Sunteți pe pagina 1din 35

Managementul financiar al intreprinderii

Contul de profit si pierdere ultima forma romaneasca


Cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
ch. cu materii prime, servicii ch. cu salariile ch. cu impozite, taxe ch. cu amortizarea

Venituri
Venituri din exploatare - venituri din vanzari Venituri financiare

- venituri din dobanzi,


dividende incasate Venituri extraordinare

Cheltuieli financiare
ch. cu dobanzile de plata

Cheltuieli extraordinare

Contul de profit si pierdere - forma anglo-saxona Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute Cheltuieli generale si administrative Cheltuieli de promovare si distributie Profit Operational Profit/Pierdere din vanzarea activelor fixe Profit/Pierdere din diferente de curs valutar Venituri financiare Profit inainte de cheltuielile cu dobanzi (EBIT) Cheltuieli cu dobanzile Profit brut (EBT) Impozit pe profit Profit net

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


Care sunt informatiile pe care le furnizeaza contul de profit si pierdere privind eficienta gestiunii afacerii?
Sesiune de brainstorming. Durata: 5 minute

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


Analiza in termeni monetari (este necesara inflatarea sau deflatarea valorilor); Analiza in termeni procentuali; Analiza marjelor sau soldurilor intermediare de gestiune; Analiza repartitiei valorii adaugate;

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


Analiza in termeni procentuali: Presupune exprimarea cheltuielilor ca pondere in cifra de afaceri: Exemplu (Sicomed S.A.):
Ani Cheltuielile cu materii prime Cheltuielile cu energia si apa Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu prestatiile externe Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobanzile 2000 18,12% 3,21% 9,10% 3,73% 0,97% 0,13% 2001 33,05% 3,86% 12,94% 6,29% 3,37% 0,35% 2002 21,06% 4,05% 15,74% 7,73% 6,43% 0,48% 2003 22,41% 3,98% 15,39% 11,42% 6,78% 0,96%

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


Analiza in termeni procentuali:

Interperetati aceste rezultatele!


Anul 2003 Sicomed Antibiotice Cheltuieli materiale - total 50,31% 46,39% Cheltuieli cu personalul 15,39% 22,65% Cheltuieli cu amortizarea 6,78% 5,44% Cheltuieli privind prestatiile 11,42% 4,53% Cheltuieli financiare - total 4,89% 2,92%

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


Soldurile intermediare de gestiune sau Marjele de profit

Pragul de rentabilitate

Analiza pe baza contului de profit si pierdere


Soldurile intermediare de gestiune
Marja comerciala = Venituri din vanzarea marfurilor Costul marfurilor Valoarea adaugata = Cifra de afaceri Costul marfurilor Costul cu materii prime si servicii de la terti Excedentul brut din exploatare = Valoarea adaugata Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate Rezultatul exploatarii = Excedentul brut din exploatare Cheltuieli cu amortizarea Rezultatul curent = Rezultatul curent + Rezultatul financiar Profitul net = Rezultatul curent+ Rezultatul extraordinar Impozitul pe rpofit

Analiza pe baza contului de profit si pierdere Soldurile intermediare de gestiune abordarea anglo-saxona
EBITDA = Venituri totale Cheltuieli totale (exceptand cele cu amortizarea, dobanzile si impozitul pe profit) EBIT = Venituri totale Cheltuieli totale (exceptand cele cu dobanzile si impozitul pe profit) EBT = EBIT ch.dobanzile Profitul net = EBT impozit pe profit

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Marjele de profit


Marja valorii adaugate

M VA
M exp l

VA = 100 CA

Marja bruta din exploatare

EBE = 100 CA

Marja neta

M neta

PN = 100 CA

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Capacitatea de autofinantare


Capacitatea de autofinantare CAF = Profit net veniturile calculate veniturile care nu sunt generate de activitatea curenta a intreprinderii + cheltuielile calculate

Autofinantarea Autofinantarea = CAF Dividende cota managerului participarea salariatilor la profit

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Soldurile intermediare de gestiune/Marje de profit
Pe studiul de caz propus pentru analiza financiara identificati: Care din soldurile intermediare de gestiune este mai relevant pentru realizarea de comparatii intre intreprinderi. Evolutia carei marje prezinta un interes mai mare pentru finantator. Care este nivelul capacitatii de autofinantare al intreprinderii.

Analiza pe baza contului de profit si pierdere Soldurile intermediare de gestiune


Care este marimea soldurilor intermadiare de gestiune in acest caz?

Venituri/Cheltuieli (mld. lei) Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din productia vanduta Costul marfurilor Chetuieli cu materialele si serviciile Cheltuieli cu impozite,taxe Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobanzile Impozitul pe profit Profitul net

2002 2000 8000 1000 6500 400 650 200 750 80 420

2003 2004 3000 4000 9000 11000 1200 1500 8400 10500 480 525 660 675 250 350 1375 1375 -58,4 -307 12 63

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Soldurile intermediare de gestiune


Care este marimea soldurilor intermadiare de gestiune in acest caz?

SIG (mil RON) Marja comerciala Valoarea Adaugata Execedentul brut din exploatare Rezultatul din exploatare Rezultatul curent Profitul net

2002 1000 2500 1450 1250 500 420

2003 1800 2400 1260 1010 -365 -307

2004 2500 3000 1800 1450 75 63

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Soldurile intermediare de gestiune


Care este nivelul marjelor in acest caz?

Ratele de marja (%) Marja valorii adaugate Marja bruta din exploatare Marja neta din exploatare

2002 2003 2004 25,00% 20,00% 20,00% 14,50% 10,50% 12,00% 4,20% -2,56% 0,42%

Analiza pe baza contului de profit si pierdere Repartizarea valorii adaugate

Interperetati aceste rezultatele!


Repartizarea valorii adugate (%) catre salariati catre stat catre intreprindere catre creditori catre actionari 2002 26,00% 21,00% 8,00% 30,00% 15,00% 2003 27,50% 20,00% 10,42% 57,29% -15,21% 2004 22,50% 18,13% 11,67% 45,83% 1,88%

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Exemplu SICOMED SA Analiza in preturile perioadei
Ani Marja comerciala Valoarea adaugata EBE Rezultatul de exploatare Rezultatul curent Profit net 2000 407.352 337.751.998 182.277.258 156.922.296 230.981.355 186.098.642 2001 2.187.712 443.738.260 232.593.503 174.606.306 175.127.805 132.677.919 2002 -1.270.136 528.739.508 270.232.045 185.749.792 159.719.707 130.633.511 2003 -1.808.098 615.039.512 340.309.201 209.311.030 193.414.642 131.474.929

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Exemplu SICOMED SA Analiza in preturile anului 2003
Ani Marja comerciala Valoarea adaugata EBE Rezultatul de exploatare Rezultatul curent Profit net 2000 713.420 591.525.236 319.233.043 274.827.384 404.531.435 325.925.661 2001 2.940.499 596.427.708 312.628.462 234.687.987 235.388.932 178.332.126 2002 -1.449.225 603.291.779 308.334.763 211.940.513 182.240.186 149.052.836 2003 -1.808.098 615.039.512 340.309.201 209.311.030 193.414.642 131.474.929

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Exemplu SICOMED SA

Repartitia valorii adaugate catre salariati catre stat catre intreprindere catre creditori catre actionari

2000 41,14% 19,71% 4,40% 0,57% 55,10%

2001 44,50% 11,31% 11,61% 1,20% 29,90%

2002 45,44% 7,49% 18,55% 1,39% 24,71%

2003 38,20% 12,40% 16,83% 2,38% 21,38%

Analiza pe baza contului de profit si pierdere Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate reprezinta acea valoare minima a cifrei de afaceri sau a productiei dincolo de care firma devine profitabila

Analiza pe baza contului de profit si pierdere Prag de rentabilitate


In vederea determinarii pragului de rentabilitate este necesara imparirea cheltuielilor intreprinderii in doua categorii: Variabile = a caror marime este conditionata de nivelul productiei realizare de catre intreprindere; Fixe = a caror marime nu este determinata in mod direct de nivelul productiei realizate de catre intreprindere;

Analiza pe baza contului de profit si pierdere


Pragul de rentabilitate
Pragul de rentabilitate in unitati de volum

Q pr =

ChF Puv Chuv

Pragul de rentabilitate in unitati valorice

CA pr =
CApr CA max

ChF 1 v

Pragul de rentabilitate temporal

Pt =

365

Cifra de afaceri prag si riscul operational

Indicele de securitate (): = CArealiz. CAPR

Levierul operational:

RE RE 0 CA0 lo = = CA CA0 CAPR CA0

Levierul financiar:

RC CA0 RC0 lf = = CA CA0 CAPR CA0

Cifra de afaceri prag si riscul operational

ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE LA NIVELUL REZULTATULUI DIN EXPLOATARE Volumul produciei (mii buc.) 12 15 20 30 49 88 176 Cifra de afaceri (mii USD) 1200 1500 2000 3000 4900 8800 17600 Ch. var. de expl. totale (mii USD) 600 750 1000 1500 2450 4400 8800 Ch.fixe de expl. totale (mii USD) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Cheltuieli totale (mii USD) 1600 1750 2000 2500 3450 5400 9800 Rezultatul expl. (Profit/Pierdere) (mii USD) -400 -250 0 500 1450 3400 7800

Cifra de afaceri prag si riscul operational

LEVIERUL OPERAIONAL Cifra de afaceri (mii USD) 1200 1500 2000 3000 4900 8800 17600
[1]

Variaia absolut a CA (mii USD)

Variaia relativ a CA (%)

RE (Profit/Pierder e) (mii USD) -400

Variaia absolut a RE (mii USD)

Variaia relativ a RE (%)

Levierul operaional

300 500 1000 1900 3900 8800


Nu se poate calcula.

25.0% 33.3% 50.0% 63.3% 79.6% 100.0%

-250 0 500 1450 3400 7800

150 250 950 1950 4400

-37.5% -100.0% N.C. 190.0% 134.5% 129.4%

-1.50 -3.00 3.00 1.69 1.29

500 N.C.[1]

Cifra de afaceri prag si riscul operational

ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE LA NIVELUL REZULATULUI CURENT Ch. var. de Volumul Cifra de expl. totale produciei afaceri (mii buc.) (mii USD) (mii USD) 12 15 20 30 49 88 176 1200 1500 2000 3000 4900 8800 17600 600 750 1000 1500 2450 4400 8800 Ch. fixe de expl. totale (mii USD) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Cheltuieli Ch. cu dobnzile totale (mii USD) (mii USD) 500 500 500 500 500 500 500 2100 2250 2500 3000 3950 5900 10300 Rezultatul curent (Profit/Pierdere) (mii USD) -900 -750 -500 0 950 2900 7300

Cifra de afaceri prag si riscul operational

LEVIERUL FINANCIAR Cifra de afaceri (mii USD) 1200 1500 2000 3000 4900 8800 17600 300 500 1000 1900 3900 8800 25.0% 33.3% 50.0% 63.3% 79.6% 100.0% Variaia absolut a CA (mii USD) Variaia relativ a CA (%) RC (Profit/Pierdere) (mii USD) -900 -750 -500 0 950 2900 7300 150 250 500 1950 4400 -16.7% -33.3% -100.0% 205.3% 151.7% -0.67 -1.00 -2.00 N.C. 2.58 1.52 Variaia absolut a RC (mii USD) Variaia relativ a RC (%) Levierul financiar

950 N.C.

Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere Pragul de rentabilitate


Pe studiul de caz propus pentru analiza financiara identificati: marimea pragului de rentabilitate valoric si temporal (se considera ca totalitatea cheltuielilor cu salariile sunt variabile) modalitati de diminuare a pragului de rentabilitate. Indicele de securitate, levierul operational si cel financiar. Interpretati rezultatele obtinute!

Tema pentru acasa


Mrimea cror solduri intermediare de gestiune nu este influenat de politica de investiii i de finanare a ntreprinderii? Cum poate fi apreciat performana unei ntreprinderi prin intermediul analizei repartizrii valorii adugate create de ctre aceasta? Ce informaii putem obine despre performana unei ntreprinderi din analiza capacitii sale de autofinanare? Cum influeneaz nivelul pragului de rentabilitate al unei ntreprinderi decizia managementului acesteia de a retehnologiza procesul de producie? Dar creterea eficienei gestionrii stocurilor de materii prime? Modificarea structurii (nu a nivelului!) cheltuielilor implicare de derularea procesului de producie are vreun efect asupra mrimii levierului operaional sau financiar?

Tema pentru acasa


Analizati performanta intreprinderii a caror situatii financiare sunt prezentate in continuare. Interpretati rezultatele obtinute!

Bilantul 2002-2004 ACTIV

2002 Active fixe Necorporale Corporale Trenuri, cladiri Masini, utilaje si mijloace de transport Alte imobilizari corporale Investitii in curs de executie Financiare Active curente Stocuri Disponibilitati si plasamente Creante Conturi de regularizare TOTAL ACTIVE
644,651 0 644,651 0 415,265 150,010 79,376 0

2003
584,949 0 584,949 0 584,949 0 0 0

2004
458,330 0 458,330 0 413,348 44,982 0 0 3,296,637 1,866,835 433,599 996,203 0 3,754,967

1,753,269 2,988,558 1,451,600 2,604,592 130,376 153,129 171,293 230,837 157,586 0 2,555,506 3,573,507

Bilantul 2002-2004 PASIV


2002 Capitalul proprii Capital social Rezerve Profit reportat Datorii Datorii pe termen lung Datorii curente Furnizori Decontari (clienti creditori&alte datorii) Credite pe termen scurt TOTAL PASIVE 485.919 100.000 162.946 222.973 2.069.587 161.698 1.907.889 14.201 1.893.688 0 2.555.506 2003 939.323 100.000 331.447 507.876 2.634.184 0 2.634.184 0 2.634.184 0 3.573.507 2004 1.761.378 100.000 839.323 822.055 1.993.589 0 1.993.589 11.826 1.981.763 0 3.754.967

Contul de profit si pierdere 2002-2004


2002 Venituri din exploatare, din care Cifra de afaceri Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu marfurile Materii prime, materiale Amortizari Salarii Alte cheltuieli Rezultate din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare din care: dobanzi Rezultatul financiar Rezultatul curent Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultat exceptional Profit brut Impozit pe profit PROFIT NET
4,352,283 4,859,083 0 3,726,913 17,442 198,361 916,367 137,043 150,594 39,281 2,849 111,313 248,356 0 13,771 -13,771 234,585 11,612 222,973

2003
6,866,398 5,832,749 0 3,547,142 107,849 256,944 1,920,814 546,280 40,760 27,808 4,882 12,952 559,232 109,261 123,132 -13,871 545,361 37,485 507,876

2004
12,626,156 14,272,332 11,668,008 0 7,558,359 107,850 452,232 3,549,567 958,148 7,602 145,278 69,765 -137,676 820,472 510,000 454,755 55,245 875,717 53,662 822,055

4,996,126 6,379,029

Intrebari?

Multumesc pentru atentie!