Sunteți pe pagina 1din 3

4.

SOLUII PENTRU DIMINUAREA ABANDONULUI COLAR


Abandonul scolar reprezinta unul dintre fenomenele de devianta scolara cu incidenta majora asupra integrarii socio-profesionale a elevilor. Studiul intreprins de CJAPP Deva releva o rata a abandonului scolar de 0.93 % ( 643 elevi ) la nivelul judetului Hunedoara. Scopul studiului intreprins a fost acela de a face o diagnoza a starii de fapt cu privire la fenomenul mentionat, al carui rezultat sa poata fi utilizat in stabilirea si implementarea unor strategii de prevenire si combatere a abandonului scolar la nivelul judetului. Situatia cauzelor care determina abandonul scolar poate fi ilustrata astfel: 1. Situatia financiara precara 2. Imigrarea in strainatate 3. Absenteismul Pornind de la analiza starii de fapt, vom incerca stabilirea unor strategii de interventie care vor avea in vedere, pe de o parte prevenirea abandonului scolar la elevii aflati in situatie de risc, iar pe de alta parte, recuperarea si reintegrarea in sistemul educational al celor aflati deja in situatia de abandon. Promovarea unor strategii reale de asigurare a accesului si mentinerii in sistemul educational constituie una dintre prioritatile CJAPP Deva. Dat fiind faptul ca studiul intreprins de noi deceleaza in principalurmatoarele categorii de cauze generatoare de discrepante in ceea ce priveste abandonul scolar: Situatia socio-economica precara inregistrata la nivelul judetului, mai ales in Valea Jiului Aspecte de natura pedagogica / educationala ( absenteismul scolar ) , Consideram ca, in aceasta situatie interventia intreprinsa de noi trebuie sa proneasca de la realizarea parteneriatului in educatie. De maxima importanta pentru reusita demersului educational consideram a fi crearea unui parteneriat intre Scoala, familie, comunitate, CJAPP, in care fiecare trebuie sasi asume roluri clar stabilite in functie de domeniul de competenta. Scopul modelului de parteneriat propus este acela de a crea o legatura si de a responsabiliza comunitatea / scoala / familia ca factori implicati direct in formarea elevilor in scopul prevenirii si combaterii abandonului scolar. Prezentul acord reprezinta un document ce isi propune sa creeze si sa oficializeze legatura tuturor partenerilor prin intermediul CJAPP ca institutie responsabila in asistenta psihopedagogica, in scopul eficientizarii scolarizarii la nivelul judetului Hunedoara. Este cert ca demersul impune corelarea unor strategii educationale in scopul mentinerii in sistem a elevilor aflati in aceasta situatie, cu strategii de asistenta sociala si sprojin financiar. Astfel, consideram ca actiunea de consiliere psihopedagogica trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte; 1. Modalitati de interventie La nivelul COMUNITATII Implicarea factorilor de decizie, autoritatile locale, servicii sociale, ONGurile firme, in actiunea de prevenire si combatere a abandonului scolar Actiunile CJAPP pot viza:

Informarea comunitatii cu privire la starea de fapt Atragerea atentiei asupra gravitatii si consecintelor in plan socio-econimic la nivelul judetului, dat fiind faptul ca abandonul datorat saraciei genereaza la randul sau saracie.Pregatirea scolara si profesionala deficitara creaza premise pentrurata ridicata a somajului si a situatiei financiare precare. Cei care abandoneaza scoala nu vor avea formatia morala si civica necesara rolului de parinte si a celui de cetatean al comunitatii. 2. Modalitati de interventie la nivelul FAMILIEI: Constituirea unor asociatii a parintilor cu copii aflati in situatia de risc / sau abandon scolar care sa vizeze Consiliere privind cariera; invatarea unor strategii de gasire a unui loc de munca; tehnici de rezolvare a situatiilor de criza ; strategii de monitorizare si gestionare a traseului educational al elevului Organizarea de targuri de oferte educationale in scopul informarii cu privire la variantele optime de scolarizare pentru elevi Targuri de Job-uri si orientarea parintilor spre cursuri de formare in calificarile de pe piata fortei de munca. Sprijin financiar sub forma de rechizite, imbracaminte, transport scolar al elevilor din mediul rural in mediul urban Realizarea de anchete sociale si acordarea de asistenta sociala dupa caz 3. Modalitati de interventie la nivel de SCOALA: Deoarece una dintre cauzele abandonului scolar este constituita de absenteism, strategiile de interventie trebuie sa vizeze si scoala, in principal in ceea ce privestecalitatea interventiei instructiv-educative, pertinenta continuturilor in raport cu trebuintele de invatare ale elevilor, relevanta metodelor si stilurilor didactice pentru situatiile cognitive ale elevilor, sistemul de evaluare, etc. Avand in vedere strategiile de interventie care se impun la nivel de scoala, de maxima importanta este consilierea psihopedagogica a profesorilor cu privire la aceasta categorie de elevi, precum si cursuri de formare care vizeaza cunoasterea si utilizarea proiectarii unor planuri de interventie individualizata si personalizata a elevilor. Familiarizarea profesorilor cu tehnici de invatare activa si interactiva Consiliere vocationala Managementul clasei de elevi Cunoasterea si utilizarea unor strategii de adoptare curriculara 4.Modalitati de interventie la nivel de ELEVI: Consiliere psihopedagogica individuala si de grup Testarea cu baterii de teste psihologice in scopul cunoasterii nivelului de dezvoltare intelectuala a profilului aptitudinal si de personalitate a elevilor Organizarea unor activitati de pregatire suplimentara pentru cei care manifesta dificultati de asimilare, precum si in cazul celor cu lacune in pregatire, datorita absenteismului. Deoarece, dincolo de cauzele decelate in urma studiului intreprins de noi, care releva in principal date de natura statistica, exista o multitudine de factori care concura la ajungerea in situatia de abandon scolar, consideram ca este necesara o cunoastere mai amanuntita , atat a elevilor, cat si a familiilor acestora.De aceea, in urmatorul pas al studiului

intreprins de CJAPP Deva, va avea in vedere o ancheta de teren realizata de echipa operativa a CJAPP, formata din psiholog, psihopedagog, asistent social, in colaborare cu scolile in care exista elevi cu abandon scolar sau risc de abandon, in scopul adaptarii strategiilor de interventie in functie de specificul zonal ( ex.in Hunedoara cauza principala a abandonului sunt absentele nemotivate, Valea Jiului este zona cu numarul cel mai mare de abandonuri ; mediul rural-urban.

S-ar putea să vă placă și