Sunteți pe pagina 1din 3

boroi 23 martie 2012

- insolvabilitateauni debitre suportata de ceilati debitori( in cazul obligatiilor solidare)

bligatiileindivizible :
Fie datorita vointe partilor, fie datorita naturii obiectului, obligatia nu poate fi executata decat in intregime de catre debitor. (A si B s-au obligat sa-i predea lui x un cal de curse, prin natura obiectul obligatiei obligatia este indivizibla). DIferenta dintre solidaritatea si indivizibillitate vizeaza transmiterea lor catre succesor : obligatiile solidare nu se transmit solidar catre succesor(se transmit ca divizibile), in cazul obligatiilor indivizibile ele se transmit catre succesor tot in forma lor indivizibila. A creditor, X,Y debitor. A a imprumutat cu 1000 lei pe X,Y si au prevazut obligatii solidare. Pnana la scadenta X moare iar mostenirea lui X e acceptata de M si N. Obligatia se transmite divizibil catre M si N. La scadenta M nu e tinut sa plateasca intreaga datorie de 1000 lei ci doar partea care ii revine, adica 250. Creditorul poate cere lui M doar 250 lei lui N doar 250 lei iar lui Y poate ii cere chiar 1000. Schimbarea de creditor. cesiunea de creanta= un acord de vointa prin care o parte numita cedent transmite o parte din creanta sa unei alte parti numita cesionar.. Subrogatia personala sugereaza ca se inlocuieste persoana. La subrogatia reala se inlocuieste bunul. nu mai e nevoie de consimtamantul debitorului. subrogatia personala. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei. novatia prin schimbare de creditor. Novatia e acea operatiune juridicea prin care se stinge o obligatie concomitent cu nasterea unei noi obligatii. Intre vechea obligatie si noua obligaie trebuie sa existe un element nou. aceasta schmbare poate fi chiar creditorul. Vechea obligatie se stinge nu se tranmite. O data cu stingerear vechii obligatii se stng si accesoriile. Dc partile prevad expres totusi se pot transmite si obligatiile. Prin mostenire se poate schimba creditorul. L-=am imprumutat pe X cu niste bani, pana sa.mi dea banii eu mor, X e tinut sa plateasca imprumutul mostenitorilor creditorului. - stipulatie pentru altul ; - proprire. Schimbarea debitorului : - preluarea datoriei : se poate vorbi de cedarea datoriei dar numai cu consimtamantul creditorului.
1

boroi 23 martie 2012

- cesiunea contractului. Ca s in cazul preluarii datoriei si in cazul prcesiunii contractului e necesar consimtamantul co-contractantului. A a incheiat un contract cu X prin care X iti vinde o masina iar tu trebuie sa ii dai bani. Eu cumparator pot transmite aecl conract unei alte persoane. Am nevoie sa am consimtamantul cocontractantului care poate fi dat in momentul cesiunii contractului sau chiar si ulterior. - novatia prin schimbare de debitor : trebuie sa exste un element de diferenta ntre vechea obligatie si noua obligatie, Elementul de diferenta paote consta chiar schimbarea debitorului. - proprirea : este o forma de executare silita care presupune doua creante : creanta 1 A creditor , B debitor, creanta nr 2. B creditor, X debitor. (x= firma la care lucreaza B) Proprirea: indisponibilzarea unei sume de bani in mainile debitorului debitorului mei. - stipulatia pentru altul : este un contract intre o persoana denumita promitent se obliga fata de cealalta parte contractanta denumita stipulant sa efectueze o prestatie catre n tert denumit tert beneficiar fara ca tertul sa participe in vreun fel la incheierea conventiei. Avem o donatie cu sarcina. Obligatia gratificatului fata de tertul beneficiar nu e nimic altceva decat o stipulatie pt altul. (sarcina intra in patrimoniul tertului beneficiar automat- e o exceptie de la principiul relativitatii). - prin mostenire.

Capacitate civila a) Capacitate civila de folosinta = aptitudinea de a avea drepturi si oblitgatii. E o aptitudine abstracta indiferent de izvorul lor. Pot fi drepturi dobandite prin acte juridice/fapte juridice. CA regula capacitatea de folosinta se dobandeste la naster si inceteaza prin deces. Prin exceptie se poate dobandi capacitatea de folosinta si inainte de nastere (de la data conceptiei). moartea poate fi constata fizicsau poate fi chiar si o moarte declarata pe cale judecatoreasca. Un accident aviatic, un cutremur. Nimeni nu poate fi lipsit in tot sau in parte la capacitatea de folosinta. Pot exista numai incapacitati special de folosinta, in cazurile special prevazute de lege. ex : minorul nu poate face donatii. b) CApacitate civila de exercitiu = aptitudinea de a dobandi si a asuma drepturi si obligatii prin incheierea de acte juridice (numai prin acte juridice). Aici deosebim 3 categorii :

boroi 23 martie 2012

- pers lipsite de capacitate de exercitiu (minorii de pana la 14 ani si pers puse sub interdictie judecatoreasca. Actele juridice se incheie in numele si pe seama lor de catre parinti/tutore/curator ; - pers cu capacitate de exercitiu restransa : minorii 14-16 ani. Nu mia vorbim de reprezentare legala ci de ocrotire legala. Ar putea minorul sa incheie un contract de inchiriere dc nu e bagubos. - capacitatea deplina de exercitiu se dobandeste ca regula la 18 ani, prin incheierea casatoriei mai inainte de implinirea varstei de 18 ani dar mai mari decat 16 ani, pt anumite conditii instanta de tutela poate incuviinta minorului care a implinit 16 ani ii poate incuviinta capacitate deplina de exercitiu. - principiul specialitatii capacitatii de folosinta : persoanele juridice fara scop lucrativ nu pot dobandi adecat acele drepturi si obligatii care sunt in concordanta cu obiectul lor de activitate in concordanta cu scopul pt care au fost ele infiintate.

Actul Juridic