Sunteți pe pagina 1din 32
Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş PROIECT LA DISCIPLINA ASIGURARI COMERCIALE 2009-2010 STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA

Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

PROIECT LA DISCIPLINA ASIGURARI COMERCIALE

2009-2010

STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII DE ASIGURARE “ASIROM”

 

Realizat de :

Coordonator:

Lect. Univ. Rahau Loredana

 

Finante-Banci

Cuprins

Scurt istoric al asigurarilor in Romania...................................................................................3 Cap.I Prezentarea societatii Asirom.......................................................................................4

 • 1.1. Scurt istoric...................................................................................................................5

 • 1.2. Obiect de activitate........................................................................................................6

 • 1.3. Structura actionariatului................................................................................................7 Cap II. Evoluţia organizaţiei de asigurare pe piaţa asigurărilor din România............8

 • 2.1. Evoluţia capitalului social.............................................................................................8

 • 2.2. Evoluţia volumului de prime brute subscrise/ încasate cumulat..................................8

Cap.III Portofoliul de produse al Asirom......................................................................11

Tipuri de asigurări ale companiei ASIROM......................................................................11

 • 3.1. Asigurări agricole .......................................................................................................12

 • 3.2. Asigurări asistenţă medicală ......................................................................................12

 • 3.3. Asigurări AUTO .........................................................................................................12

 • 3.4. Asigurări de bunuri persoane fizice ...........................................................................13

 • 3.5. Asigurări de bunuri persoane juridice ........................................................................13

 • 3.6. Asigurări de raspundere civilă ...................................................................................13

 • 3.7. Asigurări de risc financiar ..........................................................................................13

 • 3.8. Asigurări de viaţă .......................................................................................................13

 • 3.9. Asigurări maritime şi de transport .............................................................................14

Cap IV. Analiza produselor de asigurare

..........................................................................14

 • 4.1. Asigurarea auto obligatorie RCA .............................................................................14

 • 4.2. Asigurarea facultativa pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor - CASCO 19

 • 4.3. Asigurarea clădirilor/apartamentelor, a bunurilor din acestea, precum şi a

răspunderii civile faţa de terţi pentru pagube produse în clădiri/apartamente..................23

 • 4.4. Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă (Global)........................................................28

2

Scurt istoric al asigurarilor in Romania

Istoria asigurărilor în România, a început să fie scrisă anterior anului 1871, prin manifestări ale protecţiei pe baze mutuale, ce au apărut în Transilvania încă din secolul al XIV-lea. În anul 1744 a apărut la Braşov, Casa de Incendiu, organizată prin fuzionarea a mai multe asociaţii mutuale. În anul 1848 ia fiinţă Institutul General de Pensii, organizaţie ce îşi face apartitia tot la Braşov, că asociaţie mutuală care asigură membrilor o pensie anuală.

După tratatul de la Adrianopole din anul 1829, au apărut în Bucureşti, la Iaşi şi în porturile dunărene, reprezentante ale unor companii străine din Austria, Italia, Anglia şi Ungaria. Aceste reprezentante practicau asigurări de transport, de incendiu şi asigurări de viaţă.

Anul 1871 este un an de referinţă pentru asigurările din România, prin faptul că în lună martie, printr-un Înalt Decret Domnesc s-a înfiinţat prima societate de asigurări românească, DACIA, cu un capital social de 3 milioane lei. În anul 1873, a fost creată a doua societate românească de asigurări, ROMÂNIA, cu un capital social de 2 milioane lei.

Aceste societăţi romaneşti de asigurări, aveau ca membri fondatori şi ca membri în consiliile lor de administraţie, personalităti marcante ale scenei politice, economice şi sociale din acea vreme. În anul 1881, cele două societăţi romaneşti de asigurări au fuzionat şi au creat o singură societate, DACIA - ROMÂNIA, care a devenit o societate puternică.

Un an mai târziu, s-a înfiinţat, tot de către marile personalităţi ale vieţii socio- politice şi economice, societatea NAŢIONALĂ, care avea un capital social de 3 milioane lei.

Urmare a creării acestor societăţi de asigurări şi a dezvoltaţii pieţei locale a asigurărilor, rând pe rând reprezentantele companiilor străine de asigurări au început să se retragă, cedându-şi portofoliile societăţilor romaneşti.

În anul 1906, s-a înfiinţat societatea AGRICOLĂ, care practică în principal asigurări agricole dar şi alte tipuri asigurări şi care a fuzionat în anul 1930 cu societatea FONCIERA din Cluj, formând societea AGRICOLĂ - FONCIERA.

În anul 1911 s-a înfiinţat societatea PRIMA ARDELEANA, iar în anul 1920 s-a creat societatea STEAUA ROMÂNIEI care, în anul 1932 a fuzionat cu societatea ANCORA. Compania formată în urma acestei fuziuni, a preluat în anul 1936 portofoliul

3

corespunzător participaţiei româneşti la societatea PHOENIX din Viena, care era în lichidare. În anul 1952 s-a creat cu capital integral românesc, ADMINISTRAŢIA ASIGURĂRILOR DE STAT - ADAS, instituţie specializată în activitatea de asigurare, de reasigurare şi de comisariat de avarie. ADAS şi-a desfăşurat activitatea sub conducerea generală a Ministerului Finanţelor, pe baza unor decrete emise special pentru aceasta. Odată cu apariţia ADAS, asigurările au devenit monopol de stat, aceasta fiind singura instituţie din România care a practicat activitatea de asigurare/reasigurare. ADAS avea în obiectul de activitate asigurări obligatorii (prin efectul legii) şi asigurări facultative.

Asigurările prin efectul legii, practicate de ADAS era asigurări pentru bunurile care aparţineau cooperativelor agricole de producţie şi asociaţiilor intercooperatiste (inclusive unităţilor economice ale acestora), asigurări pentru bunurile care aparţineau persoanelor fizice, asigurări de călătorie pentru cazurile de accidente, asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

Asigurările facultative încheiate de ADAS (în lei sau în valută), în completarea celor prin efectul legii, erau asigurări de bunuri pentru riscurile de avarie, distrugere, furt sau altele; asigurări de persoane pentru riscurile de invaliditate, deces, supravieţuire sau altele; asigurări de răspundere civilă, pentru riscurile de vătămare corporală sau deces de persoane, avarierea sau distrugerea unor bunuri şi alte pagube pentru care există răspundere potrivit legilor în vigoare la acea dată.

Cap.I Prezentarea societatii Asirom

4

1.1. Scurt istoric

Din 1 ianuarie 1991, ASIROM este compania de asigurări tradiţională a românilor, oferindu-le acestora siguranţă şi confortul de care au nevoie, definind permanent tendinţele pieţei locale a asigurărilor. 2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii de imagine notabile pentru ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a alăturat marii familii a Grupului Lider pe piaţa de asigurări din Europa Centrală şi de Est VIENNA INSURANCE GROUP. Acum, ASIROM face parte din grupul celor 40 de companii din regiune care consolidează echipa VIG. Cu peste 180 ani de tradiţie în business-ul siguranţei, VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) dispune de o putere financiară considerabilă, care îi permite să-şi menţină independenta şi să-şi continue creşterea sustenabilă în ţările Europei Centrale şi de Est. În martie 2008, Bursa de valori din Viena a lansat indicele VONIX, în calculul căruia au intrat primele 29 de companii din Austria, între care VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) îşi aduce o contribuţie importantă. Cu sediul în Viena, grupul este activ prin filialele şi holdingurile de companii de asigurări în ţări precum: Albania, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Turcia, Ungaria, Ucraina şi Belarus. De asemenea, VIENNA INSURANCE GROUP are sucursale în Italia şi Slovenia. Pe piaţa austriaca, grupul este reprezentat de către Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung, Sparkassen Versicherung şi Bank Austria Creditanstalt Versicherung. De asemenea, VIENNA INSURANCE GROUP este acţionar minoritar în Wustenrot Versicherung. Pe plan internaţional, VIENNA INSURANCE GROUP este percepută cu următoarele atribute:

Unul dintre liderii pieţei de asigurări din Europa Centrală şi de Est;

Peste 180 ani de experienţă;

Siguranţă şi securitate;

Potenţial de creştere permanentă.

Echipa de conducere

Preşedinte: Boris SCHNEIDER Vicepreşedinte: Mariana DIACONESCU Director Executiv: Daniela MEGHEA Director Executiv: Ion BRATULESCU Director Executiv: Martin Haschka

Structura:

Nr. judeţelor în care compania lucrează : 42

Nr. sucursale/agenţii : 45 sucursale: 86

Angajaţi permanenţi/ colaboratori: 2.584/10.000

5

Reasiguratori : SWISS Re, MUNICH Re, GE FRANKONA Re, NEW Re,

HANNOVER Re, PARTNER Re, MAPFRE, XL Re, GEN Re, TRANSATLANTIC, LLOYD'S, SIRIUS Organizaţii la care este afiliata: UNSAR

Premii / distincţii: - "Compania Anului 2005" - pentru Asigurările Generale acordate de către Revista PRIMM ; - PREMIUL SPECIAL al Programului” Unde Mă Asigur”, acordat de Revistă PRIMM - Asigurări&Pensii – 2006

Inspectori de asigurare

15.55%

Tesa

2.91%
2.91%

Agenti de asigurare - persoane fizice

Brokeri

50.72%

13.78%

Agenti de asigurare - persoane

juridice

9.60%

Inspectori coordonatori

7.44%

Graficul 1. Canale de distribuţie utilizate de ASIROM în 2008

1.2. Obiect de activitate

Scopul societăţii este desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare prin acceptarea de riscuri în schimbul plăţii primelor de către asiguraţi şi respectiv reasiguraţi şi prin plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate în cazul producerii evenimentelor asigurate, în vaderea compensării daunelor şi realizării de profituri. ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluţii viabile clienţilor săi, adaptându-şi permanent produsele şi tarifele la tendinţele pieţei, respectându-şi totodată obligaţiile asumate prin contractele de asigurare. Este unul din cele mai importante motive pentru care ASIROM a fost votată pentru al treilea an consecutiv ca fiind cel mai de încredere asigurator al României. ASIROM înseamnă mai mult decât o companie de asigurări; ASIROM înseamnă pentru clienţii săi prietenul statornic şi partenerul puternic care le oferă "pachete" de beneficii:

Poliţe "croite" în funcţie de doleanţele clientului;

Reţea teritorială naţionala puternică;

6

Experienţa şi stabilitate;

Putere financiară şi know-how internaţional al VIENNA INSURANCE GROUP. Calitatea deosebită a produselor şi serviciilor ASIROM a condus la acordarea de către binecunoscutul organism de certificare Moody Internaţional a certificatului standardului calităţii ISO 9001.

1.3. Structura actionariatului

În 2007 s-au produs modificări în structura acţionariatului, dovedindu-se a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii de imagine notabile pentru ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a alăturat marii familii a grupului lider de piaţă de asigurări din Europa Centrală şi de Est, VIENNA INSURANCE GROUP. La 31 decembrie 2006, structura sintetică consolidată a acţionariatului era :

Tabelul 1 Structura sintetică consolidată a acţionariatului la 31.12. 2006

Nume

Numar actiuni

Procent %

 

318.932.242

49,99

Interagro S.A. Broadhurst Investments Limited

 • 95.256.191 14,93

 

QVT Fund LP

 • 81.106.217 12,71

 

A.V.A.S.

 • 40.676.672 6,37

 

Alte Persoane Juridice

 • 95.352.555 14,94

 

Persoane Fizice

6.541.446

1,02

TOTAL

637.865.323

100%

Valoarea nominală a unei acţiuni la 31.12.2006 era de 0,10 lei

Tabelul 2 Structura sintetică consolidată a acţionariatului la 31.12.2007

 

Nume

Numar actiuni

Procent %

Wiener Stadtische Versicherung A.G.

 • 431.719.373 66,53

 
 
 • 211.155.094 32,54

 

Alte persoane juridice Persoane fizice

6.034.856

0,93

TOTAL

648.909.323

100%

Valoarea nominală a unei acţiuni la 31.12.2007 era de 0,10 lei

Tabelul 3 Structura sintetică consolidată a acţionariatului la 31.12.2008

Nume

Numar actiuni

Procent %

 

1.356.156.414

85,9124

Wiener Stadtische Versicherung A.G. Alti acţionari

222.377.909

14,0876

TOTAL

1.578.534.323

100%

Valoarea nominală a unei acţiuni la 31.12.2008 era de 0,10 lei

7

Cap II. Evoluţia organizaţiei de asigurare pe piaţa asigurărilor din România

2.1. Evoluţia capitalului social

Capitalul social iniţial (în anul 1991) a fost fixat la suma de 3000 milioane lei, împărţit în 6000 de acţiuni nominative în valoare de 5000 lei fiecare, în întregime subscrise de către acţionari. De-a lungul celor 18 ani de activitate, capitalul social s-a modificat (a crescut) de la an la an, la data de 31 decembrie 2008, fiind de 157.853.432 lei, iar numărul de acţiuni emise de 1.578.534.323 , cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

2.2.

Evoluţia

volumului

încasate cumulat

de

prime

brute

subscrise/

Tabelul 4. Clasamentul companiilor de asigurare din Romania în funcţie de primele brute subscrise

Top 10 Clasament General

 

COMPANIE

PRIME BRUTE SUBSCRISE

 

RON mil.

1.

ALLIANZ-TIRIAC

675.87

2.

OMNIASIG

595,95

3.

ASTRA-UNIQA

411.48

4.

ASIROM

350.85

5.

BCR Asigurari

313.65

6.

ASIBAN

269.28

7.

ING Asigurari de Viata

261.35

8.

UNIQA

248.33

9.

GENERALI

245.09

10. EUROINS

176.27

Sursa: Insurance PROFILE.

Top 10 Clasament Asigurari Non-Viata

 

COMPANIE

PRIME BRUTE SUBSCRISE

 

RON mil.

1.

ALLIANZ-TIRIAC

628.40

2.

OMNIASIG

595.95

3.

ASTRA-UNIQA

408.80

4.

BCR Asigurari

313.65

5.

ASIROM

301.30

6.

UNIQA

248.33

7.

ASIBAN

235.07

8.

GENERALI

200.51

9.

EUROINS

176.27

10. ARDAF Sursa: Insurance PROFILE.

163.24

Top 10 Clasament Asigurari de Viata

COMPANIE

PRIME BRUTE SUBSCRISE

RON mil.

8

1.

ING Asigurari de Viata

259.66

2.

AIG Life*

105.00

3.

BCR Asigurari de Viata

85.00

4.

ASIROM

49.56

5.

ALLIANZ-TIRIAC

47.47

6.

AVIVA

46.61

7.

GENERALI

44.58

8.

GRAWE Romania

42.28

9.

ASIBAN

34.22

10.

EUREKO

17.99

Sursa:Insurance_PROFILE

*Estimare

Tabelul 5 Evoluţia subscrierilor pe clase de asigurari ale ASIROM

 
         

%

2007

DENUMIRE

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

fata

de

2006

ASIGURĂRI

         

VIATĂ

89,001,039

82,569,433

88,037,154

93,013,657

5.7%

ASIGURĂRI

         

GENERALE

426,986,159

491,001,257

511,945,831

535,196,131

4.5%

Accidente

şi

         

boală

9,441,256

7,556,415

6,683,761

6,729,446

0.7%

Sănătate

3,130,759

3,728,889

3,428,926

2,643,012

-22.9%

Avarii auto şi furt

151,124,100

176,779,537

210,705,073

228,926,672

8.6%

Mijloace

de

         

transport

feroviar

0

0

0

0

0.0%

Mijloace

de

         

transport

aerian

1,349,541

468,859

313,269

73,550

-76.5%

Mijloace

de

         

transport

naval

3,814,080

3,340,058

2,693,385

3,828,995

42.2%

Bunuri

în

         

tranzit

2,184,019

2,139,228

3,139,097

1,974,137

-37.1%

Incendiu

şi

         

calamităţi

41,155,460

46,219,868

55,298,057

57,068,983

3.2%

Daune

la

         

proprietăţii

10,859,315

14,297,523

16,443,778

20,420,582

24.2%

RCA

193,340,031

225,551,673

200,507,553

204,197,466

1.8%

RC

transport

         

aerian

9,144

651,972

676,578

14,508

-97.9%

9

RC

transport

         

naval

0

0

0

0

0.0%

RC generală

6,238,788

7,220,318

9,802,556

7,631,750

-22.1%

Credite

3,495,447

1,810,819

1,367,281

825,671

-39.6%

Garanţii

0

-130,165

-9,183

-4,359

-52.5%

Pierderi

         

financiare

844,219

1,366,263

895,701

874,652

-2.4%

 

515,987,198

573,570,690

599,982,985

628,209,788

 

Sursa: www.bvb.ro;www.asirom.ro

După cum se poate observa din tabelul anterior, primele brute subscrise de către ASIROM au crescut în perioada 2004 – 2007 de la an la an, ponderea asigurărilor de răspundere civilă în totalul primelor brute subscrise situându-se între 34 şi 41%. Această fluctuaţie este dată de primele subscrise pe RCA, asigurare care reprezintă circa 95% din totalul subscrierilor pe răspundere civilă şi a cărei pondere este influenţată în cea mai mare măsură an de an de tariful de prime practicat de societăţile de asigurare, datorită faptului că este o asigurare obligatorie. Primele brute subscrise înregistrate în anul 2008 au însumat 747,6 mil. lei, observându-se o creştere cu 19 % faţă de subscrierile anului 2007, ponderea cea mai mare având-o asigurările avarii auto şi furt cu 35,5 % şi asigurările RCA cu 33,5%.

Daune la proprietati 3,3% Asigurari de bunuri 9,1% RCA 33,5% Raspundere civila generala 1,2% Alte asigurari
Daune la proprietati
3,3%
Asigurari de bunuri
9,1%
RCA
33,5%
Raspundere civila
generala
1,2%
Alte asigurari
1,1%
Avarii auto si furt
35,5%
Asigurari de viata
14,8%
Accidente, boala si
Accidente si sanatate
sanatate
Alte asigurari
1,7%
1,5%
1,1%
Asigurari de viata
21,1%
RCA
Graficul 2 Ponderea subscrierilor pe principalele clase de asigurări din total
37,8%
subscrieri aferente anului 2008
La nivelul sucursalei Asirom Mureş primele brute subscrise înregistrate în anul
2008 au însumat 20,6 mil lei, în creştere cu 18 % faţă de primele subscrise în anul 2007.
Raspundere civila
generala
Avarii si furt auto
1,9%
23,8%
Asigurari de
proprietati si bunuri
12,6%
10

Graficul 3 Ponderea subscrierilor pe principalele clase de asigurări din total subscrieri aferente anului 2008 la Sucursala ASIROM Mureş

După cum se poate observa ponderea cea mai mare o reprezintă asigurările RCA cu 37,8%, asigurările CASCO cu 23,8 % şi asigurările de viaţă cu 21,1%. Primele brute subscrise la asigurările de răspundere civilă aferente anului 2008 la nivelul sucursalei Mureş au însumat 8.178.236 lei , ceea ce reprezintă 39,7% din totalul primelor subscrise, ponderea cea mai mare o are asigurarea de răspundere civilă auto pentru pagube produse prin accidente de autovehicule – RCA cu prime subscrise în sumă de 7.791.029 lei, adică 95,3%. La nivelul sucursalei Asirom Mureş dacă facem o analiză pe sectorul asigurărilor de răspundere civilă asupra primelor subscrise, variaţiei rezervelor de primă, daunelor plătite, variaţia rezervelor de daune, la 31 decembrie 2008, constatăm că rata daunei este 63,45%. Rata combinată a cheltuielilor care pe lângă rata daunei cuprinde rata cheltuielilor de achiziţie şi rata cheltuielilor administrative se situează la 90,54%. Rata daunei per total asigurări generale la sucursala Mureş este 48,61%, iar rata combinată a cheltuielilor 78,39%. Nivelul ridicat al ratei daunei la asigurările de răspundere civilă, este dat de faptul că în totalul lor ponderea cea mai mare o reprezintă asigurările RCA, iar rata daunei la nivel naţional pe această formă de asigurare este mare.

Cap.III Portofoliul de produse al Asirom

Tipuri de asigurări ale companiei ASIROM

1 .Asigurări agricole

11

13

 • 3.9. Asigurări maritime şi de transport

Asigurarea facultativă pentru corp, navă şi maşini

Cap IV. Analiza produselor de asigurare

 • 4.1. Asigurarea auto obligatorie RCA

Evoluţia traficului auto înregistrează creşteri spectaculoase, atât pe plan intern cât şi internaţional, dar în strânsă legătură cu acest fapt are loc sporirea numărului de accidente de circulaţie, însoţite de prejudicii materiale şi vătămări cauzate terţilor, implicaţi sau nu în circulaţie pe drumurile publice. În majoritatea ţărilor lumii asigurarea de răspundere civilă auto este fie o asigurare prin efectul legii sau obligatorie, fie o asigurare cu caracter facultativ. În ţara noastră această

14

asigurare practicată prin efectul legii, până la finele anului 1985, a căpătat începând cu anul 1986 caracter obligatoriu. Subiectele asigurării sunt toate persoanele fizice şi juridice, care deţin autovehicule înmatriculate în România şi autorizate să circule pe drumurile publice.

1.

Încheierea asigurării:

Orice persoană fizică şi juridică titulară a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul înmatriculat în România, pentru cazurile de răspundere civilă faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule produse numai pe teritoriului României. Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, denumită în continuare asigurare obligatorie RCA (răspundere civilă auto) este contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurător autorizat, în baza unei prime plătite de asigurat, se obligă să despăgubească prejudiciile cauzate terţilor în perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, în condiţiile legii.

2.

Riscurile acoperite :

pagube materiale ;

vătămări corporale sau deces ;

pagube ca urmare a lipsei de folosinţă a autovehiculului avariat, produse terţilor din

culpa asiguratului ; cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză.

3.

Perioada de valabilitate a asigurării:

Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadă determinată :

anual ori semestrial pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate după caz ;

pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru vehiculele care se înmatriculează sau înregistrează provizoriu, după caz dar nu mai mult de 90 de zile ;

pe vehiculele înmatriculate/înregistrate temporar dar nu mai mult de 12 luni. Asigurarea acoperă şi pagubele produse din culpa conducătorului autovehiculului,

inclusiv în cazurile în care conducătorul autovehiculului, la data accidentului :

 
 • 1. a condus autovehiculul fără consimţământul asiguratului ;

 • 2. nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă autovehiculul respectiv ;

 • 3. nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului respectiv.

4.

Plata primelor de asigurare

Primele de asigurare se plătesc integral, anticipat, la încheierea poliţei de asigurare pentru perioada dorită de asigurat şi în funcţie de situaţia în care se găseşte autovehiculul (este înmatriculat, este nou, face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, etc).

5.

Avantajele oferite :

A . În caz de vătămare corporală:

15

 • - salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare ;

 • - diferenţe dintre veniturile nete ale persoanelor vătămate şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical ;

 • - venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de către persoana vătămată, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat ;

 • - eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale), probate cu documente

justificative şi care nu sunt suportate din fondurile asigurării sociale prevăzute de reglementări în vigoare ;

 • - cheltuieli cu îngrijitori pe perioada incapacităţii de muncă, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult de salariul de bază minim brut pe economie ; Daune morale : în conformitate cu jurisprudenţa din România. B . În caz de deces :

  • - cheltuieli cu înmormântarea, inclusiv piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative ;

  • - cheltuieli de transport al cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul la localitatea unde se face înmormântarea ;

 • - veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi la data decesului, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului ; Daune morale : în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România. C. În cazul avarierii sau distrugerii vehiculelor :

  • - despăgubirile nu pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA ;

  • - prin valoarea rămasă se înţelege valoarea acelor părţi din vehicul rămase neavariate, demontate şi valorificate, cuprinsă între 0,1% şi 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului ;

  • - preţul părţilor componente, ale pieselor înlocuitoare noi şi ale materialelor sunt cele practicate de unităţile de specialitate ;

  • - costul reparaţiilor efectuate la vehicule se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unităţile de specialitate .

 • Despăgubirile nu pot depăşi :

  • - cuantumul despăgubirii, diferenţa dintre valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rămasă, şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA, în cazul unei daune totale în situaţia în care păgubitul nu face dovada reparării vehiculului şi în cazul daunelor parţiale ;

  • - se defineşte dauna totală ca fiind situaţia în care cuantumul daunei, nu depăşeşte 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

  16

  Despăgubirile se plătesc rapid, în termen de cel mult de 20 zile calendaristice de la data depunerii de către persoană a ultimului document necesar finalizării dosarului de daune.

  • 6. Suma asigurată

  Tarifele de prime ASIROM pentru anul 2008 la asigurarea RCA pentru vehiculele înregistrate conform prevederilor art.1 pct.21 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 69/2007, exprimat în RON, sunt:

  • 7. Încheierea contractului de asigurare:

   • - completarea declaraţiei de asigurare (cerere) ;

   • - formular special al asigurătorului prin care se manifestă voinţa de a încheia contractul de asigurare. Se întocmeşte concomitent cu contractul de asigurare.

   • - se completează categoria autovehiculului în funcţie de perioadă, capacitate cilindrică şi tonaj, teritoriul statului pe care se face asigurarea;

   • - se încheie contractul şi se aduc la cunoştinţă asiguratului drepturile şi obligaţiile contractuale ;

  • - se achită prima de asigurare de către asigurat (în tranşe sau integral, cash, prin ordin de plată etc.), iar asigurătorul emite contractul şi poliţa de asigurare.

  Prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.

  • 8. Contractul de asigurare cuprinde :

   • - numele, domiciliul ;

   • - obiectul asigurării : bunuri şi răspunderea civilă ;

   • - riscurile ce se asigură ;

   • - momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asiguratorului ;

   • - prima de asigurare;

   • - suma asigurată;

   • - alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

    • 9. Poliţa de asigurare RCA conţine informaţii despre :

     • - părţile implicate în contract ;

     • - perioada de valabilitate a asigurării ;

     • - limitele de despăgubire ;

     • - prima de asigurare şi numărul de înmatriculare al vehiculului ;

     • - statele în care are valabilitate acest document.

  10.PRODUCEREA EVENIMENTULUI ASIGURAT

  Etapele parcurse după accident şi până la plata efectivă a despăgubirii

  În caz de accident auto:

  • 1. se anunţă organele de poliţie pe raza cărora s-a efectuat accidentul iar până la sosirea acestora se păstrează probele;

  • 2. se solicită o copie a procesului verbal de accident întocmit de poliţie

  17

  • 3. persoana prejudiciată solicită o copie după asigurarea RCA a celui vinovat de producerea accidentului (asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, să ofere părţii prejudiciate informaţiile necesare pentru formularea cererii de despăgubire-nume, prenume şi locul de rezidenţă al persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei, denumirea, sediul asigurătorului care a emis poliţa RCA, seria şi nr poliţei de asigurare RCA, precum şi nr de înmatriculare al vehiculului asigurat); dacă cel vinovat de producerea accidentului nu face dovada asigurării RCA, se solicita şoferului respectiv să dea copii xerox după permisul de conducere, buletinul de identitate şi certificatul de înmatriculare al vehiculului, în faţa poliţistului, deoarece în aceste cazuri trebuie să se faciliteze regresul daunei;

  • 4. asiguratul informează, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului şi pagubele produse ca urmare a acestuia;

  • 5. asigurătorul RCA este obligat să depună dosar de daună şi să efectueze constatarea pagubelor (este obligată elibereze persoanei prejudiciate o copie a procesului verbal de constatare a pagubelor în care indice: nr dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în urma accidentului şi soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de către păgubit pentru finalizarea dosarului); Asigurătorul RCA poate acorda despăgubiri şi în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea prejudiciului, dacă împrejurările şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar; Dacă pentru recuperarea pagubei materiale, persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri, constatarea avariilor şi stabilirea despăgubirilor sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate – asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere;

  • 6. asigurătorul RCA trebuie să soluţioneze cererea de despăgubire în termenul legal – maximum 15 zile de la data la care a definitivat investigaţia necesară evaluării sumei pe care este obligat să o plătească - şi să efectueze plata (în general, în cazul în care reparaţia autovehiculelor se face în service-urile cu care asigurătorul are contract, iar banii sunt livraţi acestora şi nu persoanelor prejudiciate).

  EX: Ghimfus Paul Marius, proprietarul autovehicul Dacia 1310 TR03NDO, încheie la data de 20.03.2008 o asigurare obligatorie auto RCA la SA ASIROM SA. Autovehiculul are o capacitate de 1 600 cmc. şi va plăti o Pa = 384RON, pt. limita de răspundere de 150 000 EUR pt. daune materiale şi 750 000 EUR pt. vătămări corporale. În data de 25.08.2008 în comuna Peretu str. Salcamilor 23 A judeţul Teleorman , la ora 14.00, s-a produs un accident în care a fost avariat un Maybach cu nr B01EUR (înmatriculat în 2006, stare de întreţinere bună, valoare de nou 300.000 EURO), numele proprietarului Popescu Ion, vinovat de producerea accidentului fiind conducătorul Daciei. S-au produs numai daune materiale.

  18

  În urma analizei documentelor s-au constatat următoarele daune: aripa stângă spate, lunetă, parbriz, geam lateral stânga faţă, oglinda şi disc de frână ce necesită înlocuire, jante, aripa dreaptă spate şi traversă spate ce necesită reparaţie. Păgubitul apelează la asigurătorul său de bunuri, care în urma analizei constată daunele. Valoarea de nou = 300.000 EURO = 1.200.000 RON Coeficient de uzură = 10% ( 2 ani, stare de întreţinere bună) Valoarea vehiculului la data producerii accidentului = Valoarea de nou – Uzura valorică = Valoarea de nou – 10%*Valoarea de nou = 12.000.000.000*(1-10%)=1.080.000RON Conform facturii întocmite de service-ul autorizat:

  piesele au costat 400.000 RON (aripa stângă spate 90.000 RON, 50.000

  luneta, parbriz 55.000RON, geam lateral stânga faţă 35.000 RON, oglinda 10.000 RON, disc de frână 55.000 RON, jante 45.000 RON, aripa dreaptă spate 45.000 RON, traversă spate 15.000RON) manopera 250.000 RON,

  deşeuri recuperabile 43.200 RON (0,1%*1.080.000 RON )

  = > Total reparaţie = 400.000 + 250.000 – 43.200 = 606.800 RON. Păgubitul îşi va repara autovehiculul pe baza contractului încheiat cu asigurătorul său. Asigurătorul îşi va recupera la rândul său banii de la asigurătorul vinovatului de accident şi de la vinovat. De la asigurător va recupera suma de 150.000EURO (600.000) -limita de despăgubire pentru pagubele materiale, iar de la vinovatul accidentului suma de 1.700 EURO (6.800 RON). Curs RON / EURO = 4 lei Valoarea rămasă = 0.9% * valoarea vehiculului la data producerii accidentului = 0,9% * 1.080.000 = 9.720 RON

  4.2. Asigurarea facultativa pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor - CASCO

  • 1. Subiectii asigurarii:

  Este asiguratul, adică proprietarul înscris în cartea de identitate a autovehiculului dar şi altă persoană cu interes asigurabil cu privire la autovehicul dovedit printr-un contract încheiat cu proprietarul şi care are un contract încheiat cu asiguratorul.Asiguratul trebuie să aibă 18 ani,vârsta minimă.

  • 2. Obiectul asigurarii:

  Asiguratorul,în baza contractului de asigurare , a prezentelor condiţii contractuale şi în schimbul primei de asigurare încasata, asigura autovehiculele înmatriculate, ai căror proprietari, personae fizice sau juridice, au domiciliu sau reşedinţa în România. Autovehiculele înmatriculate în străinătate, cu excepţia celor achiziţionate în sistem leasing extern de către personae, fizice sau juridice, care au domiciliul sau reşedinţa în România, pot fi cuprinse în asigurare numai pentru riscul de avarii pe teritoriul României. Asigurarea acoperă şi pagube produse autovehiculului în situaţii în care, în momentul producerii riscurilor asigurate, acesta era condus, cu consintamantul asiguratului, de o altă persoană.

  19

  3. Riscul asigurat:

  În baza conditilor de asigurare, a clauzelor, menţiunilor sau actelor adiţionale anexate la acestea, se pot acoperi prin asigurare, împreună sau separate, la solicitarea asiguratului, în schimbul plăţii primelor aferente, următoarele riscuri:

  -avarii provocate de:-ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, căderi, căderi de corpuri pe autovehicul, derapări, răsturnări; - incendiu, rasnet, explozie, calamnitati naturale;

  -furt:-inclusiv ca urmare a unor acte tâlhărie, precum şi că avarii produse acestuia ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;

  • 4. Interesul asigurat:

  Această asigurare este facultativa,iar scopul ei este de a asigura un autovehicul la valoarea acestuia stabilit prin Nota de calcul, acceptată şi aprobată de asigurat.

  • 5. Constatarea,evaluarea pagubelor si daunelor:

  În cazul producerii unui risc asigurat,asiguratorul va plăti asiguratului despăgubirea calculată conform condiţiilor prevăzute în contractul de asigurare. Constatarea şi evaluarea pagubelor se fac de către reprezentanţii asiguratorului, direct sau prin inputerniciti, împreună cu asiguratul sau împuterniciţii săi, inclusive prin experţi neutri. Constatarea şi evaluarea pagubelor se poate face la oricare sucursala a firmei de asigurare la care asiguratul se prezintă şi solicită acest lucru. În cazul daunelor produse în afara teritoriului României, costatarea şi evaluarea pagubelor se poate efectua prin corespondenţii asiguratorului din ţară în care s-a produs riscul asigurat sau în cazul în care nu se repara autovehiculul în străinătate, de către reprezentanţii asiguratorului, la întoarcerea autovehiculului în ţară. Asiguratorul are dreptul să verifice certitudinea devizelor de reparaţie şi preţurile existente în programele electronice de calcul a devizelor de reparaţie. În caz de dăuna totală, asiguratul poate fi despăgubit şi prin înlocuirea autovehiculului avariat cu unul similar celui cuprins în asigurare,potrivit opţiunii asiguratorului. Pentru dotările suplimentare asigurate, despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată şi nici valoarea de nou a acestuia la data producerii riscurilor asigurate.

  • 6. Perioada de asigurare:

  Asigurarea se încheie pe o perioadă de 1 an. Pentru autovehiculele comercializate în sistem leasing sau rate,asigurarea se va încheia de regulă pe toată durata contractului de leasing sau vânzare în rate. Asigurarea se consideră încheiată când sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii:

  -efectuarea inspecţiei de risc de către asigurator,însuşită de asigurat; -plata anticipată a primei de asigurare sau a primei rate; -emiterea contractului de asigurare. În cazul autovehiculelor noi, contractul de asigurare se poate încheia şi prin prezentarea facturii de cumpărare şi a autorizaţiei provizorii de circulaţie.

  20

  7.

  Suma asigurată:

  Autovehiculele se asigura la o valoare stabilită de asigurator la încheierea asigurării, prin Nota de calcul şi acceptată de asiguratca fii valoarea autovehiculului, valoare ce nu se modifica pe parcursul unui an de asigurare. În cazul în care asiguratul nu este de accord cu valoarea stabilită de către asigurator,dorind ca suma asigurată să fie stabilită:

  -la o valoare inferioară acesteia, se va accepta valoarea stabilită de către asigurat; -la o valoare superioară acesteia nu se va accepta. Vechimea în ani a autovehiculului se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în documentele acestuia, făcându-se diferenţa dintre anul în care urmează să înceapă valabilitatea asigurării şi anul de fabricaţie înscris în documentele autovehiculului, indiferent dacă autovehiculul în cauză s-a aflat o perioadă în stocul producătorului. Suma asigurată a autovehiculelor se stabileşte după cum urmează:

  -pentru autovehiculele de producţie românească -pentru autovehiculele de produictie străină suma asigurată este egală cu:

  a)preţul din factura de achiziţie de nou, din România sau străinătate; b)valoarea de revânzare second-hand din cataloagele de specialitate; -pentru autovehiculele achiziţionate în rate\leasing:

  a)autovehicule noi b)autovehicule second-hand Dotările suplimentare se asigura la valoarea declarată de asigurat în declaraţia de asigurare în limita de 20% din suma asigurată a autovehicululuiinscrisa în contractul de asigurare. Sumele asigurate precum şi primele de asigurare se înscriu în contractul de asigurare, în lei sau în valută, iar primele de asigurarese încasează în lei sau în valută în funcţie de opţiunea asiguratului.

  • 8. Prima de asigurare:

  Prima de asigurare se calculează potrivit tarifului de prime al asiguratorului,se exprimă în lei sau în valută şi sunt datorate de asigurat anticipat şi integral. În funcţie de opţiunea asiguratului, prima de asigurare poate fi plătită în lei sau în valută. Pentru plată în lei a primelor de asigurare exprimate în valută, se va folosi cursul de referinţă comunicat de BNR la data efectuării plăţii, dacă nu este specificat la rubrica “Menţiuni speciale”din contractul de asigurare. Ca o facilitate pentru asiguraţi, asiguratorul poate accepta ca plată primei de asigurare anuale să fie efectuată şi în rate subanuale. Eşalonarea plăţilor de prima se poate face:

  -in 2 rate egale-semestriale; -in 4 rate egale-trimestriale; -in 10 rate egale cu condiţia ca rata să nu fie mai mică de 20 EURO sau 60 LEI. În cazul contractelor de asigurare încheiate pentru autovehicule vândute în sistem leasing sau rate, cu durata de valabilitate egală cu cea a contractului de leasing sau rate, prima de asigurare ori ratele de prima pot fi plătite concomitent cu plata ratelor contractului de vânzare, leasing sau rate, chiar dacă aceasta presupune plată primelor de asigurare în 12 rate.

  21

  Asiguratorul nu are obligaţia să anunţe asiguratul cu privire la scadenţă ratelor de prima şi nici să încaseze primele de asigurare la domiciliu. În caz de neplata la scadenţă a unei rate de prima următoare celei întâi, asiguratorul acorda asiguratului posibilitatea achitării acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la scadenţă ratei respective, situaţia contractului rămânând până la expirarea acestui termen. Dacă rata de prima nu este plătită nici în termenul de 15 zile de la scadenţă, contractul de asigurare seziliaza începând cu ziua imediat următoare.

  9. Despăgubirea de asigurare:

  Asigurarea de avarii Asiguratorul acorda despăgubiri pentru pagubele produse, în România şi în străinătate, prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor asigurate, provocate de:

  -ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afară ori în interiorul autovehiculului asigurat, zgârieturi, căderi, derapări, răsturnări; -incendiu, explozie, trăsnet, ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtuna, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, inclusive efecte indirecte ale acestor fenomene(ex:prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică o obiectelor purtate de furtună sau uragan). În caz de incendiu se acorda despăgubiri şi pentru pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau alte distrugeri precum şi avarieri cauzate ca urmare a măsurilor luate de timpul stingerii incendiului pentru salvarea autavehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta.

  Asigurarea de furt Asiguratorul acordă despăgubiri pe baza condiţiilor pentru pagubele produse prin furt sau ca urmare a tentativei de furt. În asigurare sunt cuprinse:

  -furtul autovehiculului; -furtul unor părţi componente ale autovehiculului,montate pe acesta; -avariile produse autovehicululuica urmare a furtului sau a tentativei de furt; -cheltuielile efectuate de către asiguratin vederea înlocuirii setului de închidere şi\sau contactului de pornire al autovehiculului asigurat, în cazul avarieriica urmare a furtului; -furtul sau distrugerea ca urmare a tentativei de furt a dotărilor suplimentare, dacă acestea au fost cuprinse în asigurare pentruriscul de furt şi dacă erau montate pe autovehicul.

  10. Studiu de caz:

  La intersecţia străzilor Cuza Voda cu strada Libertăţii, autovehiculul A care circulă pe strada Libertăţii nu a oprit la indicatorul stop, neacordând prioritate la autovehiculul B care circulă pe drumul prioritar Cuza Voda tamponandu-se cu acesta. În urmă acestui accident nu au existat victime doar pagube materiale. Dacă conducătorii celor două autovehicule nu ajung la o înţelegere amiabilă,cei doi se deplasează la unitatea de poliţie pe raza căruia a avut loc evenimentul rutier în termenul de 24 de ore de la producerea evenimentului pentru solutianare. La unitatea de poliţie se încheie un process verbal de constatare a accidentului conducătorului vinovat şi li se eliberează la fiecare o autorizaţie de reparaţie. În cazul în care cel vinovat are asigurare CASCO merg la biroul de constatări daune în cadrul firmei

  22

  unde este făcută asigurarea. Acolo asiguratorul deschide un dosar de constatare daune şi asiguratul este trimis la service cu care colaborează firma de asigurare pentru ai repara pagubele produse în accidentului. Asigurarea obligatorie îi repară pagubele autovehiculului B(nevinovat), iar asigurarea CASCO despăgubeşte autovehiculul A(vinovat).

  • 4.3. Asigurarea clădirilor/apartamentelor, a bunurilor din acestea, precum şi a răspunderii civile faţa de terţi pentru pagube produse în clădiri/apartamente

   • 1. Cine poate încheia asigurarea?

  Orice persoană fizică, care are un interes în legătură cu clădirea/apartamentul său bunurile asigurate, aflate pe teritoriul României. Asigurare se poate încheia în trei Secţiuni, după cum urmează:

  SECŢIUNEA A :Prin acesta secţiune se asigura pagubele cauzate clădirilor/apartamentelor, anexelor din locuinţa asiguratului precum şi a altor construcţii asigurate împreuna cu clădirea propriu-zisă.

  SECŢIUNEA B : Prin acesta secţiune se asigura pagubele cauzate bunurilor (aflate într-o clădire/apartament, în anexe, precum şi în construcţiile din curtea şi de pe terenul din jurul clădirii). SECŢIUNEA C : Prin acesta secţiune se acoperă prejudiciile cauzate terţilor (daune materiale sau vătămări corporale) produse, de către asigurat sau de către persoanele care au calitatea de asigurat (soţul / soţia, copii asiguratului, etc). În funcţie de opţiunea sa, asiguratul poate încheia una, doua sau toate cele trei

  secţiuni.

  Secţiunea C se încheie doar dacă se încheie şi Secţiunea A.

  • 2. Ce riscuri acopera asigurarea?

  PENTRU SECŢIUNEA A riscuri asigurate sunt grupate în trei tipuri de acoperiri de bază:

  Acoperire Minimă (FLEXA) : incendiu, trăsnet , explozie ;căderea sau prăbuşirea unui aparat de zbor,a părţilor sale sau a încărcăturii acestuia,precum şi a altor corpuri.

  Acoperire Extinsă (FLEXA extins): prin care se asigura riscurile de la acoperire minimă, la care se adauga cutremur de pământ , grindina , ploaie torenţială inundaţie, furtuna, uragan , prăbuşire sau alunecare de teren , avalanşe de zăpadă.

  • - Acoperire Extinsă Fără Cutremur, prin care se asigura riscurile de la acoperire extinsă dar fără cutremur;

  • - Acoperire Cuprinzătoare (toate riscurile ), prin care se asigura riscurile de la acoperire

  extinsă la care se adauga greve , tulburări civile , vandalism ; avarii accidentale la

  instalaţiile, coliziunea cu un vehicul, unda de şoc generată de spargerea zidului sonic provocată de aeronave.

  • - Cu plata unor prime de asigurare suplimentare se pot acoperi şi următoarele riscuri:

   • - spargerea sau crăparea geamurilor;

   • - pierderea veniturilor din închirierea clădirii/apartamentului asigurat;

  23

  - cheltuielile cu chiria datorată. PENTRU SECŢIUNEA B riscurile asigurate sunt aceleaşi cu cele de bază de la Secţiunea A (mai puţin acoperirea extinsă fără cutremur şi fără riscurile suplimentare). Pentru această secţiune se pot asigura suplimentar, contra unei prime de asigurare suplimentare furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, astfel :

  • - furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie al bunurilor;

  • - furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie.

  PENTRU SECŢIUNEA C se acoperă răspunderea civilă, în baza legii, în legătură cu:

  • - vătămări corporale, inclusiv decesul, suferite de terţe persoane;

  • - avarierea/distrugerea bunurilor aparţinând terţelor personae;

  • - cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă acesta a fost obligat la plata acestora, prin hotărâre judecătorească

  definitivă şi irevocabilă, pronunţată în România;

  • - cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la

  dezdăunare. Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără prima suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente la adresa menţionată în contractul de asigurare.

  • 3. Pe ce perioada se poate încheia asigurarea?

  Asigurarea se încheie pe o perioada de un an. La solicitarea asiguratului, asigurarile se pot încheia şi pe perioade mai mari de 1 an.

  • 4. Care este suma asigurata?

  Pentru Secţiunea A suma asigurată poate fi la opţiunea asiguratului, valoarea reală a clădirii, respectiv valoarea din nou. Pentru Secţiunea B suma asigurată reprezintă valoarea reală a bunurilor. Valoarea reală reprezintă valoarea din nou (preţul de înlocuire), din care se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a cădirilor/apartamentelor sau bunurilor respective. Pentru Secţiunea C limitele răspunderii se stabilesc conform solicitării asiguratului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 50.000 EURO pe întreaga perioadă asigurată şi nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 10.000 EURO pe eveniment combinat, pentru vătămări corporale/deces şi pagube materiale. Pentru cazurile de invaliditate permanenta echivalentul în lei a sumei de 300 EURO la data producerii evenimentului asigurat. Pentru cazurile de deces echivalentul în lei a sumei de 150 EURO la aceeaşi dată.

  • 5. Cum se platesc primele de asigurare?

  Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral. La cererea asiguratului, ASIROM poate accepta ca plata primelor de asigurare anuală să fie efectuată şi în rate egale (de regulă două raţe semestriale sau patru rate trimestriale).

  • 6. Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?

  Modularitate - Asigurarea este un produs modular, oferind potenţialului asigurat (în funcţie de solicitări), trei secţiuni de asigurare:

  - Secţiunea A: asigurarea clădirilor/ apartamentelor

  24

  - Secţiunea B: asigurarea bunurilor din clădiri/ apartamente - Secţiunea C: asigurarea răspunderii civile faţă de terţi pentru pagube produse la adresa menţionată în contractul de asigurare Asiguratul poate opta pentru a încheia una, două sau toate cele trei secţiuni. Singura restricţie este aceea că secţiunea C nu se poate încheia fără secţiunea A. Flexibilitate - Asigurarea este un produs flexibil, ce oferă acoperire unor riscuri variabile, pentru secţiunile A şi B. Noul produs oferă acoperire şi pentru unele riscuri excluse pe poliţele vechi (ex: greve, tulburări civile, vandalism, boom sonic ). Operativitate - Produsul conferă operativitate la încheierea asigurărilor, reunind trei asigurări într-o singură poliţa. Până în prezent, pentru asigurarea clădirilor şi a conţinutului la persoane fizice, se încheiau mai multe forme de asigurare, fiecare având câte o poliţă (tipizat) separată. Bonus - Dacă se încheie toate cele trei secţiuni de asigurare A, B şi C de mai sus, ASIROM oferă, fără prima suplimentară şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse de accidente casnice, produse la adresa menţionată în contractul de asigurare.Promptitudine în rezolvarea cazurilor de despăgubiri şi plată cu maximă operativitate a unor avansuri din despăgubiri de maxim 40% din cuantumul daunei, ca urmare a unor pagube produse din riscuri asigurate. Plata despăgubirii finale într-un termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data la care asiguratul a furnizat asiguratorului toate documentele necesare stabilirii cauzelor producerii evenimentului asigurat şi a cuantumului pagubei.

  7. Cine poate beneficia de despăgubire?

  Asiguratul în cazul producerii riscurilor acoperite prin Secţiunile A,B şi C.

  Excluderi - Nu sunt cuprinse în asigurare

  Pentru Secţiunea A: pagube cauzate instalaţiilor electrice aferente clădirilor numai prin acţiunea curentului electric,dacă aceasta nu este urmată de incendiu;avarierea sau

  distrugerea ramelor,zgârieturi,aşchieri,denivelări la suprafaţă a geamurilor,pagubele produse acestora de o sursă normală de căldură; cheltuieli pentru demolarea şi repararea părţilor de clădire şi a instalaţiilor,efectuate pentru identificarea şi repararea avariei care a stat la originea scurgerii apei,gazelor,rezidurilor. Pentru Secţiunea B: pagubele indirecte; pagubele produse bunurilor aflate în aer liber, balcoane,şoproane,terase deschise, erori de fabricaţie, fermentaţie, oxidare,îngheţ; tablourile,sculpturile,manuscrisele,mărcile poştale; blănurile, covoarele aflate în uscătorii poduri,magazii sau încăperi care nu se afla în interiorul locuinţei propriu-zise. Pentru Secţiunea C: asiguratul nu are răspundere civilă dacă evenimentul s-a produs:

  dintr-un caz de forţă majoră; din culpă exclusivă a persoanei păgubite.

  Plata despăgubirilor

  Termenul de plată a despăgubirii este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii la

  Asigurator a ultimului document necesar în vederea efectuării acesteia. În cazul acoperirilor suplimentare de pierdere a veniturilor din chirii sau a cheltuielilor cu chiria datorată, despăgubirea nu va fi plătită mai devreme de data la care apartamentul/clădirea asigurat(a)poate fi folosit(a) din nou, dar nu mai târziu decât perioada maximă de despăgubire. Asiguratorul poate să acorde avansuri din despăgubiri în limita a maximum 40% din cuantumul pagubei. Încheierea contractului de asigurare presupune existenţa cererii de asigurare prezentată de asigurat şi a poliţei de asigurare eliberată de asigurător. Asiguratul se obligă

  25

  prin contract să plătească primele de asigurare la anumite termene, iar asigurătorul îşi asumă obligaţia să acorde asiguratului sau beneficiarului asigurării, la producerea cazului asigurat, despăgubiri pentru bunurile şi sumele asigurate în asigurările de persoane. Orice contract de asigurare trebuie să se întocmească în formă scrisă şi să cuprindă următoarele elemente:

  • numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; • obiectul asigurării: bunuri, persoane şi răspundere civilă; • menţiuni esenţiale referitoare la riscurile ce se asigură; • momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asiguratorului; • primele de asigurare; • sumele asigurate; • termenele de plată ale primelor de asigurare; • limitele plăţii sumei asigurate sau a despăgubirii în cazul survenirii riscului; • obligaţia asiguratului de a apăra şi conserva bunurile asigurate, de a lua măsuri pentru prevenirea şi limitarea pierderilor; • cazurile în care asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirilor ori a sumei asigurate; • alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

  • 8. Producerea evenimentului asigurat

  Etapele parcurse după producerea evenimentului şi până la plată despăgubirii

  • 1. Se întocmeşte o înştiinţare,un formular scris de mână prin care se constată producerea

  evenimentului asigurat. Aceasta se înregistrează la secretariat. Subsemnatul Ionescu Ioan cu domiciliul în Oneşti, str. Plopilor nr 35 ap.2 prin Popescu Mihai din Oneşti str. Dobrogei nr 25 în calitate de supraveghetor,posesor al C.I. seria DK nr 124789.Vă aduc la cunoştinţă dăuna produsă în 24-25 ianuarie 2008 ca urmare a ruperii flexibolului pe alimentarea cu apă al încalzitorului şi inundarea cu apă a bucătăriei

  şi a camerei, totodată au fost inundate şi 3 covoare: 1.7*2.5 - 2 buc; 0.60*1.0 – 1 buc. S-a distrus parchetul din cameră.

  • 2. Inspectorul de daune întocmeşte un proces verbal de constatare a pagubelor produse la

  clădire.Acesta se înregistrează în registrul de daune al inspectorului cu un anumit cod. Se introduce şi în sistemul informatic şi se aşteaptă autorizarea de la Bucureşti. Subsemnatul Stoica Emil în calitate de inspector daune la SC Asirom SĂ am procedat la constatarea pagubelor cauzate de avaria instalaţiei de apă la clădirile proprietatea asiguratului Ionescu Ioan din localitatea Oneşti str Plopilor nr 35/2 asigurate facultativ cu contractul de asigurare seria AP nr. 123456. Constatările s-au făcut în prezenţa a doi martori. Asiguratul chemat de Asirom s-a prezentat prin Popescu Mihai din Oneşti, str Dobrogei nr.25, C.I. seria DK nr.124789. Martori: Lupu Emilia din Oneşti. I. Constatări:

  1.Ziua, luna, anul şi ora când s-a produs pagubă: 24/25.01.2008 2.Felul pagubei(incendiu,inundaţie etc); cauzele pagubei: avaria instalaţiei de apă prin ruperea flexibolului ce alimentează centrală termică. 3.Pagubele suferite anterior de clădirile distruse parţial sau total: Nu au mai fost.

  • 4. Dacă asiguratul stăpâneşte clădirea cu alţi coproprietari se vor indica coproprietarii.:

  singur ca proprietar.

  • 5. Cine este trecut ca proprietar în registrul agricol sau în evidenţele administraţiei

  financiare: Ionescu Ioan.

  26

  II. Date în legătură cu clădirile:

  1.Destinaţia clădirilor distruse total sau parţial: clădirea

  • 2. Data construcţiei: 1958

  • 3. Mărimea pagubelor, distrusă total sau parţial cu sau fără resturi recuperabile: Dăuna

  parţială III. Date în legătură cu caracteristicile clădirilor 1.Materialul de construcţie al pereţilor exteriori şi grosimea acestora: cărămidă

  2.Tencuieli interioare şi exterioare(de ciment,ciment şi văr, văr, lut etc):

  • 3. Materialul învelitorii, eventual jgheaburi şi burlane: ţigla

  4.Şarpantă; din lemn de brad, stejar, foioase esenţa moale etc: lemn brad

  • 5. Plânse, din beton armat,grinzi fier sau griinzi lemn etc: lemn

  • 6. Tavanele, tencuite pe şipci,trestie, nuiele etc : tencuit pe şipci şi trestie

  7.Tmplarie metalică sau din lemn : tip urban 8.Vopsitorie în culori de ulei la duşumele,prispa etc : ulei la tâmplărie 9.Pardoseli din: parchet 10. Încălzirea: soba cu gaz 11.Instalaţiile electrice: îngropate. 12.Starea de întreţinere: Bună

  IV. Date în legătură cu stabilirea pagubelor- clădirile sau părţile de clădire avariate- măsurătoarea lor.

  Locuinţă:- Parchet fag

  • - Pervaz

  3.60*3.40=12.24 mp

  • - Covoare tip persan- curăţire:

  1.70*2.50=4.25

  1.70*2.50=4.25

  0.60*1.00=0.60

  V. Resturile recuperabile : Lemn de foc din parchet- 122kg.

  • 3. Se întocmeşte o rezervă de dăuna, respectiv valoarea despăgubirii.

   • - înlocuire parchet: 716

   • - curăţire covoare: 55

  Se certifica dreptul la despăgubire şi mărimea acesteia sunt stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale şi se propune aprobarea plăţii despăgubirii în suma de 771 lei.

  • 4. Se solicita modalitatea în care se doreşte repararea locuinţei – în regim propriu- devizul

  este făcut de inspectorul de daune. În regim popriu se taie contribuţiile la asigurările sociale

  şi şomaj.Trebuie ştiută vechimea locuinţei iar la materiale se dă un grad de uzură. Managerul de daune verifica dosarul după care îl trimite la Bucureşti şi va fi plătită despăgubirea.

  • - Locuinţa p., cărămidă, planşeu lemn, an construcţie 1958

  • - Desfacere parchet: 12.24 mp; uzura 0.68; preţ unitar manopera 7.10; valoare manopera-

  86.90

  • - Montaj parchet fag: 12.24 mp; p.u. materiale :46.07 ; uzura-0.68 ; valoare materiale-

  383.45; p.u manopera-21.04; val.manopera-257.53;

  • - Pervazuri profilate parchet:13.00 ml; p.u. materiale-5.37; uzura-0.68;val materiale- 47.46;p.u. manopera-1.07;val.manopera-13.91

  • - Raşchetat parchet stejar discuri abrazive:12.24 mp;p.u materiale-4.59;uzura-0.68;val materiale-38.20;p.u. manopera-2.74;val manopera-33.54

  • - Lăcuit parchet fag cu palux:12.24 mp;p.u materiale-13.20;uzura-0.68 ;val materiale- 109.87 ;p.u manopera-22.80 ; val.manopera-279.07

  • - TOTAL: val materiale: 578.98; val manopera: 670.95

  27

  Coeficient de indexare: 0.67054 Recuperări lemn foc: 122.35 kg. TOTAL DESPĂGUBIRE: 716 Curăţat covoare: 9.1 mp Total dăuna: 54.60 Total despăgubire: 55

  4.4. Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă (Global)

  • 1. Subiecţii asigurării:

  ASIROM încheie contracte de asigurare mixtă de viaţă reevaluabila (Global), la cererea persoanei care solicită asigurarea-denumita în continuare contractant sau după caz asigurat-prin care, în baza unei declaraţii de asigurare, complectate şi semnate pe formulare asirom.

  În situaţia în care contractantul asigurării este o altă persoană decât asiguratul, contractul de asigurare se încheie numai cu acordul asiguratului expres menţionat în declaraţia de asigurare. Printr-un contract de asigurare(poliţa) se asigura câte o singură persoană.Odată cu complectarea şi semnarea declaraţiei de asigurare,se achita drept anticipaţie o sumă egală cu valoarea celei dintâi rate de prima, plus o taxă de poliţa stabilită de ASIROM. Încasarea anticipaţiei nu obliga ASIROM să accepte încheierea contractului de asigurare. Dacă ASIROM nu acceptă încheierea contractului de asigurare se restituie anticipaţia încasata. De asemenea, se restituie anticipaţia încasata, diminuată cu cheltuielile suportate, dacă persoana care a plătit anticipaţia nu este de accord să încheie contractul de asigurare cu prima mărita (din cauza stării de sănătate a asiguratului) stabilită de ASIROM. Prin declaraţia de asigurare,asiguratul poate desemna persoană în drept să primească, la expirarea contractului sau în cazul decesului sau, în calitate de beneficiar, suma asigurată(integral sau parţial) sau pensia lunară pe timp limitat. Persoanele care au o invaliditate mai mare de 50 % sau sunt bolnave şi care nu corespund normelor medicale ASIROM privind asigurările de viaţă , nu sunt primite în asigurare.

  • 2. Obiectul asigurării:

  Asigurarea acoperă riscul de deces al asiguratului,produs înainte de termenul de expirare al contractului sau supravieţuirea sa la împlinirea acestui termen.

  • 3. Riscul asigurării:

  Pentru riscul de deces al asiguratului din boală infecţioasă acută (anghina difterica, antraxul, ciumă, dizenteria,erizipelul, febra puerperala, febră tifoidă, hepatită epidemica, holeră, malaria în formă comatoasa,meningita cerebro-spinala epidemica, morva, paratifosul, pojarul, poliomielita acută epidemica, rubeola, scarlatina, tifosul exantematic, tetanosul, varicelul şi variolă), deces din accident, invaliditate permanentă din accident, invaliditate temporară din accident, invaliditate temporară din boala.

  • 4. Interesul asigurat:

  28

  Această asigurare este una facultative,care are ca scop asigurarea unei personae. Asigurarea se încheie la alegere, la sume asigurate exprimate în EURO/USD/ROL, de cel puţin 200EURO sau echivalentul în USD/ROL.

  • 5. Perioada de asigurare:

  Contractele de asigurare se încheie pe durata de asigurare şi de plată a primelor stabilite la alegere şi cuprinse între 3 şi 25 de ani. Durata asigurării,durata de plată a primelor şi perioadele de timp-luni, trimestre, semestre, ani- de asigurare se socotesc de la data începerii asigurării şi anume de la 1 a lunii calendaristice pentru care s-a plătit cea dintâi rata de prima(anticipaţia). În funcţie de modul de plată a sumei asigurate,durata contractului de asigurare este egală cu:

  Timpul scurs de la începutul asigurării până la expirarea asigurării

  Timpul scurs de la începutul asigurării până la expirarea asigurării plus durata plăţii pensiei pe timp limitat ori până la decesul beneficiarului de pensie,înainte de expirarea acestei durate.

  • 6. Suma asigurată:

  Contractul de asigurare, încheiat cu plata primelor în rate, poate rămâne valabil pentru o sumă asigurată redusă, dacă primele au fost plătite timp de cel puţin un an şi dacă a trecut un an neîntrerupt de la începutul asigurării. Suma asigurată redusă se calculează în raport cu timpul cât s-au plătit primele de asigurare şi stă la baza stabilirii drepturilor din asigurare în caz de deces sau se plăteşte la termenul de expirare, dintr-o dată ori se utilizează la calculul pensiei lunare, când plata se face potrivit prevederilor. La asigurarea pentru cazul de deces din accident,suma asigurată pentru acest risc poate fi egală cu suma asigurată stabilită pentru asigurarea mixtă(de bază)sau multiplu al acestei sume până la maximum de 3 ori. În cazul asigurării pentru cazuri de invaliditate permanentă din accident,suma asigurată pentru invaliditate permanenta totală este egală cu suma asigurată pentru asigurarea mixtă de viaţă,stabilită conform prevederilor sau multiplu acesteia până la maximum de 4 ori.

  • 7. Prima de asigurare:

  Primele de asigurare se plătesc dintr-o dată,anticipat(pentru întreaga perioadă de asigurare)la încheierea contractului, iar cuantumul acestora se stabileşte în baza tarifului de prime unice anexat, calculat diferenţiat în raport cu suma asigurată,vârsta asiguratului la data semnării declaraţiei de asigurare şi cu durata contractului.La cerere, primele de asigurare pot fi plătite anticipat şi în rate anuale,semestriale,trimestriale sau lunare, stabilite de asemenea potrivit tarifului de prime anexate. Întâia rata de prima se plăteşte la încheierea contractului de asigurare, iar scadentă de plată a unei rate este ziua 1 a fiecărui an, semestru, trimestru sau lună de asigurare corespunzător modului de plată stabilit. În vederea creşterii valorii contractului de asigurare şi implicit a sumei asigurate,pe parcursul asigurării,primele de asigurare se pot indexa,la cerere şi în funcţie de opţiunea contractantului în următoarele condiţii:

  Indexarea se face la începutul fiecărui an de asigurare,cel mai devreme după anul întâi şi cel mai târziu până la începutul ultimului an de asigurare(de plată a ratelor de prima)

  29

  Indexarea se acceptă numai pentru ani întregi de asigurare,contractantul având

  obligaţia că din momentul efectuării acestei operaţiuni,să plătească în continuare nouă prima de asigurare. Calculul acesteia se face în raport cu vârsta asiguratului la data cererii indexării.

  Prima de asigurare pentru fiecare persoană fizică se stabileşte în funcţie de categoria tarifara prevăzută în Tariful de prime şi în raport de suma asigurată suplimentar pentru deces din accident şi se plăteşte integral anticipat sau în rate anuale, semestriale, trimestriale, sau lunare, după cum a fost stabilită prima pentru asigurarea de bază. În cazul inaliditatii permanente din accident, prima de asigurare se stabileşte în funcţie de categoria tarifara şi suma asigurată pentru invaliditate permanentă. Prima de asigurare,pentru indemnizaţia zilnică de plată,stabilită, se determina în funcţie de durata maximă pentru care ASIROM plăteşte indemnizaţia zilnică şi de categoria tarifara prevăzută de Tariful de prime,în cazul primelor pentru invaliditate temporară din accident.În cazul asigurării pentru cazurile de invaliditate temporară din boală,primele de asigurare se stabilesc în baza tarifului de prime anexat(diferenţiat pentru asigurările care acoperă numai perioada de spitalizare de cele care include şi pe cea aferenta acordării asistentei ambulatorii)în raport cu indemnizaţia zilnică de plată pentru spitalizare şi vârsta asiguratului la începutul fiecărui an de asigurare.

  8. Despăgubirea:

  În baza contrctului de asigurare cu primele achitate la zi,ASIROM plăteşte suma asigurată:

  Asiguratului sau altei personae desemnate de acesta,la expirarea contractului

  Beneficiarilor înscrişi în poliţa de asigurare,în cazul de deces al asiguratului înainte

  de expirarea contractului de asigurare. Drepturile din contractul de asigurare pot fi cesionate în favoarea unai bănci,aceasta acoperind datoriile bancare ale asiguratului rezultate din creditul acordat.

  Plata sumei de asigurare se face numai dacă invaliditatea permanentă a fost provocată de un accident produs în perioada valabilitaţii contractului şi s-a ivit în decurs de un an de la data acestuia.Dacă invaliditatea permanenţă este parţială se plăteşte,în limita sumei asigurate pentru invaliditate permanenta totală,o parte dia această sumă corespunzătoare gradului de invaliditate permanenta stabilit.Pentru acoperirea unor cheltuieli medicale impuse de tratarea invalidităţii ca urmare a unui accident ASIROM plăteşte o sumă de până la 25% din suma de plată pentru invaliditate permanenta parţială din accident. În caz de invaliditate temporară din accident ASIROM plăteşte o indemnizaţie zilnică stabilită şi care nu poate fi mai mare de 70 EURO sau echivalentul acestei sume în USD/ROL.Durata maximă de plată a indemnizaţiei este de 90 de zile,în total,cumulat pe un an de asigurare indifferent de numărul de spitalizări.Indemnizaţia zilnică se plăteşte pentru zilele de spitalizare,precum şi pentru cele stabilite de medic pentru convalescenţă,care însă nu pot depăşi dublul numărului de zile de spitalizare. În cazul invalidităţii temporare din boala ASIROM plăteşte o indemnizaţie zilnică pentru fiecare zi de spitalizare stabilită la alegere,la încheierea contractului

  30

  de asigurare şi care nu poate fi mai mare de 200EURO sau echivalentul în USD/ROL.Pentru o indemnizaţie zilnică de peste 30EURO,contractul se încheie numai cu examinarea medicală a asiguratului. În cazul în care după externare se impune continuarea tratamentului medical,la asigurările care au fost încheiate şi pentru riscul asigurat,ASIROM va plăti,dar numai pentru perioada cât se acorda asistenţă ambulatorie,o indemnizaţie sub formă de suma fixă care va fi egală cu:

  O indemnizaţie zilnică de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o

  perioadă de până la 14 zile. Trei indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o

  perioadă cuprinsă între 15-20 de zile Cinci indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o

  perioadă cuprinsă între 21-29 de zile Zece indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie acordată pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Plata indemnizaţiei se va face în baza cererii asiguratului,imediat după externare sau după terminarea tratamentului ambulatoriu,dar nu mai târziu de 40 de zile de la data externării.Actele medicale doveditoare ce vor fi prezentate de asiguraţii vor fi completate potrivit normelor legale în vigoare având toate datele înscrise vizibil şi clar,fără modificări,ştersături sau adaosuri şi vor purta toate semnăturile,parafele şi stampilele necesare,incusiv ,în mod obligatoriu,codul medicului. Pentru încasarea sumei cuvenite în baza contractului de asigurare,se va prezenta la ASIROM o cerere în scris,precum şi:

  Poliţa de asigurare

  Actele de identitate

  Procesul-verbal întocmit de poliţie sau alte autorităţii publice competente,din care să rezulte dată,locul şi împrejurările accidentului,în cazul accidentelor pentru care nu s-au încheiat procese-verbale de constatare de către autorităţile publicecompetente,dată,locul şi împrejurările accidentului vor fi dovedite prin adeverinţe eliberate de organul medical care a dat primul ajutor după accident,sau prin orice mijloace legale de probă inclusive,în lipsa altor probe,cu declaraţii de martori autentificate de autorităţile publice competente sau date în fata lucrărilor ASIROM.

  Certificatul de deces,

  Certificatul de naştere al asiguratului,

  Certificatul de moştenitor,

  Alte acte necesare solicitate de ASIROM,după caz,pentru soluţionarea cererilor de plată.

  9. Studiu de caz:

  O persoană în vârstă de 55 de ani solicita încheierea unei asigurării facultative mixtă de viaţă reevaluabila,GLOBAL,conform căreia o parte din suma asigurată să fie plătită dintr-o dat,la producerea evenimentului asigurat,iar cealaltă parte să fie plătită sub formă de pensie lunară,timp de 5 ani. Totodată,asiguratul optează pentru toate riscurile suplimentare,şi anume:deces din accident la de 3 ori suma asigurată de la asigurarea de bază,invaliditate permanentă din

  31

  accident la de 4 ori suma asigurată de la asigurarea de bază,invaliditate temporară din accident pentru o indemnizaţie zilnică de 25USD şi invaliditate temporară din boala pentru o indemnizaţie zilnică de 25 USD pentru spitalizare şi asistenta ambulatorie. Elementele în baza cărora se încheie contractul de asigurare sunt următoarele:

  Suma asigurată totală(pentru riscul de deces din orice cauză sau supravieţuire după 10 ani) este de 10.000USD din care se vor plăti:

  -20% dintr-o dată ,la producerea evenimentului asigurat: 20.000USD -80%din suma asigurată(8.000USD) sub formă de pensie lunară,adică o pensie de

  Suma asigurată

  136,96USD timp de 5 ani. de plată în caz de deces din accident-24 de ore din 24-este de

  30.000USD

  Suma asigurată de plată în caz de invaliditate permanentă din accident incluzând şi

  cheltuielile medicale pentru tratarea invalidităţii permanente este de 40.000USD Dată încheierii asigurării:01.01.2005

  Vârsta asiguratului la încheierea asigurării:55 ani

  Modul de plată a primei de asigurare:annual

  Durata plăţii primelor:10ani

  Prima anuală ce va trebui plătită:1768,45USD din care:

  -1.307,5USD pentru riscul de deces din orice cauză sau supravieţuire

  după 5 ani

  -18,0USD pentru riscul de deces din accident -221,2USD pentru riscul de invaliditate permananta din accident -13,25USD pentru riscul de invaliditate temporară din accident -208,5USD pentru riscul de invaliditate temporară din boala.

  Referinţe internet:

  • - www.asirom.ro

  • - www.1asig.ro

  • - www.bvb.ro

  • - www.csa.ro

  32