Sunteți pe pagina 1din 21

Sigla SC

...

SRL/SA

PLANUL CALITATII
COD: PC
..........

Revizia Nr. 0 1 2 3

Data intrarii in vigoare . Difuzare: - controlata - necontrolata Exemplar Nr.

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Revizia: ........ Editia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

IDENTIFICARE OBIECTIV
Denumire Obiectiv / Lucrare: Adresa/Locatie: Investitor: Proiect Nr.: Elaborare Proiect: Verificare Proiect:
.................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ............................................ ................................................................................................. .................................................................................................

Autorizatie de construire: ............................................ Antreprenor/AG: Constructor/ Subantreprenor:


.................................................................................................

................................................................................................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

CUPRINS
CAP. 0. Introducere 01. Obiectul, scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii 02. Documente de referinta 03. Definitii si abrevieri 04. Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii CAP. 1. Responsabilitatile managementului. Politica si obiectivele societatii privind calitatea Declaratia conducerii societatii Obiectivele privind calitatea Organizare Responsabilitati si competente generale privind calitatea. Responsabilitati specifice atributiilor - ef punct lucru / Sef santier - Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ) - Responsabil Controlul Calitatii ( CQ ) - Responsabilii de activitati - ef punct lucru / Sef santier - Planificarea, implementarea si controlul activitatilor - Colaboratori. Subcontractanti CAP. 2. Sistemul calitatii CAP. 3. Analiza contractului CAP. 4. Controlul proiectarii CAP. 5. Controlul documentelor si datelor CAP. 6. Aprovizionarea Procesul de aprovizionare Masuri de asigurare a calitatii - Selectarea furnizorilor. - Comanda / contractul de aprovizionare - Transpotul produsului aprovizionat - Receptia / Verificarea produsului aprovizionat - Testarea produsului aprovizionat / pus in opera - Depozitarea produsului aprovizionat

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

CAP. 7. Controlul produsului furnizat de client CAP. 8. Identificarea si identificarea produsului / lucrarii CAP. 9. Controlul proceselor CAP. 10. Inspectii si incercari CAP. 11. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare CAP. 12. Stadiul inspectiilor si incercarilor CAP. 13. Controlul produsului neconform CAP. 14. Actiuni preventive si corective CAP. 15. Transportul, livrarea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor CAP. 16. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate CAP. 17. Audituri interne ale calitatii CAP. 18. Instruire CAP. 19. Service NU se aplica CAP. 20. Tehnici statistice ANEXE 01. Documentatii generale de referinta in asigurarea calitatii si conformitatii 02. Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Executie - PTE ) Se anexeaza Procedurile Tehnice de Executie specifice obiectivului 03. Plan control calitate, verificari si incercari ( PCCVI ) Se anexeaza PCCVI, specific obiectivului 04. Formulare aplicabile ( Procese Verbale - complete, Panotaj, Evidenta teste si incercari materiale, etc. ) 05. Nominalizari personal ( se emite de societate ) Se anexeaza fisele ce nominalizeaza si desemneaza peronalul ( nume , functie )

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

CAP. 0. INTRODUCERE

0.1. OBIECTUL, SCOPUL si DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI CALITATII


Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala .......................................................................................... pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: ..................................................................................................................................................... Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat. Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat. Totodata, Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate. Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de: a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ; a documenta sistemul calitatii ; a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ; Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate subcontractanti / furnizori. Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii .......................................................................................... implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de: constructor / executant direct subantreprenor antreprenor Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate.

0.2. DOCUMENTE DE REFERINTA Reglementari legislative.

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii ; Legea 50/1991 revizuita privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor ;

HGR 766/1977 Hotararea pentu aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ; HGR 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ;
Data aprobarii:
-1-

Exemplarul:

....... / ...... / .............

..................

-2-

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ; HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor ;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii


aferente ; Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

Alte Normativ-e si Stas-uri in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor ;


Reglementari tehnice in vigoare in domeniu
Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de terasamente Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton precomprimat Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice Reglementri tehnice privind folosirea i executarea construciilor din materiale lemnoase Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de nvelitori Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scri Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i canalizare Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor termice, condiionarea aerului, gaze Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor contra agenilor Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor industriale, agrozootehnice i de irigaii Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor i regularizrilor de ruri Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj
Data aprobarii:
-3-

Exemplarul:

....... / ...... / .............

..................

-4-

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construcii-montaj Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementri tehnico-economice i metodologice Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru transporturi Reglementri tehnice privind producerea , montarea i exploatarea/ntreinerea tmplriei termoizolante i a pereilor cortin Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de cofraje, eafodaje, schele Reglementri tehnice privind proiectarea lucrrilor de tmplrie i geamuri Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii
*

M.L.P.A.T. M.L.P.T.L. M.T.C.T. M.D.L.P.L. M.D.R.L. M. Of., p. I B.C. B.T.R. I.C.C.P.D.C. I.N.C.E.R.C. ICECON U.T.C.B. U.A.U.I.M. C.O.C.C. I.P.C.T. I.P.C.T. S.A. I.C.C.P.D.C. M.A.P.M. A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C.

Legenda: Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Turismului Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului Ministerul Dezvoltrii,Lucrrilor Publice i Locuinelor Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Locuinei Monitorul Oficial al Romniei, Partea I Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Buletinul Tehnic Rutier Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Institutul de cercetri pentru echipamente i tehnologii n construcii Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu Consultan, Organizare i Cibernetic n Construcii Institutul de Proiectare Construcii Tipizate Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii Ministerul Apelor i Proteciei Mediului Autoritatea Feroviar Romn Direcia Drumuri Administraia Naional a Drumurilor Institutul de Studii i Proiectri Ci Ferate Institutul de Sistematizare Locuine i Gospodrie Comunal Institutul de Construcii Bucureti Institutul Central de Proiectare, Aparatur, Instalaii i Utilaje pentru Construcii
Data aprobarii: ....... / ...... / .............
-5-

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

I.N.C.D.F.P. I.S.C. IPTANA-SA CESTRIN ANRDE RENEL

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pmntului Inspectoratul de Stat n Construcii Institutul de Proiectri Transporturi Auto, Navale i Aeriene Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic Agenia Naional a Romniei pentru Distribuie Electricitate Regia Naional de Electricitate

Referitoare la sistemul calitatii.

SR EN ISO 9000/2006 ( anuleaz i nlocuiete ISO 8402/1995 )


Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

SR EN ISO 9001/2001
Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

SR EN ISO 9002/1995
Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.

SR EN ISO 9004/2001
Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

SR ISO 10005/2007 ( nlocuiete SR ISO 10005/99 )


Sisteme de management al calittii. Linii directoare pentru planurile calittii.

SR ISO 10013/2003
Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.

Specifice produselor si proceselor

Standardizare lista standardelor in vigoare utilizate in constructii ;


Lista standardelor publicate / abrogate se regaseste in Catalogul standardelor romane editat anual de ASRO.

ICCPDC INCERC - lista normativelor cu caracter republican, in vigoare.


Nota. Lista standardelor publicate si / sau abrogate se regaseste in catalogul standardelor romane editat anual de ASRO, iar lista normativelor in buletinul constructiilor cu aparitie anuala.

Protectia muncii si PSI.

Legea privind protecia muncii ; Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ; Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj ;
Data aprobarii:
-6-

Exemplarul:

....... / ...... / .............

..................

-7-

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii Buletinul construciilor ; Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii ; Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor ;

Norme PSI - PE.


Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ;


* Toate echipamentele utilizate trebuie s fie atestate de Comisia Naional de Atestare a Mainilor i a Echipamentelor de Construcii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrrilor executate * Seful punctului de lucru are obligaia s ia toate msurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente i de incendii.

Specifice obiectivului / lucrarii.

Documentatii tehnice aplicabile specifice obiectivului / lucrarii:


Proiect Nr. ............................................ Caiet de sarcini ( Nr. ) .................................................

Proceduri tehnice de executie aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ; Reglementarile tehnice ( Normativ-e, Stas-uri ) aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ;
Proprii.

Manualul calitatii, cod MC-00; Procedurile sistemului calitatii aplicabile in societatea .....................................................................
0.3. DEFINITII SI ABREVIERI
Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definitiile din SR EN ISO 9000/2006 ( anuleaz i nlocuiete ISO 8402/1995 )

Abrevieri ( sumar )
AC - Actiune corectiva AQ - Asigurarea Calitii AMC - Aparate de Msur i Control Amd - Amendament CCVI - Control calitate, verificari si incercari
Data aprobarii:
-8-

Exemplarul:

....... / ...... / .............

..................

-9-

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

CE - Conformitate Europeana ( marca CE ) CQ - Controlul calitatii CT (TQ) - Calitate Totala CTCC (CQ) - Control Tehinic de Calitate CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor DG - Director General DS - Dispoziie de antier Ext. - Extras Ed. - Editie EMI - Echipamente de Masur i control EN - Standard european FA - Formulare aplicabile FD - Faza determinanta FAQ - Fisa de Autocontrol ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde ISONET - Reteaua de informare ISO ISP - Profil international standardizat IL - Instructiune de lucru ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare MC - Manualul Calitatii N/A - Nu se Aplic OETC - Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare PA - Punct de asistare ( inspectii/incercari in prezenta clientului ) PAC - Program de Asigurare a Calitii PC - Planul Calitatii PCCVI - Plan de control calitate, verificari si incercari PG - Procedura Generala PL - Procedura de lucru PO - Procedura operationala PS - Procedura de sistem PSt. - Punct de stationare ( inspectii/incercari pentru predare intermediara ) PT - Procedura Tehnica PTE - Procedura tehnica de executie PV - Proces verbal QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii R - Recomandare RAC/P - Raport de actiune corectiva/preventiva RMC - Responsabil Managementul Calitatii RNC - Raport de neconformitate RT - Raport tehnic
Data aprobarii: ....... / ...... / .............
- 10 -

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

RTE - Responsabil Tehnic cu Executia SA - Sistem armonizat SAC - Sistem de Asigurare a Calitii SC - Subcomitet SMC - Sistemul de Management al Calitatii SR - Standard roman SMC - Sistem de Management al Calitatii ST - Specificatii tehnice TQA - Asigurarea Calitatii Totale TQC - Controlul Calitatii Totale TQM - Managementul Total al Calitatii

0.4. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI CALITATII 1.Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii ...............................................................
se va ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii. 2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General. 3. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii: copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) ; copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare ) 4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial. 5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului Calitatii indicata pe pagina de garda. 6. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale documentelor de referinta. 7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara. 8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem Controlul documentelor si al datelor. 9. Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare.

Data aprobarii: ....... / ...... / .............


- 11 -

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

CAP. 1. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI.

POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA. 1.1. Declaratia conducerii societatii


In acord cu hotararea tuturor membrilor, asociatilor si personalului desemnat cu responsabilitati in cadrul societatii, conducerea societatii comerciale .................................................................................. a decis implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in activitatea proprie societatii. Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrari de inalta calitate, in conformitate cu cerintele clientilor nostri, cu legislatia si normativele in vigoare pentru segmentul de activitate al societatii, si in acelasi timp in conditii de eficienta si profitabilitate pentru societate. Acest lucru se realizeaza acordand o importanta deosebita tuturor cerintelor si opiniilor exprimate de partile interesate: clienti, furnizori, angajati, societate. Tot personalul societatii este implicat in procesul de asigurare, dezvoltare si imbunatatire permanenta a sistemului de management al calitatii, in scopul satisfacerii cerintelor si asteptarilor fiecarui client. Insusirea si respectarea de catre toti salariatii si colaboratorii / subcontractorii societatii a masurilor introduse, sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii societatii pe piata si in acelasi timp pentru satisfacerea cerintelor materiale si profesionale ale personalului. Eficienta activitatii societatii in scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantata de Directorul General prin: - implicarea totala a conducerii societatii ; - motivarea personalului societatii in scopul realizarii obiectivelor propuse ; - asigurarea unu mediu de lucru optim si stimulativ, in vederea dezvoltarii capacitatilor si performantelor ; - asigurarea resurselor adecvate de lucru ; - acces la sisteme informatice performante ; - utilizarea de tehnologie performanta in domeniu - actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu ; - actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ; - promovarea consecventa a imaginii societatii Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii, acestea fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se raspunde prompt si eficient cerintelor si asteptarilor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati. Totodata, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate
Data aprobarii: ....... / ...... / .............
- 12 -

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

este atestata si certificata, deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de calitatea serviciilor si produselor utilizate. In vederea realizarii acestor obiective, conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii, planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile, atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate. Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate, cu cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii, privind cerintele de calitate si garantie. Documentele sistemului calitatii, manualul calitatii si procedurile de sistem, descriu modul de structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor, astfel incat sa se asigure conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept referinta si cu reglementarile legale si tehnice in vigoare. Conducerea societatii a decis ca reprezentantul managementului cu calitatea va fi Directorul General, iar pentru gestionarea problemelor legate de elaborarea, implementarea si verificarea sistemului calitatii, conducerea societatii a numit pe D-nul ............................................................. care va indeplini functia de Responsabil cu asigurarea calitatii. Responsabilul cu asigurarea calitatii este direct subordonat Directorului General. In numele meu si al societatii, va incredintez ca vom depune toate eforturile pentru alocarea resurselor morale si logistice necesare implementarii si functionarii eficiente a sistemului calitatii adoptat.

DIRECTOR GENERAL,
.............................................................................

Data aprobarii: ....... / ...... / .............


- 13 -

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

1.2. Obiectivele privind calitatea


Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele: 1. stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor, instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ; 2. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ; 3. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ; 4. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ; 5. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate.

1.3. Organizare 1. Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele
contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate, conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare, conducere si control a lucrarilor:

Sef punct de lucru / Sef santier: Ing. ............................................................................................................................ Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Ing. ............................................................................................................................ Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Ing. ...........................................................................................................................

2. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului,


proiectului, caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate, conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare:
Data aprobarii: ....... / ...... / .............
- 14 -

Exemplarul: ..................

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Editia: ........ Revizia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

Furnizori de utilaje

Furnizori de materiale

Laborator teste materiale


.

Teste nedistructive

Studii Geotehnice

Topografie / Topometrie

RTE

DIRECTOR GENERAL

Responsabil Protectia muncii

CTCC/C Q SEF SANTIER Sefi de lucrari Echipe muncitori Responsabil aprovizionare Responsabil utilaje

Maistri

3. Responsabilitati si competente generale privind calitatea.


a). Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii. b). Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea, responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: - controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului / lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei, reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ; - controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive si corective ; - verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatarii serviciilor / produselor neconforme ; - identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori,
- 15 -

Data aprobarii: ....... / ...... / .............

Exemplarul: ..................

- 16 -

PLANUL CALITATII SC
............................................................ ............................................................

COD PC - .........
Revizia: ........ Editia: ........ Nr. Pag.
..........

Obiectiv / Lucrare
................................................................................ ................................................................................

Ati derulat un extras din continutul Planului Calitatii, intocmit conform HGR 766. Planul Calitatii poate fi achizitionat integral.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCOPUL Planului Calitatii: - Consolidarea increderii clientului in capacitatile si disponibilitatile societatii ; - Licitatii / achizitii lucrari
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact: - Tel.: 0745 395 485 - Email: office@abstract-co.ro - Web: http://www.abstract-co.ro