarul pactului, -Este o varietate a promisiunii de vnzare, care este afectat de o condiie potestativ simpl, -Nu transmite dreptul de proprietate i nu confer prii lezate dreptul de a intenta aciunea n revendicare sau n anularea vnzrii fcute cu nesocotirea acestei promisiuni, afar de cazul n care se dovedete c

vnzarea s-a fcut n frauda beneficiarului promisiunii cu complicitatea la fraud din partea terului achizitor, -n cazul neexecutrii obligaiei de a ncheia contractul, beneficiarul pactului va avea aciune n daune-interese mpotriva promitentului, -La fel ca la promisiunea de vnzare, beneficiarul nu are dreptul la aciunea n revendicare sau n anularea vnzrii fcute cu nerespectarea promisiunii (cu excepia fraudei); acesta are dreptul numai la daune-interese; - Dreptul beneficiarului se poate transmite (dac nu exist dispoziie contrara n convenia dintre pri) prin acte ntre vii (regulile de la cesiunea de creane) sau prin motenire; - Obligaia promitentului se transmite numai prin motenire, dreptul nostru necunoscnd cesiunea de datorie. E. Dreptul de preemiune n legislaia romneasc instituia dreptului de preemiune, dei recunoscut i tratat n cadrul mai multor legi speciale, nu a fost definit. Datorit acestui fapt, a czut n sarcina literaturii de specialitate formularea unei definiii general acceptat. Marea majoritate a autorilor de literatur juridic definesc ns dreptul de preemiune, nu la modul general, ca instituie, ci pe cazuri particulare aa cum sunt ele statuate n legile speciale8. Astfel, Gheorghe Beleiu, definete dreptul de preemiune instituit de Legea nr. 18 / 1991 ca fiind acel drept subiectiv civil, recunoscut de lege anumitor titulari, n virtutea cruia acetia se bucur de prioritate la cumprarea unui teren agricol din extravilan, n ordinea i celelalte condiii prevzute de lege". Aceast definiie conine, pe lng nsuirea dreptului subiectiv de a fi recunoscut de lege i elementele eseniale sale
Toader. C, Drept civil. Contracte speciale, ediia a Il-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2005,p .23

18

19

eseniale: titularul dreptului (subiectul activ), coninutul dreptului (adic prerogativele conferite titularului), obiectul dreptului (bunul n legtur cu care exist prerogativa cunoscut ); limitele existenei i exercitrii dreptului.9 O alt definiie este dat de ctre Eugen Chelaru, cu referitoare la dreptul de preemiune reglementat prin art. 52 din Codul silvic: dreptul de preemiune reglementat de Codul silvic constituie un drept subiectiv civil, legal, patrimonial, incesibil i temporar, recunoscut statului n calitatea s de persoan juridic, n temeiul cruia acesta poate dobndi proprietatea terenurilor ce constituie enclave din fondul forestier proprietate public sau sunt limitrofe acestui fond, precum i terenurile acoperite cu vegetaie forestier, n cazul vnzrii lor, cu preferin fa de orice cumprtor, la pre i n condiii egale".10 Acelai autor definete ns i la modul general acest drept. Astfel, n concepia sa, dreptul de preemiune este facultatea recunoscut unei persoane sau unei entiti administrative, n virtutea unui contract sau unei dispoziii legale, de a dobndi proprietatea unui bun, n cazul nstrinrii sale, cu prioritate fa de orice alt cumprtor"11 Aceast definiie, preluat din dreptul civil francez 12,are n vedere entitatea administrativ" - ca i .titular al dreptului de preemiune - nu acoper sfera persoanei juridice"8 care poate fi titular a dreptului de preemiune n dreptul civil romn. Afirmm acest lucru deoarece att statul ct i unitile administrativ teritoriale, care conform legii, sunt persoane juridice separate de stat, cu patrimoniu propriu, i exercit
Gheorghe Beleiu - Dreptul de preemiune reglementat prin Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, Dreptul nr. 12/1992, pag. 4 10 Eugen Chelaru - Dreptul de preemiune reglementat de Codul silvic - Dreptul nr. 6/1996, pag.17 11 Chelaru - Dreptul de preemiune reglementai de Legea nr. 54 / 1998, n Dreptul" nr. 8/1998 12 Guide juridique Dalloz, Paris, 1991, voi., IV, pag. 398 20

dreptul de preemiune n calitatea lor subiecte de drept civil i n calitatea de titular al puterii. Vom defini dreptul de preemiune ca fiind acel drept subiectiv civil, recunoscut de lege anumitor persoane fizice sau juridice, prevzute restrictiv de lege, care const n posibilitatea acestora de a cumpra cu prioritate un anumit bun, la pre i n condiii egale. Definiie: este dreptul preferenial de cumprare13, la pre egal, conferit de lege coproprietarilor, proprietarilor vecini i arendaului, atunci cnd proprietarul a hotrt s vnd terenul su situat extravilan14. -In ;azul n care proprietarul unui teren agricol din extravilan intenioneaz s l vnd (deci nu prin nstrinare cu titlu gratuit, cu caracter aleatoriu, sau prin
' Termenul preemiune" a fost preluat de legiuitor din legislaia francez (avnd aceeai rdcin latin ca i termenul preempiune), n care s-a eliminat particula p". Acesta este utilizat toate textele legale de nainte de 1989 i chiar i dup 1989. Dreptul de preemiune a fost cunoscut i utilizat pe actualul teritoriu al Romniei nc dinainte de secolul al V - lea cnd a fost menionat n primele texte legale scrise, sub denumirea de drept de protimisis. Cunoscut n dou forme: precumprarea (protimisisul propriu - zis) i rscumprarea (sau retractul), dreptul de protimisis a aprut ca o modalitate de protejare a comunitilor fal de intervenia unor strini n cadrul familiei i al obtilor. lYolimisisul s-a nscut n general independent dp influenele exterioare, n comunitile n care grupul familial, vecintatea i alte forme de solidaritate s-au pstrat vii. nc nainte de organizarea statelor romneti, n comunitile steti j urbane de pe teritoriul romnesc s-au creat condiiile necesare pentru apariia unor obiceiuri de precutnprare pentru a nltura pe strini de la intrarea n cercurile de solidaritate ale familiei, ale devlmiei sau ale satului (ale vecintii de megieie). De altfel, n dreptul roman era cunoscut aceast instituie. Odat cu expansiunea Imperiului roman pe ntregul teritoriu al Europei au ptruns i legile romane. In provinciile dacice unde s-a format poporul romn, populaia existent era .sedentar, legat de pmnt. Dreptul de precumprare a corespuns foarte bine nevoilor de aprare i prezervare a proprietii n cadrul comunitilor, acesta fiind adoptat i adaptat nevoilor specifice ale locului. De altfel, n toate teritoriile unde au existat populaii sedentare acest drept a existat n aceeai perioad avnd ca punct de plecare comun dreptul roman. Deci, n perioada n care dreptul bizantin a nceput s isi fac simit prezena n statele romne i s influeneze legile obiceiul de precumprare i rscumprare exista deja i era utilizat de mult vreme, chiar dac i-Mstciila s nu a putut fi dovedit n lipsa izvoarelor scrise.

21

schimb, chiar i cu sulta, prin aducerea terenului ca aport ntr-o societate sau printr-o tranzacie) legea confer un drept prioritar la cumprare coproprietarilor, proprietarilor vecini i arendailor; este vorba numai de cazul n care actul juridic proiectat are ca obiect transmiterea dreptului de proprietate - Spre deosebire de pactul de preferin, care are caracter contractual, dreptul de preemiune are caracter imperativ (derogare de la principiul liberei circulaii a bunurilor trebuie interpretata restrictiv)15; -Dreptul de preemiune trebuie ocrotit ca orice drept patrimonial, indiferent de titularul sau; de asemenea, este un drept opozabil erga omnes (pentru nerespectarea lui se poate cere anularea contractului, indiferent de buna sau reaua-credina a terului cumprtor); -Dreptul de preemiune trebuie recunoscut indiferent de persoana titularului (poate fi exercitat i n cazul n care terenul agricol din extravilan face parte din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale; -Vnztorul unui teren situat n extravilan trebuie s nregistreze oferta de vnzare la consiliul local n raza cruia este situat terenul, iar n aceeai zi secretarul unitii administrativ-teritoriale afieaz oferta la sediul primriei; titularii dreptului de preemiune trebuie s se pronune n scris, n termen de 45 de zile de la data afirii ofertei de vnzare, artnd i preul oferit, iar oferta de cumprare se va afia la primrie;

-Dac n termenul legal i exercit dreptul mai muli titulari din aceeai categorie, vnztorul are dreptul de a alege pe unul dintre ofertani; dac preul oferit de ctre titularii dreptului de preemiune nu este convenabil vnztorului, acesta poate s vnd terenul oricrei alte persoane; terenul va fi, de asemenea, vndut liber i n cazul n care n termenul de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemiune nu i manifest voina de a cumpra terenul; -La autentificarea actului de vnzare-cumprare, vnztorul trebuie s fac dovada publicitii necesare pentru respectarea dreptului de preemiune, dovada care se face cu actul eliberat vnztorului de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale, dup expirarea termenului de 45 de zile; -Nerespectarea se sancioneaz cu nulitatea relativ a contractului; n cazul n care vnzarea s-a fcut prin simulaie (ex.: contract de ntreinere, arend, donaie etc.), aciunea n declararea simulaiei va fi dublat de aciunea n anularea vnzrii-cumprrii); terenul reintra, cu efect retroactiv n patrimoniul vnztorului). 3. Capacitatea prilor Regula este capacitatea, iar incapacitatea este excepia cazurile de incapacitate sunt expres i limitativ prevzute de lege16; Vnzarea-cumprarea este, n principiu un act de dispoziie att pentru vnztor, ct i pentru cumprtor prile trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu, iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exerciiu restrns ncheie contractul prin ocrotitorul legal, respectiv cu autorizarea acestuia;
16 conform art. 1306 C. civ. pot cumpra toi crora nu le este oprit prin lege - regula este capacitatea, iar excepia este incapacitatea,

15 Pentru a desemna contractul de vnzare - cumprare romanii foloseau expresia emptio - venditito"; emptio (-onis)" nsemnnd cumprare iar prae" - nainte (cu ntietate). De aici termenul prae-emptio" care se traduce cumprare cu ntietate" sau nainte de cumprare", n primele textele legale romneti scrise dreptul de preemiune era desemnat prin termenul drept de protimisis" care, nu trebuie confundat cu pactul de preferin, desemnat prin termenul protimiseos".

22

23

Insa, raportat la patrimoniul prii contractante, vnzarea-cumprarea poate mijloci efectuarea de acte de conservare sau de administrare a patrimoniului este suficient ca partea s aib capacitatea de a ncheia astfel de acte i ncuviinarea necesar efecturii lor. 4. Incapaciti speciale: Pentru contractul de vnzare-cumprare legea prevede anumite incapacitate speciale. Aceste incapacitate sunt interdicii (prohibiii) de a vinde i cumpra sau de a cumpra. vnzarea ntre soi este interzis (art. 1307 c. Civil) A) donaia ntre soi este revocabil (art. 937 c. Civil). Scopul interdiciei este de a mpiedica ca soii s realizeze sub aparenta unor vnzri simulate donaii irevocabile (donatorul abuznd de influenta pe care o are asupra soului donator). B) prin aceasta interdicie se apra i interesele motenitorilor (rezervatori sau care beneficiaz de raportul donaiilor). Dac vnzarea ntre soi n-ar fi interzis, prin vnzri simulate unul dintre soi ar putea face celuilalt liberaliti care s exceda cotitatea disponibila sau care s fie sustrase raportului donaiilor (fr ndeplinirea condiiilor de raport). C) prin aceasta interdicie se mai apra i interesele creditorilor, care ar putea fi fraudai prin ncheierea unor contracte de vnzare-cumprare simulate (incluzive fictive). Nerespectarea interdiciei cu privire Ia vnzarea ntre soi, duce la nulitatea relative a contractului, anularea putnd fi ceruta de oricare dintre soi, de motenitori ocrotii sau de creditori, fr a fi obligate s dovedeasc fraudarea drepturilor. Fiind o nulitate relativ, ea poate fi confirmata dup desfacerea casatorii de ctre pri sau de ctre motenitori dup moartea vnztorului. Vnzarea ntre concubini este valabil, afar de cazul cnd contractul s-a ncheiat pentru a determina pe una dintre

pri s menin starea de concubinaj i deci are o clauza imorala. - tutorii nu pot cumpra bunurile persoanelor de sub tutela lor (cat timp socotelile definitive ale tutelei nu au fost data i primate art. 809 c.civ.)- art. 1308 pct. l c. Civil. - mandatarii, att convenionali, cat i legali, mputernicii a vinde un lucru nu pot sa-l cumpere (art. 1308 pct. 2 c. Cav) ntruct de regula nu se poate admite ca o persoana s cumuleze i rolul de vnztor sic el de comparator. Legea a stabilit aceasta prohibiie (precum i prohibiia pentru funcionari) pentru ca mandatarul (funcionarul) sa nu fie pus n situaia de a alege ntre interesul sau, de a cumpra cat mai ieftin, i interesul pe care trebuie sa-l apere, obinnd preul cel mai ridicat. - persoanele care administreaz bunuri ce aparin statului, comunelor, oraelor, sau judeelor nu pot cumpra bunuri aflate n administrarea lor (art. 1308 pct. 3 c. Civ) - funcionarii publici nu pot cumpra bunurile statului sau cele ale unitarilor administrative-teritoriale care se vnd prin mijlocirea lor (art. 1308 pct. 4 c. Civ) (excepie bunurile destinate vnzrii pentru care exista preuri fixe-cumprarea este valabil, dac nu intervin alte cauze de nulitate). n cazul tutorilor, mandatarilor, administratorilor i funcionarilor sanciunea este nulitatea relative. - judectorii, procurorii i avocaii nu pot deveni cesionari (cumprtori) de drepturi litigioase17 care sunt de competenta curii de apel n a crui circumscripie i exercita funcia sau profesia (art. 1309 c. Civil). - agricole - persoanele insolvabile nu pot cumpra bunurile imobiliare care se vnd prin licitaie publica (art. 535 c. Proc civ.)
17 "Drepturi litigioase"= drepturi care formeaz obiectul unui proces nceput i neterminat, nclcarea acestei incapaciti fiind ntemeiata pe un motiv de ordine publica (aprarea prestigiului justiiei), se sancioneaz cu nulitatea absoluta a actului i cu suportarea cheltuielilor vnzrii i plata daunelor-interese.

24

25

5. Obiectul contractului Vnzarea-cumprarea fiind un contract sinalagmatic d natere la dou obligaii reciproce: obligaia vnztorului care are ca obiect lucrul vndut i obligaia cumprtorului care are ca obiect preul, n lipsa acestor elemente sau dac ele nu ndeplinesc condiiile legale, contractul nu poate fi considerat valabil ncheiat. 6. Condiiile lucrului vndut A) lucrul s fie n comer (in circuitul civil)18 Principiul este acela al liberei circulaii a lucrurilor, iar prohibiia poate fi absoluta (pentru lucrurile care, prin natura lor sau prin lege sunt de uz sau interes public sunt inalienabile) i relativa (pentru lucrurile care pot fi vnzare-cumprare numai de ctre anumite persoane sau n anumite condiii): 1. In sensul propriu-zis al cuvntului sunt scoase din circuitul civil lucrurile care, prin natura lor nu pot face obiectul dreptului de proprietate: lucrurile comune (rex communis) cum ar fi aerul, razele soarelui, apa marii sau din rul curgtor, care, fiind inepuizabile, nu aparin nimnui, i al crui uz este comun tuturor (art. 647 C.civ.), n condiiile i limitele prevzute de lege; 2. Bunurile din domeniul public al statului (de interes naional) sau al unitilor administrativ-teritoriale (de interes local) sunt inalienabile (bogiile de orice natura ale subsolului, cile de comunicaie, spaiul aerian, apele cu potenial energetic valorificabil i acelea ce pot fi folosite n interes public, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri stabilite de lege.
18 art. 963 C. civ. prevede c numai lucrurile ce sunt n comer pot fi obiectul unui contract; art. 1310 C. civ. stabilete c toate lucrurile care sunt n comer pot fi vndute, afar numai dac vreo lege a oprit aceasta,

3. n ceea ce privete bunurile din domeniul privat al statului i al unitilor administrativ teritoriale sunt supuse dispoziiilor de drept comun, atta timp cat prin lege nu se prevede astfel condiiile de vnzare-cumprare a acestora sunt cele comune, n msura n care prin lege speciala nu se prevede altfel. 4. Un caz de inalienabilitate temporara este cel prevzut de art. 32 al legii 18/1991, republicata, prin care, persoanele crora li s-a "constituit" (nu "reconstituit") dreptul de proprietate asupra unor terenuri, nu pot nstrina aceste terenuri prin acte ntre vii timp de 10 ani socotii de la nceputul anului urmtor celui n care s-a fcut nscrierea proprietii. Aici nu este vorba de o incapacitate de nstrinare prevzuta intuituu personae, ci de o inalienabilitate propter n rem, adic nu n consideraia persoanei care tranzacioneaz, ci a lucrului (important, deoarece n cazul decesului titularului dreptului, interdicia de vnzare-cumprare rmne); 5. Bunurile care constituie monopolul statului pot fi vnzare-cumprare, n condiiile prevzute de lege, numai de_ ctre persoane fizice sau juridice autorizate (ex: tutun, chibrituri); 6. Exista i bunuri care, dei sunt n circuitul civil, din motive de ordine publica sau economico-sociala, pot ____ fi vnzare-cumprare numai cu respectarea unor prevederi legale speciale (armele, muniiile i materiile explozive, produsele i substanele stupefiante; 7. n principiu, un bun nu poate fi declarat inalienabil (scos din circuitul civil) prin voina omului (ex prin clauza testamentara), deoarece o asemenea clauza contravine principiului liberei circulaii a bunurilor i dreptului proprietarului de a dispune liber i absolut de bunul sau. Inalienabilitatea convenionala poate fi recunoscuta valabil dac se justifica printr-un interes serios i legitim (ex: garantarea executrii unei obligaii: de plata a preului, a unei 27

26

rente viagere n favoarea unui ter) sau a altui interes (ex: interdicia nstrinrii bunului transmis minorului pana la majoratul lui). CONDIII: interes i caracter temporar si, de asemenea, s nu contravin ordinii publice i bunelor moravuri. Dac clauza de inalienabilitate nu ntrunete cerinele artate numai clauza urmeaz s fie declarata nul (dac nu este cauza determinanta a ncheierii contractului). Sanciunea nulitii contractului ncheiat cu nerespectarea clauzei de inalienabilitate poate fi aplicata numai dac inalienabilitatea este prevzuta de lege. Dac clauza de inalienabilitate este valabil si, cu toate acestea bunul este nstrinat, stipulantul clauzei/succesorii si poate cere: -Rezoluiunea (revocarea) nstrinrii iniiale (cu daune-interese) pentru neexecutare de obligaii: -Sau, repararea prejudiciului cauzat prin nerespectarea clauzei. Terul dobnditor de buna credina se va putea apar: -Prin invocarea art. 1909 C. Civil (in cazul mobilelor); -Prin invocarea uzucapiunii (in cazul imobilelor). B) Lucrul s existe (existena actuala sau viitoare) 1. Dac prile au avut n vedere un lucru existent, dar care era pierit total n momentul ncheierii contractului, sau un lucru care nu a existat n realitate vnzarea este nul absolut (deoarece obligaia vnztorului este lipsita de obiect); 2 dac lucrul exista n momentul ncheierii contractului, dar a pierit n parte anterior (sau mai multe lucruri formeaz obiectul contractului, dar numai o parte au pierit), cumprtorul poate alege: s renune la contract (rezoluiune) sau s ceara executarea asupra prii ramase, cu o reducere proporionala de pre. Alegerea nu trebuie s fie abuziva (ex: renunare la contract, dei partea pierit este nensemnata, sau cele doua sau mai multe lucruri cumprate nu sunt interdependente).

n principiu, cumprtorul poate renuna la contract alunei cnd executarea parial nu duce la realizarea scopului contractului. Riscul pieirii totale sau pariale a lucrului aparine vnztorului (res perii domino), cu excepia cazului n care operaiunea are caracter aleatoriu. 3. Vnzare-cumparare este valabil dac are ca obiect un bun viitor, cu excepia motenirilor nedeschise. Nerealizarea lucrului nu afecteaz valabilitatea contractului. Vnztorul: -Va pierde preul; -Va fi obligat la plata daunelor-interese pentru neexecutare, cu excepia cazului n care dovedete o cauza exoneratoare de rspundere. Cumprtorul nu va fi obligat s plteasc preul, chiar clac lucrul nu a pierit din cauza vnztorului (acesta fiind cel care suporta riscul pieirii bunului). C) Lucrul s fie determinat sau determinabil, licit i posibil; D) Vnztorul trebuie s fie proprietarul lucrului individual determinat (in caz contrar nu poate transmite: nemo dat quod nan habet sau nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet) n cazul n care vnztorul transmite un lucru care nu este al sau: 1. Dac prile (sau cel puin cumprtorul) au fost n eroare, vnzarea este anulabila pentru eroare asupra calitii eseniale a vnztorului (de proprietar al bunului). Nulitatea poate fi ceruta: - pe cale de aciune (cnd preul s-a pltit) - pe cale de excepie (cnd preul nu s-a pltit) numai de ctre cumprtor; vnztorul nu poate cere anularea chiar dac a fost de buna credin; cumprtorul nu mai poate cere anularea dac vnztorul a devenit proprietarul bunului dup vnzare sau dac vnzarea este ratificata de ctre adevratul proprietar. 29

28

Dac cumprtorul este evins de ctre adevratul proprietar nainte de a fi cerut anularea, obligaia de garanie a vnztorului pentru eviciune subzista. Adevratul proprietar nu poate cere anularea (este ter fata de contract), dar poate introduce aciunea n revendicare. Cumprtorul se poate apar invocnd art. 1909 C civil sau uzucapiunea (contractul ncheiat cu vnztorul neproprietar putnd fi invocat ca just titlu pt. Uzucapiunea de 10-20 de ani i pentru dobndirea fructelor. 2. Dac prile erau n cunotina de cauza, exista mai multe opinii: A) vnzarea este valabil (vnztorul s-a obligat s procure bunul mai trziu, n caz de neexecutare fiind pasibil de plata daunelor interese). - nu B) vnzarea lucrului altuia n cunotina de cauza are o cauza ilicita i deci este nul absolut (art. 948 C. Civ), cu excepia svririi actului n cadrul exercitrii legale a comerului. Dac contractul s-a ncheiat n frauda dreptului proprietarului - nulitate absoluta (fraus omnia corrumpit). Dac bunul face parte din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, contractul este nul n absolut toate cazurile (chiar dac cumprtorul a fost de buna-credina). 3. n cazul bunurilor aflate n indiviziune, se aplica regulile specifice strii de indiviziune: - Dac unul dintre coproprietari nstrineaz ntregul bun (nu doar cota s parte indiviza), fr acordul celorlali coproprieti, vnzarea nu este nula, ns dreptul cumprtorului asupra bunului respectiv este supus unei condiii pe tot timpul indiviziunii. Dup ncetarea strii de indiviziune, dreptul dobnditorului va depinde de rezultatul partajului: -Dac bunul intra n lotul vnztorului, vnzarea va fi considerata valabil retroactiv;
30

- Dac bunul intra n lotul altui coproprietar, vnzarea va fi nul (pentru lipsa calitii de proprietar a vnztorului).

7. Condiiile preului
A) s fie stabilit n bani; dac nu, contractul poate fi calificat altfel: schimb, dare n plata, sau alt contract nenumit19. Spre exemplu: dac proprietatea se transmite n schimbul ntreinerii pe viata (nu este vnzare, pentru ca obligaia de ntreinere este de a face, nu echivaleaz cu un pre), sau dac contraechivalentul este o prestaie periodica n bani (este renta viager). B) s fie determinat sau determinabil: -Este determinat - dac cuantumul (nu modalitatea de plata) este hotrt de pri n momentul ncheierii contractului; -Este deteminabil - dac sunt precizate doar elementele cu ajutorul crora va fi deteminat preul. -Dac stabilirea lui este lsata la aprecierea unui ter ales de comun acord de ctre pri sau de ctre o persoana determinata de pri (nu este un arbitru, dar nu are nici calitatea de expert, ci este, de fapt, mandatarul comun al prilor care, prin derogare de la dreptul comun, nu poate fi revocat dect prin acordul comun al prilor). Dac preul rmne la aprecierea ulterioara a prilor sau a unei pri, sau dac terul nu desemnat nu poate sau nu vrea s determine preul, vnzarea este nul de drept (nu este acelai lucru atunci cnd prile stabilesc terul mai trziu - vnzarea se considera ncheiata n acel moment), n nici un caz instana nu e competenta s determine preul sau persoana terului.
-----------------------------------------19 F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Universul juridic, Bucuresti 2007, p. 34

31

n cazul n care exista preuri legale obligatorii, prile sunt obligate s se conformeze, respectiv se subnelege ca prile au avut n vedere acel pre: - Dac prile au stabilit un alt pre, acesta se nlocuiete de drept cu cel legal; -Dac contractul a fost executat cu alt pre, diferena urmeaz s fie pltit (vnztorul are aciune contractuala), respectiv restituita (plata nedatorata). C) s fie sincer i serios: -Este sincer un pre real, care nu e stabilit n mod fictiv, ci n scopul de a fi cerut i pltit n realitate: - n cazul n care preul este simulat, contractul este nul ca vnzare-cumprare; poate fi recunoscut valabil ca o donaie deghizata, dac sunt ndeplinite condiiile donaiei20; -Preul trebuie s fie serios, adic s nu fie derizoriu, adic att de disproporionat fa de valoarea lucrului nct s nu poat constitui obiectul obligaiei cumprtorului; seriozitatea este lsata la aprecierea instanei; dac preul este derizoriu, contractul este nul ca vnzare-cumprare, dar poate subzista ca donaie, dac sunt ndeplinite condiiile21; -Dac preul este sincer i serios, contractul este valabil chiar dac preul este mult inferior/superior valorii reale a lucrului vndut; prin derogare se poate cere anularea pentru leziune (aciunea n resciziune) daca: - Exista disproporie vdita ntre valoarea lucrului i pre, -Lezatul este un minor ntre 14 - 18 ani care a ncheiat singur contractul (si nu se cere autorizarea prealabila a

autoritii tutelare pentru acel contract) i nu 1-a ratificat expres sau tacit dup ce a mplinit 18 ani -Dac contractul este ncheiat de o persoana incapabila (sub 14 ani sau pusa sub interdicie), acesta este anulabil chiar fr leziune. Dac partea lezata este un major, nu poate introduce aciunea n resciziune, dar, n mod excepional, dac cineva profita de netiina, ignoranta, stare de constrngere pentru a obine avantaje disproporionate, contractul poate fi considerat nul pentru ca s-a ntemeiat pe o cauza imorala22.

8. Efectele contractului de vnzare-cumprare


Interpretarea clauzelor contractului Efectele contractului reprezint obligaiile pe care contractul le creeaz pentru pri. Pentru a interpreta clauzele exista anumite reguli: De regula, daca nelesul este ndoielnic, interpretarea se face n favoarea debitorului; ns, n materie de vnzare exista o regula speciala i derogatorie: vnztorul trebui s explice i s stabileasc clar clauzele centratului; clauzele care nu sunt clare se interpreteaz in contra vnztorului (in dubio contra stipulatem); n materie de vnzare, toate clauzele ndoielnice se interpreteaz n favoarea cumprtorului.

20

daca preul este deghizat parial (fr s devin derizoriu), contractul este valabil ca vnzare-cumprare, se aplica regulile de la simulaie i cele fiscale. :2l F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, p. 34

32

22 Toader C., Drept civil. Contracte speciale, Ed. AII Beck, Bucureti, 2003, p. 56 33

SECIUNEA II. OBLIGAIILE VNZTORULUI

-Sa predea lucrul vndut cumprtorului; -Sa garanteze contra eviciunii i contra viciilor; -Nu este prevzuta obligaia de a transmite proprietatea lucrului vndut, deoarece aceasta se produce, de regula, prin ncheierea contractului. 1. Predarea lucrului vndut A) Obligaia principala de predare (punerea la dispoziie a lucrului vndut; nu are semnificaia transferului dreptului de proprietate i nici a posesiei, ci doar a deteniei, cumprtorul posednd, din momentul ncheierii contractului, corpore alieno)23: Modul de executare:
s*

-In unele cazuri atitudine pasiva; ex: lsarea lucrului la dispoziia cumprtorului; -In alte cazuri - atitudine activa; ex: ndeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru ca cumprtorul s ntre n posesia lucrului (predarea cheilor, eliberarea cldirii) Termenul i dovada predrii -se aplica regulile generale referitoare la executarea obligaiilor; Locul predrii: -In cazul n care lucrul poate fi localizat n momentul ncheierii contractului, predarea se face la locul unde se afla acesta; -In celelalte cazuri, regula este ca predarea s se fac la domiciliul debitorului (vnztorul) plata este cherabil. Cheltuielile de predare - sunt n sarcina vnztorului (cntrire, msurare, numrare); cheltuielile ridicrii sunt n

sarcina cumprtorului, dac nu este stipulaie contrara (ex: dac s-a stabilit ca locul prestrii este la domiciliul cumprtorului, cheltuielile de transport sunt n sarcina vnztorului); Obiectul predrii: lucrul vndut trebuie predat n msura determinata prin contract i n starea n care se gsea n momentul ncheierii contractului; n cazul bunurilor de gen sau viitoare se aplica regulile generale referitoare la obiectul pltii. Reguli speciale sunt prevzute n materie de vnzare de imobile (aplicabile n lipsa de stipulaie contrara n contract, ca si n caz de frauda): A) dac vnzarea s-a fcut "cu artare de cuprinsul sau i pe att msura (m.p.)", si, ulterior se constata ca ntinderea nu corespunde celei artate n contract: - Dac ntinderea este mai mica, cumprtorul poate cere completarea, dac vnztorul mai are teren, sau reducerea proporionala a preului; rezolutiunea doar dac imobilul nu mai poate fi folosit pentru destinaia avuta n vedere; - Dac ntinderea este mai mare, cumprtorul este obligat s plteasc excedentul; el poate cere rezolutiunea doar dac excedentul (dovedit prin msurare) depete a 20 - parte din ntinderea artat n contract. B) dac vnzarea este fcut altfel dect pe msura (adic pe pre global): -Diferena - n plus sau n minus - fata de ntinderea declarata nu se ia n considerare dect dac depete a 20-a parte din ntindere; - n caz de excedent peste a 20-a parte - spor al preului, i cumprtorul poate opta i pentru rezoluiune; - n caz de lipsa cu mai mult de a 20-a parte - micorare a preului, ns cumprtorul nu poate cere completarea terenului sau rezolutiunea contractului.

F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, p. 36
23

34

35

C) dac s-au vndut doua (sau mai multe) imobile (cu artarea ntinderii) printr-un singur contract i pre, iar ntinderea unuia este mai mare i a altuia mai mica, diferenele de pre datorate se compenseaz. In cazul n care cumprtorul cere rezoluiunea, el are dreptul, pe lng pre, la restituirea cheltuielilor vnzrii i la daune-interese. Dac pstreaz imobilul, este obligat s plteasc diferena de pre. Dreptul la aciune pentru cele artate mai sus se prescrie intr-un an de la ncheierea contractului. -Fructele: vnztorul trebuie s predea, o dat cu lucrul, i fructele percepute dup momentul transferrii dreptului de proprietate, n schimb, vnztorul are dreptul la restituirea cheltuielilor fcute pentru producerea fructelor. -Accesoriile: cumprtorul are dreptul la accesoriile lucrului vndut i la tot ce a fost destinat uzului sau perpetuu. B) Obligaia accesorie predrii este aceea de conservare a lucrului vndut pana n momentul predrii (in cazul n care lucrul nu a fost predat n momentul ncheierii contractului). Efectele acestei obligaii: n caz de deteriorare/pieire a lucrului, vnztorul rspunde ca un depozitar; -ntruct conservarea se face n numele i pe seama lui, cumprtorul trebuie s plteasc cheltuielile conservrii. C) Sanciunea nerespectrii obligaiei de a preda lucrul: -Cumprtorul poate invoca excepia de neexecutare (excepia non adimpleti contractus); -Poate cere rezoluiunea contractului cu daune-interese;

-Poate cere executarea contractului, iar dac nu este posibil poate cere daune-interese sau procurarea bunurilor de gen de la teri pe seama vnztorului, n cazul predrii cu ntrziere, cumprtorul are dreptul la daune-interese, dar numai de la data punerii n ntrziere a vnztorului. 2. Obligaia de garanie Vnztorul trebuie s fac tot ce-i st n putin pentru a asigura cumprtorului stpnirea - linitita (contra evictiunii) i utila (contra viciilor) - a lucrului vndut. I) Garania contra evictiunii Eviciunea reprezint pierderea proprietii lucrului (in tot sau n parte) sau tulburarea cumprtorului n exercitarea prerogativelor de proprietar -Vnztorul este de drept obligat s-l garanteze pe cumprtor de eviciunea totala sau parial precum i de sarcinile care nu au fost declarate la ncheierea contractului; - Aceasta obligaie subzist i fa de subdobnditor, chiar dac acetia sunt succesori cu titlu particular i cu titlu gratuit (ex: donatar), i cu toate ca cumprtorul iniial (donatarul) PU rspunde fata de donatar; dac contractul s-a ncheiat prin intermediar, acesta nu rspunde pentru eviciune dect dac s-a comportat ca vnztor aparent (ex: mandat simulat prin interpunere de persoane); A) Garania contra evictiunii rezultnd din fapte personale: Fapt personal const n orice fapt sau act - anterior vnzrii, dar tinuit fata de cumprtor, sau ulterior vnzrii, dar neprevzut n contract svrit de ctre vnztor sau succesorii lui universali sau cu titlu universal , de natura a-1 tulbura pe vnztor n linitita folosina, indiferent ca este vorba de o tulburare de fapt (ex: deposedarea de bun) sau de drept (ex: invoca un drept de uzufruct sau de abitaie). 37

36

-Cumprtorul se poate apra mpotriva vnztorului opunndu-i "excepia de garanie" (cine trebuie s garanteze pentru eviciune nu poate s eving); astfel vnztorul nu poate s eving nici mcar dac dobndete o noua calitate, pe care nu o avea la ncheierea contractului (ex: a vndut lucrul altuia, apoi 1-a motenit pe adevratul proprietar); -Obligaia de garanie este o obligaie patrimoniala dup moartea vnztorului, aceasta se transmite succesorului universal sau cu titlu universal; avnd n vedre cele de mai sus, excepia de garanie poate fi invocata i cnd adevratul proprietar l motenete pe vnztor, dac tulburarea provine din partea motenitorului; - Excepia de garanie nu poate fi opusa succesorilor cu titlu particular ai vnztorului (nu sunt inui de obligaiile autorului lor); este situaia n care vnztorul vinde imobilul de doua ori i primul cumprtor l revendica de la cel de al doilea (procesul nu pate fi soluionat prin invocarea excepiei de garanie dect de ctre al doilea cumprtor dac primul cumprtor (reclamantul) cumuleaz i calitatea de vnztor; -Obligaia de garanie a vnztorului pentru fapte proprii (svrite nainte sau dup ncheierea contractului de vnzare-cumprare) vizeaz nu numai tulburarea directa a cumprtorului, dar i eviciunea care se realizeaz prin intermediul unui ter; ex: vnztorul vinde imobilul de doua ori, rspunde de eviciune fata de primul cumprtor dac cel de-al doilea si-a transcris titlul naintea primului; sau, dup vnzarea unui imobil, vnztorul l ipotecheaz i creditorul ipotecar trece la realizarea garaniei;

ter. - Vnztorul va trebui sa-l apere pe cumprtor de tulburarea ce provine din partea unui ter, iar dac nu reuete va fi obligat s suporte consecinele eviciunii; -Obligaia aceasta exista dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: - Sa fie vorba de o tulburare de drept; - Cauza eviciunii s fie anterioara vnzrii; - Cauza eviciunii s nu fi fost cunoscuta de cumprtor. - La aceste condiii se aduga uneori condiia unei aciuni n justiie intentata de cate ter mpotriva cumprtorului; n literatura de specialitate se arat ns i cazuri de eviciune care nu sunt consacrate printr-o hotrre judectoreasca (dreptul terului este att de evident nct cumprtorul renun la lucru fr judecata; cumprtorul de la neproprietar devine proprietarul lucrului pe cale de motenire; cumprtorul pltete creana ipotecara pentru a degreva imobilul i a-l pstra); pe de alta parte, cumprtorul nsui poate introduce aciune mpotriva terului care a pus stpnire pe lucru; obligaia de garanie contra eviciunii nu poate fi condiionata de aciunea n justiie a terului. Tulburarea din partea terului s fie o tulburare de drept - In contra tulburrilor de fapt, cumprtorul se poate apar singur prin mijloacele legale (cum ar fi aciunile posesorii); Dreptul invocat de ter poate fi un drept real (drept de proprietate, drept de uzufruct); Vnztorul rspunde pentru existena unor servituti nedeclarate i care sunt neaparente (cele aparente se presupune ca sunt cunoscute i acceptate de cumprtor);
39

- Orice convenie contrara garaniei pentru eviciune este nul (obligaia negativa a vnztorului de a nu l tulbura pe cumprtor n linitita folosin fiind de esena vnzrii. B) Garania contra eviciunii rezultnd din fapta unui

38

dac n schimb, imobilul a fost vndut ca fond dominant, vnztorul rspunde dac servitutea nu exist (se presupune ca acest fapt micoreaz valoarea imobilului); - In cazul ipotecilor i a privilegiilor, obligaia se declaneaz numai dac debitorul principal nu pltete, i creditorul trece la executarea garaniei; - Poate exista eviciune i n cazul invocrii de ctre ter a unui drept de crean; de exemplu: contract de locaiune ncheiat de ctre vnztor (care, n anumite condiii, este opozabil cumprtorului) sau de existena unor mbuntiri aduse de locatar, de care cumprtorul nu avea cunotina la ncheierea contractului vnztorul este obligat s rspund pentru eviciune. Tulburarea din partea terului s aib o cauza anterioara vnzrii - Vnztorul nu rspunde pentru mprejurri ivite dup ncheierea contractului, dect dac eviciunea provine dintrun fapt personal; - Ex: pentru uzucapiunea, chiar nceput anterior vnzrii, dar definitivata dup, vnztorul nu va rspunde deoarece cumprtorul, devenit proprietar, putea s ntrerup prescripia achizitiva. Necunoaterea cauzei eviciunii de ctre cumprtor - Dac a avut cunotina, nseamn ca a acceptat riscul contractul are caracter aleatoriu; - Sarcina probei cunoaterii cauzei eviciunii de ctre cumprtor incumba vnztorului (cine pretinde trebuie s dovedeasc). II. Natura i modul de funcionare a obligaiei de garanie Cat timp eviciunea nu s-a produs - Obligaie de a nu face (indivizibila, de exemplu: ntre motenitorii vnztorului sau ntre mai muli vnztori

coproprietari): vnztorul trebuie s se abin de la orice fapt ce ar putea avea drept consecina tulburarea cumprtorului; Dac eviciunea este pe cale s se produc - Obligaie de a face (vezi mai sus): vnztorul este obligat s l apere pe cumprtor mpotriva preteniilor terului; el trebuie introdus in proces de ctre cumprtor. Printr-o cerere de chemare n garanie; - Dac vnztorul nu este introdus de cumprtor n proces, cumprtorul se poate ntoarce apoi mpotriva acestuia, intrun alt proces; n aceasta aciune ns, vnztorul i poate opune cumprtorului excepia procesului ru condus (exceptio mali processus) dac dovedete ca introdus n proces, ar fi reuit s l apere pe cumprtor mpotriva preteniilor terului. Dac eviciunea s-a produs - Obligaie de a da (obligaie divizibila): se angajeaz rspunderea vnztorului (sau a succesorului su universal sau cu titlu universal) pentru pagubele suferite de cumprtor. III. Efectele obligaiei de garanie n caz de eviciune consumata - Drepturile cumprtorului (sau ale succesorului sau n drepturi, fie i cu titlu particular) sunt stabilite dup cum eviciunea a fost totala sau parial; Eviciunea total - Vnztorul este obligat s restituie integral preul primit, chiar dac valoarea lucrului s-a micorat din cauze fortuite ori din neglijenta cumprtorului (acesta are dreptul s fie neglijent cu privire la un lucru pe care l considera al sau); singura excepie: foloasele realizate de cumprtor din stricciunile aduse lucrului; Vnztorul este obligat s restituie preul i n ipoteza exercitrii dreptului de ctre un subdobnditor, indiferent dac acesta a obinut bunul la un pre mai mare sau cu titlu

40

41

gratuit (deoarece drepturile cumprtorului legate de lucru se transmit subdobnditorului); - Cumprtorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat s le napoieze terului evingtor;este vorba de fructele percepute dup ce cumprtorul a devenit de rea credina (a luat cunotina de dreptul terului asupra lucrului), deoarece la valoarea fructelor percepute cat timp a fost de buna credina are dreptul oricum; - Cumprtorul are dreptul s ceara restituirea cheltuielilor de judecata (att a procesului din care a rezultat eviciunea, cat si, dac este cazul, ale aciunii n regres contra vnztorului; la acestea se adaug i cheltuielile contractului; - Cumprtorul mai are dreptul la daune-interese conform dreptului comun, cu respectarea urmtoarelor reguli speciale: - Vnztorul trebuie s plteasc cumprtorului sporul de valoare dobndit de lucru ntre momentul ncheierii contractului i data producerii evictiunii, indiferent de cauza producerii excedentului de valoare, dac acesta a fost sau nu previzibil i dac cumprtorul a fost sau nu de buna credin; - Vnztorul este obligat s restituie cumprtorului cheltuielile necesare (fcute pentru conservarea lucrului) i utile (care sporesc valoarea lucrului), iar dac vnztorul a fost de rea credin, chiar i cheltuielile voluptuarii (fcute n scop de lux sau de plcere). Aceste cheltuieli vor trebui restituite n primul rnd de ctre terul evingtor, vnztorul fiind garant doar n subsidiar, ns terul poate fi Obligat doar la restituirea cheltuielilor necesare (dac nu se compenseaz cu valoarea fructelor) i utile (acestea numai n limita sporului de valoare). Pentru rest rspunde numai vnztorul. Eviciunea pariala are ca obiect fie o fraciune din lucru sau o cota ideala din dreptul de proprietate, fie valorificarea sau negarea unui alt drept cu privire la lucru;

cumprtorul poate alege ntre rezoluiunea vnzrii i meninerea vnzrii cu despgubiri: Dac eviciunea este att de importanta nct cumprtorul nu ar fi cumprat dac ar fi prevzut-o, el poate cere rezoluiunea vnzrii. Cumprtorul va restitui bunul aa cum a rmas dup eviciune i va primi preul i despgubiri ca n cazul evictiunii totale; - Dac vnztorul nu cere sau nu obine rezoluiunea, el are dreptul la valoarea prii pierdute (socotita n momentul evictiunii). Vnztorul nu poate oferi i nici cumprtorul nu poate cere o parte din pre, proporional cu partea evinsa, indiferent de creterea sau de scderea valorii de vnzare; - n cazul servitutilor (active sau pasive) sau a altor drepturi, dac nu intervine rezoluiunea, cumprtorul are dreptul la daune-interese. Aciunea n garanie pentru eviciune a cumprtorului mpotriva vnztorului se prescrie n termenul general. Termenul ncepe s curg de la data producerii evictiunii. Pana n acel moment obligaia vnztorului este condiional iar cumprtorul nu poate s acioneze. Modificri convenionale ale garaniei contra evictiunii: - Regimul legal al evictiunii nu are caracter imperativ poate fi modificat prin convenia prilor: Clauze de agravare a rspunderii vnztorului pentru fapte proprii, ale terilor sau chiar pentru evenimente fortuite -legea nu prevede limitri, ns clauzele trebuie s fie expres prevzute i clar exprimate, deoarece sunt de stricta interpretare; - Clauzele de exonerare (nlturare sau micorare a rspunderii) sunt prevzute doua limitri: -Obligaia negativa de rspundere a vnztorului pentru faptele personale nu poate fi nici nlturat i nici
43

42

micorat prin convenia ntre pri; atunci cnd intervine nulitatea clauzei (nu a contractului); n literatura de specialitate se admite ca exonerarea de garanie pentru fapte personale se admite totui dac vizeaz anumite fapte determinate, svrite nainte de ncheierea contractului i aduse la cunotina cumprtorului. -Exonerarea totala sau parial pentru fapta unui ter este permisa dar nu l poate scuti pe vnztor de restituirea preului (fr despgubiri), numai dac cumprtorul nu a cunoscut la ncheierea contractului pericolul evictiunii (in acest caz fiind vorba de un contract aleatoriu).

daca:

C) Garania contra viciilor lucrului vndut Noiune Vnztorul rspunde de viciile ascunse ale lucrului

Din cauza lor lucrul este impropriu ntrebuinrii dup destinaie. Dac viciile micoreaz intr-att valoarea de ntrebuinare, nct cumprtorul nu ar fi cumprat dac ar fi tiut sau ar fi pltit un pre mai redus (art. 1352). Cea de-a doua situaie prezint asemnare cu viciul de consimmnt al erorii asupra substanei obiectului. Deosebiri: In cazul viciului de consimmnt, din cauza acestui viciu cumprtorul nu a putut cumpra n substana s lucrul dorit i poate cere anularea contractului; In cazul art. 1352, cumprtorul a cumprat lucrul voit ns acesta este impropriu ntrebuinrii dup destinaie, sau valoarea de ntrebuinare este mult micorat eroarea se referitoarea la calitatea lucrului i cumprtorul nu poate cere anularea contractului, ci are o aciune n garanie contra vnztorului (ex: se vinde o casa despre care vnztorul afirma ca este din crmida, dar n realitate este din material lemnos se poate cere anularea; dac ns casa este construita din crmida
44

ns este afectata de vicii, intra n funciune obligaia de garanie pentru vicii.) Aceste vicii se mai numesc i redhibitorii, deoarece cumprtorul are la dispoziie o aciune redhibitorie (in garanie) prin care poate cere rezoluiunea contractului, dac nu se mulumete cu reducerea preului. Condiii (care toate trebuie dovedite de cumprtor): Viciul s fie ascuns (vnztorul nu rspunde de viciile aparente i despre care vnztorul a putut singur s se conving) - la o verificare normala, dar atenta, viciul nu putea fi cunoscut, i nici vnztorul s nu l fi comunicat cumprtorului (aprecierea se face n abstracto, avndu-se n vedere un cumprtor atent i diligent; Viciul s fi existat n momentul ncheierii contractului, chiar dac predarea se face ulterior; n cazul n care proprietatea nu se transmite n momentul ncheierii contractului, vnztorul rspunde i pentru viciile aprute ulterior vnzrii, dar pana n momentul transferrii dreptului de proprietate; Viciul s fie grav i din cauza lui lucrul s fie impropriu ntrebuinrii la care este destinat sau s se micoreze valoarea de ntrebuinare nct cumprtorul, dac ar fi tiut, nu ar fi cumprat sau ar fi pltit un pre mai redus. Rspunderea nu este condiionat de cunoaterea viciului de ctre vnztor, ci doar ntinderea rspunderii difer n funcie de aceasta. Obligaia de garanie pentru vicii se aplica la orice tip de vnzare, inclusiv antecontractul de vnzare-cumprare, indiferent dac bunul este un imobil sau un mobil sau de starea n care se afla acesta cu dou excepii: Nu exist obligaia de garanie n cazul vnzrii prin licitaie public care se face prin intermediul justiiei; n cazul vnzrii de drepturi succesorale - dac nu s-a obligat s garanteze coninutul universalitii vnztorul rspunde numai de calitatea s de motenitor.

45

Efectele i limitarea rspunderii vnztorului pentru


vicii

Cumprtorul are dreptul s cear fie rezoluiunea vnzrii, fie o reducere a preului, iar dac vnztorul a fost de rea credina, i daune-interese; Dreptul de opiune al cumprtorului ntre aciunea redhibitorie i aciunea estimatorie Aciunea redhibitorie este admisibila chiar dac natura viciului n-ar face lucrul absolut impropriu destinaiei sale normale. Totui instana poate aprecia ca dreptul de opiune a fost exercitat abuziv i s acorde doar o reducere a preului. In caz de admitere a aciunii redhibitorii, vnztorul este obligat s restituie preul i cheltuielile vnzrii, iar, n schimb, reprimete bunul. Dac cumprtorul a exercitat lucrul, aciunea redhibitorie poate fi exercitata de ctre subdobnditor. Aciunea estimatorie (aciunea speciala de reducere a preului) - poate fi intentata de cumprtor n loc de aciunea redhibitorie; se numete estimatorie deoarece deprecierea valorii lucrului se estimeaz prin expertiza; Dei legea reglementeaz numai opiunea ntre cele doua aciune, n literatura de specialitate i n practic se ntrevede i posibilitatea remedierii defeciunilor (nlturrii viciilor) de ctre sau n contul vnztorului, atunci cnd: Aceasta reparare este posibila; Repararea nu ar ocaziona cheltuieli disproporionate cu valoarea lucrului; Cnd asemenea soluie nu contravine cu interesele cumprtorului (ex: cnd lucrul era n stare noua). Acordarea de daune-interese n cazul viciilor ascunse vnztorul este obligat s plteasc daune-interese numai dac cumprtorul dovedete, cu orice mijloace de proba (inclusiv prezumii: cum ar fi aceea ca n cazul vnztorului profesionist ignoranta se prezuma a fi culpabila), ca vnztorul a fost de rea-credin (a cunoscut 46

viciile lucrului); dac nu cunotea viciul, poate fi obligat doar la restituirea preului i a cheltuielilor vnzrii; Aceasta spre deosebire de materia evictiunii, unde i vnztorul de bun-credina poate fi obligat la daune-interese. Dovada prejudiciului (majorarea preului, paguba suferita de cumprtor sau despgubirea pltit terului pentru paguba cauzata de accidentul survenit din viciul lucrului) trebuie s fie fcut de cumprtor. Dei art. 1356 C. Civ. vizeaz plata daunelor numai n cadrul aciunii redhibitorii, ea se admite i n cazul aciunii estimatorii. Riscul pieirii lucrului afectat de vicii Vnztorul este obligat s restituie preul i cheltuielile vnzrii, iar dac vnztorul a fost de rea-credin poate fi obligat la plata daunelorinterese; Dac lucrul afectat de vicii a pierit fortuit (sau datorita culpei cumprtorului) vnztorul nu rspunde pentru vicii. Termenul de intentare a aciunilor 6 luni dac viciile nu au fost ascunse cu viclenie; Termenul general de prescripie dac viciile au fost ascunse CM viclenie (vnztorul a fost de reacredin); Termenele ncep s curg de la data descoperirii viciilor ns cel mai trziu de la mplinirea unui an de la predarea lucrului de orice natura cu excepia construciilor (cel mai trziu la mplinirea a 3 ani de la predare) Aceste termene sunt privite, de regula, ca termene limita n care viciile ascunse trebuie s fie descoperite , deci ca termene legale de garanie pentru descoperirea lor nu sunt susceptibile de ntrerupere sau suspendare.

47

Dac viciile nu au fost invocate (pe cale de aciune sau pe cale de excepie) n cadrul termenului de prescripie, ele nu pot fi invocate pe cale de excepie n cadrul aciunii neprescrise intentate de vnztor pentru plata preului (termenul este de 3 ani). Modificri convenionale ale garaniei pentru vicii Dispoziiile de drept comun analizate mai sus sunt supletive prile sunt libere s agraveze, s limiteze sau chiar s nlture prin convenia lor aceasta obligaie a vnztorului printr-o clauza expresa. Clauza de limitare sau de nlturare a garaniei pentru vicii este valabil i produce efecte numai dac vnztorul a fost de buna-credina; dovada cunoaterii viciilor de ctre vnztor poate fi fcuta de ctre cumprtor cu orice mijloc de proba; n caz de rea-credina, clauza de exonerare nu poate fi invocata fata de cumprtorul de buna-credin; Clauzele de limitare sau de nlturare a rspunderii pot fi foarte variate (suprimarea totala a garaniei, posibilitatea intentrii numai a unei aciuni estimatorii, asigurarea numai a pieselor de schimb sau a garaniilor necesare); limitarea poate fi stipulat i sub forma scurtrii termenului de l an/3 ani; n schimb termenul de prescripie nsui nu poate fi modificat prin convenia prilor; Clauzele de agravare - nu comporta limitri. Stipularea unei clauze de agravare pentru orice vicii, inclusiv cele aparente, n cadrul unui termen mai scurt dect cel prevzut pentru descoperirea viciilor ascunse nu atrage de la sine - la expirare- ncetarea garaniei pentru viciile ascunse, dac termenul legal stabilit pentru descoperirea acestora nu a expirat (clauza de agravare nu poate fi transformata, prin interpretare, n contrariul ei). Pentru aceasta trebuie stipulata o clauza expresa, nu numai de agravare a garaniei, ci i de limitare a acesteia n timp (la o perioad mai scurt pentru descoperirea viciilor ascunse).

SECIUNEA III. OBLIGAIILE CUMPRTORULUI

De a plti preul; De a lua n primire lucrul vndut; Dac nu s-a prevzut altfel n contract, de a suporta cheltuielile vnzrii; Prile pot stipula i alte obligaii (ex: de a asigura pentru vnztor sau pentru alte personale folosin lucrului)

1. Plata preului Locul i data pltii Dac nu s-a prevzut altfel n contract, cumprtorul este obligat s plteasc preul la locul i n momentul n care i se face predarea lucrului vndut. Acest text este derogatoriu de la regulile generale sub doua aspecte: Conform regulilor generale plata se face, n lipsa de stipulaie contrara, la domiciliul debitorului, pe cnd n materia vnzrii, plata este portabila; dac ns prile deroga de la regula executrii concomitente, plata preului trebuie fcut la domiciliul debitorului, conform regulilor generale; n dreptul comun, n lipsa de termen, plata se poate cere imediat, iar n materie de vnzare - numai n momentul predrii lucrului vndut; n schimb, termenul prevzut pentru plata preului nu afecteaz obligaia vnztorului de a preda lucrul vndut. Dac prile au stabilit un termen pentru plata preului (vnzare pe credit), la scadenta vnztorul trebuie s plteasc datoria n ntregime, doar dac prile nu s-au neles ca preul s fie pltit n mod fracionat (vnzare n rate); In toate cazurile de vnzare n rate cumprtorul are dreptul s plteasc cu anticipaie, deoarece se presupune ca termenul a fost convenit n favoarea sa; dobnda stipulata va fi ns calculata i datorata pana la termenul stabilit n contract,
49

48

dac vnztorul nu consimte la recalcularea ei n funcie de data pltii. Cnd cumprtorul are motive s se teama de vreo eviciune, el are dreptul s suspende plata preului pn cnd vnztorul va face s nceteze tulburarea sau ii va da o cauiune, afar de cazul n care s-a stipulat ca preul se va plti i atunci. Dobnda preului Cumprtorul este obligat s plteasc dobnda preului pana la efectiva achitare a preului n urmtoarele cazuri: Dac exista convenie n acest sens ; Dac lucrul vndut i predat este productor de fructe (civile sau naturale);
/s

In toate celelalte cazuri dac i numai n momentul n care cumprtorul a fost pus n ntrziere printr-o notificare (nu neaprat prin chemare n judecata). Dobnda datorata va fi cea legala dac prin convenie nu s-a stabilit o dobnda mai mica. Sanciunea neplii preului: Vnztorul poate alege intre: Obligarea cumprtorului la executarea n natura a obligaiei - ntotdeauna posibil dac vnztorul este solvabil, fiind vorba de o suma de bani; aciunea are caracter personal i se prescrie n termenul general de prescripie; Vnztorul nu este obligat s ceara executarea silita poate fie s invoce excepia de neexecutare (dac lucrul vndut nu a fost predat cumprtorului) fie, dac a predat, e gata s predea sau nu nelege s invoce excepia s ceara rezoluiunea contractului pentru neplata preului (inclusiv a dobnzilor), aceste sanciuni fiind indivizibile (in caz de transmitere a obligaiei de plata asupra motenitorilor cumprtorului sau a creanei asupra motenitorilor vnztorului: Excepia de neexecutare (confundata cu dreptul de retenie dac cumprtorul a devenit proprietar nainte de
50

invocarea ei) vnztorul refuza s predea dac cumprtorul nu pltete preul i nu beneficiaz de un termen suspensiv; dac cumprtorul beneficiaz de un termen suspensiv, vnztorul nu poate invoca excepia dect dac cumprtorul a deczut din beneficiul acestui termen (a czut n faliment sau a devenit insolvabil) cazuri n care vnztorul va fi obligat s predea numai dac cumprtorul da cauiune ca va plti la termen; Excepia de neexecutare poate fi ceruta de vnztor cu urmtoarele precizri: n materia vnzrii de imobile instana nu acorda termen de gratie dac vnztorul este n pericol s piard i preul i bunul; dac asemenea pericol nu exista instana poate acorda un singur termen de gratie (cumprtorul pltete sau pierde bunul); Dac exist pact comisoriu expres care prevede rezoluiunea de drept a contractului pentru neplata preului, acesta se produce fr intervenia justiiei ns numai dup punerea n ntrziere a cumprtorului cu excepia cazului n care prile au renunat expres la necesitatea punerii n ntrziere (pact comisoriu de ultim grad); Aciunea n rezoluiunea vnzrii este reala se urmrete nu persoana ci bunul, deci poate fi intentata mpotriva persoanei n mana creia se afla lucrul vndut cu 3 restricii: Rezoluiunea rmne fr efect n contra autoritilor publice (exemplu: rechiziie sau expropriere); Rezoluiunea pentru neplata preului nu este opozabil terilor dobnditori de drepturi reale asupra lucrului vndut (care au ndeplinit actele necesare ca dreptul lor s fie opozabil terilor) dect dac vnztorul a ndeplinit cerinele legii pentru conservarea privilegiului sau de vnztor: Dac bunul e un imobil - prin transcrierea actului de vnzare n care se face meniune de neplata preului, nainte ca terul dobnditor s i transcrie titlul sau;

51

2. Luarea n primire a lucrului vndut


Cumprtorul este obligat s ia n primire bunul la locul i la termenul la care vnztorul este obligat sa-l predea, suportnd i cheltuielile ridicrii de la locul predrii. n caz de neexecutare dup punerea n ntrziere a cumprtorului, vnztorul poate cere: Obligarea cumprtorului la luarea n primire a lucrului, la nevoie sub sanciunea pltii de daune cominatorii; Autorizarea instanei sa-l depun n alt loc dac are nevoie de locul n care se gsete, cheltuielile de transport fiind n sarcina cumprtorului. Vnztorul mai poate opta pentru rezoluiunea contractului cu daune-interese; dac prile nu au stipulat un pact comisoriu expres care s aib ca efect rezoluiunea de drept, aceasta se face pe cale judectoreasca: Prin derogare de la regula rezoluiunii judiciare, n cazul produselor care se deterioreaz repede i a altor lucruri mobile (in special efecte i aciuni supuse fluctuaiilor de valoare), codul civil prevede rezoluiunea contractului chiar i fr punerea n ntrziere dar numai dac n contract s-a stabilit termenul ridicrii i numai n favoarea vnztorului (care poate renuna la beneficiul lui cernd executarea) dac nerespectarea termenului de ridicare nu se datoreaz faptei sale; Cumprtorul nu ar putea invoca aceasta rezoluiune pentru a se elibera de obligaie de a plti preul; Vnztorul, dac a valorificat lucrul vnzndu-1 unui ter, nu poate retine preul ncasat de la primul cumprtor; el are ns dreptul la daune-interese (cum ar fi diferena ntre preul obinut i cel iniial); Cumprtorul nu ar putea pretinde diferena dac vnztorul a valorificat lucrul dup rezoluiunea de drept a contractului la un pre mai mare; rezoluiunea opereaz numai n folosul vnztorului. 52

3. Suportarea cheltuielilor vnzrii


Cumprtorul mai este obligat, n lipsa de stipulaie contrara, s plteasc, ca accesoriu al preului, cheltuielile vnzrii (cu actul, taxe de timbru, de autentificare, de publicitate imobiliara etc.); dac cumprtorul pretinde ca s-a neles cu vnztorul s plteasc parte din cheltuieli, trebuie s fac dovada (dac nu s-a prevzut n actul de vnzare-cumprare); cheltuielile nu pot fi puse n sarcina vnztorului pe baza unor simple prezumii24; Prevederile Codului civil referitoare la vnzare, precum i nelegerea prilor nu sunt opozabile statului; aceste reguli vizeaz numai raporturile ntre pri (vnztor-cumprtor i succesorii lor n drepturi); spre exemplu: dac avocatul care a redactat contractul i a efectuat alte acte este mandatarul ambelor pri, ele vor rspunde solidar pentru plata onorariului; Regulile care reglementeaz raporturile prilor cu terii, nu modifica ns reglementarea aplicabila ntre pri (art. 1305); ex: dac una din pri (contrar obligaiilor contractuale dintre fie) pltete n ntregime, va avea aciune n regres n contra celeilalte pri, deoarece obligaia ambelor pri (solidara) este prevzut numai n favoarea terului.
SECIUNEA IV.

VARIETI DE VNZARE

Pentru anumite varieti de vnzare sunt prevzute anumite reguli speciale:

1. Vnzarea dup greutate, numr sau msur Noiune, ncheiere Are ca obiect lucruri de gen, dar dintr-un lot determinat i este necesar s se procedeze la cntrire, numrare sau
24 D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, p43

53

msurare, fie pentru individualizarea cantitii vndute din lot, fie pentru determinarea preului; Vnzarea este perfecta din momentul n care prile au czut de acord asupra lucrului i asupra preului n caz de neexecutare din partea vnztorului, cumprtorul este n drept s ceara fie executarea, fie rezoluiunea cu daune-interese; Efecte Proprietatea i riscurile nu se transmit pana la numrare, msurare sau cntrire, deoarece nu este individualizat lucrul vndut sau preul, iar n caz de pieire determinarea nici nu r fi posibila; Dac pieirea este fortuita, vnztorul nu va putea fi obligat s plteasc daune-interese dar nici nu va putea s ceara preul (suporta riscul lucrului i riscul contractului). Delimitarea fata de vnzarea cu grmada: Vnzarea cu grmada are ca obiect o cantitate determinata prin masa ei (ex: grul aflat intr-un hambar), iar preul este determinat global pentru ntreaga cantitate; Proprietatea i riscurile trec asupra cumprtorului din momentul ncheierii contractului, deoarece lucrul vndut i preul sunt bine individualizate.

sarcina vnztorului (proprietar sub condiie rezolutorie), deoarece proprietatea nu a fost transmisa; Dup ndeplinirea condiiei, cumprtorul devine proprietar n mod retroactiv. Delimitarea fata de vnzarea pe gustate: Exista mrfuri (ex: vinul) pe care cumprtorul le gusta nainte de le cumpr; vnzarea, n acest caz, nu este considerata ncheiata dect dup ce cumprtorul a gustat marfa si a declarat ca ii convine; el poate refuza pe simplul motiv ca nu ii place; Vnzarea pe gustate nu este o vnzare sub condiie, deoarece n acest caz condiia ar fi pur potestativa i vnzarea ar fi nul vnzarea exista dup ce cumprtorul si-a dat acordul (dup gustare), iar proprietatea se transmite dup individualizarea bunului.
3. Vnzarea cu pact de rscumprare

3. Vnzarea pe ncercate Noiune:


^

ncheiat din momentul realizrii acordului de voina n care se prevede condiia suspensiva a ncercrii lucrului de ctre cumprtor; cumprtorul nu poate refuza lucrul pe motiv ca nu ii place, deoarece vnztorul poate cere expertiza n acest caz; lucrul poate fi refuzat dac n mod obiectiv este necorespunztor; vnztorul are dreptul de a fixa termen potrivit pentru ncercare i rspuns. Efecte: Fiind condiiei suspensiva, pana la ndeplinirea acesteia (rspuns pozitiv) - dei contractul a fost realizat n momentul realizrii acordului de voin - riscul pieirii fortuite este n
54

Este supusa unei condiii rezolutorii exprese, condiie ce reprezint facultatea pe care si-o rezerva vnztorul de a relua lucrul vndut, restituind preul i cheltuielile fcute de cumprtor, intr-un anumit termen; Reluarea opereaz cu efect retroactiv att mpotriva cumprtorului (succesorilor lui n drepturi), cat i mpotriva terilor dobnditori de drepturi asupra lucrului vndut (cu excepia art. 1909 - 1910 Cod civil i a uzucapiunii); nu sunt supuse restituirii fructele percepute pana la rscumprare; Astfel de vnzare este nul de drept, chiar dac pactul de rscumprare este ncheiat printr-un alt nscris (care conform voinei prilor face parte integranta din contract); aceasta interdicie nu privete actele de retrocesiune prin care cumprtorul unui bun revinde bunul fostului proprietar, printr-un contract separat i ulterior vnzrii iniiale; Astfel de vnzri sunt interzise deoarece - de cele mai umile ori ascund mprumuturi cu dobnzi cmtreti (garantate real cu bunul respectiv), n contractul de vnzare55

cumprare stipulndu-se drept pre sume disproporionat de mare fata de suma mprumutata (diferena reprezentnd dobnd); n plus, dac cumprtorul nu pltete suma trecuta n contract drept pre, mprumutatul pierde definitiv bunul, pentru o suma care, de regula, este cu mult inferioara valorii lui; Vnzarea afectat o condiie rezolutorie este nul de drept numai dac reprezint o vnzare cu pact de rscumprare.

4. Vnzarea unei moteniri Noiune: Titularul unui drept succesoral nstrineaz cu titlu oneros acest drept altei persoane; poate avea loc numai dup deschiderea succesiunii; motenirea nedeschisa nu poate fi nstrinata sanciunea nulitii absolute nici cu consimmntul persoanei despre a crei motenire este vorba; Obiectul acestei vnzri este motenirea dobndit de vnztor: Dreptul asupra unei universaliti - dac este singurul motenitor; Sau cota parte indiviza asupra universalitii - dac sunt mai muli motenitori. Dac vnztorul nstrineaz bunuri determinate se aplica regulile generale ale vnzrii. Efecte: Fiind vorba de o universalitate, vnzarea cuprinde tot activul motenirii (respectiv a cotei pri din motenire): inclusiv fructele percepute, creanele ncasate sau preul lucrurilor vndute din masa succesorala se renasc prin efectul vnzrii i datoriile vnztorului fata de succesiune, ce se stinseser prin confuziune; Cumprtorul dobndete i pasivul motenirii este dator s restituie vnztorului sumele pltite de acesta pentru datoriile i sarcinile motenirii, i renasc i creanele
56

vnztorului fata de succesiune, ce se stinseser prin confuziune; Datoriile succesiunii fata de ali creditori dect vnztorul l rec asupra cumprtorului, dar aceasta transmitere nu produce efecte fata de creditorii motenirii (cesiunea de datorie ntre vii nu este admisa), creditorii urmrindu-1 pe vnztor, care nu a putut nstrina i calitatea s succesorala; vnztorul se poate ntoarce mpotriva cumprtorului printr-o aciune n regres; cumprtorul va putea fi urmrit de creditorii succesiunii pe calea aciunii subrogatorii (oblice) - nu este debitorul lor direct; n ceea ce privete obligaia de garanie, vnztorul rspunde numai de calitatea s de motenitor, nu i de coninutul universalitii transmise; aceasta garanie poate fi modificata pe cale convenional (in sensul agravrii ei); exonerarea de garanie poate fi stipulata numai n limitele permise n materie de eviciune; Dac motenirea cuprinde i dreptul de proprietate asupra mim imobil, contractul trebuie s fie ncheiat n forma autentica, iar pentru opozabilitate, n funcie de natura drepturilor - ndeplinirea formelor de publicitate. Vnzarea de drepturi litigioase i retractul litigios Noiune: Obiectul vnzrii este reprezentat de dreptul litigios supus unei contestaii judiciare, indiferent ca este vorba de un drept real sau de crean, drept de proprietate intelectuala sau drepturi succesorale; contractul este aleatoriu, ntruct vnzarea are ca obiect ansele ctigrii/pierderii procesului, vnztorul nu garanteaz existena dreptului cedat; Dup o astfel de nstrinare, adversarul cedentului are posibilitatea de a elimina din proces pe cesionar, pltindu-i Mima cu care a cumprat dreptul litigios, mpreuna cu cheltuieli i cu dobnzi; Aceasta operaiune se numete retract litigios, iar cel care l exercita poart denumirea de retractant. 57

Condiii: Sa existe un proces nceput dar neterminat asupra fondului dreptului; trebuie s fie n stare de judecata att n momentul cesiunii cat i n momentul exercitrii retractului -interpretare restrictiva; Cesiunea s fie fcut n schimbul unui pre; Manifestarea voinei de a exercita retractul litigios trebuie s fie nsoit de faptul material al pltii preului real al cesiunii, cu dobnzile aferente din ziua pltii i a cheltuielilor fcute de cesionar; Retractul s fie exercitat n fata instanei cu ocazia dezbaterii procesului sau pe cale extrajudiciara printr-o notificare. Dac aceste condiii au fost ndeplinite, efectele retractului litigios nu pot fi anihilate printr-o retrocesiune voluntar sau prin anularea cesiunii printr-o hotrre judectoreasca obinut intr-un proces de conveniena ntre cedent i cesionar, intentat posterior exercitrii retractului. Retractul nu se poate exercita n cazurile limitativ prevzute de lege: Art. 1404 Cod civil prevede aceste cazuri: Cnd cesiunea s-a fcut ctre un motenitor sau coproprietar al dreptului cedat (in acest caz, cesiunea are drept scop s pun capt indiviziunii); Cnd cesiunea s-a fcut la un creditor spre plata creanei (dare n plat); Cnd cesiunea s-a fcut ctre posesorul fondului asupra cruia exista dreptul litigios (ex: cazul n care proprietarul imobilului ipotecat cumpra creana ipotecara de la creditorul reclamant, chiar pe un pre mai mic, dar nu n scopuri speculative, ci pentru a pune la adpost imobilul de eventuala urmrire).

La aceste cazuri se poate adaug cel prevzut de art. 48 din legea 18/199125: Cnd litigiul are ca obiect dreptul de proprietate asupra unui teren agricol din extravilan, iar cesionarul dreptului litigios beneficiaz de dreptul de preemiune. Efecte: Vnzarea dreptului litigios se desfiineaz fata de retractat cu efect retroactiv (ca i cum ar fi fost vorba de ndeplinirea unei condiii rezolutorii) dac cesionarul dreptului litigios ar fi constituit drepturi n folosul altora (ex: ipoteca) sau dac creditorii cesionarului ar fi nfiinat poprire asupra creanei cumprate de debitorul lor, acestea rmn fr efect fata de retractant, deoarece vnzarea dreptului litigios este desfiinat fata de el cu efect retroactiv; Se stinge procesul deoarece retractantul cumuleaz calitile incompatibile de parat i de reclamant; Intre cedent i cesionar retractul nu produce nici un efect; ntre ei continua s produc efecte vnzarea; fata de retractant, cedentul nu are nici o aciune pentru plata preului (nici aciune oblica).

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Noiunea i caracterele juridice ale contractului e vnzare'cumprare. Publicitatea dobndirii drepturilor reale principale. Promisiunea de vnzare (antecontractul). Pactul de preferin. Incapaciti speciale de vinde i cumpra. Lucrul vndut. Condiii. Pretul. Condiii. Interpretarea contractului de vnzare-cumprare.

" publicat n M. Of. nr. 37/20 feb. 1991 i republicat n M. 1 H ni. 1/5 ian. 1998, n prezent modificat
58

59

Predarea lucrului vndut. Garania contra eviciunii. Garania contra viciilor lucrului vndut.

Plata preului.
Luarea n primire a lucrului vndut. Suportarea cheltuielilor vnzrii. Vnzarea dup greutate, numr sau msur. Vnzarea pe ncercate. Vnzarea cu pact de rscumprare. Vnzarea unei moteniri. Vnzarea de drepturi litigioase i retractul litigios.

SPEE
Analizai urmtoarea spe26: Prin sentina civila nr. 4969/1994, judectoria Arad a respins aciunea intentata de reclamantul C. T. mpotriva prilor TI i TA, pentru anularea contractului de vnzare cumprare, cu motivarea ca Ia data ncheierii actului n forma autentica, potrivit concluziei expertizei medico-legale, efectuata n cauza, a avut discernmntul diminuat. Cum la 2 septembrie 1993, reclamantul a decedat, procesul a fost continuat de fiul sau DI, n calitate de motenitor legal i acceptant al succesiunii, care a declarat apel mpotriva hotrrii pronunate de instana de fond, apel respins de Tribunalul Arad, prin decizia civila numrul 96/1997. Reclamantul a declarat recurs susinnd ca datorita vrstei naintate i afeciunilor psihice, pe fondul consumului de alcool i medicamente, prealabil ncheierii contractului, C. T. a fost n eroare cu privire la natura juridica a actului ncheiat. Pentru formarea valabil a oricrui act juridic, consimmntul prilor trebuie nu doar s existe, s fie
26

exteriorizat, ci acesta s fie liber exprimat i dat n cunotin de cauza, adic s nu fie viciat potrivit art. 948 alin. 2 C. Ci v. n afar de art. 953 C. Civ., care prevede ca atunci cnd este dat prin eroare, consimmntul nu este valabil, reglementarea cuprinsa n art. 954 C. Civ. Stabilete ca eroare nu produce nulitate dect atunci cnd cade asupra substanei obiectului conveniei sau asupra identitii ori calitilor persoanei contractante. Expertizele medico-legale efectuate n cauza au demonstrat ca vnztorul, n vrst de peste 80 de ani prezenta afeciuni psihice care au condus la diminuarea foarte mare a discernmntului iar martorii au relatat ca reclamantul nu a primit preul vnzrii, avnd credina ca va fi ntreinut de pri, ceea ce duce la concluzia alterrii consimmntului n coninutul sau intelectual, contient. Recursul a fost admis de Curtea de Apel Timioara prin decizia civila nr. 960/1996, care a casat decizia instanei de apel i a trimis cauza spre re judeca re Ia aceeai instana, Tribunalul Arad, n vederea efecturii de noi expertize medico-legale. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Care este definiia contractului de vnzare? Enumerai i argumentai caracterele juridice ale contractului de vnzare-cumprare. Enumerai i argumentai viciile de consimmnt i spunei cum afecteaz ele voina. Cnd reclamantul, datorita vrstei naintate i afeciunilor psihice, care i-au diminuat intr-o msura foarte mare discernmntul, a fost n eroare cu privire la natura juridica a actului ncheiat, avnd credina ca ncheie un contract de vnzare cumprare cu clauza ntreinerii, nicidecum un contract

-----------------------------------------www.scj.ro 60

61

de vnzare cumprare, consimmntul sau fiind viciat, contractul mai poate fi considerat valabil ? Cum comentai soluia instanei ?
Analizai urmtoarea spe27:

Reclamantul R.M. a chemat n judecata pe prii P.C. i P.E. pentru ca instana prin sentina ce o va pronuna, s dispun rezilierea contractului de vnzare-cumprare cu clauza de ntreinere ncheiat ntre pri, precum i repunerea acestora n situaia anterioara. Prin sentina civila nr. 783/1995, Judectoria Giurgiu a respins aciunea ca nefondat, cu motivarea ca din probele administrate a rezultat c prii au acordat ntreinerea necesara att reclamantului, cat i soiei sale, iar dup decesul acesteia din urma, intervenit n anul 1993, reclamantul a refuzat ntreinerea, n aceste condiii, el nu poate invoca propria culpa. Prin decizia civila nr. 37/1996, Tribunalul Giurgiu a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant mpotriva acestei sentine. mpotriva deciziei tribunalului, apelantul a declarat recurs, critica privind faptul ca instana a interpretat greit actul juridic dedus judecaii, respectiv actul de vnzare-cumprare cu clauza de ntreinere i decizia se ntemeiaz pe o grava greeal de fapt, decurgnd din aprecierea eronata a probelor administrate, probe din care rezulta ca intimaii nu si-au ndeplinit obligaia asumata prin contract. Recursul este fondat pentru urmtoarele considerente: n contractul ncheiat ntre pri a fost inserata urmtoarea clauz: n cazul cnd dobnditorii nu-si vor ndeplini la timp i n mod corespunztor obligaia de ntreinere viager menionat, se va putea cere rezilierea contractului, fr nici o formalitate sau punere n ntrziere".
27

Drept urmare, instana nu putea dect s ia act de efectele pe care le produce convenia prilor, n sensul ca acest contract este de drept reziliat i nu mai putea s se pronune asupra rezilierii. Instana avea numai posibilitatea de a constata dac debitorii obligaiei de ntreinere si-au ndeplinit sau nu obligaia asumata si, n caz de nendeplinire a obligaiei, s constate ca a intervenit rezilierea. Din probele administrate rezulta ca intimaii veneau la prinii lor doar n vizit, iar contribuia la ntreinerea acestora era sporadica i insuficienta, ntruct intimaii nu si-au ndeplinit la timp i n mod corespunztor obligaia asumata prin convenie, nici fata de recurentul reclamant i nici fata de soia acestuia, soluia tribunalului de respinge a apelului formulat de reclamant este nelegala, ceea ce impune n condiiile art. 312 Cod procedura civila, admiterea recursului.
Rspundei la urmtoarele ntrebri: Definii pactul comisoriu expres. Definii noiunea de reziliere i argumentai diferena reziliere-rezoluiune. Care este diferena ntre nulitate i rezoluiune? Care credei ca va fi hotrrea instanei de recurs?. Motivai. Analizai urmtoarea spe28: Prin sentina civila nr. 1329/2007 judectoria Lugoj a respins aciunea intentata de reclamanii M i MR mpotriva prilor MG i MI pentru rezilierea contractului de vnzare-cumprare cu clauza ntreinerii i a admis cererea reconvenional formulata de cei din urma, dispunnd nlocuirea obligaiei de ntreinere n natura cu plata lunara a unui echivalent bnesc.
www.scj.ro

www.scj.ro

62

63

S-a reinut ca n permanenta prii au ncercat s presteze ntreinerea, dar reclamanii s-au opus, situaie n care, potrivit prevederilor art. 1075 C. Civ., se poate pretinde transformarea obligaiei de ntreinere n plata periodica a unor despgubiri echivalente. Apelul declarat de reclamani a fost admis de Tribunalul Timi, care prin decizia civila nr. 515/2008, a schimbat n tot sentina civila, fiind admisa aciunea principala i respinsa cererea reconvenionala, n urma constatrii culpei exclusive a prilor la nendeplinirea obligaiilor contractuale. mpotriva acestei decizii au declarat recurs prii MG i MI, recurs ce a fost admis, Curtea de Apel dispunnd casarea ambelor hotrri judectoreti pronunate n cauza i n urma rejudecrii n fond, au fost respinse att aciunea principala cat i cererea reconvenionala. Contractul de vnzare cu clauza de ntreinere este un contract nenumit cu titlu oneros, aleatoriu, bilateral, consensual, translativ de proprietate, cruia i se aplica regulile generale din materia obligaiilor nscrise n art. 1020 i 1021 C. Civ., n baza crora condiia rezolutorie este subneles n situaia cnd una dintre pri nu i ndeplinete angajamentul luat. n acest caz, contractul nu este desfiinat de drept, partea n privina creia angajamentul nu a fost ndeplinit putnd fie s sileasc pe cealalt parte la executarea conveniei - cnd aceasta mai este posibila - fie s solicite desfiinarea contractului, transformarea obligaiei de ntreinere n renta viager neputnd avea loc dect cu acordul tuturor prilor contractante. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Ce se nelege prin contract de vnzare cu clauz de ntreinere ca i contract nenumit cu titlu oneros, aleatoriu, bilateral, consensual, translativ de proprietate? Definii renta viager. Care credei ca va fi soluia instanei? Motivai. 64

Analizai urmtoarea spe29: Reclamantul a chemat n judecata pe fiul fostei sale concubine, decedata, pentru anularea contractului de vnzare-cumprare, ncheiat cu mama acestuia, ca fiind ntemeiat pe cauza ilicita i pentru ca nu a pltit preul. Judectoria Rdui, prin interpretarea contractului, a reinut ca este vorba de un contract de ntreinere, cu prestaii reciproce i ca, pe cale de consecina, este puin probabila achitarea preului, anulnd contractul, dei, n situaia contractelor de ntreinere sunt aplicabile dispoziiile dreptului comun - art. 1021 Cod civil, potrivit crora se poate cere rezoluiunea actului. Soluia a fost meninut de tribunalul Suceava, prin respingerea apelului, reinndu-se, contrar motivrii judectoriei, ca actul fiind ncheiat ntre concubini, deci pentru cauza imorala, este lovit de nulitate, conform art. 966 Cod civil. Or, vnzarea ntre concubini este valabil, afar de cazul cnd contractul s-a ncheiat pentru determinarea uneia dintre pri s menin starea de concubinaj i deci are o cauza imorala. n ce privete neplata preului, ca motiv de nulitate nct, s-a reinut ca neachitarea lui duce la anularea actului, ns atunci cnd preul este fictiv sau neserios, contractul este nul ca vnzare, dar poate fi valabil ca donaie deghizata, liberalitatea i ea este lovit de nulitate absolut n cazul n care este fcuta cu scopul meninerii relaiilor de concubinaj. In acest context, instanele nu s-au preocupat pentru clarificarea, fr echivoc, a obiectului cererii de chemare n judecata, n conformitate cu art. 112, pct. 4 Cod procedura civila, pentru ca de la nceput s fixeze limita procesului, reclamantul avnd obligaia de a se limita la un singur motiv de nulitate pentru a da posibilitatea paratului s se apere n raport de pretenia reclamantului.
www.scj.ro

65

Ca atare, recursul declarat de parat a fost admis, ambele hotrri au fost casate i cauza trimisa pentru rejudecare la Judectoria Rdui. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Care sunt incapacitile prevzute expres n cazul contractului de vnzare-cumprare ? Este aplicabil n aceast spe vreuna dintre aceste incapaciti ? Definii noiunea de pre i comentai caracteristicile acestuia. Definii noiunea de clauz a contractului" dar i noiunea de imoral". Analizai urmtoarea spe30: La 18 iunie 2001, reclamantele S.M. i D.D. au chemat n judecat pe prii H.T., .R. i .V. solicitnd constatarea nulitii absolute a contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr. 910 din 2 august 2000, prin care primul prt a vndut secunzilor un teren, n suprafa de 4399 mp, situat n intravilanul comunei Dobra. Motivnd aciunea, reclamantele au artat c terenul, obiect al contractului intervenit ntre pri, este proprietatea lor. Prin sentina civil nr. 1331 din 24 aprilie 2002, Judectoria Deva a respins aciunea cu motivarea c, potrivit raportului de expertiz tehnic, necontestat de pri, terenul n litigiu este nscris att n titlul de proprietate emis reclamantelor n temeiul Legii nr. 18/1991, ct i n cel emis prtului H.T., convingerea instanei fiind c, prin titlul de proprietate emis reclamantelor, nu le-a fost atribuit terenul, acesta fiind atribuit prtului H.T. prin titlul de proprietate care i-a fost eliberat. Curtea de Apel Alba lulia, prin decizia civil nr. 526/A din 17 decembrie 2003, a admis apelul reclamantelor i a
www.scj.ro

schimbat sentina primei instane, n sensul c a admis aciunea i a constatat nulitatea contractului de vnzare-cumprare intervenit ntre pri. Prii au declarat recurs, susinnd, n esen, printre altele, c instana de apel a admis o aciune inadmisibil, neobservnd c reclamantele aveau alt cale dac se pretind lezate n drepturile lor, c prii au ncheiat contractul cu bun-credin, c nu exist nici un caz de nulitate absolut a contractului Recursurile sunt ntemeiate. Obiect al procesului este constatarea nulitii absolute pentru cauz ilicit a contractului prin care prtul H.T. a vndut prilor .R. i .V. lucrul altuia, anume terenul pretins de reclamante a fi proprietatea lor. Potrivit art. 968 C. Civ., cauza este ilicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrar bunelor moravuri i ordinii publice. n legislaia civil, nu numai c nu este interzis vnzarea hunului altuia, dar, aa cum rezult din dispoziiile art. 1895 i nun. C. Civ., titlul translativ de proprietate care eman de la un ncproprietar este una din condiiile cerute pentru a se putea dobndi proprietatea prin uzucapiune (dup o posesie util) de l0-20 ani. Nu trebuie neles, ns, c adevratul proprietar se afl la discreia celor ce doresc s dispun de bunurile sale. Prin vnzarea bunului su de ctre o alt persoan, adevratul proprietar nu i pierde dreptul, ci, dac bunul se afl n posesia altei persoane, poate recurge la aciunea n revendicare, ct timp nu a intervenit uzucapiunea, iar dac stpnete bunul va putea opune dreptul su de proprietar celui ce invoc drept titlu actul ncheiat cu un neproprietar. In consecin, ntruct contractul de vnzare-cumprare in. lu'iat de pri nu este prohibit de lege i nici contrar bunelor moravuri sau ordinii de drept, i, deci, nu era lovit de nulitate 67

66

absolut, reclamantele nu puteau solicita cu temei constatarea nulitii. Statund contrariul, instana de apel a pronunat o hotrre esenial nelegal. Pentru cele artate, recursurile au fost admise, iar decizia atacat a fost modificat n sensul c apelul declarat de reclamante, mpotriva sentinei primei instane, a fost respins ca nefondat31. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Ce nelegei prin nulitatea absolute a contractului de vnzai e-cumprare,, ? n ce condiii intervine aceast nulitate? Se aplic vreuna din condiii n spea de mai sus? Care este obiectul contractului de vnzare-cumprare? Prin vnzarea bunului de ctre o alt persoan, adevratul proprietar i pierde sau nu dreptul? Cum comentai hotrrile instanelor? Argumentai.

MODEL DE CONTRACT
ntre subsemnaii: _____________________________ , necstorit/cstorit cu_________________, domiciliat n _________________________________ , n calitate de vnztor si, _, necstorit/cstorit cu, domiciliat n ________ , n calitate de cumprtor, a intervenit prezentul contract de vnzare-cumprare n urmtoarele condiii: DESCRIERE APARTAMENT Contract vnzare cumprare apartament Eu,____________ _, vnd lui ______________ dreptul de proprietate ce-1 dein asupra apartamentului nr. ________________ situat n __________________ , avnd numrul cadastral _ _____________ , identificat ca fcnd parte din zona _________________ stradala, compus din _ camera de locuit cu o suprafaa utila de ______________ mp buctrie, baie, vestibul, cmar, debara etc. precum i dreptul de folosina asupra cotei indivize de ______________ % din terenul aferent locuinei, respectiv suprafaa de ________ _ mp care va urma regimul juridic prevzut de Legea 18/1991 privind Fondului Funciar. DOBNDIRE APARTAMENT Contract vnzare cumprare apartament Am dobndit locuina prin cumprare, necstorit fiind, n baza contractului de vnzare-cumprare nr.______________ clin data de_ _______ , act ncheiat cu _ , achitata integral aa cum rezulta din adresa nr. _______________ , eliberata de ctre_______________ . Eu, vnztorul, declar pe proprie rspundere ca bunul ce face obiectul prezentului act nu a fost scos din circuitul civil n temeiul vreunui act normativ de trecere n proprietatea statului, nu a fost vndut, ipotecat sau grevat de alte sarcini, i garantez cumprtorul mpotriva oricrei eviciuni conform Art. 1337 Cod Civil.

" I. C. C.J., secia civil i de proprietate intelectual, decizia nr. 5801 din 21 octombrie 2004

68

69

Pentru prezenta vnzare (nu) s-a eliberat certificat de sarcini. TAXELE Contract vnzare cumprare apartament Taxele i impozitele sunt achitate la zi de ctre vnztor, aa cum rezulta din certificatul nr. __________ / __________ , eliberat de _______________ , iar de la aceasta data trec n sarcina cumprtorului care suporta i taxa de autentificare. Transmisiunea proprietii, posesiei i folosinei are loc astzi, data autentificrii prezentului contract. PREUL Contract vnzare cumprare apartament Preul vnzrii este de ___________lei ( ____________ ) pe care eu, vnztorul, declar ca 1-am primit n ntregime de la cumprtor astzi, la semnarea actului. Eu,_______________ , cumpr de la ____________ locuina descrisa mai sus cu preul i n condiiile prezentului contract cu care m declar n mod expres de acord i m oblig s efectuez personal intabularea la Judectoria competenta n termenul legal. Cunosc faptul ca pentru prezenta vnzare (s-a) nu s-a eliberat certificat de sarcini, sunt de acord s cumpr locuina n aceste condiii, scutind judectoria competenta i notarul instrumentator de cercetarea registrelor de carte funciara. Totodat ni s-au pus n vedere consecinele ce decurg din nerespectarea dispoziiilor legale privind declararea preului real n cadrul actelor care cad sub incidena articolului 4, coroborat cu dispoziiile art. 6 din Ordonana nr. 12/1998 i Legea 87/1997 pentru combaterea evaziunii fiscale. Redactat , procesat i autentificat de notar public_________________ n sase exemplare din care cinci li s-au nmnat prilor. VNZTOR _J ______ _ CUMPRTOR ____

CONTRACT DE VNZARE - CUMPRARE pentru UN VEHICUL FOLOSIT

/. VNZTOR PERSOAN FIZIC ...................................... Act de identitate seria........ Nr........................................ PERSOAN JURIDIC ...................................................... Nr. de nmatriculare la Reg. Com .................................. Reprezentat prin.................................................................... Domiciliul/sediul n ........................... Str........................ Nr. ....... , bl ..... , se ....... , ap ...... , sector/jude..............Cod.............. 2. CUMPRTOR PERSOAN FIZIC ........................ Act de identitate seria ........Nr............... PERSOAN JURIDIC .................................................. Nr. De nmatriculare la Registrul Comerului ................... Reprezentat prin ........................................................................ Domiciliul/sediul n.......................Str...............Nr ......... , bl......, se....... , ap ...... , sector/jude ............... Cod............... 3. OBIECTUL CONTRACTULUI Vehiculul marca ................... , tipul ..................... , numr de identificare ................. Serie motor .................., cilindree ........... Cmc, nurn^r de nmatriculare ................, data Ir care expir inspecia tehnic periodic ..................., numrul crii de identitate a vehiculului ....................... 4. PREUL n cifre................... Lei, n litere ....................... 5. Vnztorul menionat la punctul (1) declar c vehiculul este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, declar c a predat cumprtorului menionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fia de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta preul prevzut la punctul (4). Cumprtorul menionat la punctul (2) declar c a primit de la vnztorul menionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fia de

70

71

nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd vnztorului preul menionat la punctul (4). Anexa la contract: Da Nu

(iRILE
Nu poate forma obiectul contractului de vnzare-o u mp arare: 1. Dreptul real de uz; 2. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor; 3. Dreptul de ntreinere, dreptul de pensie. Transmiterea proprietii n cazul contractului de vnzare cumprare: 1. Este de natura acestui contract; 2. Este de esena acestui contract; 3. Are loc, de drept, din momentul perfectrii acordului de voina (Piranda vnztorului mpotriva evictiunii: 1. privete tulburrile de drept sau de fapt; 2. intervine cnd eviciunea are o cauza anterioara vnzrii; 3. presupune necunoaterea, de ctre cumprtor, a cauzei evictiunii la ncheierea contractului. ('ontractului de vnzare-cumprare: 1. este un contract unilateral; 2. poate fi cu titlu gratuit; 3. este solemn, cnd are ca obiect un teren, dar numai dac acesta este situat n extravilan. 4. nici un rspuns corect Dac vnzarea are ca obiect un lucru dintre doua sau mai multe lucruri de gen, dar numai alternativ: 1. Riscul pieirii fortuite este suportat, numai pana la alegere, de ctre vnztor; 2. Proprietatea se transmite n momentul alegerii; 3. Proprietatea se transmite, dup alegere, n momentul individualizrii.

Semntura vnztorului....................... Locul ncheierii contractului............... Data....................... r Semntura cumprtorului...

72

73

Nu pot fi cumprtori nici direct, nici prin persoane interpuse: 1. Tutorii, cu privire la bunurile persoanelor care se afla sub tutela lor; 2. Mandatarii, dar numai cei legali, n privina bunurilor ce sunt nsrcinai s le vnd; 3. Judectorii, procurorii i avocaii n privina drepturilor litigioase ce sunt de competenta curii de apel n a crei circumscripie i exercita funcia sau profesia. Dac n momentul vnzrii lucrul vndut era pierit total: 1. Vnzarea este anulabila, dac se face dovada ca lucrul a existat; 2. Vnzarea este valabil, dac cumprtorul consimte ca vnztorul s fac rost de un alt lucru; 3. Vnzarea este nul. Intr-un contract de vnzare-cumprare, preul: 1. Trebuie s fie determinat n momentul ncheierii contractului i stabilita i modalitatea de plata, sub sanciunea nulitii; 2. Poate fi determinabil, n cazul n care stabilirea lui este lsata la aprecierea unui ter desemnat de instana; 3. Determinarea preului poate rmne la aprecierea ulterioara a prilor. 4. nici un rspuns corect Prin pre sincer se nelege: 1. Preul s nu fie derizoriu, disproporionat n raport cu valoarea lucrului vndut; 2. Preul real pe care prile 1-au stabilit n scopul de a fi cerut i pltit n realitate; 3. Preul s nu fie inferior sau superior valorii reale a lucrului vndut.

Contractului de vnzare-cumprare ncheiat de o persoana sub 14 ani sau pusa sub interdicie: 1. Este nul absolut; 2. Este anulabil, numai dac exista leziune; 3. Este anulabil chiar i fr leziune. Rezoluiunea contractului de vnzare-cumprare poate fi cerut de vnztor atunci cnd: 1. cumprtorul nu pltete preul bunului dei acesta nu a fost predat iar pentru predare s-a prevzut un termen suspensiv; 2. cumprtorul a pltit preul bunului, dar nu a preluat bunul cumprat; 3. cumprtorul a pltit doar o parte din pre. n caz de eviciune totala, ce drepturi are cumprtorul ? 1. Sa i se restituie preul pltit, 2. Sa i se plteasc daune-interese, 3. Sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat s le napoieze terului evingtor, 4. Sa i se restituie diferena ntre pre i sporul de valoare dobndit de lucru ntre 5. Momentul ncheierii contractului i data producerii evictiunii. n caz de neplata a preului de ctre cumprtor, ce aciuni are la dispoziie vnztorul? 1. De a cere obligarea cumprtorului la executarea n natura a obligaiei, 2. De a cere rezoluiunea contractului, Pentru a se antrena garania vnztorului pentru viciile lucrului vndut, care sunt condiiile pe care trebuie s Ie ndeplineasc viciul? 1. Sa fie ascuns, 2. Sa fie grav, 3. Sa fi existat n momentul ncheierii contractului,
75

74

Nu pot forma obiect al contractului de vnzare-cumprare: 1. Drepturile personale nepatrimoniale; 2. Drepturile patrimoniale cu caracter strict personal; 3. Drepturile prevzute de lege ori contractate intuiii personae.
De regula, vnzarea-cumprarea este un contract: 1. Solemn; 2. Real; 3. Consensual.

l D materia vnzrii-cumprrii, cheltuielile de ridicare sunt m sarcina: 1. Vnztorului; 2. Cumprtorului; 3. Vnztorului, dac se stipuleaz expres n contract. tu lipsa de stipulate contrara i dac lucrul nu poate fi localizat, obligaia de predare a lucrului vndut: 1. Este cherabil; 2. Este portabila; 3. Predarea se face la locul unde se afla lucrul vndut n momentul contractrii. Proprietatea i riscurile se transmit asupra cumprtorului illn momentul ncheierii contractului, n cazul vnzrii: 1. Cu grmada; 2. Pe ncercate; 3. Pe gustate, chiar dac nu s-a individualizat bunul; 4. Dup greutate, numr i msura. Promisiunea unilaterala de vnzare nseamn: 1. Proprietarul unui bun se obliga ca, n cazul n care l va vinde, s acorde preferin unei anumite persoane, la pre egal; 2. Un act juridic bilateral prin care o persoana, prevznd un eventual interes pentru ea de a vinde un bun, primete promisiunea unei alte persoane de a cum-para acel bun, rezervndu-si facultatea de a-si manifesta ulterior consimmntul sau de a-1 vinde; 3. Un contract bilateral prin care o persoana, prevznd un eventual interes pentru ea de a dobndi proprietatea unui bun, primete promisiunea proprietarului de a vinde acel bun, rezervndu-si facultatea de a-si manifesta ulterior consimmntul sau de a-1 cumpra. 4. Nici un rspuns corect

Contractul de vnzare-cumprare este solemn n cazul: 1. Vnzrii-cumprrii unui autoturism; 2. n care prile se neleg s ncheie actul de vnzarecumprare la notar; 3. Vnzrii-cumprrii unui teren, dar numai dac acesta se afla n extravilan. 4. Nici un rspuns corect Transmiterea proprietii, n cazul contractului de vnzare-cumprare, are Ioc n momentul ncheierii contractului dac sunt ndeplinite i condiiile: 1. Vnztorul s fie proprietarul lucrului vndut, iar contractul s fie valabil ncheiat; 2. Contractul s aib ca obiect transmiterea unor lucruri determinate individual sau generic; 3. Lucrul vndut s existe; 4. Prile s nu fi amnat transferul proprietii, printr-o clauza speciala, pentru un moment ulterior ncheierii contractului. n materia vnzrii-cumprrii, cheltuielile de predare sunt n sarcina: Vnztorului; 1. Cumprtorului; 2. Vnztorului, numai dac se dispune astfel prin contract.
76

77

n cazul refuzului vnztorului de a vinde bunul ce a fcut obiectul unui antecontract de vnzare-cumprare, cumprtorul are urmtoarele posibiliti: 1. Sa ceara daune-interese; 2. Sa ceara obligarea promitentului, sub sanciunea daunelor cominatorii, la ncheierea contractului; 3. Sa ceara instanei s pronune o hotrre care s tina loc de contract de vnzare-cumprare. Prin interdicia vnzrii-cumprrii ntre soi, legiuitorul a urmrit: 1. Neocolirea de ctre soi a dispoziiei imperative potrivit creia donaia ntre soi este revocabila; 2. Aprarea intereselor motenitorilor rezervatari ai soului vnztor; 3. Aprarea intereselor creditorilor personali ai soului vnztor Anularea contractului de vnzare-cumprare ncheiat ntre soi: 1. Poate fi ceruta numai de soul cumprtor; 2. Poate fi ceruta de oricare diptre soi; 3. Poate fi ceruta de motenitorii ocrotii ai soului vnztor, fr a fi obligai s dovedeasc fraudarea drepturilor lor.

CONTRACTUL DE DONAIE
1. Noiune. Potrivit art. 801 C. Civ. Donaiunea este un act de liberalitate prin care donatorele d irevocabil un lucru donatarului care-1 primete". Definiia dat donaiei de Codul civil a fost apreciat ca inexact"32, deoarece ar lsa impresia c este vorba numai de o manifestare unilateral de voin i nu de un contract (cum este n realitate)33. n aceste condiii, definim donaia ca fiind: contractul prin care una dintre pri, donatorul i manifest intenia liberal (animus donandi) prin care i micoreaz, n mod irevocabil propriul patrimoniu cu un drept real sau de crean, fr a urmri s primeasc ceva n schimb. Contractul de donaie este o liberalitate deoarece prin ncheierea s patrimoniului donatorului se micoreaz cu un bun (sau un drept), mpreun cu contractele dezinteresate (de exemplu, comodatul, mandatul, depozitul etc.) Donaia face parte din categoria actelor cu titlu gratuit34. Donaia este totodat, o liberalitate inter vivos, deoarece se ncheie i i produce efectele, de regul, n timpul vieii donatorului (spre deosebire de testament care este tot o liberalitate, ns mortis causa)*5.

" R. Safta-Romano, Contracte civile, Ed. Polirom, Iai, 1999. p. 177. Dei incomplet definit, legiuitorul de la 1864 a conceput donaia ca un act juridic ilc formaie bilateral, ce presupune acordul ambelor pri, prin care: donatorul d un lucru" donatarului care-I primete". !'. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, p. 41 idem nota 15

78

79

Calificarea contractului drept donaie este uneori dificil. Ea are drept criteriu principal intenia liberal (animus donand) a donatorului care trebuie s fie temeinic ancorat n elementele conveniei ntre pri", n materie de liberaliti elementul voinei prezint, mai mult ca oricnd, o importan deosebit deoarece prin aceste acte (cu caracter gratuit) dispuntorul nstrineaz bunurile sale fr a primi un echivalent n schimb (cum se ntmpl de obicei). Dup forma de realizare a voinei animus donand, donaiile pot fi: directe (realizate cu respectarea formei autentice), indirecte (nfptuite pe calea unui alt act juridic dect donaia; de exemplu, renunarea la un drept, remiterea de datorie, stipulaia pentru altul) sau simulate (deghizate sau disimulate sub aparena unui act cu titlul oneros" (s.n.))36. Practica cunoate i aa numitele contracte de donaie cu clauz de ntreinere" prin care una dintre pri nstrineaz un bun (de regul, un imobil), iar cealalt parte se oblig s-l ntrein pe tot timpul vieii. Calificarea contractului drept donaie" provine din faptul c nstrintorul bunului nu primete n schimb o sum de bani ori un alt bun (i i produce o diminuare a patrimoniului), ns att timp ct contractul nu are la baz intenia liberal (ci asigurarea ntreinerii viagere) el nu poate fi donaie. 2. Reglementare. Donaiile sunt reglementate ndeosebi, de Codul Civil n Cartea a lll-a intitulat "Despre diferitele moduri prin care se dobndete proprietatea", n Titlul II "Despre donaiuni ntre vii i despre testamente", Capitolele I-IV, art. 813-855. Astfel, donaiile au fost reglementate alturi de testamente (ca liberaliti inter vivos i respectiv mori causa) i nu mpreun cu celelalte contracte civile.
3f>

Prin dispoziiile Legii nr. 32/1994 (modificat prin Legea nr. 204/2001) au fost numite "dou contracte noi"37, respectiv contractul de sponsorizare' i contractul de mecenat39.

3. Caractere juridice.
A). Donaia este un contract unilateral. Dei actul juridic se ncheie prin acordul celor dou pri, numai una dintre acestea are obligaii contractuale (donatorul). n principiu, donatarul nu-i asum obligaii fa de donator. Se accept unanim ns c donatarul trebuie s aib o obligaie de recunotin (fa de donator). Obligatul de recunotin a donatarului este, n general, o obligaie moral i deci, nendeplinirea ei nu poate atrage n mod direct sanciuni juridice. B). Donaia este un contract gratuit. Astfel, donatorul transmite unul sau mai multe drepturi donatarului, fr ca acesta (din urm) s se oblige la plata vreunui echivalent. Ca excepie, n cazul donaiei cu sarcini contractul devine oneros, dar numai n limitele valorii sarcinii, n

A se vedea, C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil, voi. III, Ed. AII, Bucureti, 1998. p. 398.

A se vedea C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. AII Beck, Bucureti, 2003, p. 105; F. uca, Donaie, sponsorizare, mecenat, n RDC nr. 9/1998, p. 100. w Sponsorizarea este un contract "prin care dou persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susinerea unor activiti fr scop lucrativ desfurate de una dintre pri, denumit beneficiarul sponsorizrii" (art. l alin. l din lege). w Mecenatul este un "act de libcralitatc prin care o persoan fizic sau juridic, numit mecena, trasfer fr obligaie de contrapartid direct sau indirect, dreptul su de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare ctre o persoan fizic, ca activitate Filantropic cu caracter umanitar, pentru desfurarea unor activiti m domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau tiinific-cercetare fundamental sau aplicat" (art. l alin. 3 din lege ).

80

81

aceast situaie donaia nu mai este unilateral, ci n limitele sarcinii devine sinalagmatic40. C). Donaia este un contract solemn, deoarece este supus formei speciale, impus ca o condiie ad validitatem de art. 813 C. Civ. Potrivit cruia Toate donaiunile se fac prin act autentic". Excepie de la regula de rnai sus o fac darurile manuale, care se perfecteaz valabil numai prin predare, tradiiune. D). Donaia este un contract translativ de proprietate. Astfel, o dat cu ncheierea contractului opereaz de regul, i transferul dreptului de proprietate de la donator la donatar41. n principiu, i n cazul donaiei, dreptul de proprietate se transfer din momentul ncheierii contractului, dar este posibil ca prile (solo consensu) s amne acest moment. Ca excepie, amnarea transferului dreptului de proprietate nu este posibil n cazul darului manual, deoarece fiind un contract real, ncheierea s valabil presupune (pe lng acordul de voin) i tradiiunea (predarea) bunului la momentul ncheierii contractului. Transmiterea dreptului de proprietate de la donator Ia donatar produce consecinele instituite de dreptul comun (de exemplu, riscul pieirii lucrului va fi suportat de donatar potrivit principiului res perit domino). E) Donaia este un contract irevocabil: -dup ncheierea contractului, donatorul nu i mai poate retrage oferta, fiind nul orice donaie fcut cu condiii a cror ndeplinire atrn numai de voina donatorului, - sanciunea nulitii lovete contractul n ntregime, nu numai clauza incompatibil cu principiul irevocabilitii, chiar dac aceast clauz nu a fost cauza determinant i impulsiv a
F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, p. 37 Precizm ns, c donaia este translativ de proprietate numai prin natura sa, contractul putnd transmite valabil i un alt drept (de exemplu, un alt drept real sau un drept de crean).

liberalitii, dar dac donaia este divizibil i clauza o afecteaz numai n parte, pentru rest efectele contractului se menin, - n mod excepional, donaiile se revoc pentru nendeplinirea condiiilor cu care s-au fcut: neexecutarea sarcinilor, ingratitudine i pentru survenien (naterea) de copii n urma donaiei, Se poate revoca donaia bunurilor viitoare, acestea neputnd face obiectul darurilor manuale,
SECIUNEA L CONDIII DE FOND

Pentru a fi valabil ncheiat donaia, ca orice contract, trebuie s ndeplineasc condiiile de fond ale contractului prevzute de art. 948 C. Civ. (capacitate, consimmnt, obiect, cauz). Originalitatea contractului (n raport cu celelalte contracte speciale) se manifest, n acest domeniul, printr-o regul important exprimat de principiul irevocabilitii donaiei42. 1. Capacitatea prilor Potrivit regulii generale, aplicabile i contractului de donaie, capacitatea de a contracta constituie regula, iar incapacitatea excepia. Att donatorul ct i donatarul trebuie s aib, la momentul perfectrii contractului, capacitatea necesar pentru a ncheia acte de dispoziie. n cazul donaiei ncheiate ntre abseni, prile (dar mai ales donatorul) trebuie s fie capabile att la momentele ofertei i acceptrii, precum i la momentul primirii comunicrii udului de acceptare43.
l 1 . Dcak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, llnciiu-ti 2007, p. 57 ntr-o opinie restrictiv se apreciaz c donatarul nu trebuie s fie capabil dect la

82

83

Incapacitile n materie pot fi: absolute, cnd persoana n cauz nu poate face i nici primi donaii, i incapaciti relative care presupun c incapabilul nu poate dona anumitor persoane i nici primi de la unele din ele44. Incapacitile la .ncheierea contractului de donaie sunt expres i limitativ prevzute de lege. Ele urmeaz a fi analizate j n continuare, dup cum interdicia este de a dispune sau de a primi donaii. A. Incapaciti de a dispune prin donaii Sunt incapabili absolut de a dispune: minorii i persoanele puse sub interdicie judectoreasc. A). Potrivit art. 129 i art. 133 alin. 3 C. Fam., minorii nu pot face donaii nici prin reprezentani legali i nici cu autorizaia autoritii tutelare. Mai mult, minorul nu poate dispune prin donaii nici n favoarea tutorelui su, chiar dup mplinirea vrstei majoratului (dac autoritatea tutelar nu a dat descrcare de gestiune tutorelui). Excepie face cazul cnd tutorele este ns un ascendent al minorului (art. 809 alin. 3 C. Civ.)45. n practic, se admite valabilitatea unor donaii fcute de minori cu condiia s reprezinte daruri obinuite (de exemplu, la aniversri)46 B). Persoanele puse sub interdicie judectoreasc, fiind lipsite de capacitate de exerciiu, nu pot ncheia valabil contracte de donaie (cu att mai mult cu ct, n general, nu pot contracta).
momentul acceptrii ofertei, ntruct oferta este un act unilateral al donatorului: a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 139. t4 Pentru amnunte privind incapacitile n materie de liberalitati, a se vedea F. Terre, Y. Lequette, Droit civil. Le miccessions. Le libendites, Daloz, Paris, 1997, p. 223-224. 15 n cazul n care minorul (minora) se cstorete i dobndete capacitatea de exerciiu deplin el va putea s ncheie valabil contracte de donaie. 46 n favoarea tutorelui minorului nu poate dispune nici dac a ajuns la majorat, pn cnd nu a fost descrcat de gestiunea s (cu excepia ascendenilor minorului), a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 134.

De precizat c alienatul sau debilul mintal, nepus sub interdicie, este prezumat a fi normal, iar actele ncheiate de el vor fi valabile, pn cnd acesta va fi pus sub interdicie (momentul de referin al capacitii persoanei fiind evident cel al ncheierii contractului). Sanciunea nerespectrii incapacitii minorilor i a interziilor judectoreti de a dispune prin donaii este nulitatea absolut a actului ncheiat47. B. Incapaciti de a primi donaii A). Sunt incapabili absolut de a primi donaii: persoanele ncconcepute precum i organizaiile care nu au dobndit personalitate juridic. Potrivit art. 808 alin. (1) C. Civ. este capabil de a primi prin donaiune ntre vii oricine este conceput n momentul donaiunii"48. Este posibil totui ca persoanele neconcepute s fie gratificate indirect, de exemplu, prin gratificarea unor teri capabili n favoarea unui copil neconceput sau prin contractul de asigurare (ca beneficiare ale asigurrii). Tot aa, organizaiile care nu au dobndit personalitate juridic nu pot primi donaii. Pentru a primi donaii persoana juridica rebuie s fie bgsl constituit, iar 'iberalitatea se dobndete numai cu respectarea principiului specialitii capacitii de folosin, potrivit cruia obiectul donaiei trebuie s corespund scopului organizaiei prevzut n actul de constituire49.
Incapacitile speciale de a dispune sunt, n dreptul nostru, numai de folosin, cu .ilu- cuvinte legea refuz incapabilului...chiar dreptul de a dispune prin donaie sau li'i:ai" (s. n.); a se vedea, M. Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei n dreptul RSR, l'.d. Academiei, 1966, p. 158-163 Potrivit art. 654 alin. (2) C. civ. Copilul conceput este considerat c exist" eu rondilia s se nasc viu [copilul nscut mort este considerat c nu exist" art. 654 uliu. (3) C. civ.J. Potrivit art. 33 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, ca excepie, organizaiile care nu

84

85

B). Alte categorii de persoane sunt incapabili relativ de a primi donaii. Potrivit art. 810 C. Civ. Medicii i farmacitii nu pot primii donaii de la persoanele tratate pentru boli care au produs decesul acestora. Incapacitatea se ntemeiaz pe o prezumie absolut de captaie i sugestie (varieti ale dolului), apreciindu-se consimmntul ca fiind viciat. Pentru a opera, interdicia trebuie s ndeplineasc trei condiii cumulative: - donaia trebuie s fi fost fcut n cursul unei boli de care donatorul a murit; - moartea s fi fost cauzat de boala pentru care era ngrijit; . - tratamentul s fi avut caracter repetat sau de continuitate. Ca excepie de la regula de mai sus, legea declar valabile donaiile remuneratorii fcute de pacient medicului sau farmacistului, dac sunt potrivite cu starea material a acestuia, precum i cele fcute unei rude pn la gradul IV inclusiv, cu condiia ca donatorul s nu aib motenitori n linie dreapt, afar de cazul n care donatarul este chiar el un astfel de erede (art. 810 alin. (1) i (2) C. Civ.). Potrivit art 810 alin. (3) C. Civ Aceleai reguli sunt aplicabile n privina preoilor". Este necesar ca preotul s-1 fi asistat pe bolnav i s nu fi svrit un act izolat50. Datorit faptului c incapacittile medicilor, farmacitilor i preoilor pot fi uor ocolite prin simulaie, legiuitorul a intervenit artnd c Dispoziiile n favoarea unui incapabil sunt nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie
au dobndii personalitate juridic pol primi donaii n cursul constituirii (de la data actului de constituire) n vederea formrii unui patrimoniu necesar funcionarii. Nerespectarea incapacitilor absolute de a primi donaii este sancionat cu nulitatea absolut. In categoria preoilor intr: preoii mireni, clugrii, diaconii, arhiereii, ieromonahii etc. (nu ns i dasclii, paracliserii etc.); a se vedea, E. Safta-Romano, op. cit., p. 182.

facute n numele unor persoane interpuse" (art. 812 alin. (1) C. Civ.), mai mult legea instituie o prezumie de persoane interpuse n favoarea tatlui, mamei, copiilor (i descendenii lor), precum i a soului persoanei incapabile (art. 812 alin. (2) C. Civ.). Opinm c nerespectarea incapacitilor relative de a primi donaii privind pe medici, farmaciti i preoi se sancioneaz cu nulitatea relativ a donaiei. Minorii i interziii au dreptul de a primi donaii, dar neavnd capacitate de exerciiu le pot accepta numai prin reprezentanii lor legali sau cu ncuviinarea autoritii tutelare. Astfel, potrivit art. 815 alin. (1) C. Civ., donaiile fcute unui minor sau interzis, se accept de tutore sau de printe". n aprarea intereselor minorilor i interziilor legiuitorul (art. 815 alin. (2) C. Civ.) A intervenit dnd posibilitatea i altor persoane (fr calitate de tutori) s poat accepta donaii pentru ei, cum ar fi: ceilali ascendeni (dect prinii, chiar dac acetia ar fi n via), n toate cazurile, ns dac donaia este cu titlu oneros (cu sarcini sau sub condiie) acceptarea este un act de dispoziie i, n consecin, ea trebuie autorizat de autoritatea tutelar. nclcarea dispoziiilor prevzute de art. 815 C. Civ. Atrage nulitatea relativ a donaiei. Potrivit art. 816 C. Civ., incapabil de a primi donaii este i surdo-mutul ce nu tie s scrie" care poate accepta valabil o donaie numai cu asistarea unui curator special numit de autoritatea tutelar (cu rol de interpret al voinei acestuia)51. Potrivit art. 34 din Decretul nr. 31/1954, n principiu, persoanele juridice pot primi donaii dac dreptul ce face obiectul donaiei corespunde scopului stabilit n actul de constituire.
Sanciunea nerespectrii prevederilor art. 816 C. civ. privind incapacitatea surdomutului de a primi donaii este nulitatea relativ.

86

87

Donaiile fcute instituiilor bugetare (ministere sau alte instituii centrale) urmeaz s fie acceptate de ministru sau de conductorul instituiei centrale de stat (potrivit prevederilor Decretului nr. 478/1954). n cazul n care donaiile fcute statului au ca obiect un bun grevat de sarcini acceptarea se va face numai cu avizul Ministerului Finanelor. Potrivit art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public bunurile donate ce urmeaz a intra n domeniul public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se accept de Guvern sau de consiliul judeean ori local (dup caz). Sanciunea nerespectrii dispoziiilor legale privind autorizaia dat de ctre organul competent este nulitatea absolut.

Contractul al crui consimmntul este viciat se sancioneaz cu nulitatea relativ.

3. Obiectul contractului
Pot forma obiectul donaiei bunurile mobile i imobile care deopotriv, trebuie s ndeplineasc (potrivit dreptului comun) o serie de condiii precum: s fie n circuitul civil, s fie determinate sau determinabile, posibile, licite i s existe sau s poat exista n viitor 54. Excepie de la condiiile artate mai sus fac: darurile manuale, care nu pot avea ca obiect bunuri viitoare, ntruct nu sunt susceptibile de tradiiune. Ca i n alte contracte transmisibile de proprietate, bunurile viitoare pot forma, n principiu, obiectul donaiei, cu excepia motenirilor nedeschise care nu pot fi nstrinate, sub sanciunea nulitii absolute (art. 702 C. Civ.). Cnd bunul este individual determinat, donatorul trebuie s aib calitatea de proprietar. Dac obiectul donaiei este lucrul altuia, donaia este nul asolut.

2. Consimmntul
Pentru c donaia este, n primul rnd un contract, ea trebuie s aib la baz acordul de voin al prilor. Deoarece donaia este i o liberalitate, prin esena sa, acordul de voin trebuie s exprime voina animus donandi a donatorului i acceptarea acesteia de donatar52. n principiu, consimmntul, ca element de validitate a contractului trebuie s nu fie dat prin eroare, smuls prin violent, sau surprins prin doi" (art. 953 C. Civ.). In materie de liberaliti vicierea consimmntului se face de regul, prin doi, manifestat sub forma captaiei sau sugestiei53.

4. Cauza Scopul pentru care donatorul transfer, cu titlul gratuit, proprietatea sau un alt drept patrimonial altei persoane trebuie s fie real, licit i moral, n caz contrar, donaia nu poate fi valabil ncheiat (pentru nendeplinirea condiiilor prevzute de art. 948 C. Civ.). Donaia care are o cauz (scop) ce contravine legii sau bunelor moravuri ori ordinii publice este nul absolut. Dovada cauzei ilicite incub celui care o pretinde i fiind o chestiune de lupt, poate fi fcut prin orice mijloace de prob.
F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Universul juridic, Iluaireti 2007, p. 63

' 2 F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, P .65 Sugestia const n folosirea unor mijloace nepermise n scopul de a sdi n mintea testatorului ideea de a face o liberalitate pe care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ. Captaia nseamn folosirea de manopere dolosive n scopul de a nela buna credin a testatorului pentru a-1 determina s fac o liberalitate, fr de care nu ar fi fcut-o.

88

89

Cauza donaiei cuprinde dou elemente: intenia de a gratifica i motivul determinant. Intenia de a gratifica const n transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun sau altui drept real ori de crean, cu titlu gratuit. Voina de a gratifica a donatorului este un element abstract, obiectiv, invariabil i comun tuturor contractelor de donaie55. Evident, c intenia de a gratifica este strns legat de consimmntul liber exprimat al donatorului. Motivul determinant este scopul practic urmrit de donator, element subiectiv, variabil i concret n fiecare contract de donaie. 5. Principiul irevocabilitii speciale. Excepii 1. Potrivit art. 969 C. Civ. "Conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante". Cu alte cuvinte orice contract valabil ncheiat este i irevocabil (neputnd fi desfcut sau desfiinat prin manifestarea de voin a unei singure pri). Astfel, putem spune c donaia (ca i celelalte contracte civile) este irevocabil, n primul rnd, n temeiul dreptului comun (pentru c este un contract). Irevocabilitatea donaiei nu este ns, numai una general, comun tuturor contractelor, ci i o irevocabilitate, proprie, special acestui contract, derivat din calitatea sa, distinct de celelalte contracte, de liberalitate. Acesta este i sensul dispoziiilor art. 801 C. Civ. Potrivit crora donaia este "un act de liberalitate prin care donatorele d irevocabil un lucru donatarului" (s.n.). n literatura de specialitate, irevocabilitatea special a donaiei a fost adesea exprimat prin adagiul "Donner et retenir ne vaut "56.

56

Corneliu Turianu, Drept civil. Editura Universitara, Bucureti 2004, p. 54 Corneliu Turianu, Drept civil, Editura Universitara, Bucureti 2004, p. 45

Irevocabilitatea donaiei este, n consecin special, deoarece privete nu numai efectele contractului, dar i natura intrinsec a contractului. Pentru aceste considerente, n doctrin irevocabilitatea donaiei a fost supranumit i irevocabilitate de gradul doi". Irevocabilitatea se justific prin ocrotirea intereselor donatorului, garantarea dreptului de proprietate dobndit de donatar, precum i pentru protejarea intereselor terilor ce intr n raporturi juridice cu acesta din urm i n consecin, contribuie la sigurana circuitului civil (art. 801, art. 822, art. 823, art. 824 C. Civ.).' Prile nu pot include n contract clauze care s contravin irevocabilitii donaiei, astfel c orice condiie incompatibil cu esena s va atrage nulitatea absolut a contractului, cu specificaia c nulitatea va lovi ntreg contractul i nu numai clauza nepermis. Nulitatea absolut a unei clauze incompatibile irevocabilitii donaiei poate fi invocat de orice persoan, cu excepia succesorilor n drepturi ai donatorului care, dup ce au confirmat, ratificat sau executat voluntar donaia nu o mai pot invoca pentru a solicita restituirea bunului (art. 1167 alin. (3) C. Civ.). Facem precizarea c nu orice clauze contractuale sunt incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor, ci numai cele care afecteaz n esen dobndirea dreptului transmis donatarului. De exemplu, pot fi inserate clauze privind: transmiterea bunului la un termen ulterior ncheierii contractului, reinerea uzufructului viager de ctre donator sau plata unor datorii determinate etc. Potrivit art. 825 alin. (1) i (2) C. Civ., Donatorul poate stipula ntoarcerea bunurilor druite" n caz de predeces al donatarului ori al acestuia i al descendenilor lui, dar numai n favoarea sa, nu i a altei persoane. Aceast clauz conine o

90

91

condiie rezolutorie cauzal (permis de lege), care nu depinde de voina donatorului, ci de hazard (art. 1005 C. Civ.). A. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor. A). Este nul orice donaiune fcut n condiii a cror ndeplinire atrn numai de voina donatorului" (art. 822 C. Civ.). Donaia este nul, chiar dac condiiile sunt simple potestative. Aceasta deoarece donaia este o liberalitate, regimul su juridic fiind diferit de contractele cu titlu oneros (care devin nule numai dac sunt afectate de condiii potestative pure). B). Potrivit art. 824 C. Civ. Donaia este nul dac donatorul i-a rezervat dreptul de a dispune de bunurile liberalitii i dup perfectarea contractului (chiar dac a murit f ar a fi dispus de ele). Tot nul absolut este i donaia ce reprezint o substituie fideicomisar (caz n care donatorul a desemnat un instituit cu obligaia de a pstra, conserva i remite bunul la moartea s unei alte persoane, numit substituit - art. 803 C. Civ.). C). Este nul i donaia prin care donatarul a fost obligat la plata unor datorii viitoare i care nu existau la epoca donaiunii sau care nu erau artate n actul de donaiune" (art. 823 C. Civ.). Sanciunea s-a impus pentru a nu permite donatorului revocarea indirect a donaiei prin crearea de datorii posterioare, pn la valoarea donaiei f acute. D). Donaia care conine o clauz de denunare unilateral a contractului (de ctre donator) este de asemenea nul, deoarece reprezint o condiie pur potestativ. Rezult c donaia face excepie de la regula potrivit creia nimic nu se poate opune ca prile s prevad n contract o clauz de denunarea acestuia.

B. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitii donaiei. A). Donaia poate fi afectat de un termen. Clauza este permis deoarece termenul, ca modalitate a actului juridic, nu afecteaz dobndirea dreptului transmis, ci numai exerciiul acestuia. B). Donatul poate fi afectat i de o condiie, ns aceasta trebuie s fie exclusiv cauzal i mixt. C). Donaia poate stipula plata datoriilor prezente (deci cu dat anterioar ncheierii contractului). D). Potrivit art. 825 C. Civ. Donatorul poate stipula ntoarcerea bunurilor druite, att n cazul cnd donatarul ar muri naintea lui, ct i n cazul cnd donatarul i descendenii si ar muri naintea sa". De menionat c stipulatul nu se poate face dect n favoarea donatorului" (art. 825 alin. (2) C. Civ.). Stipulatul n favoarea donatorului reprezint o condiie cauzal rezolutorie. 2. Revocabttitatea donaiilor ntre soi. Prin excepie de la principiul irevocabilitii speciale a donaiilor, donaiile ntre soti (art. 937 C. Civ.) i donaiile "ntre vii pentru bunurile viitoare" (art. 821 C. Civ.) Sunt revocabile57. Potrivit art. 937 alin. (1) C. Civ. Orice donaiune fcut ntre soi n timpul maritagiului este revocabil"38. Revocarea donaiei dintre soi se poate realiza prin voina unilateral a soului donator, indiferent de forma n
" Menionm c doctrina este unanim n a aprecia c revocarea donaiilor ntre xofi este singura excepie veritabil de la principiul irevocabilitii speciale a donaiei. s Donaiile avnd ca obiect bunurile proprii sunt permise ntre soi. Ca urmare a liheralitii inter vivos, bunurile proprii ale unui so (donator), devin bunuri proprii ale celuilalt so-donatar (fr a se putea stipula intrarea acestora n comunitatea lor de bunuri, ceea ce nsemn prefacerea dreptului de proprietate exclusiv a soului donator ntr-un drept de proprietate devlmae a ambilor soi").

92

93

care s-a efectuat donaia (act autentic, donaie indirect sau dar manual). Dreptul de a revoca liberalitatea inter vivos, este de esena donaiilor f acute ntre soi. Dreptul soului-donator de a revoca donaia poate fi exercitat oricnd n timpul cstoriei sau dup ncetarea acesteia (sau chiar dup moartea soului donatar, mpotriva motenitorilor celui gratificat). Donaia ntre soi devine definitiv i irevocabil dup moartea donatorului59. Revocarea donaiei dintre soi opereaz prin simpla manifestare de voin a soului donator (care nu este inut de a o i motiva). Voina soului donator de revocare a donaiei poate fi manifestat expres, prin solicitarea restituirii lucrului, dar i tacit (de exemplu, n cazul n care donatorul instituie un legat cuprins ntr-un testament cu privire la lucrul respectiv, n favoarea unei tere persoane). Soul donator nu are posibilitatea ca prin actul de donaie sau printr-un alt act juridic s renune la dreptul de revocare, deoarece revocabilitatea donaiilor ntre soi este de ordine public. Donaiile ntre soi sunt revocabile pentru ca soul, nevoit s cear desfacerea cstoriei din culpa celuilalt so, s poat revoca i donaiile fcute nainte de intervenirea cauzelor care determin desfacerea cstoriei". Ca efect al revocrii donaiei, bunurile n cauz redevin bunuri proprii ale soului donator. n doctrin se amintete uneori i despre un al doilea caz de revocabilitate a donaiei, avndu-se n vedere prevederile art. 821 C. Civ. Potrivit cruia Donaiunea ntre vii pentru bunurile viitoare este revocabil".
Ca excepie, dup moartea donatorului motenitorii acestuia vor putea cere revocarea donaiei, dar pentru cauze legale (neexecutarea sarcinii sau pentru ingratitudinea donatarului).

Donaia de bunuri viitoare (ce are ca obiect bunuri pe care donatorul le va lsa, la moartea sa, donatarului) este de asemenea, revocabil prin esena sa. Dac ns donatarul moare naintea donatorului, donaia de bunuri viitoare devine caduc60. Donaia "ntre vii de bunuri viitoare" (prevzut de art. 821 C. Civ.) Este rar ntlnit n practic i prezint n consecin, un interes pur teoretic. Din aceste considerente literatura de specialitate s-a ferit s o asimileze unei "veritabile excepii" de la principiul irevocabilitii donaiilor.

SECIUNEA II. CONDIII DE FORM.


1. Principiul solemnitii donaiei Potrivit art. 813 C. Civ. Toate donaiile se fac prin act autentic"; rezult c donaia este un contract solemn (nscrisul autentic fiind cerut ca element esenial de valabilitate a contractului i nu ca mijloc de prob). Astfel, donaia se prezint ca o excepie de la principiul consensualismului (caracteristic dreptului obligaional)61. Solemnitatea donaiei nu nsemn ns, numai o simpl form de prezentare a voinei liberale (animus donandf). Ea are o semnificaie mai profund, innd de natura extrinsec a acestui contract62. In acelai sens, s-a opinat c forma solemn (autentic) a donaiei reprezint i "o msur de protecie a voinei donatorului, care dispune n mod actual i irevocabil de un drept n favoarea unei alte persoane", fr echivalent.
Precizm c donaia de bunuri viitoare nu constituie un pact asupra unei succesiuni viitoare (prohibit de lege i sancionat cu nulitatea absolut). Contractul produce efecte juridice numai daca consimmntul ambelor pri este manifestat n forma autentica. Nerespectarea acestei forme se sancioneaz cu nulitatea absoluta a contractului. losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. 111, Bucureti, 2000, p. 31 95

94

Putem afirma astfel, c ntre principiul irevocabilitii speciale i principiul solemnitii (ca elemente principale de fond i respectiv, de forma) exist o strns i inseparabil legtur care mpreun, fac din donaie "cel mai special contract" (dintre cele civile speciale)63. Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea absolut a contractului. Pentru ca liberalitatea inter vivos s produc totui efecte ea trebuie s se refere n formele legiuite" (art. 1168 C. Civ.). Deoarece forma solemn este cerut imperativ (ad validitatem); dovada existenei contractului de donaie nu poate fi fcut cu martori (chiar dac exist un nceput de dovad scris). Nulitatea donaiei pentru lipsa formei autentice poate fi invocat de orice persoan sau de instan, din oficiu (neputnd fi nlturat n nici un fel). Nerespectarea formei donaiei nu poate fi acoperit ulterior prin confirmare de ctre donator (art. 1168 C. Civ.). In schimb, s-a admis c dup moartea donatorului, nulitatea donaiei pentru viciul de form poate fi acoperit prin confirmare, ratificare sau executare voluntar, de ctre motenitorii donatorului. In cazul n care donaia se ncheie prin mandatar, mputernicirea special a acestuia trebuie s aib tot form autentic, asemenea actului ce urmeaz a fi ncheiat prin reprezentant (contractul de donaie)64. Acceptarea donaiei trebuie fcut personal de donatar i notificat donatorului, n limitele termenului stabilit de acesta,
' Din acest considerent, forma solemn nu constituie numai un simplu (i comun) caracter al contractului, ci putem vorbi de mai mult i anume, despre principiul solemnitii donaiei. Cnd donaia se ncheie ntre abseni, prin ofert i acceptare separate, ambele acte trebuie s fie fcute n form autentic (sub sanciunea nulitii absolute). De menionat, c acceptarea donaiei trebuie s aib loc n timpul vieii donatorului, n caz contrar oferta fiind caduc [art. 814 alin. (2) C. civ.].

Iar dac nu s-a fixat un termen, nainte de revocarea ofertei (n nnpul vieii lui i nainte de a deveni incapabil - art. 814 alin. (2) C. Civ). Notificarea acceptrii, neavnd caracter personal, lmie fi fcut i de ctre alte persoane (de exemplu motenitorii donatarului) Potrivit art. 827 C. Civ. Orice act de donaiune de mobile este valabil numai pentru obiectele trecute ntr-un act estimativ subsemnat de donator i donatar". Deci, legea cere, n i ;I/AI l donaiei de bunuri mobile existena, drept condiie de valabilitate a contractului, a unui stat estimativ. Acesta trebuie s cuprind descrierea fiecrui bun donat n parte, inclusiv valoarea lui. Statul (actul) estimativ poate fi cuprins n nscrisul constatator al contractului de donaie sau poate fi un nscris separat, ataat contactului principal. De menionat c actul estimativ poate fi i sub semntur privat (nu neaprat nscris autentic), el trebuind ns, s fie semnat de ambele pri contractante. Sunt scutite de formalitatea actului estimativ donaiile indirecte i darurile manuale65. 2. Donaiile deghizate, donaiile indirecte i darurile de nunt Doctrina i practica au recunoscut existena unor donaii "scutite de formalismul art. 813 c. Civ." Precum: donaiile deghizate, donaiile indirecte i darurile manuale, care sunt astfel, excepii de la principiul solemnitii donaiilor. 1. Donaia deghizat este o donaie simulat care, sub aparena unui contract cu titlu oneros, ascunde natura gratuit a unui contract secret. De exemplu, dei printr-un contract public de vnzare-cumprare se nstrineaz o cas, n fapt dreptul de proprietate se transmite cu titlu gratuit, n acest caz,

' 5 losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000, p. 32

96

97

dei prile contractante recunosc existena unui pre, acesta nu exist n realitate (nefiind datorat). Donaiile deghizate sunt valabile, simulaia nefiind, n principiu, sancionat cu nulitatea. Dac ns, deghizarea este frauduloas contractul este nul. n ceea ce privete respectarea condiiilor de fond, s-a apreciat unanim c actul care deghizeaz donaia (cel aparent) trebuind s ntruneasc toate cerinele prevzute de lege (n materie de donaii). n doctrin66 i n practic s-a pus ns ntrebarea: ce form trebuie s mbrace contractul care deghizeaz o donaie, forma cerut n general pentru valabilitatea contractelor sau forma special (autentic) impus de art. 813 C. Civ. Pentru donaii Unii autori au susinut cerina formei autentice a donaiei deghizate, motivnd c renunarea la cerina solemnitii este n contradicie cu dispoziiile imperative ale art. 813 C. Civ., care prevd c toate donaiile se fac prin act autentic", (prin aceasta nelegndu-se att donaiile declarate de pri, ct i cele deghizate). Practica judiciar i o parte important a doctrinei a susinut c este suficient s fie ndeplinite condiiile de form cerute de lege pentru contractul care deghizeaz donaia (actul aparent), n acest sens, n exemplul de mai sus, vnzarea aparent a casei (construcie) n form consensual (deci fr respectarea formei autentice) a fost valabil ncheiat. Ne raliem opiniei exprimate de practica judiciar i a autorilor, potrivit creia forma donaiei deghizate este aceea cerut de lege pentru actul aparent. Susinem soluia de mai sus, pe considerentul (unanim acceptat) c, dac sunt ntrunite condiiile de validitate a contractului ostensibil (aparent) simulaia (deghizarea) este valabil. De asemenea, dei formularea art. 813 este la prima
' a se vedea F. Deak, op. cit. p. 65

vedere, imperativ ("Toate donaiile..." s.n) nsui legiuitorul a admis anumite derogri directe sau implicite (a se vedea art. 812, 845, 940 etc.). Tot aa, apreciem c nu se poate susine concomitent, pe de o parte c donaia deghizat este o excepie de la principiul solemnitii, iar pe de alt parte c forma trebuie s fie (musai) cea autentic. Proba deghizrii se face potrivit regulilor din materia simulaiei: prile contractante, precum i succesorii lor universali sau cu titlu universal o pot face cu un contra nscris sau cu nceput de dovad scris (completat cu martori sau prezumii), iar terii o pot face prin orice mijloc de prob (deoarece pentru ei, simulaia este un simplu fapt).x n acelai context, adugm c dispoziiile art. 845 C. Civ. Instituie o prezumie relativ de donaie deghizat n favoarea motenitorilor rezervatari ai donatorului, n caz de nstrinare cu titlu oneros sub forma unei rente viagere sau cu rezerva dreptului de uzufruct, ctre un motenitor n linie dreapt direct care s fi consimit la ncheierea actului. Donaia prin interpunere de persoane este tot o donaie simulat67, asemntoare donaiei deghizate, care ns are un obiect diferit. Astfel, dac n cazul donaiei deghizate simulaia vizeaz natura gratuit a contractului, n cazul interpunerii de persoane simulaia privete persoana donatarului. Avnd n vedere c obiectul simulaiei este persoana donatarului i nu operaiunea juridic efectuat de pri, problema formei ce trebuie respectat la ncheierea contractului nu mai este important, deoarece contractul ncheiat cu persoana interpus este o donaie (evident supus prevederilor art. 813 C. Civ.).

n practic, aceast form de simulatie este ntlnit cnd se dorete gratificarea iniei persoane incapabile de a primi o donaie, caz n care, contractul (public) se ncheie cu o persoan interpus.

98

99

Potrivit art. 812 C. Ci v. Dispoziiile n favoarea unui incapabil sunt nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie fcute n numele unor persoane interpuse". Sunt considerate persoane interpuse: tatl, mama, copii i descendenii, precum i soul persoanei incapabile (art. 812 alin. (2) C. Civ.). Potrivit art. 940 alin. (2) C. Civ. Sunt interzise, sub sanciunea nulitii absolute, donaiile deghizate ntre soi, ori fcute prin persoane interpuse, chiar dac nu aduc atingere rezervei succesorale. Dispoziia este raional, avnd n vedere caracterul revocabil al donaiilor ntre soi i esena acestora (uor de eludat prin simulaie). Prin art. 941 C. Civ. Se instituie, de asemenea, o prezumie de interpunere pentru copiii soului donatar, din alt cstorie, din afar cstoriei ori adopie i rudele n linie direct sau colateral, pn la gradul patru inclusiv, cu condiia ca, n momentul ncheierii contractului de donaie, soul donatar s aib (real) vocaie succesoral util la motenirea acestora. 2. Donaiile indirecte. Donaiile indirecte sunt acte juridice fundamentate pe intenia de a gratifica (animus donandi], dar nfptuite pe calea unui alt act juridic, diferit de contractul de donaie. Spre deosebire de donaia deghizat, n care contractul aparent nu corespunde voinei reale a prilor (fiind fictiv), n cazul donaiei indirecte, actul perfectat (prin care se realizeaz o liberalitate) este cel voit de pri. Strict juridic, donaiile indirecte sunt liberaliti efectuate pe calea altor acte juridice (neasimilate sensului comun dat contractului de donaie). Pentru acest considerent donaiile indirecte nu sunt supuse regulilor de form cerute de lege pentru validitatea donaiei, fiind o excepie de la principiul solemnitii donaiei, n schimb, donaiile indirecte sunt supuse regulilor de fond la care este supus aceast liberalitate.

Actele juridice prin care se realizeaz donaii indirecte sunt numeroase, ns cele mai uzitate sunt: renunarea la un drept, remiterea de datorie i stipulaia n favoarea unei tere persoane. A. Renunarea la un drept constituie o donaie indirect ori de cte ori se fundamenteaz pe animus donandi . De exemplu, renunarea uzufructuarului la dreptul su de uzufruct pentru a ntregi dreptul nudului proprietar, renunarea comotenitorului la drepturile sale succesorale pentru a profita celorlali motenitori69 etc. Pentru a produce efectele unei donaii indirecte renunarea trebuie s fie ns, pur abdicativ, deoarece dac s-ar face, de exemplu, n favoarea unuia dintre comotenitorii existeni, prin acesta s-ar realiza practic, o acceptare a motenirii i o transmitere a acesteia ctre persoana avut n vedere. Per a contrario, dac renunarea ar fi translativ de drepturi (i nu pur abdicativ) actul juridic trebuie s mbrace forma autentic prevzut de art. 813 i art. 814 C. Civ. Pentru donaii. B. Remiterea de datorie constituie un mijloc voluntar de stingere a unei obligaii i reprezint renunarea cu titlu gratuit a creditorului la valorificarea unui drept de crean pe care o are mpotriva debitorului su. Renunarea creditorului la valorificarea dreptului su nu este un act unilateral, ci un contract, n sensul c presupune acceptarea din partea debitorului. Efectul principal al ncheierii contractului este stingerea raportului de obligaie. Drept
.-o

Renunarea la un drept care nu are la baz intenia liberal, nu realizeaz o donaie indirecta. In acest sens, se spune c renunarea la un drept este un act juridic neutru"; a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 156.
69

De menionat c ntre renunare i donaie (ca instituii de drept civil) exist un raport juridic de interdependen, n care ns donaia e.tte de fapt un simplu accesoriu al operaiei principale (care este renunarea).

100

101

consecin, debitorul realizeaz un folos gratuit, o mbogire care corespunde cu valoarea creanei ce ar trebui s o plteasc creditorului. Cnd remiterea de datorie se realizeaz prin acte ntre vii, ea poate fi fcut prin orice form: scris, verbal sau chiar tacit (atunci cnd rezult din anumite fapte ale creditorului), deci nu este supus formei autentice. Remiterea de datorie poate fi fcut i pentru moarte, printr-un legat, pe care debitorul poate sau nu s-1 accepte (caz n care trebuie s mbrace formele cerute de lege pentru testamente)70. C. Stipulaia n favoarea unei tere persoane este un contract prin care o persoan numit promitent se oblig fa de alt persoan numit stipulant s execute o anumit prestaie n folosul unei tere persoane numit beneficiar, care nu particip i nici nu este reprezentat la ncheierea contactului71. Stipulaia n favoarea unei tere persoane fcut cu intenia de a gratifica (donandi causa), reprezint tot o donaie indirect. Atunci cnd stipulaia n favoarea unei tere persoane este o donaie indirect ea este scutit de forma solemn impus donaiilor. Aplicaiile practice ale stipulaiei pentru altul sunt: contractul de rent viager n folosul unui ter, donaia cu sarcin n folosul unei tere persoane, contractul de asigurare asupra vieii, contractul de asigurare de rspundere civil etc. De precizat c, dac stipulaia fcut donandi causa este prevzut n cadrul unei donaii directe (donaie dubl fcut printr-un singur act juridic), contractul va fi guvernat de regulile aplicabile donaiilor (form autentic etc.). Numai n privina
70

n ceea ce privete proba remiterii de datorie, aceasta urmeaz regulile de dovad ale actelor juridice stipulate n art. 1191 i urm. C. civ. Astfel, creditorul poate elibera debitorului o chitan prin care recunoate efectuarea plii, dei n realitate plata nu s-a (acut. 7 1 a se vedea F. Deak, op. cit. p. 67

sarcinii stipulate, care este o donaie indirect pe o donaie direct, se vor aplica regulile specifice stipulaiei pentru altul (n principal, lipsa formei solemne)72. 3. Darurile manuale. Darul manual este o donaie realizat prin tradiiunea bunului mobil corporal transmis de la dispuntor Ia gratificat, n baza acordului de voin al prilor contractante. Darul manual reprezint forma cea mai simpl de donaie, impunnd doar tradiiunea unui mobil donat (pe lng acordul de voin, indispensabil ncheierii contractului). Darul manual este exceptat de la condiiile de form impuse donaiei propriu-zise, dar este supus acelorai condiii de fond ale acesteia. El reprezint o excepie att de la principiul consensualismului instituit de art. 971 C. Civ., dar i de la principiul solemnitii instituit de art. 813 C. Civ. Darul manual face parte din categoria contractelor reale, a cror valabilitate este recunoscut n dreptul nostru de art. 644 C. Civ. Tradiiunea bunului donat de la donator la donatar este de esena acestei varieti de donaie. Ca excepie, darul manual opereaz prin simplul acord de voin al prilor contractante, atunci cnd pentru un motiv sau altul, obiectul acestuia se afl deja n minile donatarului (la momentul perfectrii contractului). Obiectul darului manual poate consta numai n bunuri mobile corporale, susceptibile de tradiiune de m nu ad m nu (crora le sunt asimilate titlurile la purttor i biletele de banc, ntruct ncorporeaz valoarea creanei i pot fi transmise prin tradiiune). Bunurile imobile, precum i mobilele incorporale (drepturi de crean, drepturi de creaie intelectual, fond de comer etc.) Nu pot forma obiectul unui dar manual, pentru c nu sunt susceptibile de a fi transferate i dobndite printr-o predare i primire efectiv. Nu pot forma obiectul darului
:

102

A se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 158. 103

manual nici bunurile viitoare, pentru simplul motiv c neexistnd, nici nu pot fi predate. Sumele de bani consemnate la C.E.C. vor putea fi obiect al darului manual n condiiile n care lichidarea libretului C.E.C. al donatorului, concomitent cu constituirea soldului livretului emis pe numele donatarului au semnificaia juridic a unei donaii". Deci, depunerea unei sume de bani la C.E.C. pe numele unei alte persoane, poate face obiectul darului manual, cu condiia s nu se fi fcut cu alt titlu (de exemplu, plata unei datorii). n consecin, simpla predare a unui libret C.E.C. altei persoane, nominalizat pe numele donatorului (i netransferat pe numele donatarului), nu constituie dar manual, deoarece nu s-a transferat proprietatea sumelor de bani asupra celui cruia i s-a predat libretul nominativ. Dovada darului manual poate fi fcut, n principiu, prin orice mijloc de prob (fiind o chestiune de fapt). Ca excepie, donatorul i succesorii si pot proba darul manual, numai printr-un nscris sau nceput de dovad scris, completat cu martori sau prezumii, conform regulilor generale n materie de probe (art. 1191 i urm. C. Ci v.). Donatorul-posesor nu are nevoie de dovad scris (fiind prezumat proprietar n baza art. 1909 C. Civ). Darurile de nunt constituie una dintre cele mai cunoscute categorii de daruri manuale73 avnd n vederea tradiia potrivit creia, cu ocazia cstoriei, prinii obinuiesc s-i nzestreze copiii cu bunuri sau alte valori, de natur a constitui, pentru nceput, patrimoniul comun al soilor. Aceste bunuri sunt druite, de regul, dup oficierea cstoriei, cu ocazia serbrii nunii, ceea ce face ca ele s constituie bunuri comune ale soilor (deoarece se presupune c
73

a existat intenia donatorului ca ele s ntre n comunitatea de bunuri a soilor). n schimb, donaia fcut de prinii unuia dintre soi, dup serbarea nunii, calific bunul drept bun propriu. Soluia i are temeiul n prevederile art. 31 lit. B) C. Fam. (excepie de Ia regul) potrivit crora bunurile dobndite n timpul cstoriei prin donaie sunt bunuri proprii (cu excepia cazului cnd donatorul a prevzut c ele vor fi comune). n doctrin s-a admis ns c darurile obinuite au un regim derogatoriu de la dreptul comun, neintrnd sub incidena excepiei prevzute de art. 31 lit. B) C. Fam., i n consecin devin bunuri comune ale soilor (potrivit regulii instituite de art. 30 C. Fam.), n susinerea punctului de vedere de mai sus s-au invocat prevederile art. 759 C. Civ., potrivit crora darurile obinuite nu sunt supuse raportului donaiilor. De menionat ns, c celelalte donaii reprezentnd sume mari de bani sau alte bunuri de mare valoare, devin bunuri proprii (potrivit art. 31 lit. B) C. Fam.), chiar dac sunt fcute cu ocazia serbrii nunii i de ctre persoane care nu sunt prinii unuia dintre soi (cu excepia cazului n care donatorul a dorit ca bunurile respective s devin comune).

SECIUNEA III. EFECTELE CONTRACTULUI DE DONAIE


Principalul efect (legal) al contractului de donaie este transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar (consecin a caracterului translativ de proprietate al donaiei). Dei, prin natura s donaia transmite dreptul de proprietate, este posibil ca dreptul transmis cu titlu gratuit s fie un alt drept real (dect dreptul de proprietate) sau un drept de crean, n acest din urm caz, operaia juridic se va analiza ca o cesiune de crean cu titlu gratuit, creia i se vor aplica regulile prevzute de art. 1391 i urm. C. Civ. (cu derogrile corespunztoare naturii gratuite a transferului). 105

Alte daruri manuale suni: pomana" care se d ceretorilor (care const, de regul, n sume mici de bani sau alimente) i ciubucul" sau baciul" care const n gralificarea unei persoane care a prestat un serviciu satisfctor pentru dispuntor.

104

1. Obligaiile donatorului Principala obligaie (personal) a donatorului este predea bunului donat donatarului. Predarea bunului are semnificaia transmiterii materiale a lucrului i se poate face ulterior ncheierii contractului, potrivit clauzelor contractuale. Dac prile au convenit ca bunul donat s fie pstrat de donator i dup perfectarea contractului, acesta va rspunde pentru pieirea sau deteriorarea bunului, dar numai dac a survenit din culpa s (pentru celelalte cazuri rspunderea fiind a donatarului-proprietar). Evident c, dac bunul donat este un dar manual, ntotdeauna donatarul va rspunde de pieirea lucrului n calitatea s de proprietar. Avnd n vedere caracterul gratuit al contractului, n principiu, donatorul nu are i obligaia de a-l garanta pe donatar pentru eviciune sau pentru viciile ascunse (art. 828 alin. (1) C. Civ.). Ca excepie de la regula de mai sus, donatorul datoreaz totui, garanie pentru eviciune n urmtoarele cazuri: A) cnd a promis expres garanie pentru eviciune (art. 828 alin. (2) C. Civ.); B) cnd eviciunea provine dintr-un fapt personal (art. 828 alin. (3) C. Civ.); C) cnd donaia este cu sarcini, n limitele valorii acestora (art. 828 alin. (3) C.' Civ.). Tot ca excepie, donatorul datoreaz garanie pentru viciile bunului donat, n urmtoarele cazuri: A) cnd s-a obligat expres n acest sens; B) cnd viciile ascunse cunoscute de donator au pricinuit un prejudiciu donatarului; C) cnd donaia este cu sarcini, n limitele valorii acestora.

2. Obligaiile donatarului Atunci cnd donaia este pur gratuit (neafectat de vreo sarcin), donatarul nu are nici o obligaie fa de donator (contractul fiind unilateral). n cazul de mai sus, donatarul are, cel mult o obligaie imperfect, de recunotin (moral) care, dac este nclcat poate duce implicit, n anumite condiii, la revocarea donaiei pentru ingratitudine (art. 831 C. Civ.). Dac donaia este sub modo (cu sarcini), donatarul are obligaia de a executa sarcina, ntocmai ca debitorii din contractele sinalagmatice deoarece, n caz contrar, donaia poate fi revocat. 3. Efectele donaiei fa de teri Prin caracterul su translativ de proprietate, contractul de donaie, produce efecte directe, doar ntre prile contractante. Pentru ca donaia s produc efecte i fa de teri este necesar ndeplinirea formelor de publicitate. Cnd bunul donat este un mobil corporal opozabilitatea se realizeaz prin transmiterea posesiei bunului respectiv (art. 972 i art. 1909 C. Civ.). Dac obiectul donaiei este un drept de crean opozabilitatea fa de teri se realizeaz numai prin notificarea cesiunii ctre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de ctre acesta printr-un act autentic (art. 1393 C. Civ.). n cazul n care obiectul donaiei este un imobil, contractul devine opozabil terilor din momentul transcrierii dreptului n cartea funciar (art. 818 C. Civ. i art. 22 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului i publicitii imobiliare). Transcrierea n cartea funciar poate fi cerut, n primul rnd de donatar, deoarece el este cel mai interesat s prentmpine dobndirea aceluiai drept de ctre teri. Pot de asemenea s cear transcrierea: mandatarul donatarului, tutorele, ascendenii minorului donatar i chiar donatorul. 107

106

Potrivit art. 820 C. Civ. Anumite persoane, cum sunt: tutorii care i reprezint pe minori sau pe interzii sunt obligate s solicite transcrierea donaiei, sub sanciunea acoperirii daunelor create persoanelor fr capacitate, prin inaciunea lor. Art. 819 C. Civ. Prevede dispoziii derogatorii n materie (fa de publicitatea actelor cu titlu oneros), n sensul c lipsa transcrierii poate fi invocat de orice persoan interesat, dar n primul rnd de cei care au primit de la nstrintor proprietatea bunului, creditorii ipotecari asupra bunului donat i succesorii cu titlu particular ai donatorului. Nu pot invoca lipsa transcrierii donaiei: donatorul i succesorii si universali sau cei cu titlu universal, precum i reprezentanii legali sau convenionali ai donatarului, deoarece acetia erau obligai s cear transcrierea actului. Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului i publicitii imobiliare74 dobnditorul de bun-credin al unui drept real (prin donaie sau legat), ce i-a nscris dreptul n cartea funciar va simi pe deplin efectele publicitii imobiliare "dect n termen de 10 ani, socotii din ziua cnd s-a nregistrat cererea lor de nscriere" (dup prescripia aciunii n rectificare).

ingratitudine, i pentru naterea unui copil), cunoscute n doctrin drept "cauze legale de revocare a donaiilor". Doctrin este unanim n a aprecia c cele trei cauze legale de revocare nu sunt excepii de la principiul irevocabilitii donaiei, deoarece nu depind exclusiv de voina donatorului75. Elementul care a creat confuzii n cazul excepiilor de la principiul irevocabilitii donaiilor a fost folosirea improprie a termenului de "revocare" n art. 829. Precizm c cele trei cazuri de "revocare legal" prevzute de legiuitor sunt n fapt, cazuri de rezoluiune a contractului. De menionat c prile pot stipula n contract i alte clauze care pot duce la revocarea donaiei (cu respectarea principiului irevocabilitii). Precizm c numai revocarea legal pentru naterea unui copil opereaz de drept (celelalte dou fiind judiciare). 1. Revocarea donaiei pentru neexecutarea sarcinii Dac donaia este sub modo (cu sarcini), donatarul are obligaia de a executa sarcina, deoarece n caz contrar, donaia va fi revocat (rezoluionat). Sarcina reprezint o obligaie impus de donator gratificatului, n limita creia se diminueaz caracterul gratuit al liberalitii. Sarcina trebuie s fie posibil, licit si moral. Ea poate fi dispus n favoarea dispuntorului, n favoarea unui ter sau n favoarea gratificatului nsui, n primele dou situaii, sarcina transform liberalitatea ntr-un act mixt, n parte oneros, n parte gratuit. Dac sarcina absoarbe integral valoarea liberalitii, caracterul gratuit dispare i liberalitatea se transform ntr-un act cu titlu oneros.
75

SECIUNEA A IV-A. CAUZELE LEGALE DE REVOCARE A


DONAIILOR

Donaiile sunt, prin esena lor, n principiu, irevocabile. Dup cum am vzut anterior, ca excepie de la principiul irevocabilitii, donaiile sunt revocabile n dou cazuri. Este cazul donaiilor ntre soi (art. 937 C. Civ.) i a donaiilor de bunuri viitoare (art. 821 C. Civ.). Codul civil (art. 829) prevede i alte trei cazuri n care donaia "se revoc" (pentru neexecutarea sarcinii, pentru
74

Republicat n M. Of. nr. 201/3 mar. 2006

108

Adugm c n acest sens, c cele trei cauze nici nu sunt de fapt revocri veritabile (ci n fapt sunt cauze de rezoluiune a contractului).

109

Sarcina se aseamn cu o condiie rezolutorie deoarece nici una nu afecteaz naterea dreptului, iar n caz de realizare a condiiei sau de revocare legal a donaiei pentru neexecutarea sarcinii, efectele sunt retroactive. Sarcina i condiia rezolutorie nu se confund. Astfel, n cazul condiiei rezolutorii nu se creeaz obligaii n sarcina donatarului (chiar dac este potestativ)76, n schimb sarcina oblig pe donatar (n caz de neexecutare putndu-se recurge la msuri de executare). Avnd n vedere c n limita sarcinii, contractul de donaie are caracter sinalagmatic, n caz de neexecutare, donatorul poate cere justiiei executarea silit a obligaiei (ce formeaz obiectul sarcinii), cu daune-interese sau revocarea donaiei, potrivit dispoziiilor art. 1020 i 1021 C. Civ. n schimb, donatarul nu se poate elibera de sarcin, abandonnd bunurile druite (fr acordul donatorului). Nendeplinirea sarcinii trebuie s fie culpabil donatarului. Revocarea donaiei pentru neexecutarea sarcinii este judiciar, deci trebuie s fie cerut instanei. Aciunea n revocarea donaiei pentru nendeplinirea sarcinilor poate fi exercitat n principiu, de donator, dar i de succesorii si n drepturi, de creditorii chirografari pe cale oblic (art. 974 C. Civ.) Ori de cesionar (atunci cnd i s-a transmis aciunea n revocare, cu titlu oneros sau gratuit). n cazul sarcinii stipulate n favoarea unui ter, acesta poate cere numai executarea obligaiei asumate de donatar, dar nu i rezoluiunea contractului, deoarece el nu este parte contractant77.

2. Revocarea pentru ingratitudine Faptele care atrag revocarea donaiei pentru ingratitudine sunt enumerate limitativ de art. 831 C. Civ. (i, n consecin, sunt de strict interpretare). A). Donatarul s fi atentat la viaa donatorului (art. 831 pct. l C. Civ.). n aceast situaie, nu se cere o condamnare penal (aa cum se cere n cazul nedemnitii prevzute de art. 655 C. Civ.), fiind suficient s existe intenia autorului de a ucide (chiar dac donatorul nu a fost nici mcar rnit). Uciderea din culp sau n legitim aprare nu este cauz de revocare (precum nici uciderea donatorului de ctre donatarul lipsit de discernmnt). B). Donatarul s fi svrit delicte, cruzimi sau injurii grave (art. 831 pct. 2 C. Civ.). Prin delicte se neleg orice fapte penale, prin care sunt lezate bunurile sau persoana donatorului. Delictul comis asupra persoanei sau averii soului donatorului sau contra rudelor acestuia se consider delict ndreptat contra donatorului nsui. Actele de cruzime vizeaz integritatea corporal i sntatea doctorului (i trebuie svrite de donatar sau din ordinul acestuia, de ctre o alt persoan). Injuriile sunt fapte care ating onoarea, demnitatea sau reputaia donatorului. Faptele trebuie s aib o anumit gravitate (care se apreciaz de instana de judecat). Faptele enumerate de art. 831 pct. 2 C. Civ. Trebuie svrite cu intenie (n lipsa acesteia, ingratitudinea nu se poate presupune). C). Refuzul donatarului de a da alimente donatorului (art. 831 pct. 3 C. Civ.). Se are n vedere fapta donatarului care (dei avea posibilitatea) a refuzat cererea donatorului (aflat n nevoie) de a-i da alimente.

' Condiia potestativ contravine principiului irevocabilitii numai dac este din partea donatorului; a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 170. '7 Turianu C., Drept civil, Editura Universitara, Bucureti 2004, p. 45

110

111

De menionat c, revocarea donaiei nu opereaz dac donatorul avea obligate alte persoane de ai acorda ntreinere (inclusiv alimente). Valoarea alimentelor nu poate depi valoarea bunului donat. In toate cazurile, refuzul nejustificat de alimente este sancionat numai prin posibilitatea revocrii donaiei". Donatorul i donatarul nu au aciune n justiie pentru a cere, ntreinere de la donatar i respectiv restituirea prin echivalent a prestaiilor. Aciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine va putea fi ndreptat doar mpotriva donatarului vinovat (art. 833 alin. (2) C. Civ.). Motenitorii donatarului nu pot fi obligai s restituie bunul primit de autorul lor cu titlu de donaie. Ea poate fi intentat numai de donator, fiind o aciune strict personal. Ca excepie, motenitorii donatorului vor putea deveni titulari ai aciunii n revocare, dac aciunea a fost introdus de donator sau dac donatorul a decedat nainte de expirarea termenului n care aciunea putea fi intentat (art. 833 alin. (2) C. Civ.). Aciunea nu poate fi intentat nici de ctre creditorii donatorului pe calea aciunii oblice, deoarece ea presupune aprecierea moral a conduitei donatarului, pe care o poate face numai donatorul". Revocarea legal pentru ingratitudine este de asemenea judiciar (deci trebuie cerut instanei de judecat). Aciunea trebuie introdus n termen de un an, calculat de la data producerii faptului sau din ziua cnd donatorul 1-a cunoscut (art. 833 alin. (1) C. Civ.). Termenul de un an este un termen de decdere (nu de prescripie), prezumndu-se c dac a trecut un an fr ca donatorul s cear revocarea donaiei, acesta 1-a iertat pe donatar.

Datorit faptului c aciunea n revocare pentru ingratitudine are caracter esenialmente personal, admiterea acesteia nu va produce efecte retroactive fata de teri. Toate donaiile sunt supuse revocrii pentru ingratitudine. 3. Revocarea pentru naterea unui copil Orice donaie fcut de o persoan care nu are copii, va fi revocat de drept, dac donatorului dup ncheierea donaiei i se nate un copil sau un alt descendent, din cstorie sau din afar cstoriei. Potrivit art. 836 C. Civ. Revocarea donaiei va avea loc chiar i n cazul n care copilul se nate dup moartea donatorului. Cauza de revocare se ntemeiaz pe prezumia voinei donatorului de a revoca donaia n caz de producere a acestui eveniment, dar i pe ideea de protecie a copilului. Pentru ca donaia s fie revocat pentru naterea unui copil se cer ntrunite dou condiii: A). Donatorul s nu fi avut copii sau ali descendeni, la momentul ncheierii donaiei. Existena unui copil conceput la ncheierea donaiei nu mpiedic revocarea contractului (art. 837 C. Civ.). B). Ulterior donaiei, s i se fi nscut (donatorului) un copil 78 viu. Revocarea pentru naterea unui copil opereaz de drept (art. 836 C. Civ.) i pentru orice fel de donaii. In consecin, prin simplul fapt al naterii unui copil al donatorului, donaia anterior ncheiat este desfiinat prin dispoziia legii (fr a fi necesar intervenia justiiei). Pentru considerentele de mai sus, n caz de litigiu instana, reinnd c sunt ndeplinite condiiile legale, va constata numai revocarea (nepronunndu-se n cauz).
Este tar ele relevan dac copilul este nscut viu sau viabil.

112

113

Aciunea n restituire poate fi intentat de ctre donator, dar i de ctre succesorii si n drepturi (inclusiv creditorii, pe calea aciunii oblice). Potrivit art. 21 din Decretul nr. 167/1958, aciunea n restituirea bunului donat - proprietatea fiind redobndit de drept - se prescrie dup 30 de ani de la naterea copilului. Ca efect al naterii unui copil, dreptul de proprietate al donatarului este desfiinat retroactiv, iar lucrurile donate reintr n patrimoniul donatorului, libere de orice sarcini. Orice clauz, prin care donatorul ar renuna la revocarea donaiunii pentru natere de fiu (copil - s.n.), este nul i fr nici un efect" (art. 839 C. Civ.). Dup cum am vzut, doctrina este unanim n a aprecia c naterea unui copil din cstorie sau din afar cstoriei revoc, de drept, donaia anterior ncheiat. Doctrina a fost ns mprit cnd a trebuit s rspund la ntrebarea: ce efecte va produce adopia n aceast materie? Potrivit unei opinii, dac donatorul avea un copil adoptat n momentul donaiei, naterea ulterioar a unui copil nu va determina revocarea donaiei, deoarece adoptatul este asimilat copilul din cstorie". Tot aa adoptarea unui copil ulterior donaiei ar avea drept efect revocarea acesteia. Intr-o alt opinie, la care ne raliem, mprtit i de practica judectoreasc s-a reinut soluia contrar, potrivit creia revocarea pentru naterea unui copil opereaz numai cnd donatorul dobndete (chiar postum) un copil exclusiv din cstorie sau din afar cstoriei. n acest context, trebuie s admitem implicit, c nici existena unui copil adoptat anterior donaiei nu mpiedic revocarea contractului.

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Noiunea i interpretarea contractului de donaie. Obiectul contractului de donaie. Contractul de donaie. Condiii de form. Contractul de donaie. Incapaciti de a dispune. Contractul de donaie. Incapaciti de a primi. Principiul irevocabilitii donaiilor. Revocabilitatea donaiilor ntre soi. Donaiile deghizate. Donaiile prin interpunere de persoane. Donaiile indirecte. Darurile manuale. Darurile de nunt. Obligaiile donatarului. Obligaiile donatorului. Revocarea donaiei pentru ingratitudine. Revocarea donaiei pentru survenien de copil.

114

115

SPEE
Analizai urmtoarea spe79: Reclamantul K.M. a chemat n judecata pe parata C.M. solicitnd instanei s dispun revocarea donaiei ncheiata ntre el, n calitate de donator, i fosta otie, parata CM, n calitate de donatar. Reclamantul a susinut ca a donat otiei sale un apartament, n perioada cstoriei, si, avnd n vedere ca otii au divorat, considera oportuna revocarea donaiei. Prin sentina civila nr. 1707/1997, Judectoria sectorului 2 Bucureti a respins aciunea, ca fiind tardiv formulata, ntruct cererea are caracter patrimonial i trebuia respectat termenul de prescripie de 3 ani, prevzut de Decretul 167/1958, termen care a nceput s curg de la desfacerea cstoriei (aciunea fiind introdusa la data de 23.09.1996). Sentina a rmas definitiva, prin respingerea apelului formulat de reclamantul KM, potrivit deciziei civile nr. 1836/05.09.1997, pronunata de Tribunalul Bucureti secia a IV-a civila. Instana de apel a constatat ca dispoziii Decretului nr. 167/1958 au fost aplicate corect, avnd n vedere calificarea dreptului ce se valorifica prin prezenta cerere. Sub acest aspect, instana a reinut caracterul patrimonial al dreptului de a revoca donaia, mpotriva acestei decizii a declarat recurs apelantul KM, solicitnd casarea hotrrii n baza art.304 pct.9 Cod proc.civ., pentru aplicarea greita a dispoziiilor privitoare la prescripie i a cerut, de asemenea, trimiterea cauzei spre rejudecare. Recursul va fi respins, deoarece dei motivarea n drept a instanelor este greita, trebuie meninut soluia de respingere a cererii, iar conform considerentelor prezentei decizii, nu se impune nici trimiterea cauzei spre rejudecare.
www. spete.avocatura.com

n consecina, recursul va fi respins, iar instana va schimba numai motivarea greita n drept, constatnd ca hotrrea de respingere a cererii de revocare a donaiei trebuie meninut, cu precizarea ca este inadmisibila i nu tardiva ori prescrisa. Rspundei Ia urmtoarele ntrebri: Citii i explicai prevederile art. 937 din Codul Civil. Definii noiunea de prescripie extinctiv. Explicai diferena ntre urmtoarele noiuni: inadmisibil, tardiv, ori prescris. Aciunea promovata poate fi admisa ? Motivai. Exista vreo cauza legala de revocare, ale crei condiii de ndeplinire s poat fi analizate de ctre instana, tiut fiind ca instana nu poate hotri n privina a aceea ce legiuitorul a dispus s fie lsat la voia nengrdita a persoanei (ad nutum) ? Analizai urmtoarea spe80: La data de 02 februarie 2006, M.A. i fiica s M.O. s-au prezentat n fata notarului public pentru a ncheia un contract de donaie n forma autentica pentru imobilul situat n Str. Primverii nr. 43, M.A. n calitate de donatoare i M.O n calitate de donatar. Notarul public a luat astfel de act de consimtantul celor doua persoane dar nu a ntocmit actul de donaie datorita faptului ca cele doua pri nu aveau suficieni bani pentru achitarea taxelor de timbru prevzute conform legii. La data de 19 februarie 2006 M.A. a decedat iar la data deschiderii motenirii, o luna mai trziu, n condiiile n care la motenire a venit i fratele lui M.O, aceasta din urma prezint un contract de donaie ncheiat ntre ea i mama s la data de 21 februarie 2006.
80

116

www.scj.ro

117

Prin urmare M.A. a acionat-o n judecata pe sora s M.O. solicitnd instanei s desfiineze contractul de donaie, motivnd ca autentificarea s-a produs dup decesul donatoarei astfel nct consimmntul acesteia nu mai este valabil. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Ce este consimmntul i cum trebuie acesta s fie exprimat pentru a produce efecte juridice? Este valabil autentificarea actului de donaie n acest caz? Care credei ca va fi soluia instanei. Motivai.

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE DONAIE ncheiat astzi............. La ................................ L PRILE CONTRACTANTE 1.1. D .................................................................., domiciliat n ................................................. , str ......................................... Nr. ...... , bloc ....... , scara ....... , etaj ........, apartament ..., sector/jude........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ....................................... n (localitatea) .........................., sector/jude ................................ , fiul lui .............................. i al ............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..................Nr ...................... , eliberat de ........................., cod numeric personal................................, n calitate de donator , pe de o parte, i 1.2. D ................................................................. , domiciliat n .............................................., str.................................... Nr ............., bloc ........, scara ......... , etaj ........., apartament ......, sector/jude ........................ , nscut la data de (ziua, luna, anul) ....................................................... n (localitatea) ..............., sector/jude ................................., fiul lui .................................................. i al .............................................. , posesorul buletinului (crii) de identitate seria................... Nr. ......................... , eliberat de ............................. , cod numeric personal ........................, n calitate de donatar, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI

118

119

2.1. A) Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. .............. Din blocul ......... , scara ........ , etajul .......... , situat n localitatea ................................ , sectorul/judeul ............................. , compus din ..................Camere i dependine, precum i dreptul de coproprietate n cot indiviz de ..... % din prile i dependinele comune ale imobilului, care prin natura i destinaia lor sunt n folosina tuturor proprietarilor. B) O dat cu apartamentul se transmite donatarului i dreptul de folosin asupra terenului aferent locuinei n suprafa de ......... Mp, adic cota indiviz de....... % atribuit pentru toat durata existenei construciei. C) Eu, donatorul, mi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai sus. D) Acest apartament a intrat n proprietatea mea astfel: E) Apartamentul care se doneaz este liber de orice sarcini i urmri de orice natur, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate public, fiind n mod legal i continuu n proprietatea i posesia mea, de la data dobndirii i pn n prezent. Eu, donatorul, garantez pe donatar mpotriva oricrei eviciuni, potrivit art. 828 Cod civil. F) Impozitele i taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract, sunt achitate la zi de ctre donator, aa cum rezult din certificatul nr ...................... Din .................... Eliberat de ................., urmnd ca de astzi, data autentificrii s treac n sarcina donatarului, care suport plata taxelor i onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.

G) Transmiterea proprietii asupra apartamentului se face astzi, data autentificrii contractului, fr ndeplinirea altei formaliti, donatarul urmnd a dobndi i posesia apartamentului la data decesului donatorului. 2.2. Evalum prezenta donaie la ........................Lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru. 2.3. A) Eu donatarul, primesc cu recunotin donaia fcut de ......................................... Avnd ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, i sunt ntru totul de acord cu prezentul nscris. B) Cunosc situaia juridic i de fapt a apartamentului, ca fiind cea descris mai sus de ctre donator i declar c l scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate imobiliar i c neleg s-1 dobndesc n aceste condiii i pe riscul meu ceea ce nu l exonereaz pe donator de rspunderea pentru eviciune. III. CLAUZE FINALE 3.1. Noi, prile, potrivit prevederilor art................. Din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, declarm c vom ndeplini formalitile necesare pentru efectuarea operaiunii de publicitate imobiliar. 3.2. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de ................................................. Exemplare, la Biroul Notarului Public............................................... 3.3. S-au eliberat prilor ............... Exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului notarial.

DONATOR DONATAR
121

120

MODEL NR. 2 CONTRACT DE DONAIE


ncheiat astzi ............. La.................................

i al ........................................ , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..................... Nr.................... , eliberat de ................................. , cod numeric personal ......................, n calitate de donatar, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. A) Noi donatorii, donm fiului nostru................................. n mod irevocabil i fr sarcini suma de (n cifre i litere) ............................... , echivalentul a (n cifre i litere) ....................................... , calculai la cursul de schimb al B.N.R. de .................................. Lei, din ziua efecturii donaiei, n scopul cumprrii unei locuine proprietate personal n ....................... B)
......................................................................... Supuse regimului fiscal

I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D ................................................................., domiciliat n ............................................. , str................................. Nr ................ , bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ...... , sector/jude.......................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. n (localitatea) ........................... Sector/jude .........................., fiul lui ........................................ i al ......................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... Nr .......................... , eliberat de ..............., cod numeric personal....................... , i 1.1. D ......................................................, domiciliat n ., .........................................., str...............................Nr .............. , bloc .........., scara .........., etaj .......... , apartament ...... , sector/jude ......................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. n (localitatea) .............................. Sector/jude ........................., fiul lui ........................................ i al .........................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........................ Nr........................... , eliberat de ......................., cod numeric personal ............................................ , n calitate de donatori , pe de o parte, i 1.2. D ........................................................................., domiciliat n ........................................... , str ................................. Nr. ................, bloc .......... , scara ......... , etaj........... , apartament........, sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul)........................................n (localitatea).............................. Sector/jude ......................, fiul lui ...........................................
122

Declarm

aceti

bani

provin

din

de impozitare n conformitate cu legea romn. 2.2. Eu donatarul, declar c accept cu recunotin donaia fcut de prinii mei ....................................... Privind suma de ..................................... i declar c i voi folosi pentru cumprarea unei locuine proprietate personal n...................... III. CLAUZE FINALE 3.1. Prezentul contract de donaie se face n baza Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 3/1997 privind efectuarea operaiunilor valutare. 3.2. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de......... Exemplare la Biroul Notarului Public........... 3.3. S-au eliberat prilor ............... Exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului notarial. DONATORI DONATAR

123

GRILE
Constituie donaie (liberalitate): A) executarea unei obligaii civile imperfecte; B) premiile sau recompensele oferite n scopuri publicitare de un comerciant clienilor; C) repararea pagubei cauzate, dei nu sunt ndeplinite condiiile rspunderii civile delictuale. Neexecutarea sarcinii: A) afecteaz valabilitatea actului juridic; B) afecteaz numai eficacitatea actului juridic; C) da dreptul dispuntorului de a opta ntre a cere rezoluiunea actului juridic sau a pretinde obligarea la executarea n natura a sarcinii. Donaia cu sarcina n favoarea celui gratificat este: A) lovita de nulitate, ntruct contravine principiului irevocabilitii donaiilor; B) un contract sinalagmatic, n limita sarcinii; C) un act juridic afectat de o condiie rezolutorie pur potestativa. Nu pot constitui obiectul darului manual: A) succesiunile nedeschise; B) bunurile viitoare; C) bunurile mobile publice. Dac donaia are ca obiect bunul altuia: A) contractul este nul, n toate cazurile; B) contractul este valabil dac donatarul este de buna-credina; C) contractul este nul numai dac donatorul este de reacredina. Dovada donaiei unei case: A) poate fi fcuta numai cu act autentic; B) nu poate fi fcuta cu martori; 124

C) poate fi fcuta cu martori numai cnd exista nceput de dovada scrisa. Donaia nul pentru vicii de forma: A) poate fi confirmata, ratificata sau acoperita prin executarea de buna voie de ctre donator; B) poate fi confirmata, ratificata sau acoperita de ctre motenitorii donatorului, dac ratificarea, confirmarea sau executarea este benevola i fcuta n deplina cunotina de cauza; C) nu poate fi confirmata, ratificata sau acoperita nici de motenitori. Intre abseni donaia este valabil n condiiile: A) oferta de a drui este fcuta n forma autentica; B) acceptarea este fcuta n forma autentica; C) acceptarea, prin nscris separat, s aib loc n timpul vieii donatorului; D) motenitorii donatarului pot accepta ei donaia; E) creditorii pot accepta donaia, dar numai n timpul vieii donatarului; F) actul de acceptare s fie comunicat donatorului n timpul vieii acestuia. Donatorul poate revoca donaia: A) pana n momentul primirii comunicrii de acceptare; B) nu numai expres, ci i tacit; C) fr a notifica donatarului revocarea. n cazul donaiilor, statul estimativ: A) poate fi ntocmit i printr-un nscris separat sub semntura privata, semnat ns de ambele pri; B) atrage sanciunea nulitii relative dac nu este ntocmit; C) reprezint o descriere i evaluare, cel puin globala, a bunurilor mobile (corporate, incorporale) druite; D) este cerut ad probationem; E) nu este necesar la darul manual i la donaia indirecta. 125

Pot fi donatori: A) persoanele puse sub interdicie judectoreasca, dar numai prin reprezentanii legali; B) minorii, cu ncuviinarea autoritii tutelare; C) minorul poate dispune prin donaie n favoarea tutorelui dup ce a ajuns la majorat, chiar dac autoritatea tutelara n-a dat descrcare de gestiune tutorelui, cu excepia cazului cnd tutore este ascendentul minorului. D)nici un rspuns corect Nu au capacitatea de a primi donaii n mod direct: A) persoanele neconcepute; B) organizaiile care n-au dobndit personalitate juridica, cu excepia cazului cnd donaia este fcuta n cursul constituirii, dar numai ntruct aceasta este ceruta pentru ca persoana juridica s ia fiina; C) cetenii strini i apatrizii nu pot primi donaii avnd ca obiect dreptul de proprietate asupra unui teren sau asupra unei construcii Nu au capacitatea de a primi donaii: A) medicul sau preotul nu pot primi nici un fel de donaii de la persoana creia i-au acordat asistenta cu caracter repetat n boala de care a decedat; B) minorii i interziii au dreptul de a primi donaii, dar nu au exerciiul acestui drept; C) surdo-muii care nu tie s scrie nu poate accepta o donaie dect cu asistarea unui curator special. Donaiile fcute unor minori sau interzii pot fi acceptate: A) de tutore; B) de prini; C) de ceilali ascendeni ai minorului sau interzisului, chiar dac prinii ar fi n viata i ar refuza s accepte donaia.

Donaia ntre abseni produce efecte: A) din momentul acceptrii ei de ctre donatar; B) din momentul facerii ofertei; C) din momentul primirii actului de acceptare. Constituie cauze de revocare a donaiei pentru ingratitudine A) dac donatarul a atentat la viata donatorului; B) dac donatarul este culpabil fata de donator, de delicte cruzimi sau injurii grave; C) refuzul de alimente; D) dac donatarul a atentat la viata donatorului, numai ns dac exista o condamnare penala. Aciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine: A) este o aciune strict personala; B) trebuie introdusa n termen de 2 ani din ziua faptei sau din ziua cnd donatarul a cunoscut fapta de ingratitudine; C) poate fi continuata de motenitori, dac donatorul a decedat nainte de terminarea procesului. Revocarea pentru survenienta de copil: A) intervine de drept; B) nu intervine daca, n momentul facerii donaiei, donatorul avea un copil conceput i acesta se nate; C) intervine i cnd donatorul adopta un copil, dup facerea donaiei. Aciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine: A) poate fi introdusa de motenitorii donatorului, dac acesta a decedat nainte de expirarea termenului n care aciunea putea fi introdusa; B) se poate introduce numai mpotriva autorului faptului de ingratitudine; C) n cazul n care este admisa, produce efecte retroactive i fata de teri; D) poate fi introdusa mpotriva erezilor donatarului.
127

126

Revocarea pentru survenienta de copil: A) nu intervine dac donatorul avea un copil adoptat i ulterior, dup donaie, i se nate un copil; B) intervine dac donatorul a recunoscut un copil dup donaie, copil ce era nscut n momentul donaiei; C) intervine chiar dac copilul se nate dup moartea donatorului; D) intervine i cnd copilul donatorului ar fi fost conceput la momentul donaiei; E) nu intervine dac donatarul a intrat n posesia lucrurilor druite i a fost lsat n posesia acelor lucruri dup naterea fiului donatorului. Trebuie s fie prevzute n forma solemna: A) oferta de donaie; B) acceptarea ofertei de donaie; C) sarcinile sau condiiile donaiei. Cnd donaia se ncheie ntre abseni, donatorul trebuie s fie capabil: A) n momentul facerii ofertei; B) n momentul acceptrii de ctre donatar; C) n momentul primirii actului de acceptare. Cnd donaia se ncheie ntre abseni, donatarul trebuie s fie capabil: A) n momentul facerii ofertei; B) n momentul acceptrii ofertei; C) n momentul primirii actului de acceptare de ctre donator. Atrag sanciunea nulitii relative: A) nerespectarea dispoziiilor de a face i de a primi donaii, cnd donatarul este un incapabil, n toate cazurile; B) donaia unui teren, cnd donatarul este cetean strin; C) donaiile substaniale, neremuneratorii, fcute medicului sau preotului, dac i-au ngrijit n ultima boal pe donator i acesta a murit. D) nici un rspuns corect

Constituie clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor: A) dreptul de denunare unilaterala a contractului; B) condiiile potestative din partea donatorului; C) plata datoriilor viitoare nedeterminate ce ar trebui fcuta h ctre donatar pentru datoriile donatorului; D) dreptul de a dispune de bunul donat, rezervat donatorului Constituie clauze permise n contractul de donaie: A) termenul, condiia cazuala sau mixt; B) substituia fideicomisara condiional; C) inserarea n libretul CEC a numelui donatorului la clauza de mputernicire. Soul donator poate revoca donaia fcuta celuilalt so: A) numai n timpul cstoriei; B) chiar dup decesul soului donatar, mpotriva motenitorilor lui C) i dup ncetarea cstoriei; D) numai pana la momentul morii sale (a soului donator). Donaia ntre soi: A) se revoca de drept pentru survenienta de copil; B) poate fi revocata de creditorii sau motenitorii soului donator; C) poate fi revocata pentru neexecutarea sarcinii sau pentru ingratitudine de ctre motenitorul donatorului. Sunt interzise, sub sanciunea nulitii absolute: A) donaiile mutuale reciproce ntre soi fcute n acelai act; B) donaiile deghizate ntre soi; C) donaiile fcute prin interpunere de persoana ntre soi, dar numai dac aduc atingere rezervei succesorale. Donaia ntre vii pentru bunurile viitoare: A) este irevocabila; B) este revocabila; C) este nula. 129

128

Donaia cu sarcina n favoarea celui gratificat este: A) lovita de nulitate, ntruct contravine principiului irevocabilitii donaiilor; B) un contract sinalagmatic, n limita sarcinii; C) un act juridic afectat de o condiie rezolutorie pur potestativa. Constituie donaii simulate: A) donaiile deghizate; B) donaiile prin interpunere de persoana; C) donaiile indirecte.

CONTRACTUL DE MANDAT - MANDATUL cu REPREZENTARE SECIUNEA L NOIUNE i REGLEMENTARE

1. Noiune. Potrivit art. 1532 C. Civ. Mandatul este un contract n puterea cruia o persoan se oblig, fr plat, de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit nsrcinarea". Definiia dat mandatului de Codul civil, dei conine elementele generale ce caracterizeaz acest contract, are ns neajunsul de a nu-1 delimita suficient de alte contracte civile (de exemplu, de contractul de antrepriz sau de contractul de munc). Din cele de mai sus rezult c, prile contractului de mandat sunt mandantul (persoan fizic sau juridic) care mputernicete o alt persoan s ncheie acte juridice pe seama s i mandatarul (persoan fizic sau juridic) care se oblig s ncheie acte juridice n numele mandantului. De menionat c, trimisul sau mesagerul nu pot fi asimilai mandatarului, ei executnd, de regul, servicii care nu implic ncheierea de acte juridice i, oricum, nu au calitatea de reprezentani ai mandantului (activitatea lor putnd fi calificat ca antrepriz). n general, contractul de mandat este rodul exclusiv al voinelor reunite ale mandantului i respectiv, mandatarului, ns raporturile juridice de mandat pot fi generate i de litera legii; de exemplu, art. 35 alin. (2) C. Fam instituie prezumia de mandat tacit reciproc ntre soi n ceea ce privete actele de administrare (i uneori chiar de dispoziie) cu privire la bunurile comune81.
Mandatul are o plan larg de acriile: de la activiti simple de reprezentare (de

130

131

2. Reglementare. Sediul materie se afl n Codul civil, Cartea a IlI-a, Titlul IX Despre mandat": Capitolul I Despre natura mandatului", art. 1532-1538, Capitolul II Despre ndatoririle mandatarului" art. 1539-1545, Capitolul III Despre obligaiile mandantului art. 1546-1551 i Capitolul IV Despre diferitele moduri dup care mandatul nceteaz" art. 1552-1559. 1. Caractere juridice i delimitare 1. Caractere juridice. A). Mandatul este un contract consensual deoarece pentru ncheierea lui valabil este suficient simpla manifestare de voin a prilor. In practic, mandatul, ca instrumentum, se prezint sub forma unui nscris, care de cele mai multe ori poart numele de mandat, procur sau mputernicire. In limbajul juridic curent, se mai folosete i termenul de delegaie" (total inadecvat)82. Dovada mandatului se face, de regul, potrivit dreptului comun (art. 1191 alin. l,2,i 3), att fa de pri, dar i fa de terul contractant (nu i de ali teri), respectiv nscris peste 250 lei, interdicia probei cu martori etc.83. In ceea ce privete pe teri (alii dect cei care au contractat cu mandatarul) acetia vor putea face dovada mandatului prin orice mijloace de prob (inclusiv martori sau prezumii), deoarece pentru ei contractul nu este dect un fapt juridic (i nu act juridic). B), n principiu, mandatul este cu titlu gratuit, fiind fr plat, cnd nu s-a stipulat contrariu" (art. 1532,1534 C. Ci v.).

Din coninutul art. 1534 C. Civ. Rezult ns c mandatul este gratuit numai n lipsa unei stipulaii contrare; deci mandatul poate fi i remunerat. In consecin, prin natura s contractul de mandat este gratuit. Gratuitatea mandatului nu este ns i de esena acestuia, prile putnd conveni i asupra unei pli datorate mandatarului (caz n care mandatul devine oneros)84. C). Mandatul este un contract intuitu personae, deoarece se ncheie n consideraia unei anume persoane, ncrederea pe care mandantul o are n mandatar avnd o importan esenial Ia perfectarea contractului. D). Cnd mandatul este cu titlu gratuit, el are caracter unilateral, deoarece creeaz obligaii exclusiv n sarcina uneia din pri (a mandatarului), n cazul n care contractul este cu titlu oneros, mandatul devine bilateral (sinalagmatic), fiecare dintre pri obligndu-se. 2. Delimitare. Mandatul prezint asemnri cu contractul de munc i contractul de antrepriz85. Deosebirile principale sunt determinate de obiectul distinct al contractului de mandat, respectiv ncheierea de acte juridice de ctre mandatar pe seama i n numele mandantului. n contractele de antrepriz i de munc, att antreprenorul ct i salariatul nu au, de regul, calitatea de reprezentani, n principiu, angajatul nu poate fi reprezentantul angajatorului (patronului) i nici nu poate fi reprezentat, el trebuind s presteze personal munca la care s-a obligat (spre deosebire de mandatar care i poate substitui o alt persoan pentru realizarea actelor juridice la care s-a obligat).
Dac mandatarul este un profesionist se prezum c mandatul este oneros, n acest caz, poate fi prezumat chiar retribuia mandatarului, cuantumul acesteia rezultnd clin natura profesiei lui (de exemplu, avocat). 85 Obiectul contractului de antrepriz l reprezint actele sau faptele materiale pe care antreprenorul se oblig s le execute pentru client (de exemplu, construirea unui imobil).

exemplu, exercitarea voiului ntr-un consiliu de administraie), pn la activiti complexe (de exemplu, administrarea unui patrimoniu).
09

" [osif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. I I I , Bucureti, 2000, p. 36 Ca o excepie de la regula, dac mandatul este tacit dovada se va putea face att ntre pri ct i fa de teri prin orice mijloace de prob admise de lege, indiferent de valoarea actului.

132

133

Ca excepie, salariatul sau antreprenorul pot fi mputernicii s reprezinte patronul ori clientul. Ei pot ncheia, n accesoriu, i acte n numele patronului sau clientului, dar obligaiile lor principale nu sunt de mandat, ci deriv din raporturile de munc sau de antrepriz. De exemplu, ntre avocat, ca liber profesionist i client se stabilete, de regul, un raport de mandat cu reprezentare86. 2. Condiiile de validitate a mandatului A. Capacitatea prilor Avnd n vedere c art. 1552 pct. 3 C. Ci v., printre altele, prevede c interdicia mandantului ori a mandatarului este caz de ncetare a mandatului, putem aprecia, implicit c: A) mandatarul trebuie s aib capacitate de exerciiu deplin (deoarece, dei ncheie acte juridice pe seama i n numele mandantului, el devine parte contractant n raporturile cu terii, trebuind s aib astfel capacitatea necesar pentru a ncheia el nsui actele respective); B) mandantul trebuie s aib capacitatea necesar de a contracta, el nsui actul juridic cu care 1-a mputernicit pe mandatar, deci capacitatea juridic a acestuia se va determina n funcie de natura actului juridic care face obiectul contractului de mandat. Astfel, dac se are n vedere ncheierea unui act de dispoziie, mandantul trebuie s aib capacitate de exerciiu deplin iar dac actul ce urmeaz a fi ncheiat este ns numai de administrare, mandatul va putea fi dat chiar de un minor cu capacitate de exerciiu restrns. Dac mandatul este cu titlu oneros, n toate cazurile mandantul (care pltind efectueaz acte de dispoziie) trebuie s
50

aib capacitatea deplin, chiar dac actul cu care 1-a mputernicit pe mandatar este numai unul de administrare sau conservare. De precizat c trimisului sau mesagerului (nefiind pri n contractul de mandat) nu li se aplic regulile de mai sus, ei trebuind s aib numai discernmntul necesar pentru activitatea ndeplinit87. B. Obiectul mandatului Mandatul poate avea ca obiect numai ncheierea de acte juridice de ctre mandatar pe seama i n numele mandantului. Ca n orice contract obiectul trebuie s ndeplineasc condiiile generale de validitate: s fie determinat sau cel puin determinabil, s fie licit, moral i posibil. Nu pot face obiectul (principal) al contractului de mandat faptele materiale. Acestea pot fi numai obiectul accesoriu al mandatului n care obiectul principal nseamn ncheierea de acte juridice (de ex., expertizarea unui bun ce urmeaz a fi cumprat). Actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi ncheiate prin mandatar (de ex., testamentului, cstoria etc.). In consecin, mandatarul nu poate svri dect actele juridice cu care a fost mputernicit de mandant, el neputnd face nimic peste limitele mandatului su. C. Forma mandatului Potrivit art. 1533 C. Civ. Mandatul poate fi scris, verbal sau tacit. Mandatul este tacit cnd rezult din mprejurri care fac nendoielnic voina prilor (nu trebuie confundai cu mandatul aparent). F >
!7

Este posibil ns, ca obligaia avocatului s se rezume exclusiv Ia acordarea de consultaii juridice, situaie n care nu mai suntem n limitele contractului de mandat (ci de antrepriza).

Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Beck, Bucureti, 2000. P .36

134

135

Mandatul este aparent cnd nu exist voina mandantului de a fi reprezentat sau voina exist, dar mandatarul i-a depit limitele mputernicirii, iar terii contracteaz cu credina c mandatarul are puteri de reprezentare88. Mandatul poate fi general sau special (art. 1535 C. Civ.). Mandatul este general cnd mputernicirea mandatarului nu are limite. Mandatul este special cnd se d pentru o singur operaie juridic. Potrivit art. 1536 alin. (2) C. Civ. Pentru actele de dispoziie (nstrinri, tranzacii, inclusiv participri la licitaii) se cere mandat special. Specializarea se rezum la indicarea naturii operaiei juridice i a obiectului ei (n practic se cere mai mult). De exemplu, pentru a ncheia o vnzare avnd ca obiect un teren mandatarul trebuie s aib procur (ca instrumentam) n form autentic, care s precizeze mputernicirea de vnzare-cumprare, precum i obiectul vnzrii (cu indicarea datelor de identificare). Pentru actele de administrare, conservare este suficient un mandat general (art. 1536 alin. (1) C. Civ.). De menionat, c mandatul trebuie s aib forma cerut de lege pentru actului juridic preconizat a se ncheia. Aceast regul este cunoscut n doctrin sub denumirea de regula simetriei formelor". 3 Varieti de mandat 1. Actul cu sine nsui este mandatul ncheiat ntre mandatar (ca reprezentant al mandantului) i persoana s (n nume propriu, de aceast dat).

2. Dubla reprezentare este mandatul ncheiat ntre mandatar (ca reprezentant al mandantului) cu el nsui (ca reprezentant al terului). n doctrin, actul cu sine nsui i dubla reprezentare sunt cunoscute sub numele de autocontracte. Autocontractul prezint pericol pentru intereselor mandantului (cu excepia cazului cnd acesta a fost n cunotin de cauz). Cnd interesele mandantului sunt lezate acesta poate cere anularea actului pentru doi prin reticen. 3. Mandatul n interes comun este mandatul n care mandatarul contracteaz cu un ter, att n interesul mandantului, ct i n interesul su (pentru c au aceleai interese, de ex., bunul care urmeaz a se vinde este coproprietate: mandant, mandatar. Mandatul remunerat este mandatul cu titlu oneros, n care interesul mandatarului deriv din plata remuneraiei (i nu obiectul comun). ' SECIUNEA II. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT ntruct mandatul este un contract, el va produce efecte juridice (ntre prile contractante) potrivit dreptului comun. Avnd n vedere ns, c mandantul mputernicete mandatarul s ncheie acte juridice cu un anume ter, ne aflm n prezena a trei subiecte de drept civil, fapt pentru care efectele contractului se vor produce implicit i fa de acesta din urm (nu ns i fa de ali teri, pentru care contractul este o res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest). n consecin, datorit particularitilor contractului de mandat efectele acestuia vor fi analizate, att inter partes, ct i fa de terul cu care s-a ncheiat actul juridic preconizat.

Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Beck, Bucureti, 2000. P .36 losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000, p. 45
01 (

136

137

L Efectele mandatului ntre pri A. Obligaiile mandatarului

1. Obligaia de a ndeplini mandatul. Potrivit art. 1539 C. Civ. Mandatarul este ndatorat a executa mandatul att timp ct este nsrcinat". Astfel, principala obligaie a mandatarului este aceea de a ndeplini mandatul (obligaie de a face). In doctrin90, s-a apreciat c obligaia mandatarului este una de mijloace i nu de rezultat, mandatul considerndu-se ndeplinit, dac mandatarul a depus toate diligentele pentru perfectarea actului juridic cu care a fost mputernicit (chiar dac operaiunea juridic nu s-a realizat). Nerealizarea actului juridic preconizat din culpa mandatarului, atrage ns rspunderea acestuia (art. 1540 alin. (1)C. Civ.). Culpa mandatarului se apreciaz ns diferit dup cum mandatul este gratuit sau oneros. Astfel, dac mandatul este cu titlu gratuit, culpa mandatarului se va aprecia n concret, n raport cu diligenta pe care acesta o depune pentru realizarea propriilor sale interese. Dac ns mandatul este cu titlu oneros, potrivit art. 1540 alin. (2) C. Civ. Culpa mandatarului se apreciaz dup tipul abstract al omului prudent i diligent (culpa levis n abstracta). Dac bunul deinut n baza mandatului piere fortuit, mandatarul nu va rspunde, chiar dac 1-ar fi putut salva sacrificnd propriile sale bunuri. Rspunderea mandatarului poate fi modificat ns de pri, atenuat sau agravat (regulile de mai sus fiind aplicabile n lipsa unor dispoziii contractuale). Dac ntr-un contract de mandat sunt mputernicite mai multe persoane n calitate de mandatari, fiecare i va executa

independent obligaiile contractuale, neexistnd solidaritate ntre mandatari. 2. Obligaia de a da socoteal. Potrivit art. 1541 C. Ci v. mandatarul este dator, oricnd i se va cere, a da seama mandantului de lucrrile sale". Totodat el este obligat, la cerere, s napoieze toate actele sau bunurile primite de la mandant pentru realizarea obligaiilor sale. Obligaia principal a mandatarului de a da socoteal, precum i cea auxiliar a restituirii bunurilor la cerere, opereaz fr distincie: dac mandatul este gratuit sau cu titlu oneros. Sumele de bani primite de mandatar urmeaz s fie restituite distinct, dup cum au fost sau nu ntrebuinate de mandatar n folosul su91: A) dac sumele de bani sunt folosite de mandatar n interesul su ele vor fi productoare de dobnzi fr punere n ntrziere; B) dac sumele de bani primite de mandatar nu au fost ntrebuinate ele sunt productoare de dobnzi numai dup ce au fost cerute de mandant. n caz c mandatarul refuz s predea sumele de bani primite, mandantul are la dispoziie o aciune personal prescriptibil n termenul general de prescripie. Prescripia dreptului la aciune al mandantului ncepe s curg de la data
- i-92

ncetam contractului . 3. Obligaia de rspundere pentru faptele persoanei substituite n executarea contractului. Potrivit art. 1542 alin. (1) C. Civ. Mandatarul este rspunztor pentru acela pe care a substituit n gestiunea sa". ntruct mandatul este un contract ncheiat intuitu personae, mandatarul ndeplinete personal obligaiile asumate.

F. Deak, Traiul de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, p. 56

91

138

Trofiniov, Igor. Drept civil. Contracte civile. Editura ARC, Chiinu, 2004. y" A se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 350.

139

Codul civil confer ns mandatarului posibilitatea de a-i substitui expres o ter persoan creia s-i transfere executarea mandatului. Dac s-a fcut substituirea, n principiu, rspunztor de executarea mandatului devine substituitul, mandatarul fiind eliberat de sarcini. Ca excepie, el va rspunde totui de faptele substituitului, dar numai n dou cazuri: A) dac substituirea s-a fcut fr acordul mandantului; i B) dac a existat acordul mandantului, dar mandatarul a trecut puterile sale unei persoane incapabile sau insolvabile (art. 1542 pct. 2 C. Civ.). Menionm c, cele trei subiecte de drept civil sunt pri n dou raporturi juridice diferite: pe de o parte mandantul i mandatarul, iar pe de alt parte mandatarul i substituitul, n aceste condiii, n principiu, mandantul i substituitul nu au aciuni directe i, n consecin, nu se pot aciona reciproc dect pe calea aciunii oblice prevzut de art. 974 C. Civ. Legea a conferit numai mandantului dreptul de a-1 aciona direct pe substituit (art. 1542 alin. Ultim C. Civ.), n msur n care acesta din urm are datorii fa de mandatar. In consecin, substituitul nu are ns aciune direct asupra mandantului, putndu-1 aciona numai pe calea prevzut de art. 974 C. Civ.

anticipaiilor ... ar fi putut fi mai mic" sau c nu au produs un rezultat (obligaia fiind de diligent). Mandantul trebuie s plteasc dobnzi la sumele cheltuite de mandatar, fr punere n ntrziere (chiar din momentul avansrii lor). Mandantul trebuie asemenea s dezduneze pe mandatar de pierderile suferite cu ocazia ndeplinirii nsrcinrilor sale", dac nu i sunt imputabile (art. 1549 C. Civ.). 2. Obligaia de plat a remuneraiei. Cnd mandatul este oneros mandantul este obligat s plteasc onorariu (retribuia) stipulat n contract. Onorariu este datorat pentru diligentele depuse de mandatar, chiar dac operaia juridic nu s-a finalizat (art. 1547 C. Civ.). Culpa mandatarului l poate scuti pe mandant de plata parial sau total a retribuiei (art. 1548 C. Civ.). Cnd mai muli mandani au numit un mandatar pentru aceeai operaie juridic, ei vor fi inui s rspund solidar"93. Mandatarul poate reine lucrurile care le-a primit de la mandant pn la achitarea cheltuielilor fcute cu ndeplinirea mandatului (drept de retenie).

II. Efectele fa de teri


Dac mandatarul va reui, n fapt, ncheierea actului juridic pentru care a fost mputernicit, de drept, raporturi juridice directe se vor crea ntre mandant i teri (deoarece mandatarul ncheie actul juridic pe seama i n numele mandantului). Actele juridice ncheiate de mandatar nu vor obliga pe mandant, dac s-au fcut cu depirea limitelor mputernicirii date acestuia (dect dac mandantul le-a ratificat). Ratificarea lor de ctre mandant va produce
13

Raporturile dintre mandant i teri.

B. Obligaiile mandantului
1. Obligaia de a dezduna pe mandatar pentru cheltuielile fcute. Potrivit art. 1547 C. Civ. Mandantul trebuie s dezduneze pe mandatar de anticipaiile i spezele fcute pentru ndeplinirea mandatului". Deci, mandantul este obligat s restituie mandatarului toate cheltuielile fcute pentru executarea mandatului. Numai culpa l poate scuti de plata remuneraiei. Potrivit art. 1548 C. Civ., n lipsa culpei, mandantul nu poate refuza cheltuielile pe motiv c suma cheltuielilor sau

Stnciulescu, Li viu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Reck, Bucureti, 2000. P .36

140

141

efecte retroactive (de la data ncheierii actului), ca i cum actul juridic ar fi fost valabil ncheiat. Actele juridice ncheiate cu depirea limitelor mputernicirii i neratificate nu vor obliga pe mandant, dect eventual, n cadrul unor obligaii extracontractuale (de exemplu, gestiunea de afaceri). Intre mandatar i teri nu se creeaz raporturi juridice, deoarece mandatarul contracteaz, n drept, n numele i pe seama mandantului (i numai n fapt, personal). In consecin, pentru mandatar actul juridic ncheiat (de el, n fapt) este numai o res inter alios acta. Pentru actele excesive, mandatarul garanteaz fa de teri, cu excepia cazului cnd acetia au cunoscut ntinderea mandatului (art. 1545 C. Ci v.).
SECIUNEA III. NCETAREA MANDATULUI

Raporturile dintre mandatar i teri.

Ca orice alt contract civil, mandatul nceteaz o dat cu executarea obligaiilor contractate ori la intervenia altor cauze generale precum: expirarea termenului, realizarea condiiei rezolutorii, pieirea bunului etc. Pe lng cauzele generale, mandatul poate nceta i datorit unor cauze specifice lui, astfel, mandatul se stinge: prin revocarea mandatarului, prin renunarea mandatarului la mandat, prin moartea, interdicia, insolvabilitatea i falimentul ori a mandantului ori a mandatarului" (art. 1552 C. Civ.). 1. Revocarea mandatului de ctre mandant. Deoarece mandatul este ncheiat n folosul mandantului i are la baz ncrederea mandantului fa de mandatar, el poate n principiu, revoca mandatul ori de ctre ori apreciaz c interesele sale nu sunt urmrite corespunztor de cel mputernicit s-1 reprezinte (fr a fi nevoit a face dovada, revocarea putnd fi i arbitrar").

Mandantul poate revoca oricnd mandatul, indiferent c este gratuit sau cu titlul oneros (dac prile nu au convenit n alt fel). Dac mandatul este salariat (oneros - s.n.) Revocarea, dei liber, poate ndrepti pe mandatar s cear o indemnizare, cnd revocarea este intempestiv sau abuziv". Suma de bani pe care mandatarul este ndreptit s o primeasc are titlu de daune-interese. In caz de pluralitate de mandani, revocarea se face cu acordul lor unanim. Revocarea mandatului de ctre mandant poate fi expres sau tacit. Revocarea produce efecte numai pentru viitor. Revocarea va fi opozabil terilor abia dup ce a fost notificat acestora. 2. Renunarea mandatarului. Mandatarul poate de asemenea renuna unilateral la mandat, cu condiia notificrii ctre mandant (art. 1556 C. Civ.). Prin renunarea s mandatarul nu trebuie s-1 pgubeasc pe mandant, n caz contrar va rspunde de prejudiciul cauzat (cu excepia cazului n care continuarea contractului i-ar pricinui o pagub proprie). Fiind dictat de o norm imperativ posibilitatea mandatarului de a renuna la mandat nu poate fi mpiedicat printr-o clauz contrar 3. Moartea uneia dintre pri. Deoarece mandatul este ncheiat intuita personae, de regul, contractul nceteaz la moartea uneia dintre pri. Potrivit art. 1559 C. Civ. n caz de moarte a mandatarului" motenitorii acestuia trebuie s-1 ntiineze pe mandant i s continue mandatul pentru aprarea intereselor acestuia. In caz de moarte a mandantului, mandatarul trebuie s termine operaiunea pentru a nu provoca pagube motenitorilor. Actele juridice ncheiate de mandatar dup moartea 143

142

mandantului sunt, n principiu valabile, cu condiia ca mandatarului s nu fi cunoscut moartea mandantului, iar terii s fi fost i ei de bun-credin. 4. Alte cauze de ncetare a mandatului. Potrivit art. 1552 pct. 3 C. Civ. Mandatul se stinge i prin punerea sub interdicie, insolvabiliatea sau falimentul uneia dintre pri. n doctrin s-a apreciat c orice mprejurare care determin o incapacitate duce implicit i la ncetarea mandatului, ntruct normele privind incapacitatea i reprezentarea legal a incapabililor se opun continurii mandatului". 5. Efectele ncetrii mandatului. Cnd mandatul nceteaz mandatarul nu mai poate ncheia acte juridice n numele i pe seama mandantului (cu excepia cazului cnd prerogativele sale sunt continuate pentru a nu prejudicia interesele mandantului - art. 1539 C. Civ.). Ca urmare a ncetrii mandatului, n toate cazurile, mandatarul este obligat: A) s restituie mandantului procura primit; B) s predea orice act primit; C) s predea bunurile primite pentru executarea mandatului. Potrivit art. 1557-1558 C. Civ. Actele ncheiate de el sunt valabile i executorii n privina terilor de bun-credin, att timp ct nu cunoate moartea lui (a mandantului - s.n.) Sau una din cauzele ce desfiineaz mandatul"94.
MANDATUL FR REPREZENTARE (CONTRACTUL DE INTERPUNERE)-

n cazul de mai sus, dei i lipsete reprezentarea, contractul ncheiat este totui de mandat ntruct reprezentarea este numai de natura, nu i de esena mandatului. In practic, se apeleaz la mandatul fr reprezentare atunci cnd o persoan dorete ncheierea unui act juridic fr a fi cunoscut ns de teri. Contractul civil de mandat fr reprezentare este cunoscut i sub denumirea de contract de interpunere. Contractul de interpunere este n fapt un mandat simulat prin interpunere de persoane. Prile contractului de interpunere poart denumirea de cocontractant (terul contractant) i mandatar ocult. Suntem n situaia a dou acte juridice: A) actul public ntre mandatarul ocult i terul cocontractant; B) convenia dintre mandant i mandatarul ocult (actul secret). Contractul de interpunere consfinete o situaie juridic necorespunztoare realiti?^5, deci este un act simulat i, n consecin, supus regimului juridic prevzut de art. 1175 C. Civ. ntre terul cocontractant i mandant nu se stabilesc raporturi juridice. Ei se pot aciona numai pe calea aciunii oblice, subrogndu-se n drepturile mandatarului. Convenia de interpunere nu are nimic ilicit", deci este valabil. Numai dac a fost ncheiat pentru eludarea sau nclcarea legii, ambele acte vor fi nule96.

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Contractul de mandat. Noiune i condiii de validitate. Forma mandatului.
-----------------------------------------95 96

Cnd mandatarul ncheie un act juridic n nume propriu (deci, fr a se prezenta ca reprezentant al altei persoane), dei el n esen lucreaz n interesul mandantului, contractul este de mandat fr reprezentare.
Cele dou texte de lege sunt aplicabile la orice form de ncetare a contractului de mandat; a se vedea, E. Safta-Romano, op. cit., p. 250.

A se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 363. D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, p. 56 145

144

Obiectul i ntinderea mandatului. Obligaiile mandatarului. Obligaiile mandantului. Raporturile dintre mandant i teri. Raporturile dintre mandatar i teri. ncetarea contractului de mandat. Mandatul fr reprezentare.

SPEE
Analizai urmtoarea spe97: Tribunalul Neam, prin sentina nr. 921 din 10 noiembrie 1997, a admis n parte cererea de chemare n judecata formulata de reclamantul C.M. mpotriva paratelor S.C. "Uniservice Graitaru" S.N.C. Piatra Neam i S.C. "Pan Cors" S.A. Bucureti. Instana a dispus obligarea paratelor la plata n solidar ctre reclamant a sumei de 62.396.220 lei, cu titlu de pre reactualizat, achitat n avans, calculat pentru perioada 30 decembrie 1993 - l octombrie 1997 i n continuare, pana la rmnerea irevocabila a hotrrii, sau la livrarea autoturismului contractat, marca "Skoda Formau". Apelanta, S.C. "Uniservice Graitaru" S.N.C. Piatra Neam a susinut ca n mod greit aciunea a fost admisa i mpotriva sa, atta timp cat contractul de vnzare-cumprare s-a ncheiat cu cealalt parata, care a ncasat preul i s-a obligat s predea reclamantului bunul. Curtea de apel a respins apelul declarat ca nefondat. Este adevrat ca prin contractul de mandat i prestri de servicii, ncheiat ntre parata S.C. "Pan Cros" S.A. Bucureti i intimatul-reclamant, mandatarul s-a obligat sa-i procure acestuia din urma un autoturism "Skoda Forman" la preul de 8.833.000 lei, termenul de livrare fiind de 120 zile de la producerea dovezii de achitare a preului, respectiv pana la data
97

de 30 martie 1994. Preul autoturismului a fost achitat la data de 30 decembrie 1993, agentului zonal, respectiv apelantului, acesta virnd suma agentului general din Bucureti. Din clauzele contractului de reprezentare ncheiat ntre parate, rezulta ca obligaiile apelantei-parate, S.C. "Uniservice Graitaru" S.N.C. Piatra Neam, erau acelea de a desface produsele "agentului general" i dei acesta a ncasat preul, nu a depus toate diligentele pentru ndeplinirea obligaiilor asumate. Instana a stabilit ca apelantul trebuia s rspund n solidar, alturi de apelanta-parata, n baza art. 1034 Cod civil, aa cum n mod corect a stabilit instana de fond. De asemenea, s-a reinut ca pentru serviciile efectuate, apelanta-parata a beneficiat de un comision de 5%, astfel ca nu se poate susine ca alturi de drepturi, aceasta societate nu are i obligaii, ntre cele trei pri existnd un raport juridic. In consecina, apelul declarat a fost respins ca nefondat. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Enumerai drepturile i obligaiile fiecrei pri din spe. Credei c hotrrea primei instane a fost corect. Argumentai. Dar hotrrea instanei de apel? Analizai urmtoarea spe98: La data de 17 iunie 1998 D.N., cetean romn, domiciliat n S.U.A., prin intermediul numitului V.A.V., a chemat n judecat pe prii Consiliul General al Municipiului Bucureti i Ministerul Finanelor Publice pentru ca prin hotrrea ce se va pronuna s fie obligai s-i restituie n deplin proprietate un apartament, descris n aciune i situat n Bucureti, bun trecut n proprietatea statului conform Decretului nr. 223/1974 i s fie desfiinat Hotrrea nr. 1480 din 18 mai 1998 dat de Comisia municipal Bucureti pentru aplicarea Legii nr.

www.scj.ro

www.scj.ro

146

147

112/1995 prin care, pentru acelai imobil, reclamantului i s-au oferit despgubiri n sum de 70.494.502 lei. La data de 9 ianuarie 2001, reclamantul i-a completat aciunea n sensul c a chemat n judecat, n calitate de pri, i pe soii A. Pentru a se constata nulitatea absolut a contractului de vnzare-cumprare nr. 1182 din 20 decembrie 1996 pe care 1-au ncheiat cu Primria Municipiului Bucureti cu referire la imobilul litigios i pentru a se dispune repunerea prilor n situaia anterioar ncheierii contractului. Tribunalul Bucureti, secia a V-a Civil i de Contencios Administrativ, prin sentina nr. 628 F din 24 septembrie 2001, a anulat aciunea, urmare a admiterii excepiei lipsei calitii de reprezentant al numitului V.A.V., soluie ce a fost confirmat de Curtea de Apel Bucureti, secia a III-a civil, care, prin decizia nr. 205 A din 24 aprilie 2002, a respins ca nefondat apelul reclamantului. Pentru a hotr astfel, instanele au reinut, n esen, c, la data aciunii din 17 iunie 1998, conform procurii autentificat sub nr. 640, la 20 iunie 1997, numitul V.A.V. avea mputernicire numai de reprezentare a reclamantului n faa organelor de stat (administrative i instane judectoreti), n vederea administrrii bunurilor pe care reclamantul le deine pe teritoriul Romniei, procur din care nu rezult exerciiul dreptului de chemare n judecat; n lipsa unei procure speciale, numitul V.A.V. nu are calitatea de reprezentant pentru exerciiul actelor de dispoziie, (n spe, aciune n revendicare i de constatare a nulitii unui contract de vnzare-cumprare fondat ge Legea nr. 112/1995) mpotriva deciziei dat n apel, prin care s-a confirmat soluia tribunalului de anulare a aciunii, n termen legal, a declarat recurs reclamantul D.N., prin V.A.V Rspundei la urmtoarele ntrebri: Definii contractul de mandat. Comentai decizia instanei de fond. 148

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE MANDAT ncheiat astzi................ La .................................. I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D .......................... , domiciliat n ...................................., str ............................. Nr................, bloc ......... , scara .........., etaj.......... , apartament........, sector/jude .................... , nscut la data de (ziua, luna, anul)................n (localitatea) ............... Sector/jude ................................. , fiul lui.........................i al .................................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... Nr..................... Eliberat de ................... , cod numeric personal............ , n calitate de mandant, pe de o parte, i 1.2. D ................................. , domiciliat n..............................., str .............................. Nr ............... , bloc .......... , scara..........., etaj.......... , apartament....... , sector/jude..................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ............... n (localitatea) ................ Sector/jude ....................................., fiul lui .......................... i al........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... Nr................... Eliberat de ................. , cod numeric personal....................., n calitate de mandatar, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Mandantul l mputernicete pe mandatar, ca n numele su i pentru el, s vnd cui va crede de cuviin, n condiiile pe care le va crede de cuviin i la preul ce-1 va socoti potrivit, imobilul proprietatea mandantului n temeiul ................................, compus din ......................... , situat n 149

(localitatea) ................ Str .................. Nr........ , bloc....... , scara ...... , etaj ....... , ap ........... , judeul/sectorul ............................... i avnd urmtoarele vecinti ................................................ Mandatarul va primi, pentru mandant i n numele su, preul convenit, ndeplinind toate formalitile necesare ncheierii i autentificrii contractului de vnzare-cumprare i semnnd valabil pentru mandant i n numele su ori de cte ori va fi nevoie. 2.2. Mandatarul poate trata i ncheia orice contract de nchiriere cu oricine, fixnd termenul i preul n condiiile ce le va crede de cuviin, dar nu n defavoarea mandantului, n conformitate cu dispoziiile legale, va putea primi chiriile i plti impozitele i taxele de orice natur, va putea face reparaii, va putea aciona n judecat pe chiriai i va putea face orice act necesar pentru o bun administrare. El va putea reprezenta pe mandant i i va putea susine interesele fa de organele de administraie public, de instanele judectoreti i n faa oricror persoane fizice i juridice. 2.3. Pentru prestaia realizat, mandantul se oblig s plteasc mandatarului ............................ % din valoarea profitului realizat. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract s-a ncheiat pe o durat de ............ Luni/ani, ncepnd cu data de...........Pn la data de................. IV. OBLIGAIILE PRILOR 4.1. Obligaiile mandatarului sunt urmtoarele: s execute mandatul; s dea socoteal de gestiunea sa. 4.2. Obligaiile mandantului sunt urmtoarele: de a-1 dezduna pe mandatar pentru pierderile suferite prin ndeplinirea mandatului; de a-i restitui cheltuielile utile i necesare efectuate cu ocazia executrii mandatului.

V. NCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract de mandat nceteaz n urmtoarele cazuri: revocare total sau parial ; renunare; moartea mandantului sau a mandatarului; interdicia mandantului sau mandatarului; falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului; imposibilitatea executrii mandatului ; ndeplinirea mandatului. 5.2. Dup ncetarea contractului, toate actele juridice ncheiate ca mandatar sunt nule. 10) VI. CLAUZE FINALE 6.1. Mandatarul rspunde: n cazul n care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa; de valoarea bunurilor pe care trebuie s le primeasc, dar a neglijat s le ridice; de fructele percepute sau de cele pe care ar fi trebuit s le perceap. 6.2. Mandatarul se oblig s plteasc dobnd la sumele ncasate n numele mandantului i folosite n interesul su. 6.3. Mandatarul poate s-i substituie o alt persoan, care s ndeplineasc total sau parial obligaiile rezultate din mandat. 6.4. Prezentul contract s-a ncheiat astzi............................... In............................ Exemplare originale. MANDATAR MANDANT

150

151

GRILE
Contractul de mandat: A) poate avea ca obiect principal ncheierea de acte cu terii; B) poate avea ca obiect principal acte sau fapte materiale prestate pentru mandant; C) este esenialmente gratuit; D) poate avea ca obiect ncheierea de acte juridice cu caracter strict personal. Trebuie s fie expresa: A) acceptarea ofertei de mandat special; B) oferta de mandat special; C) oferta de mandat i acceptarea de mandat, indiferent. Procura sau mputernicirea data n scris de ctre mandant mandatarului: A) trebuie s fie ntotdeauna autentica; B) trebuie s fie autentica dac se da pentru constituirea unei ipoteci sau pentru schimbul unui teren; C) reprezint un act juridic bilateral. De regula, contractul de mandatul este: A) cu titlu oneros; B) cu titlu gratuit; C) cu titlu gratuit, numai dac s-a stipulat astfel n contract. Cnd obiectul mandatului l constituie ncheierea unui act juridic de conservare: A) mandantul trebuie s aib n mod obligatoriu capacitate deplin de exerciiu; B) mandatarul trebuie s aib n mod obligatoriu capacitate deplina de exerciiu; C) este suficient ca mandatarul s aib discernmntul strict necesar pentru activitatea sa. 152

Mandatarul poate ncheia acte juridice de dispoziie: A) numai n temeiul unui mandat special; B) n temeiul unui mandat general; C) n temeiul unui mandat conceput n termeni generali. Mandatul este n interes comun: A) cnd mandatarul ncheie actul juridic care formeaz obiectul mandatului cu sine nsui sau cu o tera persoana pe care tot el o reprezint; B) cnd mandatarul este interesat la ndeplinirea mandatului fiindc astfel are dreptul la remunerate; C) cnd, alturi de mandant, este i el cointeresat n ncheierea actului care formeaz obiectul mandatului. Mandatul este general: A) cnd mandatarul primete mputernicirea s fac anumite acte determinate, iar aceste acte sunt numai de administrare sau de conservare; B) cnd se indica doar natura operaiei juridice i obiectul ei; C) cnd mandatarul primete mputernicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului, putnd ncheia orice acte juridice (inclusiv de dispoziie). Este necesar un mandat special: A) pentru ipotecarea unui imobil; B) pentru ncheierea unei tranzacii; C) pentru acceptarea unei succesiuni. Mandatarul: A) nu poate face nimic afar din limitele mandatului sau; B) poate face un compromis, dac a fost mputernicit s fac o tranzacie; C) rspunde de nendeplinirea actului juridic ce a fcut obiectul mandatului, chiar dac a depus toate diligentele; D) este obligat s termine operaiunea nceput la moartea mandantului, dac ntrzierea ar provoca pagube motenitorilor mandantului. 153

Mandatarul este rspunztor pentru faptele persoanei substituite: A) cnd a efectuat substituirea fr a fi avut acest drept; B) cnd a fost autorizat sa-si substituie o persoana i el si-a substituit o alta persoan; C) cnd a fost autorizat sa-si substituie o alta persoana (fr artarea acesteia) i el si-a substituit o persoana cunoscuta ca incapabila sau de insolvabilitate notorie. Mandantul: A) suporta pierderile suferite de mandatar cu ocazia ndeplinirii mandatului, dac acestuia nu i se poate imputa vreo culpa; B) este obligat s plteasc remuneraia, cnd mandatul este cu titlu oneros, chiar dac mandatul a fost executat dup expirarea termenului stipulat, dar mandantul s-a folosit de actul ncheiat; C) trebuie s plteasc dobnzi la sumele avansate de mandatar, ele curgnd din ziua cnd mandatarul a fcut plata, chiar fr punere n ntrziere. Cnd exista mai muli mandani: A) ei rspund solidar; B) exista solidaritate numai dac s-a prevzut astfel; C) nu exist solidaritate, ns plata fcut de unul dintre ei ii libereaz pe ceilali. Mandantul: A) poate refuza restituirea cheltuielilor fcute de mandatar pe motiv ca operaia n vederea creia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata, i pe motiv ca mandatarul nu a acionat ca un bonus pater familias, dei mandatul era cu titlu gratuit; B) poate solicita reducerea cheltuielilor fcute de mandatar pe motiv ca ar fi fost prea exagerate, dac mandatarului nu i se poate imputa nici o culpa; C) este obligat s ndeplineasc obligaiile contractate de ctre mandatar n limitele puterilor date i pe cele fcute n afar acestor limite numai dac le-a ratificat expres sau tacit.
154

n caz de moarte a mandatarului: A) mandatul nceteaz, erezii lui nemaiputnd efectua nici un act; B) motenitorii lui trebuie sa-1 ntiineze pe mandant despre aceasta, dar nu mai pot efectua nici un act fr consimmntul mandantului; C) motenitorii lui trebuie s-1 ntiineze pe mandant despre aceasta si, pana atunci, s continue ndeplinirea mandatului, efectund actele necesare aprrii intereselor mandantului. Contractul de mandat poate nceta: A) prin punerea sub interdicie a mandantului; B) prin punerea sub interdicie a mandatarului; C) prin ajungerea n stare de faliment sau insolvabilitate a mandantului sau a mandatarului.

155

Antecontract de locaiune - promisiune unilaterala sau bilaterala, guvernat de regulile generale aplicabile contractului.

CONTRACTUL DE LOCAIUNE
SECIUNEA I. NOIUNEA, CARACTERELE JURIDICE i
CONDIIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCAIUNE

2. Caracterele juridice ale contractului de locaiune Contract sinalagmatic (bilateral) - d natere la obligaii bilaterale ntre pri (asigurarea folosinei, respectiv preul chiriei); Contract cu titlu oneros - dac folosina unui lucru se transmite gratuit, contractul este nul ca locaiune dar poate fi valabil ca mprumut de folosina (dac sunt ndeplinite i celelalte condiii); Contract comutativ - existena i ntinderea drepturilor nu depinde de hazard; Contract consensual - se ncheie prin acordul - fie i tacit - al prilor, fr vreo formalitate; n cazul n care contractul nu este concretizat printr-un nscris, proba este mai dificil de fcut; se disting urmtoarele situaii: Dac nu s-a nceput executarea contractului ncheiat verbal i una din pri neaga existena lui, dovada cu martori nu este admisa orict de mica ar fi chiria; In cazul n care contractul ncheiat verbal este n curs de executare (ceea ce poate fi probat cu un nceput de dovada scrisa completat cu martori i prezumii, iar nu prin simplul fapt al deinerii lucrului) si, n lipsa de chitana exista o contestaie asupra preului, locatarul poate provoca o expertiza pentru stabilirea preului, urmnd s plteasc expertul n cazul n care expertiza arata ca preul este mai mare dect cel pe care 1-a invocat el;
pltit n avans n contul chiriei; f) locul i condiiile n care se realizeaz primirea i restituirea cheilor; g) obligaiile prilor privind folosirea i ntreinerea spatiilor care fac obiectul contractului; h) inventarul obiectelor i al dotrilor aferente; i) data intrrii n vigoare i durata; j) condiiile privind folosina exclusiva i n comun a prilor aflate n coproprietate; k) persoanele care vor locui mpreuna cu titularul contractului; I) alte clauze convenite intre pri."

1. Noiunea contractului de locatiune reprezint contractul prin care o persoana (locator) se obliga s asigure altei persoane (locatar) folosina temporara, totala sau pariala, a unui bun, n schimbul unei sume de bani sau a altei prestaii (chirie)99. Varietile contractului de locaiune: Contractul de arendare - locaiunea fondurilor rurale; Contractul de nchiriere a suprafeelor locative reglementat prin Legea nr. 114/1996' (legea locuinei); fiind o varietate a locaiunii i nu un contract distinct, ii sunt aplicabile dispoziiile referitoare la locaiune numai n msura n care legislaia locativ nu prevede norme speciale101;
19

spre deosebire de vnzare-cumprare, locaiunea transmite numai dreptul de folosina; chiar daca lucrul dat n locaiune este productor de fructe, locatarul dobndete folosina fructelor doar ca accesoriu al locaiunii, locatorul nefiind obligat sa-i asigure dobndirea proprietii fructelor (in acest caz ar fi vorba despre vnzare-cumprare); publicat n M. Of. nr. 254/21 oct. 1996 n prezent modificat prin Ordonana de Urgen nr. 57 din 7 mai 2.008 pentru modificarea Legii locuinei nr. 114/1996 i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuine sociale destinate chiriailor evacuai sau care urmeaz a fi evacuai din locuinele retrocedate fotilor proprietari publicat n M. Of. nr. 358/9 mai. 2008 Art. 21 din Legea 114 din 1996 prevede faptul c nchirierea locuinelor se face pe baza acordului dintre proprietar i chiria, consemnat prin contract scris, care se va nregistra la organele fiscale teritoriale, i va cuprinde: a) adresa locuinei care face obiectul nchirierii; b) suprafaa locativ i dotrile folosite n exclusivitate i n comun; c) suprafaa curilor i a grdinilor folosire n exclusivitate sau n comun; d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia i modul de plata; e) suma
100

156

157

Dac litigiul privete alte elemente dect preul, se aplica regulile generale n materie de proba; n privina termenului, legea face referire la obiceiul lucrului i stabilete cteva prezumii relative; Contract cu executare succesiva; elementul timp este de esena locaiunii; durata contractului poate fi i nedeterminata, dar nu poate fi perpetua (locaiunile ereditare sunt prohibite de lege); n principiu, durata contractului se stabilete liber; n anumite domenii ns statul intervine prin prorogri legale sau acorda locatarului dreptul de a rennoi contractul fr acordul locatorului (ex: n materie de nchiriere de locuine). Locaiunea transmite doar dreptul de folosina temporara a lucrului nchiriat riscul pieirii fortuite este suportat de locator.

lotul locatorului) sau ale mandatului tacit reciproc sau a gestiunii de afaceri.

4. Obiectul contractului Lucrul nchiriat: Poate fi un lucru mobil sau imobil, corporal sau incorporai (ex: dreptul de proprietate industriala), dar, n toate cazurile, cu condiia: Sa nu se distrug; Sau s nu se consume prin folosina conform destinaie dup natura obiectului sau conform destinaiei stabilita prin acordul prilor. Un lucru viitor poate forma obiectul contractului, cu exepia bunurilor dintr-o motenire nedeschisa (in caz de nerealizare a lucrului viitor, se va angaja rspunderea locatorului potrivit regulilor generale); Bunurile din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ teritoriale pot fi nchiriate numai n condiiile legii speciale; Dreptul de servitute nu poate forma obiectul contractului dect mpreuna cu imobilul de care este ataat; Bunurile coproprietate forat nu pot fi nchiriate dect odat cu bunul principal de existena cruia depinde i coproprietatea forat; Locaiunea nu poate avea ca obiect o persoana; dac se nchiriaz un lucru cu personalul de deservire, contractul este mixt: locaiune pentru lucru i prestri servicii pentru personalul de deservire; Lucrurile cu regim special pot fi nchiriate numai n condiiile legii speciale (ex: armele - numai ctre persoane care au dreptul s le dein). Preul: Chiria se fixeaz n raport cu durata contractului, fie global, fie pe uniti de timp i se pltete la termenele stipulate, de regula n mod succesiv;
159

3. Condiiile de validitate ale contractului de locaiune


Att locatarul cat i locatorul trebuie s aib capacitatea de a face acte de administrare; n cazul imobilelor, dac durata locaiunii depete termenul de 5 ani, este considerata act de dispoziie este ceruta capacitatea de a face acte de dispoziie; n caz contrar, locaiunea va fi redusa la 5 ani, dar numai la cererea prii incapabile; Deoarece locaiunea nu transmite dreptul de proprietate, locatorul poate s nu fie proprietarul lucrului dat n locaiune; ins, n cazul nchirierii bunului de ctre o persoana care nu are un drept opozabil fata de proprietar - drept care s ii confere posibilitatea nchirierii (de ex: este doar posesor de buna sau de rea credina), proprietarul nu va fi obligat s respecte locaiunea; pe de alta parte, locatorul nu poate fi locatarul propriului sau bun, dect dac nu are prerogativa folosinei (ex: este nud proprietar); Dac coindivizarul nchiriaz bunul aflat n indiviziune, se aplica regulile care guverneaz vnzarea de ctre unul din coproprietari (supusa condiiei ca la partaj bunul s cada n 158

Chiria trebuie s fie determinata n momentul ncheierii contractului; ea poate fi i determinabila (de ex: lsata la aprecierea unui ter - ales de ctre pri sau de ctre persoana desemnata de pri, sau s reprezinte un procent din beneficiul realizat de locatar); uneori chiria este stabilita pe cale legala; Chiria trebuie s fie sincera i serioasa, sub sanciunea nulitii; dac a fost trecuta fictiv o chirie sau lucrul a fost nchiriat n schimbul unei sume derizorii, contractul nu mai este locaiune ci - dac sunt ndeplinite condiiile pentru aceasta -un comodat102; Preul se fixeaz, de regula, n bani; dar, spre deosebire de vnzare, contractul rmne locaiune chiar dac chiria s-a fixat sub forma unei alte prestaii (ex: cota parte din fructe sau prestri de servicii).

SECIUNEA LOCAIUNE

II.

EFECTELE

CONTRACTULUI

DE

1. Obligaiile locatorului Toate obligaiile lui decurg din faptul principiul ca el trebuie s asigure locatarului folosina lucrului n tot timpul locaiunii: Obligaia de predare: Predarea se poate cere Ia termenul convenit de pri (imediat dac nu s-a convenit un termen) si, n lipsa de stipulaie contrara, la locul unde se gsea lucrul n momentul contractrii i cu cheltuiala locatorului; dac nu - locatarul se poate adresa justiiei cernd predarea silita (dac nu vrea s ceara rezilierea contractului pentru neexecutare sau nu se mulumete s invoce excepia de neexecutare); instana l poate obliga pe locator la daune-interese;

Lucrul, mpreuna cu accesoriile sale, intr-o stare corespunztoare destinaiei n vederea creia a fost nchiriat, IAR nu cum se gsea n momentul ncheierii contractului; locatorul este obligat n lipsa stipulaiei contrare) - s efectueze toate reparaiile (inclusiv cele locative) nainte de preluarea lucrului de ctre locatar. Obligaia efecturii reparaiilor: Locatorul trebuie s menin bunul n stare de a servi la intrebuinarea pentru care a fost nchiriat (art. 1420 pct. 2 i art. 1421 alin 2); pentru aceasta, el trebuie s efectueze reparaiile necesare n tot timpul locaiunii, dar nu i aa numitele reparaii locative care, din momentul predrii, sunt n sarcina locatarului; aceasta nu nsemn ca locatorul trebuie s reconstruiasc imobilul care a pierit n totalitate sau care nu mai poate fi folosit conform destinaiei, n acest moment ncetnd contractul103; Dac locatorul nu efectueaz reparaiile necesare, locatarul poate cere instanei: obligarea la plata de daune cominatorii, autorizarea de a le efectua n contul locatorului, reinnd cheltuielile efectuate din chirie, fie rezilierea contractului; n caz de urgenta, reparaiile pot fi efectuate i fr autorizarea justiiei104. Obligaia de garanie: n virtutea acestei obligaii, locatorul rspunde de tulburrile provenite din: propria s fapta, de la teri i din viciile lucrului:
losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil. Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000, P .75 M Art. 22. din Legea 114 din 1996 prevede c Sunt nule de drept orice clauze cuprinse n contractul de nchiriere, care: a) obliga chiriaul s recunoasc sau s plteasc n avans proprietarului orice suma cu titlu de reparaie n sarcina proprietarului; b) prevd responsabilitatea colectiva a chiriailor n caz de degradare a elementelor de construcii i a instalaiilor, a obiectelor i dotrilor aferente spatiilor comune; c) impun chiriailor s fac asigurri de daune; d) exonereaz proprietarul de obligaiile ce ii revin potrivit prevederilor legale; e) autorizeaz pe proprietar s obin venituri din nerespectarea clauzelor contractului de nchiriere.
103

a se vedea F. Deak, op. cit. p. 70

161 160

Locatorul trebuie s se abin de Ia orice fapt personal care ar avea drept consecina tulburarea locatarului n folosina lucrului, tulburare de fapt sau de drept; astfel, locatorul nu poate s schimbe forma lucrului nchiriat, fie direct (prin transformarea materiala) fie indirect (prin schimbarea destinaiei); dac nu locatarul poate cere n instana oprirea sau distrugerea schimbrilor; Locatorul nu va rspunde pentru stnjenirea folosinei locatarului, adusa prin efectuarea reparaiilor, chiar dac va fi lipsit n parte de folosina lucrului; ns reparaiile trebuie s aib un caracter urgent, neputnd fi amnate pana la ncetarea contractului; legea dispune ca reparaiile s fie fcute n cel mult 40 de zile; dac reparaiile nu se efectueaz n acest timp, locatarul are dreptul s ceara reducerea proporionala a chiriei; dac reparaiile sunt de aa natura nct locatarul pierde folosina totala a bunului, atunci el (si numai el) poate cere rezilierea contractului, chiar dac pierderea folosinei nu ar depi 40 de zile. Dac tulburarea provine de la un ter, legea distinge ntre tulburarea de drept i tulburarea de fapt: Locatorul nu rspunde de tulburarea cauzata de fapta unui ter care nu invoca vreun drept asupra lucrului; locatarul se poate apra singur mpotriva tulburrilor de fapt, prin aciunile posesorii (dei nu este posesor, ci detentor precar), cu condiia ca agentul tulburtor: Sa nu fie locatorul - fata de care le se poate apra n temeiul contractului de locaiune; Sa nu invoce vreun drept asupra lucrului nchiriat -cum ar fi dreptul de proprietate, n cazul n care locatorul a ncheiat contractul n baza altui drept dect drept dect dreptul de proprietate. In toate cazurile n care locatarul este tulburat n folosina prin faptul exercitrii de ctre un ter (inclusiv un alt locatar) a unui drept, locatorul va rspunde pentru pierderea sau reducerea folosinei, chiar dac dreptul respectiv nu a fost 162

confirmat n justiie, dar a mpiedicat folosina locatarului; locatarul are dreptul de a cere fie rezilierea contractului cu daune interese, fie o micorare a chiriei proporional cu pierderea pariala a folosinei i daune interese; n ambele cazuri, locatorul va rspunde numai dac a fost ntiinat n timp util de ameninarea eviciunii (chemat n garanie) - n caz contrar el poate dovedi ca ar fi avut mijloace potrivite pentru a respinge preteniile terului; Cnd tulburarea de drept se produce mpotriva locatarului, acesta poate iei din proces, artnd cine este locatorul mpotriva cruia pretenia trebuie ndreptata, i care este obligat s ii apere folosina; Dac tulburarea din partea terului se combina cu fapta locatorului nsui (ex: nchiriaz o camera locatarului, iar restul imobilului l nchiriaz unui meseria care l tulbura pe locatar), locatorul va rspunde n virtutea obligaiei sale de a se abine de la orice fapt care ar putea produce o tulburare locatarului n folosina lucrului; Dac folosina locatarului este tulburata printr-un fapt al unui colocatar, al unui vecin sau al unui ter, nu pe baza unui drept asupra lucrului, ci printr-un fapt ilicit cauzator de prejudicii, locatarul va avea mpotriva acestuia o aciune n despgubire (rspundere delictuala), dar nu va avea aciune n garanie contra locatorului. Locatorul este garant pentru viciile ascunse ale lucrului (ex: existena de insecte, infiltraii de apa sau alte defecte de construcie); n practica, rspunderea este angajata chiar dac lucrul nu este cu desvrire impropriu folosinei, dar folosina este intr-att micorat nct se presupune ca dac ar fi tiut, locatarul nu ar mai fi nchiriat sau ar fi pltit un pre mai mic. Locatorul rspunde chiar dac a fost de buna-credina la data ncheierii contractului, i indiferent dac viciile existau la data ncheierii contractului sau provin din cauze ulterioare, deoarece obligaia locatorului de a asigura folosina lucrului este succesiva (deosebire fata de vnzare); 163

n cazul descoperii unor astfel de vicii, locatarul poate cere o reducere proporionala din pre sau rezilierea contractului cu daune interese (chiar dac locatorul nu a cunoscut viciile lucrului); Deosebire ntre locatorul de buna-credina i locatorul de rea-credina: cel de al doilea rspunde i de daunele imprevizibile; Dac viciile se datoreaz cazului fortuit sau forei majore, locatarul poate cere reducerea preului sau rezilierea contractului dar fr daune-interese (cauza strina care nu poate fi imputata locatorului). Obligaia de garanie nu este reglementata prin norme imperative poate fi modificata prin convenia dintre pri: agravata, limitata sau nlturata; limitarea sau nlturarea produce efecte numai dac locatorul este de buna-credina (ex: tulburarea nu se datoreaz actelor sau faptelor svrite de el sau nu a cunoscut viciile); nlturarea l exonereaz de plata daunelor-interese, dar nu l pune la adpost de rezilierea totala sau pariala a contractului. 2. Obligaiile locatarului Obligaia de a ntrebuina lucrul ca un bun locatar i potrivit destinaiei Ex: o casa de locuit nu va putea fi folosita pentru exercitarea comerului sau pentru instalarea sediului unui partid politic; n schimb, dac nu s-a prevzut altfel n contract, locatarul poate s exercite o profesiune liberala sau chiar o meserie, cu condiia s nu schimbe destinaia imobilului; dac n contract se menioneaz i profesiunea locatarului, se poate prezuma acordul locatorului pentru exercitarea acelei profesiuni; Culpa este apreciata dup tipul abstract al omului diligent i prudent; Dac locatarul nu ntrebuineaz lucrul total sau parial - conform destinaiei sale sau efectueaz transformri

neautorizate, locatorul va putea cane: repunerea lucrului n starea anterioara sau rezilierea contractului cu daune-interese; sunt permise lucrri de mica nsemntate, cum ar fi: instalarea telefonului sau a antenei de televizor, introducerea luminii electrice etc.; Obligaia de a ntreine lucrul pe tot timpul! locatiunii ut stare de ntrebuinare obligaia de a efectua micile reparaii locative, spre deosebire de reparaiile capitale i repararea degradrilor provenind din uzul normal al lucrului, care sunt n sarcina locatorului; indiferent de natura lor, reparaiile nu cad n sarcina locatarului dac au fost cauzate de vechime sau de fora majora, caz fortuit sau culpa locatorului, inclusiv viciile de construcie; sarcina probei incumba locatarului; Dac degradarea lucrul se datoreaz culpei locatarului acesta va fi obligat s fac reparaiile pe cheltuiala sa, chiar dac nu sunt locative; de asemenea, dac ntrzierea reparaiilor ce sunt n sarcina locatorului provoac stricciuni i mai mari, locatarul este obligat s le fac; Locatarul rspunde, de asemenea, de stricciunile i pierderile provocate de persoanele familiei sale (inclusiv persoanele introduse de el n imobil) sau de sublocatari; Reparaiile privind prile comune folosite de locatari sunt n sarcina proprietarului, dac nu se dovedete ca stricciunile au fost produse de locatar; Dac locatarul nu efectueaz reparaiiile locative, locatorul poate cere daune-interese, dar numai la ncetarea locatiunii; dac ns neefectuarea reparaiilor locative poate provoca deteriorarea sau chiar pieirea lucrului nchiriat, locatorul poate cere efectuarea reparaiilor n contul locatarului sau rezilierea contractului. Plata chiriei: La termenele stipulate; n lipsa de stipulaie contrara, plata se face la domiciliul debitorului (cherabfla) i n caz de pluralitate de locatari obligaia este conjuncta (divizibila)., dac din contract nu rezulta ca este imdivzilbila;

164

165

In caz de neexecutare, se poate cere executarea silita sau rezilierea contractului, beneficiind i de privilegiul locatorului de imobile asupra mobilelor locatorului; de asemenea, dac chiria urma s fie pltit cu anticipaie i lucrul nu s-a predat, locatorul poate invoca i excepia de neexecutare; Chitanele de plata sunt opozabile terilor chiar dac nu au data certa, iar chitanele date fr rezerva fac s se prezume plata chiriilor anterioare; cesiunea sau chitana de plata a chiriei cu anticipaie pe doi ani viitori trebuie s fie transcrisa; Dac lucrul este vndut i locatarul nu este ntiinat, plata fcuta vechiului proprietar este valabil. Restituirea lucrului: Dup ncetarea contractului, lucrul trebuie restituit n starea n care a fost predat conform inventarului (sau actului de constatare a strii) fcut; n lipsa inventarului, se prezuma ca lucrul a fost primit n buna stare - prezumie relativa, ce poate fi combtut de locatar prin dovada contrara; Restituirea poate fi ceruta de locator printr-o aciune personala (ex contractus) sau printr-o aciune n revendicare (dac este proprietar); nu se poate intenta o aciune posesorie mpotriva unui detentor precar, dect dac detenia a fost intervertita intr-o posesie utila. Locatarul nu rspunde de deteriorarea sau pierirea lucrului din cauza forei majore sau a cazului fortuit, i nici de uzura normala a lucrului In cazul n care locatarul a fcut lucrri sau plantaii, ele devin prin accesiune proprietatea locatorului, la restituire aplicandu-se regulile de la accesiune; locatarul este considerat de rea-credina, ntruct este un detentor precar. Rspunderea pentru incendiu Locatarul este rspunztor dac nu dovedete ca incendiul a provenit din caz fortuit, fora majora sau dintr-un defect de construcie ori prin comunicarea focului (fr greeala sa) de la o casa vecina; 166

">

Dac sunt mai muli locatari, fiecare rspunde pentru pagube proporional cu valoarea locative a prii din imobil pe care o ocupa; este o rspundere contractual este o rspundere conjugat, nu solidar; Pentru a fi exonerat de rspundere, oricare colocatar va putea dovedi, n plus fata de cele menionate mai sus, ca incendiul a izbucnit n partea ocupata de altul sau ca nu a putut izbucni n partea ocupata de el; n cazul inc are se dovedete ca incendiul a izbucnit intr-o parte comuna a imobilului, care se gsete n ntreinerea i administrarea locatorului, toi locatarii vor fi exonerai de rspundere; Simplul fapt ca locatorul folosete i el o parte a imobilului nchiriat nu ii exonereaz pe locatari de rspunderea pentru incendiu, ei trebuind s dovedeasc una din mprejurrile prevzute mai sus. Aprarea contra uzurprilor Uzurparea reprezint orice atingere provenita de la un ter asupra proprietii sau posesiei lucrului dat n locaiune; locatarul trebuie informat n termen util ca s se poat apra contra ncercrii de uzurpare; Dac locatarul nu l ntiineaz pe locator, el va rspunde pentru prejudiciul suferit de locator n urma nenstiinrii.
SECIUNEA III. CONTRACTUL DE SUBLOCAIUNE i DE
CESIUNE A CONTRACTULUI

1. Sublocaiunea n principiu, locaiunea nu este un contract ncheiat intuituu personae drepturile prilor se pot transmite mori cama sau prin acte ntre vii (ex: locatorul poate transmite dreptul la chirie printr-o cesiune de creana); astfel locatarul are posibilitatea de a transmite dreptul de folosina asupra unui ter, n tot sau n parte, n baza unui contract de sublocaiune; Pentru admiterea sublocaiunii sunt cerute doua condiii: 167

Transmiterea folosinei s nu fie interzis prin contractul principal (aceasta ar transforma contractul intr-unul intuituu personae); interzicerea nu se prezuma (deoarece este o excepie) ci trebuie menionata expres; de asemenea, o astfel de clauza este interpretat restrictiv: dac se interzice Sublocaiunea totala - este permisa Sublocaiunea pariala, iar dac interdicia este imprecisa (" nu se poate subnchiria"), ea se interpreteaz n sensul unei sublocaiune totale, cea pariala fiind permisa. Validitatea sublocatiunii poate fi condiionata i de consimmntul locatorului la ncheierea contractului (care poate fi dat n scris sau verbal, ori s rezulte din cate sau fapte concludente). Oricum, refuzul locatorul de a consimi la subnchiriere nu trebuie s fie motivat, dar nici s fie abuziv. Locatarul nu poate aduce ca aport social intr-o societate civila sau comerciala dreptul la folbsina a unui imobil dac Sublocaiunea a fost interzis (sau poate fi adus numai cu aportul locatorului n cazul n care Sublocaiunea a fost condiionata de acordul acestuia). Sublocaiunea s nu fie convenita n condiii care s contravin condiiilor din contractul principal (exemplu: casa de locuit s fie subnchiriata cu destinaia de local public) n aceste limite, Sublocaiunea poate fi convenita n condiii diferite fata de contractul principal. Dac ns contractul este ncheiat cu nerespectarea condiiilor de mai sus, locatorul va putea cere n justiie executarea obligaiilor (care poate avea ca efect expulzarea sublocatarului) sau rezilierea contractului principal de locaiune (cu daune-interese), instana putnd acorda locatarului un termen pentru a executa condiiile contractului. Dac sunt respectate condiiile artate, sub;locaiunea este valabil, ns nu produce efecte fata de locator, astfel nct drepturile i obligaiile din contractul principal rmn neatinse (ex: locatarul rspunde pentru incendiu, urmnd s se ntoarc mpotriva sublocatarului) locatorul i sublocatarul nu au nici o 168

aciune directa unul mpotriva celuilalt, putnd aciona numai pe calea aciunii oblice. Totui, n virtutea privilegiului de locator, acesta poate sechestra mobilele sublocatarului, aduse n imobilul nchiriat, dar numai n limita chiriei datorate de sublocatar pentru trecut i n contul chiriei viitoare, chiar dac chiria pentru viitor a fost pltit de sublocatar anticipat (deoarece aceasta a fost pltit locatarului, iar nu locatorului); aceasta deoarece existena privilegiului nu presupune existena unor raporturi juridice directe. 2. Cesiunea In condiiile n care este permisa Sublocaiunea, este permisa i cesiunea contractului de locaiune de ctre locatar; spre deosebire de sublocaiune, care este tot o locaiune, cesiunea reprezint o vnzare a dreptului de folosina (o cesiune de creana cu titlu oneros) consecine: Cesiunea trebuie s fie notificata locatorului sau acceptata de acesta - pentru opozabilitatea fata de teri; Obiectul cesiunii reprezint numai drepturile locatarului (ntruct dreptul nostru nu cunoate cesiunea de obligaii); locatorul l poate libera pe locatar, caz n care cesiunea se dubleaz cu o delegaie perfecta, confundata cu o novaie prin schimbare de debitor, n cazul n care cesiunea este nsoita de o stipulaie pentru altul n favoarea locatorului, avnd ca obiect preul cesiunii (sau o parte din ea), locatorul va avea aciune directa mpotriva cesionarului, n calitate de ter beneficiar, Locatarul-ccdent garanteaz numai existena dreptului de folosina n momentul ncheierii contratului, nu i executarea obligaiilor de ctre locator (deoarece contractul este cu executare dintr-o data, nu cu executare succesiva ca i contractul de sublocaiune); n schimb, cesionarul are aciune directa mpotriva locatorului pentru a cere executarea contractului sau rezilierea Iui pentru 169
^

neexecutare, cu daune-interese (la sublocaiune, sublocatarul poate cere aceasta numai fata de locatar); Cesiunea este supusa regulilor de la vnzarea-cumprarea de creane (spre deosebire de sublocaiune care se supune regulilor de la locaiune); Cesionarul ia locul cedentului n timp ce sublocatarul poate dobndi drepturi diferite de cele ale locatarului; Cedentul (fiind vnztor) nu are privilegiul locatorului de imobile (pe care l are locatarul principal). Aceste reguli se aplica i n cazul n care dreptul de folosina se transmite n schimbul unui alt drept de folosina (dubla cesiune); fiecare copermutant rmne obligat fata de locatorul iniial, dac acesta nu a consimit la liberarea debitorului; dac schimbul drepturilor de folosina este reglementat de reguli speciale, aceste se aplica; ex: n materia schimbului de folosina, chiriaii sunt liberai fata de locatorii iniiali, realizndu-se i o dubla delegaie perfecta. ncetarea locaiunii Cauze de ncetare Acordul de voina al prilor (reziliere convenionala); Denunare unilaterala; Expirarea termenului; Rezilierea contractului pentru neexecutare; Pieirea lucrului; Desfiinarea (desfacerea) titlului locatorului; Prin acte ntre vii cu titlu particular (in anumite condiii i prin efectul nstrinrii). Nici moartea locatarului i nici cea a locatorului nu atrag ncetarea contractului drepturile i obligaiile se transmit asupra motenitorilor, cu excepia cazurilor n care prile s-au interes altfel sau dac motenitorul pri decedate este cealalt parte (caz nc are obligaiile reciproce se sting prin confuziune total sau parial)

Denunarea unilaterala Dac prile sau legea nu au determinat durata locaiunii cu condiia respectrii termenului de preaviz (reprezentat de intervalul de timp dintre manifestarea voinei de a desface contractul i data la care contractul urmeaz s nceteze); acest termen poate fi stabilit prin convenia prilor, iar n lipsa -dup natura lucrului i obiceiul locului; Manifestarea de voina este un act unilateral de voina i produce efecte chiar dac nu a fost acceptata de partea concediata; legea nu prevede vreo forma speciala pentru denunare - practic trebuie fcuta n scris, iar dac partea concediata refuza s dea o dovada de primire, notificarea se face prin intermediul executorilor judectoreti; oricum aciunea de chemare n judecata pentru evacuare constituie manifestarea neechivoca a voinei de denunare a contractului, termenul de preaviz fiind acoperit de timpul necesar soluionrii litigiului; dup expirarea termenului de locaiunea preaviz nceteaz, iar un nou contract poate fi ncheiat prin consimmntul ambelor pri. Expirarea termenului Dac termenul a fost determinat prin voina prilor sau prin lege, locaiunea nceteaz de drept la trecerea timpului, fr s mai fie nevoie de ntiinare prealabila; (nu e o regula, prile i pot rezerva dreptul s denune contractul nainte de expirarea termenului, sau, i n cazul n care exista termen, prile pot stipula necesitatea preavizului i la expirarea termenului; Dac locatarul rmne n folosina lucrului dup expirarea contractului i fr ca locatorul sa-1 mpiedice, locaiunea se considera nnoita prin tacita relocutiune, care opereaz ca un nou contract de locaiune, unde trebuiesc ndeplinite toate condiiile cerute de lege; n caz de pluralitate de pri, rennoirea tacita poate opera numai cu consimmntul tacit al tuturor prilor; Tacita relocutiune, dac nu a fost interzis prin contract, poate fi mpiedicata numai prin anunarea concediului - nainte

170

171

de expirarea termenului prevzut n contract; dac a anunat concediul, locatarul nu poate opune tacita relocutiune, chiar dac a continuat s foloseasc bunul (locatorul poate cere restituirea bunului i daune-interese); Tacita relocutiune va avea loc n condiiile primului contract, dar se va considera ncheiat fr termen (cu excepia cazurilor n care termenul este artat de lege); Deasemenea, n lipsa de stipulaie contrara, noua locaiune nu va avea garaniile din contractul iniial, cci garaniile trebuiesc prevzute expres i nu pot fi prelungite peste termenul stipulat; Rezilierea pentru neexecutare Dup punerea n ntrziere rezilierea contractului cu daune-interese; Nu orice executare, ci neexecutarea cu privire la obligaii principale, prin violarea crora se aduce o vtmare celeilalte pri (ex: abuzul de folosina , schimbarea destinaiei bunului, neplata chiriei, neefectuarea reparaiilor importante, descoperirea de vicii ascunse; Instana nu este obligat s pronune reziliere, putnd acorda termen de gratie. Pieirea lucrului Dac pieirea este totala - contractul este desfcut de drept (locatorul nu mai poate asigura folosina, i nici nu poate fi obligat la reconstruirea, refacerea sau nlocuirea lui (se ncadreaz aici i rechiziionarea, exproprierea sau rechiziionarea - imposibilitate de a se folosi bunul); contractul este desfcut indiferent dac pieirea bunului este fortuita sau cuplabila (in acest caz se pltesc i daune-interese), cci nu mai exista obiect; Dac lucrul a pierit numai n parte - rezilierea este judiciara: se poate cere desfacerea contractului dac partea pierit este att de nsemnata (la aprecierea instanei) nct se presupune ca, fr acea parte, locatarul nu ar fi ncheiat contractul, sau se poate cere o scdere de pre + daune-interese dup cum pieirea s-a produs fortuit sau din culpa.

Desfiinarea (desfacerea) titlului locatorului De exemplu dac titlul locatorului este anulat sau rezolvit sau dac este evins printr-o aciune n revendicare sau dac titlul locatarului principal s-a desfcut prin expirarea termenului prevzut n contract i nu mai poate asigura sublocatarului folosina lucrului; Excepii: Contractele de locaiune ncheiate de uzufructuar rmn valabile pe cel mult 5 ani, n limitele unui act de administrare, chiar dac uzufructul a ncetat; Contractele ncheiate de terul dobnditor al imobilului ipotecat, chiar dac el este evins, ns numai dac contractul de locaiune este ncheiat cu buna-credina i cu data certa anterioara transcrierii comandamentului; Aplicarea teoriei proprietarului (motenitorului) aparent: contractul de locaiune ncheiat de proprietarul aparent cu un locatar de buna-credina i pstreaz efectele ca i un contract ce ar fi fost ncheiat cu proprietarul real. Efectele nstrinrii lucrului prin acte ntre vii Dac locatorul vinde lucrul nchiriat sau arendat, cumprtorul, chiar dac nu s-a obligat n acest sens, este dator s respecte locaiunea fcuta nainte de vnzare, cu Condiia s fi fost ncheiata prin nscris autentic sau prin nscris sub semntur privat, dar cu dat cert (cu excepia cazului n care desfacerea contractului de locaiune din cauza vnzrii s-ar fi prevzut n nsui contractul de locaiune); Dac contractul este ncheiat pe mai mult de 3 ni le trebuie s fie transcris (nainte de transcrierea contractului de vnzare-cumprare) pentru a fi opozabil terilor; dac nu a fost transcris ns are data certa, efectele lui se reduc la 3 ani de la data vnzrii (transcrierii); Vnzarea reprezint o cauza de ncetare a contractului de locaiune n cazul n care contractul de vnzare-cumprare a fost ncheiat verbal sau prin nscris sub semntur privata sau fr data certa; 173

172

n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile de mai sus, contractul nu produce efecte opozabile cumprtorului, chiar dac el a avut cunotina de existena locaiunii; n cazul n care cumprtorul nu este obligat s respecte locaiunea consimit de vnztor, pentru a obine desfacerea contractul trebuie s aduc la cunotina locatarului concediul, respectnd termenul de preaviz (chiar dac desfacerea locaiunii din cauza vnzrii a fost stipulata n contractul de locaiune) desfacerea nu opereaz de drept; n toate cazurile de desfacere a locaiunii (inclusiv prin clauza expresa n contractul de locaiune), locatarul este n drept s ceara despgubiri de la locator, dac nu s-a prevzut n contract o stipulaie expresa contrara; pana la plata daunelor, locatarul are drept de retentie pana cnd va fi despgubit de ctre locator sau de ctre cumprtor (care are aciune n regres contra locatorului); Dac ns cumprtorul cere, locatarul trebuie s respecte contractul de locaiune chiar dac nu are data certa i nu este transcris (deoarece facultatea de a invoca inopozabilitatea contractului fr data certa i netranscris o are doar cumprtorul (cu excepia cazului n care s-a prevzut n contractul de locaiune desfacerea lui n caz de vnzare, de drept sau la cererea locatarului); cumprtorul, se substituie n drepturile i obligaiile locatorului-vnztor de la data vnzrii-cumprrii (nu i cu efect retroactiv), neavnd dreptul s ceara ratele devenite exigibile anterior i nepltite i nici s ceara rezilierea contractului pentru cauze anterioare vnzrii-cumprrii; Regulile de mai sus sunt aplicabile i n alte cazuri de nstrinare sau constituire de drepturi reale prin acte ntre vii, cu titlu particular, fie ca sunt cu titlu oneros (schimb, contract de ntreinere, de constituire de uzufruct etc.), fie ca sunt cu titlu gratuit (donaie). Natura .juridica a drepturilor locatarului Dreptul de folosin al locatarului este un drept de crean; 174

n literatura de specialitate: dreptul de folosin ar fi un drept real, n principal pentru urmtoarele motive: mpotriva tulburrilor de fapt locatarul se poate apr prin aciunea posesorie; n anumite condiii (data certa a contractului i ndeplinirea formalitilor de publicitate), locatarul se bucura de un drept de urmrire fata de terul dobnditor i fata de creditorii urmritori care au transcris comandamentul dup ncheierea contractului de locaiune i de un drept de preferin fata de locatarii ulteriori ai aceluiai bun; Dac termenul de locaiune depete 3 ani, contractul este supus publicitii; n realitate: dreptul de folosina este un drept de crean, argumentele invocate mai sus nu sunt hotrtoare ntruct: Aciunile posesorii pot fi intentate i de detentorii precari; Opozabilitatea contractului fata de dobnditori i fata de creditorii urmritori este o simpla excepie de la principiul relativitii efectelor contractului; dac dreptul de folosina ar fi un drept real nu ar fi necesare texte care s consacre excepia; n ceea ce privete opozabilitatea contractului fata de locatarii ulteriori, problema este controversata (unii doctrinari susin c are ntietate cel care a intrat primul n folosina bunului, chiar dac are titlu cu data ulterioara, alii susin- soluia contrar -se aplic regulile opozabilitii actelor juridice), dar i independenta de soluia adoptata n privina naturii juridice a dreptului locatarului; Dac dreptul ar fi real, publicitate s-ar impune indiferent de durata (chiar dac depete 3 ani); Drepturile reale, ca drepturi absolute, sunt limitativ enumerate de lege. Este un drept de crean, dar prezint unele aspecte particulare, mai ales n privina opozabilitii, deci se ncadreaz n categoria obligaiilor opozabile terilor (obligaii n rem scriptae). 175

Are un caracter mobiliar (chiar dac are ca obiect un imobil), temporar (nu poate fi perpetuu), este susceptibil de gaj (nu de ipoteca), poate fi transmis ntre vii conform regulilor de la cesiunea de crean i mori causa ca i celelalte drepturi de crean.

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Noiunea i caracterele juridice ale contractului de locaiune. Condiiile de validitate ale contractului de locaiune. Lucrul nchiriat. Preul nchirierii. Obligaiile locatorului. Obligaiile locatarului. Contractul de sublocaiune i de cesiune a contractului. Cauze de ncetare a contractului de locaiune. Contractul de nchiriere a locuinei. Definiie i caractere juridice. ncheierea contractului de nchiriere. Pri, form, obiect, termen. Dreptul de preemiune al chiriaului.

SPEE
Analizai urmtoarea spe105:

Prin decizia civil nr. 897/A din 15 aprilie 2004, Curtea de Apel Cluj a admis apelul declarat de reclamanta Regia Autonom de Gospodrire Comunal i Locativ Gherla mpotriva sentinei civile nr. 1645 din 9 decembrie 2003 a Judectoriei Gherla, a admis aciunea reclamantei mpotriva prtului M.L. a constatat rezilierea contractului de nchiriere nr. 517 din 30 ianuarie 2001 i a dispus evacuarea prtului din cminul de nefamiliti precizat n aciune.
www.scj.ro

Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a reinut c greit Judectoria a respins aciunea pentru constatarea rezilierii de drept a contractului de nchiriere i de evacuare a prtului cu toate c acesta a recunoscut c nu a achitat chiria din ianuarie 2003 i cheltuielile de ntreinere din luna aprilie 2002, iar contractul cuprinde clauza rezilierii de plin drept a acestuia, n cazul neachitrii chiriei i cheltuielilor de ntreinere, timp de 3 luni consecutiv. (Judectoria a considerat c neplata nu se datoreaz culpei prtului a cesta aflndu-se n imposibilitate fortuit de plat, avnd un venit de numai 740.000 lei lunar) Recursul declarat de prt este fondat, pentru urmtoarele motive: La data de 17 ianuarie 2001, s-a ncheiat ntre reclamanta i prt contractul de nchiriere nr. 517 din 30 ianuarie 2001. Termenul prevzut al locaiunii era de un an iar contractul cuprindea i un pact comisoriu de gradul IV, n sensul c rezilierea contractului nainte de termen opereaz de plin drept, fr vreo somaie prealabil, n cazul n care chiriaul nu a achitat chiria i cheltuielile de ntreinere 3 luni consecutiv. La expirarea termenului contractual, dei nu s-a ncheiat un nou acord de voin, prtul a rmas n folosina imobilului, fr ca locatorul s-1 mpiedice, n aceast situaie, contractul a fost prelungit prin tacita relocaiune, conform art. 1437 i 1452 din Codul civil. Curtea de Apel a constatat c instana de fond a depit limitele cadrului procesual cu care a fost investit, ea trebuind s constate doar c a operat rezilierea de plin drept a contractului, n virtutea pactului comisoriu de gradul IV inserat n contract. Dar, aa cum s-a artat, pactul comisoriu la care se face referire vizeaz rezilierea contractului nainte de termen. Prin urmare, aceast clauz contractual putea fi invocat doar att timp ct contractul avea natura unui contract cu durat determinat, nu i pentru perioada ulterioar lunii ianuarie 177

176

2002, tiut fiind c n urma rennoirii prin tacit relocaiune, contractul este considerat c s-a ncheiat fr termen. Pe cale de consecin, pentru perioada de plat invocat sunt aplicabile dispoziiile legale n materia rezilierii judiciare. Fiind stabilit acest lucru i avnd n vedere faptul c rezilierea este sanciunea ce intervine n cazul neexecutrii culpabile a unei obligaii izvorte dintr-un contract sinalagmatic cu executare succesiv, urmeaz a se determina n ce msur neexecutarea obligaiilor contractuale este imputabil prtului. Or, din actele dosarului rezult c, n condiiile n care suma stabilit cu titlu de chirie depete jumtate din veniturile realizate, prtul are o situaie material precar, fiind cunoscut i cu afeciuni fizice. Se constat c reclamanta nu a dovedit prin nici un mijloc de prob faptul c prtul, dei avea mijloace materiale, a refuzat executarea contractului. Pentru aceste considerente, nalta Curte a admis recursul declarat de prt i a modificat decizia Curii de Apel, n sensul c s-a respins apelul declarat mpotriva hotrrii pronunate de Judectorie. Rspundei la urmtoarele ntrebri: Definii pactul comisoriu i analizai efectele acestui pact n contractul de mai sus. Care este temeiul juridic al evacurii solicitate n spe? Care sunt caracterele juridice ale contractului din spe? Ce nelegei prin rezilierea contractului ? Ce nelegei prin termenul tacita relocaiune ? Este corect soluia instanei de fond ? Dar cea din apel ? Faptul ca prtul este bolnav i se afl n imposibilitatea de a-i procura o alt locuin, constituie impedimente la dispunerea evacurii? Cum credei c trebuie procedat pentru evacuarea chiriaului ?

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE NCHIRIERE ncheiat ntre: l ...................................., n calitate de LOCATOR Si 2....................................... , n calitate de LOCATAR Art.l OBIECTUL CONTRACTULUI. Locatorul,........................... , nchiriaz locatarului,................... Imobilul din ......................., unde i va desfura activitatea ................................ , societate n curs de constituire. Imobilul a fost predat locatarului astzi data semnrii contractului n bun stare. Art.2 DURATA Termenul de nchiriere este de ............... an, cu ncepere de la ............................ Pana la .......................................... La expirarea termenului de nchiriere, prezentul contract poate fi prelungit de pri prin act adiional. Art.3 CHIRIA Chiria lunara este de .............. i se pltete lunar n ultima zi lucrtoare a fiecrei luni. Art.4 OBLIGAII i DREPTURI 4.1 Obligaiile locatarului: - s achite chiria i cheltuielile comune de ntreinere la termenele convenite; - s foloseasc spaiul conform destinaiei sale; - s exploateze imobilul nchiriat ca un bun proprietar, evitnd distrugerea, degradarea sau deteriorarea construciilor i accesoriilor aferente; - s permit proprietarului s execute, intr-o perioada stabilita de comun acord, lucrrile de reparaie i ntreinere care-i cad n sarcina; - s nu execute nici un fel de reparaii sau modificri n spaiul nchiriat sau la instalaiile aferente, fr acordul proprietarului; 179

178

- s restituie proprietarului spaiu] nchiriat la termenul stabilit pentru ncetarea contractului; 4.2 Obligaiile proprietarului: - s asigure folosina spaiului nchiriat pe toata durata prezentului contract - s execute pe cheltuiala s lucrrile de ntreinere la elementele de construcii i la instalaii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului; Art.5 RSPUNDEREA CONTRACTUALA In cazul n care locatarul nu achita locatorului chiria datorata la termenele prevzute n prezentul contract, datoreaz suma de 0.001% cu titlul de penaliti pentru fiecare zi de ntrziere. Dac locatorul nu-si executa obligaia de a efectua lucrrile de reparaie care-i cad n sarcina, va datora locatarului suma de 0.001%, cu titlu de daune interese pentru fiecare zi de ntrziere pana la executarea obligaiei. Art.6 Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat n toate cazurile de proprietar. Art.7 INTERDICIA SUBANCHIRIERII SAU CEDRII SPAIULUI Este absolut interzis subnchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau parial a imobilului nchiriat, fr aprobarea scrisa a locatorului. Art.8 FORA MAJORA Fora majora exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin fora majora se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului care mpiedic prile sa-si execute obligaiile asumate. Art.9 SOLUIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu acest contract, se va soluiona de ctre instanele judectoreti competente. Prezentul contract s-a ncheiat astzi 23.03.2004 n 2 exemplare. LOCATOR LOCATAR 180

GRILE
Contractul de locaiune: A) este cu titlu oneros; B) poate fi cu titlu gratuit; C) este un contract comutativ. Dac nu a nceput executarea contractului de locaiune ncheiat verbal i una dintre pri neaga existena lui: A) dovada cu martori nu este admisa orict de mic ar fi preul locaiunii; B) dovada cu martori este admisa, dac preul locaiunii este mai mic de 250 lei pe luna; C) instana poate, pe baza de prezumii simple, s constate existena contractului. Locatarul poate dovedi faptul executrii unui contract de locaiune ncheiat verbal: A) prin martori i prezumii; B) prin simplul fapt al deinerii lucrului ce constituie obiectul locaiunii; C) prin nceput de dovada scrisa completata cu martori i prezumii. Calitate de locator intr-un contract de locaiune o poate avea: A) proprietarul lucrului; B) uzufructuarul lucrului; C) un alt locatar al lucrului; D) uzuarul lucrului. Obiect al contractului de locaiune poate fi: A) bunul ce aparine unei moteniri nedeschise; B) bunul ce constituie coproprietate forat, chiar dac nu se nchiriaz i bunul principal; C) bunul fungibil, dup natura lui sau dup voina prilor; D) bunul consumptibil: E) o persoana.

Preul pe care locatarul l pltete n schimbul folosinei asigurate n temeiul unui contract de locaiune: A) poate fi numai o suma de bani; B) poate fi asigurarea folosinei unui alt lucru n favoarea locatorului, de ctre locatar; C) poate fi prestarea unor servicii de ctre locatar. Dac n contractul de locaiune nu se prevede interzicerea sublocatiunii: A) Sublocaiunea se prezuma interzis; B) locatarul poate nchiria dreptul sau unui alt locatar, acesta din urma prelund i obligaiile pe care primul locatar le avea fata de locator; C) locatarul poate nchiria dreptul sau unui alt locatar, rmnnd n continuare rspunztor fata de obligaiile pe care le are fata de locator. Locatorul trebuie s predea lucrul nchiriat locatarului: A) n starea n care se afla la momentul ncheierii contractului; B) intr-o stare corespunztoare destinaiei n vederea creia a fost nchiriat; C) n starea n care se afla la momentul ncheierii contractului, dac exista dispoziie special n acest sens n contract. Locatorul: A) trebuie s menin lucrul n stare de a servi la ntrebuinarea pentru care a fost nchiriat, n acest sens el trebuie s efectueze reparaiile necesare i cele locative; B) rspunde pentru viciile ascunse lucrului nchiriat, chiar dac a fost de buna-credina la ncheierea contractului; C) nu rspunde pentru tulburrile de fapt provocate de un ter, chiar dac invoca vreun drept asupra lucrului.

CONTRACTUL DE ARENDARE
1. Noiunea contractului de arendare 1. Definiie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locaiune, este un contract prin care una dintre pri, numita arendator, transmite celeilalte pri, numita arenda, bunuri agricole n vederea exploatrii pe o durata determinata i n schimbul unui pre, numit arenda, stabilite de pri106. 2. Reglementare. Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendrii nr.16/1994107. Aceste dispoziii se completeaz cu prevederile legislaiei civile, n msura n care acestea nu sunt contrare Legii nr. 16/1994. nseamn ca, n completarea celor doua acte normative se aplica, n condiiile artate, "regulile particulare la arendare" prevzute n Codul civil (art.1454 i urm., care n-au fost abrogate expres de lege), iar apoi dispoziiile care guverneaz locaiunea de drept comun, arendarea fiind o varietate a acesteia. In completarea acestor norme, se aplica regulile din partea generala a dreptului civil obligaional (teoria generala a obligaiilor civile). Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente n materie, ntruct contractul de arendare are natura pur civila. 2. Caracterele juridice ale contractului de arendare 1. Caractere comune cu locaiunea. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu executare succesiva i netranslativ de proprietate, ca i locaiunea. Tot astfel, este un contract prin definiie (esenialmente) cu titlu oneros. Dac un bun agricol se transmite, n vederea folosinei sau exploatrii temporare, cu titlu gratuit,
106 107

a se vedea F. Deak, op. cit. p. 78 modificat prin Legea nr. 20 din 29 februarie 2008 pentru modificarea anexei la Legea arendrii nr. 16/1994, publicat n M. Of. nr. 170/5 mar. 2008

182

183

- cesiunea se face (in calitate de cesionar) soului arendaului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole sau descendenilor si (unul sau mai muli) care au mplinit vrsta majoratului. ntruct cesiunea se face cu acordul (se subnelege, prealabil) al arendatorului, ea va avea ca obiect nu numai drepturile arendaului, dar i obligaiile lui, el fiind eliberat fata de arendator. Aceasta nseamn ca cesiunea realizeaz i o delegaie perfecta (confundata cu novaie prin schimbare de debitor). In legtura cu calitatea de arendator, legea mai prevede ca regiile autonome, institutele i staiunile de cercetare i producie agricola, societile comerciale i alte uniti care au n patrimoniu sau n administrare terenuri proprietate de stat nu pot da n arenda bunurile destinate exploatrii agricole (art.4 alin.l). Precizam, de asemenea, ca legea nu prevede pentru nimeni obligaia de a ncheia, n calitate de arendator, contract de arendare, n privina terenurilor agricole, Legea fondului funciar nr. 18/1991 prevede ns obligaia cultivrii lor (art.74). Astfel fiind, deintorii care, indiferent de cauza, nu pot asigura cultivarea terenului agricol, sunt nevoii sa-1 arendeze, dac nu au obligaia legala de a-1 cultiva personal (vz., de ex., art.19, 21, 43 i 49 din Legea nr. 18/1991 republicata). B. n calitate de arenda - unul sau mai muli, de exemplu, membrii unei familii - contractul poate fi ncheiat numai de ctre persoane fizice care sunt ceteni romani -indiferent dac au domiciliul n tara sau n strintate - i au pregtire de specialitate agricola, practica agricola sau un atestat de cunotine agricole i reprezint garaniile solicitate de arendator. Atestatul se elibereaz de organele abilitate de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei (art.3). Arendaii, persoane juridice, trebuie s aib naionalitatea romana i sediul n Romnia, inclusiv cele cu capital parial sau 186

integral strin, s aib ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole i s prezinte garaniile solicitate de arendator (art.3 i 3). Legea mai interzice funcionarilor publici i salariailor din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol, ale instituiilor i staiunilor de cercetare i producie agricola, ale societilor comerciale agricole pe aciuni i ale altor uniti care au n patrimoniu sau n administrare terenuri agricole proprietate de stat s ia n arenda orice fel de bunuri destinate exploatrii agricole (art.18). 5. Obiectul contractului. Arendarea fiind un contract sinalagmatic (bilateral) are un dublu obiect: bunurile arendate i preul pltit de arenda, numit arenda. A. Bunurile arendate. Potrivit legii, prin bunuri agricole care pot fi arendate se neleg terenurile cu destinaie agricola (arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbutii fructiferi, plantaiile de hamei i duzi), punile mpdurite, terenurile ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajri piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile tehnologice, platformele i spatiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i terenurile neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricola, precum i animalele, construciile de orice fel, mainile, utilajele i alte asemenea bunuri destinate exploatrii agricole (art. L). Bunurile agricole care formeaz obiectul contractului trebuie s fie complet i precis determinate (descrierea amnunita a tuturor bunurilor arendate i inventarul lor, planul de situaie al terenurilor). Dac nu se arendeaz toate bunurile agricole deinute de arendator, trebuie s se specifice n contract suprafaa de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de acesta (art.5 lit.b i f). 187

In toate cazurile, pentru a fi n prezenta unui contract de arendare, bunurile menionate trebuie s fie destinate exploatrii (produciei) agricole de ctre arenda. Dac folosina unor bunuri dintre cele prevzute de lege se transmite cu titlu oneros n alte scopuri (de exemplu, terenul cu sau fr construcie n scopuri turistice sau sportive, animalele pentru cruie la construcia unei case etc.), contractul nu va mai fi supus reglementarilor viznd arendarea (ci regulilor locaiunii). Bineneles, nu constituie arendare nici contractul prin care deintorul bunurilor agricole executa lucrrile agricole, cealalt parte dobndind recolta realizata la preul stipulat (vnzare-cumprare de bunuri viitoare). B. Arenda. Codul civil a lsat la libera apreciere a prilor stabilirea preului arendrii, fie sub forma unei sume de bani (arendarea pe bani), fie sub forma unei cantiti de produse agricole (parte de recolta -art.1467) plti bila n natura, n fructe (arendarea pe fructe), nefiind exclusa nici stabilirea arendei n parte n natura i restul n bani (arenda mixta)110. Legea nr. 16/1994, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.65/1998, las, de asemenea, la libera apreciere a prilor stabilirea preului arendrii (cuantumul arendei n natura - determinata n cifre absolute, de exemplu, 1000 kg gru pe hectar de teren arendat, sau determinata procentual din recolta, de exemplu, 25 % din recolta realizata - sau n bani). Legea indica numai anumite elemente orientative de stabilire a arendei (de exemplu, potenialul de producie al terenului, gradul de accesibilitate a mecanizrii, amenajrile de mbuntiri funciare sau rasa, vrsta, starea biologica n cazul efectivelor de animale etc.), care "pot fi" avute n vedere de ctre pri la stabilirea arendei (art.13-14). nseamn ca prile sunt libere s stabileasc cuantumul arendei, neexistnd vreo limita maxima (sau minima) legala.
a se vedea F. Deak, op. cit. p. 65

6. Termenul arendrii. Spre deosebire de locaiunea de drept comun (care poate fi contractata fr precizarea termenului), durata arendrii (data de la care ncepe i data la care nceteaz) trebuie s fie determinata de ctre pri n contract (art.2, 5 lit.d, i art.7 alin.l). Dar Legea arendrii, astfel cum a fost modificata, nu prevede o durata minimala (sau maximala) a termenului arendrii. Deci prile sunt libere s stabileasc durata arendrii, fr limitri legale. Consideram ca - dei legea speciala nu mai stabilete o durata minima - ea nu poate fi mai mica dect "timpul necesar ca arendaul s culeag fructele" (art.1462 C.civ.), de regula, un an agricol (in cazul terenurilor). 7. Dreptul de preemptiune al arendaului. Condiii i regim juridic. Potrivit art.9 din L. Nr. 16/1994 i art.5 din L. Nr.54/1998, arendaul, persoana fizica, are drept de preemptiune, n cazul nstrinrii prin vnzare a terenurilor agricole din extravilan, arendate. Subliniem ca arendaul are drept de preemptiune numai dac: - este o persoana fizic; - arendarea are ca obiect terenuri agricole situate n extravilan. Dac contactul are ca obiect alte bunuri agricole (animale, maini, utilaje etc.) Sau terenuri agricole situate n intravilan ori terenuri neagricole, arendaul nu are drept de preemptiune. Iar dac, pe lng terenul agricol situat n extravilan, contractul are ca obiect i alte bunuri agricole, dreptul de preemptiune poate fi exercitat numai cu privire la acel teren (dac prile nu au ncheiat un pact de preferin avnd ca obiect alte bunuri arendate); - nstrinarea terenului agricol de ctre arendator (proprietar) se face prin vnzare, iar nu prin alte acte translative de proprietate (schimb, donaie, contract de ntreinere etc.), ori prin motenire. Legea mai precizeaz ca dreptul de preemptiune 189

i in

188

al arendaului "se exercita n condiiile legii" (art.9 alin.2). Se au n vedere dispoziiile Legii nr.54/1998 art.5-11 i art.14, ca drept comun n materia dreptului de preempiune exercitat cu ocazia vnzrii de terenuri agricole situate n extravilan. Semnalam ns o deosebire de natura juridica; dreptul de preempiune reglementat de Legea nr.54/1998 are natura legala, voina proprietarului-vnztor neavnd nici un rol n naterea i exercitarea dreptului de ctre titularul lui. In schimb, dreptul de preempiune al arendaului are natura contractuala, dei rezulta dintr-o dispoziie imperativa a legii. Intr-adevr, dreptul de preempiune al arendaului este grefat pe contractul de arendare ncheiat cu consimmntul proprietarului-arendator; convenind arenda ea el accepta dreptul de preempiune al arendaului prevzut imperativ de lege. ns legea prevede dreptul de preempiune n favoarea arendaului necondiionat de ncheierea contractului de arendare n calitate de arendator, de ctre proprietarul-vnztor al terenului, nseamn ca dreptul de preempiune al arendaului poate avea i natura legala (de exemplu, cnd arendatorul este uzufructuarul, iar vnztorul terenului nudul proprietar). 8. Suportarea riscurilor Reglementare. Potrivit art.21 din Legea nr. 16/1994: "In contractul de arendare, de comun acord, prile contractante pot stabili cazurile i limitele suportrii daunelor produse de calamiti naturale. De asemenea, de comun acord pot s prevad suportarea pierderilor totale sau pariale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de fora majora. Dup cum se poate observa, prin cele doua dispoziii citate legea nu a rezolvat nimic n problema suportrii riscurilor n materia contractului de arendare, prevznd numai posibilitatea prilor de a se nelege n aceasta privina, iar aceasta posibilitate ar fi existat i n lipsa textului. Pentru 190

rezolvarea problemei, trebuie s se precizeze (prin norme supletive) cine suporta riscurile dac contractul nu conine clauze n aceasta privina. In lipsa unor asemenea norme n Legea nr. 16/1994, problemele urmeaz s fie soluionate n lumina principiilor i reglementarilor legislaiei civile, care completeaz dispoziiile legii speciale (art.26). nainte de analiza acestor reguli, se mai impune o precizare terminologica, n art.21 alin. l se face referitoare la calamiti naturale, iar n alin.2 la cazuri fortuite i de fora majora, ca i cum ar fi doua noiuni distincte din punct de vedere juridic, n realitate, calamitile naturale reprezint i ele cazuri fortuite sau de fora majora, n prezenta crora se pune problema suportrii riscurilor. Iar aceasta problema vizeaz, n ambele cazuri, suportarea pagubelor (daunelor) rezultnd din pieirea totala sau parial a unor bunuri datorata cazului fortuit ori forei majore (deci fr ca una dintre pri s svreasc vreo fapta culpabil care s-i angajeze rspunderea). Se pare ca legiuitorul, folosind o terminologie imprecisa, a avut n vedere, n cadrul a doua alineate, cele doua aspecte ale problematicii riscurilor, riscul lucrului (pieirea "bunurilor arendate") si, n parte, riscul contractului de arendare (pierderea recoltei, a produselor agricole datorat "calamitilor naturale"), n ambele cazuri n mod fortuit. Riscul lucrului Adic paguba rezultata din pieirea fortuita a bunurilor arendate (animale, construcii, maini i utilaje etc.) Se suporta, potrivit regulilor generale, de ctre proprietarul-arendator (res perit domino). Dac contractul a fost ncheiat n calitate de arendator de ctre un alt titular de drepturi reale asupra lucrului arendat (de exemplu, uzufructuar), va suporta i el riscul lucrului, corespunztor cu dreptul pe care l are asupra lucrului. Deoarece bunurile arendate se gsesc n deteniunea arendaului, obligat s ia masurile necesare pentru pstrarea lor n bune condiii i s le restituie la ncetarea contractului, el va 191

fi inut s fac dovada ca pieirea s-a produs fr culpa din partea s (art.1431, 1434 C.civ.), adic din o cauza strina, care nu-i poate fi imputata (caz fortuit sau fora majora). Dac s-a dovedit ca pieirea este fortuita, arendaul nu suporta riscul lucrului, cu excepia cazului n care lucrul a pierit dup ce a fost pus n ntrziere pentru neexecutarea obligaiei de restituire la ncetarea contractului i nu reuete s dovedeasc ca lucrul ar fi pierit i la arendator, dac i s-ar fi restituit (ar. 1074, 1082-1083 i 1156 C.civ.). Riscul contractului. In materie de arendare, problema privind riscul contractului (soarta obligaiei arendaului de a plti arenda) se pune sub doua aspecte (spre deosebire de alte contracte sinalagmatice cu executare succesiva, cum ar fi, de exemplu, antrepriza). 1. n caz de pieire fortuita a bunurilor arendate, riscul contractului este suportat de arendator, n calitate de debitor al obligaiei (de a asigura folosina) imposibil de executat, care nu mai poate cere arendaului executarea obligaiei corelative, adic plata arendei. Practic, n caz de pieire totala, contractul se desface de drept, iar n caz de pieire parial, arendaul poate cere, dup mprejurri, fie o reducere proporional din arenda, fie rezilierea judiciara a contractului dac scopul pentru care s-a ncheiat contractul nu mai poate fi realizat (art.1423c.civ.). 2. Mai dificila este problema n caz de pieire fortuita, totala sau parial - nu a bunurilor arendate - ci a recoltei, a produciei (grindina, bruma, inundaie, incendiu etc.). Dac contractul nu conine clauze n aceasta privina i dat fiind ca Legea nr. 16/1994 nu reglementeaz problema, ea urmeaz s fie soluionat tot n lumina legislaiei civile care completeaz materia (art.26), respectiv dispoziiile din Codul civil referitoare la contractul de arendare.

- astfel, dac arenda a fost stipulata sub forma unei cote-pri din producie, din recolta realizata (arenda procentuala, de exemplu, 30 % din recolta), pierderea recoltei (neculese) se suporta proporional de ambele pri (art.1469, 1467 C.civ.). Deoarece arenda este procentuala, adic n funcie de recolta ce se realizeaz, orice nerealizare (pieire) fortuita a recoltei se suporta proporional de ambele pri. Dac recolta a fost culeas i deci pieirea vizeaz nu recolta, ci produsele agricole culese, riscul va fi suportat de proprietarul produselor, respectiv de ctre ambele pri, proporional, dac arenda reprezint o parte din producie, n natura, deoarece i arendatorul este coproprietarul produselor, att nainte, cat i dup culegerea lor. Dac arenda se pltete nu n natura, ci n bani, arendatorul nu suporta riscul pieirii produselor dup recoltare, pentru ca nu are calitatea de proprietar (coproprietar) al produselor culese, fiind creditorul unei creane bneti. 9. Obligaiile prilor Reglementare. Legea nr. 16/1994 a consacrat puine texte reglementarii obligaiilor prilor n contractul de arendare, n completarea lor se aplica regulile de drept comun privind locaiunea, innd seama, bineneles, de specificul raporturilor din materia arendrii, n consecina, urmeaz s facem numai unele precizri. Obligaiile arendatorului. Potrivit art.8 alin. l "arendatorul este obligat s predea bunurile arendate n termenul i n condiiile stabilite, s garanteze pe arenda de eviciune totala sau parial i s execute toate celelalte obligaii asumate prin contract". Dac la predare se constata ca imobilul (terenul) arendat are o ntindere mai mica sau mai mare dect cea prevzut n contract, se va putea cere micorarea sau majorarea arendei numai n cazurile i n condiiile prevzute de Codul civil la 193

192

materia vnzrii (art.1454 C.civ.). Bunurile arendate trebuie s fie predate n stare corespunztoare folosinei, exploatrii agricole, iar dup predare arendatorul este obligat s efectueze acele reparaii (lucrri) care nu sunt n sarcina arendaului (de exemplu, reparaiile capitale la construciile i instalaiile agrozootehnice), fiind aplicabile dispoziiile art.1425 C.civ. Dei legea speciala nu prevede, arendatorul este garant nu numai de eviciune, dar i pentru viciile ascunse ale bunurilor arendate care ii mpiedica ntrebuinarea (art.1422 C.civ.). Mai menionam ca impozitele i taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt n sarcina arendatorului (art.10).

Obligaiile arendaului.
Potrivit art.8 alin.2, "arendaul are obligaia de a folosi bunurile arendate, ca un bun proprietar, n condiiile stabilite, de a menine potenialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la ncetarea contractului, de a plti arenda la termenele i n modalitile stabilite, precum i de a executa toate obligaii contractuale". Neexistnd diferene semnificative fata de obligaiile locatarului, urmeaz s facem numai unele precizri. 1. Obligaia de a ntrebuina bunurile arendate ca un bun proprietar se apreciaz dup tipul abstract al omului prudent i diligent (culpa levis n abstracte), innd seama i de faptul ca arendaul este un profesionist (agricultor - vz. Art.3 i 11). El trebuie s foloseasc bunurile arendate la destinaia determinata n contract sau prezumata dup circumstane (art.1429 pct. l C.civ.), n astfel de condiii nct s menin potenialul lor productiv. Arendaul poate schimba categoria de folosina a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat n scris de ctre proprietar (chiar dac arendatorul este un uzufructuar sau alt deintor legal) i cu respectarea dispoziiilor legale (art.20).

Arendatorul are dreptul de a controla oricnd modul n care arendaul administreaz bunurile arendate (art.8 alin.3). 2. Plata arendei. Arendaul trebuie s plteasc arenda, n natura si/sau bani, la termenele i la locul de plata prevzute n contract. Dac locul pltii nu este prevzut, plata se face la domiciliul arendaului, fiind cherabil, iar nu portabila (art. l 104 C.civ.). 3. Restituirea bunurilor arendate. La ncetarea contractului arendaul trebuie s restituie bunurile arendate n starea n care le-a primit conform inventarului (proces-verbal) fcut la predare, iar n lipsa se prezuma (iuris tantum) ca le-a primit n buna stare (art. 1431-1432 i art.1421 alin. l C.civ.). Riscul pieirii fortuite, dup cum am vzut, se suporta de arendator, n caz de incendiu, arendaul rspunde de pagubele cauzate cldirilor arendate, dac nu dovedete o cauza exoneratoare de rspundere potrivit regulilor aplicabile locaiunii (art. 1435 C.civ). Dac arendaul a fcut cheltuieli cu conservarea, ntreinerea ori mbuntirea bunurilor arendate - care, potrivit raporturilor contractuale dintre pri, sunt n sarcina arendatorului - instana poate recunoate arendaului un drept de retenie (art.8 alin.4), adic dreptul de a refuza restituirea bunurilor arendate la ncetarea contractului, cat timp arendatorul nu va plti sumele datorate. 4. Alte obligaii. Legea mai precizeaz ca taxele de redactare i nregistrare a contractului de arendare sunt n sarcina arendaului (art.6 alin.3). Iar pe plan financiar, fiind considerat agricultor, el este obligat s plteasc impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate, beneficiind de facilitile de creditare i impozitare prevzute de lege (art. l). Sunt aplicabile i dispoziiile Codului civil privind obligaia locatarului de a apra lucrul dat n arenda contra uzurprilor. 195

194

Sanciunea neexecutrii obligaiilor. In caz de neexecutare culpabila a obligaiilor de ctre arendator sau arenda, se aplica dreptul comun, n acest sens, legea speciala precizeaz ca oricare dintre pri poate cere n justiie, "in condiiile legii", rezilierea pentru neexecuare de obligaii (principale - art.1439 alin.2 C.civ.) i are la dispoziie toate mijloacele juridice pentru aprarea drepturilor i intereselor contractuale n legtura cu bunurile arendate (art.24). Deoarece legea prevede rezilierea prin justiie, se pare ca pactele comisorii exprese care ar avea ca efect rezilierea de drept, fr intervenia justiiei, nu pot produce efecte. 10. ncetarea contractului Reguli de drept comun. Derogri. Aa cum am vzut, n cazul neexecutrii obligaiilor se poate cere prin justiie rezilierea contractului, potrivit dreptului comun, n caz de pieire - totala sau pariala - a bunurilor arendate, precum i n cazul desfiinrii (desfacerii) titlului arendatorului, sunt aplicabile, de asemenea, regulile dreptului comun. n schimb, denunarea unilaterala (ca mod de ncetare a contractului de locaiune ncheiat pe durata nedeterminata) nu este aplicabila arendrii, deoarece ea se ncheie pe o durata determinata. Legea prevede ns ca "prin acordul prilor, contractul de arendare poate s nceteze i nainte de a ajunge la termen" (art. 12 alin.3). Este avuta n vedere o nelegere (mutuus dissensus) realizata pe parcursul executrii contractului, iar nu posibilitatea denunrii unilaterale. Moartea uneia dintre pri. Reamintim ca, n dreptul comun, locaiunea nu nceteaz prin moartea locatorului sau locatarului (art. 1440 C.civ.); drepturile i obligaiile prii decedate trec asupra motenitorilor ei, cu excepia cazurilor n care din clauzele 196

contractului rezulta o alta soluie sau cnd partea decedata este motenit de cealalt parte, obligaiile reciproce stingndu-se prin confuziune. In urma modificrii i completrii Legii arendrii prin Legea nr. 65/1998, s-a adoptat o alta reglementare (cat se poate de confuza, neclara). Astfel, potrivit art.211 alin.l, "contractul de arendare poate continua n cazul decesului arendatorului sau al arendaului. Pentru aceasta, motenitorii majori trebuie s comunice n scris inteniile lor i s obin acordul scris al celeilalte pri, n termen de 30 de zile de la data decesului". Din acest text pare a rezulta regula ncetrii arendei prin moartea oricreia dintre pri, afar numai dac motenitorii solicita n scris i obin acordul scris al celeilalte pri (in termen de 30 de zile) n sensul continurii raporturilor de arendare, n plus, motenitorii arendaului decedat - pentru a putea continua raporturile de arendare - trebuie s fie persoane majore; dac motenitorii sunt minori, contractul nceteaz prin deces. Aceasta din urma condiie trebuia s fie prevzuta prin raportare nu la vrsta majoratului, ci la capacitatea de munca i cunotinele agricole ale motenitorului, n cazul decesului arendatorului, consideram (dei din textul citat nu rezulta clar aceasta concluzie) ca vrsta motenitorilor este indiferenta; dac sunt minori sau persoane puse sub interdicie vor consimi la continuarea raporturilor de arendare cu abilitrile prevzute de lege (dup cum sunt persoane lipsite de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, innd seama i de faptul ca arendarea este, n principiu, un act de administrare). Pentru cazul decesului arendaului, legea mai prevede ca, dac sunt mai muli motenitori, ei pot conveni s continue n comun exploatarea bunurilor agricole arendate sau s desemneze pe unul dintre ei s continue exploatarea acestor bunuri. Dac motenitorii nu se neleg, la cererea oricruia dintre ei, judectoria n a crei raza teritoriala se afla bunul 197

agricol poate desemna, prin ordonana preediniala, pe unul dintre ei pentru continuarea raporturilor de arendare (art.251 alin.2). Legea mai prevede obligaia succesorilor arendatorului, respectiv arendaului decedat, de a ntiina consiliul local unde contractul de arendare este nregistrat cu privire la subrogaia n drepturile i obligaiile prii decedate (art.251 alin.3).

Expirarea termenului. Problema ncetrii contractului la termenul stabilit necesita o analiza speciala deoarece textele corespunztoare din lege sunt neclare si, practic, nu rezolva problema. "Art. 12 - Contractul de arendare poate fi rennoit potrivit nelegerii prilor i cu respectarea prevederilor prezentei legi. Fiecare parte contractanta este obligata s ntiineze n scris pe cealalt parte, cu cel puin l an nainte de expirarea contractului, despre intenia s de a rennoi sau de a nu rennoi contractul de arendare." Primul alineat conine o dispoziie inutila, cel puin n parte; dac contractul iniial putea fi ncheiat prin acordul prilor i cu respectarea legii, este evident ca el poate fi i rennoit n aceleai condiii (forma scrisa, nregistrare, durata i arenda determinat etc.). Al doilea alineat este nu numai inutil, dar creeaz i confuzii, cernd ambelor pri s comunice n scris, cu un an nainte de expirarea termenului contractual, intenia "de a rennoi sau de a nu rennoi contractul", fr a preciza ce se ntmpla dac una dintre pri comunica intenia de a rennoi, iar cealalt parte intenia de a nu rennoi contractul? Sau dac nici una dintre pri nu comunica nimic ori una face o comunicare, iar cealalt parte nu-si manifesta voina? Sau dac manifestrile de voina, fie i convergente, au fost comunicate cu mai puin de un an nainte de expirarea termenului contractual?
198

Dac legiuitorul a voit s deroge de la dispoziiile clare ale Codului civil referitoare la tacita relocaiune, trebuia s rspund la aceste ntrebri ntruct n ipoteza opiunilor convergente (de exemplu, prile se neleg s rennoiasc contractul, indiferent ca acordul se realizeaz cu un an nainte de expirarea termenului sau mai trziu, fie i dup expirarea termenului contractual) textul nici nu era necesar. Prin urmare, ce se ntmpla dac manifestrile de voina (cu privire la soarta arendrii dup expirarea termenului contractual) lipsesc sau sunt divergente? Este evident ca rennoirea contractului nu poate avea loc, n nici un caz, mpotriva voinei arendaului, n schimb, ar fi fost indicat s se recunoasc n favoarea lui i n anumite condiii un drept la rennoirea contractului chiar dac arendatorul si-ar fi manifestat voina n sens contrar. Numai ca, un asemenea drept nu poate fi recunoscut n lipsa unei dispoziii legale exprese. Rezulta ca, la expirarea termenului prevzut, contractul nceteaz, dac nu a fost rennoit (fie i cu mai puin de un an nainte de expirarea termenului) cu acordul ambelor pri contractante . Mai mult dect att se pare ca nu sunt aplicabile nici dispoziiile din Codul civil referitoare la tacita relocaiune, deoarece contractul de arendare poate fi rennoit potrivit art.12 alin.l, numai n condiiile legii speciale (forma scrisa nregistrare etc.). nseamn c, dup expirarea termenului, prile nu mai au obligaii contractuale, iar eventuala folosire a bunurilor agricole de ctre arenda este lipsita de temei juridic, cu toate consecinele prevzute de lege pentru aceasta situaie (raporturi extracontractuale).

Efectele nstrinrii bunurilor arendate prin acte ntre vil Existena contractului de arendare nu atrage indisponibilizarea (inalienabilitatea) bunurilor arendate. Astfel
199

fiind, se pune ntrebarea: ce se ntmpla n caz de nstrinare a bunurilor arendate de ctre arendatorul-proprietar? Dac arendaul nu nelege s exercite dreptul de preempiune sau nu are acest drept ntruct nstrinarea nu se face prin vnzare ori nu are ca obiect terenuri agricole din extravilan, contractul de arendare va fi opozabil dobnditorului n condiiile prevzute de lege n materia locaiunii de imobile, cu deosebirea ca, potrivit Legii nr.16/1994, sunt opozabile numai contractele de arendare ncheiate n scris i nregistrate la consiliul local (art.6 alin.4), indiferent de durata arendrii.

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE ARENDARE ncheiat astzi ..................La ...................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ............... , str .................Nr ..... , bloc ......... , scara ..........., etaj ........... , apartament .......... , jude/sector ............., nregistrat la Oficiul Reg. Corn. ..........................., sub nr ......................din.................................. , cod fiscal nr........................din.................... , avnd contul nr. ............................. , deschis la ............................ , reprezentat de .........................., cu funcia de .......................... n calitate de arendator, pe de o parte, i, sau 1.1. D ............................ , domiciliat n ................................. Str............... , nr........... , bloc ..., scara ..., etaj ....... , ap. ..., sector/jude ........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................... n (localitatea) ......................... , sector/jude ......................... , fiul lui .................... i al ......................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... Nr. ......................, eliberat de.............................. , cod numeric personal .................... , n calitate de arendator , pe de o parte, i 1.2. S.C .......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea)................, str.................Nr ......, bloc .........., scara ..........., etaj ........... , apartament .........., jude/sector ............. , nregistrat la Oficiul Reg. Corn. ........................... , sub nr......................din .................................., cod fiscal nr........................din ...................., avnd contul nr. .............................., deschis la ............................., reprezentat de .......................... , cu funcia de ......................... n calitate de arenda , pe de alt parte, Sau 1.1. D ............................., domiciliat n ................................. Str............... , nr........... , bloc ..., scara ..., etaj ....... , ap. ..., sector/jude ........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) 201

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Noiunea i caracterele juridice ale contractului de arendare. Condiiile de valabilitate ale contractului de arendare. Obiectul i termenul arendrii. Suportarea riscurilor. Obligaiile arendatorului. Obligaiile arendaului. ncetarea contractului de arendare.

200

(localitatea) .........................., sector/jude lui .................... i al .........................., posesorul buletinului (ciii) de identitate seria ......... Nr. ..................... , eliberat de .......................... , cod numeric personal.................... , n calitate de arenda , pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 2.1. Arendatorul d arendaului urmtoarele bunuri 3) 2.2. Bunurile agricole arendate 4) sunt cuprinse n inventarul ce constituie anexa nr ................. i sunt prezentate n planul de situaie anexa nr. 5).................................................................. III. OBLIGAIILE PRILOR 3.1. Obligaiile arendatorului sunt urmtoarele: s predea bunurile arendate la termenul i n condiiile stabilite; s controleze oricnd modul n care arendaul administreaz bunurile arendate; alte obligaii prevzute de lege i de prezentul contract. Arendatorul garanteaz pe arenda mpotriva oricrei eviciuni totale sau pariale, n conformitate cu prevederile legii. 3.2. Obligaiile arendaului sunt urmtoarele: s foloseasc bunurile arendate n scopul pentru care s-a fcut arendarea, ca un bun proprietar i n condiiile stabilite de prezentul contract; s menin potenialul productiv al bunurilor arendate; s restituie bunurile arendate la ncetarea contractului; s plteasc arenda la termenele i n modalitile stabilite n prezentul contract; alte obligaii prevzute de lege i de prezentul contract. 3.3. Arendaul poate schimba categoria de folosin a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului i cu respectarea prevederilor legii. 3.4. Subarendarea parial sau total este interzis. IV. DURATA CONTRACTULUI 202

.............................. In ........................ , fiul

4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de arendare pe termen de..................... ani111 . 4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ........................., dat la care ncepe executarea contractului. 4.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. V. PREUL CONTRACTULUI 5.1. Prile au convenit ca arendatorul s plteasc o arend de '...., astfel112:.......... 5.2. Impozitele i taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt n sarcina arendatorului. VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR MAJOR 6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................. (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 6.2. Dac n termen de.................. (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. 6.3. Dac, nainte de a fi culeas, recolta a pierit integral sau cel puin o jumtate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de foi major , arendaul poate obine o reducere de pre dac face dovada ndeplinirii urmtoarelor condiii:
" Dac n contract nu s-a prevzut nici un termen, arenda se consider valabil pentru tot timpul necesar, astfel nct arendaul s poat culege fructele, n cazul n care, la expirarea termenului, arendaul continu s foloseasc bunurile agricole, prile se afl n faa unei rearendri (relocaiune). Arenda se poate plti n bani, n natur, precum i n bani i n natur, potrivit nelegerii prilor.

203

cauza pieirii totale sau pariale a recoltei s se datoreze cazului fortuit sau de for major; pierderea recoltei s fie anterioar culegerii ei; cel puin o jumtate din recolt s fi pierit n mod fortuit sau din for major; pierderea suferit de arenda s nu fi fost compensat din anii precedeni sau din anii urmtori. VII. LITIGII 7.1. In cazul n care un litigiu nu s-a putut soluiona cu acordul prilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, injustiie, n condiiile legii, rezilierea prezentului contract. VIII. RENNOIREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract poate fi rennoit, printr-o nelegere a prilor i cu respectarea prevederilor legii. 8.2. Fiecare parte contractant este obligat s ncunotineze, n scris, cealalt parte, cu cel puin un an nainte de expirarea prezentului contract, despre intenia s de a-1 rennoi sau de a nu-I rennoi. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea, de partea care sufer vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective, nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. 9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ................ Exemplare, din care ....................., astzi ......................... , data semnrii lui. ARENDATOR ARENDA

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
SECIUNEA
CONTRACTE

I.

NOIUNEA

CONTRACTULUI

DE

ANTREPRIZA I DELIMITAREA LUI FATA DE ALTE

Noiune Contractul de antrepriz reprezint contractul n care una din pri (antreprenor) se obliga s execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalt parte (client) n schimbul unui pre. Preul este un element esenial al antreprizei. Codul civil -"pre determinat", n cazul lucrrilor de mare amploare contractul e nul dac preul nu e determinat sau determinabil n momentul ncheierii contractului. Fr pre contractul nu mai e antrepriz ci act dezinteresat (nu liberalitate). Delimitarea de alte contracte: Datorita faptului ca antrepriza se aseamn cu anumite contracte este necesar s o deosebim de aceste contracte de munca, locaiune, vnzare, mandat i depozit ntruct regulile aplicabile sunt diferite. De exemplu, obligaia de garanie pentru vicii, rspunderea n caz de neexecutare, suportarea riscurilor, etc. In baza contractului de munca salariul se pltete dup cantitatea i calitatea muncii depuse, n cazul antreprizei se pltete numai rezultatul muncii antreprenorului, predat clientului. Salariatul i executa obligaiile de serviciu fiind n dependenta, subordonare juridica totala fata de patron i obligat s respecte regulile stabilite de acesta, respectiv regulamentul de ordine interioara, programul de lucru, etc.
205

204

Stabilindu-se un raport de prepuenie, comitentul rspunde fata de teri pentru faptele persoanei ncadrate n munc, respectiv prepusul, n schimb, antreprenorul care spre deosebire de salariat poate fi i comerciant se bucura de independenta juridica cat privete modul de executare a lucrrii n conformitate cu comanda primita de la client, respectiv proiecte, planuri, masuri sau alte directive. In virtutea acestei independente este liber s ncredineze executarea efectiva, materiala, a lucrrii sub ndrumarea s nemijlocita, personala, unor lucrtori sau subantreprenori. El organizeaz munca dup aprecierea s iar spre deosebire de contractul de munca o efectueaz pe propriul sau risc. ntruct antreprenorul pstreaz toata independenta n executarea lucrrii iar ntre prile contractante nu se creeaz raport de subordonare, clientul nu rspunde de pagubele cauzate de antreprenor sau de lucrtorii si terilor i nici de cele pe care le-ar putea suferi acetia din cauza accidentelor survenite n cursul executrii lucrrii. Antrepriza se deosebete i de locuiune prin faptul ca preul ultimei este determinat n raport cu durata folosinei iar contractul de antrepriza nu servete drept temei pentru folosina unui lucru. Antrepriza nu este o varianta a locaiunii ci un contract independent. Cnd antreprenorul se obliga a procura pe lng munca s i materialul necesar pentru confecionarea lucrului care face obiectul contractului, preul stabilit cuprinznd i contravaloarea materialului, operaiunea juridica se aseamn cu vnzarea unui lucru viitor, de confecionat, n acest caz, contractul va fi calificat antrepriza daca din intenia prilor rezulta ca procurarea materialului de ctre antreprenor nu constituie dect o clauza accesorie a contractului, al crui obiect principal este realizarea lucrrii privita ca rezultat. Daca din contra materialul procurat de antreprenor este elementul esenial al contractului, depind n mod vdit 206

valoarea muncii, operaia juridica trebuie calificata vnzare a unui lucru viitor. In toate cazurile aprecierea trebuie s fie fcuta cu multa atenie, nu prin compararea pur aritmetica a valorii celor doua prestaii. De exemplu, n cazul reparaiilor fcute la autovehicule valoarea pieselor care se nlocuiesc nu trebuie s fie adugata la valoarea materialelor folosite. Iar daca materialele necesare executrii lucrrii sunt procurate de client sau daca este vorba de executarea unor lucrri de construcii pe terenul clientului chiar cu materialele antreprenorului, contractul este de antrepriza. 1. Caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului de antrepriza Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral) cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesiva i consensual. Legea nu cere nici o forma speciala pentru validitatea lui. Antrepriza este un contract consensual (iar nu real), chiar daca lucrarea se executa asupra unui bun al clientului (reparaii, transformri etc.), deoarece predarea bunului n vederea executrii lucrrii poate avea loc i dup ncheierea contractului. Cat privete proba contractului, se aplica regulile de drept comun. In principiu, antrepriza este un contract ncheiat intuiii personae. Acest caracter vizeaz insa numai organizarea i conducerea lucrrii de ctre antreprenor. Antreprenorul va fi obligat s execute personal lucrarea numai daca exista clauza contractuala n acest sens sau rezulta din mprejurri (de exemplu, tabloul comandat unui pictor renumit, intervenia chirurgicala contractata cu un medic etc.). Cat privete proprietatea, daca materialele sunt procurate de antreprenor, el rmne proprietarul lor i al lucrrii pana la terminarea ei, dup care clientul poate obine predarea silita, devenind proprietar. Daca materialele sunt procurate de client, el pstreaz proprietatea lor (si a lucrrii) i n cursul executrii,
207

creditorii antreprenorului neavnd asupra lor drept de gaj general. Condiii de validitate - aplicabile cele de drept comun ale contractului. Clientul trebuie s aib, respectiv s ndeplineasc condiiile prevzute de lege pentru ncheierea fie a actelor de administrare, fie a actelor de dispoziie, dup cum contractul reprezint un act de administrare a patrimoniului (de exemplu, reparaii curente la un imobil) sau un act de dispoziie (de exemplu, construirea unei case). In schimb, antreprenorul trebuie s aib, n toate cazurile, capacitate deplina de exerciiu, ntruct antrepriza este un contract civil, iar nu de munca, nu pot fi aplicate dispoziiile privitoare la capacitatea minorului de a ncheia un contract de munca 2. Reguli generale cu privire la contractul de antrepriza A. Problema riscurilor. 1. In materia contractului de antrepriza, potrivit regulilor generale, riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) este suportat de proprietar (res perit domino). In acest sens, art. 1479 C. Civ. Prevede: "Cnd lucrtorul da materia, daca lucrul piere, fie n orice chip, nainte insa de a efi trdat, dauna rmne n sarcina sa...". Aceasta dispoziie se explica prin faptul ca, dup cum am vzut, antreprenorul rmne proprietarul materialelor pana la predarea lucrrii clientului i suporta pagubele rezultate din pieirea lor, n calitate de proprietar"3.
13 Daca materialele au fost procurate de client, n calitate de proprietar, el suporta riscul pieirii lor. Deoarece insa materialele se gsesc n deteniunea antreprenorului, care este obligat s ia toate masurile necesare pentru pstrarea lor n bune condiii, el va fi inut s fac dovada ca pieirea s-a produs fr culpa din partea sa" (art. 1480 C. civ.).

2. Riscul contractului este suportat, n toate cazurile, de antreprenor, deoarece s-a obligat pe riscul sau (art. 1479 i 1481 C. Civ.) i este debitorul obligaiei imposibil de executat (res perit debitori). Prin urmare, daca executarea contractului (predarea lucrrii executate) devine imposibila datorita cazului fortuit sau forei majore, antreprenorul nu are dreptul la plata preului (remuneraiei), cci nu a predat clientului rezultatul muncii sale. Clientul va fi obligat s plteasc preul numai daca a fost pus n ntrziere n ceea ce privete obligaia de a verifica (recepiona) i de a lua n primire lucrarea executata. Art. 1481 C. Civ. Mai precizeaz ca daca lucrul a pierit din cauza unui viciu al materialelor procurate de client, antreprenorul are dreptul s pretind plata preului, n acest caz, de fapt, nu mai este vorba de riscuri (cci pieirea nu se produce dintr-un caz fortuit sau de fora majora), ci de suportarea pagubei rezultate din procurarea de ctre client a unor materiale necorespunztoare. Daca lucrarea executata, n parte sau total, a pierit fortuit, dar executarea ulterioara (de exemplu, reconstrucia) n-a devenit prin aceasta imposibila, antreprenorul suporta riscul contractului n sensul ca, dei a executat lucrarea (sau o parte din lucrare) de doua ori, clientul va fi obligat s plteasc preul numai o singura data (cu excepia celor doua cazuri menionate: punerea n ntrziere a clientului i viciile materialelor). B. Recepia lucrrii const n obligaia clientului care trebuie s ia n primire lucrarea dup terminarea s integrala, n cazul unui lucru ce se msoar sau are mai multe buci -recepia se poate pe pri, prile pltite considerndu-se verificate. Odat cu recepionarea i luarea n primire clientul e obligat s plteasc preul stabilit. Dac s-a stabilit plata pe msura executrii lucrrii - clientul poate invoca excepia - non adimpleti contractus dac antreprenorul nu-si executa obligaiile potrivit clauzelor contractuale. 209

208

Rspunderea antreprenorului 1. Rspunderea pentru neexecutare. In caz de neexecutare culpabila a lucrrii antreprenorul rspunde fata de client potrivit dreptului comun clauza penala, daune-interese, fiind posibila i obligarea antreprenorului la executarea lucrrii sub sanciunea plaii daunelor cominatorii sau executarea n contul debitorului-antreprenor cu autorizaia justiiei etc.). 2. Rspunderea pentru viciile lucrrii. Precizam, n primul rnd, ca recepia lucrrii din partea clientului fr obiecii i rezerve - daca nu a fost obinut prin frauda (fraus omnia currumpit) - echivaleaz cu descrcarea antreprenorului i decade pe client din dreptul de a invoca ulterior viciile aparente ale lucrrii. Pentru aceste viciu, rspunderea antreprenorului poate fi angajata numai daca, potrivit legii sau contractului el datoreaz garanie, n cadrul termenului stabilit, pentru lucrarea efectuata. Antreprenorul rspunde insa, n toate cazurile, pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el i ale lucrrii, dup ce a fost recepionat de ctre client i chiar daca lucrarea nu a fost executata de ctre el personal (art. 1487 C. Cav.)"4. ncetarea Potrivit Codului civil, contractul de antrepriza nceteaz ("se desfiineaz") prin moartea meseriaului, arhitectului sau antreprenorului (art. 1485). ntruct contractul se formeaz intuitu personae - aptitudinile antreprenorului avnd importanta, chiar daca nu executa personal lucrarea - este firesc
14 Conform art. 5 din Decr. nr. 167/1958, dreptul Ia aciunea privitoare la viciile ascunse ale unei lucrri executate se prescrie prin mplinirea unui termen de 6 luni, n cazul n care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. Daca viciile au fost ascunse cu viclenie, se aplica termenul general de prescripie. Aceste termene de prescripie ncep s curg de la data descoperirii viciilor, insa cel mai trziu de la mplinirea unui an de la predare (art. 11 alin .1 din Decr. nr. 167/1957), acest termen de un an putnd fi modificat prin convenia prilor (garanie convenionala).

ca la moartea s contractul s nceteze. Clientul este insa obligat s plteasc motenitorilor antreprenorului valoarea lucrrilor executate i a materialelor pregtite, n proporie cu preul stabilit n contract, n msura n care aceste lucrri i materiale ii sunt folositoare (art. 1486 C. Cav.). In cazul n care contractul nu ofer elementele necesare, sumele de pltit se determina prin experi. C. Reguli speciale privind antrepriza de construcii Construire (reconstruire, consolidare, modificare, extindere etc.) de cldiri i alte imobile (construcii de orice fel, precum i lucrri de instalaii i reparaii la construcii, inclusiv activitile de proiectare a lucrrilor de construcii. Cu respectarea dispoziiilor legii (excepiile prevzute) i cu respectarea autorizaiei eliberate de prefecturi sau primarii. Lucrrile de construcii pot fi realizate numai de persoane fizice sau juridice autorizate. Contractul - n forma scrisa n toate cazurile. A) Subantrepriza. Antreprenorul are dreptul s ncredineze executarea unor pri din lucrare unor subantreprenori, ncheind cu fiecare din ei un contract de antrepriza. Subantreprenorul are n raporturile cu antreprenorul rolul de antreprenor i din acest motiv se aplica regulile pentru antrepriza. Antreprenorii nu au calitatea de prepui - deci antreprenorul nu rspunde n calitate de comitent pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terilor, la fel cum clientul nu rspunde pentru faptele antreprenorului sau subantreprenorului. Mai muli coantreprenori se obliga s execute o lucrare de ansamblu (complexa) contractnd direct cu clientul - ei nu au calitatea de subantreprenori, chiar dac unul din ei are calitatea de coordonator. Fiecare rspunde pentru partea lui i are dreptul la partea din pre. Aceasta dac n contract nu s-a prevzut solidaritatea sau indivizibilitatea. 211

210

B) Aciunea direct a lucrtorilor (zidari, lemnari i ali lucrtori) ntrebuinai la cldirea unui edificiu sau alt lucrare dat n antrepriz. C) Rspunderea antreprenorului pentru calitatea construciei Codul civil - o singura regula speciala de rspundere -antreprenorul de cldiri sau de alte lucrri nsemnate rspunde dac construcia se drma n tot sau n parte sau amenina nvederat drmarea din cauza unui viciu de construcie sau al terenului intr-un termen de 10 ani din ziua terminrii lucrrii (art. 1483). Termenul de 3 ani pentru descoperirea viciilor ascunse nu modifica acest termen. Art. 29 legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii -rspunderea antreprenorului pentru viciile ascunse ale construciei ivite n termen de 10 ani de la recepia lucrrii. Pentru viciile de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare i execuie n vigoare la data realizrii ei -rspunderea pe toata durata de existen a construciei. Reglementarea special privind rspunderea antreprenorului privete raporturile lui cu clientul i succesorii lui n drepturi. Fa de teri contractul este o res inter alios acta rspunderea antreprenorului pentru pagubele cauzate. Dreptul la aciune pentru viciile ascunse - se prescrie la mplinirea unui termen de 6 luni. Ascunse cu viclene - termenul general de prescripie. Ambele ncep de la data descoperirii viciilor. Problema mpririi rspunderii ntre antreprenor i arhitect - rezolvata n funcie de clauzele din contract. Clientul trebuie s dovedeasc doar existena viciului. Culpa contractuala este prezumat. Antreprenorul poate dovedi doar existena unei cauze strine exoneratoare de rspundere.

D) Modificarea preului Pre forfetar. Antreprenorul sau arhitectul care s-a angajat s execute o lucrare dup un plan stabilit cu clientul nu poate cere o sporire de pre (nici cu titlu de mbogire fr justa cauza) pe motiv ca s-a mrit preul muncii sau al materialelor nici pe motiv c a efectuat modificri sau adugiri la planul iniial dac acestea nu au fost aprobate de client n scris i modificrile de pre de asemenea stabilite cu clientul. Pre de deviz. Prile se pot obliga i pe baza unui deviz, adic a unei preuiri provizorii pe articole, care se poate modifica dup preul materialelor i mai ales prin adugirea de lucrri suplimentare. Aceasta e posibil ntruct "pre determinat" nu nseamn sume fixe, invariabile ci i stabilirea criteriilor de determinare a lui.115

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Contractul de antrepriz. Noiune i delimitare fa de alte contracte. Caracterele juridice ale contractului de antrepriz. Problema riscurilor i recepia lucrrii de antrepriz. Reguli speciale privind antrepriz n construcii. Subantrepreiza. Rspunderea antreprenorului pentru calitatea lucrrii.

115

losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000,p. 76 213

212

MODEL DE CONTRACT
S.C...... Cu sediul n........... nregistrata la Registrul Comerului sub nr .......... Avnd cont bancar nr ............ La Banca ......... Reprezentata prin dl./dna............ In calitate de ....., denumita mai jos "Antreprenor", si S.C..... Cu sediul n ..........nregistrata la Registrul Comerului sub nr......... Avnd cont bancar nr ........... La Banca ..... Reprezentata prin dl./dna ....... n calitate de....... , denumita mai jos "Client", A intervenit prezentul contract de antrepriza, dup cum urmeaz: I. Obiectul contractului Art. 1. - Antreprenorul se obliga s execute lucrarea de construcii solicitata de client, formata din ....... Conform comenzii fcute de acesta i nregistrata sub nr.... Din .... Art. 2. - Construcia va fi ridicata potrivit planurilor i aprobrilor prezentate de client i care fac parte integranta din prezentul contract. Art. 3. - Materialele necesare executrii n bune condiii a lucrrii vor fi asigurate de ctre antreprenor. Art. 4. - Obinerea avizelor aferente lucrrii cad n sarcina clientului (sau a antreprenorului, dac se convine n acest mod) II. Termenul de executare Art. 5. - Data la care vor ncepe lucrrile este ...., iar durata lor se stabilete astfel: - fundaiile i subsolul, pn la data de ......... - ridicarea pereilor, pn la data de.......... - Acoperiul, pn Ia data de ......... - tencuieli exterioare i interioare, pn la data de .......... - instalaii (sanitare, de nclzire, cldura, electricitate) pn la data de.. 214

- montare tmplrie i obiecte sanitare, pn la data de........... - zugrveli, pn la data de ......... - finisaj, pn la data de.......... - predarea lucrrii la cheie, pn la data de ......... III. Preul i condiiile de plata a lucrrilor Art. 6. - Clientul va confirma executrii lucrrilor n scris la datele stabilite n planul de mai sus i va dispune achitarea plilor prile cuvenite. Art. 7. - Prin acordul ambelor pri se stabilete ca la nceperea lucrrilor, clientul va plti un avans n suma de ........ Reprezentnd 20% din valoarea lucrrilor, iar pentru executarea fiecreia dintre operaiuni va mai plti 10%. Art. 8. - Clientul i alege ca diriginte de antier pe .......Care poate solicita, pe baza de note scrise i vizate modificri i completri fata de planul iniial i comanda fcuta. Pentru orice modificare intervenita n planul iniial se va stabili un pre suplimentar. IV. Penalizri Art. 9. - Depirea termenelor convenite n contract, atrage din partea Antreprenorului o penalizare de ... % pe zi de ntrziere. Art. 10. - Neplata n termen de .. Zile dup executarea fiecrei etape a lucrrii, are drept consecine penalizarea Clientului cu ....% pe zi. V. Recepia lucrrilor Art. 11.- Recepia lucrrilor se face pe faze de execuie sub semntura dirigentului de antier ca reprezentant al clientului i la ncheierea lucrrilor cnd se ncheie situaia definitiv de execuie. Art. 12. - Antreprenorul rspunde de calitatea lucrrilor astfel:

215

- ziduri i acoperi....... ani - instalaii .......ani - pardoseli, tencuieli....... ani Art. 13. - Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor pri contractante.

MPRUMUTUL DE CONSUMAIE (PROPRIU-ZIS) 1. NOIUNE i CARACTERE JURIDICE


mprumutul de consumaie este un contract prin care o persoan, numit mprumuttor, d cu mprumut altei persoane, numit mprumutat, o sum de bani sau alte bunuri fungibile, cu obligaia, pentru mprumutat, s le restituie n aceeai cantitate i calitate la termenul scadent.116 Contractul de mprumut de consumaie este un contact real, unilateral (chiar dac este cu titlu oneros, deoarece obligaia de restituire i cea de plata a dobnzilor - e a mprumutatului).

VI. Fora major Art. 14. - a) Fora majora reprezint toate evenimentele si/sau situaiile care scap controlului prii care invoc fora major i care sunt imprevizibile, de nenlturat i apar dup ce contractul a fost ncheiat, mpiedicnd sau ntrziind total sau parial ndeplinirea obligaiilor contractuale (accidente, criz de energie, incendii, inundaii, micri civile, acte guvernamentale, catastrofe naturale, rzboaie, revoluii, ntrzieri ale transporturilor etc.). B) dac o situaie calificata ca fora majora mpiedica sau ntrzie parial sau total realizarea prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de rspundere pe perioada n care a acionat fora majora. C) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cu ct mai mult posibil a ntrzierilor datorate forei majore. Art. 15. - Toate eventualele litigii rezultnd din prezentul contract sau n legtur cu acesta i pe care prile nu le pot soluiona pe cale amiabil vor fi rezolvate n fata instanelor de judecata competente. Art. 16. - Clauze finale Contractul a fost ncheiat astzi .., n 2 exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte contractanta, ambele avnd aceeai valabilitate. Antreprenor Client

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Lucruri fungibile (de gen) Lucruri consumptibile potrivit naturii lor mprumutatul devine proprietar i suporta riscurile. Contractul este de regula cu titlu gratuit, dar poate fi i oneros.

3. CAPACITATEA PRILOR.
Imprumuttorul - capacitatea pentru acte de dispoziie i s fie proprietarul lucrului. mprumutatul - capacitatea pentru acte de dispoziie (dat pericolului de a fi obligat s restituie din patrimoniul sau dup consumare o valoare echivalenta). Dovada contractului este supusa regulilor generale.
Bunurile fungibile sunt acele bunuri determinate numai n genere i nu n specie: bani, cereale, etc. Ele au o determinare concretizat prin cntrire, msurare, numrare.

216

217

Dac valoarea lucrului mprumutat - fr unirea cu dobnzile - depete 250 lei - numai prin nscris autentic sau sub semntura privata (scris n ntregime de mprumutat sau cel puin s adauge la sfrit "bun i aprobat" conform art. 1180 artnd n litere suma sau ctimea i s iscleasc cu singura excepie a nscrisului autentic nul ca atare cnd opereaz conversiunea n nscris sub semntura privat) In caz de neconcordanta ntre coninut i cea artata n "bun" obligaia se prezuma juris tantum pentru cantitatea mai mica. n caz de nerespectare a formalitilor art. 1180 nscrisul e nul ca nscris sub semntura privata - e doar nceput de dovada scrisa care poate fi completat cu orice mijloace de proba. Neregularitatea nscrisului se acoper prin: executarea voluntara a obligaiei recunoaterea expresa sau tacita a obligaiei de ctre mprumutat nscrisul - suficient un singur exemplar (contract unilateral). Dovada cu martori - admisibila dac mprumutatul consimte sau dac mprumuttorul - dovedete imposibilitatea de a se reconstitui un nscris sau de a conserva nscrisul preconstituit. Regulile de mai sus - i n privina probei executrii obligaiei de restituire de ctre mprumutat cu particularitatea ca "bun i aprobat" vizeaz numai naterea obligaiei.

4. EFECTELE MPRUMUTULUI DE CONSUMAIE


Obligaiile mprumutatului Obligaia de restituire - de a restitui la scadenta lucruri de acelai gen i calitate art. 1584) indiferent de eventuala sporire sau scdere a valorii lucrurilor din momentul ncheierii contractului i cel al pltii.

Scadenta obligaiei de restituire - nu se poate cere restituire nainte de termen (art. 1581), n lipsa stipulrii lui -instana l va determina, la fel i n situaia cnd s-a prevzut ca se va plti cnd va fi cu putina sau va avea mijloace (art. 1583). Art. 1583 se aplica i cnd: s-a prevzut sursa material a restituirii lucrurilor mprumutate se oblig s restituie lucrurile cnd va voi (cum voluero) Prescripia aciunii n restituire. nceputul cursului prescripiei - n funcie de scadenta obligaiei de restituire: La expirarea termenului De la data expirrii termenului stabilit de instana n temeiul art. 1583, iar de la data rmnerii definitive a hotrrii date n aciunea n pretenii ncepe s curg termenul de prescripie al dreptului de a cere executarea silita. Alt opinie - Prescripia ncepe s curg de la data ncheierii contractului, potrivit art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958. Argumente: O a doua aciune n pretenii dup cea de stabilire a termenului restituirii nu e oportun ntruct instana deja a stabilit existena obligaiei de restituire, astfel nct, de la data stabilita curge termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit. Art. 7 se refer la obligaiile al cror termen de executare nu este stabilit necondiionnd incidena dispoziiei de naterea dreptului la aciune (exact sit art. 1582-1583) Imprescriptibilitatea ar contraveni rostului prescripiei de mobilizare a titularilor drepturilor subiective sa-si valorifice drepturile intr-un termen cat mai scurt

218

219

Materia drepturilor de creana principiul prescriptibilitii. Dei nu se poate cere imediat restituirea - n sit cnd a omis stipularea termenului - poate cere instanei, chiar imediat, stabilirea lui Art. 7 alin. 2: n obligaiile al cror termen de executare nu este stabilit, Prescripia ncepe s curg de la data naterii raportului de drept" Rspunderea mprumutatului - dac la scadenta este n imposibilitatea (dei genera non pereunt) de a restitui lucruri de acelai gen i calitate - va face plata n bani, dup valoarea pe care o au lucrurile la termenul i n locul unde urma a se face restituirea (art. 1585 alin. 1). Dac termenul i locul - nu au fost determinate - dup valoarea din momentul i locul ncheierii contractului (art. 1585 alin. 2). Reglementarea - derogatorie de la regulile generale ale rspunderii civile contractuale - avantajnd sau dezavantajnd pe una din pri. De aceea interpretarea va fi restrictiva - numai n cazul executrii obligaiei de restituire prin echivalent la scadenta stabilita n contract sau de instana. n caz de ntrziere mprumutatul datoreaz daune-interese compensatorii (de la data pronunrii hotrrii) i daune-interese moratorii (de la data cererii prin judecata a mprumutului). Obligaiile mprumuttorului - n principiu nu are nici una pozitiva, cheltuielile de conservare fiind n sarcina mprumutatului.

MPRUMUTUL CU DOBND
1. NOIUNE - mprumut torul pretinde de la mprumutat, pe lng obligaia de restituire, o prestaie oarecare n schimbul transferrii proprietii lucrului mprumutat. Prestaia - de regula - o suma de bani (dobnda).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are un obiect dublu - lucrul (capital) i dobnd. Lucrul mprumutat - n cazul mprumutului n bani, la scadenta trebuie restituita suma indiferent de scderea sau sporirea valorii banilor, cu excepia cazului cnd prin acte normative speciale se dispune altfel. Dobnda - nu poate depi dobnda legal - de 6% pe an (potrivit decretului 311/1954). Obligaia de a plti una mai mare - nul de drept iar creditorul pierde dreptul i la cea legala pe lng aplicarea sanciunilor penale. Dobnzile ncasate n contra legii - revin statului. Dobnda se calculeaz numai asupra capitalului, anatocismul interzis. Interzis i perceperea anticipata a dobnzilor. Pentru ca mprumutul s fie cu dobnd - trebuie clauza n acest sens, dobnd necurgnd de drept. Dac mprumutatul pltete dobnzi fr s fi fost stipulate sau unele mai mari - nu le poate plti i nici imputa asupra capitalului, dect n situaia cnd dovedete ca a fost n eroare. 221

220

lunar.

Dobnzile - n lipsa unor termene stabilite - se pltesc

Dovada pltii dobnzilor - potrivit dreptului comun, inclusiv prin prezumia absoluta de liberare a debitorului rezultnd din remiterea voluntara a titlului (original sau a copiei legalizate). Regul speciala n C. Civ. dac mprumuttorul elibereaz o chitana de primire a capitalului fr a face meniune de dobnzi - se considera pltite (prezumie absoluta) -art. 1590. Prezumia se aplica i n caz de plata parial, cu precizrile: Dac chitana s-a dat pentru plata parial a capitalului datorat - prezumata plata dobnzii aferente acestuia Chitana eliberat pentru primirea unei pri din datorie (capital i dobnzile aferente) - se aplica regulile imputaiei pltii, suma pltit se imputa cu ntietate asupra dobnzilor. Reguli speciale privind rspunderea mprumutatului pentru nerespectarea obligaiilor n cazul mprumuturilor bneti -- se aplica dreptul comun din materia rspunderii contractuale cu particularitile: Daunele moratorii - echivalente cu dobnd legal Creditorul nu e obligat s dovedeasc paguba suferita Punerea n ntrziere a debitorului se poate face numai printr-o cerere de chemare n judecata, nu i prin notificare. Precizri n legtur cu punerea n ntrziere numai prin cerere de chemare n judecata: Dobnda moratorie nu poate fi ceruta dect pentru suma restanta de la data introducerii aciunii (chiar dac pana n acel moment s-a pltit cu ntrziere) Pentru a face s curg dobnda moratorie trebuie ca ea s fi fost expres solicitata n aciune n cazul mprumutului bnesc cu dobnda ea se acorda nu numai de la data cererii de chemare n judecata ci i pentru 222

trecut, ntruct reprezint fructe civile i nu daune-interese pentru neexecutarea unei obligaii bneti Se aplica numai n cazul neexecutrii obligaiilor bneti contractuale, n materia rspunderii civile delictuale - debitorul este pus de drept n ntrziere n caz de plata nedatorata accipiensul de rea-credin datoreaz dobnzi din ziua pltii i nu de la data rmnerii definitive a hotrrii. Cel de buna-credina - - de la data intentrii aciunii n restituire (de Ia care nu mai e de buna-credina). Prescripia dreptului la aciune pentru plata dobnzilor - dreptul la aciune pentru plata dobnzilor se stinge pentru fiecare din prestaiile succesive printr-o prescripie deosebita (art. 12 Decretul nr. 167/1958), termenul calculndu-se de la data exigibilitii fiecrei rate de dobnda. Nu se aplica regula accesorium sequitur principale pentru ca dreptul la dobnzi nu se nate odat cu dreptul la creana principala deoarece momentul nceperii cursului nu e legat de nceputul prescripiei dreptului la aciune privind pretenia principala117. Independenta creanei avnd ca obiect dobnzile - are caracter relativ - dac creana principala s-a stins prin prescripie se stinge i dreptul la dobnzile convenionale pentru perioada pana la stingerea datoriei principale, chiar dac nu se mplinise pentru ele termenul. Aceste reguli se aplica att n privina dobnzilor cu natura juridica a fructelor civile cat i a celor moratorii. Pentru cele moratorii - la scadenta fiecrei rate de dobnda ncepe curgerea termenului de prescripie a dreptului de a cere executarea silita.

losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000,p. 87

17

223

3. STINGEREA MPRUMUTULUI DE CONSUMAIE


Prin plata - fcuta la termenul prevzut n contract sau stabilit prin hotrre judectoreasca sau fcut de mprumutat de bunvoie. Dac termenul a fost stabilit n interesul ambelor pri -mprumutatul poate plti nainte cu consimmntul creditorului. In cazul celui cu dobnd se prezuma ca termenul e n interesul ambelor pri. Alte moduri de stingere - potrivit dreptului comun prin: Remiterea de datorie Confuziunea Darea n plata Compensaia avnd ca obiect lucruri fungibile In caz de moarte a oricreia dintre pri - drepturile i obligaiile rezultnd din mprumut se transmit motenitorilor potrivit regulilor generale. Termenul restituirii poate fi stabilit n contract n raport de moartea uneia din pri. Rezilierea nainte de scadenta - pentru neexecutare -poate fi admisa dac mprumutatul n afar obligaiei de restituire i asuma i obligaii pe care nu le respecta.

MPRUMUTUL DE FOLOSINA (COMODATUL) 1. NOIUNE i CARACTERE JURIDICE


mprumutul de folosina (comodatul) este un contract prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosina temporara unei alte persoane, numita comodatar, un lucru determinat cu obligaia pentru acesta din urma de a-1 restitui n natura, n individualitatea sa. (art. 1560 Cod Civil). Comodantul face parte din categoria contractelor reale , pentru ncheierea lui fiind necesara att realizarea acordului de voina, cat i predarea (traductiunea) lucrului are formeaz obiectul contractului Comodantul este un contract esenialmente gratuit (art 1561 C. Civ)"8 Daca s-ar stipula o contravaloare pentru folosina lucrului mprumutat, contractul s-ar transforma intr-un contract de locaiune de lucruri

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile (individual determinate), urmeaz s fie restituite n natura, n individualitatea lor. Pot constitui obiectul contractului lucrurile neconsumptibile a cror folosire nu implica, la prima ntrebuinare, consumarea substanei ori nstrinarea lor. Obiectul contractului de comodat l poate forma orice lucru-mobil sau imobil- n msura n care mprumutarea nu este interzis prin norme speciale ori permisa numai n anumite condiii.
Gratuitatea contractului nu se opune inse stipulrii n contract a unei sume de bani, care s reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinei. Aceasta nu transforma comodatul intr-un contract cu titlu oneros, ci reprezint o concretizare a obligaiei de restituire a lucrului n starea n care a fost predat.

224

225

Chiar i drepturile incorporate pot forma obiectul contractului (ex. Dreptul de proprietate industriala asupra mrcii, brevetului) n msura n care legea speciala nu prevede altfel. n privina bunurilor proprietate publica, se prevede, pe de o parte inaliebilitatea, iar pe de alta parte posibilitatea nchirierii sau concesionarii, n lipsa interdiciei, nu se exclude posibilitatea transmiterii folosinei cu titlu gratuit (comodat), daca ea se justifica printr-un interes public (ex: obiecte de muzeu pentru organizarea unei expoziii).

3. CAPACITATEA PRILOR
Capacitatea pentru a ncheia acte de administrare. Comodantul poate s nu aib calitatea de proprietar. Comodatarul nu poate mprumuta lucrul, cci l deine numai pentru folosina proprie (art. 1560), dac prile nu s-au neles altfel119. Dovada contractului - conform regulilor generale (art. 1191 i urm) fiind suficient ca nscrisul sub semntura privat cerut ad probationem dac valoarea depete 250 lei s fie redactat intr-un singur exemplar. Nu se aplica nici dispoziiile referitoare la 'bun i aprobat".

4. EFECTELE CONTRACTULUI DE COMODAT


Obligaiile comodatarului Conservarea lucrului - ca un bun proprietar (art. 1564) i chiar mai bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice, la nevoie, n vederea conservrii lucrului mprumutat, ntruct contractul e ncheiat n interesul sau.
Comodatul nefiind translativ de proprietate, comodantul poate s nu aib calitatea de proprietar -poate fi un uzufructuar sau locatar, daca potrivit legii sau conveniei transmiterea folosinei nu este interzisa. Comodatarul insa nu poate mprumuta lucrul cci l deine numai pentru folosirea proprie, daca prile nu s-au neles altfel.

Folosirea lucrului potrivit destinaiei - sub sanciunea de a plti daune interese i de a suporta riscul pieirii fortuite i rezilierea contractului. Suportarea cheltuielilor de folosina - neavnd dreptul s ceara restituirea acestora care sunt un accesoriu al folosinei. Restituirea lucrului - principala obligaie (art. 1560). Comodatarul nu poate oferi, iar comodantul nu poate cere echivalentul n bani, dac restituirea n natura este posibila. Chiar dac lucrul s-a deteriorat din culpa comodatarului -el este obligat sa-1 repare i sa-1 restituie. Echivalent numai n ipoteza "imposibilitii de executare a reparrii n natura" - dac ambele pri opteaz n acest sens - comodatarul dovedete ca executarea n natura nu-i mai folosete. Lucrul mprumutat este productor de fructe i prile nu au convenit altfel -- comodatarul este obligat s le restituie odat cu lucrul, avnd ns dreptul la restituirea cheltuielilor fcute cu producerea lor. Comodatarul nu poate retine lucrul n compensaie - cele doua datorii neavnd de obiect lucruri fungibile de aceeai specie. Comodatarul are ns drept de retenie pana la plata cheltuielilor extraordinare, necesar i urgente fcute pentru conservarea lucrului i a despgubirilor pentru viciile lucrului. Dreptul de retenie poate fi exercitat doar pentru garantarea creanelor nscute n legtur cu lucrul mprumutat. Pe aceasta perioada nu mai poate folosi luciul, ntruct retenia nu confer drept de folosina. Aciunile pe care le are comodantul n cazul cnd comodalarul refuz fr temei restituirea lucrului: Aciune reala n revendicare

226

227

Aciune personal care deriva din contract. Ea este ns supusa prescripiei i nu poate fi intentata mpotriva terilor care dein lucrul mprumutat. Scadenta obligaiei de restituire - restituirea nu se poate cere nainte de mplinirea termenului stipulat sau nainte de a se fi ndestulat trebuina comodatarului ce s-a avut n vedere la ncheierea contractului. Dac lucrul este de folosina permanenta, i nu s-a prevzut un termen - instana. Restituirea lucrului nu poate depinde exclusiv de voina comodantului dac posibilitatea denunrii unilaterale nu a fost prevzuta n contract. Regula derogatorie - nainte de mplinirea termenului -instana poate obliga la restituire dac comodantul cade intr-o mare i neprevzuta trebuina. Prescripia aciunii n restituire - nceputul cursului -n funcie de scadenta obligaiei de restituire. Termenul general de prescripie - curge de la expirarea termenului convenit sau de la dat ndestulrii... In cazul lucrului de folosina permanenta cnd nu e prevzut un termen -- de la dat ncheierii contractului iar Prescripia dreptului de a cere executare silita - de la data rmnerii definitive a hotrrii, sau de la data mplinirii termenului stabilit de instana.
5. RSPUNDEREA COMODATARULUI

n caz de pluralitate de comodatari - rspund solidar. Comodatarul are aciune n regres mpotriva terului, n baza raportului juridic cu acesta. Comodantul mpotriva terului: - pe calea aciunii oblice, subrogndu-se n drepturile comodatarului. Aciune delictuala - n calitate de proprietar al lucrului n caz de pieire, evaluarea se face dup pronunarea hotrrii astfel nct comodantul sa-si poat procura un lucru identic cu cel mprumutat.

6. SUPORTAREA RISCURILOR DE CTRE COMODAT AR


n general ele sunt suportate de comodant n calitate de proprietar - totui uneori le suporta Comodatarul -daca: ntrebuineaz lucrul contrar destinaiei determinata prin natura lui sau prin convenie Prelungete folosina dup scadenta i nu dovedete ca lucrul ar fi pierit i la comodant Ar fi putut salva lucrul mprumutat nlocuindu-1 cu un bun al sau Ambele lucruri fiind n pericol a salvat doar bunul sau, indiferent de valoarea celor doua bunuri Lucrul a fost evaluat n momentul contractrii Aceste dispoziii sunt ns supletive.

Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pi ei rea - n tot sau n parte - a lucrului, dac nu dovedete ca pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecina folosirii potrivit destinaiei i fr nici o culpa din partea s (art. 1568 i art. 1082-1083). =>Sarcina probei incumba comodatarului. Comodatarul rspunde i pentru deteriorarea produsa de ctre cel cruia I 1-a ncredinat, cu orice titlu. 228

7. PLURALITATEA DE COMODATARI
Comodatarii rspund solidar fata de comodant pentru executarea obligaiilor E solidaritate legala pasiva. Poate fi nlturata, n tot sau n parte, printr-o clauza expresa contrara. Obligaiile comodantului 229

Regula - comodatul nu creeaz obligaii dect n sarcina comodatarului - contract unilateral, n cursul executrii lui se pot nate unele obligaii pentru comodant. Restituirea cheltuielilor de conservare - cele fcute n vederea conservrii lucrului, cheltuieli cu caracter extraordinar, necesar i foarte urgent (art. 1574). Se nate din gestiune intereselor altuia, sau din mbogirea fr justa cauza. Comodatarul poate cere - pe acelai temei - restituirea cheltuielilor cu producerea fructelor. Plata despgubirilor - pentru daunele provocate de viciile lucrului dac el avea cunotina de ele i nu le-a adus la cunotina comodatarului (art. 1575). Este delictuala (pentru doi sau culpa grava) - sarcina probei - a comodatarului. Pentru stnjenirea comodatarului n folosirea lucrului de ctre terul cruia i-a transmis dreptul de proprietate - pe teren delictual n baza art. 998-999.

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
mprumutul de folosin (comodatul) - noiune i caractere juridice. Obligaiile comodatarului. Obligaiile comodantului. mprumutul de consumaie. Noiune i caractere juridice. Obligaiile mprumutatului. Obligaiile mprumuttorului. mprumutul cu dobnd.

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE COMODAT AUTO Intre subsemnaii:.______________________ --------------- ---- ' cetean romn, domiciliat n ______________ ______________________________________ > posesor al BI/CI ___________, n calitate de comodant, si SC _____________SRL, cu sediul n ________________, nregistrata! la ORC sub nr. __________ , prin reprezentant __________ , domiciliat n ________ , n calitate de comodatar, A intervenit prezentul contract de comodat n urmtoarele condiii: DESCRIERE Contract de comodat auto Eu, _____________ , dau spre folosina cu titlu gratuit SC _________________ SRL, prin reprezentant _____________ , autoturismul proprietatea mea marca ___________ ;, cu nr. de nmatriculare ___________ , avnd numrul de identificare _________________ , numr de omologare________ /.________ ., culoarea ________________

8. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI


Prin restituirea lucrului - n stare corespunztoare, la termenul prevzut n contract sau dup satisfacerea trebuinelor comodatarului sau termenul stabilit da instana Poate restitui i nainte de scaden - dac prin contract nu s-a prevzut altfel. Prin reziliere - n caz de nerespectare a obligaiilor de ctre comodatar, se poate cere, conform regulilor generale, dei contractul e unilateral i prile nu au stipulat un pact comisoriu expres. Prin moartea comodatarului - dac contractul a fost ncheiat n privina comodatarului inndu-se seama de persoana lui - motenitorii sunt obligai s restituie imediat bunul, chiar dac n contract s-a prevzut un termen ulterior (art. 1563). 230

231

SCOP Contract de comodat auto mprumutul se face n scopul utilizrii autoturismului n interesul societii de mai sus, precum i n vederea efecturii unor calatorii n tara i strintate, pe o perioada de _______ ani ncepnd cu data autentificrii. CHELTUIELI Contract de comodat auto Toate cheltuielile privind nterinerea autoturismului (reparaie, combustibil, accesorii, impozite, asigurri, etc.) Cad n sarcina comodatarului. SC SRL, prin reprezentant _________________ , primesc de la _____________ _, autoturismul descris mai sus n scopul i condiiile artate i m oblig s le restitui proprietarului la momentul expirrii prezentului contract. mprumutul se face n condiiile prevzute de art.1560 i urmtoarele din Codul Civil.

MODEL NR. 2

Intre subsemnaii: ___________, domiciliat n ___________ , n calitate de mprumuttor si ______________ , domiciliat n ______________ , n calitate de mprumutat, a intervenit prezentul contract de mprumut n urmtoarele condiii: SUMA Contract de mprumut Eu, _________ , dau cu titlu de mprumut astzi, data semnrii actului, lui _________ suma de_________EUR ( _______ ), echivalentul sumei de _________ lei (___________) la cursul de __________/ EUR, cu obligaia acestuia de a-mi restitui suma n aceeai moneda la data de______________ Subsemnatul,_________ , declar ca am primit cu titlul de mprumut de la _________ suma _________ , echivalentul sumei de_____________ lei ( __________________ ), astzi data semnrii actului i m oblig s restitui suma n condiiile stabilite de mprumuttor. mprumutul se face n condiiile art.1576 Cod Civil i urm. Fr dobnda. n cazul n care termenul de restituire nu este respectat, mprumutatul este pus de drept n ntrziere, fr vreo alta formalitate sau curgerea vreunui termen, prezentul contract constituind titlu executoriu. Taxele ocazionate de perfectarea actului cad n sarcina mprumutatului. Redactat i procesat de _____________n trei exemplare, din care doua exemplare s-au eliberat prilor.

MPRUMUTTOR___________________ -

IMPRUMUTAT__ __________________
232 233

MODEL NR. 3 CONTRACT DE MPRUMUT CU DOBNDA Intre subsemnaii: 1. Creditor................. Domiciliat...................... 2. Debitor ............... Domiciliat n ................... A intervenit prezentul CONTRACT de mprumut cu dobnda. I. Eu, debitorul, declar ca am mprumutat de la creditorul ............. , suma de ......... Lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract i aceasta declaraie a mea are valoare de chitana autentica de primire a acestei sume. - Dobnda curenta este de ........... , pltibila ........... (lunar, la data de.........., trimestrial, la data de .......... , semestrial, la data de ........ Sau la datele de .............); - Termenul mprumutului este de........... Care curge de la data ncheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru debitor care poate achita mprumutul intr-un termen mai scurt i obligatoriu pentru creditor. - Plile capitalului i ale dobnzilor se vor face la domiciliul creditorului. - dac debitorul nu va plti o rata de dobnda la vreunul din termenele de mai sus, ntre capitalul mprumutat devine de ndat exigibil. - n caz de neplata a capitalului mprumutat la termenul stabilit sau de neplata a unei rate a dobnzilor, creditorul poate investi prezentul CONTRACT cu formula executorie i fr somaie s treac la executarea silita a acestui CONTRACT - pentru orice comunicare de acte judiciare sau extrajudiciare, eu, debitorul, mi aleg domiciliul n.................... II. Eu, creditorul ............. , declar ca am mprumutat pe debitor cu suma de ............, pe care i-am pltit-o la semnarea acestui CONTRACT pe care-1 accept. ncheiat astzi .......... n .......Exemplare. CREDITOR
234

CONTRACTUL DE DEPOZIT
SECIUNEA I. NOIUNEA , CARACTERELE JURIDICE i
FELURILE CONTRACTULUI DE DEPOZIT

1. Noiune Depozitul ca acel contract n temeiul cruia o persoan, numit deponent, remite un lucru unei alte persoane, numite depozitar, care se oblig cu sau fr plat - s-1 pstreze i s-1 restituie n natur la cererea deponentului120. Deci din definiia de mai sus rezult c scopul urmrit de pri la ncheierea unui contract de depozit este conservarea substanei bunului care reprezint obiectul contractului, asigurarea integriti lui i pstrarea calitilor utile, care este o obligaie de a face, de a presta anumite servicii . n cazurile cnd scopul principal al contractului nu este conservarea bunului, chiar dac deintorul are o asemenea obligaie, raporturile dintre pri nu mai pot fi calificate ca raporturi de depozit, ci ca nite raporturi de vnzare-cumprare, de antrepriz sau chiar ale unui contract nenumit. 2. Caractere juridice: A) Este un contract unilateral sau sinalagmatic: Deoarece att depozitarul ct i deponentul dobndete drepturi i obligaii reciproce n acest contract. Astfel n contractul oneros de depozit, obligaia depozitarului de a pstra bunul este corelativ i interdependent cu obligaia deponentului de a achita remuneraia. n cazul depozitului gratuit obligaiile prilor sunt interdependente i corelative n msura n care deponentul este
a se vedea Codul Civil art. 1591
120

DEBITOR,

235

inut s repare daunele cauzate prin neexecutarea obligaiei de predare a bunului spre pstrare, iar depozitarul este n drept s refuze primirea bunului n cazul n care nu i-a fost predat n termen. B) Este un contract cu titlu oneros, dar poate fi i cu titlu gratuit: n dreptul roman contractul real de depozit avea un caracter esenialente gratuit; stipularea unui salariu l transforma n locaiune de servicii sau n contract nenumit. Dreptul vechi francez a pstrat intacte n aceast materie principiile romane. Bunele oficii pe care depozitarul le face n mod dezinteresat se explic prin relaiile de amiciie dintre pri, iar depozitul presupune, ca o condiie de esena sa, gratuitatea. Legislaiile recente recunosc n mod direct aptitudinea depozitului de a deveni un contract integral interesat. Codul civil german i cel elveian al obligaiunilor admit c acordul de voin al prilor manifestat expres, sau dedus, n lipsa unei stipulaii referitoare la salariu, chiar din circumstane n care s-a ncheiat contractul, dau depozitarului dreptul la o remuneraie n raport cu serviciile prestate121. In cadrul contractelor cu titlu gratuit depozitul reprezint un act dezinteresat prin faptul c patrimoniul depozitarului care ofer serviciul nu se micoreaz. C) Este un contract translativ de drepturi: Depozitul nu este un contract translativ de proprietate (cu excepia depozitului neregulat) i, n lipsa unui acord expres, nici translativ de folosin, dar totui n toate cazurile este translativ de posesie. D) Este un contract cu coninut patrimonial, unde valoarea fiecrei obligaii poate fi evaluat pe deplin. E) Este un contract consensual:

Deoarece prile dobndesc drepturi : obligaii din momentul realizrii consimmntului. Dei sur opinii referitor la caracterul real al contractului de depozit, u putem fi de acord cu acest fapt, deoarece din momntul ncheierii contractului depozitarul dobndete obligaia d a primi bunul la pstrare, astfel cum aa obligaie n cazul conractului real nu ar fi putut exista. F) Acest contract poate fi ncheiat attoersonal ct i prin reprezentant. G) Este un contract numit i de regul reglementat. Dar pot fi i contracte de depozit nereglementate. H) Contractul de depozit este un contractcomutativ. Deoarece prile cunosc din momentu ncheierii lui ntinderea drepturilor i obligaiilor i acestea ru depind de un eveniment viitor i incert. El face parte din categoria contractelor cu executare succesiv, or , prestaia depozitarului nu poate fi realizat uno ictu, iar necesitatea ntreprinderii aciunilor ndreptate spre pstrarea bunurilor persist pe toat durata de valabilitate a contractului. 3. Felurile contractului de depozit * In conformitate cu C. Civ. - distinge 2 feluri: Depozit propriu-zis (este n toate cazurile convenional, are ca obiect numai lucruri mobile nelitigioase). Variante: Depozitul necesar Depozitul neregulat Sechestru (are ca obiect bunuri litigioase;, i poate fi nu numai convenional ci i judiciar)

A. DEPOZITUL OBINUIT (VOLUNTAR)


121 5. Chibac, Gheorghe; Bieu, Aurel. Drept civil. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2005,p. 65

1. Obiectul contractului Obiectul contractului l constituie doar lucrruri mobile (art. 1593 alin. 1) 237

236

inut s repare daunele cauzate prin neexecutarea obligaiei de predare a bunului spre pstrare, iar depozitarul este n drept s refuze primirea bunului n cazul n care nu i-a fost predat n termen. B) Este un contract cu titlu oneros, dar poate fi i cu titlu gratuit: In dreptul roman contractul real de depozit avea un caracter esenialente gratuit; stipularea unui salariu l transforma n locaiune de servicii sau n contract nenumit. Dreptul vechi francez a pstrat intacte n aceast materie principiile romane. Bunele oficii pe care depozitarul le face n mod dezinteresat se explic prin relaiile de amiciie dintre pri, iar depozitul presupune, ca o condiie de esena sa, gratuitatea. Legislaiile recente recunosc n mod direct aptitudinea depozitului de a deveni un contract integral interesat. Codul civil german i cel elveian al obligaiunilor admit c acordul de voin al prilor manifestat expres, sau dedus, n lipsa unei stipulaii referitoare la salariu, chiar din circumstane n care s-a ncheiat contractul, dau depozitarului dreptul la o remuneraie n raport cu serviciile prestate121. In cadrul contractelor cu titlu gratuit depozitul reprezint un act dezinteresat prin faptul c patrimoniul depozitarului care ofer serviciul nu se micoreaz. C) Este un contract translativ de drepturi: Depozitul nu este un contract translativ de proprietate (cu excepia depozitului neregulat) i, n lipsa unui acord expres, nici translativ de folosin, dar totui n toate cazurile este translativ de posesie. D) Este un contract cu coninut patrimonial, unde valoarea fiecrei obligaii poate fi evaluat pe deplin. E) Este un contract consensual:

Deoarece prile dobndesc drepturi i obligaii din momentul realizrii consimmntului. Dei sunt opinii referitor la caracterul real al contractului de depozit, nu putem fi de acord cu acest fapt, deoarece din momentul ncheierii contractului depozitarul dobndete obligaia de a primi bunul la pstrare, astfel cum aa obligaie n cazul contractului real nu ar fi putut exista. F) Acest contract poate fi ncheiat att personal ct i prin reprezentant. G) Este un contract numit i de regul reglementat. Dar pot fi i contracte de depozit nereglementate. H) Contractul de depozit este un contract comutativ. Deoarece prile cunosc din momentul ncheierii lui ntinderea drepturilor i obligaiilor i acestea nu depind de un eveniment viitor i incert. El face parte din categoria contractelor cu executare succesiv, or , prestaia depozitarului nu poate fi realizat uno ictu, iar necesitatea ntreprinderii aciunilor ndreptate spre pstrarea bunurilor persist pe toat durata de valabilitate a contractului.
3. Felurile contractului de depozit

n conformitate cu C. Civ. - distinge 2 feluri: Depozit propriu-zis (este n toate cazurile convenional, are ca obiect numai lucruri mobile nelitigioase). Variante: Depozitul necesar Depozitul neregulat Sechestru (are ca obiect bunuri litigioase, i poate fi nu numai convenional ci i judiciar)

A. DEPOZITUL OBINUIT (VOLUNTAR)


1. Obiectul contractului Obiectul contractului l constituie doar lucruri mobile (ari. 1593 alin. 1)

21

5. Chibac, Gheorghe; Bieu, Aurel. Drept civil. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2005,p. 65

236

237

Acestea trebuie s fie corporale (datorita tradiiunii). Dar pot fi obiect i creanele constatate printr-un titlu la purttor asimilate lucrurilor mobile corporale. Bun individual determinat (deoarece trebuie restituit nsui lucrul depozitat). 2. Capacitatea prilor: Deponentul - s aib capacitatea de a ncheia acte de administrare Depozitarul - s aib capacitatea de a face acte de dispoziie. Nulitatea relativa pentru incapacitate poate fi invocata numai de partea incapabila. Codul civil - reglementeaz n mod special ipoteza depozitului fcut de o persoana capabila ctre una incapabila -cnd deponentul poate cere restituirea bunului cat timp se afla n minile depozitarului incapabil, altfel avnd aciune (de n rem verso) numai n msura mbogirii depozitarului incapabil. Codul civil - art. 1596 - inopozabilitatea depozitului fata de proprietarul lucrului care n-a consimit la ncheierea contractului. 3. Dovada contractului Pentru a face dovada contractului depozitul trebuie s fie constatat printr-un nscris (art. 1597), forma scrisa ceruta ad probationem, indiferent de valoarea contractului. Proba contractului poate fi fcuta i cu martori sau prezumii dac exista un nceput de dovada scrisa sau a fost imposibilitate de a procura sau conserva dovada scrisa. Dac depozitarul recunoscnd depozitul pretinde ca a restituit aciunea respinsa (in lipsa de alte probe) mrturisirea fiind indivizibila.

4. Natura juridica a depozitului obinuit i delimitarea lui fata de alte contracte Depozitul obinuit este caracterizat prin scopul principal: pstrarea i conservarea lucrului de ctre depozitar prin care se deosebete de: Contractul de depozit are tangene cu o serie de contracte civile. Depozitul prin scopul su, adic conservarea i pstrarea bunurilor, se deosebete de obligaia de pstrare i conservare ce incumb vnztorului atunci cnd bunul vndut, transmis n proprietatea cumprtorului, nu se pred cu ocazia ncheierii contractului sau de obligaia cumprtorului de pstrare i conservare n cazul vnzrii la prob sau la vedere, cnd lucrul i se pred n vederea ncercrii, dei proprietatea nu se transmite cu ocazia ncheierii contractului. In aceste cazuri obligaia de conservare este accesorie, fiind reglementat prin dispoziiile prevzute pentru vnzare. Depozitul are tangene cu contractul de locaiune i de comodat. Comun pentru aceste contracte este faptul c ele presupun transmiterea temporar a unui bun n posesiunea altei persoane. Depozitul se deosebete de contractele menionate prin faptul c comodatul i locaiunea presupun transmiterea folosinei, pe cnd primul implic doar transmiterea posesiunii. Un alt criteriu de delimitare este scopul transmiterii bunului n aceste contracte. Astfel, dac n contractele de comodat i de locaiune bunul se transmite pentru a fi utilizat n interesul persoanei care primete bunul (locatorul, respectiv comodatarul), n cazul depozitului serviciul de pstrare este oferit de depozitar persoanei care transmite bunul. Delimitarea se face, i n caz de litigiu, de ctre judector prin folosirea aceluiai criteriu al coninutului principal al conveniei, operaiune important pentru determinarea efectelor contractului. Astfel, n timp ce la comodat nu se poate cere 239

238

intempestiv restituirea lucrului, n principiu repararea bunului n cazul depozitului se poate face ad nutum. Delimitarea contractului de depozit de contractul de mprumut prezint interes n cazul depozitului neregulat. Att n cazul mprumutului ct i n cazul depozitului neregulat exist obligaia de a restitui bunuri de aceeai calitate i n aceeai cantitate. Distincia o vom face dup faptul n interesul cui este ncheiat contractul: depozitul se constituie n beneficiul deponentului care este interesat n pstrarea bunului su i care va achita serviciul oferit de depozitar, iar mprumutul -- n interesul mprumuttorului, care beneficiaz de un serviciu din partea mprumutatului, pentru care i achit dobnda. Depozitul cu titlu oneros se aseamn i cu contractul de antrepriz, n cazul n care depozitarul efectueaz anumite lucrri n vederea conservrii bunului. i n acest caz natura juridic a contractului urmeaz s fie determinat dup coninutul lui principal; pstrarea lucrului ,respectiv efectuarea lucrrii. Depozitul trebuie deosebit de prestarea serviciilor de paz. Dei ambele contracte au drept scop pstrarea integritii bunurilor, acest scop se realizeaz n mod diferit, n cazul contractului de depozit bunul se transmite n posesiunea depozitarului, ceea ce nu se ntmpl n cazul serviciilor de paz. Obiectul contractului de prestare a serviciilor de paz rmne n posesiunea celui care a solicitat acest serviciu. Spre deosebire de contractul de depozit ,serviciile de paz pot fi prestate i n privina bunurilor imobile, chiar i ale persoanelor fizice. 5. Efectele contractului de depozit obinuit (voluntar) Precizri prealabile - potrivit C. Civ. Culpa debitorului contractual este prezumata n toate cazurile (juris tantum) acesta fiind inut s dovedeasc - pentru a fi exonerat -intervenia unei cauze strine care nu-i poate fi imputata.
240

Deponentul nu e obligat s dovedeasc ca depozitarul nu s-a comportat cu diligenta i prudenta la care era inut - aa cum considera unii autori care pornesc de la calificarea obligaiei depozitarului n obligaie de mijloace. 1. Obligaiile depozitarului A) obligaia de a pstra lucrul primit n depozit Dup ncheierea contractului depozitarul se oblig s primeasc bunul specificat spre pstrare n modul i termenele stabilite de contract. Neexecutarea acestei obligaii sau executarea ei necorespunztoare oblig depozitarul s repare daunele cauzate deponentului. Refuzul depozitarului de a primi bunul spre pstrare se admite doar n cazurile cnd deponentul nu a predat bunul n termenele prevzute i contractul nu prevede alte consecine, n alte situaii depozitarul este n drept s solicite executarea n natur a obligaiei de primire a bunului spre pstrare122. Principala obligaie a depozitarului rezid n asigurarea pstrrii bunului pe toat durata contractului. Pstrarea bunului presupune ntreprinderea tuturor msurilor necesare pentru asigurarea conform a integritii bunului (evitarea furtului, deteriorrii, reducerii valorii bunului etc.). Coninutul obligaiei de pstrare a bunului este determinat de categoria depozitului i de coninutul contractului. Astfel, este greu de conceput c camera de bagaje poate fi responsabil de alterarea produselor aflate n valiza lsat spre pstrare, ntinderea obligaiei de pstrare a bunului este diferit n funcie de caracterul oneros sau gratuit al contractului de depozit123. n cadrul depozitului cu titlu oneros, depozitarul este obligat s ngrijeasc de integritatea bunului primit cu prudenta i diligenta unui bun profesionist. Aceasta l oblig pe depozitar s ntreprind toate msurile necesare pentru asigurarea
"" Trofimov, Igor. Drept civil. Contracte civile. Editura ARC, Chiinu, 2004, p. 87 23 idem nota 114, p. 88

241

pstrrii bunului, att prevzute de contract, ct i neprevzute, ns necesare, determinate de mprejurrile concrete. Neexecutarea obligaiei de pstrare a bunului ce rezult dintr-un contract cu titlu oneros se prezum culpabil, depozitarul fiind inut s repare integral prejudiciul cauzat. In cazul contractului cu titlu gratuit, depozitarul este dator s se ngrijeasc de integritatea bunului ca de propriul bun. Depozitul gratuit se ncheie de regul la iniiativa deponentului i n interesul lui. Din acest considerent nu i se poate pretinde depozitarului o grij mai mare fa de bunurile deponentului dect de propriile bunuri. Alegnd depozitarul, deponentul i asum i riscurile legate de propria alegere. Dac deponentul se atepta ca bunul su s fie pstrat n condiii mai bune, trebuia s aleag o persoan mai diligent, n caz de neexecutare sau executare necorespunztoare a obligaiei de pstrare, culpa depozitarului va fi apreciat de fiecare dat pornind de Ia diligenta depus de depozitar la conservarea propriilor lucruri. Astfel, dac depozitarul a expus unui pericol bunurile sale, n urma cruia au pierit sau au fost distruse i bunurile deponentului, depozitarul trebuie s demonstreze c a pstrat bunurile deponentului n egal msur cu bunurile sale, ele fiind expuse aceluiai pericol. De exemplu, depozitarul nu va rspunde pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bunului dac el a salvat n caz de pericol numai bunurile sale i nu va dovedi c salvarea bunurilor primite la pstrare gratuit a fost imposibil. Depozitarul la fel nu poart rspundere pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea bunului provenit din for major, inclusiv cazul fortuit, n afar de cazul n care a fost pus n ntrziere pentru restituirea bunului. Pornind de la caracterul intuitu personae al contractului, depozitarul este inut s execute obligaia de pstrare personal, depozitarul nu este n drept, fr ncuviinarea deponentului, s transmit unui ter spre depozitare bunul primit [2. Art. 1091]. Regula instituit se explic prin faptul c deponentul alege 242

depozitarul innd cont de calitile acestuia, cum ar fi diligenta i prudena manifestate n propriile afaceri, existena condiiilor necesare de pstrare, capacitatea de plat etc. In razul nerespectrii acestei obligaii depozitarul va fi inut s repare prejudiciul cauzat, indiferent de vinovia terului cruia i-a transmis bunul spre pstrare. Dac deponentul a consimit la predarea bunului spre pstrare unui ter, depozitarul conserv rspunderea pentru alegerea terului i a locului de depozitare. Astfel, dac terul nu va executa culpabil obligaia de pstrare, deponentul va fi ndreptit s solicite repararea daunei de la depozitar, i nu de la ter. Deci n cazul transmiterii bunului unui ter cu permisiunea deponentului relaiile contractuale ntre depozitarul iniial i deponent continu, oarece nu ne aflm n cazul unei cesiuni de crean sau cesiuni de datorie, ci n situaia transmiterii executrii obligaiilor unor teri, Codul Civil nu prevede posibilitatea de a nainta pretenii sau cerine persoanei tere de ctre deponent, precum i persoana ter deponentului. Toate relaiile decurg ntre depozitar i deponent i invers, cu excepia comiterii delictelor, atunci cnd fiecare rspunde de sine stttor. n egal msur depozitarul nu este n drept s administreze bunul transmis spre depozitare. Administrarea bunului depozitat este privit ca o modificare a condiiilor contractuale i, astfel, are loc compensarea daunelor. Excepie este cazul n care depozitarul este n drept s vnd bunul, dac este un pericol real de distrugere i deteriorare altui. Pe toat durata contractului depozitarul este inut s respecte condiiile de pstrare convenite de pri. Dac apare necesitatea de a modifica condiiile de pstrare (modul, locul etc.), depozitarul o poate face doar dup ce 1-a ntiinat pe deponent i a obinut autorizarea lui . Raiunea instituirii acestei norme este dictat de faptul c schimbarea condiiilor de depozitare poate afecta interesele deponentului. Schimbnd condiiile de pstrare n lipsa acordului deponentului, 243

depozitarul i asum deplina responsabilitate pentru eventualele consecine ale propriei decizii. Depozitarul este ndreptit de a modifica modul, locul i alte condiii de depozitare fr ncuviinarea deponentului doar n cazul cnd aceasta este strict necesar pentru nlturarea riscului distrugerii, pierderii sau deteriorrii bunului. n situaiile cnd apare un pericol real de deteriorare sau degradare a bunului depozitat sau n prezena altor condiii care amenin sigurana pstrrii bunului, depozitarul este mputernicit s-1 vnd la un pre determinat de situaia creat n cazul n care ntreprinderea altor msuri este imposibil sau ineficient i doar dac deponentul, fiind ntiinat, nu poate s ntreprind sau nu a ntreprins nici o aciune. Depozitarul este . obligat s vnd bunul la preul cel mai bun pentru deponent, pornind de la mprejurrile existente. Dac mprejurrile care au determinat necesitatea vnzrii bunurilor nu se datoreaz culpei depozitarului (fora major), el poate s-i rein cheltuielile de vnzare a bunului din suma ncasat. B) obligaia depozitarului de a nu folosi bunul depozitat; n lipsa unor prevederi contractuale contrare depozitarul nu este ndreptit s foloseasc bunul depozitat fr permisiunea deponentului, cu excepia cazurilor cnd aceasta este necesar pentru conservarea bunului. Vom fi n situaia dat, spre exemplu, atunci cnd depozitarul, schimbnd locul de depozitare, se va deplasa cu automobilul transmis spre pstrare de la un depozit al su spre altul. Deponenii poate contesta necesitatea folosirii pentru conservare. Daca va demonstra contrariul, depozitarul va fi inut s.repare daunele cauzate. C) obligaia depozitarului de a restitui fructele bunului depozitat; Depozitarul este obligat s perceap fructele civile doar dac aceasta este necesar pentru conservarea bunului predat spre pstrare. Fructele culese urmeaz a fi pstrate ca i bunul depozitat i remise deponentului la ncetarea contractului de
244

depozit. Att perceperea fructelor, ct i depozitarea lor se vor face din contul deponentului, acesta fiind obligat s achite cheltuielile utile .Dac obiect al depozitului este o sum de bani, depozitarul nu va datora dobnda dect n cazul cnd este pus n ntrziere referitor la restituirea banilor. Totodat depozitarul, potrivit regulii generale, nu-i poate folosi, respectiv nu obine fructele i, spre deosebire de mprumut, serviciul se ofer deponentului, care este inut s achite remuneraia. Neexecutarea obligaiei de remitere a fructelor va atrage rspunderea depozitarului doar n caz de intenie sau culp grav. D) obligaia de a restitui bunul depozitat. La ncetarea contractului depozitarul este dator s remit deponentului sau persoanei mputernicite de acesta bunul depozitat, n starea n care se afla la momentul restituirii., Deoarece deponentul rmne proprietar al bunului depozitat, riscurile pieirii i deteriorrii fortuite sunt puse n sarcina lui. n cazul depozitrii bunurilor determinate prin genul lor depozitarul este inut s restituie bunuri de aceeai calitate i n aceeai cantitate. Obligaia de restituire urmeaz a fi executat, n lipsa unei nelegeri speciale, la locul unde bunul a fost predat depozitarului. Costurile restituirii sunt suportate diferit, n funcie de caracterul oneros sau gratuit al contractului de depozit, n conformitate cu costurile restituirii sunt puse n seama deponentului dac contractul este cu titlu gratuit i invers, n cazul contractului cu titlu oneros. 2. Drepturile i obligaiile deponentului. A)Obligaia de a transmite bunul spre pstrare. Deponentul este obligat s transmit bunul spre pstrare n modul i n termenele prevzute de contract. Obligaia dat are un caracter condiional i i pierde valoarea dac deponentul nu s-a folosit de posibilitatea de a-1 anuna pe depozitar despre refuzul serviciilor de depozitare. Pentru a fi 245

scutit de rspundere, deponentul trebuie s nainteze refuzul ntru-un termen rezonabil. Norma dat prevede consecinele neexecutrii i executrii necorespunztoare a obligaiilor de depozitare ale deponentului de a preda bunul la pstrare i nu exclude dreptul depozitarului de a cere compensarea daunelor n legtur cu nclcarea termenului de transmitere a bunului spre pstrare. Specific este faptul c depozitarul este lipsit de dreptul de a cere de la deponent predarea bunului, n acest caz, cerina de a executa obligaia n natur (predarea bunului) contravine esenei serviciului acordat; nu poate fi acordat un serviciu celui care a renunat la el. Dac bunul nu a fost predat n termenul stabilit, depozitarul este n drept s refuze primirea lui dac contractul nu prevede altfel. Norma dat poart un caracter dispozitiv i depozitarul nu este lipsit de dreptul de a primi bunul la pstrare i n situaia elucidat, dac acesta nu contravine intereselor lui. B) obligaia deponentului de a achita plata pentru depozit; In cadrul contractului de depozit oneros deponentul este inut s achite remuneraia pentru pstrarea bunului. Deponentul este obligat s compenseze depozitarului cheltuielile suportate n legtur cu pstrarea bunului dac astfel de cheltuieli auz existat realmente. n cadrul centratului cu titlu oneros, de regul, cheltuielile necesare pentru pstrarea bunului se includ n mrimea remuneraiei i nu se delimiteaz separat. Dac n contract nu este specificat altfel cheltuielile exclusive sunt percepute n afara remuneraiei pentru depozitare. Cheltuielile necesare se caracterizeaz prin faptul c, n primul rnd, ele depesc dup mrime cheltuielile obinuite pentru astfel de tip de depozitare i, n la doilea rnd, sunt 246

neprevzute de pri: pe care nu le-au prevzut i nici nu puteau s le prevad la momentul ncheierii contractului.[ C) obligaia de a repara prejudiciul cauzat depozitarului prin caracteristicele bunului. Transmind bunul spre pstrare, deponentul trebuie s aduc la cunotina depozitarului modul de pstrare a bunului depozitat. Cu toate aceast obligaie nu este n mod expres prevzut de lege, ea rezult, n general, din prevederile privind depozitul. Temei pentru a atrage la rspundere deponentul este vina lui, care se exprim n faptul c el, transmind bunul depozitat, nu a comunicat depozitarului caracteristicile periculoase ale bunului pe care le tia sau trebuia s le tie, i nu se n consideraie faptul c a fcut acest lucru intenionat sau fr vin. De exemplu, dac deponentul, transmind la depozitare bunuri inflamabile sau periculoase prin natura lor, nu a informat depozitarul despre aceste caliti ale bunului, dac tia sau trebuia s tie despre ele. n caz contrar, el va purta rspundere pentru prejudiciul cauzat n legtur cu pstrarea acestor bunuri fa de depozitar i persoanele tere crora li sa-u cauzat daune, spre exemplu, n urma exploziei bunurilor la depozit au fost distruse i bunurile altor deponeni, sau dac a suferit un simplu trector. n cazul depozitul nfptuit n . cadrul activitii profesionale, o parte din pericol trece n seama depozitarului, se are n vedere c consecinele negative pentru deponent n legtur cu transmiterea la depozitare a bunurilor cu nsuiri periculoase survin atunci cnd depozitarul dovedete c bunurile au fost depozitate sub denumire greit i sigur, lundu-se n consideraie faptul c la momentul primirii bunului spre depozitare, la contractul exterior, depozitarul nu putea s se ncredineze de calitile periculoase ale bunului.

247

Totodat, deponentul nu va purta rspundere dac depozitarului i s-a comunicat despre caracteristicele bunului sau dac le cunotea. D) dreptul i obligaia deponentului' de a ridica bunul depozitat; Deponentul are dreptul s cear restituirea bunului oricnd, chiar dac contractual prevede un termen de depozitare, deoarece termenul este stipulat n interesul deponentului. Dac n contact este stabilit un termen de depozitare, deponentul este obligat s ridice bunul depozitat la expirarea termenului. Dac deponentul nu a ridicat bunul depozitat n termenul stabilit, se consider pus n ntrziere, i n caz de deteriorare, degradare sau distrugere a bunului, va rspunde depozitarului dac a exista din partea lui intenie sau neglijen.

B. DEPOZITUL NECESAR
1. Noiune i domeniu de aplicare - cnd deponentul, fiind sub ameninarea unei ntmplri neprevzute i care reprezint un pericol real ori alte evenimente de fora majora -este nevoit s ncredineze lucrul sau altei persoane, fr a avea posibilitatea s aleag liber persoana depozitarului i s ntocmeasc un nscris constatator al contractului. Fora majora -- sens larg, incluznd i cazul fortuit, evenimetele fiind prevzute n Cod exempli gratia. Dovada contractului - dat fiind caracterul necesar - se poate dovedi prin martori i orice alt mijloc de proba admis de lege, indiferent de valoare. In rest - regulile de Ia depozitul obinuit (art. 1622). Depozitul asimilat celui necesar - depozitul bunurilor aduse de calatori n uniti hoteliere. Este un accesoriu al contractului hotelier, al contractului de turism sau al altor raporturi juridice. Totui se impune reglementarea separat datorita: 248

Intereselor generale care reclama un regim juridic unitar n acest domeniu, regimul contractului principal putnd fi diferit de la caz la caz i guvernat de convenia prilor Regulilor de dovad - calatorul lipsit de posibilitatea reconstituirii unei probe scrise Necesitaii unor reguli mai severe care s guverneze responsabilitatea hotelierului. Domeniu de aplicare - Codul civil - hoteluri i hanuri dar se aplica i n cazul: Camerelor din staiune balneoclimaterice, din case de odihna sau de turism mbracaminii depuse de bolnavi la magazia spitalului Lucrurilor depuse la garderoba n cazul restaurantelor, altor unitatea de alimentaie publica, localuri de spectacole, uniti ale cooperaiei meteugreti, tranduri. Nu se aplica pentru nchirierea sau subnchirierea de locuine. Dovada - cu orice mijloc de proba indiferent de valoare. Calatorul trebuie s dovedeasc: Faptul aducerii bunurilor Ca au fost degradate sau furate acolo Valoarea lor Valoarea bunurilor - nu trebuie s fie bunuri cu valoare deosebita care ar fi trebuit depozitate n condiii speciale. Rspunderea depozitarului - este apreciata cu mai multa severitate - intruct depozitul asimilat este cu plata. Rspunde pentru orice culpa (culpa levis n abstracto). Rspunde i de stricciunea cauzata de strinii care au frecventat localul. Este exonerat n acest caz doar dac dovedete ca s-a comis "cu mana narmata sau n alt fel, cu fora majora". Fora majora are aici sensul propriu-zis. Pentru lucruri uitate n hotel - rspunderea cu mai putina rigoare 249

Dac a lsat dup plecare lucruri n grija administraiei -regulile de la depozitul obinuit. Clauzele prin care s-ar limita rspunderea trebuie s fie acceptate expres de calator i dovedite de depozitar potrivit regulilor generale de la depozitul obinuit.

C. DEPOZITUL NEREGULAT
Depozitul neregulat n dreptul comun Noiune, obiect i efecte - caracterizat prin faptul ca are ca obiect lucruri fungibile i consumptibile, care nu trebuie s fie restituite n individualitatea lor, ci prin alte lucruri asemntoare. Depozitarul devine astfel proprietarul lor - poate folosi, culege fructele i dispune de ele, dar n calitate de proprietar suporta i riscul pieirii sau degradrii fortuite. La cerere, el este obligat s restituie lucruri de acelai gen, aceeai cantitate i calitate, inclusiv fructele percepute, deponentul fiind titularul unei creane. Depozitarul nu poate invoca n compensaie creana pe care o are mpotriva deponentului chiar dac acesta ar avea ca obiect lucruri fungibile de aceeai specie, (art. 1147 pct. 2) Nu are nici drept de retenie. Deponentul trebuie s fie proprietarul lucrurilor sau s fi acionat cu mputernicire din partea proprietarului - pentru ca e translativ de proprietate. n caz contrar - proprietarul poate revendica bunurile -depozitarul de buna credina poate invoca excepia din art. 1909 C. Civ, el fiind i posesor nu numai proprietar. Depozitul de bani - depozitarul trebuie s restituie suma indiferent de scderea sau sporirea valorii banilor. La plata dobnzilor - pus doar dac a fost pus n ntrziere printr-o aciune n justiie. Dovada caracterului neregulat al depozitului - trebuie fcuta de cel care invoca acest caracter al depozitului. 250

Se admit orice mijloace de proba, inclusiv prezumia rezultnd din profesia depozitarului. Delimitare fata de mprumutul de consumaie - exista puternice asemnri: Primitorul devine proprietar Nu e obligat s restituie lucrurile n individualitatea lor Delimitarea n funcie de scopul principal urmrit: Pstrarea lucrurilor n interesul deponentului Facerea unui serviciu pentru cel mprumutat Criteriu suplimentar: stipularea sau nu a unui termen de restituire: Da - juris tantum - mprumut Nu -juris tantum - depozit. Se pot administra orice probe admise de lege, fiind o chestiune de fapt.

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Contractul de depozit. Noiune i caractere juridice. Depozitul obinuit (voluntar). Obligaiile depozitarului. Obligaiile deponentului. Depozitul necesar. Depozitul neregulat.

251

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE DEPOZIT

ncheiat astzi ................. La.................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D ........................, domiciliat n , str ....................Nr ........, bloc......, scara ..., etaj ......., ap........ , sector/jude ....................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................... n (localitatea) ........................ , sector/jude .................., fiul lui ....................... i al ........................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............ Nr ...................Eliberat de ......... ' ............, cod numeric personal................... , n calitate de deponent, pe de o parte, i 1.2. Banca ................................... Sucursala/filiala/agenia .............................................. Cu sediul n ................ Str. ........................... Nr ............, sectorul/judeul ........................... , reprezentat prin ....................... Avnd funcia de ......................... i ......................... Avnd funcia de ........................... n calitate de depozitar, pe de alt parte, Au convenit s ncheie urmtorul contract de depozit bancar, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Constituirea unui depozit n valoare de (n cifre i litere) Lei/alt moned. 2.2. Suma de mai sus se va nregistra n contul de depozit deschis de depozitar (banc), pe numele deponentului, prin depunere n numerar/ordin de plat, din contul su indicat mai sus, n termen de ...................... De la ncheierea i semnarea prezentului contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Depozitul se constituie pe termen de .......................... ncepnd de la data ncheierii i semnrii prezentului contract. IV. PREUL I MODALITI DE PLAT 252

4.1. La depozitul constituit, potrivit prevederilor prezentului contract, se va acorda de ctre depozitar (banc) o dobnd de % pe an. 4.2. Dobnda poate fi diminuat sau majorat de la data hotrt de Consiliul de administraie al bncii, n raport de fluctuaia pieei financiar-bancare i va fi adus la cunotina deponentului prin afiare la sediul acesteia/prin presa de larg difuzare. Sau 4.2. Dobnda stabilit de banc la data constituirii depozitului rmne neschimbat pn la terme-nul pentru care s-a constituit depozitul. 4.3. A) n cazul desfiinrii depozitului nainte de expirarea termenului pentru care acesta a fost constituit, se acord dobnda la vedere practicat de banc n acel moment. B) n situaia prevzut la lit. A), banca este ndreptit s recupereze din contul de disponibiliti, precum i din valoarea iniial a depozitului, dup caz, diferena de dobnd calculat n plus. 4.4. Dobnda se pltete de ctre banc lunar/la expirarea termenului pentru care s-a constituit depozitul. Sau 4.4. Dobnda lunar nencasat pentru depozitul constituit potrivit prevederilor prezentului contract se pstreaz ntr-un cont de disponibiliti separat, care este la dispoziia titularului i la care se acord dobnda la vedere practicat de banc. Sau 4.4. Dobnda - se calculeaz lunar i se capitalizeaz. 4.5. n cazul n care, la expirarea termenului, deponentul nu a solicitat desfiinarea depozitului i nici nu s-a ncheiat un act adiional de prorogare a termenului sau un nou contract de depozit, suma care face obiectul prezentului contract se consider un nou depozit, pe acelai termen i n aceleai condiii cu cel iniial, a crui sum va fi egal cu: 253

A) depozitul sus-menionat - cu plata lunar a dobnzilor; B) depozitul sus-menionat - la care se adaug dobnda aferent - cu plata dobnzii la expirare. V. LITIGII: 5.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor. 5.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa................................................. VI. CLAUZE FINALE 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 6.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 6.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. 6.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ................Exemplare, din care................... Astzi ...................... , data semnrii lui.
DEPONENT DEPOZITAR

MODEL NR. 2 CONTRACT DE DEPOZIT ncheiat astzi................... La....................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D ............................... , domiciliat n ........................... , str......................... Nr....... , bloc ...... , scara ......... , etaj ......... , apartament....... , sector/jude ........................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ............. n (localitatea) ........ Sector/jude ..................... Fiul lui ................. i al ................................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... Nr. .........................., eliberat de......................, cod numeric personal ............................ , n calitate de deponent, pe de o parte, i 1.2. D ............................... , domiciliat n......................... , str. .......................... Nr.......... , bloc ......, scara ...... , etaj ........ , ap. ..... , sector/jude............... , nscut la data de (ziua, luna, anul) .................. n (localitatea) ............... Sector/jude fiul lui ...................... i al ............................. , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... Nr ................... , eliberat de ............ , cod numeric personal...................n calitate de depozitar, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Deponentul ncredineaz depozitarului spre pstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevzute n anexa nr. ........................................ Care face parte integrant din prezentul contract. 2.2. Depozitarul asigur pstrarea bunurilor n imobilul proprietate (nchiriat) situat n localitatea .................................................... Str............................ Nr ............. , bloc......, scara...... , etaj......., ap......... , sector/jude .................

254

255

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baz de proces-verbal, ce constituie parte integrant a prezentului contract pn la data de ........................................ Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de msur, cantitatea, calitatea, ambalajul i preurile, precum i meniuni dac bunurile sunt sau nu perisabile ori alte meniuni necesare identificrii lor. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata depozitrii bunurilor primite n depozit este de ncepnd de la data de ................... Pn la data de 3.2. La ncheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe baz de proces-verbal de predare-primire care va conine datele prevzute la pct. 2.3 alin. 2. IV. PREUL CONTRACTULUI 4.1. Preul depozitrii este de ........................... Lei lunar, pe toat durata contractului i va fi indexat n funcie de ........................... Pe baz de act adiional ncheiat ntre pri. 4.2. Plata preului se va face depozitarului lunar, pn la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioar/n termen de 5 zile de la mplinirea duratei depozitrii. V. CLAUZA PENAL 5.1. Neplata preului la termenul stabilit l ndreptete pe depozitar s perceap o penalitate de ntrziere de ................ %, calculat asupra sumei neachitate. VI. DREPTURI I OBLIGAII 6.1. Depozitarul are urmtoarele obligaii: A) s pstreze bunurile primite n depozit i s ngrijeasc de ele aa cum se ngrijete de bunurile sale; B) s asigure integritatea bunurilor ce i s-au ncredinat, s ia msuri de prevenire a deteriorrii sau degradrii lor; C) s nu foloseasc bunurile n interes personal; D) s nu nstrineze bunurile care fac obiectul prezentului contract; 256

E) s ia msuri pentru asigurarea i garantarea secretului depozitului; F) s restituie bunurile n starea n care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului. 6.2. Depozitarul are dreptul s rein bunurile, n cazul n care deponentul nu le ridic la expirarea duratei prezentului contract, pn cnd acesta achit depozitarului preul convenit sau sumele rmase de plat. 6.3. Deponentul are urmtoarele obligaii: A) s achite la termenul stabilit preul convenit pentru depozitarea bunurilor; B) s ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa; C) s elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit. 6.4. Deponentul are dreptul s solicite oricnd restituirea bunurilor n starea n care au fost predate, n caz contrar are dreptul de a cere despgubiri. VII. FORA MAJOR 7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ............... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 7.3. Dac n termen de ................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i

257

notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. VIII. NOTIFICRI 8.1. In accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 8.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 8.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 8.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat Ia acest drept al su. 9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .................. Exemplare din care ...................... Astzi ............................., data semnrii lui.
DEPONENT DEPOZITAR

GRILE
Lsarea unui autovehicul intr-un loc de parcare cu paza i plata constituie: A) depozit; B) locaiune; C) contract de asigurare. Potrivit Codului civil, depozitarul, n regula generala, trebuie s se ngrijeasc de paza bunului depozitat: A) cu aceeai grija ca de propriul sau lucru; B) ca un bonus pater familias. Depozitarul: A) poate folosi lucrul depozitat cu permisiunea deponentului, dar numai dac este expresa; B) nu poate folosi lucrul depozitat chiar cu permisiunea tacita a deponentului; C) poate consuma fructele pe care le produce bunul depozitat.
Depozitarul:

A) cruia i s-a luat prin fora majora lucrul depozitat i care a primit n locu-i o suma de bani sau orice alt lucru, trebuie s restituie ceea ce a primit; B) este obligat s restituie lucrul depozitat n starea n care se afla la momentul constituirii depozitului; C) rspunde de stricciunile lucrului depozitat, pricinuite chiar fr culpa sa. Motenitorul depozitarului care a vndut cu buna-credina lucrul ce n-a tiut ca este depozitat: A) este dator s restituie preul primit plus daune-interese; B) este dator s cedeze aciunea s contra cumprtorului dac preul nu ar fi fost pltit; C) este dator s restituie numai preul, dac acesta a fost primit. 259

258

In caz de moarte a deponentului: A) lucrul depozitat nu se poate restitui dect motenitorilor; B) lucrul depozitat se restituie persoanei desemnate de deponent n contract, pentru ipoteza morii sale; C) dac sunt mai muli motenitori, lucrul depozitat se poate restitui oricruia dintre ei. Depozitarul poate restitui lucrul depozitat: A) deponentului; B) aceluia n al crui nume s-a fcut depozitul; C) persoanei desemnate pentru caz de moarte a deponentului; D) persoanei artate spre a primi lucrul depozitat. Depozitarul: A) trebuie s restituie fructele produse de lucrul depozitat i culese de dansul; B) trebuie s plteasc dobnzi pentru banii ce i s-au depozitat; C) trebuie s plteasc dobnzi pentru banii ce i s-au depozitat numai din ziua n care a fost pus n ntrziere pentru restituire; D) poate refuza restituirea lucrului depozitat pana la plata integrala a sumelor la care are dreptul din cauza depozitului; E) poate retine lucrul depozitat n compensaie.

CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA


SECIUNEA L NOIUNEA i CARACTERUL CONTRACTULUI DE SOCIETATE. 1. Noiune

Contractul de societate este contractul prin care doua sau mai multe persoane (fizice sau juridice) se obliga, fiecare fata de celelalte, s pun n comun aportul lor material si/sau de munca spre a constitui un fond i s desfoare mpreun o activitate n vederea atingerii unui scop patrimonial comun, foloasele sau pierderile fiind mprite ntre ele (art. 1491 comb. cu art. 1492 alin. 2 i art. 1513 C. Civ.). Consimmntul prilor n vederea constituirii societii (affectio societatis} - n lipsa acestuia nu avem contract de societate civila, indiferent de denumirea data de pri. Consimmntul nu trebuie s fie viciat. Poate fi anulat pentru eroare asupra persoanei (se ncheie intuitu personae). Prile - capacitatea de a face acte de dispoziie. Minorilor nu li se aplica art. 10 Decretul nr. 31/1954 - nu are capacitate de a ncheia contract chiar dac aduce aport doar n munca Nu poate fi ncheiat ntre doi soi - dat comunitii de bunuri Participarea - fie i inegala, a tuturor prtilor la constituirea fondului comun prin aducerea unui aport social. mprirea foloaselor i a pierderilor - ntre toate prile contractante. Atribuirea foloaselor sau suportarea pierderilor numai de unul sau unii - sanciunea nulitii (clauza leonina). Scopul patrimonial comun urmrit de asociai - trebuie s fie licit.

261

2. Caractere juridice: Contract civil - pentru a fi deosebit de societile comerciale, ea neavnd calitate de comerciant. Consecine: Nu poate fi declarata n stare de faliment Litigiile sunt de competenta instanelor civile Nu are personalitate juridica (lipsa e de natura ei) dar o poate dobndi cu respectarea formalitilor i n condiiile legii sau dac legea prevede expres aceasta. Caracter lucrativ (patrimonial) este de esena societii civile prin care se deosebete de collegia (asociaiile i fundaiile fr scop lucrativ). Scop lucrativ - nu numai beneficii sub forma ctigului n bani ci i de alta natura. Contract sinalagmatic -fiecare asociat se obliga fata de ceilali sa-si aduc aportul social i s desfoare activitatea la care s-a obligat. Se deosebete de celelalte - obligaiile fiecrui asociat coincid n esena cu ale celorlali, pentru ca scopul comun le unete. Contract cu titlu oneros -- fiecare parte urmrete s obin un avantaj. Particularitate: n schimbul aportului social adus asociatul nu primete un echivalent n schimb de Ia ceilali fata de care s-a obligat, ci va beneficia alturi de ei de foloasele realizate. Este un contract cu titlu oneros comutativ: Obligaiile asociaiilor sunt cunoscute la momentul ncheierii contractului i nu depind de un eveniment viitor i nesigur. Contractul nu se ncheie cu gndul la ansa unui ctig sau pierdere. Contract consensual - poate fi ncheiat prin simplul acord de voina al prilor, fr a fi supus unei forme speciale. Dovada contractului - dup regulile dreptului comun. 262

Nu se impune multiplul exemplar i nici bun i aprobat. Terele persoane pot dovedi existena contractului - prin orice mijloc de proba. Prile opun terilor contractul de societate dac are data certa. Contact cu executare succesiva - asociaii fiind obligai ntre ei pe toata durata societii. Contract ncheiat intuitu personae - ncrederea reciproca are rol determinant adic nici unul nu poate ceda drepturile sale n societate i nici nu-si poate substitui o alta persoana ori asocia o a treia persoana la societate fr nvoirea unanima a celorlali. De regula societatea nceteaz la moartea unuia din asociai. 3. Aportul social Noiune - contribuia pe care fiecare asociat este obligat s o aduc n societate pentru alctuirea fondului comun. Aportul social trebuie s fie: Determinat sau determinabil Posibil Licit. Poate consta dintr-o suma de bani sau alte bunuri: mobile sau imobile, corporale sau incorporale, certe sau generice fungibile i consumptibile sau nefungibile i neconsumptibile. Poate consta i din bunuri viitoare. Poate consta i din anumite servicii, (prestaii n munc). Poate fi de valori inegale i de natura diferita. Suma de bani - legea e mai sever n privina asociailor dect n cea a debitorilor comuni, astfel nct, dac suma nu a fost pus n comun, datoreaz dobnzi de drept i fr punere n ntrziere din ziua n care trebuia s o plteasc i poate fi obligat la plata de daune-interese. Pentru creane ca aport - rspunde nu numai de existena ei la momentul cesiunii ci i de solvabilitate la data exigibilitii creanei.

Bun individual determinat i neconsumptibil sau nefungibil - aportul poate consta n proprietatea acelui bun sau numai n folosina lui. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, iar proprietatea lor nu poate fi adusa ca aport. Terenurile agricole pot fi aduse, de asemenea numai n folosina societii, asociaii pstrndu-si dreptul de proprietate. Serviciile - nu trebuie confundate cu activitatea comuna desfurata n cadrul administrrii treburilor societii sau cu activitatea terelor persoane n folosul societii, n baza contractului ncheiat cu societatea. Serviciile acte i fapte care: Depesc cadrul activitii obinuite Sunt de natura s aduc foloase societii n virtutea aptitudinilor personale sau a profesiei asociatului Sunt personale- promisiunea faptei altuia nu se aplica Regim juridic - sumele de bani sau alte bunuri fungibile sau consumptibile ca aport juridic devin proprietatea comuna (pe cote-pri) a asociailor. Pentru imobile trebuie respectate condiiile de fond, forma i publicitate prevzute de lege. Pentru creane - cesiunea ei ctre asociaie trebuie notificata sau acceptata printr-un act autentic de ctre debitorul cedat. Cel care aduce ca aport proprietatea unui bun - datoreaz garanie ca un vnztor pentru eviciune i rspunde ca un vnztor pentru viciile ascunse. Pentru aportul n folosina - garanie ca un locator. Risculpieirii fortuite a lucrului: Ca aport proprietatea - de ctre societate chiar dac nu a fost efectiv predat Ca aport folosina - asociatul proprietar Patrimoniul social - patrimoniu distinct de patrimoniul fiecrui asociat, asimilat cu indiviziunea succesorala.

4. Funcionarea societii civile Durata societii - este de esena societii civile, contractul nefiind susceptibil de executare uno ictu. ncepe - din momentul ncheierii contractului, dac nu prevd un termen suspensiv. Se poate stipula i o condiie suspensiv. Dac durata nu e stipulata - se prezum pentru toat viaa asociailor Raporturile dintre asociai i societate - trebuie s fie caracterizate prin buna-credina i grija pentru treburile societii. Fiecare asociat rspunde pentru daunele provocate n mod culpabil. Daunele cauzate nu se compenseaz cu eventualele foloase aduse societii prin alte fapte sau acte. Dac a folosit sumele bani din patrimoniu n interes propriu - va datora dobnzi din ziua lurii lor, fr punere n ntrziere. Asociatul are aciune mpotriva societii - pentru sumele cheltuite n folosul ei i pentru obligaiile contractate cu buna-credin i pentru pagubele suferite (fr culpa) cu ocazia activitilor desfurate pentru administrarea treburilor societii. Administrarea societii - modul i organele de administrare determinate prin acordul unanim al asociailor (in contract sau un alt act ulterior). Administrarea ncredinat unei persoane sau mai multora. Unuia singur -- printr-o clauza speciala din contract (administrator statutar) poate efectua toate actele fr consimmntul celorlali iar mputernicirea - revocata doar pentru cauza legitima. Dac a fost desemnat ulterior ncheierii contractului -revocat ca un mandatar, prin votul majoritii asociailor. 265

264

Mai multor persoane (asociai) - fr a li se determina atribuiile i fr a se arata ca actele trebuie fcute n comun -fiecare poate ncheia valabil actele gestiunii. Dac s-a convenit contrariul - pentru validitatea actului -consimmntul tuturor administratorilor. Dac asociaii n-au prevzut nimic, regulile: Se prezuma ca si-au dat reciproc mandat de administrare Fiecare poate folosi lucrurile societarii conform destinaiei, cu condiia s nu aduc pagube i s nu mpiedice pe ceilali n exercitarea drepturilor lor Actele cu privire la imobilele societii trebuie aprobate de toi. Actele de dispoziie - nu pot fi fcute valabil dect n baza unui mandat special dat de toi. Cnd se ncalc aceste reguli - actele i faptele respective - obliga doar pe cel care le-a svrit. Raporturile cu terii - dac prin ncheierea contractului nu ia natere o persoana juridica, n relaiile cu terii societatea nu exista ca subiect de drept. Dac asociatul contractant cu terii - a fost mputernicit sau cnd rezulta un beneficiu pentru societate - se angajeaz rspunderea contractuala a tuturor asociailor=>creditorul poate urmri att fondul social cat i bunurile din patrimoniul personal al asociailor Asociaii nu rspund solidar. Datoria se divide ntre ei proporional cu numrul lor i indiferent de aportul social adus de fiecare. Se poate stipula i altfel (proporional). mprirea foloaselor i a pierderilor - se poate face la ncetarea sau n cursul funcionarii societii. Se face, n lipsa de stipulaie contrara - proporional cu valoarea aportului social adus de fiecare asociat. Modul de mprire a foloaselor - este lsat la aprecierea prilor. Totui legea declara nul contractul de societate n care 266

totalitatea foloaselor s-ar atribui unui asociat sau prin care s-ar stipula ca unul sau mai muli s fie scutii de a participa la pierdere, (societas leonina) Se poate ns stabili un mod inegal de participare la beneficii i pierderi, cu condiia s nu reprezinte o eludare a legii.

SECIUNEA II. NCETAREA SOCIETII CIVILE


1. Cauze de ncetare: Prin expirarea termenului pentru care a fost contractata, nainte de aceasta valabilitatea poate fi prelungita prin acordul unanim al asociailor, neopernd rennoirea tacit. Dizolvarea ei poate fi ceruta prin justiie de unul sau mai muli asociai pentru motive ntemeiate care se vor aprecia de instana. Dac a fost contractata pe termen nelimitat, inclusiv termenul incert al vieii unui asociat prin denunarea contractului de societate de ctre unul sau mai muli asociai, notificata cu buna credina i la timp i celorlali. Prin pierderea fondului social sau prin realizarea scopului. Prin moarte sau declararea judectoreasca a morii dac nu s-a stipulat ca ea continua cu motenitorii asociatului decedat sau, dup satisfacerea motenitorilor - ntre asociaii ramai n viata (cel puin doi). Prin punerea sub interdicie sau prin insolvabilitatea (falimentul) unui asociat (recunoscuta prin hotrre judectoreasca). Poate continua prin nelegere (ca la deces). Cnd un asociat a promis s aduc n societate proprietatea unui lucru, dac acesta a pierit (integral) nainte de a fi adus ca aport n societate. Pentru pieire pariala -- instana chemata s aprecieze (conform art. 1529) temeinicia cererii de dizolvare. 2. Efectele ncetrii - patrimoniul se lichideaz i activul net sau pasivul se mparte ntre asociai proporional cu

267

drepturile lor, conform cu regulile stabilite n materie de impariala a motenirii. Se tine ns seama de prevederile contractului referitoare la mprirea foloaselor i pierderilor. Aportul n folosina unui lucru - se restituie asociatului proprietar. Termenul general de prescripie a aciunii avnd ca obiect desocotirea cheltuielilor efectuate de asociai - ncepe s curg de la data ncetrii societii. Cererea de partajare a bunurilor - este imprescriptibila.

MODEL CONTRACT SOCIETATE CIVILA ncheiat astzi............


La................................ I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C.................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L, cu sediul social n (localitatea) ..................... , str ....................... Nr ......., bloc ...., scara ......, etaj ......., ap ........ , jude/sector ...................... , nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ................................... , sub nr ....................... , din ........................ , cod fiscal nr ....................... din ......................, avnd contul nr. ...................................... , deschis la ......................, reprezentata de ...................... , cu funcia de................., n calitate de asociat Si/sau

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Contractul de societate civil. Noiune, caractere juridice i domeniu de aplicaie. Aportul social i patrimoniul social. ncetarea societii civile.

1.2. ntreprinderea/Asociaia..................................... , cu sediul n (localitatea) ............................., str..................... Nr ............. , bloc ....... , scara ........., etaj ....... , ap ............. , sector/jude ............................................. , posesoarea autorizaiei nr .................. din ................. , eliberata de Primria ........................ , codul fiscal nr ...................... din ....................., avnd contul nr. .............................. Deschis la............................ , reprezentata de ............................., cu funcia de................... , n calitate de asociat Si/sau 1.3. (numele i prenumele) ..........................., cu sediul n (localitatea) ..............................., str...................................... Nr........... , bloc ......., scara ....... , etaj ........, ap .........., sector/jude....................... , posesorul autorizaiei nr................. din ................ , eliberata de Primria ..................................., codul fiscal nr ...................... din ........................., avnd contul nr ................................................................. , deschis la persoana fizica autorizata s desfoare activiti independente, n calitate de asociat Si/sau 269

268

1.4. D ......................... , domiciliat n ........................... , str. ............................ Nr....... , bloc ....... , scara ......... , etaj .......... , apartament ......., sector/jude .................... , nscut la data de (ziua, luna, anul)................................................ In (localitatea) ............................... Sector/jude ..........................., fiul lui ............................... i al .......................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........ Nr.................... , eliberat de ............... , cod numeric personal ................, n calitate de ...................... Asociat........................, Au convenit, prin voina lor unanima, constituirea societii civile124 ............................. Cu respectarea prevederilor art. 1499-1531 din Codul civil i ale125 ............................... cuprinsul prezentului contract denumita i societatea". II. CLAUZE GENERALE 2.1. Societatea ..........................................Este societate civila particulara, nu efectueaz acte de comer, nu are personalitate juridica i nu este subiect autonom de drept. 2.2. A) Societatea are ca scop realizarea de foloase materiale, cu participarea tuturor asociailor la beneficii i pierderi din126 B) Fiecare asociat se obliga unul fata de altul s aduc aportul social i s desfoare activitatea la care s-a obligai. C) Drepturile asociailor sunt incesibile. 2.3. Societatea ............................... Este nfiinat pe durata ................. , activitatea urmnd s nceap la data de.................. 2.4. A) Sediul societii este n ..............................., str. ................................. Nr............ Sectorul/judeul............................ B) Sediul poate fi transferat n alta localitate prin hotrrea asociailor.

C) Societatea are sedii secundare n ................ i poate s aib asemenea sedii n................... Precum i n alte localiti. III. APORTURILE SOCIALE 3.1. Aporturile sociale ale asociailor constau n bani, bunuri ori prestaii n munca, n conformitate cu anexa care face parte integranta din prezentul contract. 3.2. A) Aportul social al fiecrui asociat trebuie adus la data constituirii societii. B) Aportul social n bunuri mobile sau imobile se trece n patrimoniul social al societii. C) n cazul n care asociatul nu depune aportul social la data constituirii societii, acesta datoreaz o dobnd de % pe.......... 3.3. A) Patrimoniul social se compune din: aporturile aduse de asociai i drepturile i obligaiile contractate de societate ulterior constituirii ei. B) Bunurile mobile i imobile aduse ca aport social devin proprietatea comuna pe cote-pri a asociailor. IV. RAPORTURI 3.1. Raporturile asociailor cu societatea se stabilesc dup cum urmeaz: A) Pe toata durata contractului, asociaii au datoria sa-si ndeplineasc obligaiile asumate i sa-si exercite drepturile cu buna-credina. B) Ei rspund fata de societate pentru pagubele cauzate din vina lor. C) Asociaii i pot asocia, la rndul lor, o ter persoana n privina prii pe care o au n cadrul societii. 3.2. A) Societatea are obligaia de a restitui asociatului toate sumele cheltuite n contul societii. B) Ea i asuma toate obligaiile contractante cu buna-credina, n interesul societii, de ctre asociai, precum i acoperirea tuturor prejudiciilor suferite fr culpa sa, cu ocazia activitilor desfurate pentru administrarea treburilor societii.

14 Se prevede natura lucrului determinat, folosinei sau fructelor sale, natura ntreprinderii ori meseria sau profesiunea asupra creia asociaii au convenit s ncheie contractul, precum i denumirea societii civile create. 25 Se menioneaz, n cazul n care exista i un alt temei legal, actul normativ care prevede constituirea ei. 26 Activitatea pe care si-o propune s o desfoare societatea.

270

271

IV. ADMINISTRAREA SOCIETII 4.1. Administrarea societii se ncredineaz127.................................., n urmtoarele limite:......................................... 4.2. Actele eare se refer la modificri privind imobilele societii nu se pot face dect cu aprobarea tuturor asociailor. V. PARTICIPAREA LA BENEFICII i PIERDERI 5.1. Toi asociaii participa la beneficii i pierderi n raport cu aportul lor social. 5.2. Partea asociatului care aduce ca aport social numai prestaii n munca este egala cu cea a asociatului care a adus cel mai mic aport social. 5.3. Repartizarea beneficiilor i pierderilor se face128............................... VI. NCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Societatea nceteaz n urmtoarele cazuri: A) trecerea timpului pentru care a fost contractata129; B) desfiinarea obiectului sau realizarea scopului sau; C) alte cazuri prevzute de lege. 6.2. Patrimoniul societii se lichideaz dup ncasarea creanelor i plata datoriilor. 6.3. Activul i pasivul societii se mparte ntre asociai, proporional cu aportul social. VII CLAUZE FINALE 7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 7.2. Prezentul contract, mpreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezint voina prilor i nltur orice alta nelegere verbal dintre acestea, anterioara sau ulterioara ncheierii lui. 7.3. Prezentul contract s-a ncheiat intr-un numr de ............ Exemplare, cate unul pentru fiecare parte i .............. Exemplare pentru ................................. ASOCIAI
27

CONTRACTUL DE TRANZACIE
SECIUNEA I. NOIUNEA, CARACTERELE JURIDICE i
CONDIIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE TRANZACIE

1. Noiune

Contractul de tranzacie este un contract prin care prile termina un proces nceput sau prentmpina un proces ce se poate nate (art. 1704) prin concesii reciproce, constnd n renunri reciproce la pretenii sau n prestaii noi svrite ori promise deoparte n schimbul renunrii de ctre cealalt parte a dreptului care este litigios sau ndoielnic. Tranzacia presupune: Existena unui drept litigios si/sau ndoielnic Intenia prilor de a pune capt litigiului existent sau a prentmpina naterea unui litigiu Existena unor concesii reciproce. 2. Caractere juridice: Contract sinalagmatic - deci se poate cere rezoluiunea contractului pentru neexecutare de obligaii dar numai dac una din pri si-a asumat o obligaie nou pe care nu o execut. Contract cu titlu oneros i comutativ Contract consensual - cerina formei scrise prevzut de art. 1705, indiferent de valoare vizeaz numai dovada contractului i este cerut pentru a nu da natere unui proces mai greu. Proba cu martori -- admis dac exista un nceput de dovad scris sau preconstituirea sau conservarea cu neputin. 273

Administrarea societii se ncredineaz uneia sau mai multor persoane, asociai sau neasociai, n contract precizndu-se i limitele acordate administratorilor. 28 Se prevd perioadele n care se efectueaz repartizarea i plata lor. 29 n cazul n care societatea s-a constituit pe timp limitat.

272

Dac pentru o nstrinare legea prevede forma solemn -contractul de tranzacie - tot n forma solemna, sub sanciunea nulitii absolute (pentru tranzacia extrajudiciara). Pentru tranzacia judiciar - hotrrea judectoreasc de expedient suplinete cu prisosin forma notarial. Dac tranzacia produce efecte pur declarative - nu e necesar respectarea formei autentice, indiferent c e judiciar sau extrajudiciar. Condiii de validitate - se aplica regulile generale n materie de contracte. Capacitatea prilor - de dispoziie. Mandatarul - procura speciala. Obiect - nu bunuri scoase din circuitul civil. Scop - nu ilicit - nulitate absoluta Nulitatea contractului de tranzacie - art. 1712-1716 aplicaii ale regulilor generale n materie. Eroare - nu e cea asupra cuantumului prejudiciilor suferite. Se poate cere anularea tranzaciei ncheiat pentru executarea unui titlu nul (sau anulabil) sau alte cauze de ineficacitate, sau pentru stingerea unui proces soluionat printr-o hotrre definitiva, afar numai dac prile ar fi tratat n cunotina de cauz. Greelile aritmetice - nu sunt motive de anulare - dar trebuie rectificate (art. 1717). Nulitatea tranzaciei - se ntinde asupra ntregului contract. Dac tranzacia a avut ca obiect stingerea litigiului prin ho de expedient i ulterior se constata sau se pronun nulitatea tranzaciei - se anuleaz n consecina i ho de expedient. Interpretarea contractului - principiu - - renunrile la drepturi sunt de stricta interpretare. Art. 1709 - tranzaciile se mrginesc numai la obiectul lor i (art. 1710) numai la pricinile de care trateaz. 274

SECIUNEA
TRANZACIE

II.

EFECTELE

CONTRACTULUI

DE

1. Efecte extinctive - mpiedic prile s formuleze din nou pretenii cu privire la drepturile stinse sau recunoscute prin tranzacie. Are puterea unei hotrri definitive (art. 1711). Totui tranzacia este un contract civil obinuit - nu constituie titlu executoriu. Dac e consemnata intr-o hotrre de expedient sau intr-un act autentic susceptibil de executare silita se poate cere investirea ei cu formula necesara n vederea executrii silite. 2. Efecte declarative - recunoate drepturi preexistente i le consolideaz, punndu-le la adpostul unei contestaii judiciare (tranzacia non est titulus, ed tituli confessio). Din efectul declarativ rezult: Partea nu este succesorul n drepturi al celeilalte pri Produce efecte i pentru trecut, pana n momentul naterii drepturilor ce se consolideaz Nu poate servi ca just titlu pentru uzucapiunea de 10-20 ani, ntruct justul titlu trebuie s fie un act translativ de proprietate. Publicitatea imobiliar legea supune tranzacia transcrierii asupra drepturilor reale imobiliare. 3. Efecte constitutive sau declarative - n anumite cazuri pot fi ale tranzaciei. Cnd, n schimbul renunrilor fcute de cealalt parte, efectueaz sau promite anumite prestaii 4. Efectele relative -- potrivit principiului relativitii contractelor - nu produce efecte fata de teri. Mai mult, dei are efecte retroactive - nu produce efecte fata de terii care, nainte de tranzacie au dobndit drepturi asupra bunului litigios.

275

Probleme speciale privitoare la imobile -- precizri pentru ipoteza n care, n schimbul renunrilor fcute de o parte, cealalt parte transmite proprietatea unui imobil: Bunurile care fac parte din domeniu public nu pot fi nstrinate nici pe calea tranzaciei. Proprietatea terenului atribuit cf art. 18 alin. l art. 20 i art. 39 din legea 18/1991 - pentru care se interzice nstrinarea timp de 10 ani de la nceputul anului urmtor celui n care s-a fcut nscrierea proprietii - nu poate fi transmisa Cetenii strini i apatrizii nu pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor Contractul trebuie n forma autentica pentru nstrinarea unui teren Dac terenul e agricol n extravilan, nu se pune problema exercitrii dreptului de preempiune - pentru ca legea vizeaz doar nstrinarea prin vnzare.

MODEL DE CONTRACT DE TRANZACIE Art. 1. PRILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala.................. Cu sediul social n ........... , str ..............., nr......., bl ..... , et. ..., ap. ..., telefon.............Fax .................. nregistrata la .................... , sub nr.................., avnd cont de virament nr................ , deschis la Banca........................ i codul fiscal nr................. Reprezentata legal prin .................. avnd funcia de ............... Si Societatea Comerciala ................. Cu sediul social n ........... , str................ , nr......., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon ............ Fax ................. nregistrata la ................. , sub nr ............... , avnd cont de virament nr ...................., deschis la Banca ..............i codul fiscal nr ................, reprezentata legal prin ................. Avnd funcia de......................... Am convenit prin concesii reciproce s stingem litigiile dintre noi n legtura cu executarea contractelor comerciale prevzute la art. 2, n urmtoarele condiii: Art. 2. OBIECTUL TRANZACIEI Tranzacia are de obiect stingerea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr................ Privind contractele comerciale nr. .................... , aflate pe rolul instanelor de judecata .................... Potrivit contractelor menionate mai sus prile au una fata de cealalt urmtoarele obligaii: A) SC ............... Datoreaz ctre SC ................. Executarea prestaiei ce are ca obiect ....................... Pana la data............... Conform contractului nr./data ................. Prestaia nu a fost executata. B) SC............ Are de executat fata de SC ................ Obligaiile comerciale prevzute n contractul nr./data ........................... Obligaiile contractuale nu au fost executate. Art. 3. Ambele pri constatnd ca obligaiile prevzute mai sus nu mai pot fi executate la termen, am hotrt s renunam la

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Definiie. Caractere juridice. Condiii de validitate Efectele contractului de tranzacie

276

277

Probleme speciale privitoare la imobile - precizri pentru ipoteza n care, n schimbul renunrilor fcute de o parte, cealalt parte transmite proprietatea unui imobil: Bunurile care foc parte din domeniu public nu pot fi nstrinate nici pe calea tranzaciei. Proprietatea terenului atribuit cf art. 18 alin. l art. 20 i art. 39 din legea 18/1991 - pentru care se interzice nstrinarea timp de 10 ani de la nceputul anului urmtor celui n care s-a fcut nscrierea proprietii - nu poate fi transmisa Cetenii strini i apatrizii nu pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor Contractul trebuie n forma autentica pentru nstrinarea unui teren Dac terenul e agricol n extravilan, nu se pune problema exercitrii dreptului de preempiune - pentru ca legea vizeaz doar nstrinarea prin vnzare.

MODEL DE CONTRACT DE TRANZACIE


Art. 1. PRILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ................. Cu sediul social n ........... , str............... , nr......., bl ..... , et. ..., ap. ..., telefon ............ Fax .................. nregistrata la .................... , sub nr.................. , avnd cont de virament nr................ , deschis Ia Banca ....................... i codul fiscal nr ................ Reprezentata legal prin .................. avnd funcia de ............... Si Societatea Comerciala ................ Cu sediul social n ........... , str................ , nr......., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon ............ Fax .................. nregistrata la ................. , sub nr ............... , avnd cont de virament nr ...................., deschis la Banca ..............i codul fiscal nr................, reprezentata legal prin ................. Avnd funcia de......................... Am convenit prin concesii reciproce s stingem litigiile dintre noi n legtura cu executarea contractelor comerciale prevzute la art. 2, n urmtoarele condiii: Art. 2. OBIECTUL TRANZACIEI Tranzacia are de obiect stingerea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr................ Privind contractele comerciale nr. ...................., aflate pe rolul instanelor de judecata .................... Potrivit contractelor menionate mai sus prile au una fata de cealalt urmtoarele obligaii: A) SC ............... Datoreaz ctre SC ................. Executarea prestaiei ce are ca obiect ....................... Pana la data.............. Conform contractului nr./data ................ Prestaia nu a fost executata. B) SC............Are de executat fata de SC .................Obligaiile comerciale prevzute n contractul nr./data .......................... Obligaiile contractuale nu au fost executate. Art. 3. Ambele pri constatnd ca obligaiile prevzute mai sus nu mai pot fi executate la termen, am hotrt s renunam la

NOIUNI DE AUTOEVALUARE
Definiie. Caractere juridice. Condiii de validitate Efectele contractului de tranzacie

276

277

dreptul nostru de a cere executarea contractelor, fr vreo despgubire, indiferent dac una din pri este n culpa. Art. 4. Prin ncheierea prezentei tranzacii, declaram expres ca am lichidat definitiv orice pretenii din cele doua contracte, litigiile dintre noi fiind soluionate. Art. 5. DISPOZIII FINALE nscrisul constatator al prezentei tranzacii va servi la evidentele financiar contabile ale fiecrei pri. Oricare din pri se va putea nfia n ziua termenului naintea instanei ............. Pentru a cere nchiderea dosarelor nr. .................. Pe baza prezentului act. Redactata n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
A>

SOCIETATEA COMERCIALA X, SOCIETATEA COMERCIALA Y, MODEL NR. 2 CONTRACT DE TRANZACIE ncheiat astzi ................ La.................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D ................................ , domiciliat n ................................, str................................., nr .............., bloc .......... , scara .........., etaj.......... , ap..........Sector/jude........................ , nscut la data de (ziua, luna, anul) .............................................. n (localitatea) ............................... Sector/jude ......................... , fiul lui ............................ i al ....................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........., nr..................... , eliberat de ......................... , cod numeric personal .................................., n calitate de reclamant (), pe de o parte, i 1.2. D ............................... , domiciliat n ............................. , str ...................., nr......., bloc ..... , scara ......, etaj ......... , ap....... Sector/jude....................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... n (localitatea).............................. 278

Sector/jude ............... , fiul lui .....................i al .................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........ , nr. .......................... , eliberat de .................., cod numeric personal ..................... , n calitate de prt (), pe de alt parte, pri n procesul civil, dosar nr .................................. , aflat pe rolul judectoriei, tribunalului sau Curii de Apel............................. Cu termen de judecat la data de ......................... , avnd ca obiect ................................. n vederea ncheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacie, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Reclamantul va primi de la prt urmtoarele bunuri/suprafaa de teren de .................. Mp/ha, avnd ca vecini la N ..................... La S ................... La E .......................... i la V..................... , cu toate construciile ce se afl pe el i n a crui posesie va intra la data de ........................ 2.2. Prtul rmne n deplina proprietate i posesie asupra bunurilor/terenului agricol n suprafa de ...................., avnd ca vecini la N ......... , la S ............., la E .......... i la V .............. 2.3. Aceast nelegere scris, neviciat, reprezint voina liber a prilor, act pe care l depun la instana de judecat cu rugmintea de a fi consfinit printr-o hotrre judectoreasc definitiv (fr drept de apel), n temeiul art. 271-273 Cod procedur civil. III. CLAUZA PENAL 3.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti/daune-interese n valoare de ............................ ,
astfel......................................................................

IV. CLAUZE FINALE 4.1. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .......... Exemplare, din care cte unul pentru fiecare parte i unul pentru instana de judecat. RECLAMANT, 279 PARAT,

CONTRACTUL DE RENTA VIAGER


Renta viager este reglementata n dreptul nostru n art. 1639 i urm. Cod civil, fiind un tipic contract aleatoriu.

1. RENTA PERPETUA i RENTA VIAGER


Pe lng renta viager, a fost imaginata i renta perpetua, n scopul nlturrii mprumutului cu dobnda. O asemenea renta consta n nstrinarea unui bun i obinerea n loc a unor rente periodice, permanente. Renta viager este acel contract prin care o persoana (numita credirentier) nstrineaz, cu titlu oneros sau gratuit, un bun sau pltete o suma de bani unei alte persoane (numita debirentier), care se obliga s plteasc periodic o renta de bani credirentierului pn la decesul acestuia. Deci, prile, intr-un asemenea contract, sunt: credirentierul i debirentierul. Calitatea de credirentier o are orice persoan capabil de a face acte de dispoziie, deoarece contractul de renta viager este translativ de proprietate. Chiar daca acest contract nu a avut pn n prezent frecventa contractului de ntreinere, o analiza temeinica a lui se impune. Delimitare ntre renta viager i de ntreinere In aparen, aceste dou contracte se confund. Cu toate acestea, configuraia lor juridic este distinct. La contractul de ntreinere, debitorul se obliga s asigure creditorului ntreinerea pe viata (care consta n hrana, locuin, mbrcminte, medicamente etc.); Ia renta viager, debirentierul pltete periodic o renta. Aceasta nseamn c, la contractul de ntreinere, obligaia debitorului este de a face, pe cnd la renta viager, obligaia este de a da. n acest sens, 280

jurisprudena a decis c "cele doua contracte nu sunt identice, iar ceea ce le deosebete este natura obligaiei debitorului prestaiilor succesive. Astfel, contractul de ntreinere cuprinde o obligaie de a face, esenialmente personala, pe cnd contractul de renta viager cuprinde o obligaie de a da" . In timp ce renta se poate transmite altei persoane, creana de ntreinere, nu. Spre deosebire de ntreinere, renta poate fi urmrit de creditori, n sfrit, contractul de ntreinere este un contract nenumit, pe cnd contractul de renta viager este un contract numit.

2. CARACTERE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENTA


VIAGER
n principiu, renta viager se nfiineaz cu titlu oneros (art. 1639 Cod civil). Elementul aleatoriu const n durata de viata a credirentierului; daca va trai mult, atunci el va fi n ctig; dimpotriv, daca va trai mai puin, debirentierul va fi n ctig, n mod obinuit, contractul de renta viager este oneros. O renta viager ascunde o donaie deghizata atunci cnd renta a fost stipulata fictiv. Caracterul gratuit al contractului a fost prezumat de lege n cazul n care nstrinarea bunului, n schimbul rentei, s-a fcut n favoarea unui motenitor n linie dreapta, ceea ce va permite motenitorilor rezervatari s poat solicita reduciunea liberalitii. Cnd renta viager constituie o liberalitate, ea va trebui "sa fie revestit de formele cerute de lege pentru asemenea acte" (art. 1640 Cod civil ), ceea ce nseamn ca vor trebui ndeplinite condiiile de fond i de forma specifice liberalitilor. Renta, n acest caz, va trebui fcut n forma ceruta de legea donaiilor i testamentelor; ea va fi reductibila n cazul n care va depi cotitatea disponibila; nu va putea fi constituita n favoarea persoanelor incapabile de a primi donaie sau testamente (conform art. 808 Cod civil, este capabil 281

a primi prin donaii oricine este conceput n momentul donaiei; este capabil de a primi prin testament oricine este conceput n momentul morii testatorului). Cnd renta constituie o liberalitate (donaie sau testament), a crei valoare depete cotitatea disponibila, art. 844 Cod civil prevede ca "erezii rezervatari au facultatea de a executa aceste dispoziii sau de a abandona proprietatea cantitii disponibile". Tot o liberalitate va fi renta viager i n cazul n care este constituita n favoarea unui ter, care dobndete calitatea de credirentier. Practic, vom fi n prezenta unei stipulaii pentru altul, instituie neprohibit de lege. n ceea ce privete condiiile de fond, renta va trebui s ndeplineasc toate regulile prevzute pentru donaii, insa nu i condiiile de forma ale acestora, deoarece ne vom afla n prezenta unei donaii indirecte (art. 1642 alin. 2 Cod civil), n cazul acestor donaii, nu mai este necesara forma solemn. Contractul de renta viager are un caracter consensual. Creditorul rentei nstrineaz debitorului un bun mobil sau imobil, ceea ce echivaleaz cu o vnzare, iar renta pltit periodic reprezint preul vnzrii. Asemenea oricrei vnzri, proprietatea bunului se transfera de la o persoana la alta, prin simplul acord de voina al prilor. Aceasta determina caracterul consensual al rentei. Excluznd situaia prevzut de art. 1647 Cod civil, contractului de renta viager i se aplica, n general, regulile de la contractul de vnzare-cumprare. Cnd obiectul contractului de renta viager l formeaz un teren, actul trebuie s fie ntocmit n mod obligatoriu n forma autentic; daca este o construcie, este necesar doar un nscris, pentru a putea fi realizata procedura publicitii. Contractul de rent viager este translativ de proprietate. Fr a fi necesar tradiiunea bunului, transferul dreptului de proprietate are loc n momentul acordului de voina al prilor (situaie similar vnzrii). Asemenea vnztorului, credirentierul va beneficia de privilegiu] recunoscut n favoarea sa. 282

Daca renta este cu titlu gratuit, "ea nu este aleatorie, cci un contract, ca s fie aleatoriu, trebuie s prezinte acest caracter pentru ambele pri, n ce privete prestaiile lor reciproce". Legea permite nfiinarea rentei n favoarea mai multor persoane (art. 1643 Cod civil). Nu este posibil s se constituie o renta viager n favoarea unei persoane care ncetase din viata la data nfiinrii rentei. Nulitatea contractului va opera, chiar daca prile nu au cunoscut ca persoana n favoarea creia s-a constituit renta decedase. Contractul de renta viager este un contract cu executare succesiva.

3. CONDIII DE VALIDITATE
Sub aspectul capacitii, credirentierul s aib capacitatea de a dispune, deoarece renta viager este translativa de proprietate. Cnd renta este un titlu gratuit, desigur, persoana trebuie s aib capacitatea de dispoziie ceruta pentru ncheierea contractului de donaie sau a unui testament. n ceea ce privete consimmntul, se cer ntrunite condiiile de la contractul de vnzare-cumprare. Obiectul rentei viagere l poate constitui un bun mobil sau imobil, care se afla n circuitul civil, n prezent, vor putea forma obiectul rentei i terenurile agricole. Cauza contractului de renta viager trebuie s fie licit i moral.

4 EFECTELE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGER .


n cazul contractului de renta viager, legea a prevzut o excepie de drept comun, n sensul c, credirentierul nu va putea solicita niciodat rezoluiunea pentru neexecutare, ci numai executarea silita a contractelor (art. 1647 Cod civil) 283

5. OBLIGAIILE DEBIRENTIERULUI
A) Prima obligaie a debirentierului o constituie aceea de a oferi credirentierului garaniile stipulate n contract pentru garantarea plaii rentei i de a nu diminua aceste garanii. Astfel, debirentierul poate garanta cu o ipoteca, o fidejusiune etc. Plata rentei. N acest sens, art. 1646 Cod civil prevede ca persoana, n favoarea creia s-a constituit renta, cu titlu oneros, poate cere desfiinarea contractului, daca debirentierul nu ofer garaniile promise. Dispoziia cuprinsa n coninutul art. 1646 Cod civil nu se aplica contractului de renta viager cu titlu gratuit. Nerespectarea obligaiei de ctre debirentier permite credirentierului s solicite, prin justiie, desfiinarea contractului. Aceasta soluie va putea fi evitat dac, pn n momentul pronunrii hotrrii, debirentierul ofer toate garaniile. Cnd diminuarea garaniilor nu este culpabil debirentierului, nu va mai avea loc desfiinarea contractului. Daca are loc desfiinarea contractului, debirentierul va fi obligat s restituie toate bunurile primite de la credirentier. B) Plata rentei. Ct timp traiste credirentierul, debirentierul este obligat s plteasc renta la termenele stabilite. La decesul credirentierului, obligaia de plata a rentei nceteaz. Att timp cit renta viager are un caracter personal, "nu se transmite motenitorilor, iar urmrirea ei nu se poate face, n principiu, dect de creditor. Totui, atunci cnd este vorba de sume restante, neachitate pn la moartea creditorului, motenitorii si preiau creana n aceste limite i au dreptul s urmreasc sumele scadente la data morii". Dreptul la aciune, prin care se pretind ratele scadente, se va exercita n termenul general de prescripie de trei ani. Renta viager fiind un contract cu executare succesiva, termenul de prescripie se va calcula raportat la fiecare rata de renta n parte. 284

6. URMRIREA RENTEI VIAGERE DE CTRE CREDITORI


n cazul n care contractul de rent viager este un titlu oneros, renta este urmribila; ea nu ar putea fi declarata neurmribila de ctre pri, deoarece ar permite debitorilor de rea-credina s lezeze drepturile creditorilor, sustrgnd patrimoniul lor de la urmrire130. Dimpotriv, cnd renta a fost constituit cu titlu gratuit, art. 1650 Cod civil permite prilor s declare renta neurmribila din partea creditorilor aceluia care o primete. Prin aceasta, creditorii nu sunt prejudiciai, deoarece patrimoniul celui n cauza nu a fost afectat cu nimic. Cu toate acestea, art. 408 Cod civil dispune ca nu se vor putea urmri i sechestra, dect numai pentru datorii de alimente, de chirii sau alte creane privilegiate asupra bunurilor mobile, rentele viagere care s-au druit debitorului sub condiia de a nu se putea urmri. Instana va putea fixa cota-parte din renta viager care va putea fi urmrit sau sechestrat, cu ocazia producerii executrii silite. Daca renta viager cu titlu gratuit nu a fost declarata neurmribila de pri, atunci ea va putea fi urmrit de oricare creditor.
7. NCETAREA CONTRACTULUI DE RENTA VIAGER

n primul rnd, contractul de renta viager nceteaz prin moartea persoanei n favoarea creia s-a constituit renta, mplinirea termenului de prescripie extinctiva va duce la ncetarea rentei viagere, n cazul rentei cu titlu oneros, contractul se va stinge prin reziliere, atunci cnd debirentierul nu a oferit garaniile promise la ncheierea contractului.

30

Safta-Romano E., Contracte civile, Ed. Polirom, Iai, 1999, p. 56 285

CONTRACTUL DE NTREINERE 1. NOIUNE i CARACTERE JURIDICE


Contractul de ntreinere este acel contract prin care una din pri, numita ntreinut, transmite unul sau mai multe bunuri determinate ori o suma de bani (ori bunuri i bani) unei alte persoane, numita ntreintor, care se obliga s presteze ntreinere fie ntreinutului, fie unei alte persoane, numita beneficiar al ntreinerii, pn la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract oneros, dar poate fi i gratuit. De asemenea, contractul de ntreinere este un contract nenumit; n acest sens, instana suprema a statuat ca "Contractul prin care o persoana nstrineaz un bun al sau n schimbul obligaiei luate de ctre dobnditor de a o ntreine este un contract nenumit". Acest contract nu este reglementat de Codul civil sau de alte legi speciale, dar existena s a fost recunoscuta de jurisprudena i doctrina juridica. Contractul de ntreinere este bilateral, consensual i translativ de proprietate. Caracterul aleatoriu al creanei de ntreinere nu influeneaz insa caracterul patrimonial al aciunii n anularea contractului, pentru lipsa consimmntului la ntocmirea lui. In cazul pluralitii de creditori i debitori intr-un contract de ntreinere, obligaia de ntreinere care rezulta din convenie are un caracter indivizibil.

2. DEOSEBIREA CONTRACTULUI DE NTREINERE DE


ALTE CONTRACTE

Distincia dintre contractul de ntreinere i renta viager, vnzarea-cumprarea cu clauza de ntreinere sau donaia cu sarcina ntreinerii, uneori este destul de dificila, fapt 286

care l obliga pe judector s stabileasc cu exactitate natura raportului juridic dintre pri. Distincia fata de contractul de renta viager. Reglementat de Codul civil (art. 1639-1651), contractul de renta viager cuprinde obligaia asumata de credirentier de a nstrina un bun sau o suma de bani, n schimbul unei prestaii succesive n bani, pe care debirentierul o datoreaz pn la moartea sa. Principala deosebire ntre renta viager i contractul de ntreinere este ca, n vreme ce contractul de renta cuprinde o obligaie de a da, contractul de ntreinere se referitoare la o obligaie de a face (art. 1021-1295 i art. 1647 Cod civil). Daca renta viager poate fi urmrita de creditori, ntreinerea nu poate fi urmrit. In timp ce renta se poate transmite, creana de ntreinere este personala i intransmisibila. Daca renta viager este un contract numit, contractul de ntreinere este nenumit. Distincia fata de contractul de vnzare-cumprare. O asemenea confuzie poate s apar atunci cnd este nstrinat un bun n schimbul unei sume de bani i a ntreinerii. Faptul ca o persoana i nstrineaz bunul, chiar numai n schimbul ntreinerii, face ca raportul juridic s fie tot o forma a contractului de vnzare-cumprare, de care se deosebete, ntre altele, prin caracterul sau aleatoriu. De asemenea, atunci cnd are loc anularea sau rezoluiunea contractului de vnzare-cumprare, prile sunt obligate s restituie prestaiunile primite; o asemenea posibilitate nu apare n cazul contractului de ntreinere, "care este un contract cu prestaiuni succesive, iar rezilierea lui nu produce ca rezoluiunea, efecte pe trecut". n contractul de vnzare-cumprare cu clauza de ntreinere, obligaia principala este aceea n bani i subsidiara, aceea de ntreinere, iar n contractul de ntreinere, obligaia exclusiva ori principala este asigurarea ntreinerii. Spre deosebire de vnzare, n cazul contractului de ntreinere nu este necesara punerea n ntrziere i nici 287

acordarea unui termen de gratie. Clauzele obscure, nendoielnice, din cadrul contractului de ntreinere, se interpreteaz ntotdeauna n favoarea debitorului, pe cnd la vnzare asemenea clauze se interpreteaz mpotriva vnztorului131. n ceea ce privete cheltuielile contractului, n timp ce la vnzare, n absenta unei stipulaiuni contrare, ele sunt suportate de cumprtor, la contractul de ntreinere ele vor cdea n sarcina ambelor pri.) Distincia fata de contractul de donaie. Nu trebuie s se confunde contractul de ntreinere cu donaia propriu-zisa, sau cu donaia cu sarcina. In primul rnd, pentru a deosebi contractul de ntreinere de donaie, va trebui s se stabileasc intenia prilor care rezulta din coninutul contractului, precum i din mprejurrile de fapt. Nu exista donaie, ci un contract de ntreinere, in Situaia n care prile au convenit n scopul asigurrii unor avantaje reciproce. Situaia este delicata n cazul n care donaia este fcuta cu sarcina donatarului de a-1 ntreine pe donator sau o alta persoana. In cazul donaiei, prile ncheie contractul cu intenia de a face si, respectiv, de a primi o liberalitate.

suntem de prere ca nu poate fi ncheiat ntre ei nici contractul de ntreinere. De altfel, potrivit dispoziiilor Codului familiei, ntre soi exista o obligaie legala de ntreinere. Terul, n favoarea cruia poate fi ncheiat contractul de ntreinere, poate accepta sau refuza ntreinerea; dreptul de a cere desfiinarea contractului l are doar stipulantul, beneficiarul ntreinerii avnd doar posibilitatea s solicite executarea contractului. Consimmntul. Trebuie s fie liber, neviciat. Obiectul. Pot fi nstrinate prin contract bunuri mobile sau imobile (construcii i terenuri). Important este ca bunurile respective s se afle n circuitul civil. Cauza trebuie s fie licit i moral. Dac, de exemplu, se va stabili ca a fost ncheiat contractul de ntreinere n vederea nceperii sau meninerii unor relaii de concubinaj, atunci convenia va fi lovit de nulitate absolut. Forma. Fiind un contract consensual, este suficient acordul de voina al prilor pentru valabilitatea conveniei. Desigur, nimic nu mpiedica prile sa-si materializeze convenia intr-un nscris (autentic sau sub semntura privat). Daca insa, pentru nstrinarea bunului, legea impune o anumita forma, atunci, pentru valabilitatea contractului, va trebui ndeplinit aceasta forma. De exemplu, pentru nstrinarea terenurilor agricole, legea cere n mod expres forma autentica; cum legea fondului funciar are n vedere orice fel de nstrinare, nseamn ca forma autentica va trebui ndeplinita i n cazul contractului de ntreinere132.
12

3. CONDIII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE


NTREINERE
Capacitatea de a contracta. Ambele pri trebuie s aib capacitatea de a contracta, deoarece, prin contract, ntreinutul transmite dreptul de proprietate iar ntreintorul poate fi obligat la plata daunelor-interese, n cazul n care ar refuza sa-si execute obligaia. Att timp cit legea interzice vnzarea ntre soi, prin analogie,
131

Safta-Romano E., Contracte civile, Ed. Polirom, Iai, 1999, p. 58


288

Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL

289

4. EFECTELE CONTRACTULUI DE NTREINERE


Obligaiile ntrein torului Cea mai importanta obligaie a ntreintorului este aceea de acordare a ntreinerii n natura beneficiarului ntreinerii. Este posibil ca executarea n natura a obligaiei s nu se mai realizeze, fie pentru ca ambele pri decid, de comun acord, ca obligaia n natura s se transforme intr-o obligaie n bani, fie ca una dintre pri face imposibila executarea n natura (beneficiarul, prin refuzul nejustificat de a primi ntreinerea, sau debitorul culpabil, refuz s o mai acorde). n caz de neexecutare a obligaiei de ntreinere, creditorul acesteia are opiunea ntre a cere rezoluiunea contractului (art. 1021 Cod civil) sau executarea lui. ntruct executarea n natura a devenit imposibil, datorit culpei debitorului, instana, la cererea creditorului, poate stabili obligaia de ntreinere, pentru o suma de bani, pltibil la intervale stabilite de pri, sub forma unor prestaii periodice i cu titlu de despgubiri echivalente (art. 1075 Cod civil). n practica judiciara s-a hotrt ca nici creditorul i nici debitorul, invocndu-si propria lor culpa, nu pot cere transformarea obligaiei de ntreinere intr-o suma de bani pltibil periodic. S-a stabilit ca contractul de ntreinere, fiind supus numai dispoziiilor Codului civil, chiar daca transformarea n bani ar fi admisibila, pe durata executrii contractului, suma stabilita n bani nu va putea fi modificata, conform prevederilor art. 94 din Codul familiei, i nici pltit global, ci doar periodic, astfel cum au decis prile la ncheierea contractului. n principiu, ntreinerea va trebui executata la locul stabilit de pri sau la domiciliul persoanei ntreinute, daca nu s-a convenit altfel, n cazul n care, prin conduita sa, debitorul l obliga pe cel ntreinut sa-si schimbe domiciliul, n absenta altei convenii, creditorul poate cere instanei s transforme ntreinerea intr-o suma de bani pltibil periodic.
Beck, Bucureti, 2000. p. 113

Obligaiile ntreinutului A) Obligaia de a transmite ntreintorului dreptul de proprietate asupra bunului nstrinat (mobil sau imobil). Cnd ntreintorul a nceput executarea obligaiei sale, iar beneficiarul ntreinerii refuza s transmit dreptul de proprietate asupra bunului, ntreintorul va putea opta, fie pentru executarea contractului, fie pentru rezilierea lui. B) Obligaia de garanie contra eviciunii i a viciilor ascunse ale bunului nstrinat. Sub acest aspect, rmn valabile cele examinate la contractul de vnzare-cumprare .

5. REZOLUIUNEA CONTRACTULUI DE NTREINERE


n cazul contractului de renta viager, n principiu, nu este posibila rezoluiunea contractului pentru neexecutare (art. 1647 Cod civil). Se pune problema daca, n cazul contractului de ntreinere, se vor aplica, prin analogie, dispoziiile Art. 1647 Cod civil sau dispoziiile art. 1020-1021 Cod civil, conform crora creditorul poate recurge la executarea contractului sau la rezoluiunea lui pentru neexecutare. Contractul de ntreinere fiind sinalagmatic, oneros i aleatoriu, prevederile art. 1020 Cod civil, conform crora condiia rezolutorie este subneles ntotdeauna n contractele sinalagmatice n cazul n care una dintre pri nu-si executa obligaia, sunt aplicabile.) n cazul neexecutrii obligaiei de ntreinere, debitorul se afla de drept n ntrziere i nici nu i se poate acorda termen de gratie pentru plata; explicaia se gsete n faptul ca termenele de executare, n cazul contractului de ntreinere, au caracter esenial. n cazul rezoluiunii contractului de ntreinere, n urma napoierii imobilului creditorului, acesta va trebui s restituie debitorului impozitele i primele de asigurare pe care le-a achitat, deoarece sumele respective au lichidat doar sarcini ale proprietii133.
133

Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Beck, Bucureti, 2000. p. 122

290

291

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE NTREINERE ncheiat astzi .................. La...................................... 1. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D............................., domiciliat n.............................. , str. ......................... Nr.......... , bloc......, scara........ , etaj........, ap ......., sector/jude ............. , nscut Ia data de (ziua, luna, anul) .......................... n (localitatea) ........................ Sector/jude ....................................... , fiul lui ................. i al ..............., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......Nr ............. Eliberat de ...................., cod numeric personal ................................... , n calitate de ntreinut i creditor al obligaiei de ntreinere, pe de o parte, i 1.2. D.............................., domiciliat n ..................................., str....................... Nr ..............., bloc .......... , scara .........., etaj .......... , ap....... , sector/jude ........................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................ n (localitatea) ....................... Sector/jude................ , fiul lui...................i al......................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria........ Nr............. Eliberat de.................., cod numeric personal..........................., n calitate de ntreintor/dobnditor i debitor al obligaiei de ntreinere, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de ntreinere cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2. l. ntreinutul declar c transmite ntreintorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr .........Din blocul ......, scara ..... , etajul ..... , situat n str.........................Nr ........, apartament compus din ........... Camere de locuit i dependine, mpreun cu dreptul de proprietate asupra prtilor i dependinelor comune ale blocului, care, prin natura i destinaia lor, sunt n folosina comun a tuturor proprietarilor. 292

2.2. mpreun cu apartamentul se transmite i dreptul de folosin asupra terenului aferent acestuia, n suprafa de...... Mp, respectiv cota indiviz de .... % atribuit pe durata existenei construciei. 2.3. ntreinutul, creditor al obligaiei de ntreinere, i rezerv dreptul de habitaie viager asupra unei camere n suprafa de ............................... Mp cu acces la dependinele din apartamentul descris mai sus. III. OBLIGAIILE PRILOR 3.1. ntreinutul declar c: A) a dobndit apartamentul n baza contractului de ................... i a procesului-verbal de predare-primire nr........ /....../ ............ Din data de ..............., acte ncheiate cu ............Transcrise sub nr.......... / ........ de ................ ; B) declar pe proprie rspundere c apartamentul mai sus menionat este n ntregime n proprietatea sa, nefiind nstrinat sub nici o form altei persoane, pn la data ncheierii prezentului contract; C) este de acord cu dreptul de habitaie viager asupra camerei n suprafa de ......................Mp, cu acces la dependinele din apartamentul descris mai sus. 3.2. ntreintorul se oblig: A) s asigure ntreinutului n schimbul apartamentului primit, un trai decent prin: prepararea hranei, procurarea de obiecte de mbrcminte i nclminte, medicamente, asigurarea asistenei medicale, efectuarea cureniei n locuin etc.; B) s suporte toate cheltuielile necesare la decesul ntreinutului pentru nhumarea dup datinele cretineti. IV. RSPUNDEREA pentru EVICIUNE ASUPRA BUNULUI MOBIL 4.1. Creditorul declar sub sanciunea art. 1337 Cod civil urmtoarele date despre apartament: A) nu este grevat de sarcini; 293

B) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate public; C) este n proprietatea s din.................i pn n prezent, n mod legal i continuu; D) garanteaz pe debitorul obligaiei de ntreinere mpotriva oricror eviciuni. V. DURATA CONTRACTULUI 5.1. Prile sunt de acord cu prevederile prezentului contract i dobnditorul se oblig s-i presteze ntreinerea i cele necesare traiului, pe tot timpul vieii creditorului, fiind de acord cu dreptul de habitaie viager rezervat de acesta asupra camerei n suprafa de ................. Mp, cu acces la dependinele apartamentului. VI. PREUL CONTRACTULUI 6.1. Preul acestei nstrinri l constituie ntreinerea acordat de debitor pentru creditor pe tot restul vieii, precum i cheltuielile de nmormntare dup moartea acestuia. 6.2. ntreinerea se va acorda n natur i n bani astfel: A) n natur, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar nclzirii locuinei, procurarea de obiecte de mbrcminte i nclminte, medicamente, asigurarea asistenei medicale, efectuarea cureniei n locuin etc.; B) n bani, prin plata unei sume lunare care reprezint ....................... Din pensia minim pe care o primete ........................ , al crei cuantum se-va majora n raport cu majorrile pe care le va suferi pensia la care ne raportm. VII. CLAUZE FINALE 7.1. Taxele i impozitele ctre stat, aferente apartamentului ce face obiectul prezentului contract de ntreinere, sunt achitate la zi de creditor, astfel cum rezult din certificatul nr ................ din ........ Eliberat de ................. , urmnd ca de astzi, data autentificrii prezentului contract, s treac n sarcina dobnditorului, care suport taxa de timbru judiciar i onorariul notarului public. 294

7.2. Prile au evaluat obligaia de ntreinere la suma de Lei pe lun, exclusiv pentru stabilirea taxei de timbru. 7.3. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de........... Exemplare din care.............Astzi.............. , data semnrii lui. NTREINUT/CREDITOR Al obligaiei de ntreinere DOBNDITOR/DEBITOR Al obligaiei de ntreinere MODEL NR. 2 CONTRACT DE NTREINERE ncheiat astzi ................. La .................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D ............................. , domiciliat n ............................... , str................... Nr........ , bloc ..., scara ... etaj ......... , ap ........ , sector/jude ..................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................... n (localitatea) ....................... Sector/jude ....................... , fiul lui ...................... i al ..................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..... Nr.............. eliberat de................., cod numeric personal............................, n calitate de ntreinut i creditor al obligaiei de ntreinere, pe de o parte, i 1.2. D ..................................., domiciliat n ............................., str....................Nr ......... , bloc ........, scara .......... , etaj .......... , ap ........, sector/jude................. , nscut la data de (ziua, luna, anul) .......................... n (localitatea) ................. Sector/jude ......................., fiul lui .............. i al ......................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria..... Nr................... eliberat de ................, cod numeric personal ................................ n 295

calitate de ntreintor/dobnditor i debitor al obligaiei de ntreinere, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de ntreinere cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. ntreinutul transmite ntreintorului nuda proprietate asupra apartamentului nr.........., situat n str............................. Nr..........., blocul ..............., scara ............ , etajul ........... , din ................... , compus n ntregime din ..................... Camere de locuit i dependine, mpreun cu dreptul de coproprietate n cot indiviz de ........... %, asupra prilor i dependinelor comune ale imobilului, care prin natura i destinaia lor sunt n folosina tuturor proprietarilor. 2.2. ntreinutul transmite ntreintorului i dreptul de folosin asupra terenului aferent acestuia, n suprafa de ........Mp, adic cota indiviz de .... %, atribuit pe durata existenei construciei. 2.3. ntreinutul i rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului mai sus menionat. III. OBLIGAIILE PRILOR 3.1. ntreinutul declar c: A) apartamentul mai sus menionat este n ntregime proprietatea sa, conform contractului .................../ certificatului de motenitor...................Nr................. din ................ , nefiind nstrinat sub nici o form vreunei alte persoane, pn la data ncheierii acestui contract; B) apartamentul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate public; C) apartamentul nu face obiectul vreunui litigiu, nu este sechestrat i nici nu este grevat de sarcini, fiind n mod legal i continuu n proprietatea i posesia s de la data dobndirii i pn n prezent. 3.2. ntreintorul: A) i asum obligaia de ntreinere a ntreinutului pe tot timpul vieii, obligaie ce const din:........................................ 296

B) declar c a primit nuda proprietate de la ntreinut asupra apartamentului descris mai sus i este de acord cu prevederile prezentului contract; C) se oblig s presteze pentru ntreinut ntreinere i cele necesare traiului, la domiciliul su, pe tot timpul vieii sale, iar n caz de neexecutare a acestei obligaii este contient de aplicarea dispoziiilor articolului 1020-1021 Cod civil. IV. PREUL CONTRACTULUI 4.1. Preul contractului l constituie ntreinerea acordat de ntreintor pentru ntreinut pe tot restul vieii, dup care va suporta cheltuielile de nmormntare, potrivit obiceiului locului. 4.2. ntreinerea se va acorda n natur prin: asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar nclzirii locuinei n sezonul rece, obiecte necesare, mbrcminte, nclminte, la domiciliul ntreinutului ............................... V. CLAUZE FINALE 5.1. Transmiterea nudei proprieti asupra apartamentului se face de astzi, data autentificrii prezentului contract, fr ndeplinirea altei formaliti, dobnditorul intrnd n posesia i folosina apartamentului la data decesului ntreinutului. 5.2. Impozitele i taxele ctre stat, aferente apartamentului, ce face obiectul prezentului contract de ntreinere, sunt achitate la zi de ctre ntreinut, astfel cum rezult din certificatul fiscal nr. ......... / ............ , eliberat de Administraia financiar .................................. , urmnd ca de astzi, data autentificrii, s treac n sarcina dobnditorului obligaiei de ntreinere. 5.3. Prile au evaluat obligaia de ntreinere la suma de Lei pe lun, numai n scopul stabilirii taxei de timbru. 5.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .......... ... Exemplare din care ............ Astzi ............, data semnrii lui. NTREINUT/CREDITOR NTREINTOR/DEB1TOR 297

CONTRACTUL DE SCHIMB
1. CONSIDERAIUNI GENERALE

Art. 1405 Cod civil definete schimbul ca fiind acea convenie "prin care prile i dau respectiv un lucru pentru altul". Intr-adevr, aceasta definiie nu este completa i exacta, deoarece nu cuprinde ceea ce particularizeaz schimbul, de contractul de vnzare-cumprare. Schimbul este acel contract sinalagmatic prin care prile se obliga, fiecare, s transmit celeilalte dreptul de proprietate asupra unui bun, altul dect bani. n contractul de schimb, prile se numesc copermutani sau coschimbai.
2.CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE SCHIMB

A) Contractul de schimb este un contract consensual. Art. 1406 Cod civil prevede n mod expres: "Schimbul se face prin singurul consimmnt, ntocmai ca i vnzarea". De aici rezult faptul ca contractul de schimb se ncheie prin simplul acord de voina al prilor, rezulta urmtoarele consecine: - Cnd unul din bunurile schimbate este mobil, devin aplicabile dispoziiile art. 1909 Cod civil. - Cnd bunul schimbat este imobil, pentru realizarea opozabilitii fota de teri va fi necesara transcrierea actului, chiar cnd acesta este sub semntura privata. - Cnd obiectul schimbului l formeaz creanele, se aplica prevederile art. 1393 Cod civil (se va notifica debitorul schimbului). 298

n principiu, schimbul se realizeaz prin simplul consimmnt al prilor, dar, uneori, el trebuie materializat intr-un nscris, chiar autentic. Astfel, cnd obiectul schimbului este o construcie, chiar daca legea n-o prevede expres, va fi necesar s se ntocmeasc un nscris, chiar sub semntura privata, pentru a putea fi transcris, n acest sens, art. 1801 Cod civil prevede ca toate actele translative de bunuri i drepturi care pot fi ipotecate "se vor transcrie" la notariatele din raza cruia se afla imobilul, iar art. 1802 Cod civil prevede ca orice act de nstrinare (in care intra, desigur, i schimbul), nu se va putea opune terilor daca nu s-a fcut transcrierea. Or, transcrierea nu este posibila n absenta unui nscris. Daca obiectul schimbului l formeaz terenurile, este absolut necesar ca actul s fie ncheiat n forma autentica (art. 46, alin. l din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar). Sub acest aspect, contractul de schimb este solemn, n caz contrar, el va fi lovit de nulitate absoluta. B) Contractul de schimb are un caracter sinalagmatic, n sensul ca da natere la obligaii reciproce i interdependente n sarcina ambelor pri. C) Contractul de schimb are un caracter oneros, n sensul ca fiecare parte urmrete s obin un echivalent n schimbul obligaiei ce-si asuma. Este posibil ca bunurile care fac obiectul schimbului s nu aib aceeai valoare. Copermutantul, care primete bunul cel mai scump, va plti celuilalt o sulta, care constituie diferena de valoare. Problema care se pune este dac, intr-un asemenea caz, ne vom afla n prezenta unui contract de vnzare-cumprare sau a unui schimb. Din punctul nostru de vedere, totul depinde de ntinderea sultei, aa incit, daca "sulta ar fi att de disproporionata fata de valoarea lucrului, incit ar putea fi considerata ca obiectul principal al obligaiei uneia din pri"Al) atunci contractul va fi de vnzare, chiar daca prile 1au intitulat schimb. Daca diferena de valoare, ce va fi pltit, 299

este inferioara bunului schimbat, atunci contractul va fi considerat de schimb, n situaia n care ambele prestaii formeaz sume de bani, contractul va fi de schimb. D) Contractul de schimb este un contract comutativ, deoarece, la ncheierea lui, prile cunosc ntinderea prestaiilor la care se obliga. E) Contractul de schimb este translativ de proprietate. Dar pot forma obiectul schimbului i dezmembramintele dreptului de proprietate (uzufructul unui bun se poate schimba cu uzufructul altui bun; o servitute, cu o alta servitute etc.). Nu este posibil insa s se schimbe un bun, cu un fapt (de exemplu, cu o prestaie de servicii), n acest caz, nu va mai exista un schimb, ci un contract nenumit, cruia ii vor fi aplicabile regulile generale de la convenii. Poate fi schimbat un bun mobil cu un alt bun mobil; un bun imobil, cu un altul imobil mai multe bunuri mobile, cu unul imobil etc.
3.CONTRACTUL DE SCHIMB VNZARE CUMPRARE I CONTRACTUL DE

- cauza schimbului s fie licita; - bunurile schimbate s se afle n circuitul civil. Nu este posibila schimbarea lucrului altuia. De asemenea, contrar unor opinii, credem ca nu este posibil schimbul ntre soi; clauza rezolutorie este subneles la contractele de schimb; schimbul de imobile este supus procedurii transcrierii; garania pentru eviciune i vicii ascunse se aplica i schimbului, numai ca obligaia aparine ambelor pri. Deosebiri Daca la vnzare se pltete o suma de bani cu titlul de pre, la schimb se preda un alt bun, n locul celui dat. Cheltuielile schimbului vor fi suportate n pri egale de ambele pri (doar daca prile n-au stipulat altfel). Spre deosebire de vnzare, n cazul schimbului, clauzele obscure se vor interpreta conform regulilor de drept comun. Copermutantul nu beneficiaz de privilegiul prevzut de art. 1737 Cod civil, care aparine doar vnztorului. Cnd exista i obligaia plii unei sulte, sunt aplicabile prevederile referitoare la plata preului. Copermutantul, creditor al sultei, beneficiaz de privilegiul vizatorului. Un copermutant nu poate da n schimb bunul altuia, n acest sens, art. 1407 Cod civil prevede ca "atunci cnd Copermutantul constata ca celalalt nu este proprietarul bunului, nu poate fi constrns a preda pe cel de dnsul promis" . Eventual, daca a primit bunul n schimb, l va remite celui de la care 1-a primit. Copermutanii au obligaia s se garanteze reciproc contra eviciunii. Daca unul dintre ei a fost evins, conform art. 1408 Cod civil va putea cere daune-interese sau s solicite restituirea lucrului sau. Chiar daca art. 1408 Cod civil reglementeaz dreptul de opiune al copermutantului evins ntre plata despgubirilor civile i restituirea lucrului sau, credem ca nimic 301

Unii autori134 au considerat vnzarea ca fiind o modalitate a schimbului; n loc s se predea un alt bun, se pltete o suma de bani. Analogia schimbului cu vnzarea a fost avuta m vedere i de autorii Codului civil, care au prevzut ca: "Toate celelalte reguli prescrise pentru vnzare se aplica i la contractul de schimb". Ca i n cazul schimbrii, pentru validitatea schimbului este necesar s fie ntrunite urmtoarele condiii: - prile s aib capacitatea de a contracta; - consimmntul s nu fie viciat; - prile s aib calitatea de proprietar al bunurilor date m schimb;
Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Beck, Bucureti, 2000. p. 125
l vi

300

nu mpiedic, pe lng ntoarcerea bunului, s se plteasc i daune-interese, daca se va face dovada ca s-au produs prin eviciune. Care va fi situaia cnd eviciunea este parial? Atunci cnd eviciunea nu este att de grava, incit ar fi mpiedicat ncheierea contractului de schimb, nu se va putea cere restituirea lucrului. Se va putea cere doar contravaloarea prii din bunurile evinse. Copermutantul evins are dreptul s urmreasc bunul dat n schimb Ia oricine s-ar afla (cu meniunea ca, n cazul bunurilor mobile, sint Aplicabile prevederile art. 1909 Cod civil). Nu trebuie ateptat ca eviciunea s se consume. Cel ameninat cu eviciunea va putea exercita dreptul de opiune reglementat de art. 1408 Cod civil. Copermutanii se garanteaz nu numai contra eviciunii, ci i pentru vicii ascunse. ntoarcerea bunului dat n schimb, conform art. 1408 Cod civil se va realiza pe calea aciunii n rezoluiune. Schimbul de locuine constituie o aplicare a contractului de schimb, prin care se transmite reciproc de ctre titularii contractelor de nchiriere dreptul de folosina a unei locuine. Legislaia locativ reglementeaz att schimbul voluntar, cit i schimbul obligatoriu de locuine. Art. 26 din Legea nr. 5/1973 da posibilitatea locatarilor principali s fac schimb de locuine. In timpul procesului de divor, un so nu poate proceda la un schimb de locuina fr consimmntul celuilalt so; daca totui s-ar face schimbul, el va fi nul, iar contractele de nchiriere ncheiate n temeiul lui vor fi anulate. Schimbul obligatoriu este prevzut de art. 64 din Legea nr. 5/1973 i aparine exclusiv proprietarului.

MODEL DE CONTRACT
CONTRACT DE SCHIMB Intre subsemnaii: l.............Domiciliat n................i 2 .............. Domiciliat n ............ , a intervenit prezentul contract de schimb, care are urmtorul coninut: I. Eu, ........... Declar c dau n deplin proprietate i posesie domnului ........... Imobilul meu, situat n ............ Avnd ca vecini: N..... S......E........ V ...... Compus din: ....................... n schimbul acestui imobil am primit de la domnul ........ Imobilul proprietatea s din ........... Descris mai jos. Imobilul pe care 1-am dat domnului .............. Este liber de orice sarcini i garantez contra oricrei eviciuni totale sau pariale ce s-ar ivi. Domnul .......... Intr de drept i de fapt n stpnirea imobilului din momentul autentificrii prezentului contract cu dreptul de a ncasa chiria ncepnd cu data de ......... , imobilul fiind nchiriat cu contract de nchiriere nr........ , din...... Pn la data de ......... Situaie cunoscut de domnia s i pe care o accept). Imobilul 1-am dobndit prin motenire, potrivit certificatului de motenitor nr.......... Din ........... Eliberat de ............ (sau prin cumprare de la ............ Cu actul de vnzare-cumprare autentificat sub nr........... Din ........... De............. , act pe care 1am remis domnului................ II. Eu ........... Declar c am dat n deplin proprietate domnului ............ Imobilul situat n ............. Compus din ....................... Avnd ca vecini: N .......... S .......... E........... V. ............ Iar n schimb am primit imobilul descris la pct. I
303

302

Imobilul pe care-1 dau n schimb este liber de orice sarcinii garantez pe domnul ........... mpotriva oricrei eviciuni totale sau pariale. Domnul ........... Intr de fapt i de drept n stpnirea imobilului din momentul autentificrii acestui contract. Imobilul l am ca motenire de la ............ Dovad .............(sau 1-am cumprat de la ........... Cu act autentic nr ............. Din ...........) Act pe care l predau domnului................ Ambele pri declarm c suntem de acord cu acest schimb reciproc al imobilelor descrise mai sus, oricare ar fi valoarea lor i fr ca unul dintre noi s mai dea ceva celuilalt, reprezentnd o eventual diferen de pre, pentru c aa ne-am neles. Taxele cu redactarea i autentificarea acestui contract cad n sarcina ambelor pri, n mod egal. ncheiat astzi ..........n......... Exemplare. Semnturile prilor

MODEL NR. 2 CONTRACT DE SCHIMB ncheiat astzi............... La................................... . 1. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D .................................., domiciliat n ........................................... , str......................., nr ........, bloc .........., scara ......... , etaj .......... , ap.......... Sector/jude .................... , nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................ n (localitatea) .......................Sector/jude.............................., fiul lui................... i al .................... , posesorul buletinului (crii) de identitate seria .... , nr....................... , eliberat de ........................ , cod numeric personal ........................., n calitate de copermutant (coschimba) prim, pe de o parte, i 1.2. D ............................ , domiciliat n............................. , str. ............................. , nr ...... , bloc ...., scara ...., etaj ...., ap .......... Sector/jude .................. , nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................... n (localitatea) ........................ Sector/jude .................. , fiul lui ..................i al ...................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...... , nr............. , eliberat de..............., cod numeric personal .......................... , n calitate de copermutant (coschimba) secund, pe de alt parte, Au convenit s ncheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului l constituie schimbul urmtoarelor bunuri proprietatea copermutanilor (coschimbailor) 2.2. Copermutantul prim i copermutantul secund procedeaz la schimbul bunurilor prevzute la pct. 2.1. Astfel:

304

305

A) Copermutantul prim pred n proprietate deplin copermutantului secund urmtoarele bunuri 1): .......................... , a cror valoare este de.................................... Lei. B) Copermutantul secund pred n proprietate deplin copermutantului prim urmtoarele bunuri:.................................., a cror valoare este de........................ Lei. 2.3. Starea tehnic a bunurilor a fost constatat prin proceseverbale, semnate de ctre pri. 2.4. Fa de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezult nici o diferen i, ca atare, nu se datoreaz sult; l35 Sau Diferena rezultat este minor i Copermutantul creditor nu are nici o pretenie fa de Copermutantul debitor; Sau Rezult o diferen de........................................... (n cifre i n litere) lei, reprezentnd sulta pe care trebuie s o plteasc Copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) n termenul prevzut de prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Transmiterea proprietii asupra........................................... Are loc de azi, data autentificrii prezentului contract. 3.2. Bunurile ..................................................Se predau liber, n posesia i spre folosina fiecrui copermutant, la data plii restului de sult136, respectiv pn la data de IV. OBLIGAIILE PRILOR 4.1. Copermutanii (coschimbaii) au obligaia s predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel: A) Copermutantul prim la (locul unde se efectueaz predarea bunurilor) ................................... ,. In urmtoarele condiii:
Sum de bani ce se pltete pentru a compensa inegalitatea valoric dintre bunurile oferite reciproc n cadrul contractului de schimb. 36 n cazul n care se datoreaz sult.
!S

., i pe baza documentelor de mai jos ......................................................................... , B) Copermutantul secund la (locul unde se efectueaz predarea bunurilor) ............................ , n urmtoarele condiii: ............................................................................................. i pe baza documentelor de mai jos.............................................................. 4.2. Copermutanii.................................. i ................................. Au deplina proprietate asupra bunurilor dup predarea-primirea lor i dup plata sultei. 4.3. Ambele pri au obligaia de a garanta pentru eviciune i vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract. V. CLAUZA PENAL 5.1. Partea care ntrzie predarea/primirea bunurilor, n condiiile i la termenele prevzute n prezentul contract este obligat la plata unei penaliti de .......................... % pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de .................................% din aceast valoare. 5.2. Pentru orice ntrziere de plat a sultei, Copermutantul debitor trebuie s plteasc o penalitate de ....................% din suma datorat, dar nu mai mult dect valoarea creanei. VI. LITIGII 6.1. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti competente. VII. CLAUZE FINALE 7.1. Copermutanii (coschimbaii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract nainte de data prevzut n contract numai dac partea interesat obine acordul scris al celeilalte pri. 7.2. Acceptarea bunurilor se consider efectuat, iar acc-.i' D trec, reciproc, n proprietatea prilor, la data constatrii si.u n lor tehnice, prin procesele-verbale semnate de ambele pri. 307

306

7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de ncrcare-descrcare, manipulare, transport, precum i alte cheltuieli) se suport astfel137: .................................................... 7.4. Denunarea unilateral a contractului atrage, dup sine, daune-interese astfel: ............................................................ 7.5. n cazul nerespectrii, totale sau pariale, ori a executrii necorespunztoare a clauzelor contractuale, partea vinovat este obligat la plata urmtoarelor daune-interese: ............................ 7.6. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint voina ambelor pri i nltur orice alt nelegere verbal anterioar sau ulterioar ncheierii acestuia. Drept pentru care sa ncheiat prezentul contract de schimb, ntr-un numr de ................................ Exemplare, din care ..................................... (destinaia exemplarelor) astzi, data semnrii lui. COPERMUTANT PRIM, C OPERMUTANT SECUND,

BIBILIOGRAFIE
TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII
Babiuc V. - Riscurile contractuale n vnzarea comercial internaional, Ed. tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1982; Chirica D., Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, Chibac, Gheorghe; Bieu, Aurel. Drept civil. Contracte speciale. Editura Cartier, Chiinu, 2005. Deak F., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucureti 2007, Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediia a IlI-a actualizat i completat, Ed. Universul Juridic, Bucureti. 2001. Deak F. - Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Aclami, Bucureti, 1999; Dinu, Gh. Ghid juridic de procedura civila, Editura Europolis, Constanta, 2008 Dinu Gh., Drept civil-partea generala, Editura Ex Ponto Constanta 2002 Dinu Gh., Drept procesual civil, Editura Star Tipp, Slobozia 2007 Dogaru Ion - Contractul; consideraii teoretice i practice, Craiova, Ed. Scrisul romnesc, 1983; Hamangiu C., I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil, voi. III, Ed. AII, Bucureti, 1998, 309

137 Cheltuielile schimbului vor fi suportate n pri egale, de ambele pri (doar dac prile n-au stipulat altfel).

308

losif R. Urs, Smaranda Anghene, Drept civil, Contracte civile, Editura Oscar Prin, Ediia a IlI-a, voi. III, Bucureti, 2000, Macovei, Dumitru; Strible, Marius Sebastian. Drept civil. Contracte. Succesiuni. Editura Junimea, Iai, 2000. Motica, Radu; Moiu, Florin. Contracte civile speciale. Teorie i practic judiciar, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000. Nioiu Roberta - Teoria general a contractelor aleatorii, Ed. AII Beck, Bucureti, 2003; Poenaru Emil - Garaniile reale mobiliare, Ed. AU Beck, Bucureti, 2004; Puca N.; Stoian A., Drept civil. Contracte speciale -scheme, teste gril i practic judiciar, Ed. Pro Universitaria, Bucureti, 2006. Rducan G., Maravela G.T., Drept civil, Culegere de spee, Editura Juridica Bucureti 2000 Safta-Romano E., Contracte civile, Ed. Polirom, Iai, 1999, Stnciulescu, Liviu. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Editura ALL Beck, Bucureti, 2000. Toader C., Drept civil. Contracte speciale, Ed. AII Beck, Bucureti, 2003,; Toader. C Drept civil. Contracte speciale, ediia a Il-a, Editura C.H. Beck, Bucure;ti 2005 Toader Camelia - Eviciunea n contractele civile, Ed. AII, Bucureti; Trofimov, Igor. Drept civil. Contracte civile. Editura ARC, Chiinu, 2004. 310

uca F., Donaie, sponsorizare, ,mecenat, n RDC nr. 9/1998, Turianu C., Drept civil, Editura Universitara, Bucureti 2004, Voineag V. Teste gril pentru magistratur, avocatur i examenul de licen, Editura AII Beck, Bucureti 2004 STUDII. PUBLICAII PERIODICE. COMENTARII LA JURISPRUDEN Beleiu Gheorghe - Dreptul de preemiune reglementat prin Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, Dreptul nr. 12/1992, pag. 4 Chelaru Eugen - Dreptul de preemiune reglementat de Codul silvic - Dreptul nr. 6/1996, pag. 17 Sferdian Irina - Denunarea i rezilierea contractului de asigurare de bunuri, n Dreptul nr. 1/2004; Voicu Marin - Jurisprudena civil 2001 - 2003, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003; Voicu Marin Jurisprudena civil 2003 -- 2006, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003; Voinescu Valentin Consideraii privind regimul comunitar al asigurrilor, n Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/2005;

311