Sunteți pe pagina 1din 24

ANALIZA VIABILITATII MANAGERIALE 4.1.

Analiza viabilitatii economice: Mecanismul de reglare a functionarii sistemice-piata are un impact complex si permanent in luarea deciziilor de catre managerii entitatilor economice privind optiunile in alocarea resurselor, dimensiunea alocarii, eficienta utilizarii lor. Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a entitatilor economice are implicatii profunde in procesul managerial, proces care se poate realiza numai pe baza unui studiu atent al realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare. Activitatea manageriala, prin esenta ei, implica si cunoasterea temeinica a situatiei date, a intregului complex de cauze si factori care o determina, stare care se realizeaza prin intermediul analizei economico-financiare. Analiza economico financiara are un caracter permanent, indiferent daca se efectueaza de un organism din interiorul sau din afara unitatii economice si constituie un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Asadar, ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentarea corespunzatoare a deciziilor fundamentarea corespunzatoare a deciziilor in domeniul economico-financiar. Fiecare obiectiv din activitatea entitatii economice nu se infaptuieste prin analiza acestuia, ei se analizeaza prin actiunea factorului uman, care pe baza analizei, a concluziilor desprinse, dirijeaza efortul astfel incat efectele sa fie maxime. Entitatea economica, indiferent de domeniul sau de activitate este considerata ca unul dintre actorii esentiali ai devenirii economice nationale, si totodata, un camp al initiativei personale si loc al inovarii si promovarii. Analiza este definita ca fiind o metoda de cercetare si cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea unui obiect sau unui fenomen in partile sale componente, precum si pe stabilirea factorilor care il determina. Cu ajutorul metodelor specifice, ea apare ca un instrument indispensabil in procesul cunoasterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relatiilor de cauzalitate, a factorilor care le genereaza, a legilor formarii si desfasurarii lor, ceea ce constituie suportul elaborarii deciziilor privind activitatea in viitor.

Analiza economica cerceteaza activitatile sau fenomenele, din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse si al rezultatelor obtinute. Esentialul in analiza economica il constituie luarea in considerare a relatiilor structural-functionale si a celor de cauza efect. Determinativul economic fixeaza caracterul analizei, care poate avea ca obiect de studiu nu numai o activitate economica, ci si una tehnica, sociala, administrativa, financiara. Spre exemplu, un proces tehnologic poate fi analizat, din punct de vedere tehnic, vizand succesiunea diferitelor operatii, nivelul acestora in raport de anumiti parametric, norme, etc. si totodata, poate fi analizat si sub aspect economic, respectiv, al costurilor si eficientei cheltuielilor efectuate. Analiza economico financiara apare ca instrument indispensabil in fundamentarea deciziilor proceselor manageriale la scara microeconomica. Analiza economica are un drum invers fata de evolutia fenomenului, adica porneste de la rezultatele procesului incheiat, catre elemente si factori. Continutul analizei activitatii economice, inclusive imbinarea acestuia cu sinteza, poate fi redat in cateva etape: Delimitarea obiectului analizei, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Delimitarea obiectului se face in timp si spatiu, calitativ si cantitativ, utilizand anumite metode de evaluare si calcul. Determinarea elementelor factorilor si cauzelor fenomenului studiat. Descompunerea in elemente presupune o analiza structurala. Factorii se stabilesc in mod succesiv, trecand de la cei cu o actiune directa la cei care actioneaza indirect (prin intermediul celor cu actiune directa) si asa mai departe, procesul cunoasterii fiind adancit de la o esenta mai putin profunda catre alta mai profunda (principiul descompunerii in trepte). Stabilirea corelatiilor dintre fiecare factor si fenomenul analizat si dintre diferitii factori care actioneaza. Este necesara stabilirea raporturilor de conditionare. Parcurgerea celor trei etape conduce la elaborarea de modele ale fenomenelor analizate. Masurarea influentelor diferitelor elemente sau factori. In aceasta etapa intervine analiza cantitativa cu scopul cuantificarii inflentelor, al masurarii posibilitatilor (rezervelor) interne, al aprecierii cat mai clare a rezultatelor. Elaborarea concluziilor si aprecierilor care presupune sinteza rezultatelor analizei din sfera cercetata.

Elaborarea masurilor care constituie continutul deciziilor menite sa asigure valorificarea optima a resurselor, sa contribuie la sporirea eficientei economico-financiare in viitor.

4.1.1. Evolutia principalilor indicatori economico financiari: Pentru a realize o analiza economico financiara realista este necesara utilizarea unor indicatori care s ajute la ntelegerea relatiilor cauza-efect si la identificarea simptomelor semnificative ale activitii firmei. Indicatorii economico-financiari evideniaz relaiile particulare dintre diferitele date de bilan, iar utilitatea lor rezida din faptul ca faciliteaza compararea performantelor intreprinderii atat in timp, cat si cu alte intreprinderi care isi desfasoara activitatea in domeniul respective. Pentru aprecierea corecta a situatiei economic -financiare a societatii este necesar ca datele din evident primara a societatii sa fie transformate din preturi curente in preturi comparabile. Pentru aceasta, innd cont de profilul de activitate al firmei, i anume, servicii IT, vom utiliza indicii anuali ai preurilor de consum cu diferite baze pentru servicii .Conform datelor furnizate de Institutul Naional de Statistic al Romniei, n perioada 2004-2006 aceti indicatori au fost: IP2006/2005 = 108,20/% IP2006/2004 = 119,59% IP2005/2004 = 110,50% a) Evoluia principalilor indicatori economico-financiari Evolutia principalilor indicatori economico financiari: Preuri curente mii lei Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Cifra de afaceri Profit brut Venituri totale Cheltuieli totale 2004 129.345.765 14.627.537 178.463.363 163.835.826 Tabel 4.1 2005 145.874.907 30.119.101 199.764.736 169.645.635 2006 152.785.783 30.399.470 226.745.823 196.346.362

Evolutia principalilor indicatori economic financiari: Preturi comparabile mii lei Nr. Crt. 3 Denumire 2004 2005 2006

1. 2. 3. 4.

Cifra de afaceri. Profit brut Venituri totale Cheltuieli totale

154.684.600 17.493.071 213.424.335 195.931.264 4.2

157.807.435 32.588.867 216.145.444 183.556.577

152.785.783 30.399.470 226.745.823 196.346.362

Dinamica principalelor rezultate ale activitii firmei Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Cifra de afaceri Profit brut Venituri totale Cheltuieli totale 0,96 0,93 1,04 1,06 Tabel 4.3. 0,98 1,73 1,06 1,01 1,02 1,86 1,01 0,93 Indicatori I2006/2005 I2006/2004 I2005/2004

n studiul de fa, pentru a transforma datele curente n datelor comparabile, a fost luat ca baz anul 2006 ( datele din anul 2006 au ramas aceleai, acest an fiind baza, iar pentru a afla datele din anul 2004 si 2005, sau nmulit datele aferente acestor ani cu IP2006/2005 respectiv IP2006/2004). Din analiza datelor prezentate n tabelele nr. 4.1, 4.2, 4.3 se desprind urmtoarele concluzii:

Cifra de afaceri are o evolutie oscilanta, se observa ca in anul 2006 a scazut fata de 2004 iar in anul 2005 a crescut fata de anul 2004 cu 2%. Profitul are de asemenea o evolutie oscilanta, obervandu se ca in anul 2006 scade fata de anul 2005 cu sapte puncte procentuale si creste fata de 2004 cu 80%. Veniturile au o crestere ascendenta astfel incat in anul 2006 acestea vor creste cu patru procente fata de anul 2005 iar in anul 2005 vor creste cu un procent fata de anul 2004.

Cheltuielile au o evolutie oscilanta, in anul 2005 ele scad fata de anul 2004 cu sapte procente, iar in anul 2006 acestea cresc fata de anul 2005 cu sase procente.

b) Analiza veniturilor firmei Preuri curente mii lei Nr. Denumire 2004 154.300.253 4 2005 162.323.678 2006 200.203.191 Crt. 1. Venituri din exploatare

2. 3. 4.

Venituri financiare Venituri excepionale VENITURI TOTALE

23.153.110 1.010.000 178.463.363 Tabel 4.4. 2004 184,527,672 27,688,804 1,207,859 213.424.335 Tabel 4.5.

36.123.546 1.317.512 199.764.736

23.532.532 3.010.100 226.745.823

Preuri comparabile 2006 mii lei Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepionale VENITURI TOTALE 2005 175,634,219 39,085,677 1.425.548 216.145.444 2006 200.203.191 23.532.532 3.010.100 226.745.823

Evoluia n dinamic a veniturilor Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Indicatori Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepionale VENITURI TOTALE I2006/2005 1,13 0,05 2,11 1,04 Tabel 4.6 2004 86,46 12,97 0,57 100 Tabel 4.7 I2006/2004 1,08 0,84 2.49 1,06 I2005/2004 0,95 1,41 1,18 1,01

Structura veniturilor totale n perioada 2004-2006 Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepionale VENITURI TOTALE 2005 81,25 18,08 0,67 100 2006 88,29 10,37 1,34 100

Din tabelele de mai sus se pot desprinde urmatoarele concluzii: Veniturile totale au avut o evolutie ascendenta, aceastea crescand in fiecare an, astfel, in anul 2006 veniturile totale inrgistrau 226.745.823 lei ceea ce reprezinta o crestere fata de anul 2004 cand acestea inregistrau 213.424.335 lei. Se observa o crestere cu patru puncte procentuale in anul 2006 fata de anul 2005, in acelasi timp obsevandu-se o crestere de sase procente in anul 2006 fata de anul 2004. Veniturile din exploatare au inregistrat o evolutie oscilanta, astfel in anul 2004 acestea erau 184.527.672 lei iar in anul 2005 au scazut, ajungand la 5

175.634.219 lei pentru ca in anul 2006 ele sa creasca la suma de 200.203.191. Din punct de vedere procentual, se observa o crestere de 13% in anul 2006 fata de anul 2005 si se inregistreaza o scadere de cinci la suta din anul 2004 in anul 2005. Veniturile financiare au avut o evolutie oscilanta, aceastea crescand din anul 2004 in anul 2005 dar scazand in anul 2006 fata de anul 2005 si fata de anul 2004. Se inregistreaza o scadere de 16% in anul 2006 fata de anul 2004. Veniturile exceptionale au avut o evolutie ascendenta, acestea au crescut in anul 2006 fata de anul 2004. Astfel, in anul 2006 erau de 3.010.100 lei fata de anul 2004 cand erau de 1.207.859 lei. Procentual, s-a observat o crestere de 1,11% in anul 2006 fata de anul 2005 si tot o crestere de 18% in anul 2005 fata de anul 2004.

c)Analiza cheltuielilor firmei: Preuri curente mii lei Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepionale CHELTUIELI TOTALE 2004 133.835.826 20.000.000 10.000.000 163.835.826 Tabel 4.8 2004 160.054.264 23.918.000 11.959.000 195.931.264. Tabel 4.9 I2006/2005 6 2005 137.545.435 29.363.963 2.736.237 169.645.635 2006 154.221.237 35.635.365 6.489.760 196.346.362

Preuri comparabile 2006 mii lei Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepionale CHELTUIELI TOTALE 2005 148.824.160 31.771.807 2.960.608 183.556.577 2006 154.221.237 35.635.365 6.489.760 196.346.362

Evoluia n dinamic a cheltuielilor Nr. Indicatori I2006/2004 I2005/2004

Crt. 1. 2. 3. 4.

Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepionale CHELTUIELI TOTALE

1,03 1,12 2,19 1,06 Tabel 4.10

0,96 1,48 0,54 1,01

0,92 1,32 0,24 0,93

Structura cheltuielilor totale n perioada 2004- 2006 Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepionale CHELTUIELI TOTALE 2004 81,68 16,97 1,35 100 Tabel 4.11 2005 81,07 17,00 1,93 100 2006 78,54 20,46 1,46 100

Din tabelele de mai sus se pot desprinde mai multe concluzii: Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta, ele au scazut in anul 2005 fata de anul 2004, dar in anul 2006 erau de 196.346.362 lei, ceea ce inseamna o crestere fata de anul 2005. Din punct de vedere procentual, aceastea au crescut in anul 2006 cu 6% fata de anul 2005 iar in anul 2005 au scazut cu 7% fata de anul 2004. Cheltuielile pentru exploatare au avut o evolutie oscilanta, astfel in anul 2004 acestea erau 160.054.264 iar in anul 2006 au scazut la 154.221.237. Din punct de vedere procentual, acestea au inregistrat o scadere de patru puncte procentuale din anul 2006 in anul 2004. Cheltuielile financiare au avut o evolutie ascendenta, ele crescand de la an la an. In anul 2004 aceastea erau 239.180.000 lei pentru ca in anul 2005 sa creasca la 317.718.076 lei iar in anul 2006 sa ajunga la 356.353.065 lei. De asemenea, s-a inregistrat o crestere procentuala de 12% in anul 2006 fata de anul 2005.

Cheltuielile exceptionale au avut parte de o evolutie oscilanta, dupa cum urmeaza: in anul 2004 erau 11.959.000 lei dupa care in anul 2005 au scazut la suma de 2.960.608 lei pentru ca in anul 2006 sa creasca din nou, ajungand la suma de 6.489.760 lei. Analizand procentual, se poate observa ca in anul 2006 s-a inregistrat o scadere de 46% fata de anul 2004. Analizand structura cheltuielilor totale, se poate vedea ca ponderea cea mai mare o au cheltuielile pentru exploatare, acestea avand procente de 81% si fiind urmate de cheltuielile financiare si apoi cheltuielile exceptionale.

4.1.2 Analiza marimii si structurii patrimoniului firmei Pentru a se putea analiza situatia financiar-patrimoniala a companiei, se folosesc anumite informatii si date care se pot observa din bilantul contabil si din contul de profit si pierdere. a) Dinamica si structura activului Preturi curente - mii lei Indicatori I.Active imobilizate total 1.1. Imobilizri corporale 1.2. Imobilizri necorporale 1.3. Imobilizri financiare II.Active circulante total 2.1.Stocuri 2.2.Creane 2.3.Disponibiliti III.TOTAL ACTIV 2004 73.621.959 56.937.873 9.837.937 6.846.149 92.835.742 47.938.948 34.948.948 9.947846 166.457.701 2005 85.732.969 67.948.984 9.948.768 7.857.250 99.956.849 53.567.849 36.895.339 10.456.435 185.689.818 2006 87.456.345 69.345.345 10.565.355 8.435.34 102.987.756 54.754.345 37.743.867 11.654.654 190.444.101

Tabel 4.12 Preuri comparabile 2006 mii lei Indicatori I.Active imobilizate total 1.1. Imobilizri corporale 1.2.Imobilizri necorporale 1.3.Imobilizri financiare II. Active circulante total 2.1. Stocuri 2004 88.044.500 65.984.365 11.654.367 12.634.356 111.022.263 54.643.754 2005 92.763.072 71.654.867 10.534.765 11.654.754 108.153.310 55.839.937 2006 87.456.345 69.345.345 10.565.355 8.435.34 102.987.756 54.754.345

2.2.Creane 2.3.Disponibiliti III.TOTAL ACTIV

45.653.765 12.643.876 199.066.764

39.583.946 14.494.294 200.916.383

37.743.867 11.654.654 190.444.101

Tabel 4.13

Dinamica activelor firmei


Indicatori I.Active imobilizate total 1.2. Imobilizri corporale 1.2.Imobilizri necorporale 1.3.Imobilizri financiare II. Active circulante total 2.1. Stocuri 2.2.Creane 2.3.Disponibiliti III.TOTAL ACTIV

I2006/2005 0,94 0,93 0,95 1.02 0,95 0,92 1,04 1,02 0,94 Tabel 4.14

I2006/2004 0,99 0,93 1.,03 1.05 0,92 0,94 1,03 1,01 0,95

I2005/2004 1,05 1,02 0,94 0,96 0,97 1,04 1,06 0,96 1,00

Analizand tabelele de mai sus se pot face urmatoarele observatii: Activele imobilizate ale firmei au avut parte de o evolutie oscilanta, deoarece in anul 2006 au scazut fata de anul 2004 cu 6% in timp ce in anul 2005 au crescut fata de anul 2004 cu 5%. De asemenea, se poate observa ca in anul 2006 aceastea au scazut fata de anul 2004 cu un procent. Aceasta evolutie a fost determinata de cresterea imobilizarilor corporale cu doua procente din anul 2004 in anul 2005 dar in acelasi timp, scaderea cu cinci procente a imobilizarilor necorporale din anul 2005 in anul 2006. Activele circulante au avut o evolutie descendenta, astfel ca se observa o scadere de cinci procente in anul 2006 fata de anul 2005, iar in anul 2004 acestea erau cu opt procente mai mari fata de anul 2006. In acelasi timp, in anul 2005 se observa o scadere cu 3% fata de anul 2004. Aceasta evolutie se datoreaza in parte stocurilor care au 9

inregistrat o scadere de 8% in anul 2006 fata de anul 2005 si o crestere de 4% in anul 2005 fata de anul 2004. Activele totale au inregistrat o evolutie oscilanta, astfel in anul 2006 s-a observat o scadere de 6% fata de anul 2005 iar fata de anul 2004 se observa o scadere de cinci procente. Ca urmare a evolutiei activelor circulante si a celor imobilizate, se poate observa o scadere in evolutia activelor totale de cinci procente. Structura procentual a activului n perioada 2004-2006 Nr. Crt. 1. 2. 3. Elemente din bilan Active imobilizate Active circulante TOTAL ACTIVE 2004 44,22 55,78 100 Tabel 4.15. 2005 46,16 53,84 100 2006 45,92 54,08 100

60 50 40 30 20 10 0 active imobilizate active circulante

Figura 4.1. Structura procentuala a activului in perioada 2004-2006 In ceea ce priveste structura procentuala a activului se poate observa ca activele imobilizate au o pondere mai mica decat cele circulante, astfel avem in anul 2004 o pondere de 44,22% , in anul 2005 o pondere de 46,16% iar in anul 2006 aceasta a scazut, inregistrandu-se o pondere de 45, 92%. In ceea ce priveste activele circulante, aceastea au avut o pondere mai mare, astfel in anul 2004, ele au fost de 55,78% , in anul 2005 au fost 53,84% iar in 2006 au crescut, fiind 54,08%. 10

Structura activelor imobilizate Structura activelor imobilizate (%) Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumirea postului din bilant Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Imobilizari financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 2004 74,94 14,01 11,05 100 Tabel 4.16 2005 76,23 17,04 6,73 100 2006 78,94 14,74 6,32 100

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 imobilizari corporale imobilizari necorporale imobilizari financiare

Figura 4.2. Structura activelor imobilizate (%)

Din tabelul de mai sus se poate observa ca ponderea cea mai mare o au imobilizarile corporale, care reprezinta 74,94% in anul 2004, acestea au crescut in anul 2005, fiind 76,23% iar in anul 2006 ele au ajuns la 78,94% ceea ce arata ca acest tip de imobilizari a avut o evolutie ascendenta. Imobilizarile necorporale reprezinta o parte mai mica din total, acestea avand un procent de 14,01% in anul 2004, un procent de 17,04% in anul 2005 si unul de 14,74% in anul 2006. Astfel, in cazul imobilizarilor necorporale se observa o evolutie oscilanta.

11

In ceea ce priveste imobilizarile financiare, aceastea au ponderea cea mai mica, ele inregistrand o evolutie descendenta , deoarece au scazut de la 11,05% la 6,32%. Structura activelor circulante Structura activelor circulante (%) Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumirea postului din bilan 2004 2005 51,63 36,01 12,36 100 2006 53,16 32,21 14,63 100

Stocuri 49,21 Creane 37,56 Disponibiliti 13,59 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 100 Tabel 4.17.

60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 stocuri creante disponibilitati

Figura 4.3 Structura activelor circulante Asa cum se observa in tabelul 4.17, in structura activelor circulante avem stocurile care inregistreaza o evolutie ascendenta de-a lungul celor 3 ani analizati, astfel, in anul 2004 procentul este de 49,21% aceasta crescand in anul 2005 la 51,63% iar in anul 2006 ajunge la 53,16%. 12

Creantele au o evolutile descendenta deoarece in anul 2004 acestea reprezentau 37,56% iar in anii urmatori a scazut, inregistrandu-se 36,01% respective 32,21%. Disponibilitatile au ponderea cea mai mica, acestea avand o evolutie oscilanta, dupa cum urmeaza: in anul 2004, ele au avut o pondere de 13,59% si in anul 2005 au scazut la 12,36% pentru ca in anul urmator, 2006, sa ajunga la 14,63%. b) Dinamica i structura pasivului . Preuri curente mii lei Nr. Crt. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. III. Indicatori Capitaluri proprii total Capital social Rezerve Alte fonduri Datorii totale Furnizori i conturi asimilate Clieni - creditori Alte datorii TOTAL PASIV 2004 81.265.365 58.094.934 14.234.956 9.045.035 36.256.214 17.529.256 14.256.962 5.236.856 117.236.639 Tabel 4.18 2005 82.652.457 61.256.256. 13.569.256 8.256.965 42.256.236 21.526.563 15.236.985 6.254.698 124.236.363 2006 89.635.453 63.256.986 15.256.895 11.256.952 48.236.128 25.652.986 16.253.547 7.698.235 137.256.231

Preuri comparabile 2006 mii lei Nr. crt. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. III. Indicatori Capitaluri proprii total Capital social Rezerve Alte fonduri Datorii totale Furnizori i conturi asimilate Clieni - creditori Alte datorii TOTAL PASIV 2004 97.185.250 63.569.369 19.256.236 15.262.255 43.358.806 24.365.965 16.236.125 3.263.696 140.203.296 Tabel 4.19 2005 89.429.958 54.236.985 21.236.965 14.368.658 45.721.247 22.036.612 19.236.563 4.236.652 134.423.744 2006 89.635.453 63.256.986 15.256.895 11.256.952 48.236.128 25.652.986 16.253.547 7.698.235 137.256.231

13

Dinamica pasivului firmei n perioada 2004 2006 Nr. crt. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. III. Indicatori Capitaluri proprii total Capital social Rezerve Alte fonduri Datorii totale Furnizori i conturi asimilate Clieni - creditori Alte datorii TOTAL PASIV I2006/2005 1,02 1,16 0,71 0,78 1,06 1,13 0,84 1,75 1,02 Tabel 4.20 I2006/2004 0,91 1,01 0,78 0,73 1,11 1,04 1,01 2,33 0,97 I2005/2004 0,91 0,85 1,10 0,93 1,04 0,91 1,18 1,33 0,95

Din tabelul de mai sus se pot desprinde urmatoarele concluzii: Capitalurile proprii totale au inregistrat o evolutie oscilanta; aceastea au scazut de la 97.185.250 lei in anul 2004 la 89.429.958 lei in anul 2005 dupa care au crescut din nou in anul 2006. Din punct de vedere procentual, se observa o crestere de doua procente in anul 2006 fata de anul 2005 iar in anul 2005 acestea vor scade cu noua procente fata de anul 2004. Datoriile totale inregistreaza o evolutie ascendenta deoarece aceastea au crescut de la 43.358.806 lei in anul 2004 la 48,236.128 lei in anul 2006. Procentual, datoriile totale au prezentat o crestere de 6% in anul 2006 fata de anul 2005 si o crestere de 11% fata de anul 2004; pe de alta parte, in anul 2005 acestea au crescut cu patru procente fata de anul 2004. Pasivele totale au avut o evolutie oscilanta; astfel in anul 2006 acestea au crescut cu doua procente fata de anul 2005; in acelasi timp, tot in anul 2006 acestea au scazut cu trei procente fata de anul 2004. In anul 2005 pasivele totale au scazut cu 5% fata de anul 2004.

Structura pasivului n perioada 2004 2006 ( % ) Nr. Denumirea postului din bilan 14 2004 2005 2006

Crt. 1. 2. 3.

Capitaluri proprii total Datorii total TOTAL PASIV

69 31 100 Tabel 4.21

66 34 100

64 36 100

70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 capitaluri proprii total datorii - total

|Figura 4.4. Structura pasivului in perioada 2004 2006

Asa cum se observa in tabel, capitalurile proprii au ponderea cea mai mare, acestea inregistrand 69% in anul 2004 si 66% in anul 2005 pentru ca in anul 2006 sa scada doua procente fata de anul 2005, fiind de 64%. Datoriile totale au avut o pondere mai mica, dupa cum urmeaza: in anul 2004, acestea au reprezentat 31%, in anul 2005 au fost 34% si in anul 2006 au crescut la 36%.

15

Structura capitalurilor proprii ( % )

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

Denumirea postului din bilan Capital social Rezerve Alte fonduri TOTAL CAPITALURI PROPRII

2004 64,94 19,58 15,46 100

2005 60,67 23,59 15,73 100

2006 70,78 16,85 12,35 100

Se poate observa in tabelul de mai sus ca cea mai mare pondere a avut-o capitalul social, si anume 64,94% in anul 2004, 60,67% in naul 2005, 70,78% in anul 2006, ceea ce reprezinta o evolutie oscilanta, deoarece in anul 2005 a scazut cu patru procente fata de anul 2004 dar a crescut in anul 2006 cu sase procente fata de anul 2004 si cu zece procente fata de anul 2005. In ceea ce priveste evolutia rezervelor se pot face urmatoarele observatii: in anul 2004 acestea aveau un procent de 19,58% dupa care au crescut in anul 2005 ajungand la 23,59% ceea ce reprezinta o crestere de patru procente. In acest caz se observa o evolutie oscilanta, deoarece in anul 2006, rezervele au scazut la 16,85% cu aproximativ sapte procente mai putin fata de anii precedenti. Alte fonduri din capitalul propriu au inregistrat cea mai mica pondere acestea fiind de 15,46% in anul 2004, 15,73% in anul 2005 si 12,35% in naul 2006, ceea ce reprezinta o evolutie oscilanta. Structura datoriilor totale ( % ) Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumirea postului din bilant Furnizori i conturi asimilate Clieni creditori Alte datorii DATORII - TOTAL 2004 55,81 37,20 6,97 100 Tabel 4.23 16 2005 48,88 42,22 8,88 100 2006 52,08 33,33 14,58 100

Din analiza tabelului 4.23 se poate observa ca ponderea cea mai mare din totalul datoriilor o au furnizorii si conturile assimilate, aceastea avand 55,81% in anul 2004, 48,88% in anul 2005 si 52,08% in anul 2006. Cea mai mica pondere o au alte datorii, acestea reprezentand 6,97% in anul 2004, 8,88% in anul 2005 si 14,58% in anul 2006. Furnizorii si conturile assimilate au inregistrat o evolutie oscilant pe parcursul acestei perioade, dupa cum urmeaza: in anul 2005 ponderea a scazut cu sapte procente fata de anul 2004, iar in anul 2006 a crescut cu patru procente fata de anul 2005 si a scazut cu trei procente fata de anul 2004. Clientii-creditori au avut o evolutie oscilanta de asemenea, in cazul lor inregistrandu-se o crestere de cinci procente in anul 2005 fata de anul 2004 si o scadere de noua procente in anul 2006 fata de anul 2005. In anul 2006 ponderea a scadut cu patru procente fata de anul 2004. In ceea ce priveste alte datorii se poate afirma ca acestea au avut o evolutie ascendenta, deoarece au crescut cu doua procente in anul 2005 fata de anul 2004 si cu sase procente in anul 2006 fata de anul 2005. In anul 2006 acestea au crescut cu 8% fata de anul 2004.

4.1.3. Indicatorii de standing financiar ai firmei Pentru a realiza un diagnostic financiar relevant, este necesar i analiza atent a indicatorilor economico-financiari specifici de apreciere a performanelor i a viabilitii firmei. Acetia pot fi grupai n cinci categorii: o Indicatori de profitabilitate o Indicatori de lichiditate i solvabilitate ( ai echilibrului financiar )
o

Indicatori privind creanele i datoriile

o Indicatori privind activitatea 17

o Indicatori privind imobilizrile de capital Preuri curente - mii lei Nr.Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Denumire 2004 2005 92.835.742 99.956.849 Active circulante 73.621.959 85.732.969 Active imobilizate Capitaluri proprii 81.265.365 82.652.457 Capital social 58.094.934 61.256.256. Cifra de afaceri 129.345.765 145.874.907 34.948.948 36.895.339 Creane Datorii pe termen scurt 36.256.214 42.256.236 Datorii totale 36.256.214 42.256.236 9.947.846 10.456.435 Disponibiliti 56.937.873 67.948.984 Imobilizri corporale Numr total de salariai 15 23 Profit/pierdere brut 14.627.537 30.119.101 Profit /pierdere net 12.433.407 25.601.236 47.938.948 53.567.849 Stocuri 166.457.701 185.689.818 Total active Total pasive 117.236.639 124.236.363 Tabel 4.24 Elemente din bilanurile contabile 2006
102.987.756 87.456.345

89.635.453 63.256.986 152.785.783


37.743.867

48.236.128 48.236.128
11.654.654 69.345.345

25 30.399.470 25.839.550
54.754.345 190.444.101

137.256.231

A.Indicatori de profitabilitate: Rentabilitatea sau profitabilitatea reprezint capacitatea firmei de a obine profit, n scopul extinderii activitii acesteia, dar i al remunerrii capitalurilor.
Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. Denumire Rezerva de profit net Rata profitului Randamentul activelor totale Rentabilitatea economic Rentabilitatea financiar a Formula de calcul Profit net/cifra de afaceri * 100 Profit brut/cifra de afaceri * 100 Profit brut/total active * 100 Profit net/total active * 100 Profit net/capital propriu * 100 2004 9,61 11,30 8,78 7,46 15,29 2005 17,55 20,64 16,22 13,78 30,97 2006 16,91 19,89 15.96 13,56 28,82

18

6.

capitalului propriu Rata rentabilitii capitalului social

Profit net/capital social * 100

21,40

41,79

40,84

Tabel 4.25 Indicatorii de profitabilitate realizai n perioada 2004-2006 ( % )

Se pot desprinde urmatoarele concluzii observand tabelul de mai sus: Rezerva de profit a avut o evolutie oscilanta, astfel ca in anul 2004 a fost 9,61% iar in anul 2005 a crescut cu opt procente fiind 17,55% si in anul 2006 a scazut cu un procent fata de anul 2005, inregistrandu-se 16,91% ceea ce reprezinta cu sapte procente mai mult decat in anul 2004. Rata profitului a avut o evolutie oscilanta, aceasta a fost 11,30% in anul 2004 pentru ca apoi sa creasca pana la 20,64% in anul 2005 si sa scada totusi in anul 2006 la 19,89%. Faptul ca rata profitului are o evolutie oscilanta arata ca firma isi mentine o structura de activitate corespunzatoare. Randamentul activelor totale a crescut din anul 2004 cand era 8,78% la 16,22% in anul 2006 ceea ce a dovedit o performanta economica globala eficienta pe parcursul acestor ani. In anul 2006 randamentul a avut o usoara scadere, fiind de 15,96%. Rentabilitatea economica a inregistrat o crestere a procentelor din anul 2004 in anul 2005, astfel ca in anul 2004 aceasta era 7,46% iar in anul 2005 aproape s-a dublat, fiind 13,78% ceea ce dovedeste o buna utilizare a activelor firmei. In anul 2006 rentabilitatea economica a fost 13,56%, dovedind o usoara evolutie descendenta fata de anul 2005. Rentabilitatea financiara a capitalului propriu a avut o evolutie oscilanta de asemenea, astfel ca in anul 2004 aceasta a fost 15,29% iar in anul 2005 a crescut cu aproximativ 15% ajungand la 30,97% pentru ca in anul urmator, 2006 sa devina 28,82%. Aceasta evolutie dovedeste faptul ca utilizarea capitalului propriu a fost eficiena si a ajutat la activitatea economica a firmei. Rata rentabilitatii capitalului social a inregistrat o evolutie oscilanta, dar a crescut semnificativ din anul 2004 cand era 21,40% in anul 2005 cand a inregistrat 41,79% dupa care a scazut cu un procent in anul 2006, la 40,84%. De asemenea, aceasta evolutie arata ca folosirea capitalului social a fost eficienta si a dus la rezultate economice bune. 19

B. Indicatori i indici de lichiditate i solvabilitate ( ai echilibrului financiar )

Lichiditatea reprezint proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani i constituie premisa asigurrii solvabilitii, ce reprezint capacitatea societii de a face fa obligaiilor bneti, respectiv de a-i onora plile la termenele scadente. Indicatorii i indicii de solvabilitate realizai n perioada 2004-2006 ( % ) Nr. Crt. 1. 2. 3. Denumire Rata lichiditatii generale Rata lichiditatii imediate Rata lichiditatii partiale sau testul 4. acid Rata solvabilitatii patrimoniale Formula de calcul Active circulante/datorii pe termen scurt * 100 Disponibilitati/datorii pe termen scurt * 100 Active circulante stocuri/ datorii pe termen scurt * 100 Capital propriu/total passive * 100 Tabel 4.26 69,31 66,52 65,30 2004 256,05 27,43 123,83 2005 236,54 24,74 109,78 2006 213,50 24,16 99,99

Din tabelul de mai sus se pot concluziona urmatoarele: Indicatorul rata lichiditatii generale a avut avut un ritm descendent, dupa cum urmeaza: in anul 2004 a fost 256,05, in anul 2005 a scazut la 236,54 si in anul 2006 a ajuns la 213,50 ceea ce arata ca pe toata perioada analizata a avut un interval admis de testul limita de situatie favorabila (200% - 250%). Astfel, compania a reusit sa-si onoreze obligatiile pe termen scurt, ceea de dovedeste ca firma are o situatie financiara buna. Indicatorul rata lichiditatii imediate a fost 27,43 in anul 2004, urmata de anul 2005 cand a fost 24,724 si anul 2006 cu 24,16. Spre deosebire de primul indicator, acesta se afla la sub 20

nivelul admis, care este mai mare de 30%, ceea ce demonstreaza ca firma nu isi poate plati datoriile pe termen scurt folosindu-se de disponibilitatile banesti ale companiei. Indicatorul rata lichiditatii partiale prezinta situatii diferite de-a lungul anilor analizati, astfel, se poate observa ca in anul 2004 acesta era 123,83 ceea ce este peste limita minima a nivelului testului limita de situatie favorabila ( 80% - 100%), acelasi lucru se intampla si in anul 2005 cand este 109,78 dar in anul 2006 acesta devine 99,99 ceea ce dovedeste ca firma are o capacitatea sa-si acopere datoriile pe termen scurt din creante si din disponibilitati, fara a fi necesar sa vanda stocurile. Indicatorul rata solvabilitatii patrimoniale prezinta o situatie buna din punct de vedere al autonomiei financiare datorita faptului ca a fost in toti cei trei ani peste valorile testului limita de situatie (mai mari de 50%), dupa cum urmeaza: in anul 2004 a avut 69,31%, in anul 2005 a avut 66,52% iar in anul 2006 a fost 65,30%. C. Indicatori privind creanele i datoriile Studierea indicatorilor privind creanele i datoriile constituie o etap foarte important n analiza financiar a firmei, ajutndu-ne s ntelegem motivele pentru care firma se confrunt sau nu cu blocaje financiare i s apreciem natura relaiilor sale cu clienii i furnizorii. Indicatori privind creanele i datoriile realizai n perioada 2004-2006 Nr. Crt. 1. Perioada de recuperare a creanelor (zile) 2. 3. Gradul de ndatorare (%) Perioada de rambursare a datoriilor pe termen scurt ( zile) 21 Datorii totale/total active * 100 Obligaii de plat/cifra de afaceri * 365 zile 102,31 105,73 15,32 21,78 22,75 25,32 Creane/cifra de afaceri * 365 zile 98,62 92,31 90,16 Denumire Formula de calcul 2004 2005 2006

4.

Rata de ndatorare globala ( % )

Datorii totale/total pasive * 100 Tabel 4.27

30,92

34,01

35,14

Analizand tabelul 4.27 se pot observa urmatoarele: Indicatorul perioada de recuperare a creantelor a avut o evolutie descendenta pe parcursul celor trei ani analizati, dupa cum urmeaza: in anul 2004 a fost 98,62 zile, in anul 2005 a fost 92.31 zile si in anul 2006 a fost 90,16 zile. Astfel, firma a intampinat greutati in recuperarea creantelor, avand in vedere ca perioada considerate normala de recuperare este intre 0 si 30 de zile. Gradul de indatorare a crescut de la 21,78% in anul 2004, la 22,75% in anul 2005 si 25,32% in anul 2006 ceea ce arata ca firma are o capacitate buna de a se finanta din surse proprii. Perioada de rambursare a datoriilor pe termen scurt a avut o evolutie oscilanta, astfel ca in anul 2004 era 102,31 zile, in anul 2005 era 105,73 zile iar in anul 2006 a ajuns la 115,23 zile, ceea ce arata ca are un nivel mai ridicat fata de cel considerat norma. Perioada de rambursare a datoriilor pe termen scurt indica timpul necesar pentru plata furnizorilor. Rata de indatorare globala a avut o evolutie ascendenta; in anul 2004 era 30,92%, in anul 2005 era 34,01% si in anul 2006 a ajuns la 35.14%, ceea ce arata ca se afla in limite normale in ceea ce priveste capacitatea de a se finanta din alte surse decat din cele proprii.

D.Indicatori privind activitatea Evoluia pe parcursul celor trei ani a indicatorilor de apreciere a activitii societii este prezentat n tabelul nr. 4.28 . Nr. Crt. 1. Denumire Productivitatea muncii (mil.lei 2. Formula de calcul Cifra de afaceri / nr. total salariai 77,70 78,55 80,22 2004 8.623.051 2005 6.342.387 2006 6.111.431

salariat) Eficiena utilizarii Cifra de afaceri / 22

activelor ( % )

total active * 100 Tabel 4.28

In ceea ce priveste indicatorii de apreciere a activitatii, se pot observa urmatoarele, analizand tabelul 4.28: Indicatorul productivitatea muncii a avut o evolutie descendent de-a lungul celor trei ani, astfel ca in anul 2004 era 8.623.051, in anul 2005 a scazut la 6.342.387 si in anul 2004 a ajuns la 6.111.431. Acest lucru arata ca firma trebuie sa imbunatateasca eficienta in ceea ce priveste factorul munca. Indicatorul eficienta utilizarii activelor a avut o evolutie ascendenta, in anul 2004 a fost 77,70%, in anul 2005 a fost 78,55% si in anul 2006 a ajuns la 80,22% ceea ce arata ca firma prezinta o evolutie buna in acest domeniu. E.Indicatori privind imobilizrile de capital Evoluia indicatorilor privind imobilizrile de capital relev aspecte importante privind patrimoniul economic al societii i nivelul imobilizrilor de fonduri. Evoluia indicatorilor privind imobilizrile de capital n perioada 2004 2006 ( % ) Nr. Crt. 1. Denumire Rata activelor imobilizate 2. Rata imobilizrilor 3. 4. 5. corporale Rata activelor circulante Rata stocurilor Rata creanelor Formula de calcul Active imobilizate/total active * 100 Imobilizri corporale/total active * 100 Active circulante/total active * 100 Stocuri/total active * 100 Creane/total active * 100 Tabel 4.29 I2006/2005 23 I2006/2004 I2005/2004 55,77 28,79 20,99 53,83 28,84 19,86 54,07 28,75 19,81 34,20 36,59 36,41 2004 44,22 2005 46,16 2006 45,92

Indicele cifrei de afaceri ( ICa) 1,04 1,18 Indicele sttocurilor (Is) 1,02 1,14 Tabel 4.30 Dinamica cifrei de afaceri i a stocurilor Analizand tabelele de mai sus, se pot observa urmatoarele:

1,12 1,11

Rata activelor imobilizate a avut o evolutie oscilanta, deoarece in anul 2004 a fost 44,22% dupa care a crescut in anul 2005 la 46,16% si in anul 2006 a scazut la 45,92% ceea ce arata un grad mediu de investire a capitalurilor. Rata imobilizarilor corporale avea o valoare de 34,20% in anul 2004, in anul 2005 aceasta a scazut la 36,59% si in anul 2006 avea o valoare de 36,41% ceea ce arata o evolutie oscilanta a acestui indicator. Rata activelor circulante a avut o de asemenea o evolutie oscilanta, astfel ca in anul 2004 era 55,77%, in anul 2005 era 53,83% iar in anul 2006 era 54,07%. Rata stocurilor a inregistrat aproximativ aceasi valoare pe parcursul perioadei analizate, astfel ca in anul 2004 era 28,79%, in anul 2005 a avut 28,84% si in anul 2006 era 28,75%. Rata creantelor a avut o evolutie descendenta dupa cum urmeaza: in anul 2004 era 20,99%, in anul 2005 era 19,86% si a continuat sa scada in anul 2006 cand a devenit 19,81%.

24