Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele geocronologiei

Proterozoic Paleozoic Mezozoic Precambrianul

Etapele antropogenezei

Perioadele istorice

Ter iarul

Neogen Miocen Pliocen Inferior Interglacia iunea Donau-Gnz Glacia iunea Gnz Interglacia iunea Gnz-Mintel Glacia iunea Mintel Interglacia iunea Mintel-Riss Glacia iunea Riss Interglacia iunea Riss-Wrm Glacia iunea Wrm (I-II-III-IV) Preboreal Boreal Holocen
Perioade climaterice

Driopithecinele

Homo habilis Homo erectus Homo erectus Paleolitic Atlanthropus mauritanius Epoca omului de Neandertal Homo sapiens sapiens Mezolitic/ Epipaleolitic Neolitic Perioada de tranzi ie la epoca bronzului Epoca bronzului i fierului Epoca pietrei

Protopaleolitic

Pleistocen Mijlociu

Paleoliticul inferior

Neozoic

Cuaternarul Superior

Paleoliticul mijlociu Paleoliticul superior

Atlantic

Subboreal Subatlantic

S-ar putea să vă placă și