Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL XXI - NR.

252 11/1991
SUMAR
TEHNiCA ........... pag. 2--3
Proiectare de
calculator
INITIERE N
.......... pag. 4--5
Neon "vesnic"
Relee "mici" la retea
de curent \ '
.
CQ-VO .......................... pag. 6--7
Undametrul dinamic
FERISOL
Amplificator de
radiofrecven
HI-FI ........................... pag. 8--9
Amplificator de putere
ultraliniar
QUAD 44
lABORATOR .................. pag. 10--11

Fulgerul electronic
SERVICE ...................... pag. 12--13
Radiocasetofonul STELA
............... pag. 14--15

Limitator de curent
Generator de zgomot
ATELIER ...................... pag. 16--17
Sintetizoare de efect Leslie
CITITORII .... ", pag. 18--19
Refolosirea tuburilor
fluorescente
Modulator TV
Autostop pentru
magnetofon
LA CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 20--21
de testare
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22-
de metale
Voltmetru
Convertor 6/12 V
MAGAZIN TEHNIUM pag. 23
de putere
PUBLICITATE .................. pag. 24
DEDAL S.A .
. ADRESA "TEHNIUM",
PRESEI LIBERE NR. 1.
COD 79784, OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2059
15 lEI
Dr. ing. RADU IONESCU, Y03A VO
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Lista 3.4 prin care este
calculat efectiv timpul de ntrziere de grup, Tg.
liniei 5330 de la utilizatorul pro-
gramului precizarea de ...lf
dF), la f (no-
F). Unitatea de la
E
EY
g
Y
g
1
y.
l
=-
Z
g
Fig. 3 .. 4
valorii lui' Tg este cu unitatea de
pentru acestei
va fi n capitolul 4), cum.

GHz ....... ns;
MHz ....... jJ.s;
kHz ....... ms;
Hz ......... s.
3.5 Factorul de stabilitate neconditionata
Este greu de presupus n practica celor mai
amatori nu numai!) nu au
< momente de cnd
montajele gndite ca amplificatoare s-au dovedit
excelente oscilatoare invers, cnd cu tot efortul
(empiric, de cele mai multe ori), o de os-
cilator s-a nu intre n pe
Excluznd din capul I()cului gre-
de cum ar fi nerespectarea sche-
mei a valorilor componentelor sau ignorarea
regulilor de proiectare a cablajelor imprimate
(bucle de cuplaje parazite ntre piste etc.),
fenomenele amintite pot ti investigate
apel la un parametru al circuitelor electrice ce se
factor de stabilitate
n figura 3.4-a cazul unui circuit cu
fiind perfect
2
valabile au un terminal comun. La
poarta de intrare este o de sem-
nal cu interna Zg, iar la poarta de ie-
o Zs, cele fiind
presupuse complexe avnd fiecare partea re-

n figura 3.4.-b sursa de semnal este reprezen-
sub forma mai n acest mo-
ment, cu generator de curent. reprezen-
ne permite evaluarea pe baza a
ceea ce deja a totale Ytot
de gerpratorul de curent la bornele
sale. conform (3.16):
(3.16)
Pentru ca ansamblul
fie stabil, trebuie ca partea a
Ytot. Gtot. fie la toate frec-
In caz contrar, un anu-
mit domeniu de frecvente n care con-
este s'istemul va intra n osci-
latie.
bin punct de vedere matematic, (3.16)
face o transformare a planului de
Ys (figura 3.5.-a) n acel al to-
a
b
1
Y =-
s Z.
s
(y =G +jB )
s s s
z
s
Lista 3 .. 4
5330 F'P IIrl dF,I F:
H
1
,: pn. un OF: . I F W $ .> il D Il
-\
533:) RETUPN
1 NF'Ul LlF
fHEJJ P.R IN
6020 JF fiTI! lHLN GCI SUB
6055 IF X1>:::"T
Il
fHEN '-i(l ro -6305
633(') lT {'j": 111' /1 lHEN iiI I TO
6335 IF" nlEN (;0 TO 6510
I J! TCI
LET T(j:::l./ LEl F 4:::F-2 LET F2
::: r ( 1 1.1r ): L [T X Il T Ci ": 13 (1 ':; ti B
546;5: UO ro C:::05
6:5 j() LE T X $ II T": L El F 2 =+ 4:
LET e:::TG:
(i0 SUE: 6700: PRun "T9;;:1I Z$; /1 II
; Ti: 130 TO
Lista 3.5
6380 L ET Z 1
/SQR (Xl GO SUB 6700:
FI< 1. NT " '1 ; Z$
6390 CiO ro 6005
tale Ytot (figura 3.5-b). Semiplanul conductan-
de Gs pozitive este n corespon-
cu interiorul cercului n exterior,
att timp ct de a circuitului
cu intrarea n scurtcircuit este (g22 > 0,
g22 = Real {Y22D
interiorul cercului din figura 3.5-b mpre-
cu frontiera sa se n ntregime n semi-
planul Gtot> O, n cea mai
cnd Gg O, circuitul se numeste neconditionat
stabil este stabil la
oricare ar fi valoarea sarcinii cea
a sursei de semnal, ambele cu re-
zistive pozitive, cum am mai
Ca a circuitului lao
frecven se uti I factorul de stabilitate ne-
S, definit ca raportul dintre ordo-
nata centrului cercului n situa:tia cea mai nefa-
(Gg O) raza sa, 'prin (3.17)
2g
11
g
22
-Real Y12Y21
.17)
I
Y
21
Y
12!
de stabilitate este
cu (3.18), cu g22 > O
prin simetrie cu g11 > O, ntruct de stabi-
litate se poate formula privind
B
tot
Ima
g
{y
12
y 2D

\ 2&22


'..1'
S
---
Gtot
...
C C 11 + G g
. 2g22
a
b
Fig. 3., 5
TEHNIUM 11/1991
circuitul dinspre poarta de
formul (3,17) pentru S.
(3.18) 3>1
Cu ajutorul din lista 3.5 se cal-
n program valoarea a factoru-
lui de stabilitate EI este afisat n-
totdeauna n asociere cu' amplificarea de putere
4. STRUCTURA PROGRAMULUI
Este momentul n care a devenit cu-
structurii programului n ntregul ei.
Acest lucru este justificat prin faptul nce-
pnd cu capitolul vom trece efectiv la uti-
lizarea sa, iar regulile generale de utilizare tre-
buie cunoscute drnainte.
Structura este n linii mari de figura 4.1.
4.1 datelor .
Prima de parcurs n vederea
programului n datelor pentru
introducerea lor .sub forma Prin date vom
asupra topologiei circuitu-
lui dintre componente), natura ele-
mentelor componente, precum valorile para-
metrilor lor caracteristici conform modelelor fo-
losite n program (modele a descriere va
debuta n capitolul
Cele mai evoluate programe de scrise
pentru calculatoarele personale de 16 sau 32
utilizatorului n simpla de-
senare a circuitului pe ecranul monitorului, cu
nscrierea valorilor' componentelor pasive ti-
pului celor active (de exemplu, BC108B, /3A 741
etc.). Desenarea schemei se face ea tot prin
program, apelnd la o de simboluri me-

n ceea ce l pe utilizatorul programu-
.
'. lui ce face obiectul acestui articol, el va trebui
deseneze schema pe hrtie, cu mna (acesta este
motivul pentru care n organigrama din figura 4.1
activitate a fost cu linie ntre-
Apoi, ntr-o ordine care nu are impor-
va trebui numeroteze succesiv toate no-
durile circuitului cum s-a procedat, de
exemplu, n figura 2.2), ncepnd cu nodul 1. Nu
este obligatoriu se de nume-
rotare a nodurilor cu nodurile uneia dintre porti
O atentie mai mare trebuie se acorcJp schp-
melor n' care este utilizat semnul
de cU,m este cea aleasa drept exemplu n fi-
gura 4.2-a. In acest caz, terminalele tuturor com-
ponentelor care snt conectate la se consi-
(cum este firesc) conectate toate la
nod. Figura 4.2-b un exemplu de
numerotare, iar figura 4.2-c o modali-
tate n care poate fi desenat circuitul (Ia circui-
tele mai complexe din modalitate
nu este exce-
sive a desenului).
numerotarea nodurilor se trece la nume-
rotarea a tuturor elementelor compo-
nente ale circuitului care snt de tip. de
data aceasta, numerotarea trebuie de
la 1 pentru fiecare tip de n parte (de
exemplu rezistoarele R1, R2, R3, ... , condensa-

oarele C1, C2, C3, ... etc,).


4.2 Introducerea datelor
programului efectiv prin
introducerea datelor n calculator, lista
4.1 implicate. Locul de
intrare n program l constituie linia 7010, deci
utilizarea se va ncepe cu comanda RUN 7010.
Vom trece n n cele ce tot
"dialogul" program-utilizator ce are loc pe
n ordinea sa de
Din primul moment, utilizatorul programului
este informat despre ntreaga de mo-
dele ce i se pune la


* MODELE: RLCUVDIETFOYS
Aceste modele snt:
R -- rezistor;
L --
C --
U -- transformator cu sau . trei n-
sau trei bobine cu-
. plate);
V -- linie de transmisie sau asi-

D -- cuplor
I -- de curent n tensiune;
E -- de tensiune n tensiune;
T - tranzistor bipolar;
F -- tranzistor cu efect de cmp;
O -- amplificator
Y -- diport prin pa-
rametri de scurtcircuit;
S --- diport prin pa-
rametri de
Prima informare despre circuitul ce
a fi analizat este de noduri.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 11/1991
(STfT)
- - - - - - '- - --'i
PH8GA
'
I
1
IRE DATE I
!_ _ _ _ _ _ _____ 1
COREc'rIE
CALCUL ADMITANTE
DE SCURTe IHCU rr
Fig. 4.1.
Lista 4.1
:1100 PPINT ... NODUHI INTF:ARE: II
;! INPUT C: F'fUNTC;!l
l
";: !NPUT
co: PF<INT CO
5130 F'R r NT " II NODUF: 1 1 E:::: 1 RE: ";
: INF'UT D: PRINT II j. II;: INPUT
DO: PRINT DO
5210 PfUNT ... Rg <. kOhrrd: II T: IN
PUT Rl: PRINT fH: PRINT Rs (
kOhm): Il;: INPU'I H2: PRINT R2
7010 BORDER O: POKE 23693,7: CLS
: raVE 23658,8: POVE 23609,20
7050 CLS : F'F:INT TAB 2; FLASH 1;
II At'M,L 1 Zl\ CIRCUl TELCIR LINIAHE": P
F<INT TAB 6; FLA:::H l;IIIN REGIM :::;1
NU:::;O 1 DAt. "; FLN::H (;: PR 1 NT
7060 LET H$::: II S:CL 1 1Y..jTFI}'t::DE II: D 1 M
Z (LEN t1$)
7100 F'Futn ";c: MODELE:
(I\f:;t!
F'HINl : PRINT NUr1AHUL DE
";: INPUT A: PRINT 1
F THEN GO TO 7115
7130 PRINT "1/* ELEMENTE: IIi: INP
UT B$: PF< 1 NT 1 1; B$
71:35.L.ET ::-,*:::IIHII: For:;: 1=1 TO LEN
[:$: lF B$(l):::IIV" OR I):::I![I" TH
EN LET
71 ::::1:, NEX 1
7140 IF THEN (;0 TO 71::;:0
7145 PRINT /11* UNITf\TEA DE": PRI
NT II FF:ECVEN1A (CiIt1/K/H): 1
NPUT F$
7160 IF F-$<> "(1 Il AN[I F$<> "M II AND
F'$ ':: "}:::" ;,\ND f$::>"H" THEN 00 ro 7
14::1
7163 PP1NT F$
/16:, IF F<.i,:::;II(11! THFN L.ET
: l.ET C*,:::lIfFII: LET L'$::::"nH": LET
T$="ns
ll
71f:O IF THEN LET F$=;IIMHi
li
: LET C$=" pF": LET L$::::IIUHIt: LET
!fus II
IF F$:::"K" THEN LET
: LET C$=" nF
II
: LET
T$::::lIms"
7210 IF F$::-:"H" THEN LET F$::::" Hz II
: LE"! C$:;::;lItjF'I: LET L$=" HII: LET
T$::::" sI!
7220 LE1 FO=l: FOR 1=1 TO LEN BI
: IF B$(I):::"L" OR B$(!)="U" THEN
LET
72:21 NEXT 1
7225 JF FO:::1 THEN 80 Ta 7255
7240 PRINT .'11* Fo (II;F$;fI): II;:
INPUT FO: PRINT Fa
LET X$=/1 II
7270 Fem 1=1 Ta LEN B$: FOR J:::l
TO LEN MS: IF B$(!)=M$(J) THEN G
[1 7455
72:::5 NEXT ,J: NEXT 1
7320 DIM P(A):PRINT
7 F'R 1 NT .' II ELEMENTE "; 1 NVER
1.; B$ \. 1 ); 1 NVEH'::;E O; II: ti;: 1 NP
UT l(J): PRINT Z(J): PRINT
7475 GO SUB 7505+150*<J-l): FOR
K=l TO l(J): GO SUB
1): NEXT K: HETURN
3
NEON"VE
Ideea colaboratorului nostru, dl.
ing. Barbu Popescu, de a readuce n
problema
refolosi rii tu bu rilor fi uorescente
.. arse" (vezi articolul din acest
mi s-a foarte
Este vorba, desigur, despre tuburile
destinate iluminatului uzual (cu pu-
teri ntre 6 W 40 W), impropriu de-
numite adesea tuburi cu neon, care
au unul sau ambele fila,mente arse
ori ntrerupte, dar care nu.
pierdut in-
atmosfera din inte-
rior (gaz inert, la presiune
Aceste tuburi pot fi, re-
folosite pe durate de timp ce
adeseori (chiar ca ordin de
medie de
nare n clasice de alimen-
tare. Unul din procedeele simple ce
se pot aplica n acest scop este
reamintit n articolul --
ca amator care m-am "jucat". mult
timp cu astfel de montaje -- am
datoria confirm cele
tate de colegul nostru, ba chiar
propun cteva sugestii n plus.
ntreb uneori de ce se vor mai fi am-

de tuburi fluorescente de cor-
puri de alimentare a acestora)
principiul "clasic" de
amorsare-alimentare, cnd
attea metode simple, eficiente,
poate mult mai economice, de a
elimina complet starterul, de a su-
prima filamentele (nlocuibile prin
doi electrozi ba chiar de a
rilocui droselul prin "altceva".
Revenind la articolul
propun celor o sugestie
de aranjare a pieselor cablaj pen-
tru varianta "alimentatorului" de 20
W (schema cu patru diode
condensatoare). Pentru a vedea
mai bine ce trebuie
n cazul unui corp de ilumi-
nat existent, reamintesc n figura 1
schema care un
singur astfel de tub. (modelele mai
recente includ un,... condensator,
cu rolul de <;ompensare a factorului
de putere). In varianta de ali-
mentare, sintetizat n figura
2 (s-a notat cu M modulul propriu-
zis ce a fi realizat), starte-
rul S dispare complet, iar filamen-
tele F1, F2 ale tubului nu mai snt n-
seriate n circuit nici la momentul
Pentru mai
chiar, . este bine ca terminalele
filament In parte fie
scurtcircuitate ntre ele, deoarece
nu stim n termi-
nal este ars sau ntrerupt filamentul,
iar de electroz de amorsare-des-
ct mai mari avem nevoie
evident, n acest caz.
Modulul M propus (fig. 3) a fost
conceput pentru condensatoare de
tip PMP, de 0,47 /-lF/400 V c.c.
diode de tip F407, eventual 1N4007.
220VN
2
Dr.
20W
O vi se.
poate prea. "aerisit", cu de
chiar, dar nu trebuie
avem de-a face cu tensiuni mari,
ce impun 'izolare cores-
Oricum, liber
berechet n interiorul corpu-
lui de iluminat, de volumino-
sul drosel care pe
dar cu conexiunile modificate ca n
figura 2.
RELE
" MICI"
LA
4
2
Dr,
Orosel20W{BIA20)
220VN
TUB 20W(LFA20)
M
O care i fram pe
experimentatori de astfel de
montaje este aceea de a elimina/
substitui droselul. Avantajele ar fi
evidente, cu ca,
amorsare, dintre tensiu-
nea cea de co-
loana de gaz ionizat, la "bornele"
sale fie tot de un ele-
ment reactiv (variantele cu rezis-
serie pentru limitare
Se avem ne-
voie de un releu care "suprave-
gheze" de tensiune alterna-
de pentru avel'tizare sau
conectarea a unor con-
sumatori pe surse auxiliare, n cazul
unor accidentale de ten-
siune. cum releele special con-
struite pentru 220 V- snt mai rare
mai scumpe), de
la relee obisnuite cu tensiuni conti-
nue de alimentare joase, uzual ntre
6 24 V. Aceasta presupune
realizarea unui bloc adecvat de ali-
mentare, respectiv a unui mic re-
dresor filtrat, care ne
uneori n ceea ce transfor-
matorul cobortor (gabarit, cost,
realizare mai ales cnd
este vorba de tensiuni mai
uzuale, cum ar fi 18 V sau 24 V).
modelul de releu disponibil
are o mari)
ntre contactele de lucru si termina-
lele bobinei el
nu un curent prea mare de
(de sub
25--30 mA), o
ar fi la una din variantele
nu fac dect adauge la sursa ';de
si un mic resou total nedo'rit.
costisitor, care serioase
probleme de cum
ghicit, probabil,
ti ar fi nlocuim droselul
un condensator de capacitate
alegnd, un
model care suporte lejer tensiu-
nea de curentul
solicitat de tubul dorit.
Pentru amorsarea si-
starter filamente)
se poate apela la orice de
multiplicator de tensiune cu diode
condensatoare. De n cazul
tuburilor fluorescente "mici" (6 W, 8
W, 14 W, chiar 20 W), rezultate
bune se obtin si cu redresorul-du-
blor extrem 'de simplu sugerat n fi-
gura 4 (componentele 01, D2, C2,
C3). Condensatorul C1
aici tocmai "balastul" de care vor-
beam, elementul' reactiv serie
de limitare n curent amorsa-
rea ,iar condensatorul
C4, plasat n paralel pe tub, poate
intensitatea lu-
prin tatonare experimen-
In cazul tuburilor de 6--.14 W
se poate ncerca pentru C1 un con- a
densator de 3--4 /-lF la minimum 250 ..
V c.a. (model "serie", de curent mare
evident, nepolarizat), pentru C2 .
C3 se poate pleca de la 1,5--3 /-lF la
minimum 400 V C.C., iar C4 se tato-
de la zeci de nanofarazi pna
la microfarazi, folosindcondensa-
toare la.cel V c.c.
Propur-l amatorilor
studieze teoretic experimental
acest montaj simplu, cu recomanda-
rea de a evita atingere
condensatoarelor cu mna, c_hiar
deconectarea (se
n prealabil fiecare
condensator). Personal am
rezultate bune cu tuburi de 6 W 14
W cu tuburi de 20 W.
de redresare transformator,
cum exemplul din
figura
Comentarii prea multe nu snt ne-
cesare, montajele de acest gen fiind
descrise recent n chiar la
rubrica de Exemplul poate
fi aplicat practic la orice tip de releu
care ferm la cel mult
30 mA, avjnd tensiunea
ntre 6 V 24 V. La nevoie se poate
capacitatea lui C1.
Singurul element mai
l constituie dioda Zener DZ, care
trebuie fie un model de putere
(cel de 10' W), cu tensiunea
aproximativ cu cea
a releului, preferabil mal
mare. Daca nu se poate procura o
cu tensiunea dorita, se vor In-
seria eventual (tot modele de
putere). De pentru un releu
cu tensiunea de anclansare ferma
ntre 9 V 12 V'am
rezultate bune cu un Zener ZL 12
Pentru un releu de 18--24 V
se pot monta n serie astfel de
diode.
TEHNIUM 11/1991
ntreruperea. tensiunii de
poate avea
uneori chiar foarte costisitoare,
cum bine cu din
pacate nici nu ne place ne mai
amintim Astfel de "eveni-
mente" survin, uneori
chiar si la case mai mari -- asa nu
e fim din timp.
Ce poate face beneficiarul
de rnd al care nu dispune
de un grup electrogen propriu cu
conectare lucruri,
cel nti avertizeze --
este cazul are pe cine --
asupra evenimentului, pentru lua-
rea unor adecvate de deco-
nectare a unor consumatori preten-
ca de salvare a unor bunuri
puse n primejdie (cum ar fi, pe timp.
mai ndelungat, alimentele din frigi-
der, dintr-un acvariu termo-
statat etc.); al doilea, realizeze
un circuit separat de iluminare de
"avarie", eu surse autonome de
putere (seturi de baterii sau
acumulator), care intre automat
n la pre-
ferabil numai atunci cnd "eveni-
mentul" survine pe ntuneric. Este
faptul ntreruperea a
.n Locurile publice poate
proquce disconfort, sau
poate chiar stimula anumite spirite
predispuse la dezordine,
furt.
Prima pare este chiar

.. foarte de aplicat, cu
. avem n la
o de tensiune, n
stare. Orice tip de avertizor !
sonor, S buzer, sonerie,
etc. poate fi pus automat n func-
la prin inter-
mediul contactelor normal nchise,
k, ale unui releu Rei, de exemplu ca
n figura 1. Pentru simplificare s-a
indicat un releu de (220
dar cu mici poate fi folo-
sit unul de curent continuu, cu
tensiune de lucru. Sursa auxi-
B va fi ti-
pului de avertizor existent. ntre-
I permite deconectarea
-- dupa ei
-- n caz "pana" de curent du-
mai mult, pentru a nu con-
suma inutil bateria B.
nu avem la .o
astfel de si situatia este
de asa nct o avertizare
scurti( de ordinul secundelor sau al
zecilor de secunde, se
putem apela la arti-
ficiul din figura 2. releu Rei,
la 220 este folosit pentru supra-
e
Vegherea contactele sale
normal nchise, k, fiind deschise n
starea de veghe (releul
Prin grupul serie R1-D1 de limitare-
redresare, condensatorul C 1 se n-
la valoarea de vrf a tensiunii
de cca 310 V, nmagazinnd
energia pentru alimenta-
rea pe timp scurt a avertizorului,
atunci cnd reteaua cade acciden-
tal. Am astfel foarte simplu
de sursa iar avertizorul
sonor propus are o la fel de
un clasic oscilator cu be-
cu "neon", din acelea utilizate
la unele aparate electrocasnice ca
indicatoare de
unele dintre aceste indica-
toare au
de limitare, de ordinul sute-
lor de kiloohmi, care pentru apli-
de se
Principiuloscilatorului este arhi-
cunoscut, avnd la
condensatorului C2, prin
de limitare R2, la tensiunea de
amorsare a becului, cnd C2 se des-
brusc si ciclul se reia. Frec-
este n, principal
de valorile R2 C2 (practic de-
pinde de tipul beQului de rezis-
de In cazul nostru,
va avea o
continuu, de la va-
loarea de R2 C2
la zero, pe ce scade
tensiunea la bornele "sursei" C 1
Impulsurile de curent produse
prin lui C2 snt traduse
de grupul Tr.+Dif, rezultnd semna-
lul sonor de avertizare. Practic se
TEHNIUM 11/1991
\si"
poate folosi direct un difuzor de ra- .
dioficare, cu transforma-
torul ncorporat.
Condensatorul C 1, care trebuie
tensiunea de lu-
cru de cel 350 V, se va alege
cu valoarea ct mai mare.
de ordinul a 47--100 j.1F. Pentru
probe se poate folosi unul mai
mic, de 10 j.1F/350 V.
PANA DE
Cu pro-
pun constructorilor ur-
schema-bloc din figura 3.
unde se sugereaza o
de avertizare plus iluminare'
de avarie. Ideea de este de a
folosi un acumulator auto recupe-
rat, Ac, i se un re-
dresor alJtomat, R.A. (orice tip, cu
n
22k.n.
Retea
I
220VN
Rr
1
1N
K (N.l.)
4007
Retea
J
220VN
11
47 JJF
350V
+
470k.fi. 4,7nF

Ne
O
RA220
+
II1II
Tr.
Rei.
220V
N
Dif.
Retea 220V Ac.
220Vru
N
R.A.
(12V)
.!!.
C.A. C. L
tensiunea la bornele acumulatoru-
lui ntre limite acceptabile, de
ntre 11 V 13 V, n cazul unu i
acumulator de 12 V). O de se-
parare, D, pentru orice
eventualitate, interzice acumulato-
rului debiteze invers spre redre-
soro Un bec adecvat, B, de pu-
tere, n starea
a bateriei, asigurnd, toto-
un consum ct de ct din acu-
mulator, pentru a prentmpina sul-
fatarea acestuia.
Circuitele propriu-zise de averti-
zare (C.A. -- orice tip de avertizor
sonor la 12 V) de iluminare (C.1.
-- de becuri la
tensiunea bateriei) snt conectate
automat la prin n-
chiderea contactelor k ale releului
ReI. De remarcat supli-
pe circuitul de iluminare
C.I., a unui bloc de
F.C. - orice tip de fotoreleu elec-
tronic capabil acest cir-
cuit n de ntuneric ambiant
,.suporte curentul
mare solicitat de instalati a ilu-
de avarie. '
Toate blocurile componente au
fost descrise n numeroase variante
n paginile revistei,. nu i mai
constructorului interesat
dect le n mod adecvat.
Iar la nevoie solicite date supli-
mentare de la '
12V
SO+100mA
OTO
O n plus pe aceasta
posesorilor de auto-
turisme, dar poate mai ce-
lor ce vor realizeze o miniin-
de iluminare pentru caz de
avarie, utiliznd ca de energie
un acumulator auto de 12 V, este
cea din figura
Circuitul de iluminare dorit -- fi-
gurat n prin becul unic L --
poate fi practic dintr-o
serie/paralel de becuri
adecvate, dar a puterea
de cca 45 W.
Iluminarea automat n func-
la ntunericului res-
pectiv, este automat
atunci cnd fototraductorul -- foto-
tranzistorul FT, practic de orice tip
este iluminat peste un anumit ni-
vel prestabilit. Prag.ul de sensibili-
tate se din
P. fereastra fototranzisto-
rului va fi de lumina directa
de becurile L.
Piesa a montajului o
constituie "tranzistorul" Darlington
monolitic, T2" practic de orice tip,
care satisface riscuri sau n-
de cu-
rent impuse (2, 3 sau chiar 4 A).
Valorile pieselor nu snt critice,
depinznd de factorul beta
al Darlington-ului qe sensibilita-
tea fototranzistorului. In cazul unui
sufici.ent de mare n curent al
lui T2, se va va-
loarea lui R3 s-va utiliza pentru
T1 un tranzistor de putere.
gen BC177.
5

"FERISOL"
Unul dintre undametrele dina-
mice ce interes pentru ra-
dioamatori, sensibile suficient de
precise, este modelul HR102D al
firmei franceze ",Ferisol". Aparatul
este din blocuri inde-
pendente, conectate ntre ele prin-
tr-:un cablu flexibil, lung de circa
1 m. Unul dintre blocuri cuprinde
oscilatorul de pre-
n exterior cu bobine
bloc
sursa de alimentare stabi-
un modulator de audiofrec-
pentru a semnale de
modulate si' un mi-
croampermetru. Aparatul' dispune
de un comutator cu trei co-
respunznd modurilor de lucru, res-
pectiv n calitate de undametru cu
undametru dinamic ne-
modulat si undametru dinamic mo-
dulat cu l' 000 Hz.
Domeniul de este re-
partizat ntre 2 MHz 430 MHz, fo-
losindu-se bobine' schim-
manual, pe
domenii de 1) 2--4,5
MHz; 2) 4,4--9 MHz; 3) 8,5--18,5
MHz; 4) 17,5--39,5 MHz; 5) 37--85
MHz; 6) 80-190 MHz 7) 180--430
MHz.
n "dinamic", precizia de
etalonare este sau mai mare
de 1%.
Modulatorul cuprinde tubul
6C4 (V4), un transformator de au-
(T2) alte cteva piese

Sursa de alimentare din
transformatorul de T1, redre-
soarea 6X4 (Vi), bobina de cu
miez de fier L 1, de 2 H, condensa-
toarele electrolitice Ci si C2, de cte
10 MF 1200 V, tubul stabilizator cu
neon OA2 (V3) alte cteva piese.
Tensiunea la iesirea redresorului
este de 150 V, la' un curent de 30
mA. .
Instrumentul de M este un
microampermetru magnetoelectric
de 200 MA.
R12, liniar, de 10
kn, se de. pe panoul gru-
pului de alimentare pen-
tru aducerea acului microamper-
metrului aproape de extremitatea
din dreapta lui, cnd aparatul este
folosit ca undametru dinamic.
Tot pe panoul frontal al alimenta-
torului snt si borne la care se
poate conecta o de 2 000 n,
se se asculte sem-
nalele sau armonicile unui
din imediata apropiere pe
"dinamic", pentru telegrafie, sau
"static" pentru telefonie. In mod
normal, aceste borne se scurtcircu-
cnd nu se casca.
SG4S, ori cu dioda Zener 20DZ150.
Bobina de soc cu miez de fier L 1
am realizat-o' pe un mic miez cu
de 2cm
2
, umplnd com-
plet fereastra miezului cu
CuEm 0 0,12 mm.
Modulatorul a fost desfiintat si n-
locuit cu un oscilator de relaxare cu
tub cu neon, de tipul celor din
creioanele de tensiune. Montajul
este cel din figura 2. EI circui-
tul de al tU,bului 5718, la borna
de sus a In serie cu borna de
jos a 'se ntre ea
R4--R 12 o de
cu miez de fier, cu de
2 cm
2
, bobinnd la umplerea
ferestrei cu CuEm 0 0,2 mm.
Microampermetrul a fost schim-
bat cu unul de 40 sau 50 MA,
cu $unturi co-
mutabile, astfel nct func-
la 1 mA, 0,2 mA 50 MA,
aceasta contribuind la reglarea
optime la diversele
Cu sensibilitatea de 40
sau 50 MA se poate frec-
de a unui circuit
oscilant de la distanta de circa 10
cm ntre bobina circuitului si aceea
a undametrului. .
Tubul electronic 5718 nu a trebuit
fie schimbat, el parte
efectiv din n lipsa unui ast-
fel de tub, el se poate nlocui cu alte
tuburi triode din circui-
tele de de la televi-
zoare. de la circuitul os-
cilant, ntre ele, ct la, tubul elec-
tronic trebuie fie foarte scurte,
se poate
Bobinele undametrului,
zute cu cte snt
realizate pe tuburi
plastic, cu diametrul' de 12-- mm
lungimea de 60 mm, fiind bobinate
cu cu email si
cu' 0 0,2--0,4 mm, 'de gama
de lucru. Pentru ultimele game de
foarte nalte, bobinele
snt fie sub forma unei srme din
cu 0 4 mm, cu geo-
metria literei n lungime de 95
mm si distar hrate de 10 mrr
(gama a fie ca o plat-
banda cu grosimea de 1,5 mm
de 8 mm, n form"
de V, cu laturile de 12 mm (gama Ci
Datele de la celelalte ba
bine nu pot fi citite, deoarece ele
snt protejate deasupra nu se
poate umbla la ele. Dar nu este de-
loc complicat fie calculate func-
de 'capacitatea condensatoru-
lui C8. ',Aparatul se va etalona cu
ajutoru-/unui digital.
La utilizare, punerea n
a aparatului pe
"dinamic", se va asupra po-
R 12, aducnd acul
microampermetrului aproape de.
extremitatea din dreapta scai ei. Se .
apropie strns bobina undametrului
,.,de aceea a circuitului oscilant se
condensatorul variabil
C8, cnd se o
a acului spre stnga scai ei mi-
croampermetrului. Se
apoi bobina undametrului cnd
se mai percepe spre
stnga, corectnd, este nevoie,
condensatorului variabil.
este necesara
pentru ca cele bobine nu se
reciproc; snt prea
a ropiate se rezultatele.
cum din schema
blocul de
sau "sonda" un oscilator ti'p
Colpitts, echipat cu trioda submi-
5718, circuitul oscilant cu
condensatorul variabil C8, cu
statoare separate bobi-
nele simbolizate cu
L3, plus o serie de alte cteva ele-
mente de circuit. InductanteJe L2 si
L4 snt realizate prin bobinarea 'a
cte zece spire CuEm 0 0,4 mm pe
corpurile a rezistoare chimice
de 50 fl/O, 5 W.
ntruct am dispus numai de o
"Ferisol", a trebuit con-
struiesc restul, la care am adus o
serie cje ce vor fi ex-
puse n continuare pentru cei care
ar dori un astfel
de,aparat. .
In primul rnd, am nlocuit tubul
redresor cu patru diode tip F307. n
locul lor se poate folosi o punte re-
100Kn -1Mn. 1000pF'
La bOl no . su pe ri:.xir o
dresoare de tip 1 PM2. .
Tubul stabilizator cu neon OA2
l-am nlocuit cu altul, tip
11TA31. EI poate fi nlocuit
cu alte tuburi, precum VR150 sau

10 O O - SO 000 P F
Q coshl
Ne I
SONDA
OSCILATOR DE JOASA
W
'1 "'F
CONE XIUNILE
-
1
G TUBULUI
A 57"
L 3 1>--,..".--_____ ---; -IlS1<. f r
1:C' 24: INTKkKt
AUMEtiTARE
L..-__ _
2:'0\1
ALIMENTARE
6
-------
, I
,- ?R"" "'f:
o
,] Cl, ...
tJ (\I-',\_'.)f\,)""'\ '-

o ";H:E
o o '
o
-___ T
2
o
2
Ft:i 1Mfl/1w '
R6560n 1/2w
S2
\OINAMIC\ b

TEHNIUM 11/1991

?>A
5/6 SI<F?
.A
In conformitate cu regulamen-
tul radioamatorilor din Romnia,
de radioamatori
categoria I pot utiliza amplifica-
toare de cu o putere
de 400 W. "

' A, mPlific"atorul p,rezentat se fnca-


n avnd
caracteristici:
-- benzi de lucru: 3,5-29 MHz;
- putere
360W;
-- putere de 160 W;
-- amplitudinea semnalului de
intrare: 35 Veto
o' Pentru a asigura aceste caracte-
ristici s-a apelat la tuburile GU50
cu soclu armat cu sche-
let metalic, ce o ecra-
nare n timpul
Amplificatorul liniar (fig. 1) lu-
n A sau AB, avnd po-
sibilitatea de modificare a tensiunii
de negativare alegnd clasa de
modul de lucru,
telegrafie sau fonie BLU.
Semnalul de (U=
=30 V) de transceiver este aplicat
pe grila G1 a tuturor tuburilor GU50
prin intermediul de
20 0/1 W. Tot la grila G i se o
tensiune de 60 V pe
de ntre 24-46 V
pe de emisie. Reglarea ten-
siunii de negativare se face cu po-
de 10 kO/2 W, respec-'
tnd ca n emisie curentul
de repaus 10 fie de,cca 1/
5
din cu-
rentul maxim absorbit Imax.
Tensiunea grilei ecran G2 se
de la un stabilizator de ten-
siune 300 V /100 mA, dotat cu tran-
zistorul SU161, a este
la un pozitiv cu
ajutorul a patru diode Zener
(PL75Z).
de SRF2 are
TEHNIUM 11/1991
4 x 100 K5:I.-/2 W
1000 v /JCOmA
__ __ i
Ing. SERGIU Y03SF f RJ
1-- -1
E
i
-= -=--- I ::c 800 ff
1
1 n - IC,8
t
o
J
;; -- /@t
__ __
SRf2
de 1-2 mH. la
grile se cu cablu ecranat
la (6,8 nF), lipite
direct la contactul soclului.
de SRF5
se prin bobinarea a cinci
spire 0 0,8 mm CuEm pe un rezistor
de 56 0/2 W (fig. 1). Pentru a evita
orice fenomen de
executarea la so-
clurile tuburilor, se va monta (fig. 2)
un ecran din de TDA =P 0,8 mm
cu ajutorul a patru din
montate pe Pe ecranul
metalic se patru izolatoare
de trecere si un izolator de susti-
nere a socu'rilor de SRF5, conform
din figura 3.
n partea sasiul este
compartimentat cu un ecran de TDA
=P 0,8 mm (fig. 2, 4) pe care se
de SRF1 re-
1 0/10 W. Pe ecran
snt unele oriticii pentru
trecerea cablurilor ntre comparti-
mente.
Pe partea a sasiului
(fig. 5) au fost trei
ecrane, iar pe peretele din spate 'al
carcasei eventual se va monta un
ventilator care are un mers conti-
nuu, 12 este coman-
dat pe timpul sau prin con-
tactul releului R4.
Prin comutatorul 12 se poate
scoate din circuit QRO-ul, lucrnd
direct cu transceiverul.
de SRF6
(2,5 mH) eventualele osci-
sub 1 MHz. Semnalul R.F. de ie-
este "citit" de un instrument de
100 }J.A, care culege acest semnal
printr-un divizor de tensiune 100
kO/10 kO.
Date constructive. Transforma-
torul se pe tole E+I, sectiu-
nea 30 cm
2
, avnd din
tabel. '
O parte din piesele redresorului
se vor monta pe un circuit placat fi-
xat prin suporturi de aluminiu
(fig. 6). Filtrul de intrare (fig. 7) n
transformator se bobi-
nnd pe o de 0 8-12 mm,
22 de spire din 0 0,9 CuEm
(se simultan cele
fire). Condensatoarele de 10 nF vor
avea tensiunea de lucru de 660 V
(fig. 7) ..
Etalonarea scai ei instrumentului
de 100 }J.A se face montnd n punc-
tul A (ntrerupnd restul circuitului)
o de valoare
(exemplu: 2 kO/100 W)
asupra cursorului
semireglabil 10 kO ce se
de 50 }J.A - 500 mA (echi-
valentul unui consum de 500 mA).
Nu se vqr 5 secunde pentru
test.
SRF2 se pe un
corp din material izolator
cu trei ce vor fi "umplute" cu
de CuEm 0 0,1 mm
cca 80-100 de spi re pe fiecare galet.
Pentru SRF6 se un corp
cu cinci umplute cu
de CuEm 0,1 mm. SRF1 este
pe un tub de carton cu
o 25 mm, lung de 130 mm, bobinnd
1; 10J:f2
cu 0 0,3 CuEm 220 spire.
plus 10 spire cu
pas variabil. . bobinare se
un strat de lac incolor.
Bobina Li are 7 spire cu srma
CuAg 0 Z bobinate n aer, D = 22 mm,
lungimea de 30 mm, iar L2 se executa
pe un cilindru izolator D 30. mm,
lungimea de 50 mm (19 spire cu srma
CuEm 0 1,5, cu lungimea de 35 mm)'
Bobinele se monteaza n imediata
apropiere a comutatorului pe calit
Punerea la punct a amplificatoru-
lui se face un posibil program
pe care l punem la citito-
rilor
1.a -- cu tuburile scoase din so-
cluri se cu voltmetrul ten-
siunile continue ale redresorului;
b n borna de a relee-
lor se intrarea si se
modul de comutare ci re-
leelor (cu ohmmetrul se po-
de contactele R ale'
releelor R2 R3 fie conectate);
n punctul B, cu voltmetrul conectat
la pe scala de 100 V c.c., se
tensiuneCj. de -60 V pe po-
- 20 -7- - 40 V pe
"Emisie", cursorul
10 kfl/2 W;
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
U (V) I (mA) de Diametrul
spire srmei (mm)
Primar 220 400 330 0,5
450 1000 675 0,8
320 120 480 0,3
Secundar 60 100 90 0,25
12,6 3600 19 1,5
5 200 8 0,35
12 600 18 0,6
7
Amplificatorul de putere, a carUi
este n fi-
gura 1, are
-- tensiunea de- intrare
U i 250 mV RMS;
-- de intrare
Z. 25 kO;
I
-- de Ze 4 .o;
-- puterea de P = 100 W;
-- banda de B = 14 Hz-
20 kHz;
--atenuarea la capetele benzii
de A = 1 dB;
-- raportul semnal-zgomot
F/N2':75 dB;
-- viteza de SR = 25 V/j.1s;
- distorsiunile armonice totale
THO:::;0,1%;
distorsiunile de intermodu-
TI0:::;0,03%.
Semnalul se la intrarea
montajului prin intermediul con-
densatorului C1. Primul etaj repre-
un amplificator
care tranzistoarele T1, T2
T3. Grupul R1, R2, C2 un
filtru trece-jos de tip T, cu rolul de el
bloca amplificarea semnalelor cu o
mai mare de 20 kHz. n
acest fel se din start att ampli-
ficarea semnalelor ultrasonore ce
ar putea proveni accidental de la
sursa de semnal audio util, precum

a amplificatorului, prin
evitarea de a
unor Se
n emitoarele tranzistoarelor T1 si
T2 este o activa
de tip generator de curent con-
stant, ce mult
amplificatorului dife-
att n ceea ce impe-
de intrare, ct liniaritatea
caracteristicii de transfer. Poten-
semireglabil R9 este
zut n scopul reglajului offset-ului
amplificatorului, astfel nct n lipsa
semnalului de intrare, prin difuzoare
nu circule o de curent
continuu (I
dif
max :::; 5 mA).
Semnalul amplificat este preluat
din colectorul tranzistorului T2 si
aplicat galvanic n baza tranzistoru-
pentru -edificarea constructorului
amator, n figurile 7, 8 9 snt
zen tate. caracteri5;tici
efe a corector:ulul de ton
pentru diversele ale comuta..,.
toarelor, astfel:
figura 7 HIGH,
jul pante! (SLOPE);
8
DE PUTERE
Ing. EMIL MARIAN
lui T 4. Acesta rolul
etajului-pilot, care excursia
n tensiune a semnalului
audio. Pentru optimizarea func-
etajului-pilot s-a ales pentru
acesta o de tip gene-
rator de curent constant,
cu ajutorul tranzistorului T6. Gene-
ratorul de curent constant
avantajul unei
mari n curent alternativ si mici n
curent continuu. Acest fapt
realizarea unei foarte
mari cu ,distorsiuni de
neliniaritate minime.
Tranzistorul T5 sursa
de tensiune
n clasa AB a etajului fi-
nal. Analiznd schema
proprie etajului final, se
acesta o mai de-
Aranjamentul etajului final
este de tipul unui cvasirepeto( pe
emitor. Astfel, tranzistoarele T7, T9
T12 un triplet de tip
npn, iar tranzistoarele T8, Ti O
T13 un triplet de tip pnp. Se
repetorul pe emitor clasic, for-
mat din cele tranzistoare
complementare de putere, este
completat de a sar-
cini dinamice, de asemenea com-
plementare, realizate de dubletul
Tii T15 (de tip npn) T14 T16
(de tip pnp). Polaritarea celor
tranzistoare de tip dublet este reali-
de grupul R22, 05, R24 R23, .
06, R26. Se n (n
lipsa semnalului de intrare), pe fi-e-
care dintre cele tranzistoare
de tip triplet este' doar
din tensiunea de alimen-
tare. Acest fapt
foarte mult de disi-
a montajului In timpul
puterii nominale. In cazul
semnalului audio la intra-
rea amplificatorului, cei doi
Tii, T15 T14, T16 ex-
cursia n tensiune a punc-
tului de functionare ce defineste
amplificarea et'ajului final. n acest
caz, n' emitoarele tranzistoarelor
T12 T13 se o tensiune
n valoare U
e
= U
A
- U0
5
. Pierderea de putere
efective a tensiunii de
alim'entare anterior
este pe depli'n de
foarte bune ale
acestui tip de etaj final n ceea ce
liniaritatea caracteristicii
de transfer unei ampli-
mari de curent, cu distorsiuni
neliniare si de intermodulatie foarte
reduse (practic inexistente).'
Un alt avantaj care com-
pe deplin complexitatea
etajului final este rea-
lizarea unei termice foarte
eficiente, deoarece
etajului final permite unei
puteri disipate pe sfert de un
etaj final clasic, realizat cu tranzis-
toare complementare. Tii,
T15 T14, T16 n ace-
timp, generatoare de curent
care o alimentare cu ener-
gie a celor doi tri-
pleti complementari, cu
tranzistoarele T7, T9, Ti2 T8,
Ti O, T13. Se la
etajului final este ampla'Sat un i'ltru
R27C7 de tip trece-jos, care blo-
complet posibila a'
unor de ultraso-
nora. R4 este amplasata
ntr-o de negativa. ce.
amplificarea etajului, fi-
nal, ntre i q.trarea aces-
tuia. Ri8 Ri9 repre-
o de curent
care
jului final (prezente, deqltfel, la
orice etaj firial de putere). In vede-
rea unei suplimentare a
grupului de difuzoare ce se ampla-
la etajului final, con-
stitui nd sarci na acestui a, s-a i ntro-
dus S3.
Realizare reglaje
Montajul se pe o
de sticlotextolit placat cu
folie de cupru. La realizarea cabla-
jului imprimat se iau toate
de ce privesc montajele
destin.ate n audiofrec-
Tranzistorul T5 cu
componentele aferente sursei de
tensiune se
separat pe o de cablaj im-
primat. Ulterior, tranzistorul T5 se
pe radiatorul tranzistoa-
relor finale (care tranzis-
toarele Tii, T15, T12, T9, T10, T13
T14, T16). Radiatorul pe care se
tranzistoarele finale se
din aluminiu si se dimen-
astfel nct disipa
minimum 40% din puterea
Bobina L 1 se prin ampla-
sarea a 20 de spire din conductor
CuEm de grosime 1,5 mm pe o re-
R25 de 2kn/5 W (aceasta
constituind suportul fizic al bobi-
ne;).
Montajul se n varianta
mono sau stereo, n de tipul
ulterioare de sonor-
zare, amplificator pentru
etc.). realizarea mon-
tajului se. amplasarea fie-
componente, deoarece orice
duce la cel
narea n parametri a acestuia. Se
intrarea amplificatorului
si ulterior se de la o
de U
A
= 45 V.
iEHNIUM 11/1991
a domeniului
varicap ntr-un domeniu
de de acord se face cu
unei memorii de tip
relativ la-
din cauza celor 256 de
puncte de conversie (respectiv
2x256 pentru receptoare cu ambele
benzi UUS). conduce la un
receptor radio modernizat la un
de cost net inferior unuia cu
de
. 2.
SCHEMEI
Schema a dispozitivului
de a de
I
,
I
cu .1)TS .. t ___
Ing.
un cu
iesirile decodificate.
de . este real
cei ai circuitului
n ce decodificarea se
face cu circuitului
C13.
Cele patru
prin ",t<,,..,,,,,orli,
relor T9 ..... T12.
dine a celor patru
Cuvntul binar de Q2Q1
memoria EPROM pentru
a careia aprinderea segmentelor cu
digitul -- adresele
AO. A 1.
Cei opt de pe magistrala dis-
pozitivului DTS la nivelul
memoriei EPROM adresa unuia din
cele 256 de puncte de conversie --
A2. A3, ... , A9.
n fine, bitul de A 1 O preci-
banda OIRT sau CCIR la re-
ceptoarele cu ambele benzi (de
exempru O V sau nivel LOW pentru
OIRT respectiv, + 5 V nivel
HIGH pentru banda CCIR). In cazul
unei singure benzi, R6.
bitul A 10 n LOW.
Se faptul pe
conversia anterior, me-
moria EPROM
C14
MMN

,nu pune
probleme deosebite poate fi reali-
pe cablaj imprimat, prin wra-
etc. Memoria EPROM se mon-
obligatoriu pe soclu se de-
ct mai aproape de pinul
. I
In lipsa unui contact disponibil
pe tastatura receptorului, contactul
K1 poate fj nlocuit cu u'n tranzistor
de tip BD de amatorii inge-

Ultima nu cea mai
este scrierea memoriei
EPROM. Snt necesare un
metrl,J numeric capabil
n domeniul de al oscila-
torului local al receptorului (de
,exemplu Eo204. de IEMI)
un nregistrator de EPROM.
Cu dispozitivul' OTS legat la
ceptor. se
torului n fiecare din cele
puncte de acord cu precizia de
de I<ilohertzi. Se' scade valoarea
intermediare MH,z,
astfel
de acord, care se n
la cel.e patru adrese 'cor,es-

scrie
se scrie
se scrie
Il:AQ::UII.JIUI 2. A 1 O = 1
MHz pentru combi-
pe OAC 08.
= 110,79 MHz - 10.7 MHz
a aprinde cifra 1 pe ' -J\
01. 07 = 1.
Avem de scris codurile cifrelor
..a. o. O. 9 la adresele:
10110010000 = 592i
H
se ..scrie
1+cod 0= 11111110= FE
H
10110010001 591 H se scrie 1+cod
0= FE
H
10110010010 592
H
se scrie 1+cod
0= FE
H
10110010011 593
H
se scrie. 1+cod
9= 11111011 = FB
H
4 .. BIBLIOGRAFIE:
(1) V. David - "Acord digital
TV". Tehn.ium nr. 7/1991
(2) Microelectronica "Data
book ...:... MOS integrated circuits",
1989. '
04 D5
TEHNIUM 11/1991
FUlgerul electronic ("blitz" sau
"flash", denumirea n
sau constituie sursa de lu-
cea mai n
fotografie. Avantajele sale de
snt: randamentul energetic ridicat
temperatura de culoare a luminii,
foarte de cea a luminii
medii de zi. .
Impulsul luminos ntr-un fulger
electronic este emis ca urmare a
electrice ce se produce
n gazul ntr-un tub de sti-
cu doi electroz. Electronica este
pentru tensiunii
de cca 300 V care se electro- .
zilor pentru producerea unui cmp
de tensiune
care gazul
rea. .
Schema din figura 1 este a fulge-
rului electronic FI L .11 M, cu o
printre fotoamatorii . din
EI se . compune "'din
blocuri, construite n carcase
separate: convertorul de
lampa care o poate fi ali-
fie de la convertor, fie de la
de 220 VC.a.
Convertorul un oscilator
n contratimp, cu tranzistoare
pnp cu germaniu (echivalent rom-
,nesc ASZ18). au-
se
:": cu ajutorul 2 a transfor-
'''', matorului Tr1. In 3
apare o tensiune de va-
loare mare, din care se -
prin re.dresare cu diodele rapide
D1-D4 - tensiunea de 300
V
Un circuit economizor este
zut pentru a limita consumul n ca-
zul cndconvertizorului nu i se cere
un curent important. Un tranzistor
T3 oscilatorul a.tunci cnd
pe i se o tensiune pozi-
Fer:lOmenul se atunci
cnd tensiunea n
3 va"oarea O
din tensiunea cu-
pe priza intermediara a
3, cu DS cu
Ci, poate dioda Zener
valoarea de
pungere) bazei lui T3
- blocarea acestuia.
Blocul fulger propriu-zise
(partea din dreapta a schemei din fi-
gura 1) ca elemente princi-
pale tubul de T con-
densatorul principal C3. din
..... se Ia o tensune de
300 V prin grupul R3-R4 de limi-
tare a de curent
dioda D6 care, n cazul folosirii
lei de 220 V. c.a., redresa-
rea.
Un circuit de semnafizare a
de a lui C3 este con-
stituit din becul cu neon N, cu ten-
siunea de aprindere de cea 70 V,
divizorul P2-RS. P2 se ast-
fel ca becul se atunci
cnd tensiunea lui C3 a atins
250-280 V. C4 produce un regim
oscilant al luminii n apropierea pra-
gului de aprindere.
, tubul de
al fulger este permanent co-
nectat n paralel cu condensatorul
principal C3. pentru presiu-
nea gazului din tub,
tensiunea de 300 V nu este sufi-
pentru a amorsa
Aceasta se face printr-o ionizare ini-
a gazului, care se produce
printr-un cmp de
generat de circuitul de
aprindere. C5 se - prin R6
R7 - la o tensiune de
a condensatorului principal C3.
In momentul cnd este
producerea fulgerului, prin
butonului de test 12 sau prin contac-
tul de sincronizare al aparatului fo-
tografic, CS este conectat n paralel
cu primarul transformatorului Tr2.
Are loc o oscilatie de
n' acest circuit LC,
iar 'n secundarul transformatorului
cu miez de se o ten-
siune de I.F., care -
ntre electrozii tubului o metali-
TEHNiUM 11/1991
zare - produce ionizarea
gazului din tub.
Gazul devenit conductor,
aproape sarcina sto-
n C3 se prin tub,
producnd pentru cca 1 ms un cu-
rent de ordinul a 200 A si o emisie
.
-
1
Atragem asupra
la electrocutare a f"'In,::>r",tf"'l_
rului pe care I. au
R6-R7 (4,3 Mn); Ele rr"r"f"'I.O<lc.<l
valori nepericuloase
trece prin corpul f"'In,::>r",tf"'lr,
(aflat n contact cu
mna pe contactul
(legat la masa aparatului
cazul folosirii electrice,
'si unea fazei este pe unul
din firele de alimentare.
n figura 2 este schema unui
alt montaj, utilizat de firma Kodak
pe unele aparate foto cu blitz ncor-
porat. Nu este alimentarea
de la Convertorul este realizat
cu un singur tranzistor cu germaniu,
iar este de un
transformator Tr1. Curentul de emi-
tor 1 deter-
n 2 a unei
tensiuni care, bazei, blo-
tranzistorul T1.
este lui
C1. n secundarul 3 se culege o ten-
siune de valoare mare,
care este cu dioda
D1 $1 condensatorul princi-
pal C2.
Circuitul de aprindere
cohdensatorul C3 care este
cat pe primarul transformatorului de
tensiune Tr 2 Tubul indicator
cu neon are tensiunea de aDrindere
mare (cca 250 y) este conectat n
paralel peC3. general
U1 este dublu. din stnga
ntrerupe alimentarea, iar
din dreapta stingerea becu-
lui cu neon nu permite
o rea blitzului, chiar C2 C3
snt
Orice depanare a fulgerului elec-
tronic o
pentru evitarea deoa-
rece se cu tensiuni pericu-"
Joase uneori cu
galvanic la De aceea, nain-
tea se va deco-
necta se va con-
densatorul principal. Atragem aten-
lumi-
noase nu complet conden-
satorui princip,al, o tensiune de cca
50 V acesta. Este nece-
bornelor condensato-
rului cu o de cteva sute
de ohmi, care se va un timp
suficient pentru a constata - cu un
voltmetru -
blitzul normal,
dar nu se aprinde becul indicator cu
neon, se va ncerca reglarea divizo-
rului rezistiv (P2 n figura 1), se vor
verifica componentele divizorului
becul propriu-zis.
blitzul dar tim-
pul de este excesiv de
FULGERUL
ELECTRONIC
o
o
(Y"\
ClJ
II
'- ::J
ro ro
.t <Il
.5>
o
N
N
(
mare, ne vom asigura mai nti de
normalitatea de alimen-
tare sau baterii), apoi de inte-
gritatea lui R3, R4 n figura 1.
totul este n. trebuie
curentul de al condensatoruluj
principal, prin nserierea unui mi-
liampermetru cu acest condensator,
trecerea a circa 1/2 minut, cu-
rentul prin condensator trebuie
la mai de 1 mA
In caz contrar sarcina relativ impor-
pe' care o pierderile
in condensatorul deteriorat nu per-
mite a tensiunii
convertorului' la val'oarea
procesul de se prelun-
sau, peste o a
pierderilor, nu mai este n-
nu
suspiciuni asupra curentului de
excesiv, ne vom ndrepta
spre convertor, ale elemente
pot fi deteriorate
Cazul cel mai frecvent este re-
Ci fulgerului. Mai
nti se integritatea cabluri-
lor contactelor de alimentare
sincronizare, precum starea n-
general. toate
acestea snt n ordine, se va face o
localizare a defectului
prin tensiunii pe conden-
satorul principal, cca 30 de se-
cunde de alimentare a fulgerului.
O tensiune un
defect al tubului de sau
al circuitului de aprindere. O ten-
siune conduce la
starea condensatoru!ui prin-
(verificabil cum am men-
mai sus) sau starea de func-
a convertorului.
Lipsa tensiunii pe condensator de-
convertorului.
O cale de localizare a
defectului n convertor este
sau caracteristic,
cu din ce n ce mai ridi-
ce se aude la majoritatea mon-
Fiz. GH.
;K
.-"
tajelor, tolelor sau
de ale transforma-
torului Tr 1.
n convertoare, elementele cele
"mai sensibile snt tranzistoarele care'
se
mari de perioadei .de n-
Echivalarea ntre tipuri cu
germaniu siliciu nu este
de de os-
care snt optimizate pentru
tranzistoarele originale. Diodele re-
dresoare, n caz de deteriorare, se
nlocuiesc cu tipuri echivalente ca
tensiune curent maxim, dar avnd
fie din categoria "diodelor
rapide", cu timpi mici de
pentru a asigura o redresare efi-
la de 5-10 kHz la
care de aceste con-
vertoare. Transformatorul Tr 1 poate
"' fi reparat prin rebobinare, respec-
'tnd de spire diametru!
conductorului original, precum
sensul de bobinaj al

Schema din figura 1
T1, T2 - 1T2163B;
T3 - M1T41;
C1, C2 - -ta ,uF/16 V;
P1 - 1 kO;
R1 - 1,5 kO;
R2 - 6,2 k!1;" __
01, 04 - A 2268;
Dz - A8146:
Tr. 1 - 1= 18 + 18 sp. 0 0,64;
II = 10 + 10 sp. 0 0,31;
Iii = 60 + 1 440 sp. 0 0,1;
06 - MA 217;
R3, R4 - 360 0/2 W
R5 - 1 MO;
R6, R7 - 4,3 MO;
P2 1 MO;
C3 - 800 ,uF /300 V;
C4 ....:. 6800 pF;
C5 - 0,1 ,uF/160 V;
T """""7 Ll.0K - 120;
N-
Tr. 2 - pr.: 20 sp. 0 0,31; sec.: 3 000
sp. 0 0,08.
J1
....
In jurul anilor '70, n
de automatizare industriale erau
utilizate pe tiristoarele-
fiabi-
lor ridicate.
Firme (de exemplu Sciaky),
specializate n de echi-
pamente de prin -puncte, uti-
lizau astfel de componente. Ulte-
rior, aceste echipamente au fost
modernizate, 'folosindu-se pe
mai apoi circuite integrate di-
gitale.
Simbolizarea acestor componente
este n figura 1.
este un. dispo-
zitiv pnpn cu conexiuni la toate cele
patru straturi semiconductoare (fi-
gura 2).
Modul de al acestui
dispozitiv semiconductor este simi-
lar cu cel al unui tirlstoF obisnuit,
comanda de amorsare efectun-
du-se pe oricare din cele
P1 P2 (P1 - catod, P2 -
anod). Impulsurile de des-
chidere snt de opuse
pentru cele comenzi, respec-
tiv pozitiv pentru P1 pen-
tru P2.
stabilirea unui curent mi-
nim de
n dispa-
impulsului de
Schema echi-
cu un montaj cu tranzis..;
toare, este n figura 3.
Aceste structuri permit aplicarea
unei tensiuni directe anod-catod n
stare de blocare de ordinul zecilor
de de tipul tiristorului-
sau c;le cel al tranzistoarelor
alese pentru a simula acest dispozi-
tiv.
Anularea curentului prin tiristo-
se face fie prin anularea
tensiunii anod-catod, fie prin blo-
carea acestuia cu impulsuri pe ori-
care din cele P1 sau P2.
De data .aceasta, impulsul de blo-
care va avea polaritate.
de cel de
faptului o a
doua de se
extinde gama de a
I
Sursele de tensiune po-
marea a lor, protec-
la la suprasar-
se
prin intoar-
cerea) de la
rea unei anumite valori. Multe
. montajele de alimentare
in trepte
a prin
montaj, cu tranzistoare,
ce permite reglarea a pra-
gului de a . este
prezentat. in figura 1.
Tranzistorul T1 cu rezis-
R1 R2, diodele D1 D2
un' generator de
14
TI,R ISTO RUL:-

Anod
Gatad
constant necesar prin P1,
P2 P3 a unei tensiuni de
tranzistoarelor de T2, T3
Aceste ultime trei tranzistoare
un tranzistor compus
echivalent pnp cu un factor de am-
plificare in curent mai de
20 S-a preferat con-
pentru Il deriva
termeei Il curentutui o cu
zirea tranzistoarelgr (in cazul unui
. consum ridicat). Dioda 03 are rolul
de Il compensa cu tempe-
ratura ale tensiunii a
T2.
Modul de intercalare Il
intre redresor-filtru stabilizatorul
_L-610care
P2 [-conducf
i

2
P1---t
Anod
I
p
,1
6
Catod
2N3055
3
TEHNIUM 11/1991
2 8 9
eRY39
3,.9 kn.
tkn..
Rs>-
n raport cu cea a tiris-
torului conventional, Tiristorul-te-
are dezavantajul unei pu-
teri disipate mai mici al unor ten-
. siuni de lucru mai reduse,.
cum este prezentat tiristorul-
acesta poate fi privit ca
un circuit basculantbistabi! cu
tranzistoare complementare ca n
figura 4. din colectoa-
rele celor tranzistoare pot
fi eliminate sau considerate de
valoare foarte mare. Avantajul
al circuitului basculant cu
tranzistoare complementare
n consumul redus n starea de blo-
care de bistabilul clasic, cu
tranzistoare de tip, la care
consumul este diferit de zero n ori
care stare s-ar deoa-
rece unul din tranzistoare se
n stare de Un
alt avantaj este reducerea timpilor
de n blo-
care.
Rb 1 Rb2 au rolul
de cr limita curentul prin
SE ale celor tranzistoare T1 si
T2 .
,O de a
acestui dispozitiv, simulat cu trei
tranzistoare, este n fi-
gura 5. Tranzistoarele T2 T3 for-
un dublet Darlington pentru
a putea cQmanda comod curentui
prin cum este conce-
put, montajul permite o extindere a
de (coo-
de ambele po-
aie sursei.
O este n
figura 6. Aceasta un
decadic n inel. Se utili-
cnd nu este nevoie de a se
starea ca de exemplu
atunci cnd se un circuit
de Impulsu-
rile negative se preiau .. de la O
la 9..
,Pagini realizate de ing. MIHAI CODRNAI
C/I"Q</It
!

de
Ilm/!qre
lor ck
te>n:siu"e
propriu-zis este n figura 2.
De este o
valoare destul de a cu-
rentului, de ordinul milia"lperilor
sau chiar al zecilor de miliamperi,
ce trebuie spre stabilizato-
rul de tensiune pentru a
'[lormal, n gol, .Ia
In acest caz, curentul mInim de la
care se va "programa" Ii-
trebuie
valoare. Pentru aceasta, n
,montajul prezentat este folosit po-
semireglabil P1 care,
pe rolul de a un cu-
rent minim diferit de zero, mai face
oficiul de a "cursa
de 1-1,2, Va celorlalte
tre P2 P3, la deschiderea
tranzistorului T2.
Din P2 P3 se
"Brut", respectiv "Fin", va-
loarea de curent de de la care
stabilizatorul de tensiune trece n
/ TEHNIUM 11/1991
4
regim de stabilizator de curent.
De tensiunea la
intrare (intre bornele 1 2) pentru
o este de' 5 V,
iar de tensiune pe
elementul serie A2, tranzistorul T 4
(ntre bornele 1 3) este aproxima-
tiv 2,5 V, la curentul maxim de 2A.
Valoarea a tensiunii de
intrare este de 35' V. .
limitarea se face la
maximali mai mici de 2A (de exem-
plu 300 mA), se poate la
serviciile tranzistorului T4 se mo-
rezistenta AL, care va avea in
acest caz valoarea de 6,8011 W.
Att tranzistorul T3 ct tranzisto-
rul T 4 vor fj montate fiecare pe cte
un radiator metalic adecvat puterii
de maxime in regimul cel
mai "dur" de Astfel, T4
va ajunge, in cazul cel mai defavora-
bil, disipe aproape 70 W, iar T3-
aproximativ 7-8 W.
GENERATOR
DEZGOM'OT
Acest tip de generator de zgqmot se la intrarea receptoare-
lor de radiodifuziune, de trafic sau a convertoarelor de radio-
pentru ajustarea circuitelor acordate Le n vederea unui
raport semnal/zgomot ct mai mare la acestor aparate.
Se poate folosi aproape orice fel de de sau
de microunde.
de a generatorului de zgomot este de
circa 50 n, iar banda de zgomot un ecart ntre aproximativ 100 kHz
150 MHz. Din de 250 kO se nivelul de
zgomot la
250 kn- 620..0- 1N 82
9V
560
p
F
15
100nF
JNTRAREo---1,
56K
R R R
220K
in continuare scheme
reprezentative.
practice. Primul montaj
este un flanger realizat cu linie de
intrziere de tip TCA350Z, circuit in-
tegrat produs de ITT.
Schema din figura 3 este cea mai
de flanger; simplita-
tea din modul original de
operare a circuitului integrat
TCA350Z, total diferit de modul ti-
pic, propus de fabricant. Circuitul
integrat TCA310Z este o linie de n-
tirziere pentru de tip
_
BD/CTD. avnd o capacitate sufi-
((. pentru realizarea efectului
.'. ropus.'
Impulsurile n
pentru circuitului inte-
grat TCA350Z sint produse de
ratorul controlat in tensiune,
cu tranzistoarele pnp
tip BC177. Modularea fr"",.."", ... +':;'
acestui generator se face
tensiune de contro',
intermediul comutatorului po-
A, generatorul bifazic este con-
trolat de o tensiune cu si-
de generatorul
de realizat cu
tranzistorul T3. In
se produce o a
de tact, in limitele
kHz, ceea ce ca
melor sau introduse
TEHNIUM .11/1991
R=20K
r=10K
R R R R
1/2/'1/1[4069
iar cursorul P2 la
Se osciloscopul pe
terminalul 2 sau 5 al circuitului inte-
grat TCA350Z; vor fi vizualizate im-
pulsuri dreptunghiul are cu factor de
umplere 1 :2. Se cursorul po-
P2 la dinspre
plusul sursei de alimentare. Se ajus-
cu asterisc,
la unei ma-:-
xime pentru care impulsurile drep-
tunghiulare au o
distorsiuni ale palierelor sau
fronturilor. fixarea valorii
acestei rotind cursorul
P2. de la un.
la altul, impulsurilor tre-
buie varieze ntre aproximativ 15
75 kHz. se un ge-
nerator cu domeniu de ba-
care va-
de la 15 la 300 kHz,
)
cursorul semire-
de sus se
un semnal sinusoidal cu frec-
de 1 kHz amplitudinea de
mV ia intrare. Se osci-
pe tranzistorului
la vizua-
sinusoidaJ ne-
trece comutatorul
se SR3
frec-
Acest
t"n".,i,'!Q,.,:::It terminat cind
a
dar ca
distor!r::ioinat Se re-
amplitudinea
fi cu
respectiv
T2 T3
R
sint
BC171,
rului se va
siune
bine
200K
20K
R R
tip BC107, BC108,
Alimentarea flange-
ia o de ten-
V 125 mA, foarte
Pentru cei care nu au o linie de
intirziere. n continuare
un sintetizor Leslie realizat cu com-
ponente electronice de uz general.
Montajul propus este un phaser cu
de contro-
late in tensiune, fiind o
de noi,
modelul de publicat
n Audio Handbook NSC.
efectul este foarte
apropiat de cel al flangerului pre-
zentat anterior. in
phaserului nu se folosesc circuite
integrate specializate. cum se
vede in figura 4, se folosesc amplifi-
catoare inver-
soare. Este folosirea
unor amplificatoare
cvadruple, de ,exemplu LS404,
B0840, LM348, dar pot fi folosite
amplificatoare de tip
741. n acest montaj nu recoman-
folosirea amplificatoarelor ope-
cvadruple LM324/j3M324,
Oin cele opt amplificatoare opera-
existente n montaj, snt
conectate n de schim-
de Controlul fazei n
aceste se
prin intermediul unui element rezis-
tiv controlat, respectiv di-
a tran-
zistoare MOS. Tensiunea de control
se simultan celor tran-
zistoare, intre Pen-
tru a phaseru-
lui este o mpere-
chere a celor tranzistoare, din
punct de vedere al caracteristicii re-
de
control. mperechere se ob-
prin folosirea a tranzis-
toare realizate pe cip. Ne re-
ferim la cele tranzistoare cu
canal N, dintr-un circuit integrat
CMOS care inversoare,
de exemplu MMC4069. pre-
pe avantajul unei bune
imperecheri, un avantaj econo-
mic.
-R
IESIRE
.....

R
10K +12V
10K
t>-
Z2K
-12 V


Cifrele notate terminalele
tranzistoarelor de control corespund
circuitului integrat MMC4069. Aten-
Terminalul 14 nu se
la plusul sursei de alimentare,
cum se face in mod normal.
Semnalul aplicat la intrarea pha-
serului este transmi, pe
Una dintre aceste este constitu-
din cele de
controlate. conectate in serie.
Semnalul transferat prin acest cir-
cuit este mixat cu cel direct, n mi-
xerul de Nivelul semnalului
procesat n cele
de poate fi reglat prin interme-
diul Pl.
Controlul celor tranzistoare
se poate face fie prin intermediul
tensiunii produse de un generator
de foarte fie
printr-un Ge-
neratorul de foarte
realizat cu trei din alt circuit
integrat de tip MMC4069, produce
semnal triunghiular cu cu-
intre 0,5 ... 5 Hz, cu
ajutorul P2. Pentru
Lesiie.
semnalului de control va fi de 0.5
Hz, iar pentru efectului vi-
brato de va fi de 4 ... 5
Hz. Montajul de la o
de 12 V.
s-a respectat ntocmai
schema s-au folosit componente
verificate, montajul
de reglaj.
Pentru verificarea efec-
tuarea reglajelor definitive ale celor
sintetizoare prezentate mai
sus, se se aplice la
intrarea acestora un semnal cu
spectru larg dens. n acest sens
un generator de zgo-
mot alb, realizat cu tranzis-
toare npn, de tip BC101, BC171 ,
BC172, conform schemei din figura
5. Folosirea zgomotului alb pune in
mult mai eficient
rea sintetizoarelor ope-
de raglare a acestora.
REFOLO IR A
TUBURILOR
FLUO E
Ing. BARBU POPESCU
Dispozitivul descris n cele ce ur-
un interes deosebit,
deoarece permite folosirea tuburUor
fluorescente arse, n gama de puteri
ntre 6 W 40 W.
Schema deosebit de
'n figurile 1 2,
a fost de dl. Gerald Ja-
schek n revista "Funkschau" nr.
16/1978 de revista "Radi-
oelectronik" nr. 6/1988.
n schema din figura 1, la conec-
tarea tensiunii de alimentare, con-
densatoarele C1 C2 se
fiecare la o tensiune de 310 V. de
polaritate astfel incit tensiu-
nea la bornele tubului fluo-
rescent atinge valoarea de 620 V.
La atingerea acestei valori are loc
amorsarea n gaz ten-
Sunea la bornele tubului scade.
Limitarea curentului se face cu
drosel, care trebuie o putere
tubului folosit.
in schema din figura 4 snt pre-
ODUL
ing. GEORGE PINTllfE
Pentru pe televizoare a
imaginilor a sunetului obtinute de
la un magnetoscop sau de la un re-
ceptor de programe de pe (in
special pe televizoarele nemonitori-
zate) , propunem un modulator
simplu. dar cu bune
care are pe canalele 7 sau 8
de televiziune.
Montajul dintr-un autoos-
cilator de executat cu
tranzistorul T2, L3 ce-
lelalte componente RC aferente.
Semnalul de imagine se in
circuitul de emitor, iar gradul de
se cu. ajutorul
semireglabil P2.
Pentru a putea "transmite" sem-
nalul audio, s-a realizat un' oscilator
pe de 6,5 MHz, cu tranzis-
torul T1, modulat n Gra-
dul de se din
semireglabil Pl.
Semnalul cu de 6,5 MHz
cules de pe L2 se
pe baza tranzistorului T2, n serie cu
condensatorul C5. La tran-
zistorului se va un semnal de
modulat n amplitu-
dine cu semnalul de imagine, pre-
cum cu o de 6,5
MHz n de
semnalul audio.
Cele bobine snt realizate pe
carcase din material plastic, cu dia-
metrul exterior de 4,5 mm,
zute cu miezuri din Aceste
miezuri trebuie o astfel de
permeabilitate inct
bine la de
la 200 MHz pentru bobina L3
de la 10 MHz pentru L 1.
Bobina L3 are 3 spire din conduc-
tor CuEm (2) 0,4 mm, cu pas intre
spire de 1,5 mm.
Bobina L1 are 12 spire, conductor
CuEm (2) 0,3 mm,
iar L2 are 2 spire din
bobinate peste L 1.
18
c NTE
zen tate componentele indigene care
au fost folosite in
Se pot folosi diode de tipul
1N4004-1N4007, F407 etc.; rezul-
tate bune dau condensatoarele
HZ9402 de 0,22 IlF/2S0 V c.a. + 2 x
500 pF, folosite la deparazitarea as-
piratoarelor de praf (nu se va atinge
carcasa acestora n timpul

Pentru tuburi cu puteri cuprinse
intre 6 W 14 W, condensatoarele
Cl C2 pot avea valori cuprinse
ntre 0,1 IlF 0,22 tl F / 400-630 V.
Pentru tuburile cu puterea de 20
W, condensatoarele Cl C2 vor
avea capacitatea intre 0,22
IlF 0,47 IlF/400-630 V.
cum s-a mal spus, droselul
va avea puterea tu-
bului (drosel de 20 W cu tub de 20
W); in cazul corpurilor de iluminat
care tuburi de 20 W, se
poate 'folosi droselul de 40 W pentru
alimentarea unui singur tub de 20
W.
TORTV
Montajul se pe o
cu cablajul imprimat de 75 x 45 mm.
Desenul cablajului imprimat (cu ve-
dere dinspre cablaj) este prezentat
in figura 2. n desen snt indicate
numai traseele "calde". Circuitul de
nu este trasat. Acesta se va
face .de dv. va trebui aco-
pere dintre trasee.
Montajul se de la o
de 12 V cca 10
mA.
n caz dispunem de o tensiune
de 5 V, se la re-
zistorul R1 dioda Zener de 5,1 V,
iar montajul se va alimenta direct la
bornele condensatorului electrolitic
<:;12.:,
+
12V 680n.
(2
la conectarea tensiunii de
alimentare, tubul nu se "aprinde", se
va inversa tubul fluorescent n so-
clu.
n figura 2 este schema
pentru
tuburilor de 40 W.
Se diodelor D1
02. a condensatoarelor C3 Ci.
precum modificarea valorii con-
densatoarelor C1 C2 la 3,75
"F/250 V c.a.
Aceste permit
rea unei tensiuni de cca 1 200 V
(inainte de amorsarea in
gaz).
25K.a 470
P
F.I
SUNET
In, figura 3 este o va
de mine, care a dat
rezultate foarte bune cu tuburile ro-
de 40 W.
de schema din figura 2,
modul de conectare a co
satoarelor C 1 C2; de asemenea, a
fost valoarea con
densatoarelor Ci C2 de la 3,75 tlF,
la 0,47-0.22 IlF, reducndu-se
sibil
Practic, circa 70-75% din tuburile
fluorescente arse se pot refolosi.'
timp indelungat cu circuitele pre-
zentate.
TEHNIUM 11/1991
Montajele au fost realizate experi-
mental (cele din figurile 3 4) pe
de circuit imprimat cu di-'
mensiunile de 80 x 45 mm (varianta
de 20 W) 125 x 45 mm (varianta
de 40 W).
Acestea au fost ,.mpachetate"
ntr-o din carton
cu grosimea de 1,5 mm.
La demontarea montarea cor-
pului de iluminat, la cablarea noului
circuit, ca la montarea dispoziti-
vului, se vor lua toate de
evitare a accidentelor prin electro-
cutare.
Montajul din figurile 1 2 (pentru
tuburile de 20 W) se poate folosi cu
rezultate mai slabe cu tuburile de
40 W, cu drosel de 40 W.
22..0 "
?(;
/)r;
;: /;P/f'r.
Montajele prezentate
de circa 8 luni, dind satis-

f)r.
AI) J L :z. IN
(.
!J 1) IJ-t:l# 8y 2fO
C:f)Cz.. z
C.5, ::::: 0, tr
F
j')(JO V .
AUT P
PENT U
MAGNETOFON
aeXANDRU BARANCEA .
magnetofonul la terminarea
benzii pe una dintre role. Magnetofonul
nu dect cu 9 secunde, ne- .
cesare pentru prinderea acesteia pe
Situate pe de o parte de
alta a benzii magnetice, se un LED ce lumi-
continuu si un fototranzistor.
Curentul necesar pentru aprinderea LED-ului
(10 mA) pentru aducerea n a t;risto-
rului se din prin circuitul serie for-
mat din 01, redresoare, R1 = 11 kO/2 W.
limitatoare de curent.
Condensatorul Ci = 1 000 are rol de filtru
pentru tensiunii continue de lucru.
Ti T2 snt blo-
cate, tiristorul curent de prin cir-
cuitul serie descris' mai sus mag-
netofonul prin diodele din punte D2, D3, D4, D5.
nu lumina LED-ului
un curent n fototranzistor. Acesta pe
rnd: pozitivarea bazei lui Ti, colec-
tor-emitor Ti, pozitivarea bazei lui T2 prin R3,
conductie emitor-colector T2, suntarea curentului
blocarea tiristo'rului, deschiderea
de diode oprirea magnetofonului.
Pornirea se n
benzii, cnd T1 este blocat. Atunci T2 n
la lui C3 = 100 ,uF prin
R3 = 16 kO.
C4 = 0,1 1400 ... 1 000 V
radioelectrice ale tiristorului, C2 = 0,1,uF
tensiunile de captate de firele de
dintre montaj fototranzistor. Se folo-
seste un tiristor care n pentru un
curent de :S 10 mA, din seria T1N4, T3N6
sau echivalent. Pentru un tiristor care n
la un curent de mai mare de 10
mA, dar mai mic de 20 mA, schema se comple-
ca n figura 2, un curent con:
stant de 10 mA, la care se adauga
TEHNIUM 11/1991
.8 2,So C 1000
2.2.0)1

sau nu 10 mA prin circuitul din schema de
din figura 1.
Consumul montajului astfel de la 2 W la
4 W. R2 = 11 kO/2 W valoarea supli-
a curentului constant, filtrat de C5 = 470
,uF 116 V, aplicat prin R4 = 1 kO pe poarta tiristoru-
lui. D6 permite numai nsumarea sepa-
rnd circuitele.
Intre LED fototranzistor, care poate fi de
orice tip, este o de 2 ... 3 cm. Pe fototran-
zistor se un tub negru din plastic, ori se li-
hrtie Pentru reglare, foto-
tranzistorul este neconectat. Se mon-
TRASEU

P A K
T1N4
T1N 6
LED
KPA
T3N6
KT 206/600 KT fl9A
tajul la este executat corect, LED-ul
continuu, iar magnetofonul
circa 9 secunde. Reglarea pe axa
se face cu un AVO-metru pe scala X10"O,
conectat cu borna (-) la colectorul fototranzisto-
rului. Se rotesc pe rnd fototranzistorul, apoi
LED-ul, pentru unui maxim de
se fixarea acestora n de
cu adeziv. uscare se foto-
elementul la montaj.
n benzii magnetice, aiimentarea
magnetofonului este o desen-
sibilizare a schemei se conectarea
unei tatonate R5 1 ... 10 k!1. .Rezis-
de 2 W se degajat,
la minimum 1 cm de semiconductoare si 0,5 cm
. de cablaj. .
Magnetofonul "Uvertura" pentru par-
tea tensiunea de la doua
de pe motor.
Montajul a fost realizat n acest magnetofon,
comandnd numai motorul, dar poate comuta
un eventual transformator
Ri 01
11Knj 2w
5x1N4004
a.
11K.,Q 12W
Pe n
electronice,
simt necesitatea construirii
pentru
Pentru ndeosebi
poate fi vorba de
de mare precizie, doar
boratoarelor specializate, ci de echi-
pament de construit, care
mite o precizie pentru
curente de
depanare a unor alte
amatorului, sau a " .... ''''""t,,;1
tronic casnic, de
Neavnd costul
unor aparate scumpe de
control, dar nici aces-
tora, aparatele de testat pot fi
realizate cu un volum redus de
cu un cost redus
zeci de ani laboratorul
nst entuziast,
sofisticate care nu vor se
in ,,zestrea" amatorului. Un
aparat scump de control
este asemenea unui de
lux, un tester
care, mult mai
mai poate aduce
inestimabile - n primul rnd
De aceea t"",c,tc,'""I""
aduce
probleme, n.o"rniti,..,rl
nuu
aceea,
de realizat, cu piese
utilizat, un
cit mai redus, fie
in format de
aceea este preferabil
lor se cu o
de energie, care
mai mult. se
teriu, este de la
resping
rii de baterii
"Q-
Montajul este format din oscilatoare: unul cu pi-
lotat cu un 'ce pe 1 MHz. al doilea oscilator de tip LC,
a de este de unui metal n
apropierea bobinei.
Oscilatorul LC trebuie fie adus ca foarte aproape de frec-
oscilatorului cu cu ajut')rul diodei varicap (Ia aproximativ 100
Hz). unui metal n apropierea bobinei produce o deplasare a
ce este n
Constructorul o de 3 lei este la o adncime
__ __ __
I
I
I
I
I
I
I
I
L_..J
LI 1,2 MrH
DDf K176J7A7
DD2 Kf7Si1A9
& 10
cum este construit, ,acest instrument este ca-:-.
pabil a tensiuni continue alternative pe 6
scale (0,5-2,5-10-50-25-1 000 V) ce ajung la
de 30 kHz.
Semnalul, ce trece prin divizorul rezistiv. asi-
gurind o de intrare de cel 20 MO,
ajunge la amplificator. Se folosesc diode de
cu germaniu. iar tranzistoarele snt AC122. AC125,
AC126 cu germaniu sau aCH8, BC308 cu siliciu. In-
strumentul indicator are sensibilitatea de I 100 MA
Din R14 se zero pe
fiecare
Montajul permite
nerea unei tensiuni de 12
V pentru. aiimentarea unui
aparat de radio sau a unui
casetofon, atunci cnd nu
dispunem dect de o
de 6 V. cum este cazul au-
toturismelor "Trabant".
Tranzistoarele T1 T2
sint ntr-un montaj de
multivi brator.
Grupul celor patru
diode cu cele
patru condensatoare for-
un multiplicator de
tensiune. Tranzistoarele
T 4, T5. T6 un
stabilizator de tensiune
pentru 12 V.
RADIOTECHNIKA. 8/1991
NOVINE, 6/1991
tU
Se
= +6 ... 8V
o--
=
=
,de 15 cm, iar o de metal de unui capac la
o adncime de 65 cm, n .
Bobina se ntr-un tub din plastic de cir-
diametrul interior al bobinei fiind de 20 cm. '
n tub se 50 de spire CuEm 0,25.
peste tub se o folie de aluminiu, care se ntrerupe n apro-
pierea de n fel ca folie nu for.meze o
n scurtcircuit:
Circuitul DD1 este de tip MMC4011, iar OD2 este MF\!:C4023. In locul
lui MMC4023 poate fi folosit MMC4011.
Ascultarea se face n iar alimentarea este la 9 V.
RADIO, 8/1990
-
>--

J
4 x SSi 60610
BC177 60148 U
Ki
=+ 12V
BZX55
C6V2

2 x 6CY 78 2x B0148 BA127 6C107
TEHNIUM 11'/1991
NEGREANU RAUL -
T 1009
Circuitul integrat TEA1009 este un pream-
plificator ce receptoarele ce lu-
n avnd ca elemente de
circuitele SAA1251 sau SAA1351 fabricate de
ITT.
TRANZISTOA E
DE PUTERE
OI. MElINTE GABRIEL -
Tabelul o parte din tranzis-:
toarele mai moderne de pu-
tere. cum se majoritatea snt n
perechi spre a putea fi utilizate n etaje de pu-
tere.
Detectorul de este o PIN
de tipul BPW41 n paralel cu un re-
de 1 Mn la terminalele 10--13 ale circui-
TEA1009.
atunci cind semnalul este
circuitului SAA1251, aceasta se face
grup RC, alimentarea circuitului
fiind ntre 16 V 19,5 V, pe
se cu SAA 1351, alimenta-
este cu o tensiune mult mai de flU-
6+9 V, iar n serie cu grupul RC de cuplaj
o NAND.
schemele de aplica-
n ambele cazuri, ale circuitului TEA 1009
de catalog ITT.
lIlJ
3.3 }J


npn
BD943
BD945
BDT29
BDT31
BDT41
BD239
BD933
BD24 1
BD947
BD243
BD201
BDT29A
BD239A
BD935
BDT31A
BD241A
BD949
BDT4lA
BD243A
BD203
BDT91
PH3055T
BDT81
BDT29B
BD239B
BD937
BDT3lB
BD241B
BD951
BDT4lB
BD243B
BDX77
BDT93
BDT83
BDT29C
BD239C
BD939
BDT3lC
BD24lC
BD953"
ing. 1.
Secretar general de fiz. AlEX.
Redactori: K. FILIP, ing. M. CODRNAI
Secretariat: M. PAUN
V. STAN
1.
TEHNIUM 11/1991
pnp
BD944
BD946
BDT30
BDT32
BDT42
BD240
BD934
BD242
BD948
Bb244
BD202
BDT30A
BD240A
BD936
BDT32A
BD242A
BD950
BDT42A
BD244A
BD204
BDT92
PH2955T
BDT82
BDT30B
BD240B
BD938
BDT32B
BD242B
BD952
BDT42B
BD244B
BDX78
BDT94
BDT84
BDT30C
BD240C
BD940
BDT32C
BD242C
BD954
le
I
5A
I
5A 1------:.
IA
3A
I
6A
3A
I
3A
5A
5A
8A
8A
,
IA
3A
3A
3A
5A
5A
6A
8A
8A
lOA
lOA
15A
IA
3A
3A
3A
5A
5A
6A
8A
8A
lOA
15A
IA
"
3A
3A
3A
5A
5A
Admlnlltra1la: Editura "Preu
Tiparul executat
la Imprimeria "Coresi"
Bucuresti
t INDEX 4421 2]
- Copyright Tehnium 1991
",
.... f
1
I
VCEO

cJ ,$
-
"1
y
{;)
\)i
'<1
"
i;
,
"
.
"
,
1
-
-'
CITITORII DIN
SE POT ABONA
PRIN "ROMPRESFILATE-
LlA" - SECTORUL EX-
PORT-IMPORT PRESA'
P.O.BOX 12-201, TELEX
10376, PRSfIR BUCU-
CALEA
NR64-66.
23
o vA
Beneficiind de experienti in c$omenh.d
censtructiilor de aviatie, al . capacitilUor de
productie, ca succesoare a fostului. Institut
de . cu
rien1a multiplilorcampioni ,i recordmeni
I'onall la dettaplanism, Geerge Craioveanu
,i Ioan Ignat, S.A. la"satun .pr",:"
gramambitio8 de. fabricare certificare a,-
ca prima
a gamei complete oltrau,oare,
oferind meto-
deltaplanu'. sau
MPLINI VISUL
BABy.,CLUB, deltaplan de antre-
nament, foarte de ate-
rizat. Vitezi - 30-60 km/ori, finele de zbor' lHIam"IOU(U
- - 21 pUabU la m
2 m).
DANUBIUS, deltaplan de
agrement aerian, pilotat firi efort prin bara
tranaverlali tBotanti, acoperire . intra dOI
65
%
, profil aerodinamic N.A.S.A. VUezi -:-::
45---85km/ori, finete de zbor -1:10, viteza
CONTACTATI-NE VEDEREA PROCU ..
RARU PRODUSELOR. NOASTRE N CON-
DITII DE CREDITARE DE ASIGURARE!
Trimitem documentatia (ilus-
pentru pilotaj, formulare de contract
asigurare, reteaua centrelor sportive de zbor
din tari. De 'a 1 ianuarie 1992,
nale de cost.

S-ar putea să vă placă și