Sunteți pe pagina 1din 331
Alexandru Emanoil PROTECTIA PRIN RELEE Volumul Il CUPRINSUL VOLUMULUI II Capitolul 4, Relee pi dispositive de proteatie. 4,1, Relee de curent electromagnctice seria RC... AES eter E 4.1.1, Releul maximal de curent tip RC-2 4.1.2, Releul maximal de curent tip ROL... 42, Reloe de curent electromagnetice seria ET-520..-. 453. Releul de cnrent clectromagnetic tip ET-521/F 4/4. Relenl de curent electromagnetic tip ETD-551.. 4.5. Releal de curent electromagnetic din seria RT-40. 46. Relenl de curent electromagnetic tip RT-40/18 47, Releul de curent clectromagnetic tip RI-40/R.. 48. Releul de curent electromagnetic tip RT-40/F. 49, Relec de curent electromagnetice seria RSf ...- 4.9.1, Relenl de curent clectromangnetic RS®2 [its 800055). 4.92, Relenl de curent electromagnetic RS (Rs 801161)... 4,10. Relee Ge curent electromagnetice seria RSI --...-.0. 2000. |. Relee de curent electromagnetice seria A 4.111 Releal de curent clectromagnet 411.2, Releul de cureat clectromagnetic A22. de curent electromagnetic A32 ee de tensinne electroniagnetice seria RT |. Releol maximal de tensiune tip RIS. . Releul minimal de tensiune tip RTA. 1/1. . Releo de tensiune cu stabilitate termict sidieaté tip Te i Relen! maximal de tensiunestip RT-L..-..0.0.ccesesssssesessueesececs 12,5, Releal minimal de vensiune tip RI-2 4.13. Relee de tensiune electromagnetice din seria EN-320. 111 ise 13.1. Releul de tonsiune electromagnetic de curent continuw tip EN-S24M. 2, Relent de fenshine ajectromagnetic: bil 4.13.3, Releul de tensiune electromagnetic a R 4 4 4 £ 4 4.14, Releul de tensiune electromagnetic tip RN-S1. 4.15, Relenl de tensiane electromagnetic tip Ri AAG. Releul de tensizne electromagnetic Hip BI 4.17, Releul de ¢ magnetic RI 4.18. Releul de tonsiuiie electromagnetic RN 410 Relenl de tensiune clectcomaguetic RN-38, 420. Relen de tensiune electromagnetice seria RUE... z 4.20.1. Relee de tensiune electromagnetice RU (Rs 800053)... 4.20.2. Rolee de tonsiume electrofiagnetice RU (Rs 801163801164 421, Releul de tensinne clectzomagnetic seria RUI.. ae 422, Relee de tensiune electromagnotico seri 422.1. Relenl de tensinne electromagnetic Vii, ViLO. 422.2, Releul de tensiune electromagnetic V22....... 4223, Releul de tensiune electromagnetic Vi2. 4.22.4. Roloul do tensizne electromagnetic V11 Si. 423, Relee de fimp seria Rp... 423. Relen de timp RTped (Rs 71806). iw. 60 425.2, Releul de timp RTp! (Bs 7915) si RTp2 (Rs7925).- 62. Relee de timp setia BY heen a 68 424.1, Relee de timp seria EV-100...... : 63 4242) Relee de timp din seria EV-200.. ees |. Relee de timp din seria RZ. . 0 4.25.1, Relce de timp tip RZk3 si RZ) : : 70 4252. Relee de timp tip RZB.......-..- : nA ‘Relenl de timp TIGL... um Relec interinediare seria KE 1” 16 427.1. Releul intermediar RIO... 4.27.2, Kelecle intermediare RI-1, RL2,. a 3 18 427.3, Releul intermediar RI-3 79 4274, Releal intermediar REST 80 , Relee intermediare seria RP-250_... reas 83 . Releul intermediar RP-251 : 5 33 | Releul intermediar RP-252 gi RP-356. Lee 4283. Relenl intermedia: RP-259 ‘ 85 intermedior RP-254 ‘ 85 intermediar RP-255 .- ' 87 Relee intermediare seria RE... x 88 429.1, Relec intermediara RH40 si Rita i ca 88 4.292. Relesl sntermediar REOS ¥ : 20 4293, Releul intermediar RITIOO ¥ rs 90 Relee intermediare seria RN 4 59 |. Relee de semnalizare din seria RAS. 692 | Relee de semnalizare RSE oo. esc.cres 95 | Relent de semnalizare RU-21.. 7 Relee de semnalizaro din seria RN. 97 , Relee de semnatizare din seria RA. 99. 435.1, Releal de semaatizare RAT... 100 4.35.2. Relenl de semmalizare RA7O i Zl 100 Relies maximale de curent cu Temporizare limita! dependent din seria RTpC u..-. 104 4.36.1, Releul maximal de euront cu temporizare limitat dependent’ RTpC-L 308 4362. Roleul maxiinal de curent temportizat eu caracteristici limitat dependent RIpC2 a : fe 406 4.363, Relenl maximal de cureat temporizat cx e: iimitat dependent RIGS |, eaten ee ee wes 308) Relee marimale de curent ou temporizare limitat dependants dia seria RE... 110 437-1. Relee din seria RTO. .2.+-- a . oe 110 4.372, Relee din seria RTO... 13 ele primare Up HE HI. 0 1 a a ug Relea primar maxihal de curent cu temporizare Independent tip RPTL... 17 ‘Relee meximale temiporizate de curent tip RSZ2#, RSZM (7805 Rs). 11g Facies iacimale temporizate do curent Hp RSZ2, RSZ3f (7823s). Ta elec muximale temporizate de curent tip A2T, AIT. 7 ae : 12 “Relec merimale tomporizate de curent tip ATI2, AT21, ATSI.. m1 ‘elec maximale temporizto de curent tip RSZ2g, RSZ3z. 126 Retee directionale din seria RBM 170270 : 128 directional tip RSRe4 ..-. 132 Gizccfional tip RDC-3 ... 134 dixectional tip RR3a - 134 138 sal difectioaal tip ASOT He Giferonsial tip RDS3 : i duferentiale din goria RNT— 360... 43 Giferenfiale din seria DZT10 : 146 diferen{iale din sena ROS4. 153 { Relee diferentiule din seria R21 ....... ie 160 164 168, diferentiale din seria S30--e2600s00+ 170