Sunteți pe pagina 1din 17

Asigurarea evacu rii fumului (desfumarea) contribuie la realizarea condi iilor de evacuare a utilizatorilor i de interven ie, precum i la limitarea

propag rii incendiului n spa iul nchis respectiv. innd seama de modul n care migreaz fumul i gazele fierbin i, prin desfumare se urm re te men inerea unei vizibilit i suficiente, diminuarea concentra iei de gaze toxice, evacuarea c ldurii produse n caz de incendiu i m rirea timpului de flashover realiznd "controlul fumului". n principiu, prin desfumare se realizeaz (axa neutr ) fa normat. Desfumarea se asigura: prin tiraj natural; organizat sau mecanic. extragerea unei p r i din fumul produs, de cota pardoselii, pe timpul compensat prin introducere de aer, men innd planul de separare a fumului acumulat sub plafon de zona inferioar , la o n l ime convenabil fa

1. DESFUMARE PRIN TIRAJ NATURAL Se realizeaz prin introduceri i evacu ri ale fumului care comunica direct cu exteriorul s u prin canale sau ghene. Evacuarea fumului se realizeaz prin goluri n fa ade, prin canale i ghene sau prin dispozitive (trape) cu deschidere automat dispuse n acoperi sau n treimea superioar a pere ilor exteriori ai nc perii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse n pere ii exterioriasigura desfumarea pe maxim 30 metri adncime a nc perii.

n spa iile nchise, cu aria construit

mai mare de 10.400 m2 i f r

pere i interiori

desp r itori, pentru limitarea propag rii incendiilor se realizeaz sisteme de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i constituite din dispozitive de evacuare i ecrane verticale C0 (CA1) dispuse sub plafon.

Evacuarea fumului din casele de sc ri nchise, f r ferestre se asigur cu dispozitiv de evacuare (cu aria de cel pu in 5% din suprafa a orizontal a sc rii, dar minimum de 1 m2 ), amplasat la partea superioar .

Evacuarea fumului din subsolurile cl dirilor etajate se realizeaz independent, pentru fiecare nivel, prin goluri directe n exterior sau canale (ghene verticale), ori mecanic. Canalele (ghenele) pot fi proprii fiec rui nivel sau cu colector. n toate situa iile, spa iile din subsoluri vor avea asigurat evacuarea fumului independent de nivelurile supraterane.
3

Desfumarea prin tiraj natural presupune respectarea urm toarelor reguli: introducerile de aer i evacu rile fumului se dispun alternat, la distan e care s nu dep easc 10,00 metri n linie drepta i 7,00 metri n linie frnt ;

 u ile nc perilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 metri de orice gur de introducere sau evacuare; gurile de introducere de aer i de evacuare fum vor avea suprafe e minime de 0,10 mp pentru fiecare flux de evacuare al circula iei comune orizontale din zona pe care o desfumeaza; gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai nalt la maxim 1,00 fa pardoseal (trebuie s se afle n treimea superioar a circula iei comune). 2. DESFUMARE MECANIC Se realizeaz prin evacuarea mecanic a fumului i introducerea natural sau mecanic a aerului. Poate fi asigurat i prin realizarea suprapresiunii n spa iul protejat de fum (nc peri tampon, degajamente protejate, case de scar ). Introducerea mecanic a aerului se realizeaz prin guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere. Evacuarea mecanic a aerului se realizeaz prin guri de evacuare racordate prin canale (ghene) la un ventilator de evacuare (extragere). Raportul dintre latura mare i latura mic a unei guri este cel mult 2. Gurile de desfumare trebuie protejate cu vole i din materiale C0 (CA1) etan e la foc pentru gurile de introducere i rezisten e la foc pentru gurile de evacuare. La nivelurile supraterane, introducere aer n scar (natural sau mecanic ) i dispozitiv de evacuare (trapa) la cl diri cu n l imi obi nuite. de

pardoseal , iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 metri de

La cl diri nalte

i foarte nalte introduceri mecanice n scar , nc peri tampon

circula iicomune orizontale, iar evacu ri mecanice numai din nc perile tampon i circula ii comune la nivelurile supraterane.

Introduceri mecanice n scar circula iile comune orizontale.

i nc peri tampon, iar evacu ri mecanice numai n

Desfumarea prin tiraj mecanic presupune respectarea urm toarelor reguli: introducerile de aer i evacu rile fumului se dispun alternat, la distan e, m surate n axele de circula ie, care s nu dep easc 15,00 metri n linie drepta i 10,00 metri n linie frata, u ile nc perilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 metri de orice gur de introducere sau evacuare, gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor superioar la maxim 1,00 fa pardoseal (trebuie s se afle n treimea superioar a circula iei comune) por iunile de circula ie comun cuprinse ntre o gur de evacuare a fumului una de introducere a aerului, trebuie s aib asigurat un debit de extragere de cel pu in 0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare asigurat. Golurile de introducere a aerului i cele de evacuare se repartizeaz alternant i uniform.
7

de

pardoseal , iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 metri de

Introducerea aerului se poate asigura prin: goluri practicate n fa ad ; u ile nc perilor desfumate practicate n pere ii exterior; nc peri sau coridoare n suprapresiune sau bine aerisite; goluri de introducere racordate sau nu la canale i ghene. Dispozitivele de protec ie a golurilor de introducere sau evacuare trebuie realizate cu ac ionare manual sau automat (dublat de ac ionare manual ). Evacuarea fumului (desfumarea) din cl diri se poate face prin: goluri (guri de evacuare a fumului) dispuse n fa adele cl dirilor, libere sau nchise cu dispozitive care se deschid automat n caz de incendiu; dispozitive de nchidere a golurilor de evacuare fum nchidere; canale (ghene) pentru evacuarea fumului i gazelor fierbin i; guri racordate prin canale (ghene) la ventilatoare de evacuare a fumului; asigurarea i realizarea suprapresiunii n spa iul protejat de fum. Evacuarea fumului i a gazelor fierbin i se realizeaz prin sisteme prev zute n acoperi , alc tuite din dispozitive de evacuare i ecrane verticale coborte sub tavan. Pentru asigurarea condi iilor de siguran frnat sau limitat prin: etan eitatea elementelor de compartimentare a cl dirii; crearea de suprapresiune sau de curen i de aer proasp t cu circula ia n sens opus direc iei de mi care natural a fumului. 3. METODE I PROCEDEE DE CONTROL AL FUMULUI 3.1.Umplerea controlat cu fum Aceast abordare poate fi aplicat n cazul nc perilor cu volum mare acolo unde la foc n cl diri, propagarea fumului poate fi (vole i, panouri, trape) cu deschidere automat dispuse n acoperi ul cl dirii sau n treimea superioar a pere ilor de

defumarea nu este necesar . Aceast strategie este ns viabil n situa ia n care structura
8

plafonului permite acumularea

i re inerea fumului pe toat

perioada de evacuare a

utilizatorilor. n acest caz, n l imea stratului de fum nu trebuie s coboare sub nivelul acceptat nainte de arderea complet a materialelor combustibile existente. Strategia umplerii controlate cu fum presupune cunoa terea dezvolt rii incendiului i se folose te doar n situa iile n care proiectantul poate demonstra matematic c nu se impune echiparea construc iei cu instala ii de desfumare. 3.2.Evacuarea fumului post incendiu Aceast strategie presupune o ventilare minim care s permit evacuarea fumului din incapere n momentul n care incendiul este suprimat, n vederea men inerii unei bune vizibilit i pe c ile de evacuare. 3.3. Evacuarea fumului i a gazelor fierbin i Aceast strategie are la baz for a ascensional ce caracterizeaz fumul i gazele fierbin i care se vor acumula sub plafon, oferind condi ii optime de evacuare utilizatorilor cl dirii. 3.4. Controlul temperaturii prin intermediul ventil rii Acest procedeu este folosit atunci cnd n l imea statului de fum nu reprezint un

parametru de risc. n acest caz, evacuarea fumului se realizeaz pentru a men ine temperatura statului de fum la o anumit valoare i a permite folosirea unor materiale de construc ii f r proprietate de rezisten la foc. 3.5. Depresurizarea atriumului Atunci cnd trecerea din atrium spre spa iile adiacente se realizeaz prin intermediul unor deschideri de mici dimensiuni (goluri neprotejate), este posibil prevenirea migr rii fumului din atrium spre spa iile adiacente prin reducerea presiunii n rezervorul de fum. Aceast metod este cunoscut sub numele de depresurizarea atriumului.

4. PROTECTIA CAILOR DE EVACUARE CONTRA PROPAGARII

FUMULUI SI GAZELOR FIERBINTI


4.1. Case de scara nchise Se evita inundarea cu fum a caselor de scara de evacuare nchise. Desfumarea se face prin tiraj natural-organizat sau prin punerea n suprapresiune fa admis evacuarea mecanic deschiderea automat de nc perile adiacente. Nu e prin a aerului din casele de scar . Desfumarea se realizeaz

i manual a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat n treimea

superioar a ultimului nivel a casei de scara) i a gurii de introducere a aerului (prev zut n partea de jos a casei sc rii). mpiedicarea p trunderii fumului se realizeaz prin suprapresiune la u ile nchise ale casei de scara cuprins ntre 20 i 80 Pa. Debitul trebuie s asigure o vitez de cel pu in 0,5 m/s n dreptul u ilor de acces la nivelul incendiat, considernd u ile nchise la celelalte nivele. La partea superioar trebuie s fie prev zut un dispozitiv de evacuare a fumului cu aria liber de cel pu in 1 mp, avnd asigurate posibilit i de deschidere prin comanda de la nivelul de acces n scara. Deschiderea dispozitivului trebuie s poat fi comandat serviciul de pompieri. 4.2. Circula ii comune orizontale nchise Se evita inundarea cu fum a circula iilor comune orizontale nchise. Se poate asigura punerea n suprapresiune a acestora fa de nc perile adiacente cu care comunica sau desfumarea lor prin tiraj natural-organizat sau mecanic. Dac nc perile adiacente sunt prev zute cu instala ii de desfumare circula iilor comune orizontale nu mai necesita desfumare asigurnduse o suprapresiune de cca. 20 Pa fa de nc perile cu care comunica. Protec ia circula iilor comune orizontale este obligatorie n urm toarele situa ii : cnd au lungimi totale mai mari de 30 de metri; cnd nu este permis evacuarea direct n exterior sau n spa iul unei sc ri protejate; cnd deservesc nc peri cu destina ie de camere de dormit. Diferen a de presiune dintre casa de scar i circula ia comun orizontal desfumata trebuie s fie mai mic de 80 Pa la toate u ile nchise ale sc rii i de la

10

5. SOLU II PENTRU STOPAREA PROPAG RII FUMULUI RAPID DIN ZONELE DE RISC

I A GAZELOR

FIERBIN I, DIRIJAREA CONTROLAT A ACESTORA I EVACUAREA LOR

5.1. Trape de fum zenitale (de acoperi ) Sistemul de baz se compune din : mecanism de deschidere, cupolet electric pentru aerisire zilnic vreme rea. i rebord. Op ional se pot ad uga panou de comand manual pentru deschidere manual n caz de incendiu, motor i centrala cu senzori de ploaie i vnt pentru nchiderea trapelor la

5.2. Trape de fum vertical Sunt folosite n special acolo unde construc ia nu permite montajul unei trape de fum zenitale (de acoperi ). Avantajul principal al acestor tipuri de trape este acela de a putea fi integrate n tmpl ria cl dirii f r a fi vizibile diferen e foarte mari ntre ferestrele normale i
11

trapele de fum. Dezavantajul este dat de prezen a relativ inestetica a pistoanelor sau motoarelor electrice care se monteaz pe tmpl rie i suprafa a desfumata real mai mic dect n cazul unei trape de fum de acoperi .

12

5.3. Luminatoarele Au drept scop principal asigurarea iluminatului natural al spa iilor. Dup forma lor, sistemele de evacuare a gazelor fierbin i luminatoare se clasific n: cupolet Cupoletele la rndul lor pot fi fixe sau mobile. Cele mobile, pe lng faptul c las s p trund lumina natural , sunt destinate i aerisirii, respectiv evacu rii fumului i gazelor fierbin i. Prin deschiderea trapelor se permite evacuarea fumului i a gazelor din cl dire. Evacuarea fumului i a gazelor toxice, rezultate n procesul de ardere a materialelor combustibile, reduce pierderile omene ti, materiale i financiare i de asemenea, protejeaz elementele structurale ale cl dirii i echipamentele din dotare.

 luminatoare band Dup forma sec iunii, aceasta poate fi triunghiular sau semicircular . Pe suprafa a luminatorului pot fi realizate ochiuri de geam mobile, n scopul facilit rii aerisirii zilnice i/sau pentru evacu rii fumului i a gazelor fierbin i n cazul izbucnirii unui incendiu.

13

Luminator band cu sec iune triunghiular

Luminator tip piramid

14

Luminator tip piramida din sticl

Luminator band cu sec iune semicircular

15

Materialul din care se poate realiza cupoletele sau vitrajele luminatoarelor band policarbonatul celular.

este

5.4. Grile de introducere a aerului Grilele de introducere a aerului sunt utilizate pentru compensarea aportului de aer in cazul ventilarii natural (cu trape de fum) a incintelor cladirilor. Acestea pot avea actionari pneumatice sau electrice, cu posibilitatea automatizarii acestora prin legarea lor la centralele de detectie ale cladirilor. Aceste grile se monteaza in pereti verticali fie din panou sandwich, beton sau caramida.

5.5. Bariere de fum Aceste echipamente sunt bariere de fum automate, care n stand-by sunt ascunse n tavanul fals, ele desf urndu-se atunci cnd izbucne te incendiul sau cnd sunt supuse testelor. Barierele de fum sunt proiectate pntru a preveni r spndirea fumului i a gazelor fierbin i n cl dire, i asigur , mpreun cu sistemele de desfumare natural sau mecanic , un control riguros al propag rii fumului.

16

17