Sunteți pe pagina 1din 24

REVI

LUCRAREA PRACTiCA
DE BACALAUREAT .............. pag. 2-3
etru
Tranzistoare n paralel
iN
RADlOEI.ECTRONICA ........... pag. 4-5
Din nou despre puntea R
A.B.C.

CQ-VO .......................... pag. 6-7
Trafic radio
Manipulator cu circuite
integrate CMOS
LABORATOR ................... pag. 8-9
Filtre Couer
Ha-FI .......................... pag. 10-11
Amplificator HI-FI
TV-DX ........................ pag. 12-13
n banda SHF
INFORMATiCA.. .... .... . .. .... pag. 14-15
V24 pentru
calculatorul HC85
Calculatorul electronic ntre

CONCURSUL '89" .. pag. 16
LA CEREREA CITITORiLOR ..... pag. 17
Compresor de
Receptorul URA
ATELIER ...................... pag. 18-19

MAIAK 203: O modificare

CITiTORII
TELECOLOR -
audio/video
Semnalizare .
Detector de metale
Sonerie
pag. 20 -21
REVISTA REVISTELOR .......... pag. 22
Amplificator
Senzor capacitiv
Generator UHF
pentru baterii
NiCd
PUBLICITATE .................. pag. 23
NTREPRI NDEREA DE
CINESCOAPE
SERVICE ........................ pag. 24
Multimetrul
I
I I
(PAG. 10-11)
ION SOCEANU, YD3 - 2319/a
Montajul propus, rod al unei in-
delungate este com-
pus din circuite integrate CMOS de
sale
electrice recomandndu-I a fi reali-
zat de radioamatorii
Scala se ,compune din 8
decodificatoare MMC4543, CI10 ...
17, figura 1, cu aferente.
Prin intermediul memoriei tampon,
LATCH-uri de 4 pe care o
apoi decodi-
n ,,7 segmente" codul binar
care se la 01...04
ale decadice sin-
crone MMC4518 (CI6 ... 9) la
unei perioade de de o se-
Comanda de preluare a da-
telor de baza de timp este
pe LD (LATCH DI-
SABLE), pinii 1 ai decodificatoare-
lor. Impulsul de aducere la zero a
se pe pinii 7
15 de la scai ei
este generat la momentul potrivit
tot de baza de timp.
Acesta de la un de
4,194 MHz. Mai exact, acesta tre-
buie oscileze pe o frec-
de 2
22
= 4 194304 Hz. Ur-
divzarea cu un factor egal
cu 2
19
, realizat cu ajutorul a trei
binare asincrone de 7
MMC4024 (CI2, 3 4, fig. 1). De
la pinul 5 al lui CI4 se culege rezul-
tatul acestei care este egal
cu 2
22
/2
19
= 2
3
= 8 Hz.
8 Hz se la intrarea
CLOCK pin 14 al CI5 MMC4017,
care este un de tip
JOhnson cu 10 decodificate,
notate de la O la 9. Pe 0 ... 7 se
un circuit SAU cu 8
cu ajutorul diodelor D1...D8,
de tip 1 N4148. La acestuia
se un impuls cu durata de o
n starea 1 logic. Acest im-
puls se la una din
P
2
de tip n inte-
riorul circuitului MMC4011.
se la pinii 1 ai de-
codificatoarelor pentru preluarea
datelor ,,8") la resetarea
,,9").
acestui tip de nu-
precum a blocului de
poate fi mai bine
din graficul cu formele de
din figura 2.
din interiorul CI1
au
- P
1
amplificator de intrare;
- P
2
poarta de nu-

- P
3
oscilatorul bazei de timp;
- P 4 separator.
Cu ajutorul unui periodmetru
(sau alt prin ajus-
tarea din C
3
se
____________________________ ...


-- __ -- _ -- __ -- ___ -- _
metrul.
dispunem de un
binar MMC4040 de 12 acesta
poate nlocui circuitele 3 4, redu-
cnd astfel total de circuite
la 16 pentru 8 cifre la 13
pentru 6 cifre cnd este ca-
zul. La acest mic de circuite
integrate mai contribuie faptul
MMC4518 snt du-
ble.
n locul de 4,194 MHz se
poate folosi unul de 8 MHz. n acest
caz, cele trei binare
CI 2, 3 4 vor fi nlocuite cu trei
decadice MMC4518,
restul schemei Bi-
cablajul se n
zona acestor circuite.
Am realizat cablajul pe sticlotex-
tolit dublu-placat este lipsit de
(fig. 3). Cele
pentru segmentele au
fost trasate n ordinea terminalelor
de tip VOE24 (duble). Pi-
nul 6, PHASE, nelegat n dese-
nul de pe cablaj, se va lipi la
pentru cu anod comun la
plus pentru catod comun. Pinul 7 -
BLANKING - se la
nu va fi utilizat n alte scopuri
(ca stingerea unor sau a ze-
rourilor inutile).
Alimentarea se face la o tensiune
de 12 V. Pentru a se domeniul
de care nu este cu mult mai
mare de 12 MHz, se poate utiliza un
divizor care peste

BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate CMOS. Manual
de utilizare - "Microelectronica"
revistei "Tehnium" -
numerele 4, 9/1980, 11/1985,
7/1986, 4/1987.
TEHNIUM 7/1989
+V
OO
=12V
V
DD
16
V
OD
C loc k
inhlbi t J..!2::...-_e_----------.:rl--f"I
0'0 P-+"--"'t--i ::::.o--+"---l!
1
555 [[oc k
10
kHz
0'1
3
0'2
7
4022
3
4066 13
Nr, tranzistoare
testate
Fig. 7: Repartizorul impulsurilor de n baze.
BYX71-1OO
ase
Fig. 8: Circuitul de n cu circuitul de a timpilor de (un canal).
TEHNIUM 7/1989
On9- VOICULESCU,
Ing. SEVER MICAN
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Timpii de fi
pe sau induc-
n de specificul aplica-
care se TI
cel de-al doilea caz, ten-
este cu sursa
'Ia cteva sute de
servi deci la veri fi-
n tensiune a tran-
rele
pe a asigura
un cuplaj termic
Atunci cnd trebuie puse multe
tranzistoare n paralel, ele se vor m-
n grupuri de 4 sau 8, fiecare
cu circuitul propriu de Se
apoi grupurile n paralel [4J.
4. Concluzii
Sortarea tranzistoarelor de putere
pentru conectarea n paralel este o
necesitate care nu poate
fi ntotdeauna prin de
circuit 2,
nn::!7p.flT::lf mpere-
de colector
real iza bil n

depanarea sur-
de comuta-
orice laborator
1. Dunca T" Raiu O., Sdrulla D.
Tranzistoare cu siliciu, Catalog
1989
Voiculescu E. -
de W, Docu-
cu Filiala
1983
Examples
1978 -
Proiect de di-
Politehnic Cluj-Na-
1989.
tot mai a multi-
metrelor de a
montajelor de tip ohmmetru liniar
cu amplificatoare
mai recent, a convertoarelor tensiu-
care permit realiza-
rea unor ohmmetre cu digital,
a constructorilor
amatori de la punte R
(puntea Wheatstone),
din cauza
care divizarea sCB:,lei prin
etalonare punct cu punct. Intr-ade-
ce simplu este n cazul ohmme-
trelor liniare, unde se din-
tr-un singur buton capul de
care se pot efectua
cu citire De
folosind uri instrument indi-
cator cu scala echidistant
O -:- 100, se pot realiza domeniile de
O -:- 1 !l, 0-:- 10 !l, 0-:- 100 !l,
O -:- 1 k!l etc., cu citire foarte co-
De ce atunci "din nou despre
puntea R"?
Justificarea articolului de are
la considerentul preciziei de
care n unele este
mult mai important dect comodita-
tea sau care
- cum vom vedea n continu-
are - net puntea R n
cu toate celelalte va-
riante de ohmmetre.
ca ohmme-
trul liniar mai sus (cu
scala echidistant O -:- 100)
presupunem reproductibilita-
tea pe toate domeni-
ile pe ntinderea scai ei,
cont de factorii de eroare
posibili, se n limitele de
plus-minus o de diviziune.
este nece-
c
u
Retl-------...lIIIIiIIo.
o so
4
sitnd un instrument indicator
foarte bun o de
ohmmetru, dar chiar con-
cu stupoare anumite va-
lori de nu vor putea fi
cu o precizie mai de
cca S%; vom lua reproductibi-
litatea mai de plus-minus o
diviziune, erorile relative de
rare vor putea ajunge la cca
10%. o
cu valoarea R = 10,S !l,
pe care nu o putem pe do-
meniul O -:- 10 !l sntem
pe O -:- 100 !l, unde vom
citi 10,S diviziuni; cu o abatere ab-
de O,S diviziuni, re-
o eroare de
100'0, S/1 O, S """ 4,8%, iar cu o abatere
de plus-minus o diviziune,
eroarea de cca 9,S%. Bine-
precizia de va fi
mult mai pentru valori care se
citesc n a doua a scai ei,
mergind la O,S% (respectiv 1%)
la extremitatea a scalei.
. ohmmetrul nostru ar fi avut
un domeniu intermediar, de
O -:- 20 il sau O -:- SO !l, am fi putut
suficient de precis valoarea
de 10,S n, ca pe celelalte situate
ntre 10 n 20 n, dar do-
meniilor necesare pentru a acoperi
intreaga (uzual 0-:- 10 Mn)
ar considerabil, practic s-ar
dubla.
vedem acum ce ne poate oferi
n puntea R. Vom
considera ca punct de plecare va-
rianta din figura 1, cu
etalon (Ret) cu raport variabil
continuu, prin iptermediul poten-
P. Intre
diagonalei A-B se
sursa de alimentare U (tensiune
de S -:- 12 V),
iar pe diagonala C-D se plasat
detectorul de zero, M, de care nu ne
vom ocupa
Pentru a putea face o
cu ohmmetrul liniar, presupu-
nem am
P o echidistant O -:- 100
pe cursa a cursorului. Con-
de echilibru (cnd de
ntre A B este zero) se
scrie:
Rx P-r
--=-- (1)
Ret r
cu d diviziunea indi-
A f--C::::::::J
de cursorul
la echilibrul (divizarea fiind
O -:- 100 de la stnga la dreapta), de-
ducem
P
r=--d
100
(2)
nlocuind expresie n (1)
valoarea neCU-
. noscute Rx sub forma:
100-d
Rx = Ret . -- (3)
d
Pentru a putea utiliza puntea la
propriu-zise este nece-
sar nti graficul de eta-
lonare, respectiv
dintre diviziunea d de
la echilibru Rx ..
In cazul nostru acest grafic are
forma din figura 2, fiind
neliniar nesimetric asimp-
la axa ordonatelor, dar nu
la axa absciselor). Diviziunii cen-
trale d = SO i corespunde valoarea
Rx = Ret.
presupunem dispunem de
un P bun (bobinat.
cu diametru mare) de un detector
de zero sensibil. astfel nct pu-
tem stabili diviziunea d corespun-
echilibrului cu o abatere
de plus sau minus o ju-
de diviziune, ild = O, S. Se
eroarea a
valorii Rx impreciziei ..ld
cu care se de
echilibru d are expresia:
10000' ..ld
oRx(%) = (4)
d(100-d)
cum se
eroarea simetric de
la centru spre scalei,
atingnd valoarea pentru
d = SO. Cu de mai sus,
.:id = O,S, in centrul
scalei ea are valoarea de cel mult
2%, crescnd si-
metric spre De
eroarea atinge valoarea de
S% pentru d """ 11,3 d """ 88,7,
valoarea de 10% pentru d """ S,3
d """ 94,7 etc.
Trebuie mai la
eroarea de (4), care se
exclusiv la imprecizia cu care
este detectat echilibrul se
mai n
eroare abaterii
etalon Ret de la valoarea
c
RZ
c:::';::J----{:=:J-4 B
r :P-r
______ ,.. ____ .....____ ____
- V - v
d
R+r R+P-r
100
u 0-------
n calcul). eroare
poate fi foarte
de asigurat O,S%) oricum,
ea este n mare compen-
la etalonare, cu ca re-
Ret fie de calitate
n timp cu temperatura).
O concluzie care se des-
prinde este puntea R - chiar
n varianta din figura 1
- poate asigura sufi-
cient de precise, cu nu
fie ntreaga de etalo-
nare prin (3)
n figura ?, ci numai o
din ea, mai mult sau mai
(n de exi-
de sime-
tric n raport cu diviziunea
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
(URMARE DIN NR. TRECUT)
de pierderi a conden-
satoarelor constituie,
un neajuns, un inconvenient prac-
tic, cu att mai mult cu ct ea nu este
de n cataloagA
nici nu ar putea fi dect orientativ,
eventual chiar numai ca ordin de
acest
tru real cum am att
de important n unele
poate varieze nu nu-
mai de la o familie de
condensatoare la alta, de la o
de valori nominale ale la
alta sau de la un exemplar la altul de
condensator n interiorul
clase, ci pentru unul
condensator n de
de lucru (tensiune, curent, tempe-
ca n timp, da-
fenomenului de
din nou cu ochiul la fi-
gura 3, am putea constata
un avantaj al pierderilor, anume
faptul durata de la
un prag prestabilit pe
ce pierderile n dielectric
devin mai mari, pe. ce
r scade n raport cu R.
este suficient ne alegem pe axa
ordonatelor un prag U 1 dorit
prin el paralela la axa absci-
selor, perechilor
de coordonate t-U
c
ale punctelor
de cu curbele. Prin ur-
mare, pentru un aranjament U, R, C,
U
1
dat, timpul de poate fi
prin utilizarea
unui condensator cu pierderi mari.
pragul U
1
nu mai
poate fi ales arbitrar (oricum, U, <
U), ci el trebuie fie obligatoriu in-
ferior valorii U
cmax
permise de
r, R, U, conform re-
(S).
fie oare aceasta doar o con-
cluzie dar pur
ne aducem din nou aminte de
capriciile parametrului r?
de ce nu am ncerca
practic acest avantaj, ima-
ginndu-ne, de un procedeu
de compensare a
lui r? Un
de valoare mare, conectat n paralel
pe condensator, ar putea foarte
bine fi folosit n chip de "etalonare",
am anti-
cipat, orientativ, gama valo-
de a lui r.
cum vedem, toate drumu-
rile duc la... necesitatea
efective a de pierderi n
dielectric a condensatorului dat,
foarte n principiu,
pe baza (7). dar care implica
adeseori mari practice
din cauza impedantelor ridicate.
TEHNIUM 7/1989
(URMARE DIN NR. TRECUT)
In sensul la care ne referim aici, eroarea repre-
o abatere, o intre va-
loarea sau M, a unei pre-
(dar, de cele mai multe ori, necu-
vi1loarea m a ace-
prin sau cal-
cul. Prin urmare, modul cel mai simplu de expri-
mare a erorii tocmai n a considera dife-
n valoare
Am = I M - m I (4)
eroare a valorii m.
Este lesne de observat eroarea re-
o de cu M m,
ea trebuind deci fie prin cuplul va-
loare - unitate de
De exemplu, M este o
avnd valoarea R = 1 kn,
iar prin am r = 1,05 kO,
vom scrie !::.r = I 1 kll - 1,05 kn I = 0,05 kll = 50 n.
In acest caz, eroarea r are abate-
rii de la valoarea neavnd propriu-zis
cu precizia
De cele mai multe ori cum spuneam, va-
loarea M ne este astfel
(4) nu ne poate ajuta cu nimic n evaluarea
preciziei unei oarecare. De aceea, in
se frecvent cu de
eroare a valorii m, Q'm
ca margine posi-
a erorii absolute Am:
Q'm;::: !::.m (5)
pentru orice determinare con-
pe sau calcule
aproximative, metode adecvate de evalu-
are a erorii absolute maxime, Q'm' ceea
ce ne permite tragem o concluzie asupra
valorii necunoscute M. Combinind (4)
(5), putem scrie:
m - Q'm ::5 M ::5 m + Q'm (6)
De exemplu, la unei lungimi L am
rezultatul aproximativ I = 125 mm
cont de metoda am stabilit
eroarea poate fi de cel mult
3 mm. imediat din (6) valoarea
L, se va afla obligatoriu undeva in
intervalul de nedeterminare [1 - Q'I; I + Q'I],
[125 mm - 3 mm; 125 mm + 3 mm] = [122 mm;
128 mm].
Eroarea eroarea
nu suficient de bine precizia
unei presupunem
am cu o eroare ma-
de 3 mm lungimi diferite, re-
zultatele 1
1
= 120 mm 1
2
= 600 mm. Se
imediat a doua a fost mult "mai
fiind vorba de o lungime mai mare, dar
cum vom exprima cantitativ acest evi-
dent?
Mai atunci cnd este vorba de de
naturi diferite, erorilor absolute ma-
xime nu ne este de nici un folos direct n compa-
rarea preciziilor de De am
o r cu eroarea abso-
Q'r = 50 il tensiunea u la bornele
acestei cu eroarea
Q'u = 0,1 V, nu putem aprecia direct care din cele
a fost mai
Se simte astfel necesitatea de a introduce un
nou parametru, adimensional abstract),
care fie o a erorii sau a preciziei unei
valori date m, a depinde de natura
respective sau de de folosite.
Acest parametru 11 vom numi eroare a va-
lorii m il definim ca raportul ntre eroarea abso-
a lui m valoarea m:
!::.m

m
(7)
Cum eroarea este n general ne-
vom introduce aici marginea supe-
a erorii relative, 5
m
, pe care o vom numi
eroare
i'l m 2: Em (8)
pe care o putem evalua practic prin
Q'm
5m = m (9)
ca raport ntre de
eroarea este un
abstract, dime.nsiuni fizice implicit
de In se frec-
vent exprimarea "in procente", pe baza
Q'm
5
m
(%) = 100 . m (%) (10)
dar nu trebuie procentele (sau
la mie, la milion etc.) ca pe de
propriu-zise; este vorba doar despre o
de scriere.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Pagini reelizate de fiz. ALEX. MARCU LES CU
Montajul poate fi folosit
ca avertizor sonor (gen sonerie) in
diverse ce impun semnaliza-
rea - intr-un sens sau al-
tui - ale ambiante. De
exemplu, ne n ntuneric ntr-o
sau n liber dorim
fie acustic orice
tere peste un anumit prag a gradului
de iluminare (aprinderea unui bec, a
unei ivirea zorilor sau
derea luminii de zi etc.) sau, dimpo-
ne ntr-o cu ilu-
minare relativ (traducto-
ruf un bec aprins, o
un fascicul luminos sau de
n etc.) . vrem
fim la
sub pragul stabilit, a gradului de ilu-
minare.
R2
33kA
A
\\
+
SkJl
ROL
011
B
33k.tl
\'

(5 )
TEHNIUM 7/1989
schema,
partea de ,,sonerie" a montajului re-
un generator AF foarte
simplu, realizat cu un simulator de
tranzistor (T1 T2).
de ordinul su-
telor de hertzi, este n
de constanta de timp R4.C1 (R4
orientativ ntre 47 kO 1 MO, C1 n-
tre 2,2 nF 47 nF), dar ea depinde
ntr-o oarecare de rezis-
plasate in divizorul R5-R7,
ca de tensiunea la intra-
rea n R4.
Partea din stnga a schemei re-
un comutator electronic
fotocomandat, realizat cu amplifi-
catorul f3A 741 n confi-
de comparator (yarianta
cea mai In func-
PA741
2)(7 pi-ni
T1
de de exis-
ntre cele (pinii 4
5), (pinul
10) este sau "jos" sau "sus", respec-
tiv cca 1,4 V sau cca 11,2 V, pentru
alimentarea la 12 V.
gului foarte mare al AO n
nu poate lua prac-
tic stare
chiar snt
la Pe noi ne inte-
aici tocmai
"jos" - ,,sus", care corespunde tre-
cerii generatorului de ton. din starea
oprit n starea pornit.
atunci cnd AO este ,jos",
generatorul de ton nu
deoarece baza tranzistorului T1 (de
tip pnp) este la un pozitiv
mai ridicat n raport cu masa dect
+12V
RS

8C177
240..n.
C

R7
3,3kA
4,7nF
T2
2N2219
Cl
OV
emitorul. cnd
AO este "sus", generatorul
pe principiul cunoscut, bazat
pe suc-
a condensatorului C1.
Prin urmare, n ambele variante
constructive vom face aranjamen-
tul de polarizare .a astfel
nct AO fie "jos" in starea
de veghe basculeze ,,sus" la
n sensul dorit.
De exemplu, presupunem
avertizorul este conceput pentru. a
semnaliza In
acest caz vom conecta celula foto-
(ROL011 sau orice tip si-
milar) cum se n cu
plusul spre intrarea inversoare. ilu-
minarea va produce la
bornele celulei o tensiune
zeci sau chiar
sute de n de nivel),
care va face in-
versoare mai pozitiv decit cel al in-
neinversoare, ceea ce
nivelul "jos" dorit la Trebuie
ne n
tea pragului de iluminare dorit, si-
este suficient de
pentru o foarte
a tensiunii pe
ferm. In acest scop a
fost P1 de
reglaj offset, iar la nevoie, ten-
siunea pe este prea mare n
starea de veghe
se va introduce un dozaj poten-
al tensiunii de
conform detaliului
Pentru a prentmpina
rea la de foarte
ale am-
biante de veghe, in paralel cu in-
AO se va conecta un conden-
sator de ntirziere (microfarazi -
zeci de microfarazi).
similar, deducem
n varianta (cnd
semnalizarea nivelului de
iluminare), celula tre-
buie invers de si-
din cu plusul spre in-
trarea neinversoare a AO.
Cu unele pe care citi-
torul le desigur, conform
principiului de descris,
n locul celulei fotovoltaice se poate
utiliza practic orice dispozitiv foto-
sensibil fototranzistor,
De asemenea, co-
mutatorul cu AO poate fi el nlo-
cuit printr-un circuit basculant trig-
ger Schmitt sau de alt tip.
5
LIVIU MACOVEANU. V03RC
n modul de lucru
secolul vitezei, s-au
manierele de trafic.
Astfel,
o i"'r'\"' ....
lucru ale tolol""""fiie>tilr\i'"
tlor, mai riguros
dect n trecut, n cadrul
pentru s-au alo-
cat domeniile ncepnd de la limitele
de benzi cu la
cteva zeci sau
mai
deci exact invers
era nainte de 1940. Apoi
s-a modul de lucru ca
unui corespondent oarecare, ce
au puteri
un
un pe
a emiti:li'l"\n!ll
media destul
tematic cauzele.
Snt foarte cu Ir,ilr,:HI"\"''''::>
mai att,
nerate de o .... lit6tr\')ra!o
pun de filtre pe
sau la care nu
tare de , ...... ,,""1"1"' .... +6
final
pot manifesta
n care
n benzi su peri oare. mai su-
armonici de acest fel snt
acelea produse de
care n telefonie mai ales
care folosesc cu o
(BLU sau
de fapt, singura
prezent. pot de-
ranja aparatele de radio televi-
zoarele vecinilor, precum recep-
toarele n domeniul un-
delor ultrascurte ale unor
de stat, mai ales
respective au puteri mari.
rea n folosirea VUIIII..jCUVI
unor filtre n circuitul
unor reflectometre, care permit o
adaptare a la ie-

Se de multe ori stabili-
tatea emisiunilor nu se
n cursul
lor, chiar si la unele
.
6
gresiv, lent, fie mai
mari, fie mai mici, risCndu-se astfel
pierderea unor cu cores-
Aceasta os-
cilatorul nu este sufi-
cient de stabil n timp, cauza con-
stnd de obicei n progre-
a elementelor de circuit ale os-
cilatorului, pe trecerii tim-
pului. Fenomenul se n
mare faptului la majori-
se
oscilatorul, care, n pe-
rioadele cnd nu este solicitat, are
alt termic, mai redus dect
cnd
trecem la celelalte as-
pecte, comportamentale, mai spe-
cifice modului de lucru contempo-
care, poate, mai mult
deoarece ele nu mai depind
ci de felul n care
unii radioamatori des-
uneori nu chiar
play" sau de "ham
unii radioamatori
diverse
nelocuite sau n felurite
cu din di-
verse oceane, ori zone arctice an-
a permite realizarea
cu ct mai co-
de pe glob, ex-
li se riguros pe
spre a se evita in-
.. oni'o ce ar aco-
"" .. ,,,,, .. iilo lor emisiuni, ci la dife-
2 ... 5 kHz, n general pe
mai ridicate de frec-
lor de lucru.
mod de lucru este destul de
logic dar, din o sumedenie
de radioamatori, care probabil
nu au sesizat res-
pective, i pe propria lor
de lucru, deranjindu- pe
n plus, nici
neavnd de a li se
deoarece respectivi
pe propriile lor frec-
Pentru astfel de motive, de
ori operatorii unor asemenea
DX, de a mai
ntrerupnd emisiunile lor, n
defavoarea radioamatorilor care le
corect, conform ce-
acestora.
alt obicei, care nu mi se pare
deloc prea corect din punct de ve-
dere radioamatoricesc, este acela
multe dintre rare DX
dau dect rareori propriul indicativ
nici nu de unde
anume sau unde trebuie
le fie trimis QSL-ul, n cazul unei
oarecare. n plus, controa-
care le dau snt de comple-
toate cu RST 599, chiar
te aud oftnd, poate n reali-
doar cu RST 449 sau mai
Majoritatea celor cu care lu-
la rndui lor, le de
RST 599, ceea ce n mod
nu adesea realitatea.
personal nu am acordat unor
astfel de amatori dect controlul
real cu care i deci nici-
decum 599, nu i auzeam
n astfel considernd
este corect, nefolosind con-
troale de conside-
rnd este mai corect afle ei
n ce reale pot fi
n Am constatat.

de asemenea, n ultima vreme, n
diversele
n mod curent,
reciproc
RST 599, sigur nu aceasta
este realitatea, dar evitind astfel
de sau de notare n
log. nu este o comportare
din punct de vedere tehnic,
manifestndu-se mai curnd sub un
aspect de comoditate oarecum,
de
unii radioamatori, n spe-
cial care, lucrnd in tele-
grafie, apeluri
CQ de-abia aceea dau n
indicativul. Am remarcat ast-
fel de n special, la radio-
amatorii europeni. Cei care i aud
pierd de multe ori stea
de aceea, ade-
sea apelurile lor nu snt luate n
Un apel general corect, de
exemplu in telegrafie, ar trebui
de 3-4 ori CQ, urmat de li-
terele "de", care indicativul,
repetat de 2-3 ori totul, n an-
samblu, repetat de cel mult trei ori.
la un astfel de apel nu a
nimeni, se va mai repeta
de sau trei ori nici
atunci nu va nimeni,
poate este bine se ncerce ncft
apeluri, dar pe alte ale
benzii respective.
Pentru aceia care doresc reali-
zeze ct mai nde-
1ntercontinentale mai
ales cu diverse nu este
deloc lansarea de
apeluri generale, repetate la nesfr-
O astfel de comportare are
justificare doar n cazurile cnd se
transmit apeluri speciale, ra-
dioamatori dintr-Q, sau
un anumit Cel mai recoman-
dabil este stea mai mult pe
aceasta prezentind o serie
de avantaje. Astfel, n primul rnd,
se o economie de ener-
gie fiind oricum,
un absoarbe din
mult mai energie
dect. cel mai complex radiorecep-
tor. In de aceasta, stnd mai
mult pe se pot
care sint de propagare
ce de le
banda sau benzile in perioada res-
existnd multe de a
se descoperi diverse DX-uri ce pot
fi apoi chemate eventual chiar
contactate.
n cu ani a nceput
se pe plan mondial un
anumit obicei n lumea radioamato-
rilor, pe care l consider foarte
dabil, din nu este prac-
ticat de Despre ce este vorba?
radioamatori, care n
telegrafie, nainte de a lansa un apel
general, pe o oarecare,
transmit semnale QRL?, ceea ce n-
vor pe frec-
nu cumva
radioamatori, pe care ar putea
deranjeze pe parcursul
rilor acestora, mai ales snt
DX-uri. n cazul n care
pe cineva, unul din co-
transmite
foarte scurt semnalele "Ves, QRL,
pse QSV", "Da, este
rog frec-
Unii
minte, ceea ce este foarte elegant
"fair play". cei care au
lansat semnalele QRL nu primesc
nici un fel de alte semnale, pot
foarte bine ncepe apelul general,
a deranja pe
alte cazuri, mai
corecte sau agreabile. De
se atunci cnd apar pe
benzi diverse DX-uri nde-
se cu
lor radioamatori din di-
verse producnd un
vacarm de Unii dintre
pe care DX-ul n nu
i-a auzit sau poate nu le
constatnd conti-
cheme acel DX, devin de-a
dreptul de
asemenea, DX-ul n nu le
suprapun
exact pe aceea a
DX-ului ncep, din invidie, pro-
trans-
pe perioade mai lungi sau
mai scurte linii, puncte etc., mpie-
dicnd astfel pe amatori
realizeze utile. Este desigur
o atitudine total
neavnd nimic comun cu
acel frumos "ham spirit".
Destul de radioamatori
nuiesc ca, pe parcursul
laude, cum s-ar spune, "marfa",
de obicei sau antene in-
dustriale, despre care de fapt nu au
dect "meritul" de a fi dispus de anu-
mite fonduri ce le-au permis aseme-
nea Detalierea aparat urii cu
care lucrezi, nu a fost n
mod special de corespondent, lun-
inutil mai cu
n cazul unor DX-uri oricum,
pe corespondent astfel
de detalii, se presupune ele snt
pe QSL-ul trimis cores-
pondentului respectiv.
Pe multe QSL-uri snt trecute va-
lori minime ale puterii
lor, de exemplu 25 W sau 50 W,
emisiunile cu pricina se
peste tot bubuind, fapt ce de-
in realitate, puterile res-
pective snt mult mai mari, de-
poate chiar 1 kW, orice
radioamator cu oarecare expe-
astfel de "mi-
nuni" de a propa-

Nici asemenea nu
snt desigur corecte, falsificnd n
realitate
sau de propagare.
Unii radioamatori, n special cei
foarte tineri de scurt timp
n eter, vrnd demonstreze
de trans-
mit cu viteze excesive, de peste 200
de litere pe minut, mai' cu
dispun de electro-
cu transmitere au-
cu memorie.
De foarte multe ori nu, le
nimeni, deoarece nu
radioamatorii de asemenea
viteze de transmisie n
mod vitezele curente de
lucru n telegrafie snt cuprinse
aproximativ ntre 75 150 de litere
pe minut n benzile de radioama-
tori, iar cu 50-60 de li-
tere pe minut chiar mai
Corect normal ar trl:3bui ca "vite-
viteza lor de trans-
misie aproximativ la aceea a cores-
care le-au
Dar, din nu se prea
O astfel de comportare are
adesea diverse alte dezavantaje. De
exemplu, cei care nu pot
semnalele Morse la viteze excesive,
nu vor prea mult din ceea
ce se transmite, cernd repetarea
mesajului, total sau pierzin-
du-se deci mult timp, n mod inutil.
Pe de parte, n cazurile n care
semnalele telegrafice snt
de ecou, cum se cu multe
DX-uri din S.U.A (zonele W6, W7)
sau cu din Arctica Antarc-
tica, folosirea unor viteze mari de
transmisie face ca semnalele de-
neinteligibile.
RECOMAND TINERILOR PA-
sA RESPECTE LEGEA,
STIUT FIIND cA EXPERIMENTA-
REA UNUI
este NUMAI iN BAZA
UNEI
TEHNIUM 7/1989
MANIPULATOR CU CIRCUITE INTEGRATE CMOS
Elementul principal al manipu-
latorului l constituie un
liniar de doi cu patru sau
valori posibile la 0, 1, 2, 3. Ie-
re-
leul de manipulare acesta, la rn-
dui (fig. 1).
Pentru a determina starea de func-
sau de repaus a
lui, starea manipulatorului este de-

n este n repaus. La
emiterea unui punct,
trece n starea 1,
care revine n starea O; la emiterea
CHEIE
IAMBICA
INT. PUNCT
INT. LINII
L-.J
--u
MIM PUNCT .-J
MIM. LINII!
---1
TA'eT
101
MEM. LINIE
unei linii, trece n 1, 2,
3, apoi revine n 0. Acest ci-
clu de un raport per-
fect ntre PUNCT-LINIE PAUZA,
de 1 : 3 : 1. i cores-
punde unitate de timp cu
de circuitul de tact.
Pentru o mai a
de mai sus se poate
schema din figura 2. Con-
densatoarele C1 C2 cu
R1 R2 cte
un filtru RC protector mpotriva
ce pot eventual
la de mare impe-
SPRE
EMIT TOR
IMPULS
RELEU
MANIPULARE
+ 13,SV
STOP ---,
____________________ ____ r---
IMPULS I
SECV.
.-J
IESIRE

STAREA o I I
TEHNIUM 7/1989
ale CMOS.
notate cu I NT PUNCT
INT LINIE se cu o cheie
ce le pune la
Memoria pe punct linie este
cu IC1, care patru
operatoare cu
Aceste cir-
cuite bistabile ale snt
notate cu MEM PUNCT MEM LI-
NIE. Punnd la INT
PUNCT INT LINIE, se
asupra acestor circuite bista-
bile. Fiecare memorie va fi
de poarta de resetare la n-
cheierea unui ciclu complet.
Circuitul bistabil de tipul J K,
IC2B, succesiunea
a semnalelor; semnalele snt bascu-
late de trecerea din starea 0 n sta-
rea 1. J K snt conectate
la memoriilor punct-linie, iar
SECV va fi n starea 1 cnd
memoria pe punct, n
o cnd pe linie alter-
nnd - din 1 n O-cnd
pe punct pe linie; IC2B sta-
n ciclu se introduce
punctul sau linia. SECV fiind n 1, se
va forma ciclul unui punct;
este n 0, va rezulta ciclul unei linii.
SECV SECV
IC3A IC3D de resetare a memo-
riei.
IC3A IC3D snt validate
de impulsurile de a memo-
riei provenite de la Q a bista-
bilului IC2A, aceasta servind, la
din memorie a punctelor,
respectiva linilor.
MEM PUNCT sau
MEM LI NI E snt n 1, irea trece n
0, eliminnd semnalul STOP de la
generatorul de tact de la nu-

Generatorul de tact este format
din IC4B IC4C, condensatorul
C3, rezistorul R3
R7; acestuia este in
cnd semnalul stop este n 1.
Impulsurile de resetare a memo-
riei snt produse de IC2A IC3A.
Impulsurile vor numai cnd
manipulatorul este n starea 0, iar
genera!orul de tact pe front cres-
In timpul 0, va fi
n 0, ca semnalul de pe pimul
10 al lui IC3C n 1. IC2A cu
intrarea J 1, frontul al
generatorului de tact aplicat pe pi-
nul 3 va face ca a
n 1. Intrarea de n 0 (pin 4)
este la a, deci circui-
tul va reseta automat fiecare
trecere n 1; n vom
un impuls pozitiv cu o
foarte
de este
din IC5 IC4D. a a lui IC5A
cel mai semnificativ bit al
in timp ce Q
a lui IC5B pe cel mai
semnificativ; semnalele le
cu L M. Starea
rului se va schimba pe frontul cres-
.

REL

Elev LAURENTIU CARCAC,
Liceul de InfarmaticA nr. 1

al tactului, fiind
de IC4D.
este n 1, va fi 1, 0;
cnd este n 0, va fi 1,
2,3, O.
manipulatorului o
lund ca exemplu litera
"A.
Cnd manipulatorul este n re-
paus, va fi n starea 0, cu
M = 0 L O. Semnalul STOP este
n 1, n vreme ce ambele de me-
morie pe punct pe linie snt n 0.
Semnalul STOP tactul n
o de
ale IC5 - pinii 4
12:
Pentru litera ,A" se
cheia de puncte, apoi cheia de linii,
ambele snt puse n re-
paus. Incepem examinarea func-
cu momentul n care
cheia de puncte.
Semnalul 0 al impulsului INT
PUNCT E face ca memoria pe
punct n 1; cnd MEM
PUNCT trece n 1, semnalul STOP
ia valoarea 0, semnalul de tact de-
venind 1. Primul front al
tactului o
deci L = 1. Cu intrarea din pi-
nuL 6 a lui IC3B n 0 se
comanda de se
baza lui T1.
Intrarea de tact a lui IC2B este va-
de trecerea de la 0 la 1 a sem-
nalului de Cu MEM PUNCT =
1 MEM LINIE = O, SECV va trece
n 1, validind astfel im-
pulS de ce este
spre memoria pe punct, prin IC3D.
Cu SECV = 1, intrarea J a lui IC5A
(pin 6) va fi n 0. Prin urmare, la al
doilea impuls de tact,
va reveni n 0.
Deoarece cheia de linii a fost, de
asemenea, MEM LINIE
nu ntrerupe semnalul STOP. n
tactul La
al treilea impuls de tact, un impuls
de generat de IC2A (pin 1)
este validat de IC3D pentru a reseta
memoria pe punct; de asemenea, se
va bascula n starea
.
In a doua trecere de la 01a 1, IC2B
lIa fi din nou pe pinul 13. De
data aceasta, MEM PUNCT
= MEM LINIE = 1, bistabilul va
fi resetat, iar SECV = 0. Astfel,
de va fi determi-
nat fie n starea ,,2" la al patrulea
impuls de tact, n starea ,,3" la al cin-
cilea impuls de tact, napoi, n
starea "O" la al impuls. AI
impuls de tact producin-
du-se n timpul "O", vom
un impuls de L
SEC V = 1, atunci memoria pe linii
este prin IC3A. Memoria pe
puncte fiind n 0, iar cea pe linii tot
n 0, semnalul STOP este validat,
iar tactul invalidat, de rese-
tare a de fiind
deci
l01
T1
;1. h. .. 'B.4

"i \',' " ., ,.",., ./ P i", ..... : ...'.(.,.. ,i , ,.: .' , ,.t ..,... :.'.' .... , . :1
.. I..C.<.4.'.. '..'..'.'.."..' 1 ....... ... . ,.el.",. ...'......' .. 1.'.' ,

(1

.1(2
T
Rii

7
La ora filtrele sint indis-
pensabile, n diferite montaje, n
mod special cnd se ge-
neratoare de de pu-
teri mai importante.
Nu este ca semnalul gene-
rat fie pe o ban
deoarece radio-
receptoarele pe o nedes-
benzilor utilizate sau recep-
toarele TV, unde pro-
att "imaginea", ct
"sunetul", sau, n unele cazuri
mai fericite, doar unul din ele.
Se Regulamentul radioco-
municatiilor foarte precis
baremul admis n utilizarea genera-
toarelor de -
toare n caz concret. In acest caz,
filtrele trece-sus (FTS), ct filtrele
trece-jos (FT J), n
problemele cele
mai diverse.
filtrul COlins, cunoscutul
filtru 1T', filtrele snt mai
mult sau mai utilizate de
radioamatori, filtrele Couer snt uti-
lizate foarte rar. Ultimele se
de deosebite ca investitie.
F= [MHz] A=ldBJ
dB
_ ... ---_ ..... -
FTJ
8
n plus nu dect cteva c6n-
densatoare. continuare vom
trata filtrele Couer n cele va-
riante, FTS FT J. ta-
belele dau toate nece-
. sare acestor
Elemente suplimentare se
n "Radioamatorul" nr. 1/1987, edi-
tat de n figurile 1 2
grafic comportarea fil-
trelor FTS FT J n cazul general
pentru C09. Filtrele FT J snt pre-
zentate n figurile 3, 5, 7, 9
(C03-C09) n tabelul 1, cu ele-
mentele pentru banda de
145 MHz, cu de ordin 3, 5 7,
iar n tabelul 2 filtrele Couer de ordi-
nul 9, n benzile utile de US pen-
tru 145 MHz. In figurile 4, 6, 8 10
snt date filtrele de tipul FTS, iar n
tabelul 3 elementele de
pentru filtrele de ordin 3, 5, 7 9 n
diverse variante.
Toate tabelele dau elemente (C,
L, F A) pe diferite
(FTS-FT J). n cvadripoli-
lor cu de intrare (Ri) sar-
de (R2) egale, de 75 n.
FT J de ordinul 5 (C05) 7 (Ca?)
c=! p Fl
GEORGE MAL.INTZ, veSTI
n US pentru trei de sar-
uzuale, 50, 60 75 n, snt pre-
zentate n mai
sus.
Nu se filtre de ordin mai
mare dect 9 (C09), avnd n vedere
n acest caz se de
peste 100.dB (peste 100000 X n
tensiune, respectiv peste 50 dB n
pu.tere).
in prezentate n tabelul
2 se AM de peste 120
dB (X 1 000 000 n tensiune, 60 dB n
putere). dar nu
riie amintite (ideal!) pot fi conside-
rabil mai mari n punctele F2, F4, F6
F8 (n cazul C09), unde
filtrele dOp, n cazul C09-L2C2,
L4C4, L6C6, LeC8.
Practic, filtrele C05 C07 asi-
atenuarea pentru
puteri de 50-100 W. La puteri de
400 W poate fie utiliza-
rea filtrelor C09.
Amintim att FTS, ct FT J se
pot utiliza nu numai n cazul ...
toarelor, ci n cazul receptoarelor
US sau UUS, unde pot di-
ferite care nu trebu ie
f4 F8 F2
F IG,7-C07 C 2
CI.
unde este
Fb - punctul
unde AM este
F n
Am - atenuarea n do-
meniul util;
AM - atenuarea n do-
meniul util;
C - valoarea condensatoarelor
n
- valoarea n ,uH
n tabelul 2 n nH n tabelele 1 si 3.
Condensatoarele
se cu o punte RLC.
Condensatoarele care nu se
n valori normalizate se nlo-
cuiesc cu n paralel
sau serie.
Circuitul imprimat este foarte
simplu, nu pune probleme. Induc-
efectuate n aer trebuie
fie astfel nct asi-
gure cuplaj minim sau fie ecra-
nate n compartimente; snt pe
inel de nu se pun probleme
deosebite. Condensatoarele in-
trebuie asigure pu-
n de
In eventualitatea se doresc fil-
tre pe (Fx) sau cu o
de 75 n, se recal-
elementele C L. Pentru o
(Fx), elementele
C1-9 L2-8 se cu fac-
C6
TEHNIUM 7/1989
torui K 1:
Fa
K 1 = n
Fx
In"lr,orlc,nt",
de
se cu K2, iar elementele
L2-8 se cu K3:
9-(09
75 Zx
K2 =-' K3 = -' ZX n ohmi.
ZX ' 75'
C1 C3 C5 C7 C9

C2 C4 C6 ca
L2 LI. L6 LS
FIG .10 - (O 9
Karl Rothammel - DM2ABK.
Handbook - 1978
Funkamateur, nr. 8, 9/1977
TABELUL 1
AM
1 4 6)5 0,18 ,4,058 1080 132 3)86990 172 976 81 3,691 643 16,7
;)43 9,22
I
2 4 6,35 125 118,4 122S 30 3,065 1580 181 2)55 1436 235 2,601 1476 106 Z815 1156 " "
1/ 1/
3,5
117 3,870 1014 152 3,670 1025 72 3?42 650 17,65 6)73 9,71
3 4 6,65 0,18 113,8 698 20 4073 1090
4 4 6,65 122,8 1231 26,5 3)076 1600 161 2)815 1470 209 2)674 1505 94 2,851 1168
" " "
)}
5 8 12,7 0,18 348 11 2P29 538 66 1,,893 495 86 1,784 488 40 1)845 322 33,39 14)5 12)86 18,4.4
6 8 12,7 1,25 11'0,4 614 15
1,532 790 90 \377 718 118 1,301 738 53 1,407 579
,}

. l)
7
0,18 113)8 349 2,036 545 59 7 8 13,3 10 1)935 501- 76 1835 512 36 1,871 325 35.3 14)9 13)45 19)40
8 8 13,3 1)5 122,8 615 13 1538 799 80 1,407 735 104 1)37 752 47 1)425 584 ), 1) JJ 11
9 16 24,3 0,18 105,1 173 6,2 1011 266 37 OJ925 241 48 0,865 246 225 0,909 159 63) 24,67 35,11
14
10 16 24,3 1)5 114,1 306 8,2 0,764 390 50,5 0,673 350 66 0,631 362 30 0,691.. 287
"
. 1/ JJ
11 16 254 018 174 5,6 1;014 269 33 0,946 248 43 0}892 244 20 0)922 161 66)0 28,50 25,75 3680
'12 16 254 1 25 1184 307 74 0766 395 45 0688 360 59 0650 370 265 0703 290 '/ 11
),
'1
13 24 30 0,18 82,1 113 7 6 0,653 161 45,2 0)514 131 605 0,455 140 _ 28 0538 96 71)46 32,88 30)32 40)98
14 24 30 1)25 91,2 200 10 0,494 237 62 q376 191 82 0334 206 36 0,416 178

"
. }J
21
lS 24 36,5 0,18 105,1 116 4)2 0)674 177 24)5 0)616 161 32 0,577 164 15 0)606 106 94)95 40)90 00 52,68
16 24 36,5 1,25 204 5)5 0)509 260 33) 0;448 233 44 0,421 241 20 0)463 191
JI
" "
11
17 24 38 OJ18 109,3 116 3) 0,676 180 22 0631 165 285 0595 163 135 0,615 107 100) 2 42,7 38,6
55)3
18 24 38 1,25 118,4 205 4,9 OJ511 263 30 0)459 240 39 0,434 246 175 0469 193 u u
J
"
19 32 45 O }18 97 86 3
J
9 0,501 129 23 0)439 114 30 0,404 117 14 0,439
77 114)5 50,26 45,7 6412
20 32 45 1,25 106 152 5,1 0)378 190 31 0,320 165 41 0,295 173 18,3 0,336 140)5 fi 1/ n 11
28
21 32 50)8 0,18 87 2)8 0)507 135 16)5 0,473 124 21)5 0,446 122 10 0,461 80)5 133)5 57)00 51)4 73)77
22 32 50,8 1,25 11&,4 154 3)7 0)383 198 0)44 180 295 0325 185 13 0352 145
II 1/ lt 1,
23 32 62 0)18 1285 88 17 0513 140 10 0511 135 13 0494 135 6)1 0485 84 170 705 628 925
24 32 62 1)25 1376 155 2)2 0388 206 137 0372 196 18 0359 198 8
O 368 150 'I
II II 1/
145
25 147 175 0)18 75)2 18,2 1,5 0,105 25,2 9 0,077 196 122 0067 21) 55 0083 15 401} 9 190,2 1767 233}8
26 147 175 115 84)2 32)4 1) 96 Op80 37 12,3 OJ057 28)6 16)4 0,050 31 5 72 0,065
1/
11 'I
F-[MHz}
L-[pHJ
TEHNIUM 7/1989
9
(URMARE DIN NR. TRECUT)
ANALTE MAX = 1 + R1+2R"
R3
f
SAS
= ----
27rR
2
C
1
fNALTE
1
27rR
3
C
3
1
f SAS = ----
27rR
1
C
1

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ing. CRISTmAN WVANCmOVICI
un exemplu de calcul, por-
nind de la parametri pe care i impu-ilem
noi. Fie R2 50 kn de reglaj pen-
tru bas).
R R
2
A
SM
1 + _2 = 10 (20 dB); R - - __ -
R
1
1 - A
sM
-1 -
50 kn
9
5,55 k!l.
Alegem R1 = 5,6 kS fa = 50 Hz.
fST = 500 Hz;
1
C
1
=----
2d
sT
'R
1
1
------- = 56,841 nF.
14'500'5,6'10
3
caR
4
?> R
1
+R3+2R"
(7)
Alegem ca valoare C
1
= 47 nF.
Se alege n mod arbitrar R
5
= 2,2 kO. De obicei
R5 se ia egal cu R,. Important este fie de
ordin .de
.0
ntre fa, fST, respectiv fi
fi
= -.-= 10
f
8
f
lT
snt explicate n figura9b.
f
iT
, snt:
(8)
R 2R5 R
1
2R
5 = 1 + _1 ___ = 10; R3 = ___ _
R3 - 1
B E
Pn F IV C5> . C.. . R 8 . f\
.Q>--! y'S"
.. ;20 81- 7 8 7 --I 3kkQR12
2,S. R3 3,3' RO P2 ... <3k11.
k.D..
1k
. .il.. kll. . D1 .. 1k ....1L R 11 ..... E ... : ...
. PL?VS .............. R1f.
'1,2 k Il..' '25k 1L
---9-- = 1,11 kS.
Alegem R3 kfl.
Impunnd fi 10 kHz, din (
1 1
----
27rf l R3 2 . . 104 1 000
= 15,915 nF.
Alegem C
3
= 15 nF.
Din R4 ?> R3 + R
1
+ 2R
5
= 1 5,6 +
+ 2'2,2 = 11 kn.
Alegem R4 = 100 kn de nalte).
Acest calcul este orientativ, cititorul avnd po-
sibilitatea valorilor n conformitate cu
formulele date.
Cu valorile componentelor din figura 8_ se
conform graficului din figura 9a.
toate calculele snt n ideea
snt liniare, deci C
1
= e;,
R1 = R; R3 = R3'
n cazul folosirii unor logarit-
mice (care la mijloc de mpart rezistorul n
10%, respectiv 90%, din valoarea sa), se
de obicei la varianta a corectorului Baxen-
dal/, la care R1 = 10R;; C
1
= iar
de de nalte este ,
Teoretic se pot folosi orice fel de amplifica-
toare inclusiv cunoscutele j3A741
sau, pentru a realiza un circuit de dimensiuni ct
, mai mici, un j3M358 ori un j3A324 (care are patru
AO pe Este recomandabil se fo-
circuite de mic, cum ar fi
3. Preampiificatorul

LM1303 sau
pentru
Pentru a un preamplificator de zgomot
redus n timp de dimensiuni ct mai
mici, am folosit un circuit j3M387 (fig .. 11 b).
Schema este bine cu de
amatorii de HI-FI, valorile con-
densatoarelor nefiind calculate pentru o alimen-
tare de +16 V si un nivel maxim de iesire de 1 V
(fig. 11a). Cabi'ajul este prezentat pentru ambele
canale n figura 12 este recomandabil fie
ecranat, firele de fie ct mai scurte
ecranate de asemenea. Se pot folosi circuitele
j3M381, j3M382, modificndu-se cablajul n con-
De asemenea, folosirea unor piese de
calitate (rezistoare peliculare, condensatoare
electrolitice cu tantal) mai mult
etajului nivelului de sem-
nalfoarte mic la care n
raport cu blocurile ce-I succed.
4. Sursa de alimentare
Schema a sursei este n
figura 13. Trebuie specific faptul aceste
alese (pentru + pentru -) au
depins de piesele pe care le-am avut n
acel moment disponibile. Constructorul are li-
bertatea alegerii altor scheme, cum ar fi cu
j3A 723, cu CI stabilizatoare din a doua:
LM338K, LM3S0K, LM317K (pentru plus)
LM337K (pentru minus) sau stabilizatoare duale
cu tranzistoare externe de putere. Este
alegerea variantelor cu tranzistoare, nu
TEHNIUM 7/1989
x 16
pentru o tensiune de 35
realizat pe baza amplifica-
{3A741. Intrarea neinversoare
la constant de 5,6 V de
Zener PL5V6Z, prin inter-
mediul R3' La intrarea inversoare se
o K din tensiunea de prin
semireglabilul Pl' care permite reglajul tensiunii
de
baza tranzistorului T
3
, care cu T
l
for-
un montaj Darlington, acesta fiind ele-
mentul de reglaj serie. Tranzistorul T
2
, rezisten-
R
l
R
SC1
prin ntoarce-
rea caracteristicii.
reducerea curentului de scurtcircuit 'sc la o va-
loare mai dect .curentul IOM care de-
procesul de Acesta
n deschiderea tranzistorului T
2
(cnd de
tensiune pe R
l
R
SC1
atinge 0,65 V = valoarea
de deschidere) care o parte din cu-
rentul de al lui T
3
. de dimensionare
snt
V
SE
0,65 V (9)
R
l
+R
2
'sc ---. 0,65.
R2'R
sc
Pentru R
l
= 330 n, R
2
= 3,3 kn R
SC1
= 1 n,
I
sc
0,715 A; IOM 2,315 Pentru alte
valori se valoarea lui R
SC1
'
SV6Z

Vc
723 (C )
v-
REF IN'''' 16
R
4
este o de
intermediul se
de snt fixate intre n la celelalte
de
dioda Zener 0
1
, P
l
care co-
741. Din tensiunea si
care are valoarea de aproximativ +22 V,
fin din P
1
pentru a +"16 V la
Pentru care la intrare
-22
na,,,,,,f1l'''' cu

Ll...L1
1D----II-_-U"


curentului de 2 A. Tensiunea de
--V
s
-16 V se fin din
P
2
. Cablajul pentru sursa
gura 14.
Tranzistoarele de
plus ASZ16
kfl.
RECEPTOR PT. 1,5V
TEHNIUM 7/1989
blocuri (;,..".,.n"'ri.., ..... t'" de
mentare, consum etc.).
Audio Handbook National
Databook -
T2, care este
sau BCi7?
T4 T5 constituie
tranzistoarele
cu germaniu, T3 fiind de
Personal am folosit tranzistoarele
T3 T5) AC184 pentru Se pot
alte tipuri de tranzistoare, dar fie toate cu
germaniu se respecte structura
Dioda R7 curentul
de repaus al tranzistoarelor finale, care trebuie
fie de ordinul a 2 mA. semnal, ntreg re-
ceptorul circa 6-7 mA (n repaus), iar
la ajunge la 20-30 mA, n func-
de difuzorului. Se a fo-
losi difuzoare cu ct mai pentru a
o de nivel ct mai mare, avnd n ve-
dere valoarea a tensiunii de alimentare.
Personal am folosit un difuzor de 3 !l.
II
RECEPTIA N BANDA SHF
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Pentru a acest canal,
oscilatorului local trebuie
cu 120 MHz. Se
receptorul pe o cu 120
MHz mai apoi se frec-
oscilatorului cnd canalul
Piesa 30 -
capac osci-
,
este Trebuie avut n ve-
dere ca de reglaj fin per-
ajustarea cu plus-mi-
nus un canal.
reglarea oscilato-
rului local trebuie reajustat curentul
lator 2, Am +0 f
QO- ,

scara 1 : 1 <:)
--
t:::I-

i-\

N
... "
<.o -r'--"-H::f*-
- tS' -1.,
t'--

f:::J-
II
.... 1
(o
,1
'"
0.8
prin dioda de mixaj. cu-
rentului prin la schimbarea
oscilatorului este propor-
cu semnalelor de pe
imagine.
Este bine ca antena fie
Piesa 31
capac osci-
Dr. flz. DRAGO. FALIE
pe satelitului vizat cu
ajutorul unui convertor deja testat
reglat pentru ca de
nare mai repede. Ulti-
mele reglaje ale convertorului se vor
efectua direct pe imagine.
=
Piesa 32 -
piston OSCI-
tator, Am 58
(Am 60) sca-
ra 1: 1
lator 3, Am
58 (Am 60) -,
P lesa 33 -
x oscilator,
m
a
A
60
58 (Am
12
), scara 1: 1 -...:t
_.' l:
I
-r---

10
II
ft5 !:O"
Piesa 36 -
ax filetat 1,
Am 58 (Am
60)
lO
12
Piesa 38 -
corp oscila-
tor, Am 58
(Am 60), sca-
ra 1: 1
59
.-1
.,.0
2,8 -fi,'
c::;
.)1
te

.-
--..

.. I

'Q
If-
1/5
Piesa 34 -
element fi-
xare piston
oseilator, Am
58 (Am 60),
scara 2:1
+()
/8 - o,f

II
10
1-
4
/J5 N I
(Y)'
'6
'G--
-_.- l-
Piesa 37 -
am 58 (Am N
II
+JJ,f
f
113
--1
......
o'
.... ,
"'0-.
c..n

0
00), scara 4:1,

2,8
36
11
ro' 05 -t0,OS
10 /5
7
l[)
CT)


"" o-,
lr)'
+0
/9D5-0,02
,
==
113
=
......

-1,
(V)
6 to,os
Piesa 35 -
piston mixer.
Am 58 (Am
60), scara 1:1
TEHNIUM 7/1989

2 3 ____________
4-1 __

n/ODA- /
GUNN
",'"cler-eo ':Se ace
cu,
H 4.
5/4
TEHNIUM 7/1989
=

Piesa 39 -
DE POLA /e ZA e (; capac osci-
J ' lator 1, Am
e -8 ___ _
P/Qn.:;;o

O/ODA"
-/7
Piesa 40 -
am 58 (Am
60), scara 4: 1

1'1-
,(:)
----IrY-f---I- t:::l
'-----..t tj)
I
U;
ti-
!'>
-+tit+--........ t:::l
<li
I
rr
I
T
- ..L_
--t- r
Piesa 41 -
teflon, scara
4:1
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
li
HC85 est! ......... " .... ",j,
cu un
CORector l:Ie extensie la tire sint scoase
selnalele de control si tensiunile alilentare. Cu ajU-
torul unei tufe tU 56 de contacte realizata din doi conectori
fund de sertar FElIX-C, 52 de
din al lei conectar
de conectorul de in
fi-
uti li zar il e
lucru utili-

ing.
se realiza pe o de circuit
de dimensiuni corespunzatoare implasarii CIP-uri lor
cei dOI conectori. Se concepe un circuit cu trasee
cu fir
icatie a fost realizata conectarea lini-
Robotron 1<6313.
- rutina - progral
tind tufa de rebuclaj. -
functionari
testarea interfetei util
41.
..
- rutina RUfl realiznd functiunile lllST si lPRINT
listarea BASIC si a acestora
- rutina PRASS
M
Q
,..
- jfD n Ij
;Jl3 D
.,
-4
Z

-)( )It -4
)( ... )(
tj n o fii
.XJ
tt
(II ;o
t1
:!t r r
M 1\ A
TEHNIUM 7/1989
conectorul de
serial!: cu care
livrate lantele de tip.
In contInuare este descrisi construirea rutinelor si progra-
lI!?lor inclusiv. odul de i.plelelitare ii acestora ilWllntind in mul
rind functionarea programului de testare a interfetei:
- Cu lufa de ,'buelaj introdusa in conectDrul de iesire al
interfetei, incarcind programul de testare de pe caseta sau
de la tastatura 51 lansindu-} in orice
caracter tastat in continuare,apare pe ecran, semn ca interfata
functioneaza corect, caracterul emis pe interfata (TX) este
corect receptionat (RXD) si afisat.
REM ***********************
REM *PROGRAMUL T EST S 1*
REM ***********************
REM 6-10 programeaza
i
POKE 23750
GORODCOV
(URMARE DIN !\IR. TRECUT)
Pentru a mai bine utilitatea circuitelor basculante bistabile,
precum a unui microcalculator, vom da n cele ce
cteva exemple de logice aritmetice, care, cre-
dem
1
vor fi edificatoare.
Intre logice, ne vom opri asupra punerii
n a unei de stare, revenirii la zero a unui registru, reve-
nirii la 1 a unui registru, exemplele fiind, desigur, mult mai numeroase.
MASCAREA lOGiCA
presupunem un microcalculator o unitate de
cu alte cuvinte, este implicat ntr-un proces de la care trebuie
analizeze datele n timp real prin intermediul a 8 traduc-
toare. La un moment dat, starea a celor 8 traductoare este:
12345678
01001111
Dar, n acel moment, interes numai cele patru traductoare din
centru; pentru a le izola de celelalte cu scopul de a fi analizate, se reali-
SI ntre cuvntul 00111100 (care are n vedere numai
traductoarele de interes) cuvntul 01001110; rezultatul este 00001100. n
acest mod, toate traductoarele care nu interesau n experiment au fost
"mascate", nemaifiind luate n considerare.
TEHNIUM 7/1989
151 construi
POKE de la adresa bS2b7
memorie direct codul obiect.
Este salvata in caseta lagnetica cu cDmanda
SAVE lIiWTlIl CODE 65267,200
Odata cu conectarea imprlmantei K6313, incarcarea rutinei
dIn casetofon se face cu secventa
ClEAR 65266
LOAD "RUTLU CODE 65267
RANDOM1Zf USR 65267
POKE
RAHDOMI1E USR 65267
Moment dupa care rutina este activa
Construind sau incarCInd un program BASIC cu comanda
LlJSr acesta se ti la llprllanta.
lPRIHT este echivalentul al comenZii
de
10011001.
traductoare (care pot fi de exemplu
,",r>,.,,,,,,-;or"' .. o snt cele
este necesar fie n considerare numai 2, 3
la dreapta). Pentru este suficient se realizeze
SAU ntre cuvntul 1 cu traductoarele care
cuvntul 1001; rezultatul este 1111
citire a fost ea incluznd n mod
PUNEREA N A UNEI DE STARE
Revenim la traductoarele noastre; presupunem ele snt n starea
01001110 la momentul t, iar la t+1 snt n starea 01010110. se reali-
SAU-EXCLUSIV ntre cele cuvinte de stare, rezultatul,
00011000, va pune n faptul cele traductoare desemnate
prin ,,1" schimbat starea.
dorim vedem ce schimbare a afectat cele traductoare, se
poate realiza o ntre rezultatul 00011000 starea din mo-
mentul t+1, 01010110; rezultatul acestei 00010000,
al patrulea traductor a fost adus la ,,1" al cincilea adus la "O".
ADUCEREA LA ZERO A UNUI REGISTRU
. Fie un registru un binar oarecare, de exemplu
10100110. dorim aducem la zero, este suficient facem
SAU-EXCLUSIV cu el rezultatul va fi 00000000; acesta este un pro-
cedeu des utilizat n Din dorim nscriem 1 n tot
registrul (care un binar oarecare), este suficient se reali-
zeze SAU-EXCLUSIV, cu complementul de 1 al
nutului registrului:
- registrului: 10110001;
- complementul d.e 1: 01001110, aplicndu-i SAU-EX-
CLUSIV, se 11111111. In viitor, aritmetice.
15
Articolul 6: Scrisoarea cu toate se va expe-
dia pe adresa revistei "Tehnium" - Scnteii
nr. 1, cod 79784, pentru concursul pe teme ru-
tiere '89", la data de 15 octombrie (data

Articolul 7: Juriul, constituit din
ai C.C. al U.T.C., ai I.G.M.-Directia Circulatie si ai revistei
"Tehnium", va examina scrisorilor pr'imite n ve-
derea premierii celor mai bune
Articolul 8: Premiile se anual de re-
vistei "Tehnium".
Articolul 9: apreciate ca fiind foarte bune
vor_ fi recompensate cu premii:
a) un premiu special al revistei n va-
loare de 1 000 de lei;
b) un premiu special al revistei "Tehnium" n valoare de
1 000 de lei;
c) trei premii constnd din obiecte n valoare de 600 de lei;
d) zece constnd din 5 almanahuri
5 almanah uri "Tehnium";
e) mai pot fi acordate alte premii din partea unor ntre-
prinderi sau .
Articolul 10: Cele mai bune vor fi popularizate
prin intermediul presei.
Articolul 11: Concluziile desprinse n urma
primite a celor apreciate co-
vor fi inserate n scurte note, care vor fi supuse
spre conducerii a revistei
"Tehnium", ce vor stabili adecvate pentru
disciplinei rutiere prevenirea accidentelor de
.6
ntrebarea nr. 18. Vehiculele din imaginea au
ajuns simultan n Care va fi ordinea lor de tre-
cere?
ntrebarea nr. le. autoturismului proce-
deaza corect n
TEHNIUM 7/1989
ANDREI C'OaANU,llu,1
Compresia de este o
prin care se
o tensiune aproape con-
la montajului cnd
tensiunea de la intrare n li-
mite destul de mari.
Aceste montaje snt n general
utilizate n radio cnd
se transmit mesaje vorbite, de
exemp'lu, n traficul de radioama-
tori. In acest caz este
bine modulat, indiferent de
vocii operatorului, res-
pectiv de sem-
nalului la microfonului.
Compresia dinamicii semnalelor
muzicale trebuie n schimb se
lund anumite pentru
100pF 1
227
22
C401
4711. M
TEHNIUM 7/1989
L402
12VI2W
R4/6
22,,/3W
L'03 lA + 14V
a nu introduce deranjabile
ale muzicale.
Montajul de compresor de dina-
pe care l poate fi
utilizat la magnetofon pentru nre-
diverse, avnd un factor de
compresie n plus in-
troduce distorsiuni foarte mici. Aici
tranzistoarele T1, T2 snt amplifica-
toare de semnal, iar tranzistoarele
T3, T4 T5 de
compresie. Se tranzis-
torul T3 este comandat de semnalul
de la tranzistorului T2. Sem-
nalul din emitorul lui T3 este redre-
sat, componenta fiind
cu nivelul semnalului
din colectorul lui T2. Componenta
tranzistoarele
T4 T5 cum se
deschiderea mai sau
mai a tranzistorului T5 de-
controlul nivelului de in-
trare al amplificatorului.
Toate tranzistoarele snt BC109,
BC107, BC170, BC171 etc" iar cele
diode snt 1N914, 1N4148.
La acest montaj aplicind la in-
trare semnale cu niveluri cuprinse
ntre 0,04 V 8 V, la se
un semnal cu amplitudinea sensibil
2,4-2,7 V, cu un factor de
distorsiune redus.
t18V
100pF

PaginI!!! I"aslizetll de ing. ILIE MIH.AESCU lll.l!
v ASU .. E V ASILESCU.
La receptorul "Lira"
sch im ba ntreg amplificato-
rul audio dotat cu tranzis-
toarele finale AD152.
deja un amplifi-
cator cu TBA810, acesta
poate fi utilizat cu rezultate
foarte bune cuplnd difuzoa-
rele montate n autoturism.
deco-
ntreg amplificato-
rul audio sem-
nalul de la condensatorul
C406 printr-un cablu ecra-
nat la intrarea circuitu-
lui TBA810. In si-
butoanelor
nu snt eliminate, n sensul
volumul r,onor se re-
tot de la
trul R405. deci ca la
amplificatorul cu circuitul
TBA810, este montat
n afara radioreceptorului,
aducem alimentarea cu
+12 V (de la C412),
cu masa (-12 V), cablul
ecranat pentru AF cablul
pentru difuzoare.
Ca de modifi-
care mai
reproducem o parte din ca-
olajul imprimat o parte din
schema
17
Sugerez ctitorilor revistei "Teh-
nium" realizarea unei lumini dina-
mice, pentru panouri didac-
tice, pom de discoteci, care
cu un minim de piese reali-
mai multe efecte luminoase.
de schemele similare publi-
cate n paginile sau almanahurile
revistei, schema are n plus ur-

- permite folosirea a 1, 2 sau 3
canale active (aprinse) din 4;
- permite efectului de
"umplere-golire";
- permite inversarea sensului
de deplasare a luminii.
Schema este n fi-
gura 1.
Circuitul CDB400 este conectat
ca osei/ator (generator de ceas) cu
o (0,5-3 MHz),
din P1. Vizualizarea frec-

rv220V
NUl
de tact se face cu dioda LED
D1, ce se aprinde la nivel logic ,,0" la
pinul8.
Circuitul CDB495 este un registru
serie-paralel, cu patru celule de
memorare, cu A, B, C, D
0A' Os, OC, OQ' M este pinul
pentru selectarea mOdului de lucru,
astfel:
- M = "O" (zero logic,
0,2-0,8 V): deplasare dreapta; la
fiecare front negativ al ceasului se-
rial CS are loc o deplasare la
dreapta a celulelor, iar
n celula A se nscrie bi-
de la pinul de date seriale DS;
- M = ,,1" (unu logic,
2,4-3,6 V): paralel; pe
frontul negativ al ceasului paralel
CP are loc n cele 4 ce-
lule ale registrului a bi-
nare de la A, B, C, D; conti-
B1 01
11<
1
''v220V
II
t5Vct
1
m
II
QA1 CI
Ing. RAsVAN DAVIDESCU
nutul anterior al registrului se

Modurile de lucru ale schemei
snt descrise mai jos.
a. cu 1, 2 sau 3
canale active din 4
Cu comutatorul K1 (3 sta-
bile, 2 se alege de
canale dorit. K2 va fi pe 1
(OD se la DS). De remarcat
intrarea A e<ste co la" 1" lo-
gic' iar intrarea D este per-
manent la "O" (Ia comutato-
rul K1 modificnd doar
la B C. Astfel:
- K1 n 1: B C snt puse
la deci se ,,1000" n
registru;
- K1 n II: B n "aer", deci
,,1" logic, C la deci "O" logic,
se ,,1100" n registru;
tSVcc
- K1 n pozitia III: B n "aer", C n
02
+SVcc
ffi LIN

2
L2
L3

18
2 dLSE
"aer", se ,,1100" n registru.
n registru se reali-

rul INC (cu un contact normal in-
chis unul normal deschis). Uzual
contactul este pe normal-nchis
(N.I.), deci pinul M este pus la
deci mod de lucru "deplasare
dreapta". INC, acesta va
nchide contactul "normal des-
chis", pinul M va fi conectat la ,,1"
logic, la primul front negativ al
ceasului se n registru com-
de la A, B, C,
D.
b. cu efect de
"umplere-golire"
Se un efect interesant: re-
gistrul se "umple" cu ,,1", ca apoi
se celulele trecnd pe
rnd n "O". Se trece K2 pe 2,
deci la intrarea DS se QD (OD
inversat prin poarta IV-13, 12, 11
- de la CDB400), K1 este indiferent
ca iar INC este
Schema fiind deci ge-
neratorul pornit, se pot vizualiza ur-
"n inel":
rOOl-1100-1110-1111-0111-001'I-0001-0000-,
Comutatorul K3 (4x2 asi-
inversarea canalelor (OA cu
0D' OS cu Oc), realiznd schimba-
rea sensului d.e "curgere" a luminii.
Partea de de putere a
fost cu patru triace (400
V/3 A). Se pot conecta tiristoare
nici o modificare a schemei),
realiznd conexiuni solide, bine izo-
late, pentru partea de ten-
siune (220 V). Avnd n vedere vi-
teza de lucru a schemei,
pentru comanda becurilor se pot
folosi relee, utiliznd etajul de co-
din figura 2 pentru fiecare
canal n parte. Contactele releelor
trebuie suporte tensiunea cu-
de lucru ai ghirlandelor de
becuri.
Pentru extinderea gamei efecte-
lor luminoase se poate monta cir-
cuitul integrat CDB493
hexazecimal), ce va genera 16 com-
succesive la sp.le OA'
Os, 0c, OD' Cu ajutorul a re-
glete dintr-o cu pe-
+12..:-24V
r
--:oi
A
R* se
pt. a [imita
IREL la80-100mA
TEHNIUM 7/1989
de contacte duble, se' vor se-
fie registrului de depla-
CDB495, fie
CDB493.
circuitelor logice se
va face la o de 5
V, consumul fiind foarte mic (60
mA), fie de la o baterie de 4,5 V.
Montajul l-am ncasetat ntr-o
de radioreceptor "Cos-
mos", folosind transformatorul lui
de pentru alimentatorul stabi-
lizat (fig. 3); butonului de ton i-am
eliminat contactul de
nnd I NT, iar
claviatura de game am 1010slt-o la
+36V
C!>
100uF
2!>V'
TABELUL 3
FILTRE COUER
FTS -1SA
e2 L2 C3
.
CI. LI.
FILTRU Ni
Fb Fa Am AM C1
1 30 45 0,18 17,9 50,5 109 333 50,5
- -
2
II /1
1,25 26,8 25,2 97,8 371 25)2 - -
3 45 84 0)18 23,9 24,7 100,3 154
24"
- -
CO 3
4
/J II
1,25 32,9 ' 12,7 86} 178 12,7
- -
6 147 175 0,18 8,5 17 9,9 139 17 - -
6 1; 1/ , 1,25 17 78 10,2 136 78'
-
1 30 45 0,18 46,9 40 321 221 26,5 113 279
8
II 1/ 1,25 55,9 22 249 285 17,6 90)6 346
9
45 84 0
1
18 571 20,5 271 113 13,3 101 131
CO 5
10 II 1,25 66,1 . 11,4 214 147 8,B 80 165 II
11
147 175 0,18 30,3 11,5 37 65 82 111 112
,
12
/1 !/
1,25 39,3 6
J
1 29 83 55 97 129
13 30 45 0,18 76 37 613 203 25 129 235
14 II II 1,25 85 21 466 267 17 95 317
CO 7
15 45 84 0,18 901 195 527 106 12,5 112 113
16
II p
1,25 99,3 11 400 140
83 153
17 147 175 O 18 52,7 10 72 56 7,7 141 86
18 II 1/ 1 25 61,8 56 55 73 51 10,6 114
19 30 45 0,18 105,1 36 1000 196 23,5 170 214
20
II
1/ 1,25 114) 20;.5 756 259 16 124 294
CO 9
21 45 84 018 123,4 19 860 104 12 141 105
22 II
f/ \25 132,4 10)8 650 137 8)2 107 145
23
147 115 0,18 752 9,6 118 526 7 19 71,5
24 II I 1,25 84,2 54 89 695 47 142 975
selectarea circuitului ce
triacele. Celor ce vor realiza monta-
jul le sugerez becuri
de culoare (eventual alb
mat), montnd intercalat cele patru
canale, astfel nct efectul de "lu-
fie perfect.
Montnd patru becuri conform
din figura 4a (sau opt becuri,
conform din figura 4b) re-
glnd din P1 o de
baleiere, se va un interesant
efect de "girofar" (cu unul sau
spoturi, n de de
becuri folosite).
Pe unul din radiatoare se va
monta tranzistorul T3 - super-
dioda.
Pentru pe difuzor se va fo-
losi condensatorul electrolitic C2
VALERICA mlRCOVEANU - 2000 V, existent n MAIAK.
Personal am executat o modifi-
care n etajul final al magnetofom.-
lui MAIAK 203, puterea la
20 W/4 n, folosind, n locul
care corectorul, circuitul
integrat K237YH1 tranzistoarele
finale prefinale, montajul con-
struit de mine avnd schema

Pe de cablaj, pe care am
introdus-o n locul celei existente,
am copiat din nou cablajul care
corectorul de ton con-
densatorul C5 - 5 V, care
cu pinuJ 4 al circuitu-
lui integrat K237YH1. Acum va face
cu condensatorul electro-
!itic C1 - 4,7 din montajul con-
ceput de mine.
Acest montaj un pream-
plificator echipat cu tranzistorul T1
un etaj final de 20 W/4n, care se
alimentat cu tensiunea de 36 V,
in MAIAK 203 care ali-
menta anterior etajul final.
Etajul final are n sa
un tranzistor pilot T2, superdioda
din tranzistorul T3 semi-
reglabilul P2.
Tranzistoarele finale prefinale
vor fi mperecheate pentru reduce-
rea distorsiunilor. Tranzistoarele fi-
nale vor fi montate pe radiatoarele
existente 1n MAIAK, 1n I'ocul tranzis-
toarelor KT805 C.
C5 C6 L6 (7
Ce
LR
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
48,2
25 - - - - -
23
- - -
12,3 - - - - -
18.2
- - - - -
80 - - - - -
27 181
237 42
- -
18 140 306 23 - -
13 158 117 21 - -
8/0 122 152 11,7
- -
9 20 79 136 - -
6 16
99 69 - -
26 130 229 25,5 217 218
18 95 314 17.3 212 285
12,6 113 110 126 240 111
8)7 82 151 8
1
6 182 145
89 14,5 83 8
1
2 31,5 66
61 107 112 56 245 85,5
PUNEREA iN FUNCTIUNE
REGLAJE
Se va pune la condensato-
rul C1 de la intrarea preamplificato-
rului.
Se va tensiunea de mijloc
ntre plusul condensatoru-
lui de pe difuzor, care trebuie
fie din valoarea tensiu-
nii de alimentare, 18 V.
tensiune se din
P1.
Se curentul de repaus,
care se la valoarea de 40
mA din semireglabil
P2, mont1ndu-se miliampermetrul
n colectorul tranzistorului T6, n
punctul notat cu asterisc n

Se din nou tensiunea de
mijloc din nou curentul de re-
paus, ce se valorile de 18
V, respectLv de 40 mA.
Se desface condensatorul 01 de
la se cu plusul con-
densatorului C5, care se
poate audia muzica n difuzor.
se va auzi distorsionat, se
va valoarea R2
din emitorul tranzistorului T1.
Schema
piesele snt montate corect.
Nu se va montajul difu-
zoare.
(URMARE DIN PAG. 9)
C9 F2 F4 F6 F8
- 26,40 - - -
-
II
-
...-
-
- 40.145 - - -
-
II
- - -
- 135,25 - - -
II
1904 28,42
1; /1
28,42 43,85
-
/1 h
- 102,58 14'2,83
- -
-
l'
"
- --
-
1427 2896 2427
--
- II II 1/ -
- 21,27 4416 36,94 -
-
II
Q II
-
- 7939 144.8 126,6 -
-
II II II
-
395 26,40 2918 20\50
22
"
1/ fi
J/
20 16,87 4046 45 16 3.089
11 3 II II /1 /1
-.
145,6 110
11,7 64 13526
6,2 .1 1/ /1 II
F-[Ml-tzl A-ldB) C-[pF] L-[nH)
TEHNIUM 7/1989 19
I I
majoritatea radiocasetofoa-
nelor cu pentru
TV,
apar la
acestora, Astfel, de multe
tuner-ului
de extremitatea jos a benzii
FIF este mai dect a televi-
zoarelor indigene imaginea este
de cal itate mai Pe de
parte, videocasetofonul nu
este n
canalul sonor nu
I I E
Fiz. GHEORGHE SALUTA
pe un mic circuit imprimat ce se fi-
cu de rama
a de
se face prin cablu coaxial cu impe-
de 75 n, Se poate folosi o
DIN. RCA sau BNC,
n suportul care conecto-
rul pentru
televizorul este cu
de audio pentru magne-
tofon, din cauza ridi-
cate de (sute de kiloohmi).
aceasta nu poate fi pentru
nregistrare pe majoritatea video-
casetofoanelor,
Este necesar un repetor care
coboare de cum
este cel din figura 2. Prelevarea
semnalului se face din modulul de
sunet (pinul 10). Alimentarea se
face din de 16 V a
modul 18); consumul este
sub 2 se face prin cablu
ecranat Se poate folosi
Montajul, realizat
de circuit imprimat.
n apropierea de
mufelor
"..."",,,,,,i+ ... cteva
- toate componentele si cabla-
jul se vor verifica naintea
- punctele de unde se iau sem-
nalele tensiunile alimentare se
cu
imediat prima conectare
se vor consumurile blocuri-
VASILE MARCU
fi un di-
-+ 0,5 W. cu
il sau chiar o
-+ 100 n. n

este recomandabil
serie cu acesta o
limitare, RS. de cca
astfel de montaj poate servi,
pe ca indicator al
unui comutator (de exemplu, la
bordul autoturismelor).
adeseori pe
timp cu
asupra altor stimuli ex-
terni mai riscul de
a ochiului - mai bine
sistemului nostru nervos - cu
semnalul luminos intermitent, ceea
ce duce la uitarea comutato-
respectiv n inadecvata
t{+12,5 V
I
I T 2392
..... --_---t:J + 12,5 V
.,(; R
-'\' 1
t
M .H ..... ....... ---+-t(
O"l I I
MI I
N: I R2
Cl::r
.. 1 ..
I
Ci
O r
"
", __ ,
-- L-{ I I
.. t,:
I I l'"
: ' ... 1 \
.,... ",I,voum
"T -.-
I I
:.-.!.-:
lor noi pentru a nu risca
defectarea surselor din televizor n
cazul unei erori;
- toate se fac cu te-
levizorul scos din a
atinge punctele conectate la ten-
siune
- se va acorda te-
meinice a blocurilor. cablurilor
de moment. (semnalizare
dreapta-stnga. iluminare
- etc.). Avertiz8'rea so-
ntr-o
2)( BD 137
I----..---D+ 16 V

mufelor nou
LISTA DE PIESE:
T1, 2, 3 == BC172B; Rl, 2,9 == 56 k!l;
R3,5 == 1,8 k!l; R4 == 820 !l; R6,7 =
150 !l; R8 == 68 il; Rl0, 11 == 820 k!l;
R12 = 18 k!l; R13 == 2,2 k!l; C1, 3 =
22 f,lF/25 V; C2 = 220 f,lF/25 V; C4, 5
== 2,2 f,lF/25 V.
tocmai de aceea
are menirea' ngreuneze fenome-
nul de
Ri
100kA
R2
5,1 k.o.
e2
TEHNIUM 7/1989
Montajul pe care-I
este destinat unor obiecte
metalice (conducte sau fire elec-
tripe).
In montaj se folosesc osci-
latoare care concomitent
unul pe iar al doilea
K. FILIP
pe
Detectorul cu un singur
circuit oscilant (VT1) la o
de 140 kHz, iar L 1 L2
constituie bobina detectoare (de
Obiectele metalice o
depistate asupra ampli-
C. VASILE
Se formule pentru virarea
Prima prevede
Azotat de uraniu ......................... 2 g
de aur ........................... 1 g
Adaptnd un amplificator audio
simplu la un ceas de tipul celor
electronice cu melodii, care
nu mai poate fi folosit din cauza de-
sistemului de cu cris-
tale lichide, dar a parte de ge-
nerare a semnalului melodic este n
stare de se poate
construi o sonerie cu
Sing. SEVER
melodii pentru apartament.
Alimentarea ceasului se face din
tensiunea din pe
diodele 05, 06, iar a restului monta-
jului cu o de ten-
siune de 12 V.
Pentru ca partea amplificatorului
nu continuu, s-a
ca la pe butonul
220V
f\I
I4V
do--"'I1I.
eo--",
TEHNIUM 7/1989
tudinii reducndu-Ie sau cu bobinele.
chiar ntrerupndu-le. Tensiunea de
prin VD2-VD3,
etajul VT2-VT3 dioda
LED (VD5) se aprinde. Concom;
tent n
rui de ton (VT4-VT5), ce de-
s-au depistat obiectele me-
talice. Prin dioda V01 se stabili-
tensiunea de lucru la V.
ntregul montaj se
cutie fixnd bara de
..................................... 200 mI
se n momentul folosirii.
A doua permite unor tonuri brun-violete (AGFA 518).
Se care se cu cteva ore naintea folosirii
se cu apa la volumul de 1 000 mI.
A: Tisulfat de sodiu ............... . ....... 100 g
Afaun de potasiu ....................... .
......................... .
8: Azotat de argint ........................ .
......................... ..
de virare se la 50
0
e (ntr-o sau
inox), se introduce fotografia se ridIca temperatura cu cca SoC.
atingerea dorite, se fotografia cel 20 minute.
soneriei 81 intre n un
temporizator a de timp o
constituie R3, C3, care la valorile
din produce o temporizare
de 30 s, pentru timpul
unei melodii generate de ceas. Bu-
tonul soneriei fiind tem-
porizatorul releul Rei,
care prin contactele a, b alimen-
un amplificator audio simplu
domer:iului de
redus, format din T3, T4. In timpul
releului prin contactele c,
d, e se soneria
a ceasului un timp dat de
constanta de a t.on'lnt""f7'::Itr,n
lui, care, la n .. imilro!;\
noi comenzi
ria revine n
butonul 82
se
a COlldEmsatolr!
oprirea temporizatoruiui
de deci resetarea co-
menzii primite. un re-
leu cu cel 3 contacte. La intra-
f a audio se
ceasului electronic care
de obicei
printr-un
Cu mrlel,tlr.Rtrt
tea ceasului este
transforma
melodic.
ti
programelor de televiziune transmise n cele stan-
darde impune utilizarea pe calea de sunet a unui amplificator sensibil pe
5,5 MHz, ct pe 6,5 MHz.
Un astfel de montaj se poate realiza cu circuitele A220D, A223D,
K174UR1 etc.
Modul cum snt cuplate circuitele pentru cele este pre-
zentat
AMATERSKE RADIO A, 2/1989
Comandfndu-se capacitiv schimbarea unui circuit 555, acesta fi-
ind conectat n montaj de multivibrator astabil, la 3 se impul-
suri simetrice care snt aplicate unui circuit de integrare. Semnalul integrat
un amplificator implicit tranzistorul ce anclan-
releul.
Senzorul poate fi o de circuit imprimat.
AMATERSKE RADIO B, 2/1989
+lj
LJ
[61. .. 5
RJ 100 VDf

fN4148
L2 C447
. 1..5
Se bateriile de acumula-
toare NiCd impun pe perioada n-
un curent de o valoare bine

este special
construit pentru acest scop cu el
se pot simultan un
de patru baterii.
Pe fiecare curentul este con-
trolat de un tranzistor care la rndul
tensiune
electronic de la circuitul 7808. Va-
loarea de se
alege din comutatorul K2; aici pe
1 curentul are valoarea de
90 mA, iar pe 2 3 valoarea
curentului se poate stabili ntre 100
300 mA.
Tranzistoarele snt de tip BD, res-
pectiv VT1-VT4 :::: 80136, iar VT5
este BD135-B0139.
Puntea redresoare este de tip
1 PM05, iar diodele VD5-V08 snt
1N4001.
RADIO TELEVIZIA
ELECTRONIKA, 4/1989
\IO'I+V04-KA2026I
KA2003
VOS+V08-KA "01.KA"00
HLH HL4- VQA13.23
VTI+ VT4 - 2T9'I36
VT5-2T6551

r---flt--....-----,
168n
r-
C31
330pl
L_
r-
c211
820pl
L_
ni
8081 KA261 KC149 +12 V
Plecnd de la un generator stabilizat cu ce are
ntre 30 MHz 50 MHz operind o multiplicare (intre 40
20), se poate semnal n banda de 23 cm radioamatorilor.
Bobina L 1 are aproximativ 10 spire pe o cu miez RF.
Din bobina L2 (3 spire) se semnal diodei 1N4148 apoi unei linii
acordate n 23 cm, cum apare n desen.
Tot pe este aplicat semnal de (800-1 000 Hz).
Alimentarea se face cu tensiune ntre 9 V 12 V.
RADIO, 3/1989
TEHNIUM 7/1989
DISPOZ'ITIV MEMORII EPROM
DSM 254
TEHNIUM 7/1989

n cea 15 min
o 12 EPROM-uri
Consum redus de energie (putere 20W)
Dotat eu de radiatil ultraviolete din cuart
cu descarcare 1n vapori I de mercur la )
presiune
Functionarea sursei se face degajare de

, Sistem de protectie contra expunerii accidentale
la radiatia emisO de
J
Suport din burete conductor pentru prevenire
ardere EPROM-uri 1n timpul expunerii
Oprire a e.xpunerii prin releu de tempo-
rlzare
Semnalizare a expunerii
Se cu de
Pret a 8300 tei ,
Informatii suplimentare la telefon 67.20.40 /176
,
MARGEA PAUL ROMEO - jud.
Arad
convertorul de la ten-
siunea de 12 V din televizor prin in-
termediul unui stabilizator ce re-
duce tensiunea la 9 V. Stabilizatorul
poate fi format dintr-un tranzistor
BD135 o Zener PL9V2Z. Fo-
o long Vagi.
ANDREI GABRIEL - jud. Su-
ceava
Nu alte date dect cele
relatate n articol.
DOREL -
Televizorul fiind n perioada de
trebuie
pentru unei cooperative.
EFTIMIU MARIUS -
antenele prin cabluri de
300 il la 75 n (cablu coa-
xial).
NICOLA ION - Funden:
Da, se poate ca un receptor
acopere cele game UUS.
tehnice un
mic efort.
Nu orice la ce-
rere, mai ales cnd a fost
CAPLEA MARIAN - jud. Olt
cu fabrica produ-

lUCIU GHEORGHE - Ungheni
o Vagi; este
destul de eficace, dar mai de

VASILE - Suceava
Nu schema
La televizorul alb-negru trebuie
constanta de timp de la
sincro cadre.
MOLDOVAN GABRIEL - jud.

La becurile cu n gaze
trebuie o tensiune de or-
dinul
tensiune fiind pericu-

la experimentele propuse.
CIRSTEA NICOLAE - jud. Pra-
hova
n amplificator nlocui ast-
fel: KT3107 := BC177, KT317 =
BC107, KT814 B0136, KT815
= BD135-
MARINESCU COSTIN -
" "V - SOrA
-o,sv
ANTON Caracal
Multimetrul T -4323 ten-
siuni ntre 0,5 V 1 000 V pe 7 game
n curent continuu si tensiuni alter-
native ntre 2,5 000 V pe 6
game; poate n continuu cu-
ntre 50 500 mA pe
5 game, iar n alternativ numai cu-
de 50 de intrare
este de 20 kD/V att n c.a., ct n
c.c. Aparatul poate rezis-
de la 1 MO pe patru game.
Precizia este de 5%
la total

Convertorul a fost construit ex-
perimentat pentru 12 V din
acumulator. anumite cal-
cule, determina curentul ab-
sorbit de la indiferent de tipul
acesteia.
, TOfU NICOLAE - Sibiu
Nu schema unui variator
de pentru motoare de puteri
mari
. MOLDOVEANU PETRE - Con-
stanta
Fiecare cu tranzistoare
FE: I un anumIt scop.
Schemele publicate snt rezulta-
tul unor orice do-
de optimizare impune un
efort din partea constructorului
amator.
CRISTIAN - Bucu-

da-
tele din articol n special abor-
la care compo-
nentele indicate.
PINTiliE DANIEL - Cluj-Na-
poca
exact la ce
un BFO pe ce
II ''''''eze transformatoarele FI.
MIHAI -
Circuitul la care nu are
echivalent.
PINTILIE GABRIEL -
Tubul PL500 nu poate fi nlocuit
direct cu PL36. ci numai cu modi-
Tlcan complicate.
==. 250V
RS-' RS-2 R8-! R8-2
1SOtil. . w. 800Hl 4M5l .
R6-1
R6-2
klhl Q a 100
k!hXJ
1
R7-1

R1O-l
+,
+,
CI
Q
O-
R7-2 "'" RD-2
(\j
I'i'
"'"
R9-1 R9-2 R12-1 R12-2

DANIEL - Lugoj
Nu datele de catalog la
componentele enumerate de dv.
GRECU CFUSTtNEL -
pe panou un buton cu indi-
UHF. n televizor nu
montaiul pentru UHF.
construi un convertor care
alimentare de +12 V
prin acest buton,
LUNG DAN - Hunedoara
n momentul cnd vom avea o
pentru 8 ca-
nale pe.ntru magnetofon), o
vom publica. In a!mana-
huri au fost publicate scheme de te-
din aceste
scheme,
POP MARIUS - jud. Harghita
sau patru antene
un amplificator.
NEOElCU IOAN -
Str. Delinesti nr. 1, bloc 835,
scara 5, etaj 2, apartament 62, ofera
tinerilor reviste de

RADULESCU ION - jud. Oolj
Pentru suplimentare
care referitoare la ar-
ticolul TV FIF-UIF" (publi-
cat n 3/1989), le-
cu autorul acestei
lulian Popovici, Caracal, Str. liber-
nr. 25. bL M1, sc. 2, ap. 33, etaj
3, jud. Olt.
I.M.

=SOOV
r
5MQ 1% IDMn :t 1%
Rl8 .10Hl
JhlO f% .-'
R16

+,
o:
R19
N

- O/SIIIA - SmA - 5 mA n multimetru este ncorporat un
generator AF ce poate debita un
semnal dreptunghiular cu amplitu-
dinea de 3 V vrf-vrf. Semnalul AF
un generator RF cu frec-
de 455 kHz, generator ce se
foloseste la verificarea amplificatoa-
relor de din
radioreceptoare.
1----------- ____ o -- -- - ---,
I
R21'" R23 R24 R25 R27 "
MUNTEANU COSMIN - Sibiu
a motorului este de-
de degradarea circuitului integrat din
blocul regulator de
procura un nou circuit integrat de la
service sau un nou bloc regu-
lator cu componente discrete. Asemenea mon-
HU lOkn 2 k'il 33Q 22 in
I 10Hl I
kSO
C2
2pF
I Generateur I
I
TI I
Sortie I
I '
HHz I
L ______ ._._._. ___ ._. ___
taje au fost publicate n "Tehnium". L ___ ........ ______________________ ........ __________ -.aI
ing. IOAN ALBESCU
Redactor-tef adJ.: prof. GHEORGHE BADEA I
Secretar responsabil de ing. ILIE
Redactor responsabil de numir: fiz. ALEXANDRU MARCULESCU

editura SCinteia
UNDEX 442121
CITITORII DIN STR.AI-
SE POT ABONA
PRIN "ROMPRESFILATE-
lIA" - SECTORUL EX-
PORT-IMPORT PRESA,
P.O.BOX 12-201, TELEX
10316, PRSFIR BUCU-
CALEA
HR. 64-66.
Tiparul executat la
Combinatul Poligrafic "Casa Sci nteii.,