Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. .

INSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR IN SECTORUL DE ALIMENTATIE PUBLICA - MAGAZINE DE ALIMENTE - DEPOZITE ENGROS DE ALIMENTE
1. In vederea prevenirii incendiilor in sectorul alimentar, personalul de deservire al magaziilor de alimente si depozite engros, va trebui sa cunoasca regulile de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor ce le desfasoara. 2. ?? Pentru eliminarea pericolelor de incendiu si masurile ce trebuie luate, in vederea evitarii unor asemenea fenomene, personalul ce activeaza in sectorul alimentar, va trebui sa cunoasca bine caracteristicile alimentelor si ale materialelor ce se manipuleaza si depoziteaza, precum si masurile de prevenire ce trebuie luate, pentru fiecare situatie in parte. 3. Locurile de munca cu pericol de incendiu, vor fi marcate vizibil, cu tablite avertizoare specifice. 4. Se interzice umblatul cu foc deschis (in sobe improvizate, fumatul etc.) in depozitele engros si magaziile de alimente. Incalzirea se va realiza prin sisteme termice corespunzatoare, sau prin sobe cu functionare sigura, cu respectarea regulilor de prevenire a incendiilor. 5. Se interzice fumatul in depozitele de alimente. Acest lucru va fi permis numai in locuri special amenajate. 6. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale caror proprietati nu sunt cunoscute, sau nu pot fi asimilate cu ale altor substante similare, la care se cunosc regulile de pastrare si interventie, in caz de incendiu. 7. Coletele, lazile, baloturile etc., vor fi descarcate, manipulate si depozitate cu mare atentie, folosindu-se mijloace adecvate. Se va evita rasturnarea acestora, care daca ar contine substante usor inflamabile, ca de exemplu: ulei, grasimi,

bauturi alcoolice etc., prin spargerea ambalajelor, ar favoriza producerea incendiilor. 8. Asezarea marfurilor, alimentelor, bauturilor etc., in magazii si depozite, se va face pe pardosea sau rafturi, in pozitie stabila. 9. Ambalajele produselor alimentare (lazi din lemn, cutii din carton, talaj etc.) se vor colecta si depozita in locuri special destinate, de unde se vor evacua periodic. 10. Se interzice depozitarea in magaziile si depozitele de alimente, a materialelor usor inflamabile si combustibile (produse petroliere, butelii de gaze lichefiate etc.), fara o utilizare imediata. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise ermetic. 11. Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice, neizolate sau suprasolicitate, precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in aproprierea materialelor combustibile. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate. 12. Instalatiile electrice de forta si iluminat ale depozitelor si magaziilor de alimente, vor fi verificate periodic si bine intretinute, de catre personal autorizat in acest scop. 13. Magaziile si depozitele de alimente vor fi dotate cu materiale adecvate, necesare localizarii si stingerii incendiilor, interzicandu-se utilizarea lor in alte scopuri, deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare. 14. Se interzice blocarea cailor de acces din magaziile si depozitele de alimente, cu diverse materiale sau marfuri. Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie, evitandu-se, astfel, accesul la materialele de interventie (hidranti, stingatoare, panouri PSI etc.). 15. Dupa terminarea lucrului, conducatorul locului de munca va lua masuri pentru deconectarea instalatiilor electrice, cu exceptia iluminatului de siguranta. Nu se va lasa focul deschis, resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse. 16. In raport cu felul si locul inceputurilor de incendiu, se va interveni cu materialele din dotarea fiecarui loc de munca, conform cu instructiunile de

utilizare date de fabricant. La instalatiile electrice se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon. Se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma.

Aprobat Conducator unitate

Intocmit