Sunteți pe pagina 1din 25

Nr .~I-f.lil:.)AN. Data .. _[,_e~J.

ap ~ q

ROMANIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ,


CABINET MINISTRU

DOMNULUI ADRIAN NASTASE PRIM - MINISTRU

Am onoarea sa va prezint, 0 "Informare privind volumul cheltuielilor cu sponsorizarea, reclama si publicitatea realizate la un numar de 19 companii si societati deinteres national sau local", Cu deosebita consideratie,

MINISTRU

RoMANIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ,


CABINET MINISTRU Nr.

'-:f./P.f-din .~~.~.tJ_~ ~q?

INFORMARE privind volumul cheltuielilor cu sponsorizarea, reclama si publicitatea realizate la un numar de 19 companii si societati de interes national sau local

L Prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu ' modificarile si completarile ulterioare confera dreptul persoanelor fizice si juridice romane sa efectueze sponsorizari catre orice persoana juridica de utilitate publica cu sediul in ---Rcfmania- care desfasoara 0 activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice si calitatii mediului inconjurator. Pentru actiunile de sponsorizare in domeniile mentionate, persoanele juridice . beneficiaza de reducerea venitului impozabil cu echivalentul in lei al sponsorizarii, dar nu mai mult de cota stabilita in procent din venitul impozabil. II. Ministerul Finantelor Publice a analizat la 19 companii Sl societati de interes national sau local cu sediul social in municipiul Bucuresti actiunile de sponsorizare, reclama si publicitate realizate in anii 2000 - 2002 si trim. I 2003 constatand urmatoarele:

1. Volumul total al actiunilor de sponsorizare, reclama si publicitate a fost de 1.060.253,5 milioane lei (197.881,5 milioane lei pentru sponsorizari si 862.372 milioane lei pentru

reclama si publicitate), din care: - 179.955,5 milioane lei in anul 2000; - 337.711,6 milioane lei in anul 2001; - 469.440,8 milioane lei in anul 2002; - 73.145,6 milioane lei in trim.1 2003. Pe perioada analizara activitatea a fost profitabila la 10 societati si companii (52,7 % din nurnarul celor analizate) si cu pierderi la un numar de 9 societati si companii (47,3 % din numarul celor analizate).
2. Sume semnificative alocate actiunilor de sponsorizare, reclama si publicitate se regasesc la Petrom SA (675.409 milioane lei), Distrigaz Sud SA (99.457 milioane lei), Tutunul Romanesc SA (95.601 milioane lei) si Posta Romana SA (40.943 milioane lei). .

Aceste societati comerciale, au inregistrat permanent obligatii de plata, care la 31.111.2003 erau la Petrom SA de 24.451.984 milioane lei, la Distrigaz Sud SA de 8.512.166 milioane lei, la Tutunul Romanesc SA de 4.172.281 milioane lei si la Posta Romana SA de 1.366,9 milioane lei.

x
x x

Cheltuielile cu sponsorizarea, reclama si publicitatea pe companiilsocietati comerciale si pe ani sunt relatate in anexa.

MINISTRU Miha

ANEXA
Nr Rezultate financiare Societatea
2

Crt
1

Perioada
3 2000
2001

ProfitiPierdere
4 8.849,3

Datorii totale
5 465.393,5 539.825,3 1.280.012,3 547.779,3 547.779,3 17.209.786,0 23.600.182,0 31.433.373,0 24.451.984,0 24.451.984,0 1.775.410,0 3.535.778,0 6.751.881,0 5.580.123,0 5.580.123,0 119.383,9 396.755,8 1.215.954,0 1.332.338,3 1.332.338,3 3.U28.701,O 3.032.827,0 4.575.789,0 4.461.005,0 4.461.005,0 315.798,0 302.253,0 354.191.0 528.192,0 528.192,0

din care la Bugetul de Stat


6

Sume
Sponsorizari Reclama si publicitate

MILIOANE LEI Total spons. reclama si pu blicitate


9

1 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI • RA

8 82,5 187,6

2002
trim 12003 TOTAL

82,5 187,6 0,0


U,U

8.649,3 3.049.657,0 4.318.825,0 3.346.831,0 643.942,0 11.359.255,0 8.709,0 ·1.175.709,0 -1.090.220,0 -668.314,0 -2.925.534,0 174.759,7 7.567,3 82.284.5 130.287,7 394.899,2 -1.210.701,U -216.057,0 -2.216.262,0 -225.772,0 -3.868.792,0 -46.767,0 132.430,0 4.507,0 2.127,0 92.297,0

0,0 4.141.759,0 4.509.279,0 5.644.433,0 4.863.962,0 4.863.962,0 9.256,0 104.828,0 2.385,0 160.141,0 160.141,0 41.620,5 161.981,8 404.428,1 399.374,3 399.374,3 2.309.161:l,0 2.349.187,0 4.113.665,0 4.172.281,0 4.172.281,0 273.857,0 216.436,0 197.914,0 387.791,0 387.791,0
Pagel

0,0 18.220,0 48.531,0 96.401,0 10.463,0 173.615,0

270,1 93.897,0 181.449,0 209.838,0 16.610,0 501.794,0 2.020,0 8.002,0 6.222,0 1.391,0 17.635,0 2.143,2 5.213,2 5.988,6 953,7 14.298,7 30.495,0 22.134,0 36.900.0 3.467,0 92.996,0 946.7 1.382,0 1.938,0 387,9

270,1

_2_

I--I---

2000 2001
SNP PETROM SA

2002
trim 12003 TOTAL

I-I---

2000 2001
SNTFC CFR CALATORI SA

112.117,0 229.980,0 306.239,0 27.073,0 675.409,0 2.020,0


ts.UUL}J_

I--

2002 trim 12003


TOTAL

0,0 1.943,1 1.076,1

4 ...__
I---

2000
SNTFM·CFR MARFA SA

...__

-5
~
r---

2001 2002 trim I 2003


TOTAL

6.222,0 1.391,0 17.635,0 4.086,3 6.289,3


~:U:H::S(j~

r---

---6

SN TUTUNUL

ROMAN ESC SA

20UO 2001 2002


trim I 2003 TOTAL

3.019,2 2.419,0 10,0 176,0 2.605,0

953,7 17.317,9
0L.~·14,U

22.144,0
0I.U(O,U

-------

2000 2001
ADM. NAT. APELE ROMANE SA

2002
trim 12003 TOTAL

0,0

4.654,6

3.467,0 95.601,0 946,7 1.382,0 1.938,0 387,9 4.654,6

3 2000 2001 2002 trim 12003


TOTAL

4 -49.851,0

5 337.900,0 19.120,0 246.170,0 688.690,0 688.690,0 4.635.803,0 11.314.724,0 15.498.808,0 17.410.969,0 17.410.969,0 7.730.917,0 10.931.357,0 9.973.025.0 9.627.580,0 9.627.580,0 1.580,1 5.333,3 110,9 1.366,9 1.366,9 364.085,0 825.453,0 815.904,0 887.680,0 887.680,0 2.489.348,0 3.956.705,0 5.837.276,0 6.825.514,0 6.825.514,0 714.276,0 1.251.725,0 1.115.177,0 0,0

8 671,0 3.477,0 4.633,0 375,0 9.156,0 632,0 3.657,0 5.952,0 1.033,0 11.274,0 15.206,0 13.365,0
8.275,0

-7 -

ADMINISTRATIA NATIONALA DRUMURILOR SA

u.
r-r-I--COMPANIA NATIONALA CAl FERATE CFR SA

-41.120,0 -90.971,0 1.966,0 -63.196,0 -146.514,0 -58.045,0 -265.789,0 -735.941.0 -1.285.505,0 -1.002.060,0 -223.352,0 -3.246.858,0 611,7 342,0 336,7 50,1 1.340,5 294.987,0 342.335,0 454.829,0 297.495,0 1.389.646,0 3.897,0 619,0 -504.994,0 155.537,0 -344.941,0 273.667,0 676.489,0 824.432,0
i!4tl.tltl3,U

671,0 3.477,0 4.633,0 375,0

0,0 380.822,0 606.724,0 761.419,0 1.246.943,0 1.246.943,0 9.318,0 12.396,0 11.155,0 33.506,0 33.506,0 892,0 909,4 878,6 204,9 204,9 261.943,0 351.796,0 423.499,0 504.045,0 504.045,0

0,0

9.156,0
632,0 3.657,0 5.952,0 1.033,0
11.:lf4,U

2000 2001 2002


trim 12003 TOTAL

0,0

r-I---

rr-

CN TAROM

SA

2000 2001 2002 trim 12003


TOTAL

15.206,0 13.365,0 8.275,0


1.~Lti,U

1.526,0 0,0 987,0 1.049,0 412,0 43,0 2.491,0 223,0 250,0 220,0 118,0 811,0 38.372,0 7.823,0 22.676,0 7.953,0 38.452,0 170,0 337,0 923,0 13,0 1.443,0 119,7 182,9

38.372,0
987,0 8.872,0 23.088,0 7.996,0

rrrr-

10
CN POSTA ROMANA SA

2000 2001 2002


trim 12003 TOTAL

40.943,0
393,0 587,0
1.14;:S,lJ

rrr-

11
TRANSELECTRICA SA

-12 __E_
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI - RADET SA

2000 2001 2002 trim 12003


TOTAL

131,0

2.254,0
0,0 119,7 182,9 0,0

2000 2001 2002


trim 12003 TOTAL

0,0

REGIA NATIONALA PADURILOR

2000 2001 2002


trim 1;'::003 TOTAL

0,0 441,0 1.418,0 1.079,0 3.312,0 6.250,0

302,6 285,0 1.179,0 2.966,0


4.1 (tl,O

302,6
fLb,U
L.~\;I {,U

4.045,0
{ .466,U

2.023.471,0

0,0
Page II

8.606,0

14.856,0

1 14 t-I-

3 2000 2001 2002 trim 12003


TOTAL 2000

4 3.893,0 81.842,0 1.725.171,0 189.753,0 2.000.659,0 -2.731.116,0 -1.083.602,0 444.918,0 -145.225,0 -3.515.025,0 -3.551.665,0 -3.202.357,0 -4.225.208,0 242.101,0 -10.737.129,0 12.156,0 7.415,0 6.607,0 215,0 26.393,0 46.168,0
1.389.525,0

5 4.123.301,0 7.149.559,0 9.424.580,0 8.512.166,0 8.512.166,0 14.842.961,0 20.774.118,0 29.062.278,0 29.224.160,0 29.224.160,0 29.086.773,0 35.436.309,0 49.060.086,0 43.104.772,0 43.104.772,0 6.323,0 6.756,0 170.141,0 210.441,0 210.441,0 2.005.765,0 2.727.345,0 4.185.506,0 3.484.298,0 3.484.298,0 1.811.129,0 3.454.762,0 6.349.055,0 7.292.114,0 7.292.114,0 91.064.693,5 129.260.887,4 177.349.317,2
164.171.17L,5

6 285.344,0 147.014,0 173.429,0 291.516,0 291.516,0 3.180.243,0 2.066.813,0 3.765.598,0 2.314.915,0 2.314.915,0 2.016.789,0 1.530.121,0 2.341.967,0 2.831.663,0 2.831.663,0 6.323,0 6.756,0 170.141,0 210.441,0 210.441,0 332.200,0 224.700,0 111.400,0 109.331,0 109.331,0 40.105,0 85.280,0 80.886,0 75.258,0 75.258,0 13.289.639,5 12.j]4.al,L 18.203.197,7 17.601.372,2 17.601.372,2

7 324,0 220,0 3.200,0 1.673,0 5.417,0

8 4.427,0 25.856,0 47.909,0


15.848,0

DISTRIGAZ

SUD SA

t-t--

BUCURESTI

4.751,0 26.076,0 51.109,0 17.521,0

94.040,0 4.049,0 8.450,0 5.906,0 2.611,0

99.457,0
4.049,0 8.450,0 5.906,0 2.611,0

r-r-r--

15

SC ELECTRICA

SA

:-16 r--

2001 2002 trim I 2003


TOTAL

0,0

21.016,0 208,0 854,0 1.233.0 105.0

21.016,0
208,0 854,0 1.233,0 105,0

t-II-

S.C.TERMOELECTRICA

SA

2000 2001 2002 trim I 2003


TOTAL

0,0 0.0 30.0 11.3 0,0 41,3 0,0 536,0 2.811.0 285,0 3.632,0

2.400,0 94,0 107,0 122,0 93,0 416,0 72,0 999,0 3.466,0 709,0 5.246,0

2.400,0
94,0 137,0 133,3 93,0

17
SN IMBUNATATIRI SA FUN ClARE

2000 2001 2002 trim I 2003


TOTAL

t-t-18 t-t-'--

457,3
72,0 1.535,0 6.277,0
884,U

SC HIDROELECTRICA

SA

19
SC METRO REX SA

2000 2001 2002 trim 12003


TOTAL

21.102,0 31.518,0 1.488.313,0

8.878,0
0,0 0,0
U,U

2000 2001 2002 trim 12003


IUIAL

-179.409,0 -59.227,0 -238.636,0 -4.455.569,6 -60. l1l7,4 -2.4S3.648,8 52U.853,8 -6.448.552,0

0,0
0,0 24.557.1 53.120,1 104.31U,3 1S.594,0 197.881,5
u,u

'l,Il v,v

TOTAL

2000 2001 2002 trim 12003

155.398,4 LI:l4.591,S 365.130,5


57.L51,6

179.955,5
.5.5f.fll,O

401::l,44U,/j f ,j.140,0

TOTAL GENERAL

164.171.172,5

862.372,0

1.060,253,5

Page III

~o (l'""O to > 00 UJ ~ >~oo ~> ~ > ~'""O~ UJ Os;:: ~ O~ o~ UJ UJ t0 ~ tI:1~ ~~ o '""0I:1 ~ ~~ ~~~ ~> p~$2 ~0 > ~~ ~~ t--:1 trJ~ S~~ Z~>@ t-3 ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ > >@ s;:: » UJ> 0 ~ 0> » <: Z » ctI:1 ~ o~ od > 0 Old ~ tI:1 ~> ~ ~ 0 § G;o ~ UJ [Ij trJ '""0'""0 ~ 0 '""0 t-3~ o > p ~ UJ ~ t:;I~ 0 t--:1 to > '""0 UJ Zz < 10 ~ ~ ~~ t--:1 0 C trJ 0 @> ~C ~ '""0 ~ trJ 0 ~ ~ @~ ~
~"Tj

0>0

(l'""O~(l

1d"Tj

"'rj

)---<

>-Tj
(')

°S
I

1--4

S~

I
)oo-j

1--4

>

es
~
UJ

g
~

> UJ UJ UJ ~o t-3 ~0 o~ ~ UJ ~o
)---<

UJ
t--:1 ~

0 1--4

)---<

!
UJ

~ ~

> '""0> CO UJ IdUJ 0 00 ~ ~ ~~ ~ ~ UJ ~ ~ Q ~~ ~ > ~ o ~t--:1 d > > ~ ~> trJ~ UJ ~ '""0""0 t--:1en ~ > > 10 ' o trJ'""O ~~ ~o > 0 t3 t:;I >0 '""0
i-I
1--4
!---"

"Tj

trJ Z

o
1--4

0~
!---"

to

~~

1--4

~ t--:1

0 en

~~

-< °
N 0 0 0\ 0 N N
I---"

!---"

W W -...l

N ...J:::>. N tv 0 0 0 VI 0 0 Ul 0 0 0 0

I---" I---"

!---"

0
W

Ul

-...l

0 0

\0

N \0

W N 00

!---" \0 ~ ...J:::>. 00 Ul 0\ -...l Ul 0 N 0

N
VI 00
...J:::>.

!---"

N 0 0

VI

0 0

I---"

0 0

...J:::>.

0\

0 0

Ul

0 0

w0
0
Ul 0

0 0 0

N 0 0 0

N 0 0 0 0

!---"

-.l

Ul

N 0 0 N

N 0 0

ASOCIATIA ROMANA A IUBITORILOR VALSULUI JOHANN STRAUSS EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA COYASNA HARGHITA GRUPUL DE PRESA EVENIMENTUL ROMANESC EDITURASA D'ART MEDIA INTERNATIONAL GOOD SPEED MOTOR SPORT FUNDATIA ROMANA PENTRU PROMOV AREA DEZVOLTARII COMUNITATILOR LOCALE

650 850 400


337

330 825

PETROMSA

CHELT. RECLAMA SI PUBLICITATE MIL.LEI BENEFICIAR SC CONSULTING ALPRESS SRL - INDEPENDENT SC PRO SPORT SA -PRO SPORT SC ROMBUSINESS SRL BILETECFR SC AMEROM TELEVISION SRL PRIMA TV NEW OPEN MEDIA SC EDITURA ATAC LA PERSOANA SA - ATAC LA PERSOANA SC CURIERUL NATIONAL REDACTIA SA - CURIERUL NATIONAL SC FUSION MEDIA GROUP FESTIV ALUL CALLA TIS SOC. ROMANA DE RADIODIFUZIUNE SC ADVERTISIND NATIONAL NET WORK SRL - ZIARUL NATIONAL SC R. SA - ROMANIA LIBERA GLOBAL MEDIA - PRIMA TV SC CONSULTING ALPRESS SRL ZIARUL INDEPENDENT SC AD WORK SA BILETE CFR LIGA ASOCIATIILOR SPORTIVE DIN PETROL PANOTAJ PE STADION SC ADEV ARUL SA - ZIARUL ADEVARUL SC mRNAL SA - mRNALUL NATIONAL

2000

2001
1.309 2.862 3.100 1.448 1.821 435

2002

2003

207

966

2.187

4.146 1.972 2.318 306 2.894

210 1.304 2.691 3.589 110.00 0 9.518 10.286

45.000

90.000

6.809 2.149

7.563 3.594

~----

----~ ---------------

- . - -----

----- -- --- _- - ---

------ - - _-- - --- ---

_-

- - ---_ .._--------------_

.." ..

----_ .._--- .. - -- --- -- -- --- - ------

- -- ---- ----

--- - _-

MEDIA PRO GRUP - PRO TV SC ANTENA 1 SA - ANTENA 1 SC PENT A IMPEX SRL ZIARUL ROMANIAN BUSINESS JOURNAL SC RD MEDIA CONSULTING SRL - COTIDIANUL SC RH PRESS SRL COTIDIANUL SC CURENTUL SA - CURENTUL SC OMEGA PRESS INVESTMENT SRL - ZIUA SC CICERO SA - AZI SC RING RESS SRL - BURDA TRUSTUL DE PRESA CROM SRL - CRONICA ROMANA SC LIBERTATEA SRL - ZIARUL LmERTATEA SC TOP DOC VIDEO PRODUCTION SRL PRIMA INTERNATIONAL MEDIA SPORT ROMANIA SRL PANOTAJ PE STADION ALCADOSRL EUROJOB SRL NEW OPEN MEDIA SC EXPRES SRL EVENIMENTUL ZILEI EDITURA SEARA SRL - PLAI CUBOI AS LIVAS - ECHIPA BASCHET SC PRO DRIVE SRL - TITI AUR AS FCDINAMO

4.060 1.320 1.847

2.548 2.129

567 780 580 905 403 448 437 400 808 690

798 1.891 507 4.204 1.275 610 504 378

378 1.534 1.915 5.029 904 672 672 774

1.048 1.013 1.740 170 126

1.321 675 2.000 2.950 2.000

1.900 359

2.000

SNTFC CFR CALATORI

CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE

- MIL.LEIBENEFICIAR ZIUA ROMBUSSINES SC EXPRES SRL EVENIMENTUL ZILEI ADEVARUL RINGLER ROMANIA SRL LIBERTATEA RHPRESS SRL CRONICA ROMANA NATIONAL JURNALUL NATIONAL VIP

2000

502 1.153

2001

1.232 406

2002

838 506 407

2003

3.333 250 132 280 335 296

SNTFM CFR MARFA SA

CHELTIDELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE

- MIL.LEIBENEFICIAR ZIUA ADEVARUL EVENIMENTUL ZILEI CURIERUL NATIONAL RINGLER LIBERTATEA NATIONAL CRONICA ROMANA

2000

281

2001

1.459 1.489 644

2002

2003

1.187 673 139 276 273 135

SNTFM CFR MARFA SA

CHELTVIELISPONSORlZARE

-MIL.LEI BENEFICIAR
RAPID BASCHET RAPID JUDO RAPIDYOLEI RAPID FUNO ttpRIETENII YOLEI" RAPID CFR TIMISOARA ASOCIATIA FOTBAL CS CFR CONSTANTA

2000

2001

2002

2003

500 15 130 150 162 90 125

700

SOCIETATEA NATIONALA TVTUNUL ROMANESC

CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE

~MIL.LEI~ BENEFICIAR ADEVARUL ANTENA 1 EXPRESS IMOLA COMUNICATIONS MEGA PRESS FM OMEGA PRESSINVESTMENT ~ZIUAOOHMEDIA SPORT CLUB ASTRA PLOIESTI TRUSTUL DE PRESA CROM -CRONICA ROMANA GLOBAL MEDIA SCSAFOPRODSRL PUBLIFEROM SRL DRAMlRAL GROUP SA JURNALUL NATIONAL SC ZillA SRL

2000
226 106 447 720 2.455 15.935

2001

2002

2003

6.207

764

672 1.122 642 5.575 3.570 3.053

1.680

2.500

195 1.875 631

SOCIETATEA NATIONALA TUTUNUL ROMANE8C

CHELTUIELI SPONSORIZARI

- MIL.LEIBENEFICIAR ASOCIATIA ROMANA PENTRU EDUCATIE DEMOCRATICA ASOCIATIA SPORTIVA "UNIREAIt SLOBOZIA FUNDATIA ItPRIN NOI INSINE PENTRU COLABORAREIt GIURGIU FUNDATIA SFANTAMARIA ASOCIATIA SPORTIVA DUNAREA ZIMNICEA CS DINAMO ERBASU

2000

1.000 150 200 100 50 36

2001

2002

2003

108

ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR

CHELT. RECLAMA SI PUBLICI TATE

MIL.LEI BENEFICIAR CURENTUL NATIONAL ROMANIA LIBERA ADEVARUL ZillA - OMEGA PREST INVEST ZIUA SRL RHPRESS SRL EXPRES

2000

124 78

2001

41

2002

2003

1.123 596

1.142 1.006 132

46

831

TAROMSA

CHELTUIELI CD RECLAMA SI PUBLICITATE

- MIL.LEIBENEFICIAR PlATA FINANCIARA DIMINEATA ADEVARUL INDEPENDENT EVENIMENTUL ZILEI ZIARUL FINANCIAR ZIUA NATIONAL ROMANIA LIBERA JURNALUL NATIONAL NATIONAL

2000

316 132

2001

2002

2003

104 234 241 431 230

628

219

56 153 492 229 128 30

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA

CHEL TUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE

- MIL.LEIBENEFICIAR ADEVARUL BURSA CAPITAL ACADEMIACATAVENCU JURNALUL NATIONAL PRO SPORT ROMANIA LmERA ZIARUL FINANCIAR ZillA LIBERTATEA CRONICA ROMANA COTIDIANUL EVENIMENTUL ZILEI CURIERUL NATIONAL NATIONAL INDEPENDENT

2000

2001

570 138 139 170 339 242 355 193 283 361 270 164 419 161 166

2002

2003

131 1.343 940 3.902 681 3.375 281 2.793 1.686 1.127 912

352 419 1.031 683

2.245 568 761

REGIA NATIONALA A PADURILOR

CHELT. RECLAMA SI PUBLICITATE

MIL.LEI BENEFICIAR ADEVARUL ZIUA CURENTUL CRONICA ROMANA

2000

2001

76

2002

2003

81

150 500 357 400

DISTRIGAZ SUD SA

CHELTUIELISPONZORlZAEa

-MIL.LEIBENEFICIAR BASCHET CLUB STEAUA LIGA STUDENTILOR HANDBAL CLUB CONSTANTA CLUB SPORTIV SHIR WIRAEXPIM TEATRUL NATIONAL BUCURESTI

2000

50

2001

2002

2003

77

7 25 435 500 1.090

DISTRIGAZ SUD SA

CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE

-MIL.LEIBENEFICIAR

ADEVARUL INTERGAZ PRIMA TV RH PRESS SRL-COTIDIANVL MEDIAUNO SRL MULTIMEDIA INTERNATIONAL

2000 791 3.313

2001 3.142 13.000 61 1.318 1.500

2002 3.256 30.691 1.538 257 2.121

2003 1.459 11.773

571

ELECTRICA 8.A.

CHELT. RECLAMA 81 PUBLICITATE

MIL.LEI BENEFICIAR
REVISTA DE COMERT SI INDUSTRIE CURENTUL EVENIMENTUL ZILEI ADEVARUL COTIDIANUL AZI

2000

3.734

2001

392 959

2002

392 382 763 134 119

2003

91 174 127

TERMOELECTRICA

CHELT. RECLAMA SI PUBLICITATE

MIL.LEI BENEFICIAR ADEVARUL ROMANIA LIBERA

2000

2001

66

2002

76

2003

103

312

IDDROELECTRICA

CHELT. RECLAMA SI PUBLICITATE

MIL.LEI BENEFICIAR ADEVARUL CURENTUL EVENIMENTUL ZILEI COTIDIANUL

2000

2001

2002

651

2003

767

424 709 326

OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL STATULUI LA 21.05.2003

-MLD.LEI-

1 S.N. TUTUNUL ROMANESC 2 TERMOELECTRICA SA


3 COMPANIA NATIONALA CFR SA 4 PETROMSA 5 NUCLEAR ELECTRICA SA 6 TRANSELECTRICA SA 7 SN TFM CFR MARFA 8 ADM. NAT. IIAPELEROMANEII 9 HIDROELECTRICA

3.351

2.276 1.972 617 286 269 176 127 106