Sunteți pe pagina 1din 12

Organizarea i sistematizarea teritoriului

Defini ie i norme de con inut Obiectul, scopul i necesitatea sistematizrii teritoriului Ca domeniu de activitate practic i ca disciplin de studiu, organizarea i sistematizarea teritoriului constituie un ansamblu de msuri i lucrri cu caracter tehnic, economic, organizatoric i juridic care se aplic pe un teritoriu dat pentru folosirea cu maxim eficien a pmntului n scopul produc iei agricole i lucrrii de investi ie. Pmntul este un bun na ional al popula iei i este indispensabil tuturor ramurilor de produc ie material, pentru agricultur el constituind principalul mijloc de produc ie. Astfel c de modul cum este utilizat depinde i msura n care acesta contribuie la creterea avu iei na ionale i bunstarea poporului. Odat cu dezvoltarea economiei na ionale, fiecare ramur de produc ie material solicit suprafe e de teren din ce n ce mai mari. Concomitent cresc i cerin ele de produc ie agricol i agroalimentare ale popula iei. Datorit ntinderii limitate a fondului funciar al rii noastre, precum i nsuirile diferite ale acestora n diferite zone natural-economice, teritorial-administrative sau unit i agricole, este necesar folosirea lui complet i ra ional indiferent de destina ie sau forma de proprietate. n condi iile actuale n ara noastr sunt asigurate condi ii prielnice pentru folosirea ra ional a fondului funciar n concordan cu nsuirile lui naturale pentru satisfacerea ntr-un grad tot mai nalt a tuturor cerin elor economice i sociale. Dup 1990 (n 1992) prin documente guvernamentale de stat, s-au stabilit sarcini pe etape de dezvoltare a economiei na ionale n legtur cu folosirea ra ional a fondului funciar unic al Romniei, cu privire la aprarea, protejarea i ameliorarea terenurilor agricole, respectiv utilizarea intensiv a terenurilor agricole existente. n scopul de a asigura o reglementare n domeniul fondului funciar pentru folosirea ra ional i eficient a teritoriului i nlturarea unei situa ii defavorabile, motenite s-a adoptat legea cu privire la fondul funciar , Legea Nr. 18/1991 din 14 februarie. Aceast lege cuprinde reguli, msuri i norme prin a cror aplicare se realizeaz valorificarea integral i cu eficien sporit a tuturor terenurilor din ara noastr, indiferent de destina ie si posesorul lor. Aceast lege face corp comun cu alte reglementri i normative din domeniul fondului funciar. Au fost stabilite reguli i norme tehnice i juridice referitoare la proiectarea i executarea coordonat a lucrrilor de protec ie i ameliorare a solului. Pentru armonizarea tuturor activit ilor dintr-o anumit zon natural sau jude , cu privire la necesit ile de teren, s-a prevzut elaborarea de studii de sistematizare a teritoriului, iar la nivelul unit ilor agricole, elaborarea proiectelor de amenajarea teritoriului. n vederea economisirii de terenuri pentru toate domeniile de activitate s-au stabilit normative tehnice privind gradul de ocupare a terenurilor cu obiective de investi ii pentru produc ie i pentru cele destinate activit ilor social-culturale. Odat cu aplicarea legii fondului funciar toate ac iunile, studiile i proiectele care prin aplicarea lor produc influen e asupra fondului funciar, indiferent de ramura economic sau domeniul de activitate, au n vedere regulile, msurile i normativele tehnice stabilite de aceast lege, urmrindu-se realizarea urmtoarelor obiective: -1) amplasarea noilor obiective de investi ii pentru produc ie i social-culturale s se fac numai n perimetrele construibile ale localit ilor aprobate conform prevederilor legale;

-2) ocuparea cu prioritate a terenurilor neproductive, neagricole sau cele cu fertilitate redus; -3) recuperarea i redarea nproduc ia agricol a unor terenuri pentru compensarea oricrei suprafe e agricole legal aprobate a se folosi n alte scopuri dect produc ia agricol vegetal; -4) executarea de lucrri de mbunt iri funciare i pedoagroameliorative pentru amenajarea i aducerea n circuitul agricol a oricror terenuri nefolosite precum i pentru creterea capacit ii de produc ie a terenurilor agricole afectate de anumi i factori sau procese nefavorabile i n general a tuturor terenurilor agricole; (mbunt iri funciare: iriga ii, desecri etc.) -5) stabilirea i aplicarea unor msuri i lucrri care s permit trecerea terenurilor agricole din categorii de folosin inferioare la categorii de folosin superioar; -6) corelarea ac iunilor de folosire ra ional a fondului funciar cu celelalte activit i de produc ie i social-culturale dintr-o anumit zon sau teritoriu administrativ n scopul folosiri cu eficien (maxim) a pmntului, a mainilor, a utilajelor i instala iilor existente, a noilor investi ii, precum i a for ei de munc. Pentru asigurarea folosirii naturale a fondului funciar i a creterii a produc iei agricole n concordan cu cerin ele economiei, innd seama de condi iile naturale i economico-sociale se vor elabora studii de sistematizare a teritoriilor i proiecte de organizare a teritoriului. Studiile de sistematizare se ntocmesc pe jude e, pe zone natural-economice n corelare cu ac iunile de sistematizare general a teritoriului, urmrindu-se realizarea urmtoarelor probleme: - corelarea dezvoltrii agriculturii cu celelalte ramuri a le economiei din teritoriul respectiv i n concordan cu programul de dezvoltare a localit ilor urbane i rurale; - gruparea terenurilor pe destina ii i destinatari precum i efectuarea de schimburi ntre acestea de destina ie i destinatari n vederea folosirii cu eficien ridicat a fondului funciar; - realizarea unei legturi directe ntre zonele teritoriale i cele de produc ie agricol precum i stabilirea posibilit ilor de cooperare i asociere ntre unit i agricole sau cu alte unit i; - stabilirea de categorii de folosin a terenurilor n cadrul asocia iilor economice, cooperatiste sau unit ilor agricole de stat. Din cele prezentate mai sus rezult faptul c sistematizarea i organizarea teritoriului are un caracter multidisciplinar. La elaborarea practic a studiilor i proiectelor de organizare i mai ales la transpunerea lor n via este necesar o colaborare strns ntre specialitii cu diferite profile: agronomi organizatori de teritoriu, topografi, pedologi, hidroamelioratori, horticultori, economiti. To i acetia sunt constitui i n echipe de lucru, care trebuie s cunoasc n ansamblu condi iile mediului natural i modul cum acestea influen eaz produc ia agricol, trebuie s cunoasc i cerin ele de cretere a plantelor agricole i horticole, tehnologiile i procesele de produc ie, precum i politica de stat n domeniul dezvoltrii economicoagrare i folosirea integral i eficient a fondului funciar. Pmntul ca una din cele mai importante resurse naturale i principalul mijloc de produc ie n agricultur i silvicultur constituie obiectul de studiu al mai multor discipline tiin ifice. Spre deosebire de alte tiin e, sistematizarea i organizarea teritoriului studiaz pamntul sub aspectul folosiri sale integrale n condi ii de eficien corelat i influen at de interac iunea altor resurse naturale i cu func ionalit i economice existente n zon, jude sau unitate agricol care face obiectul studiului.

Principiile de baz ale sistematizrii i organizrii teritoriului Datorit caracterului complex i de sintez al disciplinei studiate i multitudine de probleme ce trebuie rezolvate n activitatea practic de elaborare a documenta iilor tehnice s-au conturat urmtoarele tipuri distincte de lucrri concretizate n studii i proiecte cu o sfer mai larg sau mai restrns de cuprindere. A. Sistematizarea teritoriului reprezint un studiu, o documenta ie tehnicoeconomic de sintez care se ntocmete la nivel de teritorii administrative sau pe zone cultural-economice i care determin amplasarea n teritoriu a for elor de produc ie i dezvoltare n perspectiv a sectoarelor economice n mod corelat i independent ca studiu multilateral se refer la toate ramurile de activitate economic i sociale din teritoriul respectiv. Se desprind de faptul c sistematizarea teritoriului, analiznd situa ia prezentat dintr-un anumit teritoriu trebuie s proiecteze asupra teritoriului, determinnd astel un program de lung duarat, corelat cu planurile de dezvoltare economico-social n profil teritorial care se realizeaz n mod treptat pe etape. Studiile de sistematizare pornesc de la o situa ie existent, modeleaz i armonizeaz aspectele nefavorabile existente i stabilesc direc iile favorabile de urmat n viitor. Ac iunea de sistematizare are un caracter de permanent reactualizare i perfec ionare, studiile i documenta iile tehnico-economice trebuie s se reactualizeze pe msura dezvoltrii generale a economiei n concordan cu sarcinile de plan. Din cele prezentate rezult urmtoarele principii care stau la baza elaborrii studiilor de sistematizare: 1. Studiile de sistematizare a teritoriului se ntocmesc pe suprafe e bine conturate din punct de vedere natural, economic sau administrativ, zone culturaleconomice respectiv teritorii administrative; 2. Fundamentarea prevederilor de dezvoltare n perspectiv a diferitelor ramuri i activit i se va face pe baza cunoaterii temeinice, cantitativ i calitativ, a tuturor resurselor existente n teritoriul studiat, folosindu-se n acest scop att studiile, analizele i cercetrile proprii ct i cele de alt specialitate ntocmite anterior (cum sunt datele statistice, informa iile furnizate de specialiti i locatari); 3. Amplasarea i dimensionarea diferitelor ramuri, obiective i func ionalit i se fac n mod coordonat n func ie de resursele naturale i influen ele reciproce ale diferitelor func ionalit i existente i proiectate; 4. Stabilirea riguroas a direc iilor, obiectivelor i nivelurilor de cooperare pentru valorificarea eficient a resurselor naturale, materiilor prime precum i a produselor secundare i deeurilor rezultate din activit ile principale 5. Asigurarea tuturor msurilor i lucrrilor necesare prevenirii i combaterii polurii mediului nconjurtor; 6. Stabilirea celor mai eficiente msuri delimitate la minimum necesar a suprafe elor de teren ce se folosesc n alte scopuri dect produc ia agricol vegetal conform prevederilor Legii nr. 18/1991; 7. Protejarea i ameliorarea fondului funciar i utilizarea lui integral i intensiv n scopul creterii continue a produc iei agricole; 8. n vederea simplificrii procesului de elaborare a studiilor de sistematizare i pentru scurtarea timpului de execu ie, acestea se ntocmesc n prim faz pe ramuri economice: industrie, agricultur, silvicultur, urbanism etc. Fiecare dintre acestea constituind n final o parte integrant din studiul de sistematizare complex a teritoriului.

Baza de elaborare o constituie planurile i programele economice de larg perspectiv, iar pentru corelarea armonioas a diverselor prevederi se folosesc surse de documentare i informare comune, se organizeaz consultri ntre specialiti, iar forurile de avizare i aprobare coordoneaz i urmresc modul de execu ie. 9. Pe baza cunoaterii n amnunt a condi iilor naturale i cerin elor socialeconomice din teritoriul analizat, studiul adopt prevederi de dezvoltare n perspectiv diferen iate pe microzone, grupe de localit i sau unit i agricole avndu-se n vedere ca acestea s se ncadreze n mod armonios n ansamblul de dezvoltare a zonei sau jude ului. Metodologia de elaborare i valorificare a studiilor de sistematizare teritorial cuprinde trei etape: a) etapa de studii i documentare b) etapa de proiectare, avizare i aprobare c) etapa de punere n valoare i aplicare Avnd n vedere c n activitatea practic ne ocupm numai de sistematizarea teritoriului agricol, elementele cadru de con inut care se analizeaz i solu ioneaz prin aceste studii sunt urmtoarele: - delimitarea corect a teritoriului luat n studiu, stabilirea distan ei terenurilor i repartizarea fondului funciar ntre ramurile economiei na ionale; - determinarea surselor funciar-agricole i a poten ialului de produc ie al acestora pentru diverse ramuri de produc ie agricol i stabilirea modului de folosin n func ie de pretabilitatea terenurilor pentru principalele categorii de foosin : terenuri arabile, planta ii viticole i pomicole, pajiti, amplasamente pentru centrele de produc ie, principalele ci de comunica ie etc. - stabilirea principalelor ci de ridicare a capacit ii de produc ie a pmnturilor prin msuri i lucrri de organizare a teritoriului, mbunt iri funciare, ndiguiri, desecri, iriga ii, combaterea eroziunii solului, nivelare, afnare, amendamente; - determinarea ipotezelor privind direc iile de dezvoltare i profilare a unit ilor agricole i alegerea variantelor optime n concordan cu elementele cadrului natural (relief, clim, sol) i cerin ele economico-sociale; - stabilirea direc iilor i nivelelor de cooperare ntre unit ile agricole precum i ntre acestea i celelalte activit i existente sau care se vor dezvolta; - determinarea obiectivelor care se vor realiza prin cooperare ntre unit ile agricole i localit i n ceea ce privete echiparea tehnico-edilitar (alimentri cu ap, canalizri, energie electric i termic, construc ii pentru locuin e i administrative, ci de comunica ii etc.) - determinarea mrimii unit ilor agricole i posibilitatea de unificare prin construirea de asocia ii agricole economice cu profile specializate de produc ie i delimitarea teritorial a acestora; - determinarea nivelului de dotare a unit ilor agricole cu tractoare, maini agricole, mijloace de transport etc. - stabilirea necesarului de for de munc pe ramuri de produc ie i ealonarea acesteia pe tot timpul anului. La stabilirea obiectivelor i lucrrilor mai sus amintite se pornete de la cerin ele generale ale economiei na ionale adoptate la condi iile concrete existente n teritoriul respectiv astfel nct realizarea lor s se fac cu maxim eficien . B. Organizarea teritoriului ca sec iune tehnic, economic i juridic are drept scop asigurarea condi iilor optime de folosire integral i la nivel calitativ superior a

terenurilor agricole, a utilizrii cu eficien sporit a mainilor i utilajelor agricole, a for ei de munc precum i mbinarea armonioas a ramurilor de produc ie din cadrul unit ilor agricole publice de administra ie. n Romnia nfiin atea primelor unit i agricole de stat i a celor cooperatiste a determinat necesitatea efecturii de comasri, schimburi de terenuri i rectificri de perimetre i hotare pentru a creea condi ii optime de organizare a procesului de produc ie. S-au restructurat categoriile de folosin a fondului funciar corespunztor noilor cerin e economico-sociale, efectundu-se o nou parcelare a terenului arabil pentru a facilita mecanizarea lucrrilor agricole. Ac ionnd n mod permanent i etapizat n concordan cu dezvoltarea economico-social general, specialitii n organizarea i sistematizarea teritoriului au contribuit la mbog irea con inutului lucrrilor i mbunt irea metodei de lucru i n mod implicit au contribuit la continua mbunt ire a utilizrii fondului funciar. Prin elaborarea i aplicarea pe teren a proiectelor de organizare a teritoriului se urmrete n principal crearea premizelor organizatorice a teritoriului, se urmrete n principal crearea premizelor organizatorice care s contribuie la folosirea integral i eficient a fondului funciar, respectiv la crearea condi iilor optime de organizare a procesului de conducere pe baze tiin ifice i folosirea cu randament crescut a mainilor i utilajelor agricole. Organizarea teritoriului nu poate fi conceput dect n corelare cu tehnica agricol i cu cele mai ra ionale forme de organizare a produc iei, factori care se afl ntr-o continu perfec ionare, motiv pentru care organizarea teritoriului trebuie primit ca i o ac iune dinamic n continu mbunt ire de la o etap la alta, de dezvoltare economico-social. Ca orice disciplin, i organizarea teritoriului are la baz o serie de principii dintre care unele i sunt specifice, iar altele comune altor discipline. Principiile care asigur orgnizrii teritoriului att ca disciplin de studiu, ct i ca activitate practic, principii cu caracter unitar, legal i eficient sunt urmtoarele: 1 - un principiu comun tuturor disciplinelor care abordeaz problemele pmntului este acela c organizarea teritoriunlui ac ioneaz n conformitate cu cuvintele legilor fiind ale economiei de pia na ional ntruct prin solu iile ce le preconizeaz urmresc creterea produc iei agricole n propor ii optime att la nivel activ, ct i pe ansamblul economiei 2 - izvort din prevederile constitu iei, este cel referitor la aprarea propriet ii de stat publice private particulare asupra pmntului i respectrii propriet ii individuale. Msurile i lucrrile stabilite prin proiectele de organizare a teritoriului trebuie s fie n concordan cu prevederile asocia iei funciare n vigoare. 3 - proiectarea lucrrilor de organizare a teritoriului se face numai cu participarea activ a organelor colective de conducere ale unit ilor agricole publice de stat i a societ ilor agricole. Aplicarea pe teren a msurilor i lucrrilor proiectate se face numai dup avizarea i aprobarea forurilor competente legal stabilite. 4 - elaborarea solu iilor de organizare a teritoriului se face n strns concordan i corelare cu posibilitatea de dezvoltare a celorlalte mijloace de produc ie cu resursele naturale economice i for a de munc de care dispune unitatea agricol. n scopul valorificrii superioare a tuturor resurselor i mijloacelor. 5 - la stabilirea solu iilor tehnice i economice de perspectiv se au n vedere cele mai noi realizri ale tiin ei i tehnicii, studiile existente de amenajare, ameliorare i exploatare a pmntului, tehnici de produc ie existente i preconizate, ntocminduse mai multe variante

6 - organizarea teritoriului i bazeaz solu iile pe studii ample i multipe, iar adoptarea msurilor i lucrrilor se face n mod diferen iat n func ie de condi iile specifice propuse fiecrui teritoriu sau unit i agricole. 7 - restructurarea i reamplasarea categoriilor de folosin a terenului se fac pe baza prestabilit ii i favorabilit ii acestuia urmrindu-se exinderea folosin elor superioare (teren arabil) i asigurarea celor mai bune condi ii pentru mecanizarea lucrrilor agricole. 8 - corelarea elementelor de organizarea teritoriului cu cele de mbunt iri funciare n scopul creterii eficien ei economice a investi iilor. 9 - aplicarea pe teren a msurilor i lucrrilor proiectate se face n mod ealonat pe msura asigurrii condi iilor materiale fr a ntrerupe continuitatea procesului de produc ie pe terenul respectiv. Ca metod de lucru, organizarea teritoriului are i o latur teoretic i constituie obiect de studiu n cadrul nv mntului, inclusiv n domeniul juridic, respectiv o latur practic de proiectare i execu ie care se aplic pe teren. n func ie de scopul urmrit, de natura i volumul problemei de rezolvat n activitatea de organizare a teritoriului se disting 2 etape astfel: - organizarea n sistem holding (interac iune ntre unit i) - organizarea unit ilor agricole n societ i comerciale cu capital de stat. Normele de con inut sunt diferen iate de cele 2 faze ale organizrii teritoriului. Con inutul lucrrilor de organizare n sistem holding i ac iunile care trebuiesc ntreprinse sunt urmtoarele: Identificarea de intorilor de teren a suprafe elor i categoriile de folosin , precum i a terenurilor i formelor legale de de inere a terenurilor. Redistribuirea terenurilor pe diverse ramuri existente n teritoriu Comasarea trupurilor mici de terenuri agricole la distan e ct mai apropiate de localit iile de reedin i de centrele de produc ie ale unit ilor agricole respective Reamplasarea drumurilor de interes comun pentru unit iile agricole i desfiin area celor care nu mai sunt necesare Elaborarea de propuneri pentru traseele liniilor electrice pentru alimentare i alte dotri de interes comun Analiza posibilit ilor de unificare ale unor societ i agricole de produc ie de arondare sau dezarondare ale unor unit i agricole de stat publice Definitivarea noilor perimetre (hotare) ca urmare a comasrilor i schimburilor de teritoriu efectuate Reactualizarea cadastrului funciar n noile perimetre Justificarea economic a solu iilor adoptate. Organizarea teritoriului trebuie s rezolve problemele pornind de la general spre particular i anume ncepnd de la amenajarea sau sistematizarea teritoriului na ional, zonal, jude ean, orenesc i comunal la organizarea teritoriului unit ilor agricole i silvice i terminnd cu organizarea categoriilor de folosin (arabil, planta ii viticole i pomicole, puni, fne e, pduri). Astfel activit ile de organizare i sistematizare a teritoriului parcurge trei etape: 1. Amenajarea i sistematizarea teritoriului i urbanismul prin planurile de amenajare a sistemului na ional, interjude ean, jude ean, interorenesc, orenesc, municipal, intercomunal, comunal i stesc i prin planurile de

urbanism generale, zonale i de detaliu precum i la nivel de bazine hidrografice, sisteme hidroameliorative i perimetre hidroameliorative 2. Organizarea teritoriului interunit i pe zone naturale (dealuri, cmpie) i func ional economice (zone ndiguite, sisteme de iriga ii, sisteme de desecare-drenaj, respectiv de combatere a eroziunii solului) 3. Organizarea teritoriului n unit i agricole i silvice pe categori de folosin , ramuri de produc ie i mbunt iri funciare. Organizarea teritoriului reprezint un ansamblu de lucrri, msuri i ac iuni stabilite pe baza factorilor ce intervin ntr-un teritoriu pentru desfurarea coordonat a activit ilor economice i sociale. Amenajarea teritoriului este un ansamblu de ac iuni de pregtire a unui teritoriu prin executarea unor lucrri de echipare, asanare, nevelare, plantare sau defriare pentru a-l face corespunztor unor destina ii i func iuni stabilite de sistematizare a teritoriului. Amenajarea terenului este ac iunea de pregtire i echipare a unui teren pentru a-l face s corespund cerin elor economice i func ionale stabilite prin proiectul de amenajare sau proiectul de sistematizare a teritoriului. Sistematizarea este o tiin cu caracter pluridisciplinar care se ocup cu organizarea i remodelarea complex a structurilor teritoriului i ale localit ilor n scopul asigurrii cadrului optim necesar desfurrii activit ilor umane i a ridicrii permanente a standardului de via . Teritoriul reprezint totalitatea suprafe elor indiferent de destina ia lor economic, aflate n limitele unei unit i teritorial-administrative (stat, provincie, jude , ora, comun, sat, unitate agricol) sau ale unei zone natural-economice geografice (bazin hidrografic, zon urban, zon rural, zon montan, zon de deal, zon de cmpie, zon agricol, zon silvic). Terenul reprezint suprafa a a crei delimitare rezult din destina ia i caracterul ei dominante (agricol, arabil, planta ii pomicole, viticole, puni, pduri) Fondul funciar al Romniei Componen a fondului funciar Fondul funciar unic este alctuit din totalitatea suprafe elor de teren aflate ntre grani ele unei ri, inclusiv cele de sub ape, construc ii i ci de comunica ie i cuprinde urmtoarele grupe de terenuri n func ie de destina ie: 1. Fond funciar agricol 16571,6 mii ha 2. Fond funciar forestier 6678,5 mii ha 3. Fond funciar aflat permanent sub ap 903,9 mii ha 4. Fond funciar destinat localit ilor 1090 mii ha 5. Fond funciar cu destina ii speciale 407,6 mii ha Fond funciar agricol cuprinde urmtoarele categorii de folosin : 1. Arabil, vii, livezi, puni, fne e, pepiniere viticole i pomicole; 2. Sere, solarii i rsadni e; 3. Terenuri cu vegeta ie forestier utilizat pentru protec ia terenurilor agricole; 4. Terenuri cu pajiti mpdurite; 5. Terenuri ocupate cu construc ii i instala ii agrozootehnice i de mbunt iri funciare; 6. Drumuri de exploatare agricol; 7. Platforme i spa ii de depozitare;

8. Terenuri agricole aflate temporar sub ape; 9. Orice teren care poate fi valorificat pentru produc ia agricol. n categoria folosin elor agricole sunt cuprinse terenurile arabile, punile, fne ele, viile i livezile cu pepinierele pomicole i viticole. Terenurile arabile sunt cele care se lucreaz anual sau mai mul i ani i sunt cultivate cu plante anuale sau perene. Pe terenurile arabile se cultiv n func ie de calitatea terenului, culturi de cmp, plante furajere, legume, arbuti fructiferi amd. Terenul arabil poate fi mecanizabil sau nu, echipat cu lucrri de mbunt iri funciare sau nu. Punile sunt terenuri nierbate natural sau artificial prin rensmn ri la intervale de 3-10 ani i care se folosesc la punatul animalelor. Punile se ntlnesc ncepnd de la cmpie pn la zonele nalte, frecven a lor cea mai mare fiind n zona de deal i de munte cu pante de pn la 30% i pe aceste terenuri se ntlnesc fenomene de eroziune, srturi sau zone inundabile. D.p.d.v. cadastral punile pot fi clasificate astfel: - puni curate (au numai vegeta ie ierboas) - puni mpdurite (cu vegeta ie ierboas i arbuti n propor ie de pn la 60%) - puni cu pomi izola i (sau n plcuri) - puni cu tufri i mrcini. Fne ele sunt terenuri nierbate natural sau artificial prin rensmn ri la intervale de pn la 3-10 ani, folosite la animale, pentru fn. Fne ele se ntlnesc la zone de deal sau munte prin vi, terenuri cu alunecri de teren, cu exces de umiditate n general terenuri cu o fertilitate medie. Fne ele pot fi: - curate (doar cu vegeta ie ierboas) - mpdurite (cu un grad de mpdurire de pn la 40%) - cu pomi fructiferi - cu tufri i mrcini Fne ele mpreun cu punile sunt denumite pajiti. Viile - sunt terenuri plantate cu vie altoit i indigen. n aceast categorie de folosin sunt incluse i pepinierele viticole care produc rsadul necesar pentru materialul sditor viticol. Astfel de terenuri se ntlnesc la cmpie i pe terenuri a cror pant ajunge la maxim 40%. La pante mai mari de 15% terenul se teraseaz. Din cele aproape 30.000ha acoperite cu vii, 30% sunt n pant. Livezile - sunt terenuri plantate cu pomi fructiferi. Se mpart n trei mari categorii: - superintensive, - clasice-intensive, - pepiniere pomicole destinate producerii materialului sditor pomicol. Planta iile pomicole se ntlnesc n zonele de cmpie i deal pn la o altitudine de 800-1000m i pante de maxim 40-45%. Din categoria terenurilor neagricole fac parte terenurile cu vegeta ie forestier, tufiuri i mrciniuri masive. Se ntlnesc n zone de cmpie, deal i munte. Terenurile cu ape i stufri sunt terenuri acoperite temporar sau permanent cu ap, iar dup retragerea apei pot fi ncadrate n alte folosin e. Aceste terenuri sunt cele ocupate de ruri, canale cu l imea mai mare de 1m, lacuri, bl i, amenajri piscicole, stufri i ppuri.

Cile de comunica ii - cuprind re elele de circula ie terestr, adic drumuri i ci ferate. Drumurile sunt destinate transportului rutier i pietonal i se grupeaz n urmtoarele categorii: 1- drumuri publice de interes internaional, na ional, jude ean i local 2- drumuri de exploatare cu destina ie agricol, hidrotehnic, minier, forestier, petrolier amd. 3- strzile care sunt principale i secundare. Cile ferate sunt destinate transportului de marf i cltori. Construc ii i terenuri construite - se refer la terenurile ocupate cu construc ii, instala ii, lucrri de mbunt iri funciare, amenajri hidrotehnice, exploatri miniere i forestiere, cariere de piatr, nisip, lut, argil amd. Terenurile neproductive - cuprind terenuri lipsite de vegeta ie cum ar fi nisipurile mictoare, grohotiurile, stncrii, suprafe e cu eroziune n adncime (rpe, ravene, ogae), terenurile puternic saturate i srturile, halde, gropi i mocirle. Evolu ia fondului funciar n Romnia Dup 1989 ca urmare a trecerii unei suprafe e importante de fond funciar din proprietatea statului n proprietate privat, ajungndu-se ca n anul 2003 proprietatea privat s reprezinte 96% din totalul suprafe ei fondului funciar, fa de anul 1989 cnd proprietatea privat reprezenta doar 12%. Deci se constat c agricultura privat este dominant, dar ca efect al aplicrii fondului funciar, acesta are o frmi are foarte mare, aceast frmi are fiind o piedic n practicarea unei agriculturi performante i organizarea ra ional a terenului. Dup modul de folosin suprafa a agricol a rii se mparte astfel: - 64% este ocupat de teren agricol - 23% este ocupat de puni - 10% fne e - 3% vii i livezi. n 1989, din totalul de 9846,8 mii hectare lucrate, 1190,9 mii erau n sectorul privat. n 2003 suprafa a cultivat a fost de 8880,6 mii ha, din care n sectorul privat 8640,7 mii ha. n 2003 numrul gospodriilor individuale a fost de 2.222.778 de unit i agricole individuale i care a reprezentat 5.137.223 ha teren arabil. O schimbare important a suferit produc ia agricol n sensul creterii produc iei vegetale n detrimentul celei animale. ncepnd cu anul 1950 sectorul vegetal reprezenta 60% , iar cel animal 30%. n anul 1990 a fost 50% - 50%. n anul 2004 a fost 61% vegetal, 39% animal. Structura culturilor s-a modificat substan ial astfel c n 2004 culturile aveau urmtoarea pondere: cereale 63% din suprafa a cultivat, 16% plante tehnice, 14% plante de nutre , 3% legume, 3% cartofi, 1% leguminoase. Produc iile medii realizate n Romnia sunt mult mai reduse dect n celelalte ri din UE. Astfel n 2003 Romnia are cele mai sczute produc ii la floarea soarelui, sfecl, rapi . rile din UE la cereale au avut la cereale 5,5 tone/ha, iar Romnia a avut 1,1 tone/ha. La sfecla de de zahr Romnia a avut 1,5 tone, iar celelalte ri 8,93tone/ha.

Amenajarea teritoriului n conformitate cu prevederile legii amenajrii teritoriului i urbanism, obiectivele principale ale amenajrii teritoriului i urbanism sunt: a) dezvoltarea social i economic a tuturor regiunilor rii, urmrindu-se reducerea dezechilibrelor ntre anumite zone prin sus inerea celor rmase n urm; b) ameliorarea nevelului de trai a locuitorilor prin construirea de locuin e cu un anumit nivel de dotare, dezvoltarea i creterea calit ii serviciilor publice pentru popula ie; c) gestionarea responsabil a resurselor naturale i protec ia mediului. n condi iile actuale n ara noastr de tranzi ie spre un regim democratic cu schimbri majore n via a economic i social, dar mai ales n ceea ce privete proprietatea ac iunii de amenajare a teritoriului trebuie s in cont de urmtoarele procese: 1) procese de descentralizare administrativ teritorial; 2) instalarea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor i a bunurilor imobiliare, situa ie ce conduce la schimbarea rela iilor ntre aezri i teritorii; 3) introducerea conceptelor de economie de pia n domeniul habitatului, al serviciilor i institu iilor publice; 4) schimbri n evolu ia proceselor socio-demografice ca urmare a noilor valori sociale care au aprut; 5) apari ia de metodologii moderne de analiz i interven ie. Obiectivele amenajrii teritoriului prezentate n condi iile perioadei de tranzi ie prefigureaz rolul acestei activit i n urmtorii ani n ceea ce privete: - programele de dezvoltare a infrastructurii de baz a rii, a gospodriri resurselor vitale, a salvrii patrimoniului na ional i a dezvoltrii re elei de localit i; - rela iile de parteneriat cu rile europene n ceea ce privete integrarea infrastructurii de transport, telecomunica ii i interna ional; - integrarea n programele de interes european i interna ional. Legea amenajrii teritoriului i urbanism stabilete principalele ativit i referitoare la dezvoltarea social-economic a teritoriului i localit ilor la creterea calit ii vie ii oamenilor, la gestionarea ra ional a resurselor naturale, la protec ia mediului i folosirea ra ional a teritoriului. Toate aceste activit i sunt concretizate n planurile de amenajare a teritoriului i planuri de urbanism. Planul de amenajare al teritoriului este un ansamblu de studii referitoare la o suprafa dat care stabilete obiectivele ac iunii i msurilor care se vor adopta pentru o anumit perioad de timp pe suprafa a respectiv. Planurile de amenajare a teritoriului sunt de trei feluri: 1) P.A.T. na ional; 2) P.A.T. interjude ean, jude ean, interorenesc i intercomunal; 3) P.A.T. orenesc sau comunal. Planul de amenajare al teritoriului na ional (P.A.T.N.) P.A.T.N. reprezint sinteza programelor referitoare la strategiile, prevederile i msurile necesare pentru dezvoltarea Romniei n concordan cu cerin ele regionale i continentale.

P.A.T.N. este suportul dezvoltrii complexe i durabile a teritoriului i reprezint contribu ia specific a rii noastre la dezvoltarea spa iului european i premiza nscrierii n dinamica dezvoltrii economico-sociale europene. Documenta ia P.A.T.N. cuprinde piese scrise i piese desenate cu caracter de sintez: A) Piesele scrise se refer la urmtoarele: - protejarea i valorificarea resurselor naturale ale solului i subsolului; - structura i dinamica popula iei i a resurselor de munc; - dezvoltarea socio-economic a re elei de localit i; - dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitar; - protec ia, reabilitarea i zonarea mediului natural pe de-o parte i construit pe de alt parte. B) Piesele desenate sunt reprezentate din: - hr i i planuri pentru probleme generale (scara 1:1.000.000 sau 1:25.000) - hr i i planuri pentru probleme de detaliu la nivel na ional i zonal (scara 1:200.000, 1:100.000 sau 1:25.000) - hr i, planuri i cartograme inclusiv scheme. Ca baz de fundamentare a acestui plan, s-au finan at studii i cercetri, iar ntre 1991-1992 s-a evaluat poten ialul socio-economic al rii i s-au identificat principalele dezechilibre i disfunc ionalit i la nivelul rii legate de infrastructura re elelor de transport, distribu ia popula iei, respectiv aspecte legate de gestionarea resurselor naturale. P.A.T.N. se elaboreaz pe sec iuni specializate care sunt aprobate prin lege de Parlamentul Romniei. Pe baza studiilor de fundamentare au fost elaborate i aprobate prin lege urmtoarele sec iuni: Sec iunea 1 Ci de comunica ie care face obiectul prevederilor Legii 71/1997 Sec iunea 2 Apa care face obiectul prevederilor Legii 171/1997; Sec iunea 3 Zone protejate care face obiectul prevederilor Legii 5/2000; Sec iunea 4 Re eaua de localit i care face obiectul prevederilor Legii 351/2001 cu completrile i modificrile ulterioare; Sec iunea 5 Zone de risc natural care face obiectul prevederilor Legii 575/2001. Sec iunea 1 Ci de comunica ie n vederea dezvoltrii re elelor de transport de interes na ional i european la noi n ar, activit ile ce reprezint o prioritate, o cerin n dezvoltarea durabil a rii. Pe teritoriul Romniei s-a pus n discu ie necesitatea de armonizare a noilor planuri de dezvoltare a re elelor de transport i asigurarea cadrului legal i de perspectiv necesar finan rii dezvoltrii re elelor de transport. Deasemenea re elele de transport de interes na ional i european din Romnia, trebuie s se racordeze la re elele trans-europene de transport i s ndeplineasc exigen ele europene de realizare i exploatare. Pentru aceasta s-a avut n vedere urmtoarele documente: - 1 documentele Consiliului Europei adoptat la conferin a european a minitrilor responsabili cu amenajarea teritoriului adoptat n Germania n anul 2000. - 2 documente ale Conferin ei Pan-Europene de transport, care a avut loc n 1994 n Creta i la Helsinki n 1997, privind coridoarele Pan-Europene de transport i traseele acestora pe teritoriul statelor din Europa Central i de Est. Planul de amenajare a teritoriului (sec iunea 1 re ele de transport) urmrete urmtoarele obiective:

- stabilete planul director de dezvoltare a re elelor de transport pe sol (ci rutiere i feroviare), pe ap (ci navigabile) i n aer (ci aeriene); - definete bazele re elelor na ionale de transport; - stabilete c lucrrile prevzute a se realiza sunt de interes na ional; - cele referitoare la prevederea includerii cu prioritare a acestor lucrri n programele de investi ii pe baz de studii de fezabilitate aprobate; - racordarea re elelor na ionale de transport la cele trei coridoare majore prioritare convenite n cadrul conferin elor Pan-Europene, care traverseaz teritoriul Romniei i asigur legtura Europei Centrale i de Est cu Nordul i Vestul continentului. - impune obligativitatea pentru administra iile publice centrale, jude ene i locale de a colabora, i punerea n practic a prevederilor legii.

Elaborarea planului de amenajare a teritoriului Sec iunea re ele de transport


A nceput n anul 2003 avnd la baz studii de fundamentare finalizate n anul 2004. Obiectivele specifice sec iunii 1 sunt grupate n trei priorit i: a) Modernizarea i dezvoltarea infratructurii trans-europene de transport i a re elelor de legtur. Aceast re ea va genera coeziunea teritorial ntre Romnia i Uniunea European, prin dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor rutiere, a facilit ilor feroviare, navale i aeriene. Proiectele prioritare ale strategiei planului na ional de dezvoltare n intervalul 2007-2013 sunt: - construirea autostrzii pe ramura nordic a coridorului Pan-european ntre localit ile Ndlac-Arad-Timioara-Lugoj-Deva-Sibiu-Piteti-BucuretiConstan a; - reabilitarea sec iunilor de cale ferat Curtici-Simeria-Colariu; - mbunt irea condi iilor de naviga ie pe Dunre pe sectorul Dunre Marea Neagr i la Poarta Alb Nvodari; - modernizarea i dezvoltarea infrastructurii pentru aeroporturile de intern i interna ional din Bucureti (Otopeni i Bneasa), aeroportul din Timioara i aeroportul din Constan a.