Sunteți pe pagina 1din 1

Z o n a n u c l e u l u i c e n tr a l c o m e rc ia l i d e a fa c e ri Z o n a fu n c i u n i l o r p u b l i c e m u n i c ip a le i s u p ra m u n ic ip a le d i s p e rs a te / Z n a fu n c i u n i l o r p u b l i c e la n iv e l d e c a rtie r i n iv e l o re z ide n i a l Z o n a d e ac ti v i t i c o m e rc i a l e , s e r v ic ii m a n a g e ria le , te h n ic e , p r o fe s i o n a l e , s e r v i c i i c o l e c ti v e i p e rs o n a le , re s ta u ra n te , re c r e e r e m i c p ro d u c i e , lo c u in e e tc .

e tc . , Z o n a l o c u i n e l o r c o l e c ti v e m e d i i ( P + 3 ,4 ) i n a lte (p e s te P +4 ) Z o n a l o c u i n e l o r c o l e c ti v e m i c i i i n d iv id u a le , c o n s titu ite p e b a z u n o r p ar c e l r i (P -P +2 ) Z o n a l o c u i n e l o r c o l e c ti v e m i c i i i n d iv id u a le d e z v o lta te n tim p (P -P +2) Z o n a l o c u i n e l o r d e tip s e m iru ra l Z o n a c u fu n c i u n i p r e d o m i n a n t i n d u s tr ia le i d e d e p o z ita re Z o n a c u d s ti n a ie s p e c ia l e T ra s tr a d l m a j r / Z o n a a fe r e t tr a n s p o rtu lu i ru tie r m a o n Z o n a a fe r e n t tr a n s p o r tu lu i fe ro v ia r Z o n a a fe r e n t tr a n s p o r tu lu i a e ria n Z o n a te r e n u r i l o r a fl a te p e r m a n e n t s u b a p e (c a n a le , c u rs u ri i o g lin z i d e ap ) Z o n a a fe r e n t i n fr a s tru c tu r i i te h n ic e m a jo re Z o n a g o p o d r i e i c o m u n a le s Z o n a c i m itire lo r Z o n a p e p i n i e r e l o r , s r e l o r i u n i t ilo r a g ro in d u s tria le e Z o n a p a r c u r i l o r , g r d i n i l o r i s c u a ru rilo r p u b lic e Z o n a s p a i i l o r v e r z i s p e c i a l i z a te ( G r d in a B o ta n ic , G r d in a Z o o l og ic ) Z o n a p e n tr u s p o r t i a g re m e n t P d u ri n i n tra v i l a n / n a fa r a te rito riu lu i in tra v ila n Z o n e d e s tr u c tu r a te , te r e n u r i a fl a te n p r o c e s d e c o n s tru ire i te r e n u r i n e p r o d u c tiv e Z o n a te r e n u r i l o r a g ri c o l e n in tra v ila n

S-ar putea să vă placă și