Sunteți pe pagina 1din 9

E!~i~~p!:~m~j!~!tr~~a~ 8uplimeD.

t
---, OSCILOSCOP PORTABIL CU LCD - VELLEMAN
Rata de e~antionare
semnale periodice; aleatoare.

maxima: 5 MHz pentru 0,5 MHz pentru semnale intrare:

Largimea benzii amplificatorului,de


750 KHz (- 3dB 10 O,4V/ div).

Impedanta de intrare: 1 MQ pentru 20 pF. Cuplarea intrarii: In c.e., e.a. sou masa. Rezolutie pe verticala: 8 biti (6 biti pe LCD). Liniaritate: + 1 bit. Precizia convertorului analog-digital: +2 biti. Afi~ai cristale Iichide: 64 x 128 pixeli ; 64 x 96
V): de la -53 dB pana la + 40 dB, cu precizie 0,5 dB (de la -53 dB pana la +60 dB, cu sonda xlO). Masuratori de valori efective: de 10 0,1 mV 10 80 V (1 mY, pana de 2%.
10 600 Y, cu sonda

pixeli pentru ecran (LCD). Masuratori In dB (0 dB = 0,775

xl 0) cu precizie

Domeniile bazei de timp: 20s - 2 microsec./ diviz. Domeniile sensibilitatii la intrare: 5mV - 20V / diviz. Generator sinusoidal: 400 Hz maximum 1 Vef /
10 KQ (amplitudine reglabila).

Generator dreptunghiular: 400 Hz / 3,5 V. Alimentare: 9 V e.e., 10 minimum 300 mA,


nestabilizata, stabilizata. sou 10 12 V c.e., cu 300 mA,

Acumulatori: de tip AA / 900 mAh. Temperatura de functionare: 0 - 50C. Dimensiuni: 130 x 230 x 43 mm.
Se livreaza sub forma de kit sou complet asamblat.

$tr. Malea Domnulul 48, Sect. 2, cod 72223 BucureJti; Tel.: 242.22.06; Fox: 242.09.79

TOATE PREIURILE DIN SUPLIMENT AU T(/A~UL INCLUS I


.. ~a. _ ....... _
1_ .

CORECTOR DE TON
Echipat cu circuitul integrat TDA 1552Q, 1553Q, 1557Q. Putere de ieJire: 2 x 22 W. Protejat la scurtcircuit pe ie~ire. Blocare la supratemperaturo. Amplificare in tensiune: 26,26,40 Sensibilitate la intrare pentru:
TDA 1552Q ,1553 Q - 400 mY. TDA1557 Q - 40 mY. Alimentare: 12-18 Y.

Montajul este un controller stereo cu funcfiile de reglare realizate in curent continuu (volum, balans, frecvenJe joase ~i inalte ). Deasemenea ofero posibilitatea comutorii reglajelor fiziologic - Iiniar. AplicaJii:
Echipat cucircuitulintegrat TDA 1526 sau TDA 1524.
Reglaje: volum, balans, ton (joase-inalte). Banda audia reproduso: 20 Hz - 20 kHz. C<]~ig In tensiune: 23 dB. Control volum: 100 dB. Control balans: -40 dB. Eficacitatea reglajelor de ton:

dB.

113.000

Lei

Dimensiuni (fara radiator): 40 x 30 x 25 mm.


Optional radiator aluminiu.

- lanturi electroacustice auto sau stationare - mixere audio

Aplicatii: - amplificatoare

stereo. - amplificatoare auto. - incinte acustice active.

AMPLIFICATOR 2X40 W

40 Hz -19 dB + 17 dB. 16 kHz 15 dB.

Nivelul maxim al semnalului la ie~ire este de 2 Vrms. Tensiune alimentare: 12 V. Dimensiuni: 80 x 50 x 18 mm.

Echipat cu circuitul integrat TDA 8560Q Putere de ieJire: 2 X 40 Wnw.


Proteiat la scurtcircuit pe ie~ire. Blocare la supratemperaturo. Amplificare in tensiune: 40 dB. Sensibilitate la intrare: 80 mY.

vcc
C 18

GND

1-

Dimensiuni (fara radiator): 65 X 32 X 25 mm. Alimentare: 12 - 1 8 V


Optional radiator aluminiu.

Cl7
IOnF

4.7nF

C9
"7nF

Amplificator 2x22W

cs

0cs 2x40W

e-j
GND C"

H~""
f+---!'
UI 10~F
C 12 ~

H
1--0
IF<

47,.F

GNe

om

'''''''''''Amplificator -.L n I~ o-.J...


KOO

Ir"-I ""'~r
'OK

I------W I~ 0 ""'., .,"'"


C,

'" ""'"

GNO

I~'N'

----)
INL 220
OUTR

fbloIogIc

'N'

----)f+INR 100nF R2

10pF 100nF

'';~F

I~~F

1~~1

~~ilil

~1'
linlar

REf I 17

2,2k

I 1: I"
IPl

518'

VPI

I
IPI

0------1_
IP2 TDAIS53Q

oun-

"

IPl

0------1_

oun.
IP9

p<OdusecomerdaU.atede

~~~~~

Sir. Malca Domnului 48, Sed. 2, cod 72223 Sucure,": Tel.: 242.22.06: Fax: 242.09.79

SUPLIMENT@

MARTIE 1999

Produsecomerdall.atede

~~~~~

Sir. Malea Domnului 48, Sect. 2, cod 72223 BucureJ'i; Tel.: 242.22.06; Fax: 242.09.79

UMARATOR - 4 DIGITI I

Montajul este un numorotor cu 4 digiji. Este realizat cu circuitul MMC 22926 sau MMC22925 ~i tranzistori NPN care comando multiplexat un afi~ai. Circuitul de multiplexare are oscilatorul sou propriu ~i nu necesito ceos extern. Un semnal HIGH pe intrarea Reset va reseta numorotorul. Un semnal LOW pe intrarea L.E.(Latch Enable) va provoca rejinerea In registru a ultimei stori a numarotorului, acesta continuand so numere. Pinul OS (display select) va determina afi~area storii registrului (Low) sau a numorotorului (High).

Caracteristici

tehnice:

Functionare in cuadratura (tensiune constanta/curent constant). Tensiunede ie~ire variabila: 0-30 V. Curent de Iimitare variabil: 0-3 A. Indicator LED pentru curent limitat. Stabilizarea cu sarcina ~i cu tensiunea de intrare mai buna de 0,1%. le~ire pentru ampermetru ~i voltmetru. Prevazuta cu 0 sursa stabilizata de 5 V pentru alimentarea unui voltmetru digital. Dimensiuni: 125 x75 x 95 mm.

- afi~ai 4 digiji multiplexat. - Funcjie HOLD. - CNX- 117 permite cascadarea mai multor numorotoare. - marginea de zgomot: 1 V. - temperatura de lucru: 0 - 70C. - tensiunea de alimentare: 3 - 6 Vcc (baterie sau surso stabilizato). - dimensiuni: 65 x 40 x 10 mm.

O.I/5W

'"

Q.I/SW

'" ~~ -= '"
'MW

,~.
ik71lW

Disponibile in 2 versiuni: cu afi~oare ro~ii sau verzi. Cpfional: masca pentru afi~aj cu filtru ro~u sau verde.

'"

O ...JOVIO ... lA'

C6
~F

el7
100nf l,.J ~

n
,C, BCI07

"Men'"

"'"
RI ~7

R5

47

,,.

I~~'

Str. Maica Domnului 48, Sed. 2, cod 72223 Bucure,.i; leI.: 242.22.06; Fax: 242.09.79

SUPLIMENT

MARTIE 1999

P,oduse come,dolizate de ~

~~~~~

Str. MaicQ Domnului 48, Sect. 2, cod 72223 Bucure,'i; Tel.: 242.27.06; Fax: 242.09.79

TESTOR TRIFAZIC
Dupo Le Haute Parleur

L1

Rezistoare
R1-R6: 1,8 KQ R7, R8: 100 KQ R9, R10: 47 KQ R11: 330 KQ P1, P2(semireglabili): 220 KQ

Condensatoare
C1-C3 (nepolarizati): 1 ,uF/400 V C4, C5: 470 ,uF125 V C6: 10 nF C7, C8: 4,7 nF C9, C1 0: 220 nF C11: 470 nF

Semiconductoare
IC1: CMOS 4001 IC2: CMOS 4011 01-06: 1N4007 07-011: 1N4148 Zl (Zener): 10 V L1: LEO bicolor ro~u/verde

L2

L3

Resau T riphas8 '" C7 4.1 nf

f~
01
1N4148

TRIPIRiE

50 Hz
08
1Not1.
IN<4148 00&03"04 &05"08 ~ C8

v""', .v

tOnf 4,1nF 1""48 C8

+t-

iOtO

AD ELECTRO COM
COMPONENTE Ala 41' ELECTRONICE ('I ELEcrRICE RADIO TV

10

ell
. 470 oF All
3301<

Componente electron ice Aparatura de masura ~i control Scule ~i accesorii pentru electronica Kituri ~isubansamble
Str. Maica Domnului 48, Sect. 2, cod 72223, Bucure,!; Telo 242 2206 Fa" 242 0979

AUDIO-VIDEO ACCESORII GSM PlESE ELECTRICE ~I ELECfRONICE AUDIO, VIDEO, TV, CALCULATOARE STATU EMISIE.RECEPTIE

PRODUcATOR

DE

COMPONENTE ('I CONSUMABILE CALCUlATOARE APARATE MAsURA CONTROL LITERATURADE SPEOALITATE ('I

COMPONENTE ELECTRONICE ACI'IVE ~I PASIVE

OFERIM SPAPU

PENTRU

CONSIGNATIE

Str. Calea Grivi~ei nr. 34 Bucure~ti, sector 1 Telo 01 650.32.70


Faxo01

Rd. Iuliu Maniu nr. 2-4 (vis-a-vis de Facultatea de Electronica) Tel: 018 602 625

Str. Erou Iancu Nicolae. nr. 32. 72996 Bucure~ti. Tel:+401 - 230.40.50 Fax:+401 - 230.92.25 Telex: 11203 banes T

SUPLIMENT

MARTIE 1999

CATALOG CIRCUITE INTEGRATE


U 4650 B Procesor crominanta I
TEMIC multistandard

TV

CATALOG CIRCUITE INTEGRATE


STY 2112
Procesor luminanta/crominanta I SGS - Thomson
I

TV

PAL/SECAM

I I
15

H,'6

~
E.
26 C<>mman4. Slan4anl,
selee1ion

Versbr. 42 Poneuse PALMfSC

5G'60Hz

15

etVCOSECAM Bus

~ ~
gfAM
PAL

I'e
{OA

17 7.15 8.86 MHl.l. MHz 21 Ji9 p8

seL

61'0

po
Commw"."r
de service

Retour !ignes

==1

III I
~~

13900 Standard

lII!'
Bleu

IIISWI

l:nf

Limit

llleoso
I1100so

inlensit&

laisceau Images
IflCl'UStees

~l ~

Yen

~J900

1
Rooge

Am:
PALMfSC SECAM

ettexles 220 pF

1~IROSO

Vel'S

etages

Insertion

4e$Ol1le

sse

1,lrnoso lII!'
WJ900

~deo

tlTSe '.43

..

standard

!:!ill1..58 gf,AM
PAL

CommJt(

extemes Insertion ~

ou evBS
lurna

U 4650 B

lII!'

n s~

'I 0,,0Vert Rouge I I


I

l.

I (1 Vc.ac,)

W"O

V, . 12V (10,a ..13,2V)

SUPLIMENT

MARTIE 1999

Osciloscop

ana logic 05-5020

[ 7. 121.000
..

Osciloscop analogic 05-5100


Lei]

~,,~._

- ... -,""',-'
"!" -

.
.

.'

--

.1

Il

-~_.

( 15.686.000

~'U'''UUUf''".ff n''f'_'''''.'>~ n

---"

Banda de frecyen)a: 0-20MHz . Canale de lucru: 2. Generator de func)ii TTL. Sensibilitate: 1mV/diy. Lucru pe axa Z: 0-2 MHz, Alimentare: 220V /50Hz. Consum: 45W. Greutate: 7,4 Kg,

LG

Banda de frecyen)a: 0- 1OOMHz, Canale de lucru: 2. Impedan)a de intrare: 1Mohml25pF. Lucru pe axa Z (modulare In intensitate) INDICATORSlJI'RAGAMA I'ERIACAlIETWlZISTOARE DIMENSIUNI INIIEGImARE GM'f CAP!DT\'I FRECVENJE MINIMAX AFI;;A)WJlJMCONTINUITA~ ORCUITE MiNJlNERE DATECON1iOlIlATERlE SlJPOIITPROIICJ1E FUNCJIONARERElEU IlARGllAFANAlCG OPRJREAlITOMAY. cu semnal ponaAFI;;A)3,5 MHz. la Alimentare 220V/50Hz.
MODfL

Precisio~

manual CON11tOLDIODE INOICAlOIlllA1fRIE

, 1.237.000

2000 manual 12000 d;g~ 1/2 d;g~ 1auto/ DM313 d;g~ manual DM312 DM311 3 1/2 3 1/2 3 2000

manual INDICAlOIlIlATERlE INDICATORSlJI'RAGAMA A DIMENSIUNI VERlACARETRANZISTO.\IIE MiNJlNERE DATE OPRJRE lITOMATA CAP!DT\'I INIIEGImARE aRCUITE FRECVENJE MINIMAXIlARGllAFANAlCG CON11tOLIlATERIE CONTINUrrA~ GM'f SlJPOIITPROIICJ1E FUNCJIONARERElEU AFI;;A) AFI;;A)WJlJM

Lei ]

LG Precision [1.158.000 Lei I

Frecvenfmetru

digital FC-7150 U Generator de mira PG-401 L

.
r

[ 926.000
MODEL

103/4 d;g~DM332 DM334 d;g~ 3/44 d;g~ 4000 1 minute 3 manual 2??oo 0automatic/ 4000minute 34DM341 manual 1/2 30

Lei

CONI1IOL DIODE

II

II II

I '"

I I/

II r'

III

II

II

JIll" /11'

( 8.739.000
Afi~are 9 digiti. Gama de lucru: 0,1 Hz - 1,5 GHz. Rezolu)ie: 1nHz - 10Hz. Intrari pentru semnal: 3 Intrarile A ~i B pentru: 0,1 Hz - 150MHz. Intrarea C: 50MHz - 1,5 GHz. Interfa)a pentru computer: RS-232C. Filtru trece jos pentru masurari In joasa frecyen)a.

Lei]

1.590.000

PG 401 L Genereaza semnale in sistem PAL. Semnale VHF ( MHz) : 41,25-62,25/49,75-85,25 175,25-224,25/168,25-216,25 Semnale UHF ( MHz) : 471,25-855,25/475,25-863,25 Genereaza toate niyelele TVcolor ~i Raster. Alimentare: 9V.

8808
........ .... illIIIID_[ill].: :fl::

0DM334 DM 341
Sir. Malea Domnului 48, Sed. 2, cod 72223 BucureJfI; Tel.: 242.22.06; Fax: 242.09.79

EJIilIlGiJ

Sir. Malea Domnului 48, Sect. 2, cod 72223 Bucure~tl; Tel.: 242.22.06; Fax: 242.09.79

SUPLIMENT

MARTIE 1999

Produ (omerclallzale de ~

~~~~~

VOLTMETRU CU CI 7107

BAZA DE TlMP UNIVERSALA

Montajul este un voltmetru digital de 3 ~i 1/2 digi)i construit In jurul circuitului integrat 7107 - convertor analog digital (CAD) - care coniine ~i decodoarele pentru afi~ai .Ca sursa de tensiune de referin)a s-a utilizat circuitul integrat 8069 . Tensiunea negativa necesara func)ionarii corecte a CAD este ob)inuta cu aiutorul circuitului integrat 4049 care buffer-eaza oscilatorul de tact. Semnalul astfel ob)inut este redresat (01 ,02) ~i filtrat (el). Punctele zecimale se pot aprinde, dupa necesita)i, prin conectarea pinilor 10 masa. Kitul se poate corespunzatori utiliza co instrument de masura individual complexe sou In echipamente de masura ~i control.

QIO Q8

Qil

Q!~

Q' l.32768t1h1

"0'2

L15pf

TP

T
TG

o
o.Oll'f

- Echipata cu circuitul integrat divizor de frecventa: CD 4060. - Oscilator echipat cu cristal de quartz de 3,2768 Mhz. - Genereazasemnale cu frecventade 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 10Hz, 1Hz. Factor de umplere: - 50% pentru 200 Hz, 100 Hz si 50 Hz. - 20% pentru 10Hz ~i 1 Hz. Prevazuta cu pini de test pentru fo = 3,2768 Mhz. Dimensiuni: 55 x 33 x 15mm. Alimentare: 5-18 V.

;;, ..

,,---

,.,

"

''''''

6cJrr"'

58.500

Lei

pentru cap de scalii 200 mY, urmaloarele componente valorile: R6: 47K,R2; 15K, Rl: lK, C3: 470nF

vor av~

Afi~aj 3 ~i 1/2 digi)i. Masa comuna pentru intrare ~i alimentare. Conversie AID cu dubla panta. Gama de masura 0 ... +/-1,999V (+199,9 mY). Alimentare: 5V/250 mA. Rata de conversie: 3 Hz. Dimensiuni de gabarit: 70x70x 10 mm.
Sir. Moica Oomnului 48. Sect. 2, cod 72223 Bu(ure~ti; Tel.: 242.22.06; Fax: 242.09.79

Str. Maica Domnului 48, Sed. 2, cod 72223 BucureJ'i; Tel.: 242.22.06; Fax: 242.09.79.

SUPLIMENT

MARTIE 1999

P,odusecome,dali.atede

~~~~~

STAND MA~INA DE GAURIT MBS 140


Cod: 28030
Polizor/~Iefuitor SP/E
Folosit pentru polizarea, ~Iefuirea pieselor din lemn, meta Ie, nemetale. Alimentare: 220 V. Turatia: 3.000 ... 9.000 rot/min. Reglaj electronic 01 vitezei diseului de polizare/~Iefuire Intre 8 ... 24 m/s. Putere: 200W. Oimensiuni: 250 x 130 x 100 mm. Greutate: Inel de fixare (20 mm) In dispozitivul de prindere (pentru bane). Alimentare: 220 V. Turatie: 5000 ... 20.000 rot/ min. Putere: 100 W. Lungime: 185 mm. Greutate: 450 gr. Ma~ini de gourit, ~Iefuit ~i frezat. Pot fi utilizate pentru luerori fine de gourire, 1,200 gr.

FBS 230/E
Cod: 28472

1.439.000

MICROMOT 40, MICROMOT 40/E


Cod: 28500 Cod: 28510

Menghina
Cod: 28132

-J
11

Stand MBS 140


Cod: 28605

polizare, ~Iefuire, periere In meta Ie, sticlo, eeramieo, piele. Gat de fixare (20 mm) In dispozitivul de prindere (pentru bane). Alimentare: 12 18 V. Turatie: 5.000 Putere: 40 W. 20.000 rot/min.

1.216.000

( 639.000

Lei]

Lei]

Lungime 220 mm. Greutate: 230 gr.

SUPORT POLIPOZITIONAL UH 34
Cod: 28603

Poate fi folosit pentru fixarea diverselor

[ 687.000

Avans automat!
L-ei ]

STRUNG PO 230/E

I unelte:

polizoare, freze. Bratul de sustinere este de tip "nueq" Inelul de reduetie pentru prinderea borma~inii: 34 mm.

Cod: 24004

575.000

Lei

Cod: 28602

MENGHINA FMS 75
P,oduse com daUzate de ~

Viteza de rotatie a universalului:

100-3000

rot/min.

~?c:~~~

SIr. Maica Domnului 48, Sed. 2, cod 72223 Bucure~ti;eI.: 242.22.06; Fax: 242.09.79 l

SUPLIMENT

MARTIE 1999

Produse comerclal1z:ate de p::::::) ~

electronic

conex

St,.MalcaDomnulul48.Sed.2.cod72223 BucureJfI;Tel.: 242.22.06; fax: 242.09.79

TRusA SCULE PK 305


Confine:
Ruleta 3 m. Set 2 pile (rotunda ~i lata). Set 10 ~urubelnije combinate. Banda izolatoare. Penseta 6". Perie de sarma 7". Ciocan de lipit 30 W. Set 3 piese ajutatoare 10 lipit. Pompa absorbjie cositor. Supor! ciocan de lipit. Foarfeca inox 6". Set 7 imbusuri: 1,3; 1,5; 2;2,5;

3; 4; 5.
Cheie reglabila 6". Cle~te cu varf lot 4,5". Cle~te cu varf inclinat 4,5". Cle~te cu varf lung 5". Cle~te sfic 5". Set 6 ~urubelnije de precizie (varf lot ~i in cruce). Cutie pentru componente. Multimetru digital. 2 panouri supor! deta~abile.
Geantii 456 X 330 X 105 mm.

Confine:
Cle~te sfic 5". Cle~te spitz 6". Set' (2 buc.) ~urubelni'e. Cap normal ~i cap cruce. Set (2 buc.) ~urubelni'e de precizie. Cutter. Penseta. Set 2 buc. pile (rotunda ~i plata).
Gea.,a cu fermaar '90 X 95 X 30 mm

Confine:
Cle~te sfic 6". Cle~te cu varf lung 6". Cle~te patent 6". Cle~te special. Set (3 buc.) ~urubelnije cap cruce. Set (2 buc.) ~urubelnije cap normal. ~urubelnija cap tubular (16"). Creion tensiune. Ruleta 3m. ~urubelnija Cutter. reglai RF.

Set chei imbus (7buc.). Cheie reglabila (1 buc.). Rola izolatoare. Set 2 buc. pile (rotunda Letcon 30 W. ~i plata).

Geantii cu fermoar 305 X 215 X 45 mm

P'oduse

come"ioU%ole

de ~

~~~~~

8ucure~ti; Tel.: 242.22.06;

Str. Maica Domnului 48, Sect. 2, cod 72223 Fax: 242.09.79

SUPLIMENT