Sunteți pe pagina 1din 16

..

I
[
Utilizind un montaj n
punte, acest instrument
tensiuni cupnnse
ntre 50 mV 500 V pe 9
scale. De la divizorul re-
zistiv semnalul este aplic1l1
unui tranzistor FET, TI. In
opus. tranzistorul
Rl
Montajul electronic cuplat cu
un voltmet ru de 20 kON reali-
un milivoltmetru cu impe-
danta de intrare de 10 MO, pen-
tru tensiuni alternative.
Condensatorul Cl permite tre-
cerea numai a componentelor
alternative. Din C2 se face ajus-
tarea in la
100 kHz.
n sursa tranzistorului T1 este
cuplat un atenuator
1-1/10-1/50.
Gamele de 10 mV,
100 mV, 1 V, 10 V, 50 V.
incepe de la 10 Hz
atinge valoarea de 110 kHz (1
dB atenuare).
MlliVOLTMETRU
FET. T4. are polarizare
fixa. Dezechilibrul
comandat da tensiunea de
intrare, este citit pe instru-
mentul indicator gradat in
de
RIS re-
capul de iar
Rt8 re-
zaroul.
divizorului
se aleg prin
inseriere sau se
semiregla-
bile adecvate.
Tl-T4 = BF245; T2-T3
R10
'MlL
+11V
ADAPTOR
.!!l..
,
10 .. '1

470.0
'"
,
100111'1 4,7 K.o
,
, V

4 10V
T,
5 50V
r.
BFZ4S
-.::

'i'
(1 lS0nF K.o
j
(
"
:1,..,

Ko m', li;

,"

r
".
I ""
'"0
I

L Kn
Q '" A"
"""
:330.0

n
"
100
\ 0' 0'
AU

'"
n I(Q
- '"
.
(7,1)&.F
'" BC177; =.
lN4148; 05 '" DZ12:
06-09 '" lN4001
Tensiunea n secundarul
transformatorului este de
15 V. Becul cu neon TH
0,2 se poate inlocui cu
MN8.

,.
+:6.(9 100.0
1'',).


(nU..,.F
+

0'
Os9V

o,.
D6
+


"'
-
-
'"
,,,
-1
+ca
220

560
Q
Q
E
hT3.14"" ZN2ZZ1
TEHNIUM LABORATOR 1991 e
PUNTE R
Simplitatea schemei, sensibilitatea mare a indicatorului
de nul precizia a recomanda acest
montaj constructorilor precum laboratoarelor

se introducerea de polarizare a in-
AO (R6 Rl), a condensatoarelor de decuplare
pentru cele doua surse (CI C2) pentru AO (C3
C4), precum a Pl (alfset), cu ajutorul
cruia se face reglajul de zero (se scurtcircuiteazii bornele
C O la se Pl astfel incit ambele LED-uri
fie stinse complet).
Atunci cnd puntea esle ntre C D apare
o de poienIi al. de potential este
de AO n unul din LED-uri este
aprins. La echilibru, punctele C D au potential
tensiunea de a integratului este zero (n raport cu
m'asa). deci ambele LED-uri sint stinse. Sensibilitatea aces-
tui detector de zero fiind foarte mare. precizia echilibrarii
este practic de finetea potentiometrului.
Potenliometrul este cu un cadran grada\.
R 91 10..n.
,---------.-"-!::::l--,.::.l{=::;f-.... tO -10<11

t:
10
::
O
"j-o,J" 10-nOal
S,lket
P-c::r..310
c
lknl
SL 100i>
410-1Ok<11
,
#. ,
La tensiuni-
lor alternative se folosesc
pentru patru
diode montate n punte,
avindu-se ca fiecare
o ten-
siune mai mare
decit cea mai mare ten-
siune de pe
scala aparatului (IN4OQ7,
F407, BAI59).
Rezistorul R. montat n
paralel pe instrument
care are rolul unui
este necesar pentru a per-
mite trecerea prin diode a
unui curent suficient (de 5
mA).
Functionarea ca ohm-
metru este posibilii in trei
game de reglajul
de zero cu un
potentiometru P = 10 kn.
Alimentarea se face de la
o baterie de 3 V. Pentru
un reglaj ct mai fin pe ga-
mele mici de s-au
introdus in paralel cu P
rezistenlele R4 " 20 n
R5 '" 200 n.
SChema a fost proiec-
practic
pentru un instrument de
50 p.A RA '" 3 kn.
Pentru comutarea pe
scala se folosesc
comutatoarele K. KI. K2,
K3 cu doua mai
multe perechi de contacte.
Schema este
pentru cu comuta-
toarele (vezi ta-
belul
Gnd comutatorul K este
instrumentul
tensiuni alterna-
tive, iar cu K apasat
Tl:HNJUM LABORATOR 1991 e
AVo
&-JoC

-O
3 " O
"
..
0-
, ,
" O
, ,

E

RI, '2l)n
p
IDJ<a
'" ac


4Ki
, ..
?JmA
..,
'3 15.,10.
"""....,
,
1,':>.0.

,
o."n
tensiuni
continue rezistente. Din
comutatoarele Ki (i '" 1, 2,
3) se alege scala pentru
curenti sau
Etalonarea se face cu
ajutorul unui instrument
ct mai precis, verificn-
K
R
33,30.
du-se fiecare scala n
parte. Se ca n
serie cu valorile standard
ale rezisten,elor ce vor fi
folosite se
(semiregla-
bile) adecvate. care vor
mult etalonarea.
""R
on
iZ"
o.sv
lMn
"
Re<
60'"
300n
. ,
K
Re>
"'n
K
1000V
N!<Xl'
SA'
10
4
, ,
4 O 6 7

9
"
"
"
15 fi
,.
, ,
O b
Acest instrument poate masura pe scale tensiuni la 300 V.
de intrare esle de aproximativ 10 MO. Tranzistorul FET poate fi de tipul 2N3819. Re
glajul pe fiecare se face din potentiometrele AIO-AI5, toate de 5 kO. Potentio
metrul R19 regleaza zero.
Aezistorul Al care se are valoarea de 2,2 Mn.
Alimentarea se face cu o Transformatorul se prin re
bobinarea secundarului unui transformator de sonerie.
AlO-RIS au valoarea maxima de 5 kO.
+
u
1
(1
10nf
R9
llk
6)( 5kll
51b
Cu numai tuburi electronice, recuperate ele la un aparat
de radio se poate realiza o punte AC foarte
Se poate vedea ca elementul de control al echilibrului este
asigurat de un ochi magic cu (EM4, EM11).
precedat de un amplificator realizat cu un tub
tip E8Fll , E8F21, sr 7e sau o o
cu germaniu.
Potentiomelrul de reglaj de 5 kU trebuie fie bobinat de
foarte calitate.
Rezisten1ele condensatoarele etalon trebuie fie cu tole-
ranta de maximum 1% de calitate (APM, M,flT respectiv,
myltistrat).
Inainte de montarea rezisten1elor condensatoarelor etalon
se face etalonarea (cadranului acestuia),
cum se aleg patru etalon de 1 kO,
2 k!l, 8 kO 10 kO, care se la bornele Cx Ax ca in
tabel (precizia 0,5%).
Valoarea
rezl.tert1el (kO) cadranului
R, C,
R 17
\lkJl
PUNTE
(4
4;\)pf
63mA
RC
Ax se face prin trecerea comutatorului SI n per
O alegerea la $2 a unei la care asupra
ochiului magic este iar apoi cu potentiometrul P se de-
termina pentru care umbra este
o::: Aetalon x Ilndlcele cadranului
Pentru Cx se trece S2 i n O se face similar determina--
rea cu SI P. .
o::: Cetalon X I indicele cadranului
Alimentarea se face cu 6,3 V alternativ la filamente cu
300-350 V tensiune putnd fi utilizate transformatorul
redresorul acelui<r?i aparat de radio de la care provin tuburile
electronice.
EBf" "=01 f
W
Jl
16
1 10 0,1
2 10 0,2
2 8 0,25
13
..
_Ir
R14

-
200kJl
81::;11'; 1;r
- :1. .. :
1+2 10 0,3
1+2 8 0,375
1 2 0 ,5
8 10 0,8
8+1 10 0,9
10 8+2 1
10 8+1 1,11
10 8 1,25
10+2 8 1,5
G
- R15
r-
--
R,


51
P
R12 EM"
5knj
:r:
o,iMll
(7
0,5pf
f

kll

S2
(, .
2 1 2,0
8 1+2 2,67
8 2 4,0
10 2 5,0
10+1 2 5,5

o
YJSl./2W

"'''' '"
O
-
t J50"400V

8uf 1 R1'I
:3' Il
f
150V
'"
:3'
6
1
3V
f
l E
,
8 1 8,0
10 1 10,0
TEHNIUM LABORATOR 1"1 ID


MICI
in practica radloamalo-
rilor, foarte des se pune
problema
unor inductanla
(bobina pentru USI cu va
loarea cuprinsa intra
16 Un aparat simplu.
de realizat. destinat
inductanlei bo-
binelor realizate este pra-
zentat n figura
cum se observa,
schema cuprinde un osel-
lalor pilotal cu un rezona-
tor cuar1. care va debila la
un maxim de ten-
siune atunci cind bobina
cu inductarrta necunos-
in serie cu conden-
satorul variabil Cv, va re-
zona pe frecvenla cristalu-
lui al. Acest maxim de
tensiune este redresat prin
O 1 filtrat prin CS; C6;
R7 indicat prin instru-
mentul analogic
cu maximum 100 uA la cap
de
cu un frecvent-
metrlJ numeric care
soara numai la 40
MHz,- sonda
turat permite e:w:tinderea
domeniului pina la 150
MHz.
Adaptorul este, de fapt.
un prin
4 Pentru o
sint necesare
tranzistoare Cu
Umita IT in jur de 1 000
MHz (ZT245, BFT95,
BFY90 sau BF183, sor-
tate).
Schema este
din doua bistabile divi-
zoare prin doi, plus
ampllicatoare separa-
toare.
Primut bistabil
tranZistoarele T1-T4, Ur-
meaza un elaj ampUlica-
tor-separator realizat cu
tranzistoarele T5-T1. AI
doilea circuit basculant
bistabil tranzi,-
toarele Ta-TII. Semnalul
de se culege
orintr-un repetor 1T12).
semnalul de
este insuficient pentru a
activa frecven1metrul. se
un etaj ampli-
!icator similar celui reali-
TEHNIUM LABORATOR lti1
Valoarea lui A' nu este
critica. Recomand utiliza-
rea unui cuar1 cu Irec-
cuprinsa intre 6,5
8 MHz O oarecare
se va acorda condensato-
rului variabil Cv. Se va ur-
miiri ca e:w:emplarul utilizat
aiba capacitatea rezi-
duala (valoarea la ,,com-
plet deschis") cit mai
mica Valoarea ma:W:lma
("complet va fi de
180-220 pF Practic
aceste valori Cv minim
Cv ma:w:im vor determina
gama valorii de Inductanta
ce se poate masura cu
aparatul.
calibrarea aparatului se
va lace introducind intre
bornele U: bobine cu in-
(eta-
lon) de 2,5; 5; 1,5; 10; 12.5
15 se manevreaza
butonul Cv pina la indica-
ma:w:ima a .uA-metrului,
marcnd n jurul a:w:ului
zat cu tranzistoarele
T5-T1.
Pe
trului se va putea citi o
de patru ori mai
mica decit cea de la intra-
rea adaptorului Deci,
pentru a aIIa valoarea
reala a cifra in-

2\J .. IN
1
1,1
k.o.
condensatorului variabil
corespunztoare
liecarui etalon n parte
Aparatut realizat cu valo-
rile componentelor din
schema acopera domeniul
de interes al radioamatori-
lor. Pentru cel ce doresc
masoare inductante
mai mari de 15 se va
schimba 01 cu un cristal
dicata se cu 4
Tensiunile nu o
stabilizare dar
necesita o filtrare in
paralel cu condensatoa-
rele electrolitice, in sursa
se vor conecta conden-
satoare de 0,1 .uF de liP
multistrat
150
de 1-3 MHz. iar Cv va fi
de 500--1 000 pF in-
vers, pentru bobine cu in-
ductanta mai mica de 2
.uH, al va li de 10-13
MHz, iar Cv de maximum
80 pF. Desigur, amatorul
interesat poate monta al
in soclu, iar cu un Cv de
100 pF un set de con-
densatoare fh(e de 100 pF
Lx
n paralel printr-un comu-
tator va acoperi o plaja
mult mai de. induc-
masura bile. In acest
caz, pentru fiecare al
pozi1ie a comutatorului
(condensator paralel cu
Cv), a:w:ul Cv-ului trebUIe
recalibrat cu bobine eta-
lon
PEllrRU
fRECVENr.ErRU
,
2<210n.
T4 T8
non.
"N9Z
1
1
7 2,7
k1l. k
Z7 2,7
kl>. klL
1
+7V
OV
I!
-15V
Aparatul de masura
prezentat alaturat este
o punte AC alimentata
n curent alternativ.
Acest tip de aparat are
avantajul unei
simple al unei
precizii suficient de
bune.
Tensiunea de audio-
este generata
de multivibratorul echi-
pat cu tranzistoarele T2
T3. Tranzistorul T1
lucreaza ca separator
adaptor de
Indicatorul de nul este
o telefonica.
Atunci cnd de
echilibru a este
semnalul
din casca' este nul.
Se ca po-
Pl fie
de tip cu variatie
a prefera-
bil bobinat, pentru o
mai buna precizie.
La bornele Ax se cu-
un rezistor
manevrind butonul po-
Pl, tonul
va deveni la un mo-
ment dat foarte slab,
puntea s-a
echilibrat.
Avind in vedere fap-
tul ca factorul de multi-
plicare al fiecarei sub-

UNTE Re
game este tO, iar do-
meniul de se
intinde intre 1()2 lQ11,
se poate trece la etalo-
narea aparatului .

C. R.
f1
1
n
R1 100.n.. C.,100pF
R
)f

..---'-l

C,

+ -
:;J (s

PEnTRU
E B
' l ,6V
A

-

;
-
<

" ....
C,47,F
3 x 80171<16,109, 171
"n.
9v
mETRU
Mai ntii, pe panoul
Irontal, in dreptul po-
se fi-
o de hr-
tie mai de
dimensiunile tOxl0 cm,
care va constitui scala.
Pe axul
lui se va fixa, solidar cu
butonul, un ac indica-
tor. Se pune acum co-
mutatorul pe
lQ3, iar la bornele Ax
se o rezis-
de 10 kn , precizie
1%, se po-
pentru ton
nul. In acest moment
pe se un
reper. Se apoi
valoarea Ax
n subgama, la
fiecare valoare
marcindu-se pe
reperul respectiv. Din
P2 P3 se ca-
petele de scalti.
Pentru celelalte sub-
game controlul etalo-
se face prin son-
daj. La etalonarea apa-
raiului penlru conden-
satoare se
la fel.
Tranzistorul va fi de tipul AC180, ACl84, AC188.
Pentru redresare se va folosi o detectoare cu ger-
maniu, cu tensiune de 50 v.
Diodele Zener vor li de tip DZ6V8 (0,3 W).
sint de 0,25 w.
Condensatorul CB are rolul de a
a elementului galvanic, care n timp.
Condensatoarele Cb CF vor fi de tip mylar, la 100 V.
Ap Ab se folosesc pentru pornirea mai ra-
a montajului (polarizare
Condensatorul Cb are rol de accelerare a tran-
zistorului.
Bobina de nc nb, ns vor li executate
pe un miez de format din E20 cu Al :::;
630 nH/sp2.
Se poate folosi miezul translormatorului de atac al etaju-
lui de linii din televizorul portabil "Sport".
de colector are 17 spire, iar cea 5
spire. Srma de bobinaj va f i de tip CuEm 0,5 mm.
rea de ns va avea 82 de spire din CuEm 0,1
mm. ntre de celelal t e
se pune un strat izolant din hirtie de condensat or. in mod
obligatoriu se va sensul de bobinare pentru toate in-
notind nceputurile.
In lipsa unui miez tip E20 se mai poat e folosi un mi ez
din tip 18xl 1, cu Al :::; 630 nH/sp2.
TEHNtUM LABORATOR 1"1

Montajul din este un convertizor continuu-conti-
nuu 6 V-12 V se in special posesorilor de au-
toturisme "Trabant ". Principalul avantaj il constituie faptul
c se folosirea transformatoarelor, care sint greu
procurat sau de construit, au un gabarit preutate impor-
tante. Tranzistoarele utilizate snt dintre tipurile uzuale.
Analizind schema, se poate constata acest
este constituit din urmatoarele blocuri distincte: un multivi-
brator format din tranzistoarele TI T2, un etaj de putere
constituit cu T3 T4, un triplor de tensiune (diodele Dl,
D2, D3, D4 plus condensatoarele aferente) in firal un
stabi l izator de tip serie cu tranzi stoarela T5, T6, T7. Intr-un
convertizor ca acesta este obligatoriu se pe ie-
un stabili zator de tensiune. Din acest motiv nu a fost
suficient doar un dublor, ci a fost necesar un triplor de
tensiune; in acest caz, tensiunea la intrarea stabilizatorului
este suficient de pentru ca stabilizarea fie intr-a-

6V

11"
T1

2N2904

"""
I 1,5"" 'C>
4l
k
o
-
Il,3lJ'
102


39"
10kQ
"02
''''''
-
TEHNIUM LABORATOR 1"1
De asemenea esle important ca CI, C2, C3, C4 ale tri-
plorului de tensiune o capacitate cel
2 200 mai ales se are in vedere un consum
mare. Din P2 "" 470 0, liniar, se va-
loarea tensiunii pe aceasta nu este obligatoriu fie
12 V, important este ca de intre colecto-
rul emitorul lui T5 sa fie de minimum 2,5 V, altfel nu mai
avem practic efect de stabilizare. Din Pl ""
10 kO, liniar, se pragul de curent la care in
electronica, aceasta fiind foarte n
special n cazul unui scurtcircuit accidental. Se
determinarea a diverselor prag uri de
nare apoi reglarea la nivelul de curent
maxim dorit. De ce consumul va va-
loare, tranzistorul T5 va fi blocat. tranzistoarele
T3, T4 T5 se vor monta pe radiator, toate trei fii nd de tip
2N3055.
1NlO55
T3

2N 3055
lSjiw
D1
2,'
D3
04 T5
t2V
-.
'<9
C1 C2
';
't 560Q

r-
r
, ..
14 2N3055

2N_ G};z
,

P
1-
'---1
P1
'd
'"''t!Y
1-
,
.
8.6.157

""
'1""
'"
-
TcSTtR
TTl
Circuitul p.' fmite determinarea starii logice .,(1' sau
a intrarilor (in . .aer"), cit vitualizarea impuisuriior de
duralii (1 == 40 ns).
in de nivelul de tensiune pe vrful (sonda) 5 "
se deschid tranzistoarele TI , T4, aprizind LED-urile co-
Astfel , pentru starea .,1" se des-
chide TI. iar prin PII LED-ul OLI se aprinde. Pentru
. (1' T4. P12, PI3 Si DL3. Pentru starea nedeter
minata .,X" se deschid T2. T3, aprinznd LEDul Dl2.
Peste 2.2 V pe SI se aprinde DLI (starea .,1"),
lul n punctul 1 scade prin dioda OI tranzistoarele T2,
T3 se blOCheaza oL2 se
Impulsurile de scurta durata sint detectate de cele
doua monostabile care prin PI4 comanda dioda Ol4
care se va aprinde pentru 0,1 secunde.
04 este de tip IN4001. P21 P22 snt o parte dintr-un
CDB400, iar Pll-P16 inversoarele unui
CDB4Q4E.
7
r
8
TESTER TTL
llon 'H4OO\
Acest dispozitiv este foarte util pentru vizualizarea
starilor logice la circuitele TTL Nu poate fi utilizat
pentru vizualizarea starilor circuitelor CMOS. deoa-
rece curentul relativ mare de intrare duce in mod
cert la deteriorarea acestora.
diSpozi tivului esle foarte simpla nu
mai necesita LED-ul "L" indica starea lo-
gica LOW la intrare. iar LED-ul "W starea HIGH. Ul-
timul LED indica un semnal alternativ la intrare
este foarte ulii pentru detectarea impulsurilor scurte.
Circuitul sesizeaza impulsuri de citeva zeci de nano-
secunde sau chiar mai scurle.
Montajul se realizeaza pe o de circuit im-
primat se intr- un stilou sau un pi x,
de unde se conecteaza. cu ajutorul unor fire preva
zute cu cleme. Ia alimentarea circuitului verificat.
IN
14
220
fi
21fJF
1C
(
J A'
2GND
7
(064'2'
9
D
-SV
kn
120
n
1
//
PULS
LdXMETRd
$enema alaturata permite reali zarea unui luxmetru pentru
rarea in plaja ori entativa O 1 000 Ix, f olosind ca ;., ,,"0-1
ment indicator un vollmetru de t ensiune cu 10 V la
ADAPTOR
PENTRU
APARATE
DE


de scal a.
este in de
ali ment are avind part icul aritat ea
de intrare esle pri n i
R2-R3 Si al celulei de stabili zare RI-O' ; cu piesele di n
numeric tensi unea i nversoare
cca 0,1 V.
Elementul i i i
bucl a de I
I I
;
se un I
sau se un alt domeniu i
tensi unea de alimentare se aleg in
De exemplu, pentru un voltmetru de 12 Vcc. tensiunea elimen
tare se va l ua de :1:15 V, pentru a cont de saturatia operationa
l ul ui la
Cu un minImum de piese
,.
poate transforma un miliamperme
tru ntrun microamperme
"'" tru.
$chema din la
,
I ;Bcm
bornele a-b o sensi bil itat e de
circa 90 [.lA.
181<0 M
Singurul reglaj n stabili-
-=< -
'm' rea punctului de zero. cu intrarea ,
in scurtci rcuit , cu ajutorul pot enlio-
"" "
""" metrului P. Schema are un consum
18":0
redus cu o tensiune
,
I ;BC I71
de aliment are de 9 V la 7,5 V.
Se sort area celor
doua tranzi stoare pentru parametri
7S>\O
pe cit posi bil egali (I bo {3).
TEHNIUM LABORATOR '"'
Montajul din transpune curentul slab de la intrare
ntr-un curent mai puternic, 10, de instrumentul
,.A.
instrumentul indica la cap de 10 = 50 IlA,
atunci se pot domeniile:
NANOAHl'ERHETRU
R '0

11 P
l
+ Rl 10 :-: 100 50 = 5 IlA;
R
'0
Iz =
P
2
+ R
2
1,
t 000 50 = 500 nA;
R
'0
I
J
=
P
3
+ R
J
1
0
=
'0000
50 = 50 nA.
P4 este accesibil din exterior pentru re-
glajul de zero al aparatului, care este diferit pe fiecare din
tre scale.
Este recomandabil ca instrumentul IlA o rezis-
Rj ct mai deoarece altfel (in special
n cazul domeniului de 50 nA), tensiunea de
intrare se puternic asupra instrumentului. produ-
Cnd la aducerea la zero.
OV
L
10Kn
P,
10
Kn
'H.It
BETAMETRU
CU CITIRE

[ "
t,15H.ll
Montajul este
destinat lactoru-
lui de amplificare in cu
rent. P (beta) a curentu-
lui rezidual ICBO pentru
tranzistoarele npn pnp
de putere. Principa-
lul avantaj al n consti
tuie citirea li -
a valorilor beta pe
scala unui mi liampermetru
uzual (0,05-5 mA, res-
pectiv -0,06- 6 mA) , care
poate fi eventual cel exis-
tent n AVO-metrul de
care dispune amatorul. In
acest caz, montajul se
poate realiza sub de
adaptor, incluzind sursa
de alimentare.
RZ
zero
KJ
B
1
.,zero"), prin manevrarea
potentiometreJor Pl+P3
- pro-
prin trecerea lui
K3 in poziti a "fJ" citirea
pe instrument.
Aranjamentele au losl
astfel incit valoarea
a factorului beta
se prin simpla mul-
tiplicare cu 100 a intensi-
talii I masurate expri-
in miliamperi).
P,
2.S HA

r /.:-zero
P3 K)
Z5'JkA
"
"'.It
NPN----Kt- PNP
ZERO
R
J


Il -Kz.Jcao
,
mA
(
Tlpnpl


E

deci
stabilirea din Pl + P3 a
unui curent de 1 mA prin
circuitul emitor-colector al
lui T. tiind valoarea
lui R3 de 6 kll La
rea cnd se
R2. bazei lui
T i se o de
curent de cca 10 ce
are ca efect de
beta ori mai mare a cu-
rentului de colector.
220V
N 1
I CBO Citir e di rect ipAI
P
- frhilibru din p,; fi; F)
I =tOO .. HIIIAi I
" "
-


L
11
"
6
k.lt

B ,
Tlpnp;npn)
9vfO.SA
O,
"
lN4007
,
"
C, , Io70pF
,
"
P4
10Kn.
.. ' V-
.1
1",>
1
Iol.l
-6V+
2
-6V
tk..n. T,
B0135
DZ,
,
Pl6V8Z
Schema de
principiu este in fi-
gura " unde snt precizate
rolurile celor trei comu
tatoare. Ast fel . t i pul de
(pnp sau npn) a
tranzistorul ui de
se initial din
comutatorul Kl . Pentru
lui ICBO, se
trece K2 in pozitia
"ICBO", comutatorul K3
liind pe Citirea
este (se va lolosi
nti un domeniu mare, de
5-6 mA, al instrumentu-
lui. pentru orice eventuali-
tat e, care sensibilita-
tea se poate la
50- 60
Schema de principiu
este greu de din
cauza celor trei comuta-
loare. De aceea
n figura 2 situalia con-
de a tacto-
rului beta pentru un tran-
zistor pnp. Se
rezistenta R3, circuitul
emitor-colector al lui T
cele surse de 6 V n-
seriate o
,.punte", n a diago-
este i ntrodus miii am-
permetrul. Aducerea la
zero (Cnd R2 este deco-
Cu valorile indicate,
plaja de fj este
orientativ 5+600. Ea poale
fi la 1 000
se un po-
tentiometru Pl de cca 10
Mn.
---;L T,
17.1t
DZ,
lactorului
beta include etape,
anume:
- aducerea la zero a
instrumentului (Kl n po-
zitia pnp
sau npn. K2 n pozitia
rolP" K3 n pozitia
TEHNIUM LABORATOR 1"'
Pentru obtinerea unor
rezultate bune, este obli-
gatoriu se utilizeze la
alimentare o
stabilizat!, de exemplu ca
aceea din figura 3.
3
(,
O,


Pl6VeZ
410p F
TZ
Rz

-6V
9
10
Montajul a lost
conceput pentru verifica-
rea a diodelor sta-
bilizatoare de tensiwne
(Zener) avind tensiunea
de la cca
24. V. .
In acest scop se va uti-
liza o de tensiune
U de cca 30-35
V (nu
dar loarte bine di-
pentru un cu-
renI de ordinul zecilor de
mitiamperi.
T1-T2 cu piesele afe-
rente R3. Pentru a asi-
gura pfectiv constant cu-
rentul I ntr-o att de
a tensh:nilor Zener
investigate, diodele
04, care
in bua lui T3, au fost, la
rindul lor, alimentate tot
printr-o de curent
constant, cu TI
Si T2.
Curentul I se
fl) valoarea de 10 mA pen-
tru O DZ de cca 12
V la bornele
A-B. ca in prin
tatonarea valorii lui R3.
Q=30-3SV
R1
1H1l.
4X1N4146
T1
& 19(}
n
2N 6059
K2
A
B
Vc.c.
in locul
de limitare,
montajul propus
o de curent con-
stant 1-10 mA, realizata cu
tranzistorul Darlington T3.
diodele circuitul
Comutatorul K2 permite
inversarea polarililii dio-
dei (pentru
tensiunii directe, de exem-
plu sau pentru cazul in
care dioda nu esle mar-
si a lost la
intimplare).
chis, se va (inchide)
numai racordarea
diodei la bornele A-B.
T3 poate fi de orice tip
(npn), care suporte o
tensiune emitor-colector
de la 40-50 V
Cu un termistor cu coeficient negativ de tempera-
se poate realiza un termometru foarte simplu,
Pentru temperatura de etalonare se po-
ten\iometrul (de obicei punctul de
O"C).
la valoarea de 250 fi a termistorului avem o sensi-
bilitate de 5,1 ,."ArC, iar la valoarea de 130 n,
4,1 ,."ArC.
Este trasarea punct cu punct a scalei, ea
nefiind
".-----
TERMOMETRU
SIMPLU
220n
,
2,5 Knliniar
I.'SV
l'
Butonul K 1 normaJ des- Tranzistorul Oarlington
TERMOMETRU
ELECTRONIC
Utiliznd o de amplificator diferential cu tranzistoare
introducind pe una din ramuri un termistor, obtinem o
dar de termometru. reglarea minimului de
(de exemplu 200C), se scala punct cu punct
Schema a f"st pentru domeniul 20-4S
o
C.
Piesele simetrice se egale, iar tranzistoarele se im-
se termic. Instrumentul are scala de 1
mA.
J
Ec=9V
6,8Kn 12,7Kn
2,7
6,8
KnJ
lOOn

Kn

P 130n,
Tl
[
Jf
T2
6,8Kn
2,7KQ 6,8Kn
P =2S0nlin.
--
T,-TZ= 6[109
TEHHIUM LABORATOR 1"'
MASURARlA TINSIUNII
OI STRAP GfRI
Pz-reglaj cap de
1 A[.)
R
4
'5kn
Pl
SO}JA _ 200mV
15 v
lkn
P
1
-
Rl
J
b
Circuitul descris permite ma
surarea tensiunilor de
gere Vcbo, Vceo Vebo pentru
cele mai multe tipuri de tranzis-
toare de semnal mic. Se mai pol
de asemenea, diode Ze-
ner diode redresoare de
putere. Dimensiunile mici ale
schemei permit introducerea ei
ntr-un tranzistormetru, lrgind
astfel acestuia. Ten-
siunea de alimentare de 180 V se
obtine comod. prin intermediul
unui mic convertizor, consumul
schemei tiind foarte redus.
Rezistenta Al pOlarizeaz tran-
zistorul TI, astfel ca acesta fie
n conductie. tensiunea fiind
jonctiunii de controlat.
Atunci T2 in conductie,
ceea ce duce la o de ten-
siune pe baza lui TI. Potentio-
metrul R2 permite reglajul optim
al curentului Ibr. Voltmetrul in-
direct Vbr la care se
de tensiune pe R2
(aceasta se poate neglija
probleme).
nOn

3 r(; "'4
6
lko
Tranzistoarele utilizate sint de
putere, cu tensiune de lucru ridi-
(B0115, BF459).
r---1"--o + lBOV
Jonctiunea
d.
controlat
Schema se compune i
distincte, anume un generator de curent
constant (realizat cu tranzistorul TI pie-
sele aferente), care pe
Ax, un milivoltmetru c.c.
cu piesele aferente). care
de tensiune de
acest curent la bornele lui Ax.
(,BA741 sau similar) lu-
in de amplificator nein-
versor de tensiune cu de
cca 100 (I+A9/Rl0). Grupul A12 + A13.
plasat la se la etalonare
la. 1 kO; deci pentru ca instrumentul de 1
mA indice la cap de tensiunea de
trebuie fie de 1 kO. 1 mA '" 1 V,
respectiv tensiunea de intrare trebuie lie
de cca 1 V: 100 '" 10 mV.
Tz
B0115
Rl
470Jl
\-
R3
B(-)
Generatorul de curent tranzis
torul TI, bazei fiind stabilit la
cca 5,6 V cu ajutorul diodei Zener DZ. Prin
urmare se n emitor un
constant de cca 5 V. tensiune sta-
Al< prin in-
termediul uneia dintre rezistentele R3-RS.
care practic curentul prin Ax
(pentru fiecare domeniu n parte, rezis-
este mult
mai mare ca Rx)_ Acest aranjament sa
cut pentru a obtine variatii nesemnificative
ale curentului prin Ax (mai mici de %0,2%)
atunci cnd rezistenta
de la zero la valoarea ca-
pului de pe fiecare domeniu n
parte.
RJ 51Jl
100mJl
Masa sursei diferentiale de %9 V care ali-
milivoltmetrul se va lega directia
generatorul de curent constant, ca o
de pentru diminuarea
rilor de tensiune parazite pe firele milivolt-
metru lui.
Etalonarea aparatului se folo-
sind Ax cunoscute
asupra elementelor semire-
glabile R14 R12. Pentru inceput se trece
comutatorul K pe domeniul de 10 O, se
bornele Rx se aduce
acul i nstrumentului la zero din R14 (regla-
TEHNIUM LABORATOR 1991 o
Tl
8(107
R4
51011 111
Ils 5,lkn 10Jl
OI
PLSV61
R6 511<11 tlOn.
7 510kJ1. lkll.
Re 5;i1Jl 10kJl
R2 5,1kJl.
OV
'.kn
1
5
b
200mV

R5 P. reglaj zara 15 v
15kO'- 1
1
r
P,-:;10kf.l:
IRMITRU
Adaptorul un instrument de 200 mV ntr-un
microampermetru de 50 jl.A cu minimum de piese.
Schema nu consumul mic permi-
o alimentare din orice tip de surse stabilizate.
Aeglaiul la zero se face cu bornele AB n aer, iar reglajul
la cap de se face prin intrOducerea bornelor AB n se-
rie, ntr-un circuit care un aparat etalon o
de curent constant de 50 /lA.
La integratul ,BA741 cu 211.7 pini a'lem 3 9
offset; 4 intrare (-); 5 intrare (+); 6 minus; 10
11 plus.
K
AO . rA741
! 2,1(7 pni)
4
timp
AII,
se
tiei lui
citire mai
nu este
tor O V
zistente
cuitate.
Etalonarea se poate efectua
pe un singur domeniu,
s-au lolosit rezistoare de precizie n grupul
R2-A8. De exemplu, cu comutatorul K pe
domeniul 1 kO, se Rx = 1 kO
Cl%) se acului la cap
de din tri merul R 12.
R9
lOOk11
11
11
R
1
l

5
-'---r-+ - '-i+
AO
J
9
Z,7kn.
lmA
R
1
2
10kJl
lk n.
calitJ'are
6
H
Jlv.1
Ikn
RtJ
47011
'IV
lkll.
[

VOLTMETRU
A =O!ZJV .... V
1.700.
a-Q.'sv

ELECTRONIC
1:7 lA. c.':2!:iv
'N
;l, "'" "'"
47OD..
i ",,-"'"
SIMPLU
!lfM
"1',7
kg
ki'\

,
OC107 &:.107

Mn "-$<
'2.t2Icn
"
......,eJe

,

Cu un singur tub electronic se poate realiza un voltmetru


ZER:> ,<
""""'-
'>f,J/
.""
electronic de curent continuu alternativ de precizie ridi-
,

,1.,

, '" "
0,. 2,.

}.",'"
pe un domeniu mare de frecvente ale semnalului
o;>
(1%) '"'-
'"'
surat.
Particularitatea schemei n utilizarea unui element
>'-

--<'
de 1,5 V ca de negativare (durata de n
-
se lace reglajul de zero (cu bor-
nare fiind cu durata de in depozitare).
Impedan\a de Intrare 8 sche-
Se poate utiliza orice tub sau
mei propuse este de 30 MO. nele de intrare n scurtcircuit),
chiar (cu penloda ca
Acest lucru este dat de utilizarea iar din de 5 kO se
Schema se la 250 V stabil izat.
divizorulul indicat n poarta tran- capul de (cu o
Gamele sint 1, 10, 100 500 V, atit in conti-
zistorului cu efect de cimp de lip tensiune etelon la in-
BF245. Curentul absorbit de trare). valorile
nuu, cit in alternativ. Montajul nu are decit un reglai de
este extrem de mic - din divizor snt preCise (cu tale- zero.
practic neglijabil. ranta de cel mult 1%j, capul de
In de comutato- se pe toate cele
+'8N
rului K, aparatul tensiu- trei domenii, cu lactorul de mul-
!,(JMJl
nile continue aplicate la intrare tlplicare corespunzator.
1'1

//'1( ,

n domeniile 0+0.25 V. 0+2,5 V. Instrumentul indicator (mi-
'V
respectiv 0+25 V. croampermetru de cca 50 ,.Al va
9"1Jl,I ---
Alimentarea se poate lace de avea scala gradatii echidistant de
'09
I . <;
la bateriI sau de la orice de la O la 25. cu subdiviziuni . La ne-
9 V bine liltrata, montaJul fiind voie se poate lolosi unul cu
10V
cu O proprie de scara liniar de la O la 30.
= T 1V ?
+p.
SV
'"
1kll.
stabilizere. Tranzistoarele BC107 fie electUnd etalonarea cu cap
29/)k.fi
(BetOa, BC109) vor fi sortate. de scala la diviziunea 25, fie re-
O,O'iu f G;'!1fi cautindu-se ellemplare cu lactori calculind divizorul pentru dame-
I O,SUf
beta cit mai apropiati niile 0-0,3 V. 0-3 V, 0-30 V.
Din potentiometrul oe 2,2
,n


Un ohmmetru de precizie se poate
realiza cu schema din
a lui Kl este 1. Pozi1ia 2 a
lost pentru rezis- .JQV
ten1elor mai mici. Pentru 100 O cap de

10
5pf
0,1
scala, se Kl pe pozi1ia 2. Pen-
HA
tru marirea impedan1ei de intrare se
l'
U
l'
1.
folosesc tranzistoare ca repe-
l(

toare. Ele se aleg astfel incit
un static de curent h21 E minim
lOD la Ic:::l0 JlA, de exemplu lM394
pA721 4

(sau KC810) Varianta aceasta
.,"
avantajul cuplarii termice exceptionale
Il
al unei bune imperecheri a tranzis-
In" r
8
toarelor. Se poale incerca cuplarea a
tranzistoare SC 109 pe un
termic comun.
1.. ...
Toate sint cu
Rezistentele etalon vor fi cu
:,- K2
toleranta 0,5%, iar rezisten1ele de 1 Mfl
,mA

vor fi 1%. Decuplarea circuitului /3A723
se face cu un COndensator cu tantal

r"" 1}.
unul cer amic, care se vor plasa ct mai 2 k
aproape de

Schema poate rezistente cu-
4.71ul. J,JkJl 2.2k.Q
prinse intre 5!l 10 MO. in domeniul 1100,1110
100 0-1 Mfl eroarea este de
'21
0,5%, iar pe de 100 D, respectiv
.1.
10 M!l, maximum 2%.
TEHNI UM LABORATOR , .1_
Adaptorul descris este destinat vizu
simultane a doua semnale cu
un osciloscop monospot
caracteristici. foarte bune Principiul
de este urmatorul n tim-
pul unui cadru (timpul in care fascicu-
lui electronic al tubului catodic ba-
ecranul de la stinga la dreapta),
se vizualizeaza unul dintre semnale.
iar n timpul corespunzator cadrului
urmator se celalalt sem
nal Vizualizarea alternativa a
celor doua semnale aplicate la intrari
se folosind impulsuri dreptun-
ghiulare cu o destul de
(zeci de hertzi), suficient de
mare pentru a limita de discri
minare a ochiului. Acest principiu co-
respunde scopului vizualizarii unor
semnale de frecvente ridicate (cu
adaptorul descris aici s-a ajuns la o
a semnalelor de aproximativ
6 MHz).
Caracteristicile celor intrari
sint urmatoarele. sensibilitatea SO mV,
impedanta de intrare SO kn amplifi-
carea egala cu 18. . _
La intrarea osciloscopului se aplica
un semnal, astfel ca in intervalul de
timp Teste prima
iar n interval de timp T cea
de-a doua. Pentru a cum se
obtine acest semnal, sa analizam
schema de principiu a adaptorului ,
prezentata in figura. Circuitul integrat
CII (de tip COB400) produce semnale
dreptunghiulara cu o de
aproximativ 80 Hz.
este cu doi de circuitul bista-
bil CI2 (da tip COB473) astfel inct. Ia
lui, negata (pinii 12
13), apar semnale dreptunghiu-
Iare defazate cu 1800 Cu un factor
de umplere de 112. Aceste impUlsuri.
TEHNIUM LABORATnR 1ti1
cu frecventa de aproximativ 40 Hz,
snt aplicate la intrarile tranzistoarelor
T6 T7, care le din nivel
TTL (0-3,5 V) in semnale cu amplitu-
dinea de S V, cu care se comanda co-
mutatorul cu diode.
Tensiunea ntre punctul X masa
va fi a) pentru U .. :: O
U, ::S V, diodele 01 02 sini in stare
de conductie, iar 03 04 in stare
rezulta Ux ::U! .UDI -UD:.
Deoarece diodele sint identice (UD' ::
U
Dl
), se Ux ::U,; b) pentru U ..
=S V U, =0, diodele 01 02 sint n
stare blocata, iar 03 04 in stare de
Ux =U1 .U().I-U",
Deoarece UDJ =UD4 (diodele sint
identice), se obtine Ux =UDl.
in acest mod tensiunea U
x
va re-
peta alternativ semnalele Ul U2.
Acest semnal va fi la
tranzistorului TS, montat ca repetor pe
emitor. in emitorul acestui tranzistor
se prin P2 Ala, dOl:la ten-
siuni din colectoarele tranzistoarelor
T6 T7, folosite pentru axarea sem-
nalelor U 1 U2.
Tranzistoarele T8. T9 TIa, T11
cite un rezistor n emitor pen-
tru o mai stabilitate
reaclie Rezistoarele
Rl1 R'11 o reactie
de tensiune a tranzistoare-
lor mentionate in regim continuu, im-
stabilitatea a mon-
tajului
01 -:- 04 = BA157, BA1S9.
[
/4
Exista unele circuite care nu pot fi testate dect cu ele-
menle de inalta impedanta, in alt mod buna lor
functionare este Aceste sonde, in special la
frecvente ridicate, trebuie sa prezinte amplificare
ca la mai joase.
Schema prezentata in figura 1 utilizeaza tranzis-
toare este la numai 5 V, ceea ce o
1
16'11.
160"-
+IV
11M11. .,.1,y
"(In F
BF 141
1--
1
Semnalul esle amplificat apoi cu un tranzistor 2N918,
avnd ca o de valoare pentru a ne
asigura o de trecere La acest etaj, polarizarea
bazei este destul de aceea este montat un semi-
reglabil cu ajutorul se obtine amplificarea a
etajului.
Banda de trecere este ntre 50 Hz 25
2

llMlt
111\lF
l
47nF
160.0.
a fi atit de osciloscoape, ct l a intrarea unor
cu circuite TTl.
la intrare este folosit un tranzistor cu efect
de cimp comuna), ce are in un divizor rezistiv
format din doua rezistoare, de 2,2 Mfi 10 Mfi.
Acest divizor permite aplicarea unei tensiuni de pina la
250 V, pericol pentru etaj. Bobina L din sursa tranzis-
torului amelioreaza functionarea la frecvente ridicate.
MHz. Bobina L 50 de spire CuEm 0,15 mm, bobi-
nate pe un corp de rezistor de 1-10 MO/I-2 W.
Tensiunea de alimentare trebuie sa fie deo-
sebit de bine in cazul de la baterie,
aceasta va avea 6 V se va introduce in serie un rezistor
de 150 fi n paralel cu montajul un condensat or de 100
"F.
Pentru determinarea a ni-
velurilor logice .. 0" (L " LOW) sau
.. 1" (H:HIGH). in mont ajele ce utili-
circuite integrate TTL se folo-
sesc adesea sonde (testere) de

SONDA ACUSTICA
Cele niveluri de tensiune
sinI puse in prin aprinderea
unor diode electroluminescente
(LED-uri) sau prin
SChema constituie un ge-
nerator audio, a de
se in functie de
nivelul tensiuni i de intrare. Astfel,
pentru tensiuni avnd valori intre
0-1,4 V (tensiuni ce ni-
velul logic "O"), se o frec-
de cca 950 Hz, in timp ce pen-
tru niveluri mai mari de 2.25 V. frec-
generatii la cea 1 960
",
cum se vede in ",sci-
la10rul esle constituit din cele patru
porIi NAND ale circuitului integrat
CQB400.
In starea de Cind sonda
nu este oscilatiile
intrucit poarta de (P4) are
"O". stare este deter-
de faptul ambele
ale P4 se la nivelul .. 1".
Tranzistorul T este blocat.
La conectarea sondei intr-un
punct in care nivelul este .. 0", tran-
lJlIlJ
COB400
zistorul in continuare blocat,
dar portii P4 devi ne .. "', n-
trucit una din est e acum ,,(1".
Oscilatorul incepe functioneze cu
o de Rl. R5
condensatorul C. Dioda O esle blo-
de tensiunea din colec-
torul tranzistorului.
lens1unea de intrare (din
punctul de un
anumit prag. tranzistorul se des-
chide: tensiunea n colectorul
scade, dar portii P4
in continuare .. 1". Oscilatorul func-
pe o intru-
cit dioda 01 se deschide, conectnd
in circuit R6.
Pragul de deschidere a tranzisto-
rului depinde de divizorul Rl, A2.
se doresc alle se
pol modifica A4, AS sau
valoarea condensatorului C.
Ca indicator acustic se poate uti-
liza o sau, n lipsa
acesteia. o racor-
la prin fire. Ali-
mentarea se face cu :t5 V, consumul
fiind cea 11 mA. Cnd se
ni veluri mari (2,5- 5 V).
consumul la cca 18 mA. Pen-
tru tensiuni cupri nse intre 1,4 2.25
V. oscilatorul nu intru-
ct portii P4 devine "O".
TEHNIUM LABORATOR 1991 e
l
Se pot tensiuni
continue alternative pe
scalele: 1; 10; 50; 250; 1 000
VeI.
Impedanla de intrare > 1
MO.
Abaterea maxima a tensiu-
nii memorate un timp
de 10 minute este de ::t 20
mV.
Tensiunea (con-
de n
mod
trecerea prin redresar este
astfel pe conden-
satoarele e, C2 se
o tensiune ce in
circuitul de memorie un de-
calaj intre tensiunile drenelor
tranzistorului dublu T2, care
este transmis la am-
plificatorului C12.
negative prin rezislo-
rul R1g, la lui Cl 2len-
siunea este aproxi -
R,
R2

P
4
Pl
RJ
P2
R 1,
P,
DV
RS
mativ cu tensiunea pe
condensaloarele CI C2.
Cu tensiune se actio-
instrumentul I (0";'-100
J,lA).
Cu Kl pe scala de 1 Vei se
borna ,,2:" la
se potentio-
metrul P7 astfel ca instru-
mentul I fie pe diviziunea
zero.
Se int re borna
,i=!" o tensiune cu-
cu un in-
st rument cit mai precis, co-
scale,
in ordine, de la scala mare
spre cea mai (de exem-
plu 220 Vei pe scala 1 000
Vei pe scala 250 Vef;
'0
Vef pe scala 50 Vef pe
scala 10 VeI; 1 VeI pe scala 1
VeI ).
Et al onarea decurge astfel:
cu K2 pe ,,-" Kl pe
1 000 se P5
astfel incit acul instrumentu-
lui I indice divi ziunea co-
TEHNIUM LA80RATOR '99' e
VOLTMETRU
Al "" R2 = 390 k!l; A3 =:=
= A7 = 24 k!l; A4 = 9,1 k!l:
RS = ! k!l;R6 = RIO = RII =:=
= RI4 = 10 k!l; A8 = R20 =:=
= 6,8 k!l; R9 = RI2 =:= A13 =
= 2 k!l: R15 = RI6 = RH =
= RI8 = R19 = 2000: PI =
= 5 k!l; P2 -:= 10 k!l; P3 =
= 100 k!l: P4 = 1 M!l: P5 =
= P6 = 10 kn: P7 = S k!l:
CU MEMORIE
tensiunii de
220 Vef. Se apoi K 1
pe 250, 50, 10, 1
se
Pl, P2, P3, P4 astfel incit
acul instrumentului I in-
dice diviziuni
toare, respectiv, tensiunilor
de 200 Vei, 10 Vei, 1 Vei.
Se apoi conectind
ntre borna ,,2':" o
tensiune de 1 V
cu Kl pe 1, iar K2 pe
,;=" se P6
D,

R)
D2
NI
1Y
R9

R6
.[
2 7
CI'
6
J
astfel incit acul instrumentu-
lui I arate cap de

K3 pe normal ir,chis,
voltmetrul
memorie.
Se va folosi pentru alimen-
tare o de ;112 V,
de
Atragem atentia asupra
lor cu care se va
monta T2 (scurtcircuitarea cu
o a lelcon
scos din etc.).
.f
,
-[
T,
CI ;o; 1 000 J,lF/25 V; C2 =
= 1 J,lF/250 V; C3 = 1 J,lF1250
V, Dl = 02 = D3 = l N4148:
CII = CI2 = .BA741; TI =
= BC251; T2 = AOS05B
(I.C.C.E.); RL = 12 V/220n,
I - instrument cu
sensibilitatea 100 J,lA/3 kJl.
6 R20
.,
. [ -[
]

]
r
N[
4
'- k
lL
GOG
-[

Rll
O o ::1 1)
- [
S o o o ')
substrat
'OOOV
ROS055
+
P7
ca
I I +
R
=
-[
..
2
0/
Rl
..
L
o
R4
P,
P,
D2
..
+
100
"""
s.-.

Il I
';; 0.0'

5 I REClPB sw
. 5a ON- OFF SW
Sa CrOa SW
L..J 54-1 OI N SW
L--____ - - 54-zSI.elorSW
TRI 25C644T Se REVIEW SW
,
TA2,3,4,1 2SC711G S. Hi Sp .. d SW
TRB 2SC711F 57 MIC/RE"" SW
TA9 2SC634A S. REC/P8 SW

AIWA TP 770
01 .1,3,4 7 10. 11

S-ar putea să vă placă și