Sunteți pe pagina 1din 12

Prezentarea pentru recunoastere.

Particularitatile efectuarii in cazul persoanelor,cadavrelor,lucrurilor,animalelor si dupa voce

Notiunea,scopul si importanta prezentarii pentru recunoastere

Investigatiile ce se efectuaeaza in pricinile penale pun adeseori organelle judiciare in posesia unor obiecte sau informatii privitoare la personae si obiecte a caror legatura cu infractiunea savarsita sau cu autorul acesteia este neechivoca(de pilda,gasirea la locul faptei,a instrumentelor cu care s-a savarsit infractiunea-cutit,topor,arma de foc etc.informatii provenind de la martorii oculari ai infractiunii care furnizeaza relatii asupra semnalmentelor infractorului ce a parasit in fuga locul faptei),dupa cum,alteori,legatura unor asemenea personae si obiecte cu infractiunea comisa e incerta,dar locul si imprejurarile in care au fost percepute pot conduce la concluzia existentei unei presupuse legaturi. De regula,la stadiul de inceput al investigatiilor,identitatea unor asemenea personae sau apartenenta obiectelor nu e cunoscuta.Or,in majoritatea aproape absoluta a situatiilor,stabilirea fara dubii a identitatii faptuitorului precum si a apartenentei obiectelor e decisive pentru evolutia ulterioara a cercetarilor,in sensul ca e de natura a contribui la precizarea unor imprejurari esentiale ale pricinii.Astfel,identificarea adevaratului faptuitor pune capat eforturilor de cautare a acestuia,dupa cum,dovedirea faptului ca instrumental gasit la locul faptei apartine unei anumite personae duce la acelasi rezultat. Posibilitatea recunoasterii persoanelor,de regula a infractorului,precum si a obiectelor aflate intr-un anumit raport cu infractiunea sau cu faptuitorul,e data de existenta unui ansamblu de insusiri caracteristice particulare,proprii numai lor,strict individualizartoare,irepetebile precum si de conservarea in memoria celor care le-au perceput,fie in imprejurari legate de savarsirea infractiunii,fie intr-un moment anterior sau ulterior comiterii acesteia. Toate acestea explica necesitatea infatisarii acestor personae si obiecte aflate intr-un raport neindoios sau presupus cu infractiunea ori cu infractorul,acelor personae care le-au perceput in imprejurari,de cele mai multe ori legate de infractiune,in vederea recunoasterii,adica a identificarii sau stabilirii apartenentei lor. In procesul penal aceasta finalitate se realizeaza prin mijlocirea unei activitati-creatie a experientei generalizate a organelor de urmarire penala,justificata de ratiuni practicedenumita prezentarea pentru recunoastere. Prezentarea pentru recunoastere este o activitate de tactica criminalistica desfasurata in scopul identificarii persoanelor,cadavrelor,lucrurilor sau animalelor care au legatura cu cauza,cu ajutorul persoanei ce le-a perceput anterior si a retinut in memorie semnalmentele,trasaturile exterioare ale persoanelor ori caracteristicile obiectelor si animalelor. Ea consta in aceea ca se prezinta unei personae o alta persoana,cadavrul unei personae,un lucru,un animal pe care le-a vazut anterior,pentru a se stabili daca le recunoaste. _____________________ Aurel Ciopraga ,Tratat de tactica criminalistica ,Ed.Gama,Iasi,1996 ,pag. 340-341. Prezentarea pentru recunoastere este o forma de realizare concreta a identificarii.Ea constituie,totodata,o metoda de verificare a probelor administrate in cauza ori a versiunilor

elaborate pe parcursul urmaririi penale,privind identificarea persoanelor,cadavrelor,lucrurilor si animalelor. Pe langa numeroasele metode si mijloace stiintifice puse de catre tehnica criminalistica la dispozitia organelor judiciare pentru identificarea persoanelor,obiectelor,sau fenomenelor,in cazul prezentarii pentru recunoastere se poate vorbi despre o metoda proprie tacticii criminalistice pe baza careia martorii,persoana ori partea vatamata,invinuitii sau inculpatii sunt solicitati sa identifice personae,cadaver,obiecte ori animale care au legatura cu cauza. In cazul prezentarii pentru recunoastere,este vorba de procesul memorial de identificare a unor personae,lucruri sau animale percepute ori cunoscute anterior.Precizarea se impune pentru a se preveni orice confuzie intre notiunea psihica de recunoastere si notiunea de recunoastere in acceptiunea sa juridical,respective,de marturisire a adevarului. Recunoasterea este un process psihologic mai usor pentru ca reactualizarea informatiilor percepute anterior nu solicita un effort mare,spre deosebire de reproducere care se intalneste in cazul marturiilor obisnuite. Avandu-se in vedere ca reprezinta o modalitate tactica de identificare,cu scopul de a contribui la aflarea adevarului, in aceasta acceptiune,ea se apropie de reactivare,atat sub forma reproducerii,cat si a recunoasterii. Datorita faptului ca reprezinta rezultatul unor mecanisme psihologice:observare,memorare,si redare,recunoasterea poate fi mai mult sau mai putin precisa.De aceea,in desfasurarea prezentarii pentru recunoastere si, mai ales,in aprecierea rezultatelor obtinute trebuie sa se tina seama de legile psihice care guverneaza procesul cognitive,de factorii obiectivi si subiectivi ce pot influenta perceperea,memorarea si reproducerea. Sublinierea posibilitatilor de aparitie a erorilor,a identificarilor false se impune in mod deosebit,deoarece,in cadrul prezentarii pentru recunoastere,elementele de sugestie pot sa influenteze usor declaratiile persoanelor chemate sa faca recunoasterea. Prezentarea pentru recunoastere nu este enumerate printer mijloacele de proba.De fapt,reglementarea acestei activitati de catre legislatia noastra procesuala penala nici nu se impune,din moment ce ea nu reprezinta decat o modalitate de ascultarea persoanelor,rezultatul prezentarii pentru recunoastere materializandu-se sub forma unor declaratii ale martorilor,,partii vatamate,invinuitului ori inculpatului,declaratii obtinute potrivit regulilor privind ascultarea. Se poate aprecia ca prezentarea pentru recunoastere are o importanta egala cu a activitatii de ascultare propriu-zise a oricarui subiect procesual ce cunoaste despre vreo fapta sau imprejurare de fapt,de natura sa serveasca la aflarea adevarului,inclusive la identificarea autorului ori a victimei unei infractiuni. _____________________
Constantin Aionitoaie, V.Berchesan s.a. ,Tratat de tactica criminalistica,editia a II-a revizuita si completata,Ed.Carpati,Oradea,1992, pag. 178-179. E. Stancu ,Criminalistica, vol. II, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept,Bucuresti,1983, pag.133.

Pregatirea prezentarii pentru recunoastere

In vederea prezentarii pentru recunoastere trebuie sa se faca o pregatire temeinica,deoarece numai in acest mod se poate asigura realizarea scopului urmarit. Pregatirea in vederea prezentarii pentru recunoastere cuprinde mai multe etape importante: 1.Studierea materialelor din dosarul cauzei Cu ocazia studierii dosarului cauzei,trebuie sa se stabileasca persoanele,cadavrele,lucrurile si animalele care urmeaza a fi recunoscute,persoanele ce pot face identificarea,precum si conditiile in care trebuie sa se faca prezentarea pentru recunoastere. Studierea dosarului cauzei trebuie sa duca la stabilirea persoanelor cu ajutorul carora se va face identificarea,a calitatii acestora in cauza:martori,invinuiti, parti sau personae vatamate, a posibilitatilor ce le au de a percepe,retine si reda elemente pe baza carora urmeaza sa faca recunoasterea. Stabilirea si realizarea conditiilor in care se va face recunoasterea reprezinta una din principalele preocupari ale organului de urmarire penala,inca din momentul studierii materialelor din dosarul cauzei. 2.Ascultarea prealabila a persoanei care urmeaza sa faca recunoasterea Ascultarea persoanei ce urmeaza sa faca recunoasterea este de natura sa asigure buna desfasurare a acestei activitati si realizarea scopului pe care si-l propune.Cu aceasta ocazie, persoana este solicitata sa descrie semnalmentele persoanei ori caracteristicile obiectelor,animalelor care pot duce la identificarea lor. Ascultarea persoanei ce urmeaza sa faca recunoasterea vizeaza realizarea mai multor obiective: -cunoasterea posibilitatilor reale de percepere,memorare si redare ale persoanei; -stabilirea conditiilor de loc,timp si mod de percepere,precum si a factorilor obiectivi ori subiectivi care ar fi putut-o influenta; -determinarea datelor referitoare la caracteristicile de identificare percepute si memorate de persoana,pe baza carora va putea face recunoasterea. In ascultarea persoanei ce urmeaza sa faca recunoasterea trebuie sa se aprecieze corect in ce masura declaratiile obtinute sunt viciate de factorii care influenteaza perceperea,stocarea si redarea informatiilor si,in raport cu acestea,daca ea va putea sa recunoasca. Cu ocazia ascultarii,trebuie sa se dea persoanei posibilitatea de a reconstitui in mod independent si de a reda liber infatisarea infractorului,caracteristicile obiectelor sau animalelor care urmeaza a fi recunoscute, neadmitandu-se intrebarile tendentioase. Tot cu ocazia ascultarii,trebuie sa se stabileasca daca perceperea s-a facut cu ocazia si in conditiile savarsirii infractiunii ori in alte imprejurari,aspect deosebit pentru aprecierea posibilitatilor persoanei de a retine elementele pe baza carora urmeaza sa se faca recunoasterea.

3.Realizarea conditiilor in care se va face prezentarea pentru recunoastere Prezentarea pentru recunoastere trebuie sa se faca in conditii asemanatoare celor care au existat in momentul perceperii semnalmentelor persoanelor,caracteristicilor lucrurilor sau animalelor a caror identitate urmeaza a fi stabilita,tinandu-se seama de:
a. persoana ce urmeaza a fi recunoscuta

Aceasta persoana trebuie prezentata intr-un grup de cel putin trei personae asemanatoare cu ea pentru a se asigura obiectivitatea rezultatului obtinut.In alegerea persoanelor din grup trebuie avute in vedere cateva reguli,printer care:persoanele ce formeaza grupul nu trebuie sa fie cunoscute celui chemat sa faca recunoasterea;sa fie straine de cauza;sa fie cat mai asemanatoare cu cea care trebuie identificata. Sunt situatii cand la prezentarea pentru recunoastere se folosesc fotografiile persoanelor a caror identiatte trebuie stabilita, cu toate ca rezultatul recunoasterii dupa fotografie este mai putin concludent.Aceasta pentru ca fotografia nu reuseste sa redea intocmai trasaturile fizionomiei persoanei.
b. Cadavrul care urmeaza a fi recunoscut

Prezentarea cadavrului pentru recunoastere se face cu unele dificultati,care impun o pregatire speciala. Dificultatile se datoreaza modificarilornaturale consecutive mortii si prezentarii cadavrului in pozitia orizontala,incat aspectul sau difera de cel al persoanei in viata.
c.Obiectul care urmeaza a fi recunoscut

Organul de urmarire penala trebuie sa stabileasca grupul de obiecte in care va fi prezentat cel ce trebuie recunoscut. De aceea, o activitate importanta o cvonstituie procurarea de obiecte de acelasi fel cu cel care urmeaza a fi recunoscut,pentru ca recunoasterea se face tot din grup.
d. Locul in care se va desfasura prezentarea pentru recunoastere

Prezentarea pentru recunoastere a persoanelor si obiectelor se desfasoara, de obicei, la sediul organului de urmarire penala. Daca obiectul recunoasterii il constituie un animal, locul va fi amenajat la o ferma zootehnica intre animale de acelasi fel.
e. Iluminarea locului unde se desfasoara prezentarea pentru recunoastere

Iluminarea locului unde se face prezentarea pentru recunoastere trebuie sa fie foarte buna pentru a da posibilitatea persoanei sa observe semnalmentele sau caracteristicile dupa care se face identificarea. ____________________ Constantin Aionitoaie, V.berchesan , op. cit , pag. 180-184.

Particularitatile prezentarii pentru recunoastere de personae si cadavre umane

1.Prezentarea pentru recunoastere a persoanelor

Atunci cand recunoasterea persoanelor se face dupa semnalmente statice,in camera amenajata pentru desfasurarea acestei activitati,vor fi invitate:persoana a carei identitate urmeaza a fi stabilita,persoanele din grup-din randul carora se va face recunoasterea-,precum si martorii asistenti. Se explica persoanelor prezente si martorilor asistenti activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata,precum si scopul acesteia,fara insa a se pronunta numele persoanei a carei identitate trebuie sa fie stabilita. Se atrage atentia persoanelor sa fie linistite,san u-si faca semen,san u vorbeasca intre ele, sa faca numai ce li se solicita,iar daca au ceva de spus, sa o faca in final si numai prin intermediul celui care conduce activitatea. Apoi i se adreseaza persoanei prezentate pentru recunoastere invitatia de a ocupa locul pe care-l doreste intre persoanele din grup.Alegerea locului intre persoanele din grup de catre cel prezentat pentru recunoastere se impune pentru a inlatura orice suspiciune cu privire la obiectivitatea rezultatului obtinut in urma acestei activitati. Se invita persoana care urmeaza a face recunoasterea.Daca cel care urmeaza sa faca recunoasterea are calitatea de martor, I se pune, din nou, in vedere obligatia de a declara adevarul. Se cere persoanei care urmeaza sa faca recunoasterea sa declare daca, din grupul ce I se prezinta,recunoastea vreo persoana sis a o indice.Intrebarea nu trebuie insotita de gesture care ar putea atrage atentia persoanei asupra celui ce urmeaza sa fie recunoascut. Daca persoana careia i s-a adresat intrebarea declara ca recunoaste vreo persoana din grupul ce I se prezinta,se fotografiaza intregul grup prezentata,apoi,separate,cel recunoascut. Fotografiile vor fi anexate la procesul-verbal,pentru a fixa si prin acest mijloc,asemanarea dintre persoanele din grup si cea prezentata pentru recunoastere. Fotografierea grupuli de personae se executa in momentul cand persoana chemata sa faca recunoasterea a pus man ape cel recunoscut. Aceasta pentru a nu se crea dubii cu privire la persoana recunoscuta,intrucat,in situatiile cand indicarea se face prin aratare cu mana spre grup,unghiul din care se executa fotografierea nu permite redarea corecta a celui recunoscut. Persoana care a facut recunoasterea este intrebata dup ace anume a recunoscut. Declaratia acesteia privind semnalmentele ce le-a retinut si care au ajutat-o sa faca recunoasterea se consemneaza in procesul-verbal la persoana intai singular. Persoana recunoscuta este legitimate pentru a se stabili cine este, dupa care va fi intrebata ce are de declarat cu privire la recunoasterea sa. Declaratia va fi consemnata, tot la persoana intai singular, in procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere. Este posibil ca persoana cu ajutorul careia urmeaza sa se stabileasca identitatea sa declare ca nu recunoaste vreo persoana din grupul prezentat. In aceasta situatie,modul de desfasurare a activitatii si rezultatul la care s-a ajuns se consemneaza in procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere. O astfel de situatie se poate datora, fie faptului ca persoana

a recunoscut,dar,din diferite motive, s-a abtinut sa declare aceasta, fie faptului ca, intradevar, nu a realizat recunoasterea din cauza lipsei elementelor de identificare ori pentru ca cel prezentat pentru recunoastere este altcineva decat cel pe care l-a vazut anterior. Daca, dupa terminarea activitatii soldata cu un asemenea rezultat,persoana chemata sa faca identificarea declara ca e recunoscut,dar s-a abtinut sa arate aceasta,se procedeaza, cu consimtamantul sau, la repetarea prezentarii pentru recunoastere. Inainte de a se repeta prezentarea pentru recunoastere ,persoana este ascultata cu privire la motivele care au determinat-o sa se abtina de la a indica pe cel cunoscut. In asemenea cazuri repetarea prezentarii pentru recunoastere se va face cu acelasi grup de personae,intrucat schimbarea grupului ar pune la indoiala obiectivitatea rezultatului obtinut. Persoana a carei identitate urmeaza a fi stabilita nu poate fi prezentata spre recunoastere,in acelasi timp, mai multor personae. Prezentarea trebuie sa se faca in mod separat pentru fiecare persoana in parte,cu respectarea acelorasi conditii si luandu-se masura de prevedere ca, pana la terminarea acestei activitati, persoanele care urmeaza a face recunoasterea san u comunice intre ele, iar ordinea asezarii persoanelor din grup sa fie schimbata de fiecare data. Daca uneia si aceleiasi personae urmeaza sa I se prezinte pentru recunoastere mai multe personae, pentru a se asigura obiectivitatea rezultatului obtinut,este necesar ca grupul sa fie schimbat de fiecare data,adica fiecare persoana sa fie prezentata pentru recunoastere in alt grup. In timpul prezentarii pentru recunoastere se impune observarea atenta atat a persoanei chemata sa faca recunoasterea,cat si a celei care urmeaza sa fie recunoscuta. In acest mod organul de urmarire penala poate deprinde concluzii valoroase pentru stabilirea tacticii in cercetarile ulterioare pe care le va efectua in cauza. Observatiile facute,concluziile desprinse nu vor fi consemnate in procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere,insa ele trebuie notate si folosite in sensul aratat. Recunoasterea persoanelor dupa voce si vorbire Pentru asigurarea obiectivitatii rezultatului obtinut, trebuie sa se creeze conditiile de audibilitate cat mai apropiate de cele in care au fost percepute vocea si vorbirea persoanei prezentate pentru recunoastere. De exemplu, se va asigura un zgomot de fond apropiat de cel in care s-a perceput, obstacole de o grosime sau densitate asemanatoare: pereti, usi, plafoane. Persoanelor li se va solicita sa pronunte cu aceeasi intensitate cuvintele ori expresiile pe baza carora se poate face recunoasterea. In efectuarea recunoasterii dupa voce, organul de urmarire penala nu trebuie sa aduca la cunostinta persoanei prezentate scopul ascultarii sale impreuna cu alte 3-4 persoane, ci sa orienteze discutia spre o tema apropiata faptelor cercetate, _________________
Constantin Aionitoaie s.a, Tactica criminalistica, Serviciul Editorial si Cinematografic,Bucuresti,1989, pag. 153-154.

determinand-o,indirect, sa foloseasca cuvinte sau expresii percepute de cel care face recunoasterea.martorilor asistenti li se vor adduce la cunostinta motivele pentru care se procedeaza in acest fel.

2. Prezentarea pentru recunoasterea cadavrelor Recunoasterea cadavrelor se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: a. prezentarea cadavrelor se poate face nu numai in cazul cercetarii unor infractiuni, ci si in alte situatii, cum ar fi accidentele de munca, catastrophe aeriene, feroviare si navale, inundatii,cutremure,incendii s.a.; b. cadavrele se prezinta pentru recunoastere imbricate; c. Anterior prezentarii, cadavrele toaletate/restaurate,dupa caz; d. Prezentarea pentru recunoastere a cadavrelor nu se face in grup, ca in cazul persoanelor in viata; e. Cadavrul nu va fi prezentat pentru recunoastere mai multor personae concomitant, persoanele fiind invitate separate spre a face recunoasterea(pentru a se evita sugestionarile colective); f. Cadavrul va fi prezentat in diferite pozitii(fata,profil), pentru a I se usura identificarea. Organul judiciar insarcinat cu coordonarea acestei activitati va avea in vedere urmatoarele aspecte: - identificarea poate fi ingreunata de factori multipli,precum aspectul cadavrului,starea si pozitia acestuia, alterarile ori mutilarile grave, alaturi de tensiunea psihica a celui chemat sa faca identificarea, in special in cazurile in care este vorba de un membru al familiei; - organul judiciar va apela,in vederea identificarii cadavrului,in primul rand la personae care au reclamat disparitia unor membri de familie,rude, prieteni, vecini etc.; - in situatia in care numarul de elemente identificatoare este unul mic, rezultatele recunoasterii trebuie interpretate cu multa rezerva, spre a se evita falsele identificari. Aceeasi regula se recomanda a fi respectata si in situatia in care identificarea se va face dupa obiecte de vestimentatie ori obiecte gasite asupra cadavrului; - daca starea cadavrului nu permite prezentarea directa(a fost gasit in stare de putrefactie avansata ori a fost inhumat anterior), pentru identificare se vor folosi fotografiile si obiectele gasite asupra acestuia; -se recomanda ca,in cazul in care identificarea este realizata de catre un membru de familie ori personae asupra carora imaginea cadavrului ar putea avea un puternic impact psihologic, sa se prezinte mai intai fotografii ale cadavrului si abia apoi sa aiba loc prezentarea directa. _____________________
E. Stancu, op. cit., pag. 141. Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu , Tactica Criminalistica, Edit. AIT Laboratories s.r.l.,2009, pag. 319320.

4.Particularitatile prezentarii pentru recunoastere de lucruri si animale

1.Prezentarea pentru recunoastere a lucrurilor De regula, lucrurile sunt prezentate pentru recunoastere persoanelor sau partilor vatamate prin savarsirea diferitelor infractiuni, inainte de a li se restitui bunurile ridicate de la infractori. Persoana care face recunoasterea trebuie sa fie ascultata in legatura cu bunurile ce urmeaza a fi recunoscute. Se verifica relatarile persoanei privind caracteristicile obiectelor, pentru a se constata daca ele corespund cu ale celor ce urmeaza a fi identificate. De asemenea, va fi ascultat faptuitorul si numai dupa aceea se va trece la recunoasterea propriu-zisa. Obiectul prezentat pentru recunoastere va fi expus intre mai multe obiecte avand caracteristici asemanatoare,insa nu cu asemanare perfecta,specifice bunurilor produse in serie. Cand nu pot fi gasite alte obiecte asemanatoare,obiectul poate fi prezentat in mod individual,de exemplu, in cazul unor picture,sculpturi ori altor unicate. Persoanei chemate sa faca recunoasterea trebuie sa I se dea posibilitatea sa examineze detaliat obiectele pentru a putea realize identificarea. La prezentarea pentru recunoastere a lucrurilor este necesara, de asemenea, asistenta a doi martori. 2.Prezentarea pentru recunoastere a animalelor Aceasta activitate trebuie sa se desfasoare intr-un cadru corespunzator-un loc special amenajat.Animalul se prezinta intr-un grup de cel putin trei animale asemanatoare. La recunoasterea animalelor, cel care conduce aceasta activitate, ca si martorii asistenti, trebuie sa observe modul cum reactioneaza animalul la apropierea persoanei care face recunoasterea sau cum se comporta atunci cand este strigat pe nume, amanunte necesar a fi consemnate in procesul-verbal,fiind de natura a forma convingerea organului de urmarire penala asupra certitudinii rezultatului obtinut,atunci cand recunoasterea este facuta de catre cel care sustine ca ii apartine animalul.

____________________
Constantin Aionitoaie, V.Berchesan s.a. ,Tratat de tactica criminalistica,editia a II-a revizuita si completata,Ed.Carpati,Oradea,1992, pag. 190-191.

Fixarea rezultatelor prezentarii pentru recunoastere

Modul de desfasurare si rezultatul prezentarii pentru recunoastere a persoanelor,cadavrelor,lucrurilor si animalelor se consemneaza intr-un process-verbal, care constituie mijloc de proba si trebuie sa cuprinda: - titlul; - anul,luna, ziua si locul unde a fost incheiat; - numele, prenumele, calitatea celor care au participat la aceasta activitate si unitatea din care fac parte; - motivele care au determinat prezentarea pentru recunoastere; - persoana,lucrul,animalul prezentate pentru recunoastere; - numele, prenumele, varsta, ocupatia, domiciliul si actul de identitate ale martorilor asistenti, aparatorului, daca a participat; - conditiile de loc, timp si iluminare in care s-a facut prezentarea pentru recunoastere; - mentiunea ca persoana prezentata pentru recunoastere a fost invitata sa-si aleaga locul pe care il doreste intre persoanele din grup; - numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate a persoanelor din grupul carora s-a efectuat recunoasterea de personae;datele necesare identificarii persoanelor fizice ori juridical de la care au fost procurate lucrurile sau animalele din grupul carora s-a efectuat recunoasterea unora dintre acestea; - numele,prenumele si domiciliul persoanei cu ajutorul careia s-a facut recunoasterea, cu indicarea actului ei de identitate si a organului emitent; - mentiunea ca martorului care a facut recunoasterea I s-a pus in vedere obligatia de a declara adevarul si a fost prevenit asupra raspunderii pentru marturie mincinoasa; - modul in care a decurs recunoasterea- imediat,cu ezitari etc.; - faptul ca persoana recunoascuta a fost legitimate, in prezenta participantilor la prezentarea pentru recunoastere; - declaratia persoanei ce a facut recunoasterea , cu privire la semnalmentele ori caracteristicile dupa care a recunoscut, consemnata la persoana intai singular; - mentionarea, in acelasi mod, a declaratiei persoanei recunoscute, cu privire la recunoasterea sa; - mentiune despre fotografiile executate; - mentiune cu privire la existenta sau lipsa observatiilor persoanelor din grup, martorilor asistenti, persoanei care a facut recunoasterea si a obiectiilor celei recunoascute; - formula de incheiere; - semnaturile organului de urmarire penala si ale celorlalte personae care au participat la desfasurarea activitatii. La procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere,trebuie sa fie atasata plansa cu fotografiile executate cu aceasta ocazie. Pe baza rezultatului prezentarii pentru recunoastere se impune efectuarea altor acte de urmarire penala, in raport cu necesitatile cauzei.Astfel,rezultatul prezentarii pentru recunoastere poate constitui temeiul ascultarii unor martori, ascultarii invinuitului ori inculpatului, efectuarii unor perchezitii,ridicari de obiecte si inscrisuri etc.

Precum s-a subliniat, declaratia persoanei recunoascute si a celei care a facut recunoasterea se consemneaza in procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere. Declaratia persoanei cu ajutorul careia s-a facut identificarea se refera la semnalmentele sau caracteristicile ce au constituit baza recunoasterii ori cuprinde precizarea ca nu reuseste sa indice pe cineva din grupul ce I se prezinta. Ulterior, poate fi ascultata detaliat, pentru a preciza si alte amanunte, in conditiile cand a faqcut recunoasterea, sau motivele pentru care nu a reusit sa faca acest lucru. Cat priveste persoana recunoscuta,declaratia sa,ce se consemneaza in procesulverbal de prezentare pentru recunoastere, poate privi faptele pe care le-a savarsit si au impus efectuarea acestei activitati- caz cand relatarile sale se redau pe scurt in procesulverbal urmand a fi ascultata ulterior,separate.De exemplu,daca invinuitul care, pana in momentul prezentarii pentru recunoastere,a negat savarsirea infractiunii,cu aceasta ocazie a recunoscut,este evident ca toate imprejurarile savarsirii infractiunii nu vor putea fi consemnate in procesul-verbal de prezentare pentru recunoastere,impunandu-se ascultarea sa detaliata, de indata ce s-a incheiat activitatea respectiva. Daca, de exemplu, pentru a dovedi netemeinicia afirmatiilor persoanei ce face recunoasterea, cel prezentat pentru recunoastere declara ca in momentul cand se afirma ca a fost vazut se afla in alta partefapt pe care-l poate dovedi cu acte ori martori- se impugn verificarea si ridicarea de inscrisuri sau ascultarea unor martori etc.

____________________
Constantin Aionitoaie, V.Berchesan s.a. ,Tratat de tactica criminalistica,editia a II-a revizuita si completata,Ed.Carpati,Oradea,1992, pag. 192-193.

Bibliografie

Aurel Ciopraga, Tratat de tactica criminalistica ,Ed.Gama,Iasi,1996. Constantin Aionitoaie s.a, Tactica criminalistica, Serviciul Editorial si Cinematografic,Bucuresti,1989 Constantin Aionitoaie, V.Berchesan s.a. ,Tratat de tactica criminalistica,editia a II-a revizuita si completata,Ed.Carpati,Oradea,1992. E. Stancu ,Criminalistica, vol. II, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept,Bucuresti,1983. Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu , Tactica Criminalistica, Ed. AIT Laboratories s.r.l.,2009.