Sunteți pe pagina 1din 21

EXPERTIZA CONTABILA 2008 1. Ce este expertiza contabila?

Expertiza este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. 2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Raportul de expertiza contabila judiciara se structureaza pe trei capitole : Cap. I Introducerea cuprinde: - datele expertului care efectueaza lucrarea - partile implicate in process - imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul - obiectivele expertizei contabile - perioada si locul desfasurarii expertizei contabile - materialul documentar care a stat la baza efectuarii ei - daca s-au folosit si alte documentatii intocmite de alti experti - data fixata si daca au fost prelungita perioada expertizei Cap. II Desfasurarea expertizei contabile - care cuprinde raspunsurile si documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte Cap. III Concluzii - care cuprinde concluziile pe fiecare obiectiv in parte si daca expertul considera necesar face anumite precizari care sa vina in sprijinul beneficiarului 3. Cine poate efectua expertiza contabila? Expertiza contabila poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise , cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR. 4. Cum se clasifica expertizele contabile? Expertizele contabile se clasifica astfel dupa scopul principal in care au fost solicitate: - expertize contabile judiciare - expertize contabile extrajudiciare dupa natura principalelor obiective la care se refera - expertize contabile civile - expertize contabile penale - expertize contabile comerciale - expertize contabile fiscale - alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept si expertize contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti 5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile? Principiul calitatii expertizelor contabile exprima faptul ca expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. 6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila? Instantele, cand considera necesar numesc din oficiu sau la cerere unul sau 3 experti contabili prin Incheierea de sedinta care cuprinde: - numele expertului sau expertilor numiti - obiectivele la care expertul trebuie sa raspunda - termenul in care trebuie sa se efectueze ezpertiza - plata expertilor contabili

7. Contractarea expertizei contabile. Efectuarea expertizei contabile se face pe baza de contract.In cazul Incheierii de sedinta si Ordonantelor organelor de urmarire si cercetare penala, acceptate de experti, acestea tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor. 8. Ce se intelege prin profesionistul contabil-un confident in societate? Prin profesionistul contabil-un confident in societate se intelege un principiu etic fundamental in profesia contabila care impune profesionistului contabil sa respecte confidentialitatea informatiilor pe care le obtine cu ocazia efectuarii lucrarilor la care s-a angajat. Confidentialitatea nu acopera cazurile penale descoperite de profesionist cu ocazia efectuarii lucrarilor de specialitate. 9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare? Materialului documentar in cazul expertizelor judiciare se compune din: - dosarul cauzei , in care s-a dispus o expertiza judiciara - documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor implicate in procesul justitiar sau in arhiva tertelor persoane care au legatura cu cazul - procesele verbale incheiate de organele de control abilitate , aflate atat in posesia acestora cat si in posesia pers. juridice sau fizice controlate , care au legatura cu obiectivele expertizei 10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile cuprinde dupa caz: - Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare - Raportul de expertiza contabila exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea misiunii - Eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile - Eventuale note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii acestora. 11. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila (Introducere)? Capitolul I Introducere al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Paragraful de identificare a expertiului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei care cuprinde informatii privind : numele si prenumele expertului,domiciliul,nr. carnet expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili - Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare - Paragraful de identificare a imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul - Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile - Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului in care s-a efectuat expertiza -Paragraful privind identificarea materialului documentar care a stat la baza

intocmirii expertizei - Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire 12. Care este continutul Capitolului II al Raportului de expertiza contabila? Continutul cap. II al Raportului de expertiza contabila contine cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului utilizat , obiectiile ridicate de parti sau explicatiile luate in calcul de expertul contabil. Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care trebuie sa fie precisa, concise si fara echivoc. 13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare? Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila , Codul de procedura penala , alte legi speciale. Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar si sunt reglementate de contracte realizate intre expertul contabil si beneficiar. 14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? Sediul reglementarilor profesionale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla n: a) Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR (aprobat prin Hotarrea Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr.1/1995 , modificat si completat prin Conferinta Nationala a Expertilor Contabili si Contabili Autorizati nr.99/44), care, la pct.112 lit e), stipuleaza ca expertii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: - expertize amiabile (la cerere) - expertize contabil-financiare - arbitraje n cauze civile - expertize de gestiune b) Norma profesionala CECCAR nr.35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n conditiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia (CECCAR). 15. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Destinatarii expertizelor contabile sunt persoanele fizice si persoanele juridice care le solicita. 16. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? Principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor judiciare si extrajudiciare sunt urmatoarele: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertului contabil - secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil 17. Cum se numesc expertii contabili in cauzele civile? Expertii contabili in dosarele civile se numesc la cererea partilor sau din oficiu , in numar de unu pana la trei de catre instantele de drept civil prin Incheierea de sedinta.

18. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili in dosarele penale? Numirea expertilor contabili in dosarele penale se face de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata care fixeaza obiectivele ce trebuie realizate de expertiza contabila . Procedural , dispunerea expertizei contabile se face in cazuri penale prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala. 19. Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele 2 criterii ( scop si natura obiectivelor). Expertizele contabile se clasifica astfel dupa scopul principal in care au fost solicitate: - expertize contabile judiciare - expertize contabile extrajudiciare dupa natura principalelor obiective la care se refera - expertize contabile civile - expertize contabile penale - expertize contabile comerciale - expertize contabile fiscale - alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organelle in drept si expertize contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti 20. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitatea expertului contabil in cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil trebuie sa se manifeste si prin urmatoarele acte de comportament: I. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa se refere mai mult dect se cere. El trebuie sa invoce n raportul sau de expertiza contabila judiciara numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu obiectivul (ntrebarea) ce i-a fost fixata de organul n drept care a dispus expertiza contabila judiciara. II. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti ntr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate n actul justitiar. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau la organul n drept care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati l pot consulta, n conditiile legii. III. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti ntr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate n actul justitiar, n afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, n cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta dect dupa citarea partilor, cu confirmare de primire, aratndu-se zilele si orele cnd ncep si se continua lucrarile expertizei contabile. n procesele penale, expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu ncuviintarea si n conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. n toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de expertul contabil, n contactele sale cu partile implicate n actul justitiar, trebuie sa ramna confidentiale. 21. Comentati necesitatea calitatii expertizelor contabile intocmite in scopul solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor sau al altor organe cu atributii jurisdictionale. Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. n elaborarea lor

expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. n expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert n proces care, prin calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre organele n drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba stiintifica care trebuie sa prezinte un nalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei n care a fost dispus. Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara poate fi si este adesea sanctionata, de catre organele n drept care leau dispus, cu nlocuirea expertului contabil si dispunerea unei noi expertize contabile. Daca n aceeasi cauza s-a dispus o noua expertiza contabila care ajunge la concluzii diferite fata de prima, datorita utilizarii altor criterii si metode de investigatie, organul n drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific, respectiv, de mai buna calitate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat calitatii. Independenta si competenta profesionala a expertului contabil trebuie sa asigure o documentare si fundamentare stiintifica si expertizelor contabile extrajudiciare. 22. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei. Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor n aceeasi cauza, calitatea de martor avnd ntietate. Expertul contabil se afla n incompatibilitate daca exista mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, n solutionarea cauzei ntr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sa fie subiectiv. Pot fi asimilate cu «mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma», urmatoarele situatii n care s-ar putea gasi expertul contabil: Daca, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din partile n proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii. Daca, n calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie n aceeasi cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat n sustinerea primei solutii. n particular, expertul contabil care a efectuat o expertiza extrajudiciara la cererea unei parti n proces se afla n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca ndeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. 23. Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze expertiza? ncheierea de sedinta, care trebuie sa cuprinda: I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor n proces; II. Obiectivele (ntrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra ncadrarilor legale a faptelor supuse judecatii; III. Termenul n care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinndu-se seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile nainte de termenul de judecata. Daca termenul initial fixat

de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt ndreptatiti sa solicite instantei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate; IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremuneratoriu, ei sunt ndreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia. n cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti, referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt ndreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti. 24. Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrndu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 25. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil, n ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda, dupa caz: I. ncheierea de sedinta (n cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (n cauzele penale), sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare; II. Raportul de expertiza contabila - exemplarul expertului contabil care justifica ndeplinirea misiunii; III. Eventuale corespondente, raspunsuri la ntrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele n drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile; IV. Eventuale note personale ale expertului contabil redactate n timpul efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora. 26. Enumerati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Introducere din raportul de expertiza contabila. Capitolul I, INTRODUCERE, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: I. Paragraful de identificare a expertului(tilor) contabil(i) nominalizat(ti) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numele si prenumele expertului(tilor), domiciliul, numarul carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili; II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. n acest paragraf se mentioneaza: a) n cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(tilor), respectiv ncheiere de sedinta (n cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (n cauzele penale), cu mentionarea datei acestuia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal); b) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului,

domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului n baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata. III. Paragraful privind identificarea mprejurarilor si circumstantelor n care a luat nastere litigiul n care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul n care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara. IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. n cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora n «ncheierea de sedinta» (cauzele civile), respectiv n Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie sa fie cea din contract. V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului n care s-a efectuat expertiza contabila. n cazul expertizelor contabile, dispuse de organele n drept, n cauze civile, data si locul nceperii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire. VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legatura cauzala cu obiectul(vele) expertizei contabile si care a stat la baza ntocmirii raportului de expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat n acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei n care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avnd acelasi obiect(ive). De asemenea, n acest paragraf trebuie mentionat daca sau folosit lucrarile altor experti (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de partile interesate n expertiza si explicatiile date de acestea n timpul efectuarii expertizei. VIII. Paragraful privind identificarea datei initiale pna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial. 27. Detaliati elementele de cuprins ( paragrafele) ale capitolului desfasurarea expertizei contabile din raportul de expertiza contabila. Capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (ntrebare) al (a) expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii utilizate, daca partile interesate n expertiza contabila au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu n considerare n formularea concluziilor sale. n fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar, daca aceste prezentari ar ngreuna ntelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca n anexe la raportul de expertiza contabila, iar n textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. Fiecare paragraf din Capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, trebuie sa se ncheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil care trebuie sa fie precis, concis, fara echivoc, redactat ntr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, reprezentarilor (nregistrarilor) contabile, expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra ncadrarilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu ncadrarea judiciara a acestora. n cazuri deosebite n care expertul contabil, n exercitarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu ntrunesc conditiile legale, care exprima fictiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie sa le ia n considerare n stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivul(ele)

fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta n raportul de expertiza contabila. Daca raportul de expertiza contabila este ntocmit de mai multi experti care au opinii diferite, ntr-un paragraf al Capitolului II, «DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE», fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, n expertizele judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte, n raport cu opinia expertului numit din oficiu. 28. Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Concluzii din raportul de expertiza contabila. Capitolul III, CONCLUZII, al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cte un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv (ntrebare) al expertizei contabile preluat n maniera n care a fost formulat n Capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. 3531.4. Raportul de expertiza contabila ntocmit n structura prezentata la pct. 3531.1 - 3531.4 este un raport de expertiza contabila obisnuit, necalificat. Un astfel de raport de expertiza contabila nu poate contine concluzii (raspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil. Daca expertul contabil, n promovarea rationamentului sau profesional, considera necesar sa-si exprime parerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului daca ntrebarile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu n clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie: a) n finalul capitolului III, CONCLUZII, dupa paragraful cuprinznd raspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile; b) ntr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat CONSIDERATII PERSONALE ALE EXPERTULUI(TILOR) CONTABIL(I). 29. Detaliati procedurile depunerii raportului de expertiza contabila. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acestuia n termenul legal sau contractual. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile nainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut n contract. 30. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de referinta Raspuns : CONTRACT ncheiat ntre: Expertul contabil«_POP ION» cu domiciliul n iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi , nscris n Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia (CECCAR) n partea I pozitia 100 denumit PRESTATOR si SC Dunarea SA cu domiciliul /sediul social n Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentata prin manager ION ION denumit(a) BENEFICIAR, s-a ncheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 1. Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii (raspunsuri) la urmatoarele obiective: Obiectivul 1. X. Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: 1. ..a)...................... 2. ...b).....................

3. ....c).................... Art. 3. Prestatorul se obliga sa ntocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA, n conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de .30.06.2008 Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul n suma de 5000 lei, din care 1000 lei in 5 zile de la semnarea contractului si 4000 lei pna la data de 05.07.2008 Art. 5. n conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a ncheiat n 2 exemplare, intra n vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile n materie. Localitatea Iasi Data 15.03.2008 PRESTATOR, BENEFICIAR, Expert contabil, Pop Ion SC DUNAREA SA, prin manager ION ION 31. Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara. Expertizele contabile judicare sunt mijloace de proba n justitie, dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate n procesul judiciar, n toate fazele de desfasurare a acestuia (cercetare, judecata, recurs, apel). Expertiza contabila judiciara este o proba individuala adminitrata de organul judiciar. Concluziile acesteia nu pot fi nsusite automat de catre organul judiciar, aprecierea fortei probante a expertizei contabile fiind n functie de calitatea expertizei contabile si corelatia acesteia cu celelalte probe administrate n cauzele supuse cercetarii si judecarii. Este un mijloc de proba n justitie care intervine numai atunci cnd organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea clauzelor n curs de ancheta sau judecata. 32. Enumerati principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile si dezvoltati principiul acceptarii expertizelor contabile. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea expertizelor contabile nu pot fi refuzate dect daca exista motive temeinice. nainte de acceptare, expertul contabil trebuie sa-si analizeze posibilitatea de a-si ndeplini misiunea tinnd seama n special de regulile privind: Independenta Competenta Incompatibilitatea 33. Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii expertizelor contabile. Expertii contabili trebuie sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate. Situatiile de incompatibilitate sunt: - o alta calitate anterioara in aceeasi cauza ( martor, reprezentant, judecator, procuror etc) - un interes direct sau prin intermediul unei rude sau a sotului in solutionarea cauzei intr-un anume fel; - este cuprins in structura uneia din partile in proces; - exprimarea anterioara a unei opinii privind cauza sau aspecte ale acesteia in calitate de organ de control, conducator etc.; - executarea operatiunilor contabile si de evidenta operativa in cadrul contabilitatii ce urmeaza a se expertiza. 34. Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat conform Codului de procedura civila si codului de procedura penala. n cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul contabil nu face

declaratie de abtinere, el poate fi recuzat (art.50 si 51 din codul de procedura civila). Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile nainte de numire, daca motivul exista la aceasta data; n celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art.204 din Codul de procedura civila). Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.Expertul contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti; - cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator; - daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii; - daca este tutore, curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri; - daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. 35. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele ndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau expertilor contabili, att din oficiu ct si recomandati de partile n proces, se poate face numai de catre organul n drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. Instantele de drept civil, atunci cnd considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin ncheierea de sedinta, care trebuie sa cuprinda: I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor n proces; II. Obiectivele (ntrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra ncadrarilor legale a faptelor supuse judecatii; III. Termenul n care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinndu-se seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile nainte de termenul de judecata. Daca termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt ndreptatiti sa solicite instantei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate; IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremu-

neratoriu, ei sunt ndreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia. n cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti, referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt ndreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si n cauze penale, n conformitate cu prevederile Codului de procedura penala, art. 116-127. n astfel de cauze, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul contabil, aducndu-li-se la cunostinta ntrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil si precizndu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu privire la ntrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Totodata, partile sunt ncunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare n cauze penale se face prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi elemente ca si ncheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili n cauze civile. (Comentariul la 3521.2 este si ramne pertinent). Cnd efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale, expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile n proces, trebuie sa se conformeze reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili. 36. Comentati urmatoarele obiective ( intrebari) puse in cazul unei expertize contabile judiciare Comentarii: 1)Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare, dispusa in dosarul de urmarire penala nr 83.798/1998, sunt formulatate in mod neprofesionist, deoarece in acest dosar penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei expertizei contabile, si anume: a)invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizarii si conducerii contabilitatii celor doua societati A si B. b)Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de catre A si B au fost sau nu calculate si contabilizate corect in perioada supusa expertizarii, respectiv 1 ian- 30 apr 1995 2)Raportat la cele doua probleme de fond , obiectivele formulate de organul de cercetare penala comporta cel putin urmatoarele observatii: a)Referitor la Obiectivul nr.1 orice cheltuiala facuta in numele unei societati comerciale este o cheltuiala a acesteia. In speta, se punea problema in ce masura cheltuiala cu dobanzile era sau nu deductibila fiscal, raportat la legislatia fiscala in vigoare, in perioada supusa expertizarii; b)Referitor la Obiectivul nr 2 si 3: b1) apare o confuzie intre invinuit si contribuabil; invinuitul(pers fiz) nu avea calitatea de contribuabil in ceea ce priveste impoz pe profit si TVA. Aceasta calitate de contribuabil o aveau cele doua societati A si B. b2) adevarata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societati comerciale au calculat si contabilizat corect impozitul de profit si TVA in perioada supusa expertizarii, raportat la legislatia fiscala in vigoare, in perioada respectiva; Obiectivul nr 4. solicita expertului contabil sa faca incadrari legale, pentru ca expertul contabil care isi permite sa precizeze ce acte normative sau fost incalcate sugereaza automat ce sanctiune trebuie aplicata. 37. Reformulati urmatoarele obiective ( intrebari ) puse in cazul unei expertize contabile judiciare 1)apreciem ca o formulare mai concisa, cu mai echivoc si fara solicitari de

incadrari legale ar putea fi: a)obiectivul nr 1: Cine avea obligatia legala privind organizarea si conducerea contabilitatii A si B in perioada 1 ian-30 apr 1995; !!???? b)obiectivul nr 2 : daca cuantumul impozitului pe profit si al TVA calculate si contabilizate in per 1 ian-30 apr 1995 de catre A si B sunt corecte. Sa se stabileasca eventualele diferente si penalitati in raport cu legislatia fiscala in vigoare in perioada supusa expertizarii 2) Daca organul de cercetare penala ar fi facut altfel de formulari ale obiectivelor in expertiza dispusa, ar fi vizat doar contributia expertului contabil la completarea probelor administrate, si nu participarea acestuia la incadrarea juridica a invinuitului. In speta, s-ar fi putut ca organul de cercetare penala sa nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor, dar expertul contabil, in virtutea profesionismului sau, putea s-o faca. Nu stim daca a facut-o sau nu. !!!!!!!! ? 38. Conditiile de redactare a capitolului Considerente personale din raportul de expertiza contabila judiciara. Atunci cand expertul contabil considera necesar, poate formula o parere proprie, bazata pe rationamentul sau profesional, asupra obiectivelor expertizei contabile, a eventualelor raspunsuri posibile daca obiectivele ar fi fost altfel formulate. n prezentarea consideratiilor sale (lor) personale, n raportul de expertiza contabila, expertul(tii) contabil(i) trebuie sa se conformeze normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile liberale, n special a celor privind confidentialitatea. Continutul si ntinderea consideratiilor personale ntr-un raport de expertiza contabila tin de rationamentul profesional al expertului(tilor) contabil(i). Aceste consideratii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege n cazul expertizelor contabile judiciare si pot fi mai extinse (cuprinzatoare) n cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului(tilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. 39. Enumerati particularitatile raportului de expertiza contabila extrajudiciara in comparatie cu cel de expertiza contabila judiciara. In ceea ce priveste continutul capitolului I Introducere, paragraful II : in raportul de expertiza contabila judiciara se mentioneaza actul de numire a expertului contabil, numarul dosarului pe rol si partile implicate in proces, pe cand in raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza contractul in baza caruia se efectueaza expertiza si denumirea clientului. In cadrul paragrafului III , in raportul de expertiza contabila judiciara se mentioneaza imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul, pe cand in raportul de expertiza contabila extrajudiciara se mentioneaza imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia expertului. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la instanta de judecata sau organul de cercetare care a dispus expertiza cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata stabilit in cauza, in numar de exemplare solicitat, pe cand raportul de expertiza contabila extrajudiciara se depune la beneficiar la termenul convenit in contract si in numarul de exemplare convenit. 40. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate. Cnd au fost numiti mai multi experti contabili se ntocmeste un singur raport de expertiza contabila. Daca sunt deosebiri de pareri ntre experti, opiniile separate trebuie consemnate n cuprinsul raportului de expertiza contabila sau ntr-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedura penala; norma profesionala nr.3531).

41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele contabile judiciare. Expertul contabil verificator are urmatoarele atributii: expertiza?Verificarea lucrarilor de contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat asupra?Intocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala lucrarilor de expertiza aflate pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii a?Elaborarea documentelor de evidenta activitatilor desfasurate si raportarea 42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile. Raspunderea penala a expertului contabil este urmare a savarsirii unei infractiuni de catre acesta. Infractiunile pe care le poate savarsi un expert contabil se refera la : - obtinerea de foloase necuvenite, solicitarea sau primirea unor avantaje mai mari decat onorariul stabilit; - cuprinderea unor date nereale in raportul de expertiza contabila; - in cazurile penale ingreunarea aflarii adevarului poate fi o fapta de natura penala si ea se manifesta prin intocmirea unei expertize contabile necorespunzatoare sau incorecte. 43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile. Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor dintre acesta si clienti ( raspundere civila contractuala), sau din savarsirea unei fapte ilicite in realizarea contractului cu clientii ( raspundere civila delictuala). Raspunderea civila contractuala este urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor contractuale. Efectuarea defectuoasa are in vedere erorile savarsite, dar si intarzierile care cauzeaza pagube clientilor. Raspunderea civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce clientului o paguba. Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune prin care se incalca prevederile legale. Este improprie sintagma infractiuni de natura civila 44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in cadrul expertizelor contabile. Cand liber-profesionistul contabil utilizeaza lucrarile altor profesionisti, aceste lucrari sunt considerente mai degraba ca apartinand unei peroane care are capacitatea unui specialist, tehnician, expert decat ca apartinand unui colaborator sau unui salariat al sau. Profesionistul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a acestuia. In acest scop, va tine seama, de pilda, de: -calificarile profesionale, diplome sau inscrierea profesionistului pe listatabloul profesionistilor agreati de un organism profesional. -experienta si reputatia profesionistului in domeniul pentru care profesionistul contabil doreste un aviz de specialitate. Profesionistul contabil trebuie sa reuneasca elementele suficiente si juste care sa-i permita aprecierea daca intinderea lucrarilor profesionistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite. 45. Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice sau administrative. Enumerati 5 dintre acestea. a)expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile; b)expertize contabile penale sidpuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;

c)expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale; d)expertize contabile fiscale dispuse sau ecceptate in rezolvarea litigiilor fiscale; e)alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti. 46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari. Se stabilesc de catre organul care a dispus expertiza. Cuntumul se comunica expertului prin documentul de numire. La depunerea raportului expertul nainteaza spre aprobarea beneficiarului expetizei nota de evaluare pe baza careia si justifica onorariul lucrarii ( analitic pe fiecare etapa comensurata n ore/lucru si tariful orar propus). Onorariul final aprobat se comunica Biroului local de expertize judiciare, fiind ncasat pe baza facturii depuse de catre expert. Onorariul se impoziteaza prin retinere la sursa cu o cota de 10%. Plata expertilor contabili trebuie sa fie remuneratorie. Art.202 din Codul de procedura civila ( sediul legal n materie ) prevede ncheierea de numire va statornici si plata expertilor , n reglementarile procedurale ( civile si/sau penale ) neexistnd nsa referiri la modul de statornicire a platii expertilor contabili. n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, cuantumul onorariilor si modalitatile de plata au la baza clauzele prevazute n contractele de prestari servicii semnate de catre parti. 47. Precizati cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal. Expertul se poate abtine sau recuza n cazuri ca: el, sotia sau rude pna la gradul patru au interes n judecarea cauzei sau este ruda cu una din parti ntre expert si una din parti s-a derulat un proces penal ntr-o perioada de pna la 5 ani anteriori este tutore, curator sau consilier al uneia din parti a primit de la una din parti daruri sau promisiuni etc. Recuzarea se face de catre expert n 5 zile de la numirea sa, cererea solutionndu-se n sedinta publica, cu citarea partilor si expertului. 48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat reglementarilor procedurale civile si penale. In cazul dosarelor penale, organul judiciar poate restrictiona accesul expertului contabil numit chiar si la o parte dinmaterialele aflate in dosarul cauzei. Astfel expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se face cu incuviintarea organului de urmarire. 49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale, conform prevederilor legale. Expertii contabili n contextul efectuarii expertizelor contabile judiciare pot intra sub incidenta unor infractiuni, n cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum sunt: - luarea de mita - marturie mincinoasa - favorizarea infractorului. 50. Baza juridica a expertizei contabile. Baza juridica a expertizei contabile se regaseste in cuprinsul OG 65/1994 care

prevede ca expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari : efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege. 51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil. Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare (de la 3 la 12 luni) sunt: o absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferintei Nationale, o Neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic, o Nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila sunt: o Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN; o Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a experi1or contabili si a contabililor autorizati din Romania; o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an calendaristic; o Condamnarea membrului Corpului pentru savrsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil; o Executarea unei pedepse privative de libertate pentru savrsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil; o Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fizice; o Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei; o Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; o Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei legal constituite. 52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din Tablou. Membrii CECCAR au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului. De asemenea, sunt radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare pentru fapte care interzic dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale, ori au savarsit abateri grave de alta natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului statului, in temenul si la nivelul prevazut d elege, impozitul asupra onorariilor incasate de la persoane fizice. 53. Erori si delicte contabile in tehnica expertizelor contabile. Principalele erori ce pot fi identificate: - erori de calcul; - erori de reportare; - erori de nregistrare n conturi; - erori de evaluare Delicte contabile care reprezinta abateri de la legi si regulamente, sanctionate de regula penal: - din punct de vedere al autorului: = delicte ale intreprinzatorului sau conducerii; = delicte ale asociatilor; = delicte ale personalului executiv. - din punct de vedere al actiunii:

= delicte de inducere n eroare; = delicte privind ascunderea de fapte si situatii; = delicte de falsificare; = delicte de deturnare. - din punct de vedere al mijloacelor folosite: = delicte produse prin actiune (artificii); = delicte produse prin omisiuni; = delicte produse prin optimism (exces), fata de care se impune adoptarea unei atitudini rezervate a expertilor contabili. 54. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila. Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit in momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se concretizeaza in obiectivele, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil. Intrucat expertul contabil isi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv/intrebare stabilit inaintea efectuarii expertizei contabile, aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici in timp, si nici in spatiu. Expertizele contabile sunt cel mult transparente (nu au ca scop/ finalitate publicarea lor) in folosul celor care justifica un interes material si/sau moral in consultarea si utilizarea lor. 55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza contabila. A. Determinarea naturii si a obiectului lucrarii; B Fixarea unui plan de lucru; C Alegerea metodelor de cercetare; D Studiul preliminar al organismului intreprinderii; E Studiul functiei financiar-contabile; F Examinarea regularitatii documentelor financiar - contabile 56. Determinarea naturii si obiectului lucrarii ca principiu general in expertiza contabila ( desemnarea expertului contabil ). Natura si obiectul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din: Mandatul primit: - la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiar, cu acordul expertului, mandatul fiind ncredintat printr-un contract de prestari servicii; - n cazul expertizelor judiciare desemnarea ( numirea ) expertilor se face de catre organele de jurisdictie judecatorii, tribunale, curti de apel sau de catre organele de urmarire si cercetare penala parchete sau politie pe baza recomandarii facute de structurile administrative avnd drept considerente natura cauzei si obiectivele la care se solicita raspuns; - la efectuarea expertizelor contabile judiciare pot participa si experti recomandati de parti, acestia avnd aceleasi drepturi si obligatii ca si expertii numiti de instante; - la ncredintarea mandatului trebuie avute n vedere si eventualele stari de incompatibilitate ale expertilor, cum ar fi: = calitatea de martor sau reprezentant ai uneia dintre parti n aceiasi cauza; = existenta unor mprejurari care sa-l faca subiectiv sau partinitor; = cnd a facut parte din sistemul organizatoric al uneia din parti; = cnd s-a pronuntat asupra unor aspecte privind obiectul dosarului; = cnd a participat la ntocmirea documentatiei care intra n aria de documentare a expertizei. Prevederile unor texte de lege; - n cazul cenzorilor, mandatul acestora rezulta din lege si din normele metodologice pe cnd n cazul expertizelor contabile judiciare dreptul de a fixa obiectivele revine exclusiv instantelor si organelor de urmariresau de cercetare penala;

- Fixarea obiectivelor expertizelor de catre organele abilitate se poate face din propria lor initiativa sau la sugestia partilor. - Procedura de fixare a obiectivelor difera n functie tipul expertizei, iar n cazul celor judiciare depinde de natura cauzei, civila sau penala. = la expertizele extrajudiciare, obiectivele se fixeaza de regula ca urmare a unui schimb de opinii, care n final duc la stabilirea ntinderii si limitelor lucrarii. = n cazul expertizelor judiciare din cauzele civile obiectivele (ntrebarile) se stabilesc anticipat de catre instanta si sunt comunicate expertului; = n procesele penale, fixarea obiectivelor pentru expertiza contabila judiciara se mpleteste cu numirea expertilor. a- n prima faza procedurala se ncuviinteaza proba cu expertiza, se numeste expertul si se fixeaza un prim termen la care sunt citate partile si expertul numit; b- n faza a doua , la termenul fixat se pune n discutia partilor si a expertului problematica lucrarii adica, ntrebarile la care trebuie sa raspunda expertiza, care se definitiveaza n urma unor eventuale observatii si/sau propuneri de modificare ori completare; c- se stabileste expertului termenul de efectuare al lucrarii, facndu-se si precizarea daca la expertiza participa si partile prin expertii asistenti recomandati de ele. mprejurarile care au determinat lucrarea. Natura si obiectul lucrarii de expertiza este puternic influentata de mprejurarile n care s-a ivit necesitatea sau oportunitatea efectuarii ei ( exemplu : deosebirile dintre expertiza contabila judiciara fata de cea extrajudiciara). 57. Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale. La expertizele contabile judiciare dispuse de organele abilitate, obiectivele (ntrebarile) se stabilesc de catre instanta prin ncheierea de sedinta care numeste expertul, respectiv ordonanta (art.201 din Codul de procedura civila si art.120, alin.(2) din Codul de procedura penala. n cazul expertizelor judiciare ncuviintate la cererea partilor, instanta poate ncuviinta si obiective formulate de catre parti. Obiectivele (ntrebarile) trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra ncadrarilor juridice a faptelor supuse judecarii (Norma profesionala nr.3521). Daca obiectivele stabilite nu ntrunesc aceste conditii, expertul contabil are obligatia sa ceara instantei clarificarea lor, nainte de nceperea lucrarii. 58. Detaliati principiul general referitor la fixarea unui plan de lucru pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in efectuarea expertizei contabile. Prin planul de lucru se stabileste ordinea n care urmeaza sa se efectueze culegerea, selectarea, examinarea si prelucrarea materialului supus cerecetarii, tinnd seama de bugetul de timp aflat la dispozita expertului astfel nct lucrarea sa poata fi executata si predata la termenul fixat. Partile pe care le contine n general un plan de lucru: - o parte introductiva ( pregatirea lucrarii, informatii, fixarea punctelor de abordat); - partea privind efectuarea propriu-zisa a lucrarii; - partea finala cuprinznd rezumatul si concluziile cercetarilor care priveste ntocmirea raportului. Pentru fiecare parte expertul va preciza elementele esentiale de detaliu, modul lor de abordare si timpul necesar . Planul, ca si raportul, poarta amprenta priceperii, personalitatii si competentei fiecarui expert n parte. 59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe

care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile. Metode utilizate n general la efectuarea expertizelor sau verificarilor: - Metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat urmarit apoi n jurnal, cartea mare sau chiar n bilant; - Metode regresive, constnd n calea inversa a metodei progresive. n practica expertizei contabile se recomanda urmarirea cu prioritate a unor aspecte ca: - posturile mari sau foarte importante; - posturile cu cifre rotunde; - operatiunile care nu au explicatia clara; - operatiunile care depasesc cadrul obisnhuit al unui cont; - operatiunile din preajma nchiderii sau deschiderii exercitiului. Aspectele care prezinta o importanta deosebita pentru scopul expertizei se verifica n ntregime. 60. Enumerati cel putin 6 metode contabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile, omologate de doctrina contabila si reglementate prin norme juridice si metodologice. Metode contabile utilizate de expertii contabili la efectuarea expertizelor sau verificarilor: -60- verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor; - refacerea unor calcule - analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza; - urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a nregistrarilor; - controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale; - efectuarea unor punctaje ( ntre evidenta cantitativasi cea valorica, ntre conturile sintetice si cele analitice ); - verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau altor analize economico-financiare. 61. Enumerati cel putin 6 metode si tehnici extracontabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile. Metode si tehnici extracontabile utilizate de expertii contabili n efectuarea expertizelor. - acestea tin de initiativa, priceperea si experienta expertului, putndu-se baza pe rationamente logice, pe deductii sau ipoteze, pe legaturi de cauzalitate,analogii sau similitudini. Dintre acestea se disting: a) ntocmirea unor desfasuratoare pentru intrarile sau iesirile de bunuri; b) Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice; c) Analiza comparativa sau n dinamica a depunerilor de numerar din vnzari; d) Identificarea eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial n gestiune; e) Metoda analizei intergestionare; f) Metoda stocului maxim posibil; g) Cercetarea unor fapte sau fenomene economice n corelatie cu documente financiar contabile ce reflecta alte categorii de fapte si fenomene; h) Separarea intrarilor sau iesirilor de bunuri pe schimburi sau pe ture, n gestiunile colective; i) Utilizarea altor metode si tehnici extracontabile care pot aduce expertilor contabili clarificari suplimentare. 62. Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile. Din punctul de vedere al expertilor contabili este util a se examina: - cine are dreptul de dispozitie sau de semnatura si limitele acordate fiecarui decident; - daca administratia firmei este bine delimitata de compartimentele economice

(contabilitate si caserie n special); - daca este posibila verificarea reciproca ntre contabilitate si caserie sub o supraveghere superioara ( director sau contabil sef ); - daca exista un serviciu intern de control si daca acesta este independent fata de celelalte compartimente; - daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura; - activitatea externa a firmei ( aprovizionare, desfacere, relatii de interes cu alte firme, etc. ); - comparatia ntre anumite fapte concrete si nregistrarile contabile pot confirma realitatea operatiunilor 63. Enumerati cel putin 5 cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul faptic al unei entitati depaseste stocul maxim posibil al acesteia. Cazurile n care stocul faptic al unei unitati depaseste stocul maxim al acesteia, pot fi generate de cauze precum: = introducerea de marfuri n gestiune fara documente legale; = crearea de plusuri n gestiune prin mijloace frauduloase; = ntocmirea unor documente fictive de vnzare catre consumatori colectivi; = livrarea altor bunuri dect cele nscrise n documente; = folosirea frauduloasa a aparatelor de masura sau control; = substituirea de marfuri sau nselaciunea cu privire la calitatea lor; = diluarea unor produse, vnzarea lor n amestec sau denaturarea proportiilor; 64. Detaliati principiul general referitor la studiul functiei financiar-contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile. Studiul functiei financiar-contabile - examinarea planului de conturi cu precizarea conturilor specifice ramurii sau agentului economic; - stabilirea legaturilor dintre contabilitatea financiara si cea de gestiune; - stabilirea ordinii de verificare a conturilor; - influenta modului de nregistrare n conturi asupra situatiei patrimoniale si rezultatelor financiare. 65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii documentelor financiar-contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile. Examinarea regularitatii documentelor financiar-contabile a) Verificarea formala are n vedere: - ndeplinirea conditiilor de forma exterioara; - daca se tin registrele obligatorii; - daca nregistrarile sunt la zi; - daca operatiunile sunt nregistrate n ordine cronologica; - daca registrele sunt numerotate si paginate; - daca registrele sunt parafate si sigilate (semnate). b) Principalele erori ce pot fi identificate: - erori de calcul; - erori de reportare; - erori de nregistrare n conturi; - erori de evaluare c) Delicte contabile care reprezinta abateri de la legi si regulamente, sanctionate de regula penal: - din punct de vedere al autorului: = delicte ale intreprinzatorului sau conducerii; = delicte ale asociatilor; = delicte ale personalului executiv. - din punct de vedere al actiunii:

= delicte de inducere n eroare; = delicte privind ascunderea de fapte si situatii; = delicte de falsificare; = delicte de deturnare. - din punct de vedere al mijloacelor folosite: = delicte produse prin actiune (artificii); = delicte produse prin omisiuni; = delicte produse prin optimism (exces), fata de care se impune adoptarea unei atitudini rezervate a expertilor contabili. 66. Raspunderea contraventionala si administrativa. A. Prevederi ale Codului de procedura civila: a- nlocuirea expertului de catre instanta ( art.205, alin.2 Cod procedura civila ); b- aducerea n instanta a expertului contabil, cu mandat, n caz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cnd i se cere ( art.211, C.p.c.); c- trimiterea expertului n fata autoritatilor penale n cazul unor banuieli puternice de ascundere a adevarului sau de luare de mita (art.199, C.p.c.) B. Prevederi ale Codului de procedura penala: Sanctionarea expertului cu amenda judiciara (art.198,C.p.p.) pentru: - lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cnd este citat; - tergiversarea de catre expert a ndeplinirii nsarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza contabila judiciara. Expertul contabil amendat poate cere scutirea de amenda ori reducerea acesteia, printr-o cerere depusa n termen de 10 zile de la comunicarea sanctiunii. 67. Redactati capitolul I Introducere din raportul de expertiza contabila judiciara cunoscand urmatoarele : Raspuns : RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA Capitolul I, INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul Pop Ion expert contabil, domiciliat n Iasi, str. primaverii, nr. 2, jud. Iasi, posesor al carnetului de expert contabil nr.1000, nscris n TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din ROMNIA (CECCAR) n partea Sectiunea I, pozitia 100 (Daca sunt mai multi experti contabili, acesta se repeta pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ti) prin Incheierea de sedinta pronuntata de Judecatoria Iasi din data de 15.03.2008, expert contabil n dosarul nr. 222/2/2007 , partile implicate n proces fiind: 1.Reclamant : SC Dunarea SA , cu sediul social in Iasi, str. Toamnei, nr. 3, jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion; 2.Parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii, nr. 4, jud. Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile. Paragraful (iii) mprejurarile si circumstantele n care a luat nastere litigiul sunt:_inchirierea unui spatiu de productie urmata de neplata chiriei Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat urmatoarele obiective (ntrebari): 1. a)________ 2. b) _______________ Paragraful (v) Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat n perioada _15.03.2008-20.06.2008 la sediul social /domiciliul reclamantului si paratului Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta n: documentele puse la dispozitie de cele 2 societati : c), d), e), f) Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut n perioada 20.06.2008. n cauza s-au efectuat /nu s-au efectuat alte expertize contabile; sau utilizat /nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici fiscali etc.). Problemele ridicate de partile interesate n expertiza si explicatiile date de acestea n timpul efectuarii expertizei sunt: _g), h), i) Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la si prelungita la 30.06.2008. (daca este cazul) 68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expetizei contabile. Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei documentelor justificative sau a evidentelor contabile care sa ateste evenimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmii un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in cap. II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiar.