Sunteți pe pagina 1din 20

Entitatea publica D.G.A.S.P.C. IASI Departamentul ( Directia) S.P.T.R.

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

http://www.abilitatideviata.ro/upload/pag_pdf36.pdf

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

1.1

Elemente privind responsabilii/operatiunea 1 Elaborat D.G.A.S.P.C.Iasi Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential Verificat Aprobat

Numele si prenumele 2 Mihaela Axinte Nua Obreja Elena Filiche-asistent social Prof. Pintilii Penciuc Ing. Florin Ion

Functia 3 Consilier Consilier ef SPTR

Data 4 22.06.2006

Semnatura 5

1.2 1.3

Director executiv adjunct Director executiv D.G.A.S.P.C Iasi

22.06.2006 22.06.2006

Entitatea publica D.G.A.S.P.C. IASI Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

1 Editia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia Editia a IIa Revizia 1 Revizia 2

2 -

3 -

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 22.06.2006 -

Entitatea publica D.G.A.S.P.C. IASI Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Scopul difuzarii 1 Aplicare

Exemplar nr. 2 1

Comparti ment 3 SPTR

Functia

Nume si prenume

Data primirii 6 22.06.2006

Semnat ura 7

3.1

3.2

Informare

3.3

Informare

26

3.4

Evidenta

3.5

Arhivare

Cabinet Director executiv SPTR, SR, SRD, CZ i CZD SPTR, SR, SRD, CZ i CZD SPTR, SR, SRD, CZ i CZD

4 Pedagog i psiholog SPTR i persoanele responsabile din SR, SRD, CZ i CZD Director executiv D.G.A.S.P.C. Iasi Specialiti, efi din SPTR, SR, SRD, CZ i CZD Specialiti SPTR, SR, SRD, CZ i CZD Specialiti SPTR, SR, SRD, CZ i CZD

5 Mihaela Axinte Elena Filiche Nua Obreja Specialiti SR, SRD, CZ, CZD Ing.Florin Ion

22.06.2006

Specialiti SPTR, SR, SRD, CZ i CZD Specialiti SPTR, SR, SRD, CZ i CZD Specialiti SPTR, SR, SRD, CZ i CZD

Iunie 2006

22.06.2006

3.6

Alte scopuri

Dup ncheierea activitii de voluntariat, dosarele se arhiveaz -

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

4. Scopul procedurii operationale

4.1 Stabileste modul de realizare a activitii, compartimente i persoanele implicate; Aceast procedur stabilete modul n care se desfoar procesul de selecie, orientare i coordonare a voluntarilor n cadrul SR, SRD, CZ, CZD. 4.2 Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii ; Prin parcurgerea Procedurii P-09- lucrul cu voluntarii activi n SR, SRD, CZ, CZD, specialitii SPTR asigur att derularea corect a demersurilor urmtoare: Recrutarea Selecia Orientarea Instruirea Monitorizarea/ supervizarea voluntarilor Ct i existena la dosarul de voluntariat a urmtoarelor documente: Cerere tip Copie dup actele de identitate i stare civil Recomandare de la facultate (pentru studeni) Buletin de analize (MRF; exsudat faringian, examen coproparazitologic) Adeverin de student Fi de examinare psihologic Cazier; CurriculumVitae; Contract de voluntariat ncheiat dup completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele.

4.3 Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului ;

La nivelul SPTR exist o baz de date cu informaii privind voluntarii activi n SR, SRD, CZ, CZD ce se reactualizeaz permanent. Se asigur personalul calificat pentru orientarea i coordonarea voluntarilor.

4.4 Sprijin specialitii SPTR i din SR, SRD, CZ, CZD n vederea coordonrii activitii voluntarilor n cadrul acestor centre.

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1 Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala; - recrutarea, avizarea i coordonarea activitii desfurate de voluntari n SR, SRD, CZ, CZD.

5.2 Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica; ntre activitile desfurate de SPTR se regsete i monitorizarea, coordonarea i verificarea activitii desfurate de voluntari n SR, SRD, CZ, CZD.

5.3 Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata : Recrutarea Selecia Orientarea Instruirea Supervizarea voluntarilor 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate ; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii. - Servicii subordonate D.G.A.S.P.C. Iasi : - CZD Sf. Andrei - CZD Moldova

- CZD Spiridon - CZD Sf. Neculai - CZD Stejarul - CZD C.A. Rosetti - CZD I. C. Brtianu - CZD I. Holban - CZ Poieni - CZ Bogdneti - C.S.C. Sf. Andrei - C.P. Moldova - C.P. Spiridon - C.P. Gulliver - C.R.S.C.H. Galata - C.P. C.A. Rosetti - C.P. I. C. Brtianu - C.P. I. Holban - C.S.C. Sf. Neculai - C.P. Sf. Maria Cozmeti - C.S.C. Bucium - C.S.C. Bogdana-Bogdneti - C.P. Tatarasi - C.P. M.Sadoveanu Pascani + subunitatea Verseni - Centrul de Tip Familial (apartamente) Primaverii - C.P. Sf. Stelian-Pacani
7

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

6. Documente de referin (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1 Reglementari internationale - Convenia ONU privind Drepturilor Copilului (1990)

6.2 Legislatie primara - Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului ; -Legea nr. 195/2001 privind reglementarea activitii de voluntariat 6.3 Legislatie secundara -Hotarre nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului; -Hotarre nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Ordin nr. 25/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabiliti - Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi - Ordin nr. 27/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential a copilului cu dizabiliti
8

- Ordin nr. 21/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

6.4 Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice - ROF, ROI, Codul de conduita etica al asistentului social i al psihologului, Carta drepturilor beneficiarului;

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1 Definitii ale termenilor


Nr. crt. 1. Termenul Procedura operationala Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate

2. 3.

Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii

4. 5.

7.2 Abrevieri ale termenilor


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Abrevierea P.O E V A Ap. Ah. O.N.G. S.P.T.R. D.G.A.S.P.C. HG L CZD C.P.C. P.I.P. C.L. S.E.C. C.O.S.P. C.H. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Organizaie Nonguvernamental Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidenial Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Hotarare Guvern Lege Centrul de Zi pentru copiii cu dizabiliti Comisia pentru Protecia Copilului Plan Individualizat de Protecie Consilii Locale Serviciul de Evaluare Complex Certificat de Orientare colar i Profesional Certificat de Handicap

10

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) S.P.T.R.

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalitati

8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista si provenienta documentelor Cerere tip Copie dup actele de identitate i stare civil Recomandare de la facultate (pentru studeni) Buletin de analize (MRF; exsudat faringian, examen coproparazitologic) Adeverin de student/ salariat Fi de examinare psihologic Cazier; CurriculumVitae; Contract de voluntariat ncheiat dup completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele. 8.2.2 Continutul si rolul documentelor 1) formular tip n care cel care solicit s devin voluntar i prezint datele personale, motivaia, programul disponibil, activitile pe care dorete s le desfoare ca voluntar i abilitile de care dispune 2) copie CI/ CC 3) recomandare din partea unui profesor/ personalitate de referin
11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

rezultatul analizelor medicale cerute pentru a activa ntr-o colectivitate nchis dovada c este student/ angajat profilul psihologic realizat de psihologul SPTR/ cabinet psihologic avizat evidena faptelor penale drumul vieii potenialului voluntar contract de voluntariat care prevede drepturile i obligaiile voluntarului n relaia cu DGASPC/ SR/ SRD/ CZ/ CZD Tematica de verificare cuprinde aspectele complexe urmrite n desfurarea unei vizite de control n SR, SRD, CZ, CZD. 8.2.3 Circuitul documentelor -DGASPC SPTRSR/ SRD/ CZ/ CZD arhiv;

4) 5) 6) 7) 8) 9)

8.3 Resurse necesare 8.3.1 Resurse materiale - se dezvolta pe elemente de logistica : birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, acces la baza de date, retea, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor, parc auto; 8.3.2 Resurse umane - toate compartimentele din cadrul entitatii publice care sunt implicate prin atributiile sarcinilor de serviciu in realizarea verificrii activitii voluntarilor ce activeaz n SR/ SRD/ CZ/ CZD. 8.3.3 Resurse financiare - prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de intretinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul implicat in verificrii activitii voluntarilor ce activeaz n SR/ SRD/ CZ/ CZD);

8.4 Modul de lucru 8.4.1 Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii 1) potenialii voluntari se adreseaz direct DGASPC
12

2) selecia voluntarilor se realizeaz la SPTR unde sunt i evaluai psihologic 3) voluntarii alei sunt instruii cu privire la relaia cu copiii/ personalul centrului, necesitile copiilor 4) monitorizarea/ supervizarea voluntarilor 8.4.2 Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii 1. Politici generale de lucru cu voluntarii

Atingerea obiectivelor D.G.A.S.P.C, a serviciilor i centrelor de plasament din subordine este inlesnita de implicarea activa a cetatenilor din comunitate. D.G.A.S.P.C. accepta si incurajeaza implicarea voluntarilor in activitatile care se pot desfasura cu ajutorul lor (ex. activitati de secretariat, ordonare documente, activitati care vin in sprijinul asistentilor sociali, activitati cu copilul pe componentele: educatie, socializare, ingrijire, petrecerea timpului liber, etc).

.
.

Angajatii sunt incurajati sa asiste si sa se implice activ in crearea de roluri active prin intermediul carora voluntarii sa poata contribui la indeplinirea scopurilor institutiei. Continutul dosarului de voluntariat: cerere tip, copii dupa actele de identitatel stare civila, recomandare de la facultate/loc de munca, buletin analize medic ale complet (M.R.F, exudat faringian, examen coproparazitologic), adeverinta de student sau de la locul de munca, fisa de examinare psihologica (evaluarea psihologica se realizeaza de catre psihologul Serviciului Protectie de Tip Rezidential- Nusa-Daniela Obreja), cazier, curriculum vitae, contract de voluntariat.

Scopul procedurii de lucru cu voluntarii este de a asigura directionarea eforturilor voluntarilor in activitati specifice. Procedura are rol de ghidare a voluntarilor in interiorul D.G.A.S.P.C; nu are valoare de contract ci doar de intelegere ntre parti.

. .

Cine poate fi voluntar? Orice persoana indiferent de sex, vrsta, apartenenta politica sau religioasa, care desfasoara o activitate in folosul comunitatii, fara a fi sau a accepta sa fie remunerata pentru eforturile sale. Etapele de parcurs in managementul coordonarea voluntarilor sunt: recrutarea, selectia, orientarea, instruirea, monitorizarea (supervizarea). De mentionat ar fi faptul ca etapele initiale (selectie si orientare, inc1usiv intocmirea dosarelor de voluntariat) se realizeaza la D.G.A.S.P.C- S.P.R, de etapele urmatoare (instruire si monitorizare supervizare) fiind responsabili coordonatorii din centrele de plasament.

Recrutarea voluntarilor un prim pas in recrutarea voluntarilor activi in programele de protectie a copilului ar fi identificarea nevoilor institutiei pentru a realiza o orientare corecta a potentialului voluntar. In cazul D.G.A.S.P.C voluntarii se adreseaza direct, asa inct in aceasta etapa rolul coordonatorului este de a identifica nivelele de actiune la nivelul institutiei si apoi de a gasi vohmtari potriviti pentru ceea ce este de facut.

Cine participa la recrutare? Voluntarii, coordonatorul de voluntari, angajatii


13

institutiei. Ca tehnici de recrutare sunt folosite brosuri, fluturasi, postere, mass-media, standuri si expozitii (ex. standul organizat de catre D.G.A.S.P.C , cu ocazia Saptamnii Nationale a Voluntariatului impreuna cu Fundatia Bethany).

Selectia voluntarilor se realizeaza la nivelul Serviciului Protectie Rezidentiala. In prezent voluntarii se adreseaza la D.G.A.S.P.C si depun o cerere tip pentru desfasurarea activitatii de voluntariat. Apoi are loc o informare a voluntarului cu privire la actele necesare intoemirii dosarului de voluntariat, anume: cerere tip, copii dupa actele de identitate/stare civila, reeomandare de la facultate/ loc de munca, buletin analize complet (M.R.F, exudat faringian, examen coproparazitologic), adeverinta de student/ Ioc de munca, fisa de examinare psihologica realizata de psihologul S.P.T.R. - Nusa Daniela Obreja, cazier, curriculum vitae, contract de voluntariat.

Dupa evaluarea psihologica, daca voluntaruI are aviz pentru desfasurarea activitatii de voluntariat urmeaza un interviu care are ca scop potrivirea persoanei in cauza cu postul/ locul unde va desfasura activitatea propriu-zisa. Se au in vedere competentele, abilitatile voluntarului si se stabilese limitele de actiune. Interviul ne ofera o imagine destul de acurata asupra abilitatilor candidatului. Interviul are rol de ghidare/ orientare spre loeul unde se va efectua voluntariat (se prezinta categoria de beneficiari cu care va lucra, se atrage atentia voluntarului asupra responsabilitatii de a mentine confidentiale toate infonnatiile la care sunt expusi in timpul desfasurarii activitatii. Incalcarea regulilor privind confidentialitatea duce la intreruperea activitatii de voluntariat.

.
. .

Instruirea voluntarilor etapa care se realizeaza la locul unde voluntarul isi desfasoara activitatea; se ofera trening/ informare cu privire la tipul de activitati ce se vor efectua si se stabilesc cu exactitate limitele de actiune ale persoanei abilitate sa faca voluntariat. Monitorizareal supervizarea voluntarilor se realizeaza de catre coordonatorul de voluntari din centru/ serviciu, sau de un alt angajat sau voluntar cu rol de lider. Supervizarea poate fi individuala sau de grup. Supervizarea individuala presupune intilniri regulate intre supervizor si fiecare voluntar in parte, intilniri in cadrul carora se discuta in detaliu pe baza unei agende sarcinile si problemele aparute in perioada la care se face supervizarea. Supervizarea de grup este condusa de coordonatorul de voluntari si specialistii din C.P; creeaza oportunitatea analizarii performantei echipei de voluntari. In finalul unei sesiuni de supervizare pot exista trei scenarii:

- felicitarea voluntarului pentru faptul ca a realizat o munca impecabila


recunoasterea faptului ca voluntarul a comis anumite greseli si conturarea unui plan de remediere a erorilor. - admiterea faptului ca voluntarul nu face fata sarcinii. In cazuri extreme, cind este asociat si un comportament nepotrivit, se impune luarea unei masuri disciplinare. Dintre acestea cea mai serioasa este concedierea voluntarului si incetarea contractu1ui de voluntariat.
14

Incheierea colaborarii cu un voluntar indisciplinat este una dintre cele mai dificile sarcini a coordonatorului de voluntari si reprezinta necesitatea de a comunica unui voluntar ca institutia nu mai are nevoie de serviciile sale. S- au identificat trei pasi ai concedierii unui voluntar, si anume:

Avertizarea prealabila - mustrarea verbala a voluntarului este menita sa reaminteasca acestuia ca exista un set de reguli si parametri de calitate de urmat. - Investigarea situatiei concrete presupune cautarea cauzelor posibile si eventualele modalitati de a remedia situata fara a pune sanctiunea pe primul loc. - Aplicarea sanctiunii- persoana care va comunica aceasta decizie voluntarului (cel mai probabil coordonatorul de voluntari) trebuie sa fie directa: din moment ce au fost depasiti ceilalti pasi inseamna ca deeizia este definitiva si trebuie transmisa ca atare. Voluntarii sunt din ce in ce mai implicati in serviciile de protectie a copilului. Pentru ca strategia de implicare a volutarilor in cadrul D.G.A.S.P.C. sa contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru copii este necesar ca voluntarii sa fie evaluati si pregatiti inainte de a incepe sa lucreze direct cu copiii; ca oricare alti profesionisti, voluntarii trebuie sa primeasca supervizare de specialitate din partea specialistilor/ coordonatorilor de voluntari (in acest sens va fi creata la nivelul D.G.A.S.P.C o retea de coordonatori de voluntari, selectati din cadrul specilistilor din centrele de plasament).

Evaluarea psihologica a persoanelor care doresc sa devina voluntari intr-un centru de plasament se desfoar astfel: 1. Dupa depunerea cererii de voluntariat, persoanele solicitante sunt programate, de comun acord, la o intrevedere cu psihologul Serviciului Protectie de Tip Rezidential. 2. Evaluarea psihologica presupune minimum o intrevedere cu psihologul, in cadrul careia solicitantii vor fi intervievati si vor raspunde la o serie de probe psihologice. 3. Interviul cuprinde intrebari referitoare la : - date de identificare si biografice - situatia scolara/profesionala - modalitati favorite de petrecere a timpului liber - motivatia pentru activitatea de voluntariat - modele umane valorizate de solicitant - principii care ghideaza existenta solicitantului - auto-prezentare/caracterizare 4. Probele psihologice administrate pentru realizarea profilului psihologic al solicitantului vizeaza identificarea nivelului interesului social al acestuia, imaginea de sine, capacitatea de autocontrol, disponibilitatea spre actiuni altruiste, tendintele semnificative prezente in
15

relationarea cu ceilalti, precum si identificarea eventualelor tulburari de tip psihologic care ar putea impiedica desfasurarea activitatii de voluntariat intr-un mod corespunzator, conform celor prevazute in contractul de voluntariat. 5. In urma prelucrarii si interpretarii datelor obtinute din interviu si testare se realizeaza un profil psihologic al solicitantului. 6. Dupa realizarea profilului solicitantului, psihologul intocmeste un raport de evaluare psihologica in care reda aspectele cele mai semnificative din profilul personalitatii solicitantului. 7. In urma analizarii profilului solicitantului, psihologul decide daca acorda aviz favorabil pentru acceptarea solicitantului ca voluntar sau, din contra, daca este necesara o evaluare suplimentara sau daca persoana nu poate fi acceptata, din punct de vedere psihologic, sa lucreze ca voluntar intr-un centru de plasament ( aviz nefavorabil). 8. In finalul raportului sau psihologul precizeaza daca acorda sau nu aviz favorabil solicitantului. 9. Pe foaia de raport se noteaza atit data evaluarii realizate precum si metodele de investigatie ce au fost utilizate.

8.4.3 Valorificarea rezultatelor activitatii Verificarea activitii desfurate de voluntari n CZ/ CZD/ SR/ SRD urmrete mbuntirea prestaiilor acordate de acetia.

16

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Compartimentul ( postul)/actiunea (operatiunea) 0 ef SPTR Elena Filiche Director Executiv Adjunct Prof. Pintilii Penciuc Director executiv Ing. Florin Ion Specialitii SPTR Specialitii SR Specialitii SRD Specialitii CZ Specialitii CZD Voluntari Specialitii SPTR/SR/SRD/ CZ/ CZD

I 1 E

II 2 V

III 3

IV 4

V 5

VI 6

VII 7

VIII 8

IX 9

X 10

A Ap. Ap. Ap. Ap. Ap. Ap. Arh.

17

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr. anex a 0 1.

Denumirea anexei 1 Formular Ancheta social

Elaborator

Aproba

Nr. de exe 4 1/

Difuzar e 5 In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD

Arhivare Loc 6 Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/

Perioad a 7 Perman ent

Alte element e 8

2 Specialiti n asisten social

3 Conducerea D.G.A.S.P.C.

2.

PS

ANPDC Ordin 286/26.07.2006 Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social

GUVERNUL ROMNIEI

Perman ent

3.

Fi iniial

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

4.

Raport de evaluare privind situaia copilului Fie informaii primare Fia de evaluare social, medical i psihologic a copilului Inventar de nevoi privind familia

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

5.

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

6.

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

7.

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

8.

Raport de convorbire telefonica

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

9.

Lista de probleme

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

10.

Referat de nchidere a cazului

Conducerea D.G.A.S.P.C.

Perman ent

18

11.

Raport de ntrevedere

Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social Specialiti n asisten social

Conducerea D.G.A.S.P.C.

In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD In SR/ SRD/C Z/CZD

12.

Referat de situaie

Conducerea D.G.A.S.P.C.

13.

Drumul vieii copilului

Conducerea D.G.A.S.P.C.

14

Cerere de voluntariat tip

Conducerea D.G.A.S.P.C.

15

Contract de voluntariat

Legea 194/ 2001

GUVERNUL ROMNIEI

CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD Arhiva D.G.A.S.P.C./ SR/ SRD/CZ/ CZD

Perman ent

Perman ent

Perman ent

Perman ent

Perman ent

19

Entitatea publica D.G.A.S.P.C.Iasi Departamentul ( Directia) Serviciul pentru Probleme de Tip Rezidential

Procedura operationala Lucrul cu voluntarii activi n SR/ SRD/ CZ/ CZD Cod: P.O. :P-09

Editia I Nr. de ex.: 4 Revizia Nr. de ex. : Pagina din Exemplar nr.

11. Cuprins

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe, inregistrari, arhivari Cuprins

20