Sunteți pe pagina 1din 38

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 2 / 26

Prezentul manual este proprietatea organiza iei S.C. ArcelorMittal Gala i S.A., singura care controleaz multiplicarea / difuzarea acestuia i d permisiunea pentru copierea par ial sau total.

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 3 / 26

ArcelorMittal Gala i Managementul Calit ii Nr. edi ie Data edi iei Nr. Rev.

LIST DE CONTROL A REVIZIILOR


Data rev. Motivul reviziei

Cod: F.MQ - 003 Rev. 0

XI / 2003 XI / 2003 XI / 2003 XI / 2003 XI / 2003

XI / 2004 XI / 2004 I/ 2006 X/ 2007 II/ 2010

nlocuirea NRAC AQ 04:83 utilizat ca standard de referin a MSQ cu Ordinul 71 al CNCAN. Revizuirea API Spec. Q1.

3 3 3

1 2 3

Observa iile API la Edi ia 3 rev.0 Schimbarea numelui firmei. Observa iile auditurilor TUV i API i ale controlului CNCAN. Implementarea cerin elor ISO TS 16949: 2004 Eliminarea prevederilor API Spec. Q1 Schimbarea numelui firmei. Implementarea cerin elor ISO 9001: 2008 Eliminarea prevederilor Legii 111 / 1996 Eliminarea prevederilor ISO/TS 16949 :2002 Schimbri n organiza ie

ArcelorMittal Gala i Managementul Calit ii Nr. Crt. 1 2

LIST DE CONTROL A MODIFICRILOR


Nr. Pagin Descrierea modificrii

Cod: F.MQ - 004 Rev. 0

Nr. Nr. Reviziei Paragraf

toate

toate

Intreg con inutul manualului a fost revizuit / reformulat

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 4 / 26

CUPRINS:
Declara ia privind politica referitoare la calitate................................................................................5 0. Generalit i ...........................................................................................................................6 0.1 Scop i domeniul de aplicare a Sistemului de Management al Calit ii ................................6 0.2 Prezentarea ArcelorMittal Gala i .......................................................................................6 0.3 Certificri de inute de ArcelorMittal Gala i ...........................................................................7 1. Referin e normative .............................................................................................................7 2. Structura organizatoric ArcelorMittal Gala i........................................................................7 3 Defini ii i prescurtri ............................................................................................................8 4. Sistemul de management Calitate........................................................................................8 4.1 Cerin e generale ..................................................................................................................8 4.2 Cerin e referitoare la documenta ie ..................................................................................12 4.2.1 Generalit i .......................................................................................................................12 4.2.2 Manualul calit ii ...............................................................................................................14 4.2.3 Controlul documentelor ......................................................................................................14 4.2.4 Controlul nregistrrilor .....................................................................................................14 5. Responsabilitatea managementului .....................................................................................14 5.1 Angajamentul managementului ...........................................................................................14 5.2 Orientarea ctre client .........................................................................................................15 5.3 Politica referitoare la calitate ...............................................................................................15 5.4 Planificarea .........................................................................................................................15 5.4.1 Obiectivele calit ii .............................................................................................................15 5.4.2 Planificarea sistemului de management al calit ii .............................................................16 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare..........................................................................16 5.5.1 Responsabilitate i autoritate .............................................................................................16 5.5.2 Reprezentantul management ..............................................................................................16 5.5.3 Comunicare intern ...........................................................................................................17 5.6 Analiza efectuat de management .....................................................................................17 6 Managementul resurselor ..................................................................................................18 6.1 Asigurarea resurselor .........................................................................................................18 6.2 Resurse umane ..................................................................................................................18 6.2.1 Generalit i .......................................................................................................................18 6.2.2 Competen , instruire i contientizare .............................................................................18 6.3 Infrastructur ......................................................................................................................18 6.4 Mediul de lucru ...................................................................................................................19 7. Realizarea produsului .........................................................................................................19 7.1 Planificarea realizrii produsului .........................................................................................19 7.2 Procese referitoare la rela ia cu clientul ..............................................................................20 7.3 Proiectare i dezvoltare ......................................................................................................21 7.4 Aprovizionarea ...................................................................................................................21 7.5 Produc ie ............................................................................................................................21 7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare ...........................................................22 8. Msurare , analiz i mbunt ire.......................................................................................23 8.1 Generalit i .........................................................................................................................23 8.2 Monitorizare i msurare ....................................................................................................23 8.2.1 Satisfac ia clientului .............................................................................................................23 8.2.2 Audit intern .........................................................................................................................23 8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor ..............................................................................24 8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsului ..............................................................................24 8.3 Controlul produsului neconform ..........................................................................................24 8.4 Analiza datelor ....................................................................................................................24 8.5 mbunt ire .......................................................................................................................25 8.5.2 Ac iuni corective .................................................................................................................25 8.5.3 Ac iuni preventive ..............................................................................................................25 9. Lista cu procedurile de sistem ale SMQ ............................................................................26

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 5 / 26

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 6 / 26

0. GENERALIT I 0.1. Scop i domeniu de aplicare a Sistemului de Management al Calit ii Proiectarea, implementarea i men inerea Sistemului de Management al Calit ii n cadrul ArcelorMittal Gala i, este efectuat n conformitate cu prevederile standardului ISO 9001 : 2008. Aceasta este dispus de ctre Directorul General n vederea realizrii politicii i obiectivelor organiza iei referitoare la calitatea produselor . Scopul implementrii Sistemului de Management al Calit ii n cadrul societ ii ArcelorMittal Gala i este s asigure: - mbunt irea continu a satisfac iei clientului de a furniza produse , n conformitate cu cerin ele i reglementrile aplicabile ; - Identificarea i satisfacerea necesit ilor i ateptrilor tuturor pr ilor interesate (clien i, salaria i, societate); - mbunt irea continu a produselor, proceselor i Sistemului de Management al Calit ii ; - Ob inerea de rezultate i beneficii n ceea ce privete performan a i eficacitatea proceselor respectnd legile, regulamentele i cerin ele de mediu / sntate i securitate aflate n vigoare; - Scderea costurilor calit ii i a riscurilor; - Protejarea mediului nconjurtor; - Prevenirea accidentelor i mbolnvirilor profesionale ale personalului ; - Motivarea personalului. Aplicarea prevederilor acestui manual sunt obligatorii, ncepnd cu data aprobrii, pentru toate compartimentele din cadrul societ ii, la toate nivelurile i pentru toate procesele i activit ile de realizarea produselor. ArcelorMittal Gala i se bazeaz pe urmtoatrele func ii suport:: ArcelorMittal Research and Development, ArcelorMittal Flat Carbon Europe CMO, ArcelorMittal Flat Carbon Europe/Purchasing and Procurement, ArcelorMittal Purchasing SA, ArcelorMittal Sourcing SCA. Domeniul de aplicare a cerin elor standardului ISO 9001:2008, este pentru procesele i activit ile tehnico-administrative privind producerea i livrarea de: - table groase laminate la cald; - benzi i table laminate la cald; - benzi i table laminate la rece; - benzi i table zincate; - blumuri i agle. Excludere de la aplicarea standardului ISO 9001:2008, este capitolul 7.3 Proiectare i dezvoltare deoarece prin specificul lor, produsele ArcelorMittal Gala i nu impun realizarea de proiecte de produs. Aceast excludere nu afecteaz capacitatea i responsabilitatea de a furniza produse care s satisfac cerin ele clientului i ale reglementrilor aplicabile. 0.2. Prezentarea ArcelorMittal Gala i SA ArcelorMittal Gala i SA este un combinat siderurgic cu flux integrat. Sediul: Gala i, cod 800698, str. Smrdan nr. 1 Telefon: 40 (0) 236 449 900 Fax: 40 (0) 236 407 676 Principalul domeniu de activitate este fabricarea o el i produse plate din o el. Materii prime: minereuri de fier, calcar, crbune, feroaliaje, etc. Aprovizionarea cu materii prime i materiale se face din surse interne i externe.

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 7 / 26

0.2.1 Istoric Sub denumirea de Combinatul Siderurgic Gala i, construc ia acestuia a nceput n anul 1961, astfel nct principalele capacit i de produc ie au fost date n folosin n anul 1968. n anul 1990 combinatul s-a transformat n societate comercial pe ac iuni sub denumirea de Combinatul Siderurgic C.S. SIDEX S.A. Gala i. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Gala i a fost nfiin at la sfritul anului 2001 prin privatizarea C.S. SIDEX S.A. Gala i. n anul 2005 a fost schimbat denumirea combinatului n S.C. MITTAL STEEL GALATI S.A. n luna august 2007, datorit fuziunii grupurilor Arcelor i Mittal, denumirea organiza iei noastre a devenit ArcelorMittal Gala i. Actualmente ArcelorMittal Gala i SA face parte din compania ArcelorMittal cea mai mare companie de produse metalurgice din lume. Sistemul de Management al Calit ii este implementat n cadrul combinatului din anul 1984 pentru produsele cu destina ie nuclear. Din anul 1995 Sistemul de Management al Calit ii este certificat n conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. 0.2.2 Principalele Departamente ale combinatului Departament Primar Are n componen sectoarele Materii Prime i Aglomerare; Furnale; O elrii i Turnare continu; Transport intern; Producerea i Distribuirea Energiei Principalele produse fabricate : font, o el i brame turnate continu. Departament Laminoare Are n componen sectoarele : LTG, LSF, LBC, LBR i LBZ. Principalele produse fabricate: table i benzi laminate la cald, table i benzi laminate la rece, table i benzi zincate, blumuri i agle. Departament Resusrse Umane Are n componen compartimentele Personal, Instruire Personal, Dezvoltare Personal, Rela ii Industriale, etc. Departament Financiar Departamentul Rela ii Clien i Are n componen compartimentele Gestionarea Comezilor, Calitate, Logistic, Planificarea Productiei. 0.3. Certificri de inute de ArcelorMittal Gala i SA Certificri de sistem : ISO 9001 : 2008 TUV CERT Certificri de produs (domeniul naval) : GL; DNV; RINA, ANR; ABS; BV, NKK, LR Certificri de produs (construc ii i recipien i sub presiune): TUV, TUV-PED ; IBR; Semnul CE Certificri i autorizri na ionale pentru laboratoarele interne : RENAR; BRML, ISCIR. 1. REFERIN E NORMATIVE Standardul ISO 9001 : 2008 - Sisteme de management al calit ii - Cerin e. Pentru Serviciul Laboratoare i pentru Sectorul Metrologie este aplicabil i Standardul ISO/CEI 17025 : 2005 Cerin e generale pentrucompetenta laboratoarelor de ncercari i etalonri. 2. STRUCTURA ORGANIZATORICA 2.1. Organigrama general ArcelorMittal Gala i SA ANEXA 1

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 8 / 26

3. DEFINI II / PRESCURTRI 3.1. Defini iile utilizate n acest manual sunt conform SR EN ISO 9000 :2006 cu modificrile i completrile ulterioare. 3.2. Prescurtri BRML Biroul Romn de Metrologie Legal CEO Chief Executive Officer COO Chief Operational Officer CTO Chief Technical Officer CMO Chief Marketing Officer CTC Control Tehnic de Calitate EMM Echipamente de msurare i mnitorizare HR Resurse Umane MQ Managementul Calit ii MSMQ Manualul Sistemului de Management al Calit ii PSMQ Procedur Sistem Management Calitate PDCA Planific Efectueaz Verific Ac ioneaz RM Reprezentant Management SMQ Sistemul de Management al Calit ii 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALIT II 4.1. Generalit i ArcelorMittal Gala i a adoptat un SMQ care aplic cerin ele standardului de referin , pentru a asigura mbunt irea continu, punnd accent pe prevenirea neconformit ilor, n vedrea furnizrii consecvent de produse care s satisfac cerin ele i ateptrile clientului precum i cerin ele legale i de reglementare aplicabile. Scopul implementrii SMQ este : - mbunt irea calit ii produselor i proceselor; - Sporirea ncrederii n procesul global de aprovizionare; - Disponibilitatea resurselor pentru obiectivele calit ii; - O baz comun pentru celelalte sistemele de management. SMQ este structurat i adaptat domeniilor specifice de activitate al ArcelorMittal Gala i i are la baz principiile standardului de referin . Abordarea bazat pe proces men inut pentru SMQ, asigur controlul continuu asupra proceselor din ArcelorMittal Gala i ct i asupra succesiunii i interac iunii dintre procese. n cadrul SMQ aplicat la ArcelorMittal Gala i sunt ntreprinse ac iuni privind: - Determinarea proceselor necesare SMQ i implementarea lor n ntreaga organiza ie; - Determinarea succesiunii i interac iunii acestor procese; - Definirea responsabilit ilor i autorit ilor pentru procesele identificate; - Determinarea criteriilor i metodelor necesare executrii i controlului proceselor pentru asigurarea c acestea conduc la efectul scontat; - Asigurarea disponibilit ii resurselor i informa iilor necesare pentru executarea i monitorizarea proceselor; - Msurarea, monitorizarea i analizarea proceselor i produselor; - Implementarea ac iunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbunt irea continu a proceselor. 4.1.1 Determinarea proceselor SMQ Procesele sistemului de management al calit ii la ArcelorMittal Gala i, se mpart n urmtoarele categorii: 1. Procese manageriale ( de conducere); 2. Procese referitoare la clien i

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati 3. Procese tehnice 4. Procese opera ionale de fabrica ie i control 5. Procese suport

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 9 / 26

4.1.2 Harta i interac iunile proceselor Sistemului de Management al Calit ii


PROCESE MANAGERIALE
P1 Definire strategii
Orientarea ctre client Politici obiective programe

P2 Planificri strategice
SMQ Performan e economice Buget - Venituri

P3 Managementul resurselor
Resurse umane Resurse materiale Infrastructur Mediul de lucru

P4 Analize management

SMQ Realizare produse Venituri cheltuieli Performan e

PROCESE REFERITOARE LA RELA IA CU CLIENTUL


CERIN E
P5 Stabilire cerin e P6 Analiza cerin e P7 Comunicarea cu clientul

PROCESE TEHNICE
P8 Dezvoltare reguli i metode de calitate

CLIENT

PROCESE OPERA IONALE DE FABRICA IE I CONTROL

P9 Planificare programare produse

P10 Realizare produse

P 11 Identificare trasabilitate

P 12 Controlul calit ii produselor

P 13 Manipulare, depozitare, livrare

PRODUS P 14 MONITORIZAREA I MSURAREA CALIT II PROCESELOR I PRODUSELOR

PROCESE SUPORT
P25 Sistem management de mediu

P 24 Sistem sntate i securitate

P22 Evaluare satisfac ie clien i

P28 mbunt ire continu

P23 Transport - Logistic

P21 Sistem informa ional

P18 Comunicare intern

P20 Marketing - Vnzri

P19 Controlul EMM

P26 Analiza datelor

P15 Aprovizionare

P27 Auditul intern

P17 Mentenan

P16 Instruire

CLIENT

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati Procesele Sistemului de Management al Calit ii Simbol Denumire proces Proprietar de proces PROCESE MANAGERIALE
P1 P2 Definire strategii Planificri strategice CEO CEO

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 10 / 26

Denumire subprocese
Orientarea ctre client Politici obiective programe - inte Planificare - Sistem Management Calitate Planificare - Performan e economice Planificare - Buget Venituri - Cheltuieli Resurse umane Resurse materiale Infrastructur Mediul de lucru Analiza efectuat de management - SMQ Analiza referitoare la realizare produselor Analiza de realizare venituri i cheltuieli Analiza de realizare a performan elor Stabilire cerin e specificate de client Stabilire cerin e nespecificate de client Stabilire cerin e legale i de reglementare Stabilire alte cerin e suplimentare Caracteristici speciale stabilite de client Definirea cerin elor referitoare la produs Analiza realizrii cerin elor din contract Definirea capabilit ii de a ndeplini cerin ele contractuale Documentarea fezabilit ii realizrii produselor Determinarea modalit ilor de comunicare cu clientul Tratarea cererilor de ofert i a contractelor Feedback-ul de la client inclusiv reclama iile Dezvoltare i implementare instrumente i metode referitoare la calitatea proceselor i produselor : Programarea i urmrirea produc iei Planificarea realizrii produselor Replanificarea produselor Procesele de elaborare o el Procesele de turnare continu Procesele de laminare la cald Procesele de laminare la rece Procesele de ajustare Procesele de zincare Procese de marcarea produselor Procese de identificare produse Procese de trasabilitate Control materii prime i semifabricate Control pe parcursul fabrica iei ncercri de laborator Control i inspec ii finale Procese de manipulare produse Depozitarea produselor( intermediar i final) Conservarea produselor Recep ia i ncrcarea produselor Livrarea la client

P3

Managementul resurselor

CEO

P4

Analize management

CEO

PROCESE REFERITOARE LA CLIEN I


P5 Stabilire cerin e referitoare la produs Customer Relations

P6

Analiza cerin e client

Customer Relations + CMO Customer Relations + CMO

P7

Comunicarea cu clientul

PROCESE TEHNICE
P8 Dezvoltare reguli i metode de calitate Customer Relations

PROCESE OPERA IONALE DE FABRICA IE I CONTROL


P9 Planificare programare produse Customer Relations COO Dep. Primar i Dep. Laminoare COO Dep. Primar i Dep. Laminoare Departament Calitate

P 10

Realizare produse

P 11

Identificare i trasabilitate

P 12

Controlul calit ii produselor

P 13

Manipulare, depozitare, conservare i livrare

COO Dep. Primar i Dep. Laminoare

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 11 / 26

P 14

Monitorizarea i msurarea calit ii proceselor i produselor

Departament Calitate

Monitorizarea i msurarea calit ii proceselor n fiecare etap tehnologic Monitorizarea i msurarea calit ii produselor conform planului de control Aplicarea metodelor i instrumentelor de referitoare la calitatea proceselor i produselor Evaluarea i selectarea furnizorului Procesul de aprovizionare Informa ii pentru aprovizionare Verificarea i controlul produsului aprovizionat Monitorizarea furnizorului Determinarea competen ei personalului Identificarea necesit ii de instruire Procesul de instruire Evaluarea instruirii Contientizarea personalului Motivarea i mputernicirea personalului Procesul de mentenan corectiv Procesul de mentenan preventiv i predictiv Comunicare direct Comunicare indirect Verificarea i etalonarea EMM Reparare i ajustare EMM Prospectare pia Urmrire derulare contracte - livrri Proces de prelucrarea stocare a datelor Proces de conducere a proceselor Transmitere chestionare autoevaluare Analiza chestionarelor i a reclama iilor primite Emitere ac iuni corective Transportul materialelor i produselor intern Transportul produselor la client Managementul snt ii i securit ii Managementul situa iilor de urgen Protec ie mediu Prevenire neconformit ilor pentru protejarea mediului nconjurtor Prelucrare statistic date i informa ii Comunicare rezultare Planificare i pregtire audit Efectuare audit ntocmire Raport de audit i RNAC-uri Urmrire realizare ac iuni corective mbunt ire continu a proceselor i produselor Ac iuni corective i preventive

PROCESE SUPORT
P 15 Aprovizionare CTO local + AMFC P&P

P 16

Instruire

Dep. Resurse Umane

P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28

Mentenan Comunicare intern Controlul EMM

CEO adviser CEO CEO adviser Customer Relations + CMO CTO Customer Relations + CMO Customer Relations CEO CTO CTO CEO CEO

Marketing - Vnzri Sistem informa ional Evaluare satisfac ie clien i Transport - Logistic Sistem de management sntate i securitate Sistem de management de mediu Analiza datelor Auditul intern

mbunt ire continu

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati 4.1.3 Documentarea proceselor

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 12 / 26

Fiecare proces este descris n proceduri documentate, elaborate de compartimentele care desfoar activit ile n cadrul procesului. Documentele descriu n mod unitar, pe baza metodologiei PDCA, modul de operare i inere sub control a fiecruia dintre procesele SMQ, stabilind: - responsabilul de proces, - obiective msurabile stabilite pentru procesul respectiv, - date de intrare ale procesului, - date de ieire ale procesului, - activit ile procesului (diagrama de flux), metodele prin care se asigur msurarea performan elor procesului i nregistrrile asociate monitorizrii procesului, - resursele (umane, materiale, de infrastructur, de mediu) necesare desfurrii, inerii sub control i monitorizrii proceselor, Fiecare responsabil de proces este n acelai timp client i furnizor pentru celelalte procese. Astfel, documenta ia asigur comunicarea cerin elor clientului conform lan ului de procesele desfurate n cadrul societ ii . 4.2. Cerin e referitoare la documenta ie 4.2.1. Generalit i n cadrul Sistemului de Management al Calit ii sunt stabilite documentele necesare i adecvate privind implementarea i men inerea sistemului pentru fabrica ia, controlul i mbunt irea continu a produselor i proceselor organiza iei, n conformitate cu reglementrile legale, necesit ile i ateptrile clien ilor i ale altor pr i interesate. Documentele SMQ au ca norm de referin SR ISO/ TR 10013 2003 Ghid pentru documentele sistemului de management al calit ii. n cadrul SMQ specific ArcelorMittal Gala i, sunt stabilite urmtoarele documente: Politica referitoare la calitate i obiectivele calit ii; Manualul Calit ii; ( MSMQ ) Proceduri specifice pentru Sistemul de Management al Calit ii ( PSMQ S ); Proceduri opera ionale specifice pentru procese ( PSMQ O pentru procese cu aplicabilitate general in ArcelorMittal; Proceduri documentate; Proceduri de fabrica ie; Proceduri de control; Proceduri de Laborator; etc.); Instruc iuni de lucru ( IL ); Planurile Calit ii (PCC); Specifica ii tehnice; Standarde de firm (SF); Caiete de sarcini; Documente externe; nregistrri. Procedura Elaborarea documentelor sistemului de management al calit ii, cod PSMQ - O - 007, reglementeaz ac iunile i responsabilit ile pentru elaborarea ca form, con inut i codificare a documentelor aferente SMQ din societate. Dcumentele SMQ aplicabile n ArcelorMittal Gala i sunt prezentate n figura nr. 1.

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

MANUALUL

Cod MSMQ Ed. 3, Rev. 4 Pag 13 / 26

Fig. nr.1 DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II

Politica referitoare la calitate. Obiectivele calit ii

Standard : - ISO 9001: 2008

Manualul calit ii Documente care descriu procesele SMQ

Proceduri specifice SMQ

Cerin ele clientului

Proceduri opera ionale

- Standarde; - Documente externe

Planul calit ii Documente care sus in procesele SMQ

Cerin e legale i de reglementare: - mediu - securitate - siguran - sociale

Instruc iuni de lucru

nregistrri

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati 4.2.2. Manualul Calit ii Manualul Calit ii descrie:

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 14 / 26

Sistemul de Management al Calit ii implementat n ArcelorMittal Gala i. Responsabilit ile func iilor de conducere privind calitatea produselor fabricate pentru respectarea cerin elor ateptrilor clien ilor precum i a celor legale i de reglementare. Interac iunea proceselor SMQ. Manualul este sus inut de proceduri documentate care descriu modul de aplicare a cerin elor conform referin elor normative. MSMQ este analizat anual, sau ori de cte ori intervin modificri n structura organizatoric, n standardul de referin i politica referitoare la calitate. MSMQ capt caracter executoriu n momentul n care a fost aprobat de ctre Directorul General. Manualul calit ii este utilizabil n activit ile externe n care ArcelorMittal Gala i este angajat n calitate de furnizor sau client. Manualul calit ii este folosit n toate activit ile interne, de ntreg personalul care conduce, desfoar sau verific activit i legate de cerin ele prin care se implementeaz i men ine Sistemul de Managenet al Calit ii 4.2.3. Controlul documentelor Procesul de inere sub control al documentelor interne i externe referitoare la SMQ ,este reglementat n procedura Controlul documentelor, cod PSMQ - S - 001. Procedura stabilete responsabilit ile i modul de lucru pentru controlul activit ilor privind ntocmire, verificarea , aprobarea, difuzarea, nregistrarea, modificarea i retragerea documentelor cerute de Sistemul de Management al Calit ii. Procedura reglementeaz de asemenea procesul de difuzare i implementare la timp a tuturor documentelor externe, standardel / specifica iilor tehnologice precum i ale modificrilor. 4.2.4. Controlul inregistrrilor Procesul de inere sub control a nregistrrilor, ca dovezi ale conformit ii cu cerin ele i ale func ionrii eficace a Sistemului de Management al Calit ii, este reglementat n procedura Controlul nregistrrilor, cod PSMQ - S -002. Procedura de referin furnizeaz informa iile referitoare la modalitatea i responsabilitatea pentru colectarea, accesul, arhivarea, aducerea la zi, conservarea i eliminarea nregistrrilor. Toate nregistrrile calit ii sunt lizibile, identificabile , arhivate i pstrate astfel nct s fie regsite cu uurin , n amenajri care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorrii sau distrugerii i pentru prevenirea pierderilor. nregistrrile efectuate n cadrul proceselor SMQ se regsesc pe / n: - Formulare tipizate, - Registre, - Procese verbale, rapoarte, analize etc.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului Directorul General al ArcelorMittal Gala i i asum responsabilitatea n Declara ia privind politica referitoare la calitate pentru dezvoltarea i mbunt irea continu a eficacit ii Sistemului de Management al Calit ii, constnd n: - comunicarea n cadrul organiza iei a importan ei satisfacerii cerin elor clien ilor, precum i a cerin elor legale i de reglementare; - stabilirea politicii referitoare la calitate ; - stabilirea obiectivelor i a strategiei de atingere a acestora; - conducerea analizelor efectuate de management; - asigurarea disponibilit ii resurselor. Conducerea ArcelorMittal Gala i asigur resursele necesare, materiale i umane men inerii i mbunt irii Sistemului de Management al Calit ii.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 15 / 26

Directorul General efectueaz periodic analiza proceselor de realizare a produselor, precum i a proceselor suport n scopul asigurrii eficacit ii i eficien ei acestora. 5.2. Orientare ctre client Directorul General asigur c cerin ele clientului precum i cele legale i de reglementare sunt : - determinate; - comunicate celor implica i n realizarea produselor; - satisfcute pentru creterea satisfac iei clientului. Identificarea cerin elor i ateptrilor clien ilor se face att prin studierea i analizarea cerin elor i tendin elor existente pe pia relevant a tipului de produse specifice societ ii, ct i prin urmrirea reac iei clien ilor . Conducerea ArcelorMittal Gala i este n contact direct cu clien ii si, prin diviziile de vnzare, re eaua de vnzare (agen ii) i n timpul vizitelor clien ilor i prin colectarea sistematic de informa ii de la toate aceste surse. La nivel ArcelorMittal Gala i interfa direct cu clientul ,comunicarea periodic, feedback-ul de la acesta este coordonat Departamentul de Rela ii cu Clien ii. 5.3. Politica referitoare la calitate Directorul General asigur definirea i documentarea n cadrul ArcelorMittal Gala i a politicii n domeniul managementului calit ii. La stabilirea politicii referitoare la calitate s-a inut cont de urmtoarele elemente: - este adecvat scopului societ ii; - include angajamentul pentru satisfacerea cerin elor; - mbunt irea continu a eficacit ii sistemului de management al calit ii; - asigur cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calit ii; - este comunicat i n eleas n cadrul societ ii; - este analizat pentru adecvarea ei continu. Gradul de adecvare al politicii n domeniul calit ii este analizat n cadrul analizei efectuat de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calit ii. Politica referitoare la calitate este revizuit astfel nct s corespund permanent nevoilor i cerin elor organiza iei. Directorul General asigur c politica referitoare la calitate este n eleas, pus n aplicare i men inut la toate nivelurile n cadrul societ ii. 5.4. Planificare 5.4.1. Obiectivele calit ii n cadrul societ ii ArcelorMittal Gala i, Directorul General se asigur c obiectivele calit ii sunt stabilite de pe func ii relevante i procese specifice, pentru a conduce la mbunt irea performan elor societ ii. Obiectivele calit ii sunt n concordan cu politica referitoare la calitate i sunt exprimate n termeni msurabili i vizeaz urmtoarele aspecte: - Creterea nivelului de satisfac ie al clientului; - Reducerea costurilor de produc ie; - mbunt irea continu a proceselor i produselor. Obiectivele calit ii i indicatorii de performan sunt stabilite de ctre conducerea societ ii. Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate n considerare rezultatele analizelor efectuate de management, feedback-ul de la clien i, etc. Func iile relevante la nivelul fiecrui compartiment stabilesc obiectivele calit ii specifice msurabile (prin indicatorii de performan ) pe care le comunic ntregului personal din subordine. Obiectivele calit ii iau n considerare ateptrile clein ilor i sunt stabilite pentru pentru intervale de timp determinate. Obiectivele calit ii, sunt analizate i reactualizate periodic , la analizele efectuate de management, de ctre Directorul General lundu- se n considerare: - Necesit ile curente i viitoare ale organiza iei; - Constatrile relevante ale analizelor;

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati Performan ele actuale ale proceselor i produselor; Nivelul de satisfac ie al pr ilor interesate; Rezultatele auditurilor; Benchmarking, analiza competitorilor, oportunit i de mbunt ire; Resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 16 / 26

5.4.2. Planificarea Sistemului de Management al Calit ii Procesul de planificare a Sistemului de Management al Calit ii este coordonat de Directorul General , care asigur prin Reprezentantul managementului: Planificarea Sistemului de Management al Calit ii pentru: - realizarea politicii / obiectivele referitoare la calitate i angajamentul conducerii, - identificarea i implementarea proceselor SMQ n ntraga organiza ie, - determinarea criteriilor i metodelor pentru a asigura c att efectuarea ct i controlul proceselor sunt eficiente, - implementarea ac iunilor necesare pentru mbunt irea continu a proceselor . Men inerea integrit ii i func ionarea SMQ n cazul schimbrilor planificate i implementate n organiza ie. Aceast activitate se desfoar prin intermediul procesului de mbunt irea continu a proceselor Sistemului de Management al Calit ii. Controlul planificrii i supravegherea Sistemului de Management al Calit ii se realizeaz prin: - audituri interne; - analiza efectuat de management; - monitorizarea proceselor i produselor; - evaluarea satisfac iei clien ilor; - ac iuni corective i preventive; - instruirea personalului. Planificarea Sietemului de Management al Calit ii asigur identificarea, definirea i realizarea proceselor, precum i resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor. 5.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1. Responsabilitate i autoritate Directorul General, prin RM i Departamentul Resurse Umane , asigur definirea i comunicarea responsabilit ilor i autorit ilor n cadrul societ ii . Fiecare loc de munc are stabilite responsabilit ile i autorit ile prin Fia postului care se nmneaz angajatului, sub semntur. n fiele de post se prezint detaliat, responsabilitatea i autoritatea cu atribu ii n domeniul calit ii. De asemenea, responsabilit ile, autorit ile i competen ele sunt regsite i n documentele SMQ (manual calit ii, proceduri, instruc iuni, etc). Orice modificare a structurii organizatorice conduce la redefinirea responsabilit ilor i autorit ilor. Conducerea societ ii ArcelorMittal Gala i este asigurat de Directorul General, Reprezentant Management, Directori departamente, efi de Servicii / Sec ii, n conformitate cu organigrama aprobat. 5.5.2. Reprezentantul managementului (RM) Directorul General numete prin decizie o persoan din cadrul managementului ArcelorMittal Gala i, n calitate de Reprezentant al managementului. Reprezentantul Management, pe lng alte responsabilit i , are i responsabilitatea i autoritatea pentru : - proiectarea, implementarea i men inerea proceselor Sistemului de Management al Calit ii, - a se asigura c procesele necesare SMQ sunt stabilite , implementate , men inute i dezvoltate ; - raporteaz Directorului General despre func ionarea SMQ i despre orice necesitate de mbunt ire a acestuia; - a se asigura c este promovat n cadrul ArcelorMittal Gala i contientizarea cerin elor clientului;

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 17 / 26

- dispune modalit ile pentru promovarea politicii referitoare la calitate, respectarea cerin elor clientului, a celor legale i de reglementare, - ine legtura cu pr ile externe privind SMQ, - asigur interfa a cu organismele ter e n probleme privind SMQ, auditare, certificare, Responsabilit ile enun ate se regsesc n fia postului. 5.5.3. Comunicarea intern Directorul General asigur c procesele de comunicare intern, din cadrul ArcelorMittal Gala i sunt identificate i stabilite adecvat , pentru o mai bun informare a personalului, privind eficacitatea Sistemului de Management al Calit ii. Procesele de comunicarea la nivelul ArcelorMittal Gala i sunt reglementate prin procedura Comunicare intern i extern cod PSMQ - O - 009. Modalit ile de comunicare interne utilizate n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt variate i adecvate fiecrei situa ii n parte. Directorul General prin Reprezentantul managementului asigur comunic i face n eleas politica referitoare la calitate 5.6. Analiza efectuat de management 5.6.1. Generalit i Sistemul de Management al Calit ii adoptat de ArcelorMittal Gala i este supus unei analize, la intervale planificate , de Directorului General , pentru a asigura continuitatea i eficacitatea n timp. Frecven a analizelor SMQ este anual sau ori de cte ori este necesar. Obiectivul acestor analize : - asigurarea adecvrii i eficien ei continue a Sistemului de Management al Calit ii, n satisfacerea condi iilor din documentul de referin ISO 9001:2008, - evaluarea oportunit ilor de mbunt ire i necesitatea de schimbare a Sistemului de Management al Calit ii, inclusiv politica referitoare la calitate i obiectivele calit ii. Procesul privind analiza efectuat de management este reglementat n procedura Analiza efectuat de management - cod PSMQ - O - 008. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei Analiza SMQ include informa ii referitoare la : - rezultatele auditurilor interne i a celor din exterior; - feedback-ul de la client privind satisfac ia acestuia; - reclama iile clien ilor; - performan a proceselor i conformitatea produsului ; - stadiul ac iunilor corective i preventive ; - ac iuni de urmrire rezultate din analizele efectuate de management anterioar, - schimbari care ar putea s influen eze SMQ; - recomandri de mbunt ire. Analiza este condus de Directorul General la care particip directorii executivi, Reprezentant management i alte func ii convocate. 5.6.3. Elemente de ieire ale analizei n urma analizei efectuate de management rezult decizii , programe de mbunt ire a Sistemului de Management al Calit ii , proceselor i produselor , ac iuni referitoare la: - mbunt irea eficacit ii SMQ i a proceselor specifice; - mbunt irea produsului n raport cu cerin ele clientului; - Necesitatea alocrii de resurse. Programele sunt difuzate func iilor responsabile, avnd caracter obligatoriu.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 18 / 26

6.1. Asigurarea resurselor Conducerea ArcelorMittal Gala i prin compartimentele specializate , asigur determinarea i punerea la dispozi ie de resursele necesare pentru : - implementarea, men inerea SMQ i mbunt irea continua a eficacit ii acestuia; - pentru a da asigurri c produsele sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea; - cretea satisfac ia clientului prin ndeplinirea cerin elor sale. Necesarele de resurse sunt analizate i asigurate n urma analizelor efectuate de conducerea societ ii sau ori de cte ori este nevoie. 6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalit i Pentru efectuarea activit ilor care influen eaz conformitatea cu cerin ele referitoare la produs , conducerea ArcelorMittal Gala i, prin Departamentul Resurse Umane , asigur personal competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii , al abilit ilor i al experien ei adecvate . Cerin ele privind competen a, instruirea, experien a i abilit ile personalului sunt stabilite i documentate, pentru tot personalul care direct sau indirect efectueaz activit i n cadrul SMQ. Necesarul de personal este determinat de conducerea societ ii, n func ie de politica i obiectivele societ ii. 6.2.2. Competen , instruire i contientizare Procese referitoare la competen a, instruirea i contientizarea personalului desfurate n cadrul combinatului asigur : - determinarea competen ei necesar pentru personalul ce desfoar activit i care influen eaz conformitatea cu cerin ele referitoare la produs; - instruirea i perfec ionarea personalului societ ii, pentru a ob ine competen a necesar; - evaluarea eficacit ii activit ilor de instruire / perfec ionare a personalului; - contientizarea personalului referitoare la relevan a i importan a activit ii sale i de modul n care contribuie la realizarea obiectivelor calit ii; - men inerea de nregistrri referitoare la studii , instruiri,abilit i i experien . Procesul privind instruirea i contientizarea personalulin cadrul combinatului este realizat prin : - Instruiri generale la angajare sau la schimbarea locului de munc; - Instruiri la nivelul societ ii , coordonate de Dep. Resurse Umane -Departamentul nv mnt ; - Instruiri la locul de munc. Procesul de instruire, modalit ile de control i desfurarea activit ilor sunt reglementate n procedura Instruirea i dezvoltarea personalului - cod. PSMQ O - 015. 6.3 Infrastructura Pentru desfurarea proceselor i activit ilor n bune condi ii i pentru realizarea conformit ii cu cerin ele produsului , conducerea societ ii , asigur determinarea , punerea la dispozi ie i men inerea infrastructurii adecvat , compus din: - cldiri , spa ii de lucru ,echipamente, utilaje pentru realizarea produselor i utilit i asociate; - echipamente pentru procese (att hardware ct i software), - servicii suport (sisteme informatice, facilit i de transport, de livrare, telecomunica ii, paz i protec ie , etc.) Lucrrile de revizii tehnice periodice i de ntre inere curent a infrastructurii sunt programate de ctre Departamentul Mentenan i sec iile productive, n func ie de orele de func ionare i corelate cu programul de fabrica ie al sec iilor de produc ie. Procesul de mentenan a echipamentelor de produc ie se realizeaz prin : - mentenan a preventiv ntre inere i revizii - mentenan a corectiv - repara ii

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 19 / 26

6.4. Mediul de lucru n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt determinate i asigurate condi ii optime privind desfurarea tuturor proceselor/ activit ilor n conformitate cu cerin ele reglementarilor relevante n domeniu, pentru realizarea conformit ii cu cerin ele produsului. Pentru a asigura un mediu de lucru sigur i de ncredere, ArcelorMittal Gala i conduce i monitorizeaz cu aten ie procesele/ activit ile desfurate de angaja ii si. Pentru siguran a desfurrii proceselor n locuri de munc corespunztoare, ArcelorMittal Gala i prin Direc ia de securitate i sntate n munc, directori de uzine i efi de sec ie, asigur condi ii i mediu de lucru avnd n vedere urmtorii factori : - fizici ( temperatur, zgomot , iluminat, ventila ie, vibra ii , radia ii etc.) - sociali ( spa iu de lucru, spa ii sociale , igien, cur enie, etc.) - psihologici ( stres ,interac iuni sociale , climat de ncredere i respect, etc.) - atmosferici ( noxe, poluare, umiditate, calamit i naturale etc.) - ergonomici ( rela iile dintre om, main, echipament, metode de munc i mediu). Fiecare uzin / sec ie men ine nregistrri specifice pentru mediul de lucru . Conducerea ArcelorMittal Gala i asigur efectuarea i men inerea ordinii i cur eniei la fiecare loc de munc. , cu scopul realizrii produsului i proceselor de fabrica ie . Personalul sec iilor are obliga ia de a men ine echipamentele, utilajele, sculele, spa iile de lucru, n concordan cu necesit ile pentru realizarea fabrica iei i controlului produselor. 7. REALIZAREA PRODUSULUI 7.1. Planificarea realizrii produsului Conducerea din ArcelorMittal Gala i asigur planificarea i dezvoltarea proceselor de realizare a produsului , pentru satisfacerea cerin elor clientului, nevoilor i ateptrilor pr ilor interesate. n cadrul societ ii sunt determinate i implementate metode de planificare i dezvoltare a proceselor necesare pentru realizarea produselor, care sunt n strns legtur cu procesele Sistemului de Management al Calit ii. Planificarea realizrii produselor n cadrul ArcelorMittal , are scopul de a determina urmtoarele : - obiectivelor calit ii i cerin ele pentru produs; - necesitatea de a stabili procesele i documentele necesare realizrii produselor; - necesitatea de a aloca resursele specifice realizrii produselor; - activit ile cerute de verificare, validare, monitorizare, msurare, inspec ie i ncercare specifice produsului, precum i criteriile pentru acceptarea produsului; - nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare i produsul rezultat satisfac cerin ele; - rezultatele proceselor pentru analiza satisfacerii cerin elor. Prin documentele specifice privind planificarea realizrii produsului sunt asigurate: - identificarea datelor de intrare i de ieire din proces; - determinarea i analizarea cerin elor clientului , interne i de reglementare ; - identificarea produselor; - analizarea documentelor (standarde, specifica ii ale clientului) i instruirea personalului privind realizarea cerin elor clientului; - descrierea tehnologiei de execu ie i control a produselor; - oportunit i i ac iuni pentru mbunt irea continu; - controlul modificrii proceselor i produselor; - definirea metodelor utilizate pentru fabricarea i controlul produsului; - definirea condi iilor de mediu; - identificarea parametrilor /caracteristicilor pentru monitorizarea i msurarea proceselor i produselor; - identificarea i efectuarea validrii proceselor; - definirea cerin elor referitoare la manipulare , ambalare i marcare; - definirea cerin elor i asigurarea condi iilor pentru securitatea i sntatea personalului; - identificarea nregistrrilor necesare, pentru a furniza dovezi c procesele i produsul se realizeaz n mod controlat i satisfac cerin ele clientului;

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 20 / 26

- determinarea tendin elor proceselor. Pentru procesele de baz realizate la ArcelorMittal Gala i, n fiecare sec ie sunt ntocmite planuri de calitate. Planificarea realizrii produselor este efectuat de departamentele implicate, Departamentul Rela ii Clien i, Departamentul Sector Primar, Departamentul Finisare, Departamentul Mentenan Central. 7.2. Procese referitoare la rela ia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerin elor referitoare la produs Procesul pentru determinarea cerin elor clientului referitoare la produs este un proces referitor la rela ia cu clientul realizat la interfa a dintre nivelul central al Chief Marketing Officer (CMO) i nivelul local al Chief Marketing Officer al Diviziei de Sud Est. Descrierea responsabilit ilor i mpr irea activit ilor este fcut n Management Manual of ArcelorMittal Flat Carbon Europe CMO, versiunea 4 valabil din 10 februarie 2010, capitolul 7.2.1. (procesul O 1.3. din anexa 2). Conform acestor prevederi, CMO realizeaza interfa a dintre clien i i ArcelorMittal pentru determinarea tuturor cerintelor clientului. ArcelorMittal Gala i ca parte a ArcelorMittal Flat Carbon Divizia de Sud Est este responsabil de acordarea acceptului tehnic pentru o comanda a unui client numai dupa clarificarea tuturor cerintelor. Determinarea cerin elor referitoare la produs se efectueaz pentru : - cerin elor clientului inclusiv cerin ele referitoare la activit ile de livrare i post-livrare( activit ile de post livrare includ orice serviciu pentru produs ca parte a contractului cu clientul sau a comenzii) ; - cerin elor nespecificate de client necesare pentru realizarea produsului; - cerin ele legale i reglementrile aplicabile produsului, inclusiv reglementrile n vigoare referitoare la securitate i mediu; 7.2.2. Analiza cerin elor referitoare la produs Procesul de analiz a cerin elor referitoare la produs este proces referitor la rela ia cu clientul, realizat la interfa a dintre nivelul central al Chief Marketing Officer (CMO) i nivelul local al Chief Marketing Officer al Diviziei de Sud Est. Descrierea responsabilit ilor i mpr irea activit ilor este fcut n Management Manual of ArcelorMittal Flat Carbon Europe CMO, versiunea 4 valabil din 10 februarie 2010, capitolul 7.2.2. (procesul O 1.4 din anexa 3). Conform acestor prevederi, CMO realizeaz activit ile definire a cerin elor clientului referitoare la produs, iar la nivel local echipa Chief Marketing Officer al Diviziei de Sud Est realizeaz activit ile de determinarea a capabilit ii de ndeplinire a cerin elor definite referitoare la realizare a produsului. Rezultatele analizei cerin elor referitoare la produs sunt anun ate clientului nainte de ncheierea contractului precum i func iilor implicate n realizarea produsului din cadrul ArcelorMittal Gala i. ArcelorMittal Gala i asigur pstrarea nregistrrilor referitoare la rezultatele analizei precum i a ac iunilor aprute n urma analizei. nregistrrile privind analiza cerin elor referitoare la produs respect prevederile procedurii generale Controlul nregistrrilor cod PSMQ S- 002. Orice modificare ulterioar ncheierii contractului este supus analizei n aceleai condi ii ca i contractul ini ial, astfel nct modificrile sunt transferate func iilor implicate. 7.2.3. Comunicarea cu clientul Pentru satisfacerea cerin elor i ateptrilor clientului, ArcelorMittal Gala i determin i men ine modalit i eficace de comunicare permanent cu clien ii cu privire la : - Informa ii despre produs; - Tratarea cererile de ofert, contracte sau comenzi , inclusiv amendamentele la acestea; - Feedback-ul de la client, inclusiv reclama iile acestuia. ArcelorMittal Gala i men ine legtura permanent cu clientul, informndu-l despre posibilitatea de realizare a produsului, modul de tratare a comenzilor i contractelor, termenele de livrare, etc. Aceast comunicare, continu n toate etapele de realizare a produsului, de la cerin ele clientului pn la livrare i post livrare, asigur clarificarea problemelor ce apar, sau dup caz informeaz clientul despre stadiul realizrii.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 21 / 26

n cazul modificrii comenzii / contractului, ArcelorMittal Gala i comunic cu clientul pentru acceptarea modificrilor. ArcelorMittal Gala i are capabilitatea s comunice informa iile necesare, inclusiv datele ntr-un limbaj i un format specificat de ctre client. 7.3. Proiectare i dezvoltare Cerin a 7.3 Proiectare i dezvoltare n conformitate cu prevederile ISO 9001: 2008 este exclus. In condi iile necesit ii dezvoltrii unor produse noi, aceasta activitate este realizat la nivelul R&D de la ArcelorMittal Flat Carbon Europe Chief Technical Officer Sustenable Steelmaking (procesul M6 din anexa 4), activit ile din ArcelorMittal Gala i fiind de realizare / experimentare a celor stabilite la nivel AM FCE. 7.4. Aprovizionarea Procesul de aprovizionare este un proces suport, realizat la interfa a dintre nivelul central al ArcelorMittal Purchasing i nivelul local al Departamentul Materiale ArcelorMittal Galati. Descrierea responsabilit ilor i mpr irea activit ilor este fcut n Quality Management Manual of ArcelorMittal Purchasing, versiunea 7 valabil din februarie 2010, capitolul 7.2 (procesele OP1 OP4 din anexa 5). Peocesul de aprovizionare cuprinde: - stabilirea cerintelor specifice pentru produsele aprovizionate, referitor la efectul asupra produsului final: - stabilirea criteriilor de selectie i de evaluare a furnizorilor; - evaluarea / reevaluarea, selectarea furnizorilor n baza capabilit ii acestora, inclusiv pentru SMQ; - transmiterea la furnizori de comenzi cu informa ii complete i detaliate; - inspec ia i verificarea produselor aprovizionate; - evaluarea performantelor furnizorilor. Responsabilit ile specifice pentru ArcelorMittal Gala i sunt descrise n Procedura Managementul Materialelor cod PMM 001. 7.5. Produc ie 7.5.1. Controlul produc iei Conducerea ArcelorMittal Gala i asigur planificarea i realizarea produselor n condi ii controlate n conformitate cu prevederile procedurilor i instruc iunilor de lucru specifice . Condi iile controlate sunt realizate prin : - disponibilitatea informa iilor ce descriu caracteristicile produsului; - disponibilitatea de proceduri / instruc iuni documentate la locurile de munc; - utilizarea utilajelor i echipamentelor adecvate; - disponibilitatea i utilizarea de dispozitive de msurare i monitorizare; - monitorizarea i msurarea proceselor i produselor; - activit i de manipulare, depozitare, conservare, livrare i post livrare a produselor. n cadrul tuturor departamentelor productive sunt men inute documente specifice opera ionale specifice care descriu responsabilit ile, modul de efectuare a proceselor, parametrii de operare i caracteristicile de calitate modul de identificare, inspec ii i ncercri pe parcursul fabrica iei produsului pentru a se asigura c numai produsele care au trecut toate inspec iile i ncercrile specifice sunt promovate pe fluxul tehnologic n vederea livrrii la clien i. Procesul privind planificarea i programarea produc iei, coordonat de Departamentul Rela ii Clien i . Planificarea, programarea, urmrirea realizrii produselor este efectuat n scopul satisfacerii cerin elor clientului, pentru a livra produsele la termenele stabilite, conform cerin elor. 7.5.2. Validarea proceselor de produc ie n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt identificate i validate orice proces de produc ie, pentru care elementele de ieire (propriet ile i caracteristicile) nu pot fi verificate prin msurare sau monitorizare ulterioar. Acestea sunt considerate procese speciale. Procesele speciale identificate n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt : - tratamentul termic; - controlul nedistructiv (cu ultrasunete, cu lichide penetrante); - zincarea benzilor.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 22 / 26

Validarea (omologarea intern) este aplicabil pentru orice proces de realizarea produselor, n care deficien ele devin evidente numai dup ce produsul se afl n utilizare sau dup ce a fost livrat clientului. Pentru realizarea proceselor i validarea acestora, sunt ntreprinse urmtoarele msuri: - definirea criteriilor pentru analiza i aprobarea proceselor; - aprobarea echipamentelor; - calificarea personalului; - utilizarea de metode i proceduri specifice; - pstrarea de nregistrri necesare; - revalidarea proceselor. 7.5.3. Identificarea i trasabilitatea ArcelorMittal Gala i asigur identificarea i trasabilitatea produselor pe toat durata realizrii lor prin mijloace specifice fiecrui tip de produs. Pentru asigurarea trasabilit ii produselor se atribuie i se ine sub control o identificare unic pentru fiecare produs sau lot de produse i men inerea de nregistrri . Identificarea produselor se face prin marcare, etichetare i prin nregistrri. 7.5.4. Proprietatea clientului Pentru cazurile cnd proprietatea este pus la dispozi ie de client, ArcelorMittal Gala i asigur tratarea cu grij, pe toat perioada n care aceasta se afla sub controlul societ ii sau este utilizat de societate. n proprietatea clientului sunt incluse produse, semifabricate, materii prime, ambalajul returnabil precum i proprietatea intelectual. n cadru ArcelorMittal Gala i sunt reglementate modurile de verificare, transport, depozitare, ntre inere, protejare i pstrare n custodie a propriet ii clientului. ArcelorMittal Gala i trateaz cu mare grij proprietatea clientului pe perioada n care aceasta se afl sub controlul societ ii. Dac proprietatea clientului este pierdut, deteriorat sau gsit inapt pentru utilizare, societatea asigur raportarea acestui lucru la client. Sunt men inute nregistrri specifice pentru proprietatea clientului . 7.5.5. Pstrarea produsului Pe tot parcursul fluxului de fabrica ie este asigurat pstrarea produsului pn la livrarea acestuia la destina ia inten ionat , pentru a men ine conformitatea cu cerin ele . Aceasta se asigur prin marcarea, identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea i protejarea produselor n vederea eliminrii posibilit ii de livrare ctre al i clien i. n cadrul ArcelorMittal Gala i, produsele sunt depozitate i pstrate n zone special amenajate n care sunt asigurate condi ii necesare pentru efectuarea verificrilor, ncercrilor i executrii manevrelor cu mijloace de manipulare, pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea acestora, pn n momentul utilizrii sau livrrii. 7.6. Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare n cadru ArcelorMittal Gala i sunt determinate msurtorile i monitorizrile necesare pentru procesele desfurate, inclusiv metodele de verificare i msurare, precum i echipamente i dispozitive adecvate. Echipamentele de msurare i monitorizare utilizate n procesele de produc ie i control sunt verificate / etalonate i inute sub control pentru a garanta conformitatea msurtorilor. Sunt stabilite procesele prin care se asigur c msurtorile i monitorizrile, inclusiv metodele de verificare i msurare, sunt efectuate cu echipamente i dispozitive adecvate, controlate / verificate de ctre personal calificat i/sau autorizat. Msurarea i adoptarea echipamentului folosit n procesele de produc ie se efectueaz n conformitate cu standardele, iar echipamentul este verificat pe tot parcursul fabrica iei produsului. Pentru a se asigura c rezultatele sunt valide , echipamentele de msurare utilizate sunt: - etalonate sau verificate sau ambele la intervale specificate nainte de ntrebuin are fa de etaloane de msur trasabile;

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 23 / 26

- ajustate sau reajustate dup cum este necesar; - identificate pentru a permite determinarea strii de etalonare; - puse n siguran mpotriva ajustrilor care ar putea invalida rezultatul msurrii; - protejate n timpul manipulrii, ntre inerii, depozitrii mpotriva degradrii i deteriorrii; Verificrile se execut de personal autorizat al Sectorului Metrologie, n laboratorul autorizat BRML. n situa ia n care Sectorul Metrologie nu de ine autoriza ii de verificare pentru un anumit mijloc de msurare, verificrile metrologice se execut la alte laboratoare autorizate din ar. Rezultatele etalonrilor i verificrilor sunt men inute i pstrate n cadrul Sectorului Metrologie i la utilizatorii din sec ii i servicii . 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNT IRE 8.1. Generalit i n cadrul societ ii sunt planificate i implementate procese de monitorizare, msurare, analiz i mbunt ire a SMQ, prin monitorizarea informa iilor referitoare la percep ia clientului asupra satisfacerii cerin elor . Metodele determinate i aplicate n ArcelorMittal Gala i asigur: - conformitatea cu cerin ele referitoare la produs; - conformitatea Sistemului de Management al Calit ii ; - mbunt irea continu a eficacit ii Sistemului de Management al Calit ii. Pentru fiecare sec ie / serviciu sunt determinate i aplicate metode / tehnici statistice specifice, precum i amploarea utilizrii lor , pentru efectuarea analizelor privind mbunt irea . 8.2. Monitorizare i msurare 8.2.1. Satisfac ia clientului Analiza satisfac iei clientului const n monitorizarea informa iilor referitoare la percep ia clientului referitor la calitatea produselor livrate, ca o modalitate de msurare continu a performan elor Sistemului de Management al Calit ii si pentru compara ia percep iei clien ilor despre noi si despre companiile concurente. Procesul de monitorizare a satisfac iei clientului este un proces suport realizat la interfa dintre nivelul central al Chief Marketing Officer (CMO) i nivel local de Chief Marketing Officer al Diviziei de Sud Est. Descrierea responsabilit ilor i mpr irea activit ilor este fcut n Management Manual of ArcelorMittal Flat Carbon Europe CMO, versiunea 4 valabil din 10 februarie 2010, capitolul 8.2.1. (procesul M 5.1 din anexa 6). Conform acestor prevederi, CMO realizeaza la 2 3 ani un raport privind nivelu de satisfactie al clien ilor. ArcelorMittal Gala i ca parte a ArcelorMittal Flat Carbon Divizia de Sud Est este responsabil de implementarea propriului plan de ac iune n vederea mbunt irii satisfac iei clien ilor. 8.2.2. Audit intern Auditurile interne ale calit ii n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt efectuate n conformitate cu Standardul SR EN ISO 19011:1993 Ghid pentru auditarea sistemului de management al calit ii i de mediu, cu scopul de a determina dac Sistemul de Management al Calit ii este efectiv implementat i men inut n mod eficace, n conformitate cu cerin ele standardului de referin . Programarea i organizarea audituri interne ale calit ii este efectuat la intervale planificate pentru: - verificarea conformit ii SMQ cu cerin ele standardului de referin ; - identificarea neconformit ilor SMQ, eviden ierea poten ialelor neconformit i i verificarea dac neconformit ile identificate au fost corectate; - verificarea func ionalit ii SMQ precum i identificarea posibilit ilor de mbunt ire a eficacit ii SMQ. Auditurile interne ale calit ii sunt planificate i organizate de Compartimentul Managementul Calit ii , astfel nct toate procesele Sistemului de Management al Calit ii s fie examinate pe parcursul unui an. La planificarea anual a auditurilor interne se ine cont de statutul i importan a proceselor, de politica i obiectivele calit ii , precum si de rezultatele auditurilor anterioare. Responsabilit ile i desfurarea procesului de audit intern, este este reglementat n procedura Audit intern - cod PSMQ S - 003.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 24 / 26

8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor n cadrul ArcelorMittal Gala i sunt aplicate metode pentru monitorizarea i msurarea proceselor sprcifice Sistemului de Management al Calit ii, pentru demonstrarea capabilit ii proceselor i ob inerea de rezultate planificate. Monitorizarea i msurarea proceselor desfurate este efectuat prin modalit i specifice pentru fiecare sec ie / serviciu, pstrndu-se dovezi obiective pentru aceste activit i, pentru demonstrarea capabilit ii proceselor i ob inerea de rezultate planificate.Atunci cnd rezultatele planificate nu sunt ob inute, sunt ntreprinse corec ii i ac iuni corective, dup cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului. 8.2.4. Monitorizarea i msurarea produselor Procesul de monitorizare i msurare a produselor ArcelorMittal Gala i este realizat prin metode specifice i acoper ntreaga activitate de realizare a produsului de la aprovizionare, pe parcursul fabrica iei, la recep ia final, livrare i post livrare. Msurarea caracteristicilor produsului este planificat i efectuat pentru a verifica modul cum sunt satisfcute cerin ele pr ilor interesate. nregistrrile proceselor de monitorizare i msurare a produselor sunt n conformitate cu criteriile de acceptare ale produselor i sunt datate, semnate i autentificate de ctre persoanele care controleaz i elibereaz produsul. Livrarea produselor ctre clien i este efectuat numai dac acestea ntrunesc toate cerin ele clientului. n cadrul ArcelorMittal Gala i este asigurat verificarea i inspec ia tuturor produselor n conformitate cu specifica iile tehnice i standardele de performan ale clientului. 8.3 Controlul produsului neconform Modalitatea de definire a controalelor , responsabilit ile i autorit ilor aferente pentru identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor neconforme , sunt descrise n procedura Controlul produsului neconform cod PSMQ - S 004. Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspec iilor i ncercrilor interne sau a semnalrii din partea clien ilor, sunt marcate, pstrate n spa ii adecvate pentru a evita livrarea neinten ionat la clien i. Fiecare angajat al ArcelorMittal Gala i, n sectorul lui de activitate, are obliga ia de a semnala orice neconformitate aprut. Produsele neconforme i modalit ile de tratare a acestora, sunt consemnate i pstrate n nregistrri specifice pentru fiecare sec ie i serviciu. Modurile de tratare a produselor neconforme: - se dispune corec ia - remedierea neconformit ii i introducerea produsului n procesul de fabrica ie, pe comanda ini ial, dup ce n prealabil a fost reinspectat; - se accept prin derogare, cu sau fr repara ie; - ntreprinderea de ac iuni care s mpiedice utilizarea acestora; - ntreprinderea de ac iuni corespunztoare efectelor sau poten ialelor efecte ale neconformit ii , atunci cnd produsul neconform este detectat dup livrare . Pentru situa iile cnd se dau derogri, acestea sunt dispuse de conducerea combinatului sau dup caz de client i se pstreaz nregistrri despre acest fapt. Dup efectuarea remedierii / repara iei produsului neconform, acesta este reverificat de ctre reprezentantul Serv. CTC, n conformitate cu documentele specifice. 8.4. Analiza datelor n cadrul compartimentelor din ArcelorMittal Gala i sunt determinate , colectate i analizate datele i informa iile corespunztoare, pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea Sistemului de Management al Calit ii i pentru a evalua unde se poate aplica mbunt irea continu a eficacit ii SMQ. n aceste analize sunt incluse date rezultate din activit ile de msurare, evaluare i monitorizare i din alte surse relevante.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 25 / 26

Informa iile i datele rezultate din procesele de msurare i monitorizare sunt prelucrate cu ajutorul tehnicii de calcul i analizate de responsabilii de proces. n urma analizei rezult ac iuni corective i preventive necesare mbunt irii proceselor i produselor. Analizele prin tehnici statistice sunt utilizate n ArcelorMittal Gala i pentru: - satisfac ia clientului; - realizarea obiectivelor calit ii ; - conformitatea cu cerin ele referitoare la produs ; - caracteristici i tendin e ale proceselor i produselor inclusiv oportunit i pentru ac iuni preventive ; - date referitoare la furnizori ; Ieirile din procesul de analiz reprezint estimri procentuale cantitative sau calitative ale aspectelor analizate. Aceste ieiri sunt utilizate pentru identificarea ac iunilor de mbunt ire a proceselor, calit ii produselor i eficacit ii Sistemului de Management al Calit ii . 8.5. mbunt ire 8.5.1. mbunt irea continu Conducerea ArcelorMittal Gala i are stabilit ca obiectiv permanent mbunt irea continu a eficacit ii Sistemului de Management al Calit ii, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calit ii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a ac iunilor corective i preventive i a analizei efectuate de management. Procesul de mbunt ire continu din ArcelorMittal Gala i are dou abordri : - Proiecte de mbunt ire radical care conduc la revizuirea a proceselor existente sau la implementarea unor procese noi; - Activit i de mbunt ire continu cu pai mici desfurate n cadrul proceselor existente. n cadrul sec iilor productive mbunt irea procesului de fabrica ie este concentrat asupra controlului, pentru reducerea varia iilor produsului i parametrilor proceselor tehnologice,. Definirea proceselor i a metodelor de mbunt ire continu este descris n procedura mbunt irea continu - cod PSMQ O - 014. 8.5.2. Ac iuni corective n cadrul procesului de mbunt ire continu, dezvoltat i men inut din ArcelorMittal Gala i, sunt utilizate ac iuni corective pentru a elimina cauza neconformit ilor depistate sau a altor situa ii nedorite i a preveni reapari ia acestora. Ac iunile corective sunt adecvate efectelor neconformit ilor aprute. Activit ile privind emiterea de ac iuni corective asigur: analiza neconformit ilor produs, proces, sistem (inclusiv a reclama iilor clien ilor); determinarea cauzelor neconformit ilor; evaluarea necesit ii de a ntreprinde ac iuni pentru a se asigura c neconformit ile nu reapar; determinarea i implementarea ac iunii necesare; nregistrarea rezultatelor ac iunilor ntreprinse; analiza eficacit ii ac iunilor corective ntreprinse. Ac iunile corective i activit ile de control a msurilor implementate care au condus la rezultatele scontate sunt extinse i aplicate i la procesele / produsele similare. Procesul de stabilire i realizare a ac iunilor corective este reglementat n procedura Ac iuni corective - cod PSMQ S- 005. 8.5.3. Ac iuni preventive n cadrul societ ii ArcelorMittal sunt determinate ac iuni preventive pentru eliminarea cauzelor unor neconformit i poten iale, n scopul prevenirii apari iei lor. Ac iunile preventive sunt adecvate efectelor problemelor poten iale . Conducerea societ ii ,a delegat autoritatea astfel nct ntreg personalul este responsabil pentru a cuta oportunit i de mbunt ire a performan ei proceselor, activit ilor i produselor. Modul de stabilire i efectuare a ac iunilor preventive este descris n procedura Ac iuni preventive -cod PSMQ S- 006 n care se stabilesc cerin e pentru:

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II ArcelorMittal Galati

Cod MSMQ Ed.3, Rev. 4 Pag 26 / 26

- determinarea neconformitatilor poten iale i a cauzelor acestora - evaluarea necesita ii de ac iuni pentru a preveni apari ia neconformitatilor; - determinarea i implementarea ac iunilor necesare; - nregistrrile rezultatelor ac iunilor ntreprinse; - analiza eficacit ii ac iunilor preventive ntreprinse Rezultatele evalurii eficacit ii ac iunilor preventive reprezint informa ii necesare pentru analiza efectuat de management, precum i pentru programele de mbunt ire continu a proceselor Sistemului de Management al Calit ii.

9. Lista cu procedurile sistemului de management al calit ii n ArcelorMittal GALA I

Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Denumire procedur Procedura Procedura Procedura Procedura Procedura Procedura Controlul documentelor Controlul nregistrrilor Audit intern Controlul produsului neconform Ac iuni corective Ac iuni preventive

Cod PSMQ - S PSMQ - S PSMQ - S PSMQ - S PSMQ - S 001 002 003 004 005

PSMQ - S - 006