Sunteți pe pagina 1din 43

Anexa nr.

1 Structura institu iilor de nv mnt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen i programele de studii universitare de masterat acreditate

1. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Biotehnologii n protec ia mediului Aplica ii moderne ale biotehnologiilor n agricultur Biotehnologie i siguran alimentar Agricultur durabil Proiectarea i dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale n industria alimentar Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 90 90 90

Biotehnologii 1 Facultatea de Biotehnologii tiin e inginereti aplicate 2 Facultatea de Agricultur Agronomie Zootehnie 3 Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare

2. UNIVERSITATEA DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Climatologie i hidrologie Planificare teritoriala si managementul localit ilor urbane i rurale Geomorfologie i cartografie cu elemente de cadastru Managementul resurselor i activit ilor turistice Studii avansate n geografie tiin a mediului 2 Facultatea de Jurnalism i tiin ele Comunicrii tiin e ale comunicrii Evaluarea integrat a strii mediului Teorii i metode de cercetare n tiin ele comunicrii Campanii de comunicare n publicitate i rela ii publice Comunicare corporativ Managementul institu iilor mass-media Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

1.

Facultatea de Geografie

Geografie

1
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Produc ie multimedia i audio-video Jurnalism tematic Consultan i expertiz n publicitate Teoria literaturii i literatur comparat Cultur i civiliza ie ebraic Didactici ale disciplinelor filologice Facultatea de Litere Limb i literatur Teoria i practica editrii Etnologie, antropologie cultural i folclor Studii literare romneti Studii avansate n lingvisticStructura i func ionarea limbii romne Gestionarea informa iei n societatea contemporan Studii de cultur rus i limb rus pentru afaceri Discurs i argumentare Strategii comunica ionale interculturale n Europa Formarea interpre ilor de conferin Traducerea textului literar contemporan Traducere specializat i studii terminologice Studii culturale britanice Studii americane Studii franceze i francofone Studii canadiene Management intercultural Studii culturale slave Romanistic Studii de cultur maghiar

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Limbi i Literaturi Strine

tiin e ale comunicrii Limb i literatur

2
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Studii est asiatice Spa iul islamic: societ i, culturi, mentalit i Lingvistica limbii engleze. Metode i aplica ii Comunicare de afaceri n contextul multicultural Facultatea de Teologie Ortodox Patriarhul Justinian Art sacr n contemporaneitate Studii religioase i educa ie cretin Psihologie clinic evaluare i interven ie terapeutic Evaluarea, consilierea i psihoterapia copilului, cuplului i a familiei Psihodiagnoz, psihoterapie experien ial unificatoare (PEU) i dezvoltare personal

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120

Teologie

Psihologie Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei Psihologie

3.

Psihologie

ZI

120

3. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURETI Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Medicin Dentar Domeniul de licen Sntate Programul de studiu de master acreditat Reabilitarea oral implantoprotetic Forma de nv mnt ZI Numr de credite 120

4. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Managementul sistemelor bancare Bnci i asigurri Managementul riscului i actuariat Bnci i politici monetare Facultatea de Finan e Asigurri, Bnci i Burse de Valori Finan e publice Finan e Pie e de capital Asigurri comerciale i sociale Finan e corporative Management financiar i bursier - DAFI Finan e i bnci DOFIN coala de Studii Postuniversitare de Management Administrarea afacerilor Master of business administration Programul MBA Romno-Canadian cu predare n limba englez ZI ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120

1.

2.

ZI

120

3
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Securitate informatic Managementul informatizat al proiectelor Baze de date-suport pentru afaceri Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Cibernetic, Statistic i Informatic Economic E-Business Sisteme informatice pentru managementul resurselor i proceselor economice Cibernetic i economie cantitativ Statistic

ZI

120

ZI

120

ZI

120

ZI

120

3.

ZI

120

ZI

120

ZI

120

Informatic economic

ZI

120

Economie european Facultatea de Economie Economie

ZI

120

4.

Comunicare n afaceri Analize i strategii economice Managementul proiectelor de dezvoltare rural i regional

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

5.

Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului

Economie

Economia i administrarea afacerilor agroalimentare Economie ecologic Administrarea afacerilor (n limba german) Administrarea afacerilor (n limba romn i englez) Administrarea afacerilor (n limba englez)

6.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare n Limbi Strine

Administrarea afacerilor

7.

Facultatea de Comer

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (n limba francez) MBA romno-german Management atreprenorial - n limba german Finan e i control de gestiune (n limba francez) Management european al intreprinderilor mici i mijlocii - n limba romn i francez Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

ZI

120

4
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Administrarea afacerilor n turism Managementul calit ii, expertize i protec ia consumatorului Economia i managementul serviciilor Managementul calit ii Administrarea afacerilor n industria hotelier Business Management i marketing n turism Logistic Consultan n management i dezvoltarea afacerilor Economie bazat pe cunoatere i management intreprenorial Managementul resurselor umane Managementul serviciilor de sntate Managementul afacerilor Managementul i evaluarea investi iilor Managementul afacerilor prin proiecte 8. Facultatea de Management Management i marketing interna ional Eficien i risc n activitatea financiar investi ional Management Economie bazat pe cunotin e i management Managementul proiectelor Managementul institu iilor publice tiin e administrative Administra ie i management public Administra ie public i integrare european tiin e administrative Marketing Administra ie public european -BRIE Marketing i comunicare n afaceri

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Management

9.

Facultatea de Marketing

5
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Rela ii publice n marketing Marketing interna ional Marketing strategic Managementul marketingului Cercetri de marketing Contabilitate, audit i informatic de gestiune (n limba romn i englez) Contabilitatea afacerilor(n limba englez) - ACCA Contabilitate, control, audit (n limba francez) - CCA Analiz financiar i evaluare Audit financiar i consiliere Concepte i practici de audit la nivel na ional i interna ional Contabilitate interna ional Contabilitate i audit n institu ii bancare i financiare Contabilitate, control i expertiz Economia propriet ilor imobiliare Contabilitatea i fiscalitatea patrimoniului Tehnici contabile i financiare de gestiune a afacerilor Managementul afacerilor interna ionale Managementul riscului financiar interna ional Facultatea de Rela ii Economice Interna ionale Economie i afaceri interna ionale Economie interna ional i afaceri europene Geopolitic i rela ii economice interna ionale Managementul fondurilor structurale ale U.E Managementul proiectelor interna ionale Afaceri interna ionale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

ZI

120

ZI

120

ZI

120

ZI

120

10.

Facultatea de Contabilitate i Informatic de Gestiune

ZI

120

Contabilitate

ZI

120

ZI

120

ZI

120

ZI

120

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120

11.

6
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

5. UNIVERSITATEA NA IONAL DE ART TEATRAL I CINEMATOGRAFIC I.L.CARAGIALE DIN BUCURETI Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Film Domeniul de licen Cinematografie i media Programul de studiu de master acreditat Produc ie de film Forma de nv mnt ZI Numr de credite 90

6. ACADEMIA NA IONAL DE EDUCA IE FIZIC I SPORT DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat tiin a i tehnologiile educrii motricit ii umane Activit i motrice de timp liber 1 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic i sport Performan n sport Activit i fizice adaptate Management i marketing n structurile, activit ile i evenimentele sportive Recuperare - reeducare motric i somato-func ional Nutri ie i remodelare corporal Forma de nv mnt Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Kinetoterapie

Educa ie fizic i sport

7. COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Teorie i analiz politic Politici, gen i minorit i Politici publice i integrare european 1 Facultatea de tiin e Politice tiin e Politice Management i guvernare tiin e politice Guvernare i societate Politici de dezvoltare local i regional 2 Facultatea de Comunicare i tiin e ale comunicrii Managementul proiectelor Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120 120

7
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Rela ii Publice

Publicitate Comunicare i rela ii publice Management i comunicare n afaceri Comunicare politic. Marketing politic i electoral Comunicare managerial i resurse umane Comunicare audio-video Studii fundamentale n sociologie Antropologie Analiza i solu ionarea conflictelor tiin e Politice Rela ii interna ionale i integrare european Politic i economie european

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de tiin e Politice

Sociologie

Departamentul de Rela ii i Integrare European

8. UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Limb i comunicare n administrarea afacerilor (n limba englez) Limba, literatura i cultura francez n spa iul francofon Limba, literatura i cultura englez n context European Limb i literatur Facultatea de Istorie i Filologie Confluen e literare i culturale Romno-Franceze Interferen e culturale i literare Romno-Britanice i RomnoAmericane Literatur i cultur romneasc n context european Dimensiuni culturale n studierea limbii i literaturii romne Muzeologie. Cercetarea i protejarea patrimoniului cultural Transilvania n istoria cultural a Europei Centrale Preistoria spa iului CarpatoDunrean n contextul arheologiei sistemice Auditul i controlul agen ilor economici Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120

1.

ZI

120

ZI

120

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

Istorie

Facultatea de tiin e

Contabilitate

8
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Sistemul informa ional contabil n asistarea deciziilor manageriale Contabilitatea i auditul n institu ii publice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor n comer , turism i servicii Administrarea dezvoltrii regionale durabile Consiliere pastoral Teologie Teologie comparat

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

Facultatea de Teologie Ortodox

9. UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Productica sistemelor industriale Controlul i expertiza produselor textile Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare Biotehnologii aplicate Managementul calit ii produselor alimentare Inginerie alimentar i mediul nconjurtor Finan are i management n administra ie public Buget public, pie e financiare i bnci Sisteme informatice de gestiune Administrarea financiar contabil a ntreprinderii Teologie practic 4 Facultatea de Teologie Teologie Teologie sistematic Studii teologico-lingvistice Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrial

Inginerie mecanic Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protec ia Mediului Inginerie chimic Ingineria produselor alimentare

Finan e 3 Facultatea de tiin e Economice Contabilitate

10. UNIVERSITATEA DIN BACU Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de tiin e ale Domeniul de licen Educa ie fizic i sport Programul de studiu de master acreditat Performan sportiv Forma de nv mnt ZI Numr de credite 120

9
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Micrii, Sportului i Snt ii Facultatea de tiin e Economice

Activit i motrice curriculare i de timp liber Contabilitate Contabilitate, audit i informatic de gestiune Managementul produc iei industriale Optimizarea i informatizarea proceselor i echipamentelor de fabrica ie Strategii n asigurarea calit ii n industrie Managementul ciclului de via al produsului Managementul sistemelor industriale de produc ie i servicii

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 90 90 90 90 90

Inginerie industrial

Inginerie industrial Inginerie i management Interdisciplinar (ing. mecanic, ing. industrial, ing. i management) Inginerie energetic Ingineria produselor alimentare

Analiza structurilor mecanice

ZI

90

Facultatea de Inginerie

Echipamente i tehnologii moderne n energetic Conducerea i informatizarea proceselor termo i electroenergetice tiin a i ingineria produselor alimentare ecologice Materiale neconven ionale n biotehnologii moderne Concep ie sintez, analiz de molecule de interes biologic / Conception, synthese, analize de molecules d`biologique

ZI ZI

90 90

ZI ZI

90 90

Inginerie chimic

ZI

120

Interdisciplinar (Inginerie chimic, Ingineria produselor alimentare) Inginerie mecanic Inginerie mediului Facultatea de Litere Limb i literatur

Chimia i ingineria valorificrii bioresurselor

ZI

90

Managementul i optimizarea echipamentelor de proces Managementul protec iei mediului n industrie Procedee i metode de msurare n ingineria mediului Cultur i literatur romn Studii lingvistice n limba englez (n limba englez) Limba englez. Practici de comunicare (n limba englez)

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 120 120 120

10
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Facultatea de tiin e

Biologie

Limb i literatur Limba francez. Practici de comunicare (n limba francez) Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului

ZI ZI

120 120

11. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Limba romn n context european (spa iu, cultur, comunicare) Literatura romn i modernismul european Etnoturism / Etnologia i turismul cultural Studii culturale Etnologie i antropologie social Studii canadiene Teologie Teologie cretin i spiritualitate european Matematici computa ionale i tehnologii informatice Matematic didactic Biologie Biologie-Biochimie Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Limb i literatur

1.

Facultatea de Litere

Facultatea de tiin e

Matematic

12. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Administrarea afacerilor Management Marketing Economie i afaceri interna ionale Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor) Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n turism Management i strategii de afaceri Strategii de marketing Rela ii economice interna ionale Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120

Facultatea de tiin e Economice

Politici de marketing n comer Politici contabile, audit i control de gestiune Audit intern

ZI

120

ZI ZI ZI

120 120 120

Contabilitate

Finan e

Management financiar-bancar

11
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei

Psihologie

Psihologie educa ional, consiliere colar i voca ional Psihologia personalit ii Studii de limba i literatura romn Editarea i promovarea produselor culturale Scriere creatoare i traducere literar

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

3.

Facultatea de Litere

Limb i literatur

Studii interculturale n limba i literatura german (n limba german) Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (n limba englez) Traducere i interpretariat din limba francez n limba romn (n limba francez) Gestiunea campaniilor de imagine

ZI

120

ZI

120

ZI

120

4.

Facultatea de Drept i Sociologie

Sociologie

Asisten i dezvoltare comunitar Gestiunea i dezvoltarea resursei umane

ZI ZI ZI

120 120 120

Muzic 5 Facultatea de Muzic Interdisciplinar (Muzic, Psihologie, Medicin)

Tehnica i arta muzical din secolul XX

Meloterapie

ID

120

Diagnoz i prognoz psihomotric Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic i sport Educa ie fizic i sportiv colar Activit i sportiv-turistice i de timp liber Performan sportiv i management n sport Matematic 7 Facultatea de Matematic i Informatic Interdisciplinar (Informatic, Matematic) Informatic Structuri matematice fundamentale Tehnologii informatice n optimizarea computa ional Tehnologii moderne n ingineria sistemelor soft

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120

6.

12
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

13. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR DIN CLUJ-NAPOCA Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Protec ia plantelor Agricultur organic Agronomie Dezvoltare rural 1. Facultatea de Agricultur Managementul resurselor naturale i agroturistice din zona montan Managementul calit ii alimentelor Sisteme de procesare i controlul calit ii produselor alimentare Proiectarea, amenajarea i ntre inerea spa iilor verzi Managementul produc iei horticole n climat controlat tiin e horticole ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Forma de nv mnt ZI ZI Numr de credite 90 90

Ingineria produselor alimentare

Horticultur 2 Facultatea de Horticultur Inginerie i management Facultatea de Zootehnie i Biotehnologii

Economie agroalimentar Agribusiness Managementul creterii animalelor i acvacultur

Zootehnie

14. UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Nr. crt. 1. Facultatea Facultatea de Matematic i Informatic Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Matematic computa ional (n limba maghiar) Modelare interdisciplinar (n limba maghiar) Matematic Matematic Matematic aplicat Matematic didactic Matematic didactic (n limba maghiar) Informatic Metode formale n programare (n limba englez) ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120

13
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Programare bazat pe componente (n limba englez) Sisteme inteligente (n limba englez) Modelare i simulare (n limba englez) Sisteme distribuite n internet Baze de date Optimizarea modelelor informatice (n limba maghiar) Biofizic i fizic medical Fizic computa ional (n limba englez) Fizic Fizica corpului solid (n limba englez) tiin a i tehnologia materialelor avansate (n limba englez) Turism i dezvoltare teritorial (n limba maghiar) Planificare i dezvoltare regional Facultatea de Geografie Geomatic Geografie Amenajare i dezvoltare turistic Analiz i amenajarea teritoriului Geografie fizic aplicat 4 Facultatea de Litere Limb i literatur Literatura german din Europa Central i de Sud-Est Studii irlandeze Studii culturale britanice Literatur i civiliza ie-dialog intercultural n spa iul francofon Studii de lingvistic i literatur maghiar Direc ii actuale n lingvistic Studii literare romneti Istoria imaginilor-istoria ideilor

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120

2.

Facultatea de Fizic

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

14
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Limba romn n context romanic Germanistica n context european Masterat european de interpretare de conferin (n limba romn, englez, francez, german, italian, spaniol) Masterat european de traductologie-terminologie (n limba romn, englez, francez, german, italian, spaniol) Cultur i societate - tradi ie i modernitate Arheologie i studii clasice Societate, art, identit i n Europa Central. De la medieval la modernitate Cercetarea i valorificarea patrimoniului cultural (n limba maghiar) Istorie, memorie oralitate n secolul XX Istoria i socio-antropologia epocii moderne Istoria Europei de Sud - Est Facultatea de Istorie i Filosofie Rela ii interna ionale i studii europene tiin e politice Studii culturale tiin e ale comunicrii Istorie contemporan i rela ii interna ionale (n limba maghiar) Managementul rela iilor interna ionale i politicilor europene Managementul securit ii n societatea contemporan Studii iudaice tiin ele informrii i documentarii Filozofie antic i medieval Filosofie Investiga ii filosofice aplicate Filozofie, cultur, comunicare 6 Facultatea de Sociologie i Asisten Social Gerontologie social Asisten social Asisten a social pentru sntate mental Masterat european n drepturile copiilor

ZI ZI

120 120

ZI

120

Limbi moderne aplicate

ZI

120

Studii culturale

ZI ZI ZI

120 120 120

ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120

Istorie

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

15
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Antropologie aplicat Sociologie Cercetare sociologic avansat Comunicare, societate i mass media tiin e ale educa iei Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei Consiliere colar i asisten psihopedagogic Psihologie educa ional i consiliere n coal Psihologie Consultan i interven ie psihologic Psihologie clinic, consiliere psihologic i psihoterapie 8 Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor Administrare i comunicare interna ional n afaceri Managementul dezvoltrii afacerilor (n limba englez) Managementul resurselor umane Managementul dezvoltrii afacerilor Marketing i gestiunea organiza iei (n limba francez) Strategii i politici de marketing Bnci i pie e de capital Finan e Finan e corporative - asigurri Gestiune financiar corporativ (n limba maghiar i englez) Diagnostic i evaluare Contabilitate Expertiz contabil i audit Management contabil, audit i control Economie i afaceri interna ionale Management interna ional (n limba german) Afaceri interna ionale Gestiunea i evaluarea proiectelor Agrobusiness Economie Dezvoltare regional durabil Economia resurselor naturale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Management

Marketing

16
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Administrarea afacerilor Cibernetic, statistic i informatic economic

Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii E-Business Sisteme de asistare a deciziilor economice Econometrie i statistic aplicat Societate mediatic Afaceri europene i management de programe Studii politice europene comparate: Germania i Europa de Est (n limba german) Studii politice europene comparate (n limba francez) Studii transatlantice

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

Rela ii interna ionale i studii europene Facultatea de Studii Europene tiin e ale educa iei Studii culturale Economie Management

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120

Management educa ional tiin i religie Strategia european a dezvoltrii durabile Management performant Management hotelier Administrarea afacerilor Gen i oportunit i egale Proiectarea cercetrii i analiza datelor n tiin ele sociale Managementul organiza iilor politice Comunicare mediatic Rela ii publice

10

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

11

Facultatea de tiin e Politice, Administrative i ale Comunicrii

tiin e politice

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120

tiin e ale comunicrii

Publicitate Comunicare sociocultural n lb maghiar Produc ie Media

tiin e administrative

Administra ie public Politici de sntate i management sanitar

17
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Managementul crizelor i conflictelor Educa ie fizic, fitnes i agrement n turism 12 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic i sport Kinetoterapie n afec iunile aparatului locomotor Antrenament i performan sportiv Facultatea de Teologie Greco Catolic Facultatea de Teologie Reformat Facultatea de Teologie Romano Catolic Facultatea de Teatru i Televiziune Facultatea de Biologie i Geologie Teologie biblic Teologie Arheologie cretin

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

13

Teologie aplicat Teologie Teologie-Muzic-Educa ie Teologie, cultur i societate Teologie Consiliere pastoral Teatru Geologie Geologie Teatru, film i multimedia Geologia bazinelor sedimentare Mineralogie aplicat i petrologie

14.

15

16

17

15. UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTAN A Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Psihologie sportiv Psihologie Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei tiin e ale Educa iei Psihologie militar Psihodiagnoza complex a personalit ii Educa ie timpurie Terapii i compensare n tulburri de comunicare Management educa ional 2. Facultatea de tiin e Economice Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii Administrarea i auditul proiectelor de afaceri Administrarea afacerilor interna ionale Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120 120 120

1.

Administrarea afacerilor Economie i afaceri interna ionale

18
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Contabilitate

Contabilitatea i auditul afacerilor Studii religioase i juridicocanonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaic, cretin i islamic) Teologie practic Teologie ortodox. Strategii de comunicare Istoria culturii i civiliza iei cretine n sud-estul Europei Managementul turismului religios Literatura patristic, limbi clasice i slava veche Teologie sistematic Teologie biblic

ZI

120

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

3.

Facultatea de Teologie

Teologie

Facultatea de Arte Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Muzic

Arta spectacolului liric Educa ie fizic i sport colar Performan n sport Conservarea biodiversit ii

Educa ie fizic i sport

Facultatea de tiin e ale Naturii i tiin e Agricole

Biologie

Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Managementul impactelor de mediu Dezvoltarea durabil n zona costier i valorificarea ecoturistic a spa iului litoral Modelare i tehnologii informatice Structuri matematice fundamentale Informatica didactic Matematica didactica

tiin a mediului

Facultatea de Matematic i informatic

Matematic

Fizic, Chimie, Electronic i Tehnologia Petrolului Facultatea de Litere

Fizic Limb i literatur

Fizic i tehnologia materiei condensate Studii anglo-americane Limba francez i plurilingvism n spa iul european Comunicare i discurs intercultural n spa iul

ZI

120

ZI ZI

120 120

ZI

120

19

Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

european

Studii de romnistic Facultatea de Istorie i tiin e Politice Facultatea de Drept i tiin e Administrative Antropologie i istorie european Istorie Politic mondial i european tiin e administrative Guvernare i administra ie public european

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

10

11

16. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Management Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Managementul resurselor umane Managementul organiza iilor publice Managementul afacerilor Antreprenoriat i administrarea afacerilor Dezvoltare regional i proiecte europene Economie i afaceri interna ionale Economie i afaceri europene Economie i administrarea afacerilor interna ionale (n limba englez) Marketing i comunicare n afaceri Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii (Dr.Tr.Severin) Finan e publice i securitate social Analiza i evaluarea financiar a organiza iilor Management financiar- bancar Finan e i administrarea afacerilor Management contabil, expertiz i audit (Dr.Tr.Severin) Economia propriet ilor imobiliare Audit i management financiar- contabil Contabilitate i raportri financiare conforme cu standardele interna ionale Managementul afacerilor electronice Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Marketing Administrarea afacerilor

Finan e

Contabilitate

Cibernetic, statistic i

20
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

informatic economic Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie Sociologie tiin e politice

E-Business administration (n limba englez) Dezvoltare comunitar i integrare european Securitate na ional i euroatlantic

ZI ZI ZI

120 120 120

17. UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALA I Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Nave Facultatea de tiin a Calculatoarelor Domeniul de licen Inginerie naval i naviga ie Ingineria sistemelor Calculatoare i tehnologia informa iei Programul de studiu de master acreditat Arhitectur naval n limba englez Sisteme informatice de conducere avansat Sisteme inteligente Materiale metalice avansate 3. Facultatea de Metalurgie i tiin a Materialelor Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor i a mediului n metalurgie Nanotehnologii i materiale multifunc ionale Analiza asistat de calculator a dinamicii mainilor i echipamentelor tehnologice Analize fizico-chimice n tiin a materialelor i mediu Chimia fizic a sistemelor disperse Monitorizarea i managementul mediului Discurs specializat. Terminologii. Traduceri 6 Facultatea de Litere Limb i literatur Traducere i interpretariat Teoria i practica textului Facultatea de Istorie, Filosofie i Teologie Istorie Filosofie Teologie Economie i afaceri interna ionale Marketing Finan e Spa iul Romnesc ntre Orient i Occident Filosofie social. Teoria i practica solu ionrii conflictelor Istorie i spiritualitate filocalic Administrarea afacerilor interna ionale Marketing i comunicare n afaceri Management financiar i bancar Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de inginerie din Brila

Inginerie mecanic Fizic

Facultatea de tiin e

Chimie Ingineria mediului

Facultatea de tiin e Economice

21
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Facultatea de Educa ie fizic i sport Facultatea de tiin a i Ingineria Alimentelor

Educa ie fizic i sport

Managementul activit ilor sportive tiin a i ingineria alimentelor

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

10

Ingineria produselor alimentare

Controlul,expertizarea i siguran a alimentelor tiin a i ingineria bioresurselor acvatice

18. UNIVERSITATEA AL. I. CUZA DIN IAI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Bioprocedee n domeniul agroalimentar Biologia dezvoltrii Bio-Antropologie Biologie 1 Facultatea de Biologie Genetic molecular Biodiversitatea i productivitatea ecosistemelor Biotehnologii microbiene i celulare tiin a mediului Educa ie ecologic pentru dezvoltare durabil Consiliere de mediu Chimia i biochimia heterociclurilor Facultatea de Chimie Didactica chimiei Chimie Dinamica sistemelor chimice cu aplica ii n chimia mediului Chimie coordinativ aplicat 3 Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Managementul mediului i al resurselor naturale Afaceri interna ionale i strategii interculturale Management turistic i hotelier Bnci i pie e financiare Finan e Finan e-Asigurri Contabilitate, expertiz i audit Contabilitate Sisteme informa ionale contabile ZI ZI ZI 120 120 120 ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120

Economie

Administrarea afacerilor

22
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Sisteme informa ionale pentru afaceri Cibernetic, statistic i informatic economic Statistic i econometrie Metode cantitative n economie Statistic i actuariat n asigurri i sntate Economie i afaceri interna ionale Economie i afaceri interna ionale Management intercultural Achizi ii, distribu ie, logistic Management Managementul organiza iilor Managementul i dezvoltarea resurselor umane Analiz i strategie de marketing Marketing i comunicare n afaceri Administra ie public Economia i dreptul afacerilor Management i marketing n sport Filozofie aplicat i management cultural Politici publice i management institu ional tiin e politice Marketing politic i comunicare Studii europene de integrare i securitate Facultatea de Filosofie tiin e ale comunicrii Rela ii publice i publicitate Familia i managementul resurselor familiale Supervizare i planificare social Masterat european de protec ie a drepturilor copilului Proba iune, mediere i asisten a social a victimelor infrac iunilor Securitate comunitar i controlul violen ei Metode fizice aplicate n kinetoterapie i recuperare medical

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Marketing

tiin e administrative Interdisciplinar 4 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic i sport Filosofie

Asisten social

Sociologie 6 Facultatea de Fizic Fizic

23
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Modelare i simulare Biofizic i fizica medical Materiale avansate. Nanotehnologii Fizica plasmei, spectroscopie i autoorganizare Fizica i protec ia mediului Fizic didactic Turism i dezvoltare regional Geografie Facultatea de Geografie i Geologie Riscuri naturale i amenajarea teritoriului Mediul actual i dezvoltare durabil Geologie de sond i ambiental Geochimia mediului Ingineria sistemelor software Sisteme distribuite Informatic Optimizare computa ional Lingvistic computa ional Rela ii, institu ii i organiza ii interna ionale Studii egeo-mediteraniene Istoria comunismului n Romnia 9 Facultatea de Istorie Muzeologie i restaurare Istorie Istoria evreilor i ebraistic Institu ii i ideologii ale puterii n Europa Arheologie, civiliza ie i art antic Patrimoniu i turism cultural 10 Facultatea de Litere Limb i literatur Traducere i terminologie Studii americane Lingvistic aplicat-Didactica limbii engleze

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

tiin a mediului

Geologie

Facultatea de Informatic

24
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Limb, literatur i civiliza ie romneasc Literatur universal i comparat Limbi, literaturi i civiliza ii strine Lingvistic general i romneasc Literatur romn i hermeneutic literar Cultur german n context european Didactica limbii franceze ca limb strin i educa ie intercultural Studii francofone tiin e ale comunicrii Tehnici de produc ie editorial n presa scris, audiovizual i multimedia Structuri matematice fundamentale Calculul tiin ific i ingineria programrii Modele matematice i statistic aplicat Matematici financiare Rela ii umane i comunicare Evaluarea, formarea i consilierea psihologic a personalului Psihologie clinic i psihoterapie Terapii de cuplu i de familie Psihologie educa ional i consiliere Psihologia medierii conflitelor Medierea conflictelor n educa ie tiin e ale educa iei Diagnoz i interven ie la persoanele cu cerin e speciale Rela ii i strategii interculturale 13 Facultatea de Teologie Ortodox Teologie Patrimoniu cultural Hermeneutic i teologie biblic Teologie sistematic n context contemporan

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ID ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

11

Facultatea de Matematic

Matematic

Psihologie Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei

12

25
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Via a bisericii-istorie i actualitate Teologie practic i pastoralmisionar 14 Facultatea de Teologie Romano Catolic Centrul de Studii Europene Teologie
Interdisciplinar (economie i afaceri interna ionale, administra ie public, tiin e politice, drept )

ZI ZI

120 120

Strategii ale carit ii cretine

ZI

120

15.

Studii europene

ZI

120

19. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR. T. POPA DIN IAI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Epidemiologie clinic. Metodologia de studiu n bolile multicauzale Bazele nutri iei clinice Toxicologie clinic Logopedie pediatric Management sanitar, bioinformatic i biostatistic Sntate public oro-dentar Facultatea de Medicin Dentar Reabilitatea oral pe implanturi Tehnici moderne de reabilitare complex n edenta ia par ial i n pierderile de substan Metode i tehnici de reabilitare morfo-func ional odonto-periapical Reabilitare paradontal prin terapii complexe conven ionale i chirurgicale Management i marketing farmaceutic Produse de origine vegetal: medicament, supliment nutritiv, aliment Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 60 60 90 90 90 60 90

Facultatea de Medicin

Sntate

Sntate

ZI

60

ZI

60

ZI ZI ZI

90 60 60

Facultatea de Farmacie

Sntate

26
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

20. UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IAI Programul de studiu de master acreditat Interpretare muzical Muzicologie, compozi ie, dirijat Educa ie muzical Teatru Artele spectacolului teatral Design Arte plastice - Pictur, sculptur, grafic i foto video Arte decorative -Art mural, Mod-Design vestimentar Arte plastice i decorative 21. UNIVERSITATEA DIN ORADEA Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Studii euroregionale i rela ii transfrontaliere Integrarea european Istorie Istoria vestului romnesc 1 Facultatea de Istorie, Geografie i Rela ii Interna ionale Istoria rela iilor interna ionale la nceputul secolului XXI Evaluarea calit ii i protec ia mediului Geografie Gestiune i amenajare turistic Gestiunea i planificarea teritoriului asistat de GIS Cultur i civiliza ie european 2 Facultatea de Litere Limb i Literatur Literatura romn Relevan e europene Tipuri de modernitate n spa iul anglofon i francofon Elemente de complementaritate pentru educa ia muzical Pedagogia artei dirijorale ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI Numr de credite 120 120 Numr de credite 120 120 120 120 120 120

Nr. crt. 1

Facultatea Facultatea de Interpretare Muzical Facultatea de Compozi ie, Muzicologie, Pedagogie Muzical i Teatru

Domeniul de licen Muzic

Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI

Muzic

3.

Facultatea de Arte Plastice, Decorative i Design

Arte plastice, decorative i design

ZI ZI

120 120

Facultatea de Muzic

Muzic

27
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Biologie

Biodiversitatea i monitorizarea ecosistemelor Biologia celulelor procariote i eucariote Fizica explorrilor i terapiilor biomedicale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de tiin e

Fizic

Fizic computa ional Fizic didactic

Chimie Matematic Contabilitatea Finan e Management Administrarea afacerilor Economie i afaceri interna ionale Marketing Economie i afaceri interna ionale Administrarea afacerilor Facultatea de tiin e Politice i tiin ele Comunicrii

Chimie Matematic didactic Contabilitatea, auditul i gestiunea afacerilor Finan e, bnci, asigurri Managementul organiza iei Administrarea afacerilor regionale Rela ii economice europene Marketing i comunicare n afaceri Administrarea afacerilor interne i interna ionale a ntreprinderilor mici i mijlocii Economia i administrarea afacerilor i industria ospitalit ii Politici publice europene Psihologie educa ional, consiliere colar i voca ional Psihologie clinic, consiliere psihologic i psihoterapie Gestiunea resurselor umane Teologie sistematic pe fundamente biblice i patristice

Facultatea de tiin e Economice

ZI

120

ZI

120

tiin e politice

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de tiin e SocioUmane

Psihologie

Sociologie

Facultatea de Teologie Ortodox

Teologie

Teologie pastoral aplicat Istorie bisericeasc i gndire cretin

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic - sport recreere

28
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

22. UNIVERSITATEA DIN PETROANI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Management 1. Facultatea de tiin e Contabilitate Finan e Programul de studiu de master acreditat Managementul strategic al afacerilor Sisteme informatice de gestiune Management financiar-bancar Forma de nv mnt ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120

23. UNIVERSITATEA DIN PITETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Administrarea afacerilor Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n comer , turism i servicii de ospitalitate Economie i finan e europene Finan e Sisteme bancare europene 1 Facultatea de tiin e Economice Contabilitate managerial i audit contabil Management contabil i informatic de gestiune Managementul strategic al resurselor umane Managementul dezvoltrii afacerilor n contextul globalizrii Asisten a juridic a ntreprinderii Institu ii juridice comunitare i interna ionale Metodologii avansate de prelucrare a informatiei (n limba engleza) Matematic aplicat Structura limbii romne actuale 4 Facultatea de Litere Limb i literatur Literatura romn modern i contemporan Studii literare franceze 5 Facultatea de Mecanic i Tehnologie Ingineria autovehiculelor Ingineria asistat pentru autoturisme Optimizarea constructiv a autoturismelor Managementul calit ii n industria de automobile ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Zi Zi Zi Zi ZI ZI 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 90 90 90 Forma de nv mnt ZI ZI Numr de credite 120 120

Contabilitate

Management

2.

Facultatea de tiin e Juridice i Administrative

Drept

Facultatea de Matematic i Informatic

Informatic Matematic

29
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Trafic rutier i evaluarea accidentelor de circula ie Inginerie industrial Inginerie i management Interdisciplinar Ingineria i managementul fabrica iei produselor Managementul logisticii tiin a i tehnologia materialelor Teologie sistematic i practic Facultatea de Teologie Ortodox Teologie Ecumenism Apologetic i duhovnicie Asisten social Managementul serviciilor sociale i de sntate Kinetoterapia la persoanele cu dizabilit i Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic i sport Sport, turism i activit i de timp liber Performan n sport Activit i motrice curriculare i extracurriculare 24. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Managementul riscului i ingineria fiabilit ii utilajului petrolier i petrochimic Ingineria sistemelor de transport i depozitare a hidrocarburilor Metode moderne de proiectare i fabricare a utilajului petrolier i petrochimic Ingineria exploatrii optimale a utilajului petrolier Ingineria i managementul produc iei utilajului petrolier i petrochimic Ingineria i managementul sistemelor industriale de combustie Automatizri avansate Tehnologia transportului, depozitrii i distribu iei hidrocarburilo Inginerie de zcmnt Forajul sondelor

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120

Forma de nv mnt ZI

Numr de credite 90

Inginerie mecanic Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric

ZI

90

ZI ZI ZI

90 90 90

Inginerie i management

ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 90 90

Ingineria sistemelor 2 Facultatea de Ingineria Petrolului i Gazelor Mine, petrol i gaze

30
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Extrac ia petrolului Management n industria petrolier Inginerie geologic Geologia petrolului Tehnologii avansate n prelucrarea petrolului Inginerie chimic asistat de calculator pentru rafinrii i petrochimie Tehnologii avansate n ingineria protec iei mediului Administrarea i finan area proiectelor de dezvoltare Managementul sistemelor microeconomice Managementul sectorului public Concepte i strategii de comunicare intercultural Studii culturale romneti n context european Tehnologii avansate pentru prelucrarea informa iei Consiliere colar i dezvoltarea carierei

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Tehnologia Petrolului i Petrochimie

Inginerie chimic Ingineria mediului Administrarea afacerilor Management

Facultatea de tiin e Economice

Limb i literatur 5 Facultatea de Litere i tiin e Informatic tiin e ale educa iei

25. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Teologie sistematic Teologie practic Teologie Teologie istoric Teologie biblic 2 Facultatea de Litere i Arte Limb i literatur Limba i literatura romn Modernism i postmodernism n literatur Restituiri i revizuiri n literatura romn Interac iuni lingvistice, culturale i literare romno-franceze Limba i literatura englez Paradigme literare angloamericane i receptarea lor n literatura romn ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 120 120 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI Numr de credite 120 120

Facultatea de Teologie

31
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Limba i literatura german Studii germanistice i interculturale europene Elite politice romneti (secolele XVIII-XX) Europa Central i de Sud-Est n primul mileniu al erei cretine Protejarea i valorificarea patrimoniului istoric Istorie Rela iile interna ionale ale Romniei n secolul XX Istoria regional a Europei Centrale i de Sud- Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) Istoria artei Managementul afacerilor industriale Managementul proiectelor europene Structura, programarea i mentenan a sistemelor CNC Sisteme CAD-CAE-CAM n deformarea plastic Embedded systems (Sisteme ncorporate) n limba englez Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) n limba englez Ingineria calculatoarelor n aplica ii industriale Fabric digital Logistic industrial Matematic didactic Matematic Matematic informatic aplicat Cibernetic, statistic i informatic economic Asisten social Sociologie Informatic economic Informatic managerial Familia-Resurse i asisten social Analiz i diagnoz social Management sanitar Sntate Managementul medicinei muncii

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60

Facultatea de Istorie i Patrimoniu

Inginerie i management

Inginerie industrial

Facultatea de Inginerie Calculatoare i tehnologia informa iei

Inginerie industrial

Facultatea de tiin e

Facultatea de Medicin

32
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Facultatea de tiin e Agricole, Industrie Alimentar i Protec ia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Managementul procesrii moderne a alimentelor Asigurarea calit ii i siguran ei alimentelor Administrarea afacerilor interna ionale Administrarea afacerilor n turism i servicii Comunicare n afaceri i rela ii publice ale firmei Strategii i politici de management i marketing ale firmei Burse i asigurri

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Administrarea afacerilor Facultatea de tiin e Economice

Finan e

Finan e Bnci Managementul combaterii terorismului i criminalit ii transfrontaliere Securitate judiciar Diploma ie i politic extern n rela iile interna ionale

Facultatea de tiin e Politice i Rela ii Interna ionale i Studii Europene

Diploma ia aprrii tiin e politice Managementul institu iilor europene Managementul integrrii europene i administra iei publice Rela ii interna ionale. Sisteme de securitate Promovarea securit ii prin rela ii interna ionale

26. UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Controlul i expertiza produselor alimentare Managementul calit ii produselor alimentare i a mediului Turism i dezvoltare regional Geografie GIS i planificare teritorial Istorie Studii europene ZI ZI 120 120 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Numr de credite 120 90 120

Facultatea de Inginerie Alimentar

Ingineria produselor alimentare

Facultatea de Istorie i Geografie

33
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Tradi ie i inova ie n turismul cultural i religios Protejarea, valorificarea i managementul patrimoniului Managementul rela iilor interna ionale i cooperrii transfrontaliere Studii globale. Cultur i comunicare Filosofie Consiliere i administrare n resurse umane Etic organiza ional i audit etic Conservarea biodiversit ii i certificarea pdurilor Managementul activit ilor de exploatare i prelucrare a lemnului Management i administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene Contabilitate, audit financiar i expertiz contabil Tendin e actuale n studiul limbii i literaturii romne Hermeneutic i ideologie literar 5 Facultatea de Litere i tiin e ale Comunicrii Limb i literatur Teoria i practica traducerii Literatur romn n context european Cultur i civiliza ie britanic n contextul globalizri 27. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITE Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Managementul organiza iei Management Managementul organiza iilor de turism i servicii Marketing Contabilitate Management financiar bancar Dreptul afacerilor

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Silvicultur

Silvicultur

Facultatea de tiin e Economice i Administra ie Public

Administrarea afacerilor

Contabilitate

Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI

Numr de credite 120 120 120 120 120 60

1.

Facultatea de tiin e Economice

Marketing Contabilitate Finan e

2.

Facultatea de tiin e Juridice, Sociale i Politice

Drept

34
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

tiin e administrative 3 Facultatea de Teologie Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronic i Robotic Teologie Ingineria materialelor Inginerie mecanic Agronomie 5 Facultatea de Ingineria Mediului i Biotehnologii Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Chimie

Administra ie public european Doctrin, tiin , misiune Materiale avansate Echipamente i instala ii industriale Dezvoltarea durabil a zonei montane Sisteme de control i evaluare a calit ii mediului Controlul i expertiza alimentelor Metode fizico-chimice de analiz pentru controlul calit ii vie ii i mediului

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 90 90 90 90 90

4.

Facultatea de tiin e i Arte

ZI

120

28. UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCUI TRGU-JIU Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Litere i tiin e Sociale Domeniul de licen tiin e administrative Programul de studiu de master acreditat Administra ie public european Turism cultural i agroturism Administrarea afacerilor 2 Facultatea de tiin e Economice Administrarea afacerilor n comer Administrarea afacerilor n turism i servicii Managementul afacerilor prin proiecte Managementul dezvoltrii afacerilor Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120

Management

29. UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TRGU MURE Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Inginerie i management Facultatea de Inginerie Programul de studiu de master acreditat Ingineria i managementul sistemelor calit ii Managementul securit ii i condi iilor de asigurare a snt ii n munc Grafic i design industrial Managementul sistemelor de energie Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Managementul afacerilor Forma de nv mnt ZI, ID ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 90 90 120 90 90 120

Inginerie industrial Inginerie energetic Ingineria sistemelor

2.

Facultatea de tiin e Economice, Juridice

Management

35
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

i Administrative

Contabilitate

Contabilitate i audit Istoria literaturii i sistemul criticii literare

ZI ZI

120 120

Limb i literatur 3 Facultatea de tiin e i Litere Istorie

Studii de gen din perspectiv cultural Elitele, cultura i construc ia european Istorie mondial, sisteme i rela ii interna ionale

ZI

120

ZI ZI

120 120

30. UNIVERSITATEA DE ART TEATRAL DIN TRGU MURE Nr. crt. 1 Facultatea Domeniul de licen Teatru Programul de studiu de master acreditat Arta actorului - n limba maghiar Arta actorului Forma de nv mnt ZI ZI Numr de credite 120 120

Facultatea de Teatru

31. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Inginerie mecanic 1 Facultatea de Mecanic Interdisciplinar (mecatronic i robotic, tiin e inginereti aplicate) Programul de studiu de master acreditat Hidrodinamica mainilor i sistemelor hidromecanice Implanturi, proteze i evaluare biomecanic Forma de nv mnt ZI Numr de credite 120

ZI

120

32. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI DIN TIMIOARA Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Agricultur Domeniul de licen Biologie Programul de studiu de master acreditat Biologie aplicat n agricultur Forma de nv mnt ZI Numr de credite 120

33. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Litere, Istorie i Teologie Domeniul de licen Limb i literatur Programul de studiu de master acreditat Traductologie Studii britanice Studii americane Creative writing (Scriere creatoare) Civiliza ie italian i cultur european Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120

36
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Managementul resurselor culturale Analiza discursului Germanistic din perspectiv interdisciplinar Limba romn: fundamente istorice i culturale Literatura romn n context european. Identitate, alteritate, conexiuni Comunicare intercultural Literatura latin ntre clasicism i modernitate Tendin e actuale n lingvistica i literatura francez Romanitate oriental. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) Comunismul n Romnia din perspectiva interferen elor central i sud-est europene Imnologie bizantin i canto liturgic Religie, cultur, societate Consiliere pastoral 2 Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor Formare-Cercetare-Inovare n knowledge society Economie i dezvoltare durabil Management n retail Economie Economia i administrarea afacerilor agroalimentare Economie european i politici aplicate Studii europene i rela ii interna ionale Economia i administrarea afacerilor Management i marketing n turism Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Management i integrare european Negociere i administrarea afacerilor interna ionale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120

Istorie

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Teologie

Administrarea afacerilor

Economie i afaceri interna ionale

37
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Managementul strategic al organiza iilor: Dezvoltarea spa iului de afaceri Managementul schimbrii i dezvoltrii organiza ionale Managementul resurselor umane Managementul dezvoltrii regionale durabile Management Management antreprenorial Administrarea financiar a afacerilor Analiza diagnostic i evaluarea afacerilor Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea i evaluarea propriet ilor imobiliare Marketing i managementul vnzrilor Publicitate i promovarea vnzrilor Administrare fiscal Moned i bnci Finan e Pie e financiare Finan e i strategiile financiare ale companiilor Contabilitate i audit n institu iile publice Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Audit financiar contabil Cibernetic, statistic i informatic economic Facultatea de Drept i tiin e Administrative Facultatea de Chimie, Biologie i Geografie Sisteme informatice financiarbancare Sisteme informa ionale pentru afaceri Dreptul afacerilor Drept Drept penal i tiin e penale Planificarea i dezvoltarea durabil a teritoriului Dezvoltare i amenajare turistic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Marketing

Contabilitate

Geografie

38
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Biologie

Biologia dezvoltrii (embriologie) i teratologie Studiul transdisciplinar al protec iei mediului Tehnici de analiz chimic cu aplica ii n industria alimentar, cosmetic i farmaceutic Chimia compuilor farmaceutici i a materialelor biocompatibile Chimia compuilor biologic activi Chimie didactic Cmpuri cuantice i particule elementare Fizica materialelor cristaline Fizica cuantic a sistemelor mezoscopice

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Chimie

Facultatea de Fizic

Fizic Nano-Microsisteme inteligente Fizic computa ional i informatic Metode optice i spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Modelri analitice i geometrice ale sistemelor Matematic Matematic didactic Statistic aplicat i informatic

Facultatea de Matematic i Informatic Informatic

Inteligen artificial i calcul distribuit Artificial intelligence and distributed computing Inginerie software Informatic aplicat n tiin e, tehnologie i economie

Facultatea de Sociologie i Psihologie Psihologie

Psihologie clinic Consiliere familial i de cuplu Psihologia muncii, psihologie organiza ional i a transporturilor Psihologie organiza ional i a conducerii Supervizare in servicii sociale i de sntate mintal Practica asisten ei sociale centrat pe valori

Asisten social

39
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Management n asisten social Prevenirea violen ei mpotriva copilului n familie i societate Asisten social privind reintegrarea social n domeniul justi iei penale Asisten a social a vrstnicilor Managementul resurselor umane n administrarea organiza iilor Sociologia muncii i comportament organiza ional Master european n educa ia adul ilor tiin e ale educa iei Consiliere psihopedagogic i integrare educa ional Management de proces i de sistem n organiza iile educa ionale Filozofie i tiin e socio-umane

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Sociologie

Facultatea de tiin e Politice, Filosofie i tiin e ale Comunicrii

Filosofie Interdisciplinar (tiin e ale Comunicrii, Filosofie, Educa ie fizic i sport)

Jurnalism sportiv

ZI

120

tiin e ale comunicrii

Mass-media i rela ii publice. Tehnici de redactare i de comunicare Jurnalism european i comunicare n regiuni multietnice Fitness i performan motric Educa ie fizic i sportiv

ZI

120

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic i sport

Managementul activit ilor i organiza iilor de educa ie fizic i sportive Kinetoterapia n patologia ortopedico-traumatic Kinetoprofilaxie i recuperare fizic

Facultatea de Muzic

Muzic

Stilistica interpretrii muzicale Administra ie public

10

Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Drept

Drept comunitar Carier judiciar

11

Facultatea de Arte Plastice

Arte plastice, decorative i design

ZI Grafic: Materie i concept

120

40

Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Arte textile: Interferen e stilistice Grafic publicitar i de carte Pedagogia artei: Creativitate, informa ie i imaginar Pictur: Surse i resurse ale imaginii Conservare Restaurare: IcoanPictur i restaurare Design de produs Sculptur: Materie i concept

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120

34. ACADEMIA TEHNIC MILITAR DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Inginerie de armament, rachete i muni ii Ingineria autovehiculelor Inginerie electronic i telecomunica ii Calculatoare i tehnologia informa iei Programul de studiu de master acreditat Tehnologii i management n structurile logistice pentru aprare i securitate Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de aprare i securitate Echipamente i tehnologii n ingineria autovehiculelor Sisteme electronice pentru securizarea frontierei Securitatea tehnologiei informa iei Forma de nv mnt ZI Numr de credite 90

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament

ZI ZI ZI

90 90 90

Facultatea de Sisteme Electronice i Informatice Militare

ZI

90

35. UNIVERSITATEA NA IONAL DE APRARE CAROL I DIN BUCURETI Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Comand i Stat Major Domeniul de licen tiin e militare i informa ii Programul de studiu de master acreditat Securitate na ional i comunicare public Conducere interarme-for e tereste Conducere interarme-for e aeriene Conducere interarme-for e navale Managementul programelor i proiectelor Management economico financiar Management logistic Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 90 120 120 120 120 120 120

41
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Securitate i aprare Managementul crizelor i opera ii multina ionale NATO senior executiv master course

ZI ZI ZI

120 120 120

36. ACADEMIA NA IONAL DE INFORMA II DIN BUCURETI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen Programul de studiu de master acreditat Managementul activit ii de informa ii pentru securitate na ional Psihologie-Informa ii Facultatea de Informa ii tiin e militare i informa ii Comunicare i rela ii publiceInforma ii Managementul educa ional n cultura de securitate Managementul informa iilor de securitate na ional Managementul informa iilor n combaterea terorismului Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 120 120 120 120 120 120

37. ACADEMIA DE POLI IE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURETI Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Poli ie Domeniul de licen Drept Programul de studiu de master acreditat Combaterea traficului ilicit de droguri Comunicare social proactiv a poli iei Managementul pregtirii opera ionale de jandarmi Investigarea criminalistic a infrac iunilor tiin e penale Managementul resurselor umane n sistemul autorit ilor de ordine public Tehnic criminalistic Drept administrativ Combaterea criminalit ii organizate Poli ie judiciar Managementul activit ilor de ordine public i siguran na ional Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Numr de credite 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

42
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

Investigarea fraudelor Managementul cooperrii poli ieneti interna ionale Dreptul afacerilor Modelarea termohidraulic n procese de ardere i stingere a incendiilor Managementul situa iilor de urgen Limbi vechi i paleografii

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 120 90 90 120

Facultatea de Pompieri

Ingineria instala iilor

Facultatea de Arhivistic

Istorie

43
Obs.: Avnd n vedere necesitatea transparen ei i relevan ei, inclusiv interna ionale, a legturii programelor de master cu domeniile de licen , s-a avizat de ctre Consiliul ARACIS, ca n denumirea masterului s se regseasc i domeniul de licen aferent programului de master, astfel: Domeniu de licen Denumirea propriu zis a programului

S-ar putea să vă placă și