Sunteți pe pagina 1din 32

I

I
I
. Fondat n 1970, serie
Anul XXVI, Nr. 297
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
DE STAT Redactor ILIE
SUMAR
Stabilizator de tensiune
n 5V/6V 2
Monitor de distorsiuni 5
Lumnare 8
Receptor FM 11
Avertizor termic 12
Calibrator 13
testere utile 14
Capacimetru 15
Antene pentru Citizens
Band 18
Amplificator liniar 20
Antena Swan 21
Radioreceptor pentru
radiogoniometrie 22
Amplificatoare de AF 23
Amplasarea
microfoanelor 24
Mixer audio 26
Voltmetru auto 27
ntrerup.erea curentului
de
al generatorului de curent
pe perioada de accelerare
a automobilului 28
Antena 29
Iubite cititor al revistei 31
PRETI 1 000
I
STABILIZATOR DE TENSIUNE
N COMUTATIE 5V/6V

avantajelor pe care le sursele


n comutatie cu nosc n prezent o mare
gndi re, integrate specializate
pe piata n cele ce vom
prezenta o n comutatie cu circuitul SG 1524
de la Si li con General. Struct ura a acestui
integrat este n figura 1.
Circuitul cu o
de RT CT conform relatiei : f=Fi?:cr impul surile de
ale celor tranzistoare fiind modulate
n cum se pe (fig. 2).
Rezistorul RT se conform relatiei:
I = 3.6V/ RT unde I este cupr ins nt re 30 !lA
2 mA, iar CT trebuie fie cuprins ntre 1 ... 100 nF.
cum se di n factorul de
umpl ere poate fi modificat la maximum 45%
cnd cele tranzistoare sunt comandate pe
rnd la maximum 90% cnd sunt coman-
date n paralel. Cnd tensiunea ntre terminalele
V2+ V2- 220 mV, ci rcuitul de limitare
ambele tranzistoare, asigurnd protectia
la scurt sau suprasarci na. Blocarea tranzistoarelor
se poate face prin aplicarea unui semnal sus pe
pinul SD. Ambele tranzistoare sunt cu cir-
I
I
ref
: Referinta I
I
I
5i! Jr.

T
Rt
<::=t
O scilator
Jn.


/V'V'\
comparator + __
r- -
Vl -
1V Vrin-

V1+
+
L n1itator de
v"'"
,A 1-'
curent
' vv
:
. ..,.
rnasa
I ,.
-. vv .
7T Ti
cuite de li mi tare a curentul ui la 100mA circuite
anti saturat ie. Tensi unea de ali mentare a
circuitului este de 40 V.
Schema sursei este n figura 1. Cu aj u-
torul tranzistoarelor de comutatie 0 1 02 se poate
curentul de la peste 6A. Tranzistorul 01
nu se poate satura complet configuratiei
astfel se poate mi za pe un factor de
ampl if icare n curent de 6A, O, deci 02 va
comuta un curent de maximum 600mA la un curent
de n j ur de 60mA, deci t ranzi st or ul
co rect Rezi st or ul R3 pe rmite
sarcinii st ocat e atu nci cnd se
comanda de bl ocare. presupunem factorul de
umplere al impulsurilor furnizate de oscilator este k.
Atunci putem scrie:
1. LMI = k(V cc - V ce + V dn) - cnd comutatorul
este saturat
2. Lf6 1 = (1-k)(Vdn = V
s
) - cnd comutatorul este
blocat.
Vs+Vdn
Din aceste relat ii k = ---'-' Vc-
c
!:.i - HVc:.!e"'+7(C"d-n-
jV
I
Q!
I
"
C l
V
El
. I

,
q f--
Jn-
,\...t"
C2
1-'"
E2
r

V2+
..... -- +
V2-

comp
SG 1524
I
I
fig. 1
TEHNIUM nr. 9-10/1996
._---
TenslUIl/':a de cl'oare
- --- "
Te=lSlUnea pe Cr
./ ./ ./ /' ./
/
I
Iewe oscilator
f- t- I-- t- - -
Q
f-
Ie sire compi:tJator
t-
I-

f- f-
I
1--
1--
Comand" tranzistoare t
c-
I--
fig.2
unde V dn este tensiunea n direct pe dioda schottky
D2. Alegem V
cc
= 20 V. Considernd la bornele
condensatorului C1 U
p
= 3V
vv
tensi -
unea de cu 15%, valorile medii
maxime minime_j)entru tensiunea V cc:
VCCM = 20(1 + 0.15) = 23 V
CCCm = 20(1 - 0.15) = 17 V
Tensiunea pe dioda schottky D2 relat ia:
V dn = 0.5 + 0.04 I unde I este curentul prin aceas-
ta. Considernd L suficient de mare putem pre-
supune 61 este mult mai mic dect I = 6A,
deci tensiunea pe D2 este: 0.5 = 0.04.6 = 0.75V.
Lund pentru Q1 tensiunea de
V ce = 2V vor rezulta val ori le factorului de umplere:
kM = 0.36 k
m
= 0.26
Forma de a curent ului absorbit de la
redresor este: (fi g. 3)
Curentul mediu absorbi t este:
are valorile maxime minime IRM = 6.0.36=2. 16
A, IRm = 6.0. 26 = 1.56 A.
Randamentul la tensiunile are valorile:
'lM = V sl l V CCMlk
m
= 5.6/23.6.0.26 = 83.6%
'lm = V sl l V CCmlkM = 5.6/ 17.6.0.36 = 81 .6%
Din 1. .11 = OAA, mult mai mic dect
1=6A.
Valoarea condensatorului C4 din
ca tensiunii la bornele lui fie ct mai
mici din o 61 de curent
prin o variati e de tensiune ct
mai iar tensiunea de la va-
loarea ntr-un ti mp ct mai scurt. For ma
curent ului prin ca n fig. 4:
6 1 OA
C4 25 considernd
8f.1U 8.20000.0.1
de maximum 0.1 V
presupunem avem o +61 de
TEHN/UM nr. 9-10/1996
curent pri n Considernd C4 suficient de
mare tensiunea la bornele lui nu scade foarte mul t,
fact orul de umplere al impul suri lor generate de
oscilator are valoarea deci putem aproxi-
ma n timpul n care tensiunea de revine la
valoarea tranz istoarele comutator sunt
deschise, deci conform figurii de mai jos avem:
(vezi fig. 5)
tr (V
cc
- V
ce
- V
s
) = 61L, deci tr = 0.18ms pentru
61 ';' 6A
L(Ml
6 V
s
= - -=,..;-';"'---,--;-;-- care rezu
2C4( V
ee
-V
ee
-Va)
inacceptabi l de mare pentru valoarea lui C4 deter-
mai sus. Considernd C4 - 220ll F o
tN s = 0.31 V - valoare
La o .1 1 = 6A a curentului de
avem conform figurii 6:
tr = L611 (V
s
+ Vdn) = 0.6 ms 6 V
s
= L(DI )2 1
12C4 (V
s
+ Vdn) = 0.7V
Deci la o + 61'a curentul ui pri n
vom avea o de tensiune 6V = 0.3V,
iar la o - 61 a curentului n vom avea
o de tensiune 6V = 0.71 V, ntr-un timp de
revenire de maximum 0.6 ms. Acest calcu l este
foarte important, n cazul unei
cu TTL-uri putem tensiunea la
se n intervalul 4.75 - 5.25V la o
de curent n
Condensator ul C9 rezistorul R20
de soft - start a circui tului , o
pornire a stabi li zatorului , mpiedicnd
de impulsuri de false spre comutator la
pornire. Constanta de timp C9R20 se alege de 100
de ori mai mare dect circuit ul ui .
conde nsatorului C9 dioda D3 se
izolnd terminalul COMP de grupul soft
- start. Dioda D4 conden-
I
(1-k)/f .. 1
k/f
- --.. __ .-
f----------
3
1/2f
4
________________________________________________ _
curent pri n
/
LlO
/ curent prin C4
__ AO
LlO
I tr
J
I
fig. 5
LlO

\ curent prin
i
LlO
LlO
prin condensator
tr
J
I
fig. 6
satorului C9 la desfacerea sursei de alimentare.
Avnd n vedere valoarea a condensatorului
ea nu este
Circuitul MC 3423 este special izat pentru a
ndepl i ni functia de protecti e l a supratensiuni .
Supratensi unea este de relatia:
Vsupra = 2.6 (1 + R9/ R1 O).
Cu valorile de pe circuitul la
supratensiuni de 1 V peste tensiunea
supratensiunea este suficient de con-
densatorul C5 se iar pinul 8
t iristorul SC R prin rezistorul R 11 , deschiznd
tranzistorul 03. Pinul SD al integratului se va
pozitiona n starea sus blocnd tranzistoarele
comutator. Se ca C5 fie de calitate,
de preferat cu mylar. Curentul de amorsare al tiris-
torului este n jur de 20 mA, mai mare dect va-
loarea n catalog deoarece valoare
este la temperatura de 25 de grade. Un
curent mai mare de mai este capabilitatea
la dl/dt a tiristorului aloarea curentului
de mentinere. Curentul maxim furnizat la pinul
8 este de 300 mA.
Rezistorul R8 are rolul de a nu permite anul area
curentului prin bobina L 1 n lipsa sarcinii.
Calculul condensatorului de filtraj C1 a puntii
redresoare se va face considernd n un
factor de umplere al curentului prin redresor d = 0.2
ca n figura 7:
Din forma de a tensiunii la bornele conden-
satorului C1 avem:
li d T/2 = IRM (1-d) T/2, deci li = IRM (1 - d) / d =
= 8.64A. Prin urmare pentru a sustine un curent de
de 2.16A puntea redresoare trebui e
suporte var/uri de curent repetitive medii de 10.8A.
Valoarea condensatorului C1 prin defini tie:
C1 = (1 - d) T/2 (IRM / V
p
) = 5700
Alegem C1 = 6800 puntea 10PM05 pentru a
putea suporta valoarea acestui condensator. Pentru
puntea 4PM valoarea a condensatorului C1
ar fi fost 5000 iar pulsatiile ar fi fost mai mari.
Pentru puntea de 10A, din
catalog o tensiune n direct pe o Ud =
= 1 .05V pentru un curent n impuls de 10.8A.
Considernd pentru transformator o de
pierdei de 0.04 D, n secundarul transfor-
matorului trebuie avem tensiunea:
V
s
= V
cc
+ Vp/2 + 2ud + IRM.0.04 / d = 20 + 1.5 +
+ 2.1.05 + 0.43 = 24V, deci tensiunea n
secundar va fi: V
s
= 24 / 1.4142 = 18V
Puterea pe 01 va fi:
P = IRM V
ce
= 2.2.16 =4.32W
Pentru a calcula puterea pe dioda de nul
ne folosim de formele de din fig. 8:
Pdn =(lt' udn ldt = (1 - d) udnl = 0.8.0.7.6 = 3.4W
Puterea medie de transformator este:
Pt=rt ( IRM)2 / d=1W
Randamentul minim global va fi:
'1gm = V si / (V ccmlkM + 4PDRM + Pt) , unde
PDRM este puterea pe o a punti i,
PDRM = 0.5.IRMUd = 0.5 .. 2.16.1.05 = 1.13W
Deci '1gm = 5.6 / (17.6.0.32 + 4.52 + 1) = 78.6%
dT/2
curent de incercare
condensalor suportat
de punte
tensiunea
pe condensatorul C1
fig. 7
TEHN/UM n,o 9-10/1996
Bobina se va realiza prin bobinarea a 93 de spire
cu d = 2.5 mm n 3 straturi pe un tor de tip F 4
ca n fig. 9.
radiatorului pe care se puntea va
fi de 70 mm, iar a celui pe care se tranzis-
torul va fi de 40 mm. Condensatorul C4 va fi de
calitate, cu pierderi ct mai mici. (Schema de principiu
planul de cablaj , sunt pe paginile
I t 9,4
'" 27
'" 40
BIBLIOGRAFIE:
- STABILIZATOARE DE TENSIUNE -1. RISTEA
- STABILIZATOARE DE TENSIUNE N COMU-
TATI E - VIRGIL POPESCU
- TlRISTOARE MODULE DE PUTERE - IPRS
oscilator
curent pri n D2
(1-d) /f

MONITOR DE DISTORSIUNI
M
ontaj ul prezentat n fig. 1 permi te i ndica-
rea a nivelul ui maxim
de semnal admis pentru etaj ul final. La
acestui nivel ncepe o limitare a semnalu-
lui dintr-un semnal sinusoidal se aj unge la un sem-
nal aproape dreptunghiular.
Se presupune amplificatorul este construit
corect liniaritatea se produce numai sem-
nalului excesiv care se introduce n etajul final.
Montajul indicator se la emitoarele
tranzistoarelor finale de putere sau pe condensatorul
de cuplaj al difuzorului. jonctiunea celor
emitoare va avea o tensi une mai
de 1,2 V de linia dioda
(LED 1) va lumina, avertiznd aparitia distorsiunilor,
respectiv prezenta
Functionarea montajului se Dioda D
1
cu siliciu conduce de la 0,6 V, la care se
0,6 V jonctiunea de si liciu, B-E, a tranzistorului T1.
tensiunea de intrare scade sub 1.2 V, tranzis-
+
2l..t,t,,'Ij"

"
D<

LED1
(0=)
O,V
'\:-
&107 &107 !lCm
TEHNIUM nr. 9-10/1996
torul Tl nu conduce, iar T2 n conductie, pol a-
riznd n conductie pe T3. Dioda
LED1 va lumina, avertiznd optic valorilor
admise.
Montajul se din sursa de alimentare a
amplificatorului.
Pragul de tensiune la care montajul aver-
se poate modifica cerinte. Astfel ,
n emitorul lui T 1, se mai multe diode cu sili-
. ciu, pragul de va cu cte 0,6 V ori
diodelor (vezi fig. 2a), tot n emitorul lui
T 1 se poate nseria o Zener cu o tensiune
scopului (fig. 2b). La vrfuri de
dioda va l umi na pentru un timp scurt.
Pentru evitarea acestui lucru pentru o aprindere
se poate folosi varianta n fig. 2c. n
emitorul lui T 3 se o Zener cu o tensi -
une Curentul diodei luminescente LED1 se
va regla cu R6, la aproximativ 10 mA, n vederea
unei sigure ndelungate.
2a 2b 2c
RQ.
RQ.
'11 R1
-=- -=-
T1
l_
rrI

.....

:;,
:"
cp
.....

.....
:g
O)
. ,
I
.'
/' 1

I
:' I
,
Z ,It


2811
MOSC
MPQW
Mt,.Oet
O
1.;
,

!
,
.
, , . , ,
1: ..
, - ,
, ,
, !
- - .
-
., ,
.. ..
o.
.- ,
"
-
<
'.
'::";
.. 1
,
<
l.N;;49
.'
.
R12 0 . 1
-
C. .
R20
R13 0.1

H
-r
,.
.. R1 4 0. 1
04
l ;'K
,
,
R>S

.---jII,
SlK
.,
BU"aO
k
= r CO
...:
r

1 .Vl
1n
COHP
I
.2
R3 20V-
Vl 50 BSVl.
:---i- +V2 CT
-V2 Il RT ..
f- 33
Cl
I-t
ce
10PI1QS SCl,S24 C,
F
I
1>17
05C
p':::'" VREF
470
El

;.
02
E2
-:;

SKI 10"
R4
BY229-GOO ...
Cl =

lSO
. 6800u

R2
1
Rl
I r---
.
seR .:'!
,
F-
SKl SKl
Tl.Nl."::
RS
C7

220
I Il-
100n
R10
R'
'-?- '-


1.
lK lK3
,
R18
..

"
12N2906
47K

, R19
,
,
3k3
.
. ,
.
.
H
.
, j .
,

1"
"
,
-
,
-'
,


,
,
'. 3 '1 "
i
,
!
,
SURSA iN COMUTATIE: SCHEMA DE PRINCIPIU
.....
l' ,o:
,
,
e, ti i


.,
..... _",., " .. -
'; -', .;,
-
.",",',
..

,
-
,
.
.
,
,
'.
,-
- ,
Ll
SOOu
RO
SKl
r---
R8 C4
f':
8.2/ SW
R7
SKi
'-?
---

..u. Rli
t-- VCC O./P Ui.
51
270
r S2
f--' IS CO
.. o
'" CS
1
100
"
...... ..
'j ,.
..
l'
f
'It' "
!
,
.'
.---
.-
,
,
-
-' " -'

"
---- ---
r.
1

81
I
I
I

..
.

r
..
l

______________ ______
o

I
I
'U .,

""'.. .
. - . ,-.
-


...
----.. l-
. . , .
______ I ,


SURSA DE CABLAJUL DE PE PIESELOR


-
-


OI
I
eJ


-1
\...:.=----_____________ ____ _ __ Ct. J
TEHNIUM nr. 9-10/1996
I
I
I


LUMNARE
E
poca a scos din uz "poluantele", dar
romanticele Uzurpatorul , becul elec-
tric, mai nu
ca mpace nostalgicii, industria s-a
apucat fabrice becuri cu globul n de
de lumnare. Din ele fie continuu
(becurile cu filament) , fie plpie, dar dau o
purpurie (becurile cu neon). Schema se
celor care doresc de o "veri-
simulare o vie, cu lumina
plpitoare.
Principiul de este ilustrat n figura 1: tranzis-
torul bipolar npn cu siliciu T 2, de tip BC 170-174,
este astfel polarizat nct initial alimenta-
rea becului din colector. Circuitul de polarizare este
format dintr-o de curent constant, un termis-
tor de tip CTN (element neliniar de circuit,
o
rezistenta functie de cnd tem-
peratura valoarea rezistentei termisto-
rului scade), pe care are loc o de tensiune de
0,65 V (Ia temperatura camerei), ceea ce permite
deschiderea tranzistorului care becul.
termistorul n apropierea becului,
rezistenta piesei va ncepe
degajate de bec. Deoarece prin termistor trece un
+
2l0./L
0-:- 2/f V
I
DSS
'" ct.
2
curent constant, diferenta de potential de la bornele
sale implicit, tensi unea de polarizare a jonctiunii
a tranzistorului) va scade cu
variatia rezistentei termistorului , iar de la o
valoare (n jur de 0,55 V), tranzistorul se va bloca,
ntrerupnd alimentarea becului. n acest caz, n
absenta sursei de termistorul se va iar
tensiunea va ncepe va
atinge pragul pentru care tranzistorul ncepe con-
Becul se va aprinde, va termistorul
procesul se va repeta.
faptului ntre bec termistor un
strat de aer, care nu permite dect o propagare ine-
a degajate de bec, procesul va fi aperi-
odic, haotic, ceea ce va provoca n final impresia de
plpire a luminii becului .
Schemele realizate pe baza acestui montaj de prin-
cipiu nlocuiesc becul din colector cu un circuit de
a sursei luminoase printr-un element de
putere (tiristor), permitnd astfel alimentarea becului
la tensiunea retelei (220 V c.a.) mai cuprind un ci r-
cuit de alimentare la tensiune (7,5 V c.c.),
transformator.
DEOARECE ALiMENTAREA MONTA-
JULUI SE DIRECT DE LA
TRANSFORMATOR, PERICOLUL
UTILIZATORULUI! .Pentru a
evita acest pericol, montajul va fi izol at cores-
.-__ _._--0-
U
ol.
7;
TE o.fc =' ct
R2. D,65V
le
L..::----.+--<L) O
3
iar montarea pieselor eventualele modi-
se vor face cu montajul deconectat de la retea!
SURSE DE CURENT CONSTANT
Schema din figura 4 un termistor de
130 ohmi (marcaj maron), prin care trebuie
un curent:
Ith 0,65 V / 130 n 5 mA
ca deschiderea tranzistorului T 1. Ca
de curent constant am folosit un tranzistor cu
efect de cmp (TEC), legat "astfel nct tensiunea
V GS fie In aceste conditii (vezi
figura 2), de tensiune de pe TEC (ten-
TEHNIUM nr. 9-10/ 1996
+1,5V
5mA
R2.
ISmA
IOK
73
ac
25/
C/
R,
240
slunea VOS) este mal mare dect tensl
unea de prag Vp, atunci tranzistorul
In regim de Iar curentul de
va fi constant egal cu valoarea 10SS de
Prin sortare, cu ajutorul schemei din fi gura 2, am
un tranzistor BF 245 cu Vp 5 V 10SS
5 mA. Cel care nu dispun de un termlstor de 130, 11
pot Inlocui cu termistoare de 62 O (marcaj
albastru) nseriate.
Schema di n figura 5 o sursa de curent
constant cu un tranzistor blpolar T, pnp (BC
251252) un termlstor de 470 O (marcaj verde).
care poate fi recuperat din amplificatorul final al unul
vechi aparat de radio, construit cu tranzistoare cu
germaniu. Se pot folosi alte valori, recalc'ulate
dupa cum urmeaza (fi gura 3):
Baza tranzistorului T, se afla la U, =
. = 2xO,65 V = 1,3 V de masa, datorita caderii de
tensi une de pe cele doua diode redresoare cu siliciu
(1 N 4001 sau altel e) polarizate direct. Deoarece
t ranzistor ul conduce, caderea de tensiune pe
este aproximativ
egal a cu 0,65 V, pe rezistorul R2 din emi torul tranzis-
torului T, vom masura o de potential con-
de aproxi mati v 0,65 V. In acest
valoarea lui R2 nu curentul de emitor lE al

2/tO
'Rs 1/.1
L
U5W
4
tranzistorului T, va fi practic constant. Deoarece
curentul de emitor este practic egal cu curentul de
colector le pentru un tranzistor cu factor de amplifi -
care :!100, tranzistorul T, se va comporta ca o
de curent constant pentru elementul aflat In ci r
cultul de colector (In cazul nostru, terml storul Th).
Rezistenta R, se In de curentul
care trece prin dlodele 0, 02 (am ales Id 1 mA).
cu .
R, (7,5 V - 2 x 0,65 V) 10,001 A . 6200 O- 6,2 kO.
Ca o de tensiune de 0,65 V pe
termistor, trebuie circule un curent: .
ITh = 0,65 V 1470 O = 0,00138 A ,,1,4 mA.
La acest curent, deoarece pe rezistorul R2 este tot
o de tensi une de 0,65 V, el va avea o valoare
egala cu rezistenta termistorului, de 470 o.
CIRCUITUL DE PtJTERE
n conti nuare, cele doua scheme propuse sunt
identice, cuprinznd circuit de
circuit de alimentare cu tensiune n
continuare ne vom referi la schema din figura 5, pen-
tru care am proiectat cablajul imprimat (figura 6). ,...
Tranzistorul T 2 fii nd deschis, tranzistorul T 3 con-

5
TEHNIUM nr. 9-10/ 1998

duce poarta tiristorului T 4' Deoarece
tiri stoarele din seria T1 N 05 ... 8 au tensiunea de
(de amorsare) VGT = 3 V, singura
un curent direct de poarta IGT
de cel putin 10 mA. se ca, pentru o
amorsare curentul de fie de 3-5
ori mai mare dect curentul de amorsare, pentru a nu
circuitul de alimentare cu tensiune con-
am optat pentru o valoare n jur de 15 mA. n
aceste conditii , valoarea rezistentei de limitare a
curentului de se va calcula astfel:
R5 = (U
a
- VGT) / lp= (7,5 V -3 V 10,Q15A=300Q.
Deoarece o disperare a valorilor curentului
de amorsare, s-ar putea ca valoarea rezistentei fie
prea mare pentru tiristorul folosit. n acest caz, se va
tatona experimentul valoarea rezistorului. Pentru
piesa de noi, rezultatele cele mai bune le-am
obtinut la o valoarea rezistorului. Pentru
piesa de noi , rezultatele cele mai bune le-am
obtinut la o valoare de 240 Q .
Nu folosirea tiristoarelor din -alte serii
produse de IPRS deoarece circuitul de ali-
mentare cu tensiune care curen-
tul de amorsare, n-a fost proiectat pentru' valori mai
mari. De altfel , n-ar avea rost punem un tiristor
mai puternic pentru un consumator de 25 W,
deoarece nici tiristorul uti -
,---------, lizat n montajul de ncer-
care (mont"t radia-
tor) nu s-a prea
tare, chiar mai
multe ore de functionare,
iar utilizarea unui bec mai
puternic de 40 W poate
perturba. f unct i onarea
schemei unei
inert ii ternice mai mari
(lucru bi ne de con-
structorif '. orgi l or de

CIRC,UITUL DE
ALIMENTARE CU

Este un circuit cu reac-
calculat
7 35 mA de la

-..


"!
?J
O
-


i ,)
0
...
6
retea, dintre care trec prin cele diode
Zener, montate ca limitatoare de tensiune (Ia 7,5 V +
0,65 V = = 8,15 V), iar este
ntre generatorul de curent constant
blocul de al tiristorului. _
Capacitatea cu consumatorul de
tensiune preia aproximat iv 210 V di n tensi,unea
retelei se ca o de 6,2 KQ nse-
cu montajul de alimentat. Deoarece la curentul
consumat un rezi stor ar trebui disipeze o putere:
P = Uc x I = 210 V x 0.035 A = 7,35 W
sub de la un gabarit mai mare este
mai substituirea acestuia cu o
de valoare -,
Valoarea a
produce efectul dorit este de formula: -. '
C = 1/ 2 1tfUC = 0,035 AI 314 x 210 V =
= 0,00000053 F = 0,53 JlF
unde f = 50 Hz frecventa retelei.
Am obtinut valoare prin nseri erea a
condensatoare de 1 J.lF 1 250 V.
Rezistenta a diodelor Zener
curentul initi al de a condensatori lor la o
valoare de diode. Rezistentele montate ,n
condensatorilor
decuplarea de la retea, astfel o sursa
de accidente. Dioda 03 redresoare va avea obligato-
riu o tensiune ct mai mare. in catod.ul ei ,
de tensi une pe jonctiunea semicon-
ductoare, vom putea condensatorOI de
filtrare o tensiune de 7,5 V. ,
o fapt ul ui ' faza
retelei poate fi la li nia de a montajului,
APARE RISCUL UNEI MONTA-
JUL VA FI IZOLAT NU VA FI
ATINS VREME SE SUB TENSIUNE!
construirea montajului, se va fixa termistorul
de dulia becului, cu pastila' deasupra
dul iei , bec, la o de ctiva mil imetri
(figura 7). Un montaj corecr executat va ncepe
la cteva secunde punerea sub
tensiune: mai nti se va aprinde becul , apoi ,
termistorului, becul va ncepe plpie.
Frecventa de plpire poate fi prin modifi-
carea distantei dintre bec elementul termorezistiv.
, , . jirof. GyMf
2
DHk G-""'Il1Y,
, ," Str. Jlbou 4675
jud. Sila}
TEHN/UM nr. 9-101>1996
RECEPTOR FM
".j , . .

unui receptor FM
i clasic un obiectiv dificil pentru con-
l structorul amator, nu numai din cauza sche-
mei ' electrice complexe, dar mai ales din cauza
reglajelor necesare punerii la punct a unui astfel de
aparat. Acordarea tunerului UUS alinierea amplifi-
catorullii de sunt operatii deli-
cate Care o de laborator com-
te nu se aM' ntotdeauna la ndemna ama-
torului." (. .
Luc?urile se radical se face apel la
circuite integrate specializate, cum ar fi circuitul TDA
. 7000, pus la punct de firma Philips. Acesta contine
toate elementele necesare unui receptor
cu caracteristici tehnice compara-
bile cu cele ale unui receptor cu elemente discrete:
un etaj de intrare de oscilator local,
mixer demodulator. Particularitatea circuitului este
aceea stabilirea frecventei intermediare se rea-
prin elemente RC, elementelor
inductive fiind redus la minimum. Singurele induc-
tante necesare receptorului fac parte din cir-
cuitul de intrare cel al oscilatorului local , ceea ce
face foarte operatia de acordare a aparatului.
Circuitul de intrare este de astfel nct
acordul acestuia nu este critic. Selectarea postului
receptionat se face prin modificarea frecventei oscila-
torului local.
Schema a unui receptor simplu, realizat
cu acest circuit, este n fi!)ura 1, iar dis-
punerea componentelor cablajul Imprimat, scara
1 :1, sunt prezentate n figurile 2 3. Este
numai partea de semnalul audio
obtinut la AF putnd fi amplificat cu un etaj
clasic.
Banda de este de
inductantele L1 L2' de condensatorul variabil CV.
Din punct de vedere constructiv montajul nu
probleme deosebite. Bobinele sunt identice se
prin bobinarea a 6 spire, CuEm 0.6 mm,
pe carcase cu miez de cu diametrul de 6 mm,
utilizate n receptoarele radio de unde scurte.
Acestea vor fi montate ct mai aproape de cablaj
ct mai rigid. Cu aceste valori, banda se
cu aproximatie ntre SO 90 Mhz. Se poate
modifica banda de receptie fie modificnd
de spire al bobinelor, fie legnd un condensator de
valoare n paralel cu CV.
Condensatorul variabil, de capaci tate 4,30 pF, tre-
buie fie de calitate montat direct pe
cablaj. Se poate folosi un condensator trimer n
locul acestuia, dar n acest caz selectarea posturilor
se prin modificarea valorii inductantei
bobinei L2'
Acordarea aparatului este Se
condensatorul variabil la mijlocul cursei sale, iar apoi
se miezul bobinei L2 la receptionarea
unui post din mijlocul benzii. Se apoi
miezul lui L1 astfel ca auditia fie Se
apoi miezurile bobinelor, selectarea pos-
turilor receptionate real izndu-se cu ajutorul conden-
satorului variabil.
Pentru obtinerea unor bune rezultate este necesar
ca toate componentele fie de calitate, lipite
ct mai aproape de cablaj ct mai rigid. Valorile
comp'onentelor utilizat e sunt prezentate mai jos.
Modificarea acestor valori modificarea
frecventei intermediare a benzii de receptie.
C1=39pF C2=47pF
C
3
=2.2nF C4=33-pF
CS=4nF C6=11-pF
C
r
100fF CS=330pF
Cg=270pF C10=4nF
C11=1S0pF C12=10nF
C13=22nF C14=1S0nF
C1S=220nF C16=27pF
C17=220nF R1=22Kn
Mlhal rOD/CA
fig. 2
u

-

fig. 1 '::.

AVERTIZOR TERMIC
t.t
ontajui pe care vi-I propun
a praguri de
Cele prag uri de
ce vor fi sesizate sunt reglate din
SR1 SR2. Montajul a fost proiectat pentru a
avertiza unei temperaturl a
unui calorifer de o pro-
prie. EI a fost conceput a face o preavertizare'
pri n aprinderea unul bec la tempera-
turii T1 pornirea unei alarme la lui T2.
Fun ctionarea mont ajului va fi pe
schema bloc di n f i gura 1.
Schema un generator
La amplificator operational
est e mont at un circuit de al
.
. Schema este n figura
2. Generatorul de curent constant este compus
di n T1, 01 , 02, R1, R2. Curentul generat de
acesta este stabilit din R1 la 650 'J.lA.
Generatorul de tensiune este clasic,
format din R5 03. Circuitele de reglaj al
pragurilor de tensiune sunt' for -
mate din RS, R7, SR1, SR2.
de cur ent con stant (GCC)
car e I ntr -un ter-
mlstor (senzorul de t empe-
Astf el lem-
CCi

per aturll este de
termlst or I n variatie a rezi s-
tent ei iar prin tr ecerea unui
curent constant prin termistor
se obtine o variati e a tensi u-
GTCt--...--r-,
nii cu temperatura.
Pentru sesizarea celor
nivele de
converti te n nivele de tensiune se folo-
sesc amplificatoare operationale A01
A02, uti li zate drept comparatoare . Fiecare
amplificator operational pe intrarea
i nversoare (1-) tensiunea de la termistor iar pe
intrarea neinversoare (1+) o tensiu ne
din SR1 .SR2. Se un generator de
tensiune (GTC) la sunt
cuplate semireglabile.
+
12Y
- "1
T1 .. S
o-;
..
F 1 :s 01 V
Th
...
It
...
02
I "'2 =;: 'C1
.. r . . 10

M.
1
Comparatoarele sunt realizate cu A01 A02
ce se n a lui
lui A01 tranzistorul T1 ce
aprinde becul de preavertizare B.
La lui A02 este montat tranzistorul T3.
Deoarece s-a dorit comanda unui releu de 24 V (mai
de procurat) s-a realizat un artificiu ce face
alimentarea acestuia la12 V. Tranzistorul T4 ,.
cu C2, R11 R12 releul.
.
.1,

.
,
....
) . .....
1 . ...........
1
12
:*%C1
.' I
.. u
".!...
r!..-:t%C1
TS
-.........
". 124V
... L
1.

j .
E9
[) ...
l .. ?
...
. , 04
A
Sf 2
I
" .
,
",0,1 ':, 1\
1
H
\ ",1
os 251 '
I "1.
,''. ', 1
T4
, 10 . ,U' ', . . ...
1': '1
2
:.fEHNIUM nr. 9-10/ 1996
. I

t(J
3
Astfel releu un de 24. V la
pornire suficient pentru Apoi tensi-
unea pe releu scade la 12 V pentru
mentinerea contactel or nchise . Contactele
releului n functie de calitate alor pot comanda
4
o sonerie sau un dispozit iv care
se se poate comanda
direct o la 12 V prin modifi -
carea n figura 3. De asemenea.
se dispune de On releu de 12 V se va monta n
colectorul lui T3 conform figurii 4. ,
Circuitul Impri mat al montajului este prezental
n figura 5. .
.....
.....
5
Se l oloslre:a unor semlregl ablle
pentru regl area il pragurilor de
Sondade temperatura se poate
mont a Intr -un magnet ; care se prinde de
'
" 't
LI8TA DE COMPONINTE
, . ' .
38)
07
T2-BOI35> '
,01-02-0'4- 1 N4148
_. 03_0z3V3
TEHNIUM nr. 9-101199&
Rl =1 K
R2=2.7 K
R3=R5=300 K
R8=R9=1 K
R5=300
R6=R7=10 K
Rl0=22 K
Rll=10K
R12=1 K
SRl =SR2=1 O K
Cl=22nF
C2=1 O
B=12V/3W
Th-Temistor=10-20 K
student Istrate Dan
CALIBRATOR
U
tiliznd circuite integrate TTL se poate
construi un calibrator util pentru nevoile

Se de la un cristal de cuart cu frecventa
de 1 MHz un NAND de tipul CDB400 care con-
stituie oscilatorul de Acest semnal de 1
MHz este aplicat apoi unei cascade din
trei circuite dlvizoare de tipul CDB490. Legate
convenabil acestor dlvizoare se obt in
frecvente cuprinse ntre 1 KHz 1 MHz .
Selectarea se face cu un comutator tip
Alimentarea calibratorului .se face cu un transf or-
mator de sonerie.
PZK - Buletin
TESTERE UTILE
P
rimul tester rezistentele cu valori
cuprinse ntre 10 Ohmi 3 MegaOhmi.
Particularitatea acestui montaj n aceea
rezistentele se pot verifica "n montaj". Pentru con-
se folosesc de procurat, din pro-
ductia
Alimentarea se poate realiza cu o tensiune
ntre 3-12 V nemaifiind stabi-
lizarea.
Las bornele Rx se rezistentele de ferificat,
iar aceste rezistente sunt functionabile suntem
optic acustic cu ajutorul unui LED
T
estorul este pentru circuitele integrate
logice.
Constructiv acest montaj 3 porti NAND
folosi bile dintr-un circuit integrat COl 400,5 rezistente
un de orice tip cu "anod cosun". Alimentarea
se poate realiza din circuitul supus sau dintr-o
bine la tensiunea de 5. V.
Caracteristica acestui montaj n aceea ca
logice se direct astfel:
respectiv cu difuzorul cu ntre
4-8 Ohmi la o putere de 0,5 W. .,:, .
Transformatorul este de putnd fi cel de la
receptoarele de radio, care se poate procura din
magazinele de specialitate. La intrarea montajului se
poate intercala o (Ra) ' atunci
cnd se testarea lor de valoare
n zece Ohmi.
Acest montaj de realizat n decurs de cel mult
o va da satisfactie constructorului la prima ncer-
care, aceasta datorndu-se lipsei de reglaje speciale
pieselor
- starea "O" este prin litera "L".
- starea ,, 1" este prin litera "H".
- starea "X" este prin semnul" ".
Acest montaj se poate introduce ntr-un pix, sau
ntr-un cilindru cu o pentru prinderea

LMu CONSTANTIN -
CAPACIMETRU
I f
ontajul prezentat poate
mdsura capa-
Iltf
citati in limitete 0,5-100 pF.
principiul
lf I de functionare
este urmatorul:
Tranzistorul
T1 este un oscilator pilotat
cu
cristal. Se poate
folosi orice cristal a carui
f recy,ente
de rezonanla este cuprinsa in li-
mitele 500-?000 kHz. Bineinleles
ce aceste li-
mite sunt relative. in montalul experimental
au fctst ?ncarcate doue cristale, cu frecventele
de 500
gi
1800 kHz. Daca cristalul oe care-l
posedam
este mai
,,leneg", iar monta.jul nu va
oscila, atunci in locul
Socului
(SRF)
din cir-
cuitul colectorului se va conecta un circuit
oscilant acordat pe frecventa cristalului.
Tranzistorul T2 este un amplificator aperiodic
al semnalelor generate
de T1 .
Diodele D1
$i
D2 impreund
cu piesele
C5
C5 Rg C7
9i
R9 co-nstituie un voltmetru elecl
tronic care masoara valoarea tensiunii (de
radiofrecventd)
de pe
colectorul lui T2.
Instr.umentul de masura,,V" este un voltmet-ru
obi$nuit, cu o sensibilitate de 20 000
ohmi/volt sau mai buna. Trebuie folosit
neaparat un instrument de mesura care esle
prevazut
Si
cu o sclaa pentru
rezistente (ohmi
sau kiloohmi). De obicei, aceste scale au la
m!jloc indicatd cifra 1 (10
sau 100).
Mdsurarea se executa astfel: se trece instru-
mentul pe
scala de 3 volti sau una apropiata
ca valoare. Actiondnd potentiometrul
Rg, se
aduce acul
instrumentului
la capdtul m-axim
(din
dreapta) a scalei,
pozi!ie
care core-
spunde
gi punctului
,,inf
init" (00) al scalei
ohmilor (kiloohmilor), pe
care vom citi va-
loarea capacitatii de. mesurat Cx.
Se ia un condensator de ordinul a 1O-1S pF,
cu o precizie
de ordinul a zyo. Se poate folosi
ca
,,etalon" $i
un condensator.de precizie
5%;
in acest caz vom avea o eroare maxime la
etalonare egale cu
precizia
condensatorului
folosit. Si presupunem
cd am ales un con-
densator de 10 pF +
2oA. Coneclam acest
con.densator la borna de masurare
,,Cx,,.
Atragem atenlia ca apropierea mAinilor de
bornele
,,Cx"
poate
denatura rezullatul
masurarii ca urmare a capacitdtii parazitare
introduse
de acestea. Se regleazd
conden-
satorul trimer C5
FAnd
cAnd acul instrumentu-
lui va fi la
jumetatea
scalei ohmilor, in dreptul
cifrei 1 (10
sau 100). Aceasta ?nseamna
ci in
dreptul acestei cifre se va citi valoarea de
10 pF. in locul acestui condensator se vor
pune
condensatoarele pe
care dorim si le
masuram. Valoarea se va citi
pe
scala ohmilor
(kiloohmilor)
cu care este prevazut
instrumentul.
Daca instrumentul folosit are, de exemplu,
la mijlocul scalei valoarea 1 k, atunci in drep-
tul
'cestei
cifre vom citi, pentru
capacitati,
valoarea de 10 pF. in dreptut indicaliei
,,5 k',
vom citi 50 pF, iar in dreptul celei de
,,0,1
k",
vom citi 1 pF
$.a.m.d.
Ca recomandare generald,
ve sfatuim sa
executati un montaj cu conexiuni cit mai
scurte
posibil.
Condensatoarele
sunt toate
ceramice, productie
l.P.R.S.; S R Fcontine
200 de spire din sArmd Cu-Em O0,1, bobinate
pe
un bastona$ din ferita cu diametrul de
2,7 mm, de lung ime 1 S mm. Acest
Soc
se
poate inlocui, cu rezultate mult mai bune, cu
un Circuit oscilant LC acordat pe
frecventa de
rezonante a cristalului.
r1
BC 107
AF 214 12 8F214;215 ^
.L Cu ln
22
K
ilffi.r'o)
u
6-25
pF
R6
lx
c8
# ron
TEHNIUM nr.,*10/lffi
____________________________________________________ __
Stereo Radio Cassette Recorder RQ-A60
" ... '1'1
.C"'N
[ ' 11 ::a.U.1I(
\ _. "'MI

IUILor- INI l' w .-


MIC '-'" r.tU
15

!
I
r:r
-
!'!
!; .
rEHNlUM nr. 9-1011998
-
-
"
1':
1,
>
'

I " I ' I
F'
1.0 _ _ __ ..
"
, .. :, .1(,. -.: .....
,"
1.."',e3"
",., ... (O ... ...,
f ll""1 IUrr, ...... ,
It" J. .. ...I _ t . . .. ..
,"
ANHI2J-T2
IiOO1'DJI OI"'"
TEHNIUM nr. 9-1011.'
", - .- _ . -
' ......
, I
,
.. ______________________________________________ __
ANTENE PENTRU
CITIZENS BAND
Continuare din nr. trecut
IV. Antene pentru CITIZENS BAND.
Date experimentale acordul antenei
P
entru impetantei antenei s-a
folosit un condensator variabil Cvmin = 7 pK
Cvmax = 277 pk, o cu miez reglabil
L = 5+6,5 pe D = 11 mm, n = 25 spire
conductor 0 = 0,37 mm.
Generatorul s-a cuplat inductor printr-o
pe cu bobina de acord cu
n = 10 spire 0 = 0,37 mm, la de 12 mm de
bobina de acord.
Voltmetrul electronic s-a cuplat prin 2,2 pF n para-
lel cu capacitatea
Pentru s-au folosit mai multe variante: pen-
L cuplaj L
L cuplaj L
fig. 1
tru automobile, conductor de cupru 0 = 4,5 mm
I = 1,5 m contragreutate care caroseria
din cu dimensi-
unile 1,5 x 2 m.
S-au obtinut rezultate:
RA =' 200
lin = - j 340 O
Pentru acordul circuitului pe rezistenta s-a
folosit un condensator ceramic de 12 pF n serie cu
condensatorul variabil. '
Schema de a impetantei se n
fig. 1.
Pentru aparate portabile s-au folosit variante
de antene:
a) lungimea antenei I = 57 cm, 0 = 4,5 mm
b) lungimea antenei I = 50 cm, 0 = 8 mm.
S-au
RA = 50 O pentru vari.antele.
lin = - j 980 O pentru varianta a. . ,(
lin = - j 990 O pentru varianta b. , .
Pentru acordul pe folosit un
'condensator ceramic de 3,3 nF n serie cu conden-
satorul variabil.
Circuite de cuplaj intre etajul final
al . .
Pentru tensiunea de alimentare a Ea =
= 15 V puterea Pu = 3 W, rezistenta echi va-
de cu el. final Re '= 30 O.
Pentru antena de aparat portabil s-a folosit cuplajul
cu el. printr-un circuit intermediar (filtru Collins) care
are rolul de atenuare a armonicilor.
Schema se n fig: 2 iar schema echi va-
n fig. 3. .
Se disting variante: circuitul intermediar (X1 '
X2' X3) circuitul de (X3' X4' lin) .
Fiecare dintre acestea trebuie acordat la: r.ezis-

Rezistenta de n circuitul interme-
diar este:
X2
Rrefl = X3; -iR",, RA unde Ra = rezistenta
antenei.
Pentru rezistenta de pierderi a filtrului Rj 's-a 90n-
siderat valoarea de 2 O randamentul circu'itului
intermediar Il = 0,9. " .
R
T] 0,9
Rrefl = f ._= 2 .---= 18 O
l-T] 1-0.9
Rezistenta a circuitului.i iltermediar este:
Ro = Rf + Rrefl = 2 + 18 = 20 >!.
X3 = " 18 50 = 30 O, d.eoarece X3 este
de serie.
Cl C3
fig. 2
.. - nr, 9-1 (JI, 1996
X3 = - j 30 O.
C3 = 36", = 30 . 72 = 195,2 pF
(s-a considerat cu corespondenta frecventei de la
. mijlocul benzii transmise fmod = 27,185 MHz)
Pentru acordul circuitului intermediar se
un trimer C = 10+40 pK. Astfel se ia pentru C3 va-
loarea
C3 = 169 pK.
X4 = - (Zin + X3) = - (-j980 - j30) = +jl0l0 O.
L4 = 0,53 . X4 . '" . 1 O = 0,53 . 1010 . 11 ,035 . 10 = 5,9 jlH.
Circuitul intermediar se cu tranzistorul
pnn Xi = 'YRe . Ro = 'Y30 . 20 = 24,5 O .
XI = -j 24,5 O.
1 10-
6
C, = 24,5", = 4182,64 = 239 pF
Se ia valoarea
CI = 240 pK.
Reactanta pentru acordul circuitului intermediar
este:
X
2
= -(XI +X3) = - (-j24,5 - j30) = +j54,5 O.
L2 = 0,53 . X2 . "' . 1 O = 0,53 . 54,5 . 11 ,035 . 10 =
= 0,318 jlH.
Pentru realizarea acordului, valoril e calculate se
cu 20-30%.
de cuplaj este n fig. 4.
Importanta antenei este de
Capacitatea antenei CA " 5,9 pK.
Se un trimer C5 = 5 - 20 C3 = 15 pK.
Capacitatea
1 .
C
3
= C3 + C5mod + CA = 15 + 12,5 + 5,9 = 33,4 pK.
Xi = Ro = --J30.25 = 39,5 O
RO = Rf + RA = 2 + 50 = 52 O.
a
X2 X4
Xl
1-,1 ' ..
10J X3
Zi n
b
fig. 3
TEHNIUM nr. 9-10/1996
a
X2
Xl Xl Zin
b
fig. 4
XI = -j39,5 O.
1 10-
6
CI = --= 148,2 pF
Xl '" 39,5 170,72
Se valoarea
CI = 150 pK.
X2 = - (XI +X3) = - (-j39,5 - j175,37) = +j 215 O.
1 _ 1 _ 10
6
X3 - 33,4", - 5702
175,37 O
L2 =0,53 X
2
", 10 =0,53 215 11 ,035 10 = 1,257 jlH.
Acordul circuitelor
Pentru prima acordul se face separat
pentru circuitul intermedi ar separat pentru cir-
cuitul de
Se inductanta L4 se face acor-
dul circuitului intermediar la rece cu ajutorul unui
grid-dip-metru pe pozitia activ.
Se n emiterul tranzistorului final un
miliampermetru decuplat cu un condensator de
10 nF. Se reduce tensiunea de alimentare l a
(0,5-0,7). Un se circuitul cu trimetrul
pentru curent minim de miliampermetru.
Se antena, iar la baza acesteia
se un voltmetru electronic printr- o capa-
citate de 1 pK. Se circuitul cu ajutorul
lui L4 pentru indicatia a voltmetrului.
Se tensiunea se refac
acordurile n ordine.
Pentru variarita a doua acordul este mai simplu,
fiind numai un Circuit.
Acordul se cu trimerul pentru curent
de emitor mini m tensiune pe baza
antenei.
Ing. PREDOIU PETRU
. Continuare n nr. viitor.
AMPLIFICATOR LINIAR
P
entru unor la mare n
afara ' unei antene de cal itate, cu
ct mai mare, se cere o putere de
emi si e. radioamatori sunt deja cu
cu puterea de ordinul a 4-5 W. la aseme-
nea aparate se poate un amplificator liniar,
cu o putere input de 50-55 W cu o putere de
ordinul a 40 W.
Montajul prezentat poate amplifica semnale modu-
late n amplitudine n sau semnale
telegrafice. Aparatul se de la o de
curent continuu, preferabil cu tensiunea
de 24-25 V care debita un curent de
la 3,5 A. Tranzistorul final 2,0-2,4 A, iar cel
prefinal 550-700 mA, n de puterea
la intrare. Curentul minim corespunde unei puteri de
3,5 W, iar cel maxim uneia de 4,5 W. Se
utilizarea amplificatorului la puterea de 50 W
(inout) la etajul final, ce corespunde unei puteri la
intrare de 3,5 W. Aparatul poate fi folosit la puteri
mai mici, fie aplicnd o putere mai la intrare, fie
. tensiunea de alimentare la 12-15 V.
,.
REU I
: 6-2pF L
... '-25
lJ. 1'pF
DE LA
EMITATOR
lS
pF
(BW (OAXIAI.
L2
I
k
2Hl6J2
10nF
H
100.0 IN4001
Ambele tranzi stoare In AS. n
acest fel, aparatul se foarte bine la
ampl ifi carea semnalelor de tipul 888.
1..1' 1..2' cu. cele Irel con
densatoare trimer aferente, realizeaza adaptarea
impedantel de intrare a ampliflcatorulul, oare
este relativ mare (75 O), cu de
Intrare a tranzistorului 2N3632,
1n mod Identic, circuitul l4 $1 cele doua con
densatoare trlmer, de 530 pF, coneotate
ote In paralel, adaptarea
Impedan\el de a ampllflcatorulul cu cea a
cablulul coaxial de 75 care face legAtura cu
antena.
Regimul de n AB a tranz is-
toarelor este stabilit de rezistoarele de 1 k 100
diodele IN4001 .
Comutarea regimului de lucru se
face cu. ajutorul a relee de 12 V, fiecare cu cte
contacte cu (contactele trebuie
comutarea unor asemenea puteri la
de 144 MHz) . Trebuie mare
la calitatea releelor.
n regim de releele nu sunt coman-
date; contactele (n regim de repaus)
conectarea ntre mufele de intrare
(pentru a putea conecta antena la recep-
tor), precum ntreruperea circuitului de +24V
care ampl i ficatorul. Atunci cnd
releele sunt (cnd se 12 V la
relee, n borna DA-N U) semnalele de
la intrare se pe circuitul bazei tranzi s-
torului 2N3632, borna de se
cu circuitul de al tranzistorului Bl Y94
se amplificatorul cu
tensiunea de +24 V.
Il7nF s" F,ls ov
1000H

Conductoarel e trimer de 530 pF sunt cu dialectric
aer. Cele cerami ce nu rezista la asemenea putere.
trlmer de 10 100 pF este cu sau
cu r (miniatura) .
REGLAJE
Se alimenteaza amplificatorul de la de 12 V.
I n ci rcuitul de ,, +" se un amper
matru pe scara de 3 5 A; se aplica la Intrare
semnale de RF de la emllator, Se conecteaza o
de 75 cu putere de 30 W, la
ampllflcatorulul, la unei bucatl_
de cablu coaxial de 75 de 23 m lungime. 1n -
l i psa unei sarcini artificiale, pentru un prim
tEHN/UM nr. 9-10/ 1996
reglaj se pot conecta. in paral el. becuri
de 50 V/ 15 W fiecare. in locul sarcinii artificiale.
Se 12 V la borna de a celor
relee. Cu o (din mate-
rial plastic) se cele trei condensat oare
trimer de la intrare pent ru o indicat i e a
ampermetrului. , .
In continuare se condansatoarele
trlmer de 5-30 p'F 10-100 pF di n ci rcuitul de
colector al tranz i storu l ui 2N363 2.
aprinderea a becur ilor , Cnd folo sim
sarci na i n par al el cu
aceasta un beculet telefonic de 48 V/50 mA.
In final, se condensatoarel e trimer
de la a
becuri lor.
Dupa aceea se ampl lflcatorul ul tensi -
unea de 18 V. re lu nd toat e r egl aj ele ,
In limite mal mici. In mod Ident ic se
face reglajull a tensi unea de 24 V.
In tot timpul reglaj elor se
ampermetrulul . ln ni ci un caz nu tr ebu ie sa
valoarea de 3,5 A.
atunci cnd nu tensi-
une pentru comand a rel eelo r AEL 1 ,AEL2
amplificatorul de putere nu va fi alimentat cu
energie iar semnalul de
aplicat la'lntrare va fi transferat di rect i n ci rcuitul de
prin intermediul contactelor releelor (poziti a
de repaus a contactelor). In acest mod vom avea
de lucru: modul economi c amplifica-
torUI de putere) modul de lucru la putere mare.
Comanda releelor trebuie concomitent cu
comanda modului de lucru al de
( emisie-receptie) .
Intreg aparatul trebuie montat intr-o cutie
(alumi niu. etc.). Iar tranzistoarele vor fi
cu radiatoare
Ll .L4 . 5 aplre 0 1
L2 1.25 splr! 0 1
L3 7spire0 1
LS Ssplre0 1
L6 1,25 spire 0 1.5
BOBINELE
0 6 CuAg (Distanta intre capete 13 mm)
0 5 CuEm
06 CuEm (Distanta intre capete 10 mm)
12) 5 CuEm (Dlstama intre capete 10 mm)
0 18 CuAg (Distanta intre capete 18 mm)
SAF Tub din ferita: , , O mm; 121 In!. 2; '" ax!, 4
ANTENASWAN
A
ntena SWAN (144 Mhz) cu cele 4 vi bra-
toare sinfazate o cu
caracteristic i exceptionale de
dimensiunile ei. Literatura de specialitate
ca mod de cuplare o lini e in gol dealungul
se cablul de alimentare de 50 a
cu bucla atingndu-se fac-
tori SWA de 1,02. Dezavantajul acestui mod de
cuplare este instabilitatea foarte mare la vari at ii
de umiditate.
variatii mari ale antenei
fiind repozitionarea buclei pe linie.
Se pot stabi liza performantele antenei con-
struind mod de alimentare:
1. Se vopsesc cei 4 vibratori ai antenei din
teava de cupru cu un strat foarte subtire de
vopsea auto ce se foarte bine
se lustruiesc.
2. Se la fel cu cele 2 linii incru
car eunesc capetele vibratoarelor.
TEHNfUM nr. 1998
ele sunt din izolata. atunci locul
de unire se cu cositor n exces.
apoi se
3. Impedanta de intrare n est e de
110 O. Se leaga intrarea antenei conform figurii
alaturate cu o pereche de cable de cca. 75 a
de lungime Ir/4 (se va calcula lungimea reala functie
de factorul de scurtare Fsc = 0.63 - 0.69 pentru poli -
etilena sau Fsc = 0.88 pentru polietilena moale.
conform cu datele fabricantului) . Celor 2 cable de
75 a li se vor lega tresele in cteva puncte
la locul de unire n continuare la circa 10 cm.
Cablul de coborre de 50 a cu bucla
(impedanta 200 a) se leaga la cele 2 cable de 75 a.
tresele legndu-se laboomul metali c al
antenei. Se recomanda ca cele 2 cable de 75 O
cu bucla fie strns legate dar izolate de
boom n partea de jos a lui.
4. Toate lipiturile vor fi protejate cu un strat foarte
de vopsea auto
5. Factorul SWA nu trebuie
1.1 In orice meteorologice.
este prea mare, atunci
cele 2 cable de 75 O nu au caracteristicil e
Se poate Incerca scurt area
sau lungimea lor cu cm se ajunge
l a un SWR
Y09AFE
RADIORECEPTOR
PENTRURADIOGONIOMETRIE
Rad i oreceptoru I prezentat poate
receptiona att semnale CW ct SSB n
banda de 3,5 MHz. Montajul 4
etaje:
- Amplificatorul de


.. ..
- Demodulatorul
()
i
" - Oscilatorul cu
t
- Amplificatorul de
,.
"
Ampllflcatorul de - este
:
!I
confect ionat cu 2 circuite acordate decalat

n banda de 3,5 MHz. un tranzis-
..

l'l
tor de de tipul BF 215, dar !

..

poate utiliza cu succes un tranzistor BC H
li
p
"
"
107. Din potentiometrul Pl se p0<ite regla
sensibilitatea etajului de

Iu
Bobinele din intrare se pe o brat
de iar din acest etaj,
pe suportul unei bobine de medie
Of

tip
..
Etajul demodulator - are rolul de detector
de produs circuitul integrat
..
TAA 661.

:g
Oscllatorul - este de tipul CLAPP uti -

l;
3 tranzistori de tipul BC 107 sau
..
orice alt tranzistor NPN din seria BC.
de se pe
..
!
bare de contin aproximativ 50 spire
fi

fiecare. Oscilatorul banda de 1>
S
frecvente 3,5 - 3,8 MHz.
...
Ampllflcatorul de - este
realizat cu 2 tranzistori Be 107 are impe-
danta de 2200 ohmi. Din
potentiometrul din acest etaj se
volumul de
H
Alimentarea receptorului se face n acest N
.. ..
caz de la o de 9 volti curent continuu,
J
o
utiliznd 2 baterii, de 4,5 volt i nseriate.
Astfel confectionat receptorul este capabil
receptioneze cele 5 "vulpi" de la
linia de plecare n concursurile de radicigo-
I I
niometrie de amator. Receptorul poate fi uti-
!
lizat ca receptor de trafic pentru radia-
I 5
1
amatorii
fi
..

Sandu MANOLESCU
"
o
" .. . Ii1FWLA
nr. 9-10/ 1996

Amplificatoare de AF

scheme cu cir-
cuite integrate specializate n
amplifi carea semnalelo r
proven ite din casetofoane auto ali-
mentate cu 12v + minus la
Este vorba de KIA 6205, KIA 6210,
TA 8205 TA 8210 compatibile pi n
cu pin.
De' remarcat faptul aceste inte-
grate au radiatorul izo lat de
structura a schemei electrice
deci pot fi montate direct pe radiator,
izolatori folosi nd numai
I
Aceste ci rcuite 'integrate sunt pro-
teja-tie la scurtci r cui t pe la
termice la supraten-
siuni' accidentale de
112
aao
It?
2><2K2
C7J: J:c.
116 CS

ZK2 4.'JonF'
1'1
10K
1 a 3 'i 7 a 10 11 12 13 17
2>c2K2 2K2K2
r
i,."

cit<a!: CiL!:
4Hl00n"
.. VC(
"1.."
"R"
Cu o de a i mpulsuri lor de
20 jJ.V/ s de 0,3% distorsiuni n mijlocul
benzii , aceste C.1. sunt ideale pentru
un sistem audio HIFI n interiorul
autotur is mul ui. Prima (fig . 1
este o aplicatie a C.I.)
Folosind configurat i e ,
obtinem caracteristicile di n catalogul
firmei
n realit ate , C.1. se
mult de caracteristicile ideale .
De aceea se pot tatona (n vederea
obtineri i rezu ltatelor preze nt ate) R2
R
4
ntre 0+ 470 D, C4 - 47 + 220
1t1
101<
jJ., R9 ntre 18 K - 100 K. Aceasta din
se va tatona a.i . se
1
ca: .... cc Ico (curentul n gol) din tabel.
l000,.,,L----..... --.... """"-----<> Cea de-a doua (fig. 2) permite
"IN" obtinerea unei puteri duble, folosind
C.1. n punte.
-,
TIP Vce Pout Z Ft Ico Caps Prod
V ,
W ( )
H2-
KHz mA Tip
KIA 6205
" \
13' 25
,
2x15 4 20-20 80 SIP2 SAMSUNG
17
.I(-IA 6210 13-::1-5 2X18 4 2Q 80 SIP2 SAMSUNG
'o, .
20 17
TA 8205 9-18 2X15 4 20/ 20 90 SIP2 TOSHIBA
17
TA 8210 9-18 2X19 4 20/ 20 120 SIP2 TOSHIBA
, .' 't ( ,17
.' ., (.
t
. ,
TEHNIUM n,o 9-10/ 1998[
AMPLASAREA
MICROFOANELOR
.A-I n direct - mai personale. mai vii
- amatorilor incontestabile
avantaje de originalitate, fapt ce permite con-
stituirea unei autentice arhive sonore. n con-
tinuare, cteva sfaturi , generale reguli
ce pot fi adoptate, interpretate de amatorii
de n direct. ca acestea vor
oferi practice pentru numeroase probleme
ce se pot ntlni n practica lnregi strarilor In direct.
Microfonul. O Inregistrare de cal itate
fi resc utilizarea unor microfoane de calitate.
Pentru realizarea cu cor
sau de este necesar un microfon
care poate asigura un In sa-
Altfel spus, microf onul t rebui e
capteze sunetele cel e mal variate, cele mal
bogate. un microfon de cal itate nu este
prea scump pentru a obtine de
calitate. Problemele specif ice de amplasare a
microfoanelor p'ot ocupa spatiul ti pografic al unui
Intreg volum. n rndurile de mai jos veti
cteva sugestii utile ce pot consti tui baza unei
de calitate.
Datele problemelor ce se pun In amatorului
se pe corpul sonor spatiul n care aces-
ta se
Ceea ce distinge o nregistrare
echilibrul ntre instrumente ntre rever-
beratie zgomotul de fond al n care se
nregistrarea.
Presupunnd un grup de executanti este n
sine echilibrat , prima nu este
Tehnica j n suspendarea micro-
foanelor ntr-o destul de (fig. 1) astfel
ca din primul rnd nu acopere pe
cei din rndul din spate ca toti fie la o dis-
aproximativ de microfon. Scopul nos-
tru este obtinerea unei reproduceri exacte,
a sonore n nregistrarea tre-
buind furnizeze perceptia a rel iefului
sonor.
Pentru aceasta trebuie ne din
metodele complexe folosite n studiourile profesio-
nale. Echilibrul ntre instrument.ele muzicale poat e
fi modificat pri n var iat ia relati ve n
raport cu microfoanele; raportul sunetelor directe
cu cele reflectate depinde de distanta microfonului
de sursa de sunet
Microfoanele au un cmp de
n .. n opt " (fi g. 2) . Ele trebui e
plasate mal In spate pentru a acoperi o ari e mai
larga dect modelel e unldi rect ionale (cardloide).
Modelele (sau
de asemenea, un spatiu larg. Pe de
parte, o de 1n echilibrarea Instru-
mentelor o constitui e grupa alamurll or. Aceste
Instrument e sunete pe o axa mai
dect alte Instrumente. Daca trompetel e
sunt 1ndreptate direct spre microfon, riscul
ca el e fie captate prea puterniC n raport cu al te
grupe de Instrumente; daca ele sunt ndreptate
spre un punct prea pot pi erde
Diagramele pentru diferite
tipuri de microfoane 2
ntreaga De altfel, fiecare are un
nivel propriu al reverberatiei
Per8pectivA ,1 reverberatle. Cnd echilibr ul
compartimente lor sonore este obtinut, trebuie
un echilibru ntre perspectiva apropiata
cea Cu ct microfonul e mai aproape
de executant, cu att mai mai va
fi Inregistrarea; pe de parte, n
permit mai mult un amestec bun al
sunetelor produse de grupele de executanti, dnd
o senzatie mal a dimensiunil or de
concert (fig. 3) .
TEHN/UM nr. 9-1011998
,.
----------------------------____________________ ..
....................
I \ ...... "
Microf on \ .........................

"\ Cor
"
Plarea microfoanelor la permite
reducerea de nivel sonor. 3
Se poate lucra la o mai mare n stereo-
fonie dect n monofonie, puterea de a
sunetelor fiind mai mare. n nre-
stereofonice n cazul unei
mari devin mai distincte dect
monofonice.
Uneori amatorul mai captarea
a sunetelor apropiate; alteori el
efectele de O
va da un relief sonor
reflectate suplimentar compun o sonora care
sunetelor utile. de nre-
gistrare reverberante pot fi utilizate doar la
lente. Energia naltei se pierde mai
cu (cnd se compartimente
de axul microfonului) dect energia cu
mai .
. Pentru nregistrarea unui cor ntr-un puter-
nic reverberant se pot folosi trei microfoane. Cele
microfoane principale se
la 4 m fiecare situat la 0 .. dis-
de 2,5 m de axa de locul dlrlJoru-
lui. AI treilea (model cardioid) se n
spatele dirijorului, la mijloc, la ultimului
rnd de nu speciale
pentru plasarea microfoanelor,
suporturile folosind pe cele de la un lampadar cu
de tuburi filetate cu 0 16 mm, care pot
forma un suport articulat. De asemenea, micro-
foanele pot fi de un fir de nailon, care are
avantajul faptului este aproape
invizibil. De asemenea, cablul de cu mag-
netofonul nu trebuie 4,5-5 m.
4
TEHNIUM nr. 9-1011996
Peste lungime zgomotele devin jenante
nu se microfoane cu impe-
transformator. .
Pentru nregistrarea unui recital se pot folosI
microfoane cardioide la o de 1,5 m
ntre ele, n solistului. De asemenea, se poate
monta un microfon de tip cardioid-condensator
deasupra solistului. O amplasare
pentru un solist este aceleia din
figura 4, unde un se poate
accentua vocea sau instrumentul.
n figura 5 este reprezentant schematic un cor
mixt de 50 de persoane, ocupnd o de
5,50 x 2,50 m, cntnd ntr-o unde timpul de
este lung. Trebuie faptul de
nregistrarea nu poate produce mari
fiecare producnd aproximativ
vol um sonor.
S-a ncercat mai nti instalarea a micro-
foane directive dinamice de tip MD421 la o dis-
de 2 m n primului rnd de Ele
sunt ndreptate spre aripile exterioare ale ansam-
5
blului vocal cu un unghi de deschidere de 105.
ntre primul ultimul rnd de
nivelului sonor va fi mai mare de 8 dB. Echilibrul
ntre voci nu este iar este
prea un ecl)ilibru ntre sune-
tele directe cele reflectate. In figura 6 este
o dispunere a microfoanelor
ofere un echilibru adecvat ntre voci efectul
de microfoanelor la o
de 5 m raportul ntre primul
ultimul rnd al raportul presiunii sonore
ajungnd el la valoarea de 1 :1,4 (3 9B) .
mai primejdia ca nregistrarea sa fie
insuficient de fiind prea
este n figura 7; s-au
mai instalat microfoane suplimentare la 10-
15 m de cor pentru unei
de calitate. Cu ajutorul unor
suporturi telescopi ce reglabile dificultatea
microfoanelor la poate fi

I 11
SD SD SD
1 1 1
Echilibrarea sunetului prin utilizarea
6 perechilor de microfoane
7
Tipuri de microfon
n figura 2 este o de
directivitate pentru trei tipuri de microfoane.
Primul tip, omnidirectional , la frec-ventele
joase sensibilitate pentru toate directiile;
diagrama sa este deci la
frecventele nalte, diagrama tinde
Microfonul bidirectional o
sensibilitate grafic printr-un 8 culcat ,
avnd o sensibilitate la sunetele ce vi n
din din spate. Microfonul unidirectional,
numit cardioid (din cauza diagramei sale n
de are o sensibilitate la
sunetele ce provin din sensibilitatea sa fiind
aproape la celelalte sunete. Acest tip de
microfon este cel mai eficace.
MIXER AUDIO
P
ractica a un mixer costisitor, cu posi-
multiple, nu este folosi t pe ntreaga
a performantelor pe care le poate
oferi. Nu trebuie prea mult spre a ne da
seama n practica magnetofoanelor a amplifica-
to;i lor mai totdeauna este suficient un pupitru redus,
simplu, pentru surse sonore.
n costuri le sunt foarte mici, dar
cu toate acestea sunt cteva avantaje majore:
- mixerul audio are pentru microfon, picup
magnetofon, respecti v pentru tuner de radiodifuzi-
une;
- pentru fiecare intrare a mi xerului s-a
reglajul volumului de mixare (pentru o manipulare
mai n loc de potentiometri rotativi se pot uti-
liza cei lineari);
- semnalul din fiecare intrare poate fi reglat la
orice nivel, ca prin aceasta se

influenteze reciproc.
- partea de amplificare din mixer permite folosi rea
de surse cu nivel
Piesele de ale mixerului sunt constituite de
potentiometrii de volum (R12-R14) , pe care i decu-
cu rezistorii R9- R11 astfel ca la nici o configu-
ratie a potentiometrilor nu o influ-
entare a volumului.
Sensibilitatea de intrare se la circa 25 mV
per intrare, la o tensiune de de aproximativ
400 mV. Amplificarea a pupitrului activ este n
jur de 16 ori. n se schema de princip-
iu a mixerului. Schema cablajului imprimat este
la latitudinea cititorilor functie de componen-
tele de care se dispune.
Sandar ROZSA

P.6
,---_.-,.C::J-+--':!- __ --<) 1 .. i .... ..
r 7' J,.I , .ud. l o
( r- R.1.l: fha .. I
1t-
4
_'_"-{4=7=k:rt--:\I-b,.-;-__ t T j, '-' T2 rnt, a,.. 2
8 -: 10'9 il! BelO'?
)::0
I
.2
t Oov.
C2 ( 4
f lOO)' I100r
TEHNIUM nr. 9-10/1996
VOLTMETRU AUTO
S
chema este un voltmetru di-
gital realizat cu convertorul ANALOG - DIGI-
TAL C520D. Domeniul de este cuprins
ntre 6V 19V, cu citire din voit n voit.
vi s-a defectat voltmetrul din bord nu
doriti un altul, nu mai
cnd MICRO ELECTRONICA va
realiza un CIP cu functie, puteti apela la
sol utia de
Voltmetrul este realizat pe supraeta-
jate n fel nct intre n bord n locul volt-
metrului E/P cod. 5412 ce autoturismul
DACIA 1300 - standard.
La realizarea cablajelor trebuie notati ca borna +
se n partea cnd voltmetrul este privit
din iar borna -, n stnga. .
Nu consider necesar ca schemele publicate n
fie nsotite de desene qe cablaj ntruct,
mea nu sunt utile. In 90% din cazuri
gabaritele componentelor nu sunt identice, locul de
amplasare a montajelor poate fi diferit ca urmare
forma imprimate, alta.
cineva este interesat de cablaj, poate
obtine prin intermediul redactiei, adresa autorului,
care-I poate contacta direct.
Tensiunea de al imentare a montajului este n
timp obiect al
Sub 7 Volti stabilizatorul 7805 nu mai poate
asigura tensiunea de alimentare de 5 V
integratelor. Acestea pot functiona corect la
4,5 V. Probele indicatiile corecte
ncep de la 6 V.
Tensiunea de alimentare este cu 100,
convertorului AlO. Ia pin. 11
de tensiune ce apar n instalatia elec-
pe sunt de ordinul a 0,5 V
n functie de consumatori. De aceea
cu zecimala a tensiunii nu se
Prin urmare LSD (Least Significant Digit),
nu se .
Fototranzistorul ROL 031 functia de
AUTO DIMER. EI este amplasat n imediata
apropiere a n fel nct la lumina
soarelui fie alimentat cu un curent
apropiat de limita (18mA/LED), iar noaptea
o intensitate care nu deranjeze
auto.
Tranzistorul BC171 cu colectorul n pin. 5-CDB446
este o pentru realizarea functiei RBI (Ripple-
Blanking Input). Cnd A;B;C;D;O RBI;O,
a,b,c,d,e,f,g, -CDB446 trec n stare OFF cifra ZERO
nu se mai aplicatie a fost
deoarece VQE 22B are prima
doar la segmentele b c. Se va vedea UNU, cnd
cifra de fapt este ZERO.
multiplexate pentru anozi (MSD, NSD, LSD)
nu sunt compatibile TTL, avnd o de aprox.
1 k n serie cu colectorul n gol.
Stabilizatorul serie BC337/BC171 trebuie asi-
gure liniei de alimentare a anozilor o tensiune de 3,6-
4 V care nu de nici de variatia
tensiunii de intrare ntre 6 19 V.
Curentul absorbit de montaj ntre 68
240 mA. O de 300 mA pro-
tectia la sau scurt-circuite. Dioda PL20Z
eventuale supratensiuni ce pot veni din
exterior.
Nu trebuie uitat ca tensiunea releului de
trebuie fie astfel nct se ntre
valorile 13,8 14,4 V. Tensiunile peste sau sub aces-
te valori duc la defectarea bateriei.
ing_ Risf9a Ion
,-- ------- ----------,
.:: 2''-tI-;:,;g,,;;,; D;,:m::.:A;-____________ --1I__ 10 7B05 MSO
\5, ;,7 f, " 2,1 ,+ t"1O: ,n VO,,'B
r-+-=---r-r--r-"-I j-"''-,;;;;:--r-+-j- _ sem tOf I r Y, l! I
\1/ + IlO 1 12 "'. I I ('i+ -ClOCI" '",010 1"'l.!!"""cr'='L!.8r;'"1 ""S"'l"'""-;;IO"
1. ,,1/1 S "..1 : \.6' IK "'P' I 7,62
,,, '500 lE 11 1\ B \0 9 15 \4
mOD II' I
"d'rll
.
I "SO ->--- - - ,,7 it . 5 ,\' 6 D CDB446
81
. MSD r----2K7 (;t', .L5C171 1
\:::: I
.
'2
A ...-- -
B Ts-
c -7,;--
o ...!L-
1
\
ma5a
470 t3
1
TEHN/UM nr. 9-10/1996
A
INTRERUPEREA CURENTULUI DE EXCITATIE
AL GENERATORULUI DE CURENT PE PERIOADA
DE ACCELERARE A AUTOMOBILULUI
-1 n "SESIUNEA DE
PREZENT PERSPECTIVA IN CON-
DE MOTOARE TERMICE" apare
lucrarea: "ELECTRONIC CORECTIVE DEVICE OF
GENERA TOR OPERA TlON" a profesorilor Dumitru
CRISTEA, Florin Ion TABACU de la UNI-
VERSITATEA din n care se o
de ameliorare a pe perioadele de
accelerare a automobilului prin ntreruprea curentului
de al generatorului de curent, astfel ca ran-
damentul mecanic al motorului chiar n perioa-
da care disponibiliza rea unei ct mai mari
de putere, Automobilele echipate
cu motoare de capacitate medie ce puteri
nominale de circa 55 CP n medie 6% pen-
tru antrenarea generatorului de curent, nct este de
ca prin debreierea sa, se o
economie de combustibil. Tot n
lucrare este specificat faptul firma RENAUL T -
FRANCE a obtinut bune rezultate cu un astfel de sistem.
Schema 'a acestui sistem
este extrem de putin n lucrare
de aceea, vom ncerca o solutie
de conceptie proprie a acestui sistem.
Acest bloc electronic se ntr-o
cu turometrul electronic prezentat ntr-un
articol precedent.
Schema este n figura 1.
Informatia de turatie n
4518 de pe placa turometrului electronic este
la momentul Tn n registrele 11, 12, iar la momentul
Tn+ 1 n registrele 13 14. functionarea acestui
sistem este cu semnalul 8T (baza de
timp a IUrometrului electronic), semnal care apare
sincronizat cu impul surile primite de la ruptorul auto-
mobilului. Eroarea de plus - minus un impuls care
apare n cazul unei baze de timp nesi ncronizate cu
impulsurile de la ruptor nu poate fi n cazul
de Semnalul 8T ca mai jos:
Modificarea bazei de timp la 0.6 secunde s-a
cu scopul de a rezolutia pe cele
IUrometrul va avea indicatia
de normal , dar se vor putea sesiza
sau de turati e de 50 de ture pe minut, ceea
ce face ca sistemul sesiza acceleratii rezo-
nabile ca Semnalul 8T este inversat prin trei
circuite din interiorul integratului 111 , apoi divizat prin
16A aplicat ca semnal de ceas setului de registre 11
12. Tripla inversare a acestui semnal ne ca
nscrie informatia de turatie n registre la
venirea ceasului indiferent de dispersia
cu temperatura timpului de set-up al acestor re-
gistre. Ceasul registrelor 11 12 se alica inversat re-
gistrelor 13 14 asigurnd astfel nscrierea n
formatie de turatie la momente succesi ve de timp
cnd n 11 , 12 cnd n 13, 14. Circuitele logice aritme-
tice 40181 stabilesc prin comparatie
este sau binenteles
ajutate de porji - nu de tip 4011. Pentru eliminarea
hazardului combinational ce apare pe circuitu-
lui care sensul automobilului ,
compararea se face sincron cu semnalul 8T prin
intermediul bistabilului 19A. Trebuie aici
un lucru extrem de important anume ca informatia
de la 1 a bistabilului 19A trebuie din
n ceasuri pentru ca circuitele 40181 com-
cuvintele de pe de date A cu cele de pe
8 indiferent de evolutia lor n timp,
aceste eircuite nu pot ce cuvnt a sosit primul:
A sau 8? Acest lucru este rezolvat cu ajutorul divi -
zorului 168 ajutat de o retea de porji inver-
soare conectate o de multi-
plelor. acestei mersul constant va
fi tratat separat pornind de la A=8 a celor
circuite 40181 , introduse printr-o nu la
intrarea bistabilului 198. turatia motorului
cu cel putin 50 de ture n 0.6 secunde, sau, rotunji t,
cu 100 de ture pe tranzistorul 01 se va
bloca releul REED (rezi stenta bobinei 1 K,
alimentare la bateria auto prin borna de 12 V de pe
cablaj) Contactul acestui releu va ntrerupe alimenta-
rea unui releu de autoturism, ale con-
tacte, fii nd conectate n serie cu exeitatia alternatoru-
lui, va exeitatia. n cazul sau mersului
cC?,nstant exci tatia va fi cuplata.
In incheiere vom face cteva n cu
turometrul electronic prezentat ntr-un articol precedent:
TEHNIUM nr. 9-10/1996
- de 1.7 M care realiza o de timp
de 0,3s se va modifica la 2.2 M pentru a realiza o
de timp de 0.6s. Amatorul care rea-
lizeze numai turometrul o va
- amatorul nu are posibilitatea de procura
diode de 1 N4148 este posibil ca
impulsul de resetare al circuitelor 4518 4013 fie
Se n acest caz intro-
ducerea unei de 75-100 K de la pinul 4 al
circuitului 4013 la
- amatorul un tranzistor de comu-
2N2222 cu un factor de amplificare n curent
destul de mare (n jur de 200); cu de 10K
din baza acestuia de 1 K din' colector,
tranzistorul va greu din impulsul format
de acesta intrnd peste impulsul de resetare al
4518 al automatului cu 4013. Se
n o n jur de 50K
tatonarea din colector (n j ur de 500)
cnd tensiunea colector - masa va fi n jur de 7 V
cnd tranzistorul este "blocat". Se astfel ,
foarte mult viteza de a tranzistorului.
Autorul a realizat practic att tu-
rometrul ct acest sistem, acestea
excelent , aproape "de la prima Autorul
lipsa erorilor de de cablaj a
acestui sistem.
Stoica Valentin
BIBLIOGRAFIE:
INSTITUTUL DE MOTOARE TER-
MICE - SESIUNEA DE
PREZENT N DE
MOTOARE TERMICE - paginile 7 - 10.

%


lf1
.1I

ANTENA
A
ntenele verticale ale receptoarelorauto sunt
de dimensiuni mici n raport cu lungimi le de
curente de la de amplitudine.
o de foarte astfel
nct , chiar cu adaptarea la nu se dispune
dect de un semnal foarte slab.
seama de aceste a fost conceput
acest amplificator care la circa 70 MHz.
TEHN/UM nr. 9-10/1996
n tensiune se la 30 dB iar impe-
de intrare este de aproape 10 KQ pentru
30 MHz.
Amplificatorul (vezi figura) va fi realizat pe o
de sticlotextolit simplu placat , ntr-o bine
. plasat la baza antenei baston
(auto) ntre radioreceptorl existent.
lul/an COSMIN -
234 S 6 7 8
81 9V V SS i
.u .1
mm
sm
4076
12
8
2
AO "O
Al
H A2

"3
00 A=B
9i C N ....
92
" "
MC
, SO 1,100 124
5 1
5 2 40181
53
'-
J.OOn
fi;
S60K

----J
-- ---1
'" ' __ --:-1
-- I __ ____ :_ "i il
4 0 F
-L "" _ _ , _ A L
bbb, 'cUf! I
11--'='
mm
1"(;
r:BA kS'::'
4 0 "? 6
13 14 V
8 D
3 1 0
PIfl'
D
J ruJ3

AO
Ai
A2
;:0
r-1 fl"-"

--.-l-+-------

-

80
---::-:',0
------::l 03
[ff
- _- 7 CIN 17
MC
VOD
_ 4 0 1 8 1
_._----,
--- ----..,
-------=--=----- -.--:
----- ---- -_. __ .-
rT
U
-=1 :: l-.--L __ (-
4 520
-----------_ ..
---,-
V
a
a
REL
i2V
.Y.
Ui

l3ri
Oi
lN4007

Oi
__ 21'42222

"A
O S .

R .-
40.1.3
108
OS.

..-
<:s
..-
d>
...:
c::


al

, .
__________________________ ---l. 'J/,!w.-.m
RecI.ctO! .-fi
Ing. 1. MIHAESCU

G. GIOVLAN
V. MOCANU
G. OPRESCU
C. ROMN
G. PI NTILIE
T. DUMITRESCU
AcI ..... '.dac,leI
Presei Libere, nr. 1
79 784, sector 1
Tel efon: 222.33. 74; Centrala:
223. 15.10/ 1628/ 1182, Fax:
312. 82.72
Tehnoredactare
G. HARALAMBIE
Edlton
PRESA SA

PRESA SA
Director:
Ing. S. PEL TEACU
Director economic:
Ee. 1. CI UCESCU
Abonamentel e se fac
prin oficiile
catalog 4120 RODIPET.
Difuzori i de se pot adresa
direct sau
servici ului Difuzare,
telefon: 223.15.10 /2495
n

C. POPESCU . S.U.A.
S. LOZNEANU Israel
G. ROTMAN . Germania
N. TU V. RUSU
R. Moldova
G. BONIHADY . Ungaria
cu
din
"AMATERSKE RADI O" Cehi a
"ELECTOR" "FUNK AMATEUR"
. Germani a "HORIZONTY
TECHNIKE" . Polonia "LE HAUT
PARLEUR"
"MODELIST CONSTRUCTOR"
"RADIO" . Rusia
"RADIO TELEVIZIA
ELECKTRON ICA" . Bulgaria
" RADIOTECHNIKA" . Ungaria
"RADIO RIVISTA" . Italia
,JEHNIKE NOVINE . Iugoslavia
TEHNIUM nr. 9-10/1996
IUBITE CITITOR
AL REVISTEI
C
el care se cu pro-
mhnire n prezenta
scrisoare este profesorul
Mihai C. Vom/cu un vechi colaborator
statornic al acestei
Pentru cei care o a revis-
tei de prin anii '80 pot vedea
aproape n fiecare figureazA fie
numele meu fie unul din pseudonimele
sub care mi-am numele: Mihai
Vrnceanu, M. Velisar sau Mihai Voieu.
Am publicat l ot felul de montaje electro-
nice foarte multe dintre ele reali zate de
elevi sau de studenti cu rezultate foarte
bune.
depanatori de aparate
T.V. folosesc un montaj pe care l-am pu-
bli cat, un generator de bare att de nece-
sar pentru reglarea unui televizor. Am avut
fericirea fac parte di ntr-un grup de
oameni printre care, general-
major profesor doctor inginer Ispas,
profesor doctor docent David Davidescu,
profesor doctor inginer Mi/lai Stratulat,
conferentiar doctor inginer Florin
conferentiar doctor Ionel
Purica, doctor Lucian profesor
Alexandru Mironov, general-locotenent
inginer Mihai Florescu,
inginer George Pintilie, inginer Vasile
Calinescu, doctor inginer Iosif Lingway
altii.
Toti cei mentionati mai sus ne-am
adunat n j urul domnului inginer Ilie
a creati ei sale revis ta
"Tehnium" nu din interese materiale, ci din
vointa de a contribui la educarea i ncura-
jarea tineretului di n vi lregita
Revista "Tehnium" nu a fost exclu-
siv la dispozitia unor n privinta
pUblicatiei. Am avut parte scrisori
de la elevi din din
care trimeteau spre publicare scheme sim-
ple adeseori cu scheme care
ce primeau necesare
n paginile revistei. a inteles
revista "Tehnium" de apos-
tolat cred pot da zeci de exemple de
elevi care cndva abia in
ciocanul de l ipi t iar sunt
ingineri sau chiar doctori n tehnice.
In acest mod, revista ,,Tehnium"
n fata tineretului un prestigiu cu
care nu pot ne multe alte
publicatii . Pe de parte, noi cei care la
un moment dat am sustinut prestigiul
acestei reviste avem, acum la
am pus fiecare cle o
la temelia mul t or oameni de
care fac cinste acestei
Spre marea mea mnie, am aflat n
prezent a pe o inti-
tol "Tehnium" dar care nu are nimic
comun cu "Tehnium
H
,
cea pe care o aveti
in tara asta se bani, se
bunuri, copii, de prin cotete
acte mai eu ce
altceva. Nu am ajuns de
nct se fure titlul unei reviste nu
numai ti tlul dar presti giul ei acumulat n
26 de ani de zile.
Un individ, fost salariat in redactia revis-
tei "Tehnium" s-a gndit cum ar putea
face rost de bani nemunciti, cu alte
cuvinte, cum ar putea se
La fel ca orice care cu
sacul n ochii asupra
coletelor cu din vecini, fostul salari-
at a cu cale titlul
"Tehnium" al revistei la care mncase o
de pine o cu titl ul pres-
tigiul pe care l-a
prestigiu pe care Iam noi cei men-
mai sus alt ii printre
care se semnat arul acestei
scrisori.
a revista-pirat "Tehnium"
care sub unor indi vizi
ne sfideze, n picioare
un drept de autor munca de apostolat a
mult or oameni care au prest igiul
reviste.
Un asemenea furt petrecut pe mare s+a
numit dintotdeauna pirateria iar pe uscat a
denumiri cuprinse intre
gangsteri sm. Toate aceste
abjecte nedemne de notiunea de om
sunt pedepsite de codul penal din orice
ca nu mai spun in
unele furtul se pri n
minii. Sunt unii indivizi care cred liber-
tatea pe care acest biet popor a
in 1989 cu pretul sngelui attor oameni
nevinovati, le dreptul la drumul
mare, dar indivizi trebuie o
pentru totdeauna libertatea este
un apanaj excl usiv al oamenilor
nicidecum al care cred
crescute de alti i le pot mnca pe ca
cum ar fi ale lor.
Ca de nivelul la care
impertinenta acestor indi vi zi este faptul
s-au prezentat la redactia au
afirmat la uzurparea tit lului
revistei li se n schimb o
de bani.
litigiul care s-a creat din acest furt a
ajuns in fata organelor aSIM care din luna
ianuarie 1996 nu a
deosebirea intre un furt cal ificat un
drept de priori t ate. Cine anume de la
aSIM i pe care con-
publice revista lor pirat sub denu-
mirea "Tehnium"?
Noi , cei care am pus la ridicarea
prestigiului acestei reviste
"Tehni um") protest
9
m energic mpotriva
acestei ordinare cerem in spri-
j inul nostru concursul tuturor gazetarilor
cinst i1i di n ast a. zisa
nu scopuri culturale
cum am noi, ca
fiecare se vinde cu mii de lei n
timp ce noi, cei care am apostolat in
favoarea tineretului, la revista
"Tehnium" care 500 lei.
Profesor Mihai C. Vomicu
,
:
,
,
,.
,
\ ( \
PIZON SRQ302XL
.1
j /
K
: " ...-f
I ' ....
, @ "
,
,
,
__ _ " ___ o , .!o) -- ,A:: l'!. _ . .
L. .. __ ..-!
25A. rJ1 -
1
2S'A-ZHiBI 2SI-7,U1BI
I
1
. --- "11:------ --- ---rr------ ---- --,
---------2S"B:ii6-.. !

1---- -- - - - - ---- --- - - - -----
i
,
,
,
@
r
,
"'\
i
I I !

I

i
,
: .
:
j' ;
:
---- --- - _ ___ ,. 1
"
.. " ,
' . - -- - ---.--- - - --- ---- -- ------ - -- - - -- ----- - - - --- - ------- ------.-. - - - - - - -- - - _ _ o
1.-. _ ____ ________ _____ ___ _______ ---.6.r --

::il
..


0"1

,"o

t j(
Ji.f

.;:
=" . .
_N
li:::
::::i..:,
-6

U
"' .:.,:
- .
0. ...

i!;
.. -

l 2

S-ar putea să vă placă și