Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect econometrie: regresia liniara simpla; regresia liniara

multipla

a. Realizarea i interpretarea regresiei unifactoriale
( )
i i
x f y =
Nr. mediu salariai din agricultur,vntoare i silvicultur = f (PIB)
1.S se reprezinte grafic datele
2.S se determine modelul de regresie pe baza datelor din eantion
3.S se verifice validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie 0,05.
4.S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel de
semnificaie 0,05.
5.S se msoare intensitatea legturii dintre variabile folosind coeficientul de corelaie i
raportul de corelaie, testnd semnificaia acestora pentru un nivel de semnificaie 0,05.
6.Ce pondere din variaia variabilei efect este explicat de variatia variabilei cauz?1)Construirea i comentarea graficului
Graficul construit, denumit corelogram, ne indic existena, forma i direcia legturii
dintre cele dou variabile:
Corelograma dintre nr. mediu salariai din agricultur,vntoare i silvicultur
i PIB

Evideniaz legtura direct (punctele sunt plasate pe direcia primei bisectoare)

2)Estimarea parametrilor modelului liniar de regresie (a, b)
Aplicarea modelului liniar de regresie presupune utilizarea ecuaiei de regresie liniar:
i i
bx a y + =
Parametrii a i b se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:
( ) ( )

min min
2 2
i
i i
i
i i
bx a y y y aplicarea ei conducnd la
obinerea sistemului de ecuaii normale:

= +
= +


= = =
= =
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x x b x a
y x b na
1 1
2
1
1 1
, unde n=14 judete
Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt prezentate valorile
intermediare:
PIB
i
x

Nr mediu
salariati in
agricultura

i
y

2
i
x

i i
y x

=1447,66296+0,0772879
2*
i
x
11488,9 2423 131994823 27837605 2335,616144
4976,4 1546 24764557 7693514,4 1832,278565
18020,9 1842 324752837 33194498 2840,460838
7012,7 1407 49177961,3 9866868,9 1989,659957
5341,6 2181 28532690,6 11650030 1860,504113
3883,6 920 15082349 3572912 1747,818326
8000,7 3891 64011200,5 31130724 2066,020422
14160,4 2608 200516928 36930323 2542,090822
3540,4 1682 12534432,2 5954952,8 1721,293112
5248,1 1399 27542553,6 7342091,9 1853,277693
9440,8 3188 89128704,6 30097270 2177,322755
9026,3 1643 81474091,7 14830211 2145,286912
10091 2581 101828281 26044871 2227,575361
85707,2 8100 7345724132 694228320 8071,794177

i
x

195939

i
y
3541
1

2
i
x
849
7065541

i i
y x
=940374191
16591,38072

Sistemul de ecuaii normale devine:

= +
= +
940374191 8497065541 195939
35411 195939 14
b a
b a

, unde
66296 . 1447
195939 8497065541 14
94037191 195939 8497065541 35411
2
1
2
1
2
1 1 1 1
2
=


=
|
.
|

\
|


=
A
A
=


= =
= = = =
n
i
n
i
i i
n
i
n
i
n
i
n
i
i i i i i
a
x x n
y x x x y
a

07728792 . 0
195939 8497065541 14
35411 195939 940374191 14
2
1
2
1
2
1 1 1
=


=
|
.
|

\
|


=
A
A
=


= =
= = =
n
i
n
i
i i
n
i
n
i
n
i
i i i i
b
x x n
y x y x n
b
Deci:
i i
x y + = 07728792 . 0 66296 . 1447

Interpretare: b = + 0.07728792
-b> 0, deci ntre nr. mediu de salariati si PIB exist o legtur direct
-la creterea cu o unitate a PIB , Nr mediu de salariati se mrete cu 0.07728792

3) 1.H
0
: modelul nu este valid statistic
2.H
1
: modelul este valid statistict
3.tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 1 = k (exist un singur factor de
influen) se stabilete:
4.1.valoarea critic:
75 , 4
12 ; 1 ; 05 , 0 2 ; 1 ; 1 ; ;
= = = =

F F F F
n k n k tabelar o o
4.2.regiunea de respingere: dac 1 ; ;
>
k n k c
F F
o , atunci H
0
se respinge
5.Determinarea statisticii testului (
calculat
F
) are la baz relaia:
30 , 46
72 , 1
64 , 79
2
2
/
= = =
e
x y
s
s
F

Pentru determinarea statisticii testului F se folosete urmtorul algoritm de calcul:

36 . 2529
14
35411
15
15
1
= = =

= i
i
y
y salariati in medie in agricultura vanatoare si silvicultura

-
-SS - Sum of Squares - suma ptratelor = variana

SST=SSR + SSE
SSR= ( ) 34375693
1
2
2
/
= = A

=
n
i
i x y
y y
SS= ( ) 65 . 7156280
1
2 2
= = A

=
n
i
i i e
y y
SST=
( ) 41531977
1
2
2
= = A

=
n
i
i y
y y-df - degree of freedom - grade de libertate

k = 1
n k 1 = 12
n 1 = k + (n k 1) = 1 + 12 = 13


-MS - media ptratelor = dispersia corectat

MS = SS : df
34375693
1
34375693
2
2
/
= =
A
=
k
s
x
x y

72 . 596356
1 1 14
65 . 7156280
1
2
2
=

=

A
=
k n
s
e
e

-F --- testul F

64 . 57
72 . 596356
34375693
2
2
/
= = =
e
x y
s
s
F


6.Concluzie:
Deoarece
calculat
F (57.64) >
1 ; ; k n k
F
o
(4,75)
0
H se respinge, deci
1
H este adevrat,
prin urmare, modelul este valid.


Rezolvarea punctului aplicaiei cu ajutorul programului informatic EXCEL
SUMMARY
OUTPUT


Regression Statistics

Multiple R
0,9097
76

R Square
0,8276
92
Adjusted R
Square
0,8133
33
Standard
Error
772,24
14
Observatio
ns 14


ANOVA

df SS MS F
Significa
nce F

Regression 1
3437569
7
34375
697
57,64
284
0,00000
6

Residual 12 7156281
59635
6,7

Total 13
4153197
7


Coeffic Standard t Stat P- Lower Upper Lower Upper
ients Error value 95% 95% 95,0% 95,0%
Intercept
1447,6
63 250,7895
5,772
422
0,000
088
901,239
4919
1994,0
86
901,239
5
1994,08
6
PIB xi
0,0772
88 0,01018
7,592
288
0,000
006
0,05510
8061
0,0994
68
0,05510
8
0,09946
8Pentru aplicarea testului F se completeaz tabelul:
Sursa
variaiei
df

(degree of
freedom)
(grade de
libertate)
SS

(Sum of Squares)
(suma ptratelor=
variana)
MS

=SS : df
(media
ptratelor
= dispersia
corectat)
F

(Statistica testul
F
sau
calculat
F )
Significance
F
(probabilitate
a critic)
Regressio
n (variaia
datorat
regresiei)
k

1
SSR=
( )

=
= A
n
i
i x y
y y
1
2
2
/


34375696.56
k
s
x y
x y
2
/ 2
/
A
=
=
34375696.56
Testul
F=
2
/ x y
s /
2
e
s

F = 57,64284


0,000006<
0,05
(resping H
0

model valid)
Residual
(variaia
rezidual)
n-k-1

12
SS=
( )

=
= A
n
i
i i e
y y
1
2 2

7156280,651

1
2
2

A
=
k n
s
e
e
=
596356.7

Total
(variaia
total)
n-1

13
SST=41531977.21
( )

=
= A
n
i
i y
y y
1
2
2
=
SST=SSR + SSE
1
2
2

A
=
n
s
y
y

Not: k reprezint numrul variabilelor factoriale (n cazul modelului unifactorial k = 1).

Interpretare rezultate din tabelul 2 ANOVA:
n acest tabel este calculat statistica testului F pentru validarea modelului de regresie.
Modelul de regresie construit (
i i
x y 07728792 . 0 66296 . 1447 + = ) este valid i poate fi
utilizat pentru analiza dependenei dintre cele dou variabile, ntruct:
-
calculat
F (57.64) >
1 ; ; k n k
F
o
(4,75),
-Significance F (probabilitatea critic) este 0,000006 mai mic dect pragul de
semnificaie ( ) 05 , 0 = o .

4.S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel de
semnificaie 0,05
Ecuaia de regresie - la nivelul colectivitii generale este:
i i i
x y c | o + + =
- la nivelul eantionului este:
i i i
e bx a y + + =
Testarea semnificaiei parametrului o:
H
0
: o

= 0 (o nu este semnificativ statistic)
H
1
: o

= 0, (i o este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul
t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 1 = k (exist un singur factor de
influen) se stabilete:
Valoarea critic:

179 , 2
12 ; 5 , 0 2 14 ; 5 , 0
2 ;
2
1 ;
2
= = = =


BILATERAL BILATERAL
n k n
t t t t
o o

+ regiunea de respingere: dac
2 ;
2

>
n
calc
t t
o
,
sau
2 ;
2

>
n
a
t t
o
atunci H
0
se
respinge
Determinarea statisticii testului ( t
calculat
) are la baz relaia :
a a a
a
a calculat
s
a
s
a
s
a
t t =

= =
0


i
x
i
y
i
y
=1447,66296+0,0
7728792*
i
x ( )
2

i i
y y
2
i
x ( )
2
x x
i

11488,9 2423 2335,616144 7635,938274 131994823 6283760,468
4976,4 1546 1832,278565 81955,41683 24764557 81346744,29
18020,9 1842 2840,460838 996924,0441 324752837 16202693,92
7012,7 1407 1989,659957 339492,625 49177961,3 48761492,94
5341,6 2181 1860,504113 102717,6133 28532690,6 74892460,25
3883,6 920 1747,818326 685283,181 15082349 102253413,6
8000,7 3891 2066,020422 3330550,462 64011200,5 35939341,57
14160,4 2608 2542,090822 4344,019696 200516928 27144,86905
3540,4 1682 1721,293112 1543,948648 12534432,2 109312106,2
5248,1 1399 1853,277693 206368,2223 27542553,6 76519508,54
9440,8 3188 2177,322755 1021468,493 89128704,6 20746594,75
9026,3 1643 2145,286912 252292,1423 81474091,7 24694369,85
10091 2581 2227,575361 124908,9757 101828281 15246236,96
85707,2 8100 8071,794177 795,5684498 7345724132 5142547407

i
x 195
939

i
y 35411
i
y 16591,38072
( )
2

i i
y y
7156280,651

2
i
x 8497065
541
( )
2
x x
i
57
54773276


a = 1447,66296
b= 0,07728792
( )
78 . 250
5754773276 14
8497065541
24 . 772
2
2
=

x x n
x
s s
i
i
e a

( )
24 . 772
12
651 . 7156280
2

2 1
1
2
2 2
= =

A
=

A
=

=
n
y y
n k n
s
n
i
i i
e e
e

64 . 13995
14
195939
14
14
1
= = =

= i
i
x
x
Statistica testului: 772 . 5
78 . 250
66296 . 1447
= = = =
a
a calc
s
a
t t
Concluzia:
-deoarece
2 ; 2 /
>
n calc
t t
o
( 179 , 2 772 . 5 > ) , deci H
0
se respinge
,
ceea ce nsemn c
o este semnificativ diferit de zero (o nu este semnificativ statistic)

Testarea semnificaiei parametrului | :
H
0
: | = 0 (panta | este zero, adic | nu este semnificativ diferit de zero, deci | nu
este semnificativ statistic)
H
1
: | = 0, (panta | nu este diferit de zero, adic | este semnificativ diferit de zero,
deci | este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 1 = k (exist un singur factor de
influen) se stabilete:
-valoarea critic:
179 , 2
12 ; 5 , 0 2 15 ; 5 , 0
2 ;
2
1 ;
2
= = = =


BILATERAL BILATERAL
n k n
t t t t
o o

-regiunea de respingere: dac
2 ;
2

>
n
calc
t t
o
sau
2 ;
2

>
n
b
t t
o
atunci H
0
se respinge
Determinarea statisticii testului ( t
calculat
) are la baz relaia:
b b b
b
b calc
s
b
s
b
s
b
t t =

= =
0

b = 0,07728792
( )
0101 . 0
54773276
24 . 772
1
2
= =

=
n
i
i
e
b
x x
s
s


Statistica testului este: 59 . 7
0101 . 0
07728792 , 0
= = = =
b
b calc
s
b
t t
Concluzia:
-deoarece
2 ; 2 /
>
n calc
t t
o
( 179 , 2 59 . 7 > ) , deci H
0
se respinge
,
ceea ce nsemn c H
1
se accept, deci | este semnificativ diferit de zero ( | este semnificativ statistic)


Rezolvarea punctului aplicaiei cu ajutorul programului informatic EXCEL


Coeffici
ents
Standard
Error t Stat
P-
value
Lower
95%
Upper
95%
Lower
95,0%
Upper
95,0%
Interc
ept
1447,66
296
250,78953
85
5,772
422
0,000
088
901,2394
919
1994,08
6 901,2395 1994,086
PIB
xi
0,07728
792
0,0101797
93
7,592
288
0,000
006
0,055108
061
0,09946
8 0,055108 0,099468


Interpretarea rezultatelor din tabelul 3:
Coeficienii (parametrii) ecuaiei de regresie liniar ( a=1447,66296 i b=0,07728792)
ne conduc la scrierea urmtoarei funcii de regresie liniare:
i i
x y 07728792 , 0 66296 . 1447 + = ,
n care:
Intercept este termenul liber, deci coeficientul a pentru

care s-a stabilit valoarea -
1447.66296 Termenul liber este punctul n care variabila explicativ (factorial) este 0,
deci acel punct n care dreapta de regresie intersecteaz axa Oy.
Se observ c parametrul o este semnificativ statistic deoarece:
- pragul critic P-value
a
= 0.000088 < pragul de semnificaie 05 , 0 = o
- limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = 901.2395) este cu
acelasi semn ca limita superioar a intervalului (upper 95% = 1994.086);
.
Se observ c parametrul | este semnificativ statistic deoarece:
- pragul critic P-value
b
= 0,00006 < pragul de semnificaie 05 , 0 = o ;
- limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = + 0,055108061 are
acelai semn cu limita superioar a respectivului interval (upper 95% = +
0,099468);

5. S se msoare intensitatea legturii dintre variabile folosind coeficientul de corelaie
i raportul de corelaie, testnd semnificaia acestora pentru un nivel de semnificaie
0,05.

Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT:
Regression Statistics
Multiple R 0,90977595
R Square 0,82769227
Adjusted R
Square 0,81333329
Standard Error 772,241362
Observations 14

R= 0,90977595: raportul de corelaie arat c ntre PIB si nr.mediu al salariatilor
din agricultura vanatoare si silvicultura este una puternica
R
2
=0,780786: coeficientul de determinaie indic faptul c 78% din variaia
numrului mediu de salariati este explicat de PIB.
Abaterea medie ptratic a erorilor
e
s = 772.241362, prin valoarea sa destul de
mare, evideniaz c punctele empirice ( y ) sunt plasate destul de departe de dreapta
de regresie (n cazul n care acest indicator este zero nseamn c, toate punctele sunt
plasate pe dreapta de regresie).


Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie:
- 0 :
0
= H (coeficientul de corelaie al colectivitiii, nu difer semnificativ de zero, deci
nu este semnificativ statistic);
- 0 :
1
= H (coeficientul de corelaie al colectivitii difer semnificativ de zero, deci
este semnificativ statistic);

tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 1 = k (exist un singur factor de
influen) se stabilete:
+ valoarea critic:

782 , 1
12 ; 5 , 0 2 14 ; 5 , 0 2 ; 1 ;
= = = =
UNILATERAL UNILATERAL n k n
t t t t
o o

+ regiunea de respingere: dac
1 ;
>
k n calculat
t t
o
atunci H
0
se respinge
Determinarea statisticii testului ( t
calculat
) are la baz relaia:
4 . 16
90 , 0 1
12 90 , 0
1
2
2 2
=

= =
r
n r
s
r
t
r
calculat


Concluzie:
Deoarece ( ) ( ) 782 , 1 4 . 16
1 ;
>
k n calculat
t t
o

0
H se respinge, deci
1
H este adevrat, prin
urmare coeficientul de corelaie al coletivitatii, difer semnificativ de zero, deci este
semnificativ statistic.


Raportul de corelaie -- se utilizeaz att n cazul legturilor liniare, ct i n situaia
celor de tip neliniar

Msurarea intensitii legturii cu raportul de corelaie R presupune aplicarea relaiei:

( )
( )
9097 , 0

1
2
1
2
=

=
=
n
i
i
n
i
i
y y
y y
R

Testarea semnificaiei raportului de corelaie:
- se stabilete ipoteza nul 0 :
0
= R H (raportul de corelaie al colectivitii nu difer
semnificativ de zero, deci nu este semnificativ statistic);
- se stabilete ipoteza alternativ 0 :
1
= R H ( raportul de corelaie al colectivitatii difer
semnificativ de zero, deci este semnificativ statistic);

tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 1 = k (exist un singur factor de
influen) se stabilete:
+ valoarea critic:
75 , 4
12 ; 1 ; 05 , 0 2 ; 1 ; 1 ; ;
= = = =

F F F F
n k n k tabelar o o

+ regiunea de respingere: dac
1 ; ;
>
k n k c
F F
o
, atunci H
0
se respinge
Determinarea statisticii testului (
c calculat
F F = ) are la baz relaia:
58 . 58
1
12
83 , 0 1
83 , 0 1
1
2
2
=

=
k
k n
R
R
F
c

Concluzie:
Deoarece ( ) 75 , 4 ) 58 . 58 (
12 ; 1 ; 05 , 0
F F
calc
> , atunci
0
H se respinge, deci
1
H se accept, ceea ce
nseamn c raportul de corelaie al colectivitii difer semnificativ de zero, deci este
semnificativ statistic.
6.Ce pondere din variaia variabilei efect este explicat de variatia variabilei
cauz?
R
2
=0,780786: coeficientul de determinaie indic faptul c 78% din variaia
numrului mediu de salariati este explicat de PIB.b)Realizarea i interpretarea regresiei multifactoriale:
( )
i i i i
x x x f y
3 2 1
, , =
Numr mediu salariai din agricultur,vntoare i silvicultur =
f (Ctig salarial din agricultur,vntoare i silvicultur, PIB, Populaie)
o S se determine modelul de regresie pe baza datelor din eantion
o S se verifice validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie
0,05.
o S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel de
semnificaie 0,05.
o S se msoare intensitatea legturii dintre variabile folosind raportul de corelaie,
testnd semnificaia acestuia pentru un nivel de semnificaie 0,05.
o Ce pondere din variaia variabilei efect este explicat de variatia variabilelor?

a)
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,911637
R Square 0,831083
Adjusted R
Square 0,780407
Standard Error 837,5841
Observations 14
ANOVA

df SS MS F
Significance
F
Regression 3 34516506 11505502 16,40019 0,000345
Residual 10 7015471 701547,1

Total 13 41531977


Coefficie
nts
Standard
Error t Stat
P-
value
Lower
95%
Upper
95%
Lower
95,0%
Upper
95,0%
Interce
pt 394,4146
2517,35
2
0,1566
78
0,878
616
-
5214,59
6003,4
24 -5214,59
6003,42
4
PIB xi 0,079079
0,05275
2
1,4990
92
0,164
739
-
0,03846
0,1966
17 -0,03846
0,19661
7
Castig
salarial 1,161858
2,60219
2
0,4464
92
0,664
755
-
4,63619
6,9599
02 -4,63619
6,95990
2
Populat
ia -0,23098
2,60940
6
-
0,0885
2
0,931
213 -6,0451
5,5831
42 -6,0451
5,58314
2


RESIDUAL OUTPUT


Observation
Predicted Nr mediu salariati
in agricultura yi Residuals
1 2288,104 134,8956
2 1687,201 -141,201
3 2914,467 -1072,47
4 1981,885 -574,885
5 1944,105 236,8948
6 1720,118 -800,118
7 2227,596 1663,404
8 2615,782 -7,78176
9 1582,574 99,42605
10 1796,071 -397,071
11 2025,508 1162,492
12 2295,521 -652,521
13 2288,679 292,3209
14 8043,389 56,61098

In vederea contruirii functiei de regresie vom completa urmatprul tabel
Coefficients Coeficienii
Intercept 394.4146 0
b termen liber
PIB 0.079079 1
b coeficient de regresie (primul factor)
Castig salarial 1.161858 2
b coeficient de regresie (al doilea factor)
Populatia -0.23098 3
b coeficiente de regresie(al treilea factor)

Modelul de regresie este deci
i i i x x x
x x y
2 1 , , ,
. 161858 . 1 . 079079 . 0 394.4146
3 2 1
+ + = -0.23098


b) S se verifice validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie 0,05.

Tabel 2 ----
ANOVA
df
(grade de
libertate)
SS (variana)
(suma
ptratelor)
MS
(media
patratelor)
(dispersia
corectat)
F(calculat) Significance F
Regression
(variaia
k df =
1

2
/ x y
A
k
s
x y
x y
2
/ 2
/
A
=
Testul 0.000345
datorat
regresiei)
3 34516506 11505502
F=16.4001
9
F=
2
/ x y
s /
2
e
s
< 05 , 0 = o
(se respinge H
0


Modelul este
valid)

Residual
(variaia
rezidual)
1
1
= k n df
10
2
e
A
701547.1
1
2
2

A
=
k n
s
e
e
701547.1
Total
(variaia
total)
2 1 1
df df df + =
1
1
= n df
13
e x y y
A + A = A
/
2

41531977H
0
: modelul nu este valid statistic
H
1
: modelul este valid statistict
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:
71 . 3
10 ; 3 ; 05 , 0 1 3 ; 3 ; 1 ; ;
= = = =

F F F F
n k n k tabelar o o
+ regiunea de respingere: dac
1 ; ;
>
k n k c
F F
o
, atunci H
0
se respinge
Determinarea statisticii testului (
calculat
F ) are la baz relaia:
40019 . 16
1 . 701547
11505502
2
2
/
= = =
e
x y
s
s
F

Decizia: deoarece
calculat
F (16.40019) >
1 ; ; k n k
F
o
(3.71)
0
H se respinge, deci
1
H este
adevrat, prin urmare, modelul este valid.

c) S se testeze semnificaia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel de
semnificaie 0,05.
Tabel
3

Coefficie
nts
Standard
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

(Abaterea
medie
patratica)
Testul t
Limita inf. a
intervalului de
incredere
Limita sup. a
intervalului
de incredere
Interc
ept
b
0
=
394.414
6
0
b
s

2517.352
0
0
0
b
b
s
b
t =
0,156678

0,878616>0,05
coeficientul b
0
nu este
semnificativ
-5214.59


6003.424


PIB
b
1
=
0.07907
9
1
b
s
0.052752
1
1
1
b
b
s
b
t =

1.499092

0,164739>0,05
coeficientul b
1
nu este
semnificativ
-0.03846


0.196617


Castig
salaria
l
b
2
=1.161
858
2
b
s

2.602192
2
2
2
b
b
s
b
t =
0.446492

0,664755>0,05
coeficientul b
2

nu este
semnificativ
-4.63619

6.959902


Popul
atia
3
b =-
0.23098
3 b
s
2.609406
3
3
3
b
b
s
b
t =
-0.08852
0,931213>0,05
coeficientul b
3

nu este
semnificativ
-6.0451

5.583142


I. Testarea semnificaiei parametrului
0
| :
H
0
:
0
| = 0 (panta
0
| este zero, adic
0
| nu este semnificativ diferit de zero, deci
0
|
nu este semnificativ statistic)
H
1
:
0
| = 0, (panta
0
| nu este diferit de zero, adic
0
| este semnificativ diferit de zero,
deci
0
| este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:
228 . 2
10 ; 5 , 0 4 14 ; 5 , 0
4 ;
2
1 ;
2
= = = = =


BILATERAL BILATERAL
n k n
critic
t t t t t
o o

+ regiunea de respingere: dac
4 ;
2

>
n
calc
t t
o
sau
4 ;
2
0

>
n
b
t t
o
atunci H
0

se respinge
Statistica testului este: 156678 . 0
0
0
0
= = =
b
b calc
s
b
t t
Decizia:
Se observ c parametrul
0
| nu este semnificativ statistic deoarece:
i. din compararea statisticii testului cu valoarea testului critic (tabelar sau teoretic) rezult
c: ( ) ( ) ( ) 228 , 2 156678 , 0 228 , 2
0 critic b critic
t t t < < ;
ii. pragul critic P-value
0
b = 0,878616 > 05 , 0 = o pragul de semnificaie
iii. limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = -5214.5) este cu semn contrar
fa de limita superioar a intervalului (upper 95% = +6003.424);

II. Testarea semnificaiei parametrului
1
| :
H
0
:
1
| = 0 (panta
1
| este zero, adic
1
| nu este semnificativ diferit de zero, deci
1
|
nu este semnificativ statistic)
H
1
:
1
| = 0, (panta
1
| nu este diferit de zero, adic
1
| este semnificativ diferit de zero,
deci
1
| este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:
+
228 , 2
10 ; 5 , 0 4 14 ; 5 , 0
4 ;
2
1 ;
2
= = = = =


BILATERAL BILATERAL
n k n
critic
t t t t t
o o
+ regiunea de respingere: dac
4 ;
2

>
n
calc
t t
o
sau
4 ;
2
1

>
n
b
t t
o
atunci H
0
se
respinge
Statistica testului este: 499092 . 1
1
1
1
== = =
b
b calc
s
b
t t
Decizia:
Se observ c parametrul
1
| nu este semnificativ statistic deoarece:
iv. din compararea statisticii testului cu valoarea testului critic (tabelar sau teoretic) rezult
c: ( ) ( ) 228 , 2 499092 . 1
critic c
t t < ;

v. pragul critic P-value
0
b = 0,164739> 05 , 0 = o pragul de semnificaie
vi. limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = -0.03846) este cu semn diferit
fata de limita superioar a intervalului (upper 95% = +0.03546);

III. Testarea semnificaiei parametrului
2
| :
H
0
:
2
| = 0 (
2
| este zero, adic
2
| nu este semnificativ diferit de zero, deci
2
| nu este
semnificativ statistic)
H
1
:
2
| = 0, (
2
| nu este diferit de zero, adic
2
| este semnificativ diferit de zero, deci
2
| este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:
228 , 2
10 ; 5 , 0
4 ;
2
1 ;
2
= = = =

BILATERAL
n k n
critic
t t t t
o o

+ regiunea de respingere: dac
4 ;
2

>
n
calc
t t
o
sau
4 ;
2
2

>
n
b
t t
o
atunci H
0
se
respinge
Statistica testului este: 446942 . 0
2
2
2
= = =
b
b calc
s
b
t t
Decizia:
Se observ c parametrul
2
| nu este semnificativ statistic deoarece:
vii. din compararea statisticii testului cu valoarea testului critic (tabelar sau teoretic) rezult
c:
( ) ( ) ( ) 228 , 2 446942 . 0 228 , 2
2 critic b critic
t t t < <
viii. pragul critic P-value
2
b = 0,664755 > 05 , 0 = o pragul de semnificaie
ix. limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = - 4.63619) este cu semn contrar
fa de limita superioar a intervalului (upper 95% = + 6.959902);

IIV. Testarea semnificaiei parametrului
3
| :
H
0
:
3
| = 0 (
3
| este zero, adic
3
| nu este semnificativ diferit de zero, deci
3
| nu
este semnificativ statistic)
H
1
:
3
| = 0, (
3
| nu este diferit de zero, adic
3
| este semnificativ diferit de zero, deci
3
| este semnificativ statistic)
Deoarece n = 14 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t.
tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:
228 , 2
10 ; 5 , 0
4 ;
2
1 ;
2
= = = =

BILATERAL
n k n
critic
t t t t
o o

+ regiunea de respingere: dac
4 ;
2

>
n
calc
t t
o
sau
4 ;
2
2

>
n
b
t t
o
atunci H
0
se
respinge
Statistica testului este: 8852 . 0
3
3
3
= = =
b
b calc
s
t t
b

Decizia:
Se observ c parametrul
3
| nu este semnificativ statistic deoarece:
x. din compararea statisticii testului cu valoarea testului critic (tabelar sau teoretic) rezult
c:
( ) ( ) ( ) 228 , 2 8852 . 0 228 , 2
2 critic b critic
t t t < <
xi. pragul critic P-value
2
b = 0,931213 > 05 , 0 = o pragul de semnificaie
xii. limita inferioar a intervalului de ncredere (lower 95% = - 6.0451) este cu semn contrar
fa de limita superioar a intervalului (upper 95% = + 5.583142);


d)S se msoare intensitatea legturii dintre variabile folosind raportul de corelaie,
testnd semnificaia acestuia pentru un nivel de semnificaie 0,05.
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,911637
R Square 0,831083
Adjusted R
Square 0,780407
Standard Error 837,5841
Observations 14

Din tabel avem Multiple R (Raportul de corelaie): 911637 , 0 = R ceea ce nseamn c
legtura dintre numrul mediu salariai din agricultur,vntoare i silvicultur ,
ctigul salarial din agricultur,vntoare i silvicultur, PIB si populaie este una
puternica

Testarea semnificaiei raportului de corelaie:
Ipoteza nul 0 :
0
= R H (raportul de corelaie al colectivitii nu difer semnificativ de zero,
deci nu este semnificativ statistic);
Ipoteza alternativ 0 :
1
= R H ( raportul de corelaie al colectivitii difer semnificativ
de zero, deci este semnificativ statistic);

tiind c pragul de semnificaie este 05 , 0 = o i 3 = k (exist trei factori de influen) se
stabilete:
+ valoarea critic:

71 . 3
10 ; 3 ; 05 , 0 4 ; 3 ; 1 ; ;
= = = =

F F F F
n k n k tabelar o o
+ regiunea de respingere: dac 1 ; ;
>
k n k c
F F
o , atunci H
0
se respinge
Determinarea statisticii testului (
c calculat
F F = ) are la baz relaia:
92 . 4
831083 , 0 1
831083 , 0 1
1
2
2
=

=
k
k n
R
R
F
c

Concluzie:
Deoarece ( ) 71 . 3 ) 92 . 4 (
10 ; 3 ; 05 , 0
F F
c
> , atunci
0
H se respinge, deci
1
H se accept, ceea
ce nseamn c raportul de corelaie al colectivitii din care s-a extras eantionul de 14
uniti, difer semnificativ de zero, deci este semnificativ statistic.

e) Ce pondere din variaia variabilei efect este explicat de variatia variabilelor?
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,911637
R Square 0,831083
Adjusted R
Square 0,780407
Standard Error 837,5841
Observations 14


COEFICIENTUL DE DETERMINAIE (R Square -
2
R ) ne indic pondrea de influen a
factorului ( x ) n variaia rezultatului ( y )
R SQUARE - 831083 , 0
2
= R ne arat c, 83.108% reprezint influena celor 3 factori
asupra variaiei nr mediu de salariati.