Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA


FACULTATEA FINANE
CATEDRA BNCI I ACTIVITATE BANCAR

COCIORVA Ion

RAIONALIZAREA PROCESULUI CREDITAR


N REPUBLICA MOLDOVA
TEZ DE MASTER
la specialitatea ADMINISTRARE BANCAR

Coordonator tiinific:
_________________________________
SECRIERU Angela, prof. univ. dr. hab.

Autorul:
________________________________
COCIORVA Ion, stud. gr. AB 102m

Chiinu 2012

CUPRINS
INTRODUCERE...........................................3
Capitolul 1. DEFINIREA I EVALUAREA PROCESULUI CREDITAR.............................6
1.1. Conceptul de proces creditar.........................................6
1.2. Metode, indicatori i criterii de evaluare a potenialilor debitori n procesul de
creditare............................................................................................................................15
Capitolul 2. EVOLUIA I POZIIA ACTUAL A PROCESULUI CREDITAR N
REPUBLICII MOLDOVA........................... 25
2.1. Constituirea i evoluia procesului creditar n Republica Moldova........25
2.2. Estimri privind consolidarea i dezvoltarea procesului creditar
naional........................................................................................................................35
2.3. Metode privind eficientizarea procesului creditar...................42
Capitolul 3. PRACTICI PRIVIND RAIONALIZAREA PROCESULUI CREDITAR
DIN REPUBLICA MOLDOVA N PROCESUL
DEZVOLTRII ECONOMICE............................................................50
3.1. Practici internaionale privind raionalizarea procesului
creditar..........................................50
3.2. Metode eficiente de creditare aplicabile n cadrul instituiilor financiare
naionale...................................................................................................................55
CONCLUZII I RECOMANDRI...............58
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................60
ANEXE.....................................63
ADNOTARE.65

BIBLIOGRAFIE
I.

Acte normative i reglementorii

1. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naional a Moldovei nr.548XIII din 21.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995.
Nr. 56-57/624.
2. Legea Republicii Moldova cu privire la instituiile financiare nr.550-XIII din
21.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996. - Nr. 1/2.
II. Lucrri tiinifice
3. Grigori, Cornelia. Activitatea bancar / Cornelia Grigori. -Ed. a II-a,
revz. i compl. Ch.: Cartier, 2004. -432 p.
4. Basno, Cezar. Moned. Credit. Bnci / Cezar Basno, Nicolae Dardac,
Constantin Floricel. - Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, R. A.,
2003. 374 p.
5. Basno, Cezar. Management bancar / Cezar Basno, Nicolae
Bucureti: Editura Economic, 2003. 272 p.

Dardac.

6. Cuhal, Veronica. Impactul politicii monetare asupra creterii economice:


autoreferat la teza de dr. la specialitatea: 08.00.10 - Finane; moned; credit:
susinut 20.04.07: aprob. 14.06.07. Chiinu, 2007. 24p.
7. Cuhal, Veronica. Impactul politicii monetare asupra creterii economice:
tez de dr. n economie la specialitatea: 08.00.10 - Finane; moned; credit:
susinut 20.04.07: aprob. 14.06.07. Chiinu, 2007. 162p.
8. Piaa hrtiilor de valoare i felurile lor / Oleg Stratulat, Vladimir Valeico,
Pavel Petruin, Natalia Surdu // Bncile n relaiile economie de pia.
Partea I. Chiinu: Editura GOLVO, 1994. P. 85-96.
9. Stratulat, Oleg. mprumuturile obligatare municipale alternativ pentru
finanarea proiectelor investiionale // http://eco.md/
10.Stratulat, Oleg. Originea denumirii unitii i subunitii monetare naionale
// ECO magazin economic. - 2008. 13 decembrie.

11.Stratulat, Oleg. mprumuturile obligatare municipale: avantajarea financiar


prin deblocarea legislativ / Oleg, Stratulat, Ana, Berdil // Drept,
economie i informatic. - 2007. Nr. 3. P. 5-6.
12.Stratulat, Oleg. Riscurile n sistemul mprumuturilor obligatare municipale /
Oleg Stratulat, Ana Berdil // Analele tiinifice ale Academiei de Studii
Economice din Moldova... Ed. a 5. Ch.: Ed.- Poligr. ASEM, 2007. P.
228-231.
III. Surse statistice i de date
13.Raport anual al Bncii Naionale a Moldovei // www.bnm.md