Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL XXI - NR.

242
SUMAR
CITITORII . ....... pag. 2,---3
Indicator de
Sonerie muzicala
Amplificator de banda
larga
N
.......... pag. 4--5
Experiment
Identificarea dispozitivelor
optoelectronice
ABC
CQ-VO .......................... pag. 6---7
Sintetizor de
Filtru AF
HI-FI ........................... pag. 8---9
Minicasetofon
Balans stereo
Preamplificator pentru cap
de casetofon
LABORATOR .................. pag. 10---11
Linii de ntrziere pentru
efecte sonore
SERVICE ...................... pag. 12 -13
ICF-7601 17601 L
.................. pag. 14
n programare
ATELIER ....................... pag. 15
TI88F
LA CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 16--17
Introducere n televiziune
Depanare TV
Amplificator n punte
pentru automobil
............... pag. 18---19
Ceas cu alarma
Circuitul hibrid SANKEN
SI-1125H
AUTO ......................... pag 20---21
Tester pentru acumulatoare
Dispozitiv pentru depresat
presat silence
REVISTA REViSTELOR .......... pag. 22
Adaptor
Verificator
Regl aj de ton
MAGAZIN TEHNIUM ............ pag. 23
PUBLICITATE .................. pag. 24
ELECTROCONTACT
ADRESA "TEHNIUM",
PRESEI LIBERE NR. 1.
COD 79784. OF. P.T.T.R. 33.
SECTORUL 1. TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2059
15 LEI
-
INDICATOR
DE
SILVIU UNC3UREANU
Montajul prezentat este un indicator al "cursorului
trului" n cazul corectorului de ton comandat digital n 5 Montajul se
pe sumatorul de 4 CDB483 care suma dintre infor-
n cod binar de de SAU EX-
CLUSIV n cazul 0715 n cod binar
de CDB454, care a n cazul 075
25731 ale Astfel, n cazul joase sau
nalte, cele 15 trepte vor fi (-15, -14, -13, -12, ... ), respectiv cele 16
trepte n cazul ( ... +13, +14, +15, +16). de mijloc a "po-
de ,,11 110" va fi (-O).
Cablajul este realizat n varianta dublu placat, cu vederea dinspre par-
tea cu piese. Se vor respecta regulile de lucru cu circuite TTL decuplnd
circuitele cu condensatoare ceramice de 0,1 La trasarea imprimatului,
liniile de alimentare vor fi
o
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
BS
max
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
1
1
O
O
1
1,
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
O
O
1
1
O
O
O
0
1
1
O
O
1
1
O
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
1
1
O
O
1
1
1
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
1
1
1
O
O
O
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
SONERIE
Elav.CORNELIU FURESCU.
Soneria a carei slhema
de principiu este prezentata in fi-
gura 1 emite triluri sonore la atinge-
rea .senzorului S.
Montajul propriu-zis este realizat
pe baza multivibratorului format
din tranzistoarele T1, T2 piesele
aterente.
La atingerea senzorului S, pe
baza tranzistorului T1. apare o ten-
siune de polarizare care l deschide,
punnd n multivibratorul
a este o tele-
avnd o
de circa 70 n. Capsula te-
va emite. pe timpul atinQe-
2

rii senzorului, trilud sonore a
tonalitate este n prin-
cipal de valorile C2, a re-
R2 de elec-
de pielea degetului
care nchide circuitul senzorului S.
asupra valorilor acestor
componente, n sensul sau
lor, se poate modifica to-
nalitatea sunetului

periodice a condensatorului C1
prin R2.
emitor a tranzistorului T1 dioda
D. se o modulare a sune-
m
n
p
220
a e
..n.
COS 446 E
A B C
7 2
6 2
S1 S2
15
VQE22B
R5 + R 11 = 270.n.
I1 -:- 15 CoB 406E
P1 + F}. CoB 486E
+ 5v
+5v

-
9" 02 EF0108 CoB
454 E
QA Qs Qc Qo BSmax

LA CI 5,7
tului emis, triluri me-
lodice.
asupra valorii conden-
satorului C1, se poate o nuan-
a acestui tril.
Prin nlocuirea diodei D cu com-
ponentele T3 C3, cum se
n figura 2. se pot triluri
mai variate mai
Valoarea condensatorului C3 se
poate alege experimental n dome-
niul 500-10000 pF.
Alimentarea montajului se face
de la o de tensiune
de 9--12 V (eventual baterii).
Consumul montajului n repaus
este practic nul, iar n timpul func-
curentul absorbit de !a
este de maximum 25 mA. In
aceste montajul se poate
al.imenta din baterii, durata de ex-
ploatare apropiindu-se de durata
de conservare a acestora.
Senzorul . S se poate realiza n mai
multe variante, n de imagi-
constructorul.ui. Personal l-am
realizat. conform din figura
3, din de cosito-
de 0,5 mm pe care le.,.am fixat cu
direct de tocul de lemn al
n locul butonului soneriei ori-
ginale.
Pe aceste am cositorit
cele doua fire ale origi-
nale, iar restul montajului l-am am-
plasat n apartament, ntr-o cutie de
plastic, contorul electric.
faptului re
dintre cele ale
senzorului, foarte mare (de or-
dinul megaohmilOr), in-
trarea n a
montajului atingerea senzoru-
lui, am n rezis-
R3, care reduce sensibilitatea
asigurnd
normala a soneriei.
n cazul n care a dintre
cele elemente ale senzorului
este suficient de mare sau se do-
montaju-
lui, R3 se poate omite.
Tranzistoarefe folosite n schema
se pot nlocui cu altele similare.
TEHNIUM 1/1991
I
10k.Q.
de
Ing. AURELIAN MATEESCU
Amplificatorul descris n acest
articol este proiectat pentru a lucra
n echipamentele pentru
TV.
1. Caracteristici tehnice:
- banda de 950 -;- 1 750
MHz;
- neliniaritatea caracteristicii
:S 1 dB;
-- n putere? 20 dB;
- factorul de zgomot :S 4 dB.
Amplificatorul tranzis-
toare BFG65 special concepute
pentru acest tip de amplificatoare
de
de firma Philips.
Caracteristicile acestui tranzistor
snt:
- n putere (Ia 2 GHz,
Ic = 15 mA, V
CE
= 8 V, tamb = 25C),
tipic 11 dB;
- n c.c. (Ia Ic = 15 mA,
V
CE
= 5 V). tipic 100;
de = 15
a negativ
montajului. T1 T2 vor fi cu siliciu,
alegndu-se exemplare cu un cu-
rent rezidual ct mai redus, iar T3
dioda O vor fi cu germaniu.
conform schemelor
prezentate, soneria va de
la prima ncercare. Modificarea
netului emis, n de prefe-
constructorului, se poate
asupra valorii
C1, C2 C3.
cum am la nceput,
tonalitatea sunetului de-
pinde de a
pielii degetului care nchide circu-
tul senzorului S. Din
sunetul emis la atingerea senzoru-
lui de o Cu o rezis-
mai mare a pielii va avea o to-
nalitate mai iar cel la
atingerea senzorului de o per-
cuo mai a
pielii va avea o tonalitate mai ridi-
realizndu-se astfel o "perso-
nalizare" a sunetului emis de sone-
rie.
TEHNIUM 1/1991
mA, V
CE
= 8 V, T
amb
= 25C), tipic
7,5 GHz;
- puterea totala ::; 300
mW;
- factorul de zgomot, la 2 GHz ::;
3 dB;
- capsula SOT-103;
- cip se ca:
BFQ66 -- SOT-173; BFQ65 - SOT-37;
BFQ67 - SOT-23.
2. Descrierea amplificatorului
Amplificatorul este compus din
etaje echipate cu cte un tran-
zistor BFG65 etajele corespun-
pentru a se asigura regimul
optim de lucru n c.c. al tranzistoa-
relor de Tensiunea
colector-emitor a fiecarui etaj este
la cca 7 V. Curentul de emi-
tor al etajului al doilea este de cca
15 mA, ceea ce corespunde ampli-
maxime. Primul etaj are cu-
rentul de emitor n jurul valorii de
s
tUa
49,9.n
1 nF
H
OUT
9 mA. pentru a se minimiza zgom*?>tui
etajului. astfel ca, folosind o
de 10 n pentru cuplajul cu cir-
cuitul de antena de 75 n, zgomotul
nu 4 dB.
Pentru reducerea
parazite ce pot introduce efecte de
dispersie, la intrarea am-
plificatorului se va' prefera utiliza-
rea de condensatoare cip.
Figura 2 prezinta cablajul mo-
dul de amplasare a componente-
lor. Bobinele au con-

L 1 - linie CuAg 00.6 mm, cu lun-
gimea de cea 12 mm
de 8 -;- 10 nH;
L2, L3 - 2 spire CuEm 00,6 mm,
bobinate pe un dom cu 0 3 mm.
constructive:
- se vor utiliza rezistoare nein-
ductive, de cu
metalica;
- se vor reduce la minimum co-
nexiunile terminalele componen-
telor;
- cele (RF c.c.)
se vor separa printr-un perete me-
talic;
- montajul va fi ecranat n cutie
de de cositorit;
- se vor respecta toate precau-
pentru lucrul
n nalta
BIBliOGRAFIE
Phiiips Technical Publication,
131/1984;
Mihai TV la
mare
1 IOOJL
11< 1
. te
"1,111 th!
{-}
9-12V
(+)
3
de aproximativ 11 V -;- 14,5 V.
constata din masuratorile
precedente ca este relativ de
gasit un releu pentru care ecartul
(histerezisul) ..lU = U
a
- U
e
sa fie de
cca 3,5 V, dar ideea de a
un astfel de exemplar care sa aiba
pragurile propuse (U
e
= 11 V; U
a
=
14,5 V) este practic inacceptabila.
Nici nu ne intereseaza, de fapt, pra-
gurile n sine, ci doar ecartul lor, de-
, superior Umax = 14,5 V (n caz con-
trar, releul se afla deja
contactele K1 snt deschise n-
carcatorul nu Prin ur-
mare, daca U < 14,5 V, releul ramne
momentan n repaus, K1 snt n-
chise ncepe ncarcarea. La atin-
gerea pragului U = Umax releul an-
contactele K1 se des-
chid ncarcarea se ntrerupe. Pe
masura ce bateria se descarca prin
din ta" de an clan sare a releului, bon-
tactele sale K2 (tot normal nchise.
ca K 1) se vor departa;deschiznd
circuitul R,
ce duce la devierea ntregului cu-
rent furnizat de Dz P prin .bobina
releului. Rezultatul l constituie an-
ferma a releului, cu
unui curent sporit prin dioda Zener
n perioadele de repaus (Ia nevoie
se va folosi o dioda Zener de putere
mai mare). Orientativ, R se poate ta-
tona n plaja (1 -;- 3).Rr.
Cu un releu electromagnetic
adecvat, doua rezistoare si doua
diode uzuale, realiza' un dis-
pozitiv de cuplare/decuplare auto-
incredibil de simplu
eficient destul de precis pentru o
larga gama de practice.
Pentru a va convinge mai bine, am
ales un exemplu concret de utili-
zare, anume acumula-
toarelor auto de la un redresor sim-
plu (transformator de punte
redresoare plus un element serie de
limitare n curent, de tip pasiv, cum
ar fi un bec sau un rezistor de pu-
tere). Intercalarea dispozitivului
permite n acest caz au-
tomata a tensiunii la bornele bate-
EXPERIMENT
Cel de-al doilea artificiu -- intro-
ducerea P n para-
lel cu Dz --- ofera posibilitatea co-
rectarii fine a pragurilor Umax
"Umln pentru un releu o dioda Ze-
ner date, Prin scaderea valorii dp.
r
Rel.
(N.IJ
+
O
1N4007
15V
cc ReteQ
F407 etc.
220VN
L
+
Rei.
DZ
(UZ)
U
a
-
Ia
Rr
U
e
riei ntre doua limite prestabilite
(dorite), Umin Umax. Este vorba,
despre n care acu-
mulatorul se foloseste in alte sco-
puri dect cele automobilistice (de
ca sursa tampon pentru ali-
mentarea unor de alarma
sau de iluminare n caz de avarie
etc.) cnd avem .. _- cu att mai mult
- interesul de a-I n
suficient de bine ncarcat, fara ne-
cesitatea unor prea dese supraIJe-
gheri verificari directe.
Ideea experimentului propus plea-
ca de la constatarea banala ca orice
releu electromagnetic are. prin
o tensiune aproximativ
constanta de ferma, U
a
,
dar o tensiune specifica de elibe-
rare, Ue, ntotdeauna mai mica de-
ct Ua. Lund la ntmplare mai multe
exemplare de relee cu tensiunea
nominala ntre 6 V 12 V cu re-
bobinei, Rr, de ordinul a
200--400 !l). constata ca pra-
gurile Ua Ue snt sufi-
cient de stabile. att timp ct nu se
modifica de lucru a releului
mecanica sa interna.
Masuratorile le efectua folo-
sind o sursa reglabila de tensiune
continua. cum se arata n figura
1. Dioda D are rolul cunoscut de a
proteja sursa voltmetrul mpo-
triva tensiunilor inalte de autoin-
la ntreruperea brusca a cu-
rentului prin bobina releului.
Revenind la propusa, sa
presupunem ca acumulatorul n
cauza are tensiunea nominala de
12 V ca ne-ar conveni practic o
plaja totala de Umin -;- Umax
4
A
Rel. modificat
(+ )
U
a
+ Uz
Ia I'\J Ta
I'\J
Rr
,
Ue N Ue+UZ
N
( - )
BC).
oarece ne este extrem de simplu sa
le cu pastrarea sufi-
cient de a ..lU, de
pilda cum se sugereaza n fi-
gura 2.
Concret, sa zicem ca am ales un
exemplar de releu pentru care am
determinat practic: U
a
= 9 V; U
e
=
5,5 V; la 30 mA; Rr = 300 n. Pentru
a "translata" aceste praguri la noile
valori dorite, U
a
' = U
max
= 14,5 V
respectiv, U
e
' = U
min
= 11 V,
avem nevoie de o cadere de ten-
siune de Uz = U
a
' U
a
= 14.5 V -
- 9 V = 5,5 V, deci putem folosi o
dioda Zener din seria PL5V6Z.
eventual cu sortare aproximativa
pentru 5.5 V (vom reveni asupra
acestui aspect),
Releul nostru modificat va an-
deci ferm la cca 14,5 V va
reveni n repaus (eliberarea ar-
maturii) la cca 11 V, deci s-ar parea
ca problema propusa e ca rezol-
vata.
La de ncarcare exis-
(figura 3) vom adauga doar
blocul figurat n dreapta liniei punc-
tate, nlocuind n timp ve-
chiul ntrerupator de alimentare
printr-o pereche de contacte normal
nchise ale re/eului, K1 (evident,
acestea trebuind sa suporte tensiu-
nea de curentul absorbit de
primarul transformatorul ui).
Atunci cnd se conecteaza ali-
mentarea de la (eventual tot
dintr-un intrerupator, plasat n serie
cu contactele K 1), tensi unea bate-
riei este foarte probabil sub pragul
O
+
Balast
+

Acumulator
(tra nsformato r
12 V
+ redresor)
U
p
K2
( N.!.)
Rel.
R
consumatorul sau (nefigurat n
schema), tensiunea U scade, dar
numai pna la pragul U = Umin, cnd
releul se elibereaza, contactele K 1
se renchid. ncepnd un nou ciclu
de incarcare.
O analiza mai atenta a montajului
-- indeosebi prin experimentare --
a scos nsa n cteva po-
neajunsuri, anume:
--- modificarea n timp (prin ,.m-
batrnire") a tensiunii maxime
pina la care poate ajunge acu-
mulatorul dat sau necesitatea
reajustarii pragului Umax atunci
cnd se inlocuieste acumula-
torul; .
-- probabilitatea ridicata a unor
mai ferme ale
releului, data fiind ex-
trem de lenta a tensiunii bate-
rlel, cu nefaste
asupra contactelor K 1;
--- necesitatea sortarii ct de ct
precise a diode; Zener n func-
de caracteristicile releului
folosit dupa cum am vazut
mai sus, n de starea
bateriei).
Fara prea multe comentarii. va
sugeram n figura 4 doua posibile
de remediere a acestor nea-
junslJri
n primul rnd. ferma
a releului poate fi prin in-
troducerea R n paralel
cu bobina acestuia. Att timp ct re-
leul se afla n repaus. curentul "fur-
nizat" de dioda Zener (ntr-o mic:'!
masura de P) se divide prin relelJ
prin R, n ce depinde de
raportul Rr IR. La cea mai mica "ten-
O
reglaj (nseriate) a lui p, grupului
Rr II R i se furnizeaza un
spor de curent de curentul
principal. preponderent, dat de
dioda Zener), avnd drept conse-
reducerea pragului Umax
Atunci cnd releul este deja anclan-
deci contactele K2 deschise.
"sporul" de curent i revine doar bo-
binei releului, ntrziind astfel elibe-
rarea armaturii. Aceasta "ntrziere"
se traduce. evident, prin diminua-
rea pragului dt; eliberare Umin,
care va scadea ceva mai mult dect
pragul de Umax.
Desigur, noi urm'arim prin intro-
ducerea P doar
mici ale pragurilor rezuJtate
din alegerea releului a diodei Ze-
ner, ndeosebi n ce pragul
maxim (dependent, cum spuneam,
de starea bateriei). Prin urmare.
vom folosi valori relativ mari pentru
P n raport cu echiva-
lenta a grupului Rr II R. De pilda,
daca releul are Rr = 300 n si daca
ferma am asigurat-o
lund R = 450 n, dioda Zener va "ve-
dea" o de sarcina Rr II R =
= 180 o. Rezulta un curent maxim
prin dioda (n momentul
releului) de cca 9 V/180 n = 50 mA.
O mica, de pilda n jur de
10% din acest curent. adica de cca
5 mA. ne conduce astfel la o valoare
de reglaj a lui P de aproximativ 5.5 VI
5 mA = 1,1 k'!l Putem folosi deci un
liniar de 2.5---3 kn
sau, mai bine, o serie
P = 1 kO plus un .r..ezistor fix de ordi-
nul a 1 kn.
Va lasam dumneavoastra place-
rea de a aprofunda n continuare
aceasta idee --- de ce nu? --- de a
modelul propus de uti-
lizare practica), nu nainte nsa de a
atrage asypra releu-
lui In mod deosebit,
daca se apeleaza la varianta din fi-
gura 4, se va verifica atent izolarea
perfecta a perechilor de contacte
K 1 K2, pentru a nu risca "scapa-
rea" tensiunii de spre compo-
nentele dispozitivului implicit
spre acumulator.
TEHNIUM 1/1991
identificarea testarea
DISPOZITIVELOR OPTOELECTRONICE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
numeroase metode de
abordare posibile, toate aV nd
la a
principiului de pentru
tipurile de D.O.E. investigate. Va-
rianta pentru care am optat aici, n
urma unei ndelungate
(care nu a fost de surprize
este aceea de identifi-
care prin excluziune De
fapt, mobilul acestui articol l-a con-
stituit tocmai o astfel,ge
C nd am descoperit o
cu
pentru ii mai deosebite - fi-
ind foarte - s-a dovedit n
realitate a fi un LED cu emisie n in-
u.
ntr-o prima etapa de testare ne
snt suficiente ca accesorii un mul-
timetru (AVO-metru) un
capacel opac etc.)
care sa permita "ecranarea" foarte
buna a dispozitivului de ilumi-
narea ambianta, naturala sau artifi-
ciala. Acesta din urma poate fi
improvizat, n de tipul
capsulei D.O.E., de exemplu folo-
sind un segment de tub ne-
gru, strangulat (ndoit) la unul din
capete petrecut fest, peste
capsula dispozitivului, cu celalalt
capat.
Toate verificarile le vom face la
nceput n doua extreme,
anume cu fereastra obturata com-
plet (n ntuneric), respectiv cu fe-
reastra iluminata. Putem folosi ca
sursa de lumina o veioza cu bec de
40--60 W. plasata la de cca
0,5 m.
1. Celula
Cel mai mult ne-ar bucura daca
dispozitivul nostru neidentificat ar
fi o aceste
componente snt deocamdata mai
raspindite.
Simbolul acestui dispozitiv, indi-
cat n figura 1, este derivat sugestiv
din cel al sursei de tensiune conti-
nua, pentru proprietatea defini-
torie a celulei fotovoltaice o repre-
zinta tocmai generarea unei ten-
siuni continue la borne, atunci cnd
fereastra este iluminata.
Constructiv, celula fotovoltaica
incorporeaza o semicon-
ductoare pn (de obicei cu siliciu),
avnd activa (accesibila
luminii prin fereastra) de dimen-
siuni macroscopice --- milimetri sau
centimetri ---, deci vizibila cu
ochiul liber, de regula de forma
patrata sau dreptunghiulara, de cu-
loare neagra (nchisa).
Prin urmare, n ntuneric complet
(cu fereastra obturata), celula foto
voltaica se comporta ca o se-
miconductoare, adica ea conduu'
atunci cnd i se aplica o tensiuGl'
(plus pe anod minus pe
catod) superioara pragului intern,
respectiv este blocata atunci cnd i
se. aplica o tensiune inversa.
In de iluminare a feres-
trei, celula trebuie sa debiteze ten-
siune continua, cu plusul tot la
anod si minusul la catod. Prin ur-
mare, ea va debita prin circuitul de
sarcina (care poate fi considerat
chiar voltmetrul de testare) un cu-
rent "invers" n raport cu
de curent direct n ca-
zul diodelor semiconductoare.
n figura 2 snt sintetizate rezulta-
tele calitative ce trebuie sa le
nem n cazul testarii cu voltmetrul,
iar n figura 3 cele corespunzatoare
testarii cu ohmmetrul, daca dispo-
zitivul nostru este ntr-adevar o ce-
lula fotovoltaica "buna".
Daca nu --- nu, deci vom merge
mai departe. Daca insa testarile
confirma vom putea
trece la verificarea propriu-zisa a
(curentul debitat n
de iluminare) la
specifice, conform schemelor exis-
tente.
(CONTINUARE N NR.. VIITOR)
ABC ABC ABC
(URMARE DIN NR. TRECUT)
constatare ne aduce
aminte din nou de legea lui Ohm
. de reprezentarea. a rezis-
electrice. lucru-
rile se petrec ca cum n interiorul
sursei (bateriei) ar exista o rezis-
Ri, aproximativ con-
care ar prelua de
tensiune ce intervin, sub forma
unor interne de tensiune ce
se prin i lege a lui
Ohm.
uj = .lU = Ri . I
deci, sursa
printr-o "min-
din generatorul de
electromotoare E (E U
o
, =
tensiunea .. n goi") in-
Ri. Simplificat, circuitul se re-
duce la cel din figura 12, unde pu-
tem considera la fel de bine am
avea de-a face cu o de ten-
siune E, cu re-
n se-
rie cu cele Ri
Pe baza legi lui Ohm a formulei
de grupare n serie a
deducem:
Ef(Rj + R) (58)
sau
E = Ri' 1+ R . I (59)
TEHNIUM 1/1991
Tensiunea la bornele P-M ale
bateriei, i cu tensiu nea la
bornele externe R, este
U = R 1. Prin urmare, putem scrie
E = U + Ri I (60)
sau
U = E - Ri . I (61)
echivalente (58)-(61)
numele de legea lui Ohm ge-
(sau pentru intregul cir-
cuit), iar reprezentarea lor
este tocmai cea de noi n fi-
gura 11.
Pentru cazul particular I = O (n
experimentul nostru, cazul Ro = 00)
inem U = Uo E, tocmai
tensiunea la borne .. n gol" sau
electromotoare, iar pentru R = O
(scurtcircuit la bornele bateriei, pe
care nu "reali-
practic), U =
1 = Ise = EfRi (62)
acum de ce am extra-
polat graficul din figura 11 la
cu axa absciselor de
ce am notat tocmai cu Isc abscisa
acestui punct. Mai mult,
se valoarea eu-
rentului de scurtcircuit, Isc, se
poate calcula in-
Ri a sursei, inversnd reiat ia
(62):

1+1
\,c
A
A
A
A
celulei fotovol-
tai ce cu un voltmetru ce
avind 0,6-3 V la cap de

a) n intuneric, tensiune prac-
tic in ambele sensuri.
b) Cu fereastra ten-
siune cu plusul la
anod minusul la catod.
b1) (spre dreap-
ta) a acului cnd plusul volt-
este la anod mi-
nusul la catod.
b2)
la catod
ABC ABC ABC
Pentru a determina orientativ re-
interna Ri a unei. surse nu
este necesar sa efectiv
graficul U--I sa-I extrapolam ca
n figura 11, pn la Isc
cu axa curentului. De putem
masura tensiunile la borne, U1 si
U2, pentru diferite
de curent, 11, respectiv 12 (sa zicem
12 > 11, caz n care vom avea, evi-
dent, U1 > U2). Aplicnd apoi legea
lui Ohm generalizata
U
E Ma
U1
O,6+1A
cc
l
3,5+3,8 V
O,3A
U = E - Ri . I (61)
pentru ,.ambele .. puncte" de
rare, M1 (11, U1) M2(12, U2)
efectund
U = U, - U
2
= -Rj (l , - 1
2
) = -R
i

de unde deducem
U, - U
2
R = - - = ---- = t90 (64)
I 1
2
- 1,
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
1
ISC
5
SINTETIZOR DE FRECVENTA
,
Se faptul puritatea
semnalului emis sau
precizia mai ales stabi-
litatea de depind n cea
mai mare parte de
oscilatorului variabil din echipa-
mentul de trafic. firmele con-
structoare de radio pen-
tru nu mai ntm-
pina deosebite n realiza-
rea sintetizoarelor, radioamatorii
snt n datorita
multiplilor factori care se ivesc
astfel recurg de obicei la VFO, VFX
sau VXO.
Simplitatea unui VFO stabilita-
tea de snt
greu de realizat. Uneori un VFO de
mare stabilitate are complexitatea
unui receptor. Stabilitatea este pa-
rametrul care o pondere ri-
n rndul unei
aparaturi de trafic radio. n
emisiunile tip AM, o instabilitate de
1 kHz nu foarte tare, iar
o de 50 Hz
(100 Hz) se poate uneori neglija, n
SSB o a de 100 Hz
se simte foarte bine, iar n telegrafie
pO,ate duce la pierderea
In continuare se va modul
cum s-a realizat un sintetizor cu ur-

-- plaja de 30 MHz, n
vederea ntr-un transceiver
pentru gama 0 ... 30 MHz:
- modificarea cu o
prin de 10 Hz;
-- a
de lucru a transceiverului;
-- schimbarea prin in-
termediul unor taste tip "up-down"
cu de 10 Hz, 1 kHz, 100 kHz sau
1 MHz pe
- realizat numai cu piese de fa-

snt utilizate cu valori
Ing. A. NICOLAE, V03DKM
01-1
comune (numai
parcurgem, pe scurt, cteva
care aleasa
n cazul sintetizorului cu bucle mul-
tiple PLL.
Sintetizoarele de snt
circuite care semnale cu
ntr-o banda
cu pornind
de la un semnal de
Circuitele cu (PLL)
au n lor (fig. 1) un di-
vizor programabil, DP, un osci/ator
comandat n tensiune, VCO, un fil-
tru trece-jos, FT J, un detector de
DO, un generator de refe-
Ri;F. N este factorul de
divizare - al lui Op, pentru
VCO
f
o
= N . f
REF
fREF nu poate fi mic-
orict de mult deoarece FTJ
o de mica,
ce va avea ca urmare o a
",tigului n bucla
de
Pentru a raportul de divi
zare N, crescnd n acest fel
n deci stabilitatea, se utili-
o mixare ca n figura 2. Prin-
tre avantajele acestei scheme se

- VCO poate lucra pe
mari;
- DP se poate realiza cu circuite
CMOS;
- se reduce factorul de divizare
total, crescnd astfel banda de cap-

- fREF poate fi cu ecartul
de
n scopul circuitelor
CMOS a unor mari ale
VCO se metoda cu factor
de divizare fix, Q p, cu
sau patru rate de divizare
+40..8)
(modul variabil). Schema din figura
3 astfel:
- programabile A
B se pentru o divi-
zare cu N:
- A divi-
zarea cu P+1 de A ori, care
comanda de divizare cu P de B-A
ori;
- la ciclului se repro-
A B.
Factorul de divizare este:
N = A(P + 1) + '(B A)P = BP + A
Pentru ecart mic
folosesc mai multe bucle PLL. In
figura 4 se un exemplu de sinte-
tizor ce poate furniza n gama
100 ... 200 MHz un de frec-
cu ecartul de 25; 12,5 sau 10
kHz. Divizoarele se pot realiza cu
circuite CMOS,
prescalerul care circuite
ECL. Prima cu VC01 furni-
ecartul de 1 MHz, iar cea de-a
doua ecartul fin.
Cu aceasta ne apropiem de sinte-
tizoarele de fliare utili-
zate pe echipamentele moderne de
trafic radio.
Schema-bloc n conti-
nuare se la sintetizorul utili-
zat de firma Yaesu pe transceiverul
FT-ONE (fig. 5). Printre perfor-
se
- acoperirea unui domeniu de
30 MHz;
- de 10 Hz;
- de lucru a
transceiverului, care este
de
Prima a
transceiverului este de 73,115 MHz
ca urmare, sintetizorul
banda 73,115 ... 102,11499 MHz.
Este vorba de un sistem PLL al-
din patru bucle, fiecare avnd
n compunerea sa un VCO, presca-
ler, divizor programabil detector
de Bucla PLL4 are un VCO
care de 1 MHz. Di-
vizorul programabil DP3 poate
printr-un ntreg, cu-
prins ntre 3 32. Pentru a evita uti-
lizarea unor rapoarte de divizare
mari se mixerul M4. Frec-
VC04 se cu VC03
numai (3 ... 32 MHz) se pre-
n Bucla PLL3 reali-
un maxim deoarece nu
divizoare. Aici se reali-
cumularea efectelor din bu-
clele PLL 1 PLL2. PLL 1 furnizeaza
de sute de hertzi prin interme-
diul oscilatorului VC01.
acestuia se divide prin 100 (01). Ca
se un semnal de
10 kHz (REF1) provenit de la un os-
cilator cu (X01) doua
succesive (02 03). X01
1/1QQ1
89MHz c::::::J
:r:
REF1
10kHz
t
PLL1
f
REF4

REF 1,2
10kHz
semnalul necesar mi-
(M1) cu lui VC01.
se n bucla
prin intermediul divizorului progra-
mabil DP1. PLL2 furnizeaza de
zeci de kilohertzi, n urma
prin DP2. Tot aceasta
de 10 Hz
n urma digi-
tale a etajului VXO.
Pornind de la ideea utilizarii bu-
clelor multiple s-a conceput un sis-
tem PLL original (fig. 6) care are,
printre avantajele la n-
ceputul articolului, pe acela ca
numai cristale de
dintre care unul de 10,7 MHz
cu o n lumea ra-
dioamatorilor. De asemenea, snt
folosite numai circuite CMOS, be-
neficiind asfel de un consum redus
de energie; snt
nesemnificative de utilizare a circu-
itelor TTL n divizorul zecimal din
bucla megahertzilor (un circuit
CDB400 unul CDB490).
Sistemul PLL este compus din
patru bucle, fiecare avnd n com-
punerea sa (minimum) un VCO, un
54,2B .. .54,28009MH,
c::::l
J:
detector de un filtru trece*
jos. Bucla PLL 1 PLL2 cte
un divizor programabil, iar PLL4 are
n un prescaler divizor
cu 10.
PLL 1 de 'sute de
hertzi prin intermediul oscilatorului
comandat n tensiune VC01. Ca r@-
se utilizeaza un semnal de
100 Hz pr9venit de la baza de timp
In urma unei prin
100 se necesara
buclei PLL3. se
ntre 30000 39 999 Hz, cu o rezo-
de 1 Hz. Cu ajutorul acesteia
se oscilatorul VC03.
Pentru a avea un mare n
bucla nu s-a introdus divizarea.
Astfel, semnalul furnizat de VC03
este mixat cu cel de 10 MHz preluat
de la oscilatorul cu< al bazei de
timp. Se o ntre
9,97 MHz, cu
de 1 Hz. In acest mod s-a
semnalul care modificarea
celor patru cifre mai semnifi-
cative din valoarea a frecven-
sintetizorului.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
HD X04x8 [>
1),7MHz
HDt@-1 Referinte BT
10 MHz 1 + ,
PLL4 --+
lOM Hz SkHz 100Hz
PLL2
1
Programator
PLL1'"
7
Pentru cei care un minica-
setofon (numai cu redare) a carui
parte electronica de audiofrec-
este defecta, propun un mon-
taj simplu performant de nlocu-
ire a acesteia.
Conceperea montajului a pornit
de la ideea utilizarii unui numar ct
mai redus de componente, avnd n
vedere gabaritul mic impus de
disponibil.
In principiu, schema este formata
din doua canale identice. Fiecare
canal cuprinde cte trei tranzis-
toare, unul de zgomot redus. cu sili-
ciu altele oua de medie putere,
cu germaniu, cte doua amplifica-
toare componentele
pasive adiacente.
Caracteristic acestui montaj este
folosirea primului tranzistor T1 (T'1)
de tip BC416 (pnp). att pentru am-
plificarea cu zgomot ct mai mic a
semnalului provenit de la capul de
redare, ct pentru stabilirea unui
static n colector apropiat
de jumatatea tensiunii de alimen-
tare.
Acest este "repetat"
pna la de cont
de de se impune
ca tensiunile n punctele A A' sa
fie ct mai apropiate ntre ele ca va-
loare statica. pentru a nu aparea o
de curent continuu
Importanta prin n conse-
T1 si T'l se aleg cu factorii
beta ct mai unul de cela-
lalt. Din R1 (R'1) se re-
gleaza prin tatonari "mediana" ten-
siunii de iesire.
Masurarea n A (A')
se face indirect, prin masurarea
tensiunii statice la
Reglarea volumului se face prin
modificare, cu ajutorul
trului P(P') a amplificarii etajului cu
de caracteristica a capului
de redare A01 (A01'). Amplificarea
variaza n raport de circa 20 dB, cu
mici abateri n jurul acestei valori n
de
R5, R6 P (R5', R6', P').
De remarcat ca tensiunea de an-
mentare poate varia n limite largi,
ntre 3 V 20--25 V. n de
tensiunea maxima suportata de
componente. De asemenea, amplifi-
carea globala excursia tensiunii
de variaza cu ten-
siunea de alimentare, ast-
fel unei puteri de re-
marcabile n date, pe sar-
cina relativ mare (8--16 n/2---3 W).
BALANS STEREO
Ing. EMIL MARIAN
n oricarui amplifi-
cator stereo de este
prezent etajul care egali-
zarea pe cele doua ca-
nale L R. Acest etaj denu-
mirea de etajul balans. EI
practic prin modificarea si-
antagonista a
celor canale. Reglajul
al amplificarii se face prin
rea unui liniar dublu.
Acest lucru doua inconve-
niente. n primul rnd, este necesar
un reglaj precis --- egalizarea
amplificarii celor doua canale L R
pentru nivel al semnalului
de intrare. AI doilea inconvenient l
prezinta liniar du-
biu, componenta scumpa preten-
care se poate defecia
dupa un numar de ore de
nare. Datorita realizarii lui com-
pacte, n cazul unei defec-
doar la unul dintre
metre, el trebuie nlocuit complet.
Pentru eliminarea inconvenien-
telor specificate anterior a fost rea-
8
lizata o schema electrica ce
doar un singur liniar
care efectuarea reg!aju-
lui balans. Schema este


MONTAJULUI:
tensiunea de alimentare U
a
= 18 V;
de intrare Zi = 120 k!l;
de Zo = 85 O;
tensiunea de intrare maxima
Ui max = 1,5 V
RMS
;
amplificarea montajului A = 22
dB;
reglajul amplificarii jA = 6 dB;
raportul semnal/zgomot SIN 2: 65
dB;
distorsiuni armonice totale THD
:s 0,3 %;
distorsiuni de TID
:s 0,2 %.
Montajul este compus din doua
etaje de amplificare conectate n
Polarizarea celor doua
,/
/'
Se impune, la utilizarea acestuia
cu tensiuni de alimentare ridicate
sarcina sub 8 n, montarea unor ra-
diatoare pentru tranzistoarele fi-
nale.
Pentru o tensiune de alimentare
mica (3 V sub -valoare)
este montarea unei diode
D in serie cu de
emitor a tranzistoarelor de intrare
pentru a "simetriza" excursia sem-
nalului de Prin
alimentarii, caderea de tensiune
pe dioda fiind relativ constanta
(0,6---0.7 V), aceasta nu va mai in-
semnificativ simetrizarea
despre care am amintit anterior.
tranzistoare proprii etajelor de am-
plificare a fost astfel nct
asigure montajului n-
tr-o gama de temperaturi.
Grupul R3-R4-R'3 o
bucla de care mo-
1 (ANAL
R7 (RT) ar putea lipsi
dar montarea ei duce la mi ... " ..." ... "".
timpw1ui de a
lui static de iesire la valoarea din
punctul A(A') n momentul n
se montajul din
de energie.
Deoarece folosirea a con-
densatoare pentru cele ca-.
nale audio ar duce la
necesar pentru celei
componente, totala
placii de cablaj imprimat, s-a recurs
la un artificiu interesant: utilizarea
unui singur condensator electroli
tic la de pentru
bele canale.
difica simultan amplificarea celor
doua montaje similare proprii celor
canale L R, n de
cursorului
R4.
care se frec-
drastice snt mai diferite
naturi. Primul motiv este acela datorat de a
ce Doi snt foarte im-
viteza benzii ntrefierului C8-
redare. Cu ct viteza de a benzii este mai mare cu
mult material magnetic pentru captarea cm-
""" ......... ot ..... care foarte ceea ce
nt,rofii",,,, cnd de a semnalului nregistrat
cu semnalul de se
cele margini vor avea
tic.
Un alt motiv Jil pierderilor n domeniul nalte se dato-
stratului magnetic, n
o cu cmpul magnetic coercitiv la un anumit
moment dat Cnd, orict, ar mai cmpul, la o va-
loare fenomenul de demagnetizare a benzii, ct
pierderi n capul magnetic, att la nregistrare ct la
redare.
Un alt efect se curentului de premagnetizare.
Acest curent de fro, .. ,,"" .... t6 60 kHz 120 kHz) este folosit
la nregistrarea semnalului a raportul sem-
nal/zgomot a este
(Ia un Aivel mai mare cu dB) pentru de Problema
care apare este aceea un efect al acestei
este nalte. 1-0'''''''''''0',",' este mai la
aceste pentru ele au un nivel (imprimat pe
mic snt mai "susceptibile" la

de re-
poate
pina apro-
sa. unei
la V se va o de mai
mare sau cu 400 pentru aplicarea sa la orice fel
de de amplificare
TEHNIUM 1/1991 9
n functie de valoarea
maxime a' semnalului se vor calcula
filtrele trece-jo-s_de la intrarea
irea liniei, incluse n scheme
scopul
(ft): 5 ... 500
lui de intrare:
- tensiunea a semnalu-
lui de intrare: 2.5 Vrms;
'- raportul semnal/zgomot pen-
tru f
t
2: 3 f
s
: 74 dB;
atenuarea de - 3 d8;
distorsiunile armonice: 1%;
tensiunea de alimentare:
-15 V (-10 ... -18);
curentul de alimentare: 'DO =
0.3".0.5 mA;
-- capsula: 16 terminale. DIL;
_. gama temperaturilor de func-
-20 ... +60.
Schema de folosire a aces-
tui C.1. valorile componentelor ex-
terioare care de
pOlarizare snt indicate n figura 5.
A tragem atent ia ca i ntegratele
special izate pentru nt rziere analo-
snt destul de scumpe n com-
cu C.1. de uz general; de aici
ndemnul insistent de a respecta
cu ie iife de
manipulare fQlosire, specifice
C.1. de tip MOS. In ele
vor fi cu terminalele intro-
duse n burete metalizat (conduc-
tor) sau nveJite n staniol si se va
evita manipularea lor Nu se
vor atinge terminalele cu obiecte
metalice pensete).
C.1. nu se vor introduce s nu vor fi
scoase din socluri cnd aparatul
este sub tensiune. Nu se va
tensiunea de alimentare de 15 V
'(max. 18 V) nu se va inversa pola-
ritatea sursei de alimentare. Letco-
nul aparatele de verjficare (gene-
rator, voltmetru electronic, oscilo-
scop vor ficonec-
tate la priza de
Montajele propuse mai jos snt
att de simple nct pot fi abordate
de cu conditia res-
ntocmai a schemei si a ve-
componentelor electronice
(active pasive) folosite n montaj.
Precizam toate componentele
indicate n cele scheme de
mai jos se n magazinele
noastre de specialitate.
10
Cel
de suma-
cu
C.l.i, C.1.4 snt cu SR
mare, dar se pot folosi A.O.
741. . ..
Generatorul de tact bifazic folosit
pentru comanda liniei de ntrziere
este realizat cu C.1.5. care contine
patru NAND, dintre care doua
conectate n de asta-
bil, iar celelalte folosite ca
buffere. Generatorul este de tip
OCT. controlat de un semnal infra-
sonor produs de qeneratorui de
respectiv limitele
ie ale de tact.
P4 regleaza 'Yn"",eon"""
de functii n dome-
9 Hz. Acest iometru
sa fie logaritmic cuplat cu
,..,..",t",to<> de 25 kn spre
Si la
A Sl

L-______ ______ ______________ ________ +V
741J
CI2=TDA 1022
Cr5, Cl6 = MMC 40'tl. V4011 O
3,9K.Q CI 6
470K.l1
1
neze.
s-au
nu nici un
montajele sa nu io-
Pentru cei care
de laborator este mai jos
procedura de verificare re-
glare a celor montaje, Cu
C.l.-TDA1022 scos din montaj se
masoara mai nti tensiunile de c.c.
n diferite puncte, de Pe
intrarile neinversoare ale A.O.
trebuie din
tensiunea de alimentare. La cel de-al
doilea montaj se vor ten ..
siunile pe colectorul T1 emitorul
T2; cele tensiuni trebuie fie
egale apropiate de ten-
siunii de alimentare. Pe soclul lui
TDA1022 trebuie se
tensiuni:
--- pecontacteie 16 8+12 se va
tensiunea de alimentare;
pe contactul 5 se o ten-
siune de 1 V (cursorul
TEHNIUM
Apoi corespun-
5 Hz Se
S3 pe a c; fac-
torul de umplere al impulsuriior
dreptunghiulare se va modifica
ial. Se oscilo-
scopul pe pozit ia triunghiular a co-
mutatorului S2. Cu S3 n b, pe osci-
loscop se va vizualiza un semnal
triunghiular, perfect simetric. Co-
mutnd 33 n a sau c, pe osciloscop
se vor vedea rampe iir.iare cres-
respectiv
Se osci!oscopu! pe
sinusoidal a comutatoruiui
S2, iar comutatorul S3 se \Ia fixa n
b. n ie, osci-
loscopul un semnal
sinusoidal cu foarte
forma
a semnalului sinusoidal se
t 12 V
acestora.
se cupleaza un osciloscop
cu dou3 canale (sau cu comutator
electronic) B

sinusoide ca n fi-
9. Prin intermediul caroiajului
ecran se timpul
de linie, egal
ntre cele sinu-
pe axa X. .
n lipsa aparatelor de laborator,
cele doua montaje pot fi verificate
direct, auditiv. n acest scop, pentru
a da posibiiitatea aparatului de a se
"manifesta" ura" n
plenitudinea, se la intrare un
semnal cu spectrul larg dens.
Acest semnal poate proveni de la
un generator de zgomot alb (analo-
gic) ._- cu Zener - S8.U digi-
tai, cu registru de-deplasare). sau
de. ia un magnetofon care o
pe care au fost ! nreglstrate
aplauze sau sunete inute de
Se actioneaza
trele. observi nd influenta
reglaj asupra spectrului' sunetuluI
procesat stabilindu-se astfel
efectul dorit.
toare la
ntrzierii sau unor
parametri
Cea mai solut ie ar fi aceea
de a folosi linii de ntrziere cu capa-
citate mare (2048 .. .4 096). O
pentru marirea timpului de
ntrziere, cu pastrarea relativ ne-
schimbata a consta fi
nserierea a sau trei linii de n-
n figura 10 se arata modul de n-
seriere a doua C.I.-TDA1022. Numa-
rul C.!.lnseriate este nsa limitat de
zgomotului. Apelnd
oarametri
mul la
profesionale
config ie
reducerea distorsiunilor armon!ce
raportului
zgomot. .
Specifice, acestei iil i
este modur de aplicare a semnale-
lor de intrare pe c.e.le C.I. Cele
linii de ntrziere snt atacate
n pe de semnal
n pe de tact, asi-
gurndu-se astfel dife-

S-au urmatorii parametri,
care. prin valorile lor, ne scutesc de
comentarii:
-- caracteristica de frecventa: 20
HZ.,.15 000 Hz; .
.- distorsiuni armonice totale:
0,12
rc
; (1 kHz);
- raport semnal/zgomot: -70 dBA"
- nivelul de limitare la intrare
+6 dB (k = 10();
- factorul de insertie: +2 dB
- timp de ntrziere:' 0,3 ... 3 mili-
secunde (pentru C.I.-TCA350).
11
[MAIN BOARql
Ql
2SK238-K16
Q2
2SK508-K51
Q3
2SK209-Y
SW2-IO
2nd MIX
D12
1 SS279
L15: Tracking
Adjustment
"'m",w"'"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,"""S',"""'"m'""",,""""""'"'''''''''''','''''''''''"""M""""",",'",,,,',' STELOAN NICU LESCU J CRISTiAN
,-"n,,,,,,,,,, .. 'u;:. DIN MR. TRECUT)
8. Se variabilele
Urmeaza a se testa care
terminat prima. s-a
(ceea ce se traduce
se
1250lF THEN GO Ta 1270
1255 LET R=R+1 : LELJ=J+1
1260 GO TO 1250
1270 IF J > Q THEN GO TO 1300
1275 LET R=R+1 : J=J+1
1280 GO TO 1270
1285 REM
ele.
:LET
1290 REM generarea lui D, care va avea T elemente.
1295 REM
1300 LET T=O
1310 LET 1=1
1320 LET J=1
1330 IF I>P OR J>Q THEN GO TO 1400
14
MIRCEA
1340iF
1350lF
1360lF
1370 GO Ta 1330
THEN LET 1=1+1
THEN LET J=J+1
THEN LET T=T+1
LET 1=1+1
determinarea
390 REM mile B).
E
THEN LET P=P+1 : LET
2130
LET f(=1
K=O THEN GO TO 2210
2160 LET
,2170 FOR 1=2 TO N
IF V(I-1V(I) THEN LET
LET
2'190 NEXT 1
2200 GO TO 2150 .
NmCULESCU
ntre
2210 REM S-a terminat ordonarea a lui V ur-
2220 REM detElrminarea lui 8.
2230 LET Q=1 : LET 8(1)=V(1)
2240 FOR 1=2 TO N
2250 IF V(I-1)<>V(I) THEN LET Q=Q+1 : LET B(Q)=V{I)
2260 NEXT I
2270 RETURN

ENO fizic al unui program) i. s-a dat
3000 pentru a fi linia de program (avnd n vedere cele doua sub-
programe) cu cel mai mare.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 1/1991
Se ca reali-
zate CI-CMOS au cteva
Un
este
creaza la mai
8-10 MHz, De cele mai multe ori
frecvente mai ridi-
, n cazul
90-100
10 Hz,
se face n 20
noile acest
face 'in 10,000004 secunde! ne
rul.
o care "bl-
sau n!-l rapid vernie-
La o de 100 Hz nu avem
probleme, dar dorim precizia
de 10 Hz (0,1 secunde) fiecare citire
se face la 0,2 secunde, care este ac-
ceptabil, dar jenant (5 citiri pe se-
In loc de cca 10 citiri n noile

Probleme deosebite se aun cnd
n un diviz'or cu 2,
pentru a acoperi de pna
la cc.a 100 MHz, cu o de 10
Hz, In acest caz, baza de timp tre-
buie dublata (0,2 s din comutatorul
K1a), Fiecare citire ar fi din 0,4 n 0,4
secunde, Utiliznd nsa
cum se descrie n articolul de
acest timp revine la 0,200004
secunde, de 0,4 secunde, care
este deja inaccesibil.
Cele artificii utilizate (1 2)
permit o citire la
ridicate, chiar la o de 10
Hz (ne referim cnd 'l pen-
tru trafic, n alte scopuri nu se pun
probleme deosebite, rezolvnd doar
ridicarea de citire). Cele
probleme prezentate se pot
trata separat, dupa Prima
este relativ simplu de adaptat pe un
Fm CMOS actual. Cea de-a doua
este mai Nu se
pun probleme, normal, se
un nou Fm.
Schema de principiu
1. O pe scurt par-
tea de intrare. Semnalul amplificat
format se pe poarta 1/4
T4S00 prin intermediul unui comu-
tator K 1 b numai se
divizorul cu doi executat
cu CI9-74S112 sau similar).
TEHNIUM 1/1991
jkl'o l!iz
5ff
z
Semnalele snt la nivel' TTL. CI6-
74196 este un numarator cu 10, cu
reset la nivel 1, Tranzistorul T 4 este
un adaptor de nivel
CMOS/TTL), inversare,
pentru resetarea de 4543
pe pin 11 (PE) se face la ni-
vel. Similar se cu tranzis-
torul T5, baza lui fiind legata la baza
de timp de la Fm actual ce deservea
direct poarta CMOS,
C17-CDB407 este un buffer cu co-
lector n gol ce tensiuni mai
mari dect TTL (30 V) este utilizat
ca TTLlCMOS ntre primul
primul decodor din li-
nia de afisare. Nu este le-
garea CI8-4543 la nici
40192 restul de deco-
doare (7 buc.) deoarece n rest
schema este se
face nainte (Up),
Semnalul divizat cu 74196 nu este
compatibil cu
(40192), avnd niveluri diferite lu-
crnd n Adaptarea se face
cu tranzistorul T3, care lucreaza ca
inversor adaptor de nivel.
din colectorul lui este deja compati-
cu intrarea numa-
(40192) pe pin 5, pin 4 fiind la
nivelul 1, Efectund cele de mai sus,
un Fm capabil sa numere
nalte utiiiznd doar 3-4
CI- TTL. Trebuie sa amintim
pragul de sus depinde de realiza-
rea
De exemplu, legaturile
de intrare CI6 snt lungi, uti-
lizam aici socluri pentru CI, capa-
reziduale mari etc.,
va fi de cca 30-35 MHz,
CI6 bine la
mari, uneori chiar peste 60 MHz. O
cu sensi-
bilitatea de la intrare scade, deci
la etajul de amplificare-for-
mare ..
2. Partea de operare' comanda
este Sa
fenomenele. n ope-
snt comandate de circuitul
basculant C14-4013 registrul de
deplasare CI5-4015, Pornind de la
oseilator cu un O = 1 MHz, cele trei
capsule 4518 (CI1, C12, C13) fac o
divizare de 1Q6, furniznd la iesire
un semnal de 1 Hz. Daca
este de 10 Hz, se va utiliza
doar' 1/2 C13. Cascadarea lor se
face pe intrarea ENABLE. n
aceasta la intrare se utili-
cte unul din O va fi la nivel mare
deplasarea din tact in
tact),
01 bascula (O), 02 face
transcrierea datelor din sirul 4543 la
pin 1 (LD), 03 toate numa-
inclusiv CI1-CI3, unde
"am cteva impulsuri de
care nu avem nevoie.
Urmatoarea deplasare pe Q4
obliga bascularea celei de-a doua
bascule (02-401;3J, deschiznd poa!-
ta. (Se reseteaza pe urma CI5,) In
acest moment ncepe
Poarta va fi timp de o se-
bascula divizarea cu
doi a de tact de 1 Hz, La
urmatorul impuls la CK (CJ4) se n-
chide poarta pornesc operatiile
amintite mai sus, cele doua bascuie
din 4013 starea, deci
toate decurg n cteva mi-
crosecunde.
Ca o autorul
nu are posibilitatea livreze circuI-
te imprimate, film etc., toate realiza-
rile fiind unicate, executate manual
Doresc mult succes celor care
vor sa realizeze cele de mai sus, n
totalitate sau
15
clasic
casetof.oane.
ia aceste
ca:3etofc)arle este de
de lucru &-10 kHz.
La cele audio
mm
ele" Schema
imprimat lungul benzii pe una n
din . orice ondulare, snt m,." .. t.:>ta
sau capului tambur,
magnetic vor afecta nivelul si calita- (standard
tea reproducerii acestui canal. Cres- play),
terea receptoarelor TV, ct petele audio montate la 138
0
a consumatorilor a dus la de cele video, la o ce
necesitatea producerii unor video- permite ca pista audio fie mij-
casetofoane la care sunetul fie nu locul pistei video
numai stereo, dar se ncadreze si ce pistei
n normele de fidelitate com- pistei
parabile cu cele ale sistemelor au- de numai 26
dio. era necesitatea men- audio canal este plasat pe pista vi-
ntre apara- deo a canalului video 1 si canalul 1
tele noi cele deja existente pe audio E?ste plasat pe pista video ca-
afecteze calitatea semnalu- nal 2. In figura 58 este ilustrat prin-
lui video. S-a realizat un sistem la cipiul n
care sunetul este modulat n frec- adncime. timp ce C8-
imprimat pe cu aju- . puiul audio este mai mare (1 ,um),
torul unor capete audio separate, ntrefierui capului video are aproxi-
montate pe tamburul rotativ al ca- mativ 0,3 ,um. Din acest motiv, cm-
petelor video. n acest mod, viteza pul magnetic ai capului audio
creste de la mai mult n adncimea
2,339 cmls la 485 emis.' stratului de oxid al benzii. Atenua-
video este apoi peste rea de aproximativ 12 dB
cea audio, pe de imprimarea semnalului video
aceasta, dar suficient pentru peste cel audio depinde de
a nu afecta redarea. reci- benzii folosite (al
este la un nivel accep- Unele modele de videocasetofoane
tabil prin alegerea a frec- snt stereofonice numai pe pistele
audio utiliza- Hi-Fi, avnd lista mo-
rea unui alt azimut la capetele au- cel.e mai recente
dio. Semnalele audio n un sunet stereofonic pe pista
de radio- de Hi-Fi.
Reducerea nivelului cu
aproximativ 12dB de supran-
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
s
'c, flale SlfIUS;OI(::!ale, f1rArltlllnnt1li
pentru orice ""i,of'tr,."..,i",j
6 banda 20 Hz-20 kHz,
de ire de numai 0,2 dB.
este compatibil TTL
se la o tensiune de 9 doar mA.
este de 490 de lei.
7. de pentru laborator
I n .. flgura '7 este schema a unui generator de
cu deosebite. Montajul simultan trei
forme de unda:. smusOidal, dreptunghiular triunghiular. Gama de
e este de 15 H z p la 30 kHz.
este de 690 de lei sursa de alimentare sau de 990
de Iei Impreuna cu aceasta.
16
CAP VIDEO
CAP AUDIO
58
10nF
TEHNIUMd/1991
AMPLIFICATOR N PUNTE
PENTRU AUTOMOBIL
Pentru a o putere ridicata
cu un amplificator alimentat la o
tensiune redusa (+12 V n se
pot folosi urmatoarele metode:
--- utilizarea transformatoarelor de
amplificatorul sar-
cina ca o foarte
fiind capabil furnizeze un curent
mare distorsiuni armonice im-
portante. Dezavantajul consta n
faptul acesta este greu, are un
gabarit mare este scump, ceea ce
a dus la abandonarea acestei me-
tode;
-- ridicarea tensiunii furnizate
de' acumutator apel la
convertizoare continuu-continuu.
Este tot un procedeu scump, dar
permite a zeci sau chiar
peste o de (Ia aparatele

-- montarea n punte a doua am-
plificatoare identice la care semna-
lul de intrare este injectat n opo-
de faza n cele doua intrari,
la a unei
tensiuni de semnal vrf la vrf, dubla
de cazul clasic (teoretic vor-
bind).
La un amplificator clasic
se face ntre punctul "cald" masa
(eventual +E). La amplificatorul n
punte, este ntre
puncte "calde" celor
amplificatoare), neavnd punct
de masa.
Amplificatorul n punte din !igura
este un montaj tip push-pull. In ca-
zul n care acest amplificator este
folosit pe post de "booster" (deci se
monteaza n cu un amplifi-
cator de mica putere deja existent),
intrarea se face prin divizorul rezis-
tiv R1 = 100 0, R3 = 56 !l figurat
punctat. Daca amplificatorul estp.
precedat doar de preamplificator,
acest divizor se Filtrul tre-
ce-jos R5 = 1,5 kn, C1 = 1 nF evita
patrunderea de impulsuri
diverse, produse de automobil. In
baza primului tranzistor T1 se intra
printr-un condensator electrolitic
(C3 = 4,7 j.LF). Emitorul acestuia
este legat la printr-o de
care stabilizeaza punctul
static de Curentul de
colector al lui T1 este injectat n
baza lui T3 al carui colector are
drept circuitul de polarizare
a tranzistoarelor de (finale)
un "bootstrap" (C11 = 33 j.LF). Fina-
lele sint perechi complementare: de
exemplu (T11 T7), colectorul lUi
T11 este conectat n emitorul lui T7.
o asigurnd o ne-
n curent. Dubletul va avea
un n curent practic egal cu
produsul factorilor (3 al fiecarui
tranzistor. de un dublet de tip
Darlington, avantajul consta n
comportamentul superior la satu-

R11

[3,7V)
Toate kiturile snt de de
montare reglare.
Firma mai poate furniza la cerere:
- soft;
- calculatoare compatibile SPECTRUM;
- programe de calcul pentru amatori;
- editare
- receptoare de satelit;
- prindere feed-horn;
- sistem de de la a antenelor parabolice;
- aparate ii electronice casate n vederea
componentelor.
Primim sugestii pentru noi referitoare la kituri.
500kQ
7.5k9
TEHNIUM 1/1991
AI doilea tranzistor de putere,
T13, este montat n mod analog.
Tranzistorul T2 este montat cu
baza la din semireglabilul
Rv1 echilibrndu-se amplificatorul.
Puterea amplificatorului este, bi-
de tensiunea de
alimentare, de aceea vom da pute-
rea n de coeficientul de dis-
torsiuni armonice 8. Astfel, pentru o
tensiune de alimentare E = 12 V si
8 = 1 %, puterea de va fi de 9 W
pe o de 4 n. tensiunea
R19
4,7k.n.
1kJ.'l..
\", ... .',/"",\,.; ;':i
".
[20
1 hF
la E = +15 V, vom
putere de 15,2 W (pentru Rs =4 H.
tensiunea de semnal pe sarcina fi-
ind 7,8 V). Sensibilitatea de intrare
este de 2,1 V pentru Po = 15,2 W (Ia
E = 15 V). Pentru E = 12 V putere
maxima, sensibilitatea devine 1,8 V.
Raportul semnal/zgomot este mai
mare de 90 dB. tranzis-
toarele finale se pe un ra-
diator cu minima de 50
cm
2
fiecare, izolate cu de

(32
470 1
}JF
13,6 V
, ....,;: ... ' ......' .......... ' .... ' ." .... '.'................ ' ........ ' ........... ' .............. ' ......... ' .... , .......... ' ............ ' .. ' ................. ' ..... : ..... , ..., ..... .''.,..' . ' . 1..

cititori ,
.. Toplet ... organizeaza In cursul
.. Hercula"e un simpozion
. .... un concurs
elevilor din clasele
... ,colile din Amintim aceste
bucurai:ie o participare inter-
valoroase. referate
diplome. In-
,legate de participarea celor
..la 'Clubul "Electro': Toplel,
1611, tele-
: 299, telex: 74245.
17
1. PREZENTARE
utilizatori ai ceasului
auto echipat cu MMC351, n varianta
reclama "sone-
riei", adica a de alarmare. n
acest sens, a fost prezentata n pagi-
nile revistei o schema (1) care utili-
zeaza 9 circuite CMOS suplimen-
tare. de aceasta schema, am
avut n vedere reducerea numarului
de circuite integrate CMOS, cunos-'
cnd de procurare. limi-
1 MMC
+
"PMSEC
LED
6 T-
"AM'
verde
TAM SEC
tate sorti mental economic, ale ma-
amatorilor.
Modul de alarmare a fost con-
ceput ca un adaptor conectabil cu o
de ceas auto existenta.
Programarea alarmei se face cu un
comutator cu 2 pentru zeci
de ore cu 3 de comutator
tip BCD (Binary Coded Decimal)
pentru ore, zeci de minute res-
pectiv, minute.
Alarma poate fi n
timpul (a.m.) sau al
amiezii (p.m.) cu ajutorul unui co-
mutator cu doua AM/PM, n
cu AM a circuitului
MMC351, vizualizat a printr-un LED
verde.
Alarmarea se face cu un semnal
sonor cu de 1 024 Hz mo-
dulat cu 1 Hz dureaza un minut
daca nu este anulata. Alarma poate
fi anulata prin intermediul unui co-
mutator cu revenire, la fel ca la cea-
surile mecanice. Pentru zilele de
odihna alarmarea poate fi n preala-
bil cu comutator. Si-
n care alarma este
este semnalizata de un LED
Consumul modulului de alarmare
este practic neglijabil, dar devine
semnificativ pentru durata al armei.
Sursa de alimentare trebuie adap-
acestui scop.
2. SCHEMEI
Pentru a evita confuziile generate
de diferite, am figurat n de-
taliul din figura 1 circuitul MMC351
cu sale, schema modulului
de alarmare propriu-zis fiind pre-
n figura 2.
18
CEAS
G6 va fi n LOW, ceea
'echivaleaza cu inhibarea a
Circuitul de anulare man
CU
alarmei este constituit din
G8 din componentele
La comutatorului
G8
fapt confirmat de LE

35'1
Q2 Q?> Q4
a 9 AO
G.2 Q3 Q4
2
In figura 3 este p
schema sursei de alimentare
de autor.
Ing. VICTOR DAVID
n schema a
telor CMOS de tip ... t'rlml1IT'
Alarmarea se face pe durata
...... dintre ceasu-
lui cu din blocul comuta-
toarelor de programare K3, KD3,
face obligatorie alimentarea mon
tajului cu tensiune .
Pentru amatorii care doresc
___ B KD2, KD 1. se
pentru fiecare a multi-
- pentru fiecare digit - cu
ajutorul circuitului CI1 al diode-
unui receptor radio n
locul alarmei electronice, n figura 4
este o
care permite cu ajutorul
unui comutator. In RADIO a
acestui comutator se pre-
de 1 024 Hz de
1 Hz pe intrarea G7 se ali-
menteaza timp de un minut radiore-
ceptorul prin intermediul contacte-
lor releului.
00
lor aferente; astfel, pinul 2 al circui-
tului CI2 va fi n LOW la
respectiv, n HIGH la necoinci-


Intre apar
"pauze"; conform datelor de catalog
ale circuitului MMC351 (2), durata
unei 22% dintr-un
ciclu complet. Acest fapt impune
realizarea unui circuit SAU cu dio-
3. DETALII CONSTRUCTIVE
REGLAJE
deie de la intrarea G5 (pinul 1) Modulul de alarmare poate fi n-
cu scopul de a n HIGH ie- casetat cu ceasul pro
G5 (pinul 3) n timpul priu-zis, comenzile, cu
pauzelor mai sus amintite. comutatorului K1, fiind
Putem concluziona n cazul amplasate pe panoul frontal,
la G5 cum se sugereaza n figura 5. Co-
avem permanent nivel HIGH, ceea mutatorul K1 de anulare a al armei,
ce n starea de blocare montat pe capacul superior al case-
tranzistorul T1. Intrarea G6 tei, poate fi o de calculator.
este n LOW con- Modulul de alarmare
densatorului C4 prin R5. constructiv, o de circuit im-
Se pe primat un subansamblu consti-
G7 avem simultan HIGH, se tuit din comutatoarele de progra-
alarma. mare, cu diodele afe-
Analog, n cazul rente cositorite direct pe aceste ca-
G5 trece n LOW cel mutatoare; n schema din
pentru o din ciclul figura 2, acest subansamblu apare
dar suficient pentru sub linia
ca, deschiznd tranzistorul T1, sa fie Cablajul imprimat, al desen
condensatorul C4. Con- este prezentat n figura 6a, este de
stanta de timp T5C4 este astfel tip simplu placat, ceea ce atrage
nct la intrarea G6 sa utilizarea unor figurate
avem o tensiune mai mare dect prin segmente cf,e dreapta pe dese-
p,ragul triggerului-Schmitt, deci ie- nul de echipare din figura 6b.
v+
AM TAM
Q1 Q2 Q3 Q4
R-t-4TK
G-1, ... ,G4-Cli
MMC4030
A a C D
ca
410p
Diodele 1>\. ... ,1>2;-21)( -1N4148
G5,:;''l G8 Cl2.
MMC 4093
I
I
,
I

4x",20K
TEHNIUM 1/11)1)1
220V gv
"...."
TR "01
-trafo
sonerie
po- -1PMOS

C102 -

....."16V
ALARMA
:
\j-
v-


V+ ,..
-"OOn
Se recomanda alegerea conden-
satoarelelor ceramice multistrat si a
electroliticelor cu tantal. " .
Componentele C4, A5 trebuie
fie ct mai stabile cu .. temperatura.
Singurul reglaj este cel alsemire-
glabilului SA1: este
cea pentru care poarta G8 comuta
la fiecare a comutatorului
K1, a avea n-
tr-una din
Traductorul T este o tele-

4. BIBLIOGRAFIE
1. Ilie - "Ceas cu
Tehni.um nr. 4/1990;
2. Ilie - "Data book -
MOS Integrated circuits" - second
edition, "Microelectronica", 1989;
3. 1. Ardelean, H. Giuroiu, L. Pe-
trescu - "Circuite integrate CMOS
-- Manual de utilizare", Editura
Tehnica. 1986.
/ANIJLARE ALARM(K1)
.--_ft
RAD\O, AM
O I /0 .'28 10 Q4
SEC
Cl2

o
Circuitul hibrid SI-1125H este un
amplificator audio de putere, pro-
dus de firma SANKEN-JAPONIA.
Circuitul este proiectat pentru
amplificatoare stereo HI-FI; el
poate debita o putere de 25 W, cu
distorsiuni armonice mai mici de
0,2%.
Valori absolute
Tensiune de
alimentare 35 V
de
(radiator) = 100C
Caracteristici electrice
Ta = 25C, 8 fi (4 fi)
Tensiune de
-'\N400"f
Re12V
....,---0
x-x
O
co\edcrT4
1fIIIOoj1:Jo---oOoOO O
Amplificare n
tensiune
de intrare
Curent de repaus
40 dB
56 kfi
=50mA
in figurile se un
exemplu de realizare a cablajului
imprimat pentru un circuit SI-
1125H o de amplificator
stereo, cu circuite SI-1125H.
Aurellan
alimentare 25 V (22,5 V)
I
Curent de alimentare 0,8 A(1, 15 A)
Putere de 25 W
Distorsiuni armonice
totale la f=1 kHz
P = 25 W 0.2%
de la
putere 10 Hz-20 kHz
Caracteristica de
la P = 1 W 10 Hz-100 kHz
. "j
_________
H
M
O O
la cererea de dl. RUIAN TIBERIU, Str. Volnlcllor nr. 37,
bloc 609, ap. 20, Arad, referitoare la
z. : 6.2" 7.0V Z .... Di.. d. ( ) ooly lor 412 load
10 III
Starea de ncarcare a baterii-
lor de acumulatoare auto (cu plumb-
acid sulfuric). ca n general, sta-
rea lor de eventual de
se testeaza prin me-
tode specifice. avind la n pri-
mul rnd. masurarea
electrolitului. dar
lor de tensiune la
borne n diferite de
re/descarcare. Nu intram aici n de-
talii. literatura fiind de metode
concrete n acest sens (iar
practica mai bogata. mergind
la aprecierea ochiometrica a
flamei rezultate n urma unui scurt-
circuit provocat la borne cu ... cheia
sau cu levierul). Vom face nsa
cuvenita precizare ca toate aceste
metode investigheaza -(sau ar tre-
bui investigheze. pentru a fi pe
deplin concludente) --- direct sau
indirect --- un alt parametru im-
portant al acumulatoarelor, anume
lor
Intr-adevar, semnalul de
1kA
RS
P2 1kJl..
SOO.n.. P3
S-+10k .n.
1k..Cl..
privind starea necorespunzatoare a
bateriei l da, de regula, caderea
a tensiunii la borne
atunci cnd solicitam un curent im-
portant (n special la de-
marorului). Cauzele unei astfel de
stari pot fi multiple. ncepnd cu
neadecvat a a electro-
litului, insuficienta. de-
gradarea contactelor externe etc.
mergnd la fi-
nal - .. mbatrnirea" -- fireasca sau
n de modul n
care am sa sa ex-
bateria. Mai pot aparea,
desigur, accidente sau defecte
interne.
Indiferent care este cauza reala
(sau care snt, caci adeseori inter-
vin simultan mai multe). efectul de
care vorbeam -- caderea pronun-
20
AUTO
TESTER
PENTRU
ACUMULATOARE
l
AI:3A
(Reglaj din P1)
L
12V/4SW
P1
2.Il./20W
a tensiunii n sarCina mare -
poate fi pus n la fel de bine
prin interne a
baterlel.
Pentru ca am ajuns la subiectul
propriu-zis al articolului, precizez
din capul locului metoda nu se
pretinde nu pro-
pune - nici nu poate - substi-
tuie n ntregime toate celelalte veri-
ficari Mai apar. pe ici.
pe colo. din chiar n unele
de specialitate, sau
pareri .. exclusiviste". ca de exemplu
starea de ncarcare a
bateriei ar putea fi apreciata numai
prin electroli-
tului. Din nefericire, aceste postulate
strict teoretice ne snt adeseori de
prea mic folos atunci cnd ..... dam la
cheie" demarorul refuza sa por-
neasca.
propunem. deci, realizarea
unui tester care masura-
rea interne a bateriei. de
cu citire pe scala unui in-
strument divizat liniar etalonat di-
rect n de Pro-
blema pare deosebit de mai
ales elementele
teoretice implicate, tratate n seria-
lul ASC. Numai valorile uzuale
foarte mici ale Ri n
acest caz (orientativ de la zecimi
la miimi de ohm) ne pun de la
nceput ntr-o fie
ne vedem aplicam va-
importante de curent, ..lI, pen-
tru a comod si suficient de
precis corespunzatoare,
..lU. ale tensiunii la borne. fie. dim-
potriva. vom prefera sa lucram cu
..lI modeste (nepericuloas{"
neepuizante. repetari
succesive la intervale mici de timp
de realizat, reglat fin masu-
rat), imaginnd n acest caz un dis-
pozitiv de
suficient de a lor
mici ..lU rezultate.
Pentru a fixa o imagine con-
exemplul "numeric"
al unui acumulator auto de 12 VI
45 A . h pentru care s-au determinat
experimental tensiunea la borne n
gol de cea 13 V = E in-
terna Ri = 0.08 O. Daca vom masura
pe E cu un voltmetru
(uzual 25-30 V la cap de scala)
vom dori sa folosim acelasi
aparat pentru masurarea caderii
..lU, aceasta va trebui fie de cel
2--3 V pentru a asigura ct de
ct o precizie determinarii lui Ri.
Prin urmare. ..lI ar trebui sa fie cel
de 25--38 A. Dimpotriva. daca
vom apela la o modesta de
curent. de ..lI = 3 A. ne vom ve-
dea de
tensiune ..lU de ordinul a 240 mV,
care abia pot fi percepute pe
scala voltmetrului dara-
mite precis.
Din considerente practice am op-
tat pentru cea de-a doua varianta.
cititorul fiind deja avizat cu princi-
\;t
piui ( ..
de tensiune"), tot .din articolele
cente de la Singura
sau -
va iJropun sa ne raspundem
impreuna, experimentnd v
--- este aceea si n ce masu
liniaritatea ...W--j,l
pentru soli
lor extreme de n exploata-
rea uzuala a bateriei.
Un prim pas spre rezolvarea
blemei l constituie montajul din fi ..
gura 1. pe care l chiar realiza
pentru familiarizare. cum se
observa, la bornele P(+) M(-) ale
bateriei snt racordate. prin inter-
mediul K1 K2,
doua circuite separate. unul de rea-
lizare a ..lI pro-
puse (3 A). iar de
a ..lU corespunzatoare.
Nu insistam asupra circuitului de
sarcina, el putnd fi realizat n orice
aranjament dorit (alte tipuri de be-
curi. diverse serie-para-
lel etef.). cu de a asigura
reglarea precisa a va-
..lI = 3 A pentru o sufi ...
cient de larga a tensiunii U. de
ntre 11 V 14.5 V.
Cel de-al doilea circuit are la
metoda de masurare
.. cum urmeaza. Cu K1 deschis,
inchidem K2. reali
znd astfel n punctul A un
constant de respectiv o
tensiune constanta de cca 6,2 V n-
tre A si M. Stabilitatea acestei ten-
siuni n raport cu micile ale
lui U poate fi foarte buna,
mai ales se diodele
Zener 01 02 pentru o panta ct
mai a caracteristicii inverse
interne ct mai mici).
Divizorul R3---P2---R4, eventual
modificat ca n detaliul din figura 2
pentru unui reglaj mai fin,
are rolul de a asigura "copierea" n
punctul B a. existent n
punctul A. In voit ...
metrul V va indica. evident, zero.
exemplul nostru con ...
cret. cu tensiunea bateriei in gol de
aproximativ 13 V sa presupunem
ca am reglat fin circuitul de
(K1 nchis), exact ..lI = 3 A.
Deschidem din nou pe K1 cu K2
inchis. aducem la zero voltmetrul.
adica manevrnd
(respectiv P2 P3). n
punctul B amintit, de cea
6.2 V.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 1/1991
/
/8
......-
/2
/3
\
')
\.-
Surub CU
,
20

,
de sprijin
1)(45
0
1)(45
0
44
TCU ........... 1/1001
DiSpozilivul '.' presat
sllence de la cardanica a volan ului la
.. Dacia 1300" este destinat nlocuirii acestor
n caz de nlocuirea se face atunci
cnd cuplajul joc n corpul
sau, n .cazurile cele mai frecvente, cnd vulcani-
zarea dintre cele doua cedeaza. n vede-
rea mentinerii n perfecta stare a sistemului de
al autoturismului, de a jocului
de la volan n limite admisibile, se procedeaza la
inlocuirea ntregului corp al cuplajului sau la n-
locuirea caz a uneia sau ambelor bucse si-
lence. ! .
Atelierele repararii au-
toturismelor snt dotate cu prese mecanice sau
hidraulice pentru schimbarea acestor bucse si-
lence. Presele snt prevazute cu garnitu'ri de
dornuri adecvate de presare
depresare a silence din corpul articu-
cardanice. In lipsa acestor soferii
amatori pot efectua folosi-
rea dispozitivului sus-amintit.
Dispozitivul de depresat presat si-
lence de la a volanului este
format, conform figurii 1, din urmatoarele
componente: cu cap hexagonal (1), ce
poate fi fixat ntr-o prin strngerea de
partea hexagonala, cu guler (2) ce se spri-
jina pe a capului hexagonal
are rol de ghidare a de sprijin (3) n va-
rianta de depresare (figura 1) cu rol de sprijin
al corpului cardanice n varianta de
presare a silence, conform figurii 2,
de presare (4), cu la ambele capete fron-
tale n vederea folosirii lor alternative, ct si a n-
globarii n acest a gulerului de c'auciuc
vulcanizat dintre cele ale bucsei si-
lence" plata (6) plasata ntre 'hexa-
gonala (5) de presare (4).
DEPRESAREA BUC$EI SILENCE
unei de depresare
rapide, Inainte de efectuarea a aces-
teia _ se vor parcurge etape de
pregatire, care constau din:
a) cu perie de a capetelor fron-
tale ale silence, presate n corpul arti-
cardanice, n scopul de
sprijin al eliminarii depunerilor de praf dintre
a silence corpul arti-

b} cu ajutorul unei pensule se vor unge cu li-
chid de frna sau petrol ambele capete ale
stlence presate n corpul articulatiei cardanice.
Pentru depresarea unei silence se va
proceda cum (1) se va
prin.de ,n menghina n c.apul hexagonal n
verticala. Partea frontala a capului hexagonal va
dep partea superioara a bacurilor menghinei.
Pe axul se va introduce cu guler
(2) care de sprijin (3). Pe
cap hexagonal
70
150
de presare
lf'

'$
3
Ing. VLADIMIR Tl:.TA
se introduce, prin gaura - interioa-
re, silence Corpul se va
rezema pe a de sprijin
(3). Se vor introduce n ordine de presare
(4), (6) (5). Prin
strngerea (5) cu o cheie de
presare (4) va asupra exterioare
a silence (7), dislocnd-o din alezajul cor-
pului cardanice mpingnd-o n in-
teriorul de sprijin (3). Dupa scoaterea
a silence din corpul articulatiei
(8) se desfac (5),
(6), de presare (4) se scoate corpul arti-
cardanice n vederea presarii unei
silence noi.
PRESAREA UNEI BUC$E SILENCE NOI
nainte de presarea unei silence noi se
vor efectua de pregatire:
a) ungerea cu un strat de
sau unsoare:ale (alezajului) n
care va fi silence
b) realizarea prin pilire a unei la unul
din capetele exterioare, a silence
de cca 15 pe lungimea de 2 mm. Conicitatea se
face n vederea ghidarii a
n alezajul corpului cardanice;
c) aplicarea ..unui strat de sau
unsoare (Rul 100 Ca
3
) pe a
silence, lucru ce va permite depunerea
unui efort mai mic n timpul presarii. Pentru pre-
sarea unei silence noi se va proceda n fe-
lul conform figurii 2, pe (1)
prins n menghina n verticala se vor in-
troduce: cu guler (2), pe care se va sprijini
corpul (8). introdus prin alezajul des-
tinat silence (7), de
presare (4) ce se pe peretele frontal al
exterioare a silence,
(6) (5).
Prin strngerea (5), de prindere
(4) asupra exterioare a buc-
silence (7), presnd-o pe ntreaga lungime n
corpul Strngerea se va face
cnd marginea a silence va lua
contact cu cu guler (2), aceasta
avnd rol de limitator. fiind terminata .
se la demontarea n sens invers
montarii a elementelor componente ale dispozi-
tivului, urmnd montarea cardanice la
axul volanului. .
Figura 1: elementelor componente
ale dispozitivului n vederea depresarii
uneia din silence uzate, din cor-
pul cardanice a volanului: 1)
cu cap hexagonal; 2) cu gu-
ler; 3) de sprijin; 4) de pre-
sare; 5) hexagonala; 6)
plata; 7) silence 8) corpul
cardanice; 9) bacurile men-
ghinei.
Figura 2: Modul de a elementelor
componente ale dispozitivului n vede-
rea pres arii unei silence noi n-
tr-unui din alezajele corpului articu-
cardanice: 1) cu cap hexa-
gonal; 2) cu guler; 3) bacurile
f!1enghinei; 4) de presare; 5) piu-
hexagonala; 6) 7)
silence noua; 8) corpul articu-
, cardanice.
NOTA. In figurile 3, 4, 5 6 snt prezentate, ca o
varianta de dimensiunile con-
structive ale elementelor componente
ale dispozitivuluj pentru presatul de-
presatul . silence n
cardanica a volanului.
cu guler
1 xL. 5
0
...-.
o
N
+
o-
t'Y"\
"6-
'&
8
21
ADAPTOR
Montajul o mare de intrare, pen-
tru adaptarea dozelor p.ezoelectrice.
de este nivelul de
este suficIent pentru a excita un amplificator
Alimentarea se face cu tensiune de 12 V, bine
01
SC 212
02
SC 109
LE HAUT PARLEUR, 1513
03
SC109
3,3.0 +
500lL' 1 .. ; __
VERIFICATOR
Montajul la verificarea
tiristoarelor de putere.
Tiristorul se n
n serie cu un bec de 6,3 V/0,3 A.
comutatorul este pe
1, deci pe tiristor se o ten-
siune n cazul n care ti-
ristorul este n scurtcircuit, becul se
va aprinde. ._
Trecut comufatorul pe 3,
becul nu trebuie lumineze
nu se comutatorul 82.
aceasta becul ramme
aprins, deci tiristorul este deschis.
Transformatorul se
pe un miez de 5,3 cm
2
, n primar
avnd 1 870 spire 0 0,18, iar n se-
cundar 65 spire 00,51. Dioda redre-
soare poate fi 1N4001.
RADIO TELEVIZIA
ELEKTRONIKA, 5/1990
REGLAJ DE TON
acestui montaj n faptul un
eficient reglaj de ton, deci de control al caracteristicii de
dar controlul volumului (pe fiecare canal), in-
clusiv balansul cnd este folosit n stereo.
Printre caracteristicile electrice reglaj de
ton 20 dB la 30 Hz 20 kHz de 1 000 Hz; reglaj de vo-
lum de 56 dB la 2,5 kHz; de intrare 140 kO; nivel
nominal de intrare 250 mV; de de aproxi-
mativ 10 kO; nivel de 0,7 V-1 V; coeficient de distor-
siuni armonice nu mai mare de 0,03 %.
La intrare se un tranzistor FET din clasa BF245,
reglajul din R8. Reglajul cores-
de ton se prin R20 pentru
joase R22 pentru nalte. R29 fo-
pentru reglajul balansului.
De remarcat gama de valori ale tensiunii ce se pot
aplica stabilizatorului, care la o tensiune de
12 V.
Tranzistoarele au KT3102 =
BC108; KT349 = BC178 = 2N727; KT315 = BC171; GT403
= ASY76 = EFT323. Dioda Zener 0814 se cu
PL9V1Z.
RADIO, 4/1980
22 TEHNIUM 1/1991

{;:
-r42v.c.c.
MUNTEANU PAUL - Giurgiu
Dispozitivul auto antifurt construit de Cooperativa "Radiotehnica" din are o
destul de
Prin sesizor (o cu multe spire) este trecut firul de la cheia de contact cnd se face contactul, prin
acesta se preia un impuls care, prin C1 01, se triggerului format din T1 T2. In aceste triggerul bas-'
produce releului RL 1. Releul un timp determinat de valorile elementelor C2, P1.
Prin contactele releului RL 1 alimentarea circuitul bistabil T4, T5, care va determina
narea a releului RL2. Prin contactele acestui releu primesc alimentare pe rnd claxonul farurile.
Dispozitivul poate fi montat numai pe autoturismele ce se cu 12 V.


1
eL For
PAUL - Cuglr
Circuitele integrate MA3005 MA3006 snt realizate n tehnologia planar epitaxial, lucrnd la
de 120 MHz, n gama de temperaturi -55C -;- +125C.
O a acestor circuite o constituie montajul la care anume UUS pentru
gama OIRT. '
Datele bobinelor snt L 1 = 2 spire; L2 = 5 spire, diametrul de 7 mm, lungime 9 mm, _Ia spira 1,7;
L3 = 6 spire cu diametrul de 7 mm lungime 9 mm, prize la spirele 1 2,5; L4 = 4,5 spire, diametrul 7 mm, lungime a
mm, la spira 1,5. Toate aceste bobine snt construite din cu diametrul de 1 mm. Bobinele L5 L6
un transformator FI - 10,7 MHz, la care L5 = 25 spire; L6 = 2 spire pe de transformator FI. L7 = La = 10 spire
CuEm 0,2 pe de
ing. 1. MIHAESCU
Secretar general de fiz. ALEX. MARCULESCU
Redactori: K. F4LIP, ing. M. FLORESCU,
E'ditura "Presa
Tiparul executat
la Combinatul Poligrafic

CITITORII DIN
SE POT ABONA
PRIN "ROMPRESFILATE-
LI A" - SECTORUL EX-
PORT-IMPORT
P.O.BOX 12-201, TELEX
10376, PRSFIR BUCU-
CALEA GRIVITEI
NR. 64-66
ing. C.IVANCIOVICI, C. STANCULESCU
Secretariat: M. pAUN, M. NICOLAE
V. STAN
Grafica: 1.
TEHNIUM 1/1991
t INDEX 442121
:- Copyright Tehnium 1991
23
...:.. prin transmisie - dis-
tanta -- 1-30m
- prin reflexie -- distanta - 1-10 m
- palpatoare - distanta - 0,5-5 m
- cu - 20mm
- Alimentare - 10... 30 Vcc,
12 Vcc, 24 Vec.
- 220 Vcc.
- Schema - tranzistor cu colec-
de tor in gol (npn)
- tranzistor euanod
i"9
01
- releu
(starea a - ,,1" logic
sau "O" logic).
TRANSFORMATOARE
MONOFAZATE USCATE TIP
TMA
- tensiunea de alimentare
220 V (primar)
- tensiuni secundare: 6, 12, 24, 48,
110,220 V
PRODUSE ELEC
PENTRU AUTOVEHICULE .
- Avertizo" pierdere lichid
- stopuri
-- Avertizor tensiune bate-
rie
- Avertizor nefunctionare becuri

- Avertizor acusUc de avarie tip
auto
- Regulator electronic de tensiune
pentru alternatoare
- Traductor electronic de turatie
pentru motoare diesel
- Avertizorcombinat pentru auto-
vehicule
- puterea 20 VA; 48 VA
- _
- primar secundar pe carcasa

- izolatie de miez
.
ElECTROCONTACT - 5tr.
Deal Nr. 46 bis, Cod 6800, Telefon 985/17172 -:- 5
Talex 24205

S-ar putea să vă placă și