Sunteți pe pagina 1din 60

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.

208

REGULI REFERITOARE LA TRANSPORTUL MRFURILOR PERICULOASE PE DUNRE (ADN-D) Prin Decizia celei de-a 60-a sesiuni, n data de 23 aprilie 2002 (doc.CD/SES/60/45); Comisia Dunrii a adoptat Regulile referitoare la transportul mrfurilor periculoase pe Dunre (ADN-D) (doc.CD / SES / 60 / 44). Urmare adoptrii acestei Decizii, rile dunrene pot aplica aceste Reguli, ncepnd cu 01 ianuarie 2003. RILE MEMBRE ALE COMISIEI DUNRII DORIND s stabileasc de comun acord principii i reguli uniforme n scopuri : a) de cretere a siguran ei transporturilor interna ionale a mrfurilor periculoase pe cile navigabile interioare; b) de a contribui ntr-o manier eficient la protec ia mediului nconjurtor, prin prevenirea polurii care poate rezulta din accidentele i incidentele ce pot apare pe timpul acestor transporturi, i c) de a facilita opera iunile de transport i de a promova comer ul interna ional; AU CONVENIT cele ce urmeaz : Domeniul de aplicare 1. Prezentele Reguli se aplic transportului de mrfuri periculoase cu navele pe Dunre. Anexele prezentelor Reguli 1. Anexele la prezentele Reguli fac parte integrant din acestea. Orice referire la prezentele Reguli implic n acelai timp o referire la aceste Anexe. 2. Anexele con in : - Partea 1 : Dispozi ii generale - Partea 2 : Clasificare - Partea 3 : Lista mrfurilor periculoase, dispozi ii speciale i excep ii referitoare la transportul mrfurilor periculoase ambalate n cantit i limitate. - Partea 4 : Dispozi ii referitoare la utilizarea ambalajelor, cisternelor i mainilor pentru transportul n vrac. - Partea 5 : Proceduri de expediere - Partea 6 : Prevederi referitoare la construc ia ambalajelor, recipientelor mari pentru vrac (GRV), ambalajelor mari i cisternelor i ncercrile la care trebuie supuse.

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

- Partea 7 : Prevederi referitoare la ncrcarea,transportul, descrcarea i manipularea ncrcturii. - Partea 8 : Dispozi ii referitoare la echipaje, echipament, opera iuni i documente n sensul prezentelor Reguli, se n elege : - prin nav, o nav de naviga ie interioar sau o nav maritim; - prin mrfuri periculoase, materiile i obiectele petnru care Anexele la prezentele Reguli interzic transportul interna ional sau nu l autorizeaz dect n anumite condi ii; - prin transport interna ional de mrfuri periculoase, orice transport de mrfuri periculoase efectuat de o nav pe cile navigabile interioare de pe teritoriul a cel pu in dou ri; - prin Dunre, calea navigabil a Dunrii n sensul Conven iei de la Belgrad; - prin ci de naviga ie maritime, cile navigabile interioare care au legtur cu marea, care servesc n mod esen ial traficului de nave maritime i care sunt definite astfel n virtutea dreptului na ional; - prin societate de clasificare agreat o societate de clasificare agreat n conformitate cu Anexele, de ctre autoritatea competent a rii n care este eliberat certificatul de agrement; - prin autoritate competent, o autoritate sau un organism desemnat sau recunoscut ca atare n fiecare ar i pentru fiecare caz, conform prevederilor din prezentele Reguli; - prin organism de vizit, un organism nominalizat sau recunoscut de ctre ri n scopul inspectrii navelor n conformitate cu procedurile prevzute n Anexele la prezentele Reguli. Intrare n vigoare Prezentele Reguli cu Anexele lor sau pr i din Anexe pot fi aplicate ncepnd cu 01 ianuarie 2003. PARTEA 1 DISPOZI II GENERALE CAPITOLUL 1.1 Domeniul de aplicare Regulamentul precizeaz : - mrfurile periculoase al cror transport nu este autorizat; - mrfurile periculoase al cror transport este autorizat i condi iile impuse acestor mrfuri, n special n ceea ce privete :
Doina Munteanu aprilie 2008 2

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

- clasificarea mrfurilor inclusiv criterii de clasificare i metode corespunztoare de ncercare; - utilizarea ambalajelor; - utilizarea cisternelor; - procedurile de expediere; - prevederi referitoare la construc ia, testarea i aprobarea ambalajelor i cisternelor; - utilizarea mijloacelor de transport. CAPITOLUL 1.2 n prezentul Regulament se n elege prin : ADN Acordul European referitor la transportul interna ional al mrfurilor periculoase pe cile navigabile interioare; ADN-D Reguli referitoare la transportul interna ional al mrfurilor periculoase pe Dunre; ADN-R Reguli referitoare la transportul mrfurilor periculoase pe Rhin; ADR Acordul european referitor la transportul interna ional al mrfurilor periculoase pe cale rutier; Aerosol sau generator de aerosoli un recipient nerencrcabil, confec ionat din metal, sticl sau material plastic, care con ine un gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat, cu sau fr lichid, past sau o pudr i echipat cu un dispozitiv de prelevare care s permit mprtierea con inutului de particule solide sau lichide n suspensie ntr-un gaz, sau sub form de spum, past sau pudr sau cel pu in n stare lichid sau gazoas. Aparat de protec ie respiratorie (dependent de aerul ambiant) un aparat care protejeaz persoana care-l poart atunci cnd aceasta lucreaz ntr-o atmosfer periculoas, datorit unui filtru corespunztor de respira ie; Aparat de salvare un aparat respirator de protec ie uor de aezat, care acoper gura, nasul i ochii i care servete la ieirea dintr-o zon periculoas; Aparat respirator (autonom) un aparat care furnizeaz un aer respirabil, persoanei care-l poart, cnd aceasta lucreaz ntr-o atmosfer periculoas datorit unei rezerve autonome de aer sub presiune sau a unei alimentri exterioare printrun tub; Asigurarea conformit ii (materiale radioactive) un program sistematic de msuri, aplicat de o autoritate competent i care urmrete garantarea c dispozi iile ADN-D sunt respectate n practic; Asigurarea calit ii un program sistematic de controale i inspec ii, aplicat de toate organiza ile i toate organismele i care urmrete s dea o garan ie adecvat c prevederile de siguran cuprinse n ADN-D, sunt respectate n practic;
3

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Atmosfer exploziv un amestec de aer i de gaz, vapori sau cea inflamabili datorit condi iilor atmosferice, n care, dup inflamare, procesele de combustie se propag n ansamblul amestecului neconsumat; Autoritatea competent autoritatea/autorit ile sau orice alt/alte organism/organisme desemnate n fiecare Stat i n fiecare caz particular conform legisla iei na ionale; Nav o nav de naviga ie interioar sau o nav maritim; Nav de aprovizionare o nav cistern de tip N deschis cu o capacitate de 300 tone, construit i amenajat pentru transportul i livrarea la alte nave a produselor destinate exploatrii navelor; Nav cistern o nav destinat transportului mrfurilor n cisterne pentru ncrctur; Nav pentru deeuri uleioase o nav cistern de tip N deschis cu o capacitate de 300 tone, construit i amenajat pentru preluarea i transportul deeurilor uleioase i unsuroase care provin din exploatarea navelor; Bidon (canistr) un ambalaj din metal sau din plastic, cu sec iune rectangular sau poligonal, prevzut cu unul sau mai multe orificii; Bobin un dispozitiv din plastic, lemn, carton, metal sau din orice alt material convenabil, care este format dintr-un ax central i, dac este cazul, din pere i laterali la fiecare extremitate a axului. Obiectele i materialele trebuie s poat fi nfurate pe ax i s poat fi re inute pe acesta de ctre pere ii laterali; Butelie un recipient sub presiune transportabil cu o capacitate care s nu depeasc 150 l de ap; Cadru de butelii un ansmablu de butelii fixate ntre ele i legate printr-o tubulatur de colectare i transportate ca un ansamblu indisociabil; Caiet de ncrcare un caiet n care sunt consemnate toate activit ile legate de ncrcarea, descrcarea, cur irea, degazarea, descrcarea apelor rezultate din cur ire i preluarea i deversarea apelor de balast; Cutie un ambalaj cu fe e pline de form rectangular sau poligonal, din metal, lemn, placaj, lemn neprelucrat, carton, material plastic sau un alt material corespunztor. n aceste ambalaje se pot practica mici orificii care s uureze manipularea sau deschiderea cu condi ia ca acestea s nu compromit integritatea ambalajului pe timpul transportului. Rezervor mobil un aparat care trebuie s fie considerat ca un container cistern; Cal parte a navei, acoperit sau nu de panouri cu tambuchi, limitat n fa i in spate de pere i i destinat pentru depozitarea mrfurilor n colete sau n vrac; Cal (starea ei) : Descrcat : goal, dar mai con ine resturi de ncrctur; Goal : fr resturi de ncrctur (cur at)

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Rest de ncrctur marf lichid care rmne n cisterna pentru ncrctur sau n tubulatur dup descrcare fr a se utiliza sistemul de uscare; Carter al dispozitivului de protec ie contra incendiilor partea din dispozitiv a crei func ie principal const n formarea unei mantale corespunztoare a elementului de protec ie i care permite legtura mecanic la celelalte sisteme; Cartu cu gaz orice recipient nerencrcabil care con ine un gaz sau un amestec de gaz sub presiune. El poate fi prevzut cu o valvul. CEI Comisia Electrotehnic Intrna ional; CEVNI Codul European al Cilor Navigabile Interioare; Camera pompelor pentru ncrctur un spa iu de serviciu n care sunt instalate pompele pentru ncrctur i pompele pentru asanare a cisternelor pentru ncrctur, mpreun cu echipamentul lor de func ionare; ncrctura maxim admis (pentru GRV-urile flexibile) masa net maxim petnru transport petnru care a fost construit GRV-ul i pe care este autorizat s o transporte; ncrctor ntreprinderea care ncarc mrfurile periculoase ntr-o nav, ntr-un vehicul rutier sau ntr-un container mare; Clas de temperatur clasificarea gazelor inflamabile i a vaporilor de lichide inflamabile dup temperatura lor de autoinflamare precum i a echipamentelor electrice destinate pentru utilizare n atmosfere explozive dup temperatura maxim a suprafe elor exterioare; Cod IMDG Codul maritim interna ional al mrfurilor periculoase; Consilier de siguran persoana care are responsabilitate n ceea ce privete prevenirea riscurilor asociate transportului de mrfuri periculoase i care este desemnat de o ntreprindere a crei activitate este de transport a mrfurilor periculoase pe cile navigabile interioare sau care efectueaz opera iuni de ambalare, ncrcare, umplere sau descrcare a mrfurilor periculoase; Container de gaz cu elemente multiple (CGEM) un mijloc de transport care cuprinde elemente legate ntre ele printr-o conduct de colectare i montare pe un cadru; Deeuri materiale, solu ii, amestecuri sau obiecte care nu pot fi utilizate ca atare, dar care sunt transportate pentru a fi retratate, depozitate ntr-o instala ie de preluare a gunoaielor sau neutralizate prin incinerare sau print-o alt metod; Detector de gaze inflamabile un aparat care permite msurarea oricrei concentra ii semnificative de gaz inflamabil provenit de la ncrctur, sub limita inferioar de explozie, i care indic n mod clar prezen a concentra iilor superioare; Recipient mare pentru vrac (GRV) un ambalaj mobil rigid sau flexibil; Grupe de ambalare : Grupa I materii foarte periculoase; Grupa II materii mediu periculoase;
Doina Munteanu aprilie 2008 5

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Grupa III materii uor periculoase. Manual de testri i de criterii manual de testri i criterii, publicat de ONU; Mrfuri periculoase materiile i obiectele al cror transport este interzis de ADN-D sau autorizat numai n condi ii special prevzute; Numr ONU sau NoONU numr de indentificare, din patru cifre, a materiilor sau obiectelor, extras din Regulamentul ONU; Oxigenmetru un aparat care permite msurarea oricrei diminuri semnificative a con inutului de oxigen din aer; Plan de securitate n caz de avarie planul care cuprinde compartimentele etane la ap care servesc ca baz de calcul a stabilit ii n caz de gaur de ap, indica ii referitoare la dispozitivele de echilibru n caz de pericol datorat ptrunderii apei precum i orice dispozitive de nchidere care trebuie inute nchise pe timpul naviga iei; Plan de stabilitate n caz de avarie un plan care indic repartizarea compartimentelor etane care se iau n considerare pentru calculul de stabilitate, msurile ce se iau pentru a compensa pericolul datorat ptrunderii apei i dispozitivele de nchidere care trebuie men inute nchise pe timpul ct nava se afl n mar; Culegerea BC culegere de reguli practice petnru siguran a transportului mrfurilor solide n vrac a Organiza iei Maritime Interna ionale; RID Regulamentul cu privire la transportul interna ional feroviar al mrfurilor periculoase; SOLAS Conven ia Interna ional pentru salvarea vie ii umane pe mare, 1974, aa cum a fost modificat; Transport schimbarea locului mrfurilor periculoase inclusiv opririle impuse de condi iile de transport i inclusiv sta ionarea mrfurilor periculoase n nave, vehicule, cisterne i containere impus de condi iile de trafic nainte, pe timpul i dup schimbarea locului. Tipuri de nave : Tipul G o nav cistern destinat transportului de gaze sub presiune sau n stare refrigerat; Tipul C o nav cistern cu nveli dublu destinat transportului de mrfuri lichide; Tipul N o nav cistern destinat transportului de mrfuri lichide; CAPITOLUL 1.3 Persoanele care sunt angajate de companiile a cror activitate cuprinde transportul mrfurilor periculoase, trebuie s fie formate conform cu cerin ele din domeniul de activitate i cu responsabilit ile ce le revin.
6

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Dup func ia i responsabilit ile fiecrei persoane, formarea trebuie s cuprind n principal urmtoarele : Pregtire general; Formare specific; Formare n materie de siguran ; Formare referitoare la clasa 7. CAPITOLUL 1.4 OBLIGA II DE SIGURAN A INTERVENIEN ILOR Msuri generale de siguran Intervenien ii n transportul mrfurilor periculoase trebuie s ia msurile corespunztoare de siguran func ie de natura i amploarea pericolelor previzibile n scopul evitrii daunelor i, dup caz, minimizarea efectelor lor. Cnd siguran a public risc s fie pus direct n pericol, intervenien ii trebuie s anun e imediat for ele de interven ie i de siguran i trebuie s le pun la dispozi ie informa iile necesare pentru ac iunea lor. Obliga ii ale principalilor intervenien i Expeditor S se asigure c mrfurile periculoase sunt clasificate i autorizate la transport conform ADN-D; S furnizeze transportatorului toate informa iile i, dup caz, documentele de transport i documentele de nso ire (autoriza ii, aprobri, notificri, certificate, instruc iuni scrise, etc); S nu utilizeze dect ambalaje, ambalaje mari, recipiente mari pentru vrac (GRV) i cisterne aprobate i apte pentru transportul mrfurilor periculoase respective i care poart mrcile prevzute de ADN-D i s nu utilizeze dect navele sau navele-cistern aprobate i apte pentru transportul mrfurilor periculoase respective; S respecte prevederile referitoare la modul de expediere i la restric iile de expediere; S supravegheze pentru ca cisternele goale, necur ate i nedegazate sau vechiculele rutiere, marile containere i micile containere pentru vrac goale, necur ate, s fie marcate i etichetate conform prevederilor i ca cisternele goale, necur ate s fie nchise i s prezinte aceleai garan ii de etaneitate ca i atunci cnd sunt pline.

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Transportator S verifice ca mrfurile periculoase de transportat s fie autorizate conform ADND; S se asigure c la bord se afl documenta ia prevzut; S se asigure vizual c nava i ncrctura nu prezint defecte evidente, crpturi sau fisuri, precum i de lipsa echipamentelor i dispozitivelor; S verifice ca navele s nu fie suprancrcate; S se asigure c echipamentele prevzute n instruc iunile scrise petnru comandant, se afl la bordul navei; S se asigure c sunt ndeplinite cerin ele referitoare la semnalizarea navei; S se asigure c pe timpul ncrcrii, transportului, descrcrii i a oricrei alte manipulri a mrfurilor periculoase n cale sau n cisterne pentru ncrctur, sunt respectate prevederile speciale; Destinatar S efectueze, n cazurile prevzute de ADN-D, opera iunile de descrcare a navelor; S efectueze, n cazurile prevzute de ADN-D, cur irea i decontaminarea navelor; S supravegheze ca odat descrcate, cur ate i decontaminate, containerele, vechiculele i vagoanele s nu mai poarte semnalizarea de pericol; S se asigure c att n prova ct i n pupa navei, sunt prevzute mijloace corepunztoare pentru evacuare n caz de urgen ; S se asigure, n cazurile prevzute de ADN-D, c pe conducta de retur sau de echilibru este instalat un dispozitiv de protec ie contra incendiilor care s protejeze nava mpotriva detona iilor i a flcrilor provenite de la uscat; S se asigure c garniturile care sunt puse la dispozi ie pentru etanarea racordurilor ntre tubulatura de ncrcare i de descrcare a navei i uscat, sunt confec ionate dintr-un material care nu este atacat de ncrctur, nu cauzeaz descompunerea acesteia i nu provoac reac ii novice periculoase cu aceasta; S se asigure c pe toat durara ncrcrii sau descrcrii este asigurat o supraveghere permanent i corespunztoare; Obliga ii ale altor intervenien i ncrctor Nu trebuie s transmit transportatorului dect mrfurile periculoase autorizate la transport conform ADN-D; Trebuie s verifice cu ocazia livrrii la transport a mrfurilor periculoase ambalate sau a ambalajelor goale necur ate, dac ambalajul acestora este deteriorat;

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Trebuie s respecte prevederile speciale referitoare la ncrcarea i manipularea mrfurilor periculoase, cu ocazia ncrcrii acestora ntr-o nav, un vehicul, un vagon, un container mare sau mic; Trebuie ca dup ncrcarea mrfurilor periculoase ntr-un container, s respecte prevederile referitoare la semnalizarea de pericol a acestuia; La ncrcarea mrfurilor periculoase n colete, trebuie s respecte interdic iile de ncrcare n comun, innd seama de mrfurile periculoase deja existente n nav, vehicul sau container mare, precum i prevederile referitoare la separarea mrfurilor alimentare, alte obiecte pentru consum sau alimente pentru animale; Trebuie s se asigure c att n prova ct i n pupa navei sunt prevzute mijloace corespunztoare pentru evacuare n caz de urgen ; Trebuie s asigure conductorilor de nave, aparatele i echipamentele suplimentare de protec ie cerute n instruc iile scrise; Ambalor S respecte prevederile referitoare la condi iile de ambalare i ambalare n comun; S respecte, la pregtirea coletelor pentru transport, prevederile referitoare la marcarea i etichetarea de pericol a coletelor. Persoana care asigur umplerea cisternelor Referitor la umplerea cisternelor nainte de umplerea cisternelor, trebuie s se asigure c acestea i echipamentul lor se afl n bun stare tehnic; S se asigure c data pentru urmtoarea testare a cisternelor nu a fost depit; S nu umple cisternele dect cu mrfurile periculoase autorizate la transportul n acestea; La umplerea cisternelor, s respecte dispozi iile referitoare la compartimetele alturate; La umplerea cisternelor, s respecte procentul maxim de umplere sau masa maxim admis de con inut pe litru de capacitate petnru mrfurile de umplere; Dup umplerea cisternelor, s verifice etaneitatea dispozitivelor de nchidere; S supravegheze ca reziduurile periculoase ale mrfurilor de umplere s nu rmn pe exteriorul cisternelor; La pregtirea mrfurilor periculoase pentru transport, s verifice dac sunt aplicate etichetele de pericol prevzute prin ADN-D. Referitor la ncrcarea mrfurilor soide n vrac n vehicule, vagoane sau containere nainte de ncrcare, s se asigure c vehiculele, vagoanele i containerele i dup caz, echipamentul acestora, sunt n bun stare tehnic i c transportul n vrac al acestor mrfuri periculoase este autorizat;

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Dup ncrcare, s verifice dac sunt aplicate etichetele de pericol prevzute prin ADN-D. Referitor la umplerea cisternelor S se asigure, nainte de umplere, c aparatele i echipamentele suplimentare de protec ie cerute prin informa iile scrise, sunt furnizate conductorului; nainte de ncrcarea cisternelor trebuie verificat lista de control; Cisternele pentru ncrctur nu trebuie umplute dect cu mrfurile periculoase admise n acestea; n cazul transportului mrfurilor al cror punct de topire este mai mare sau egal cu 0C, trebuie, dac este cazul, s se pun la dispozi ie o instruc iune de nclzire; Trebuie s se asigure, c la ncrcare, declanatorul dispozitivului automat permite evitarea unei supraumpleri prin ntreruperea liniei electrice; Trebuie s se asigure c att n prova ct i n pupa navei sunt prevzute mijloace corespunztoare pentru evacuare n caz de urgen ; Trebuie s se asigure c pe conducta de retur sau de echilibrare a gazului exist un dispozitiv de protec ie mpotriva incendiului care s protejeze nava mpotriva detona iilor i a flcrilor care provin de la uscat. S se asigure c debitele de ncrcare corespund instruc iunilor de ncrcare i c presiunea la punctul de trecere de la conducta de retur sau de evacuare a gazului nu este mai mare dect presiunea de deschidere a supapei de degajare de mare vitez. Referitor la ncrcarea mrfurilor periculoase solide n vrac n nave nainte de ncrcare, s se asigure, c aparatele i echipamentele suplimentare de portec ie cerute prin instruc iunile scrise, sunt furnizate conductorului; Nu trebuie ncrcate pe nav dect mrfurile periculoase al cror transport n vrac pe nav, este autorizat; S se asigure c att n prova ct i n pupa navei, sunt prevzute mijloace corespunztoare pentru evacuare n caz de urgen ; Persoana care exploateaz un container cistern sau o cistern mobil S respecte prevederile referitoare la construc ia, echipamentul, testarea i marcarea cisternelor; ntre inerea cisternelor i a echipamentelor lor s se fac astfel nct s garanteze faptul c atunci cnd containerul-cistern i cisterna mobil sunt supuse solicitrilor normale de exploatare, s rspund prevederilor ADN-D, RID i a Codului IMDG, pn la urmtoarea testare; S supravegheze c s-a efectuat un control excep ional cnd siguran a rezervorului i a echipamentelor sale poate fi compromis printr-o repara ie, o modificare sau un accident.
Doina Munteanu aprilie 2008 10

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

CAPITOLUL 1.5 REGULI SPECIALE, DEROGRI Acorduri bilaterale i multilaterale Autorit ile competente ale rilor membre ale Comisie Dunrii pot conveni direct ntre ele, n ceea ce privete autorizarea anumitor transporturi pe teritoriul lor prin derogare temporar de la prevederile ADN-D, cu condi ia totui ca siguran a s nu fie compromis. Durata derogrii temporare nu trebuie s depeasc cinci ani, de la data intrrii sale n vigoare. Derogarea temporar expir automat n momentul intrrii n vigoare a unei modificri pertinente a prezentelor Reguli. Autoriza ii speciale referitoare la transportul n nave cistern Autoritatea competent are dreptul s elibereze la un transportator sau la un expeditor, autoriza ii speciale pentru transportul interna ional n nave cistern a materialelor periculoase inclusiv a amestecurilor, al cror transport n nave cistern nu este autorizat conform prevederilor prezentului Regulament Autoriza ia special este valabil pentru rile membre ale Comisiei Dunrii pe teritorul crora are loc transportul, innd seama de prevederile care sunt men ionate pentru aceasta, timp de doi ani, fr abrogri anterioare. Cu acordul autorit ilor competente ale acestor ri membre ale Comisiei Dunrii, autoriza ia special poate fi rennoit pentru o perioad de maxim un an. CAPITOLUL 1.7 PREVEDERI GENERALE REFERITOARE LA CLASA 7 ADN-D stabilete norme de siguran care men in, la un nivel acceptabil, riscurile radiologice, riscurile critice i riscurile termice la care sunt expuse persoanele, bunurile i mediul nconjurtor datorit transportului de materii radioactive. ADN-D se aplic transportului de materii radioactive pe Dunre inclusiv transporturilor secundare care utilizeaz materii radioacive. Transportul include toate opera iunile i condi iile asociate manipulrii materiilor radioactive, construc ia ambalajelor, cum ar fi fabricarea lor, ntre inerea i repararea lor i pregtirea, expediarea, ncrcarea, trimiterea coletelor inclusiv depozitarea lor pe timpul tranzitului, descrcarea i recep ia la locul de destina ie final. La normele de performan din ADN-D se aplic un amendament care se caracterizeaz prin trei grade generale de severitate : Condi ii de transport obinuite (fr incidente); Condi ii normale de transport (incidente minore);
Doina Munteanu aprilie 2008 11

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Condi ii accidentale de transport. Transportul materiilor radioactive trebuie s se desfoare dup un program de protec ie radiologic, care este un ansamblu de dispozi ii sistematice, al crui scop este de a proceda n aa fel nct msurile de protec ie radiologic sunt luate n considerare aa cum se cuvine. n materie de transport, protec ia i siguran a trebuie s fie optimizate, astfel nct valoarea propor iilor individuale, numrul de persoane expuse i probabilitatea de a suferi o expunere, s fie men inute ct mai jos este rezonabil posibil, innd seama de factorii economici i sociali i propor iile individuale efective trebuie s fie inferioare limitelor propor iilor pertinente. Trebuie adoptat un demers riguros i sistematic, innd seama de interac iunile dintre transport i alte activit i. Programe de asigurare a calit ii, bazate pe norme interna ionale, na ionale sau alte norme acceptabile pentru autoritatea competent, trebuie s fie stabilite i aplicate pentru proiectarea, construc ia, metodele de ncercare, stabilirea documentelor, utilizarea, nte inerea i inspec ia tuturor materiilor radioactive sub form special, tuturor materiilor radioactive uor dispensabile i tuturor coletelor i opera iunilor de transport i de depozitare n tranzit, pentru garantarea conformit ii cu dispozi iile aplicabile din ADN-D. CAPITOLUL 1.8 MSURI DE CONTROL I ALTE MSURI DE SPRIJIN CARE VIZEAZ RESPECTAREA PREVEDERILOR DE SIGURAN rile garanteaz, c un procent reprezentativ din transporturile de mrfuri periculoase pe Dunre, este supus controalelor n scopul verificrii respectrii prevederilor referitoare la transportul mrfurilor periculoase. Pentru a efectua aceste controale, rile utilizeaz lista de control care va fi elaborat de Comisia Dunrii. Controalele sunt efectuate prin sondaj i acoper, pe ct posibil, o mare parte din sectorul de Dunre. Controalele pot fi efectuate n ntreprinderi, cu titlu preventiv, sau cnd au fost constatate infrac iuni pe timpul transportului care pot pune n pericol siguran a. Dac este cazul i cu condi ia ca aceasta s nu constituie un pericol pentru siguran , se pot lua eantioane din produsele transportate n vederea examinrii lor n laboratoarele desemnate de autorit ile competente. Fiecare ntreprindere a crei activitate cuprinde transportul mrfurilor periculoase pe Dunre sau opera iuni de ambalare, ncrcare, descrcare aferente acestui transport, trebuie s desemneze unul sau mai mul i consilieri de siguran pentru transportul mrfurilor periculoase, care trebuie s ajute la prevenirea riscurilor pentru persoane, bunuri sau mediul nconjurtor, inerente acestor activit i. Sub responsabilitatea
Doina Munteanu aprilie 2008 12

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

conductorului ntreprinderii consilierul are ca misiune esen ial de a utiliza toate mijloacele i de a promova orice ac iune, n limitele competen elor ntreprinderii, n scopul de a uura executarea acestor activit i cu respectarea dispozi iilor aplicabile i n condi ii optime de siguran . Atribu iile consilierului sunt urmtoarele : verificarea respectrii prevederilor referitoare la transportul mrfurilor periculoase; consilierea ntreprinderii pentru opera iunile referitoare la transportul mrfurilor periculose; asigurarea redactrii unui raport anual petnru conducerea ntreprinderii sau, dup caz, pentru o autoritate public local, cu privire la activit ile acestei ntreprinderi referitoare la transportul mrfurilor periculoase. Raportul este pstrat timp de 5 ani i este pus la dispozi ia autorit ilor na ionale, la cererea lor. Atribu iile consilierului cuprind, n plus, n special verificarea practicilor i procedurilor urmtoare referitoare la activit ile n cauz : procedurile referitoare la respectarea prevederilor referitoare la identificarea mrfurilor periculoase transportate; practica ntreprinderii referitoare la luarea n considerare a oricror cerin e speciale la achizi ia mijloacelor de transport; procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate pentru transportul mrfurilor periculoase sau petnru opera iunile de ncrcare sau de descrcare; faptul c angaja ii n domeniu din ntreprindere au primit o formare corespunztoare i c aceast formare a fost nscris n dosarul lor; punerea n aplicare a procedurilor de urgen corespunztoare n caz de incidente sau accidente care pot pune n pericol siguran a pe timpul transportului de mrfuri periculoase sau pe timpul opera iunilor de ncrcare (descrcare); efectuarea de analize i, dac este necesar redactarea rapoartelor referitoare la accidentele, incidentele sau infrac iunile grave constatate pe timpul transportului de mrfuri periculoase sau pe timpul opera iunilor de ncrcare/descrcare; aplicarea msurilor corespunztoare petnru a evita repetarea accidentelor, incidentelor i infrac iunilor grave; luarea n considerare a prevederilor legislative i a cerin elor particulare refritoare la transportul mrfurilor periculoase n ceea ce privete alegerea i utilizarea antreprenorilor sau a altor intervenien i;

Doina Munteanu

aprilie 2008

13

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

verificarea ca personalul care efectueaz transportul mrfurilor periculoase sau opera iunile de ncrcare/descrcare a acestora, s dispun de procedurile de execu ie i de instruc iuni detaliate; simularea ac iunilor petnru n elegerea riscurilor legate de transportul mrfurilor periculoase sau de opera iunile de ncrcare/descrcare a acestora; simularea procedeelor de verificare n scopul asigurrii prezen ei la bord a mijloacelor de transport, a documentelor i a echipamentelor de siguran care trebuie s nso easc transporturile, i conformitatea acestor documente i echipamente cu reglementrile n vigoare; simularea procedeelor de verificare n scopul asigurrii respectrii prevederilor referitoare la opera iunile de ncrcare/descrcare. Consilierul de siguran trebuie s fie titularul unui certificat de formare profesional, valabil petnru transportul mrfurilor periculoase pe Dunre. Acest certificat este eliberat de autoritatea competent sau de instan a desemnat n acest scop de fiecare ar membr a Comisiei Dunrii. Pentru ob inerea certificatului, candidatul trebuie s efectueze un curs de formare care se finalizeaz cu un examen aprobat de autoritatea competent. Formarea profesional are ca obiectiv principal s furnizeze candida ilor cunotin e despre riscurile inerente asociate transportului de mrfuri periculoase, prevederile legislative, regulamentare i administrative precum i despre atribu iile consilierului de siguran . Certificatul are valabilitate cinci ani. Valabilitatea certificatului se rennoiete dup cinci ani dac titularul acestuia a urmat n ultimul an de valabilitate a certificatului, un curs de formare complementar i a trecut un test aprobat de autoritatea competent. CAPITOLUL 1.9 RESTRIC II DE TRANSPORT IMPUSE DE AUTORIT ILE COMPETENTE Intrarea mrfurilor periculoase pe teritoriul unei ri membre a Comisiei Dunrii poate face obiectul unor reglementri sau interdic ii impuse pentru alte motive dect cele de siguran a transportului. Aceste reglementri i interdic ii trebuie s fie publicate n form corespunztoare. Dispozi iile suplimentare pe care le poate aplica o ar membr a Comisiei Dunrii pot fi : condi ii sau restric ii de siguran suplimentare refritoare la navele care trec pe lng lucrri de art cum ar fi poduri sau tunele, sau la navele care sosesc din porturi sau alte terminale specifice; condi ii care precizeaz intinerariul pe care trebuie s-l urmeze navele n scopul evitrii zonelor comerciale, reziden iale sau sensibile ecologic, a zonelor industriale n care se afl instala ii periculoase sau a sectoarelor de Dunre care prezint pericole fizice importante;
Doina Munteanu aprilie 2008 14

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

condi ii excep ionale care precizeaz intinerariul de urmat sau dispozi iile de respectat pentru sta ionarea navelor care transport mrfuri periculoase, n caz de condi ii atmosferice extreme, cutremure de pmnt, accidente, manifestri sindicale, revolte civile sau rscoale anuale; restric ii cu privire la circula ia navelor care transport mrfuri periculoase n anumite zile ale sptmnii sau ale anului; CAPITOLUL 1.10 APROBAREA SOCIET ILOR DE CLASIFICARE Autoritatea competent a unei ri membre a Comisiei Dunrii desemneaz societ ile de clasificare care sunt abilitate s efectueze vizitarea navelor n urma creia este eliberat certificatul de agrement. Autoritatea competent a unei ri trebuie s informeze Comisia Dunrii despre decizia sa, care o va aduce la cunotin a celorlalte ri membre.

CAPITOLUL 1.11 PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE APROBARE Navele de mrfuri uscate care transport mrfuri periculoase n cantit i superioare cantit ilor exceptate, convoaiele mpinse i forma iile n cuplu, navele cistern care transport mrfuri periculoase i convoaiele mpinse sau forma iile n cuplu care au n componen a lor nave cistern, trebuie s aib un certificat de aprobare. Certificatul de aprobare este valabil pentru o perioad de cinci ani. Certificatul de aprobare trebuie s ateste c nava a fost inspectat i c echipamentele i construc ia sa sunt conforme cu prevederile aplicabile din Partea a 9-a a ADN-D. (Reguli de construc ie). Pentru navele care nu au un certificat de aprobare, poate fi eliberat un certificat de aprobare provizoriu cu durata limitat, sub rezerva condi iilor men ionate mai jos : nava corespunde prevederilor aplicabile din prezentul Regulament, dar certificatul normal nu a putut fi ob inut n timp util. Certificatul de aprobare provizoriu va fi valabil pentru o perioad corespunztoare dar care totui nu trebuie s depeasc trei luni; dup ce a suferit o avarie, nava nu mai corespunde prevederilor aplicabile din prezentul Regulament. n acest caz, certificatul de aprobare provizoriu nu va fi valabil dect pentru un singur voiaj i pentru o ncrctur specificat. Autoritatea competent poate impune prevederi suplimentare.

Doina Munteanu

aprilie 2008

15

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Certificatul de aprobare este eliberat de autoritatea competent a rii n care este nmatriculat nava, sau n lipsa acesteia, a rii unde are portul de ata sau, n lipsa acesteia a rii unde are domiciliul proprietarul sau n lipsa acesteia, de ctre autoritatea competent aleas de ctre proprietarul navei sau reprezentantul acestuia. Celelalte ri membre ale Comisiei Dunrii recunosc acest certificat. Durata de valabilitate a certificatului nu trebuie s depeasc cinci ani. Oricare autoritate competent a unei ri membre a Comisiei Dunrii poate cere la orice autoritate competent a unei alte ri membre a Comisiei Dunrii s elibereze n locul sau, un certificat de aprobare. Autoritatea competent a unei ri membre a Comisiei Dunrii supervizeaz inspec ia unei nave. Conform acestei proceduri, inspec ia poate fi efectuat de un organism de inspec ie desemnat de rile membre ale Comisiei Dunrii sau de o societate de clasificare agreat. Organismul de inspec ie sau societatea de clasificare agreat elibereaz un raport de inspec ie, care certific conformitatea par ial sau total a navei cu dispozi iile din prezentul Regulament. Acest raport de inspec ie trebuie s fie scris ntr-o limb acceptat de autoritatea competent i trebuie s cuprind toate informa iile necesare pentru ntocmirea certificatului. Proprietarul unei nave sau reprezentantul su trebuie s aduc la cunotin a autorit ii competente orice modificare intervenit n denumirea navei, a numrului oficial sau a numrului de nmatriculare i trebuie s-i transmit totodat i certificatul de aprobare n vederea modificrii acestuia. Cnd o nav nu este nc n posesia unui certificat de aprobare sau dac valabilitatea certificatului este expirat de mai mult de ase luni, nava trebuie supus la o prim inspec ie. Dac echipamentul sau corpul navei a suferit modificri care pot pune n pericol siguran a transportului de mrfuri periculoase sau nava a suferit avarii care deasemenea pot afecta siguran a transportului, nava trebuie, fr ntrziere, s fie supus de ctre proprietar sau reprezentantul acestuia, la o nou inspec ie. n vederea rennoirii certificatului de aprobare, proprietarul navei sau reprezentantul su, trebuie s supun nava la o inspec ie periodic. La solicitarea motivat a proprietarului navei sau a reprezentantului acestuia, autoritatea competent poate acorda, fr inspec ie, o prelungire a valabilit ii certificatului de aprobare care s nu depeasc un an. Certificatul de aprobare poate fi re inut fie pentru defectele de ntre inere, fie dac echipamentul i construc ia nu sunt conforme cu prevederile aplicabile din prezentul Regulament. Numai autoritatea care a eliberat certificatul l poate retrage. PARTEA II
Doina Munteanu aprilie 2008 16

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

CLASIFICARE CAPITOLUL 2.1 DISPOZI II GENERALE Conform ADN-D, clasele de mrfuri periculoase sunt urmtoarele : Clasa 1 Materii i obiecte explozive Clasa 2 Gaze Clasa 3 Lichide inflamabile Clasa 4.1. Materii solide inflamabile materii autoreactive i materii explozive solide desensibilizate Clasa 4.2. M aterii supuse la inflamare spontan Clasa 4.3. Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile Clasa 5.1. Materii comburante (care ntre in arderea) Clasa 5.2. Peroxizi organici Clasa 6.1. Materii toxice Clasa 6.2. Materii infec ioase Clasa 7 Materii radioactive Clasa 8 Materii corozive Clasa 9 Materii i diverse obiecte periculoase. Fiecare rubric a diferitelor clase are atribuit nu numr ONU. Tipurile de rubrici sunt urmtoarele : A. Rubrici individuale pentru materiile i obiectele bine definite, inclusiv rubricile care acoper mai mul i izomeri, de exemplu : No ONU 1090 ACETONA No ONU 1104 ACETA I DE AMIL No ONU 1194 NITRA I DE ETIL N SOLU IE B. Rubrici generale pentru grupe bine definte de materii sau obiecte, care nu sunt rubrici n.s.a., de exemplu : No ONU 1133 ADEZIVI No ONU 1266 PRODUSE PENTRU PARFUMERIE No ONU 2757 CARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC No ONU 3101 PETROXID ORGANIC DE TIP B, LICHID C. Rubrici n.s.a. specifice care acoper grupele de materii sau obiecte de o natur chimic sau tehnic particular, nespecificate astfel, de exemplu : No ONU 1477 NITRA I ANORGANICI, N.S.A. No ONU 1987 ALCOOLI INFLAMABILI, N.S.A. D. Rubrici n.s.a. generale care acoper grupele de materii sau obiecte care au mai multe propriet i generale periculoase, nespecifice astfel, de exemple : No ONU 1325 SOLIDE ORGANICE, INFLAMABILE, N.S.A. No ONU 1993 LICHIDE INFLAMABILE
Doina Munteanu aprilie 2008 17

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Rubricile B, C i D sunt definite ca rubrici colective. n scopul ambalrii, mrfurilor, altele dect cele din clasele 1, 2, 5, 2, 6.2 i 7 i altele dect materiile reactive din clasa 4.1., le sunt atribuite grupe de ambalare n func ie de gradul de pericol pe care-l reprezint : Grupa de ambalaje I : materii foarte periculoase Grupa de ambalaje II : materii mediu periculoase Grupa de ambalaje III : materii uor periculoase CAPITOLUL 2.2 DISPOZI II SPECIALE PENTRU DIVERSE CLASE CLASA 1 Materii i obiecte explozive Sunt materii i obiecte n sensul clasei 1 : a) Materiile explozive : materii solide sau lichide (sau amestecuri de materii) care sunt susceptibile, ca urmare a unei reac ii chimice, s degaje gaze la o temperatur, o presiune sau o vitez, care pot produce pagube n mprejurimi. Materii pirotehnice : materii sau amestecuri de materii destinate pentru a produce un efect calorific, luminos, sonor, gazos sau fumigen sau o combina ie a acestor efecte, ca urmare a unei reac ii chimice exotermice autontre inut, nedeterminat. b) Obiectele explozive : obiecte care con in una sau mai multe materii explozive sau pirotehnice. Definirea diviziunilor Diviziunea 1.1 Materii i obiecte care comport un risc de explozie n mas Diviziunea 1.2 Materii i obiecte care comport un risc de proiec ie sau risc de explozie n mas Diviziunea 1.3 Materii i obiecte care comport un risc de incendiu cu un risc uor de suflu sau de proiec ie sau i unul i altul, dar fr risc de explozie n mas : a cror combustie are loc cu o radia ie termic considerabil; sau care ard unele dup altele cu efecte minime de suflu sau de proiec ie sau i una i alta Diviziunea 1.4 Materii i obiecte care nu prezint dect un risc minim n caz de trecere prin foc sau de amorsare pe timpul transportului. Efectele sunt esen ial limitate la colete i nu pot da natere, n mod normal, la proiec ia fragmentelor de mrime nsemnat sau la o distan nsemnat. Un incendiu exterior nu poate antrena o explozie practic instantanee a ntegului con inut al coletelor.
Doina Munteanu aprilie 2008 18

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Diviziunea 1.5 Materii foarte pu in sensibile care comport un risc de explozie n mas, a cror sensibilitate este astfel nct, n condi ii normale de transport, nu exist dect o foarte mic probabilitate de amorsare sau de trece de la combustie la detonare. Diviziunea 1.6 Obiecte extrem de pu in sensibile care nu comport riscuri de explozie n mas. Aceste obiecte nu con in dect materii detonate extrem de pu in sensibile i care prezint o probabilitate neglijabil de amorsare sau de propagare accidental. Definirea grupelor de compatibilitate a materiilor i obiectelor A. Materie exploziv primar B. Obiect care con ine o materie exploziv primar i care are cel pu in dou dispozitive de siguran eficace. C. Materie exploziv propulsiv sau alt materie exploziv deflagrant sau obiect care con ine o asemenea materie exploziv D. Materie exploziv secundar detonat sau praf negru sau obiect care con ine o materie exploziv secundar detonat, n toate cazurile fr mijloace de amorsare nici ncrctur propulsiv, sau obiect care con ine o materie exploziv primar i care are cel pu in dou dispozitive de siguran eficace. E. Obiect care con ine o materie exploziv secundar detonat, fr mijloace de amorsare, cu ncrctur propulsiv (alta dect o ncrctur care con ine un lichid sau un gel inflamabil sau lichide). F. Obiect care con ine un material exploziv secundar detonat, cu mijloacele sale proprii de amorsare, cu o ncrcatur propulsiv (alta dect o ncrctur care con ine un lichid sau un gel inflamabil sau lichide hipergolice) sau fr ncrctur propulsiv. G. Materie propulsiv sau obiect care con ine o materie pirotehnic sau obiect care con ine n acelai timp o materie exploziv i o compozi ie luminoas, incendiar, lacrimogen sau fumigen. H. Obiect care con ine n acelai timp o materie exploziv i fosfor alb. J. Obiect care con ine n acelai timp o materie exploziv i un lichid sau un gel inflamabil. K. Obiect care con ine n acelai timp o materie exploziv i un agent chimic toxic. L. Materie exploziv sau obiect care con ine o materie exploziv i care prezint un risc particular i care impune izolarea de fiecare tip. M.Obiecte care nu con in dect materii detonante extrem de pu in sensibile S. Materie sau obiect ambalat sau conceput n aa fel nct s limiteze la interiorul coletului orice efect periculos datorat unei frac ionri accidentale numai dac ambalajul nu a fost deteriorat de foc, caz n care toate efectele de suflu sau de proiec ie sunt suficient de reduse pentru a nu stnjeni sau mpiedica lupta contra incendiului i aplicarea altor msuri de urgen n imediata vecintate a coletelor.
Doina Munteanu aprilie 2008 19

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

CLASA 2 GAZ Clasa 2 include gazele pure, amestecurile de gaze, amestecurile dintre unul sau mai multe gaze cu una sau mai multe materii i obiectele care con in asemenea materii. Prin gaz se n elege o materie care : La 500C are o presiune de vapori mai mare dect 300 kPa (3 bari); sau este complet gazoas la 200C la presiunea standard de 101,3 kPa Materiile i obiectele din clasa 2 sunt subdivizate dup cum urmeaz : 1. Gaz comprimat : un gaz care, atunci cnd este ambalat sub presiune pentru transport, este n ntregime gazos la 500C; aceast categorie cuprinde toate gazele care au o temperatur critic mai mic sau egal cu 500C 2. Gaz lichefiat : un gaz care, atunci cnd este ambalat sub presiune pentru transport, este par ial lichid la temperaturi mai mari de 500C. Se distinge : a. Gaz lichefiat la presiune nalt : un gaz care are o temperatur critic mai mare de 500C i mai mic sau egal cu + 650C i b. Gaz lichefiat la presiune joas : un gaz care are o temperatur critic mai mare de + 650C. 3. Gaz lichefiat refrigerat : un gaz care, atunci cnd este ambalat pentru transport, este par ial lichid datorit temperaturi sale sczute; 4. Gaz dizolvat : un gaz care, atunci cnd este ambalat sub presiune pentru transport, este dizolvat ntr-un solvent n faz lichid 5. Generatori de aerosoli i recipiente de capacitate mic care con in gaz 6. Alte obiecte care con in un gaz sub presiune 7. Gaz necomprimat supus prevederilor particulare Materiilor i obiectelor din clasa 2, cu excep ia aerosolilor, le sunt atribuite una din grupele de mai jos, n func ie de propriet ile periculoase pe care le prezint : A asfixiant; O comburant; F inflamabil; T toxic; TF toxic, inflamabil; TC toxic, coroziv; TO toxic, comburant; TFC toxic, inflamabil, coroziv; TOC toxic, comburant, coroziv. Aerosoli Aerosolilor (No ONU 1950) le sunt atribuite urmtoarele grupe, n func ie de propriet ile periculoase pe care le prezint :
Doina Munteanu aprilie 2008 20

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

A asfixiat; O comburant; F inflamabil; T toxic; C coroziv; CO coroziv, comburant; FC inflamabil, coroziv; TF toxic, inflamabil; TC toxic, coroziv; TO toxic, comburant; TFC toxic, inflamabil, coroziv; TOC toxic, comburant, coroziv CLASA 3 LICHIDE INFLAMABILE Clasa 3 acoper materiile i obiectele care con in materii din aceast clas, care : o sunt lichide; o au, la 500C, o tensiune a vaporilor mai mare de 300 kPa (3 bari) i nu sunt complet gazoase la 200C i la presiunea standard de 101,3 kPa; i o au un punct de aprindere mai mare de 610C Clasa 3 acoper i materiile lichide i materiile solide n stare topit, al cror punct de aprindere este mai mare ca 610C i care sunt ncredin ate pentru transport sau transportate la cald la o temperatur egal sau mai mare dect punctul lor de strlucire. Aceste materii au No ONU 3256. Clasa 3 acoper i materiile explozive desensibilizate lichide, care sunt materii explozive lichide care nu sunt puse n solu ii sau n suspensie n ap sau n alte lichide astfel nct s formeze un amestec lichid omogen care s nu mai aib propriet i explozive. n scopul transportului n nave cistern, clasa 3 acoper i urmtoarele materii : o materii care au un punct de strlucire mai mare de 610C ncredin ate transportului sau transportate la o temperatur situat n plaja de 15 k sub punctul de strlucire; o materii care au o temperatur de autoinflamare inferioar sau egal cu 2000C i nespecificate altfel. Materiile i obiectele din clasa 3 sunt subdivizate dup cum urmeaz : F Lichide inflamabile, fr riscuri secundare : F1 Lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mic sau egal cu 610C;

Doina Munteanu

aprilie 2008

21

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

F2 Lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mare de 610C, transportate sau ncredin ate pentru transport la o temperatur egal sau mai mare dect punctul lor de strlucire; F3 Materii care au un punct de aprindere mai mare de 610C ncredin ate la transport sau transportate la o temperatur situat n plaja de 15 k sub punctul de aprindere; F4 Materii care au o temperatur de autoinflamare mai mic sau egal dect 2000C i nespecificate altfel FT Lichide inflamabile, toxice; FT1 Lichide inflamabile, toxice; FT2 Pesticide; FC Lichide inflamabile, corozive; FTC Lichide inflamabile, toxice, corozive; D Lichide explozive desensibilizate. Lichidelor inflamabile trebuie s le fie atribuite urmtoarele grupe de ambalare, func ie de gradul de pericol pe care-l prezint pentru transport : Grupa de ambalare I materii foarte periculoase : lichide inflamabile care au un punct de fierbere sau de nceput de fierbere care nu depete 350C i lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mic de 230C, care sunt foarte toxice. Grupa de ambalare II materii mediu periculoase : lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mic de 230C care nu au fost cuprinse n grupa de ambalare I. Grupa de ambalare III materii uor periculoase : lichide inflamabile care au un punct de aprindere cuprins ntre 230C i 610C.

CLASA 4.1 MATERII SOLIDE INFLAMABILE, MATERII AUTOREACTIVE I MATERII SOLIDE DESENSIBILIZATE Clasa 4.1 cuprinde materiile i obiectele inflamabile i materiile explozive desensibilizate care sunt materii solide. Sunt atribuite clasei 4.1. : - materiile i obiectele solide uor inflamabile; - materiile solide sau lichide autoreactive; - materiile solide explozive desensibilizate; - materiile nrudite cu materiile autoreactive. Materiile i obiectele din clasa 4.1 sunt subdivizate dup cum urmeaz : F Materii solide inflamabile, fr risc secundar : F1 Organice;
Doina Munteanu aprilie 2008 22

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

F2 Organice, topite; F3 Anorganice FO Materii solide inflamabile, comburante; FT Materii solide inflamabile, corozive : FT1 Organice, toxice; FT2 Anorganice, toxice; FC Materii solide inflamabile, corozive : FC1 Organice, corozive; FC2 Anorganice, corozive; D Materii explozive, desensibilizate solide, fr risc secundar DT Materii explozive, desensibilizate solide, toxice SR Materii autoreactive : SR1 Nu necesit reglarea temperaturii; SR2 Necesit reglarea temperaturii. Materii solide inflamabile Materiile solide inflamabile sunt materii solide uor inflamabile i materii solide care pot s se inflameze prin frecare. Materii solide uor inflamabile sunt materii sub form de pulbere, granule sau past, care sunt periculoase dac ele iau foc uor prin contact scurt cu o surs de inflamare, cum ar fi un chibrit care arde, i dac flacra se propag rapid, pericolul poate proveni nu numai de la foc ci i de la produsele de combustie toxice. Pulberile de metal sunt n mod special periculoase deoarece ele sunt dificil de stins odat inflamate agen ii de stingere normali, cum ar fi dioxidul de carbon i apa pot spori pericolul. Materii autoreactive Conform ADN-D, materiile autoreactive sunt materii termice instabile, susceptibile de a suferi o descompunere for at exotermic, chiar i n absen a oxigenului (aerului). CLASA 4.2 MATERII SUPUSE INFLAMRII SPONTANE Clasa 4.2 cuprinde : - materii piroforice care sunt materii, inclusiv amestecuri i solu ii, lichide sau solide care n contact cu aerul, chiar i n cantit i mici, se inflameaza n timp de 5 minute; - materii i obiecte auto-nclzite care sunt materii i obiecte, inclusiv amestecuri i solu ii, care; n contact cu aerul, fr aport de energie, sunt susceptibile s se nclzeasc. Aceste materii nu pot s se inflameze dect n cantitate mare i dup un timp ndelungat (ore i zile). Materiile i obiectele din clasa 4.2 sunt subdivizate dup cum urmeaz : - S Materii supuse inflamrii spontane fr risc secundar
Doina Munteanu aprilie 2008 23

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

S1 Organice, lichide; S2 Organice, solide; S3 Anorganice, lichide; S4 Anorganice, solide; SW Materii supuse inflamrii spontane, care n contact cu apa, degaj gaze inflamabile; SO Materii supuse inflamrii spontane, comburante; ST Materii supuse inflamrii spontane, toxice : ST1 Organice, toxice, lichide; ST2 Organice, toxice, solide; ST3 Anorganice, toxice, lichide; ST4 Anorganice, toxice, solide; SC Materii supuse inflamrii spontane, corozive : SC1 Organice, corozive, lichide; SC2 Organice, corozive, solide; SC3 Anorganice, corozive, lichide; SC4 Anorganice, corozive, solide CLASA 4.3

MATERII CARE IN CONTACT CU APA, DEGAJA GAZE INFLAMABILE Clasa 4.3 cuprinde materiile care, prin reac ie cu apa, degaj gaze inflamabile susceptibile de fomare a amestecurilor explozive cu aerul, precum i obiectele care con in asemenea materii. Materiile i obiectele din clasa 4.3 sunt subdivizate dup cum urmeaz : W. Materii care n contact cu apa degaj gaze inflamabile, fr risc secundar i obiecte care con in asemenea materii : W1 Lichide; W2 Solide; W3 Obiecte; WF1 Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, lichide, inflamabile; WF2 Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, solide, inflamabile; WS Materii care se autonclzesc si care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, solide WO Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, solide, comburante; WT Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, toxice; WT1 Lichide; WT2 Solide; WC Materii care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile, corozive; WC1 Lichide;
Doina Munteanu aprilie 2008 24

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

WC2 Solide; WFC Materii care, n contact cu apa, deagj gaze inflamabile, inflamabile, corozive. CLASA 5.1 MATERII COMBURANTE Clasa 5.1. cuprinde materiile care, fr a fi necesar ca ele nsele sa fie combustibile, pot, n general, cednd oxigenul, s provoace sau s favorizeze combustia altor materii i a obiectelor care con in asemenea materii. Materiile din clasa 5.1 i obiectele care con in asemenea materii sunt subdivizate dup cum urmeaz : O. Materii comburante fr risc secundar sau obiecte care con in asemenea materii: O1 Lichide; O2 Solide; O3 Obiective; OF. Materii solide comburante, inflamabile; OS. Materii solide comburante, supuse inflamrii spontane; CLASA 5.2 PEROXIZI ORGANICI Clasa 5.2 cuprinde peroxizii organici i produse preparate din peroxizi organici. Materiile din clasa 5.2 sunt subdivizate dup cum urmeaz : P1 Peroxizi organici care nu necesit reglarea temperaturii; P2 Peroxizi organici care necesit reglarea temperaturii. Peroxizii organici sunt materii organice care con in structura bivalent O O i pot fi considerate ca derivate ale peroxidului de hidrogen, n care unul sau doi atomi de hidrogen sunt nlocui i de radicali organici. Pentru siguran pe timpul transportului peroxizilor organici, acetia trebuie adesea desensibiliza i prin adugarea de materii organice lichide sau solide, materii anorganice solide sau ap. CLASA 6.1 MATERII TOXICE Clasa 6.1 cuprinde materiile care, dup cum se tie din experien , conform experimentelor fcute pe animale, pot, n cantit i relativ mici, printr-o ac iune de scurt
Doina Munteanu aprilie 2008 25

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

durat, s pun n pericol sntatea omului sau s cauzeze chiar moartea prin inhalare, prin absorb ie la nivelul pielii sau prin ingestie. Materiile din clasa 6.1 sunt subdivizate dup cum urmeaz : T Materii toxice fr risc secundar : T1 Organice, lichide; T2 Organice, solide; T3 Organometalice; T4 Anorganice, lichide; T5 Anorganice, solide; T6 Pesticide, lichide; T7 Pesticide, solide; T8 Eantioane; T9 Alte materii. TF Materii toxice inflamabile ; TF1 Lichide; TF2 Lichide, pesticide; TF3 Solide; TS Materii toxice care se autonclzesc, solide; TW Materii toxice care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile; TW1 Lichide; TW2 Solide; TO Materii toxice comburante; TO1 Lichide; TO2 Solide; TC1 Organice, lichide; TC2 Organice, solide; TC3Anorganice, lichide; TC4 Anorganice, solide TFC Materii toxice inflamabile corozive;

CLASA 6.2 MATERII INFEC IOASE Clasa 6.2 cuprinde materiile infec ioase. Materiile infec ioase sunt materiile care dup cum se tie sau dup cum ne dicteaz ra iunea, con in agen i patogeni. Agen ii patogeni sunt defini i ca microorganisme (inclusiv bacterii, virui, parazi i, ciuperci) sau microorganisme recombinate (hibrizi sau mutan i) care provoac boli infec ioase la animal sau la om.

Doina Munteanu

aprilie 2008

26

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

n sensul acestei clase, viruii, microorganismele precum i obiectele contaminate de aceste materii, trebuie considerate ca materii din prezenta clas. Materiile din clasa 6.2 sunt subdivizate dup cum urmeaz : I 1 Materii infec ioase pentru om; I 2 Mazerii infec ioase numai pentru animale; I 3 Deeuri provenite de la spitale; I 4 Eantioane de diagnostic. Criteriile aplicabile fiecrei grupe de risc func ie de importan a riscului, sunt urmtoarele : a) Grupa de risc 4 : agen i patogeni care provoac n general boli umane sau animale, grave i care se transmit uor de la o persoan la alta, direct sau indirect i mpotriva crora nu se dispune nici de tratament i nici de o profilaxie eficace; (care prezint un risc ridicat pentru individ i colectivitate); b) Grupa de risc 3 : agent patogen care provoac n general o boal uman sau animal, grav dar care n principiu, nu se transmite de la un individ contaminat la altul i mpotriva crora se dispune de tratament i profilaxie eficace; (risc indicat pentru individ i mai pu in periculos pentru colectivitate). c) Grupa de risc 2 : agent patogen care poate provoca o boal uman sau animal dar care nu costituie un pericol grav i mpotriva cruia, n msura n care poate provoca o infec ie grav prin expunere, exist msuri eficace de tratament i profilaxie, astfel nct propagarea infec iei s fie limitat; (risc moderat pentru individ i slab pentru colectivitate). CLASA 7 MATERII RADIOACTIVE Prin materii radioactive se n elege orice materie care con ine radionuclide pentru care, simultan, activitatea masic i activitatea total, la expediere, depesc valorile indicate la paragraful Limite de activitate (2.2.7.7.2). Materiile radioactive de mai jos nu sunt incluse n clasa 7 n sensul ADN-D : Materiile radioactive care fac parte integrant din mijlocul de transport; Materiile radioactive implantate sau ncorporate n organismele unei persoane sau a unui animal viu n sensul de diagnosticare sau terapeutice; Materiile radioactive con inute n produsele de consum aprobate de autorit ile competente, dup vnzarea lor la utilizatorul final; Materiile naturale i minereuri care con in radionuclide naturale care nu sunt destinate a fi tratate n vederea utilizrii acestor radionuclide cu condi ia ca activitatea masic a acestor materii nu depete de zece ori valorile indicate la paragraful Limite de activitate (2.2.7.7.2).
Doina Munteanu aprilie 2008 27

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Materii cu activitate specific sczut (LSA) (Low Specific Activity) Prin materii cu activitate specific sczut (LSA), se n elege materiile radioactive care prin natura lor au o activitate specific limitat sau materiile radioactive care prin natura lor au o activitate specific limitat sau materiile radioactive pentru care se aplic limitele activit ii specifice medii estimate. Materiile LSA se mpart n 3 grupe : a) LSA I minereuri de uraniu i de toriu i concentrate ale acestor minerale i a altor minerale care con in radionuclide naturale care sunt destinate n scopul tratrii n vederea utilizrii acestor radionucleide; uraniu natural sau uraniu nbog it sau toriu natural solid neiradiat, sau compuii sau amestecurile lor solide sau lichide; b) LSA II apa cu un con inut maxim de tritiu de 0,8 TB q/l; alte materii a cror activitate este repartizat n ansamblul materiei: c) LSA III solide (de ex : deeuri condi ionate sau materiale active) Materii radioactive sub form special. Prin materii radioactive sub form special se n elege, fie : materie radioactiv solid nedispersabil; capsul nchis ermetic care con ine o materie radioactiv i construit astfel nct s nu se poat deschide dect prin distrugere. Obiect contaminat superficial (SCO) (Surface Contaminated Object) Prin obiect contaminat superficial (SCO), se n elege un obiect solid care nu este el nsui radioactiv, dar care are repartizat pe suprafe ele lui o materie radioactiv. CLASA 8 MATERII COROZIVE Clasa 8 cuprinde materiile i obiectele care con in materii din aceast clas, care prin ac iunea lor chimic, atac esutul epitelial al pielii i muchii cu care ele vin n contact sau care, n cazul unei scurgeri, pot cauza avarii altor mrfuri sau mijloacelor de transport, sau chiar distrugerea. Sunt incluse n aceast clas i alte materii care nu formeaz o materie coroziv lichid dect n prezen a apei sau care, n prezen a umidit ii naturale din aer produce vapori sau cea , corozive. Materiile i obiectele sin clasa 8 sunt subdivizate dup cum urmeaz : C1 C10 Materii corozive fr risc secundar ; C1 C4 Materii cu caracter acid : C1 Anorganice, lichide; C2 Anorganice, solide;
Doina Munteanu aprilie 2008 28

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

C3 Organice, lichide; C4 Organice, solide; C5 C8 Materii cu caracter bazic : C5 Anorganice, lichide; C6 Anorganice, solide; C7 Organice, lichide; C8 Organice, solide; C9 C10 Alte materii corozive : C9 Lichide; C10 Solide; C11 Obiecte; CF Materii corozive, inflamabile : CF1 Lichide; CF2 Solide; CS Materii corozive care se autonclzesc : CS1 Lichide; CS2 Solide; CW Materii corozive care, n contact cu apa, degaj gaze inflamabile : CW1 Lichide; CW2 Solide; CO Materii corozive comburante : CO1 Lichide; CO2 Solide; CT Materii corozive toxice : CT1 Lichide; CT2 Solide; CFT Materii corozive lichide, inflamabile, toxice; COT Materi corozive comburante, toxice

CLASA 9 MATERII I OBIECTE PERICULOASE DIVERSE Clasa 9 cuprinde materiile i obiectele care, pe timpul transportului, prezint un pericol altul dect cele prevzute la celelalte clase. Materiile i obiectele din clasa 9 sunt subdivizate dup cum urmeaz :
Doina Munteanu aprilie 2008 29

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

M1 Materii care, inhalate sub form de pudr fin, pot pune n pericol sntatea; M2 Materii i aparate care, n caz de incendiu, pot forma dioxine; M3 Materii care degaj vapori inflamabili; M4 Pile cu litiu; M5 Mijloace de salvare; M6 M8 Materii periculoase pentru mediul nconjurtor : M6 Materii poluante pentru mediul acvatic, lichide; M7 Materii poluante pentru mediul acvatic, solide; M8 Microorganisme i organisme modificate genetic; M9 M10 Materii transportate la cald : M9 Lichide; M 10 Solide; M 11 Alte materii care prezint un risc pe timpul transportului dar care nu corespund defini iei din nici o clas CAPITOLUL 2.3 METODE DE NCERCARE Metodele de ncercare utilizate pentru clasele de mrfuri periculoase sunt cele care figureaz n Manualul de teste i criterii. PARTEA 3 LISTA MRFURILOR PERICULOASE, DISPOZI II SPECIALE I EXCEP II REFERITOARE LA TRANSPORTUL MRFURILOR PERICULOASE AMBALATE N CANTIT I LIMITATE CAPITOLUL 3.1 Inafar de dispozi iile prevzute sau men ionate n tabelele din aceast parte, trebuie s se respecte prevederile generale din fiecare parte i/sau sec iune. Aceste prevederi generale nu figureaz n tabele. Atunci cnd o prevedere general vine n contradic ie cu o dispozi ie special, aceasta din urm este cea care prevaleaz. Desemnarea oficial a transportului Desemnarea oficial a transportului este partea din rubric, care descrie cu cea mai mare precizie mrfurile din lista de la capitolul 3.2, tabelul A sau C; ea este n majuscule (cifrele, literele greceti, indica iile cu litere mici sec, ter , m , n , o i p fac parte intergal din desemnare). Indica iile referitoare la presiunea vaporilor (p.v) i la punctul de fierbere (p.c) fac parte din desemnarea oficial a transportului. O alt desemnare oficial a transportului poate figura ntre paranteze urmare desemnrii oficiale a transportului principal (de ex.

Doina Munteanu

aprilie 2008

30

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

ETHANOL , ALCOOL ETILIC). Nu sunt considerate ca elemente din desemnarea oficial a transportului, pr ile din rubrica n litere mici. Dac, conjunc iile i sau sau sunt redactate cu litere mici sau dac elemente ale desemnrii sunt separate prin virgule, nu este necesar s se nscrie denumirea integral pe documentul de transport sau pe etichetele coletelor. Aceeai situa ie este i atunci cnd rubrici distincte figureaz sub acelai numr ONU. De ex : No ONU 1057 BRICHETE sau NCRCTURI PENTRU BRICHETE Desemnarea oficial cea mai convenabil va fi : BRICHETE NCRCTURI PENTRU BRICHETE Desemnarea oficial a transportului poate fi utilizat la singular sau la plural dup cum ne convine. n plus, dac aceast desemnare con ine termeni care i precizeaz sensul, ordinea de succesiune a acestor termeni pe documentele de transport sau pe etichetele coletelor este lsat la latitudinea asocia ilor. De exemplu, n loc de DIMETIL AMIN N SOLU IE APOAS, se poate eventual indica SOLU IE APOAS DE DIMETIL AMIN. Pentru mrfurile din clasa 1 se pot utiliza denumiri comerciale sau militare care con in desemnarea oficial a transportului completat cu un text descriptiv. n cazul n care nu figureaz deja scris cu majuscule, la denumirea indicat, trebuie adugat precizrile LICHIDE sau SOLIDE, dup caz, n desemnarea oficial a transportului, cnd o materie anume men ionat, poate fi fie lichid fie solid, avnd n vedere strile fizice diferite ale diverilor izomeri. Desemnarea, dac nu figureaz deja n denumirea indicat, cu majuscule, trebuie adugat calificativul TOPIT n desemnarea oficial a transportului. Numai pentru peroxizii organici i materiile autoreactive, trebuie adaugat, dac nu exist deja, men iunea STABILIZAT. Desemnarea oficial a transporturilor generice i nespecificate altfel trebuie completat cu denumirea tehnic sau numele grupei chimice a mrfii, numai dac o lege na ional sau o conven ie interna ional nu interzice divulgarea n cazul unei materii supuse controlului. Cnd amestecurile i solu iile trebuie s fie considerate ca materii periculoase anume men ionate, calificativul SOLU IE sau AMESTEC, dup caz, va fi inclus n desmenarea oficial a transportului. n plus se va indica i concentra ia solu iei sau a amestecului. CAPITOLUL 3.2 LISTA MRFURILOR PERICULOASE Tabelul A : Lista mrfurilor periculoase n ordine numeric Explica ii referitoare la tabelul A :
Doina Munteanu aprilie 2008 31

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Ca regul general, fiecare linie din tabelul A se refera la materiile/obiectul sau obiectele crora le corespunde un numr ONU specificat sau un numr de identificare a materiei. Totui, dac materiile sau obiectele care au acelai numr ONU sau acelasi numr de identificare al materiei, au propriet i chimice, propriet i fizice sau condi ii de transport diferite, mai multe linii consecutive pot fi utilizate pentru acest numr ONU sau acest numr de identificare a materiei. Explica ii pentru fiecare coloan : Coloana 1 Numrul ONU / Numrul de identificare al materiei Coloana 2 Denumirea i descrierea con ine, n majuscule, denumirea materiei sau obiectului creia i este atribuit un numr ONU sau un numr de identificare a materiei. Aceast denumirea trebuie s fie utilizat in desemnarea oficial a transportului sau, dup caz, ca parte intergant din desemnarea oficial a transportului. Un text descriptiv, cu litere mici, este adugat dup desemnarea oficial a transportului pentru a preciza domeniul de aplicare al rubricii, dac, clasificarea sau condi iile de transport ale materiei sau obiectului pot fi diferite n anumite condi ii : Coloana 3a Clas Con ine numrul clasei creia i corespunde materia periculoas. Coloana 3b Cod al clasificrii Con ine codul clasificrii materiilor periculoase Coloana 4 Grupa de ambalaje Indic, care din numerele grupei de ambalaje (I, II sau III) sunt atribuite materiilor periculoase Coloana 5 Etichete Indic numrul modelului etichetei/plcii etichet, care trebuie aplicat pe colete, containere, containere.cistern, cisterne mobile, CGEM i vechicule Coloana 6 Dispozi ii speciale Con ine informa ii referitoare la codurile numerice ale dispozi iilor speciale care trebuie respectate. Coloana 7 Cantit i limitate Con in un cod aflanumeric care are urmtoarea semnifica ie : LQO semnific faptul c nu exist nici o excep ie la dispozi iile ADN-D pentru mrfurile periculoase ambalate n cantit i limitate; Toate celelalte coduri alfanumerice care ncep cu literele LQ semnific faptul c prevederile ADN-D nu sunt aplicabile, dac sunt ndeplinite condi iile indicate la cap. 3.4 Excep ii referitoare la transportul mrfurilor periculoase ambalate n cantit i limitate. Coloana 8 Transporturi admise Aceast coloan con ine codurile alfanumerice referitoare la modul de transport admis n nave de naviga ie interioar.

Doina Munteanu

aprilie 2008

32

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Dac nu este nscris nimic n coloana 8, transportul de materii sau de obiecte nu este admis dect n colete. Dac n coloan apare codul B, transportul n colete sau n vrac este admis. Dac n coloan apare codul T, transportul n colete i n navecistern este admis. Coloana 9 Echipamente impuse Aceast coloan con ine codurile aflanumerice referitoare la echipamentul impus pentru transportul mrfurilor sau obiectelor periculoase. Coloana 10 Ventila ie Aceast coloan con ine codurile aflanumerice ale prevederilor speciale referitoare la ventila ie aplicabile transportului, care au urmtoarea semnifica ie : Codurile alfanumerice care ncep cu literele VE semnific faptul c prevederile speciale adi ionale sunt aplicabile transportului. Coloana 11 Dispozi ii referitoare la ncrcare, descrcare i transport Aceast coloan con ine codurile alfanumerice ale prevederilor speciale aplicabile transportului, care au urmtoarea semnifica ie : Codurile aflanumerice care ncep cu CO, ST i RA semnific faptul c prevederile speciale adi ionale sunt aplicabile transportului n vrac; Codurile alfanumerice care ncep cu CO semnific faptul c prevederile speciale adi ionale sunt aplicabile la ncrcare; Codurile alfanumerice care ncep cu HA semnific faptul c prevederile speciale adi ionale sunt aplicabile la manipularea i arimarea ncrcturii; Codurile alfanumerice care ncep cu IN semnific faptul c prevederile speciale adi ionale sunt aplicabile la controlul coletelor pe timpul transportului. Coloana 12 Numr de conuri/lumini albastre Aceast coloan con ine numrul de conuri/lumini care trebuie s constituie semnalizarea navei pe timpul transportului acestor materii sau obiecte periculoase Coloana 13 Cerin e suplimentare/observa ii Aceast coloan con ine cerin e suplimentare sau observa ii referitoare la transportul acestor materii sau obiecte periculoase. Tabelul B Lista mrfurilor periculoase n ordine alfabetic Tabelul B con ine o list alafabetic a materiilor i a obiectelor prezentate n tabelul A n ordinea numerelor ONU. Tabelul C Lista mrfurilor periculoase admise, la transport n nave-cistern n ordine numeric Explica ii pentru fiecare coloan
Doina Munteanu aprilie 2008 33

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Coloana 1 Numr ONU/Numr de identificare a materiei Con ine numrul ONU sau numrul de identificare : Al materiei periculoase dac un numr ONU specific sau un numr de identificare a fost atribuit acestei materii, sau Al rubricii generice sau n.s.a. la care anumite materii periculoase trebuie s fie atribuite. Coloana 2 Denumire i descriere Con ine, n majuscule, denumirea materiei dac un numr ONU specific sau un numr de identificare ale materiei, i-a fost atribuit materiei sau rubricii generice sau n.s.a. Aceast denumire trebuie s fie utilizat n desemnarea oficial a transportului sau, dup caz, ca parte n desemnarea oficial a transportului. Coloana 3a Clas Con ine numrul clasei creia i corespunde materii periculoase Coloana 3b Cod al clasificrii Con ine codul clasificrii materiilor periculoase Coloana 4 Grupa de ambalaje Indic numerele din grupa de ambalaje care sunt atribuite materiilor periculoase Coloana 5 Pericol Aceast coloan con ine informa ii referitoare la pericolele materiilor periculoase Coloana 6 Tip de nav-cistern Con ine tipul de nav cistern, tip G, C sau N Coloana 7 Starea cisternei pentru ncrctur Con ine informa ii cu privire la starea cisternei pentru ncrctur 1. Cistern pentru ncrctur sub presiune 2. Cistern nchis pentru ncrctur 3. Cistern deschis pentru ncrctur, cu protec ie contra incendiului 4. Cistern deschis pentru ncrctur. Coloana 8 Tipul cistern pentru ncrctur Con ine informa ii referitoare la tipul cisternei pentru ncrctur 1. Cistern independent pentru ncrctur 2. Cistern complet pentru ncrctur 3. Cistern pentru ncrctur, cu pere i independen i de corpul exterior al navei. Coloana 9 Echipamentul cisternei pentru ncrctur Con ine informa ii referitoare la echipamentul cisternei pentru ncrctur. 1. Instala ie de refrigerare 2. Instala ie de nclzire 3. Instala ie de pulverizare a apei Coloana 10 Presiunea de deschidere a clapetei de degajare de mare vitez, n kPa
34

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Con ine informa ii referitoare la presiunea de deschidere a clapetei de degajare de mare vitez, n kPa Coloana 11 Grad maxim de umplere, n % Con ine infroma ii referitoare la gradul maxim de umplere a cisternelor pentru ncrctur, n % Coloana 12 Densitate Con ine informa ii referitoare la densitatea mrfurilor la 200C. Datele referitoare la densitate nu au dect un caracter informativ. Coloana 13 Tipul dispozitivelor de prelevare a eantioanelor Con ine informa ii cu privire la tipul prevzut al dispozitivului de prelevare de eantioane 1. Dispozitiv nchis 2. Dispozitiv nchis par ial 3. Dispozitiv deschis Coloana 14 Camera pompelor admis sub punte Con ine indica ii referitoare la faptul c o camer a pompelor este admis sub punte Coloana 15 Clas de temperatur Con ine clasa de temperatur a materiei Coloana 16 Grupa de explozie Con ine grupa de explozie a materiei Coloana 17 Protec ie impus contra exploziilor Con ine un cod referitor la protec ia contra exploziilor - Protec ia contra exploziilor este impus + Protec ia contra exploziilor nu este impus Coloana 18 Echipament impus Aceast coloan con ine codurile alfanumerice referitoare la echipamentul impus pentru transportul mrfurilor periculoase Coloana 19 Numr de conuri/lumini albastre Aceast coloan con ine numrul de conuri/lumini albastre care trebuie s constituie semnalizarea navelor pe timpul transportului acestor materii sau obiecte periculoase Coloana 20 Cerin e suplimentare/observa ii Aceast coloan con ine cerin ele suplimentare/observa iile aplicabile navelor CAPITOLUL 3.3 DISPOZI II SPECIALE APLICABILE UNEI MATERII SAU UNUI OBIECT PARTICULAR

Doina Munteanu

aprilie 2008

35

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

n acest capitol se gsesc dispozi iile speciale corespunztoare numerelor indicate n tabelul A, coloana 6, vizavi de materiile sau obiectele crora li se aplic aceste dispozi ii. CAPITOLUL 3.4 EXCEP II REFERITOARE LA TRANSPORTUL MRFURILOR PERICULOASE AMBALATE N CANTIT I LIMITATE PARTEA 4 DISPOZI II REFERITOARE LA UTILIZAREA AMBALAJELOR, CISTERNELOR I MIJLOACELOR DE TRANSPORT N VRAC Ambalajele i cisternele trebuie s fie utilizate conform prevederilor uneia din Reglementrile interna ionale, innd seama de indica iile care figureaz n lista materiilor acestor Reglementri interna ionale. Aceste Reglementri interna ionale sunt : ADR, Codul IMDG, OACIT, RID PARTEA 5 PROCEDURI DE EXPEDIERE CAPITOLUL 5.1 DISPOZI II GENERALE Prezenta parte enun dispozi iile referitoare la expediarea mrfurilor periculoase n ceea ce privete marcarea, etichetarea i documenta ia i, dup caz, autorizarea expedierii i modificrile prealabile. Un supraambalaj trebuie s poarte un numr ONU precedat de literele UN i trebuie s fie etichetat conform prevederilor pentru colete, pentru fiecare marf periculoas con inut n supraambalaje. Ambalajele (inclusiv GRV-urile i marile ambalaje), cisternele (inclusiv vehiculele-cisterne, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele pentru vrac, goale, necur ate, avnd con inut de mrfuri periculoase din diferite clase altele dect clasa 7, trebuie s fie marcate i etichetate ca i cum ar fi pline. Cnd dou sau mai multe mrfuri periculoase sunt ambalate n comun n acelai ambalaj exterior, coletul trebuie s fie etichetat i marcat, cum este prevzut, pentru fiecare materie sau obiect. Dac aceeai etichet este impus pentru mrfuri diferite, aceasta nu trebuie s fie aplicat dect odat.

Doina Munteanu

aprilie 2008

36

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

CAPITOLUL 5.2 MARCARE I ETICHETARE Dac nu este prevzut altfel, n ADN-D, numrul ONU corespunde mrfurilor con inute, precedat de literele UN trebuie s figureze n manier clar i durabil pe fiecare colet. n cazul obiectelor neambalate, marca trebuie s figureze pe obiect, pe suportul su sau pe dispozitivul de manipulare, de stocare sau de lansare. Toate mrcile prevzute n acest capitol : a) Trebuie s fie uor vizibile i lizibile; b) Trebuie s poat fi expuse la intemperii, fr o degradare notabil. Ambalajele de ajutor trebuie s poarte marca AMBALAJ DE AJUTOR. Marile recipiente pentru vrac cu o capacitate mai mare de 450 litri, trebuie s poarte mrci pe dou pr i opuse. Pentru mrfurile din clasa 1, coletele trebuie, n plus, s indice desemnarea oficial a transportului. Marca bine lizibil i de neters va fi redactat ntr-o limb oficial a rii de expediere. Recipientele rencrcabile pentru mrfurile din clasa 2, trebuie s poarte, cu caractere bine lizibile i durabile, urmtoarele mrci : a) Numrul ONU i desemnarea oficial a transportului de gaz sau de amestec de gaz; b) Pentru gazele comprimate care sunt ncrcate n mas i pentru gazele lichefiate, fie masa de umplere maxim i tara recipientului mpreun cu piesele i accesoriile amplasate la momentul umplerii, fie masa brut; c) Data (anul) urmtorului control periodic. Mrcile pot fi fie gravate, fie indicate pe o plac de semnalare sau o etichet durabil fixat pe recipient sau indicat printr-o inscrip ie aderent i bine vizibil, de exemplu prin vopsire sau prin orice alt procedeu echivalent. Pentru mrfurile din clasa 7, fiecare colet trebuie s aib nscrise pe suprafa a exterioar a ambalajului, date despre expeditor sau destinatar sau despre ambii, marcate n manier lizibil i durabil. Pentru fiecare colet, altul dect un colet exceptat, numrul ONU precedat de literele UN i desemnarea oficial a transportului trebuie s fie marcate de manier lizibil i durabil, pe suprafa a extern a ambalajului. n cazul coletelor exceptate, numai numrul ONU, precedat de literele UN, este necesar. Fiecare colet, cu o mas brut mai mare de 50 kg, trebuie s poarte pe suprafa a extern a ambalajului, indicarea masei brute admise, de manier lizibil i durabil. Fiecare colet conform cu : a) un model de colet industrial de tip 1, de colet industrial de tip 2 sau de colet industrial de tip 3, trebuie s poarte pe suprafa a exterioar men iunea TIP IP-1, TIP IP-2 sau TIP IP-3, dup caz, nscris de manier lizibil i durabil;
Doina Munteanu aprilie 2008 37

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

b) Un model de colet de tip A trebuie s poarte pe suprafa a exteriar a ambalajului men iunea TIP A, nscris de manier lizibil i durabil; c) Un model de colet industrial de tip 2, de colet industrial de tip 3 sau de colet de tip A trebuie s poarte, pe suprafa a extern a ambalajului, nscris de manier lizibil i durabil, indicativul rii atribuit pentru circula ia interna ional a vehiculelor n ara de origine a modelului i numele fabrican ilor, sau orice alt mijloc de identificare a ambalajului specificat de autoritatea competent. Pentru fiecare materie sau obiect men ionat n Tabelul A, etichetele indicate n coloana (5) trebuie s fie aplicate numai dac printr-o dispozi ie special nu se specific altfel. Etichetele pot fi nlocuite prin mrci de pericol de neters care corespund exact modelelor prescrise. Toate etichetele : a) Trebuie s fie aplicate pe aceeai suprafa a coletului, dac dimensiunile coletului permit; pentru coletele de mrfuri din clasele 1 la 7, n apropiere de marca ce indic desemnarea oficial a transportului; b) Trebuie s fie plasate pe colet astfel nct s nu fie nici acoperite nci mascate de o parte sau de un element oarecare al ambalajului sau de ctre orice alt etichet sau marc; i c) Trebuie s fie plasate una lng alta, atunci cnd sunt necesare mai multe etichete. Atunci cnd un colet are o form neregulat sau foarte mic pentru ca o etichet s poat fi aplicat ntr-o manier corespunztoare, aceasta poate fi ataat n mod temeinic de colet, prin intermendiul unui cordon sau a oricrui alt mijloc corespunztor. Marile recipiente pentru vrac cu o capacitate mai mare de 450 litri, trebuie s poarte etichetele pe dou fe e opuse. Etichetele trebuie s ndeplineasc dispozi iile de mai sus i s fie conforme n ceea ce privete culoarea, simbolurile i forma general. Toate etichetele, cu excep ia etichetei model No 11, trebuie s aib forma unui ptrat aezat sub forma de romb; ele trebuie s aib dimensiunile minime de 100 mm x 100 mm. Ele au o linie paralel cu marginile laturilor, trasat la 5 mm de acestea, de aceeai culoare ca i semnul conven ional. Eticheta model No 11 are forma unui dreptunghi de format normal A5 (148 x 210 mm). Dac dimensiunea coletului o cere, etichetele pot avea dimensiuni reduse, cu condi ia de a fi bine vizibile. Buteliile care con in gaze din clasa 2 pot, dac aceasta este necesar din cauza formei lor, pozi iei lor i a sistemului lor de fixare pentru transport,s poarte etichete asemntoare cu cele prescrise la aceast sec iune, dar de dimensiuni reduse, pentru a putea fi aplicate pe partea necilindric a acestor butelii. Etichetele cu excep ia etichetei conform modelului No 11, sunt divizate n pr i. Cu excep ia subdiviziunilor 1.4, 1.5 i 1.6 ale clasei 1, partea superioar a etichetelor
38

Doina Munteanu

aprilie 2008

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

este rezervat exclusiv semnalului conven ional i partea inferioar pentru text, numrul clasei sau diviziunii i literei din grupa de compatibilitate, dup caz. Numai pentru diviziunile 1.4, 1.5 i 1.6, etichetele clasei 1 poart, n partea inferioar, numrul diviziunii i a literei grupei de compatibilitate a materiei sau obiectului. La partea superioar aceste etichete poart numrul diviziunii i la partea inferioar litera grupului de compatibilitate. Pe etichete, altele dect cele din clasa 7, spa iul situat sub semnul conven ional nu trebui s con in (n afara numrului clasei) alt text dect indica iile facultative referitoare la natura riscului i a precau iilor ce trebui luate pe timpul manipulrii. Semnele conven ionale, textul i numerele trebuie s fie bine lizibile i de neters i trebui s fie marcate cu negru pe toate etichetele, cu excep ia : a) Etichetelor pentru clasa 8, pe care textul eventual i numrul clasei trebui s fie marcat cu alb; i b) Etichetele pe fond verde, rou sau albastru pe care semnele conven ionale pot fi nscrise cu alb; i c) Etichetele conform modelului No 2.1 aplicate pe butelii i cartuele cu gaz pentru No ONU 1965, pe care nscrisurile pot figura n culoarea recipientului dac, contrastul este satisfctor.

MODELE DE ETICHETE A. Etichete de pericol prescrise RID i ADR

negru pe fond portocaliu; bomba explodnd n partea superioar, numrul de diviziune i litera grupei de compatibilitate adecvat n partea inferioar; cifra mic 1 n col ul inferior

Doina Munteanu

aprilie 2008

39

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

negru pe fond portocaliu; numrul de diviziune 1.4 acoperind cea mai mare suprafa din partea superioar; litera grupei de compatibilitate adecvat n partea inferioar; cifra mic 1 n col ul inferior

negru pe fond portocaliu; numrul de diviziune 1.5 acoperind cea mai mare suprafa din partea superioar; litera grupei de compatibilitate D n partea inferioar; cifra mic 1 n col ul inferior

negru pe fond portocaliu;

Doina Munteanu

aprilie 2008

40

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

numrul de diviziune 1.6 acoperind cea mai mare suprafa din partea superioar; litera grupei de compatibilitate N n jumtatea inferioar; cifra mic 1 n col ul inferior

flacra neagr sau alb pe fond rou; cifra mic 2 n col ul inferior

butelie de gaz, neagr sau alb pe fond verde; cifra mic 2 n col ul inferior

Doina Munteanu

aprilie 2008

41

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

cap de mort pe dou tibii, negru pe fond alb; cifra mic 2 n col ul inferior

flacra neagr sau alb pe fond rou; cifra mic 3 n col ul inferior

flacra neagr pe fond constituit din benzi verticale echidistante alternative rou i alb, cu cifra mic 4 n col ul inferior

Doina Munteanu

aprilie 2008

42

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

flacra negr pe fond alb, triunghiul inferior al etichetei fiind de culoare roie; cu cifra mic 4 n col ul inferior

flacra neagr sau alb pe fond albastru; cifra mic 4 n col ul inferior

flacra deasupra unui cerc, negre pe fond galben cifra mic 5.1 n col ul inferior

Doina Munteanu

aprilie 2008

43

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

flacra deasupra unui cerc, negre pe fond galben cifra mic 5.2 n col ul inferior

cap de mort pe dou tibii, negru pe fond alb; cifra mic 6 n col ul inferior

trei cercuri tangente ncruciate de un alt cerc pe fond alb: cifra mic 6 n col ul inferior

Doina Munteanu

aprilie 2008

44

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

trefl stilizat, inscrip ia RADIOACTIV , urmat de o band vertical n jumtatea inferioar, cu textul urmtor Con inut.................. Activitate.................. cifra mic 7 n col ul inferior; simbolul i inscrip ia negre pe fond alb, banda vertical roie

identic cu cea precedent, dar cu dou benzi verticale n jumtatea inferioar cu textul urmtor Con inut........................ Activitate....................... Indice de transport........... (n careu rectangular mrginit cu negru); cifra mic 7 n col ul inferior, simboluri i inscrip ii negre; jumtatea de sus are fondul galben; jumtatea inferioar are fondul alb; benzi verticale roii

identic cu precedenta, dar cu trei benzi verticale roii n jumtatea inferioar

Doina Munteanu

aprilie 2008

45

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

lichid curgnd dintr-o eprubet pe un platou sau din alt eprubet pe o mn; negru pe fond alb, triunghiul inferior al etichetei fiind de culoarea neagr marginit de o band alb, cifra mic 8, n alb n col ul inferior

fond alb cu apte benzi verticale negre n jumtatea superioar i cifra mic 9, subliniat, n negru n col ul inferior

dou sge i negre pe fond alb sau pe fond contrastant adecvat B. Semnalizarea mijloacelor de transport (plancarde) B.1 Exemplu de semnalizare a unui container-cistern care transport aceta i, clasa 3, Nr. ONU 1088, conform codului IMDG
Doina Munteanu aprilie 2008 46

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

PRIMA VARIANT

flacra neagr pe fond rou

A DOUA VARIANT

flacra neagr pe fond rou

fond portocaliu cu margini i cifre n negru

B.2 Exemplu de semnalizare a unui container-cistern care transport aceta i, clasa 3, Nr. ONU 1088, conform RID / ADR

flacra neagr pe fond rou

Doina Munteanu

aprilie 2008

47

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

numrul de identificare a pericolului (2 sau trei cifre) numrul de identificare a materiei (4 cifre) fond portocaliu mrginit de bare transversale negre i cifre negre de 15 mm nl ime B.3 Marca pentru materiile transportate la cald

B.4

Semnal de avizare pentru mijloacele de transport care transport mrfuri fumigene

Doina Munteanu

aprilie 2008

48

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

CAPITOLUL 5.3 IMPRIMAREA I SEMNALIZAREA PORTOCALIE A CONTAINERELOR, CGEM, CONTAINERELOR CISTERN, CISTERNELOR MOBILE, VEHICULELOR I VAGOANELOR Etichetele de tip plac trebuie s fie aplicate pe pere ii exteriori ai containerelor, CGEM, containerele-cistern, cisternelor mobile, vehiculelor i vagoanelor conform prevederilor din acest capitol. Etichetele de tip plac trebuie s corespund etichetelor prevzute n coloana 5, dup caz, la coloana 6 din Tabelul A. Etichetele de tip plac, trebuie s fie aplicate pe ambele pr i ale fiecrei extremit i ale containerului, CGEM, containerelor-cistern sau cisternei mobile. Cnd containerul-cistern sau cisterna mobil con ine mai multe compartimente i transport dou sua mai multe mrfuri periculoase, plcile-etichete corespunztoare trebuie s fie aplicate pe ambele pr i n coresponden cu compartimentele respective i o plac-etichet, petnru fiecare model aplicat pe fiecare parte, la ambele extremit i. Cu excep ia plcilor-etichet pentru clasa 7, placa-etichet trebuie : a) S aib cel pu in 250 mm x 250 mm, cu o linie de bordur de aceeai culoare ca i semnul conven ional, cu dimensiunile de 12,5 mm fa de marginea laturilor; b) S corespund etichetei pentru mrfuri periculoase respective, n ceea ce privete culoarea i semnul conven ional; c) S poarte numrul sau cifrele, n cifre de cel pu in 25 mm nl ime, corespunztoare pentru marfa periculoas n chestiune. Pentru clasa 7, placa-etichet trebuie s aib dimensiunile de 250 mm x 250 mm cu cel pu in o linie de bordur neagr paralel cu marginile i situat la distan a de 5 mm. Cifra 7 trebuie s aib o nl ime minim de 25 mm. Fondul pr ii superioare al plcii-etichet este galben i cel al pr ii inferioare este alb; simbolurile i textele sunt
Doina Munteanu aprilie 2008 49

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

negre. Utilizarea cuvntului RADIOACTIV n partea inferioar este facultativ n sensul c acest spa iu poate fi utilizat pentru aplicarea numrului ONU. Unit ile de transport care transport mrfurile periculoase trebuie s aib, dispuse n plan vertical, dou panouri dreptunghiulare de culoare portocalie reflectorizante. Ele trebuie fixate, unul n fa i altul n spate, perpendicular pe axul longitudinal al acestora. Ele trebuie s fie bine vizibile. Panourile portocalii reflectorizante trebuie s aib o lungime de cel pu in 40 cm i o nl ime de 30 cm; ele trebuie s aib un chenar negru de 15 mm sau mai mare i s fie bine vizibil. Dac dimensiunile vehiculului sunt astfel nct suprafa a disponibil este insuficient pentru fixarea panourilor portocalii, dimensiunile acestora pot fi reduse la 300 x 120 mm i 10 mm pentru chenar. Numrul de identificare al pericolului trebuie s fie constituit din cifre negre de 100 mm nl ime i 15 mm grosime. Numrul de identificare al pericolului trebui s fie nscris la partea superioar a panoului i numrul ONU n partea inferioar ele trebuie s fie separate printr-o linie neagr orizontal cu grosimea de 15 mm care traverseaz panoul la jumtatea nl imii. Numrul de identificare al pericolului i numrul ONU trebuie s fie de neters i s rmn vizibil dup un incendiu cu durata de 15 minute.

Semnifica ia numerelor de identificare a pericolului Acest numr con ine dou sau trei cifre. El indic, n general, umtoarele pericole: 2. Emana ii de gaz rezultat din presiune sau dintr-o reac ie chimic; 3. Inflamabilitate a materiilor lichide i gazelor sau materiilor lichide care se autonclzesc; 4. Inflamabilitate a materiilor solide sau a materiilor solide care se autonclzesc; 5. Comburante (care favorizeaz incendiul); 6. Toxicitate sau pericol de infec ie; 7. Radioactivitate; 8. Corozivitate; 9. Pericol la reac ie violent spontan.
Doina Munteanu aprilie 2008 50

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Marc pentru materiile transportate la cald

CAPITOLUL 5.4 DOCUMENTE Orice transport de mrfuri periculoase, reglementat prin ADN-D, trebuie s fie nso it de documenta ia prevzut la acest capitol. Documentele de transport trebuie s furnizeze urmtoarele informa ii pentru orice materii sau obiecte periculoase transportate : a) Numrul ONU precedat de literele UN; b) Desemnarea oficial a transportului completat, dup caz, cu denumirea tehnic; c) Numele modelelor de etichete sau a codului de clasificare; d) Dup caz, grupa de ambalaj atribuit materiei care poate fi precedat de literele GE; e) Numrul i descrierea coletelor; f) Cantitatea total a fiecrei mrfi periculoase; g) Numele i adresa expeditorului; h) Numele i adresa destinatarului; i) O declara ie conform dispozi iilor din orice acord particular. CAPITOLUL 5.5 DISPOZI II SPECIALE

Doina Munteanu

aprilie 2008

51

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Transportul mrfurilor infec ioase impune o strns colaborare ntre expeditor, transportator i destinatar, n scopul garantrii siguran ei, a termenului de predare a mrfii i n stare bun. n acest scop, trebuie luate urmtoarele msuri : a) Acorduri prealabile ntre expeditor, transportator i destinatar; b) Pregtirea documentelor de expediere; c) Dirijarea transportului; d) Notificarea prealabil a destinatarului de ctre expeditor, cu privire la toate informa iile referitoare la transport. PARTEA 6 PREVEDERI REFERITOARE LA CONSTRUC IA AMBALAJELOR, MARILOR RECIPIETNE PENTRU VRAC (GRV), MARILOR AMBALAJE I A CISTERNELOR I A TESTRILOR LA CARE TREBUIE S FIE SUPUSE Aceste prevederi sunt conform cu cele din Anexa 6 ADR, RID i Cod IMDG

PARTEA 7 PREVEDERI REFERITOARE LA NCRCARE, TRANSPORT, DESCRCARE I MANIPULARE A NCRCTURII CAPITOLUL 7.1 NAVE PENTRU MRFURI USCATE Este interzis transportul mrfurilor periculoase n vrac, cu excep ia cazurilor n care acest mod de transport este admis n mod expres n Tabelul A, coloana 8. Transportul n containere, GRV-uri, ambalaje mari, CGEM, cisterne mobile i containere-cistern trebuie s ndeplineasc prevederile referitoare la transportul n colete. Transportul vehiculelor i vagoanelor trebuie s fie conform prevederilor aplicabile petnru transportul n colete. Este interzis transportul mrfurilor periculoase n cisterne pentru ncrctur n navele pentru ncrctur uscat. Prevederi generale de serviciu Accesul n cale nu este autorizat dect petnru opera iuni de ncrcare i de descrcare i n scopuri de control sau de cur ire. Pe timpul marului, accesul n spa iile de dublu corp sau dublu fund este interzis.

Doina Munteanu

aprilie 2008

52

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Dac trebuie s se msoare concentra ia de gaz sau a con inutului de oxigen din aer, din cale, spa iul de dublu corp i dublu fund, aceast opera iune nu poate fi efectuat dect de persoane echipate cu aparat de protec ie respiratorie corespunztor pentru materia transportat. Nici o repara ie sau lucrare de ntre inere care impune utilizarea focului sau a curentului electric sau care pot produce scntei, nu trebuie efectuate n zona protejat sau pe punte, la mai pu in de 3 m fa de acestea spre prova sau spre pupa. Pe timpul transportului mrfurilor periculoase, la bordul navei trebuie s se afle un expert. Spa iile de dublu corp i dublu fund pot fi utilizate petnru balastare cu ap. Numai pe timpul opera iunilor de ncrcare sau de descrcare sau pe timpul controalelor, mrfurile periculoase trebuie s fie protejate mpotriva intemperiilor i a mprocrilor cu noroi. Este interzis s se utilizeze motoare care func ioneaz cu combustibil al crui punct de aprindere mai mic de 55 C. Aceast prevedere nu se aplic motoarelor n afara bordului brcilor, care func ioneaz cu benzin. Este interzis utilizarea focurilor i a luminilor neprotejate. Aparatele de nclzire, gtit sau de refrigerat, nu trebuie s utilizeze un combustibil lichid nici gaz lichefiat i nici combustibil solid. Este interzis nclzirea calelor. Orice cur ire cu lichide care au punct de aprindere mai mic de 550C este interzis. Instala iile electrice trebuie s fie men inute n perfect stare de ntre inere. Instala iile electrice situate n cale trebuie s fie scoase de sub tensiune i protejate mpotriva unei conexiuni inopinate neautorizate. Nici o parte din antenele pentru aparatele electronice i nici un paratrsnet sau cablu nu trebuie s se afle deasupra calelor. Nici o parte a antenei de radiotelefon nu trebuie s se afle la mai pu in de 2,00 m de materiile i obiectele din clasa 1. Navele care transport mrfuri din clasele 5.1 nu trebuie s mai transporte nici o alt marf. Mrfurile din clase diferite trebuie s fie separate printr-o distan orizontal minim de 3,0 m. Ele nu trebuie s fie ncrcate unele peste altele. Indiferent de cantitate, mrfurile periculoase pentru transportul crora este prevzut o semnalizare cu dou conuri sau dou lumini albastre, nu trebuie s fie ncrcate n aceeai cal cu mrfurile inflamabile petnru transportul crora este prevzut o semnalizare cu un con sau o lumin albastr. Coletele care con in mrfuri din clasa 1 i coletele cu materii din clasele 4.1 i 5.2 pentru care este prevzut o semnalizare cu trei conuri sau trei lumini albastre, trebuie s fie separate printr-o distan de cel pu in 12 m de mrfurile din toate celelalte clase. Mrfurile periculoase trebuie s fie ncrcate sau descrcate, numai n locurile desemnate sau aprobate n acest scop de ctre autoritatea competent.
Doina Munteanu aprilie 2008 53

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Conductorul navei trebuie s indice pe un plan de ncrcare, c, mrfurile periculoase sunt amplasate n diferite cale sau pe punte. Dac mrfurile periculoase sunt transportate n containere este suficient s se men ioneze numrul containerului. nainte de ncrcare calele i pun ile trebuie cur ate. Calele trebuie s fie ventilate. Diferitele elemente ale ncrcturii trebuie s fie arimate astfel nct s se evite ca aceste elemente, unele n raport cu altele, s nu se deplaseze sau s nu fie avariate de o alt ncrctur. Mrfurile periculoase trebuie s fie amplasate la o distan de cel pu in 1 metru de cabine, compartimentul maini, timonierie i orice surs de cldur. Atunci cnd nici expeditorul, nici destinatarul nu pot fi identifica i sau atunci cnd transportul nu poate fi livrat la destinantar i transportatoul nu are instruc iuni de la expeditor, trebuie ca acest transport s fie amplasat ntr-un loc sigur i s se informeze autoritatea competent ct mai repede posibil cerndu-i instruc iunile ce trebuie urmate. Umplerea i golirea recipientelor, vehiculelor-cistern, vagoanelor-cistern, marilor recipiente pentru vrac (GRV), marilor ambalaje, CGEM, cisternelor mobile sau containerelor-cistern, sunt interzise la bordul navei fr autorizarea special a autorit ii competente locale. Este interzis s se utilizeze un foc sau o lumin neprotejat pe timpul ct materiile i obiectele din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6 se afl la bord i calele sunt deschise sau cnd mrfurile de ncrcat se afl la o distan fa de nav mai mic de 50 m. Pe timpul ncrcrii sau descrcrii, nava nu poate fi amarat cu ajutorul parmelor din material sintetic precum i parmele din o el. Autorit ile competente pot impune restric ii referitoare la includerea navelor cistern n convoaiele mpinse de mari dimeniuni. Un expert trebuie s se afle n permanen la bordul navelor ncrcate cu mrfuri periculoase i aflate n sta ionare. CAPITOLUL 7.2 NAVE CISTERN Materiile, repartizarea lor n diferite tipuri de nave-cistern i condi iile particulare sub care acestea pot fi transportate n aceste nave-cistern, sunt specificate n Tabelul C. Navele cistern i echipamentele lor trebuie s fie conforme cu regulile de costruc ie ale navelor prevzute n Partea 9 a prezentelor Reguli. Dispozitivele de captare de la instala ia de detectare a gazelor, trebuie s fie reglate la o valoare care s nu depeasc 20% din limita inferioar de explozie a materiilor al cror transport este autorizat pe nav.

Doina Munteanu

aprilie 2008

54

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Coferdamurile trebuie s fie goale. Ele trebuie s fie examinate o dat pe zi pentru a verifica, dac sunt uscate. Accesul la cisternele pentru ncrctur, cisternele pentru resturi de ncrctur, coferdamuri, spa ii ale dublului corp, dublu funduri i spa iile magaziilor, nu este autorizat dect n scopul controlului i al cur irii. Cisternele pentru ncrctur, goale sau descrcate, care au fost ncrcate cu mrfuri periculoase din clasele 2 i 3, cu codul de clasificare T, nu pot fi degazate dect n locuri special desemnate sau aprobate n acest scop de ctre autoritatea competent local. Degazarea nu se poate efectua dect de persoane competente sau de companii agreate n acest scop. Degazarea cisternelor pentru ncrctur, goale sau descrcate care au fost ncrcate cu alte mrfuri periculoase dect cele prevzute mai sus, se poate efectua i n timpul marului cu mijloace de ventila ie corespunztoare, capacele cisternelor fiind nchise i ieirea amestecului de gaz i aer facndu-se printr-un dispozitiv de protec ie care rezist la un foc continuu. Nici o lucrare de repara ie sau de ntre inere care necesit utilizarea flacrii sau a curentului electric sau a crei execu ie poate produce scntei, nu poate fi ntreprins fr aprobarea autorit ii competente sau fr un certificat care s ateste c nava este complet degazat. Pe timpul transportului de mrfuri periculoase, trebuie s se afle la bord un expert. Este interzis s se fac racorduri ntre urmtoarele categorii de tubulaturi : a) Tubulaturi pentru ncrctur; b) Tubulaturi de balastare i de uscare a cisternelor pentru ncrctur, coferdamurilor, spa iilor de magazie, spa iilor de dublu corp i de dublu fund; c) Tubulaturile situate n afara zonei de ncrctur. Este interzis s se utilizeze motoare care func ioneaz cu un combustibil al crui punct de aprindere este mai mic de 550C (de ex. motoarele cu benzin). Aceast prevedere nu se aplic motoarelor din afara bordului brcilor. Utilizarea lichidelor care au punct de aprindere mai mic de 550C, pentru cur ire, nu este permis dect n zona petnru ncrctur. ncrcarea, descrcarea i degazarea navelor-cistern nu trebuie s aib loc dect n locuri desemnate sau aprobate n acest scop de ctre autoritatea competent. Conductorul trebuie s noteze, fr ntrziere, n caietul pentru ncrctur, toate activit ile referitoare la ncrcare, descrcare, cur ire, degazare, deversare a apelor de splare i recep ia sau deversarea apelor de balast. Materiile trebuie s fie specificate ca i n documentul de transport (numr ONU sau numr de identificare al materiei, desemnarea oficial a transportului, clasa i, dup caz, grupa de ambalare). Conductorul trebuie s indice pe un plan de ncrcare, mrfurile transportate n diferite cisterne. Un expert trebuie s se afle n permanen la bordul navelor n sta ionare, care sunt ncrcate cu mrfuri periculoase.
Doina Munteanu aprilie 2008 55

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

PARTEA 8 DISPOZI II REFERITOARE LA ECHIPAJE, ECHIPAMENT, OPERA IUNI I DOCUMENTA IE CAPITOLUL 8.1 PREVEDERI GENERALE APLICABILE NAVELOR I ECHIPAMENTULUI Documente 1. nafara documentelor prevzute n alte regulamente, urmtoarele documente trebuie s se afle la bord : a) certificatul de aprobare; b) documentele de transport ale mrfii; c) informa iile scrise pentru toate tipurile de mrfuri periculoase care se afl la bord; d) un exemplar actualizat din ADN-D; e) Certificatul de verificare a rezisten ei de izola ie a instala iilor electrice; f) certificatul de verificare a dispozitivelor de stingere a incendiilor i a tubulaturilor; g) un carnet de control n care sunt nscrise toate rezultatele msurtorilor; h) copii dup autoriza iile speciale 2. nafara documentelor de la punctul 1, la bordul navelor pentru mrfuri uscate trebuie s se afle i urmtoarele documente : a) planul de ncrcare; b) atestatul expertului n domeniul ADN-D; c) pentru navele care trebuie s rspund cerin elor referitoare la siguran n caz de avarie: un plan de siguran n caz de avarie; documentele referitoare la stabilitatea navei intacte precum i toate cazurile de stabilitate ale navei intacte care servesc, ca baz de calcul de stabilitate, ntr-o prezentare care s fie n eleas de comandant; atestatul din partea societ ii de clasificare; 3. nafara documentelor prevzute la punctul 1, la bordul navelor-cistern trebuie s se afle urmtoarele documente : a) jurnalul de ncrcare; b) atestatul expertului n domeniul ADN-D;

Doina Munteanu

aprilie 2008

56

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

c) pentru navele care trebuie s rspund cerin elor de siguran n caz de avarie : Un plan de siguran n caz de avarie; Documentele referitoare la stabilitatea navei intacte precum i toate cazurile de stabilitate ale navei intacte, care pot servi ca baz de calcul de stabilitate, ntr-o prezentare care s fie n eleas de conductor; d) documentele referitoare la instala iile electrice; e) certificatul de clasificare; f) atestatul referitor la detectorul de gaze inflamabile; g) atestatul care men ioneaz toate mrfurile periculoase admise la transport n nava respectiv; h) atestatul referitor la controlul tubulaturilor de ncrcare i de descrcare; i) instruc iunile referitoare la debitele de ncrcare i de descrcare; j) atestat referitor la controlul instala iilor de uscare suplimentare; k) instruc iuni de nclzire pentru transportul mrfurilor al cror punct de fuziune este 00C; l) atestatul referitor la controlul supapelor de presiune i depresiune. Dispozitive de stingere a incendiului Orice nav trebuie s fie prevzut, nafara mijloacelor de stingere a incendiilor prevzute n Partea 1 cu cel pu in dou stingtoare de mn de aceeai capacitate. Agentul de stingere con inut n aceste stingtoare trebuie s fie suficient i corepunztor pentru combatarea incendiilor la mrfurile periculoase transportate. Echipament special n msura n care sunt cerute, n tabelele A i C, urmtoarele echipamente trebuie s se afle la bord : PP : pentru fiecare membru din echipaj o pereche de ochelari de protec ie, o pereche de mnui de protec ie, mbrcminte de protec ie i ncl minte corespunztoare de protec ie. EP : un mijloc de salvare corespunztor pentru fiecare persoan de la bord; EX : un detector de gaz inflamabil cu instruc iuni de utilizare; TOX : un toximetru cu instruc iuni de utilizare; A : un aparat de protec ie respiratorie dependent de aerul ambiant; Mijloacele i echipamentele suplimentare de protec ie specificate de expeditor n instruc iunile scrise, trebuie s fie furnizate de expeditor i s fie disponibile la bord. Certificat de aprobare

Doina Munteanu

aprilie 2008

57

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Navele pentru mrfuri uscate care transport mrfuri periculoase n cantit i superioare cantit ilor exceptate, convoaiele mpinse i forma iile n cuplu, navelecistern care transport mrfuri periculoase, trebuie s aib un certificat de aprobare corespunztor. CAPITOLUL 8.2 PREVEDERI REFERITOARE LA FORMARE Prevederi generale referitoare la formarea exper ilor Un expert trebuie s aib cel pu in 18 ani. Expertul trebuie s se afle la bordul navelor care transport mrfuri periculoase i s posede urmtoarele documente : Un atestat eliberat de o autoritate competent sau de un organism agreat de autoritatea competent; sau Un atestat recunoscut de Comisia Dunrii ca echivalent i care s confirme formarea sa i faptul c a absolvit un examen referitor la prevederile particulare ce trebuie respectate la transportul mrfurilor periculoase. Exper ii trebuie s participe la un curs de formare de baz. Formarea trebuie s se efectueze printr-un program de instruire agreat de autoritatea competent. Obiectivul principal al formrii const n a furniza exper ilor cunotin e despre pericolele asociate transportului de mrfuri periculoase asociate transportului de mrfuri periculoase i despre reducerea la minim a pericolelor unui eventual incident i de a le permite s ia msurile necesare pentru siguran a lor, siguran a general i protec ia mediului nconjurtor precum i limitarea consecin elor incidentului. Dup cinci ani, expertul trebuie s fac dovada, prin men iuni corespunztoare n atestat, efectuate de autoritatea competent, c a participat la un curs de reciclare i de perfec ionare n timpul ultimului an de valabilitate al atestatului. Exper ii pentru navele care transport gaze, trebuie s participe la un curs de specializare gaz. Formarea trebuie s fie efectuat printr-un program de instruire aprobat de autoritatea competent. Atestatul pentru expert este eliberat, dup participarea la un program de formare i dup ce a trecut cu succes un examen referitor la transportul gazelor i dup ce a fcut dovada c a lucrat cel pu in un an la bordul unei nave de tip G. Aceast perioad de vechime trebuie s fie efectuat n timp de 2 ani nainte sau dup examen. Dup cinci ani, expertul pentru transportul gazelor trebuie s fac dovada, prin men ionarea corespunztoare n atestat de ctre autoritatea competent : c n ultimul an de valabilitate al atestatului, a participat la un curs de reciclare i de perfec ionare, sau c n ultimii doi ani a efectuat cel pu in un an la bordul unei nave de tip G.

Doina Munteanu

aprilie 2008

58

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Exper ii pentru navele care transport produse chimice trebuie s participe la un curs de specializare chimic. Formarea se efectueaz printr-un program de instruire aprobat de autoritatea competent. Atestatul expertului este eliberat dup participarea la cursul de formare i dup promovarea examentului i dup ce face dovada c a fost mbarcat cel pu in un an la bordul navelor de tip C. Acest stagiu trebuie efectuat nu mai trziu de doi ani de la sus inerea examenului. Dup cinci ani, expertul pentru transportul de produse chimice, trebuie s fac dovada, prin men iuni corespunztoare n atestat efectuate de autoritatea competent : c n ultimul an de valabilitate a atestatului, a participat la un curs de reciclare; sau c n ultimii doi ani a fost mbarcat cel pu in un an la bordul unei nave de tip C. CAPITOLUL 8.3 PREVEDERI DIVERSE CE TREBUIE RESPECTATE DE ECHIPAJUL NAVEI Persoane autorizate la bord La bord nu sunt autorizate dect : a) Persoanele care sunt membri ai echipajului; b) Persoanele care, nu sunt membri ai echipajului, dar triesc n mod normal la bord; c) Persoanele care se afl la bord pentru interes de serviciu. n zona protejat a navelor de mrfuri uscate i n zona pentru ncrctur a navelor-cistern, persoanele de la pc. b) de mai sus nu sunt autorizate s sta ioneze dect pentru scurt durat.

Lmpi portative La bordul navelor de mrfuri uscate singurele lmpi portative admise n zona protejat sunt lmpile cu surs proprie de curent. La bordul navelor-cistern, singurele lmpi portative admise n zona pentru ncrctur sunt lmpile cu surs proprie de curent. Ele trebuie s fie de un tip certificat de siguran . Accesul la bord Accesul la bord a persoanelor neautorizate este interzis. Aceast interdic ie trebuie afiat n locuri corespunztoare, prin intermediul panourilor indicatoare.

Doina Munteanu

aprilie 2008

59

PROIECTUL CAPRICO-CALITATE I PRODUCTIVITATE PRIN INSTRUIRE CONTINU PHARE 2005-553/017 - 04.02.02.01.208

Interzicerea fumatului, a folosirii focului i luminilor neprotejate Este interzis fumatul la bord. Aceast interdic ie trebuie s fie afiat n locuri corespunztoare prin intermediul panourilor indicatoare. Aceast prevedere nu se aplic n cabine i n timonerie, cu condi ia ca ferestrele lor, uile, luminatoarele i tambuchiurile s fie nchise. Pericol de formare a scnteilor Lucrrile care prezint risc de formare a scnterilor sunt interzise n zona de ncrctur a navelor-cistern. Aceast prevedere nu se aplic lucrrilor de amarare.

Doina Munteanu

aprilie 2008

60