Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea de Vest Timioara Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Proiect la Gestiunea Bazelor de Date

Financiar-Contabil

Profesor Coordoonator : Biriescu Simona

Studente: Cerbu Ioneta Chira Monica Bugarin Nicoleta

CUPRINS
CUPRINS ........................................................................................................................................................ 2 1.INTRODUCERE. ........................................................................................................................................... 3 SCURT ISRORIC C.E.C BANK ........................................................................................................................ 3 2. ANALIZA STRUCTURALA ............................................................................................................................ 4 3. QUERIES .................................................................................................................................................. 12 4. Forms. ..................................................................................................................................................... 25 5.Report. ..................................................................................................................................................... 27 6.Relatii ....................................................................................................................................................... 28

1.INTRODUCERE. SCURT ISRORIC C.E.C BANK

Originile CEC Bank se regasesc in eforturile elitelor politice si economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine in finantele publice ale tanarului stat roman, rezultat in urma Unirii din 1859. CEC Bank este continuatoarea activitatilor initiate de prima institutie de credit public din Romania Casa de Depuneri si Consemnatiuni si a celor desfasurate, incepand cu anul 1881, de cea mai importanta casa de economie care a activat in sistemul bancar romanesc Casa de Economie - transformata in anul 1932 in Casa Nationala de Economii si Cecuri Postale. In domeniul caselor de economii, primul proiect apartine lui Costache Balcescu si a fost publicat in 1845. Acesta cuprindea statutele cassei de pastrare si imprumutare, care urma sa se fondeze prin sloboda subscriptie particulara in orasul Bucuresti, fiind insotit si de o expunere de motive. Trebuie mentionat faptul ca proiectul a fost inspirat dupa statutele caselor de economie din Franta si a celei din Brasov, infiintata in 1835. In planul de organizare al creditului, publicat in 1864 ca anexa la bugetul statului, sunt mentionate institutiile financiare, intr-o ordine ce sugera urgenta infiintarii lor. Astfel, prima apare Banca Fonciara, urmata de Banca de Scont si Circulatiune, Casa de Economie, Casa pentru inlesnirea micilor agricultori si meseriasi, Muntele de Pietate si Casa de Depozite si Consignatii. Ministrul ad-interim de Finante, Nicolae Rosetti-Balanescu, realizeaza un proiect de lege pentru constituirea unei Case de Depozite si Consignatii, pe care Domnitorul Alexandru Ioan Cuza il aproba, la 24 noiembrie 1864 si astfel ia nastere Casa de Depuneri si Consemnatiuni (CDC). Legea pentru infiintarea Casei de Depuneri si Consemnatiuni prevedea la art.1: Se instituie o Casa de Depuneri si Consemnatiuni, care, sub autoritatea Ministerului Finantelor si sub privegherea unei comisiuni sa stranga si sa administreze fondurile provenite
3

din: 1) depuneri voluntare, judiciare si administrative; 2) consignatii ordonate sau autorizate prin articole speciale din condica civila, criminala sau comerciala sau de vreo alta lege speciala si care se vor preciza prin reglementul legii; 3) succesiunile vacante; 4) fondurile ce vor proveni din bunurile sechestrate; 5) fondurile comunale ce vor prisosi peste cheltuielile lor; 6) cautiunile agentilor contabili, intreprinzatorilor de lucrari publice, cumparatorilor si arendasilor, intrucat acestea nu se vor face ipoteci de imobile; 7) cautiunile ce contribuabilii vor fi datori a da in cazurile prevazute de lege.

Dobanda care urma sa fie platita depunatorilor a fost stabilita la 5%, ea calculandu-se incepand din a 61-a zi de la data depunerii. Restituirile trebuiau efectuate in cel mult 30 de zile de la data cererii, fie ca era vorba de depuneri voluntare, fie ca era vorba de depuneri cu caracter obligatoriu. Pentru atragerea micilor depuneri ale populatiei din mediu urban si rural a fost infiintata Casa de Economie, ca o anexa a C.D.C.Fiecare depunator primea un libret, in care se inscriau toate operatiunile. O depunere nu putea fi mai mica de 1 leu sau mai mare de 300 lei. Doua depuneri succesive nu puteau fi facute la un interval mai mare de 8 zile. Indata ce sumele depuse pe un libret atingeau 3.000 lei, Casa de Economie cumpara, in contul depunatorului respectiv, efecte de stat, pe care le pastra si administra separat. Dobanda nu putea fi mai mare de 4,5 % sau mai mica de 3%.

2. ANALIZA STRUCTURALA
IDENTIFICAREA ENTITATILOR S-au creat 16 entitatii: - conducere; - angajati; - sucursuale ; - agentii ; - prima noastra casa ; - bunuri ; - nevoi personale ; - investitii ; - refinantare ; - depozite la termen ;
4

- depozite la vedere ; - cont curent ; - impozite taxe si amenzi ; - clienti persoane fizice ; - clienti persoane juridice ; - carduri . Tabele s-au creat astfel:s-a deschis baza de date nou create ; s-a selectat obtiunea Table i s-au creat 16 tabele cu ajutorul opiunii Create Table. Fiecare entitate conine un numr de atribute dup cum urmeaz: - conducere : - nume, prenume, functie, salar, varsta, sediu, si localitate.

- angajati;

- angajati :nume, prenume, functie, vechime, cnp, salar si localitate ; fjjgjgjgjj

- sucursuale :judet, oras, adresa, telefon, bancomat si cod suc.

- agentii : judet, oras, adresa, telefon, bancomat, email, aod agentie .

prima noastra casa are urmatoarele attribute: val_max, dobanda_anuala,rata_lunara,nr_ani,cod_client,salar,moneda si garantii.


ijo

dobanda,

- bunuri : denumire, val_credit, dobanda, moneda, si venit_lunar .

- nevoi personale, aceasta entitate are atributele urmatoare :val_max, dobanda, moneda,nr_luni, nume_prenume, rata_lunara.

fgfgfdg

-investitii ,atributele sunt :tip_credit, nr_ani, dobanda, girantii, denumire_societ si cui.

- refinantare :valoare,dobanda,cod_caen ,cap_social.

- depozite la termen : suma_min, val_depozit, perioada, dobanda, cod_client.

- depozite la vedere :suma_min,val_depozit, dobanda, beneficiar, cod depozit

- cont curent : comison, dobanda, moneda, beneficiar, si cnp.

10

- impozite, taxe si amenzi : tip_serviciu, suma_platita, contribuabil, forma_de_plata.

- clienti persoane fizice :nume_prenume, cod_client,cnp, venit_lunar,nr_cont si telefon.

- clienti persoane juridice : nume_prenume, cod_client,cnp,venit_lunar,nr_con si telefon.


11

carduri :cod_card,tip_card,nume_card,beneficiar,comison_retragere,comison_adm,valabilitate, arie_de_utilizare.

3. QUERIES

12

LIMBAJUL SQL. Interogari de selectie.


1. Sa se selecteze persoanele din tabelul Conducere care au varsta cuprinsa intre 40 si 50

ani.
SELECT varsta FROM conducere WHERE varsta>40 AND varsta<55;

2. Sa se afiseze personalul din conducere care are salar mai mare de 6000 si sa se ordoneze crescator dupa functie. SELECT functie, salar FROM conducere WHERE salar>6000 ORDER BY functie;

3. Sa se afiseze angajatii care au vechimea cuprinsa intre 10 si 20 de ani, si angajatii din localitatea Resita. 13

SELECT * FROM angajati WHERE vechime between 10 and 20 AND localitate="Resita";

4. Sa se afiseze angajatii societatii dupa nume, prenume si CNP si descrescator dupa nume. SELECT nume, prenume, cnp FROM angajati ORDER BY nume DESC;

5. Sa se afiseze toate sucursalele care au bancomat. SELECT * FROM sucursale WHERE (((sucursale.[bancomat])=Yes));

14

6. Sa se selecteze din entitatea Agentii primele patru atribute. SELECT agentii.judet, agentii.oras, adresa, telefon FROM agentii;

7. Sa se afiseze produsul cartezian intre Refinantare si Clienti persoane juridice. SELECT * FROM refinantare, clienti_persoane_juridice;

15

8. Sa se afiseze toti clientii care au contractat un credit Prima casa si sa se afiseze clientii care au solicitat credit in euro. SELECT prima_noastra_casa.* FROM prima_noastra_casa INNER JOIN clienti_persoane_fizice ON prima_noastra_casa.cod_client=clienti_persoane_fizice.cod_client WHERE moneda="euro";

9. Sa se selecteze clientii care au depozit la termen sis a se grupeze dupa valoarea depozitului. SELECT depozite_la_termen.val_depozit

16

FROM clienti_persoane_fizice INNER JOIN depozite_la_termen ON clienti_persoane_fizice.cod_client = depozite_la_termen.cod_client GROUP BY depozite_la_termen.val_depozit;

10. Sa se stabileasca jonctiunea intre carduri si clienti personae fizice. SELECT * FROM carduri, clienti_persoane_fizice WHERE carduri.beneficiar=clienti_persoane_fizice.nume_prenume;

11. Sa se afiseze beneficiarii care au cont current in RON. SELECT beneficiar, cnp, moneda FROM cont_curent WHERE moneda="ron";

17

12. Sa se afiseze clientii personae fizice care au un venit lunar mai mare decat 2500 si sa se ordoneze crescator dupa cod client. SELECT cod_client, nume_prenume, venit_lunar FROM clienti_persoane_fizice WHERE venit_lunar>2500 ORDER BY cod_client;

13. Sa se selecteze contribuabilii care au platit un serviciu sub forma de virament bancar. SELECT * FROM impozite_taxe_amenzi WHERE forma_de_plata="virament bancar";

18

14. Sa se afiseze din entitatea Depozite la vedere cati beneficiari au dobanda de 8%. SELECT Count(depozite_la_vedere.beneficiar) AS CountOfbeneficiar FROM depozite_la_vedere WHERE dobanda=8;

15. Sa se afiseze din entitatea Bunuri cate persoane au credit in RON. SELECT Count(bunuri.moneda) AS CountOfmoneda FROM bunuri WHERE moneda="ron";

16. Sa se selecteze codul unic de inregistrare si adresa clientilor personae juridice care au codul CAEN 2341, 6454, 4578, 3457. SELECT cui, adresa FROM clienti_persoane_juridice WHERE cod_caen IN (6454,2341,4578,3457);

17. Sa se stabileasca venitul lunar minim si venitul lunar maxim din entitatea Clienti personae fizice. SELECT max(venit_lunar) AS [venit_lunar maxim], min(venit_lunar) AS [venit_lunar minim] FROM clienti_persoane_fizice;

18. Folosind operatorul between sa se selecteze din entitatea Nevoi personale numele clientilor care au valoarea maxima a creditului cuprinsa intre 100.000 si 300.000. SELECT nume_prenume FROM nevoi_personale WHERE val_max between 100000 and 300000; 19

19. Sa se selecteze societatile care contracteaza un credit de investitii cu dobanda de 12%. SELECT cui, denumire_societ, tip_credit, dobanda FROM investitii WHERE dobanda=12;

20. Sa se afiseze clientii care au venitul lunar mai mare de 2900. SELECT clienti_persoane_fizice.cod_client, clienti_persoane_fizice.venit_lunar, clienti_persoane_fizice.nume_prenume FROM clienti_persoane_fizice WHERE venit_lunar>2900 ORDER BY cod_client DESC;

21. Sa se calculeze dobanda anuala la contractarea creditului Prima casa. 20

SELECT val_max*(dobanda/100) AS dobanda_anuala FROM prima_noastra_casa;

22. Sa se calculeze rata lunara la contractarea creditului Prima casa. SELECT ((dobanda_anuala/12)+(val_max/(nr_ani*12))) AS rata_lunara FROM prima_noastra_casa;

21

23. Sa se calculeze rata lunara in cazul creditului pentru nevoi personale. SELECT ((((val_max*dobanda/100))/12)+(val_max/nr_luni)) AS rata_lunara FROM nevoi_personale;

Interogari de actiune.
24.Sa se creeze tabela societate bancara. CREATE TABLE societate_bancara( sediu string, localitate string, nr_clienti integer, telefon integer);

25. Sa se actualizeze salariul persoanelor din tabela conducere cu 1000 de ron. UPDATE conducere SET salar = salar+1000;

22

26.Sa se creeze tabelul credite. CREATE TABLE credite( tip_credit string,nr_credite string, client string);

27.Pentru entitatea credite sa se insereze valori cu ajutorul insert into. INSERT INTO credite VALUES ("refinantare", 3, "Dragoescu Ionela");

28. Cu alter table sa se adauge un nou atribut cod_client in entitatea credite. ALTER TABLE credite ADD cod_client integer;

29.Sa se introduca date in tabela societate bancara. INSERT INTO societate_bancara VALUES ("str.Mihai Viteazu", "Arad", 7, 765475634);

23

30. Sa se stearga toate inregistrarile din societatea bancara. DELETE * FROM societate_bancara;

31. Din entitatea societate bancara sa se stearga inregistrare localitate. ALTER TABLE societate_bancara DROP localitate integer;

32.Sa se stearga tabelul credite. drop table credite; 33.Sa se actualizeze suma platita de contribuabil reprezentand plata impozitelor, a taxelor si amenzilor scazand cu 2 unitati. UPDATE impozite_taxe_amenzi SET suma_platita = suma_platita-2;

34.Sa se adauge un atribut cnp in entitatea credite. alter table credite add cnp integer;
24

4. Forms.
1.Sa se afiseze primele 6 atribute din tabela prima _noastra _casa.

2. Sa se vizualizeze cu ajutorul unei forme entitatea nevoi_personale si atributele ei.

25

3. Sa se afiseze din entitatea clienti_persoane_fizice atributele: nume_prenume, cod_client, cnp, venit_lunar, nr_cont.

26

5.Report.
1.Raportul refinantare ne arata societatile care au contractat un credit pentru refinantare.

2.Acest raport arata toti clientii persoane juridice.

27

6.Relatii

28