Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

de predare - primire la
data de ......................

Prile :

1. S.C. ..................................... SA. avnd J....../ ........... / ...... si C.U.I.......................,


reprezentata de ........................................ , avnd CI Seria ..... , Nr. ........ , eliberat de
Pol. . .........
SI

2. S.C. ..................................... SA. avnd J....../ ........... / ...... si C.U.I.......................,


reprezentata de ........................................ , avnd CI Seria ..... , Nr. ........ , eliberat de
Pol. . .........
am procedat azi, data de mai sus , primul la primire si al doilea la predarea a .....( ...... )
bilete la ordin :

BO SERIA ............. NR. ................ SUMA DE ............. SCADENT LA


.......................;

BO SERIA.............. NR. ................ SUMA DE ............. SCADENT LA


.......................;

BO SERIA ............. NR. ................ SUMA DE ............. SCADENT LA


.......................;

BO SERIA ............. NR. ................ SUMA DE ............. SCADENT LA


.......................;

Am primit,
numele si prenumele in clar

Am predat,
numele si prenumele in clar