Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECTIE

Unitatea de invatamant : Profesor : Niculicea Larisa Clasa : a X-a Disciplina : Psihologie Capitolul : Structura si dezvoltarea personalitatii Tema :Caracterul (2) Tipul lectiei : de predare-invatare Timp alocat : 50 min

Obiective generale: Dobandirea unui set de cunostinte despre caracter, formarea capacitatii de a opera cu aceste cunostinte in situatii diverse Obiective specifice: O1: sa precizeze componentele caracterului O2:sa exemplifice cu diferite atitudini si trasaturi positive O3: sa analizeze rolul caracterului in formarea personalitatii O4: sa ilustreze diferite tipuri caracteriale cu ajutorul unor personaje din literatura,istorie O5 : sa compare temperamentul cu caracterul,gasind atat asemanari,cat si deosebiri Strategia didactica: -metode si procedee: brainstorming, expunerea,explicatia didactica,conversatia, reflectia personala, conversatia, dezbaterea -mijloace si materiale : manual

Secventele lectiei Moment organizatoric Verificarea cunostintelor anterioare

Timp 2 5

Ob

Activitatea profesorului Salutul Notarea absentilor in catalog Se verifica cunostintele dobandite anterior cu privire la Caracter Se analizeaza tema pe care au avut-o de pregatit

Activitatea Metode si Evaluare elevului mijloace Identifica elevii Conversatia absenti Evaluare punctuala

Captarea atentiei

Elevii vor conversatia raspunde individual la intrebarile adresate de catre profesor La ce credeti ca se refera Participa la Brainstormi termenul de atitudine ? discutii ng argumentandu-si raspunsurile Se va anunta subiectul lectiei Asculta ceea ce li Expunerea se comunica Manual

Observare a sistematica

Comunicarea noilor cunostinte Dirijarea invatarii

1 25

O1

Portretul psiho-moral al unei persoane poate fi conturat prin precizarea diferitelor trasaturi de caracter. Trasaturile de caracter reprezinta pozitii ale subiectului fata de cele din Elevii asculta si Explicatia jur,un mod de a se raporta la noteaza in caiete didactica evenimentele existentei sale in lume. Aceste modalitati de raportare se numesc atitudini. Atitudinea reprezinta modalitatea de raportare la o clasa generala de obiecte sau Expunerea fenomene si prin care se orienteaza subiectiv si se autoregleaza preferential. Structura caracterului poate fi studiata prin analiza sistemului de atitudini,acestea dupa domeniul care conditioneaza formarea lor si de domeniul in care se manifesta fiind :

Observare a sistematica

O2

-atitudini fata de ceilalti oameni : gradul de deschidere fata de cei din jur,exprimanduse prin gradul de pretuire, respect, stima, dragoste fata de ceilalti,fata de om in general. -atitudini fata de sine : se refera la faptul ca fara o cunoastere de sine nu ne putem compara cu ceilalti si nu ne putem cultiva propria noastra individualitate, dar ca este necesara pastrarea unui echilibru in modalitatile afirmarii de sine. -atitudini fata de munca,fata de activitate : intelegerea de catre individ a necesitatii de a desfasura o activitate utila, de a-si pune in valoare aptitudinile. Pentru a schita portretul psihomoral al unei persoane este necesar sa fie luate in calcul si trasaturi voluntare de caracter precum: fermitatea, stapanirea de sine,perseverenta, curajul, spiritul hotarat, eroismul etc.

Dau exemple de atitudini negative si pozitive fata de ceilalti oameni Dau exemple de Conversatia atitudini fata de sine pozitive si negative

Dau exemple de Reflectia atitudini fata de personala munca pozitive si negative

Observare sistematica

S-a pus problema organizarii Noteaza in caiete sistemice a caracterului, o teorie cunoscuta in acest sens fiind cea a lui Allport, care a aratat ca trasaturile individuale de caracter sunt de trei tipuri: -cardinale: 1-2 trasaturi are domina si le controleaza pe celelalte -principale: 10-15 trasaturi evidente -secundare: slab exprimate O buna definire a portretului Noteaza in caiete caracterial presupune precizarea unor caracteristici precum: Dau exemple de

Expunerea

O4

O3

-unitatea caracterului -expresivitatea -originalitatea -bogatia -statornicia -plasticitatea -taria de caracter Rolul caracterului in formarea personalitatii Caracterul este expresia intregului sistem al personalitatii,avand un rol deosebit in adaptarea si integrarea individului in viata sociala.El poate fi modelat in functie de cerintele mediului social si de ceea ce vrea fiecare dintre noi sa devina.Se poate aprecia ca suntem acceptati sau respinsi de cei din jurul nostru potrivit trasaturilor de caracter pe care le manifestam. Ca atare, caracterul se dovedeste a influenta intreg sistemul personalitatii noastre.,oferind un sens sau altul actiunilor noastre. Se va realiza prin intermediul urmatoarelor sarcini: -analizati comparativ temperamental si caracterul,gasind atat asemanari,cat si deosebiri -organizati-va pe grupe de patru elevi si realizati portretul caracterial al unuia dintre membrii grupului -in ce masura pornind de la trasatura caracteriala dominanta se poate anticipa conduita viitoare a unei persoane?

tipuri caracteriale din literatura sau istorie Manual Lectureaza fragmente ce descriu tipuri caracteriale Observare sistematica

Conversatia

Dau exemple de trasaturi de caracter in functie de care Dezbaterea putem si acceptati sau repinsi de ceilalti

Obtinerea performantei;asig urarea feed-back-ului

10 O5

Elevii participa Reflectia activ la personala rezolvarea cerintelor Manual

Evaluare frontala

Incheierea lectiei

Realizati o lucrare de Cer lamuriri cu aproximativ o jumatate de privire la tema

pagina prin care sa analizati rolul mediului social in formarea caracterului.