Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL X-XI - NR.

248 7 /1991
SUMAR
JiHNlcA MODERNA ........... pag. 2-3
Decodor D2 MAC
INITIERE iN
.......... pag. 4-5
Unitest
ASC: Verificarea triacelor
CQ::.YO .' ......................... pag. 6-7
GLORIA - receptor pentru
radioamatorii
ZX-8PECTRUM pentru
de
LABORATOR .......... ; ........ pag. 8-9
Punte RC
Divertisment
Detector de tensiune
TEHNIUM TV .................. pag. 1 11
Acord CJigital TV
SERVICE ...................... pag. 13
Casetofonul M536-8D
............... pag. 14-15
Dispozitive de cu
senzor Hali
auto
LA .. CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 16-17
Etajul de baleiaj cadre
CITITORII RECOMANDA ....... pag. 18..;...19
Cuptor mobil
ATELIER ...................... pag. 20-21
Osciloscop
Util
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
Comutator
Regulator de ton
Tx - 80 m
TDA 2310
MAGAZIN TEHNIUM ............ pag .. 23
Amplificatorul C 1001
PUBLICiTATE .................. pag. 24
ADRESA "TEHNIUM",
PRESEI liBERE NR. 1.
. COD 79784, OF. P.T.T:R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2U59
15 LEI
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Schema ce va fi prezentata este,
de fapt, partea HARD a decodorului
nu deosebite n
ceea ce reglajul, acesta fi-
ind asigurat (> 95%) prin SOFT -ul
asociat, conform unui tabel specific
de programare ce se configureaza
prin intermediul computerului
IBM/compatibil PC.
Schema de principiu
n acest moment avem practic ele-
mentele necesare
schemei electrice, cu atH mai
mult cu ct circuitele (ampmi-
cator video) nu probleme
deosebite. Astfel de circuite de am-
plificare BASE-BAND au mai fost
prezentate chiar n cadrul revistei
"TEHNIUM".
Conform figurii 15, semnalul ana-
logic n VCU2133 la pinul 35,
CIoc k Control
5
Circuit
Da ta
S h if t
(\
6
Register
Paralle!
Register
O/A Converter

de unde este preluat convertit
ntr-un semnal digital pe 7
transmis la DMA2270 (prin V0.:.V6)
ce prelucrarea a trei
componente de sunet, date,
+
Semnalul de prelucrat
este furnizat - via L0 ... L7 - circui-
tului VCU2133, care con-
versia dig itai-analog i par-
curs I au semnalele de
culoare digitizate transmise multi-
plexat pe 4 (C0 ... C3).
Frequency
1---
Doubler
Fi l te r

conversie dematriciere
vom la pinii 28, 27, 26 ai C.I.-u-
lui VCU2133 semnalele analogice R,
G, B semnalului
original emis, care snt trecute prin
filtre ce banda video la 5
MHz. cte un etai repetor
ce pe (o !!, aSlgunnd o va-
loare de vIrf a semnalului de 1 V.
sincro compozit se
direct de la DMA2270 la pin 53. Se
n acest caz la un
etaj repetor.
Output
Bu tfer
Out put
Buffer
......-
Oscillator Circuit
J 1


DMA2270, semnalele snt transh,ise
procesorului pentru sunet AMU2485
(SCLK, SDAT, ACLOCK, SIDENT).
Acesta poate simultan p.na
la patru audio.
unuia din aceste programe (mono)
sau a programe c6mbin'at ('ste-
reo) se face prin intermediul
SOFT-ului destinat de-
codorului. '
n montajul ce va concretiza
schema s-a i un
comutator ce va permite selectarea
unei audio stereo.
Semnalul generat cu ajutorul cu-.
02 - pinii 16, 17 DMA2270
- este utilizat exclusiv la prelucra-
rea semnalului audio.
MCU2632 cu ajutorul
lui 01 semnalul de tact ce guver-
ntreg sistemul.
cum am specificat,
rea" semnalului BASE-BAND cu de-
codorul 02 MAC se face printr-o
2
;00
"V
3


f
4

""
C SBP
V sup

v sup
C SEP

V c O 1
V C O 2 V C O 3 I
)1
< 7
.1..
Schema a decodo-
rolul ,1 amplasarea pieselor pe
cablajul Imprimat vor fi prezen-
nr. vIItor .
.,..6
-7
-8
- 9
- 10
-11
100 KHz 300KHz
2
12 (

1 MHz
<13
o
t-
1
( 11 8( (
10 i
o
L-t ia-
o
Datele relative la audio
snt memorate temporar ntr-un
RAM dinamic tip 4164. citire
- din RAM - si prelucrare n
3 MHz 10MHz
Frecventa
,
9

relativ des realizata
cu LM (ROB)733 sau NE592, urmat
de un etaj de ire n contratimp, fi-
gura 13. Curba de dezaccentuare
n acest caz se n
figura 14.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1991
TEHNIUM 7/1991
3
T ester pentru identificarea ve-
rificarea diodelor semiconductoare
nuite sau "speciale"
Printr-o testare
aparatul prompt, conclu-
dent foarte sugestiv
- dispozitivul verificat (mai) este
o semiconductoare
preciznd n acest caz modul n
care ea a fost la borne,
deci implicit dispunerea terminalelor
anod-catod;
- dispozitivul testat, fost sau nu
nu (mai) poate servi ca
semiconductoare, fiind ori ntrerupt
intern, ori scurtcircuitat.
sau cu sensibil
pe cele sensuri de pOla-
rizare; n acest caz snt puse n
sugestiv cele
extreme.
Amatorilor care se frec-
vent cu verificarea diodelor semi-
conductoare nuite sau "spe-
ciale" (LED-uri, fotodiode, diode n-
corporate n redresoare, jonc-
de tranzistoare etc.) le propun
se singuri de utilitatea
avantajele oferite de acest tester.
Foarte pe scurt, verificarea unei
diode - n cea mai
- punerea n
a "bune" n pOlari-
zare precum a
"totalei' n polarizare Facto-
rii cantitativi ntre ghilimele,
ca de tensiune
n direct, sensibilitatea cu tempera-
tura, gradul de iluminare etc.) vor fi
ulterior, prin
specifice, ne n
mod expres, fiind variabili de la
un exemplar la altul, dar mai ales
de natura diodei testate
(materialul semiconductor, puterea
de tipul, produ-
etc.).
n etapa de verificare "su
deci, cnd un Simplu
puns de forma "da" sau "nu", avem
de-a face, de cu minimum
testari separate,
toare celor sensuri posibile de
pOlarizare ream intite prescurtat n
figura 1.
4
o inventariere mintala a metode-
lor clasice de verif.icare (cu ohmme-
trul; cu o baterie si un bec adecvat
sau un LED plus cuvenita
de limitare; cu o baterie, un mi/iam-
permetru o
toare; cu o de curent constant
un voltmetru etc.) nece-
sitatea bilaterale, dar poate
sugera n timp ideea care
la baza uni-testerului propus: anume
de a se la pOlarizarea sepa-
apoi a dio-
a la A c la C,
L 1, respectiv pentru conexiunea "in-
a la C si c la A -
L2). De becurile vor fi co-
lorate diferit sau li se vor
transparente din
plastic de culori diferite.
cum este,
rezultate foarte bune la tes-
tarea a diodelor, cu
ca operatorul anticipat, cu si-
dioda
riscuri curentul maxim impus
UNITEST
dei, cu nlocu-
ind-o printr-o pOlarizare
cu frecventa suficient de mare.
Problema fiind nu ne mai
dect ne o me-
de separare a celor
sensuri de polarizare, astfel ca
traductoarele utilizate pentru "afi-
prelua .independent
practic, Sincron) ce li
se Iar cum dioda este
dispozitivul cel mai simplu destinat
de sensuri, vom apela n
cele ce tot la diode pentru
atingerea scopului propus.
O n sensul
este n figura 2. Ea
pentru alimentare tensiu-
nea din secundarul
unui transformator de Tr (de
sonerie sau similar), n de
care se aleg cele Li,
L2 (tip telefonice sau recuperate de
la' electrice,
etc., avnd un curent nomi-
nal ct mai redus). Diodele de sepa-
rare, D1, D2 (din seriile
1N4001-1N4007, 1N4148, 1N914
etc.) permit becuri lor investi-
gheze separat, fiecare pe semialter-
comporta-
rea diodei testate, Dx, n
orice la bornele A-C. Prin
simpla a butonului B, cu
contacte normal-deschise, putem
afla astfel dioda Dx este ntre-
(ambele becuri stinse), scurt-
(ambele becuri aprinse)
sau (un singur bec aprins), cu
precizarea n acest ul-
tim caz, a modului cum a fost ea ra-
la borne (pentru conexiune?
de becuri. Automat, gama Dx inves-
se reduce fiind ex-
cluse unele semiconduc-
toare, ca de fotodiodele,
LED-urile, unor fototran-
zistoare sau tranzistoare de
putere etc.
Metoda poate fi n
prin folosirea unor
cu consum de curent
sensibil redus, foarte accesibile
la ora gata colorate:
LED-urile. Ele mai avantajul
unor tensiuni de alimentare mult
mai mici de
cca 2,2-2,5 V pentru cele verzi).
Exemplul din figura 3 este la fel de
bine cunoscut, cu precizarea -
ea - n acest caz se im-
pune obligatoriu intercalarea unei
de limitare, R. Valoarea
lui R se astfel ca la
tensiunea de alimentare
n ipoteza unei diode Dx
curentul mediu prin fie-
care LED nu cca 15
mA. De exemplu, pentru U = 8 V,
putem lua R = 180 -7- 220 n.
cu tensiune alterna-
suficient de astfel ca
LED-urile nu fie puse n pericol
(se ele admit, de ten-
siuni inverse relativ mici), putem
chiar elimina din montaj diodele D1
D2, tot LED-urillor
ia de separare a semialternan-
Ajungem astfel la varianta
(poate) cea mai n
figura 4.
Din motive ce se. vor vedea ime-
diat, din figura 5 propune o
complicare a montajului pre-
cedent, anume prin duslarea
rului de LED-uri pe fiecare
de LED.-urile au fost no-
tate aici prin R
(verde) culoarea
afectate de indicii 1 sau 2, cores-
"ramurii" din c?re fac
parte. este prinoipial
aceeas i, cu deosebirea n loc de.
un singur LED aprins pentru un
sens de conductie vor lumina acum
de culori diferite (cele plasate
pe ramura ..
mai convenim
topografia schemei, dispu-
n'ind LED-urile ca n figura 6 (Ri
V2 "n dreptul" bornei A, respectiv
Vi R2 "n dreptul" bornei C), vom
deduce imediat motivul
propuse.' Anume, pentru o Dx
vor lumina simultan LED-u-
rile:

- R1 (n dreptul lui A) Vi 0.\1
dreptul lui C) n cazul conexiuun. /
"directe", cu anodul la A catodul
la /C, respectiv
- V2 (n dreptul lui A) R2 (n
dreptul lui C) n cazul
"inverse" a lui Dx.
Prin urmare, culoarea LED-ului
aprins n dreptul borne ne
va spune sugestiv care anume ter-
minal al diodei Dx se conectat
la acea
de R = = plus = anod; V
= verde = minus = catod.
O sugestie de realizare
acestui tester este n figura
7. Corpul poate fi o din
plastic (de exemplu din acelea n
care snt ambalate unele stilouri sau
pixuri), n interior rezis-
delimitare R conexiunile,
conform schemei.
Pe la o extremitate se introduce
cordonul de alimentare cu tensiune
iar la snt mon-
tate "bornele" C, preferabil
sub forma unor sonde metalice fle-
xibile. Pe panoul frontal se mon-
butonul B (eventual un mi-
de asemenea,
cele patru LED-uri indicatoare.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1991
ABe:
Triacul (Triode Alternating
Current) -- sau tiristorul
nal, cum i se mai spune uzual ....:..
este relativ n
montajele constructorilor amatori.
Aceasta nu n primul rnd din
cauza lui mai mo-
deste n cu ale tiristoru-
lui nuit (neajunsuri compensate,
nu chiar umbrite de avantajul
major al ct mai
ales sale re-
duse pe chiar n momentul
de ca j' materialu-
lui documentar existent.
Amatorul care pentru
prima un i arde de ne-
de a-I vedea func-
se Cl,.l mari semne
de ntrebare, ncepnd chiar cu ba-
nala .identificare a terminalelor, n
simbol
-- ( di-
verse, adeseori ambigue sau contra-
dictorii), continund cu testarea
termi-
nnd, ntr-o de investi-
gare cu interpretarea date-
lor de catalog, a reco-

n cele ce ne vom referi
concret l'a triacele di'n seri i le
TB6N2 ... 6 ... 6 (produse
de pentru care
se pot relativ datele esen-,
tiale de catalog (de n "Agenda
radioelectronistului
H
, autor N.
"Practica electronistului
amator", colectiv de autori, lOT eh-
nium" nr. 6/1983 etc., eventual chiar
- mai probabil- foaia de. ca-
talog al firmei
Dupa cum convinge sin-
guri, de ntrebare apar
deja, iar reclama ce li se face aces-
tor dispozitive (nu foarte sensibile
nici destul de rapide, cu funct ionare
n "cadranul ;V", cu un
curent maxim admis de 6 A, respee-
tiv 10 A, dar cu de tensiune
pentru valori I r
sensibil mai mari, de 8,5 A, respectiv
14 A) nu .este nici ea prea ncuraja-
toare.
Printr-o "mediere"
experimen-
tal), putem struc-
a triacului n figura 1,
simbolul acestei
precizat n figura 2, tipul
capsulei, T0220, reamintit n figura
3 snt dubii mari privind
VERIFICAREA TRIACELO
dispunerea terminalelor, ca nu.
mai vorbim de ca datele
comune privind valorile maximale
ale unor parametri, sintetizate n ta-
bel (cifrele 2, 3, 4, 5 sau 6 de la
"coada" numelui specificnd sutele
de pentru tensiunea
. V i pentru tensiunea V R,
maximal, de dispozitiv).
Pentru a precizarea im-
privind nega-
n cadranul IV recomand
n acest sens lucrarea "Dispozitive
circuite electrice", de O; M.
Profirescu, A. Rusu 1. Costea, Edi-
tura Bucu-
trebuie cont de
modul specific de a tria-
cului, ca tiristor -
mai sugestiv. tiris-
toare .n antiparalel - cu posibilita-
tea de amorsare pentru
ambele ale tensiunii de co-
pe Va. Din combina-
rea celor tensiuni, Vr Va,
ambele cu cte posi-
bile, astfel patru moduri dis-
tincte de si anume:
1) V
T
> 9 Va> O; .
II) V
T
> O Va < O;
ItI)V
T
< O Va < 6;
IV) V
T
< O Va> O.
Investigarea a acestor
mOduri de lucru pentru orice exem-
plar concret de triac este singura n
confirme cu certitudine
identitatea dispozitivului (spre a nu-I
confunda cu un tiristor de
exemplu, care se la modul
I de operare), ,integritatea sa (bun
sau defect n ce fel anume), ca
aprecieze cantitativ sensibilitatea
comenzii pe semni-
ficativ de la un exemplar la altul, dar
de la un mod de la al-
tuI. printr-o
astfel de .. testare (spre de-
osebire de vagi, glo-
bale, date de ncercarea cu ohmme-
IT V
o
V
R
trul sau cu o de tensiune, un
bec o pot sta la baza
unei judicioase a diverse-
lor dorite, prin dimensiona-
rea a circuitelor de
variantelor
optime de polarizare. evitarea mo-
durito!' nesigure sau sensibile
etc.
Astfel fiind problema,
se clar de la nceput.
Vom avea nevoie de o de ali-
mentare care ofere ambele pola-
pentru tensiunea Vr , cu posibi-
litatea de a le selecta separat pe fie-
care n parte, ca "simuJtan" (repe-
tate alternativ la intervale scurte de
timp). De asemenea, blocul de ali-
mentare trebuie selecta-
rea n mod a
tensiunii Va, de selec-
pentru a putea efec-
tua cele patru men-
In fine, se mai impune intro-
ducerea n circuitul de a
unui element reglabH
cu . gradare a cursei ac-
tive), pentru a putea face,
prin aprecieri cantitative
ale Ideal ar fi ca n
serie cu acesta se un
miliampermetru c.a. Un ultim deta-
Jiu, pe care cu remar-
cat nu se poate nu fi tras cu
ochiul .Ia figura 4), l
introducerea - dar ex-
trem de a unor indicatoare
cu LED-uri diferit colorate pentru
ale tensiuni-
lor Vr Va. De exemplu, foarte su-
mi s-a
de a marca prin aprinderea unui
LED polaritatea plus, prin
aprinderea unuia verde minus, iar
prin aprinderea a ambe-
lor, tensiunii alternative.
Testerul propus n figura 4 nu mai
cred, nici un fel de expli-
suplimentare, poate doar men-
nainte de racordare la
bornele T1, T2, G (preferabil un so-
laT V
aT
'
t
Vrw.
TIP i:
(A)
(mA) ,(V) ! (V)
TB6N2 ... 6 6 200 ... 600 100 3 2,3 - la IT = 8,5 A
TB10N2 ... 6 1q 200 ... 600 100 3 1,9 - la IT = 14 A
1 2
1N4002 1N4002
Triat testat
CIU), triacului ce a fi verifi-
cat trebuie se determ1'Ae cu
titudine terminalul
G. .se poate efec-
tua simplu cu un ohmmetru. obser-
vnd faptul ntre. termina'ele T1
T2 (cu poarta "n aer"), conducti
este practic n ambele sensLlri,
pe cnd ntre G T1 es"te
foarte aproximativ pe
cele sensuri.
accepta de a
improviza acest montaj pen-
tru verificare sau (de ce nu,
chiar am convingerea
dintre posesori vor fi
chiar "pe curat", n vede-
rea ca tester pentru tria,ce
sau tiristoare diode redresoare de
putere.
-'
7+8V N

Trface TB6N2 ... 6
TB10N2 ... 6
Capsula T0220
(partea
n jos)
K1
2
>
o
N
N

=
Introducere. Construirea unui re-
ceptor pentru benzile rezervate ra-
dioamatorilor nu este o
prea pentru Snt
necesare multe componente active
pasive, de laborator
pentru efectuarea reglajelor bi-
... O
care aceste ar
fi aceea a unui radiorecep-
tor existent, de ie indus-
cu de US per-
tru posturile de radiodifuziune. In
acest caz, se reduce la
numai. .. 25 de lei!
n acest articol modifi-
care snt necesare pentru
transformarea radioreceptorului
GLORIA n receptor pentru
. K = f max = 1 re;;:;;-
f
min
V c::-
Pentru un radioreceptor
cu o de US, factorul
pe acoperire este de 3 (6-18 MHz).
In acest caz, to-
tale (Ct + Cv) este ntre
38-350 pF. La radioreceptorul
GLORIA, gama US este n
subdomenii, cu factor de aco-
perire de cca 1,65: US1 (5,9-9,9
14000-14350 kHz. Se
factorul de acoperire pentru banda
de 7 MHz este de 1,04, iar pentru
banda de 14 MHz este de 1,025. In
vor trebui
de a unei de capaci-
tate (Ia rotirea a conden-
satorului variabil de 11-323 pF),
ntr-un raport mult mai redus dect
n cazurile anterioare, respectiv 1,03
pentru banda de 7 MHz 1 ,05 pen-
tru banda de 14 MHz. In figura 2
snt aceste Cele
2/1981, pag. 21). n figura 3, coloa-
nele d f corespund .,celor doua
benzi de scurte, rndurile 1-; 2, 3. (l}ir-
cuitelor de intrare, iar rndurile "1, 8,
9 circuitelor oscilatorului local. Pen-
tru o a
din figura 3 se mai jos
ile ce trebuie Se desfac pun-
existente ntre 9a 9d, respectiv
ntre 9d 9f. Condensatorul stiro-
flex, existent ntre 9f 9h, se dezli-
din pu.nctul 9f se la
punctul 9a. Intre punctele 9a 9d
se un condensator de 30
pF, iar ntre punctele 9f un
condensator de 51 pF. Intre 8d
(7d) se un. con-
densator de 115 pF ,iar ntre 8f
(7d) un condensator de 237
receptor pentru radioamatorii
dintre benzile rezervate radioamato-
rilor. Am ales radioreceptorul GLO-
RIA parametrilor buni, dar
pentru este destul de
Referitor la cele benzi, ne-am
oprit asupra celor de 20 m 40 m,
din motive de ordin tehnic, ("cad" la
mijlocul celor subdomenii de
US ale radioreceptorului) pentru
snt cele mai "populate". Pornind
de la ideea aparatul pe care l
vom adapta este n stare de
fie fo-
losit n continuare pentru recep-
posturilor de radiodifuziune
pe celelalte lungimi de (UL,
UM, UUS), am unei
variante n care fie
minime, nu se nu se
piese de pe de
cablaj, oricnd revenirea
la schema nu afecteze
pe celelalte game de
n urma
subdomeniul US1 corespunde ben-
zii de 7 MHz, iar US2 corespunde
benzii de 14 MHz.
\ Prezentarea problemelor rezol-
varea lor. n
principal, reacordarea circuitelor din
oscilatorul local din etajul de in-
trare posibilitatea de a
tipurile de speCifice, CW
SSB. Cea mai modifi-
care n determinarea si
schimbarea elementelor din circuitul
acordat al oscilatorului local pentru
ca acesta acopere domeniile de
celor
benzi. Pentru nceput este ne-
o punere n
a circuitului LC
din local al unui receptor
este n fi-
gura 1 a. Prin schimbarea
de la valoarea la cea ma-
(pentru condensatoarele varia-
bile uzuale 11-323 pF),
de oscilator de la o
valoare la una Ra-
portul acestor deter-
factorul de acoperire al dome-
niului, K. Deci
6

pF. Acestea au fost din
circuitul oscilatorului local.
O modificare circui-
tele de intrare. Pentru simplificarea
AUHI::LlAN lAZARlJIU, CAT ALIN lAZAROIU, YUj -200084/f::lU
.. lucrurilor, se la acordul va-
riabil al circuitelor de intrare, nlo-
cuindu-se cu un acord fix, la
mijlocul benzilor. n acest spop se
desfac dintre punctele 3a
3d, 3d 3f, 31 3h. Se face p.unte
ntre punctele 3a 3h. Intre
3d (1 c) se un
condensator de 68 pF, iar ntre 3f
(1 e) un condensator de 82 pF.
Toate cele sase condensatoare
vor fi cu stiroflex se vor
lipi pe contactele comutatorului. Se
atrage ca lipirea acestor
condensatoare se rapid; n
caz contrar, comutatoarele se pot
deteriora, fiind din material plastic.
Deconectarea se va face
prin nu prin dezlipire cu
MHz) US2 (11,5-18 MHz). in
acest caz, totale,
este ntre 40-110 pF. Pen-
tru obtinerea acestui domeniu de
a condensatorul
variabil este nseriat cu un conden-
sator fix, ca n figura 1 b. Pentru
benzile de radioamatori de 7 MHz si
14 MHz, domeniul de a frec-
oscilatorului local va fi cu-
prins ntre 7 455-7 555 kHz, res-
pectiv 14 455-14 805 kHz. Aceste
domenii din valo-
rii intermediare a recepto-
rului (455 kHz) la limitele domeniu-
lui de alocat celor
benzi, respectiv 7 000-7 100 kHz
condensatoare nseriate cu conden-
satorul variabil puteau fi nlocuite cu
unul singur, de capacitate echiva-
dar ne-am propus nu
nlocuim piese pe placa de cablaj.
Practic, aceste se vor
face conform din figura
3. Comutatorul de game este
dinspre de-
senate cu linie snt cele
iar cele desenate cu linie
corespund con-
form figurii 2. Notarea
comutatorului unele din
acest articol se la schema ra-
dioreceptorului GLORIA 3 (publi-
n revista TEHNIUM nr.
7HHz
[tof= 69 -71pF
efot=40 -110pF o Cond.
CAF UL UM US1 US2 UUS
o O
O O
O O O o
c( O A O J1..
-- - - -" '- - - --.; '- - -
O
O O O O O O O O
O O O o o O O O
O O O O O O O o
o
;=11SpF
0S1p'F o-' O
. O i. O I ,O 30p'F O
\- - -11-,"/ __ - _", ___ 11-_-_-_-....,'11
O O
O O
O o
o O
k
J
h 9 f e d eba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TEHNIUM 7/1991
letconul.
o importanta se re-
la posibilitatea de a
semnale modulate CW sau SSB.
Este metoda
rii unui osclator separat cu frec-
de cea a
intermediare (BFO). Deoarece
ne-am propus ca
fie minime, am ape-
lat la o extrem de dar
care o demodulare n
cele mai multe Este vorba
de o de printr-un sin-
gur condensator, ntre intrarea ie-
amplificatorului de
ca aceasta
afecteze semnificativ
pe celelalte game de Practic,
se un condensator fix
de 30-82 pF ntre emitorul tranzis-
torului T6 priza primei bobine de
L302.
corespunde punctului
de 17 placa P22253
(amplificator, interme-
detector). ce s-a tatonat
valoarea condensatorului, el se va
lipi ntre cele puncte, pe par-
tea Terminalele condensa-
torului vor fi introduse n tub izolant
pentru a nu atinge sau scurtcircuita
trasee ale cablajului.
modificare amelio-
reze n deconecta-
rea circuitului de fiziolo-
cu o
redare a semnalelor vorbirii

sau a celor telegrafice. Practic, se


. prin dezlipirea firului de
la priza a
trului de VOLUM. In aceeasi ordine
de idei se ca in timpul
folosirii receptorului benzile
de radioamatori, reglajul de ton co-
joase fie
pus pe de atenuare
a acestor rotit com-
plet n sens invers acelor de ceas.
cea mai
n "tragerea" n
ar fi aceea de a folosi un ge-
nerator de RF, modulat. Prin reglajul
conjugat al condensatorului semire-
glabil C219 al bobinei
L209 (prin rotirea miezului), respec-
tiv C222 L209, se va ajunge n si-
14t1Hz
perirea a benzilor a cores-
puns n care miezurile celor
bobine oscilatoare au fost de-
cteva ture.
O care ar
fi dus (a prin
ngustarea benzii de trecere a ampli-
ficatorului de interme-
ar fi fost aceea de a modifica
cuplajul ntre circuitele acordate,
prin schimbarea condensatoarelor
de cuplaj. Date fiind accesul relativ
dificil.la aceste condensatoare ris-
cul de a negativ stabilita-
tea amplificatorului de in-
nu am
mo(jificare. De asemenea, nu am
considerat absolut o ex-
tensie, dat fiind raportul mare de
demultiplicare la axul condensatoru-
lui variabil. Pentru cei care doresc
b extensie recoman-
schema din figura 4.
. Concluzii. Cu piese ine
minime, am un
receptor deosebit de eficient pentru
faza de nceput a de ra-
dioamator. Cu o de numai
3-4 m pe un balcon), ra-
la mufa de exte-
a radioreceptorului GLORIA,
este de
DX-uri, n de propagare

n ncheiere, cteva
referitoare la posibilitatea folosirii
unui radioreceptor defect. De cele
mai multe ori, aparatele snt "aban-
donate" din cauza irii din func-
a amplificatorului audio, a de-
sistemului de comutare a
gamelor de uneori, din
cauza spargerii (n
acest caz aparatul nu .mai
pe gamele UL UM).
etajele de cele de
snt n stare
qe aparatul poate fi "re-
cuperat", amplificatorul audio
nu mai poate fi reparat, se
placa cu cablajul
se cu o pe
care se un amplificator
mult mai simplu, pentru n
sistemul de comutare a
gamelor nu poate fi reparat, con-
structorul poate la comuta-
[fot= 39-41pF
de plasare n limitele
celor benzi. Circuitele de in-
trare vor fi acordate pe
centrale ale celor benzi, numai
din condensatoarele semireglabile
C202, C205.
Un radioamator cu oarecare expe-

al planurilor benzilor de unde
scurte, va putea efectua
aparate de laborator.
la exemplarul de ra-
dioreceptor GLORIA, pe care am
efectuat de mai sus, aco-
TEHNIUM 7/1991
4
[ 228 (In GLORIA)
11-323pF
toarele existente n aparat, folosind
receptorul pe o sau
adaptnd un alt comutator pentru
benzi. Se pot folosi, de exem-
plu, doua comutatoare de tip
push-buton . cu avnd grija
ca n timpul fie
sat numai unul, fiind elibe-
rat.
Conform celor n acest ar-
ticol, este evident oricare alt ra-
dioreceptor cu una sau mai multe
game de US' poate fi adaptat pentru
benzilor de radioamatori.
cu corect
puntea are
toarele caracteristici tehnice:
intervale de
0,1.0 -;- 1 M.o, cu preci-
zia 0,5%; ,
capacitate: 1 pF -;- 10 }lF;
t90: U,01 -;- 1, cu precizia 20%;
pentru i precizia este de
0,8% pentru Cx ;::: 100 pF 1,5%
pentru Cx < 100 pF;
puntea n curent alterna-
tiv, nerecomandndu-se la
rea rezistoarelor cu pro-
prii importante;
se face cu pu nte
W heatstone pentru cu
punte Sauty serie pentru
Descriere
functionare
Detectorul de nul electronic (fig.
1) este dintr-un amplificator
logaritmic realizat cu un C.I. de tip
741 n montaj amplificator inversor,
urmat de un voltmetru electronic de
curent alternativ, realizat tot cu un
C.I. de tip 741. Pentru puntea redre-
soare am folosit diode cu germaniu,
dar bune rezultate dau diodele
1 N4148.
Aparatul indicator este un VU-me-
tru de "Maiak" sau oricare altul, re-
cu asterisc modifi-
cndu-se n de instrument.
Aparatul indicator este protejat de
mai mare, putnd fi realizate chiar
de amator, sau helipoturi cu demul-'

Pentru o precizie trebuie ca
ntre valoarea a lui P1
R7 nu -fie o mai mare de
0,5%.
Cum rezistoare etalon conden-
satoare cu asemenea precizie snt
greu de recomand
lor prin de piese.
Pentru o stabilitate se reco-
rezistoare de tip RPM, even-
tual (recuperate).
Generatorul de semnal (fig. 3)
este un generator cu Wien,
avnd amplitudinea cu un
termistor.
Transformatorul Tr. este un defa-
zor de la radioreceptoarele porta-
bile.
Alimentatorul nu comen-
tarii.

Indicatorul de nul se pe o
se ct
mai departe de transformatorul de
alimentare.
Conexiunile se pentru
traseele de semnal, cu conductor
ecranat.
Folosirea sa este obligatorie pen-
5V
tru conexiunea indiC1itorului :!lle n
Generatorul de semnal ,\1
tatorul se pe o
pa de cablaj.
Utiliznd pentru R1 Re
bine alese, etalon'area p'e un
domeniu se pe
lalte. .
Utilizare
Se trece' de s
bilitate pe de minim se
alimentarea.
Se trece comutatorul pe
sau C, necesitate, a cu
OS%
)
p,-.R1 tU .
'n\'re '1o.\or\
elementul la borne.
Modificnd butonul de sensibili-
tate, se aduce acul indicator la ju-
scalei.
Se elementul de
la borne modificnd gama de
se unui minim,
1134567
8
Montajul prezentat In continuare
permite aprinderea a 8 LED-uri dis-
puse n cerc, crend o
mai ales cnd este instalat
ntr-o sau de
Oscilatorul de tact este realizat cu
trei inversoare din CDB404E. Din
R1 se frec-
de baleiere a LED-urilor (0,2
Hz- 5 Hz).
Semnalul produs de oscilator este
aplicat pe intrarea CLOCK a circui-
tului CDB490, care maxi-
mum 10 impulsuri pozitive n cod bi-
nar le transmite decodificatorului
realizat cu CDB442E. Acesta deco-
maximum 10 transmise
n cod binar pune la succe-
siv terminalele sale (unul cte unul)
n de codul aflat la
A, B, C D
Privind schema,
avem doar 8 LED-uri de comandat
nu 10. Astfel, nici un artificiu,
LED-urile snt dispuse n cerc,
"bila" se va stinge cteva
secunde,la o extremitate tot
nec[end nici un efect Or,
"bila" trebuie se nvr-
n mod continuu, se

Acest lucru este cu ajutorul
P1. Cnd va .
transmite cifra 9, pe A D
vom 1 logic, care este preluat
de poarta P1 aplicat de
(RESET) 2 3. Astfel,
se ia ciclul
de la
Schema nu are alte de-
osebite.
..._-...... 16 IC1-COB 442E
12 13 14 15
11 8 9 ....
O' C B A
COB404E

+m----..
P1 fiind la
cursei.
Se P1 si sensibilitatea
se echi"ibru'
La condensatoarele cu pierderi,
minimul poate nu fie
Se atunci P2 pentru a
maximul de sensibilitate la
A B
o O
o o 1 o
o o O O
TEHNIUM 7/1991
modificarea lui P1.
P2 este etalonat n
pentru tgo. Prin etalonare n-
am
tate, acestea fiind determinate la ca-
petele de domeniu, comparativ cu o
punte etalon

ontajul propus variatiile de tensiunE:
domenii "sub", "cuprins" "peste" . de
sau tensiunea o montajul o afi-
optica asupra nivelului de un interval
si considerat admis ca a tensiunii controlate. Conform
obtinem datele din tabelul
Schema de principiu este n figura 2 se com-
pune din:
- circuite de detectie realizate cu R1, R3, DZ1, T1
DZ2, T2; ,
- un circuit decodificator de stare;
- trei circuite de iesire realizate cu lui T3, T4, T5, care au .ca
cte un LED 'de culoare
Cu ajutorul semireglabilelor Ri R2 prin alegerea
a diodelor Zener DZ1 DZ2 se stabilesc tensiunile de prag U1 U2 do-
rite.
Circuitul decodificator este realizat cu ajutorul a NAND cu
(CDB400E), P1 P2 trei (CDB408E), P3, P4, P5.
Circuitul are notate A, B si trei notate 1,2,3. Tabela de
este n figura 3 ..
Principiul de
Presupunem Uc < U1; tranzistoarele Ti T2 snt n stare iar
A B se n stare 1, 3 este n ,,1" logic, tranzis-
torul T5 conduce, iar LED-ul 03 "tensiunea con-
sub limita valoarea lui Uc pragul U1,
tranzistorul T1 va conduce, intrarea A devine "O" logic 2 trece
n ,,1" logic, tranzistorul T4 va conduce, iar LED-ul 02 situ-
"tensiunea este n limitele normale". Uc
pragul superior U2, va conduce tranzistorul T2, intrarea B
trece ea n "O" logic, iar irea 1 n ,,1" logic, tranzistorul T3 va con-
duce, iar LED-ul 01 va semnaliza intervalului".
Realizare Reglaje
se deconectarea unui consumator care ar putea fi distrus
la o a de alimentare pragul U2, n locul LED-ului
01 se poate monta un releu ale contacte NI, prin deschidere, ntre-
rup alimentarea consumatorului respectiv.
Montajul este simplu realizarea lui nu impune probleme.
realizare se etape de lucru pentru reglarea
montajului:
- se montajul cu o tensiune de 5 Vc.c.;
- se semireglabilele Ri R2 pe minim (cursor la

- la intrarea Uc se o de c.c.;
- se Uc = U1 se asupra lui Ri cnd se
aprinde LEO-ul 02;
- se U c = U2 se asupra lui R2 cnd se
aprinde LEO-ul 01.
Cu ajutorul sursei reglabile se lent tensiunea Uc de la V la
U2 valori superioare lui U2 se a
montajului, eventual se fac mici asupra lui Ri R2.
Am rezultate foarte bune cu grupurile de valori indicate n ta-
belul 2, printr-o a diodelor Zener.
U
1
U
c U2
I I I

U
U
+5V
Tabelul 1
U LED
U
c
:5 U
1
galben
"sub"
U1 < U
c
< U2
verde
"cuprins"
U2

"peste"
Tabelul 2
U1 U2 U
C
10 V 13 V 12 V
3,9V 5,6 V 5V
BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate logice
I.P.R.S. - Catalog;
"Tehnium", 1987.
9
..
1. GENERALE
Utilizat n numeroase receptoare
TV moderne, sistemul de acord digi-
tal DTS - Digital Tuning System -
i-a demonstrat deja avantajele n
comparat ie cu programatoarele cla-
sice cu fiabilitate su-
reducerea a nu-
de repere mecanice, deci a
manoperei, nu n ultimul rnd, co-
manda prin impulsuri electrice,
posibilitatea comenzii de la

In timp ce firmele
de circuite ,nt'''l"u",to
pot dirija
noi a YO,-.o,,,t,..,,,,
cu DTS, constructorii
mai

tul
poate monta
de a
tor TV, n programatorului cu-
lisant cu .
MODUL
10
2. DE
ACORD
:IGITAL T
Ing. VICTOR DA VID
de mod
tasta
a elibera
circa o
se vor afisa
benzile, oprire. '
acest moment se poate face
acordul Se trece comu-
tatorul de lucru n
alimentarea ansamblului re-
ceptor TV + DTS se impune
TUNING se programele do-
. rite a fi memorate prin
sau a
la nevoie, a tastei DOWN. Aco
decurge relativ lent, ope
(re)face doar n caiuL
electrice!'
Viteza de acord se poate
tervenind n schema di
dqr acest fapt o
G ........ ,G4 = CI 6 c MMC 4093
G5,,,.,G8 = CI r c MMC 409S
G9, .. yG12 = CI 8 MMC 4081
t-+-------------------4UPC
UPREM

DO
+ Sv

Kl-H.IT >---.....
+ 5v RUN

K1

Ri6
10K2x4N4-t48
+ 5v
R20-41K
MOPUI.. oTSjo2
.. R34 - 9x 2.2K
Trecerea dintr-o n alta se
face automat, n ordinea 81,2 - B3 -
- UIF pentru sensul inainte.
Dupa memorarea programelor do-
rite, se trece la utilizarea pro-
a dispozitivului. n acest
scop se readuce comutatorul mod
de lucru n RUN.

succesiv tasta UP, obtinem acordul
. rapid - practic instantaneu - al re-
ceptorului TV pe programele memo-
rate. Este si telecomanda
cu. impulsuri pe un singur canal
(prtn cablu, radio, vizibil, infrarosu
etc.). Selectarean inel a program'e-
lor memorate este mai avnd
TEHNIUM 1/1991
avantajul unei singure taste, UP,
pentru comanda al
unui canal unic de
n la un pro-
gram memorat, acesta poate fi
- ERASE. Pentru aceasta,
cu receptoru I TV acordat pe
programul respectiv n modul de
PD10i
a maximum 128 de puncte de
acord din cele 256 disponibile n ca-
drul benzi TV.
3. SCHEMEI
Montajul este structurat pe
module distincte deoarece modulul
C106 D4
"000t'/.2SV
lucru RUN, se tasta MEM.
Nu se vor memora
sau mai multe succesive de
acord, deoarece dispozitivul nu va
cont de prima. Pentru a avea un
acord fin n jurul unui program, tre-
buie inserate pauze de memorare.
Aceasta posibilitatea memo-
de acord propriu-zis DTS/01 poate
lucra independent, cu
de sau ntr-un radiorecep-
tor cu acord de varicap (fig. 2).
Toate circuitele integrate snt co-
nectate la o de date in-
de 8 de pe ma-
este de cele
reversibile CI4 si C15.
atacate cu impulsuri pe de
nainte UPC (up count)
respectiv, napoi, ONC (down
count). Datele de pe snt
utilizate de convertorul digi-
tal-analogic C13, de
afisare Cii si de memoria RAM sta-
tic' C12, pe'ntru aceasta din
avnd semnificatia de
Convertorul' digital-analogic
OAC08 curentul generat
de o de tensiune. Circuitul
realizat cu T2, R8, SR1 constituie un
convertor curent-tensiune capabil
tensiunea de alimentare de
28,5 V n 256 de trepte, genern-
du-se astfel tensiunea varicap.
Multiplexorul analogic CI1 deco-
cei mai semnificativi trei
de pe
cele LED-uri scalei. ab-
U mix de cea 12 V din
tranzistorul Ti se blo-
afisarea.
Modul de lucru al' memoriei RAM
static de 1 k x 1 MMN2102, este
comandat de tasta MEM. Cnd tasta
este nivelul HIGH pe
mtrarea R/W permite citirea datelor
pe irea DO .:.....,.. Data Out. La
sarea tastei fylEM se scrie-
rea datei de- pe intrarea OI - Data
In. Se impune precizarea n mo-
dul de lucru TUNING, OI este n
LOW, iar pentru RUN trece n
HIGH. Cu alte cuvinte, memorarea
unui program cu scrie-
rea unui zero n memorie la adresa
din A2 ... A9 care con-
tensiunea varicap res-
pectiv, AO A1 care
TV .. Tot astfel, me-
monel cu scrierea nive-
lului HIGH la toate adresele .
Modulul OTS/02 (fig. 3) contine
un stabilizator de +5 V realizat' cu
CI10 de tip {3A723, circuit de la care
se
convertorului digital-analogic.
(CONTINUAR'E N NR. VIITOR)
U 24 -lIt. J

100 V
-a:::J- 0.125 W
-c:J:::)- 1 W
SC 413 ec 177 BO 354
se 238 Belll 90135,90135 NE 64581 BAP 794
12
TEHNIUM 1/1991
15,5V 15
Kunof P

TEHNIUM 1/1991
produs de firma UNITRA ii tehnice ce
ntr-o ce ine att tranZIS-
de tip deck,
sau radio.
ntr-o
de a
ntre
20
=BC107B,
BC239C; BC157=
BC159B = BC1 BC309B:
BZP630C16 = mW.
13
..
"

te
-
DISP. CU EFECT HALL: 3020 (SPRAGUE)
SM 231 (lP.RSJ
OPTOCUPLOR: MC 232 {FAIRCHILD) sau echwalent
TRIAC: 40669/ BT 137 sau echivalent
TRANSFORMATOR: 220V 1 6
1
3Va.c.
Primul dispozitiv ce un
senzor Hali are multiple,
constructorul amator putnd
adapteze n de la;
unei incinte sau a locuin-
la pornirea-oprirea unor aparate
etc.
La actionarea senzorului Hali, cu-
rentul furnizat la ies ire t-SV
LED-ul optocuplorului,' alimentat de
la o de 5 V. Limitarea curentu-
lui la 50 mA este cu rezis-
torul . R, a valoare este:
R=
Ua - UF (LED)
I
LED
5 -1 V
O,OSA
Valoarea este 68 U.
Detectorul optocuplorului este ali-
mentat de la o de 10 V, reali-
cu un transformator cobortor
ce 6,3 Va.c., o un
condensator de filtraj. Sursa se
poate utiliza la alimentarea altor
circuite de si control. Se
pot face cu alte ti-
puri de optocuploare, iar triacul uti-
lizat va avea curentul admis adecvat
puterii sarcinii comandate. Transfor-
matoru I su rsei de 10 Veste un
transformator de sonerie cu secun-
darul bobinat pentru a livra 6,3 VC.a.
=72 n
DISPOZITIV HALL
220\1 AC
CONDUCTOR

Co.NCE TRATOR
CIMP MAGNETIC
TR.
220Va.I:.
(FAZA)
1000pF
16V
+5V
RO
LOCK
1/6 7414
itt trigger
mverter
5;:
dispozitivului este

- senzorului -este'
capacitiv cu intrarea unui amplifica:"
tor (1/4f3M324);
amplificatorului opera':"
este la intrarea unui
trigger-Schmitt care compa-
tibilitatea cu nivelurile logice de
semnal;
- atunci cnd nu este pierdere de
curent, tranzistorul T1 este n stare
de (cnd O flip-flopul a
fost resetat), iar optocuplorul nu
conduce, la fel T2, n
poarta triacului nu este In
aceste prin (de obi-
cei bobina releului de nu
trece curent. Atunci cnd apare o
a cmpului magnetic al con-
ductorului unei defectiuni
ce un curent de pierdere,
a cmpului este sesi-
de traductorul HalI.
Tensiunea de la iesirea traducto-
rului este de A.O., pro-
vocnd modificarea triggeru-
lui-Schmitt. Aceasta conduce la
bascularea circuitului 474 Q
n stare HiGH), implicit la blocarea
lui Ti si intrarea n conductie a
tranzistorului optocupiorului lui
Aceasta conduce la activarea
triacului, prin care se co-
ntreruperea cu
energie a dispozitivului protejat.
O pentru montarea traduc-
torului Hali este n figura
3. Dintr-o de moale se
+5V
+5V
Cea de-a doua
un dispozitiv de a muncii,
care un curent ce apare
printr-un conductor a avea con-
tact electric cu acesta. Dispozitivul
poate ntrerupe alimentarea cu ener-
gie a unui aparat atunci cnd detec-
o pierdere de curent prin linia
de evitnd posibilitatea
unor accidentale.
Circuitul un dispozitiv
Hali de tip UGN-3503T produs de
firma Sprague, care poate detecta
relativ mici n cmpul
magnetic din jurul n cazul uti-
altor tipuri, este important
se un exemplar cu o
sensibilitate suficient de ..
construieste un concentrator al cm-
pului magnetic al conductorului de
Traductorul
Hali se ntre cele ar-
formate prin rigidizare cu o
de prenadez sau alt adeziv
ce nu materialul din care este
realizat corpul senzorului sau izola-
conductorului. Circuitul este
foarte simplu relativ ieftin poate
avea alte n special n
domeniul prevenirii unor evenimente
nedorite. Optocuplorul poate fi im-
provizat din elemente discrete, un
LED un fototranzistor cuplate op-
tic ntr-un tub de plastic negru.
Triacul va avea curentul maxim
adecvat sarcinii.
TEHNUJM 7/1991

Considernd o mare diversitate de sisteme
pentru auto activitatea celor
care un venit constant
din furtul de din autoturisme, propun un mon-
taj electronic ce caracteris-
tice
- avertizorul sonor utilizat este claxonul auto-
turismului;
- n momentul deschiderii uneia dintre por-
tiere sau capote, alarma este prompt;
- o alarma, aceasta
timpul prestabilit, indiferent portiera
sau capota au fost repede inchise. sau, dimpo-
au fost deschise. Este recomandabil
ca durata de lucru a claxonului fie rezonabil
deoarece a aces-
tuia poate a auto-
turismului nervii vecinilor;
...;:. alarma este ori de cte ori se des-
chid portiera, capota
si
1
(1
22QuF
6,3V
a
curentului de
releului 2.
ALARMA AUTO
KULlN MAXIMILlAN.
este numai de frontul negativ al impul-
sului; de aceea, n comenzii, pentru
evitarea impulsurilor parazite, intrarea (PJ) a cir-
cuitului integrat este pozitiv, prin re-
R5.
Grupul C3, R6 durata de tempori-
zare monostabilului; prin RS se n-
condensatorul C3 din tensiu-
de alimentare.
de calcul
r-----1
I ReL1 I
I I
I J
L_
10kn.
R6
SOOkll
Trebuie remarcat faptul tranzistorul T2 este
cu germaniu, deoarece acesta are o tensiune de
deschidere mai de +0,4 V. alegere
a de faptul pinul (ALO) trebuie
polar/zet cu o tensiune mai de +0,4 V
a putea bloca CI-pE555.
1 I .. S" va fi realizat n de
constructor.
LED-ul 02, montat la bord, are rolul a indica
sistemul de este sau stare de
veghe .
a
astfel:
ALO
y+

c
p
M
-'
temporizorui cu ,BE555
li
TEHNIUM 7/1991-
15
n cazul TV, imaginea re-
data trebuie cu fideli-
tate imaginea Pentru realiza-
rea acestei punctele imagi-
nii la trebuie ocupe ace-
i ii ca n imaginea de la
emisie. Spotul luminos la
impactul dintre fasciculul de elec-
troni qenerat de tunul electronic si
ecranul tubului cinescop) trebuie
fie deplasat cu pe
ecran, urmnd ca la itul parcur-
gerii unei linii orizontale sau a unui
cadru execute o ntoarcere ra-
spre zona de pornire. Deplasa-
inductiv (Ia de
de 15 625 Hz), iar bobina de
defiexie pe caracter
preponderent rezistiv J la
de lucru de 50 Hz). In acest caz,
pentru deflexia pe se por-

Sl N eRO
OSCILATOR
FORt":.
DINTE

I
rea fasciculului de electroni se reali-
prin aplicarea asupra acestuia
a unui cmp magnetic produs de cu-
care prin bobinele de
deflexie. Deplasarea pe a
fasciculului este consecinta actiunii
cmpului magnetic variabIl n 'timp
produs de curentul de deflexie pe
forma amplitudinea
acestui curent obtinndu-se n blo-
cul de baleiaj pe Deci
acest bloc trebuie:
- energia de la blo-
cul de alimentare al televizorului;
- semnalul de sin-
cronizare de la etajul separator;
- genereze n bobinele de de-
flexie pe un curent de
precis care
asigure deplasarea de sus n jos a
spotului cu pe
ecranului, ct n-
toarcerea lui n partea de sus a
ecranului (cursa ntr-un
timp inferior duratei impulsurilor de
stingere pe din semnalul
complex TV;
- asigure
a celor semicadre;
- asigure posibilitatea
independente a cadrelor,
imaginii
- livreze impulsul de stingere
a spotului n timpul ntoarceni pe
ct impulsurile necesare
de rastru
( n receptoare color);
- fie stabil n functionare,
dimensiunea pe
oscilatorului n de
a factorilor externi (tensiu-
nea de a)imentare, temperatura am-
FIT n functie de curentul de
fascicul); ,
- fie protejat la per-
radioelectrice, la autoos-
la supratensiuni.
Unitatea de deflexie este
din bobine a comportare n
face ca bobina de deflexie
pe aiba caracter pre-
16
de la un oscilator (de rela-
xare) care impulsuri
dreptunghiulare de 50 Hz
cu factor de umplere bine deter-
minat.
Aceste impulsuri un etaj de
formare a "dintelui de
(forma curentului de deflexie care
liniar n timp) care
pe principiul unui conden-
sator de la o de tensiune con-
Curentul n de "dinte
de trebuie fie amplifi-
cat ntr-un etaj amplificator final
care are ca bobina de defle-
xie pe <
Schema-bloc este n
figura 1. de are, PE)
rolul de stabilizare a,
punctului static de re-
ducerea distorsiunilor, pe acela
de a asigura n S de neli-
niaritate.
schemelor de baleiaj
vertical a urmat calea:
- etaj cu tub n A cu cuplaj
prin transformator;
- etaj cu tuburi n B cu
transformator de ies ire si driver;
- etaj cu tranzistor n A cu
cuplaj prin transformator;
- etaj n B cu cuplaje prin
transformatoare;
- etaj n B cu tranzistoare
complementare cu cuplaj direct prin
condensator;
- montaje cu cu
cuplaj direct;
- amplificator cu C.1.
Se mai folosesc pentru
randamentului:
- scheme n comutatie cu tran-
zistoare sau tiristoare care
cu impulsurile de ntoarcere din ba-
leiajul H;
- scheme n D lucrnd cu
impulsuri modulate n
Ca la baleiajul orizontal se impune
ca oscilatorul oscileze n orice
chiar atunci cnd
semnalul videocomplex (deci im-
pulsul de sincronizare).
Bobinele de deflexie se caracteri-
n primul rnd
lor pe baza
derente:
- valorile maxime snt limitate de
PREAMP
CIRcuiT
DE
REAC lE
v
maxim de spire cu un anu-
mit diametru impus de valoarea de
vrf a curentului de deflexie care n-
cap ntr-un volum dat de asigura-
rea unui timp de ntoarcere mic;
- valorile minime snt limitate de
posibilitatea folosirii unor elemente
active care asigure amplitudinea
pentru de deflexie.
Ca ordin de inductantele
bobinelor de deflexie (LII )
si a bobinelor de deflexie
(Ld se nscriu, de n valorile

LI{ = 100 H ...;- mH
Lv = 2 mH :::b 15 mH
Spre a veni n ajutorul posesorilor
de televizoare mai vechi, echipate
cu tuburi electronice, cum snt re-
ceptoarele TV tip E47, vom analiza
etajul de baleiaj cadre, defectele ce
se pot ivi remedierea lor; schema
este cea din figura 2
Impulsurile de sincronizare snt
selectate din etajul final Video snt
ndreptate prin intermediul rezisto-
rului R122 = 10 kO al condensato-
rului C301 = 22 nF grila 1 a
pentodei din tubul T301 care n-
de limitatoare.
Tensiunea care n procesul
de limitare pe grila 1 a pentodei (din
tubul T301) este cu
nivelul semnalului va fi prin
R301 = 470 kO la reglajul
automat al ce se
cu o pozi-
ce se din
trul de contrast. Prin celulele de in-
trare R304 = 68 kO,C304 = 470 pF
R307 = 68 k.o, C303 = 470 pF, impul-
surile de sincronizare ajung prin
C303-R313 pe grila triodei care le
numai aceea snt
aplicate oscilatorului autoblocat
(format din trioda din tubul T302).
Grila triodei din T301 este
fiind prin intermediul rezis-
R313 = 68 kH si R312 =
4,7M.o la tensiunea In
a
catod

sincronizare se
format din R313
care ajunge pe
deci care
va fi foarte Acest
fapt se numai n lipsa
de cadre s j la eli-
":,. ... t"'''I,,, ... ' ale
semnalelor impulsurile de
cadre cu polaritate
pozitivarea grilei,
mult
Devenind mult mai mare dect R313,
efectul de divizare dispare practic,
Ce

ntregul semnal aplicndu-se pe

Generatorul autoblocat este reali-
zat cu trioda din tubul T302 pre-
particularitatea grila de co-
se Pfin R318
= 470 kH P301 =
250 kH la pozitiv. Acest lu-
cru momentul de de-
blocare a tubului. O particulari-
tate este aceea condensatorul de
C312 =
este legat la circuitul de care,
la fel ca circuitul anodic, este o
de timp blocat alt inter-
val de timp deblocat, nece-
circuitului de
care. de
este R318 = 470 kH poten-
P301 (din care se
cadrelor). Prin intermediul
condehsatorului C310 = 47 nF sem-
nalul. ajunge la P302
= 1 Mn, care dimensiunea
pe apoi pe grila tubului
final (pentoda din T302) prin rezis-
toarele R321=390 kH R322=1,a kO.
Lipsa pe se
pe ecran prin deplasarea
imaginii pe imaginile suc-
cesive fiind de o
se ex-
prin faptul fasciculul elec-
tronic al tubului cinescop de la re-
nu se pe
riguros sincron cu fasciculul elec-
tronic din tubul videocaptator care
imaginea n camera de
televiziune. Astfel, de
baleiaj cadre este prea mare de
valoarea atunci fasciculul
se pe ecranul receptoru-
lui TV prea repede de sus n jos; el
cursa pe prea
devreme se rentoarce n partea
a ecranului, de la
emisie se transmite partea infe-
a imaginii. Ca urmare, partea
de jos a imaginii apare n partea su-
a ecranului. Procesul conti-
TEHNIUM 7/1991
1(9
repetndu-sede 25 de ori pe
producnd iluzia unei
de a imaginii de sus
n jos. Din de
baleiaj cadre este prea fasei-
cuiul' electronic de la se
prea ncet de cel de la
emisie, transmisia superioare
a imaginii surprinde fasciculul re-
ceptor n partea de jos a ecranului
imaginea pare se de jos
n sus. ce desparte
imaginile succesive corespunde lini-
ilor pasive transmise n timp.!J1
cursei de ntoarcere pe In
acest timp este transmis tubului ci-
nescop impulsul de stingere de se-
micadre, astfel nct cele 50 de linii
pasive snt redate la nivelul de ne-
gru, acestui impuls.
La impulsul
de stingere nu este vizibil pe ima-
gine, deoarece transmiterea lui
coincide cu de re-
venire a fasciculului receptor de la
[-2Vl
R304
68k.n
R30
R309
68
56k2.

C305

R30s1

. COMPARATOR
partea la partea supe-
a ecranului. Reglajul sincroni-
imaginii pe se face
prin
pentru cadrelor (P301), ur-
stabilizarea imaginii pe
ecran. La un televizor in stare
in cazul pe
n timpul progra-
mului TV nu se modifi-
carea a reglajului. Se poate
intimpla ca desincronizarea fie
de o aleatoare
electrici, a
tensiunii pe imagini-
Iqr multiple pe o
manifestare a lipsei
pe care nu poate fi re-
prin butonului pep-
tru cadrelor (P301). In
acest sens, n locul unei singure
imagini apar pe ecran sau
chiar trei imagini complete sta-
bile, ntre ele prin benzi
orizontale intunecate
toare liniilor transmise pe durata im-
pulsuri/or de stingere. ma-
nifestare constituie o parti-
a imaginii pe
atunci cnd de
baleiaj cadre a receptorului este un
TEHNIUM 7/1991
submultiplu ntreg al co-
recte de 50 Hz.
Caracteristic este n si-
ie intervine o sincronizare pe
pentru
de asemenea n-
ct imaginile multiple snt stabile pe
ecran. ntruct deranja-
mentului nu poate fi din
butonul de reglaj al ca-
drelor, se var verifica nti punctul
static de a tubului T302
(PCL82) componentele R318,
R317, C309, R329, C312.
O este suprapune-
rea pe a i
imagini. De data aceasta,
de baleiaj a receptorului este un
multiplu ntreg al corecte
de 50 Hz. Se vor verifica i
componente ca n cazul prece-
dent.
vizibile n special cnd
este la maximum. Acest as-
pect unei ntreru-
peri a circuitului pentru stingerea
a cursei inverse de ba-
leiaj cadre. Primul lucru care trebuie
este vizualizarea "dintelui de
cu ajutorul unui oscilos-
cop. Pe durata cursei inverse de 1
ms, forma de trebuie fie li-
niar Trebuie verificat
condensatorul C312.
Liniaritatea curentului din bobi-
nele de deflexie se poate i
din tensiunii de
produse de etajul de for-
mare sau din cauza alegerii inco-
recte a punctului static de
nare pe caracteristica tubului ampli-
ficatorului de putere. li-
baleiajului duce la o
de deplasare a spotului
ETAJ FINAL
VIDEO
[230V]
PCF82
f21Vl
T301
[-1vl
R313
68
kQ..
IT1
O
cazul rastrului redus la o linie ori-
foarte ce nu
poate fi din
P302 (dimensiune Pe
verificarea punctului static de
a tubului T302, ct a
acestuia pe catometru se vor veri-
fica R320, R321, C314, R322. n ca-
zul cind se ine un osciloscop, se
va verifica "dintelui de fe-
n punctul de 319
cu amplitudinea de 140 V.
les, se va verifica continuitatea bobi-
nelor de deflexie pe
Reducerea rastrului la un punct
foarte luminos situat n centrul ecra-
nului intervine in cazul
ntregului sistem al bobinelor de de-
flexie. Defectul apare mai rar in
nu este observat
la timp, un pericol de dis-
,trugere a luminoforului din
centrul ecranului.
pe ecran a liniilor cores-
cursei inverse de baleiaj
cadre n vizualizarea pe
ecran a unor linii luminoase oblice,
C310
4 nF
319
Tr
301
pe ecranul tubului cinescop, iar ca
efect imaginea se n
ecranului unde spotul se
: va deplasa mai repede, imaginea se
iar acolo unde spotul se de-
mai lent imaginea se con-
curentul din bobinele
de deflexie cadre este ne+iniar, ima-
ginea este pe
(figura 3). Forma a cu-
rentului este de
imaginea unei table contrac-
tate jos.
Distorsiuni geometrice apar n
cazul unei insuficiente a te,-
siunilor de alimentare. n cazul rt-
ambelor frec-
este de 100 Hz
este de ordin de cu
baleiaj cadre. Peh.tru
motiv, la alimentarea circuiteldr
anodice ale generatorului de baleiaj
cadre cu o tensiune sufi-
cient, liniaritatea curen-tulu( de de-;
flexie din bobinele de deflexie pe
cadre se deci imagi,
nea pe se
(figura 4 a). i alimen-
tare se generatoa-
relor de baleiaj linii, apar distorsiuni
ca n figura 4 b. Pentru
distorsiuni/or prezentate este nece-
o -fi/trare a tensiunii re-
dresate ano-
dice sau n caz de verifi-
carea condensatoarelor qe filtraj.
BOB/NE
DEFLEXIE
CADRE
C601
2w
1
o,1)lF
SSt.

C 17
1MQ R329
DIK
VERI 270k.2.
17

Coacere. lor . pinii
frigerea anumitor preparate din
carne n cuptorul de
constituie indispensabile
gospodine. dispunem
de un cuptor care coace este foarte
bine, dar snt cnd nu coace
sau arde ceea ce. introducem n el
atunci este In unele
se dispune de
de o cu trei ochiuri pentru pre-
parat hrana, la de
gaz metan sau la butelia de aragaz.
In aceste neavnd cuptor
pentru copt, se la rude, la
vecini sau la prieteni. Pentru a pre-
veni umblarea cu tava ... prin sat
o spunem deschis, pentru a nu
depinde n totalitate de.
sau vndute la
de liberalizate, n cele ce
vom descrie modul de realizare a
unui cuptor mobil. Acesta se poate
utiliza cu rezultate deosebite prin
simpla pe un ochi al
de la gaz metan sau
pe unul al plitei la gaz
metan ori la butelie. Cuptorul pro-
pus nu se poate folosi la de
ce drept combustibil
lemnul, sau produsele pe-
troliere, din motive lesne de
este bine a ne prepara produse gus-
toase, dar nu cu negru de fum n

In figura 1 desenul n
al cuptorului, iar n fi-
gura 2 o din care
traseul parcurs de gazele arse.
Materiale: de (prefe-
rabl de 0,4-0,6 mm, de di-
mensiunile prezentate n figurile 3,
8, 9, 10, 11, 12; un mner de lemn;
un buton de lemn; 25-30 de nituri
mici sau cu M3; un
cui pentru balama un M6 x
30.
Scule: un foarfece pentru
un echer; un liniar; un creion; un
ciocan de lemn; un ciocan de metal,
de 100-150 g; un patent; un
dorn; un un punctator; un
ac de trasat; o de 10 mm la
o o de
tare pentru prelucrarea ta-
blei; o de
sau cu burghie de 2-3
8-10 mm (daca nu avem, nu este
nevoie, vom realiza
rile mici cu acul de trasat, iar cele
cu dalta); o
In figura 3 dimensiu-
nile piese principale.
ce din de ce le-am
procurat conturul
piese, trecem n continuare la rolui-
rea celor doi cilindri utiliznd tablele
P1 P2. Roluirea se va face cu
preferabil batere cu cio-
canul, deoarece avem de a
imprima urme deranjante. Att mbi-
narea cilindrului mare, ct a celui
mic se prin suprapunere
fixare n nituri sau n
(pentru cilindrul mare vezi figura 4).
este
rea la 90 nspre a marginilor
cilindrului mare a unei margini a
cilindrului mic (vezi detaliul A 1 din
figura 1). se cu
patent, ndoind tabla din
aproape n aprGape, iar la prin
batere cu ciocanul metalic.
In cilindrul mic se con-
form figurii 5, pentru admi-
siunea gazeror calde pen-
tru evacuarea gazelor. Cele 27 de
se pot realiza cu de
(sau
burghiu de 8-10 mm, sau pot fi
realizate n de cu latura
de 10 mm, folosind n acest scop
dalta ciocanul. Tabla de-
cupate se ndoaie nspre pe li-
nia "a" din figura 5, astfel ca
mbinarea ntregului cuptor ele sa
fie nspre cilindrul mare spre a faci-
lita intrarea gazelor n cilindrul mic.
Conform figurii 2, n interiorul cilin-
18
,vlIRCEA CONSTANTIN .vlUi\lTtANu
1
drului mic cele piese P.6
din figura 3, pe care se va rezema
tava. ca acestea se
la 55 mm sub linia a

Corelat cu dimensiunile
frngere ale cilindrului mare, trecem
ia ndoirea marginii celor ca-
pace utilizind tabla P.3 din figura 3
(vezi detaliul A2 din figura 1). Aten-
la deoarece mbina-
rea trebuie se estetic
pe Pro-
apoi cele capace cu mar-
gini ndoite la 90 pe cilindrul mare
pe unul din ele (care va .fi
practic fundul cuptorului) ntr-o
stare de montaj provizoriu.
Trecem In continuare ia ,..,"'"",.u,,""-
rea piciorului de rezemare
Pentru n 6
dimensiunile care
realiza linia
Pentru
desenul din
zentat pe
n continuare
din hrtie sau carton,
peste piesa P.5,
conturul curbat,
patru pentru
mm sau 0 10 mm),
de cilindru
drul ia un diblrm:.tru
mm. in eontinuare
spre marginea a ciiin-
drului cnd se .ct mai
pe cilindrul mare.
ct!indrul'mare
pe o scaun
etc.) piciorul pe acesta' ca
n figura 7. Cu un ac de trasat sau
cu un creion conturul inte-
rior ai piciorului de rezemare. Scoa-
tem capacul montat provizoriu pe
cilindrul mare, care il introdu-
cem pe acesta din pe o
sau pe o de lemn
utiliznd dalta ciocanul.
ajustarea marginilor cu pila,
cei 7-8 mm, la
nspre la 90,
astfel ca piciorul de rezemare se
imbine ct mai cu
cilindruiui mare. Cu ajutorul a patru
nituri piciorul de rezemare pe
mare.
capacul cu n-
(cei nemontat provizoriu) pu-
nem cilindrul mic ct mai concentric
n interiorul acestuia
cu creionul sau cu acul de trasat. la
7-8 mm n interiorul cercului n-
semnat o decupare circu-
cu dalta ciocanul. ce
marginea circulare este
cu piia, ndoim circumfe-
cercului din interior la 90 spre
interior,ca n detaliu! A3. Trebuie
mereu ca mbinarea dintre
cilindrul mic coroana
anterior) se mbine ct
mai
Conform figurii 8, bala-
maua, conform figurii 9
minerul de prindere, iar conform fi-
gurilor 10 11 butonul
de lucru piesa de fixare a capacu-
iui n nchis conform figu-
12 o ce va asigura ri-
cilindru!ui mic pe capacul
spate.
Avnd astfel toate piesele con-
se trece la mbinarea
cuptorului respectind
ordine:
1) se (preferabil cu nituri)
minerul din figura 9 pe cilindrul
mare la mijloc, n partea go-
lului ce face cu piciorul de
rezemare; :
2) se baiamaua din figura 8
din figura 3 pe coroana
3) se butonul din figura 10
pe
4 )se piesa de Tnchidere a
capacului, figura 11;
5) se piesa din figura 12
cilindru! mic, conform detaliului
la nituire sau ia prindere
n Majoritatea
snt ascunse nu se mai poate um-
bla ulterior la ele;
6) se capacul din spate
cilindrul mare se bate indoi-
conform detaliului C;
7) se apoi cilindrul mic n
interiorul celui mare, cit mai con-
centric, care cilindrul mic se
de capacul din spate prin in-
termediul piesei din figura 12;
8) peste amndoi cilindrii se pune
coroana cu
ea, care din de-
A se bat G.Y. ciocanul.
se cuptorul din ta-
I vom nevopsit, iar
se din
este bine vopsim la exterior cu
vopsea Deruginol sau cu vopsea
pentru sobe (TITAN).
! n figura 13 detaliile de
ale unei pentru copt,
ale dimensiuni snt corelate cu
ceie ale cuptorului.
Cuptorul fiind gata, se trece la
proba rea lui... Ia cald.
Dragi amatori, spor la
n folosul mamelor,
prietenelor surorilor noastre,
pentru un cuptor care
coace este un tonic moral ce
se va pozitiv asupra

TEHNIUM 1/1991
I
5
a
TEHNIUM 7/1991
19

F
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Ampllflcatorul X este necesar pen-
tru a amplitudinea rampei li.,)
niare (sau a unui semnal exterior)
la valori suficiente pentru asi-
gurarea deflexiei orizontale. .
bazei de timp se la
una dintre amplificatorului
simetrie, cuplat n c.c. - figura 6.
Pe intrare se o ten-
siune prin intermediul po-
P3 - X POS - care
poate deplasa imaginea 'pe orizon-
Cele simetrice X1,
X2 se de deflexie ori-
. din tubul catodic.
Tranzistoarele T9, T10 T11 snt
de tip BC107B sau BC171B. Tran-
zistoarele finale T12 T13 snt
BF258 sau BF458, montate pe radia-
toare mici. Amplificatorul X se va
monta n apropierea tubului pentru
ca ntre acestuia
de deflexie fie ct mai
scurte.
in vederea amplificatorului
n C.C., comutatorul X DEFL se trece
'pe INT, comutatorul TRIGI
MODE n AUTO, iar cursorul
P3 - X POS - se
la ,.,ijlocul cursei. ( n
trasa se va afla pe
axa n caz contrar se modi-
valoarea rezistoarelor notate cu
asterisc.) Se semireglabilul
SR4 Cnd tensiunile pe colecto-
rul tranzistoarelor finale vor fi egale;
'<tensiune se apoi
din SR5 la o valoare
n limitele 50 ... 65 V. Se trece apoi la
etalona rea pe axa X, ceea ce se rea-
prin. reglarea eta-
jului final. In acest scop, la intrarea
Y a osciloscopului s.e un sem-
nal de cu precis
de exemplu 1 kHz. Se
pun comutatorul TIME/dlv n
1ms asociat VAR
n CAL, po'-
cursorului acestuia spre minus
12 V. Se SR6 n fel n-
ct fiecare diviziune
exact o a semna-
lului de Pentru o verificare
se trece TIMEldlv n
0,2 ms; o a semna-
lului de va fi exact
ntre 5 diviziuni. Se din nou
egalitatea valoarea tensiunilor pe
colectorul tranzistoarelor final,e;
s-au modificat semnificativ, se
vor relua reglajele aferente.
verificare este de-
oarece amplificatorul X este cuplat
n ntregime n C.C.; din
reglajele se
motiv pentru care re-
petarea acestora. Pentru efectuarea
ultimului reglaj se in osei-
loscop la X, se trece comuta-
torul X DEFL n EXT se
pune cursorul semireglabilului SR3
la cursei. Se la in-
trarea X IMP un semnal sinusoidal a
amplitudine va fi pro-
gresiv, la distorsiunilor;
prin reglarea SR3 Se
turarea acestora.
Ampllflcatorul de Itlngere (fig. 4)
blocarea spotului luminos al
tubului catodic, pe durata cursei in-
'verse a semnalului generat de baza
de timp. n acest scop, imp'ulsurile
prezente pe a bistabilului
RS snt amplificate de tranzis-
torul T14 transmise direct modu-
latorului tubului catodic. Tranzisto-
rul T14 este de tip BF258 sau
BF458. Reglajul amplificatorului de
stingere n fixarea valorii se-
. mireglabilului SR2 din circuitul de
emitor al tranzistorului T14, in
20
fel incit pe ecran nu se observe
ale semnalului vizualizat
pe nicJ una dintre bazei de
timp. In liRsa semnalului la intrarea
osciloscopului, nu trebuie se
nici o a cursei de intoar-
cere pe nici una dintre ba-
zei de timp.
TUB UL CATODIC
Tubul catodic trebuie asigure o
vizualizare a semnalelor anali-
zate, printr-o focalizare
luminozitate corecte pe su-
ecranului (astigmatism, res-
pectiv uniformitate) prin
la marginile ecranului
(geometria). De asemenea, tr,ebule
posibilitatea cu-
rente a
Toate acestea depind, de circuitele
aferente tubului care diferite
tensiuni pe electrozii acestuia, n ra-
porturi bine determinate.
Tubul catodic TC1 din schema
in figura 7 este de tip
996W sau 900T. Multe tipuri de tu-
buri catodice, ca cel folosit in os-
ciloscopul prezentat, au posibilitatea
de rotire a axei X cu 5%.
Acest reglaj de rotire a trasei se
face prin intermediul unui cimp
electromagnetic generat de o bo-
care exteriorul tu-
bului, pe partea a acestuia.
Schemele circuitelor de pOlarizare
a electrozilor tubului catodic a
sistemului de rotire a trasei snt in-
dicate in figura 7. Tubul catodic va
fi plasat cit mai departe de transfor-
matorut de al osciloscopului,
pentru a nu fi perturbat de. cmpul
electromagnetic al acestuia. In plus,
tubul trebuie ecranat pe lungi-
mea sa, cu un ecran de mu-metall
sau permalloy. Tubul catodic se fi-
n interiorul acestui ecran me-
talic cu de cauciuc. Pe
a tubului, la apro
ximativ 70 mm de partea a
acestu'ia, se bobina de rotire
a trasei. Referitor la ordinea de
efectuare a reglajelor in osciloscop,
se atrage in primul rnd
se vor face reglajele din circuitul tu-
bului catodic, deoareoe ele in11
sensibil factorul de deflexie.
TEHNIUM 7/1991
Propunconstructorilor'(lrTlatori, o"
de a '
,.pentru
circuitele imprimate. dublu. placate.
in
$chemeelectrol'1ice mai complicate,
pentru a.
trasee,. se . face apel fie fa.
n cazul unui suport simplu
. placat ....;, fie la suportul. dub.lup1a-
cal. rn cel de-a.I.doileacaz,sudura
(lipirea) .
lor) trebuie pe ambele
ale suportlJll.li; aceasta pentru a face.
ntre traseele de pe cele
apar deseori
cnd lipirea este dificil iderealizat,
nu chiar imposibil, anume
sub condensatoarele electrolitice,
semireglabile, bobine, relee sau n
cazul mari a componente-
lor, ce nu permite!:lccesul Ia
terminalele unor. piese! .Industrial,
este prin metali-
vederea circuitelor aferente
tubului, se la intrarea osci-
loscopului un generator de semnal
(sinusoidal sau dreptunghiular). Co-
mutatorul VOLTS/dlv se pune pe o
de mijloc, 0,2 V sau 0,5 V, iar
TIME/dlv se pune pe 1 ms.
Pentru nceput, semnalului
de la intrare va fi de 1 kHz, iar am-
plitudinea va fi astfel nct
dimensiunea a imaginii
se apropie de marginea ecranului.
Se" FOCUS pentru o ma-
focalizare n centrul ecranului.
Apoi se asupra semire-
glabilului SR2 se o foca-
lizare pe ecra-
nului (reglajul de astigmatism). Se
semnalului de in-
YI".yare la cteva sute de kilohertzi; pe
. ecran apare o Se
asupra lui SR4 nct
banda marginile
perfect paralele, deci nu existe,
de curbare a acestora, n
sus sau n jos, la marginea ecranului
(reglaj geometrie). Se
SR3 pentru ca banda lumi-
nozitate pe
ecranului (regla} uniformitate).
n tubului catodic se reti-
cuiul, dintr-o de
plexiglas cu dimensiunile de 80x 100
mm grosimea de 3-4 mm. Pe su-
acestei se cu
un vrf metalic foarte 7 linii
ntre ele la 9
mm. gravate snt apoi um-
plute cu (de sau
negru). Placa-reticul se va fixa n
fel nct axelor cen-
trale cu centrul ecranu-
lui, iar axele fie perfect paralele
cu marginile panoului frontal al os-
ciloscopului. Suprapunerea
a axei X de pe reticul pe axa X
a tubului se face prin ro-
tirea trasei, semireglabilul
SR1.
TEHNIUM 7/1991
os
I
UTIL
ALEXANDRU ZANCA
2

...A....z"......----4
s
6
2
3
4
1
2
3
zarea de trecere;
folosite nu snt accesibile 1
structorilor amatori de aceea
pun mai jos o mai
1. Dintr-o de suport placat
se taie o cu de 15 mm
lungimea de aproximativ 70 ... 100
mm. Se suprafata de cupru
se pelicula de
cositor trebuie f,ie iar
grosimea ei nu
microni! Se ct mai uni-
form unul din capete cu ajutorul
unei pensete, se desprinde folia de
metal de pe suport, deplasnd pen-
vrful ciocanului de lipit n
sensul din figura 1 (1
suport, 2 -:- vrful ciocanului de lipit
cu care se face 3 - folie
de cupru, 4 - dezli-
pire, cupru se de
adeziv CU-I pentru a nu fi de-

2. Din materialul astfel se
vor cu de 2,8
'/"hm, care'se vor rula pe un burghiu
cu diametrul de 0,8 mm, n fel
nct. partea fie n inte-
ri(';!)rul tubului. Se vor obtine n acest
fel tuburi cu lungimea de 15. mm
diametrul mai mare de 0,8
mm.
3. Se introduc aceste tuburi n
suportului dublu placat, n
locurile unde trebuie se realizeze
trecerea. Diametrul acestor
trebuie fie de 1 mm. Se va
deasupra o de tub de
cca 0,5 cu un dorn se va face
acestei i de tub
peste traseul existent, conform figu-
rii 2 (1 - dorn, 2 - traseu cupru, 3
- suport, 4 - tub).
4. de lipire.
Aceasta se face am intro-
dus burghiul de 0,8 mm diametru n
tub pentru a mpiedica colmata rea
acestuia. cu cositor n timpul opera-
de lipire. Cantitatea de' cositor
trebuie fie pentru o Ii-
pire de cositor
crend probleme la lipirea tubului pe
Scoaterea burghiului
din tub lipire se va face n sen-
sul indicat de din figura 3 (1
-. ciocan de lipit, 2 - tub, 3 - co-
sitor, 4 - suport, 5 - traseu cupru,
6 - burghiu). din cauza sur-
plusului de decapant (colofoniu),
burghiul se n tub, se va
burghiul la nmuie-
rea decapantului, care acesta
se va extrage in sensul Pen-
tru o cantitate de cositor
decapant, lipirea se face pro-
bleme. nu se va folosi
pe de acizi, deoa-
rece apare riscul lipirii burghiului n
tub!
5. extragerea./burghiului, tu-
bul se taie astfel nct deasupra ca-
blajului mai din tub cca
0,5 mm, care se ca la
punctul 3. Se reintroduce burghiul
n tub se face lipirea, respectnd
de 4.
O trecere corect ca
in figura 4. cere n-
demnare mai ales dar
rezultatele vor fi efortu-
lui. la lipiri dezlipiri re-
petate de' componente nu este mai
dect a restului cablajului.
Cele de mai sus s-au referit la
pentru componentele ale
ror terminale au diametrul cuprins
ntre 0,5 ... 0,8 mm. Pentru compo-
nente ce au cu diametre
mai mari, de vor avea
diametrul cu cca 0,2 mm mai mare
dect diametrul terminalului compo-
nentei, iar burgHiul de care ne folo-
sim la tubului a Ii-
piturii va fi n cu dia-
m.etrul terminalului.
21
OMUT
Comutatorul electronic prezentat posibili-
tatea s'imultane a semnale electrice
pe ecranul unui osciloscop doar cu o sin-
intrare cu un singur amplificator.
cum este recomandat de autor, acest comu-
tator o dE?_ mai mare de
500 kU o de comutare ridicata.
La intrare, pentru fiecare canal snt utilizate ampli-
ficatoare repetoare pe emitor prin polarizarea ba-
zelor primelor tranzistoare, se pe ecran
semnalelor.
Sincronizarea trecerii celor semnale este sta-
de. multivibratorul 01, construit cu circuitul in-
tegrat MMC4011.
De la tranzistorul V9 se osciloscopului sem-
nal de sincronizare, iar de la' tranzistorul Vi0 se
cele semnale la intrarea Y a oscilosco-
pului.
22
ELECTRONIQUE PRATIQUE, 37/1981
REGUIJ TOR
DE TON
o aparte de reglaj al tonului, deci de con-
trol al caracteristicii de ntr-un amplificator
audio, este de firma
Blaupunkt.
Montajul, cte unul pe fiecare canal, are un singur
etaj amplificator, adaptat n colector cu grupuri RC
patru diode. de cum snt polarizate aceste
diode se controlul de ton.
Simplitatea snt atributele acestei
scheme.
RADIOAMATEA, 2/1979
+U
s
... 30VJ
ca.9mA.
C6

R9 [OdB

TilA 2370
It
Tx
-
80 m
+12,6 V
Acest mic numai n regim de telegrafie n
banda de 80 m, respectiv 3,5 MHz.
are etajul oseilator alimentat cu tensiune
la valoared de 8 V, de dioda V1. Manipularea se de
tranzistorul V3, prin care se polarizarea tranzistorului
V4. Tranzistorul V5 constituie etajul final un radiator
de
n C3 = 360 pF; C4 = 470 pF; C6 = 1,5 nF; e? = 75 pF;
C9 = C12 = C13 = 1 800 pF.
Bobinele L 1, L2 L3 se construiesc pe carcase cu diametrul de
11 mm, la care L 1 = 35 de spire 0 0,15; L2 = 12 spire 0 0,7; L3 = 10
splre 0 i.
Alimentarea se cu 12 V, curentul absorbit fiind de maxi-
mum 1,5 A. de ire este de 750.
RADIO, 7/1982
Acest circuit integrat este un preamplificator dublu
realizat ntr-o DIL cu 14 terminale.
Banda de unde circuitul bine,
cu o neliniaritate de 0,5 dB, este
ntre 20 Hz si 100 kHz.
Admite la 'intrare microfoane cu de
200-600 .o, ce pot genera un semnal de 1 mV.
FUNKAMATEUR, 5/1991
TEHNIUM 7/1991
De obicei, Cnd se un aparat electrocasnic, acesta se
att cu certificatul de ct cu tehnica
de exploata re.
a avea schema la prima aparatul devine
un obiect valoare "Tehnium" nu vine n ajutor. C-1001
este produs de firma ITT, filiala Schaub Lorentz.
Cteva caracteristici: putere de audio: 2 x 18 W; caracteristica
de 20 Hz - 30 kHz 3 dB, cu distorsiuni mai mici de
0,3%.
Tonalitatea poate fi ntre 15 dB la 45 Hz 10 kHz. Le
acest amplificator pot fi cuplate mai multe surse de semnal, PU, MAG
si TUNER.
. Depanatorul va decide unor componente; prezentnd
doar schema, ndeplinim solicitarea de
M.gnllopholl' _COlt souDl/Hts ..... Tuner
B
TD115V
MEMORA TOR
AC 170 AC182
AC 105 SFT322
AC122 AC182 AC 135 AC180.
ACl50 SFT353
ACI7! AC183
AC 106 AC184
AC123 SFT353 AC151 AC182 AC172 AC183
AC 107 SFT352 I
AC124 AC136 AC180 ACl52 AC184 AC175 AC181
AC 108 SFT353
AC124R 180 AC184
AC153 AC180 AC175K AC181K
AC AC182
AC 125 2N525 AC 137 AC180 AC153K AC180K AC176 AC181
ACI AC182
AC 126 AC!82 AC182 AC155 AC182K AC176K AC181K
AC114 AC184
AC127 AC181 ACl38 AC182 AC156 AC182 I AC178 AC180
AC115 SFT323
AC185 AC139 AC180
AC160 SFT353 ACl?8K AC180K
AC1l6 AC184
AC180 AC141 AC181
AC 160A SFT352 AC179 AC181
ACl17 AC180 .
AC184 AC185
AC 160B SFT353 AC 179K.. AC181K
AC118 AC180
AC180K AC141B AC183
AC162 AC182 .. AC186 AC181
AC1l9 AC180
AC180 AC141K AC181K
AC163 AC182 , AC186K AC181K
AC120 SFT322
AC184 AC142 AC180.
AC165 AC182 AC187 AC181
ArDi SFT323 AC]34 AC142K AC180K Arlf17 ArlR4 2N1613
TEHN!UM 7/1991

S-ar putea să vă placă și