Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Politehnica Bucuresti

Ingineria Sistemelor Biotehnice


Ingineria Produselor Alimentare

CRESTEREA ECONOMICA

Caliap Elena-Claudia Grupa 717

Bucuresti 2010

CRESTEREA ECONOMICA

Cresterea economica inseamna sporirea indicatorilor macroeconomici (calculati pe total economie sau pe locuitor) intr-o perioada de timp , de obicei un an. Un standard de viata superior nu poate fi obtinut decat printr-o productie superioara de bunuri si servicii. Cresterea economica consta tocmai in sporirea rezultatelor activitatii economice la nivel macroeconomice. Cresterea economica se exprima prin ritmul de crestere a indicatorilor macroeconomici (PIB, PNB,VN). Frecvent, variatia acestor indicatori este corelata cu evolutia demografica. Cresterea PIB potential este un proces pe termen lung si consta in cresterea productiei potentiale PIB potential este acel volum al productiei pentru care capacitatea de productie este deplin utilizata. Cresterea PIB potential este echivalenta cu cresterea capacitatii de productie la nivel national este un rezultat al investitiilor efectuate. Cresterea economica este determinata de factori cum sunt: - directi: o Cresterea populatiei active o Investitiile in capitalul uman o Cresterea volumului capitalului util o Schimbarile tehnologice -indirecti o Institutiile (institutiile financiare, administratiile private etc.) o Guvernul Cresterea economica pe termen lung are doua surse importante: cresterea cantitativa a factorilor de productie utilizati (a numarul de persoane, a cantitatii de capital fix sau circulant utilizat); aceasta poarta si denumirea de crestere economica extensiva; cresterea calitativa a factorilor, adica cresterea eficientei utilizarii factorilor de productiei (a productivitatii acestora); rezultatul este cresterea economica intensiva. Descrierea cresterii economice se realizeaza cu ajutorul functiei de productie: PIB = f (munca, capital, progres tehnic) Calitatea factorului uman de refera atat la calificare, grad de cultura, dar si la starea de sanatate a populatiei, la longevitatea acesteia. Cresterea cantitatii de capital utilizat determina cresterea cantitatii de bunuri si servicii obtinute intr-o economie nationala, dar in aceeasi maniera ca si cresterea cantitatii de forta de munca.

Cresterea economica aduce beneficii agentilor economici. Dintre acestea enumeram: Cresterea standardului de viata. Sporirea volumului de bunuri si servicii finale la nivelul unei tari este echivalenta, de regula, cu modificarea in sens favorabil a consumului. Cresterea economica pe termen lung aduce o sporire nu numai a cantitatii, ci si a calitatii bunurilor si serviciilor consumate. Atenuarea saraciei. Cresterea capacitatii de productie genereaza mai multe locuri de munca si, deci, surse de venit mai numeroase pentru menaje; Modificari in structura consumului. Cresterea economica a determinat in ultimele decenii ca in statele cu economie de piata matura partea din venit destinata satisfacerii nevoilor inferioare sa scada in favoarea celei destinate satisfacerii nevoilor superioare (cultura, recreere, comunicare etc.). Totusi, cresterea economica, ca finalitate a eforturilor efectuate de institutiile statului are costurile sale. Poluarea. Poluarea reprezinta unul din costurile majore ale cresterii economice din secolele al XIX-lea si al XX-lea. Alocarea resurselor pentru crestere (costul de oportunitate) Consumul de bunuri si servicii trebuie redus in prezent astfel incat consumul viitor sa fie mai mare. Cu alte cuvinte, numai investitiile genereaza venituri viitoare, iar acestea pot creste numai pe seama reducerii consumului. Masurarea cresterii economice se poate face in urmatoarele moduri: 1)in mod absolut,prin compararea indicatorilor macroeconomici calculati pe total economie sau pe locuitor din doua perioade de timp:perioada actuala(anul prezent) si perioada de referinta,care poate fi un an anterior Ex:cresterea economica in perioada 2000-2005 a)P.I.B. (2005)-P.I.B. (2000) b)P.I.B./loc(2005)-P.I.B./loc(2000) 2) in mod relativ,ceea ce presupune calcularea cresterii economice prin raportarea unui indicator macroeconomic din anul curent la acelasi indicator dintr-un an anterior,considerat an de referinta.Aceste calcule se pot exprima si in procente. Ex: a)P.I.B. 2005/P.I.B. 2000 b)(P.I.B./loc 2005) /(P.I.B./loc 2000) Ritmul mediu anual de crestere a unor indicatori macroeconomici . Acesta ne indica cu cat creste, in medie,pe an, un indicator macroeconomic : P.I.B., P.N.B., P.I.N., P.N.N., Y.

In cazul unei cresteri economice pozitive indicatorii economici au o evolutie ascendenta, de la o perioada la alta. II. In cazul unei cresteri economice zero, indicatorii macroeconomici raman constanti pe o perioada de timp. III. In cazul unei cresteri economice negative, indicatorii macroeconomici au o evolutie descendenta de la o perioada la alta.
I.

Produsul global brut (PNB sau PGB) Reflecta productia de bunuri si servicii din economia nationala ntr-o perioada data de timp inclusiv consumul intermediar Produsul intern brut (PIB) reprezinta indicatorul de baza al evaluarii rezultatelor activitatii economice. Exprima valoarea bruta a productiei finale realizate de agentii economici ce-si desfasoara activitatea n cadrul unei tari. PIB = PGB Ci Ci consumul intermediar Produsul intern net (PIN) Exprima valoarea neta a productiei finale realizate de agentii economici ce-si desfasoara activitatea n cadrul unei tari. PIN = PIB A Produsul national net (PNN) Reprezinta valoarea de piata a bunurilor si serviciilor realizate de agentii economici nationali fara a se tine cont de consumul de capital fix (amortizare). PNN= PNB A

Echilibrul macroeconomic Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre cerere si oferta agregate n cadrul pietei bunurilor si serviciilor, muncii, monetare etc. Echilibrul economic dinamic reflecta tendinta obiectiva de adaptare n dinamica a ofertei la exigentele cererii, de realizare a concordantei, de fiecare data, la un nivel superior. In economia de piata, toti agentii economici urmaresc sa-si realizeze cat mai bine interesele: - productorii urmaresc maximizarea profitului - consumatorii urmaresc maximizarea satisfactiei/gradului de acoperire a nevoilor de consum Dezechilibrul macroeconomic Exista si dezechilibre n economie ce se concretizeaza n disfunctionalitati, n mari decalaje ntre cerere si oferta pe diferitele piete, n dereglari n functionarea economiei, n crize economice, somaj, n inflatie etc. Principalele forme de dezechilibru sunt: a) excesul de oferta pe piata bunurilor si pe piata muncii; b) excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata muncii; c) excesul de cerere pe piata bunurilor economice, pe piata muncii, pe piata monetara.

Pentru determinarea ratei cresterii economice se utilizeaza indicele unei variabile macroeconomice (indicator macroeconomic); de exemplu: indicele PIB IPIB = PIB1 / PIB0 x 100 In acest caz, rata cresterii economice (Rc) va fi: Rc = IPIB 100% In Romania: la sfarsitul anului 1999, PIB reprezenta aproximativ 75,95% din cel realizat in 1989; se poate aprecia, deci, ca, in aceasta perioada, a avut loc o descrestere economica. Estimarile arata ca, daca PIB va creste intr-un ritm mediu anual de 5%, vor fi necesari 7 ani pentru a atinge nivelul productiei anului 1989. In cadrul unei economii, cheltuielile totale, globale sau agregate (CA cererea agregata) sunt formate din: cheltuieli estimate pentru consum (C) cheltuieli estimate pentru investitii (I) cheltuieli guvernamentale estimate (G) exportul net [diferenta dintre export si import] estimat (EN) Suma acestor cheltuieli totale este expresia reala a cererii agregate sau globale din economie. CA (cererea agregata) = C + I + G + EN Romania, penultima din Europa la crestere economica in 2011 Cresterea economica prognozata de analisti pentru Romania este penultima ca marime din estul Europei, tara noastra fiind singura membra UE din regiune care care va incheia anul 2010 cu o evolutie negativa a PIB, de -2,5%. orice dezvoltare economic presupune i o cretere economic, dar nu orice cretere economic nseamn i o dezvoltare economic.

Bibliografie

Dobrescu Emilian Ritmul creterii economice teorie i analize; N. Clipa Fenomenul i teoriile creterii economice n capitalism (Iai,1989); Maria Ciubotaru Dezvoltarea economic / Politici / Strategii / Modele / Efecte (Chiinu,1999); Internet Strategia de cretere economic i reducere a srciei (www.ase.md); Valeriu Umane Economia politic, (Chiinu,2004).