Sunteți pe pagina 1din 73

REPREZENTANTA COMISIEI EUROPENE

POLITICA AGRICOLA COMUNA SI DEZVOLTAREA RURALA


Trainer: Narcisa Zaharia

Constanta, 26 septembrie 2007

Politica Agricol Comun


Baza legislativa Unul dintre cele mai puternic reglementate domenii din UE n prezent, exist aproape 6 000 de acte ale instituiilor europene care reglementeaz direct sau indirect PAC Aproximativ 42% din bugetul UE 60% din populatia UE traieste in mediul rural (90% din suprafata UE)
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Cum functioneaza PAC ?


Pilonii Politicii Agricole Comune Pilonul I - Organizaii Comune de Pia (set

comun de reguli, mecanisme si instrumente care reglementeaza productia, comertul si prelucrarea produselor agricole in cadrul tarilor din Uniunea Europeana ) Masuri de marketing

- Masuri de piata (pretul de interventie; subventii la export) - Ajutoare financiare (subventii): pli directe; - Cote de producie i cantiti maxim garantate, plafoane naionale

Pilonul II - Dezvoltare rural - Msuri nsoitoare

(masuri structurale

care urmaresc dezvoltarea armonioasa a zonelor rurale)

- Msuri pentru modernizarea i diversificarea exploataiilor agricole


Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Pilonul I P A C
Ce urmareste ?
Cresterea productivitatii agricole prin promovarea progresului tehnic si a dezvoltarii rationale a productiei (in conditiile unei dezvoltari durabile) Asigurarea unui standard satisfacator de viata (nivel de trai echitabil) pentru cei ce muncesc in mediul rural Asigurarea abundentei ofertelor (siguranta aprovizionarii) Asigurarea unor preturi rezonabile pentru consumator Siguranta alimentelor (alimentele sa fie sigure in consum)
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Regulamente europene
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1782 din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct n cadrul politicii agricole comune i de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 i (CE) nr. 2529/2001 Regulamentul Comisiei nr. 795 /21 Aprilie 2004 Regulamentul Comisiei nr. 796 /21 Aprilie 2004 Regulamentul Comisiei nr. 1973 / 29 Octombrie 2004 Regulamentul Comisiei nr. 1655 /22 Septembrie 2004
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Pilonul II PAC
Ce urmareste?

Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier Imbunanatirea mediului in zona rurala Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural si incurajarea diversificarii activitatilor non-agricole Construirea unei capacitati locale pentru ocupare si diversificare Transformarea prioritatilor in Programe Complementaritate intre Instrumentele Comunitare
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Regulamente europene
REGULAMENTUL (CE) nr. 1290 din 2005 privind finanarea politicii agricole comune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885 din 2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR REGULAMENTUL (CE) nr. 1698 din 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Regulamentul Comisiei nr. 1974/2006 privind regimul detaliat de aplicare a Regulamentului 1698/2005
REGULAMENTUL (CE) nr. 1784 din 2003 AL CONSILIULUI privind organizarea comun a pieelor n sectorul cerealelor

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Linii Directoare Strategice in Politica de Dezvoltare Rurala a UE Axe tematice 2007-2013 Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si silvic Imbunanatirea mediului si a zonelor rurale Imbunanatirea calitatii vietii si diversificarea economiei rurale Leader stimularea initiativelor locale (dezvoltarea capacitii antreprenoriale locale)
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Finanarea msurilor de Politic Agricol Comun


Fondul European de Orientare i Garantare Agricol (FEOGA) (2000-2006)

2007 2013 Regulamentul Consiliului nr.


1290/2005 :

- Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) - Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

Institutii implicate pentru implementarea masurilor PAC


APIA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (in subordinea MAPDR; aparat central; 42 centre judetene si 210 centre locale); Rol APIA : -gestionarea si derularea fondurilor de la bugetul de stat si de la Uniunea Europeana pentru implementarea msurilor de sprijin (sistemul de interventie) finanate din Fondul European pentru Garantare n Agricultur (FEGA). ; -primirea cererilor pentru acordarea subventiilor (verificarea cererilor, monitorizare)

APDRP
Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit (preluare activitatea SAPARD) Rol APDRP : gestionarea fondurilor pentru dezvoltare rurala alocate Romaniei prin FEADR si FEP
Structura:

8 centre regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit Cate un oficiu de plati in fiecare judet (42)
Alte institutii de sprijin: Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

10

Pilonul I Instrumente
Masuri (mecanisme) de piata
Sistemul de interventie; pretul de interventie Subventiile (restitutiile la export)

Plati directe (subventii) Cote de producie i cantiti maxim garantate, plafoane naionale, suprafee de referin

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

11

Pilonul I al PAC
Preurile de interventie
Cand oferta este mai mare decat cererea, apare un surplus; Pentru a evita scaderea pretului, statul cumpara surplusul si-l stocheaza; astfel pretul nu se modifica, iar fermierul isi poare recupera cheltuielile. Pretul oferit in aceasta situatie de stat pret de interventie (pentru achizitionare si stocare) pret care permite fermierului sa- si acopere cheltuielile Mecanism folosit in special pentru cereale Mecanism gestionat de Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

12

Pilonul I
Subventiile la export

Reprezinta sume de bani care se dau exportatorilor care vand marfuri agro-alimentare in afara Uniunii Europene, in conditiile in care pretul de vanzare in afara Uniunii Europene este mai mic decat cel de pe piata interna a UE ( compenseaza exportatorii cu diferenta dintre pretul pietei comunitare si pretul de vanzare pe piata mondiala)

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

13

Pilonul I al PAC
Ajutoare financiare (subventii) Pli directe
- Ajutoarele pentru producie platite din bugetul UE (FEGA) - Acordate prin APIA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Plati nationale complementare Plati suplimentare platilor directe, platite de statul roman, din bugetul Min.Agriculturii

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

14

Care sunt criteriile ce stau la baza acordarii platilor directe?


Platile directe, reprezinta subventii ce vor fi acordate de Uniunea Europeana, agricultorilor din Romania cu conditia ca acestia sa fie eligibili. Conditiile de eligibilitate pentru o ferma sunt urmatoarele: Utilizarea unei suprafete de teren agricol mai mare sau egala cu 1 ha. Aceasta suprafata nu poate fi formata din parcele mai mici de 0.3 ha. Mentinerea terenului agricol respectiv in bune conditii agricole si de mediu. Platile directe se acorda uniform, sub forma de subventie pe hectar, tuturor fermierilor care intrunesc conditiile de mai sus, sunt inscrisi in Registrul Fermelor si inainteaza o cerere de subventie .
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

15

Bune conditii agricole si de mediu (BCAM)

1 standarde pentru evitarea eroziunii solului 2 standarde pentru mentinerea continutului de materie organica in sol prin aplicarea unor practici agricole complementare 3 standarde pentru mentinerea structurii solului 4 - standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a solului 5 standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

16

Care sunt bunele conditii agricole si de mediu obligatorii pentru fiecare fermier?
Ordin Comun 791/1381/2006 al Ministerului Agriculturii si Ministerului Mediului

- cultivarea plantelor prasitoare pe terenuri arabile cu panta mai mare de 12% este interzisa; - eliminarea vegetatiei nedorite si a daunatorilor de origine vegetala (buruieni) pe terenurile arabile; - eliminarea vegetatiei nedorite, a arbustilor si a tufisurilor de pe pajistile permanente; - protejarea pajistilor permanente mentinerea suprafetei acoperite cu pajisti permanente la nivelul datei de 1 ianuarie 2007;
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

17

Cine beneficiaza de platile directe si platile complementare?


Utilizatorii de terenuri agricole inscrisi in Registrul Fermelor (proprietari, arendasi, concesionari etc.):

- persoanele fizice;
- asociatiile familiale; - exploatatiile agricole; societatile comerciale; - fundatii, biserici; - unitatile scolare; - institutiile publice; - regiile autonome; - asociatiile cooperatiste; - alte forme de organizare etc

Producatorii agricoli:
- crescatorii de bovine, caprine si ovine; - apicultorii.
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

18

Acordare plati directe


Planificare Romania
Plati directe in Romania aplicarea Schemei de Plati pe Suprafata (max. 5 ani) Schema de Plati pe Suprafata include: Schema de Plati Unice pe Supafata (SAPS) pentru terenuri agricole care respecta BCAM ; asigura 25% (in 2007) din nivelul sprijinului in vechile State Membre ale UE (la nivelul 2004UE15); sprijinul va creste anual
Regulament 1782/2003

Plati Nationale Complementare (CNDP) pana la nivelul de 30% (in 2007) din nivelul sprijinului in vechile State Membre ale UE (se acorda pe suprafata cultivata sau pe cap de animal, cu conditia respectarii BCAM)
Ordin 607/2006 al Min. Agriculturii produse agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

19

Schema de Plati Unice pe Suprafata (SAPS)


Structura institutionala simplificata Platile se acorda indiferent daca terenul se afla in productie sau nu (aflandu-se in proces de ameliorare) Acordarea SAPS este conditionata de mentinerea in bune conditii agricole si de mediu a terenurilor Platile se efectueaza o data pe an intre 1 decembrie si 30 iunie din anul urmator Pentru 2007, pentru Romania a fost aprobata o suma de 440 mil.Euro Pentru 2007 plata directa/hectar prin SAPS aprox. 56 Euro/ha
1.232.616 ferme inscrise la APIA 9.705.502 ha
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

20

Plati Nationale Complementare 2007 sector vegetal culturi agricole grupa I : grau, orz, secara, orzoaica, ovaz, floarea soarelui, porumb, sorg, rapita, leguminoase boabe ~ aprox. 30 Euro/ha/an culturi agricole grupa II : sfecla de zahar, soia, hamei, orez, tutun, in, canepa ~ 216 Euro/hectar/an culturi energetice: floarea soarelui, soia, rapita si porumb-culturi destinate obtinerii de produse energetice: biocombustibil, energie termica si electrica, biomasa ~ 45 euro/ha/an.

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

21

Plati Nationale Complementare 2007 sector zootehnic BOVINE


Bovine adulte in exploatatii cu cota de lapte = 400 lei /cap Bovine adulte care alapteaza = 400 lei/cap (cu respectare conditii: rasa, insamantare, nepredare lapte) Prima pentru ingrasare 300 lei/cap (conditii: taurasul cu min. 500 kg; min. 6 luni in acceasi explotatie; max 24 luni) Pentru bovine adulte predate la abator aprox. 150 lei vechi/ cap de animal (min.3 luni in aceeasi exploatatie; abator autorizat) OVINE SI CAPRINE Subventie : 35 lei /cap de animal, cu conditii:
Exploatatie inscrisa in asociatiea crescatorilor de profil Exploatatie de min. 50 oi / min. 25 capre
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

22

Alte masuri de sprijin financiar


Lapte de vaca = 0,3 lei / litru (conditii : cota de lapte; norme UE) Carne de bovine = 100 lei /carcasa (abator autorizat) Carne de pui = 1.6 lei/cap (conditii : pui livrati la abatoare autorizate cu greutate minima de 1.95 kg) Carne de porc = 120 lei carcasa clasificata E; = 100 lei carcasa clasificata U; (conditii: animale livrate la abatoare autorizate ; carcase in greutate de 60-100 kg) Scrofite de reproductie = 150 lei /cap (conditii: la prima fatare in fermele comerciale; provin din rase pure sau hibride)

Albine

= 20lei/familie, (cu conditia livrarii a min 10 kg miere/ familie la o unitate procesatoare); = 6 lei/ familie, pentru achizitionarea de medicamente pentru combaterea varoozei; = 15 lei/matca pentru achizitionarea de matci din rase autohtone.
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

23

Cote i cantiti garantate Pilonul I


Introduse pentru a limita supraproducia Sunt cantitati maxime admise pentru productia anumitelor produse agricole (lapte, zahr) Se stabilesc anual la nivel comunitar, iar apoi se negociaza si se repartizeaza pe tari si in continuare pe ferme Depirea acestora se sancioneaz

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

24

Cota si prima la lapte


Cota de producie pentru lapte 3.057.000 t din care 1.093.000 t pentru livrare in vederea prelucarii i 1.964.000 pentru vnzri directe + 188.400 t rezerv de restructurare (dupa 2009) Cota de lapte cantitatea maxima de lapte pe care o poate produce o ferma sau o gospodarie pentru comercializare (laptele folosit pentru consum propriu nu intra in cota) Anul cotei de lapte : 1 aprilie 31 martie Fermierii sunt obligati sa realizeze min.70% din cota Cota de lapte se mosteneste, transmite, vinde, inchiriaza Romania perioada de tranzitie de 3 ani pentru calitatea laptelui crud Cota zahar : 109.164 tone; cota de procesare: 329.636 tone
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

25

Suprafee de referin

Reprezint suprafaa de baz maxim eligibil la nivel naional Sistemul se aplic pentru cereale, oleaginoase, orez i culturi proteice

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

26

Rezultate ale negocierilor pentru Romania


Suprafaa de baz pentru culturi arabile 7.012.666 ha Randamentul la ha 2,650 t Hamei 198 ha Cantitate maxim garantat de tutun brut pentru aplicarea sistemului de prime, cote de producie i ajutor specific acordat grupurilor de productori 12.312 t Suprafaa maxim garantat cultivat cu nuci, eligibil pentru pli directe 1645 ha (subventie: 120 Euro/ha) Vi-de-vie
- Recunoaterea suprafeei de vi de vie - O perioad de tranziie de 8 ani dup aderare pentru nlocuirea hibrizilor interzii cu soiuri nobile (30.000 ha) - Drepturi suplimentare de replantare cu vinuri nobile (1,5% din suprafaa cultivat n prezent)
Baza legala:Legea 244/2002- legea viei si vinului, modificata
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

27

Plafoanele naionale

Reprezint numrul maxim de animale eligibile pentru care un stat membru primete pli directe

Se acord pentru bovine, ovine i caprine Se conditioneaza in functie de conditiile de sanatate si bunastare a animalelor

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

28

Sanatatea si bunastarea animalelor


UE militeaza pentru ameliorarea sanatatii si bunastarii animalelor Aplicarea de bune practici veterinare Identificarea, inregistrarea si marcarea animalelor pentru asigurarea trasabilitatii Monitorizarea circulatiei pe teritoriul UE a animalelor vii, a materialului seminal, embrionilor, produselor de origine animala si deseurilor de origine animala Inlaturarea practicilor care provoaca suferinte evitabile animalelor
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

29

Bunstarea animalelor

Ocrotirea animalelor: de actele de cruzime, de rele tratamente, de abandon.

Condiii minime pentru bunastarea animalelor din gospodarii (1)


Amplasarea adaposturilor trebuie sa se faca in zone lipsite de poluare (sa nu fie in apropiere de fabrici, etc), Adapostirea sa fie corespunzatoare (sa fie asigurate urmatoarele conditii: spatiu, temperatura optima, concentratia gazelor sa se mentina la un nivel adecvat, umiditatea), Materialele folosite pentru constructia adaposturilor si a echipamentelor cu care animalele vin in contact sa nu dauneze acestora, sa poata fi dezinfectate si curatate, suprafetele de contact sa nu prezinte margini ascutite care sa poata afecta animalele, Adaposturile sa beneficieze de iluminarea necesara, sa fie disponibile si surse de iluminare artificiala, fixe sau mobile, care sa permita examinarea minutioasa a animalelor in orice moment

Condiii minime pentru bunastarea animalelor din gospodarii (2)


Accesul la hrana si apa trebuie asigurat la intervale de timp corespunzatoare varstei si sexului animalului, asigurandu-se un front de furajare si adapare suficient, astfel incat sa nu apara confruntari intre animale (cazul in care sunt mai multe in adapost), Sa se aplice masurile de igiena corporale necesare, cu scopul mentinerii functiilor pielii, parului, lanii, penelor, ongloanelor, copitelor, coarnelor, Libertatea de miscare nu trebuie sa fie restrictionata intr-atat incat sa provoace suferinta, animalele legate trebuie sa beneficieze de spatiu suficient pentru necesitatile fiziologice si pentru exprimarea comportamentului specific, cat mai aproape de cel natural, Asigurarea apei sa fie in cantitatea si calitatea necesare, potrivit cu specia, starea fiziologica si conditiile de mediu, Animalele sa beneficieze de hranire diferentiata, conform cerintelor fiziologice, cu furaje de calitate, fara riscuri pentru sanatatea animalelor si a consumatorilor.

Ajutorul de Stat
Reprezinta subventiile si creditele date de Ministerul Agriculturii incepand cu 2007 pentru sprijinirea cultivarii pamantului si a cresterii animalelor Ajutorul de stat se acorda sub forma de:
Credite pentru productia agricola Ajutor pentru seminte si material saditor Subventii pentru tratamente fitosanitare Prime pentru asigurarea culturilor Sprijin pentru infiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi Subventii pentru irigatii Sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori Credite pentru productie Subventii pentru centrele de insamantare ale asociatiilor de producatori

Ajutorul de Stat va fi distribuit prin APIA si DADR


26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

33

PACHETUL FINANCIAR al UE pentru ROMANIA


Tip operatiune (milioane Euro) Masuri piata Plati directe Dezvoltare rurala Total agricultura 2007 2008 2009 Total

249 577 826

244 405 770 1.419

239 476 961 1.676

732 881 2.308 3.921

Mecanisme PAC + dezvoltare rural- 3,921 miliarde euro Aprox. 0,8 miliarde euro se estimeaz pentru proiecte finanate din fondurile structurale (FEOGA Orientare) Total Agricultura aprox. 4,721 miliarde euro (pr. 2004) pentru 2007 2009 In perioada 2007-2013, Romania va putea accesa de la UE peste 13 miliarde de Euro
curente) (pr.

pentru agricultura (pilonul I si II)

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

34

Reforma PAC
2003-2004
Introducerea Schemei de Plata Unice (pe exploatatie) SPS
Sume primite : drepturi de plata Optiuni prntru plata unica:
Abordarea istorica (fc. de plati primite in perioada de referinta) Abordarea regionala (fc. de sume primite la nivel regional nr. de ha eligibile) Modelul mixt (hibrid) trecere de la model istoric la cel regional

SM noi aplica SAPS maxim 5 ani Romania va intruduce SPS din 2012 (cu 3 ani de tranzitie) Decuplarea platilor (ajutorului) de volumul productiei
Decuplare partiala

Promovarea unor noi msuri de dezvoltare rural care s asigure tranziia spre o agricultur competitiv (absorbirea surplusului forei de munc din agricultur, etc)
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

35

Reforma PAC
Modularea reducerea platilor directe in favoarea dezvoltarii rurale (transferul de fonduri de la primul spre al doilea pilon)

3%-2005; 4%-2006; cate5% pana in 2012 Platile directe de pana la 5.000 Euro nu se vor reduce SM noi aplica dupa ce platile directe ajung la nivelul UE 15 (R-2016) Sporirea fondurilor pentru dezvoltarea rurala cu 1,2 mld. Euro anual Disciplina financiara : nedepasirea plafoanelor bugetare pentru pilonul I Respectarea principiului eco-conditionalitatii - cross-complience - : plati conditionate de indeplinirea unor standarde (cerinte statutare de management; bune conditii agricole si mediu): Mediu (protejarea si imbunatatirea calitatii mediului conform principiilor dezvoltarii durabile) Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu Sanatatea animalelor si plantelor Siguranta alimentara Bunastarea animalelor
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

36

Pilonul II - Dezvoltarea rurala Tipuri de masuri


Masuri insotitoare: - pensionare anticipata - agricultura ecologica - exploatarea zonelor defavorizate Masuri de modernizare si diversificare a exploatatiilor agricole: - investitii -ameliorarea procesului de comercializare i procesare - atragerea si instalarea fermierilor tineri - activitati de formare profesionala - conservarea si protejarea padurilor - sprijin pentru alte activitati
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

37

Documente cheie in programarea fondurilor pentru dezvoltare rurala


Planul Naional Strategic (PNS) care identific prioritile i direciile de aciune n domeniul dezvoltrii rurale (in conformitate cu Liniile Directoare
Strategice ale Comunitatii)

Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) care pune n practic strategia i prioritile propuse (se implementeaza prin FEADR, sprijin national si
alte FS ale UE)

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

38

Prioritatile Planului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013


Cresterea competitivitatii

sectorului agricol si forestiei - modernizarea exploataiilor agricole, a unitilor de procesare i mbuntirea cunotinelor fermierilor n domeniul agricol i silvic 45% Gospodrirea terenurilor agricole i forestiere pentru un mediu sntos 25% Diversificarea activitilor economice prin dezvoltarea serviciilor pentru mbuntirea calitii vieii n mediul rural- 27,5% Crearea de parteneriate public-private prin intermediul programului Leader, pentru implementarea strategiilor locale de dezvoltare rural 2,5%

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

39

Alocarea financiar prin PNDR


Romnia va beneficia pentru dezvoltare rurala in perioada 2007-2013 de aproximativ 8 miliarde de euro, contribuie de la Uniunea Europeana

Pr. Crt. Mil. Euro ROMANIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

741,7

1023,1

1319,3

1236,2

1234,2

1235,5

1232,5

8022,5

Total UE

12343

12542,5

12491,3

12462,3

12871,2

12819,7

12764,3

88294,3

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

40

Alocare financiara pe axe prioritare PNDR

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

41

Axa prioritara 1 mbuntirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


Masuri:
2007-2009 Formare profesional, informare i difuzare de cunotine Instalarea tinerilor fermieri Modernizarea exploataiilor agricole mbuntirea valorii economice a pdurilor Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten nfiinarea grupurilor de productori Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori 2010 Pensionarea timpurie a fermierilor i a lucrtorilor agricoli Utilizarea serviciilor de consiliere

Modernizarea exploatatiilor agricole in sectorul vegetal,cresterea animalelor si a pasarilor

Procurarea de tractoare, combine, utilaje si echipamente agricole

Achizitii de mijloace de transport- autocamioane, autoizoterme Reabilitarea plantatiilor viticole si pomicole Realizarea de constructii noi-cladiri administrative, hale de productie, sere Achizitii de animale

BENEFICIARI:
Producatori agricoli-fermieri

FINANTARE:
50%

pana la 60% din cheltuieli sunt nerambursabile


Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

43

Imbuntirea valorii economice a pdurii


materialul de plantat, costurile de instalare a

culturilor i ngrijirea acestora n primii 3 ani de la plantare costul lucrrilor de transformare a punilor mpdurite n pduri lucrri de amendare/fertilizare pentru ridicarea potenialului calitativ al terenurilor forestiere echipamente pentru nfiinarea culturilor forestiere i gospodrirea pdurilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare

BENEFICIARI:
proprietari de padure, comune, orase, municipii sau asociatii constituite de acestia

FINANTAREA:

50% din cheltuieli sunt nerambursabile


Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

44

Ameliorarea si dezvoltarea infrastructurii agricole si forestiere


Construirea

sau modernizarea drumurilor agricole de utilitate publica sau privata Construirea sau modernizarea sistemelor de irigatii si desecare, asigurarea surselor de apa si de energie electrica Construirea sau modernizarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare Construirea sau modernizarea drumurilor forestiere Construirea sau modernizarea malurilor si digurilor paraielor din zonele cu risc

BENEFICIARI:
Asociatii ale producatorilor agricoli si proprietari de padure Comune, orase, municipii, sau asociatiile constituite de acestea

FINANTAREA: Ajutorul public acordat este de 100%


26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

45

Modernizarea unitatilor pentru procesarea produselor agricole si forestiere


Constructia sau modernizarea cladirilor

pentru prelucrarea produselor agricole si forestiere Investitii in dezvoltarea de noi tehnologii de prelucrare Achizitia de noi tehnologii pentru etichetarea si ambalarea produselor

BENEFICIARI:
Persoane juridice autorizate din domeniul prelucrarii primare a produselor agricole si forestiere

FINANTARE:
50% din cheltuieli sunt nerambursabile
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

46

Formarea profesionala si actiuni de informare


BENEFICIARI:
Producatori agricoli, proprietarii de padure, reprezentanti ai asociatiilor de proprietari de padure Reprezentanti ai asociatiilor si ai grupurilor de producatori Persoane implicate in activitati forestiere si care au venituri directe din alte activitati.

FINANTAREA:
400 / Cursant

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

47

Stabilirea tinerilor fermieri in mediul rural


BENEFICIARI:
Persoane care au mai putin de 40 ani si detin pentru prima data proprietati agricole ca directori ai acestora

FINANTAREA:
Prima unica pana la suma maxima de 40.000 sau subventionarea dobanzii unui credit a carei valoare sa nu depaseasca suma de 40.000

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

48

Pensionarea anticipata
Schemele de pensionare anticipata -Uniunea Europeana plateste pentru fermierii de peste 55 de ani, dar care nu au implinit varsta pensionarii, care au lucrat in agricultura cel putin 10 ani si care abandoneaza activitatile comerciale (transferand proprietatea unui fermier sub 40 de ani), pna la 180000 Euro in transe anuale de cel mult 18 000 Euro pna la vrsta de 75 de ani; -un lucrator agricol de peste 55 de ani, primeste pna la 40 000 Euro, in transe anuale a cte 4000 Euro, pe perioada ramasa pna la vrsta pensionarii, daca: - a lucrat in ultimii 4 ani pe proprietatea agricola a celor ce fac transferul, o perioada de minim 2 ani. -este inscrisi intr-un schema de asigurari sociale

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

49

Axa prioritara 2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural


Masuri :
2007-2009

Sprijin pentru zona montan defavorizat Sprijin pentru zone defavorizate altele dect zona montan Pli pentru agro - mediu Prima mpdurire a terenurilor agricole
2010

Pli Natura 2000 pe teren agricol Prima mpdurire a terenului non-agricol Pli Natura 2000 pe teren forestier

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

50

Prima impadurire a terenurilor agricole


Sprijinul va consta n pli compensatorii ctre beneficiari, care vor cuprinde, dup caz, urmtoarele: a) Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare plantrii, plantarea propriuzisa i costurile legate de acestea); b) Costuri pentru execuia completrilor curente n procentele prevzute de normele tehnice n vigoare, ntreinerea plantaiei (o

prima anual per ha timp de maxim 5 ani, ncepnd cu anul instalrii);

c) O prima compensatorie pentru pierderi ale veniturilor ca urmare a mpduririi (o prim anual per ha timp de maxim 15 ani, ncepnd cu anul instalrii). Beneficiari: - publici numai pentru infiintarea plantatiilor
Privati - pentru toate operatiunile

Finantare: pana la 70 % - 80% - fonduri nerambursabile


Prima compensatorie: - fermieri: 220 Euro/an/ha; - ali deintori: 110 Euro/an/ha
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

51

Axa prioritara 3 mbuntirea calitii vieii n mediul rural i ncurajarea diversificrii economiei rurale Masuri:
2007-2009

Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microntreprinderi ncurajarea activitilor turistice Renovarea, dezvoltarea satelor, mbunirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea in valoare a motenirii rurale
2010

Dobndire de competene, animare i implementarea strategiilor de dezvoltare local


26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

52

Constructia si modernizarea de pensiuni turistice si agroturistice


Constructii, modernizari, extinderi, dotari pentru practicarea turismului rural si agroturismului Promovare si informare turistica(pliante, tablouri, panouri) Crearea si dezvoltarea serviciilor turistice(aductiuni de apa, canalizare, elemente de filtrare-purificare, centrale termice, mijloace de transport pentru turisti, hranirea, adapostirea si ingrijirea animalelor)

BENEFICIARI:
Pensiuni turistice: persoane fizice si juridice Pensiuni agroturistice: producatori agricoli - membrii gospodariei

FINANTAREA:
50% pana la 70% din cheltuieli sunt nerambursabile
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

53

Complementaritate FEADR/FEDR
Intervenia FEADR vizeaz:
- investiiile cu valoare eligibila de pn la 600.000 Euro (cost total investiie cheltuieli eligibile i neeligibile de pn la 1 milion Euro) n infrastructura turistic din spaiul rural, inclusiv din staiunile turistice cu excepia investiiilor din staiunile balneo-climaterice; - centre locale de informare i promovare turistic din spaiul rural.

Intervenia FEDR vizeaz investiii n infrastructura turistic din:


- staiunile turistice din mediul rural al cror cost total (cheltuieli eligibile i neeligibile) este de peste 1 mil. Euro - mediul urban - staiunile balneo-climaterice indiferent de teritoriu rural sau urban - centrele naionale de promovare turistic.

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

54

Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi


Dezvoltarea de

servicii si servicii anexe agriculturii pentru populatia locala ca de exemplu: intretinerea si repararea masinilor si utilajelor servicii de reparare articole personale si gospodaresti servicii de coafura, frizerie servicii de constructii servicii de transport servicii de aprovizionare cu unelte agricole, seminte, ingrasaminte, substante pentru tratamente fito-sanitare, furaje combinate pentru animale servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie

BENEFICIARI:
Microintreprinderi din mediul rural (50% din cheltuieli sunt nerambursabile)
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

55

Complementaritatea finantarilor europene pentru microintreprinderi


FEADR (PNDR - Axa3) va sprijini:
Micro-ntreprinderile din spaiul rural care desfoar activiti non-agricole, exceptnd microntreprinderile care obin produse alimentare, precum i microntreprinderile spin-off de nalt tehnologie microntreprinderile de tip spin-off de nalt tehnologie de pe ntreg teritoriul rii, cu excepia celor care desfoar activiti de procesare a produselor agricole i forestiere

FEDR (POS CCE) va sprijini:

FEDR (POR) va sprijini:


microntreprinderile din spaiul urban cu excepia celor spin-off de nalt tehnologie
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

56

Imbunatatirea infrastructurii rurale


Constructia

si modernizarea drumurilor comunale si a

strazilor Alimentarea cu apa potabila, canalizare, statii de epurare

Amenajarea Centrului Civic:


Realizarea de alei pietonale Construirea si amenajarea de piete comerciale, targuri, parcuri si locuri de parcare Renovarea caminelor culturale, bibliotecilor, bisericilor, gradinitelor, caselor memoriale, muzeelor Construirea si amenajarea locurilor de recreere(terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii)

BENEFICIARI:
Consiliile locale Asociatii cu statut juridic intre Consiliile Locale din mediul rural
FINANTAREA: 100%
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

57

Complementaritate cu alte fonduri


FEADR (PNDR Axa3) va susine investiiile aferente drumurilor comunale i a altor drumuri din interiorul comunei; FEDR (POR) va susine investiiile aferente drumurilor judeene i strzilor urbane; FEDR (POS Transport) va susine investiiile aferente drumurilor naionale; FC (POS Transport) va susine investiiile aferente reelei TEN-T. FEADR (PNDR Axa 3) va susine investiiile noi n infrastructura aferent serviciilor sociale (centre de ngrijire copii, btrni i persoane cu nevoi speciale) din spaiul rural; - FEDR (POR) va susine reabilitarea infrastructurii existente. FEADR (PNDR) va susine proiectele de management al resurselor de ap n localitile rurale (sub 10 000 de locuitori echivaleni) care nu intra sub incidena proiectelor regionale dar care sunt identificate prin Master Plan-urile Regionale.
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

58

Axa prioritara 4 LEADER


Masuri
Implementarea strategiilor de dezvoltare local Implementarea proiectelor de cooperare Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

59

LEADER
Cine elaboreaz i promoveaz strategiile locale? Grupurile de Aciune Local vor elabora i promova strategiile de dezvoltare local. Ce sunt Grupurile de Aciune Local? Grupurile de Aciune Local reprezint parteneriate public-private constituite din diveri reprezentani ai sectoarelor public, privat i societii civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici i reprezentanii societii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaiul rural i asociaiile acestora trebuie s reprezinte cel puin 50% din parteneriatul local.

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

60

Beneficiari

Beneficiarii axei LEADER? Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Aciune Local (GAL) care i desfoar activitatea in :
spaiul rural definit conform legislaiei naionale n vigoare, la care se adaug oraele de pn la 30.000 de locuitori pe un teritoriu rural, cu o populaie cuprins ntre 10.000 - 150.000 locuitori i densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

61

Implementarea FEADR

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

62

Organisme implicate
Autoritatea de Management, reprezentat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale -Direcia General Dezvoltare Rural - funcia de implementare i managementul Programului Agentia de Plati acreditata - Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - responsabilitate - funcia de plat; APIA pentru masuri din axa 2 Organismul de Coordonare, constituit n vederea acionrii ca unic interlocutor al celor dou agenii cu Comisia European. Autoritatea Competent, constituit n cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale responsabilitate - acreditarea ageniilor de pli i a organismului de coordonare. Organismul de Certificare, reprezentat de Autoritatea de Audit constituit pe lng Curtea de Conturi a Romniei are n responsabilitate certificarea veridicitii, integralitii i acurateei conturilor Ageniilor de Pli acreditate.
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

63

Mecanisme financiare
Rata de co-finantare prin FEADR : 80% Regula N+2 Dezangajare automata a fondurilor Principiul rambursarii ; rambursari de 4 ori/an solicitate de agentiile de plata
1 ian.-31 martie - solicitare pana la 30 aprilie 1 aprilie- 30 iunie - solicitare pana la 31 iulie 1 iulie- 15 oct. - solicitare pana la 15 noiembrie 16 oct.-15 dec. - solicitare pana la 31 ianuarie Termen de rambursare de CE : 45 zile

Raportari anuale privind implementarea programului Evaluari : ex-ante; anuale; intermediare (2010); ex-post (2014)

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

64

Politica Piscicola Comuna


Scop: dezvoltarea durabila a sectorului pescuitului, a zonelor de pescuit si a pescuitului in apele interioare Obiective:

Sprijinirea politicii comune in domeniul pescuitului pentru a asigura exploatarea resurselor acvatice vii si pentru a sprijini acvacultura, in vederea asigurarii durabilitatii din punct de vedere economic, de mediu si social; Promovarea unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de pescuit a flotei comunitare de pescuit; Promovarea dezvoltarii durabile a pescuitului in apele interioare; Consolidarea competitivitatii structurilor de exploatare si dezvoltarea unor intreprinderi viabile din punct de vedere economic in sectorul pescuitului; Favorizarea protectiei si valorificarii mediului si resurselor naturale, atunci cand sunt legate de sectorul pescuitului; Incurajarea dezvoltarii durabile si a imbunatatirii calitatii vietii in zone cu activitati in sectorul pescuitului; Promovarea egalitatii intre barbati si femei in dezvoltarea sectorului pescuitului si zonelor de pescuit.
Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala
CCINA - Politici in dialog -

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

65

FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT 2007-2013


AXELE PRIORITARE

1.

Msuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit Acvacultur, pescuit in apele interioare, procesare i comercializare Msuri de interes colectiv Dezvoltarea durabil a zonelor de pescuit costiere Asisten tehnic

2.

3.

4.

5.

Alocare financiara 2007-2013 la nivelul UE : 4,3 mld Euro Regulament 861/2006 masuri financiare pentru implementarea PCP
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

66

Evaluarea capacitii de absorbie a Romniei pentru FEP


Nr. crt. Axe prioritsre Programul Operational pentru Pescuit TOTAL FEP Valoare MASURI PENTRU ADAPTAREA FLOTEI COMUNITARE DE PESCUIT ACVACULTURA, PESCUITUL IN APELE INTERIOARE, PROCESAREA SI COMERCIALIZAREA ACTIUNI DE INTERES COLECTIV DEZVOTAREA DURABILA A PESCUITULUI COSTIER TOTAL AXA 1 - 4 AXA 5 ASISTENTA TEHNICA (100%) TOTAL GENERAL COSTURI (euro) din care: Buget national Valoare Privat Valoare

AXA 1

10.620.000

6.825.000

2.075.000

1.720.000

AXA 2 AXA 3 AXA4

242.000.000 86.650.000 54000000 393.270.000 10.000.000 403.270.000

100.300.000 58.687.500 45700000 211.512.500 7.500.000 219.012.500

27.700.000 27.962.500 8.300.000 66.037.500 2.500.000 68.537.500

114.000.000

115.720.000

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

67

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

Politica de Coeziune

Politica Agricola Comun

Politica Comuna de Pescuit

Cadrul Strategic Naional de Referin

Plan National Strategic Dezvoltare Rurala

Plan National Strategic Pescuit

Programe Operaionale

Program National Dezvoltare Rurala

Program Oper. Pescuit

FEDR, FSE
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

(similar PHARE-CES)

FEADR (similar (similar Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala ISPA) SAPARD)
CCINA - Politici in dialog -

FC

FEP (similar SAPARD68)

Agricultura - prioritate nationala PND 2007-2013 6 prioritati Prioritatea 5 Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol Obiectivul general al strategiei pentru agricultura dezvoltare rurala si pescuit : dezvoltarea unei agriculturi bazate pe

cunoastere si initiativa privata, capabila de o evolutie uniforma pe termen lung care sa asigure un standard de viata decent

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

69

Obiective specifice pentru agricultura si dezvoltarea rurala


Imbunatatirea infrastructurii rurale pana in 2015 (construirea a 2000 km drum; modernizarea a 5000 km drumuri comunale; 9000 km retele de conducte alimentare cu apa; 1600 km conducte de canalizare) Cresterea investitiilor in exploatatiile agricole si silvice (5000 proiecte investitionale 25000 locuri de munca in activitatea de prelucrare si industrializare) Reducerea ponderii populatiei in varsta din mediul rural ocupata in agricutura pana in 2015 (de la 67,3% la 50%) Cresterea la 9 ha a marimii medii a fermelor pana in 2015 Cresterea productiei in acvacultura la 20000t/an in 2015
26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

70

Concluzii
Agricultorii romni beneficiaz de la nceput de toate mecanismele de pia Accesul la subvenii i pli directe va crete constant Participarea la piaa intern presupune respectarea tuturor standardelor comunitare Mediul rural va beneficia de o multitudine de programe de dezvoltare rurala

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

71

Va multumesc! narciza_zaharia@yahoo.com

26 septembrie 2007, Constanta Trainer: Narcisa Zaharia

Politica Agricola Comuna si Dezvoltarea Rurala


CCINA - Politici in dialog -

72