Sunteți pe pagina 1din 5

Test nr.1 Subiectul 1 : Noiunea i caracterizarea general a dreptului comerului internaional. 1.1.

Definii noiunea de drept al comerului internaional ca ramur de drept. In doctrina juridica conceptul de drept al CI a primit mai multe definitii. Intro prima conceptie DCI este constituit din ansamblu normelor care reglementeaza raporturi patrimoniale cu character de comercialitate si internationalitate incheiate intre pers f si j care intrunesc calitatea de subiect de drept pentru operatiunea de export-import inclusive intre asemenea personae si stat si raporturi in care persoanele se afla pe pozitie de egalitate juridica. Altii autoru definesc DCI ca fiind un ansamblu de norme conflictuale norme de drept civil de drept commercial si norme de drept material uniform iar in anumite limite si norme de drept international public prin care se reglementeaya raporturi de comenrt international si de cooperare economica. 1.2. Formulai i caracterizai criteriile de definire a caracterului internaional al raporturilor juridice ce constituie obiectul dreptului comerului internaional. Din definitie DCI=> are ca obiect comertul international in sens larg adica raporturile de comert int-l si de cooperare economica si tehnico stiintifica internationala.Toate raporturile juridice patrimoniale care se formeaza in sfera relatiilor comerciale internationale sunt obiect al dreptului comertului intern,dar numai acelea,care se caracterizeaza prin 2 atribute coexistente si anume:comercialitatea si internationalitatea.Calificativul international al raporturilor juridice este de mntionat faptul ca acesta fiind prezent intr-un raport juridic intern,ii atribuie celui din urma caracter international ,transformindul intrun raport cu element de extranietate.Deci caracterul international al raporturilor de DCI este determinat de prezenta in cadrul acestor raporturi a unuia sau ale mai multor elemente de extranietate.Nu orice element de extrainatate present intr-un raport juridic este de natura sa confere acestuia atributul internationalitatii.Sediul sau domiciliul,orin in lipsa acestuia,resedinta in strainatate a uneia dintre parti contractante ,desi constituie elemente de extrainatate carora practica international si doctrina juridical le-a recunoscut si caracterul de element de internationalitate,exista totusi,situatii cind acestea sunt lipsite de valenta internationalitatii. 1.3. Argumentai conceptul privind caracterul pluridisciplinar al dreptului comerului internaional. Dreptul comertului international este o materie pluridisciplinara deoarece grupeaza norme juridice de natura variata-drept international public,drept international privat ,drept civil,drept administrative,drept vamal,etc.-reunite prin obiectul lor social si juridic:disciplinarea raporturilor juridice care se nasc in cadrul comertului international. Reieind din considerentul c dreptul comerului internaional este o materie pluridisciplinar foarte complex, este de menionat faptul c investigaiile tiinifice n ceea ce privete determinarea obiectului acestuia se confrunt pn n prezent cu un ir de probleme. Aceast stare de lucruri, de fapt, este ceva firesc, fiindc ne aflm n prezena unui proces de dezvoltare i diversificare continu a relaiilor de colaborare i cooperare economic i tehnico-tiinific internaional, fapt ce condiioneaz apariia unor categorii de relai i noi, necunoscute pn n prezent, care necesit o apreciere juridic just. Subiectul II: Contractul comercial de vnzare - cumprare internaional. 2.1. Definiti bursa de mrfuri .i evidentiati caracteristicile esentiale ale acesteia. Bursa de marfuri ,numita si uneori bursa de comert ,este o piata organizata si specializata ,la care se negociaza si se incheie tranzactii de marfuri fungibile,standartizate si depozitabile.Bursa de marfuri isi desfasoara activitatea in cladiri special amenajate,sub supravegherea si controlul guvernamental. Caracteristicile eseniale ale bursei de mrfuri sunt urmtoarele: a) marfa care se negociaz la burs trebuie s fie fungibil si standardizat; b) bursa de mrfuri este o pia caracteristic la care se formeaz. preurile interne i internaionale de referin. Acestea influeneazi formarea preurilor tuturor mrfurilor similare; c) nscrisul contractual este un document tipizat, uor c 1 (completat de personalul operaional al bursei; ' d) comerul la bursele de mrfuri se caracterizeaz printr-o bun. informare a oamenilor de afaceri i prin repartizarea echilibrat a riscurilor; e) la bursele de mrfuri vnztorul prezint numai documentele care atest dreptul de proprietate asupra mrfurilor oferite spre vnzare. Nu este necesar ca marfa s fie vzut de cumprtor, deoarece aceasta este standardizat;

f) unitatea de msur la burs este lotul sau contractul de bursl1 a crui mrime este n funcie de natura mrfii i este fixat u regulamentul de funcionare i de statut. De exemplu, un contract poate fi egal cu 50 tone de cafea, 30 tone de cacao, 100 tone gru, 50.000 livre bumbac etc. g) unele burse dispun de depozite proprii de mrfuri; h) realizarea contractelor se face prin Casa de Compensaie (Clearing House) sau prin bnci comerciale. 2.2. Caracterizai .INCOTERMS 2010. Menionai expres raporturile reglementate de INCOTERMS 2000. FCA - modificarile privind obligatiile de incarcare si de descarcare: apare ca o obligatie de specificare a unui loc. Anterior, specificarea unui loc nu era o obligatie ci doar o obisnuinta. EXW - pentru acest termen se face recomandarea: Termenul nu trebuie utilizat atunci cand cumparatorul nu poate efectua direct sau indirect formalitatile la export. In asemenea cazuri trebuie utilizat termenul FCA sub rezerva ca vanzatorul accepta sa incarce marfa pe cheltuielile si riscul sau. FAS - beneficiaza de aceeasi precizare; Termenul FAS impune vanzatorului obligatia de suporta cheltuielile de export. Este vorba de o solutie total diferita fata de versiunile anterioare cand acestea reveneau cumparatorului. Termenul FAS este utilizat exclusiv pentru transportul pe mare sau pe cai navigabile interioare. FOB - cunoaste si el o mentiune: Daca partile nu inteleg ca marfa este livrata la momentul in care trece peste balustrada vasului, termenul FCA trebuie utilizat.

1. EXW Ex Works Franco fabrica, este conditia cea mai comoda pentru vanzator, care pune la dispozitie marfa ambalata cumparatorului, care are obligatia sa o incarce pe cheltuiala si riscul sau . 2. FCA Free Carrier Franco caraus inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care a predat marfa vamuita pentru export, in grija carausului desemnat de cumparator la locul sau punctul convenit. In cazul in care cumparatorul nu indica un punct precis, vanzatorul poate sa aleaga punctul de la locul sau raza teritoriala mentionata unde carausul urmeaza sa preia marfa in custodia sa. In cazul in care potrivit practicii comerciale este necesar sprijinul vanzatorului pentru incheierea contractului cu carausul (cum este cazul in transportul CFR sau aerian). Vanzatorul actioneaza pe riscul si cheltuiala cumparatorului. 3. CPT Carrige Paid To Vanzatorul plateste pentru transportul marfii la destinatia convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost predata carausului trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata carausului. In cazul in care pentru transportul marfii se folosesc carausi succesivi, riscurile trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal. 4. CIP Carriage and Insurace Paid Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie sa efectueze si asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a marfii pe timpul transportului. Vanzatorul incheie contractul si plateste prima de asigurare. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca in cazul CIP vanzatorul este obligat sa obtina prima de asigurarea pentru acoperire minima. Termenul CIP implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal. 5. DAT Delivered and Terminal Vanzatorul livreaza si descarca din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumparatorul. Terminal inseamna orice loc, cum ar fi: chei; depozit; strada; cargo terminal; terminal CFR. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit.

Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. DAT acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import. 6. DAP Delivered and Place Vanzatorul livreaza marfurile in mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumparatorul. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. In cazul in care vanzatorul suporta costuri legate de descarcarea bunurilor la destinatie, acesta Nu are dreptul sa refactureze aceste costuri cumparatorului. Este recomandat ca notiunea de LOC sa fie foarte bine precizata. DAP acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import. 7. DDP Delivered Duty Paid Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire a formalitatilor vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport. 8. FAS Free Alongside Ship Franco de-a lungul navei: se poate utiliza numai in transporturile maritime si fluviale , cumparatorul angajeaza nava , iar vanzatorul aduce marfa in port si o plaseaza pe chei de-a lungul navei. 9. FOB Free on Bord Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit .Costurile si riscurile de pierdere si deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta, cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul FCA. 10. CIF Cost Insurance & Freight Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pirdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului maritim. Vanzatorul incheie si plateste contractele de asigurare si plateste prima de asigurare. Cumparatorul ia nota ca in cazul termenului CIF, vanzatorul este obligat sa obtina asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/rolloff sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CIP. 11. CFR Cost & Freight Vanzatorul trebuie sa plateasca navlu-ul si costurile necesare pentru aducerea marfii in portul de destinatie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a marfii, precum si orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa trece de balustrada vasului in portul de incarcare. Termenul C.F.R implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CPT.

2.3. Analizai pteveclerile Conveniei de la Viena asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri din 11 aprilie 1980 i Codului civil al Republicii Moldova referitoare la obligaiile prilor contractante. ARTICOLUL 34 Daca vanzatorul este tinut sa remita documentele care se refera la marfuri, el trebuie sa execute aceasta obligatie la momentul, in locul si in forma prevazute de contract. In caz de remitere anticipata, vanzatorul pastreaza, pana la momentul prevazut pentru remitere, dreptul de a remedia orice defect de conformitate a documentelor, cu conditia ca exercitiul acestui drept sa nu cauzeze cumparatorului nici inconveniente, nici cheltuieli nerezonabile. Totusi, cumparatorul pastreaza dreptul de a cere daune-interese in conformitate cu prezenta conventie.ARTICOLUL 31Daca vanzatorul nu este tinut sa predea marfurile intr-un loc special, obligatia sa de predare consta: a) cand contractul de vanzare implica transportul marfurilorin remi-terea marfurilor primului transportator pentru a le transmite cumparatorului;

b)cand, in cazurile nevizate de precedentul alineat, contractul se refera la un bun individual determinat sau la un bun determinat prin caractere generice care trebuie prelevat dintr-o masa determinata sau care trebuie fabricat ori produs si cand, in momentul incheierii contractului, partile stiau ca marfurile se gaseau sau trebuiau fabricate ori produse intr-un loc special in punerea marfurilor la dispozitia cumparatorului in acel loc; c) in celelalte cazuriin punerea marfurilor la dispozitia cumparatorului in locul in care vanzatorul avea sediul sau la momentul incheierii contrac-tului.ARTICOLUL 32 1. Daca in conformitate cu contractul sau prezenta conventie, vanzatorul remite marfurile unui transportator $i daca marfurile nu sunt clar identificate potrivit contractului, prin aplicarea unui semn distinctiv pe marfuri, prin documentele de transport sau prin orice alte mijloace, vanzatorul trebuie sa trimita cumparatorului un aviz de expeditie care specifica marfurile. 2. Daca vanzatorul este tinut sa ia masuri pentru transportul marfurilor, el trebuie sa incheie contractele necesare pentru ca transportul sa fie efectuat pana la locul prevazut, cu mijloacele de transport adecvate imprejurarilor si in conditiile obisnuite pentru un astfel de transport. 3. Daci vanzatorul nu este tinut sa subscrie el insusi o asigurare pe timpul transportului, el trebuie sa efectuieze cumparatorului, la cererea acestuia, toate informatiile de care dispune i care-i sunt necesare incheierii acestei asigurari.ARTICOLUL 33 Vanzatorul trebuie sa predea marfurile: a) daca o data este fixata prin contract sau determinabila prin referire la contract, la aceasta data; b) daca o perioada de timp este fixata prin contract sau determinabila prin referire la contract, in orice moment in cursul acestei perioade, in afara de cazul in care din imprejurari nu rezulta ca alegerea datei revine cumparatorului, sau c) in toate celelalte cazuri, intr-un termen rezonabil calculat de la incheierea contractului. ARTICOLUL 30 Vanzatorul se obliga, in conditiile prevazute de contract i de prezente conventie, sa predea marfurile, sa transfere proprietatea acestora si, daca este cazul, sa remita documentele referitoare la marfa. ARTICOLUL 53 Cumparatorul se obliga, in conditiile prevazute de contract i de prezenta conventie, sa plateasca pretul si sa preia marfurile predate. ARTICOLUL 54 Obligatia cumparatorului de a plati pretul o cuprinde pe aceea de a lua masurile si de a indeplini formalitatile destinate si permita plata pretului, care sunt prevazute de contract sau de legi si reglamentari. ARTICOLUL 55 Daca vanzarea este valabil incheiata fara ca pretul marfurilor vandute sa fi fost determinat in contract, in mod expres sau implicit, sau printr-o dispozitie care permite sa fie determinat, partile sunt reputate, in lipsa unor indicatii contrare, ca s-au referit in mod tacit la pretul practicat in mod obisnuit in momentul incheierii contractului, in ramura comerciala respec-tiva, pentru aceleasi marfuri vandute in imprejurari comparabile. ARTICOLUL 56 Daca pretul este stabilit in raport de greutatea marfurilor, greutatea net; este cea care, in caz de indoiala, determina acest pretARTICOLUL 57 1. In cazul in care cumparatorul nu este tinut sa plateasca pretul intr-ur alt loc deosebit, el trebuie platit vanzatorului: a) Ia sediul acestuia, sau b)dacS plata trebuie facuta contra remiterii marfurilor sau documentelor, la locul acestei remiteri. 2. vanzatorul trebuie sa suporte orice sporire a cheltuielilor accesorii platii care rezulta din schimbarea domiciliului s3u dupa incheierea contrac-tului. ARTICOLUL 58 1. in cazul in care cumparatorul nu este tinut sS plateasca pretul intr-un alt moment determinat, trebuie sa-l plateasca in momentul in care, in conformitate cu contractul si prezenta conventie, vanzatorul pune la dispozitia sa, fie marfurile, fie documentele reprezentative ale marfurilor, vanzatorul poate face din plata o conditie a remiterii marfurilor sau a documentelor. 2. fn cazul in care contractul implica transportul marfurilor, vanzatorul poate face expedierea sub conditia ca acestea sau documentele lor reprezen-tative sa nu fie remise cumparatorului decat contra platii pretului. 3. Cumparatorul nu este tinut de plata pretului inainte de a fi avut posibilitatea s& examineze marfurile, in afara de cazul in care modalitatile de predare sau de plata pe care le-au convenit partile nu-i lasa aceasta posibilitate. ARTICOLUL 59 Cumparatorul trebuie sa plateasca pretul la data stabilita prin contract sau care rezulta din contract si din prezenta conventie, fara a fi necesara nici o cerere sau alta formalitate din partea vanzatorului. Subiectul III:Contractul International de engineering 3.1. Definii contractul internaional de engineering. Prin engineering se nelege contractul n baza cruia un furnizor se oblig s vnd servicii privind conducerea lucrrilor de construcii - montaj a instalaiilor industriale sau a altor lucrri de investiii, precum i acordarea de consultaii inginereti, elaborarea proiectelor, efectuarea studiilor necesare, acordarea de asisten tehnic, prestarea serviciilor de ordin intelectual transmiterea de idei unei alte pri, beneficiar, contra unui pre. 3.2. Clasificai i caracterizai operaiunile de engineering. Engineering-ul reprezinta ansamblul de operatii ,in special,cu character intellectual care urmaresc realizarea de investitii in conditii de eficienta maxima si care reprezinta totalul activitatilor anterioare, concomitente si ulterioare,ce insotesc realizarea unui proiect dat.Activitatea data cuprinde: -culegerea de date pe teren si efectuarea pe bazalor a calculelor tehnice si stabilirea fluxurilor tehnologice;

-elaborarea planurilor de ansamblu si de detaliu ale instalatiilor si echipamentelor si amplasarea optima a acestora; -stabilirea posturilor de lucru si a personalului efficient necesar; -modernizarea si optimizarea functionarii unor capacitate de productie existente. Dupa natura prestatiilor la care se oblige intreprinderea de engineering ,in literature de specialitate activitatea acesteia se clasifica:a)engin. Economic- principia economice,gasirea unor solutii cele mai eficiente pentru realizarea unui obiectiv industrial;b)engine.de proiectare-lucrari de proiectare a obiectivului industrial,intokmirea planurilor,proiecte de executare a acestora,etc;c)enginer. Industrialorganizarea activitatilor oamenilor,alegerea utilajelor,organizarea,normarea muncii,etc. 3.3. Propunei clauzele care trebuie inserate n contractul internaional de engineering. In cadrul acestui contract trebuie instituite anumite clauze obligatorii ,lipsa lor duce la nevalabilitatea sa.Una dintre clause este cea cu referire la obiectul contractului care este ft variat:prestari de servicii,executare de lucrari,furnizari de material,de licente,brevete,know-how,etc O alta clauza este cea cu privire la pret ,in practica fiind mai multe modalitati de stabilire a lui:a)in functie de timpul prestat fiind aplicate platile pe unitate de timp; b)dupa metoda cost plus onorariu;c)printr-o suma forfetara-suma corectabila pe parcurs in dependent de modificarile intervenite;d)prin procentaj;e)prt maxim garantat-fiind remunerate numai serviciile,comanda si plata furnizorilor fiind achitate de beneficiar. Clauza cu pivire la pastrarea secretului asupra documentatiilor,proiectelor,planurilor ,know-how-ului este importanta si specifica acestui tip de contract,fiind respectata atit pe parcursul executarii contractului cit si un timp dupa finalizarea lucrarilor. Clauza cu privire la raspunderea partilor pentru executarea necorespunzatoare sau pentru neexecutarea contractului. Clauza cu privire la schimbul continuu de informatii reciproc care poate influenta mult calitatea lukrarilor prestate,eventualile adaptari pe parcursul executarii.