Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ... DECIZIA NR./ Directorul Societatii Comerciale .., dl. ..

, in vederea aplicarii in societate a prevederilor Legii 319/2006, Art.13 lit.i si a prevederilor art.15 , al.1.12 din Normele metodologice/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006 DECIDE: Art.1. In vederea autorizarii anuale a electricienilor, se constituie Comisia de Autorizare in urmatoarea componenta: - . presedinte - .membru -..secretar Art.2. Comisia de Autorizare va avea urmatoarele atributii: -instruieste personalul ce urmeaza a fi autorizat in conformitate cu prevederilor Legii 319/2006, Art.13 lit.i si a prevederilor art.15 , al.1.12 din Normele metodologice/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006; -dupa instruire, verifica daca personalul instruit si-a insusit cunostintele predate; verificarea se face prin lucrare scrisa notata cu note de la 6 la 10; -elibereaza Talon de autorizare care permite persoanei autorizate sa exercite meseria de electrician in cadrul societatii. Art.3. Autorizarea se face anual, iar persoana in cauza va fi supusa la urmatoarele trei examene: -examen medical + test psihologic; -examen de verificare a cunostintelor profesionale; -examen de verificare a cunostintelor de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor. Art.4. De indeplinirea prezentei decizii raspund membrii comisiei de autorizare nominalizati la art.1.

Director, .