Sunteți pe pagina 1din 16

Chestionar pentru motivate

Partea 1
Prima parte va cere sa alegeji intre doua tipuri de ocupa-| ii. Jelul este de a vedea ce tip de ocupa^ie va atrage mai mult. Examinati fiecare pereche de slujbe sau descrieri de slujbe. Dispuneji de 3 puncte pe care sa le imparfiji intre cele doua slujbe, astfel incat sa arate cat de mult va atrag. Daca una va atrage foarte mult, puteji sa-i acordaji toate cele 3 puncte i sa nu-i acordaji celeilalte niciun punct. Daca una va atrage ceva mai mult decat perechea ei, acorda^i-i 2 puncte, iar celeilalte 1 punct. Scrieji punctele pe care le acordaji in casujele de laiiga denumirea sau descrierea ocupa^iei.

Exemplul 1 a Fermier sau b Func|ionar

a0

b3

In exemplul 1, este evident ca atrage ocupajia de ,,func-| ionar" i ca nu atrage deloc cea de ,,fermier".

Exemplul 2
a Compozitor sau b Agent de vanzari a^ bf

In exemplul 2, alegerea a fost mai dificila. Punctele au fost ifflparjite pentru a arata ca, pe ansamblu, a fi ,,agent de vanzari" nu atrage la fel de mult cu a fi ,,compozitor". Nu uita - trebuie sa acorda^i 3 puncte: fie 3 i 0, fie 2 i 1. Ignoraji deocamdata literele de deasupra casujelor de pe pagina urmatoare. Ele va vor fi de ajutor, cnd veji totaliza punctajul chestionarului. Scopul lor va fi explicat ulterior.

Partea 1 39 a Chirurg sau 39 b Grefier 40 a Salvator la trand sau 40 b Interpret de muzica pop 41 a Interpret (translator) sau 41 b Agent de vanzari 42 a Gradinar sau 42 b Lucrator casS de cultura Total coloane, partea 1

V
b_ a_

A F b_ a_

F, O B S J a_ b_ b

a_

Partea 2
Partea urmatoare va cere sa alegefi intre doua activitaji. Acordafi cele 3 puncte la fei cum ati procedat mai devreme.
Partea 2 O 1 a Folosete mas,ini penlru a realiza forme i a face gauri sau 1b Culege informafii despre revendicari de asigurari 2 a Decide in privinfa efectelor de lumina pentru filmari sau 2 b Efectueazi intrejinerea de rutina a automobilelor 3 a Recupereaza informatii despre civilizajii antice sau 3 b Recomanda fonduri de economii sau alte instrumente financiare 4 a Editeaza scrisorile care vor fi incluse ihtr-o revista sau 4 b Vinde produse second-hand 5 a Instaleaza circuite electrice in cladiri sau 5 b InvestigheazS posibile fraude in revendicarile de asigurari 6 a Intreprinde controale asupra sanatatii copiilor sau 6 b Instaleazd cabluri pentru echipamente de telecomunicajii

Partea 2 7 a Se ocupa de ingrijirea unui pacient sau 7 b Canta intr-o forma{ie 8 a Ajuta persoanele cu dificultaji la ihvajat i familiile lor sau 8 b Are responsabilitatea operarii unei sonde petroliere 9 a Realizeaza haine de comanda pentru ocazii speciale sau 9 b Selecteaza cele mai bune povestiri pentru a fi incluse intr-o carte 10 a Regizeaza o piesa sau 10 b Depisteaza i repara defectele aragazelor, frigiderelor, cuptoarelor cu microunde 1 1 a Objine informatii despre investitii, care sa fie folosite de brokeri i manageri de fonduri sau l i b Instruiete in vanzarea produselor 12 a Conduce vizitatorii in muzeu i le raspunde la intrebari sau 12 b Nituiete sau fixeaza in alt fei piese metalice intre ele 13 a Se ocupa de gestionarea fondului de achizifii intr-un spital sau 13 b Preda cursuri de dans 14 a Experimenteaza asupra functiilor memoriei sau 14 b Proiecteaza interioarele unei cladiri noi 15 a Programeaza pacienjii sau le sco ate fiele sau 15 b Ofera sfaturi, susjinere i alinare persoanelor cu necazuri

A F b_ b_ a_

F, O

s a_
a_

b_ a_ b_ a_

b_ a_ b_ a_ b_ b_ a_ b_ a_

Partea 2 16 a Reabiliteaza angajajii care au fost bolnavi sau [6 b Activeaza iii ingineria genetica 17 a Platete pensii sau alte indemniza^ii publice sau 17 b Produce imagini pentru producjii teatrale 18 a Convinge oamenii sa voteze pentru o campanie politica ori de caritate, ori o sus|ine, sau 18 b Scrie discursuri 19 a Scrie science-fiction sau 19 b Administreaza afacerea unei companii 20 a Concepe decorul unei piese de teatru sau 20 b Traduce din limbi antice 21 a Asigura indeplinirea planurilor de producjie prin planificarea i controlul resurselor sau 21 b Vinde asigurari 22 a Recladete ihcrederea persoanelor accidentate, ajutandu-le sa inveje sarcini noi sau 22 b Asambleaza components pentru a obfine produse finite 23 a Evacueaza mobilele din case i le vinde sau 23 b Intreprinde cercetari, aplicand modele matemalice 24 a Prelucreaza carne sau pete in fabrica sau 24 b Scrie despre piese de teatru 25 a GSseste moduri de a face reclama produselor unei companii sau 25 b Ajuta copiii cu dificultaji la mvajare 26 a Examineaza aspectele nutritive ale aumentelor sau

F, b_

S a__

a_ b_ a_

b_ a_ a_ b_ a_

b_

b_

a_

b_

a_ b_
a_ b_ a_ b_ a_

6 b Manipuleaza membrele oamenilor pentru a inlatura dureri sau incordari 7 a Concepe costume sau 1 b Conduce un ziar .8 a Extrage i purifica metale din minereuri sau 8 b Scrie scenarii pentru TV 9 a Studiaza fosile sau .9 b Se ocupa de o pravalie cu ziare i dulciuri 0 a Scrie pliante cu instrucjiuni sau 10 b Cartografiaza o regiune i analizeaza solul i caracteristicile vegetajiei locale 1 a Scrie articole pe subiecte comandate sau 1 b Infiinjeaza un grup de susjinere reciproca pentru persoane cu dificultaji similare 32 a Vorbegte in numele altora despre chestiuni politice sau 32 b Coase sau lipete pielarie 33 a Ingrijete batrSni intr-un centru special sau 33 b Conduce departamentul care se ocupa de statele de plata 34 a Joaca in reclame TV sau 34 b Cauta sa ihjeleaga cauzele comportamentului delincven{ilor, pentru a-i redirecjiona constructiv 35 a Stabilete i aplica o politica a salariilor sau 35 b Scrie brouri pentru atracjiile turistice 36 a Folosete vopsele in producerea de textile sau covoare sau \36 b Analizeaza micarile oceanice pentru o mai bun injelegere a climei mondiale

AIFIE

O1BIS

a _

Partea 2 V 37 a Vinde sisteme de purificare a apei sau 37 b Fotografiaza oameni 38 a Se ocupa de aranjamente pentru deplasari i ajuta la planificarea de conferinfe 38 b Investigheaza cauzele incendiilor i reconstituie accidente 39 a Scrie o carte pentru iubitorii artelor frumoase 39 b Folosete teste sau chestionare pentru a evalua talentele i ^intele in cariera ale elevilor 40 a Pregatete balance de verificare ori audituri sau 40 b Conduce o companie de curafatorie sau catering 41 a Lucreaza la decorarea interioara a unui hotel sau 41 b Proiecteaza lasere pentru a fi utilizate in chirurgie i in alte scopuri tiinjifice 42 a Incurajeaza elevii i studenfii sa participe activ in procesul de educajie sau 42 b Direcfc'oneaza resursele financiare ale unei afaceri

A b_

F, O

a_

a_

punctajul (printr-o bifa sau un cerculej) in locul corespunzator. Daca veji uni cerculejele (bifele) pentru partea 1 i partea 2, veji objine doua grafice. Atunci vefi putea vedea limpede daca preferinjele pentru partea 1 difera de partea 2.

sau

Punctaje separate pentru partea 1 i partea 2


b_ a_ b_
Tip ____ V verbal A - artistic F fizic E - experimental O - organizatoric B business S social

sau

mic 24 6 810 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
_ _ _ -

mediu 14 16 18 20 22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mare 24 26 28 32 34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a_ b_ a_ b_ a_ b_

Total coloane, partea 2

Punctaj Adunaji totalul coloanelor pentru parjile 1 i 2.


Partile 1 si 2
Total coloane V A F E O B S

Vom examina mai intai separat punctajele pe care le-aji obtinut la partea 1 i partea 2. In tabelul de mai jos, introduceji-va

Cata importanja trebuie acordata diferenjelor de punctaj dintre cele doua parji? O diferenja de cateva puncte este perfect de injeles, dar diferenje mai mari, sa zicem peste 10 puncte, ar arata ca activitajile va atrag mai mult decat denumirile ocupajiilor sau denumirile ocupa$iilor mai mult decat activitajile. De exemplu, ar fi ca i cum aji respinge ideea anumitor ocupajii, rnsa v-ar placea cum suna natura muncii in sine. Aceasta se poate datora unei lipse de injelegere a ceea ce implica de fapt ocupajiile. De aceea s-ar parea ca, cu cat diferenjele dintre punctaje sunt mai mari, cu atat aveji o percepere mai redusa a ceea ce implica domeniul respectiv de activitate. Poate fi util sa efectuaji unele investigafii in privinja unor ocupajii despre care poate ca nu sunteji lamurit, mai ales daca este vorba despre un domeniu in care eel pujin jumatate din punctajele objinute la chestionar indica posibila existenja a unui interes.

Daca apreciaji ca una dintre parji, intr-o masura mai mare decat cealalta, ofera o imagine mai adevarata a motivajiei dumneavoastra, o pute|i folosi pe ea ca rezultat total al chestionarului. Pute$i prefera sa procedaji aa daca, de exemplu, consideraji ca aji injeles in mod perfect toate activitapie, dar ca sunteji derutat de denumirile ocupajiilor. In continuare, insernnaji-va punctajul care reprezinta totalul pentru partea 1 i partea 2 in tabelul de mai jos (printr-o bifa sau un cerculej) in locul corespunzator punctelor pe care le-aji primit pentru fiecare litera. Unind cerculejele (bifele) intre ele, veji objine un grafic al motivajiei dumneavoastra. El va prezinta tipurile de cariera pe care le preferaji i cele care va plac eel mai pujin. Deoarece utilizeaza ambele parji ale chestionarului, este probabil sa fie o reprezentare mai exacta a motivajiei dumneavoastra decSt oricare dintre graficele pe care le-aji objinut pentru parjile individuale.

[nterese primare Arta Social Verbal Artistic

.nterese combinate Social i verbal Verbal i artistic Artistic i fizic

^nterese mixte Social i artistic Social i fizic Social i experimental Verbal i fizic Artistic i exDerimental Fizic i organiza| ional Fizic i business Experimental i business Experimental i verbal

tiinja

Fizic Experimental

Fizic i experimental Experimental i organizational

Natura umana

Organizatoric Business Social

Tabelul motivatiflor
mic Tip V - verbal A - artistic F - fizic E experimental O organizatoric B business S - social
5 10 15 20 ----- _ _ ----- _ _ ----- _ _ ----- _ ._ ----- - - ----- _ _ ----- --- mediu 30 35 40 _ _ _ - - _ _ _ -r _ _ _ _ _ _ - - mare 50 55 60 70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -

Organizational i Organizational i social business Business i social Organizational i verbal Organizational i artistic Business i verbal Business i artistic

Interpretare
Cele apte domenii ale motivajiei in munca formeaza un tabel rezultat din trei domenii fundamentale: arta, tiinja i natura umana. De asemenea, cele apte domenii se intrepatrund, astfel ca sunt conectate in mod logic. Tabelul este urmatorul:

Dupa cum se vede in coloana a doua a tabelului, socialul exista atat in arta, cat i in natura umana. Aceasta se datoreaza faptului ca domeniile primare de interes formeaza de asemenea un cere, astfel ca fiecare domeniu trece in urmatorul. Astfel cuvintele (verbalul) sunt folosite ca o arta, iar arta poate sa fie vizuala sau muzicala, inainte de a deveni un meteug care are o natura fizica (materiala). In continuare domeniul fizic (material) devine analitic (experimental) in cadrul tiintei. La randul sau, domeniul s,tiintific devine numeric i trece in finance i alte domenii organizationale. Astfel se ajunge la business, de unde se trece in domeniile sociale i, in cele din urma, se revine, prin comunicare, la verbal.

Daca avefi un singur punctaj mare, atunci avefi un interes primar. Asta nu inseamna ca nu ve{i include i alte domenii; departe de aa ceva. El nu face decat sa va arate care va va fi interesul principal. Toate celelalte interese vor fi probabil utilizate pentru a-1 susjine. Va trebui sa examina^i care va sunt urmatoarele punctaje ca marime, astfel ca sa puteji avea ocazia de a le folosi i pe ele in activitatea dumneavoastra. De asemenea, examinaji-va punctajele cele mai mici, fiindca ele sunt eel mai pujin importante pentru dumneavoastra i este improbabil sa va bucuraji prea mult de o cariera care pune un accent excesiv pe ele. Daca aveji doua punctaje mari, vefi avea fie un punctaj combinat, fie un punctaj mixt. De obicei este posibil sa gasiji o cariera care combina interesele. Bineinjeles, punctajele mixte sunt de asemenea combinate, dar ele provin din zone diferite, uneori din capetele opuse ale spectrului, astfel ca acti-vitajile tipului mixt sunt frecvent destul de variate i adesea dificil de asociat. Uneori poate sa existe un conflict in privinja interesului principal intr-o cariera mixta: de exemplu, un profesor de arte poate sa gaseasca un echilibru delicat intre dragostea pentru subiectul pe care-1 preda i dedicarea acor-data elevilor. Este foarte posibil sa ave$i trei sau mai multe punctaje mari, care contrasteaza cu punctajele dumneavoastra mici. Exista numeroase permutari de trei, patru, cinci sau ase punctaje mari. In asemenea cazuri, va trebui sa va intrebaji ce reprezinta punctajele mari i cum va puteji combina toate interesele intr-o singura cariera. De obicei, este posibil. De exemplu, daca interesele sunt experimental, organizatoric i social, aceasta inseamna ca doriji o activitate de natura matematica, in lumea afacerilor, in care sa fiji in contact cu oamenii. Pot sa fie potrivite ocupajiile de actuar sau contabil. Alte posibilitati vor fi gasite in Secfiunea 4 - Potrivirea profilului de la sfaritul acdstei carji.

Daca toate punctajele sunt in domeniul mediu, puteji avea multe in comun cu oameni foarte talentaji care frecvent cauta o cariera cu mai multe aspecte. Adesea, managerii de afaceri objin un ablon plat de interese. Aceasta nu inseamna ca ei nu au interese, ci mai degraba ca doresc o activitate foarte larga, care sa-i implice cumva in tot ceea ce se intampla. Daca sunteji deja manager sau director, este perfect, dar daca doriji orientare in cariera nu va este de mare ajutor. In cazul acesta, o idee buna este probabil sa mai parcurgeji o data chestionarul i de data aceasta sa fiji foarte strict in privinja a ceea ce este posibil in mod realist. Intr-o asemenea situate, poate fi injelept sa consulta^i un consilier de orientare profesionala. Merita amintit ca daca nu a{i inceput inca sa lucrad, este oricum recomandabil sa consulta|i un consilier de orientare profesionala.

Domenii primare de motivatie Exemplele oferite mai jos sunt cele care corespund adesea cu domeniul de interes. Nu uitaji ca trebuie ^inut seama de multi al|i factori. De exemplu, arhitectii pot avea un interes puternic in domeniul artistic, dar de asemenea poate fi nevoie sa se implice in business i organizare. De aceea, unele exemple vor aparea in mai multe domenii.
V - Verbal

Indiferent de cariera pe care o veji avea, ve|i folosi cuvinte. Ba chiar, vefi fi deja un expert in utilizarea cuvintelor, pur i simplu pe baza experienjei cotidiene. Totui, daca aceasta este preferinja dumneavoastra cea mai importanta, inseamna ca dorifl ca activitatile de natura verbala, ,,lucrul cu cuvintele", sa fie modul prin care sa va catigaji existenja, nu simple auxiliare la alta activitate. Poate ca la coala v-a placut literatura sau alte materii ,,verbale", cum este istoria. felul dumneavoastra poate fi de a

utiliza cuvintele in mod creativ sau putepi fi atras spre cariere care va implica, intr-un fel, cu informarea i comunicarea. Pujine persoane au inzestrarea de a-i catiga existenja pe baza scrisului lor creator. Cariere mai structurate i previzibile apar in jurnalism sau relajii publice. Exista i alte cariere care sunt adecvate acestui domeniu de preferinja, cum ar fi cea juridica sau de bibliotecar. Exemple Actor Corector Interpret (translator) Jurnalist Redactor

creaji sau poate fi asociata unui contract pe termen scurt. O siguranja mai mare exista daca activaji in mod permanent ca membru al unei echipe de design intr-un atelier, cu un fabricant sau in alt tip de organizajie. Aceste oportunita^i va ofera de asemenea un contact de o natura mai continua cu aljii, ceea ce este un punct important, fiindca mulji artiti sunt pregatiji sa urmeze un stil de via|a care necesita un nivel ridicat de incredere in sine. Exemple Argintar Aurar Dansator Decorator de vitrine Florist Ilustrator Muzician Sculptor Arhitect Creator de moda Decorator de interioare Editor imagine Gravor Make-up artist Pictor

Bibliotecar Critic literar Istoric Profesor de limbi straine Scriitor

A - Artistic O preferinja in acest domeniu indica in mod aproape invariabil ca doriji sa va folosiji imaginajia i sa va exprimaji prin arta, muzica sau dans. La un nivel mai profund poate sugera adesea, chiar daca persoana nu este talentata din punct de vedere artistic, ca dorete o cariera care sa-i ofere libertate i oportunitatea de a-i folosi intuifia. Indiferent de forma pe arta pe care o urmaji, va fi probabil definita prin multa munca susjinuta i devotament. Frecvent, disciplina ceruta artitilor nu este apreciata de cei dinafara profesiunilor artistice. De asemenea, multe cariere din domeniul artelor sunt relativ prost platite, ceea ce este surprinzator, Jinand seama de timpul necesar studiului pentru diverse calificari. Exista unii indivizi care au norocul de a deveni populari cu relativ pupin efort. In acest domeniu foarte multe depind de ,,ceea ce doregte publicul" i daca se intampla sa fip. ,,la momentul potrivit, in locul potrivit". Cele mai multe cariere creative nu ofera garanfii de siguranja i venit. Munca poate depinde de lucrarea pe care o

F - Fizic Domeniul acesta acopera ocupajiile in care puteji fi activ fizic, poate angajat in sport sau in activitaji in aer liber. La o extremitate a spectrului, munca fizica poate sa fie delicata, chiar artistica, in timp ce la extremitatea opusa poate fi aspra, implicand echipamente sau mainarii mari. Poate sa necesite aptitudini de natura vizuala i/sau mecanica. Daca aveji punctaje mari in acest domeniu, este probabil ca veji dori sa objinepi ceva de natura concreta. Puteji dori ss lucraji de unul singur intr-o acrivitate care implica materiale Ca alternativa, putefi dori sa va folosiji experien^a i judecatc pentru a injelege mediul i a interacjiona cu el. In acest caz puteji dori sa lucraji singur i sunteji pregatit s-o faceji, adesei in condijii dure, uneori periculoase.

Exemple Armurier Bucatar Constructor de ambarcajiuni Dresor Fabricant de instrumente Fierar/potcovar Instalator Jocheu Marinar pe nava comerciala Mecanic Montor Paznic Paznic de far Padurar Pilot naval Scafandru Tamplar Veterinar

Brutar Constructor Custode de arii protejate Dulgher Fermier Grajdar Ingrijitor de terenuri sportive Lacatus, Macelar Miner Muncitor petrolist Paznic de coasta Paznic de teren de vanatoare Pescar Politist rutier ofer profesionist Tapper

Multe domenii ale tiinjei sunt foarte deficitare in privinja personalului calificat, pe cand in altele este greu de gasit o slujba, chiar daca dejineji diplome i calificari. Exemple Astronom . Botanist Chirurg Fizician Medic legist Microbiolog Psiholog laborator experimental Specialist in ergonomie Tehnolog de materiale Bacteriolog Chimist Dietetician Matematician Meteorolog Oftalmolog Radiolog

E - Experimental Ceea ce va atrage probabil la acest domeniu este ocazia de a objine cunotin{e i de a analiza rezultate. Aceste interese fac sa fiji adecvat tiin{ei, deoarece va place sa observaji, sa inregistraji i sa faceji deducjii. Carierele din acest domeniu necesita deprinderi de studiu i munca precisa. Talentul in matematica este legatura comuna cu cele mai multe, desj, daca interesul este biologia, puteji fi mai putin bazat pe matematica decSt daca interesul ar fi fizica. In toate tiinjele, activitajile se schimba cu rapiditatea cu care se schimba tehnologia, astfel ca apar oportunitaji noi pentru experimentari, mul|umita calculatoarelor tot mai puternice. Dei tiin{a pare sa fie dependenta de instrumente, ea continua sa necesite aceeai curiozitate entuziasta.

0 - Or%anizatoric Tehnician de laborator Domeniul acesta se refera la administrare i poate include probleme financiare, dar i juridice. Este relevant pentru toate institupile, indiferent daca sunt in sectorul privat sau public, deoarece implica utilizarea eficienta a resurselor oaineni sau materiale. Intrucat domeniul acesta se ocupa cu asigurarea ca deciziile sunt indeplinite corect, va trebui sa coordonaji eforturile altora. Propria dumneavoastra abordare va trebui sa fie structurata i ordonata. Oamenii care organizeaza, indiferent daca este vorba despre un birou mic sau o intreprindere mare, au adesea o influenza enorma, pur i simplu fiindca ei au cele mai multe informajii despre ceea ce se intampla. Drept urmare, asemenea posturi presupun i multa responsabilitate. De aceea calificarile sunt tot mai emulate la aspiranjii pentru funcjii de conducere. Este totui posibil sa invata^i prin experienta i nu exista nicio indoiala ca daca dejineli potenjialul corect, veji face faja. in organizajiile mai mari, este eel mai probabil ca pozijiile de conducere sa fie ocupate

de oameni cu calificari profesionale in finance, asigurari, contabilitate sau alte domenii similare.

Exemple Actuar Analist de garanjii Auditor Contabil Funcfionar la banca Manager de buget Secretar general al unei cornpanii

Administrator Arhivar Casier Funcjionar Inspector de taxe i impozite Preedinte de instanja judecatoreasca Trezorier
B - Business

Exemple Agent pentru lobbysm Consilier de afaceri Director Exportator/importator Manager de marketing Negociator Politician

Broker Consilier de management Director de resurse umane

Manager in comerjul cu arnanuntul Manager de vanzari Om de afaceri

S - S o c ia l
Dei toate carierele implica la un moment dat o forma de contact cu alte persoane, obiectivul va este de a face din oameni focarul aten|iei dumneavoastra. Un punctaj ridicat in acest domeniu dezvaluie cat de pregatit sunteji sfi-i ajuta^i pe aljii in dezvoltarea lor. Cariera va poate varia de la a oferi sfaturi, la a avea grija cu devotament de cei care nu se pot descurca singuri.

Daca aceasta va este preferin|a cea mai pregnanta, veji fi motivat de ansa de a v& catiga existen|a in mod personal. Nu este vorba despre a munci singur, ci de a munci pentru sine, un lucru perfect adevarat chiar daca ,,afacerea" dumnea-voastra este de a conduce afacerea altcuiva, in nurnele sau. Fara indoiala, oamenii cu succesul eel mai mare in acest domeniu conduc afacerea ca i cum ar fi a lor, indiferent daca lucrurile stau sau nu aa. Responsabilitatea i recompensele pentru acest tip de cariera includ toate riscurile asociate eecului de a nu ihdeplini ateptarile pe care oamenii le au faja de dumneavoastrS i promisiunile specificate sau presu-puse pe care le-a$i facut. In mod clar, in aceasta cariera este de ateptat sa aveji calitaji personale de voinfa 1 ambijie. Caracteristica cea mai attactiva a acestui dorneniu este faptul ca e deschis pentru oricine, indiferent de calificari, dei liderii unor afaceri mari cauta aproape intotdeauna sa obina caSificari pentra a-i imbunatafi mai mult perfbrmanfele. Indiferent care ar fi dimensiunea afacerii m care lucra|i, atributele esen|iale continua sa ramana capacitatea de a sesiza o oportunitate i voinja de a reui.

Asemenea cariere sunt rareori uoare si uneori necesita foarte multe resurse personale. De exemplu, lucratorii sociali care au cele mai bune intenjii trebuie sa ia uneori decizii in numele altora, ceea ce detennina stres pentru toji cei implica|i, deopotriva colegi sau clienji. Inainte de a intra intr-o cariera in acest domeniu, este bine sa catiga|i experien|a pentru a va asigura ca va este potrivita. Succesul in acest domeniu depinde de judecata personala. Trebuie sa ave|i din abundenfa tact, rabdare i injelegere. Adesea este necesar sa fiji mai insensibil in situa^ii in care afi putea primi destu! de pu|ine mul|umiri pentru eforturile facute, Bineinteles, rasplata de a-i vedea pe oameni imbunataftndu-se face ca aceste cariere sa merite efortul.
if

Exemple Asistent in medicina muncii Consilier orientare privind cariera Educator in penitenciar Fizioterapeut

46

Teste pentru car/era, aptitudini ?/ selectie

Motivatie

47

Infirmiera Inspector sanitar Invajator/Profesor Medic Personal pe ambulanja Psiholog educational Reflexoterapeut

Infirmiera in crea Ingrijitoare de copii Lucrator social Moaa Profesor in coli ajutatoare Receptioner de hotel Specialist in osteopatie

Exemple Actor Comentator radio-TV Critic de film Regizor de film

Asistent de produce TV Copywriter (redactor) de anunjuri i reclame Dramaturg

Interese combinate Social si verbal Veji fi interesat de cariere ce combina idei, oameni i comunicare. Posibilitaji evidente sunt in invajamant, dei alte domenii va pot implica in unele forme de business, de exemplu relatii publice. Daca sunteji mai preocupat de latura literara, atunci aptitudinile lingvistice pot fi mai importante pentru dumneavoastra decat latura sociala de ingrijire. Pe de alta parte, un logoped poate avea aptitudini lingvistice, dei Jelul primar este de a-i ajuta pe altii sa depaeasca dificultatile, iar nu de a dobandi cunoatere. Exemple Instructor Logoped Profesor de tiinje Intervievator Profesor de limbi straine umaniste Verbal si artistic Pare|i sa cautaji cunoaterea i ansa de a exprima idei, adesea in moduri noi. Este improbabil ca va va satisface o cariera mai conventional. De aceea, felul in care lucraji i ceea ce ve|i face vor trezi adesea invidia altora, care vor admira varietatea i stilul de viaja pe care se pare ca le aveji. Asemenea cariere nu sunt lipsite de rise, aa ca poate activul dumneavoastra eel mai important este credin^a in propria persoana i in ceea ce faceji.

Artistic ifizic Domeniul acesta va ofera ansa de a aplica arta intr-un mod practic. Un exemplu ar fi olarul, al carui sim| al proporJiilor i designului este asocial unui obiect util. Exista multe meteuguri care combina frumusetea cu natura practka. Exista de asemenea oportunitati secundare, daca priviji dincolo de sarcina in sine. De exemplu, inzestrarea naturala va poate duce in domeniul de afaceri (business) sau in domeniul social, prin predare sau terapie.

Exemple Ajutor de recuzitor Cofetar Costumier Creator de abloane Gradinar Incadrator de tablouri Olar TSmplar (mobilier de arta)

Brodeza Confectioner Creator de draperii Gravor Imbalsamator Legator de carji Operator (in cinematografie)

Fizic si experimental Domeniul acesta va va implica in aplicarea tiinjelor. Sunteji tipul de individ care pleaca de la teorie i o face sa functioneze in practica. Asemenea cariere necesita cunoatere i experienja. Adesea, oamenii se bizuie pe dumneavoastra mai mult decat ii dau seama, iar ceea ce faceti este esential pentru o existen^a sigura i confortabila.

Exemple Agricultor Geolog Inginer de producjie, mecanic, construc^ii civile, aeronave Inginer de calculatoare Metalurg Producator de instrumente Tehnolog

Ceasornicar Hidrolog Inginer domeniul biomedical Inspector de specialitate ecolog Ofijer de navigate Specialist in ergonomie Topometru Experimental si

asigurari, financiare i administrative. Va trebui sa fiti un bun manager, in primul ra"nd pentru a dirija eforturile altora i de asemenea pentru a gestiona sisteme i resurse. In vreme ce multe persoane cu inclinajii spre business se bazeaza mai degraba pe intuijii, dumneavoastra sunteji mai controlat i mai inclinat spre fapte concrete. Cunoaterea despre felul in care se deruleaza afacerea, laolalta cu pornirea catre eficienia vor insemna ca sunte^i o forja de care trebuie {inut seama. Exemple Agent de asigurari Consilier pentru taxe Manager de banca Manager imobiliar
Business si social

organizatoric PutefL fi atras de matematica, statistics, finance sau marketing i alte domenii care va combina interesul faja de cifre cu abordarea analitica. In cazul in care interesul va este in statistics, este mai probabil sa fiji atras de partea tiinjifica. Daca interesul vi se indreapta mai degraba spre actuarial, atunci probabil ca veti prefera sa lucrati intr-o organizajie din mediul de afaceri. Cariere ce combina foarte bine cele doua domenii i in care exista oportunitati de extindere sunt in domeniile de sisteme. Puteti fi implicat in integrarea sistemelor, dar i in dezvoltarea sistemelor in cadrul unei organizatii. In aceste cazuri, ar fi de ateptat sa aveti aptitudini i in partea sociala. Exemple Actuar-ef Analist de sisteme Analist de sisteme de afaceri Cercetator de pia|a Economist Programator de calculatoare Specialist in cercetare Statistician operajionala Organizatoric si business In mod probabil, veti fi abil i oriental spre comerj. Va va face placere ideea de a lucra in organizatii bancare, de

Agent de pariuri Manager de asigurari Manager de club ef de birou

Ve|i dori sa lucraji cu oamenii i pentru oameni, dar nu in mod personal, pentru a-i ingriji, ci eforturile va vor fi mai detaate, dei, uneori, la o scsrd. mai mare. Astfel puteji reusi foarte multe pentru aljii, grade simjului afacerilor ce va caracterizeaza. Va puteti dovedi atentia, creand circumstanjele sau resursele prin care sa le dati altora posibilitatea sa aiba grija de oameni intr-un mod mai direct. Este mai probabil sa fiti eful unui comitet care ob^ine resursele necesare pentru pacienti, decat sa fiji un asistent medical sau un sanitar indemnatic. Inzestrarile evidente sunt mai degraba politice decat de natura emojionala, dei este neihdoios ca exista i acestea dinurma. Exemple Director de pompe funebre Agent de vanzari Director de servicii sociale Director de coala Evaluator de competence Manager de fonduri de caritate profesionale

Manager de hotel Manager de spital Manager de vanzari en detail

Interese mixte Social / artistic Carierele ce combina aceste domenii de interes necesita pricepere atSt in domeniul respectiv de activitate, cat i in lucrul cu oamenii. Este necesara multa injelegere, caldura i rabdare pentru comunicarea cu aljii i ajutorarea lor. Multe cariere din acest domeniu sunt luate de voluntari, care adesea au experienja i injelegere extinsa pentru a-i indeplini munca. In cazul in care intentionaji sa faceji lucruri mare^e in arta, este improbabil ca acesta sa fie domeniul corect pentru dumneavoastra. In schimb, ve^i dori sa va folosiji inclina$ia in slujba altora, o activitate foarte altruista.

Exemple Antrenor sportiv Ergoterapeut Lider de organizajii de tineret Polijist

Coafor Gardian in inchisoare Masor Supraveghetor de producfie

Social ?i experimental Daca acestea va sunt interesele, probabil ca ve|i dori sa aplicap cunoaterea la nivel de expert in folosul altora. Este posibil sa fiji consultat pentru sfaturi, dar rela|ia dumneavoastra cu alte persoane va fi probabil profesionista i detaata, nu implicata emojional. Formapa va va fi de natura tiintifica, dar inten|ia va fi sa dirijaji tiinta respectiva spre bunastarea sau educarea altora.

Social si fizic Veji dori sa fiji activ, lucrand alaturi de aljii pentru a realiza o sarcina definita. Tending dumneavoastra este sa acjionaji urmarindu-va scopul. Modul in care va abordaji munca va depinde de faptul daca suntefi oriental mai mult spre organizare, ori spre partea artistica. in primul caz, putep fi atras de domenii de producjie industriala. In eel de-al doilea, va poate placea sa fiji antrenor sportiv sau instructor de gimnastica aerobica. Daca celelalte interese, susjinatoare, sunt orientate mai degraba spre business, atunci v-ar putea atrage conducerea unei munci de echipa sau a unui management operational. Entuziasmul i abilitatea de a lucra cu i inseamna de obicei ca veji fi un lider eficient.

Exemple Ergoterapeut Specialist in artterapie

Profesor in invajamantul precolar Specialist in meloterapie

Exemple Asistent stomatolog Infirmiera Profesor de tmu;e Radiolog

Cercetator in tiin{e sociale Ortoped Psiholog Stomatolog

Verbal si fizic In general aceste doua domenii se exclud reciproc; dei cei mai mulji oameni sunt activi i comunica in majoritatea timpului cu aljii, pujine sunt carierele care sa combine aceste domenii specifice. Autorul de carji tehnice ori redactorul sportiv sunt exemple de asemenea combinari, dar carierele respective sunt foarte specializate. Cum puteji incepe? Ar fi recomandabil sa examinaji separat domeniul verbal si domeniul fizic, intrebandu-va in acelai timp daca in aceste domenii exists vreo cariera care sa va ofere destula libertate pentru celalalt interes. De asemenea, consulta^i secjiunea Potrivirea profilului (de la sfa^itul carjii) unde pot fi gasite i alte opjiuni.

Exemple Redactor sportiv Secretar in agricultura

Scriitor de car tehnice Tipograf

Manager de logistica/ manager de transport Manager de trand Responsabil pentru organizare i metode Vame

Manager de antier Mecanic de aparatura pentru birouri ef de echipa de producjie

Artistic si experimental Veji dori ct rnai mare libertate de acfiune in cariera, pentru a va combina interesele intr-un mediu care sa ofere atat posibilitatea exprimarii, cat i a analizei. In mod clar, aveji dorin|a de a folosi tiin^a i tehnologia pentru a crea ceva apropiat de perfecjiune. Puteji chiar avea idei inovatoare personate. Se pare ca indiferent ce activitate a$i desfaura, este importanta o provocare de naturfi creatoare sau tehnica,
Exemple Arheolog Cartograf Custode Cosmetician Designer de muzeu Fotograf automobile Ilustrator de atlase medicale Restaurator de Operator de lumini Stilist obiecte de arta

Fizic ?/ business Dorifi sa combinaji un interes in business cu ocazia de a va menfine in forma sau de a va implica activ in ceea ce se intampla. Va poate placea sa fiji pe antier ori sa fiji implicat in tranzacjii imobiliare. Va poate placea sa cumparaji i sa vinde^i echipamente sau acjiuni. In mod tipic, veji fi un individ practic, care determina realizarea lucrurilor sau care este deprins sa faca in mod direct cele mai multe lucruri.

Fizic si orsanizatoric Daca acestea va sunt interesele, veji dori o cariera care necesita sa implementa|i i sa puneji in aplicare diverse lucruri. Va place probabil sa activa^i intr-un mediu aflat in micare. Va poate placea sa ,,porniji personal la drum". Va va interesa sa va asigura|i ca resursele, bunurile sau echipamentele ajung in locul cuvenit la momentul cuvenit. Intr-o masura tot rnai mare, carierele din acest domeniu va vor implica in costuri i bugete pentru a putea respecta termenele limita.
Exemple Func|ionar de evaluare a ratingului Furnizor de materii prime pentru construcfii

Exemple Adjudecator licitajie Antreprenor de pompe funebre Manager de ferma Manager de productie Proprietar de restaurant

Agent imobiliar Evaluator de despagubiri pentru accidente Manager de producjie aparatura casnica Prezentator de produse

Experimental si business Preferin|ele acestea cauta sa combine partea intelectuala cu cea materiala, o unire uneori posibila, aa cum o demonstreaza numarul de farmaciti care intra in comerjul cu amanuntul. Desigur, tiinia este o afacere importanta, aa ca multe dintre companiiie foarte man, cum sunt cele de medicamente, au colective uriae de cercetatori tiintifici. Cei care ajung in fruntea unor asemenea organizajii au pornit

aadar de la tiin{a, dar i-au dezvoltat pe parcurs o caracteristica puternica de inijiativa in afaceri. Exemple Consilier pentru calculatoare Farmacist Reprezentant aparatura medicala Director de companie de cercetare tiinjifica Optician Reprezentant aparatura tehnica

Funcpionar agenjie de plasare a forjei de munca Reprezentant al intereselor Secretar medical unei comunitaji

Exemple Asistenta-efa

Experimental ? verbal Interesele dumneavoastra rezida in tar&mul ideilor, comunicajiilor i provocarilor intelectuale. Va place sa dobandiji cunotin|:e pentru care puteji intrevedea aplicajii noi. Poate ca va va lipsi spiritul practic de a transforma ideile in realitate, dar ii puteji inspira pe al^ii in aceasta privinja.

Organizatoric $i verbal Este posibil ca in coala sa va fi placut subiectele literare, dar aji decis ca sunte^i mai degraba oriental spre comerj decat spre domeniul universitar. In linii mari, preferinjele vi se vor indrepta catre cariere administrative. Fara indoiala, veji fi implicat in comunicare i probabil i in conducerea altor oameni. Este posibil ca aceste cariere sa nu ofere prea mult in direcjia unui conjinut literar sau creativ, dar pot dovedi o mare diversitate si libertate pentru a va exprima in mod practic.

Exemple Antropolog Autor de carfi tiinjifice Documentarist

Arheolog Autor de carji tehnice

Organizatoric si social Doriji sa lucraji alaturi de alte persoane intr-o echipa eficienta. Este posibil ca oamenii sa atepte din partea dumneavoastra sa-i conduceji, deoarece pareji dispus sa va ocupaji de ealonari, grafice temporale i in general de documentajia necesara. Dei aptitudinile de natura administrativa i in relajiile interpersonale pot fi utile in majoritatea organiza^iilor, mai ales in lumea afacerilor, pare mai probabil sa aveji satisfacjiile cele mai mari atunci cand munca dumneavoastra are un element altruist. Lucraji bine intr-o comunitate sau institujie publica unde, ajutandu-i pe aljii, capataji sentimentul scopului indeplinit.

Exemple Administrator (func|ie de birou sau de teren) Avocat Preedinte de instanja judecatoreasca Secretar

Animator socio-educativ Bibliotecar Recepjioner Secretar general al unei companii

Organizatoric / artistic ?
Cautaji un mediu creativ, dar i responsabilitatea de a face diverse lucruri. Este posibil sa va placa sa lucraji intr-o slujba cu ritm rapid, agitata, unde rezultatul trebuie sa fie totui o reuita superba. Exemple Administrator la teatru Bucatar-ef Asistent de studio Coregraf

Merchandiser (specialist in prezentarea si vanzarea produselor) Manager de recuzita Regizor studio

Manager de cinematograf

Recepjioner

Business si verbal Este posibil sa avei o formajie de tip literar i sa va placa sa scrieji. Cu toate acestea, interesul dumneavoastra principal este de a va combina in afaceri iubirea de car^i i idei. De asemenea, puteji sa fiji atras spre o cariera in care sa fiji ,,sub luminile rampei". Intr-un astfel de caz, cariera va poate fi asociata comunicatiilor.

Exemple Agent literar Director serviciu de relajii publice Manager/redactor la ziar TV

Director de conferin^e i seminare Editor Producator saufilm de emisiuni radio,

Business si artistic Preferinjele acestea semnifica aproape intotdeauna dorinJa pentru o cariera variata, cu spirit intreprinzator. Va va face placere o cariera care va implica in activitatea de design sau cu mass-media. Va plac ideile i veji cauta oportunitaji pentru exprimari originale. Probabil ca ve{i observa rapid ceva, fie de natura ideatica, fie materiala, care sa atraga alfi oameni. Adesea puteji aranja lucrurile acestea intr-un mod care sa demonstreze atractivitatea descoperirilor pe care le-aji facut.

Exemple Achizitor de moda Dealer de arta Manager de brand

Agent de vanzari Director de publicitate Dkector de media