Sunteți pe pagina 1din 12

I.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALITATEA UNEI EXPLOATATII AGRICOLE

I.1. Prezentarea exploataiei agricole Societatea agricola S.C.DORIMAR S.R.L. din judetul Giurgiu, s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1990. Situata intr-o zona agricola cu unul din cele mai fertile soluri din regiune pentru cultura de cereale, aceasta societate beneficiaza de conditii optime de lucrare a solului si de recoltare. Suprafata totala a societatii agricole este de 500 ha pe care se cultiva grau, porumb, floarea-soarelui si soia. Societatea detine echipament agricol modern cu eficienta maxima si dispune de una din cele mai calificate echipe de management agricol din judetul Giurgiu. Societatea dispune de sedii pentru fermele vegetale, de baza tehnica ( utilaje agricole, magazii de depozitare a cerealelor,masini, tractoare) si de baza materiala (seminte, carburanti, pesticide, lubrifianti, ingrasaminte, piese de schimb). In vederea cresterii dimensiunii, societatea va arenda teren in conditiile legii 65/1998.Asociatii sunt persoane fizice, atat fosti proprietari de terenuri cat si mostenitori ai celor care au detinut pamant, beneficiari ai legii 18/1991 a fondului funciar. Arendarea se face prin incheierea unui contract de arendare conform legii 16/1994, legea arendarii si 65/1998 cu modificari la legea arendari iar plata arendei se poate face in produse sau in bani. Suprafata societatii:
Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. Specificare Suprafata initiala Membrii asociati Suprafata adusa in folosinta Suprafata ce va fi arendata Total UM ha pers ha ha ha Cantitate 500 700 100 600

S uprafatatotala
Suprafata initiala Suprafata ce va fi arendata
I.2. Organizarea structurala a societatii Structura organizatorica a societatii agricole, de data recenta, raspunde obiectivelor strategice privind organizarea activitatilor de productie agricola. In cadrul organigramei se observa pe primul nivel ierarhic Adunarea Generala a Asociatilor (AGA), iar pe urmatorul nivel ierarhic conducerea administrativ executiva fiind asigurata de manager cu atributii si raspunderi specifice postului. Subordonati managerelui general sunt directorul economic, directorul tehnic si compartimentul de marketing. Pe urmatorul nivel intalnim compartimentul ecoonomico-financiar subordonat directorului economic si compartimentul de productie subordonat directorului tehnic. Personalul salariat are intocmita fisa postului in baza careia isi desfasoara activitatea la fiecare loc de munca (ferma, sector, compartiment functional). Forta de munca de care dispune societatea agricola este formata din muncitori permanenti si din asociatii care doresc sa participe la procesul de munca. ORGANIGRAMA reprezentarea grafica a elementelor componente ale structurii organizatorice si de conducere, precum si a relatiilor dintre ele :
AGA

Comisia de cenzori Comisia de administratie

Director economic

Compartiment de marketing

Director tehnic Compartiment de productie

Compartiment Economico-Financiar

F1- vegetala F2- vegetala

-Dintr-un total de 85 de salariati 60 sunt permanenti, in timp ce restul de 25 lucreaza sezonier. -Se observa ca 30,66% din muncitori au un nivel de pregatire profesionala foarte bun, iar in ceea ce priveste gradul de imbatranire, 17,33% reprezinta salariatii peste limita de varsta. I.3. Structura de productie Intre structura de productie si cea organizatorica trebuie sa existe relatii de legatura si conditionare. Printr-o structura de productie eficienta, societatea devine competitiva pe piata. Structura culturilor din societatea agricola este specifica zonei de campie, societatea cultivand doar culturi de camp. In perioada analizata, terenul arabil de care dispune societatea a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Nr crt 1 2 3 4

Cultura Grau Porumb Floarea-soarelui Soia Total

Suprafata Ha 150 100 150 200 600 % 25 10 25 40 100

S tructurade productie
Grau Porumb Floarea-soarelui Soia

33%

25%

17% 25%

Mijloace fixe existente:

Nr.crt Specificare Numar 1 Tractoare, din care: 20 2 U 650 10 3 U 800 10 4 Plug PP 3-30 8 5 Semanatoare SUP 29M 9 6 Semanatoare SPC 8M 6 7 Disc GD 3.2 4 8 Remorca 2RB5A 10 9 Combina Sema 140 8

Pentru a corespunde cerintelor pietei, S.C DORIMAR S.R.L trebuie sa isi organizeze structura de productie. Astfel, estimandu-se o crestere a cererii, aceasta a

decis marirea suprafetei de productie cu 200 de ha prin arendare. Cunoasterea cerintelor pietei pentru produsele vegetale determina restructurarea suprafetei nou detinute ,realizata si in concordanta cu potentialul productiv al pamantului, eficienta economica a fiecarei culturi , asigurarea de forta de munca, etc. In vederea prognozarii productiilor medii, societatea are nevoie de date privind rezultatele de productie inregistrate in ultimii ani:

Cultura Rezultatele de productie (Kg/ha) Anii Floarea soarelui Grau Soia Porumb 2005 4000 5500 1500 2100 2006 4200 5550 1600 2200 2007 4400 5600 1700 2150 2008 4300 5400 1575 2400 2009 4500 5450 1650 2300

In vederea prognozarii nivelului productiei medii se foloseste metoda mediilor mobile si metoda functiilor matematice. I.4. Analiza forei de munc:

Printre categoriile de personal care asigura desfasurarea normala a activitatii societatii se afla: -Director general -Sef de ferma -Tehnician -Agronom - Conducator auto - Economist -Mecanizator agricol

Structura fortei de munca: Nr. crt 1 2 3 Specificare Numarul feminin 25 11 3 Sex masculin 60 14 7

Total salariati 85 Salariati cu 25 studii superioare Salariati 10 aflati peste limita de varsta

100 80 60 40 20 0

Masculin Feminin

I.5. Rezultatele economico-financiare

Date privind activitatea financiara a societatii:


Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indicatori 2007 Stocuri 7118 Active circulante 9816 Active curente 9816 TOTAL ACTIVE 21 673 Capitaluri proprii 12 634 Total datorii 9038 Pasive curente 7583 Cifra de afaceri 12865 Productia vanduta 12865 Venituri din vanzarea 0 marfurilor Venituri din exploatare 12865 Prestari servicii terti 0 Venituri financiare 0 Venituri exceptionale 0 Total venituri 12865 Cheltuieli pentru exploatare 10953 Cheltuieli cu servicii 3805 prestate Cheltuieli financiare 0 Cheltuieli exceptionale 0 Total cheltuieli 10953 Profit brut 1 912 Impozit pe profit 273 Profit net 1 638 Valoare 2008 922 1381 1381 2 974 1 665 1308 1584 1442 1442 0 1442 0 0 0 1442 1210 194 0 0 1210 231 10 221

2009 1050 1690 1690 3 580 2 013 1567 1873 965 965 0 965 0 0 0 965 743 76 0 0 743 221 10 211

Nr crt I 1.

Indicatori INDICATORI FINANCIARI Indicatori de lichiditate -rata lichiditatii imediate -rata lichiditatii curente Indicatori de solvabilitate -rata datoriilor totale -solvabilitate financiara Indicatori de gestiune -viteze de rotatie a activelor Indicatori de rentabilitate -marja de profit -rata rentabilitatii resurselor consumate

Anul 2007

Valoare Anul 2008

Anul 2009

0,35 1,29 41,7% 0,98 1,043 12,73% 17,45%

0,28 0,87 43,99% 1,155 1,043 15,33% 19,121%

0,34 0,90 43,77% 2,086 0,57 21,90% 29,81%

2.

3. 4.

Analizand evolutia indicatorilor se constata urmatoarele: -capacitatea societatii de a-si achita datoriile a avut o evolutie constanta in perioada analizata. Avand in vedere faptul ca rata lichiditatii imediate trebuie sa tinda catre 1, in toti cei trei ani, firma a avut o capacitate nesatisfacatoare de a-si plati datoriile; -rata lichiditatii curente, indicator ce ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, a oscilat de-a lungul anilor, cea mai mica valoare inregistrandu-se in anul 2008; -rata datoriilor totale la total activ masoara procentajul, din totalul fondurilor, asigurat de creditori;creditorii prefera rate ale obligatiilor

scazute, deoarece cu cat este mai scazuta rata, cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii;cea mai mica valoare a acestui indicator s-a inregistrat in anul 2007; -marja de profit, indicator ce arata profitabilitatea agentului economic, are cea mai mare valoare in anul 2009. I.6. Structura distributiei productiei : Produsul Porumb Grau Floarea soarelui Soia Grau Clientii SC TITAN SA VEL PITAR SC ROMBAS SRL VEL PITAR SC PAMBAC SA Cantitatea 56% 89% 39% 81% 77% Pret(lei/kg) 0.77 0.72 1.15 0.63 0.72

Avand in vedere faptul ca societatea a arendat o suprafata de teren de 200 ha, restul cantitatilor reprezinta partea cuvenita proprietarilor de terenuri de la care s-a arendat pamantul: Grau 15% Porumb 20% Floarea soarelui 15% Soia 20% Prognozarea productiei medii pentru porumb in anul 2010 este de 2231.75 kg/ha. Efectuand calculele respective, laundu-se in considerare gruparea a cate 3 termeni se obtin urmatoarele rezultate:
Cultura Floarea soarelui Grau Soia Porumb Productia medie prognozata (kg/ha) 4306.25 5517.37 1628.12 2231.25

I.7. Optimizarea structurii de productie Structura de productie se defineste prin felul si numarul ramurilor , prin proportiile dintre ele si prin ponderea fiecaruia in activitatea exploatatiei. Structura de productie se reprezinta sub forma tabelara astfel: Nr crt Cultura
9

Suprafata

1 2 3 4 5

Floarea soarelui Grau Soia Porumb TOTAL

ha 100 200 100 300 700

% 14 29 14 43 100

Pentru optimizarea structurii de productie sunt necesare anumite elemente de intrare cum ar fi: - suprafata totala detinuta - resursele totale disponibile - forta de munca disponibila. Optimizarea inseamna alegerea celei mai bune variante de structura de productie. Pentru aceasta se pot utiliza mai multe metode. Metoda programarii liniare are la baza un model economico-matematic format din o functie obiectiv de maximizare a profitului sau minimizare a cheltuielilor si un sistem de restrictii cu privire la incadrarea in disponibilitatile de resurse , restrictii de nenegativitate si restrictii de asolament. Ramuri ( culturi) Floarea Grau Soia Porumb Disponibilitati Specificatii U.M soarelui de resurse Suprafata ha Cheltuieli de mii productie la lei/ha ha Consumul de zile-om z.o la ha X1 1.8 X2 1.9 X3 1.7 X4 1.0 700 2800

Nr 1. 2.

3.

28

50

30

26

30000

10

4.

Profitul la ha

Mii lei 0.35 la ha

0.425

0.3

0.24

max

Pe baza tabelului se scrie modelul matematico-economic de programare liniara: Functia obiectiv: Max (f(x)) = 0.35 * X1 + 0.425 * X2 + 0.3 * X3 + 0.24 * X4 Sistemul de restrictii: a) X1 + X2 + X3 = 700 b) l.8X1 + 1.9X2 + 1.7X3 + 1.0X4 + 0.14x5<=2800 c) xl , x2 , x3 , x4 , x5 >0 (restrictii de nenegativitate) d) restrictii de asolament: X1 < 250 , X4 > 50 In urma folosirii pachetului de programe QM noua structura de productie se prezinta astfel: Noua structura de productie Nr crt 1. 2 3 4 5. Cultura Soia Porumb Floarea soarelui Grau TOTAL ha 123 127 250 200 700 Suprafata % 17.5 18.5 35 29 100

Ponderea cea mai mare in noua structura de productie o are cultura floarea soarelui, inregistrand o crestere de 25% fata de anul precedent.

11

II. PRINCIPALELE AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE FUNDAMENTARII DECIZIILOR, IN CONDITII DE RISC IN AGRICULTURA

O bun organizare a activitii , trebuie s corespund cerinelor proceselor decizionale i s ofere un cadru propice pentru adoptarea att a deciziilor strategice, ct i a celor operaionale. De aceea, o mare importan are cunoaterea mai ales a factorilor ce influeneaz direct structura organizatoric a activitii, indiferent dac sunt de natur obiectiv sau subiectiv. De regul, marile reuite sau mpliniri, sunt datorate unor idei originale, inovatoare, a unui om sau a unei echipe, a cror aplicare este riguros organizat i controlat. Fr organizare metodic, sistematic a activitii, pe care se grefeaz originalitatea unor idei novatoare, efectul acesteia se reduce simitor sau chiar se anuleaz. Combtnd improvizaia, managementul impune efectuarea unui ansamblu de analize fundamentate tiinific, avnd caracter prospectiv, ct i operativ. Ele vizeaz structurile de producie, procesele tehnologice, fluxurile de informaii, procesele de decizie, modul de folosire a personalului muncitor, eficiena economic etc.

12