Sunteți pe pagina 1din 170

MIRCEA

SACRUL
I PROFANUL
'*'''11 L \1 \"1'1 \S'
; ~ ! I .. , . ,
SACRUL I PROFANUL
MIRCEA ELIADE 28 februarie 1907 - Chicago,
22 aprilie 1986) a lacut studii de filozofie Ia ncheiate
cu o despre filozofia (1928) Ia Calcutta, India
(decembrie 1928 - decembrie 1931). doctoratul n filo-
zofie, la cu o lucrare asupra gndirii practicilor yoga
(1933). ntre anii 1933 1940, simultan cu o activitate
cursuri filozofie
de istoria religiilor Ia Universitatea din In timpul
boiului, este cultural al ambasadei Romniei Ia Londra
(1940 -1941) al romne de Ia Lisabona (1941-1945).
Din 1945 se Ia Paris, unde istoria religiilor, nti
Ia Ecole Pratique des Hautes Etudes n 1948), apoi la Sorbona.
Invitat n S.U.A., un an de cursuri ca Visiting Professor
pentru "Haskell Lectures" (1956-1951), postul de pro-
fesor titular de coordonator al Catedrei de istoria religiilor (din
1985, Catedra "Mircea Eliade") a din Chicago.
Cronologia operei filozofice (prima a volu-
melor): Soli/ocvii (1932); Oceanografie (1934); Alchimia asia-
(1935); Yoga. Essai sur les origines de la mystique indienne
(1936); Cosmologie alchimie (1937); Fragmen-
tarium (1939); Mitul (1942); Salazar in
Portugalia (1942); Insula lui Euthanasius (1943); Comentarii la
legenda Manole (1943); Os Romenos, Latinos Do
Oriente (1943); Techniques du Yoga (1948); Traite d 'Histoire des
Religions (1949); Le Mythe de l'Eternel Retour (1949); Le Cha.-
manisme et les techniques arc/zai"ques de l'extase (1951); Images
et symboles (1952); Le Yoga. Immortalite et liberte (1954); Forge-
rons et alchimistes (1956); Das Heilige und das Profane, 1957
(Le Sacre et le profane, 1965); Mythes, reves et mysteres (1975);
Birth and Rebirth, 1958 (Naissances mystiq.ues, 1959); Mephisto-
pheles et 1 'Androgyne (1962); Patafijali et le Yoga (1962); Aspects
du mythe (1963); From Primitives to Zen (1967); The Quest, 1969
(La Nostalgie des origines, 1970); De Zalmoxis ti Gengis-Khan
(1970); Religions australiennes (1972); Occultism, Witchcrafl and
Cultural Fashions (1976); Histoire des croyances et des idees
religieuses I-I1I (1976-1983); Briser le toit de la maison (1986).
MIRCEA ELIADE.
Sacrul profanul
Traducere din de
PRELIPCEANU
I a III-a
HUMANITAS

Coperta
IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei
ELIADE, MIRCEA
Sacrul profaDul 1 Mircea Eliade. - Humanitas, 2005
ISBN 973-50-0876-9
291.13
291.37
lucrare a fost prima n
Rowohlts Deutsche
de Emesto Grassi,
sub titlul Das Heilige und das Profane
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek, 1957
Humanitas, 2000, pentru prezenta versiune
Traducerea s-a versiunea Le Sacre el le Profane
la Editions Gallimard n 1965
EDITURA HUMANITAS
Presei Libere 1,013701 Romnia
tel. 0211222 85 46, fax 0211224 36 32
www.humanitas.ro
Comenzi CARTE PRIN tel. 021/311 2330,
fax 021/313 50 35, C.P.C.E. - CP 14,
e-mail: cpp@humanitas.ro
www.librariilehumanitas.ro
ISBN 973-50-0876-9
CUV NT NAINTE
LA
"
lucrare a fost n 1956, la sugestia profe-
sorului Grassi, pentru o de de :buzunar
pe care o la editura Rowohlt: Rowohlts Deutsche
Enzyklopiidie. A fost deci pentru marele pu-
blic, ca o introducere n fenomenologic
istoric al faptelor religioase. ,
Ne-am primim provocarea, fiind de
exemplul fericit al lui Georges Dumezil. Savantul francez pu-
blicase n 1949, sub titlul L 'Heritage indo-europeen el Rome
(Gallimard) rezultatele sale privind ideologia tri-
mitologia cititorul avea
astfel la sub forma unor lungi citate aunor re-
zumate, din cele volume publicate timp de
opt ani.
Dumezil ne-a ndemnat
Nu se punea problema facem un reZUlnat al
unora dintre noastre anterioare, ne-am
reproducem anumite pagini mai ales folosim exemple
citate si comentate n alte Ne-ar fi fost usor
, ,
exemple noi n cu fiecare dintre subiectele tratate
sacru, Tilnp sacru etc.). Am Iacut-o uneori, am
preferat n general alegem aceste exemple n documentele
folosite nainte, pentru a-i da cititorului posibilitatea de a se
raporta la o mai n tilnp lnai
mai
6 MIRCEA ELIADE
o aselnenea ncercare avantaje, dar riscuri, lu-
cru de care ne-au convins diversele reactii la editiile acestei
, ,
n Unii cititori au apreciat
autorului de a-i introduce ntr-un domeniu imens a-i ln-
cu o sau cu analize prea tehnice.
au guste mai acest efort de simplificare:
ar fi preferat o mai o lnai
din aveau ntr-un fel dreptate, dar pier-
deau din vedere de (J. scrie o carte
care trezi interesul unor cititori mai
cu problemele fenomenologiei ale istoriei reli-
giilor. Tocmai pentru a preveni criticile de acest fel, am notat
n josul paginii n cuprinsul diferitele pro-
bleme tratate sunt discutate pe larg.
Recitind acest text opt ani, am mai bine
o astfel de ntreprindere ncercarea de
a pe sute de pagini, cu simpatie,
comportamentul lui homo religiosus, mai ales omu-
lui orientale, nu este deloc
Atitudinea fie drept expresia unei nos-
talgii secrete pentru a lui homo religiosus
din timpurile ceea ce nu a stat nicidecum n
autorului. Am dorit doar pe cititor nu
numai a unei religioase de
tip arhaic dar valabilitatea ca
decizie aprecieze
Nu ne-am propus pur simplu un austra-
lian ori un african nu erau bietele pe
(incapabile numere la 5) pe care ni le folclo-
luI antropologic acum mai de o de secol. Ain
dorit ceva mai lnult: logica
SACRUL PROFANUL 7
lor despre Lume, a comportamente lor, simbolurilor siste-
melor lor religioase. Cnd trebuie un comporta-
ment straniu sau un sistem de valori exotice, demistificarea
nu este de nici un folos. Este o afirmi, n
cu attor "primitivi", satul casa lor nu se
n Centrul LUlnii. Numai n n care
n n care simbolismul Centrului
Lumii rolul acestuia n unei arhaice,
descoperi dimensiunile unei care se..constituie ca
atare tocmai pentru se n Centrul Lumii.
pentru a pune mai bine n cate-
goriile specifice ale unei religioase de tip arhaic
(presupunnd cititorul ntr-un fel familiarizat cu
islamul chiar cu hinduislnul cu bu-
dismul), nu am mai asupra unor aspecte aberante
crude, precum canibaIismul, de capete, jertfele
excesele orgiastice, pe care le-aln analizat de altfel
n alte scrieri. Nu am vorbit nici despre procesul de degradare
de degenerare de care nici un fenomen religios nu a fost
n prin dintre "sacru" "profan", am
nteles subliniem mai ales de secularizarea
,
unui comportalnent religios; n-am vorbit despre ceea
ce omul a avut de din desacralizarea Lumii este pen-
tru am socotit subiectul mai mult sau mai cunos-
cut cititorilor.
o pe care nu am atins-o dect prin alu-
zii: n ce "profanul" poate deveni n sine "sacru"; n
ce o radical Dumnezeu
zei, poate fi punctul de plecare pentru un nou tip de
"religie"? Problema istoricului reli-
giilor, cu att lnai mult cu ct procesul este n stadiul
Se cuvine spunem de la bun nceput acest
8 MiRCEA ELIADE
proces se poate pe mai multe planuri poate avea
scopuri diferite. Este vorba mai nti de virtuale
a ceea ce s-ar putea numi teologii le contemporane ale
lui Dumnezeu" care, ce s-au delnonstreze
prin numeroase mijloace toate conceptele, simbolurile
ritualuri le Bisericilor sunt inutile, par spere o
a caracterului radical profan al Lumii al exis-
umane este n stare ntemeieze, unei
misterioase paradoxale coincidentia oppositorum, un nou
tip de
apoi posibile pornind de la
care religiozitatea o a
nu depinde de efemerele (istorice fiind)
dintre "sacru" "profan", cum le ntlnim de-a
lungul istoriei. Cu alte cuvinte, "religiilor" nu im-
nicidecum secularizarea unei
valori religioase nu este dect un fenomen religios care re-
de fapt legea universale a valorilor umane;
caracterul "profan" al unui comportament nainte "sacru"
nu presupune o "profanul" nu este dect o ma-
nifestare a structuri constitutive a care se
manifesta n trecut prin expresii "sacre".
n mai o a treia respin-
gerea sacru-profan ca a re-
ligiilor, cu precizarea nefiind o "religie", nu
are nevoie de o altfel de dihotomie a realului nu
mai ntr-un Cosmos, ci n Istorie.
Unele dintre ideile pe care le-am amintit au fost fonnu-
late nainte, ntr-un lnod mai mult sau mai sisten1atic;
altele se pot deduce din recentele de ale teolo-
giilor militante. Se poate lesne de ce nu ne
le nu dect
SACRUL PROFANUL 9
care abia se ale de
dezvoltare nu pot fi evaluate.
o iubitul eruditul nostru prieten, doctorul Jean
Gouillard, asumat sarcina revizuirii textului francez; l
rog aici expresia sincerei mele
Universitatea Chicago
octombrie 1964
INTRODUCERE
Ecourile succes mondial al lui Rudolf
. ,
Otto Das Heilige (1917) nu s-au stins Succesul se datora
perspectivei noi si originale propuse de autor.
n loc se aplece asupra de Dumnezeu de religie,
Rudolf Otto analiza religioase. n-
zestrat cu o la care se
dubla - de teolog de istoric al religiilor -, Otto
izbutise n caracte-
ristice ale acestei trecnd latura
a religiei asupra laturii sale
,..
nale. Il citise pe Luther ce pentru un
credincios, "Dumnezeul viu". Nu Dumnezeul filozofilor,
Dumnezeul unui Erasmus, nu o idee sau o
sau o alegorie ci o putere
prin "mnia"
n cartea sa, Rudolf Otto
turile specifice ale acestei ira-
El sentimentul de n sacrului,
a acelui mysterium tremendum, a acelei majestas care
o putere de asemenea teama religi-
de un mysteriumjascinans, n care n
plenitudinea ei Otto toate aceste
prin termenul de numinoase (din latinescul numen,
"zeu"), pentru sunt determinate de unui aspect
al puterii divine. Numinosul este un fel de ganz andere, ceva
12 MIRCEA ELIADE
cu totul deosebit, care nu are nimic omenesc nici cosmic,
care-i omului sentimentul nimicniciei sale,
"nu este dect o ca folosim cuvin-
tele lui Avraam cnd i se adresa Domnului, doar "pulbere
(Facerea, 18, 27)*.
Sacrul se ntotdeauna ca o realitate de un ordin
complet diferit de "naturale". Limbajul nu poate
reda dect n chip naiv de tremendum, majestas,
mysteriumjascinans, recurgnd tenneni din"do-
meniul natural sau din a omului.
terminologie vine tocmai din incapacitatea
omului de a exprima acel ganz andere: limbajul nu poate de-
ct sugereze ceea ce a omu-
lui, cu ajutorul unor termeni din
patruzeci de ani, analizele lui Rudolf Otto
pe deplin valoarea, iar cartea, pe o
un prilej de Perspectiva pe care o propun
paginile ce este cu totul alta. Am dorit pre-
fenomenul sacrului n complexitatea sa, nu
numai latura sa Ceea ce ne nu este
,
dintre elementele cele ci sacrul
n totalitate. Or, prilna care s-ar putea da sacrului
este opusul profan ului. Paginile care vor ncerca
ilustreze precizeze dintre sacru profan.
Manifestarea sacrului
Omul seama de sacrului pentru acesta
se se ca un lucru cu totul diferit de pro-
* Citatele din Biblie sunt preluate din 1988, n traducerea unui
colectiv de Ia Institutul Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne
(n.t.).
SACRUL PROFANUL 13
fan. Pentru a reda actul acestei a sacrului, aIn pro-
pus tennenul de hierofanie, care ne este la cu att
mai mult cu ct nu are nevoie de suplimentare: el
nu dect ceea ce este cuprins n etimo-
logic, ni se ceva sacru. S-ar putea spune istoria
religiilor, de la cele mai prilnitive la cele mai elaborate,
este dintr-o acumulare de hierofanii, din manifes-
sacre. De la hierofania cea mai
ca de manifestarea sacrului ntr-un lucru oarecare, o
ori un copac, la hierofania care este, pen-
tru un ntruparea lui Dumnezeu n Isus Cristos, nu
Este mereu lnanifestarea a ceva
care este "altfel", a unei care nu lumii noas-
tre, n lucruri care fac parte din lumea "na-

Occidentalul modern se simte oarecum stnjenit n
anumitor forme de lnanifestare a sacrului, neputnd crede
acesta s-ar putea afla, pentru unele n pietre
ori n arbori. Or, cum vom vedea n cele ce nu
este nicidecum vorba de o venerare a pietrei sau a copacu-
lui n ele nsele. Piatra arborele sacru nu sunt adorate
ca atare, ci pentru sunt hierofanii, pentru
ceva care nu mai este nici arbore, ci sacru, ganz
andere.
S-a n numeroase rnduri se cuvine subliniat din
nou faptul orice hierofanie, chiar cea mai
un paradox. Exprimnd sacrul, un obiect oarecare
devine altceva, a nceta fie el deoarece
parte din mediul cosmic. O
este tot o n (sau mai bine zis din punct de
vedere profan), nimic nu o de celelalte pietre. Pen-
tru cei o li s-a realitatea sa
se n realitate Cu alte cuvinte,
14 MIRCEA ELIADE
pentru cei care au o ntreaga
se poate ca sacralitate Cosmosul, n totali-
tatea sa, poate deveni o hierofanie.
Omul arhaice tinde n sacru sau
,
n preajma obiectelor consacrate ct mai mult timp.
este lesne de pentru "primitivi", ca pentru omul
tuturor premoderne, sacrul putere
n cele din realitate. Sacrul este Saturat de Pu-
terea t:ealitate, perenitate efi-
sacru-profan este adesea ca
ntre real ireal sau pseudo real. nu ne
n limbile arhaice terminologia proprie filozofilor, real-
ireal mai departe; dar ideea omului
religios de afi, de a face parte din realitate, de a se sa-
turat de putere este, prin urmare, ct se poate de
Cum omul religios ct mai mult n-
tr-un univers sacru; CUln se sa
de n raport cu omului lipsit de sentiment
religios, a omului care sau care
ntr-o lume principala n
paginile ce Trebuie de la nceput
lumea n totalitate, Cosmosul total desacralizat este
o descoperire a Nu ne propunem
prin ce procese istorice n urma schim-
ale comportamentului spiritual olnul modem desa-
cralizat lumea asumat o Este suficient
desacralizarea este proprie totale
a omului nereligios al moderne, i este, prin
urmare, din ce n ce mai greu dimensiunile exis-
ale omului religios al arhaice.
SACRUL PROFANUL 15
moduri de a fi n Lume
Vom vedea ct de este care desparte cele
de citind capito-
lele la sacru a
varietatea religioase ale Timpului,
raporturile omului religios cu Natura lumea, uneltelor, con-
sacrarea a omului sacralitatea pe care o pot
dobndi sale vitale sexualitate, etc.).
Va fi suficient ne amintim ce anume au devenit cetatea sau
casa, Natura, uneltele sau munca pentru omul modem are-
ligios ca ne puteln da seama de ceea ce l de
un om arhaice chiar de un din
Europa Pentru un act fiziologic
- lnncatul, sexualitatea - nu este dect un proces organic,
de o serie de tabuuri (reguli de
n timpul mesei; limite impuse comportamentului
sexual de "bunele moravuri"). Pentru "primitiv" un
asemenea act nu este pur simplu fiziologic, ci
este sau poate deveni o o participare la sacru.
. Cititorul nu va ntrzia dea seama sacrul pro-
fanul sunt de a fi n Lume, exi,s-
asumate de om de-a lungul istoriei sale. Aceste
moduri de a fi n Lume nu interes doar pentru istoria
religiilor sau pentru sociologie nu fac doar obiectul unor
studii istorice, sociologice, etnologice. De fapt, cele mo-
duri de a fi, sacrul profanul, sunt detenninate de diferitele
pe care omul le-a cucerit n Cosmos, fiind importante
att pentru filozofi, ct pentru orice care
dimensiunile posibile ale umane.
Cu toate este istoric al religiilor, autorul acestei
de dimensiuni modeste propune abordeze subiectul nu
doar din perspectiva disciplinei sale. Omul tradi-
16 MIRCEA ELIADE
este, desigur, un homo religiosus, dar comportamentul
se nscrie n comportamentul general al omului, prezen-
tnd interes pentru antropologia fenome-
nologie, psihologie.
Spre a pune mai bine n caracteristice
ale ntr-o lume care poate deveni vom cita
exemple preluate dintr-un mare de religii, din epoci
culturi diferite. Nimic nu este mai folositor ca exemplul,
faptul concret. Ar fi de-a dreptul inutil structura
sacru a prin exemple clare, cum anume'
se un asemenea de ce devine el calitativ
diferit de profan VOln alege exemple de
la mesopotamieni, indieni, chinezi, tribul kwakiutl alte
"primitive". Din perspectiva o
asemenea juxtapunere de fapte religioase, preluate de la po-
poare situate la att de lnari n timp n nu
este de riscuri. Pentru oricine poate repeta
n secolul al XIX-lea, creznd, ca Tylor sau Frazer,
mintea unifonn la fenomenele
naturale. Progresele de etnologi a de istoria
religiilor au lucrurile nu stau tocmai
omului n Naturii" sunt
de deci de Istorie.
Scopul nostru este definim specifice ale ex-
religioase, nu ne oprim asupra numeroaselor
ei determinate de Istorie. Demersul nostru
ntructva cu cel care, pentru a ajuta la
fenomenului poetic, ar recurge la exemple disparate, citnd
de Homer, Virgiliu Dante poeme hinduse, chineze
sau mexicane, prezentnd poetici solidare
(Homer, Virgiliu, Dante), dar creatii care tin de alte estetici.
n limitele istoriei literare, juxtapuneri sunt destul
de ndoielnice, ele se dovedesc valabile se are n
SACRUL PROFANUL 17
vedere descrierea fenomenului poetic ca atare, scopul
este de a pune n deosebirea dintre limbajul
poetic limbajul de zi cu zi.
Sacrul Istoria
Primul nostru scop este de a prezenta dimensiunile spe-
cifice ale religioase de a prin ce anume
se aceasta de a Lumii. Nu vom
asupra pe care
a Lumii le-a suferit de-a lungul timpului. Este
limpede sistemele de simboluri cultele legate de
de fecunditatea de sacra-
litatea Femeii altele nu s-au putut dezvolta spre a
un sistem religios bogat articulat dect descoperirii
agriculturii; este tot de limpede o societate
n nu putea percepe n mod
cu intensitate sacralitatea Deo-
sebirea de este de de econolnie,
de de organizare de Istorie.
ntre nomazi agricultorii sedentari o ase-
de comportament care ni se pare cu mult mai impor-
dect deosebirile: unii ntr-un Cosmos
sacralizat, fac parte dintr-o sacralitate
att n lumea ct n lumea Ajunge
lor cu aceea a unui om al so-
moderne, care ntr-un Cosmos desacralizat,
ca ne seama ct de mare este deosebirea.
n timp temeinicia lor ntre fapte religioase
unor culturi diferite, pentru toate aceste fapte
de unul comportament, cel al lui homo religiosus.
18 MIRCEA ELIADE
carte poate sluji drept introducere n is-
toria religiilor, pentru descrie sacrului situ-:
omului ntr-o lume de valori religioase. Ea nu
este o istorie a religiilor n al cuvntu-
lui, pentru autorul nu a de n
cu exemplele citate, contextele istorico-culturale.
ar fi vrut s-o lucrarea ar fi mai multe vo-
lume. Cititorul va toate necesare n
n bibliografie.
.'.
Saint-Cloud, aprilie 1956
CAPITOLUL 1
SPATIUL SACRU SI SACRALIZAREA LUMII
, , -,' .
Omogenitate hierofanie
Pentrul omul religios, nu este om,ogen, ci
rupturi unele de sunt calitativ
ferite de celelalte. "Nu te apropia aici", i spune Domnul lui
Moise, "ci din picioarele tale" locul
pe care calci este 3, 5).
un sacru, deci "puternic", semnificativ, alte
neconsacrate, lipsite prin urmare de de consis-
cu alte cuvinte amorfe. Mai mult: pentru omul religios,
lipsa de omogenitate se n unei
ntre sacru, singurul care este real, care
cu restul ntinderea care-l

Trebuie spus a neomo-
gen este poate fi unei "ntemeieri
a Lumii". Nu este nicidecum vorba de o
ci de o re-
asupra Lumii. Constituirea Lumii este
rupturii produse n care "punctul fix", axul
central al viitoare. Cnd sacrul se mani-
printr-o hierofanie oarecare, nu se produce doar o rup-
n omogen, ci unei absolute,
care se opune imensei ntinderi
Manifestarea sacrului ontologic Lumea. n ntin-
20 MIRCEA ELIADE
derea unde nu nici un punct
de reper nici o posibilitate de orientare, hierofania
luie un "punct fix" absolut, un "Centru".
Se poate vedea cum anume descoperirea,
sacru, are pentru omul religios o valoare
nimic nu poate ncepe, nimic nu se poate face
o orientare orice orientare presupune do-
bndirea unui punct fix. de ce omul religios s-a
se n "Centrul Lumii". Ca n Lume, tre-
buie mai nti s-o ntemeiezi, nici o lume nu se poate
n ,,haosul" profan, care este omogen relativ. Des-
coperirea sau unui punct fix - "Centrul" - echiva-
cu Facerea Lumii; exemplele ce vor demonstra
ct se poate de limpede valoarea a
rituale a construirii sacru.
Pentru este, omo-
gen neutru; nu nici o care determine deo-
sebiri calitative ntre diversele ale masei sale.
geometric poate fi delimitat n orice dar
structura sa nu nici o nici
o orientare. Conceptul de geometric, omogen neutru
nu trebuie nicidecum confundat cu pro-
fan, care se opune sacru, singura care
ne n acest caz. Conceptul de onlogen
istoria acestui concept (cunoscut n gndirea
din Antichitate) o pe care
nu ne propunem s-o Subiectul noastre
este cum este ea de omul reli-
gios, de omul care respinge sacralitatea Lumii, asumnd doar
o de orice re-

nu se n
stare Oricare ar fi gradul de desacralizare a Lumii la
SACRUL PROFANUL 21
care a ajuns, omul care a optat pentru o nu reu-
total comportalnentul religios.
cea mai urmele unei
religioase a Lumii.
Ne vom cele ex-
cea a sacru cea a profan. Im-
celei dinti sunt, cum s-a
unui sacru care pennite dobndirea unui "punct fix",
orientarea n haosul omogen, "ntemeierea Lumii"
omogenitatea
deci relativitatea Orientarea dispare,
deoarece "punctul fix" nu mai are un statut ontologic unic,
n de nevoile zilnice. De fapt,
nu mai nici un fel de "Lulne", ci doar fragmente
ale unui univers o dintr-un
infinit de "locuri" mai mult sau mai "neutre",
n care omul se mnat de unei
integrate ntr-o societate
n a profan
valori care amintesc lnai mult sau mai de
lipsa de omogenitate care
a Mai locuri privilegiate, calitativ deosebite
de celelalte: natal, locul primei iubiri, o ori
un din primul n Toate aceste
locuri chiar pentru omul cel mai nereligios, o cali-
tate pentru "locuri sfmte"
ale Universului privat, ca cum nereli- -
ar fi avut unei alte dect aceea la
care prin sa de zi cu zi.
un exemplu demn de de comportare "cripto-
a omului profan. Vom mai ntlni alte dovezi
ale acestui mod de degradare de desacralizare a valorilor
22 MIRCEA ELIADE
a cOlnportamentelor religioase, a pro-
o vom putea mai trziu.
Teofanie semne
Pentru a lipsa de omogenitate a
cum este ea de omul religios, puteln recurge la
un exemplu ct se poate de banal, anmne o dintr-un
modem. Pentru credincios, biserica face parte dintr-un
diferit de strada pe care se care se des-
chide spre interiorul bisericii o Pragul
care desparte cele n timp
dintre cele moduri de cel profan cel reli-
gios. Pragul este care desparte
lumi locul paradoxal de comunicare dintre ele, punc-
tul n care se face trecerea de la lunlea la lumea
Pragul din func-
se de care se
Trecerea pragului casei este de numeroase rituri: oa-
menii se ori dinaintea lui, l ating sme-
rit cu mna mai departe. Pragul are "paznici": zei
spirite care intrarea att de oamenilor, ct
de puterile ori de boli. Jertfele "paznici" sunt
pe prag, tot aici se n unele cul-
turi paleo-orientale (Babilon, Egipt, Israel). Pragul,
n chip nemijlocit concret continuitatea de aici
decurge In are a lor care se prin
faptul simboluri vehicule ale trecerii.
Puteln de ce biserica face parte dintr-un
deosebit de umane care o n
interiorul indntei sacre, lumea este Aceas-
posibilitate de este la nivelurile
SACRUL PROFANUL 23
de mai arhaice, prin diferitele imagini ale unei deschi-
deri: aici, n incinta comunicarea cu zeii devine 'po-
n trebuie existe o nalt,
pe unde zeii pot cobor pe pe unde omul poate urca
simbolic n cer. VOln vedea n cele ce s-a n-
tmplat n multe religii: templul este de fapt o "deschidere"
spre nalt comunicarea cu lumea zeilor.
Orice sacru o hierofanie, o izbucnire a sa-
crului, care duce la desprinderea unui teritoriu din mediul
cosmic la transformarea lui "Iacov
a visat, la Haran, era o sprij pe iar cu
vrful atingea cerul, iar ngerii lui Dumnezeu se suiau se
pogorau pe ea. Apoi s-a Domnul n capul i-a
zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, s-a
din somn a zis: Ct de n-
este locul acesta! Aceasta nu e alta numai casa
lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului! a luat piatra ce
pusese a pus-o stlp a turnat pe vrful ei unt-
delemn. Iacov a pus locului aceluia numele Betel (casa lui
Dumnezeu)" (Facerea, 28, 12-19). Simbolismul cuprins n
expresia "Poarta Cerurilor" este deosebit de bogat de com-
plex: teofania un loc prin simplul fapt face "des-
chis" nalt, comunicarea lui cu Cerul,
punct paradoxal de trecere de la un mod de la altul.
VOln ntlni exelnple mai clare n acest sens: sanctuarele,
care sunt ale Cerurilor", locuri de trecere ntre Cer

Adesea nu este nici nevoie de o teofanie sau de o
hierofanie propriu-zise: un semn oarecare poate sacra-
litatea unui loc. "Legenda spune care a ntelneiat
EI-Hemella veacului al XVI-lea s-a oprit nnop-
teze izvor a nfipt un n A doua zi a vrut
ia urmeze calea, dar a prinsese
24 MIRCEA ELIADE
nmugurise. n aceasta Domnului,
a se n acelloc."1 Semnul de semnifi-
introduce, un element absolut pune
confuziei. Ceva ce nu de
IUlne s-a manifestat n chip apodictic a stabilit astfel o
orientare ori o comportare.
Cnd nu se nici un semn n mprejurimi, acesta este
provocat. Se de un soi de evocatio cu ajutorul
animalelor, care n care loc anume se poate un
sanctuar ori ntemeia un sat. Sunt evocate sau figuri
sacre, n scopul imediat al n omogen. Este
cerut un semn care provocate de re-
lativitate create de dezorientare, pentru a se
un punct de sprijin absolut. De exemplu, este o
n locul n care aceasta este e ridicat sanc-
tuarul; sau i se drumul unui animal domestic - de
un taur -, apoi este cteva zile sacrificat n
locul unde este Aici va fi ridicat altarul, iar satul va fi
construit de jur-mprejur. n toate aceste cazuri, sacralitatea
locului este de animale: oamenii nu au asadar liber-
,
tatea de a alege locul sacru; ei nu fac dect caute
descopere cu ajutorul unor semne misterioase.
Aceste cteva exemple diferitele mijloace prin
care omul religios are unui loc sacru. n fiecare din
aceste cazuri, hierofaniile au anulat omogenitatea
acel "punct fix". De vreme ce omul religios nu
poate dect ntr-o de sacru, este ct
se poate de limpede va fi consacrat printr-o
lne de tehnici. Sacrul cum am realul prin
puterea, izvorul al fecun-
omului religios de a n sacru
1 Rene Basset, Revue des traditiol1s populaires, XXII, 1907, p. 287.
SACRUL PROFANUL 25
de fapt lui de a se situa n realitatea de a
nu se paralizat de rdativitatea a
pur subiective, de a ntr-o lume nu
ntr-o iluzie. Acest conlportament se pe toate planu-
rile sale, fiind evident mai ales n omului
religios de a se ntr-o lume ntr-un
sacru. Este ceea ce a dus la elaborarea tehnicilor de
orientare, care nu sunt altceva dect tehnici de construire
a sacru. Nu este nicidecum vorba de o lucrare ome-
pentru nu prin sa omul con-
sacre un Ritualul prin care omul un
sacru este de fapt eficient doar n n care reproduce
lucrarea zeilor. Spre a mai bine nevoia construirii
rituale a sacru, trebuie asupra con-
despre "Lume": ne vom da seama imediat
orice "lume" este pentru omul religios o "lume
Haos Cosmos
se prin im-
ntre teritoriul locuit necunoscut nedeter-
minat care acest teritoriu: primul este "Lumea"
(mai precis "lumea Cosmosul; nu mai este
un Cosmos, ci un fel de lume", un haotic,
plin de larve, demoni, de altfel duhurilor
fantomelor). n s-ar datora, la prinla
vedere, ntre un teritoriu locuit organizat, deci
"cosmicizat", necunoscut care se ntinde dincolo
de hotarele sale: pe de o parte un "Cosmos", pe de
parte un "Haos". Dar, un teritoriu locuit este un
"Cosmos", aceasta se tocmai pentru a fost n
prealabil consacrat, pentru ntr-un fel sau altul, este o lu-
26 MIRCEA ELIADE
crare a zeilor sau poate cOlnunice cu lumea lor. "Lumea"
"lulnea este un un'ivers n care sacrul s-a
manifestat unde ruptura de nivel este

'Toate acestea reies cu mare limpezime din ritualul vedic
al n a unui teritoriu: este legiti-
de ridicarea unui altar al focului nchinat lui Agni.
spune te-ai ce ai un altar al focului
(garha-patya), aceia care altarul focului sunt
de drept" (Satapatha Brahma1)a, VII, 1, 1, 1-4). Prin
unui altar al focului, Agni devine prezent astfel
se comunicarea cu lumea zeilor; altarului de-
vine un sacru. ritualului este lnult
nlai semna de toate elementele sale,
de ce anume consacrarea unui teritoriu
cu cosmicizarea lui. unui altar n cinstea
lui Agni nu este altceva dect reproducerea, la nlicro-
a Apa n care se nlnoaie lutul este asilni-
Apei primordiale; lutul din care se face temelia altarului
laterali Atmosfera
lnai departe. este de rostirea unor cu-
vinte care limpede care anume din regiunile cosmice
este (Satapatha Brahma1)a, 1, IX, 2, 29 etc.). Altfel
spus, unui altar al focului, care luarea
n a unui teritoriu, cu o cosmogonie.
Un teritoriu necunoscut, neocupat (ceea ce nsemn-
adesea: neocupat de "ai face parte din mo-
dalitatea a "Haosului". Ocupndu-l lnai
ales, pe acest teritoriu, olnul l sim-
bolic n Coslnos, printr-o repetare a cosmogoniei. Ceea
ce va deveni "lumea trebuie mai nti fie "creat",
orice are un model exelnplar: Crearea Universului
de zei. Cnd s-au n Islanda (land-nama)
SACRUL PROFANUL 27
au scandinavi n ... au socotit fac un lu-
cru nou, nici o Ceea ce
nu era pentru ei altceva dect repetarea unui act primordial,
anume transformarea Haosului n Cosmos prin actul divin
al Muncind sterp, nu dect re-
pete actul zeilor care Haosul dndu-i o struc-
forme nonne.
2
"
Fie este vorba de unui de cu-
cerirea de ocuparea unui teritoriu locuit de "alte"
luarea n trebuie oricum repete
cosmogonia. Din perspectiva arhaice, tot ce nu
este "lumea nu este o "lume". Nu te
ne peste un teritoriu dect crendu-l din" nou, altfel spus
consacrndu-l. Acest comportament de
necunoscute s-a prelungit, chiar n Occident, spre nce-
putul timpurilor moderne. Conchistadorii spanioli portu-
ghezi luau ri n numele lui Cristos, teritorii pe care
le descoperi le Crucii consacra
nsemna ntr-un fel o prin Cristos,
"cele vechi au trecut, toate s-au noi" (II, Corin-
teni, 5, 17). abia era
prin Cruce. I '
Consacrarea unui loc:
repetarea Cosmogoniei
Cosmicizarea teritoriilor necunoscute este ntotdeauna o
consacrare: organizarea unui lucrarea exem-
a zeilor. dintre cosmicizare consa-
crare este la nivelurile elelnentare de de
2 Mircea Eliade, Le Mythe de 1 'Etern el Retour (Gallimard, 1949), p. 27.
28 MIRCEA ELIADE
la nomazii australieni, a economie se
n stadiul culesului fructelor al de animale mici.
Conform unui trib arunta, numit achilpa, di-
Numbakula a "cosmicizat" n timpuri mitice ceea ce avea
teritoriul lui, l-a creat pe a ntemeiat
tribului. Numbakula a din trunchiul
unui arbore de cauciuc stlpul sacru (kauwa-auwa); ce
l-a lipit cu snge, s-a urcat n vrful lui s-a
n Cer. Stlpul nchipuie axul cosmic, pentru teritoriul din
jurul lui devine locuibil se ntr-o "lume". Rolul
ritual al stlpului sacru este de mare cei din tri-
bul achilpa I cu ei peste tot aleg drumul
cum se stlpul, ceea ce le permite se deplaseze n-
truna din "lumea lor" comu-
nicarea cu Cerul n care a Numbakula. stlpul
se frnge, este o nenorocire; aceasta n-
tr-un fel Lumii", ntoarcerea n Haos. Potrivit unui
mit amintit de Spencer Gillen, stlpul sacru s-a frnt ntr-o
zi ntregul trib a fost cuprins de membrii tribului
au o vreme, apoi s-au pe s-au

un exemplu minunat att al cosmologice a
stlpului ritual, ct al rolului soteriologic: pe de o parte,
kauwa-auwa reproduce stlpul folosit de Numbakula pentru
cosmicizarea Lumii, iar pe de parte, tribul achilpa crede
stlpul i comunicarea cu ceresc. Or,
nu este dect prin comuni-
care cu Cerul. "Lumea celor din tribul achilpa
nu devine cu a lor dect n n care reproduce
Coslnosul organizat sanctificat de Numbakula. Nu se poate
o "deschidere" spre transcendent; altfel spus, nu se
3 B. Spencer F.J. Gillen, Tize Arunta (Londra, 1926), 1, p. 388.
SACRUL PROFANUL 29
.
poate n "Haos". In clipa n care contactul cu transcen-
dentul s-a ntrerupt, n lume nu mai este
cei din tribul achilpa se
ntr-un teritoriu de fapt consacrarea
lui. Cnd nu mai este provizorie, ca la nomazi, ci
ca la sedentari, ea o care
ntregii ntr-un loc
anume, organizarea, locuirea lui sunt care presupun
o alegere alegerea unui Univers care va fi asumat
prin Or, acest "Univers" este ntotdeauna replica
Universului exemplar, creat locuit de zei: el face
parte din lucrarea a zeilor. ..
Stlpul sacru al tribului achilpa lumea acestuia
i comunicarea cu Cerul. Este prototipul unei ima-
gini cosmologice care a cunoscut o aceea
a stlpi lor cosmici pe care se Cerul care deschid
n timp calea lumea zeilor. nainte de
germanii lnai cultul acestor stlpi sacri. Chro-
nicum laurissense breve, prin anul 800, cum
Carol Mare, n timpul unui cu saxonii (772), a po-
runcit fie un templu din Eresburg, precum
lemnul sacru al "vestitului Irmensfil". Rudolf de Fulda (prin
860) vestitul stlp este "coloana Universului,
pe care se aproape toate (universalis co-
lumna quasi sustillens omnia). imagine
se la romani Ode, III, 3), n India
cu skambha, Stlpul cosmic Veda, 1, 105; X, 89,4 etc.),
dar la locuitorii insulelor Canare n culturi foarte nde-
precum cea a kwakiutl (Columbia brita-
ori nad'a din insula Flores (Indonezia).
kwakiutl, prin cele trei niveluri cosmice (lumea
de jos, Cerul) trece un stlp de acolo unde
stlpul n Cer se "Poarta Lumii de sus". Calea
30 MIRCEA ELIADE
Lactee nu este altceva dect ilnaginea, pe Cer, a
Stlpului cosmic. Universul, lucrare a zeilor, este
preluat imitat de oameni, la scara puterile lor.
Axis mundi, care se vede pe Cer sub fonna Lactee, este
prezent n casa de cult sub forma unui stlp sacru. Acesta
este un trunchi de cedru, de zece-doisprezece lnetri, din care
mai mult de iese prin casei de cult. Stlpul
are un rol de n cerelnonii, pentru el ca-
sei o cosmica. n cntecele rituale, casa este
"lumea iar la n
rostesc: "Sunt n Centrul Lumii ... Sunt aproape de Stlpul
LUlnii" etc.
4
Asilnilarea Stlpului cosnlic cu stlpul sacru
a casei de cult cu Universul se la nad'a
din insula Flores. Stlpul de sacrificiu este numit "Stlpul
Cerului" conform bolta cereasca.
5
" Centrul Lunlii It
neofitului kwakiutl: "Sunt n Centrul Lumii!"
ne dezvaluie de la nceput una dintre cele
mai profunde ale sacru. Acolo unde s-a petrecut,
printr-o hierofanie, o de nivel a avut loc n timp
o "deschidere" pe sus (lumea sau pe j os (regiunile
inferioare, lumea Cele trei niveluri cosmice -
mntuI, Cerul, regiunile inferioare - pot astfel comunica.
comunicare este uneori cu ajutorul ima-
ginii unei coloane universale, Axis mundi, care sus-
n timp Cerul Pamntul care este n
4 Wemer Miiller, Weltbild und Kult der Kwakiutl-/ndianer (Wies-
baden, 1955),pp. 17-20.
5 P. Amdt, Die Megalithenkultur des Nad'a n Anthropos, 27, 1932,
pp.61-62.
SACRUL PROFANUL 31
lumea de jos (ceea ce este numit "Infern"). O ase-
menea nu se poate afla dect n chiar centrul
Universului, pentru ntreaga lume se ntinde de
jur-mprejur. Ne n unei de con-
religioase de imagini cosmologice, legate ntre ele,
un sistem care ar putea fi numit "sisteluul Lumii"
a) un loc sacru este o n omo-
genitatea b) este de
o "deschidere" care permite trecerea dintr-o regiune
n alta (de la Cer la invers: de la la IUluea
c) comunicarea cu Cerul este printr-un
anumit de imagini care privesc toate acel Axis mundi:
stlp (cf. universalis columna), (cf. scara lui Iacov),
munte, arbore, etc.; d) n jurul axului cosmic se ntinde
,,Lumea" ( "lumea deci axul se mijloc",
n "buricul este Centrul LUluii.
Din acest "sistem al Lumii" s-a un mare
de mituri rituri, pe care nu ne propu-
nem le amintim aici. Ne vom opri la cteva exemple doar,
alese din diferite, care ne pot ajuta
rolul sacru n oricare
ar fi aspectul sub care se acest sacru: loc sfnt,
de cult, cetate, "Lume". ntlnim pretutindeni simbolis-
mul Centrului Lumii, care ne n majori-
tatea cazurilor, comportamentul de
de
,
ncepem printr-un exemplu care ne de
la nceput cOlnplexitatea acestui simbolism: Mun-
tele cosmic. Am mai nainte muntele se prin-
tre imaginile care dintre Cer este
socotit ca fiind n Centrul Lumii. ntlnim n nume-
roase culturi asemenea mitici sau reali, n Cen-
hul Meru n India, Haraberezaiti n Iran, muntele mitic
32 MIRCEA ELIADE
numit "Muntele n Mesopotamia, Gerizim,
i se spunea "Buricul n Palestina".
6
Fiind un
Axis mundi care Cerul de Muntele sacru atinge
ntr-un fel Cerul punctul cel mai nalt al Lumii;
teritoriul care-l care "lumea noas-
este deci considerat cel mai nalt. Este ceea ce se
spune n fiind cel mai nalt, Palestina
nu a fost de apele Potopului.
7
isla-
locul cel mai nalt de pe este Ka 'ba, pentru
"Steaua acesta se n dreptul centru-
lui Cerului"8. Crestinii socotesc n vrful Muntelui cosmic
,
se Golgota. Toate aceste unul
sentiment, profund religios: "lumea este un
sfnt, pentru este locul cel mai apropiat de Cer, pentru
de aici, de la noi, se poate ajunge la Cer; lumea
este un "loc nalt". n limbaj cosmologic, con-
teritoriului nostru privi-
legiat n vrful Muntelui cosmic. de mai trziu
au dus la tot felul de concluzii, printre care cea pe care toclnai
am amintit-o, anume sfnt n-a fost necat de
Potop.
silnbolisln al Centrului la baza altor serii de
imagini cosmologice de religioase, dintre care nu
le putem dect pe cele mai importante: a) sfinte
sanctuarele se n Centrul Lumii; b) templele sunt re-
plici ale Muntelui cosmic deci prin
dintre Cer c) temeliile templelor
adnc n regiunile inferioare. Cteva exemple vor fi suficiente.
6 Vezi bibliografice n Le Mythe de 1 'Etern el Retour, pp. 31
unn.
7 A.E. Wensinck E. Burrows, n Le Mythe de 1 'Etern el Retour,
p.33.
8 Wensinck, citat IbM., p. 35.
SACRUL PROFANUL 33
Vom ncerca apoi toate aceste aspecte diferite
ale sistem de simboluri vom vedea mai limpede
ct sunt de coerente aceste despre Lume ..
, Capitala Suveranului n Centrul
Lumii: n ziua de la gnomonul nu
trebuie simbolism se la tem-
plul din Ierusalim: stnca pe care fusese era "buricul
Pelerinul 'islandez Nicolaus de Therva, care a
la Ierusalim n secolul al XII-lea; scria de la Sfntul
Monnnt: "Aici este mijlocul Lumii; aici, n ziua
de lumina Soarelui cade' drept din Cer."lo con':
o n (Airyanam Vaejah) este
centrul inima LumiI. Tot cum inima se n cen-
trul corpului, hanului este mai dect toate ce-'
lelalte pentru este n mijlocuLLumii" II. Despre
Shiz, "Ierusalimul" iranienilor (pentru se n Ceritrul
Lumii), se spunea este locul ,de unde izvorse puterea regi-'
lor de asemenea unde se Zarathustra.
12
' ,
Ct despre asimilarea templelor cu cosmici func-
acestora de ntre Cer, numele
ale turnurilor ale sanctuarelor babiloniene stau
n acest sens: "Muntele Casei", ,,,Casa Muntelui tuturor
mnturilor", "Muntele Furtunilor", dintre Cer
mai departe.> Zigurat-ul era de fapt un Munte
cosmic: cele etaje reprezentau cele ,ceruri plane-
tare; urcndu-Ie, preotul ajungea n vrful Un'iversului. Un
, .'
'-
9 Marcel Granet, citat Jn M. Eliade, Traite d'histoire des religions
(Paris, 1949), p. 322 (trad. rom. de Mariana Noica: Tratat de istorie a
religiilor,f1umanitas, 1992, p. 352 - , ,
10 LJ. Ringbom, Graltempel und Paradies (Stockholm, 1951), p.'255.'
11 Sad-dar, LXXXIV,4-5, citat de Ringbom, 'p. 327.' '
12 Vezi documentele culese comentate de Ringbom, pp. 294
passim. ' I , ',1
34 MIRCEA ELIADE
simbolism la baza a tem-
plului din Barabudur, n Java, care este ca un munte
. artificial. Urcusul lui cu o n
,
Centrul Lumii; ajungnd la terasa de sus, pelerinul realizea-
o de nivel, ntr-o "regiune care
transcende IUlnea
Dur-an-ki, dintre Cer astfel erau
numite multe sanctuare babiloniene (ca de cele de la
Nippur, Larsa, Sippar etc.). Babilonul avea el o
de nume, precum "Casa de la Temelia Cerului a
tului", dintre Cer Babilonul
dintre regiunile inferioare, pentru ora-
fusese pe bab-apsu, "Poarta lui Apsu", apsu fiind
numele dat Apelor haosului dinaintea tra-
se la evrei: stnca pe care se templul
din Ierusalim cobora adnc n tehlJm, echivalentul ebraic pen-
tru apsu. Tot cum Babilonul se pe "Poarta lui Apsu",
stnca templului din Ierusalim era peste "gura lui
teh.lJm" .13
Apsu tehlJm n timp "Haosul" acvatic,
modalitatea a materiei cosmice lumea
tot ceea ce vine ea. "Poarta lui Apsu"
stnca peste "gura lui tehlJm" nu numai punc-
tul de ntlnire, deci de comunicare, dintre lumea
ci deosebirea de regim ontologic dintre cele
planuri cosmice. o de nivel ntre tehom stnca
Templului care se peste "gura" lui, nchiznd
trecere de la virtual la formal, de la moarte la
Haosul acvatic care a precedat n
timp ntoarcerea n amorf, care se face prin moarte, revenirea
la modalitatea a Dintr-un anumit punct
13 Cf. din Le Mythe de 1 'Eterne! Retour, pp. 35 urme
SACRUL PROFANUL 35
de vedere, regiunile inferioare pot fi omologate cu regiunile
pustii necunoscute care teritoriul locuit: lumea
de jos, deasupra se temeinic "Cosmosul"
nostru, corespunde "Haosului" care se ntinde dincolo de gra-
sale.
"Lumea se
ntotdeauna n Centru
Tot ce am afirmat acum ne "lumea
se ntotdeauna n"mijloc", n "Centru", pentru
aici se produce ruptura de nivel, comunicarea dintre cele trei
I
zone cosmice. Cosmosul este ntotdeauna oricare
i-ar fi ntinderea. O (Palestina), un (Ieru-
salimul), un sanctufU" (TeI?plul din Ierusalim) deo-
o imagine a lumii, imago mundi. Flavius Josephus
cu privire la simbolismul Templului, "Marea",
regiunile inferioare, era de curte, sanctuarul re-
prezenta iar Sfntul Cerul (Ant. Jud. III,
VII, 7). imago mundi, ca "Centrul",
se n interiorul lumii locuite. Palestina, Ierusalimul
Templul din Ierusalim fiecare toate ima-
ginea Universului, Centrul Lumii. de
"Centre',' repetare a imaginii Lumii la din ce
n ce mai modeste se printre ale

Se impune, concluzie:
omul premodeme se afle ct mai aproa-
pe de Centrul Lumii. sa se cu
n mijlocul este buricul Universu-
lui, Templul sau Palatul sunt Centre ale Lumii;
36 MIRCEA ELIADE
mai ca propria se afle n Centru fie o
imago mundi. cum vom vedea, sunt socotite
ca fiind cu n Centrul Lumii reproducnd, la
Universul. Cu alte cuvinte, omul
nu putea dect ntr-un "deschis"
nalt, unde ruptura de nivel era simbolic unde
comunicarea cu lumea lumea
era prin mijloc,irea ritualurilor. sanctuarul,
"Centrul" prin era acolo, la ndemna sa, n
nu trebuia dect n Templu ca comunice
,.,
cu lumea zeilor. homo religiosus nevoia
mereu n Centru, ca australienii achilpa care duceau
peste tot cu ei stlpul sacru, Axis mundi, ca nu se
de Centru n cu lumea
Pe scurt, oricare ar fi dilnensiunile familiar -
satul, casa -, omul simte
nevoia de a exista mereu ntr-o lume n-
tr-un Cosmos.
Un Univers ia ncepnd din Centru se ntinde
pornind de la un punct central care poate fi asemuit cu un
"buric". J5..g Veda (X, 149) se se
Universul: pornind de la un nucleu, de la un punct central.
este mai "Prea Sfnt a
lumea ca pe un embrion. Tot cum embrionul por-
nind de la buric, Dumnezeu a purces la Facerea Lumii de la
buric, de unde s-a de jur-mprejur." pentru
"buricul Centrul Lumii, este Yoma
spune: "Lumea a fost ncepnd de la Sion."14 Rabbi
ben Gurion spunea stnca Ierusalimului numele
de de temelie a pentru de aici s-a des-
14 Vezi ibid., p. 36.
SACRUL PROFANUL 37
ntreg Pe de parte, deoarece crearea
omului este o a cosmogoniei, primul om a fost
n "buricul n
Centrul Lumii (confonn iraniene), n Paradisul aflat
n "buricul sau la Ierusalim iu-
Nici nu putea fi altfel, pentru acest Centru
este tocmai locul unde se petrece o de nivel, unde
devine sacru, real prin Orice
o a cu alte cuvinte o a
sacrului n lume.
orice sau are ca
model exemplar cosmologia. Facerea Lumii devine arhetipul
oricarui gest creator al omului, oricare ar fi planul de
Am ntr-un teritoriu cos-
mogonia.' ce am de'sprins valoarea cosmogonica a Cen-
trului, mai bine de ce orice
Facerea LUlnii pornind de la un punct central ("buricul"). Tot
cum Universul se se pornind de
la un Centru se ntinde spre cele patru puncte cardinale,
satul se constituie pornind de la o n insula BaIi
n unele regiuni din Asia, cnd ncep pentru con-
unui sat, este mai nti o
unde se ntretaie perpendicular drumuri. con-
struit pornind de la punctUl central este o imago mundi. m-
satului n patru sectoare, care presupune de altfel o
a corespunde Uni-
versului n cele patru Adesea este n mijlocul sa-
tului un loc gol, unde se va mai trziu casa de cult, al
nchipuie Cerul adesea prin vrful
unui copac sau prin imaginea unui munte). Pe ax per-
15 W.H. Roscher, Neue Omphalosstudien (Abh. d. Konigl. Ges.
d. Wiss., Phil. Klasse, XXXI, i, 1915), p. 16.
38 MIRCEA ELIADE
pendicular, dar la se lumea re-
prin anumite animale crocodil altele)
sau prin ideogramele tenebrelor.
16
Simbolismul cosmic al satului este reluat n structura sanc-
tuarului ori a casei de cult. La waropen, n Guineea,
"casa se n mijlocul satului: ei re-
bolta cei patru corespund celor patru
din n insula Ceram, piatra a satului re-
Cerul, cele patru coloane de pe care se spri-
cei patru stlpi care Cerul. 17
se la triburile algonkin sioux: coliba
unde au loc nchipuie Universul.
colibei bolta podeaua
mntuI, cei patru - cele patru ale cos-
mic. a este de un triplu
simbolism: cele patru cele patru ferestre cele patru cu-
lori trimit la cele patru puncte cardinale. colibei
sacre cosmogonia.1
8
ntlnim, nu este de mirare, o
n Italia la vechii germani. Este vorba de fapt de o
idee foarte cele patru sunt proiec-
tate, pornind de la un Centru, n cele patru puncte cardinale.
Mundus era, la romani, o n patru,
fiind n timp imagine a Cosmosului model exem-
plar al sau S-a sugerat, pe
dreptate, Roma quadrata ar trebui nu ca avnd
16 Cf. C.T. Bertling, Vierzhal. Kreuz und Malldala in Asien (Amster-
dam, 1954), pp. 8 urm.
17 Vezi la Bertling, op. cit., pp. 4-5.
18 Vezi materialele grupate interpretate de Wemer Miiller, Die blaue
Hiitte (Wiesbaden, 1954), pp. 60 urm.
SACRUL PROFANUL 39
fonna unui ci ca fiind n patru. 19 Mundus
era evident asimilat cu omphalos, buricul
(Urbs) se n mijlocul unui orbis terrarum. S-a
idei structura satelor a
gennanice.
2o
n contexte culturale extrem de variate,
mereu scenariu ritual:
ntr-un teritoriu cu ntemeierea unei
lumi.
II
Cetate - Cosmos
este "lumea este un Cosmos,
orice atac din ar putea-o preface din nou n "Haos".
"lumea a fost prin imitarea
exemplare a zeilor, cosmogonia, adversarii care o sunt
cu zeilor, delnonii, mai cu arhi-
demonului, Dragonul primordial nvins de zei la nceputu-
rile timpurilor. Atacul asupra "lumii noastre" este
Dragonului mitic, care se mpotriva zeilor,
Cosmosul, se s-o se nu-
printre puterile Haosului. Orice distrugere a unei
o ntoarcere n Haos. Orice asupra atacato-
rului victoria a zeului asupra Dragonului
(asupra "Haosului").
Din acest motiv, Faraonul era asimilat zeului R, nvin-
dragonului Apophis, n vreme ce erau
cu Dragonul mitic. Darius se considera un nou
19 F. Altheim, n Wemer Miiller, Kreis und Kreuz (Berlin, 1938), pp. 60
urm.
20 Ibid., pp. 65 urm. ef. de asemenea W. MiilIer, Die heilige Stadt
(Stuttgart, 1961). Vom reveni asupra acestei probleme ntr-o lucrare
n Cosmos, temple, maison.
40 MIRCEA ELIADE
Thraetaona, erou mitic iranian, care ucisese un Dragon cu
trei capete. n regii erau cu
Dragonului, ca de Nabucodonosor descris
de Ieremia (41, 34) sau ,Pompei din Psalmii lui Solomon
(9, 29).
Vom vedea n cele ce Dragonul este re-
prezentarea a Monstrului marin, a pri-
mordial, s1nbol al Apelor cosmice, al Tenebrelor, al
al pe scurt al amorfului al virtualului, a tot ceea
ce nu are o Zeul a trebuit Dragonul
astfel nct se Cosmosul.
Marduk a lumea din trupul monstrului marin Tiamat.
Iahve a creat Universul ce l-a nvins pe monstrul pri-
mordial Rahab. Dar, cum vom vedea,
a zeului asupra Dragonului trebuie se repete n chip sim-
bolic n fiecare an, pentru lumea trebuie din nou n
fiecare an. La fel, izbnda zeilor asupra puterilor Tenebrelor,
Haosului se cu fiecare victorie a asupra
cotropi torilor.
Sistemele de ale ale au fost
probabil la nceput magice: aceste sisteme, din
labirinturi, valuri de erau concepute astfel nct
mpiedica mai curnd demonilor a sufle-
telor dect atacul n nordul Indiei,
n vreme de epidemie, se n jurul satului un cerc
a menire este mpiedice demonii bolii
dincolo de mprejmuire.
21
n Occidentullnedieval,
zidurile erau consacrate prin ritualuri, spre a sluji
ca mpotriva Demonului, a Bolii a De altfel,
n gndirea este n chip firesc asi-
21 M. Eliade, Traite d'hisloire des religions, p. 318 (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, p. 341 - n.I.).
SACRUL PROFANUL 41
milat cu Demonul cu Moartea. De fapt, rezultatul atacu-
rilor, fi ele demonice ori militare, este ntotdeauna
distrugerea, nimicirea, moartea.
n zilele noastre se folosesc imagini cnd se face
referire la primejdiile care un anumit tip de civili-
se de "haos", "dezordine", de "bezna"
n care se va cufunda "lumea Toate aceste expresii
abolirea unei ordini, a unui Cosmos, a unei struc-
turi organice, ntr-o stare amorIa,
Aceasta imagi-
nile exemplare se mai n limbajul n omu-
lui modem. Ceva din despre Lume mai
n comportamentul el nu este ntotdeauna
constient de mostenire din vremuri
, ,
Asumarea Facerii Lumii
Trebuie subliniem de la bun nceput deosebirea
dintre cele comportamente - "mo-
dem" - de Nu are rost mai
asupra valorii n indus-
triale, deoarece ele sunt cunoscute. un mare
arhitect contemporan, Le Corbusier, casa este "o de
locuit". Ea face parte, din pro-
duse n serie n industriale. n lumea casa
trebuie fie mai nti de toate
le oamenilor se pen-
tru ca apoi din nou munci. de locuit" poate
fi tot att de des ca bicicleta, frigiderul, auto-
mobilul. De aselnenea, omul poate pleca din sau din
n care s-a alt inconvenient dect cel im-
pus de adaptarea la
42 MIRCEA ELIADE
Nu ne propunem scriem istoria treptate
a Acest proces face parte din
transformare a Lumii, de industri-
ale de desacralizarea Cosmosului, prin
gndirii mai ales a descoperiri ale
fizicii chilniei. Ne vom putea ntreba mai trziu aceas-
secularizare a Naturii este omul
modem nu mai are nici o posibilitate de a dimensiunea
a n Lume. cum am cum
vom putea vedea mai lilnpede n cele ce anumite
imagini anumite unne ale comportamentului omu-
lui premodem se mai mai
chiar n cele mai industrializate. ne
care este, n stare comportamentul
de desprindem acea Weltan-
schauung pe care o acest comportament.
ntr-un teritoriu, construirea unei pre-
supun, spuneam, o att pentru ntreaga comu-
nitate, ct pentru individ. Este vorba de fapt de asumarea
lumii (( n care am ales locuim. Trebuie deci imi-
lucrarea zeilor, cosmogonia. Nu este lucru pentru
cosmogonii tragice, sngeroase: iar pentru
gesturile divine, omul trebuie le repete. zeii au fost
nevoiti doboare si sartece un Monstru marin sau o
., ,
ca apoi lumea, omul trebuie, la rn-
dul imite atunci cnd o lume a lui, o ce-
tate ori o cer jertfe sngeroase ori
simbolice, despre care se cuvin spuse cteva cuvinte.
Oricare ar fi structura unei traditionale - fie
. ,
ea din din agricultori sau
n stadiul urbane -, este ntotdeauna
pentru este o imago mundi, iar lumea este o
mai multe feluri de omologare a
SACRUL PROFANUL 43
cu Cosmosul, tocmai pentru mai multe
tipuri de cosmogonii. Ne vom n acest stadiu,
alnintim doar mijloace prin care
prin aceasta att teritoriul, ct casa) este n
Cosmos astfel valoare de imago mundi: a) asimi-
larea cu Cosmosul prin celor patru pornind de
la un punct central, n cazul unui sat, sau prin sim-
a unui Axis mundi, n cazul familiale; b) prin
repetarea, ritual.de a actului exemplar al
zeilor, n urma a luat Lumea din corpul unui
Dragon marin sau al unui primordal. Nu vom' insista
asupra deosebirii radicale de Weltanschau'ung dintre cele
mijloace de sanctificare a nici asupra a ceea ce
presupun ele din punct de vedere istoric cultural. Vom spune
doar primul mijloc - "cosmicizarea" unui prin
sau prin unui Axis mundi - este
atestat din stadiile cele mai arhaice de (de
stlpul kauwa-auwa al australienilor achilpa),' n vrelne ce
cel de-al doilea pare fi fost inaugurat de cultivatorii arhaici.
Ceea ce ne n cadrul acestei este faptul
n toate culturile un aspect
sacru, fiind astfel o reflectare a Lumii.
primitive arctice, nord-a-
mericane nord-asiatice cuprinde un stlp central, asimilat
cuAxis mundi, cu Stlpul coslnic sau cu Arborele Lumii, care
fac cum am mai nainte, dintre
Cer. Cu alte cuvinte, simbolismul cosmic este cuprins n
structura a Cerul este conceput ca un cort
de un stlp central: cortului sau stlpul
central al casei sunt cu Stlpii Lumii chiar
astfel. Jertfele n cinstea supreme au loc chiar
la picioarele acestui stlp central, ceea ce ct de impor-
este sa simbolism s-a la
44 MIRCEA ELIADE
de aninlale din Asia unde locu-
cu conic sprijinit pe un stlp central este nlo-
de a stlpului este
de din partea de sus, prin care iese fu-
mul. La fel ca stlpul (Axis mundi), copacul cu crengile
al vrf iese prin din iurtei
care Arborele cosmic) o ce duce
la Cer pe care n lor nalt, lun-
zborul prin acea din Stlpul
sacru, aflat n mijlocul se mai n Africa,
la de hamitoizi.
23
n concluzie, se Axis
mundi, pentru omul religios n "Centnll
Lumii", cu alte cuvinte n real.
Cosntogonie sacrificiu de
o se ntr-o foar-
te precum a Indiei, dar aici se poate remarca ce-
mod de omologare a casei cu Cosmosul, pe care l-am
amintit mai sus. nainte ca zidarii prima astro-
logul le punctul din telnelie care se deasupra
ce lumea. zidar un
nfige n chiar n locul spre a pironi capul
Peste se pune apoi o Piatra de temelie
22 M. Eliade, Le Chamanisme et les teclllliques archai'ques de I 'extase
(Paris, 1951), pp. 238 unn. (trad. rom. de Cezar Baltag
Prelipceanu; tehnicile arhaice ale extazului, Humanitas,
1996, pp. 245 unn.)
23 Wilhelm Schmidt, "Der heilige Mittelpfahl des Hauses" (Anthro-
pos, XXXV-XXXVI, 1940-1941), p. 967.
SACRUL PROFANUL 45
se astfel chiar n " Centrul Lumii ".24 Pe de parte
actul punerii temeliei actul cosmogonic: nfignd
n capul spre a-l "pironi", omul gestul
primordial al lui Soma ori al lui Indra, care, spune Veda,
"a lovit n (VI, XVII, 9) "i-a' retezat
capul" cu fulgerul (1, LII, 10). Am spus mai nainte
pele este simbolul Haosului, al amorfului,a ceea ce'
manifestat. Decapitarea lui cu un act de
cu 'trecerea de la virtual amorf la formal. AIn zeul
Marduk a Lumea din trupul unui monstru marin pri-
modial, Tiamat. Victoria era n chip,simbolic, n fie-
care an, pentru Lumea se rennoia n an. actul
exemplar al victoriei divine era repetat cu prilejul
pentru orice reproducea Fa-
cerea Lumii. :
Acest al doilea tip de cosmogonie este mult mai COln-
plex, ne vom doar. Nu-l putem
trece cu vederea, pentru de o asemenea cosmogonie sunt
legate forme de sacrificiu de care
nu este de fapt dect o adesea a jertfei
primordiale care a dat Lumii. ncepnd
cu un anumit tip de mitul cosmogonic pune la baza
uciderea'unui (Ymir n mitologia
n mitologia P'an-ku n China):organele sale
dau diferitelor regiuni cosmice. alte grupuri de
mituri, nu numai Cosmosul ia n urma uciderii unei
primordiale, din acesteia, ci plantele ali-
mentare, rasele umane ori clasele sociale. Sacrificiile 'de con-
de acest tip de mituri cosmogonice. Ca dureze,
o templu, lucrare trebuie fie n-
24 S. Stevenson, The Rites ofthe Twice-Born (Oxford, 1920), p. 354.
46 MIRCEA ELIADE
capete n timp o un suflet. "Trans-
ferul" sufletului nu se poate face altfel dect printr-o
de snge. Istoria religiilor, etnologia, folclorul cunosc nenu-
forme de sacrificii de de jertfe sngeroase
ori simbolice spre binele unei

n sud-estul Euro-
pei, aceste rituri au dat unor minunate ba-
lade populare care jertfa zidar,
de care nu poate fi la bun (cf.
baladele podului de la Arta, din Grecia, a
din Romnia, a Scutari din Iugoslavia etc.).
Chiar nu am prea mult asupra
religioase a cteva concluzii se impun de
la sine. Ca cetatea ori sanctuarul, casa este n
parte sau n ntregilne, printr-un simbolism ori un ritual cos-
mogonic. ntr-un anume loc, unui sat
sau doar a unei case o de cea mai
mare pentru aceasta
a omului: este vorba, de fapt, de crearea propriei "lumi"
de asumarea de a o de a o rennoi.
Nimeni o strngere de pen-
tru nu este "lumea". nu este
un obiect, o de locuit", ci Universul pe care omul
imitnd a zeilor, cosmogonia.
Orice orice inaugurare a unei noi echi-
ntr-un fel cu un nou nceput, cu o
orice nceput acel nceput primordial cnd a luat
tere Universul. Chiar n moderne, att de puternic
desacralizate, petrecerile care mutarea n-
tr-o mai amintirea
zgomotoase care marcau acel incipit vita nova.
2S Cf. Paul Sartori, Ueber das Bauopfer n Zeitschriftfiir Ethnologie,
XXX, 1898, pp. 1-54; M. Eliade, "Manole et le Monastere d' Argesh"
(Revue des etudes roumaines, III-IV, Paris, 1955-1956, pp. 7-28).
SACRUL PROFANUL 47
Deoarece este o imago mundi, ea se n
chip simbolic n "Centrul Lumii". chiar infinita-
tea Centrelor Lumii nu cu nimic gndirea re-
Pentru nu este vorba de un geometric, ci
de un sacru care o cu
totul ce permite o infinitate de rupturi deci de
cu transcendentul.Am semnificatia cos-
, ,
rolul ritual al din n dife-
ritele tipuri de n alte culturi, aceste
cosmologice rituale sunt preluate de horn de
fum) de partea din se deasupra "un-
I
ghiului sacru" care este sau chiar n caz de
agonie n ceea ce omologarea Cosmos-
omenesc, yom .11 cele ce profunda
a spa1:1". amintim
sanctuarele cele mai vechi erau hipetre sau aveau o de.s-
n domului", simbol al rupturii
de nivel, al cu transcendentul.
.. ' \ ,,\., .
Arhitectura nu a dect reia dezvolte
simbolismul cosmologic, cuprins cu mult inainte n struc,ura
., -" ' .. .... .-
primitive. La rndul fu-
sese din punct vedere cronologic, de "locul
sfnt" provizoriu, de consacrat cosmicizat provi-
zoriu (cf. 'australienii achilpa). Cu alte cuvinte, toate
lurlle toate 'ritualurile ,legate ,de temple, case decurg,
de fapt, din a sacru. .
-' . .' ..
Templu,
. 7 ,
. , n marile orientale - ncepnd cu Mesopota-
mia Egiptul cu China India -, Templul cu-
o valorizare: nu mai este doar o
48 MIRCEA ELIADE
imago mundi, ci o reproducere a unui model
transcendent. Iudaismul a
a Templului, considerat copia unui arhetip ceresc.
idee este probabil una dintre ultimele pe care omul
religios le-a dat primare a sacru, n opo-
cu profan. Se cuvine asupra pers-
pectivelor deschise de noua
amintim mai nti problemei: Templul este o
imago mundi pentru Lumea, ca lucrare a zeilor, este
structura a Templului duce la o valo-
rizare loc sfnt prin a zeilor, Tem-
plul n Lumea, pentru o
n timp o De fapt, Lumea este
n ntregime Templului. Oricare ar fi gradul de
impuritate, Lumea este continuu de sanc-
tuarelor.
Deosebirea din ce n ce mai limpede dintre
Cosmos imaginea sa Templul, lnai
Templului este la de orice
pentru planul arhitectural al Templului este lu-
crarea zeilor se foarte aproape de zei, n
Cer. Modelele transcendente ale Templelor se de o
Prin mila zeilor,
omul ajunge la viziunea a acestor modele, pe care
se apoi le pe Regele Babi-
lonului, Gudea, a visat Nidaba i o pe care
erau nscrise stelele un zeu i-a
planul Templului. Sennacherib a ridicat Ninive "pla-
nul stabilit din timpuri n Cerului".26.
Aceasta nu doar primele au fost po-
26 ef. Le Mythe de l'Eternel Retour, p. 23.
SACRUL PROFANUL 49
sibile "geometriei ci modelele arhitec-
tonice, aflate n Cer, iau parte la sacralitatea .
Pentru poporul lui Israel, modelele tabemaculului, ale tu-
turor obiectelor sacre ale Templului au fost create de Iahve
dintotdeauna,' tot Iahve le-a pentru ca
le pe Iahve i lui Moise
astfel: acestea faci sfnt voi locui n mij-
loctillor. Cortul toate vasele obiectele lui le faci
modelul voi Eu; le faci!" 25; 8-9).
"Vezi faci toate acestea modelul ce s-a n
munte" (Ibid., 40). Cnd David i fiului Solomon
planul Templului al tuturor uneltelor sale; l asi':'
"toate acestea sunt n scrisoarea de la Dom-
nul ( .. cum m-a luminat' El pentru toate zidirii"
(1 Cronici, 28, 19). El a modelul ceresc pe care
Iahve l la nceputul veacurilor. spune de altfel
Solomon: ;,Tu mi-ai poruncit zidesc templul n muntele
cel sfnt n cetatea n care
chipul cortului celui sfnt, pe care l-ai dintru nceput"
9, 8). ,
Ierusalimul ceresc a fost creat de Dumnezeu o cu
Paradisul, deci in aeternum. Ierusalim nu era altceva
dect copia a modelului transcendent: el putea
I ' I " I
fi de om, modelul nu, pentru nu parte
din se acum n mijlocul vostru
nu este aceea care mi mie, aceea care era gata de
cnd m-am 'fac" pe care i-am
lui Adam nainte ca'el n (Apocalipsa lui Ba-
ruh, II, IV, 3-7). . .
,
Bazilica mai trziu, catedrala preiau pre-
lungesc toate, aceste sisteme de simboluri. Pe de o parte, bise-
rica din Antichitatea ca o copie a
Ierusalimului pe de parte, ea reproduce Paradisul
50 MIRCEA ELIADE
sau lumea structura a edificiului
sacru se lnai n fiind evi-
de n biserica "Cele patru ale
interiorului bisericii cele patru cardinale.
Interiorul bisericii este Universul, Altarul este Paradisul, care
se la Poarta a sanctuarului pro-
priu-zis mai purta numele de "Poarta Raiului". n
Mare, pe tot timpul slujbei;
sensul acestui obicei este explicat limpede n Canonul pascal:
Cristos s-a ridicat din mormnt ne-a deschis Raiului.
Apusul este, ntunericului al durerii, al
al ale care n-
vierea trupurilor Judecata de Apoi. Mijlocul este
Kosmas Indikopleustes, este drept-
unghiular de patru ziduri, deasupra se
o Cele patru ale interiorului unei biserici repre-
cele patru cardinale.
27
Ca ilnagine a COSlnosu-
lui, biserica Lumea.
Cteva concluzii
N-am citat, din miile de exemple aflate la ndemna isto-
ricului religiilor, dect un foarte restrns, suficient
pentru a ilustra varietatea religioase a
lui. Am ales exelnple din culturi epoci diferite, spre a pre-
zenta cel expresiile mitologice rituale cele
mai importante care de sacru. De-a
lungul istoriei, omul religios a valorizat n chip diferit
Nu ne dect
27 Hans Sedlmayr, Die Entstehung der Kathedrale (Ziirich, 1950),
p. 119; W. Wolska, La Topographie chretienne de Kosmas Indikopleustes
(Paris, 1962), pp. 131 passim.
SACRUL PROFANUL 51
despre sacru, deci despre Cosmos,
cuin apare ea la australienii achilpa, cu
ale tribului,kwakiud, ale altaicilor ori ale mesopo-
tamienilor;ca ne seama de Deoarece
a omenirii se n Istorie, expresiile sale
sunt implicit de momentele istorice de stilurile
culturale;' un truism asupra caruia nu are rost
ceea ce ne nu este varietatea a ex-
religioase ale ci, dimpotriva, elementele
lor comune, de unitate. Ajunge cOlnportamen-
tul unui om nereligios n care cu com-
portamentul omului religios' de sacru ca ne
seama imediat de' deosebirea de dintre ele. ' ", -
, .... ar fi pe scurt rezultatul a ceea ce am
acum, am spune sacru per-
mite "ntemeierea Lumii": acolo unde sacrul se n
unde se realul Lumea ncepe existe.
ivirea sacrului nu 'doar un punct fix'
locul. amorfe a profan, un "Centru" n
"Haos": ea produce de asemenea o de 'nivel, deschide
comunicarea ntre nivelurile cosmice Cerul)
permite trecerea, de ordin ontologic, de la un mod de a fi la
altul. n profan eterogen "Cen-
trul", prin care se poate comunica cu "transcendentul"; ruptura
deci ,,Lumea", Centrul,
Manifestarea sacrului n are deci o cosmolo-
orice hierofanie orice consacrare a unui
cu o O concluzie ar fi
Lumea poate fi ca lume ori Cosmos n n
care se ca lume ,i .::
I Orice lume este lucrarea zeilor, pentru a fost fie
direct de zei, fie deci de
oamenii care au actualizat prin mijloace rituale actul exem-
52 MIRCEA ELIADE
plar al Altfel spus, omul religios nu poate dect
ntr-o lUlne pentru doar o asemenea lume
la cu necesitate
o sete Omul religios este
nsetat de Spaima dinaintea "Haosului" care
lumea sa corespunde spaimei n neantului.
necunoscut care se ntinde dincolo de "lumea" sa, ne-
cosmicizat, neconsacrat, care nu este dect o ntindere
amorIa unde n-a fost nici o orientare nu s-a
conturat nici o acest profan pen-
tru omul religios se cumva
n acest omul se simte golit de sa
ca cum s-ar topi n Haos, prin a se stinge.
sete se n feluri.
Exemplul cel mai izbitor este, n cazul aparte al sa-
cru, omului religios de a se n inilna realului, n
Centrul Lumii, de unde a nceput ia Cosmosul, spre
a se ntinde apoi cele patru unde o posibili-
tate de comunicare cu zeii; pe scurt, acolo unde este cel mai
aproape de zei. Am simbolismul Centrului Lumii
nu doar templele palatele, ci cea
mai de la cortul no-
mad la iurta casa cultivatorului sedentar.
Cu alte cuvinte, un om religios se n Centrul Lumii
la izvorul absolute, aproape de "deschide-
rea" care-i comunicarea cu zeii.
Pentru ntr-un loc, locuirea ntr-un n-
repetarea cosmogoniei, deci imitarea zeilor,
orice a omului religios de a se
n este n timp o Asumn-
responsabilitatea de a "crea" Lumea n care s-a
Olnul religios Haosul
lnicul Univers, Iacndu-l semene cu lumea
SACRUL PROFANUL 53
zeilor. Omul religios din tot sufletul n-
tr-o "lume o cu "casa zei-
lor", cum a fost ea mai trziu prin temple
sanctuare. nostalgie de fapt
de a ntr-un Cosmos pur sfnt, cum. era
el la nceputul nceputuri(or, cnd din minile Crea-
torului. . ,,, , . I
Timpului sacru i va permite omului religios
periodic Cosmosul cum era el in principio,
n clipa a
I '" _ '
CAPITOLUL II
TIMPUL SACRU MITURILE
II,
Durata Timpul sacru
" ,
. Ca Timpul nu este nici omogen nici continuu
pentru omul religios. intervale de Timp sacru, ca de
timpul (n cea mai mare parte periodice)
pe de parte, Timpul profan, durata
n care se nscriu actele lipsite de
ntre aceste feluri de timp o
dar, prin mijlocirea riturilor, omul religios poate "trece" cu
de la durata la Timpul sacru.
Distingem de la nceput o deosebire ntre
aceste ale timpului: prin natura sa, TImpul sacru
este reversibil, n sensul este de fapt un Timp mitic pri-
mordial readus n prezent. Orice orice
Timp liturgic reactualizarea unui eveniment sacru
care a avut loc ntr-un trecut mitic, "la nceputul ncepu tu ..
rilor". Participarea la o
din durata reintegrarea n Timpul
mitic actualizat de acea Timpul sacru este deci
mereu recuperabil repetabilla S-ar putea spune,
dintr-un anumit punct de vedere, acest timp nu "curge",
nu este o Este un Timp ontologic
prin "parmenidian": mereu egal cu el nu
se nici nu se ncheie. Fiecare
Timp sacru care s-a manifestat
SACRUL PROFANUL 55
la din anul precedent sau cu un secol n
este Timpul creat sanctificat de zei, cu prilejul gestelor
lor, c.are sunt reactualizate prin Cu alte cuvinte,
n se prima a Timpului sacru,
cum s-a petrecut ea ah origine, in il/o iempore. Pentru
Timpul sacru n care se nu exista
nainte de gestele divine comemorate de
Crend diferitele care n zilele noastre
,
Lumea, zeii ntemeiau' Timpul sacru, pentru
Timpul contemporan unei era n mod necesar sanc-
tificat prin activitatea ," 1, l'
Omul religios astfel n feluri de Timp,'clin-'
tre care cel 'mai important, Timpul sacru, apare sub forma
a unui Timp reversibil recuperabil,
un soi de prezent periodic cu ajutorul riturilor.
Acest comportament de Timp omul religios
de cel nereligios: primul refuza doar n ceea ce
se n termeni moderni, "prezentul istoric",
indu-se la un Timp sacru care, n unele
ar putea nsemna .'
Nu este de doar n cteva cuvinte ce
Timpul pentru omul nereligios al moderne. Nu
filozofiile moderne ale Timpului
nici unele concepte pe care le
te pentru propriile sale Scopul nostru nu este de
a compara sisteme ori filozofii, ci comportamente existen-
Or, ceea ce se poate observa la un om nereligios este
el o discontinuitate eterogenitate
a Timpului. pentru el n de timpul mai curnd
monoton al muncii, un timp al petreceri lor al spectacolelor,
un timp "festiv". el ritmuri temporale variate
timpuri cu intensitate cnd mu-
zica sau cnd, sau se
56 MIRCEA ELIADE
cu persoana evident, ntr-un alt ritm temporal
dect atunci cnd sau se
o deosebire de omul religios:
acesta intervale "sacre", care nu se n
durata ce le le care au o
o "origine'\ pentru un Timp
primordial, sanctificat de zei putnd fi adus n prezent prin
Pentru un om nereligios, Timpul nu poate repre-
zenta nici nici "mister": el dimensiunea
cea mai a omului este legat de propria
sa avnd un nceput un anume
moartea, Orict de numeroase ar fi rit-
murile temporale pe care le orict de deosebite
ar fi acestor ritmuri, omul nereligios este
vorba mereu de o n care nu poate interveni
nici o
pentru omul religios, durata pro-
poate fi periodic prin introducerea, cu ajutorul
riturilor, a unui Timp sacru, non-istoric (n sensul nu
de prezentul istoric). Tot cum o o rup-
de nivel n profan al unui modem, slujba
care are loc ei o n du-
rata nu mai este prezent Timpul istoric
actual, timpul de pe n casele din jur,
ci Timpul n care s-a a lui Isus
Cristos, Timpul prin predicile, patimile, moartea
nvierea lui Cristos. Trebuie spunem acest exem-
plu nu ntru totul deosebirea dintre Timpul profan
Timpul sacru; n cu celelalte religii,
mul a rennoit conceptul de Timp
liturgic, afmnnd istoricitatea persoanei lui Cristos. Pentru
un credincios, liturghia se ntr-un Timp istoric sfin-
prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu. Timpul sacru, reac-
SACRUL PROFANUL 57
tualizat periodic n religiile (mai ales n cele ar-
haice) este un Timp mitic, un Timp primordial, care nu poate
fi identificat cu trecutul istoric,' un Timp originar, care s-a
ivit "dintr-o care nu era precedat de un alt Timp, pen-
tru nici un Timp nu putea exista nainte de reali-
de mit.
Ceea ce ne nainte de toate este con-
a Timpului mitic. Vom vedea ri cele ce ur-
care sunt deosebirile de iudaisln
Templum-tempus
Cteva elemente ne vor ajuta mai bine com-
portamentul omului religios de Timp. Trebuie aminti
l11
n primul rnd n mai multe limbi ale abo-
rigene din America de Nord, termenul de "Lume" (= Cos-
mos) este folosit cu sensul de ,,An". spun "a trecut
lumea", prin aceasta "s-a scurs un an". La
yuki, ,,Anul" este desemnat de cuvintele
sau "Lume"; ca yuki spun, la trecerea anului,
"a trecut Termenii de ordin religios
dintre Lume Timpul cosmic. Cosmosul este ca o uni-
tate vie care se se se stinge n ultima zi a
Anului, ca apoi o cu Anul Nou. Vom vedea
este de fapt o Cosmosul
cnd n fiecare An pentru Timpul ncepe, cu fiecare An
Nou, ab initia.
este de ordin religios: Cos-
mosul poate fi omologat cu Timpul cosmic ("Anul"), pen-
tru este vorba n ambele cazuri de sacre, de
divine. La unele nord-americane,
este de structura edificiilor
58 MIRCEA ELIADE
sacre. De vreme ce Templul este imaginea Lumii, el
un simbolislTI temporal. Este ceea ce se poate constata, de
la triburile algonkin sioux. Coliba
n,acest caz Universul, dar Anul, pentru Anul este
ca un fel de trecere prin cele patru puncte cardinale, repre-
zentate de cele patru ferestre de cele patru ale colibei.
Indienii dakota "Anul este un cerc
njurul Lumii", n jurul colibei sacre, care este o imago
mundi.
1
n India un exemplu mai clar. Am ri-
dicarea unui altar repetarea cosmogoniei. Or, tex-
tele "Anul este altarul focului", explicnd
simbolismul lui temporal: cele 360 de de mprej-
muire' corespund celor 360 de ale anului, iar cele 360
de yajusmati celor 360 de zile (Satapatha Brah-
ma1J.a, X, 5, IV, 10). Cu a'Ite cuvinte, cu fiecare a unui
altar' al focului, nu numai se reface Lumea, ci "se
Anul": Timpul este re-creat, deci regenerat. Pe de parte,
Anul este asimilat lui Prajapati, zeul cosmic; cu fiecare nou
altar, Prajapati este nviat, Lumii este
Nu este vorba de Timpul profan, de simpla
ci de sanctificarea Timpului cosmic. altarului focu-
lui are drept sanctificarea Lumii, integrarea sa n-
tr-un Timp sacru. '
un simbolism temporal analog integrat n simbo-
lismul cosmologic al Templului de la Ierusalim. Flavius
Josephus (Ant. Jud., III, VII, 7), cele pini care
se aflau pe reprezentau cele luni ale Anu-
lui, iar candelabrul cu de reprezenta decanii
a celor planete n cte zece
Templul era o imago mundi: n "Centrul
1 Wemer Miiller, Die blaue Hiitte (Wiesbaden, 1954), p. 133.
SACRUL PROFANUL 59
Lumii", la Ierusalim, el sanctifica nu numai ntreg Cosmosul,
ci Timpul. ' , I .,
, Primul care a explicat nrudirea dintre tem-
plum tempus este HermannUsener, care a interpretat cei
doi termeni cu ajutorul de intersectare ("Schneid-
ung, Kreuzung")2. au adus n
cu descoperire: ;;,Templum se la as-
pectul iar tempus la aspectul temporal al ori-
zontului n n timp."3 ' , '_'Ir
. Toate aceste lucruri par o
anume pentru omul religios al culturilor arhaice, Lu-
mea se n fiecare an sau, cu alte cuvinte,
cufiecare nceput de an " ti cu care
se din minile Creatorului. Acest simbolism este
dit n structura a sanctuarelor. Fiind locul sfnt
prin imaginea Lumii, templul sancti-
ntregul Cosmos' n timp Or,
era ca un soi de traiectorie c,ircu-
cu Anul. Anul era ca un ,cerc n'chis:
avea un nceput uri dar posibilitateade al "re:-
n chip qe An 'Nou. Fiecare Ari Nou aducea un Timp
"nou", "curat" "sfrit", un" timp care nu fuses.e
folosit ", ..
Timpul rencepea, pentru, Lumea era
din nou la nceputul An. Am n capi-
tolele precedente ct de important este mitul ca
model exemplar'al tip de sau de
Cosmogonia creare a Timpului, ba mai mult:
cosmogonia fiind arhetipul Timpul cosmic
2 H. Usener, Gotternamen (ed. a II-a, Bonn, 1920), pp. 191 unn.
3 Wemer Miiller, Kreis und Kreuz (Berlin, 1938), p. 39; ef., de
menea, pp. 33 unn.
60 MIRCEA ELIADE
pe care cosmogonia l face este modelul exem-
plar al tuturor celorlalte feluri de timp, al Timpurilor
proprii diverselor categorii de care pe lume.
Cu alte cuvinte, pentru omul religios al culturilor arhaice,
orice orice ncepe n Timp: nainte ca un
lucru existe nu poate exista nici timpul acelui lucru. na-
inte Cosmosul nu exista timp cosmic. nainte de
unei anumite specii vegetale, timpul de care are ea
nevoie nu exista.
Orice este deci ca avnd loc la nceputul
Timpului, in principio. Timpul o cu prima apa-
a unei noi categorii de existente. Mitul
un rol deosebit de important, pentru cum
anume s-a o realitate.
Repetarea a cosmogoniei
Mitul cosmogonic cum a Cosmosul. n Babi-
lon, n timpul ceremoniei aktu, care se n ultimele
zile ale anului n primele zile ale Anului Nou, se recita
solemn "Poemul Enuma elish. recjtare
actualiza lupta dintre Marduk monstrul marin Tia-
mat, care avusese loc ab origine pusese Haosului
prin victoria a zeului. Marduk Cosmosul din
trupul al lui Tiamat, iar pe om din sngele demo-
nului Kingu, principalul aliat al lui Tiamat. co-
memorare a este o reactualizare a actului
cosmogonic ne-o dovedesc att ritualuri le, ct fonnulele
rostite n cursul ceremoniei.
Lupta dintre Tiamat Marduk era printr-o con-
fruntare ntre grupuri de personaje; ce-
remonialla tot n cadrul scenariului dramatic prilejuit
SACRUL PROFANUL 61
de Anul Nou, la egipteni n Ras Shamra. Lupta
dintre cele grupuri de personaje repeta trecerea de la
Haos la Cosmos, actualiznd cosmogonia. Evenimentul mitic
redevenea prezent. mereu pe Tiamat
striga ceremonialului. Lup-
ta, victoria aveau loc chiar n hic
et nunc. ,"f
Deoarece Anul Nou este o reactualizare a coslnogoniei,
el reluarea Timpului de la nceputurile sale,
refacerea Timpului primordial, a Timpului "pur",. cel care
exista n momentul Anul Nou era un prilej
pentru de alungarea demonilor sau
car a unui Nu este vorba doar de efectiv
al unui anumit interval de timp de nceputul unui alt inter-
val (cum de un om modem), ci de
abolirea anului trecut a timpului scurs. Acesta este sensul
o ardere, o anulare a a gre-
individului ale n ansamblu, nu doar
o "purificare". , '
Nauroz-Anul Nou persan - de ziua n care
a avut, loc Crearea Lumii a omului. n ziua de Nauroz avea
loc "nnoirea cum spunea istoricul arab Albruni.
Regele rostea: o zi, dintr-o a unui an
nou: se cuvine nnoim ceea ce timpul a nvechit." Timpul
nvechise societatea, Cosmosul, iar acest
Timp tor era Timpul profan, durata tre-
buia abolit, pentru revenirea la momentul mitic n care nce-
puse existe lumea, ntr-un Timp "pur", "puternic"
sacru. Timpul profan scurs era abolit cu ajutorul riturilor
care nchipuiau un fel de al lumii". Stingerea focu-
rilor, ntoarcerea sufletelor confuzia de tipul
Satumaliilor, orgiile altele simbolizau n-
toarcerea Cosmosului n Haos. n ultima zi a anului, Universul
62 MIRCEA ELIADE
se topea n Apele primordiale. Monstrul marin Tiamat, sim-
bol al ntunericului, al amorfului, al non-manifestatului, nvia
devenea Lumea care existase de-a lun-
gul unui an ntreg cu Deoarece Tiamat
era din nou acolo, Cosmosul era anulat, iar Marduk era nevoit
creeze din nou, ce-l nviase o pe Tiamat.
4
care era ntoarcerii periodice a lumii la
o modalitate toate de peste an, tot ceea
ce Timpul nvechise,era nimicit n sensul fizic
al termenului. Participnd n chip simbolic la nimicirea la
re-crearea Lumii, omul era el creat din nou
pentru ncepea o Cu fiecare An Nou, omul
se mai liber mai curat, pentru de povara
sale. Se ntorcea n 'Timpul mitic al
un Timp sacru "puternic": sacru pentru era
transfigurat de zeilor, "puternic" pentru era
Timpul celei mai cunoscute aceea a
Universului. Omul era din nou, n mod simbolic, contempo-
ran cu cosmogonia lua parte la Facerea Lumii. n Orien-
tul Apropiat, participa chiar, n timpuri la
(cf. cele grupuri antagoniste care i
pe Zeu pe Monstrul marin).
Nu este greu de de ce omul religios era
de amintirea acestui Timp mitic, de ce se se
periodic la el: in illo tempore, zeii la apo-
geul puterii. Cosmogonia este manifestarea
gestul exemplar de putere, de ndestulare, de creativitate.
Omul religios este nsetat de real prin toate mij-
loacele care i stau la se la izvorul rea-
primordiale, n clipa cnd lumea era in statu nascendi.
4 Pentru ritualurile de Anul Nou, vezi M. Eliade, Le Mythe de 1 'Eternel
Retour, pp. 89 urm.
'SACRUL PROFANUL
Regenerarea prin ntoarcerea
la Timpul originar
63
Toate aceste lucruri s-ar cuveni dezvoltate, dar nu putem
dect elemente anu-
me: 1
0
prin repetarea a cosmogoniei, Timpul se re-
genera, rencepea ca Timp sacru, deoarece coincidea cu acel
il/ud tempus cnd Lumea ncepuse existe; 2
0
participnd
n mod ritual la Lumii" la "re-crearea" ei, omul
devenea contemporan cu illud tempus, deci se din nou,
relua de la cu rezerva de vitale in-
cum era ea n clipa cnd venise pe lume. '
Cele elemente sunt importante pentru ne
luie secretul comportamentului omului religios de Timp.
Timpul sacru puternic fiind Timpul originii, clipa
n care s-a o realitate n care realitate
s-a manifestat pe deplin, pentru prima omul seva
dui periodic din nou n acest Timp originar. Pe
reactualizare a lui illud tempus al primei epi-
fanii a unei se toate calendarele sacre:
nu este "comemorarea" unui eveniment mitic
deci religios), ci reactualizarea acestuia. .
Timpul originii este prin Timpul cosmogoniei,
clipa n care a realitatea cea mai adi-
Lumea. Cum am putut vedea n capitolul precedent, cos-
mogonia drept model exemplar pentru orice
orice fel de "facere". Din motiv, Timpul
cosmogonic drept model tuturor Timpurilor sacre;
pentru Timpul sacru este acela n care s-au mani-
festat au creat zeii, este limpede Facerea Lumii este
manifestarea cea mai mai
Omul religios deci cosmogonia nu numai
de fiecare cnd ceva ("lumea lui proprie" -
64 MIRCEA ELIADE
teritoriul locuit - sau o cetate, o etc.), ci atunci cnd
vrea asigure o domnie unui nou Suveran sau cnd
trebuie salveze recoltele poarte cu succes
un ori o pe mare. Recitarea a
mitului cosmogonic un rol important mai ales n vin-
care au drept scop regenerarea n
insulele Fidji, ceremonialul unui nou suveran
numele de "Facerea Lumii", iar acest ceremonial se
pentru salvarea recoltelor Cea mai apli-
a mitului cosmogonic se probabil n
Polinezia. Vorbele pe care 10 le rostise in il/o tempore pentru
a crea Lumea au devenit formule rituale. Oamenii le
cu felurite prilejuri: pentru fecundarea unui pntece sterp,
pentru vindecarea bolilor, att ale ct ale trupului,
la de dar n ceasul ori pentru sti-
mularea poetice.
5
Pentru polinezieni, mitul cosmogonic este, mo-
delul arhetipal al tuturor oricare ar fi planul
lor: biologic, psihologic, spiritual. Deoarece re-
citarea a mitului coslnogonic reactualizarea
acestui eveniInent primordial, cel pentru care se mitul
este proiectat n chip magic la "nceputurile Lumii" devine
contemporan cu cosmogonia. Acesta se ntoarce la Timpul
originii, n scopul terapeutic de relua de la
de a se o acestor
rituri de vindecare ar fi nu poate fi ci doar
prin repetarea a cosmogoniei, deoarece
coslnogonia este modelul exemplar al
5 Cf. bibliografice n Eliade, Traite d'histoire des religiol1s,
pp. 351 unn. (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 375 unn. -
n.t.); id.,Aspects du Mythe (GaIlimard, 1963), pp. 44 urme (trad. rom.
de Paul G. Dinopol: Aspecte ale mitului, Editura Univers, 1978,
pp. 24 unn. - n.t.).
SACRUL PROFANUL 65
Putem mai bine regeneratoare a n-
toarcerii la Timpul originii mai n
terapeutica ca de cea a tibeto-bir-
mane nakhi, din sud-vestul Chinei (provincia Yunnan). Ritu-
alul de vindecare de fapt n recitarea a mitului
Facerii Lumii, unnat de miturile originii bolilor (provocate
de mnia de primului
care le aduce oamenilor leacuri le trebuincioase. Aproape toa-
te ritualurile se la inceputuri, la Timpul mitic cnd
Lumea nu exista: "La nceput, pe cnd cerul, soarele,
luna, stelele, planetele nu se pe cnd
nu era nimic etc." apoi cosmogonia
"n vremea cnd s-a ivit cerul, cnd au soa-
rele, luna, stelele planetele cnd s-au
copacii stncile, tot atunci s-au
naga dragonii etc." Se apoi de
a leacuri lor, cu precizarea: "Trebuie de
unde vine leacul, altfel nu se poate vorbi despre el. "6
Se cuvine n cu aceste rostiri magice
cu scop medical, mitul originii leacurilor face ntotdea-
una parte din mitul cosmogonic. n terapeuticile primitive
un leac nu este bun dect atunci cnd origi-
nea lui este n bolnavului. Un mare de
din Orientul Apropiat din Europa cuprind po-
vestea bolii ori a demonului care a provocat-o vorbesc de-
spre momentul mitic n care o divinitate sau un sfnt a izbutit


Eficacitatea a con-
n faptul aceasta, ritual, Timpul
6 J.F. Rock, The Na-khi Nga Cult and related Ceremonies (Roma,
1952), voI. 1, pp. 108, 197, 279 urm.
7 ef. Le Mythe de ['Etern el Retaur, pp. 126 urm.; Aspects du Mythe,
pp. 42-43 (trad. rom. cit. Paul G. Dinopol, 1978, pp. 22-24 urm.-
n. t.).
66 MIRCEA ELIADE
mitic al "originii", att al originii Lumii, ct al originii
bolii a tratamentului.
Timpul "festiv II structura
Timpul originii unei Timpul ntemeiat de
prima sa are o valoare o exemplare; din
acest motiv, omul se reactualizeze periodic,
cu ajutorul unor ritualuri adecvate. "prima manifestare"
a unei cu crearea sa de Fiinte di-
, ,
vine sau semi-divine: Timpului originii
dar repetarea a actului creator al zeilor. Reactualizarea
a actelor creatoare de divine
in illo tempore calendarul sacru, totalitatea
O se ntotdeauna n Timpul
originii. tocmai acestui Timp originar, sacru, deo-
comportamentul uman din timpul de cel
de dinainte ori de n numeroase cazuri, ceea
ce se petrece n timpul nu se cu nimic
de ceea ce se n zilele omul religios
este ntr-un alt Timp, a izbutit
se n acel illud tempus mitic. .
Cu prilejul ceremoniilor totemice anuale intichiuma, aus-
tralienii arunta reiau itinerariul urmat de mitic al
tribului din epoca altcheringa ("vremea visului"). Se opresc
n locuri unde s-a oprit fac ace-
gesturi pe care le acesta, in iZlo tempore. Pe du-
rata ntregii ceremonii postesc, nu arme se feresc
de orice contact cu femeile sau cu membrii altor clanuri. Sunt
cu totul n "vremea visului".
8
8 F.J. Gillen, The native Tribes of Central Australia (ed. a II-a, Londra,
1938), pp. 170 unn. .
SACRUL PROFANUL 67
care au loc la fiecare an n insula Tikopia, din
arhipelagul polinezian, reproduc zeilor", actele prin
care zeii, n Timpurile mitice, au Lumea cum este
ea n zilele noastre.
9
Timpul "festiv", n care se pe
durata ceremonii lor, se prin anumite
(tabuuri): zgomotul, jocurile, dansuri le sunt cu
oprite. Trecerea de la Timpul profan la Timpul sacru este mar-
ritual de ruperea unui n Numeroasele cere-
monii care periodice care nu fac dect
repete gesturile exemplare ale zeilor nu se deosebesc, n
de este vorba de repararea
a de rituri legate de cultivarea plantelor co-'
mestibile (yam, taro altele), de refacerea sanctuarelor. n
realitate, toate aceste ceremoniale se deosebesc de
munci n zilele prin faptul ele
nu privesc dect anumite obiecte, care sunt ntr-un fel arhe-
tipurile categoriilor prin aceea se
ntr-o de sacru. indigenii
sunt reproduc n cele mai mici
exemplare ale zeilor, cum le in illo
tempore.
Astfel, omul religios devine periodic contemporan cu zeii,
n n care Timpul primordial al
tuirii divine. La nivelul "primitive",
tot ceea ce face omul are un model transuman; chiar n
afara Timpului "festiv", gesturile sale modelele exem-
plare de zei de mitici.
poate deveni din ce n ce mai modelul
fie deformat sau chiar uitat. periodice ale
gesturilor divine, religioase au drept scop n-
pe oameni modelele sacre. Repararea a
9 Cf. Raymond Firth, The Work ofGods in Tikopia, 1 (Londra, 1940).
68 MIRCEA ELIADE
sau cultivarea a plantelor (yam, de nu mai sea-
cu lnunci n afara perioade lor sa-
cre. Ele sunt mai exacte, lnai apropiate de modelele divine,
n timp rituale, fiind de o religi-
Ceremonialul unei nu are nici o
cu faptul barca trebuie ci n vremurile
mitice, zeii le-au oamenilor cum anume se
cile. Nu mai este vorba de o ci de un act
religios, de o imitatio deie Lucrul care trebuie reparat nu este
doar unul dintre cele ce numeroasa categorie a
cilor", ci un arhetip mitic: barca de care zeii s-aufolosit" in
illo tempore ". Timpul n care are loc repararea a
cilor de Timpul primordial, Timpul n care
lucrau zeii.
Exemplul pe care l-am analizat nu se poate aplica la toate
tipurile de periodice. Ceea ce ne nu este
morfologia ci structura Timpului sacru actualizat
prin Se poate spune Timpul sacru este mereu
"un de (Hubert Mauss).
Orict de ar fi o ea repro-
duce ntotdeauna un eveniment sacru care a avut loc ab ori-
gine care este readus n prezent n chip ritual.
devin contemporani cu evenimentul mitic sau, altfel spus,
"ies" din timpul lor istoric, din Timpul din to-
talitatea evenimentelor profane, personale interpersonale,
pentru a ajunge la Timpul primordial, care este mereu
care Omul religios ajunge periodic n
Timpul mitic sacru, la Timpul originii, care ,,nu se scurge",
pentru nu ia parte la durata fiind
tuit dintr-un prezent etern, recuperabil la
Omul religios simte nevoia se cufunde periodic n acest
Timp sacru indestructibil, fiind acesta deter-
timp, durata n care se
SACRUL PROFANUL 69
orice Prezentul etern al eveni-
mentului mitic durata a evenimentelor
istorice. Ca un singur exemplu, hierogamia
care a avut loc in iUo, tempore, a unirea
Unirea dintre zeu se petrece ntr-o
ntr-un prezent unirea dintre oa-
meni, cnd nu este se n n Timpul
profan. Timpul sacru, mitic, Timpul
istoric, slujindu-i acestuia drept model exemplar. Altfel spus,
totul divine ori semidivine. "Origi-
nea" a este yam
poate fi n chip pentru
este periodic n chip ritual. Iar aceste
ritualuri pot fi ndeplinite pentru zeii le-au in
iUo tempore, crend omul planta yam oame-
nilor cum anume poate fi culti-

Dimensiunea a se din plin n
toare, cnd se
ca lucrare a zeilor. n restul timpului, omul poate oricnd
uita ceea ce este fundamental, anume nu este
de ceea ce modernii numesc ci este
o a zeii sau semidivine. n
schimb, redau dimensiunea a amin-
tind cum anume zeii sau mitici au omul
i-au comportamentele sociale muncile practice.
Dintr-un anumit punct de vedere, peri-
din Timpul istoric, mai ales ei pentru
a omului religios, ar putea aduce cu o res-
pingere a creatoare. Este vorba de fapt de o
ntoarcere in iUo tempore, ntr-un trecut care este "mitic"
nu are nimic istoric. S-ar putea conchide
repetare a gesturilor exemplare de zei ab origine
70 MIRCEA ELIADE
orice progres uman orice elan cre-
ator. Concluzia este dar numai n parte, deoarece
omul religios, chiar cel mai "primitiv", nu se
progresului, n principiu, ci l atribuindu-i o
origine o dimensiune divine. Tot ceea ce, din perspectiva
ni s-ar de "progres" (de orice fel-
social, cultural, tehnic mai departe) n cu
o a fost asumat de primi-
tive n decursul lungii lor istorii, ca un de divine.
nu acest aspect al problemei. Im-
este religioase a
gesturilor divine. Pare destul de limpede nevoia
la gesturi exemplare, omul
religios n preajma zeilor.
Omu/- contemporan periodic cu zeii
Capitolul precedent, privitor la simbolismul cosmologic
al templelor caselor, ne-a acesta se
de ideea unui "Centru al Lumii". cu-
n simbolislTIul Centrului ar putea fi omul
se ntr-un "deschis nalt, aflat
n comunicare cu lumea n preajma unui
"Centru al Lumii" nu altceva dect n
preajma zeilor. o
de apropiere de zei anali-
religioase. Cel ce se
n Timpul sacru de origine devine "contemporan cu zeii",
deci n preajma lor, chiar este
n sensul nu este ntotdeauna
litatea n a Timpului sacru
de ntoarcere la o stare cnd
SACRUL PROFANUL 71
zeii mitici erau fiind pe cale de a crea
Lumea, ori de a o orndui, ori de a le oamenilor teme-
iurile "stare nu este de ordin
istoric nu poate fi cronologic; este vorba de o
anterioritate de Timpul "originii", de ceea ce s-a pe'"
trecut "la nceputuri", in principlo.
Or, "la nceputuri", divine sau semidivine
lucrarea pe Nostalgia "originilor" este
de Omul
zeilor, n Lumea
cum a ea din minile Creatorului. Nos-
talgia nceputurilor n mare parte ntoar-
cerea in illo S-ar putea spune, n termeni
este vorba de o ,,nostalgie a Paradisului", cu toate
la nivelul culturilor primitive, contextul religios ideo-
logic este cu totul altul dect al
Timpul mitic pe care omul se reactualizeze
periodic este un Timp sanctificat de putem
spune lui de a se afla n zeilor ntr-o
lume (pentru abia a luat corespunde
nostalgiei J
a omului religios de a se ntoarce periodic
napoi, lui de a o cea de la
nceputuri, ar putea umilitoare n
nostalgie duce inevitabil la repetarea nen-
a unui limitat de gesturi de comportamente.
Se poate spune chiar, la un anumit punct, omul re-
ligios, mai ales cel din "primitive", este prin ex-
un om paralizat de mitul eternei rentoarceri. Un
psiholog din zilele noastre ar ncerca descifreze ntr-un
asemenea comportament teama de nou, refuzul de a asuma
responsabilitatea unei autentice istorice, nostalgia
72 MIRCEA ELIADE
unei "paradiziace", tocmai pentru era
nu se desprinse se cu totul de
Subiectul, mult prea complex pentru a putea fi abordat
aici, de altfel sfera noastre, pentru
pune problema dintre omul modem cel pre-
modem. Se cuvine subliniem, omul religios al
primitive nu nicidecum asume res-
ponsabilitatea unei autentice. cum
am cum vom mai avea prilejul el
cu mult curaj enorme, cum ar fi de
participarea la crearea Cosmosului, la crearea propriei
lumi, asigurarea plantelor animalelor altele. Este'
vorba de un alt fel de responsabilitate dect cele pe care
le socotim ca fiind singurele autentice valabile. Este o res-
ponsabilitate pe plan cosmic, spre deosebire de cele de ordin
moral, social sau istoric, singurele pe care le cunosc civi-
moderne. Din perspectiva profane, omul
responsabilitate n de aceea
de sine de societate. Pentru el, Universul nu al-
de fapt un Cosmos, o unitate vie ci este
pur simplu totalitatea rezervelor materiale a energiilor
fizice ale planetei, iar grija de a omului modem
este de a nu epuiza cumva resursele economice ale globului.
Din punct de vedere "primitivul" se situ-
ntotdeauna ntr-un context cosmic. lui per-
nu este nici de autenticitate, nici de profunziIne,
ea pare pentru omul modem de autenticitate sau
pentru este ntr-un limbaj cu care
nu suntem
Ca revenim la ceea ce spuneam mai nainte, nu suntem
vedem n ntoarcerea n Timpul sacru
al originii o respingere a lumii reale o evadare n vis ima-
ginar. aici obsesia
SACRUL PROFANUL 73
a omului primitive arhaice.
Pentru de fapt, de ntoarcere la Timpul originii
de a zeilor
Lumea cum era ea in il/o
tempore. Aceasta o sete de sacru n timp
o nostalgie a Pe plan
n certitudinea de a putea rencepe periodic, cu maxi-
mum de Viziunea asupra este
de o adeziune la Prin toate comporta-
mentele sale, omul religios nu crede dect n
participarea sa la este de primor-
al paznic este. Miturile totalitatea aces-
tor primordiale.
Mit = Model exemplar
Mitul <> ntmplare un eveniment
primordial care s-a petrecut la nceputurile Timpului, ah ini-
tio.
IO
Relatarea unei sacre cu dez-
unui mis'ter, pentru personajele mitului nu sunt
umane, ci zei sau Eroi civilizatori, gestele lor
sunt asemenea unor taine, pe care omul nu le-ar fi putut cu-
nu i-ar fi fost Mitul este deci povestea
a ceea ce s-a" petrecut in il/o tempore, relatarea a ceea ce zeii
sau divine au la nceputurile Timpului; "a po-
vesti" un mit a spune ceea ce s-a petrecut ah ori-
gine. O "spus", mitul devine
apodictic, temei al absolut. este pentru
se spune este", netsilik pentru a do-
vedi temeinicia istoriei lor sacre a lor religioase.
10 n paginil,e care lungi pasaje din noastre
Le Mythe de 1 'Etenzel Retour Aspects du Mythe.
74 MIRCEA ELIADE
Mitul unei noi cosmice sau
a unui eveniment primordial, fiind ntotdeauna, rela-
tarea unei mitul spune cum anume s-a un
lucru, cum a nceput de ce mitul este legat de on-
tologie, pentru nu dect de de ceea ce
s-a petrecut cu de ceea ce s-a manifestat din plin.
Este vorba, de sacre, pentru sa-
crul este realul prin Nimic din ceea ce de sfera
profanului nu ia parte la pentru profanul nu a fost
ntemeiat ontologic de mit, nu are un model exemplar. Cum
vom putea constata n cele ce munca este
un rit de zei sau de Eroii civilizatori, fiind
un act real semnificativ. ntr-o societate desa-
munca este un act profan, justificat doar
de profitul economic. este lucrat pentru a da foloase,
de simbolismul religios, munca agri-
devine istovitoare, nu are nici o
nu nici o "deschidere" universal, lumea

Nici un zeu, nici un Erou civilizator n-a vre-
un act profan. Tot ceea ce au zeii sau
deci tot ceea ce istorisesc miturile despre activitatea lor crea-
toare, de sfera sacrului, deci ia parte la n schimb,
ceea ce oamenii fac din proprie a urma un
model mitic, de profan, fiind un lucru zadarnic
iluzoriu, prin urmare ireal. Cu ct omul este mai religios,
cu att are la mai multe modele exemplare pentru
comportamentele sale. De asemenea, cu ct omul
este mai religios, cu att este mai integrat n real, riscnd
mai se n fapte neexemplare, "subiec-
tive" - n cele din aberante.
un aspect al mitului care se cuvine subliniat: mitul
sacralitatea pentru activi ta-
SACRUL PROFANUL 75
tea creatoare a zeilor, sacralitatea lor. Altfel
spus, mitul izbucnirile diverse adesea drama-
tice ale sacrului n lume. Din acest motiv, la primitivi,
miturile nu pot fi rostite oricum oricnd, ci doar n cursul
anotimpuri lor mai bogate sub aspect ritual
sau ntre ceremoniile religioase, deci ntr-un de timp
sacru. Lumea este de fapt prin izbucnirea sacrului,
de Fiecare mit cum' anume a ajuns
existe o realitate, fie este vorba de realitatea Cos-
mosul, ori de o parte a acesteia - o o specie
o Cnd se cum, a,nume, au ajuns lu-
crurile existe, se o a acestei
. ., . . . \ . '"
precum un indirect, la o ntrebare: de ce
aceste lucruri? Acest "de ce" este ntotdeauna legat de "cum",
pentru atunci cnd se cum a luitt un lucru,
se izbucnirea n Lumea sacrului,
a existente reale. ' , I
, ,
Pe de parte, fiind o lucrare o izbucnire
a sacrului, orice este n timp o izbucnire de
energie creatoare n Lume. Orice este rodul unui prea-
plin. Zeii dintr-un exces de putere, dintr-o energie
este rodul unui prisos de ontolo-
Din acest motiv, mitul care onto-
fanie manifestare a preaplinului
devine modelul exemplar al tuturor ome-
doar el poate ceea ce este real, supra abundent,
eficient. "Trebuie facem ceea ce au zeii la nceput",
spune un text indian (Satapatha Brllhma1Ja, VII, 2,1,4).
au zeii, fac oamenii", Taittfriya Brllh-
ma1Ja (I, 5, IX, 4). Cea mai a mitului este
deci de a "fixa" modelele exemplare ale tuturor riturilor
ale tuturor semnificative: se-
xualitate, etc. COlnportndu-se ca
76 MIRCEA ELIADE
pe deplin olTIul gesturile exem-
plare ale zeilor, le fie este vorba de o
precum ori de o activitate
mai departe.
Numeroase mituri din Noua Guinee vorbesc despre lungi
pe mare, oferind astfel "modele pentru navigatorii
actuali", dar pentru orice activitate, "fie este vorba
de dragoste, de de pescuit, de aducere a ploii sau de
orice altceva ... Povestirea precedente pentru diferitele
momente ale unei pentru tabuurile se-
xuale pe care le mai departe". care
pe mare l pe eroul mitic Aori.
pe care o purta Aori, potrivit mitului; ca
Aori, are chipul nnegrit, iar n plete, un /ove cu
acela pe care Aori l-a smuls de pe fruntea lui Iviri.
la poalele muntelui ntinde tot cum Aori
ntindea aripile ... Un pescar mi-a spus atunci cnd se pre-
(cu arcul), se credea Kivavia. Nu-i cerea
mila ajutorul, ci se identifica de-a dreptul cu eroul mitic."ll
Acest simbolism al precedentelor mitice se
n alte culturi primitive. J.P. Harrington scrie, cu privire la
tribul karuk din California: "Tot ceea ce indianul karuk
urma ntocmai pilda a ceea ce ikxareyavii n tiITIPU-
riIe mitice. ikxareyavi locuiau n America naintea
sosirii indienilor. cum redea acest cuvnt, indienii
karuk din zilele noastre propun termeni ca con-
ngeri ... N-au de ei dect att ct
a fost nevoie ca toate obiceiurile, spunndu-Ie de
fiecare celor din tribul karuk: CUlTI ar face oa-
11 F. E. Williams, citat de Lucien Levy-Bruhl, La Mythologie primi-
tive (Paris, 1935), pp. 162-164.
SACRUL PROFANUL 77
menii. Faptele vorbele lor sunt pomenite n for-
mulele magice ale indienilor karuk."12
repetare a modelelor divine are un dublu
rezultat: pe de o parte, imitndu-i pe zei, omul se
n sacru prin urmare, n realitate; pe de parte,
nentrerupte a gesturilor divine exemplare, lu-
mea este COlnportarea a oamenilor
contribuie la mentinerea sfmteniei lumii.
, ,
Reactualizarea miturilor
. I!,
Se cuvine amintim aici omul religios o
al este transuman, transcendent. El
nu se ca fiind cu om dect n
n care zeii, Eroii civilizatori ori mitici. Altfel
. 1; I
spus, omul religios se altfel dect este pe planul ex-
sale profane. Omul religios nu este dat, el se
pe sine, apropi.indu-se de modelele care sunt
de mituri, de istoria gestelor divine. Prin urmare,
omul religios se el de Istorie asemenea
omului profan, cu deosebirea singura Istorie care l inte-
este Istoria de mituri, Istoria
zeilor, n vreme ce omul profan se vrea constituit doar de
Istoria tocmai de totalitatea faptelor care nu
pentru omul religios nici cel mai lnic interes, pentru
este de modele divine. Trebuie spus de la
nceput, omul religios modelul pe un plan trans-
uman, cel de mituri. El nu devine cu om
dect se supune miturilor,
pe zel.
12 J.P. Harrington, citat de Levy-Bruhl, ibid., p. 165.
78 MIRCEA ELIADE
o astfel de imitatia dei uneori, pentru primitivi,
o mare responsabilitate. cum am unele sacri-
ficii sngeroase justificarea ntr-un act divin pri-
mordial: in illa tempare, zeul a ucis monstrul marin l-a
pentru a crea Cosmosul. Omul jert-
atunci cnd trebuie
ntemeieze un sat, un templu ori o posi-
bile ale unei imitatia dei reies destul de clar din mitologiile
sau ritualurile a numeroase popoare primitive. De
miturile paleocultivatorilor, omul a ajuns ceea ce este
- muritor, sexualizat nevoit - n urma
unui omor primordial: nainte de epoca o di-
o femeie ori o alteori un copil sau un
s-a pentru ca din trupul ars creas-
mai apoi tuberculi sau pomi fructiferi. Acest prim omor
a schimbat cu totul modul de a fi al Ar-
derea divine a inaugurat att nevoia de ct
fatalitatea precum sexualitatea, unicul mijloc de a
asigura continuitatea Trupul arse a devenit
iar sufletul a cobort pe unde a ntemeiat m-
Ad. E. Jensen, care a dedicat un studiu im-
portant acestor numite de el dema, a foarte
limpede omul, sau murind, ia parte la exis-
tenta acestor dema.
13
,
Pentru toate popoarele paleocultivatoare, evocarea peri-
a primordiale care a ntemeiat actuala con-
este de cea mai mare lor
este o comemorare, o rememorare. Amintirea reac-
13 Ad. E. Jensen, Das religiose Weltbild einer friihen Kultur (Stuttgart,
1948). Tennenul dema a fost preluat de Jensen de la marind-
anim din Noua Guinee. Vezi Aspects du Mythe, pp. 129 unn. (trad.
rom. cit. Paul G. Dinopol, 1978, pp. 98 unn. - n.t.).
SACRUL PROFANUL 79
prin rituri (prin repetarea omorului primordial) de-
un rol nu trebuie uitat ceea ce s-a petrecut in
il/o tempore. este uitarea: fata care
vreme de trei zile ntr-o la primul
ciclu menstrual, sta de cu cineva, se com-
astfel pentru fata n
a timp de trei zile n ntuneric; catame-
regula se face de
uitarea unei primordiale. Memoria nu
n joc: unicul lucru important este rememorarea eveni-
mentului mitic, singurul cu rol creator. Doar mitul primordial
poate istoria istoria Ulnane, doar
aici trebuie principiile paradigmele ori-
comportament. '
"
In acest stadiu de se ntlneste canibalismul ritu-

al. Prima a canibalului pare fie de
pentru el nu trebuie uite ceea ce s-a petrecut in il/o
tempore. Volhardt Jensen au foarte bine acest lucru:
uciderea devorarea scroafelor cu prilejul con-
sumarea primilor tuberculi din de fapt,
din trupul divin, cu canibalilor. Jertfi-
rea scroafelor, de capete, canibalismul se
n chip simbolic de strngerea tuberculilor ori a nucilor de
cocos. Volhardt
14
a fost cel care a descoperit sensul religios
al antropofagiei responsabilitatea de
canibal. Planta nu este n ci este
rodul unui asasinat, pentru astfel a fost ea la nce-
puturile Lumii. de capete, jertfele cani-
balismul au fost acceptate de om, care asumat astfel
plantelor. Volhardt a subliniat acest lucru pe drep-
14 E. Volhardt, Kannibalismus (Stuttgart, 1939). ef. M. Eliade, Mythes,
reves et mysteres (GaIIimard, 1957), pp. 37 urm.
80 MIRCEA ELIADE
tate: canibalul responsabilitatea n lume, caniba-
lismul nu este un comportament "natural" al omului "pri-
mitiv" de altfel nici nu se la nivelurile cele lnai
arhaice de ci un comportament cultural, ntemeiat
pe o viziune a Pentru ca lumea
omul trebuie fie ucis; el tre-
buie de asemenea asume sexualitatea la limita ex-
orgia. Este ceea ce spune un cntec abisinian:
"Cea care nu a cel care
nu a ucis, Este un fel de a ambele sexe
sunt condamnate asume destinul.
nainte de a ncerca canibalislnul, trebuie
ne amintim acesta se supranaturale,
care l-au ntemeiat pentru a le permite oamenilor
asume o responsabilitate n Cosmos, pentru a-i obliga asi-
gure continuitatea vegetale. Responsabilitatea este
dar de Este ceea ce canibalii din
tribul uitoto: noastre sunt mereu vii, chiar atunci
cnd nu dar facem ceea ce facem numai pentru a
putea dansa." Dansurile constau n repetarea tuturor eveni-
mentelor mitice, deci a primului omor urmat de antro-
pofagie.
Am amintit acest exemplu penh1:l a imitatio dei
nu este la primitivi n paleo-orien-
tale, n chip idilic; ea o mare respon-
sabilitate Chiar atunci cnd o societate
nu trebuie faptele cele mai barbare
comportamentele cele mai aberante modele trans-
umane, divine. Aceasta este o pe care nu
o vom aborda aici, pentru nu ne propunem cum
anume, n urma unele com-
portalnente religioase ajung se deteroreze
aberante. Ceea ce trebuie subliniat este omul religios dorea
SACRUL PROFANUL 81
imite pe zei credea o face chiar atunci cnd faptele
sale ajungeau la nebunie. josnicie
Istorie Istorie, istoricism
Prin urmare, omul religios feluri de Timp:
profan sacru. O un de
periodic recuperabile n timpul care
calendarul sacl1;l. Timpul liturgic al calendarului se
n cerc fiind Timpul cosmic al Anului, sanctificat de
zeilor". pentru cea mai
a fost Facerea Lumii, comemorarea cosmogoniei
un rol nsemnat n multe religiL Anul Nou coincide cu ziua
dinti a Anul este dimensiunea a Cosmo-
suluL La trecerea anului, se spune: ,,A trecut Lumea."
. .
Orice An Nou repetarea; cosmogoniei, re-cre-
area Lumii "crearea" Timpului, regenerarea lui
printr-un "nou nceput". Mitul cosmogonic deci drept
model exemplar pentru orice sau
este chiar folosit ca mijloc ritual de vindecare. Devenind din
nou, n chip simbolic, contemporan cu omul se n-
toarce la preaplinul primordial. Bolnavul se pentru
ia de la cu o de energie
este reactualizarea unui eveniment
primordial, a unei sacre", ai actori sunt zeii
sau semidivine. Or, "ntmplarea este po-
n mituri. Prin urmare, cei ce iau parte la
devin contemporani cu zeii cu semidivine,
n Timpul primordial sanctificat de activitatea zei-
lor. Calendarul sacru periodic Timpul,
cu Timpul originii, Timpul "puternic"
"pur". a participarea
82 MIRCEA ELIADE
la sacru, le oamenilor periodic n preajma
zeilor. De aici decurge a miturilor n toate
religiile premozaice, pentru miturile povestesc despre ges-
tele zeilor, iar aceste geste slujesc drept modele exemplare
tuturor n n care i pe
zei, omul religios n Timpul originii, Timpul
mitic, din durata pentru a se ntoarce ntr-un
Timp "imobil", . ,'. . .
Deoarece miturile pentru el "povestea
omul religios din primitive nu trebuie nicidecum
le uite: reactualiznd miturile, el se apropie de zei ia
parte la divine tragice",
iar omul, reactualizndu-Ie periodic, o mare res-
de sine de Canibalismul ri-
tual, de este urmarea unei religioase tragice.
miturile, omul religios se
se apropie de zei ia parte la imitarea
modelelor exemplare divine lui de sfin-
n timp nostalgia sa
n religiile primitive arhaice, eterna repetare a gestu-
rilor divine se drept imitatio dei. Calendarul sacru
reia n fiecare an care ace-
mitice. De fapt, calendarul sacru nu este alt-
ceva dect acea rentoarcere" a unui limitat
de gestUri divine, iar acest lucru este valabil nu doar n reli-
giile primitive, ci n toate celelalte religii, deoarece calenda-
rul o ntoarcere a
primordiale, deci reactualizarea Timp sacru.
Reactualizarea mitice este cea
mai mare a omului religios, cu fiecare reac-
tualizare de schimba de a o face
toare modelului divin. Eterna repetare a gesturilor exemplare
eterna ntlnire cu Timp mitic al originii, sanctificat
SACRUL PROFANUL 83
de zei, nu pentru omul religios din primi-
tive arhaice o viziune asupra
acestei "eterne rentoarceri" la izvoarele sacrului
ale realului, i se pare a fi de ni-
micnicie de moarte.
Perspectiva se cu totul atunci cnd se pierde
sensul cosmice, cum se n unele
mai evoluate, cnd elitele intelectuale se desprind
treptat de tiparele religiei Sanctificarea perio-
a Timpului cosmic se n acest caz
de Zeii nu mai sunt accesibili prin rit-
murile cosmice. a gesturilor
exemplare s-a pierdut. Or, repetarea de
religios duce n chip necesar la o viziune asupra
Cnd nu mai este un mijloc de ntoarcere la starea
de a tainice a zeilor, cnd
este desacralizat, Timpul ciclic devine se-
cu un cerc care se nvrte oprire n jurul pro-
priului centru, repetndu-se la
Este ceea ce s-a petrecut n India, unde a luat
complexa a ciclurilor cosmice (yuga). Un ciclu com-
plet, numit mahayuga, 12 000 de ani,
cu o - pralaya -, care se n chip mai
radical la mii de cicluri, devenind maha-
pralaya, "Marea Schema "cre-
se la Cei 12 000 de
ani care un mahayuga sunt "ani divini",
fiecare dintre ei du rnd 360 de ani, ceea ce n total
4 320 000 ani ntr-un singur ciclu cosmic. O mie de asemenea
mahayuga o (kalpa), iar paisprezece kalpO;
un manvantara (numit astfel pentru se presu-
pune fiecare manvantara este condus de un Manu,
mitic). Un kalpa ct o zi din
84 MIRCEA ELIADE
lui Brahma; un alt kalpa, ct o noapte. O de asemenea
"ani" ai lui Brahma, 311 000 miliarde de ani
viata Zeului. a vietii
, ,
lui Brahma 'nu ajunge epuizeze Timpul, pentru zeii
,nu sunt iar distrugerile cosmice
ad infinitum.
15
ce de fapt "eterna rentoarcere",
eterna repetare a ritmului fundamental al Cosmosului: dis-
trugerea re-'crearea sa "Anul-Cosmos" n
de religios. Doc-
trina ciclurilor yuga a fost de elitele intelec-
tuale chiar a devenit o nu trebuie
ne latura sa era
de toate din India. religioase filo-
zofice erau care se cuprinse de disperare
n Timpului ciclic"care se repeta la pentru
rentoarcere" implica, n gndirea
eterna rentoarcere la legii uni-
versale, karma. Pe de parte, Timpul era asimilat iluziei
cosmice (maya), iar eterna rentoarcere la nsemna
prelungirea la a a sclaviei. Singura spe-
a elitelor religioase filozofice era ne-ntoarcerea la
abolirea karmei sau, altfel spus, eliberarea defi-
implicnd Cosmosului.l
6
IS M. Eliade, Le Mythe de I 'Eternel Retour, pp. 169 unn. Vezi
Images et Symboles (paris, 1952), pp. 80 unn. (trad. rom. de Alexandra
Beldescu: Imagini simboluri, Humanitas, 1994, pp. 76
unn. - n.t.).
16 este cu ajutorul "momentului
prielnic" ceea: ce un fel de Timp sacru care pennite
din Timp"; vezi Images et Symboles, pp.l 05 unn. (trad. rom.
cit. Alexandra Beldescu, 1994, pp. 102 unn. - n.t.).
SACRUL PROFANUL 85
Grecia a cunoscut mitul etern ei rentoarceri, iar filozofii
din epoca trzie au mpins la limita extrema Timpu-
lui circular. Cum spune att de frumos H.Ch. Puech, "dupa
vestita platoniciana, timpul, care determina ma-
soara sferelor este imaginea a
pe care o imita n cerc.
Prin urmare, ntreaga devenire cosmica,' precum durata
acestei lumi de de care este lumea noastra,
se vor dezvolta n cerc sau dupa o succesiune de
cicluri n decursul carora realitate se face, se desface,
se reface, conform unei legi unor. alternative imuabile. Nu
numai ca cantttate de se pastreaza
sa se piarda ori sa se creeze, ci mai mult, unii gnditori de
la - pitagoricieni, .stoici, platonicieni -
ajung sa admita n interiorul fiecaruia dintre aceste cicluri
de durata, aiones sau aeva, se repro4uc care
s-au produs n ciclurile anterioare se. vor reproduce n
ciclurile urmatoare -la Nici o ntmplare nu este
unica nu se produce o singura data (de condamnarea
moartea lui Socrate), ci ea s-a mai produs se ,Va mai pro-
duce, ncetare; i.ndivizi au aparut, apar vor re-
aparea la fiecare ntoarcere a cercului asupra lui Durata
cosmica este repetare anakuklesis, eterna rentoarcere". 17
de religiile arhaice paleo-orientale, precum
de mitico-filozofice ale Eternei Rentoarceri,
cum au luat ele n India n Grecia, iudaismul vine
cu o in iudaism, are un nceput
va avea un Ideea de Timp ciclic este Iahve
nu se mai manifesta n Timpul cosmic (cum se ntmpla cu
zeii altor religii), ci ntr-un Timp istoric, care este ireversibil.
17 Henri-Charles Puech, "La Gnose et le Temps" (Eranos-Jahrbuc/z,
XX, 1951), pp. 60-61.
86 MIRCEA ELIADE
Fiecare manifestare a lui Iahve n Istorie nu mai este
Ia o manifestare Ierusalimului
mnia lui Iahve mpotriva poporului
este mnie dect aceea pe care Iahve o Ia
Samariei. Gesturile sale sunt personale n Istorie
adnc dect pentru poporul
poporul pe care Iahve I-a ales. Evenimentul istoric
te de o dimensiune, devenind o teofanie.
18
merge mai departe n valorizarea Timpu-
lui istoric. Pentru Dumnezeu s-a ntrupat asumat
o Istoria poate fi
Acel il/ud tempus de care vorbesc Evangheli-
ile este un Timp istoric bine precizat - Timpul n care Pilat
din Pont era guvernatorul Iudeii -, care a fost
de lui din zilele noastre care par-
la Timpul liturgic se ntoarce n acel il/ud tempus n
care a a suferit a nviat Isus, dar acesta nu mai este
un Timp mitic, ci Timpul n care Pilat din Pont domnea peste
Iudeea. pentru calendarul sacru reia Ia
din lui Cristos, aceste
s-au petrecut n Istorie; nu mai sunt fapte care s-au
la originea Timpului, "Ia nceputuri" trebuie
Timpul ncepe din nou, pentru cu lui Cristos,
pentru ntruparea o stare a omului n Cos-
mos). Istoria se a fi o dimensiune a
Zeului n lume. Istoria redevine Istoria
cum fusese dar dintr-o n religiile
primitive arhaice.
19
18 Cf. Le Mythe de I'Eternel Retour, pp. 152 unn., cu privire la
valorizarea Istoriei de iudaism, mai ales de
19 Cf. M. Eliade, lmages et Symboles, pp. 222 unn. (trad. rom. cit.
Alexandra Beldescu, 1994, pp. 209 unn. -n.t.).; Aspecls du Mythe,
SACRUL PROFANUL 87
ajunge la o teologie nu la o filozofie a Isto-
riei, deoarece lui Dumnezeu n Istorie, cu deo-
sebire ntruparea n persoana a lui Isus Cristos au
un scop transistoric: mntuirea omului.
Hegel reia ideologia o la Istoria
n Spiritul universal se manifes-
continuu n evenimentele istorice, nu se dect
n aceste evenimente. Istoria devine n ansamblul
o teofanie: tot ceea ce s-a petrecut n Istorie trebuia se
astfel pentru aceasta a fost Spiritului
universal. Se deschide astfel calea diferitelor forme de filo-
zofie din secolul al XX-lea.
se aici, pentru toate noile ale Timpului
ale Istoriei de istoria filozofiei. Trebuie
istoricismul apare ca un produs al descompunerii
pentru o eve-
nimentului istoric (idee de origine dar eveni-
mentului istoric ca atare, negndu-i orice posibilitate de a
o
n ceea ce despre Timp," asupra
s-au 'aplecat unele filozofii istoriciste s-ar
cuveni poate mai ceva: cu nu mai este
gndit ca un "cerc", Timpul n aceste filo-
zofii moderne latura pe care o avea n con-
n cea despre Eterna Rentoarcere.
Timpul, desacralizat pentru totdeauna, se a fi o
la se moartea.
pp. 199 urme (trad. rom. cit. Paul G. Dinopol, 1978, pp. 157 urme
-n.t.). .
20 Cu privire la istoricismului, vezi Le Mythe de l'Eter-
nel Retaur, pp. 218 urme
CAPITOLUL III
SACRALITATEA NATURII SI
RELIGIA '
Pentru omul religios natura nu este exclusiv ,,na-
ci cu o valoare Nu este un lucru
de mirare, de vreme ce Cosmosul este o fiind
o lucrare a zeilor, Lumea mereu de sacra-
litate. nu este vorba doar de o sacralitate de zei,
ca de aceea a unui loc ori a unui obiect consacrat de o
Zeii au mult mai mult, pentru au
diferitele ale sacrului n structura
Lumii a fenomenelor cosmice.
Lumea se astfel nct omul religios, contem-
plnd-o, numeroasele feluri de sacru, prin urmare
de nainte de toate, Lumea este aici, are o struc-
nefiind un Haos, ci un Cosmos, impunndu-se
ca lucrare, a zeilor. Lucrarea me-
reu n chip spontan numeroasele
aspecte ale sacrului. Cerul nemijlocit, n chip ,,na-
tural", zeului.
este "transparent", ca
de Ritmurile cosmice redau ordinea, armonia, perma-
fecunditatea. n ntregul Cosmosul este un orga-
nism real, viu sacru n timp,
ale Ontofania se suprapune hierofaniei.
Vom ncerca n acest capitol cum anume se n-
Lumea pentru omul religios, sau mai exact cum
SACRUL PROFANUL 89
se sacralitatea prin structurile Lumii. Nu
trebuie pentru omul religios,
este strns legat de "natural", Natura ntotdea-
una ceva care dincolo de ea, ceva transcendente
cum am mai o este nu pentru
este ci pentru este sa se
prin sacralitatea n modul de a fi al
pietrei. De aceea nu putem vorbi de ,,naturism" ori de ,,religie
n, de tenneni n secolul al
XIX-lea, deoarece omul religios "supranaturalul"
cu ajutorul aspectelor "naturale" ale Lumii.
Sacrul ceresc zeii uranieni
'O se poate din silnpla con-
templare a boltei Cerul se infinit, transcendent,
fiind prin un ganz andere de nimicul 'repre-
zentat de om mediul se prin
simpla a infinite. "Preanaltul" devine
dintr-o un atribut al Regiunile superioare, unde
omul nu poate ajunge, zonele siderale'dobndesc prestigiul
transcendentului, al absolute, al Acolo lo-
cuiesc zeii tot acolo se unele religii, sufletele
"Preanaltul" este o dimensiune omu-
lui ca atare, de drept puterilor supra-
Cel ce se urcnd treptele unui sanctuar ori
scara care duce la Cer mai fie om: ntr-un
fel sau altul, el ia parte la o
nu este Categoria transcen-
a a a infinitului se
omului ca tot, att ct sufletului Este
90 MIRCEA ELIADE
o pentru om, care privind
Cerul, propriul statut n
Cosmos. Prinpropriul mod de afi, Cerul trans-
puterea, El n chip absolut, pentru
este nalt, ,infinit, puternic.
"
In acest sens trebuie ceea ce spuneam mai
nainte, anume zeii au diferitele ale
sacrului n structura Lumii: Cosmosul - lucrarea
a zeilor -' este "construit" n fel nct senti-
mentul religios al divine este stimulat, trezit
de a Cerului. Iar pentru acest Cer
n chip absolut, zei supremi la
primitive, nume legate de de bolta de fe-
nomene meteorologice, atUnci cnd nu sunt pur sim-
plu ai Cerului" ori "Locuitori ai Cerului" ..
. Divinitatea a tribului lnaori se Iho: iho
"nalt, sus". Numele Zeului suprenl al negrilor
akposo, Uwoluwu, "ceea ce se sus, regiunile
superioare". La selk'nam din de Foc, Zeul se
"Locuitor al Cerului" sau "Cel care se n Cer".
Puluga, la insulelor Andaman, din
Golful Bengal, n Cer; glasul lui este tunetul, iar
vntul; mnia prin uragan, cu
pe aceia care nu-i poruncile. Zeul Ceru-
lui la yoruba de pe Coasta Sclavilor numele
de Olorun, care al Cerului". Samoyezii
l pe Num, Zeul care n Cerul cel mai nalt
al nume chiar "Cer". Divinitatea
a koriak se "Cel de Sus", de
Sus", "Cel care ainu, din Hokkaido, l nu-
divin al Cerului", ,,zeul ceresc", "Creatorul
SACRUL PROFANUL 91
divin al lumilor", 'dar Kamui, care "Cer". Iar
lista nu se aici.
1
poate fi n religiile unor popoare mai
civilizate, care au jucat un rol de n Istorie. Numele
mongol al Zeului suprem este tengri, care "Cer".
La chinezi, T'ien "Cer" "Zeu al
Cerului". Termenul sumerian pentI"4 divinitate, dingir, avea
.' I '" .'
drept o epifanie "limpede,
, I .' o
La babilonieni, Anu de asemenea
I ..
"Cer". Zeul suprem indo-european numele, de Dieus,
care epifania sacrul (cf.
skr. div., "a "zi"; dyaus, "cer", "zi"- Dyaus, zeu
al Cerului la indieni). Zeus, Jupiter mai .n numele
lui, amintirea Celticul Taranis (de la taran,
"tunet"), balti cuI Perkunas ("fulger")" protoslavul Perun (cf.
piorun, "fulger" n oglindesc mai ales transfor-
de mai trziu ale zeilor Cerului n zei ai Furtunii.
2
Nu este vorba nicidecum de "nturism". Zeul ceresc nu
este identificat cu Cerul, deoarece Zeul creator al n-
tregului Cosmos, a Cerul," de aceea se
"Creator", "Atotputernic", "Domn",
mai departe. Zeul ceresc este o nu o epifanie ura-
Doar n Cer se prin fenomene
meteorologice: tunet, etc. Unele
structuri privilegiate ale Cosmosului - Cerul, atmosfera -
epifaniile favorite ale supreme,
prin ceea ce-i este propriu: (ma-
o
1 Vezi exemplele bibliografiile n M. Eliade, Traite d'histoire des
religions, pp. 47-64 (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 57-77-
n. t.).
2 Vezi Traite d'histoire des religions, pp. 65 unn., 79 unn. (trad.
rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 77 unn., 89 unn. - n.t.).
92 MIRCEA ELIADE
jestas) vuietul (tremendum)
al furtunii.
Zeul de departe .
Istoria supreme de are o im-
pentru cine istoria reli-
a omenirii. Departe de noi de a o relata aici,
n cteva pagini.
3
Trebuie amintim un lucru care ni
se pare anume supreme de
tind din cult, de oa-
meni n Cer, unde devin dei otiosi. Ca
cum zeii, ce au creat Cosmosul, omul, s-ar
de un soi de ca cum lucrare
a i-ar fi Se retrag deci n Cer, pe
fiul ori un demiurg ca ncheie ori
lucrarea. Treptat, alte figuri divine le iau locul: mi-
tici, Zeii fecundatori etc. Zeul Furtunii mai
structura dar nu mai este o
creatoare, ci doar un Fecundator al
uneori un simplu ajutor al supre-
de mai locul prepon-
derent dect la popoarele de o
n religiile cu (Ahura-Mazda) sau mono-
teiste (Iahve, Allah).
Fenomenul Zeului suprem este atestat la
nivelurile arhaice de La kulin,
Bundjil a creat Universul, animalele, copacii
3 Elementele se n lucrarea mai nainte,
pp. 47-116 (trad. rom. cit., pp. 55-128 -n.I.). Vezi mai ales R. Pettazzoni,
Dio (Roma, 1921); id., L 'onniscienza di Dio (Torino, 1955); Wilhelm
Schmidt, Ursprung der Gottesidee, I-XII (Munster, 1926-1955).
SACRUL PROFANUL 93
chiar omul; ce i-a dat fiului puteri'pe
mnt, iar fiicei n Cer, Bundjil s-a retras din lume. Locu-
n nori, ca un osapie n Puluga,
la din insulele s-a retras
ce a creat lumea primul om. Misterul
lipsa de cult: nici o
J , , .
o nici o cerere de iertare, ci, doar ctev,:! obicei,uri
religioase' n care se mai lui Puluga,' ca
de a se ntorc n' sat
o . . , I -' ' '" -
,,Locuitorul Cerului" sau "Cel care se 'n Cer" la popu-
selk'nam este atotputernic, creator,
a fost de mitici, pe care
tot Zeul suprem i-a creat nainte de a se retrage dincolo de
stele. Zeul s-a izolat acum de oameni; la ceea ce
se petrece n lume. Nu mai are nici chipuri, nici
jitori. Nu i se dect se vreo
"Tu, cel de sus, nu-mi lua copilul; este prea mic!"4 Nu
i se mai 'aduc ofrande dect n sau furtunilor.
La fel se la majoritatea africane:
marele Zeu ceresc, suprema, creatoare
nu niai dect un rol nensemnat n a
tribului. Este prea departe ori prea bun pentru a avea nevoie
de un 'cult propriu-zis, fiind chem'at doar n grave.
Astfel, Olorun Cerului" la yoruba),
ce a nceput creeze Lumea, i-a spre
domnie unui zeu mai mic, Obatala. retras apoi
de pe dintre oameni nu mai nici temple,
nici ,statui, nici ai acestui Zeu suprem. Olorun
este totusi invocat la mare nevoie, n caz de calamitate.
I
4 Martin Gusinde, "Das hochste Wesen bei den Selk'nam aufFeuer-
land" (Festschrift W. Schmidt, Wien, 1928, pp. 269-274).
94 MIRCEA ELIADE
Retras n cer, Ndyambi, Zeul suprem al herero,
a omenirea n grija unor inferioare. ;,De ce
i-am mai aduce jertfe? uri indigen. N:u ne mai temem
de el deoarece, spre deosebire de spiritele nu
ne face ni'ci un la tumbuka
este prea "pentru a se apleca asupra treburilor
nuite ale lucru se la popu-
. 1..' J I ' I '
de tshi din Africa cu zeul Njankupon,
J. I J i I H j . . _ . .
care nu are cult nu i se aduc omagii dect; foarte
. .
rar, cnd este mare foamete ori vreo epidemie, sau o
oamenii l atunci cu ce anume
Dzingbe universal"), la
ewe, nu este invocat dect n vreme de ,,0,
Cerule, tine se mereu
mare este seceta; ca se
ogoarele! "1 pasivitatea
supreme sunt minunat redate ntr-un dicton al gyri-
ama din Africa de est, care vorbesc despre zeul lor astfel:
"Mulugu (Zeul) este' sus,' sufletele suntjos."8 Popu-
bantu spune: "Zeul, ce creat pe oni; nu-i mai
de iar negrii pigmei "Zeul s-a
I
tat de noi!"9 fang din preeria Africii ecuatoriale
filozofia n cntecul
sef. Frazer, The Workship of Nature, 1 (Londra, 1926), pp. 150
. ,
unn.
61bid., p. 185. ,.'
7 J. Spieth, Die Religion der Eweer (Gottingen-Leipzig, 1911), pp. 46
unn.
8 Mgr Le Roy, La Religion des primitijs a 7-a, Paris, 1925),
p.184. "
9 H. Trilles, Les Pygmees de laforet equatoriale (Paris, 1932), p. 74.
SACRUL PROFANUL
Zeul (Nzame) este sus, iar omul jos.
Zeul este Zeu, omul este om.
Fiecare la el 10
95
este nevoie mai alte exemple. n toate
religii primitive, pare fi pier-
dut actualitatea deoarece .din 'cult,'
mitul ne-o din ce n ce mai departe
. , . 1. .
de oameni, ce devine un deus otiosus. Cu toate acestea,
t. .
nu este fiind chiar n cnd
tot ceea ce s-a spre a cere ajutorul zei
al al 'demonilor s-a dovedit a fi zadarnic.
spune de altfel oraon: "Am ncercat tOll:I, nu ne-ai
mai dect Tu ne ajuta!" 1 se aduce drept
un alb, oamenii ,,0, Zeule! Tu ne-ai creat!
Fie-ti de noi!"l1 '
,
a
de fapt interesul cres-
cnd al omului de propriile sale descoperiri religioase,
culturale sau economice. Pe ce se asupra hie-
rofaniilor sacrul fecunditatea
se simte atras de religioase mai "concrete"
(mai camale, chiar orgiastice), omul "primitiv" se
de Zeul ceresc transcendent. Descoperirea agriculturii
duce la o schimbare nu numai a economiei omului
primitiv, ci nainte de toate a economiei sacrului. n joc
alte religioase: sexualitatea, fecunditatea, mitologia fe-
meii a etc., devine mai
10 Ibid., p. 77.
11 Frazer, op. cit., p. 631 ..
96 MIRCEA ELIADE
mai strns de Marile.
Zeii puternici sau duhurile sunt mult mai "dina-
mici" mai accesibili pentru oameni dect Zeul creator.
Dar, cum am n caz de mare nevoie, ce
s-a ncercat totul n zadar, cu ,deosebire atunci cnd ne-
norocirea vine din Cer - epidemie -, oa-
menii se ntorc spre se Atitudinea
aceasta nu se doar la De fie-
care cnd vechii evrei mai vreme n pace
ntr-o oarecare ndestulare, se de Iahye, apro-
piindu-se de le Baal Astarte ale vecinilor lor. Nu-
mai catastrofele istorice i sileau se ntoarca din nou la
Iahve. "Iar atunci au strigat Domnul au zis:
<<Am am pe Domnul am slujit Baalilor
Astarteelor; acum din mna
vom sluji!" (1 Samuel, XII, 10).
Evreii se ntorceau Iahve atunci cnd asupra lor se
catastrofele istorice cnd erau de vreo
a Istoriei. Primitivii aminteau de su-
preme n cazul unor catastrofe cosmice. Sensul ntoarcerii
Zeul ceresc este ntr-o foarte
cnd este n joc a
care n timpuri sunt
pentru Zeul suprem. aici, dar numai n apa-
mare paradox: care au nlocuit, la po-
poarele primitive, zeii de erau, precum
Baal Astarte la evrei, ale ale opu-
ale mplinirii vitale, care
att cea - agricul-
tura, animalele - ct cea Aceste
erau puternice. Actualitatea lor se
explica tocmai prin putere, prin rezervele lor vitale
nelimitate, prin fecunditate.
SACRUL PROFANUL 97
Cu toate acestea, adoratorii lor, att primitivii, ct evreii,
aveau sentimentul nici Marile nici zeii agrari nu-i
puteau salva, nu le puteau asigura n momente cu
grele. Zeii puteau doar
s-o mai mult, nu puteau ndeplini aceas-
dect n vremuri "normale"; n chip
ritmurile cosmice, le se dovedeau nepu-
tincioase n a salva Cosmosul ori societatea n-
tr-un moment de la evrei).
Numeroasele care au nlocuit supreme
au acumulat puterile cele mai concrete mai
puterile Tocmai din s-au "speciaJizat"
dar au pierdut puterile mai "subtile", mai "no-
bile", mai "spirituale" ale Zeilor creatori. Descoperind sacra-
litatea omul s-a purtat de propria sa descoperire,
a fost de hierofaniile vitale s-a de sacra-
litatea a nevoilor sale imediate zilnice'.
Perenitatea simbolurilor
Chiar atunci cnd nu mai este
de zeii regiunile siderale, simbolismul uranian, mi-
turile riturile de etc. un loc preponde-
rent n economia sacrului. Ceea ce este "sus", "naltul"
trqnscendentul n orice ansamblu re-
ligios. de cult blocat n mitologii, Cerul
prezent n prin mijlocirea simbolismului. Iar
acest shnbolism ceresc la rndul
un mare de rituri (de de urcare, de
de regalitate etc.), mituri (Arborele cosmic, Muntele cos-
lnic, de care de Cer etc.), le-
gende (zborul magic). Simbolismul "Centrului Lumii", foarte
98 MIRCEA ELIADE
cum am el sim-
bolismului ceresc: comunicarea cu Cerul se face ntr-un
"Centru", iar comunicare este imaginea
a
S-ar putea spune structura Cosmosului
amintirea vie a supreme ca cum zeii ar fi
creat Lumea n fel nct nu nu le
pentru nici o lume nu este vertica-
litate, iar dimensiune trimite la
Eliminat din sacrul ceresc
se activ prin simbolism. Un simbol religios trans-
mite mesajul chiar nu este perceput n ntregime n mod
deoarece simbolul se
integrale, nu doar
Structura simbolismului acvatic
nainte de a vorbi despre se cuvine
religioase ale Apelor 12, din motive: 1
0
Apele
existau nainte de a se ivi cum se n Face-
rea, "ntuneric era deasupra adncului Duhul lui Dumnezeu
se purta pe deasupra Apelor"); 2
0
valorile re-
ligioase ale Apelor, vom putea mai bine structura
simbolului. ar, simbolismul are un rol nsemnat
n a omenirii; simbolurilor, Lumea
devine
Apele suma a lor, fiind
fons et origo, izvorul tuturor de
12 Vezi, pentru tot ceea ce Traite d'histoire des religions,
pp. 168 urm. (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 183 urm.-
n. t.); Images et Symboles, pp. 199 urm. (trad. rom. cit. Alexandra Bel-
des cu, 1994, pp. 187 urm. - n. t.).
SACRUL PROFANUL 99
ele orice orice Una
dintre imaginile exemplare ale este Insula, care
sare" dintr-o din mijlocul valurilor. Pe de parte, itner-
siunea ntoarcerea n prefonnal, revenirea la
modul al Emersiunea gestul
cosmogonic al fonnale, iar imersiunea echiva-
cu o dizolvare a fonnelor. Prin unnare, simbolismul
Apelor att mO,artea, ct Contactul cu
apa ntotdeauna o regenerare: este
de ,,0 iar imersiunea
de Cosmogoniei acvatice i corespund, la
nivel antropologic, hilogeniile, care specia
s-a din Ape. Potopului sau' imersiunii
dice a continente lor (miturile de tip i corespunde,
la nivel uman, "cea de-a doua moarte".a 9mului ("umeze,ala"
leimon-ul Infernului etc.} ori moartea prin botez.
att pe plan cosmologic, ct pe plan antropologic,
imersiunea n Ape nu cu o
ci cu o reintegrare n de o
de o sau de un "om nou", cum
este vorba de un moment cosmic, biologic ori soteriologic.
Din punct de vedere al structurii, "potopul" poate fi comparat
cu "botezul", iar funerar cu stropirea noilor
cu sau cu rituale de
de de fertilitate. \
n toate sistemele religioase, Apele
abolesc fonnele, fiind deo-
purificatoare regeneratoare. Apele
o absorb, propriul mod de a fi,
de a se manifesta nforme. Apele nu pot transcende
virtualului, a gennenilor, a lor. Tot ceea ce este
se dincolo de Ape, desprinzndu-se de ele.
100 MIRCEA ELIADE
Trebuie alniritim aici un lucru anume
sacralitatea Apelor structura cosmogoniilor a apocalip-
selor acvatice nu s-ar putea n ntregime dect prin
simbolismul acvatic, singurul "sisteln" capabil articuleze
toate deosebite ale hierofanii.
13
Aceasta este de fapt legea simbolism: ansamblul
silnbolic diferitele ale hierofaniilor.
"Apele de sensul profund de-
ct n n care structura simbolismului acvatic este

Istoria a botezului
Bisericii n-au pregetat anumite va-
lori universale ale simbolismului acvatic,
le-au noi, legate de a
lui Cristos. Pentru Tertulian (De Baptismo, III -V), apa a fost
prima n care "s-a aflat Duhul care o socotea pe atunci
mai presus de celelalte elemente ... Din dinti
s-a viul, nu este de mirare la botez apele
dau ... Toate felurile de vechii n-
pe care au avut-o de la nceput, iau parte
la taina noastre, o ce numele lui Dumnezeu
a fost rostit deasupra lor. ce acest nume a fost rostit,
Duhul din ceruri, se deasupra apelor
pe care le cu sa, iar acestea, astfel sanctifi-
cate, la rndullor puterea de a Ceea ce putea
13 Cu privire la simbolism, cf. Traite d'histoire des religions, pp. 373
unn., mai ales pp. 382 unn. (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992,
pp. 399 urm., mai ales pp. 406 unn. - n.t.); Mephistopheles et
liAndrogyne, pp. 238-268 (trad. rom. de Alexandra Mefistofel
androginul, Humanitas, 1995, pp. 181-203 - n.t.).
SACRUL PROFANUL 101
vindeca bolile trupului acum sufletul; ceea ce aducea
mntuirea pentru o vreme aduce acum .... I
. "Omul vechi" moare prin imersiune n dnd
unei noi, regenerate. Acest simbolism este minunat re-
dat de Ioan (Homil. in. Joh., xxv, 2), care scrie,
cu privire la a botezului: .';,EI este
moartea nvierea ... Cnd ne
capul n ca ntr-un mormnt, omul vechi este ngropat
cu totul; cnd scoatem capul din se omul cel nou."
date ode Tertulian de Ioan
se potrivesc perfect cu structura simbolismului acvatic'. n
valejrlzarea a Apelor intervin unele' elemente
noi legate de 0'" istorie ", anume Istoria Este vorba
n primul rnd de valorizarea botezului n de cobo-
rre n adncul Apelor pentru lupta cu monstrul marin. 'Ac'eas-
coborre' are un model, cel al lui Cristos n apele Iordanului,
care nsemna o coborre n Apele .
scrie Chiril din Ierusalim, "balaurul Behemot, se
afla n Ape primea Iordanul n Trebuind zdro-
. 1 'r .'
toate capetele balaurului, Isus, cobornd n Ape,
legat pe cel mai puternic, ca noi dobndim puterea de a
, '1
pe scorpioni pe . , .
apoi valorizarea botezului ca repetare a Poto-
puIuL Iustin, Cristos, ca un alt Noe, din
mijlocul Apelor, a ajuns unei rase. Potopul n-
chipuie coborrea n adncurile botezul..
"Potopul este un lucru mplinit de botez ... Tot cum
Noe nfruntase Marea care nimicise olnenirea
cu cel botezat n apa botezului
14 Vezi comentariul pe marginea acestui text n J. Danielou, Bible el
Liturgie (Paris, 1951), pp. 59 urm.
102 MIRCEA ELIADE
ca nfrunte Balaurul ntr-o pe pe moarte,
din care iese 15
n cu rit baptismal, se face adesea o pa-
ntre Cristos Adam, care un loc nsemnat n
teologia Sfntului Pavel. "Prin botez, scrie Tertulian, omul
cu Dumnezeu" (De Eapt., V). Pen-
tru Chiril, "botezul nu doar de
binecuvntarea prin ci un antitypos al Patimilor
lui Cristos". Goliciunea la botez are si ea o semnificatie ri-
, ,
n timp: "vechiul de stri-
este de cel botezat, tot precum
Cristos, cu pe Adam
iar cel botezat se ntoarce la din-
ti, la lui Adam nainte de a fi alungat din rai. ,,0,
scrie Chiril. goi sub privirile tuturor, nu
era Pentru fiecare dintre voi era asemenea pri-
mului Adam, care se afla gol n Rai, se cuprins
de
Cele cteva texte de mai sus ne care era sensul ino- .
pe de o parte, ncercau
ntre cele testamente, iar pe de parte,
Isus cu de Dumne-
zeu poporului lui Israel. Trebuie aceste
noi ale simbolismului baptismal nu vin n con-
cu simbolismul acvatic universal Nimic
nu Noe Potopul au drept corespondent, n nume-
roase cataclismul care a nimicit "omenirea" ("socie-
tatea"), cu unui singur om care va deveni
1 5 J. Danielou, Sacramentum futuri (Paris, 1950), p. 65.
16 J. Danielou, Bible et Liturgie, pp. 61 urm.
17 Vezi alte texte reproduse de 1. Danielou, Bible el Li/urgie, pp. 56
urm.
SACRUL PROFANUL 103
mitic al unei noi omeniri. "Apele sunt un laitmotiv
n paleo-orientale, asiatice oceaniene. "uci-
de" prin orice de aceea
, . . .
este n creatoare. Simbolismul goliciunii
baptismale nu este nici el privilegiul'
Goliciunea integritate 'plenitudine: "Pa-
radisul" lipsa lipsa' "uzurii"
(imagirie TimpuluI). Orice goliciune
lin model afara timpului, o imagine paradiziadf.
'
'adncurilor 'se ntmesc n numeroase
eroH; n' adncuri 'spre a nfrunta
marini, ncercare desigur o mul-'
de variante n istoria religiilor: uneori, dragoni
o imagine a 'sacrului, a abso-
lute; victoria asupra monstrului-paznicechi-
cu' dobndirea nemurifii.
18
Pentru botezul
este o' ceremonie pentru a fost instituit de Cristos,
ceea 'ce nu nu preia' ritualul al n-
(lupta cu monstrul), al al nvierii 'simbolice
omului nou). Nu putelTI afIrma ori
tinismul au "mprumutat" asemenea mituri sau simboluri din
religiile popoarelor veCine, pentru nu era nevoie: iudais-
mul o preistorie o istorie care
cuprindeau toate aceste lucruri. Iudaismul nu avea nevoie
nici "vii" unele simboluri, n ntregul lor.'
Ajungea ca un grup de imagini chiar
n chip din timpurile premozaice. Asemenea
imagini simboluri puteau dobndi, n orice moment, o mare
actualitate
18 Vezi, cu privire la motivele mitico-rituale, Traite d 'histoire des
religions, pp. 182 urm., 247 urme (trad. rom. cit. Mariana Noica,
1992, pp. 199 urm., 270 urme - n.t.).
104 MIRCEA ELIADE
Universalitatea simboluri/ar
Unii ai Bisericii primitive au ncercat stabileas-
n ce simbolurile propuse de
corespondentul n simbolurile care patrimoniul
comun al OJnenirii. Adresndu-se celor care nu cred n n-
vierea Teofil din Antiohia aducea drept argumente
semnele (tehmeria) pe care Dumnezeu le la nde-
mna lor n marile ritmuri cosmice - anotimpurile, zilele
"Nu oare o nviere pentru fructe?"
Pentru Clement din Roma, "ziua noaptea ne nvie-
rea; se duce noaptea, se ziua; se ziua, vine
noaptea" .19
Pentru simbolurile erau de
mesaje; ele sacrul cu ajutorul ritmurilor cosmice. Re-
de nu
ale simbolurilor, ci le o valoare Pentru credin-
aceasta le eclipsa pe celelalte: era singura
care valoriza simbolul, din el o
era nvierea lui Cristos, nu "semnele" care se puteau citi
n Trebuie noua va 10 r iza re
era ntr-un fel de structura simbolismului,
s-ar putea spune chiar simbolul acvatic m-
plinirea sensului profund prin noile valori aduse de

este de o pentru
valabilitatea simbolurilor este de ntrupa-
rea lui Dumnezeu n Timpul istoric. simbolislnul acva-
tic universal n-a fost nici abolit, nici dezarticulat ca urmare
a istorice ale silnbolismului
19 ef. L. Beimaert, "La dimension mythique dans le sacramentalisme
chn!tien" (Eranos-Jahrbuch, XVII, 1949), p. 275.
SACRUL PROFANUL 105
baptismal. Cu alte cuvinte, Istoria nu schimbe
radical structura unui simbolism arhaic, ci doar i me-
reu noi, care nu distrug structura simbolului .
. putem mai bine toate acestea seama
de faptul pentru omul religios, Lumea are ntotdeauna o
o modalitate a sacrului.
Orice fragment cosmic este "transpareIit", propriul .mod
prezentnd o anume a prin
a sacrului. Mai trebuie amintit pentru omul religios,
sacralitatea este o nlanifestare a
cosmice sunt ntr-un fel primordiale,
pentru au loc 'n trecutul religios cel mai al, ome-
nirii, iar nnoirile aduse mai trziu de Istorie n-au izbutit
le
, :
Terra Mater
Un profet indian, Smohalla, tribului wanapum, nu
voia lucreze considernd este un
tai, sfrteci ori zgrii trupul "mamei noas-
tre a tuturor" prin muncile agricole. "mi
ar ogorul? pot eu duce iau un nfig n
snul mamei mele? fac asta, atunci cnd voi fi mort,
n-are mai n pntecele ei. mi sap
scot pietrele? am sfrtec carnea la
os? fac asta, n-am mai pot ntoarce n trupul ei,
ca aceea nasc din nou. mi cosesc iarba
fnul, ca le vnd cum fac albii?
Dar cum oare tai mamei mele
20 James Mooney, "The Ghost-Dance religion and the Sioux Out-
break of 1890" (Annual Report of the Bureau of American Ethnology,
XIV, 2, Washington, 1896, pp. 641-1136), pp. 721, 724.
106 MIRCEA ELIADE
au fost rostite acum mai de o de ani, aceste
cuvinte sunt cu mult mai vechi. pe care o
ascultndu-Ie vine din faptul ele ne ceva, cu o
o spontaneitate pereche, anume imagi-
nea a care se peste
tot, sub forme n variante Este binecunoscuta
Terra Ma,ter sau Tel/us Mater religiile mediteraneene,
care tuturor "Voi cnta se
spune n imnul homeric (1 Uml.) -' -,
cu temelii trainice, care la sn
tot ceea ce ... Tu muritori lor, tot tu le-o
lua ... " n Choeforele (127-128), Eschil la rn-
dullui care toate le
le apoi din nou roditoare". .'
Profetul Smohalla nu ne spune cum anume s-au
oalnenii din Mama Unele mituri americane ne
cum s-au petrecut lucrurile la nceput, in il/o tempore:
primii oalneni au o vreme n pntecele Mamei lor,
n Aici, n adncurile telurice, du-
ceau o pe fiind un soi de embrioni
a nu se Cel spun in-
dienii lenni lenape sau delaware, care n
Pennsylvania. cum miturile lor, cu toate le pre-
din vreme, pe toate lucrurile pe care le au
la Creatorul oamenii aveau mai
o vreme n pntecele Malnei lor telurice, ca
se dezvolta maturiza mai bine. n alte mituri amerin-
diene se despre vremurile de demult, cnd oamenii
din tot cum n zilele noas-
tre stuful. 21
21 Cf. Mythes, reves et mysteres (Gallimard, 1957), pp. 210 unn.
SACRUL PROFANUL 107
oameni este universal
n multe limbi, numele dat omului
cut din Se crede pruncii "vin" din adncurile
din grote, dar din
izvoare ori ruri. se mai
n Europa, sub de legende, sau doar meta-
fore. Fiecare aproape fiecare ori sat are o
sau un izvor care "aduc" copiii: Kinderbrunnen,
Bubenquellen etc. Chiar la europenii din zilele nO,astre se mai
sentimentul al unei mistice
cu nataL Este vorba de a
tohtoniei, care ne fl:lce ne iar acest sen-
timent de sorginte cu mult solidaritatea

este fim moarte n
nutul natal, spre a ne ntoarce n
spre mama ta, se spune n Veda (X, xviii, 10).
"Pe tine, care am te pun n scris
n Atharva Veda (XVIII, IV, 48). "Carnea oasele se n-
din nou n se n timpul ceremoniilor
funerare din China. Apoi, la romani, de pe mor-
minte dovedesc teama ca nu cumva fie
n parte mai ales bucuria de a
s-a ntors n patrie: hic natus hic situs est (CXLIX, V, 5595:
"Aici s-a aici hic situs est patriae (viii,
2885); hic quo natus fuerat optans erat illo reverti (V, 1703:
"Aici unde s-a aici a dorit se
22 Vezi A. Dieterich, Mutter Erde (ed. a III-a, Leipzig-Berlin, 1925);
8. Nyberg, Kind und Erde (Helsinki, 1931); cf. M. Eliade, Traite d'his-
toire des religions, pp. 211 unn. (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992,
pp. 229 unn. - Il. t.).
108 MIRCEA ELIADE
Humi positio:
punerea copilului n
. Mama nu este altceva dect o a Marii
Mame teluri ce, iar a dat
tere la obiceiuri, dintre care putem aminti n pri-
mul rnd pe (humi positio), ritual ntlnit
cam peste tot n lume, din Australia n China, din
Africa n America de Sud. Obiceiul n epoca isto-
la greci la romani, dar nu este nici o exis-
tase cndva, ntr-un trecut mai unele statui ale
(Eileithya, Damia, Auxeia) le n
genunchi, n femeii care pe n textele
demotice egiptene, expresia "a se jos, pe n-
semna a sau 23
" ".
Sensul religios al acestui obicei nu este greu de
sunt versiunile microcosmice ale unui
act exemplar mplinit de mama nu face dect
imite repete acest act primordial al n
pntecele Prin urmare, ea trebuie fie n con-
tact direct cu Marea Genitrix, care s-o n mpli-
. nirea tainei unei dea puteri
.
Obiceiul de a pune pe este mai
se mai n unele din Europa:
ce este copilul este pus pe gol,
apoi ridicat,n de (de terra tol/ere), n semn
de n vechea "muribundul, ca
cutul, sunt pe .. Pentru sau pentru moar-
te, pentru intrarea n familia vie ori n familia
pentru din una din un prag comun,
23 Cf. din Mytlzes, reves et mysteres, pp. 221 unu.
SACRUL PROFANUL 109
natal. .. Cnd un ori un muribund este
pus pe acesta trebuie ori
moartea este trebuie luate ca fapte recunos-
cute .. Ritul punerii pe ideea unei
ntre idee
sentimentului de autohtonie, cel mai puternic dintre
toate pe care le putem constata la nceputurile istoriei chi-
neze; ideea unei strnse dintre o locuitorii
este o att de adnc nct n
religioase n dreptul public".24
Tot cum copilul este pus pe
tere,' pentru 'ca lui


asigure,o copiii oamenii maturi, cnd sunt
bolnavi,' sunt pe uneod Ritul
cu o ngroparea
sau are valoare ca cufun-
darea n botezul. Bolriavul este reg'enerat, se
o La fel se pentru iertarea unui sau
pentru vindecarea un'ei boli a (aceasta din pre-
zentnd pentru colectivitate un pericol la fel de mare ca
crima ori boala este pus ntr-un butoi
sau ntr-o n iar cnd iese, se spune
"s-a a doua din pntecele mamei sale". De
aici vine pot fi mntuite
de neodihna sunt ngropate de vii se
boabe pe care le care se strnge re-
colta astfel "
I
24 Marcel Granet, Le depat de l'enfant sur le sol n Revue Archeo-
logique, 1922; Etudes sociologiques sur la Chine, Paris, 1953,
pp. 159-202), pp. 192 unn., 197 urm.
2S A. Dieterich, Mutter Erde, pp. 28 unn.; B. Nyberg, Kind und
Erde, p. 150.
110 MIRCEA ELIADE
cuprinde o' moarte o nviere La nu-
meroase popoare primitive, neofitul este "ucis" n chip
simbolic, ntr-o acoperit cu crengi frun-
ze. Cnd iese din mormnt, este socotit un om nou, pentru
a fost pentru a doua oara, chiar de Mama

Femeia, P fecunditatea
Femeia este n chip mistic de
mislirea, apare ca o varianta, la scara a telu-
rice. Toate religioase legate de fecunditate
au o Sacralitatea femeii depinde
de sanctitatea Fecunditatea feminina are un mo-
del cosmic; Terra Mater, universala Genitrix.
n unele religii, este socotit a fi n stare
singur, ajutorul unui partener. Urmele
acestor idei arhaice se n miturile partenogenezei
mediteraneene. Hesiod, Gai"a l-a
pe Uranus, "o aselnenea ei, putnd s-o aco-
pere n ntregime" (Teogonia, urm.). alte din
mitologia au ajutorul zeilor. Antonomia
fecunditatea a dobndesc
dar o expresie mitica. Acestor mitice le corespund
legate de fecunditatea a femeii de pu-
terile ei magico-religioase oculte, a asupra
plantelor este Fenomenul social cultu-
ral cunoscut sub numele de "matriarhat" este legat de desco-
perirea culturii plantelor comestibile de femeie. Femeia
a fost prilna care a cultivat plantele alimentare, devenind n
chip firesc ogoarelor a recoltelor. Puterile magico-
SACRUL PROFANUL 111
religioase prin unnare, a femeii au
un model cosmic:
"
In alte religii, sau, cel
ei sunt rezultatul unei hierogamii ntre Zeul-Cer
Acest mit cosmogonic- este destul de
fiind ntlnit cu n Oceania, din Indonezia n
Micronezia, n Asia, n Africa n cele Americi.
26
cum am putut constata, mitul cosmogonic este mitul
exemplar prin slujind drept model pentru com-
portamentele oamenilor. dintre oameni este soco-
o a hierogamiei cosmice. "Eu sunt Cerul;
spune n Brhadara1Jyaka (VI, II, 20), iar tu
"
In Atharva Veda (XIV, II, 71),
sunt asimilati Cerului si Didonei cu
, ,
Enea are loc n' timpul unei puternice IV,
165 unn.); unirea lor este asemenea unirii elementelor;
Cerul pe ploaia bine-
"
de rod. In Grecia, riturile matrimoniale
unnau pilda lui Zeus care se unea n cu' Hera (Pausanias,
II, XXXVI, 2). Cum este firesc, mitul divin este modelul
exemplar al unirii dintre oameni. Trebuie mai subliniem
structura a ritualului conjugal a comportamen-
tului sexual al oamenilor. Pentru omul nereligios al socie':'
moderne, dilnensiune n timp
a unirii conjugale este greu de perceput. Nu trebuie
pentru omul religios al arhaice,
Lumea este de mesaje, care par uneori
les, pot fi descifrate cu ajutorul miturilor. cum
"
26 ef. Traite d'histoire des religions, pp. 212 unn. (trad. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 230 unn. - n.t.). foarte mitul
hierogamiei cosmice nu este universal nu este atestat n culturile foarte
vechi (australiene, din de foc, arctice etc.).
112 MIRCEA ELIADE
vom vedea, n totalitatea sa poate fi omo-
cosmice, prin unnare deoarece Cos-
mosul este a zeilor.
Orgia recoltelor are ea un model di-
vin: hierogamia Zeului fecundator cu Fer-
tilitatea este cu ajutorul freneziilor genezice.
Dintr-un anumit punct de vedere, orgia de nedife-
de dinaintea se de ce unele ce-
remoniale prilejuite de Anul Nou cuprind ritualuri orgiastice:
"amestecul" social, libertinajul satumaliile
ntoarcerea la starea amorra care a precedat Facerea Lumii.
Atunci cnd este vorba de o la nivelul vege-
tale, scenariul cosmologico-ritual se pentru noua
cu o Ideea de rennoire
- pe care am ntlnit-o n ritualurile de Anul Nou, unde
rennoirea Timpului regenerarea
Lumii - se n ritualuri le orgiastice agrare. aici,
orgia este o ntoarcere la Noaptea la prefonnal, la
"Ape", cu scopul de a asigura regenerarea a
prin unnare, fertilitatea recoltelor.
Simbolismul Arborelui cosmic
cultele
Miturile riturile legate de deci,
n primul rnd, ideile de fecunditate de care sunt
de pentru numeroasele aspecte ale fer-
universale de fapt taina a
Iar, pentru omul religios, este taina cea
27 Cf. Traite d'histoire des religiol1s, pp. 306 unn. (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 291 unn. - n.t.).
SACRUL PROFANUL 113
mai mare a Lumii. "vine" de undeva, acest "unde-
va" nu se n lume, apoi "se duce" n parte,
dincolo de lume, prelungindu-se n chip misterios ntr-un
loc necunoscut, unde cei vii nu pot
nu este ca o trecere prin Timp, n-
tre "neanturi", ci este de o
se ntr-o Se cunosc destul de
lucruri cu privire la cele etape extraterestre ale
omului, dar oricum se ele Pentru omul religios,
moartea nu ci este doar o mo-
dalitate a
Toate aceste lucruri sunt de altfel cuprinse n ritmurile
cosmice, ne doar ceea ce "spune"
Cosmosul prin numeroasele sale moduri de a fi ca pu-
tem taina Cosmosul este un
organism viu, care se periodic, iar taina apari-
este de rennoirea a Cosmosului.
se de ce Cosmosul a fost nchipuit sub forma
unui arbore modul de a fi al Cosmosului, n primul
rnd capacitatea sa de a se regenera la sunt redate
simbolic de viata arborelui.
,
Trebuie spus nu este vorba doar de o transpunere
de imagini de la la
Arborele, ca "obiect natural", nu putea sugera totalitatea
cosmice: la nivelul profane, modul de
a fi nu cuprinde modul de a fi al Cosmosului, n com-
plexitatea sa. La nivelul profane,
nu cuprinde dect un de de Doar
viziunea asupra ne n
ritmurile alte n primul rnd ideile
de regenerare, de de de nemu-
rire; ideea a absolute este
simbolic printre attea alte imagini, sub forma unui "fruct
114 MIRCEA ELIADE
miraculos" care i poate face pe oameni nemuritori,
tori atotputemici, asemenea zeilor.
Arborele a fost ales pentru a simboliza nu numai Cos-
mosul, ci nemurirea, Pe ln-
Arborii cosmici, ca Y ggdrasil din mitologia
istoria religiilor cuprinde Arbori ai (de n Me-
sopotamia), ai Nemuririi (Asia, Vechiul Testament), ai n-
(Vechiul Testament), ai (Mesopotamia,
India, Iran) etc.
28
Cu alte cuvinte, arborele poate exprima
tot ceea ce omul religios real sacru prin exce-
tot ceea ce el le-a fost dat zeilor de la nceput
ceea ce nu le este dat dect arareori alese, eroi
sau semizei. Miturile privitoare la nemuririi ori a
vorbesc, despre un arbore cu fructe
de aur sau cu frunze fermecate, care "ntr-un n-
(n realitate, n lumea de dincolo) care este
de (grifoni, balauri, Ca culege fructele,
trebuie monstrul-paznic ucizi:
trebuie printr-o ncercare de tip eroic,
tignd "prin aproape
a a a atot-
putemiciei.
Arborele cosmic, Arborele nemuririi sau al
cum nu se poate mai limpede religi-
oase ale Cu alte cuvinte, arborele sacru sau plantele
sacre o care nu este n feluritele
specii vegetale concrete. cum am putut vedea, structurile
cele mai profunde ale Lumii sunt de sacralitate.
Cosmosul nu se ca un "cifru" dect dintr-o pers-
Doar omul religios n ritrnurile
28 Cf. Traite d'histoire des religions, pp. 239 unn. (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 251 unn. - n.t.).
SACRUL PROFANUL 115
. taina a cea a rennoirii, a
a nelnuririi. S-ar putea spune arborii toate plan-
tele socotite sacre (de arbustul ashvatha, n India)
acest statut privilegiat faptului arhe-
tipul, imaginea a Pe de parte, faptul
o se valorii sale
religioase. unii autori, toate plantele cultivate n zilele
noastre. au fost socotite la nceput plante sacre.
29
Cultele nu depind de o "na-
de de de trezirea
a rennoirii (a
a re-nceputului) Lumii valorizarea pri-
ca renviere a Naturii. Pe taina periodice
a Cosmosului se a
verii. De altfel, n cultele semnul prevestitor al
tainei cosmice este mai important dect fenomenul natural
al al n cadrul unui cere-
lnonial, grupuri de tineri trec pe la casele din sat, n,
o un buchet de flori, o

Este
semnul iminentei renvieri a vegetale, care taina
s-a mplinit este aproape. Aceste rituri au
loc n cea mai mare parte nainte de ivirea ca "fe-
nomen natural".
Desacralizarea Naturii
.. cum' am Natura nu este pentru omul religios
exclusiv unei Naturi radical desacra-
29 A.G. Haudricourt L. Hedin, L 'Homme et les plantes cultivees
(Paris, 1946), p. 90.
30 Cf. Traite d'histoire des religions, pp. 272 unn. (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 287 unn. - n. 1.).
116 MIRCEA ELIADE
lizate este o descoperire fiind doar unei
a moderne, n primul rnd oamenilor
de Pentru Natura mai are un "farmec",
un "mister", o n care se pot urmele vechilor
valori religioase. Nici un om modem, orict de nereligios
ar fi, nu la vraja Naturii, nu este vorba
doar de valorile ei estetice, sportive sau igienice, ci de un
sentiment greu de definit, n care se
unnele unei religioase degradate.
Un exemplu concret ne va ajuta
rile degradarea valorilor religioase ale Naturii. Ne-am oprit
asupra unui exemplu din China din motive, mai nti
pentru aici, ca n Occident, desacralizarea Naturii este
opera unei aceea a lor, apoi pentru
n China, ca peste tot n Extremul Orient, procesul de desa-
cralizare nu este dus la "Contemplarea
a Naturii mai chiar pentru
cei mai un prestigiu religios.
cum se ncepnd din secolul al XVII-lea, ame-
najarea cu bazine a devenit o pentru
chinezi.
31
n mijlocul bazinelor umplute cu se puneau
pietre, arbori pitici, flori uneori chiar case, pagode, poduri
chipuri n pietrele erau numite
n n sau artificiali", n sinoana-
Chiar aceste nume trimit la o
Muntele, cum anl este un simbol al Universului.
n devenite obiecte de
pentru au o istorie foarte veche chiar o preistorie
care un profund sentiment religios al lumii. Exis-
31 Pentru tot ceea ce cf. Rolf Stein, Jardins en miniature
d'Extreme-Orient n Bulletin de 1 'Ecolejranr;aise d'Extreme-Orient, 42,
1943, pp. 26 urm. passim.
SACRUL PROFANUL 117
mai nainte bazine cu care ntruchipau
Marea, iar capacul sugera Muntele. Structura cosmi-
a acestor lucruri este Elementul mistic era
el prezent, pentru Muntele n mijlocul sim-
boliza Insulele un fel de Paradis n care
Nemuritorii Era, deci, o lume aparte, o lume la
pe care o aduceai la tine ca te
din puterile ei mistice concentrate prin me-
armonia cu Lumea. Muntele avea mai multe
iar folclorul pe tema a jucat un rol de n
construirea de n sunt
tainice, ale Nemuritorilor loc de Ele
o lume de aceea se greu
(simbolismul strmte", asupra vom
reveni n capitolul ce
acest complex -. - arbore, munte, -, care
jucase un rol att de nsemnat n taoism, nu dect
continue dezvolte o idee mai veche,
anume aceea a locului complet - care cuprin-
dea un munte o - retras. Loc pentru
era o lume n un Paradis, izvor
de fericire loc de Nemurire. Peisajul cuprin-
znd un munte o nu era altceva dect "locul sfnt"
din timpuri cnd fetele din China se
ntlneau ca cnte cntece rituale ia par-
te la ale dragostei. Valori succesive ale aces-
tui "loc sfnt" primordial sunt lesne de ghicit. n timpuri
acest loc era un privilegiat, o lume nchi-
unde fetele se ntlneau periodic
pentru a se din tainele ale
cosmice. au preluat ar-
- muntele apa - au (munte,
arbore), dar au redus-o la scara cea mai nchi-
118 MIRCEA ELIADE
puind un univers paradiziac n de puteri
mistice, pentru era departe de lumea n preajma
se ca mediteze.
Sanctitatea lumii nchise este de bazinele cu
capac, simboliznd Insulele Preaferi-
Acest complex mai slujea pentru precum
n nainte ca din ele o
n secolul al XVII-lea, le transforme n "obiecte
de
Se cuvine lumea nu este de-
n ntregime, deoarece, n Extremul Orient, ceea
ce se mai chiar pentru
o dimensiune Exemplul n mi-
ne cum anume prin ce mijloace are loc
desacralizarea lumii. ne cum a evoluat o
asemenea ntr-o societate putem
de ce cosmice s-a diluat, s-a
schimbat, devenind o nimic mai mult,
cum ar fi arta pentnl
Alte hierofanii cosmice
Din motive de nu am abordat dect cteva aspecte
ale Naturii, la o parte un mare de
hierofanii cosmice. N-am pomenit, de despre simbo-
lurile cultele solare sau lunare, nici despre
a pietrelor sau despre rolul religios al anitnalelor.
Fiecare dintre aceste categorii de hierofanii cosmice
luie o aparte a naturii, sau mai bine zis
o modalitate a sacrului ntr-un mod specific de
n Cosmos. Este suficient diferitele va-
,
lori religioase recunoscute ale pietrelor ca ceea
SACRUL PROFANUL 119
ce pietrele, ca hierofanii, le pot oamenilor, pu-
terea, Hierofania pietrei este prin ex-
o ontofanie: nainte de orice, piatra .
mereu ea nu se omul prin
ceea ce are ea ireductibil absolut, astfel, prin
analogie, ireductibilitatea absolutul Perceput prin
intermediul unei religioase, modul specific de
a pietrei i omului ce o
dincolo de Timp, de devenire.
32
...
De asemenea, o a numeroaselor
religioase ale Lunii ne ce au citit oamenii n ritmurile
lunare. fazelor Lunii,
"renvierea"; oamenii au propriul
lor mod de a fi n Cosmos lor de a
de a simbolismului lunar, omul religios a
ajuns ntre ansambluri de fapte n apa-
nici o cuprinzndu-Ie la n-
tr-un singur "sistem". Primele mari sinteze antropocosmice
ale prilnitivilor s-ar putea religioase a rit-
nlurilor lunare. Simbolismul lunar a dus la punerea n le-
a unor fapte eterogene, precum devenirea,
renvierea; Apele, plantele, femeia, fecunditatea,
nemurirea; ntunericul cosmic, dinaintea
dincolo de moarte, de o de tip lu-
nar ("lumina din simbolul "firului Vie..;
"
destinul, temporalitatea, moartea etc. In general, ideile
de ciclu, dualitate, polaritate, conflict, dar de re-
conciliere a contrariilor, de coincidentia oppositorum, au fost
fie descoperite, fie precizate cu ajutorul simbolismului lu-
nar. Se poate vorbi de o a Lunii", n sensul unui
32 Cu privire la sacralitatea pietrelor, cf. Traite d'lzistoire des religions,
pp. 191-210 (trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 207-237 - n. t.).
120 MIRCEA ELIADE
sistem coerent de privitoare la modul de a fi
specific al celor vii, a tot ceea ce, n Cosmos, la
la devenire, la "moarte"
la "renviere". Nu trebuie uitat Luna i omului
religios nu numai Moartea este strns de ci
Moartea nu este ci este ntotdeauna
de o

Luna religios devenirea l mpa-
pe om cu Moartea. Dimpotriva, Soarele un alt
mod de el nu ia parte la devenire fiind tot timpul
n ramne neschimbat, fonna sa este mereu
Hierofaniile solare exprima valorile religioase ale
autonomiei puterii, ale se
explica faptul n unele culturi un proces
de solarizare a supreme. Cum am vazut, zeii
tind dispara din actualitatea religioasa, dar structura
prestigiul lor se mai uneori la zeii solari, mai ales
n cu grad nalt de elaborare, care au jucat un
rol istoric important (Egipt, Orientul elenistic, Mexic).
Multe mitologii eroice au o solara. Eroul este
asimilat Soarelui: ca el, cu ntunericul, coboara n
iese nvingator. ntunericul nu mai este
unul din modurile de a fi ale ca n mitologiile lu-
nare, ci tot ceea ce Zeul nu este, Ad-
versarul prin ntunericul nu mai este valorizat ca
o etapa necesara a cosmice; vazut prin prisma religiei
solare, el se opune fonnelor Epifaniile
luminoase ale zeilor solari devin, n unele culturi, semne ale
n cele din unna, Soarele va fi asimilat inteli-
ntr-o asemenea nct teologiile solare sin-
33 Vezi TraiM d'histoire des religions, pp. 142-167 (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 155-182 - n.t.).
SACRUL PROFANUL 121
cretiste de la sfrsitul devin filozofii rationaliste:
, , .
Soarele este proclamat Lumii, iar Macrob iden-
n Soare pe zeii lumii greco-orientale, de la Apollo
Jupiter ..Ia Osiris, Horus Adonis (Saturnalii, I, cap.
XVII-XXIII). In tratatul Iulian Despre Soarele
Rege, precum n Imn Soarelui, al lui Proclus, hierofaniile
solare sunt treptat nlocuite de idei, iar religiozitatea dispare
aproape cu totul n urma acestui lung proces de
lizare.
34
Desacralizarea hierofaniilor solare se printre mul-
te alte procese n urma ntregul Cosmos
este n cele din golit de religios. Cum
am mai secularizarea a Naturii nu este
un fapt mplinit dect pentru un restrns de modemi,
anume aceia care sunt de orice sentiment religios.
a adus radicale profunde n valori-
zarea a Cosmosului a pe care nu le-a
respins. n ntregul mai poate fi
ca a o de un scriitor
tin, Leon Bloy, care scrie printre altele: "Fie se
n oameni, n animale ori n plante, este tot iar
cnd clipa, punctul acela numit moarte, Isus
se tot de bine de copac, ct de o
35
34 Vezi, n Trai/e d'histoire des religions, pp. 117-141
(trad. rom. cit. Mariana Noica, 1992, pp. 127-154 - n.t.).
35 Le Mendiant ingrat, II, p. 196.
CAPITOLUL IV
SI
, ,

,
spre Lume
Scopul ultiln al istoricului religiilor este -
ajute pe - comportamentul omului
religios (homo religiosus) universul mental, ceea ce
nu este deloc Pentru lumea religia ca
de Weltanschauung se cu n
cel mai bun caz, intelectualul occidental ajunge
cu oarecare efort, viziunea a clasice
chiar cu unele mari religii orientale, cum ar fi hinduismul,
confucianismul ori budismul. de
orizontul religios nu-l poate duce prea departe; cu
Grecia, India sau China, intelectualul occidental nu poate
sfera religii.lor complexe elaborate, care dispun de
o unei din
familiarizarea cu unele mitologii
teologii orientale sau ale lumii clasice nu sunt suficiente pen-
tru a n universul mental al lui homo
religiosus. Mitologiile teologiile pecetea ndelun-
gatei munci a care le-au ntors pe toate
chiar nu sunt "religii ale (ca iudaismul, zo-
roastrismul, islamismul), au sacre
(India, China) ori au fost cel de autori de
prestigiu (ca de Homer, n Grecia).
SACRUL PROFANUL 123
o mai poate fi prin
folclorului popoarelor europene; obi-
ceiurile, atitudinea acestor popoare n a
urme ale religioase" arhaice. Studi-
erea rurale europene ne poate ajuta
lumea a agricultorilor n epoca n nu-
meroase cazuri, obiceiurile europeni
oglindesc un nivel de mai vechi dect cel atestat de
mitologia Greciei clasice.
1
Este aceste
rurale din Europa au fost n cea mai mare parte
acum mai bine de o mie de ani. Ele au integreze
n o mare parte din
datnd din cele mai vechi timpuri. Ceea ce nu
nicidecum din Europa nu sunt Trebuie spus
religiozitatea lor nu se reduce' la formele istorice
ale ci o din care
aproape cu
nilor. Se poate vorbi de un primordial, anistoric:
agricultorii europeni au integrat n noua lor
religia din vremuri preistorice. '
, ,
Pentru un istoric al religiilor care
totalitatea situatiilor existentiale ale lui homo
, "
religiosus, problema este mai Dincolo de ogoare
se ntinde o lume, lumea cu
a nomazi, a a aflate
n stadiul de' animale mici si al culesului. Ca
,
putem n universul mental al lui homo religiosus,
trebuie seama n primul rnd de cei ce
aceste primitive al comportament religios ni
se pare excentric, nu de-a dreptul aberant, dar
1 Ceea ce de lui Leopold Schmidt, Gestalt-
heiligkeit im Arbeitsmythos (Viena, 1952).
124 MIRCEA ELIADE
oricum greu de Un univers mental nu poate
fi dect te situezi n centrul lui, ca
ajunge, de acolo, la toate valorile pe care le
O n perspectiva omului religio.s
arhaice, putem constata Lumea pentru
a fost de zei, a Lumii "spune"
ceva, LUlnea nu este nici nici nu este ceva
inert, sens scop. Pentru omul religios, Cosmosul
iar Cosmosului este o
a sale, deoarece a fost creat de zei, iar zeii se
oamenilor prin intermediul cosmice.
ncepnd cu un anumit stadiu de omul se soco-
un microcosmos, parte a zeilor sau, cu
alte cuvinte, n el pe care o recu-
n Cosmos. sa este prin urmare
cosmice care, ca lucrare devine imaginea
a umane. cum am este va-
ca o hierogamie ntre Cer Omologarea
este mult mai la agricultori.
Femeia este gliei, semen virile,
iar muncile clnpului, unirea "Femeia. aceasta a
venit precum un ogor viu; ntr-nsa
scris n Atharva Veda (XIV, II, 14). "Femeile voas-
tre sunt pentru voi precum ogoarele" (Coran, II, 225). O
se "Sunt ca un ogor pe care nu
nhnic!" ntr-un cnt din secolul al XII-lea, Fecioara Maria
este ca terra non arabilis quae fructum parturiit.
Vom ncerca a celui pen-
tru care toate sunt nu doar idei ci
Este limpede lui are o dimensiune n plus, ne-
fiind doar ci pentru are o struc-
Am putea-o numi
pentru nu este strict la modul de a fi al omului
SACRUL PROFANUL 125
de altfel, primitivul propriul model de ur-
mat pe un plan transuman de mituri). lui
homo religiosus, mai ales a celui primitiv, este
spre Lume; n timpul omul religios nu este
singur, pentru n el o parte a Lumii. Nu se poate
spune cum afirma Hegel, omul primitiv este "n-
gropat n nu s-a ca fiind deosebit
de ca sine. Hindusul spu-
nnd ea este iar el Cerul, este n timp
pe deplin de umanitatea sa, de cea a
austro-asiatic care nume, lak, falusului
sapei, asemuind cu semen virile, ca cul-
tivatori, foarte bine sapa este o pe care
singur lucrnd ogorul, face o
care presupune un oarecare de tehnice. Cu
alte cuvinte, simbolismul cosmic o valoare unui
obiect sau unei ca prin aceasta le
yalorile proprii nemijlocite. O spre
Lume nu este o n
"Deschiderea" spre Lume i omului religios se
n timp, Lunlea, iar
este pentru el pentru este "religi-
pentru se la
Sanctificarea
Exemplul de mai sus ne n ce perspec-
se omul arhaice, pentru care poate
fi n ntregime Se poate ajunge la sanctificare
prin numeroase mijloace, dar rezultatul este aproape ntot-
deauna este pe planuri,
du-se ca participnd n timp la o
126 MIRCEA ELIADE
cea a. Cosmosului sau a zeilor. Putem pre-
supune ntr-un trecut foarte toate organele
toate fiziologice ale omului, toate gesturile sale
aveau o Acest lucru este de la sine
pentru toate comportamentele umane au fost inau-
gurate de Zei sau de Eroii civilizatori in il/o tempore:
nu numai au ntemeiat numeroasele lnunci feluri de a
se de a face dragoste, de a se exprima, dar chiar ges-
turi n nensemnate. n miturile australienilor ka-
radjeri, cei doi Eroi civilizatori s-au ntr-o
pentru a urina, iar karadjeri chiar
n zilele noastre acest gest exemplar.
2
Este de prisos spu-
nem la nivelul profane a nu nimic
Pentru omul areligios, toate vitale,
att sexualitatea, ct munca jocul au fost
desacralizate; Cu alte cuvinte, toate aceste acte fiziologice
sunt lipsite de deci de o dimensiune
cu
Dincolo de pe care o do-
bndesc actele fiziologice ca a modelelor divine, or-
ganele lor au fost valorizate religios prin asimilare
cu unele regiuni sau fenomene cosmice. Am ntlnit exem-
plul clasic al femeii asimilate gliei cel
al actului sexual asimilat hierogamiei
natului. om-Univers sunt mult mai nume-
roase. Unele par de stabilit, ca de cea dintre ochi
Soare, sau dintre cei doi ochi Soare sau dintre
calota Luna sau dintre vnt,
oase pietre, etc.
2 ef. Ralph Piddington, Karadjeri Initia/ion n Ocean ia, III, 1932-1933,
pp.46-87.
SACRUL PROFANUL 127
Istoricul religiilor alte care im-
un simbolism mai elaborat 'un ntreg sistem de co-
microcosmice macrocosmice, ca de
asimilarea pntecelui sau a uterului cu a intestine-
lor cu labirinturi le, a cu pnzei, a venelor
arterelor cu Soarele Luna, a coloanei vertebrale cu Axis
mundi etc. Nu toate aceste ntre trupul omenesc
macrocosmos sunt atestate la primitivi. Unele sisteme de
om-Univers nu au fost definitivate dect n
culturile mari (India, China, Orientul Apropiat antic, Ame-
rica Punctul lor de plecare este reprezen-
tat de culturile arhaice. Se ntlnesc la primitivi sisteme de
omologie de o complexitate
care dovedesc o putere de cum este,
de cazul dogonilor din vechea

antropocosmice ne n n
care "ascund" diverse Spuneam omul
religios ntr-o}ume pe de parte,
sa este spre Lume, ceea ce
omul religios este accesibil unui de
religioase pe care le-am putea numi "cosmice". Asemenea
sunt ntotdeauna religioase, deoarece Lumea este
Ca le putem trebuie seama de
faptul principalele fiziologice pot deveni ceremonii.
Se ritualuri, iar hrana este n
de diferitele religii sau culturi: alimentele sunt socotite fie
sacre, fie un dar al zeilor, fie o zeilor trupului
(cum este cazul n India, de exemplu). este
ea prin urmare, att fenomenelor
3 Vezi Marcel Griaule, Dieu d 'Eau. Entretiens avec Ogotemmeli
(paris, 1948).
128 MIRCEA ELIADE
cosmice (ploaie, ct actelor divine (hierogamie
Uneori, este pe trei planuri:
individual, social cosmic. La indienii omaha, de satul
este n numite Cerul
nu se pot face dect ntre cele exo-
game fiecare acel hieros gamos primordial,
unirea Cerului cu

Aceste antropocosmice, mai ales sacramen-
talizarea a fiziologice, ntreaga
vitalitate chiar n religiile foarte evoluate. Ne vom opri la un
singur exemplu: unirea ca ritual, care a ajuns la un
nivel de prestigiu considerabil n tantrismul indian. India ne
n chip cum un act fiziologic poate fi
transformat n ritual cum act, o pe-
rioada poate fi valorizat ca Stri-
din "Eu sunt Cerul,
iar tu vine preschimbarea sale n
altar al jertfei vedice (VI, IV, 3). n cele din femeia
n religia Prakrti (Natura) Sakti,
n vreme ce se cu Siva,
Spiritul pur, senin. Unirea (maithuna)
este nainte de toate o integrare a celor principii, Na-
tura Energia Spiritul. ce spune un text tantric:
unire este aceea dintre
Sakti Spirit (tltman); celelalte nu sunt dect raporturi car-
nale cu femeile" (Kultlrnava Tantra, V, 111-112). Nu mai
este vorba de un act fiziologic, ci de un rit mistic: partenerii
nu mai sunt ci liberi precum
zeii. Textele tantrice mereu este vorba de o
transfigurare a camale. "Prin acte care-i
4 Vezi Wemer Miiller, Die blaue Hiitte (Wiesbaden, 1954), pp. 115
unu.
SACRUL PROFANUL 129
trimit pe unii oameni n Infern, unde sunt
vrenle de milioane de ani, yoginul mntuirea
Brhadtirar;yaka (V, XIV, 8) deja:
"Cel Care acest lucru, oricare ar fi sale, este cu-
rat, nu va va fi nemuritor." Altfel spus,
"cel ce are o cu totul de cea a profa-
nului, ceea ce orice poate fi
pe un alt plan, transuman.
Exemplul indian ne la ce rafinament "mistic" poa-
te ajunge sacramentalizarea organelor a fiziologice,
pe care o la toate nivelurile arhaice de
Trebuie valorizarea ca mijloc de
participare la sacru (n cazul Indiei de dobndire a su-
a absolute) nu este de
Tantrismul a prilejuit chiar n India ceremonii aberante
josnice. n alte locuri, n lumea sexualitatea
a fost de orgii. Exelnplul de mai sus to-
o valoare pentru ne o
care nu mai este ntr-o societate ex-
unei sexuale sanctificate.
, .

Am omul religios ntr-un Cosmos "des-
chis" el este "deschis" spre Lume, ceea ce n-
a) se n comunicare cu zeii; b)
la Lumii. Am putut constata, analiznd structura
sacru, omul religios nu poate dect ntr-o
lume pentru se afle ntr-un "Centru",
5 Vezi textele respective n M. Eliade, Le Yoga. lmmortalite et Liberte
(paris, 1954), pp. 264, 395 (trad. rom. de Walter Fotescu: Yoga. Nemurire
libertate, Humanitas, 1993, pp. 224-225, 340 - n.t.).
130 MIRCEA ELIADE
unde i se posibilitatea comunice cu zeii. sa
este un microcosmos, cum este de altfel corpul lui. Omo-
logarea apare destul de timpuriu. Se cu-
vine ne oprim asupra acestui exemplu, care ne CUlTI
pot fi re interpretate valorile arhaice n religiile
chiar filozofiile de mai trziu.
Gndirea a folosit din plin omologa-
rea OITIeneSC, este de
de ce: corpul, ca CoslTIosul, este n
o "stare", un sistem de asumat. Coloana ver-
este Stlpului cosmic (skambha) sau Mun-
telui Meru, este vntului, buricul sau
inima "Centrului Lumii" mai departe. Omologarea se
face I ntre corpul omenesc ritualul luat n ansam-
blu: locul jertfei, ustensilele gesturile sacrificiale sunt
asimilate diferitelor organe fiziologice. Corpul ome-
nesc, omologat din punct de vedere ritual Cosmosului sau
altarului vedic (care este o imago mundi), este asimilat
casei. Un text hathayoga despre corp ca despre "o
cu un stlp (Goraksha Shataka, 14). I
Cu alte cuvinte, n mod starea
i este ntr-un fel predestinat, omul se "cos-
reproduce la sistemul de con-
reciproce de ritmuri ce
o "lume", proprie univers. Omologarea se face
n sens invers, pentru templul sau casa sunt ele asemuite
unui corp omenesc. "Ochiul" domului este un termen frec-
vent n numeroase arhitecturale.
6
Trebuie amintim
fiecare dintre aceste imagini echivalente - COSlTIOS,
corp omenesc - are sau poate dobndi o "deschidere"
6 Cf. Ananda K. Coomaraswamy, Symbolism ofthe Dome n Indian
Historical Quarterly, XIV, 1938, pp. 1-56, pp. 34 urme
SACRUL PROFANUL 131
pe unde se poate trece n lume. Deschi-
din partea de sus a unui turn indian printre
nume, pe cel de brahmarandhra, termen care desem-
din capului care un
rol capital n tehnicile yoghino-tantrice; tot pe aici ia'zbo-
rul sufletul n clipa amintim obiceiul de a sparge
craniul yoghinilor pentru a nlesni plecarea sufletului.
7
Obiceiului indian i corespund foarte
dite n Europa' n Asia; care sufletul mortului iese
prin horn de fum) sau prin mai precis prin
acea parte a care se deasupra "unghiului
sacru".8 n caz de agonie una sau mai multe scn-
duri din sunt sau chiar nlpte. Semni-
acestui obicei este limpede: sufletul se va desprinde
mai de trup imagine a corpului-Cos-
mos care este casa e n partea de sus. Este de la sine
toate aceste sunt inaccesibile omului
areligios, nu doar pentru moartea a fost pentru el desacrali-
ci pentru el nu mai ntr-un Cosmos pro-
priu-zis mai seama faptul de,a avea un "corp"
de a se instala ntr-o cu asumarea unei
n Cosmos, cum vom ve.dea n. cele ce
,[
. Se cuvine subliniem omologarea cu
deosebire asimilarea cu sau cupola s-au
n vocabularul mistic indian. fun-
7 M. Eliade, Le Yoga, p. 400 (trad. rom. cit. Walter Fotescu, 1993,
p. 354 - n.t.).; vezi A. K. Coomaraswamy, Symbolism ofthe Dome,
p. 53, n. 60.' . ,
8 de sanctificat care corespunde, n unele tipuri de
eurasiatice, stlpului central prin urmare, rolul de "Cen-
tru al Lumii". Vezi C. Die heilige Hinterecke im Hauskult der
Volker Nordosteuropas und Nordasiens (Helsinki, 1949).
132 MIRCEA ELIADE
umane, este prin
imagini: spargerea zborul n
Textele budiste vorbesc despre care iau zborul n
palatului", care, "dorind zboa-
re, sparg casei se n etc.
9
Aceste
imagini pot fi interpretate n feluri: pe planul experien-
mistice, este vorba de un "extaz", de zborul sufle-
tului prin brahmarandhra; pe plan metafizic, este vorba de
abolirea lumii Cele ale "zbo-
rului" ruptura de nivel ontologic
trecerea de la un mod de a fi la altul sau, mai exact, trecerea
de la la un mod de a fi
de libertate.
n cea mai mare parte a religiilor arhaice, "zborul" n-
accesul la un mod de a fi suprauman (Zeu, lnagi-
cian, "spirit"), n libertatea
de deci dobndirea de "spirit". n gndi-
rea arhatul care "sparge casei" ia
zborul n cu ajutorul acestei imagini,
a trecut dincolo de Cosmos a ajuns la un mod de a fi para-
doxal, cu de conceput, cel al absolute (ori-
cum s-ar numi: nirvli1J.a, asamskrta, samlidhi, sahaja etc.).
Pe plan mitologic, gestul exemplar al trecerii dincolo de
Lume este ilustrat de Buddha, care a "spart" Oul
cosmic, "coaja a dobndit "preafericita, univer-
sala demnitate a lui Buddha".lo
Exemplul de lnai sus ne ct de este pe-
renitatea sistemelor de simboluri arhaice legate de
Aceste sisteme de simboluri redau religi-
9 ef. Mircea Eliade, Mytlzes, reves et mysteres, pp. 133 unn.
10 Suttaviblzmiga, 1, 1,4, comentat de Paul Mus, La Notion
du temps reversible dans la mytlzologie bouddlzique (Melun, 1939), p. 13.
SACRUL PROFANUL 133
oase primordiale, dar care pot modifica valorile,
cu noi integrndu-se n sisteme de
.gndire din ce n ce mai bine articulate. ntr-un
corp la fel cum ntr-o ori n Cosmosul pe care
, .
l-ai tu (vezi capitolul 1). Orice stare
ncadrarea Cosmos, ntr-un Uni-
vers perfect organizat, deci imitat modelul exemplar
al Fiecare teritoriu locuit -' . Templu, corp -'
este un Cosmos, fiecare Cosmos, modul de a fi,
o "deschidere", oricum s-ar numi aceasta n
sele culturi ("ochi" al Templului, horn, de fum,' brah-
maran'dhra etc.). ntr-un fel sau altul, Cosmosul locuit -
fie el corp, teritoriu tribal, lumea n totalitate - co-
prin partea de sus cu un alt nivel; transcendent.
Se ca ntr-o religie ca de cea
din India budism, deschiderea spre nivelul superior
nu mai nsemne trecerea de la la cea supra-
ci abolirea Cosmosului, libertatea ab-
o ntre
a "oului spart" de Buddha sau a spart de
simbolismul arhaic al trecerii de la la Cer de-a lun-
gullui Axis mundi sau prin gura de fum. Filozofia mistica
au ales, dintre simbolurile care puteau reda ruptura
imaginea a acope-
spart. umane se ima-
gistic, prin distrugerea "casei", a Cosmosului personal
ales drept Orice n care te-ai "in-
stalat" n plan filozofic, cu o stare
pe care asumat-o. Imaginea spart
ai abolit orice "stare ", ai ales nu instalarea n lume,
ci libertatea care n gndirea dis-
trugerea lumi
134 MIRCEA ELIADE
Nu este nevoie prea mult asupra valorilor
acordate de unul dintre contemporanii ncreligi-
corpului casei sale universului pentru a ne
putea da seama de care l desparte de oamenii
culturilor primitive orientale de care am vorbit
mai nainte. Tot asa cum omului modem pierdut
, , ,
valorile cosmologice, corpul este lipsit de orice semni-
ori Am putea spune, pe scurt,
pentru oamenii modemi de religiozitate, Cosmosul
a devenit opac, inert mut: nu mai transmite nici un mesaj
nu mai cuprinde nici un "cifru". Sentimentul
Naturii se n Europa- zilelor noastre, mai ales
la rurale, unde un ca
liturghie ,
Ct despre industriale, mai ales
al intelectualilor, el pierdut de lnult valorile cosmice pe
care le mai avea n Evul Mediu. Aceasta nu ne-
n mediul urban este "degradat" ori
"inferior", ci doar sensibilitatea a
urbane este mult Liturghia taina
Naturii la drama au'dcvenit inaccesibile pentru
care ntr-un modem. lor rc-
nu mai este spre Cosmos, fiind una strict
mntuirea este o ntre om Dumnezeul
n ccl mai bun caz, omul se responsabil nu
doar n lui DUlnnezeu, ci n Istoriei. Cosmosul
nu mai are nici un loc n onl-Dumnezeu-Istorie,
ceea ce Lumea nu nlai este nici
de autentic, ca o lucrare a lui Dumnezeu.
SACRUL PROFANUL 135
Trecerea prin Poarta
I
, .'
Ceea ce am spus acum despre simbolislnul
. despre antropocosmice legate de aceasta este
de a epuiza a subiectului: aIn
fost ne oprim doar asupra ctorva aspecte,
lor fiind mare. "Casa" - imago mundi
a corpului omenesc -, un rol de n ritu-
.
aluri mitologii. In tmele culturi (China Etruria
etc.),. urnele funerare au fonna unei case, cu o
n parte;;t de sus, pe unde sufletul mortului poate intra

devine ntr-un fel noul "corp" al Tot
dintr-o n de iese mitic,
tot ntr-o se ascunde Soarele n timpul
ivindu:-se din nou n zori. 12 o struc-
Jntre diferitele moduri de trecere: de la, ntuneric la
(Soarele), de la unei rase umane la ma-
nifestarea ei mitic), de la la Moarte la
noua post-mortem (sufletul). .
Am afinnat n mai multe rnduri orice de "Cos-
mos" - Universul, Templul, casa, corpul omenesc -. are
o n partea de sus. Acum putem mai
bine acestui simbolism:
trecerea de la un mod de a fi la altul, de la o stare
la alta. Orice este "tre-
cerii": omul trece de la la n cele din
la moarte, tot cum mitic a trecut de la pre-
la iar Soarele de la ntuneric la
II C. Hentze, Bronzegeriit, Kultbauten, Religion im iiltesten China
der Chang-Zeit (Anvers, 1951), pp. 49 unu.; id., n Sin o logica , III,
1953,pp.229-239, fig. 2-3.
12 C. Hentze, Tod, AuJerstehung, Weltordnung. Das mythische BUd
im iiltesten China (Ziirich, 1955), pp. 47 urm., fig. 24-25.
136 MIRCEA ELIADE
Trebuie remarcat acest fel de "trecere" se ntr-un
sistem mai complex, ale le-am abordat cnd
am vorbit despre ca arhetip al devenirii cosmice, despre
ca simbol al rennoirii universale mai cu
despre numeroasele feluri de repetare a cosmogoniei,
trecerea de la virtual la fonnal. Se cuvine
toate aceste ritualuri simbolisme ale
"trecerii" oglindesc o a uma-
ne: la Olnul nu este el trebuie se
pentru a doua ajunge se trecnd
de la o stare la starea
de adult. Cu alte cuvinte, spune
atinge mplinirea n urma unui de rituri de trecere,
de succesive.
Ne vom ocupa mai trziu de sensul
Acum ne vom opri asupra simbolismului "trecerii",
o omul religios n mediul familiar n de
zi cu zi: n de pe drumul pe care lnerge la lucru,
pe podurile pe care trece. Acest simbolisln face parte din n-
structura din partea de sus n-
de a urca spre cer, de
Pragul att dintre ct
posibilitatea de trecere dintr-o parte n (de la profan
la sacru, de vezi capitolul 1). Ideea de trecere primej-
este cel mai bine de ilnaginile
ale strmte; se acestor ima-
gini n ritualuri le mitologiilc funerare.
erea, ca moartea, ca sau
n cu trecerea de la un mod
de a fi la altul o
Pentru a sugera trecerea (care ntotdeauna
o o feluritele religioase au
folosit din plin silnbolismul prilnejdioase sau cel al
SACRUL PROFANUL 137
strmte. n mitologia cei trec Puntea
Cinvat n lor post-mortem: pentru cei este
de lungimi de lance, dar pentru este n-
"precum unui (Denkard, IX, XX, 3). Sub
Puntea Cinvat se fund a Infernului (Vide-
vdttt, III, 7). Pe punte trec misticii n lor ex-
spre Cer; tot pe aici a urcat, n' spirit, 'Arda Viraz.
13
Viziunea Sfntului Pavel ne despre o punte n-
"as'emenea unui fir de care
. . . , " r' ,
de Paradis. o la mis-
ticii arabi: puntea este "mai dect un fir de
de sferele astrale de Paradis. La fel, n, tra-
care nu puteau trece,' erau
n Iad. Legendele medievale vorbesc de'spre "o punte
sub 'despre un pe care eroul
celot) trebuie cu minile puntea
este "mai I dect <? iar trecerea se face
n o punte
cu ace, cuie, brice Infernul: pe ea trec att
ct n .lor spre lumea de dincolo. Cam
peste tot n lume se ntlnesc descrieri 14 Tre-
buie precizat inlagistica s-a pentru a sugera difi-
cultatea metafizice n a
"Anevoie se poate pe unui' brici, spun
pentru a ct de greu este drumul su-
(Kagha III, 14). este poarta
este 'calea care duce la sunt cei care
o (Matei, 7, 14).
. 13 Cf. M. Eliade, Le Chamallisme et les techlliques archai"ques de
l'extase (Paris, 1951), pp. 357 urm.
14 Cf. Le Chamanisme, pp. 419 urm.; Maarti Haavio,
nell, Eternal Sage (Helsinki, 1952), pp. 112 urm.
138 MIRCEA ELIADE
Cele cteva exemple privitoare la simbolismul
funerar metafizic al al ne-au cum
anume existenta "mica lunle" pe care o presupune
- casa cu uneltele, gesturile de fiecare zi - pot fi
valorizate pe plan religios metafizic.
de toate zilele, este n unui
om religios, care peste tot un "cifru". gestul
cel mai poate triluite la un act spiritual. Drumul
mersul pot fi transfigurate n valori religioase, deoarece orice
drum poate simboliza "calea orice luers un "pele-
rinaj", o spre Centrul LUluii.
IS
faptul de a avea
o asumarea unei stabile n Lun1e, cei
care au la casele lor, pelerinii prin
"mers", prin nencetata lor de a din Lume,
respingerea n Lume. Casa este un "cuib"
cum spune Pancavimsha Brtihma1)a (XI, Xv, 1), "cuibul"
turme, copii un simboliznd lumea fa-
economica. Cei ce au ales calea
spre "Centru", trebuie sa la orice
la orice "cuib", spre a se consacra cu totul "mersu-
lui" suprem care, n foarte evolu-
ate, se cu Dumnezeul ascuns, Deus absconditus.
16
Rituri de trecere
cum s-a observat de vreme, riturile de trece-
re un rol important n omului religios.1
7

15 Cf. Traite d'histoire des religions, pp. 325 unn. (trad. rom. cit.
Mariana Noica, 1992, pp. 348 unn. -n.t.).
16 Cf. Ananda K. Coomaraswamy, The Pilgrim s Way n Journal of
the Bihar and Orissa Oriental Research Society, XXIII, 1937, partea
a VI-a, pp. 1-20.
17 Vezi Amald Van Gennep, Les Rites de passage (Paris, 1909).
SACRUL PROFANUL 139
ritul de trecere prin este reprezentat de
de pubertate, de trecerea de la o categorie de
la alta (de la sau la
rituri de trecere la la ori la moarte,
s-ar putea spune n dintre aceste cazuri,. este
vorba tot de o pentru ntotdeauna are loc o schim-
bare de regim ontologic de statut..social. Atunci
cnd se copilul nu are dect o nefiind
recunoscut de familie, nici primit societate. Riturile
ndeplinite sunt acelea care i dau nou-
statutul de "viu" propriu-zis; acestor rituri,
copilul este integrat n comunitatea celor vii. '. .
este un prilej- de trecere de la un grup so-
eio-religios la altul. grupul celi-
batarilor pentru a se de acum nainte capilor de familie.
Orice o tensiune o primejdie,
o de aceea se face printr-un rit de trecere. Grecii nu-
meau telos, consacrare, iar ritualul l amintea
pe cel al misterelor. ,.
n ceea ce moartea, riturile sunt cu att mai com-
plexe cu ct este vorba nu doar de un "fenomen natural" (via-
sau sufletul care trupul), ci de o schimbare de
regim ontologic social: va trece prin
anumite de care depinde propria lui dincolo
de' mormnt, trebuind n timp fie recunoscut
acceptat de comunitatea La unele popoare, numai
ngroparea moartea, cel care nu este nmor-
mntat nefiind socotit lTIOrt. La altele, moartea
cuiva nu este ca fiind dect n-
deplinirea ceremonii lor funerare sau sufletul
a fost prin ritualuri la noua sa n lumea
de dincolo, unde a fost ntmpinat de comunitatea
140 MIRCEA ELIADE
Pentru omul areligios, moartea sunt eve-
nimente care nu privesc dect individul familia acestuia
doar arareori - n cazul unor de stat ori al unor poli-
ticieni - evenimente cu politice. Din-
tr-o a toate aceste "treceri"
pierdut caracterul ritual: ele nu mai nimic
altceva dect ceea ce actul concret al unei al
unui deces ori al unei uniri sexuale recunoscute n mod ofi-
cial. mai cu totul a
se destul de rar n stare chiar n socie-
cele mai secularizate. O aselnenea cu totul
ar putea deveni ntr-un viitor mai mult
sau mai dar este destul de
Ceea ce se n IUluea este o secularizare
a a a dar, cum vonl
vedea n cele ce se' mai urme nos-
talgii ale comportamentelor religioase abolite.
Ct despre ritualurile propriu-zise, se cuvine
facem deosebirea dintre de pubertate (categorie de
ceremoniile de intrare ntr-o societate dife-
cea mai n faptul
trebuie prin de n vreme ce socie-
secrete nu sunt rezervate dect unui restrns de
Instituirea de pubertate pare fie mai veche
dect aceea a secrete; este de altfel lnai
fiind la nivelurile cele mai arhaice de
ca de la australieni la locuitorii de Foc. Nu
ne-am propus descriem aici ceremoniile n
complexitatea lor. Ceea ce ne este faptul
din stadiile arhaice de un rol capital
n a omului n ntr-o
schimbare de regiIn ontologic pentru neofit. Acest lucru ni
SACRUL PROFANUL 141
se pare foarte important pentru omului religios,
deoarece ne omul primitive nu se ,so-
"mplinit" cum este el "dat" la nivelul natural
al ca om trebuie
prin moarte dinti
la o care este
. '
Cu alte cuvinte, primitivul idealul de
pe un plan supraomenesc. lui, 1
0
nu fi om
mplinit dect ce ai ai abolit ntr-.un fel uma-
nitatea pentru se reduce n cele din
la o a
a nvierii, sau a unei noi riturile cuprin-
znd moartea nvierea au fost nteme-
iate de zei, Eroii civilizatori ori mitici; aceste
rituri au deci o origine mplinindu-Ie,
neofitul un comportament supraomenesc, divin. Se
cuvine acest lucru, care o omul
religios se vrea deosebit de ceea ce este la nivel "natural"
se se imaginea care
i-a fost prin mituri. Omul primitiv
un ideal religios de umanitate, acest efort
germenii tuturor eticilor elaborate mai trziu n
evoluate. ca act religios nu mai exis-
n areligioase contemporane. Dar, cum
vom putea constata n cele ce pattern-urile
puternic desacralizate, se mai n lumea

142 MIRCEA ELIADE
Fenomenologia
cuprinde o a sacru-
lui, a a

Copilul nu nimic din
aceste le le in-
n noua sa personalitate. mai
neofitul moare la vrsta n timpul profane,
neregenerate, ca renasca la o
la un lnod de a fi care
nu este numai un ori un "nviat din
ci este un om care care tainele, care
a avut de ordin metafizic. n timpul uceniciei sale
din tainele sacre: miturile legate de zei de
originea lumii, numele adevarate ale zeilor, rolul originea
instrumentelor rituale folosite n timpul ceremoniilor de ini-
(de acele bull-roarers, de silex pentru cir-
cumcizie etc.). cu maturizarea spirituala,
tema fiind n istoria a omenirii: ini-
cel care a tainele, este cel care
Ceremonia ncepe ntotdeauna prin neofitu-
lui de familie retragerea sa n de pe acum
un simbol al jungla, ntunericul
lumea de dincolo, "Infernul". n unele locuri se crede vine
un tigru care i poarta pe n spinare n
fiara l pe mitic,
care i conduce pe n Infern. n alte
spune ca neofitul este de un monstru, n pntecele
Noaptea este lumea
a att pe plan coslnic, ct pe planul Olne-
n numeroase regiuni n o ini-
18 Pentm tot ceea ce vezi M. Eliade, Mythes, reves et mys-
teres, pp. 254 unn.; id., Naissances mystiques. Essai sur quelques types
d'initiation (Gatlimard, 1959).
SACRUL PROFANUL 143
unde tinerii trec printr-o parte din ncer-
secrete ale tribului. Or, coliba
pntecele mamei. 19 Moartea neofitului nseam-
ntoarcerea la starea ceea ce nu trebuie
doar n sensul fiziologiei ci ntr-o cos-
cu o ntoarcere provi-
zorie: la modul virtual, precoslnic. :'/'
: Alte ritualuri pun n simbolismul
La unele popoare, sunt sau n
gropi sau sunt cu crengi trebuie
stea precum ori sunt pe tot trupul
cu un praf alb, ca semene cu spectrele. De altfel
comportamentul spectrelor, pentru nu se slujesc de
mini de degete ca ci hrana cu
cun1 se zice fac sufletele n
prin care trece arate', printre altele, neofitul
supus torturii trebuie fie chinuit, fiert
ori fript de ai
mitici. fizice corespund celui care este "mn-
cat" de sfrtecat de monstrului
mistuit n pntecele acestuia.' (scosul
ierea degetelor) cuprind ele un simbolism al Mu-
sunt legate n cea mai mare parte ,de le lunare.
Or, Luna dispare periodic, moare,
Simbolismul lunar moartea este prima a
mistice. ' ,1 : 1. ,': I
, n de specifice, cum ar fi circumcizia
subincizia, precum de mai sunt alte
semne exterioare care moartea nvierea: tatuaje,
Ct despre simbolismul mistice, acesta
19 R. Thumwald, Primitive Initiations- und Wiedergeburtsriten n
Eranos-Jalzrbuch, VII, 1940, p. 393.
144 MIRCEA ELIADE
se sub numeroase forme. primesc alte
nume, care vor fi de acum nainte numele lor La
unele triburi, tinerii trebuie uite tot ceea ce li s-a
ntlnplat n sunt
ca copii mici, de din nou cum
se poarte. De obicei, tinerii n o
sau cel un vocabular secret, accesibil doar
cum se vede, o cu este de la
Simbolismul celei de-a doua se uneori
prin gesturi concrete. La unele popoare bantu, nainte de a
fi circumcis, este supus unei cerelnonii cunoscute sub
numele de "a doua un berbec;
trei zile, copilul n prapure n pielea animalului.
nainte de a fi nvelit, copilul trebuie se urce n pat
ca un Pe trebuie stea timp de
trei zile nvelit n pielea de berbec. La popoare, mor-
sunt ce au fost n piei de berbec
n Simbolismul mitice prin
ntr-o piele de anilnal este atestat, de altfel,
n culturile foarte evoluate (India, Egiptul antic).
n scenariile siInbolismul aproa-
pe ntotdeauna simbolismului n contextele
moartea profane, nesanctificate,
"omului natural", care nu sacrul nu n-
spiritul. Taina i treptat neofitului
diInensiuni ale existentei: introducndu-l n sa-
,
cru, l asume responsabilitatea de om.
Trebuie de aici un element iInportant, anume
accesul la spiritualitate este redat, n arhaice,
printr-un simbolism al al unei noi
20 M. Canney, The Sldn of Rebirth n Man, iulie 1939, nr. 91,
pp. 104-105.
SACRUL PROFANUL 145
Confrerii ale
secrete ale femeilor
, . ,"
Riturile de intrare n de cuprind ace-
reiau scenarii cum
am mai spus, la confreriile de presupune
o nu cei care au trecut prin de pubertate
vor face parte din societatea doresc acest
lucru.
21
Vom da un singur exemplu: la triburile africane mandja
banda o societate sub numele de
Ngakola. mitul povestit n timpul
monstrul Ngakola avea puterea de a-i 'ucide pe oameni, n-
spre a-i scuipa apoi, Neofitul
ntr-o reprezentnd corpul monstrului. Aude de acolo
glasul al lui Ngakola, este biciuit torturat;
i se spune "a ajuns n pntecele lui Ngakola" este pe
cale de a fi mistuit. ce trece prin das-
n cele'din Ngakola, care l
pe neofit, l-a ./
aici simbolismul prin de
un monstru, simbolism extrem de important n de
pubertate. nu riturile de intrare ntr-o confrerie
corespund ntru totul de pubertate: reclu-
ziune, torturi moarte nviere, impu-
nere a unui nou nume, a unei limbi secrete etc.
Cf. H. Schurtz, Altersklassen und (Berlin, 1902);
O. Hofler, Geheimbiinde der Germanen, 1 (Frankfurt pe Main, 1934);
R. Wolfram, Schwerttanz und 1-111 (Cassel, 1936 unn.);
W. E. Peuckert, Geheimkulte (Heidelberg, 1951).
22 E. Andersson, Contribution a 1 'ethnographie des Kuta, 1 (Uppsala,
1953), pp. 264 unn.
146 MIRCEA ELIADE
felninine. Nu trebuie ne
n riturile tainele rezervate femeilor ace-
simbolism sau, mai bine zis, expresii simbolice identi-
ce celor care fac parte din confreriile masculine.
un element comun, anUlne o reli-
pe care se toate aceste rituri
mistere. Accesul la sacralitate, cum se ea prin
asumarea de felneie, este elementul fundamental
att al riturilor de pubertate, ct al celor de intrare
n secrete feminine (Weiberbiinde).
ncepe o cu prima Acest simp-
tOln fiziologic o smulgerea fetei din IUlnea
ei tnra inlediat de co-
munitate ntr-o anume, n sau cel
ntr-un) colt ntunecos al locuintei. trebuie
, , ,
stea ntr-o anume, destul de se fe-
de razele Soarelui de atingerea un
anume sau un selnn, o culoare care i este ntr-un
fel se doar cu alimente crude.
Izolarea recluziunea n ntuneric, ntr-o
de n ne trimit la simbolismul
tice a n n colibe.
o deosebire, anume aceea la fete, izolarea are loc
prilna fiind deci n vreme ce
la este Deosebirea se prin aspectul
fiziologic al lesne de observat la fete.
Tinerele n cele din un grup, iar n acest caz
este unor
Ct despre Weiberbiinde, acestea sunt ntotdeauna legate
de taina a Taina desco-
perirea de felneie a darului de creatoare pe planul
este o care nu poate fi
n termeni de Se poate de ce
SACRUL PROFANUL 147
nasterea a stat la baza unor ritualuri secrete feminine care
,
aduc uneori cu mistere. Urme ale acestor mis-
tere s-au chiar n Europa.
23
Ca n cazul numeroase forme de aso-
feminine n care secretul misterul sporesc treptat.
Mai nti, orice orice trec printr-o ini-
care ajunge la instituirea acelor Weiberbiinde.
apoi feminine de mistere, ca n Africa sau
ca grupurile Menadelor din Antichitate. Se aceste con-
frerii feminine secrete au foarte trziu.
Moarte
, Simbolismul ritualul care cuprind
de un monstru au ocupat un loc important att n
ct n miturile eroice n mitologiile Simbolismul
ntoarcerii n pntece are ntotdeauna o valoare
n chip simbolic, lumea se ntoarce, o cu neo-
fitul, n"Noaptea spre a putea fi apoi din nou,
pentru a fi cum am (capito-
lul II), mitul cosmologic este rostit n scopuri terapeutice.
Ca se vindece, bolnavul trebuie ajutat se din nou,
iar modelul arhetipal al este cosmogonia. Lucrarea
Timpului trebuie spre a se putea ajunge din nou la
clipa dinaintea ceea ce n plan
uman, ntoarcerea la "fila a la nceputul ab-
solut, cnd nimic nu era ntinat, nimic nu era stricat.
n pntecele monstrului - sau "ngroparea"
sau izolarea n cabana -
23 Cf. R. Wolfram, Weiberbiinde n Zeitschrijt jUr Volkskunde, 42,
1933, pp. 143 unn.
148 MIRCEA ELIADE
cu O ntoarcere n ntunericul primordial, n Noaptea
din pntece, din cabana ori din "mor-
mntuI" cu o cosmogonie. Moartea ini-
ntoarcerea n Haos, pentru a permite
repetarea cosmogoniei noii ntoarcerea
n Haos se uneori n cele mai mici este,
de cazul bolilor ale viitori lor care au
fost adesea socotite de nebunie. n-
la o care duce uneori la dezintegrarea


"Haosul psihic" omul profan este
pe cale de a se "dizolva" o personalitate este pe
punctul de a se
de ce -
moarte nviere - se n toate mis-
terele, att n riturile de pubertate, ct n cele de intrare
ntr-o societate de ce scenariu poate fi des-
cifrat n intime care
(la primitivi, "bolile ale viitorilor
Omul primitive s-a moartea,
transformnd-o n rit de trecere. Altfel spus, moartea nseam-
la primitivi desprin