Sunteți pe pagina 1din 3

Dezvoltarea limbajului.

Achiziia scriscititului

Au loc aparitia si consolidarea constructiilor logice, imediate, reversibile care inlocuiesc procedeele empirice, intuitive, naive ale etapei precedente. Constructiile logice imbraca forma unor judecati si rationamente care ii permit co 313i86d pilului ca dincolo de datele nemijlocit senzoriale sa intrevada anumite permanente, anumiti invarianti, cum ar fi cantitatea de materie, greutatea, volumul, timpul, viteza, spatiul. Gandirea copilului surprinde Ia aceasta varsta fenomene permanente si invariante, inaccesibile simturilor, ridicandu-se in plan abstract, categorial. (Gra'iela Sion, 2006) Intrarea copilului in scoala faciliteaza, in cadrul procesului instructiv-educativ, dezvoltarea operatiilor de gandire absolut indispen-sabile oricarei achizitii intelectuale: analiza, sinteza, comparatia, abs-tractizarea generalizarea, clasificarea si concretizarea logica. Cresc flexibilitatea gandirii si mobilitatea ei. Vocabularul copilului la intrarea in scoala este de aproximativ 2.500 de cuvinte si stapaneste reguli de folosire corecta a cuvintelor in vorbire. Tot acum se formeaza capacitatea de scris-citit, impulsionand progresele limbajului. La sfarsitul perioadei, copilul isi insuseste fondul principal de cuvinte al limbii materne (aproximativ 5.000 de cuvinte), care patrund tot mai mult in vocabularul activ al copilului (Verza, Zlate, Golu, 1993). Invatarea limbii consta in insusirea de formule corecte de exprimare. Activitatea orala si vizuala trebuie sa fie intr-un echilibru prin citit si scris. Ordinea prezenta in procesul instructiv-educativ a celor 4 deprinderi fundamentale este: ascultarea (intelegerea), exprimarea, citirea si scrierea. Pentru copilul in primul an de scoala, textul scris se asociaza cu exersarea orala. Exersarea extensiva a citirii este premisa insusirii reale a cititului. J.S. Bruner arata ca procesele vorbirii sunt asezate astfel: audiere, citire, vorbire, scriere. W.M. Rivers (1971) subliniaza ca este o mare diferenta intre descifrare (ca in audiere sau citire) si incifrare (ca in vorbire si scriere). Principalele momente ale activitatii verbale sunt urmatoarele: motivul si ideea generala a enuntului; limbajul intern cu notatia semantica specifica, structura semantica de profunzime, general umana; structura semnatica de suprafata a limbii particulare; enuntul verbal exterior; sonor, grafic etc. Se merge de la idee la cuvant, activitatea verbala expresiva (vorbire, scriere), codare; si de Ia cuvant la idee, activitatea verbala impresiva (audiere, citire), decodare (Sarlau, 1984). Activitatea verbala* are componente cognitive, afective si motorii. invatarea limbii depinde de factorii genetici, de starea fiziologica si experienta acumulata de copil si de tipul de mediu Ia care a fost expus. Mecanismele neurofunctionale*care stau Ia baza celor doua forme de limbaj arata ca vorbirea cere o maturitate anume a sistemului nervos central, iar scrisul cere in plus maturizarea unor capacitati de perceptie si organizare-structurare si psihomotricitate care intervin mai tarziu in dezvoltare. Gandirea, motivatia, afectivitate si vointa sunt implicate in ambele forme de limbaj. Cand este vorba de scris, ele necesita un grad mai mare de maturitate si functionalitate (Ecaterina Vrasmas, 1999, p. 25). Achizitia scris-cititului necesita pe langa dezvoltarea normala a aparatului verbo-motor si dezvoltarea motricitatii large si fine. La un alt nivel, pentru deprinderea scrisului este necesara, de asemenea, maturitatea structurilor vorbirii, aceasta punand in evidenta legatura intre vorbire si scriere. (Gratiela Sion, 2003) Observatiile arata ca daca sunt afectate structurile vorbirii se _ manifesta si o anume

incapacitate de achizitie a limbajului scris. invatarea cititului trece prin urmatoarele stadii succesive de acumulare: educarea prealabila senzorial-motrice, in principal vederea si auzul; dezvoltarea vorbirii, corectarea articularii si pronuntarii, dobandirea mecanismelor fundamentale; citirea curenta corecta; intelegerea celor citite; citirea expresiva; lectura personala cu caracter cultural-informativ (Dottrens, Mialaret, Rast, Ray, 1970). Pentru insusirea limbii romane, se arata ca pentru a invata corect cititul si scrisul trebuie luate in considerare elementele componente ale limbii, iar aceasta se realizeaza prin delimitarea cuvintelor din vorbire, delimitarea sunetelor din cuvinte, pentru ca apoi sa fie realizata unirea sunetelor in cuvinte si a cuvintelor in propozitii. Aceasta inseamna ca metoda pe care o folosim in familiarizarea elevilor cu cititul si scrisul trebuie sa tina seama, pe de o parte, de faptul ca scrierea concorda aproape exact cu pronuntarea, deci metoda trebuie sa fie fonetica, iar pe de alta parte, ca trebuie sa se porneasca de Ia desprinderea unei propozitii din vorbire, sa se realizeze delimitarea cuvintelor in silabe si apoi fiecare silaba in sunete dupa care sa se parcurga drumul invers, de la sunete la silaba, cuvant si propozitie ceea ce denota ca metoda trebuie sa fie si analitico-sintetica (Serdean, 1993, p. 48). Etapele pe care copilul le parcurge in deprinderea cititului sunt: descifrarea, citirea textelor simple, automatizarea citirii, cresterea vitezei de citire cu voce tare sau in gand care depinde de ritmul fiecarui copil si intelegerea celor citite. (Gratiela Sion, 2006) O alta treapta a deprinderii cititului este citirea curenta si corecta. Aceasta este citirea copilului care stie sa transpuna in limbajul articulat semnele grafice. in ultima faza, citirea devine expresiva si ar putea fi numita citirea afectiva. Aceasta depinde de gradul de deprindere al citirii corecte si curente. Ea devine un instrument de lucru pentru dobandirea de noi informatii. Etapele necesare in deprinderea cititului sunt relativ aceleasi pentru toti copiii, insa timpul necesar pentru parcurgerea acestor etape este diferit de la copil la copil. In privinta deprinderii scrisului, mecanismele neuro-fiziologice implicate sunt: dezvoltarea normala a intregului sistem al limbajului; antrenarea simultana, in invatarea semnelor grafice, a mai multor zone specializate ale scoartei cerebrale; formarea si dezvoltarea mecanismelor de integrare in structuri; antrenarea unor mecanisme de formare a unor scheme complexe, precum si realizarea mobilitatii acestora; dezvoltarea capacitatilor de a intelege si a opera cu simboluri in general (gesturi, semne conventionale, desen) si in speta (Ecaterina Vrasmas, 1999, p. 28). Formarea abilitatilor de scris-citit* sunt parcurse in scoala in trei mari etape: preabecedara, abecedara si postabecedara. Perioada preabecedara este cea in care se formeaza abilitatea de scriere a elementelor grafice disparate, in cea abecedara se dobandesc deprinderile de a scrie toate literele alfabetului si de a-1 folosi in gratierea cuvintelor si propozitiilor, perioada postabecedara cores-punde celei in care se ating toti parametrii scrierii conform modelelor, se obtine o anumita viteza si se insusesc cateva reguli ortografice. Scrierea, arata Ecaterina Vrasmas, este rezultatul legaturilor interfunctionale pe trei niveluri, si anume: nivelul motor, nivelul perceptiei si reprezentarilor si a celui afectiv. Este evidentiata astfel legatura dintre controlul miscarilor si controlul vizual, respectiv controlul kinestezic se realizeaza la nivelul miscarii si cel vizual la nivelul traseului grafic. Cele doua miscari se unesc, ducand la anticipatie vizuala si apoi la reprezentarea vizuala. La acestea se adauga planul afectiv si intentionalitatea. Astfel ca momentele dezvoltarii limbajului scris la copil, din perspectiva mecanismelor implicate, sunt: organizarea spatiala

kinestezica si grafica; controlul kinestezic si controlul vizual; legatura dintre expresia orala, corporala si cea grafica. (Gratiela Sion, 2006)

S-ar putea să vă placă și