Sunteți pe pagina 1din 72

VmulumimcaioptatpentrucameradigitalOlympus.

nainte
deafolosinouadumneavoastrcamerdigital,vrugmscitii
cuatenieacesteinstruciunipentruabenefciadeperformaneoptime
ioduratdeutilizarendelungat.Pstraiacestmanualdeutilizare
lalocsigur,pentrua-lputeaconsultalanevoie.
AplicaiasoftwareimanualuldeutilizarenformatPDFsuntstocate
nmemoriainternacamerei.
Vrecomandmsefectuaifotografideprobpentruavobinui
cucameranaintedearealizafotografiimportante.
Pentrumbuntireacontinuaproduselorsale,Olympusirezerv
dreptuldeaactualizasaumodifcainformaiilecuprinsenacestmanual.
SP-600UZ
Manual de utilizare
CAMER DIGITAL
nregistrai-vprodusulpewww.olympus-consumer.com/registeribenefciaideavantajesuplimentaredelaOlympus!
2 RO
Cuprins
Pasul
5
Tiprirea
Tiprireadirect(PictBridge)(pag.46)
Programarepentrutiprire(DPOF)(pag.49)
Pasul
4
Utilizarea camerei
Setrilecamerei(pag.3)
Pasul
3
Fotograferea i redarea imaginilor
Fotograferea,Redareaitergerea(pag.14)
Pasul
2
Pregtirea camerei
Pregtireacamerei(pag.10)
Denumirea prilor componente.... 6
Pregtirea camerei....................... 10
Fotograferea, Redarea .
i tergerea................................... 14
Utilizarea modurilor .
de fotografere.............................. 20
Utilizarea funciilor .
de fotografere.............................. 25

Meniurile funciilor .
de fotografere.............................. 29
Meniurile pentru funciile de
redare, editare i tiprire.............. 33
Meniurile altor setri .
ale camerei.................................... 39
Tiprirea........................................ 46
Sfaturi practice............................. 51
Anex............................................. 56

Pasul
1
Coninutul pachetului
Alteaccesoriicarenusuntilustrateaici:Certifcatdegaranie
Setuldelivrarepoatediferinfunciedeloculdeachiziie.
Camerdigital
CabluUSB
CabluAV
Capacobiectivinur
capacobiectiv
PatrubateriiAA
nurcamer
3 RO
Setrile camerei
Utilizarea butoanelor de comand direct
Cuajutorulbutoanelordirecte,puteiaccesafunciilefrecventutilizate.
Tijazoom(pag.15,18)
Butondeclanator
(pag.14,51)
Butonnregistrarevideo
(pag.15)
Butonulq(pentru
comutarentrefotografere
iredare)(pag.15,16,40)
ButonulMenu
(pag.4)
ButonulE(ghidmeniu/
ghidcamer)(pag.19)
Ghid de utilizare
SimbolurileFGHIafatepentruselectareade
imaginiipentrudiversesetriindicfaptulcdiscul
decontroltrebuieutilizatprinapsareaseciunilor
disculuiafatemaijosinuprinrotire.
NORM
OK
SINGLE PRINT
PRINT
4/30 4/30
MORE
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
NORM 12M
FILE 100 0004 100 0004
02 26 12 30 : . . 2010
MENU OK SET CANCEL
X
Y M D TIME
Y/ M/ D Y/ M/ D
Discul de control
H(stnga)
G(jos)/
ButonulD(tergere)(pag.17)
F(sus)/
ButonulINFO(pentrumodifcarea
informaiilorafate)(pag.16,18)
I(dreapta)
ButonulA
Ghiduldeoperareafatlabazaecranuluiindicfaptul
ctrebuieutilizatbutonul,Asautijazoom.
MENU OK
SEL. IMAGE
ERASE/CANCEL
Ghiddeutilizare
OK SET
SHADOW ADJUST AUTO
AF MODE FACE/iESP
ESP/ ESP
FINE ZOOM OFF
DIGITAL ZOOM OFF
COMPRESSION NORMAL
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
IMAGE SIZE IMAGE SIZE 12M 12M
4 RO
Utilizarea meniului
utilizaimeniulpentruamodifcasetrilecamerei,precummoduldefotografere.
Apsaibutonulpentruaaccesameniulfunciilor.Meniulfunciilorpoatefutilizatpentruaconfgura
funciiledefotografereiredareutilizatefrecvent,precummoduldefotografere.
UtilizaiFGpentruaselectaunmeniu,
iarapoiapsaibutonulA.
12M
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PROGRAM AUTO PROGRAM AUTO
PHOTO SURFING
EVENT
BEAUTY FIX
EDIT
ERASE
SETUP
SLIDESHOW SLIDESHOW
Mod Redare
Opiuneaselectat
Pentru a selecta modul de fotografere
UtilizaiHIpentruaselectamodulde
fotografere,iarapoiapsaibutonulA.
Pentru a selecta meniul funciilor
UtilizaiFGpentruaselectaunmeniu,iar
apoiutilizaiHIpentruaselectaoopiune
dinmeniu.ApsaibutonulApentru
aconfgurameniulfunciilor.
o Meniul
Funcii
Meniul
Funcii
Mod
fotografere
nmeniul[SETUP],puteisetadiferitefunciialecamerei,inclusiv
funciiledefotografereiredarecarenusuntafatenmeniul
funciilorialtesetriprecumdata,oraimoduldeafare.
1 Selectai [SETUP] i apsai butonul A.
Vafafatmeniul[SETUP].
SHADOW ADJUST AUTO
AF MODE FACE/iESP
ESP/ ESP
FINE ZOOM OFF
DIGITAL ZOOM OFF
COMPRESSION NORMAL
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
IMAGE SIZE IMAGE SIZE 12M 12M
2 Apsai H pentru a selecta flele meniului.
Utilizai FG pentru a selecta fla dorit
i apsai I.
x
--.--.-- --:-- X
MENU OK SET EXIT
WORLD TIME
TV OUT
OFF POWER SAVE
ON REC VIEW
ON PIC ORIENTATION
1
2
3
1
2
Fildemeniu
MENU OK SET EXIT
TV OUT
1
2
3
1
2
OFF POWER SAVE
ON REC VIEW
ON PIC ORIENTATION
x
--.--.-- --:-- --.--.-- --:-- XX --.--.-- --:-- --.--.-- --:-- XX
WORLD TIME
Submeniu1
3 Utilizai FG pentru a selecta submeniul 1
dorit, iar apoi apsai butonul A.
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
--.--.-- --:-- X
WORLD TIME
TV OUT
x
OFF POWER SAVE POWER SAVE OFF
REC VIEW REC VIEW ON
PIC ORIENTATION PIC ORIENTATION ON
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2 HOME
--.--.-- --:-- X
WORLD TIME
VIDEO OUT TV OUT
OFF POWER SAVE POWER SAVE
REC VIEW REC VIEW
PIC ORIENTATION PIC ORIENTATION
OFF
POWER SAVE
ON
OFF OFF
Submeniu2

4 Utilizai FG pentru a selecta submeniul 2


dorit, iar apoi apsai butonul A.
Dupefectuareauneisetri,peecranrevine
automatmeniulanterior.
Potfdisponibileoperaiisuplimentare.
Meniuldeconfgurare(pag.2945)
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
--.--.-- --:-- X
WORLD TIME
TV OUT
x
ON ON POWER SAVE POWER SAVE
ON REC VIEW REC VIEW
ON PIC ORIENTATION PIC ORIENTATION
5 Apsai butonul pentru a ncheia
confgurarea.
nanumitemoduridefotografere,
unelefunciinupotfutilizate.nastfel
decazuri,mesajulurmtoresteafat
dupconfgurare.
SHADOW ADJUST AUTO
AF MODE iESP
ESP/*1 ESP
FINE ZOOM OFF
DIGITAL ZOOM OFF
COMPRESSION NORMAL
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
CONFLICTING SETTINGS
IMAGE SIZE IMAGE SIZE 14M 14M

5 RO
Index meniu
Meniurilefunciilordefotografere

1Modfotografere
P(PROGRAMAUTO)... pag.14
M(iAUTO)................ pag.20
s(SCENEMODE)... pag.20
P(MAGIC
FILTER)......................... pag.21
A(PANORAMA)........... pag.22
Q(BEAUTY)........... pag.24
2Bli................................. pag.25
3Macro............................ pag.25
4Autodeclanator............ pag.26
5Compensareatimpului
deexpunere.................. pag.26
6Balansuldealb.............. pag.27
7ISO................................ pag.27
8Moddedeclanare
(Drive)............................ pag.28
9o(SETUP)
IMAGESIZE
(Fotografi)..................... pag.29
IMAGESIZE
(nregistrrivideo)......... pag.29
COMPRESSION
(Fotografi)..................... pag.29
IMAGEQUALITY
(nregistrrivideo)......... pag.29
1SLIDESHOW................. pag.33
2PHOTOSURFING......... pag.33
3EVENTq.................... pag.34
4COLLECTIONq......... pag.34
5BEAUTYFIX.................. pag.35
Meniurilepentrufunciilederedare,editareitiprire

6EDITARE....................... pag.36
7ERASE.......................... pag.37
8o(SETUP)
PRINTORDER.............. pag.38
0(protecie)............... pag.38
12M
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PROGRAM AUTO PROGRAM AUTO
PHOTO SURFING
EVENT
COLLECTION
BEAUTY FIX
EDIT
ERASE
SETUP
SLIDESHOW SLIDESHOW
6
7
3
2
1
5
4
1r(Setri1)
INTERNAL/SD............... pag.39
MEMORYFORMAT/
FORMAT........................ pag.39
DATAREPAIR............... pag.39
uCOPY................. pag.39
D(Limba).................. pag.39
RESET........................... pag.40
USBCONNECTION...... pag.40
2s(Setri2)
qPOWERON............ pag.40
SAVESETTINGS.......... pag.40
Meniurilealtorsetrialecamerei

PWONSETUP............. pag.40
SOUNDSETTINGS...... pag.41
FILENAME................... pag.41
PIXELMAPPING........... pag.42
s(Ecran).................... pag.42
3t(Setri3)
X(Data/ora)............... pag.42
WORLDTIME................ pag.43
TVOUT......................... pag.43
POWERSAVE............... pag.45
RECVIEW..................... pag.45
PICORIENTATION....... pag.45
SHADOWADJUST....... pag.30
AFMODE...................... pag.30
ESP/n........................ pag.30
FINEZOOM.................. pag.31
DIGITALZOOM............. pag.31
R(Fotografi)................. pag.31
R(nregistrrivideo)...... pag.31
IMAGESTABILIZER
(Fotografi)/ISMOVIEMODE
(nregistrrivideo)......... pag.32
FULLTIMEAF................ pag.32
AFILLUMINAT.............. pag.32
ICONGUIDE................. pag.32
8
9
8
COPY
ENGLISH
RESET
USB CONNECTION PC
MENU OK
MEMORY FORMAT
SET EXIT
INTERNAL/SD
DATA REPAIR
AUTO
1
2
1
2
3
3
2
1
3
2
1
4
MENU OK SET EXIT
PRINT ORDER
y
0
R
1
2
3
1
2
SHADOW ADJUST AUTO
AF MODE FACE/iESP
ESP/ ESP
FINE ZOOM OFF
DIGITAL ZOOM OFF
COMPRESSION NORMAL
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
IMAGE SIZE IMAGE SIZE 12M 12M
AF ILLUMINAT. ON
ICON GUIDE ON
IMAGE STABILIZER ON
R OFF
MENU OK SET EXIT
1
2
3
1
2
IMAGE SIZE VGA
IS MOVIE MODE OFF
FULLTIME AF OFF
ON
IMAGE QUALITY NORMAL
MENU OK SET EXIT
R
1
2
3
1
2
6
5
7
y(Rotire)...................... pag.38
R(Adugareasunetului
lafotografi).................... pag.38
RO
Denumirea prilor componente
1 Lampautodeclanator/
LampAF........................... pag.26,32
2 Bli............................................ pag.25
3 Microfonul........................... pag.31,38
4 Obiectivul................................. pag.56
5 Soclutrepied
Corpul camerei
1
2
6
7
8
5
3
4
9
10
9
9
6 Dispozitivdeblocare
compartiment
acumulator/card....................... pag.10
7 Capaccompartimentpentru
acumulator/card........................ pag.10
8 Compartimentcard................... pag.13
9 Butonbli(dechiderebli)......... pag.25
10 JackDC-IN
7 RO
2
1
4
3
13
14
5
6
7
8
9
15
16
10
11
12
1
1 Orifciuprinderenur................ pag.10
2 Ecran........................ pag.8,14,42,51
3 Indicatorluminos
4. Butonnregistrarevideo........... pag.15
5. Butonulq(comutarentre
fotografereiredare)... pag.15,16,40
6. ButonulA(OK)......................... pag.3
7. Disculdecontrol......................... pag.3
ButonulINFO
(modifcareainformaiilor
depeecran).................... pag.16,18
ButonulD(tergere)............. pag.17
8. ButonulE
(ghidcamer/ghidmeniu)........ pag.19
9. Butonul........................ pag.3,4
10. Dispozitivdeprotecie
pentrumulticonector..... pag.11,44,46
11. MicroconectorHDMI................ pag.44
12. Multiconector................ pag.11,44,46
13. Difuzor
14. Tijazoom............................ pag.15,18
15. Declanator........................ pag.14,51
16. Butonulnbutton...... pag.12,14
8 RO
Ecran
Ecranul n mod fotografere
1/100 F3.5 1/100 F3.5
PP
12M
44 NORM
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
00:34 00:34
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
14 15 16 17 13 12 11
18
25 26
19
22
20
21
23
24
1. Indicatoracumulator........... pag.10,52
2. Modfotografere................. pag.14,20
3. Bli............................................ pag.25
Stand-bybli/ncrcarebli........ pag.51
4 Macro/supermacro.................. pag.25
5. Autodeclanator....................... pag.26
6. Compensareatimpului
deexpunere............................. pag.26
7. Balansdealb........................... pag.27
8. ISO........................................... pag.27
9. Moddedeclanare(Drive)....... pag.28
10. Meniul[SETUP]...................... pag.4,5
11. OrapeGlob.............................. pag.43
12. Stabilizareimagine(fotografi)/
Stabilizareadigitalaimaginii
(nregistrrivideo).................... pag.32
13. Moddemsurare..................... pag.30
14. Tehnologiadeajustare
aumbrelor................................ pag.30
15. Comprimare(fotografi)...... pag.29,58
16. Dimensiuneimagine
(fotografi)........................... pag.29,58
17. Numruldefotografi
cepotfstocate........................ pag.14
18. Memoriautilizat...................... pag.57
19. Pictogramnregistrarevideo... pag.15
20. Timpdenregistraredisponibil
(nregistrrivideo).................... pag.15
21. Dimensiuneaimaginii
(nregistrrivideo).................... pag.29
22. Histogram............................... pag.16
23. ChenardefocalizareAF........... pag.14
24. Avertizareinstabilitatecamer
25. Valoareadiafragmei................. pag.14
26. Vitezdeclanator.................... pag.14
Fotografe
9 RO
Ecranul n mod redare
Afareastandard
10 10
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
00:12/00:34 00:12/00:34
1/1000 F3.5 2.0
AUTO
WB
AUTO
ISO
P
NORM
12M
FILE
100 0004
10/02/26 12:30
1/1000 F3.5 2.0
AUTO
WB
AUTO
ISO
P
FILE
100 0004
10/02/26 12:30
NORM
12M
1 6 5 4 3 2
1 6 8 9 11 10 5 4 3 2
1
7
17
6
12
14
16
17
18
19
20
13
15
22
21
Fotografe nregistrarevideo
Afareaavansat
10 10
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
00:12/00:34 00:12/00:34
1/1000 F3.5 2.0
AUTO
WB
AUTO
ISO
P
NORM
12M
FILE
100 0004
10/02/26 12:30
1/1000 F3.5 2.0
AUTO
WB
AUTO
ISO
P
FILE
100 0004
10/02/26 12:30
NORM
12M
1 6 5 4 3 2
1 6 8 9 11 10 5 4 3 2
1
7
17
6
12
14
16
17
18
19
20
13
15
22
21

1. Indicatoracumulator........... pag.10,52
2. Programareatipririi/
numrdeexemplare.......... pag.49,48
3. Protejare................................... pag.38
4. Adugareasunetului.......... pag.31,38
5. Memoriautilizat...................... pag.57
6. Numrulcadrului/numrtotal
deimagini(fotografi)................ pag.16
Timpscurs/Durattotal
nregistrare(video)................... pag.17
7. Histogram............................... pag.16
8. Vitezdeclanator.................... pag.14
9. Valoareadiafragmei................. pag.14
10. ISO........................................... pag.27
11. Compensareatimpului
deexpunere............................. pag.26
12. Balansdealb........................... pag.27
13. Comprimare(fotografi)...... pag.29,58
Calitateaimaginii
(nregistrrivideo).............. pag.29,58
14. Dimensiuneaimaginii......... pag.29,58
15. Moddedeclanare(Drive)....... pag.28
16. Numrfier
17. Dataiora................................ pag.12
18. Moddemsurare..................... pag.30
19. Tehnologiadeajustare
aumbrelor................................ pag.30
20. Bli............................................ pag.25
21. Modfotografere................. pag.14,20
22 Macro....................................... pag.25
10 RO
Pregtirea camerei
Introducerea acumulatorului
1
3
2
Dispozitivdeblocare
compartimentacumulator/
cardmemorie
Glisaiclapetadeblocareacompartimentuluipentru
baterii/carddela)la=iasigurai-vcs-anchis
corectcapaculcompartimentuluipentrubaterii/card
(7).ncazcontrar,capaculcompartimentuluipentru
baterii/cardsepoatedeschidentimpulfotograferiiiar
bateriilepotcdeaducndlapierdereadatelorfoto.
Pentrudetaliidespretipuldebateriicepotf
utilizate,consultaiseciuneaBaterii(pag.56).
Dacutilizaiacumulatori,rencrcai-i.
naintedeadeschidecompartimentul
pentrubaterii/card,opriicamera.
Cndutilizaicamera,nuuitaisnchidei
capaculcompartimentuluipentrubaterii/card.
Cnd trebuie s nlocuii bateriile
Bateriiletrebuienlocuitecndaparemesajul
deeroaredemaijos.
Peecrannstngasus Mesajdeeroare
Seaprinderouintermitent
44
BATTERY EMPTY
12M

Ataarea nurului camerei i


al capacului obiectivului
4
3
5
1
2
Strngeinurulbine,astfelnctsnuse
desfacaccidental.
Prindeinurulncellaltorifciudeprindere.
11 RO
2
Selectai i executai Iniializarea
camerei OLYMPUS, opiune care
apare pe ecranul computerului
atunci cnd camera este identifcat
de computer.
Dacpeecranulcamereinuaparenimic
chiaridupconectareaacesteiala
computer,esteposibilcaacumulatorul
sfedescrcatcomplet.nacestcaz,
deconectaicameraireconectai-odup
nlocuireabateriilorcualtelenoi.
Chiardaccomputerulestedotatcu
mufeUSB,funcionareaadecvatnu
estegarantatnurmtoarelesituaii:
ComputerecumufeUSBinstalateutiliznd
oplacdeextensieetc.
Calculatoarelefrsistemdeoperareinstalat
dinfabricicalculatoareleasamblatela
domiciliu.
Faceiclicdublupepictograma
corespunztoarecamerei(Discamovibil)i
rulaiCameraInitialSetup.exepentrualansa
confgurareacamerei.
3
Urmai instruciunile de
pe ecranul computerului i
efectuai confgurarea camerei.
Dac utilizai un computer cu alt
sistem de operare dect Windows XP
(SP2 sau ulterior)/Windows Vista/
Windows 7
PuteisalvaManualuldeutilizarenformat
PDFpecomputerurmndprocedurade
maijos.
Conectaicameralacomputericopiaimanualul
deutilizarenformatPDFpentrulimbadoritdin
directorulManualdinmemoriainternacamerei.

Confgurarea camerei
Conectaicameralacomputeriefectuai
confgurareaacesteia.
Cerine de sistem
WindowsXP(SP2sauulterior)/
WindowsVista/Windows7
Dac utilizai alt sistem dect cele de
mai sus sau nu avei un computer,
consultai seciunea Selectarea datei,
orei i a fusului orar (pag. 12)
1
Conectai camera la computer.
Confgurarea camerei
Fixaidataioracamerei,selectaifusul
orarilimbadeafare;instalaimanualul
deutilizareiaplicaiasoftware(ib),apoi
efectuainregistrareacautilizator.
NuintroduceicarduldememorieSD/SDHC
naintedeconfgurareacamerei.
Nuformataimemoriainternnaintede
confgurareacamerei.Acestlucruduce
latergereadatelordespremanualulde
utilizareiaplicaiasoftware(ib)stocate
nmemoriaintern.
Asigurai-vcsistemuldvs.ndeplinete
urmtoarelecerine:
WindowsXP(SP2sauulterior)/
WindowsVista/Windows7
Pentrudetaliidespreutilizareaaplicaiei
software(ib),consultaighidulaplicaiei(ib).
Multiconector
Deschideicapaculconectorului
ndireciaindicatdesgeat.
CabluUSB(inclus)
12 RO
Selectarea datei, orei i
a fusului orar
Dataiorafxateaicivorfsalvatempreun
cunumelefierelor,datedetiprireialtedate.
1
Apsai butonul n pentru
a porni camera.
Dacdataioranusuntfxate,vaapreameniul
deconfgurareaacestora.
Meniuldeconfgurareadateiiaorei
X
Y/ M/ D
MENU
Y M D TIME
CANCEL
-- -- -- -- : . . ---- ----
2
Utilizai FG pentru a selecta anul
la poziia [Y].
-- -- -- -- : .
X
. Y/ M/ D
MENU
Y M D TIME
CANCEL
2010 2010
3
Apsai I pentru a salva anul
selectat la poziia [Y].
-- -- -- : . . 2010
X
Y/ M/ D
MENU
Y M D TIME
CANCEL
00 00

4
La fel ca i la paii 2 i 3,
utilizai FGHI i butonul A
pentru a seta [M] (luna), [D] (ziua),
[TIME] (ora i minutele) i [Y/M/D]
(ordinea afrii datei).
Pentruofxaremaiexact,apsai
butonulAcndsemnalulorardup
carereglaiestelasecunda00.
Prinintermediulsetrilordinmeniu,putei
modifcadataiora.[X](Data/ora)
(pag.42)
5
Utilizai HI pentru a selecta fusul
orar [x], iar apoi apsai butonul A.
UtilizaiFGpentruaactivasaudezactivaorade
var([SUMMER]).
10.02.26.12:30
SUMMER OK SET
Seoul
Tokyo
Seoul
Tokyo
Meniurilepotfutilizatepentruamodifca
fusulorarselectat.[WORLDTIME](pag.43)

13 RO
Schimbarea limbii de afare
Puteiselectalimbapentrumeniuriimesajele
deeroareafatepeecran.
1
Accesai meniul [SETUP].
Utilizareameniului(pag.4)
2
Utilizai FG pentru a selecta fla
r (Setri 1), iar apoi apsai I.
COPY
ENGLISH
RESET
USB CONNECTION PC
MENU OK
MEMORY FORMAT
DATA REPAIR
SET EXIT
1
2
3
1
2
INTERNAL/SD INTERNAL/SD AUTO AUTO
3
Utilizai FG pentru a selecta [D]
i apsai butonul A.
4
Utilizai FGHI pentru
a selecta limba preferat
i apsai butonul A.
5
Apsai butonul .
Introducerea cardului
de memorie SD/SDHC
(comercializat separat)
Utilizainumaicarduridememorie
SD/SDHCpentruaceastcamer.Nu
introduceiniciunalttipdecardncamer.
UtilizareacardurilorSD/SDHC(pag.57)
Deicamerapoatestocaimaginilen
memoriaintern,puteiutilizaicardurilede
memorieSD/SDHC(comercializateseparat)
pentruastocaimagini.
1
Comutatorde
protejarelascriere
Introduceicardulpnseaudeunclici
rmnefxat.
Nuatingeidirectzonadecontact.
2
Numruldefotograficepotfstocate/
Timpdisponibilpentrunregistrare(video)
nmemoriainternipecarduriSD/SDHC
(pag.58)
Scoaterea cardului de memorie SD/SDHC
1 2
Apsaipecardnjospncndseaude
uncliciiesepuinnafar,apoiscoatei
completcardul.
14 RO
Fotograferea, Redarea i tergerea
3
inei camera i compunei
imaginea.
npoziieorizontal
npoziievertical
Ecran
Cndineicameranmini,aveigrijs
nuobstrucionaibliulcudegeteleetc.
4
Apsai la jumtate butonul
declanator pentru a focaliza
pe subiect.
Cndcamerafocalizeazpesubiect,expunerea
esteblocat(suntafatevitezaobturatorului
ivaloareadiafragmei),iarchenarulintAF
devineverde.
DacchenarulintAFseaprindeintermitent
nrou,focalizareanuestereuit.ncercai
sfocalizaidinnou.
PP
1/400 F3.5 1/400 F3.5
CadrulintAF
Apsareparial
Vitez
declanator
Valoarea
diafragmei
Focalizarea(pag.53)

Fotograferea cu diafragm
i timpul de expunere optime
(modul P)
nacestmod,sepoateutilizafotografereacu
parametrireglaiautomat,darpermite,nacelai
timp,reglareaunuinumrmaredealtefuncii
defotografereprecumcompensareaexpunerii,
balansuldealbialtele.
1
Scoatei capacul obiectivului.
2
Apsai butonul n pentru
a porni camera.
Indicatormod P
12M 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
00:34 00:34
Numruldefotograficepotfstocate(pag.58)
Ecran
(ecrannmodstandby)
DacnuesteafatmodulP,apsai
butonulpentruaafameniul
funciilor,apoiselectaimodulde
fotografereP.Utilizareameniului(pag.4)
Afaremodcurentdefotografere
44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PROGRAM AUTO PROGRAM AUTO
12M
PP
Apsaidinnoubutonulnpentru
aopricamera.
15 RO
5
Pentru a face fotografa, apsai
uor butonul declanator pn la
capt, avnd grij s nu micai
camera.
PP
1/400 F3.5 1/400 F3.5
Vizionareaimaginii
Apsarecomplet
Vizionarea imaginilor n timpul
fotograferii
Puteiactivaredareaimaginilorapsnd
butonulq.Pentruarevenilamodul
fotografere,feapsaibutonulq,fe
apsailajumtatebutonuldeclanator.
nregistrarea video
1
Apsai butonul pentru nregistrare
video pentru a ncepe nregistrarea.
00:12
00:34
00:12 00:12 REC REC
00:34 00:34
Seaprindenrountimpulnregistrrii
Duratanregistrrii
Timpdenregistraredisponibil(pag.58)
Efectelemoduluidefotografereselectat
potfutilizatelanregistrareavideo
(cndesteselectatmodulP,Asau
Q,nregistrareaseefectueazfolosind
setrilemoduluiP).
isunetulvafnregistrat.
ntimpulnregistrriiaudio,nupoateffolosit
dectzoom-uldigital.Pentruaefectua
onregistrarevideocuzoomoptic,setai[R]
(nregistrrivideo)(pag.31)lapoziia[OFF].
2
Apsai din nou butonul pentru
nregistrare video pentru a opri
nregistrarea.
Utilizarea funciei zoom
Cuajutorultijeizoomputeiajustadistanade
fotografere.
Rotireaspre
angular(W)
Rotireaspre
telefoto(T)
00:34 00:34 00:34
12M 44 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
12M
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
00:34 00:34 00:34
Indicatordezoom
Zoomoptic:15x,Zoomdigital:5x
Realizarea de fotografi mai n detaliu
fr a reduce calitatea imaginii
[FINEZOOM](pag.31)
Realizarea de fotografi mai n detaliu
[DIGITALZOOM](pag.31)
Aspectulscaleizoomindicgradulde
apropierecuzoomfn/zoomdigital.
Interval
zoomfn
Intervalzoom
digital
Cndse
utilizeaz
zoomoptic
Cndse
utilizeaz
zoomfn
Cndse
utilizeaz
zoomdigital
Intervalzoomoptic
1 RO
Selectarea informaiilor de
fotografere afate pe ecran
Moduldeafareainformaiilorpeecranpoatef
modifcatpentruacorespundesituaiei,precum
obinereauneiimaginineobstrucionatede
informaiileafatepeecransaurealizareaunei
compoziiipreciseprinutilizareaafajuluigril.
1
Apsai butonul F (INFO).
Lafecareapsareabutonului,informaiilelegate
defotografereafatepeecransemodifc
nordineadescrismaijos.Ecranulnmod
fotografiere(pag.8)
12M 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
12M 44 NORM
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
00:34 00:34
00:34 00:34
Normal
Detaliat
Frinformaii
Interpretarea histogramei
Dacvrfulocuppreamultdincadru,
imagineavaapreamaialb.
Dacvrfulocup
preamultdincadru,
imagineavaaprea
maintunecat.
Seciuneaverdearat
distribuiaintensitii
luminoasencentrul
ecranului.

Vizionarea imaginilor
1
Apsai butonul q.
Numrulcadrului/
Numrultotaldeimagini
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
Imagineredat
2
Rotii discul de control pentru
a selecta o imagine.
AceeaioperaiunesepoaterealizaapsndHI.
Afeaz
imaginea
anterioar
Afeaz
imaginea
urmtoare
Rotiicontinuudisculdecontrolpentru
aderulaimaginilenaintesaunapoi.
Aceeaioperaiunesepoaterealiza
inndapsatHI.
Dimensiuneadeafareaimaginilorpoatef
modifcat.Afiareaindex,afiareamrit
iafiareaindexevenimente(pag.18)
Redarea nregistrrilor audio
Pentruaredasunetulnregistratmpreun
cuoimagine,selectaiimagineaiapsai
butonulA.Peimaginilecareaunregistrat
osecvenaudiovaapreaopictogram!.
[R](fotografi)(pag.31)
ntimpulredriiaudio

17 RO
Operaii disponibile n timp ce redarea
este n mod pauz
nmodpauz
00:14/00:34 00:14/00:34
Accesarea
nceputului
sau sfritului
UtilizaiFpentruaafaprimul
cadruiGpentruaafa
ultimulcadru.
Deplasarea
cadru cu
cadru, nainte
sau napoi
*1
Rotiidisculdecontrolpentru
avdeplasanaintesau
napoi,cadrucucadru.Pentru
derularenaintesaunapoi,
rotiicontinuudisculdecontrol.
Reluarea
redrii
ApsaibutonulApentru
acontinuaredarea.
Aceleai operaiuni folosind HI
*1
ApsaiIsauHpentruaaccesacadrulurmtor
sauanterior.ineiapsatIsauHpentru
derularecontinupeimaginenaintesaunapoi.
Pentru a opri redarea video
Apsaibutonul.
tergerea imaginilor n timpul
redrii (tergerea imaginilor
una cte una)
1
Redai imaginea pe care dorii s
o tergei i apsai G (D).
MENU OK
ERASE
SEL. IMAGE
ALL ERASE
CANCEL CANCEL
ERASE
SET BACK
2
Apsai FG pentru a selecta
[ERASE], iar apoi apsai butonul A.
Opiunile[ALLERASE](pag.37)i[SEL.
IMAGE](pag.37)potfutilizatepentru
atergemaimulteimaginisimultan.
Redarea nregistrrilor video
Selectaionregistrarevideoiapsai
butonulA.
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
OK MOVIE PLAY MOVIE PLAY
nregistrarevideo
Operaiuni n timpul redrii
nregistrrii video
00:12/00:34 00:12/00:34
ntimpulredrii
Timpscurs/
Durattotal
nregistrare
ntreruperea
i reluarea
redrii
ApsaibutonulApentru
antreruperedarea.ntimpce
redareaestentrerupt,ntimp
cederulainaintesaunapoi,
puteicontinuaredareaapsnd
butonulA.
Derularea
nainte
ApsaiIpentruaderula
nainte.ApsaidinnouIpentru
amrivitezadederulare.
Derulare
napoi
ApsaiHpentruaderulanapoi.
Vitezadederularecretela
fecareapsareabutonuluiH.
Reglarea
volumului
Pentruaajustavolumul,rotiidiscul
decontrolsauutilizaiFG.
18 RO
Afarea index, afarea mrit
i afarea index evenimente
Afareatipindexvpermitesselectairapid
imagineadorit.Afareamrit(depnla
10x)permiteexaminareaimaginiindetaliu.n
indexulevenimentelor
*1
,imaginilesuntgrupate
dupdatafotograferiiipotfafateimagini
reprezentativepentruunanumiteveniment.
*1
Fotografiledindatediferitepotfgrupatenacelai
evenimentcuajutorulaplicaieisoftware(ib).
1
Rotii tija zoom.
SpreW SpreT
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
10/02/26
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
2
44
10/02/26
4 2
W T
W T
W
T
2
2 4
W T
4/30 4/30
10/02/26
Afareindex
Afareosingur
imagine
Afaremrit
Indexevenimente
Selectarea unei imagini n modul
de afare index
UtilizaiFGHIpentruaselecta
oimagine,iarapoiapsaibutonulA
pentruaafaindividualimagineaselectat.
Deplasarea unei imagini afate mrit
UtilizaiFGHI pentruadeplasacadrul
devizionare.
Selectarea unei imagini n modul
de afare index evenimente
UtilizaiHIpentruaselectaimaginea
reprezentativ,iarapoiapsaibutonulA.
Suntredateimaginiledinevenimentul
selectat.
Selectarea informaiilor despre
imagine afate pe ecran
Puteimodifcainformaiilelegatedefotografere
afatepeecran.
1
Apsai butonul F (INFO).
Lafecareapsareabutonului,informaiilelegate
defotografaafatpeecransemodifcn
ordineadescrismaijos.
10 10
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
1/1000 F3.5 2.0
AUTO
WB
AUTO
ISO
P
FILE 100 0004
10/02/26 12:30
NORM 12M
Normal
Detaliat
Frinformaii
Interpretareahistogramei(pag.16)

19 RO
Redarea imaginilor
panoramice
Imaginilepanoramicecareaufostcombinatecu
ajutorulfunciilor[AUTO]sau[NORMAL]potf
derulatepentruvizionare.
Creareaimaginilorpanoramice(modulA)
(pag.22)
1
Selectai o imagine panoramic
n modul redare.
Vizionareaimaginilor(pag.16)
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
OK REPLAY
2
Apsai butonul A.
Zonaactualdevizionare
Controlul redrii imaginii panoramice
Mrire/micorare:ApsaibutonulA
pentruantreruperedarea.Apoirotiitija
zoompentruamri/micoraimaginea.
Direcia de redare:ApsaiFGHI
pentruantreruperedareaiaderula
imagineandireciabutonuluiapsat.
Pauz:ApsaibutonulA.
Reluarea derulrii:ApsaibutonulA.
ntreruperea redrii:Apsaibutonul.
Utilizarea ghidului pentru meniu
DacseapasbutonulEntimpulconfgurrii
setrilordinmeniulfunciilorderedaresau
meniul[SETUP],vafafatodescriere
aopiuniiselectate.
Utilizareameniului(pag.4)
Utilizarea ghidului camerei
Utilizaighidulcamereipentruacutainformaii
despreoperaiunilecamerei.
1
Apsai butonul E n modul
stand-by sau n mod redare.
IN-CAMERA MANUAL
Learn about the camera
OK
History
Message
SET EXIT
Search Search
Submeniu 2 Aplicaie
Cutare
Puteicutafunciisaumetodede
utilizarepebazaunuitermensau
aunuiobiectivdefotografere.
Detaliidespre
camer
Suntafateinformaiidespre
funciilerecomandateimetodele
elementaredeutilizarepentru
camer.
Istoric
Sepotexecutacutridincadrul
istoriculuicutrilor.
Mesaj Potfconsultatemesajelecamerei.
2
Utilizai FG pentru a selecta un
elementul dorit, iar apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
OK
Search
IN-CAMERA MANUAL
History
Message
SET EXIT
Learn about the camera Learn about the camera
Urmaiinstruciuniledepeecranpentruacuta
materialeledorite.

20 RO
Utilizarea modurilor de fotografere
Utilizarea modului optim
pentru scena fotografat
(modul s)
1
Selectai modul de fotografere s.
12M 44
SCENE MODE SCENE MODE
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
2
Apsai G pentru a accesa
submeniul.
12M 44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
PORTRAIT PORTRAIT
3
Utilizai HI pentru a selecta
modul, apoi apsai butonul A
pentru a confrma.
12M 44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
00:34 00:34
Pictogramaceindicmodul
scenselectat
Pentru a selecta modul de fotografere
Moduldefotografere(P,M,s,
P,A,Q)poatefmodifcatutiliznd
meniulfunciilor.
Utilizareameniului(pag.4)
Fotograferea cu setri
automate (modul M)
Cameravaselectaautomatmoduloptimpentru
scenafotografat.Acestaesteunmodcomplet
automatcarevpermitesfaceiofotografe
adecvatsceneiprinsimplaapsareabutonului
declanator.nmodulM,setriledinmeniul
funciilordefotograferepotfselectate,dar
modifcrilesetrilornuserefectnfotografe.
1
Selectai modul de fotografere M.
44 12M
NORM
00:34 00:34
Pictogramaseschimbnfunciedescena
selectatautomatdectrecamer.
nanumitecazuri,cameranupoateselecta
moduldefotografereadecvat.
Cndcameranupoateidentifcamodul
optim,vafselectatmodulP.
21 RO
nmoduls,parametriioptimide
fotograferesuntpresetaipentruanumite
condiiidefotografere.Dinacestmotiv,
setrilenupotfmodifcatenanumite
moduri.
Opiune Aplicaie
BPORTRAIT/FLANDSCAPE/
GNIGHTSCENE
*1
/
MNIGHT+PORTRAIT
*1
/
CSPORT/NINDOOR/
WCANDLE
*1
/
RSELFPORTRAIT/
SSUNSET
*1
/XFIREWORKS
*1
/
VCUISINE/dDOCUMENTS/
qBEACH&SNOW/cPET
Camera
fotografaz
utilizndsetrile
optimepentru
condiiilede
fotografere.
*1
Cndsubiectulestentunecat,esteactivatautomat
reducereazgomotuluideimagine.Aceastadubleaz
perioadadefotografere,timpncarenupotffcute
altefotografi.
Fotograferea unui subiect n micare,
precum un animal (modul [c PET])
1UtilizaiHIpentruaselecta[cPET],
apoiapsaibutonulApentruaconfrma.
2Orientaicamerapentruasuprapune
chenarulintAFpesubiectiapsai
butonulA.
Cndcameraidentifcsubiectul,chenarul
intAFurmreteautomatmicarea
subiectuluiifocalizeazcontinuuasupra
acestuia.
Focalizareacontinuasupraunuisubiect
nmicare(UrmrireAF)(pag.30)

Utilizarea efectelor speciale


la fotografere (modul P)
Pentruaadugaoexpresieartisticfotografei,
selectaiunefectspecial.
1
Selectai modul de
fotografere P.
MAGIC FILTER MAGIC FILTER
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
12M 44
2
Apsai G pentru a accesa
submeniul.
POP ART
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
3
Utilizai HI pentru a selecta
efectul dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
12M 44
00:34 00:34
Pictogramaceindicmodul
Pselectat
Mod fotografere Opiune
MAGICFILTER
[POPART
\PINHOLE
]FISHEYE
@DRAWING
nmodulP,parametriioptimide
fotograferesuntpresetaipentrufecare
efect.Dinacestmotiv,anumitesetrinu
potfmodifcatenanumitemoduri.
22 RO
Crearea de imagini
panoramice (modul A)
1
Selectai modul de fotografere A.
PANORAMA PANORAMA
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO AUTO
12M 44
2
Apsai G pentru a accesa
submeniul.
3
Utilizai HI pentru a selecta
modul, dorit apoi apsai butonul A
pentru a confrma.
Submeniu 1 Aplicaie
AUTO
Suntcapturatetreicadreisunt
combinatedectrecamer.
Utilizatorulnutrebuiedects
compunimagineanaafel
nctchenareleintireperele
ssesuprapun,iarcamera
vadeclanaautomat.
MANUAL
Suntcapturatetreicadreisunt
combinatedectrecamer.
Utilizatorultrebuiescompun
imaginileutilizndcadrulde
ghidareisdeclanezemanual.
PC
Cadrelecapturatesuntcombinate
pentruaformaoimagine
panoramiccuajutorulaplicaiei
software(ib).
Pentrudetaliidespreinstalareaaplicaiei
software(ib),consultaiseciunea
Confgurareacamerei(pag.11).
Cndesteselectatopiunea[AUTO]sau
[MANUAL],[IMAGESIZE](pag.29)este
fxatla[2].
Focalizarea,expunerea(pag.26),poziia
zoom(pag.15)ibalansuldealb(pag.27)
suntfxatelavaloriledinprimulcadru.
Bliul(pag.25)estefxatlamodul$
(FLASHOFFfrbli).
Fotograferea n modul [AUTO]
1Apsaibutonuldeclanatorpentru
acapturaprimulcadru.
2Micaiuorcamerandireciaceluide-al
doileacadru.
AUTO AUTO
MENU OK SAVE CANCEL
Chenar
int
Reper
Combinareaimaginilordela
stngaladreapta
3inndcameradreapt,deplasai-ouor
ioprii-vcndreperulichenarulint
sesuprapun.
Cameradeclaneazautomat.
AUTO AUTO
MENU OK SAVE CANCEL
Pentruacombinanumaidoucadre,
apsaibutonulAnaintedeacaptura
altreileacadru.
4Pentruacapturaunaltreileacadru,
repetaipasul3.
Dupcapturareaceluide-altreileacadru,
cameravaprocesaautomatimaginilei
vaafaimagineapanoramicrezultat.
Pentruaprsifunciadefotografere
panoramicfrasalvaimaginea,
apsaibutonul.
Dacfotografereanuseproduceautomat,
ncercaimodul[MANUAL]sau[PC].

23 RO
Fotograferea n modul [MANUAL]
1UtilizaiHIpentruaindicalaturalacare
sfeadugaturmtoareaimagine.
MANUAL MANUAL
1 2 1 2
MENU BACK
Direcia
deataare
aurmtorului
cadru
2Apsaibutonuldeclanatorpentru
acapturaprimulcadru.
Primulcadru
MANUAL MANUAL
1 2 1 2
MANUAL MANUAL
1 2 1 2
MENU BACK MENU OK SAVE CANCEL
Zonedelegtur
3Compuneiimagineaurmtoareastfel
nctzonadelegtur1ssesuprapun
cuzonadelegtur2.
Compoziiaceluide-aldoileacadru
MANUAL MANUAL
1 2 1 2
MENU OK SAVE CANCEL
4Apsaibutonuldeclanatorpentru
acapturaurmtorulcadru.
Pentruacombinanumaidoucadre,
apsaibutonulAnaintedeacaptura
altreileacadru.
5Pentruacapturaunaltreileacadru,
repetaipaii3i4.
Dupcapturareaceluide-altreileacadru,
cameravaprocesaautomatimaginilei
vaafaimagineapanoramicrezultat.
Pentruaprsifunciadefotografere
panoramicfrasalvaimaginea,
apsaibutonul.

Fotograferea n modul [PC]


1UtilizaiFGHIpentruaselecta
direciadecombinareacadrelor.
2Apsaibutonuldeclanatorpentru
acapturaprimulcadru,apoicompunei
ceade-adouaimagine.
PC PC
1 2 1 2
MENU EXIT
PC PC
1 2 1 2
MENU BACK
nainte
de prima
fotografe
Dup prima
fotografe
Dupcapturareaprimeifotografi,zona
careaparenchenarulalbvareapreala
margineaecranului,ndireciaopusdireciei
depanoramare.ncadraiurmtoareleimagini
astfelnctssesuprapuncuimagineade
peecran.
3Repetaipasul2pnlacapturarea
numruluidoritdecadre,apoiapsai
butonulAsaubutonulcndai
terminat.
Fotografereapanoramicesteposibil
pentrumaxim10cadre.
Consultaighiduldeutilizarealaplicaiei
software(ib)pecomputerpentrudetalii
desprecreareaimaginilorpanoramice.

24 RO
Optimizarea nuanelor tenului
i texturii (modul Q)
Cameraidentifcfaauneipersoanei
optimizeaznuanatenului,dndu-iunaspect
fnitranslucidnfotografe.
1
Selectai modul de
fotografere Q.
12M 44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
BEAUTY BEAUTY
PP
2
ndreptai camera spre subiect.
Verifcai cadrul care apare n jurul
feei identifcate de camer, iar apoi
apsai butonul declanator pentru
a fotografa.
Suntsalvateattimagineamodifcat,cticea
nemodifcat.
Dacimagineanupoatefretuat,estesalvat
numaiimagineanemodifcat.
ncazulanumitorsubieci,esteposibilca
acestchenarsnuaparsausapar
cuntrziere.nplus,ncazulanumitor
subieci,aceastfunciepoatesnu
aibefectevizibile.
[IMAGESIZE](dimensiuneaimaginii)pentru
imaginearetuatestelimitatla[n]sau
maipuin.

25 RO
Utilizarea funciilor de fotografere
Opiune Descriere
FLASHAUTO
Bliulsedeclaneazautomat
ncondiiideluminslabsau
contralumin.
REDEYE
Suntemiseluminipreliminarepentru
aeliminaefectuldeochiroii.
FILLIN
Bliulsedeclaneazindiferentde
luminadisponibil.
FLASHOFF Bliulnusedeclaneaz.
Fotograferea la distan foarte
mic (fotografere Macro)
Aceastfunciepermitefocalizareai
fotografereasubiecilorladistanfoartemic.
1
Selectai opiunea macro din meniul
funciilor de fotografere.
12M 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
OFF OFF
2
Utilizai HI pentru a selecta
opiunea dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
Opiune Descriere
OFF Modulmacroestedezactivat.
MACRO
Permitefotografereadelanumai
15cm
*1
(180cm
*2
)fadesubiect.
SUPERMACRO
*3
Permitefotografereadelanumai
1cmfadesubiect.
*1
Cndbutonulzoomestenpoziiasuperangular
maxim(W).
*2
Cndbutonulzoomestenpoziiatelemaxim(T).
*3
Valoareazoomestefxatautomat.
Bliul(pag.25)ifunciazoom(pag.15)
nupotfsetatecndesteselectat
[aSUPERMACRO].
Utilizareameniului(pag.4)
Utilizarea bliului
Potfselectatediferitefunciiblipentru
acorespundecondiiilordefotografere.
1
Ridicai butonul bli pentru
a deschide bliul.
Butonbli
Setrilepentrublinupotfmodifcatecnd
acestaestenchis.
Pentru a dezactiva bliul
Apsaibliulnapoinlocaulsu.Acest
lucruactiveazmodul$(frbli).
2
Selectai o opiune pentru bli din
meniul funciilor de fotografere.
12M 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
FLASH AUTO FLASH AUTO
3
Utilizai HI pentru a selecta
opiunea dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
2 RO
Utilizarea autodeclanatorului
Dupapsareacompletabutonului
declanator,imagineaestenregistrat
dupunscurtintervaldetimp.
1
Selectai opiunea autodeclanator
din meniul funciilor de fotografere.
12M 44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
OFF
12 12 22
OFF
2
Utilizai HI pentru a selecta
opiunea dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
Opiune Descriere
YOFF
Temporizatorulpentru
autodeclanareestedezactivat.
Y12SEC
Ledulautodeclanatorului
rmneaprinsaproximativ
10secunde,lumineazintermitent
cca.2secundeiapoiareloc
fotograferea.
Y2SEC
Lampaautodeclanatoruluise
aprindeintermitentcca.2secunde
iapoiarelocfotograferea.
Autodeclanatorulseanuleazautomat
dupofotografere.
Pentru a anula autodeclanatorul
dup activare
Apsaibutonul.
Reglarea luminozitii
(Compensarea expunerii)
Luminozitateastandard(expunerea
corespunztoare)reglatdecamerpebaza
moduluidefotograferepoatefreglatmanual
pentruaobinefotografadorit(cuexcepia
moduluiM).
1
Selectai opiunea privind
compensarea expunerii din
meniul funciilor de fotografere.
0.0
0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
2
Utilizai HI pentru a selecta
luminozitatea dorit, iar apoi
apsai butonul A.
27 RO
Obinerea unei combinaii de
culori naturale (Balansul de alb)
Pentruaobineculorimainaturale,selectai
pentrubalansuldealboopiuneadecvat
sceneifotografate.
1
Selectai o opiune pentru balansul
de alb din meniul funciilor de
fotografere.
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
WB AUTO
2
Utilizai HI pentru a selecta
opiunea dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
Opiune Descriere
WBAUTO
Cameravareglaautomatbalansul
dealbnfunciedecondiiilede
fotografere.
5
Pentrufotograferenexterior
cucersenin.
3
Pentrufotograferenexterior
cucernnorat.
1
Pentrufotografereculumin
tungsten.
w
Pentrufotografereculumin
fuorescentnatural(iluminare
casnicetc.)
x
Pentrufotografereculumin
fuorescentneutr(lmpide
birouetc.)
y
Pentrufotografereculumin
fuorescentalb(birourietc.)
Selectarea sensibilitii ISO
PrescurtarepentruInternational
OrganizationforStandardization.
StandardeleISOspecifcsensibilitatea
pentrucameredigitaleipelicul;spre
exemplu,pentruaindicasensibilitatea,
suntutilizatecoduriprecumISO100.
LasetareaISO,chiardacvalorilemai
micinseamnsensibilitateredus,se
potrealizafotograficlarencondiiide
iluminarecomplet.Valorilemaimari
nseamnsensibilitatemaimare,iar
imaginilepotfnregistratelaovitezmai
mareaobturatorului,chiarincondiiide
slabiluminare.Totui,sensibilitatearidicat
dnaterelazgomotuldeimaginecared
imaginiiunaspectgranulat.
1
Selectai opiunea ISO din meniul
funciilor de fotografere.
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
200
ISO
200
ISO
100
ISO ISO
100
1/400 F3.5 1/400 F3.5
400
ISO
400
ISO
ISO 200 ISO 200
2
Utilizai HI pentru a selecta
opiunea dorit, apoi apsai
butonul A pentru a confrma.
Opiune Descriere
ISOAUTO
Cameravareglaautomat
sensibilitateanfunciede
condiiiledefotografere.
HIGHISOAUTO
Camerautilizeazosensibilitate
maimaredectncazul[ISO
AUTO]pentruareduceneclaritatea
cauzatdeunsubiectnmicare
saudemicareacamerei.
Valoare
SensibilitateaISOestefxatla
valoareaselectat.
28 RO
Fotograferea n rafal
(Mod de declanare)
Fotografilesuntcapturaresuccesiv,attatimp
ctesteapsatbutonuldeclanator.
1
Selectai modul de declanare din
meniul funciilor de fotografere.
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
SEQUENTIAL SEQUENTIAL
Opiune Descriere
o
Estecapturatcteuncadru
lafecareapsareabutonului
declanator.
j
*1
Imaginilesuntcapturatesuccesiv
utilizndfocalizarea,luminozitatea
(expunerea)ibalansuldealb
setatepentruprimulcadru.
c
Cameracaptureazimaginile
succesiv,laovitezmaimare
dectnmodul[j].
d
Cameracaptureazcadre
succesivelaaproximativ
11,8cadre/secund.
B
Cameracaptureazcadre
succesivelaaproximativ
15,5cadre/secund.
*1
Vitezadefotograferedifernfunciedesetrile
pentrucalitateaimaginii(pag.29).
Cndestesetatla[j],pentrubli(pag.25)
nupoatefselectatopiunea[REDEYE].n
plus,cndestesetatla[c],[d]sau[B],
pentrubliesteselectatautomatopiunea
[FLASHOFF].
Opiunea[IMAGESIZE]estelimitatla
[n]saumaipuincndesteselectat
opiunea[c]sau[d],saula[2]sau
maipuincndesteselectatopiunea[B].
nambelecazuri,sensibilitateaISOeste
fxatla[ISOAUTO].
Setareaprivindnregistrareasunetului
pentrufotografi(R)estedezactivatn
cazulfotograferiinrafal.
29 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Meniurile funciilor de fotografere
Setrilestandardalefuncieisuntmarcatecu .
Selectarea calitii imaginii pentru fotografi [IMAGE SIZE/COMPRESSION]
I(Meniufotografere1)IMAGESIZE/COMPRESSION
Moduridefotograferedisponibile:PMsPAQ
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
IMAGESIZE
12M(3.9682.976)
AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA3(297420mm)
saumaimare.
8M(3.2642.448)
AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA3saumaimic
(297420mm).
5M(2.5601.920) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA4(210297mm).
3M(2.0481.536)
AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA4saumaimic
(210297mm).
2M(1.6001.200) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA5(148210mm).
1M(1.280960) Adecvatpentrutiprireafotografilornformatcartepotal.
VGA(640480)
Adecvatpentruvizionareafotografilorlatelevizorsaupentruutilizarea
fotografilornemailurisaupepaginiweb.
16:9G(3.9682.232)
Adecvatpentruredareaimaginilorlauntelevizorcuecranpanoramici
pentrutiprireanformatA3(297x420mm).
16:9F(1.9201.080)
Adecvatpentruredareaimaginilorlauntelevizorcuecranpanoramici
pentrutiprireanformatA5(148x210mm).
COMPRESSION
FINE Fotograferelacalitatenalt.
NORMAL Fotograferelacalitatenormal.
Numruldefotograficepotfstocate/Timpdisponibilpentrunregistrare(video)nmemoriaintern
ipecarduriSD/SDHC(pag.58)
Selectarea calitii imaginii pentru nregistrri video [IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY]
A(Meniunregistrrivideo)IMAGESIZE/IMAGEQUALITY
Moduridefotograferedisponibile:PMsPAQ
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
IMAGESIZE
720P
VGA(640480)
QVGA(320240)
Selectaicalitateaimaginiipebazadimensiuniiimaginiiiafrecvenei
deredareacadrelor.
IMAGEQUALITY FINE/NORMAL Selectai[FINE]pentruafotografalacalitateridicat.
Numruldefotograficepotfstocate/Timpdisponibilpentrunregistrare(video)nmemoriaintern
ipecarduriSD/SDHC(pag.58)
Cnd[IMAGESIZE]estesetatla[QVGA],opiunea[IMAGEQUALITY]estefxatla[FINE].
30 RO
Corectarea luminozitii unui subiect
n contralumin [SHADOW ADJUST]
I(Meniufotografere1)SHADOWADJUST
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
AUTO
Efectuldeajustareaumbrelor
esteaplicatcndsefotografaz
ncontralumin.
OFF Efectulnuesteaplicat.
ON
Fotograferecuajustareautomat
pentruiluminareazonelorntunecate.
Cndestesetatla[ON],[ESP/n](pag.30)
estefxatautomatla[ESP].
Selectarea zonei de focalizare
[AF MODE]
I(Meniufotografere1)AFMODE
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
FACE/iESP
*1
Camerafocalizeazautomat.(Dac
estedetectatofa,aceastaeste
ncadratdeunchenaralb
*1
;cnd
seapasdeclanatorullajumtate,
chenarulvadeveniverde
*2
dacse
poateobinefocalizareacorect.
Dacnuesteidentifcatniciofa,
cameravaselectaunsubiectdin
cadruivafocalizaautomat.)
SPOT
Camerafocalizeazpesubiectul
afatncadrulchenaruluiintAF.
AFTRACKING
Cameraurmreteautomat
micareasubiectuluipentru
afocalizacontinuuasupraacestuia.
*1
ncazulanumitorsubieci,esteposibilcaacest
chenarsnuaparsausaparcuntrziere.
*2
Cndchenarulseesterouintermitent,cameranu
poatefocalizacorect.ncercaisfocalizaidinnou
asuprasubiectului.
Focalizarea continu asupra unui
subiect n micare (AF Tracking)
1Orientaicamerapentruasuprapune
chenarulintAFpesubiectiapsai
butonulA.
2Cndcameraidentifcsubiectul,
chenarulintAFurmreteautomat
micareasubiectuluiifocalizeaz
continuuasupraacestuia.
3Pentruaanulaurmrirea,apsai
butonulA.
nfunciedesubiectsaudecondiiilede
fotografere,esteposibilcaaparatuls
nupoatfxafocalizareasausnupoat
urmrisubiectulnmicare.
nsituaiancarecameranureuetes
urmreascmicareasubiectului,chenarul
intAFdevinerou.
Cndestesetatla[ON],[ESP/n](pag.30)
estefxatautomatla[ESP].
Selectarea modului de msurare
a luminozitii [ESP/n]
I(Meniufotografere1)ESP/n
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
ESP
Lafotograferesencearcobinerea
uneiluminozitiechilibratepe
toatsuprafaaecranului(msoar
luminozitateaseparatlacentruin
zonelenvecinate).
5(punct)
Pentrufotografereaunuisubiect
ncentrulcadrului,ncontralumin
(msoarluminozitateanzona
centralaecranului).
Cndesteselectatopiunea[ESP],centrul
poateapreamaintunecatcndfotografai
ncontraluminputernic.
[5(spot)]sepoateselectacndpentru
[SHADOWADJUST]esteselectatopiunea
[OFF]saucndpentru[AFMODE]este
selectatopiunea[SPOT].
31 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Fotograferea la un grad mai mare de
apropiere dect limita funciei zoom
optic fr a reduce calitatea imaginii
[FINE ZOOM]
I(Meniufotografere1)FINEZOOM
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Lafotograferevaffolosit
zoomoptic.
ON
Funciilezoomopticidecuparea
imaginiisuntcombinatepentru
aapropiaimagineafotografat.
(Aprox.93x(max.))
Aceastfuncienuvareducecalitatea
imaginiideoarecenuconvertetedatele
cuunnumrmaimicdepixelindatecu
unnumrmaimaredepixeli.
Cndesteselectatopiunea[ON],[IMAGE
SIZE]estelimitatla[4]saumaipuin.
Setareanuestedisponibilcnd
[DIGITALZOOM]estesetatla[ON].
Funcia[FINEZOOM]nuestedisponibil
cndesteselectat[aSUPERMACRO]
(pag.25).
Mrirea imaginii peste limitele funciei
zoom optic [DIGITAL ZOOM]
I(Meniufotografere1)DIGITALZOOM
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Lafotograferevaffolositnumai
zoomoptic.
ON
Funciilezoomopticizoomdigital
suntcombinatepentruaapropia
imagineafotografat(depnla
aprox.75x(max.)).
Setareanuestedisponibilcnd
[FINEZOOM]estesetatla[ON].
Funcia[DIGITALZOOM]nuestedisponibil
cndesteselectat[aSUPERMACRO]
(pag.25).
Adugarea sunetului la fotografi [R]
J(Meniufotografere2)R
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF Sunetulnuvafnregistrat.
ON
Camerancepesnregistreze
automattimpdecirca4secunde
delafotografere.Acestlucru
esteutilpentrunregistrareade
comentariidespreimagine.
ntimpulnregistrrii,ndreptaimicrofonul
(pag.6)spresursadesunetpecaredorii
s-onregistrai.
Opiuneaestedezactivatncazul
fotograferiinrafal.
nregistrarea sunetului n timpul
nregistrrilor video [R]
A(Meniunregistrrivideo)R
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF Sunetulnuvafnregistrat.
ON Sunetulvafnregistrat.
Cndestesetatla[ON],numaifunciazoom
digitalpoatefutilizatntimpulnregistrrii
video.Pentruaefectuaonregistrarevideo
cuzoomoptic,setai[R](nregistrrivideo)
la[OFF].
32 RO
Reducerea neclaritii cauzate de
micarea camerei n timpul fotograferii
[IMAGE STABILIZER] (fotografi)/
[IS MOVIE MODE] (nregistrri video)
J(Meniufotografere2)
IMAGESTABILIZER](fotografii)/
A(Meniunregistrrivideo)
ISMOVIEMODE(nregistrrivideo)
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Stabilizatoruldeimagineeste
dezactivatAceastopiuneeste
recomandatatuncicndfotografai
cucamerafxatpeuntrepiedsau
pealtsuprafastabil.
ON Stabilizatoruldeimagineesteactivat.
Setrilestandardalecamereisunt[IMAGE
STABILIZER](fotografi)la[ON]i[IS
MOVIEMODE](nregistrrivideo)la[OFF].
Cnd[IMAGESTABILIZER](fotografi)este
setatla[ON],esteposibilcadininteriorul
camereisseaudnitesunetecnd
apsaibutonuldeclanator.
Esteposibilcaimagineasnufestabilizat
ncazulmicriiexcesiveacamerei.
Cndvitezaobturatoruluiestefoarteredus,
caatuncicndfaceifotografinocturne,
funcia[IMAGESTABILIZER](fotografi)
poatesnufefoarteefcient.
Cndfotografaicu[ISMOVIEMODE]
(nregistrrivideo)setatla[ON],imaginea
vafuormritnaintedesalvare.
Meninerea focalizrii continue asupra
subiectului n timpul fotograferii
[FULLTIME AF]
A(Meniunregistrrivideo)FULLTIMEAF
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Prinapsarealajumtateabutonului
declanator,cameravafocalizaiva
meninefocalizareaasuprasubiectului.
ON
Autofocalizareacontinumenine
focalizareaasuprasubiectului,fr
afnevoiesapsaideclanatorul
lajumtate.Acestlucrureduce
timpulnecesarpentrufocalizare.
Utilizarea LED-ului iluminator pentru
a focaliza asupra unui subiect umbrit
[AF ILLUMINAT.]
J(Meniufotografere2)AFILLUMINAT.
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
LampailuminatorAFeste
dezactivat.
ON
Cndseapasbutonul
declanatorlajumtate,lampa
iluminatorAFseaprindepentru
aajutalaobinereafocalizrii.
LampAF
Afarea informaiilor pentru
pictograme [ICON GUIDE]
J(Meniufotografere2)ICONGUIDE
Moduridefotograferedisponibile:PMs
PAQ
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Nusuntafateinformaiipentru
pictograme.
ON
Cndesteselectatunmodde
fotograferesauopictogramdin
meniulfunciilordefotografere,
vafafatoexplicaie
apictogrameiselectate(pentru
afaceinformaiilesapar,inei
cursorulpeopictogramcteva
momente).
Informaii
pictogram
12M 44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
Functions can be changed
manually.
PROGRAM AUTO PROGRAM AUTO
33 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Meniurile pentru funciile de redare,
editare i tiprire
Descriereameniurilorvancepecumeniulfunciilorderedare.Setrilestandardalefuncieisunt
marcatecu .
naintedeutilizareaunorfuncii,dateletrebuiesffostcreatecuaplicaiasoftware(ib).
Pentrudetaliidespreutilizareaaplicaieisoftware(ib),consultaighidulaplicaiei(ib).
Pentrudetaliidespreinstalareaaplicaieisoftware(ib),consultaiseciuneaConfgurareacamerei
(pag.11).
Redarea automat a imaginilor
[SLIDESHOW]
SLIDESHOW
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
SLIDE
ALL/EVENT/
COLLECTION
*1
Selectaimaterialele
deinclusn
prezentarea
automat.
BGM
OFF/
Rythmshower/
Memories/
Afternoontea/
Softsunlight/
Urbanbeat
Pentruselectarea
opiunilorprivind
fondulmuzical.
TYPE
STANDARD/
FADE/
ZOOM
Pentruselectarea
tipuluideefect
utilizatntreimaginile
prezentriiautomate.
START
Lanseaz
prezentarea
automat.
*1
Opiunea[COLLECTION]poatefselectatnumai
cndMyCinemacreatcuajutorulaplicaieisoftware
(ib)afostimportatnapoinmemoriacamerei.
Consultaighiduldeutilizarealaplicaieisoftware
(ib)pecomputerpentrudetaliidesprecrearea
[COLLECTION].
Deplasarea cadru cu cadru, nainte
sau napoi:
ntimpulprezentriiautomate,apsaiI
pentruaavansacuuncadrusauapsaiH
pentruaaccesacadrulanterior.
Cutarea imaginilor i redarea
imaginilor similare [PHOTO SURFING]
PHOTOSURFING
n[PHOTOSURFING],puteicutaimagini
iputeiredaimaginisimilareselectnd
elementelenrudite.
Lansarea [PHOTO SURFING]
ApsaibutonulApentrualansa
[PHOTOSURFING].
Cndesteselectatunelementnrudital
imaginiiafatecuFG,imaginilecareau
legturcuelementulsuntafatenpartea
inferioaraecranului.UtilizaiHIpentru
aafaoimagine.
pentruaselectaelementelenrudite
neafate,apsaibutonulAcndselectai
unelement.
Pentruaopri[PHOTOSURFING],apsai
butonulsauselectai[BACK]i
apsaibutonulA.
2010/
02/26
2010/
02/26
35N
139E
35N
139E
BACK BACK
Elemente
nrudite
Imaginicorespunztoare
elementelornrudite
34 RO
Vizionarea imaginilor dup eveniment
[EVENT q]
EVENTq
n[EVENTq],suntredateimaginiledin
cadrulunuieveniment.(Imaginilecuaceeai
datdefotograferesuntgrupatenacelai
eveniment.)
Lansarea [EVENT q]
ApsaibutonulApentrualansa
[EVENTq].(Esteredatevenimentul,
inclusivimagineapentrucareeraafat
nmodafareosingurimaginecnd
afostselectatmeniulfunciilorderedare).
UtilizaiHIpentruaaccesacadrul
urmtorsauanterior.
Pentruaopri[EVENTq],apsai
butonul.
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
MENU
OK
EXIT EXIT
PLAY PLAY
Redarea imaginilor dup Categoria
creat cu ajutorul aplicaiei software
(ib) [COLLECTION q]
COLLECTIONq
nmodul[COLLECTIONq],esteredat
coleciacreatcuajutorulaplicaieisoftware
iimportatnapoidincomputer.
Lansarea [COLLECTION q]
ApsaibutonulA,apoiutilizaiFGHI
pentruaselectacategoriadorit.Apsai
dinnoubutonulApentrualansaredarea
categorieiselectate.UtilizaiHIpentru
aaccesacadrulurmtorsauanterior.
Pentruaopri[COLLECTIONq],apsai
butonul.
COLLECTION
MENU OK SET BACK
35 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Utilizarea aplicaiei software (ib) i
importarea datelor napoi n memoria
camerei
Urmtoarelefunciipotfaplicatecnd
datelecreatecuajutorulaplicaieisoftware
(ib)suntimportatenapoincamer.
Pentrudetaliidespreutilizareaaplicaiei
software(ib),consultaighidulaplicaiei(ib).
[PHOTO SURFING]
Informaiiledesprepersoanesaulocul
fotograferiiinoiCategoriipotfadugate
laelementelenrudite.
[EVENT q]
Imaginilepotfredatedupevenimentul
creatcuajutorulaplicaieisoftware(ib).
Indexul evenimentelor (pag. 18)
Potfafateimaginilereprezentativepentru
unevenimentcreatcuajutorulaplicaiei
software(ib).
Retuarea tenului i ochilor
[BEAUTY FIX]
BEAUTYFIX
nfunciedeimagine,esteposibilca
procesuldeeditaresnufeefcient.
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
ALL
[CLEARSKIN],
[SPARKLEEYE]i
[DRAMATICEYE]sunt
aplicatesimultan.
CLEARSKIN
SOFT/AVG/
HARD
Confertenuluiun
aspectfnitranslucid.
Selectaiunuldincele
3niveluridecorectare
aleefectului.
SPARKLEEYE
Accentueaz
contrastulochilor.
DRAMATIC
EYE

Mreteochii
subiectului.
1UtilizaiFGpentruaselectaunelement
decorectare,iarapoiapsaibutonulA.
2UtilizaiHIpentruaselectaoimagine
deretuat,iarapoiapsaibutonulA.
Imaginearetuatvafsalvatseparatca
onouimagine.
Cnd este selectat opiunea
[CLEAR SKIN]
UtilizaiFGpentruaselectanivelulde
retuareiapsaibutonulA.
CLEAR SKIN
MENU OK SET BACK
AVG
SOFT SOFT
HARD

3 RO
Modifcarea dimensiunilor imaginii [Q]
EDITQ
Submeniu 2 Aplicaie
C640480
Salveazoimaginecurezoluie
naltcaimagineseparatla
odimensiunemaireduspentru
ataarelamesajee-mailsaualte
aplicaii.
E320240
1Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2UtilizaiFGpentruaselecta
odimensiunepentruimagineiapsai
butonulA.
Imaginearedimensionatvafsalvatseparat
caonouimagine.
Decuparea unei imagini [P]
EDITP
1UtilizaiHI pentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
2Cuajutorultijeizoom,selectai
dimensiuneacadruluidedecupare;putei
mutapoziiacadruluifolosindFGHI.
Cadrude
decupare
OK SET
3ApsaibutonulAdupceaiselectat
poriuneaderetuat.
Imagineamodifcatvafsalvatseparatca
onouimagine.

Modifcarea tonului de culoare al


imaginii [COLOR EDIT]
EDITCOLOREDIT
Submeniu 2 Aplicaie
BLACK&WHITE
Transformimagineantr-o
fotografealb-negru.
SEPIA
Transformimagineantr-o
fotografecutonalitatesepia.
HIGH
SATURATION
Mretesaturaiaculorilordin
imagine.
LOW
SATURATION
Reduceuorsaturaiaculorilor
dinimagine.
COLOR EDIT
MENU OK SET EXIT
SEPIA
1UtilizaiHI pentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
2UtilizaiHIpentruaselectaculoarea
dorit,iarapoiapsaibutonulA.
Imagineacuculoareadoritestesalvat
separat,caonouimagine.
Adugarea unui calendar la o imagine
[CALENDAR]
EDITCALENDAR
CALENDAR
OK SET

37 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
1UtilizaiHIpentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
2Pentruaselectauncalendar,utilizai
HI.UtilizaiFGpentruaselecta
oorientarepentruimagine,apoiapsai
butonulA.
3UtilizaiFGpentruaselectaanul
calendarului,apoiapsaiI.
4ApsaiFGpentruaselectaluna
calendarului,apoiapsaibutonulA.
Imagineamodifcatvafsalvatseparat
caonouimagine.
Iluminarea zonelor ntunecate din
cauza contraluminii sau din alte
motive [SHADOW ADJ]
EDITSHADOWADJ
1UtilizaiHI pentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
Imagineamodifcatvafsalvatseparat
caonouimagine.
nfunciedeimagine,esteposibilca
procesuldeeditaresnufeefcient.
Procesulderetuarepoatereduce
rezoluiaimaginii.
Retuarea imaginilor cu ochi roii
fotografate cu bli [REDEYE FIX]
EDITREDEYEFIX
1UtilizaiHI pentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
Imagineamodifcatvafsalvatseparat
caonouimagine.
nfunciedeimagine,esteposibilca
procesuldeeditaresnufeefcient.
Procesulderetuarepoatereduce
rezoluiaimaginii.

tergerea imaginilor [ERASE]


ERASE
Submeniu 1 Aplicaie
ALLERASE
Toateimaginiledinmemoria
internsaucardvorfterse.
SEL.IMAGE
Imaginilesuntselectateiterse
individual.
ERASE/
ERASEEVENT
*1
tergeimagineaafat.
CANCEL Anuleaztergereaimaginii.
*1
DacapsaiGcndesteredatuneveniment,
toateimaginiledinacelevenimentvorfterse.
Cndtergeiimaginidinmemoriaintern,
nuintroduceicardulncamer.Sausetai
[INTERNAL/SD]la[IN].
Selectareaunuimediudestocare
[INTERNAL/SD](pag.39)
naintedeatergeimaginidepecardul
dememorie,introduceicardulncamer
iselectaiopiunea[AUTO]pentru
[INTERNAL/SD].
Selectareaunuimediudestocare
[INTERNAL/SD](pag.39)
Imaginileprotejatenupotfterse.
Selectarea i tergerea individual
a imaginilor [SEL. IMAGE]
1UtilizaiFG pentruaselecta[SEL.
IMAGE],iarapoiapsaibutonulA.
2UtilizaiHI pentruaselectaimaginea
pecaredoriisotergeiiapsai
butonulApentruaadugaimaginii
unmarcajR.
RotiitijazoomndireciaWpentruaafa
indexulimaginilor.Imaginilepotfselectate
uorcuajutorulbutoanelorFGHI.Rotii
tijazoomndireciaTpentruarevenila
afareauneisingureimagini.
MENU OK
SEL. IMAGE
ERASE/CANCEL
SemnR
3Repetaipasul2pentruaselecta
imaginilepecaredoriisletergei,
iarapoiapsaibutonulpentru
atergeimaginileselectate.
4UtilizaiFGpentruaselecta[YES],
iarapoiapsaibutonulA.
FotografilemarcatecuRsuntterse.

38 RO
tergerea tuturor imaginilor
[ALL ERASE]
1UtilizaiFG pentruaselecta[ALL
ERASE],iarapoiapsaibutonulA.
2UtilizaiFGpentruaselecta[YES],
iarapoiapsaibutonulA.
Salvarea setrilor de tiprire mpreun
cu datele imaginii [PRINT ORDER]
q(Meniuredare)PRINTORDER
Programareapentrutiprire(DPOF)
(pag.49)
Programareapentrutiprireestedisponibil
numaipentruimaginilememoratepecard.
Setai[INTERNAL/SD]la[AUTO].
Protejarea imaginilor [0]
q(Meniuredare)0
Imaginileprotejatenupotftersecu
comanda[ERASE](pag.17,37),[ALL
ERASE](pag.37),[SEL.IMAGE]sau
[ERASEEVENT](pag.37),dartoate
imaginilevorftersecucomanda
[MEMORYFORMAT]/[FORMAT](pag.39).
1Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2ApsaibutonulA.
Pentruaanulasetrile,apsaibutonulA
dinnou.
3Dacestenecesar,repetaipaii1i2
pentruaprotejaialteimagini,iarapoi
apsaibutonul.
Rotirea imaginilor [y]
q(Meniuredare)y
1Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2Pentruarotiimaginea,apsaibutonulA.
3Dacestenecesar,repetaipaii1i
2pentruaconfgurasetrilepentrualte
imagini,iarapoiapsaibutonul.
Nouaorientareafotografeiestesalvat
chiardacaparatulestenchis.

Adugarea sunetului la fotografi [R]


q(Meniuredare)R
1Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2ndreptaimicrofonulspresursadesunet.
Microfon
3ApsaibutonulA.
ncepenregistrarea.
Cameranregistreazsunetultimpde
aproximativ4secundentimpulredrii
imaginii.

39 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Setrilestandardalefuncieisuntmarcatecu .
Recuperarea datelor camerei
[DATA REPAIR]
r(Setri1)[DATAREPAIR]
Redareavadevenidisponibilexecutnd
[DATAREPAIR]dacimaginilenuapar
delocpeecrandupapsareabutonuluiq.
Totui,uneledateprecumcategoriilesau
altegrupuricreatecuajutorulaplicaiei
software(ib)sunttersedinbazadedate
acamerei.
Importaidatelenapoinmemoriacamerei
depecomputerpentruaredadatelecreate
cuajutorulaplicaieisoftware(ib).
Copierea imaginilor din memoria
intern pe card [u COPY]
r(Setri1)uCOPY
Copierea imaginilor din memoria
intern pe card
UtilizaiHI pentruaselectaoimagine,
apoiapsaibutonulA.
Schimbarea limbii de afare [D]
r(Setri1)D
Schimbarealimbiideafare(pag.13)
Submeniu 2 Aplicaie
Limbi
Puteiselectalimbapentrumeniuri
ipentrumesajeledeeroare
afatepeecran.
Meniurile altor setri ale camerei
Selectarea unui mediu de stocare
[INTERNAL/SD]
r(Setri1)INTERNAL/SD
Submeniu 2 Aplicaie
AUTO
Dacseintroduceuncardde
memorie,acestavafselectat
automat.Dacnuseintroduce
uncard,vafutilizatmemoria
intern.
IN
*1
Esteselectatmemoriaintern.
*1
Esteutilizatmemoriainternchiardaceste
introdusuncard.
tergerea complet a datelor
[MEMORY FORMAT]/[FORMAT]
r(Setri1)MEMORYFORMAT/FORMAT
naintedeformatare,verifcaidacavei
dateimportantenmemoriainternsau
pecard.
Dacseformateazmemoriaintern,
dateledespremanualuldeutilizareal
camereiiaplicaiasoftwarepentruPC(ib)
caresuntstocatenmemoriainternsunt
terse.Dacestenecesar,creaiocopie
desigurannaintedeformatare.
Carduriletrebuieformatatecuaceast
camernaintedeprimautilizaresaudup
ceaufostutilizatecualtecameresau
computere.
Submeniu 2 Aplicaie
YES
*1
tergecompletimaginiledin
memoriainternsaudepecard
(inclusivimaginileprotejate).
NO Anuleazformatarea.
*1
Dacseselecteazopiunea[AUTO]pentru
[INTERNAL/SD]iexistuncardncamer,
acestavafformatat.Dacnuseintroduce
uncard,vafformatatmemoriaintern.
Dacseselecteazopiunea[IN]pentru
[INTERNAL/SD],memoriainternvafformatat,
indiferentdacesteintrodusuncardsaunu.
40 RO
Revenirea la setrile standard ale
funciilor de fotografere [RESET]
r(Setri1)RESET
Submeniu 2 Aplicaie
YES
Readuceurmtoarelefunciila
setrilestandard.
Bli(pag.25)
Macro(pag.25)
Autodeclanator(pag.26)
Compensareaexpunerii
(pag.26)
Balansdealb(pag.27)
ISO(pag.27)
Moddedeclanare(pag.28)
Funciilemeniuluin[
I
,
J
,
A
](pag.2932)

NO
Setrilecurentenuvorf
modifcate.
Selectarea unei metode pentru
conectarea camerei la alte dispozitive
[USB CONNECTION]
r(Setri1)USBCONNECTION
Submeniu 2 Aplicaie
AUTO
Cndcameraesteconectatlaun
altdispozitiv,esteafatmeniulde
selectareasetrilor.
STORAGE
Selectaiaceastopiunecnd
conectaicameralacomputer
prinintermediulunuidispozitiv
destocare.
PC
Selectaiaceastopiunecnd
conectaicameralacomputer.
PRINT
Selectaiatuncicndconectai
cameralaoimprimant
compatibilPictBridge.
Cerine de sistem
Windows : Windows2000Professional/
XPHomeEdition/
XPProfessional/Vista/
Windows7
Macintosh : MacOSXv10.3sauulterior
Dacutilizaiunaltsistemdeoperaredect
WindowsXP(SP2sauulterior)/Windows
Vista/Windows7,selectai[STORAGE]
naintedeancepeutilizarea.
Chiardaccomputerulestedotatcu
mufeUSB,funcionareaadecvatnu
estegarantatnurmtoarelesituaii:
ComputerecumufeUSBinstalateutiliznd
oplacdeextensieetc.
Calculatoarelefrsistemdeoperareinstalat
dinfabricicalculatoareleasamblatela
domiciliu.
Pornirea camerei folosind q butonul
[q POWER ON]
s(Setri2)qPOWERON
Submeniu 2 Aplicaie
YES
Laapsareabutonuluiq,camera
pornetenmodulredare.
NO
Cameranuestepornit.Pentru
apornicamera,apsaibutonul
n.
Memorarea modului curent la oprirea
camerei [SAVE SETTINGS]
s(Setri2)SAVESETTINGS
Submeniu 2 Aplicaie
YES
Moduldefotografereestememorat
cndopriicameraiestereactivat
laurmtoareapornireacamerei.
NO
Lapornireacamerei,esteactivat
modulP.
Selectarea imaginii de pornire
[PW ON SETUP]
s(Setri2)PWONSETUP
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Nuesteafatnicioimaginela
pornireacamerei.
ON
Lapornireacamereiesteafat
imagineadentmpinare.

41 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Selectarea sunetelor camerei i volumul acestora [SOUND SETTINGS]
s(Setri2)SOUNDSETTINGS
Submeniu 2 Submeniu 3 Submeniu 4 Aplicaie
SILENTMODE
*1,2
OFF/ON
Selectai[ON]pentruadezactivasunetele
camerei(suneteleasociateoperaiunilor,
sunetulbutonuluideclanatorisunetele
deavertizare)ipentruadezactivasunetul
ntimpulredrii.
BEEP
SOUNDTYPE 1/2/3
Selectaisunetulasociatoperaiilorcamerei
ivolumulsunetuluiasociatbutoanelor
(cuexcepiasunetuluideclanatorului).
VOLUME
OFF(frsunet)/
LOW/HIGH
SHUTTERSOUND
SOUNDTYPE 1/2/3
Selectaitipulivolumulsunetului
declanatorului.
VOLUME
OFF(frsunet)/
LOW/HIGH
8
OFF(frsunet)/
LOW/HIGH
Selectaivolumulsunetuluideavertizare.
qVOLUME
OFF(frsunet)sau
5treptedevolum

Selectaivolumulsunetuluipentruredarea
imaginilor.
*1
Chiardac[SILENTMODE]estesetatla[ON],puteiutilizaFGpentruaajustavolumulntimpulredrii.
*2
Chiardac[SILENTMODE]estesetatla[ON],sunetulesteredatatuncicndimaginilesuntredatelatelevizor.
Resetarea numelor fierelor pentru
fotografi [FILE NAME]
s(Setri2)FILENAME
Luna:1C
(A=octombrie,
B=noiembrie,
C=decembrie)
Ziua:0131
Pmdd
Numedirector Numedirector Numefier
DCIM 100OLYMP
999OLYMP
Pmdd0001.jpg
Pmdd9999.jpg
Numerotare
automat
Numerotare
automat
Submeniu 2 Aplicaie
RESET
Reseteaznumerotareasuccesiv
pentrunumeledirectoarelori
fierelorcndseintroduceun
noucarddememorie.
*1
Aceast
opiuneesteutilcndgrupai
imaginilepecarduridiferite.
AUTO
Chiardacseintroduceuncard
nou,numerotareadirectoarelor
ifierelorcontinudelacardul
anterior.Aceastopiuneeste
utilpentrugestionareatuturor
directoarelorifierelorcu
numerotaresuccesiv.
*1
Numerotareapentrunumeledirectoareloreste
resetatla100,iarceapentrunumelefierelor
esteresetatla0001.
42 RO
Ajustarea CCD i ajustarea funciei de
procesare a imaginii [PIXEL MAPPING]
s(Setri2)PIXELMAPPING
Aceastfuncieafostreglatdinfabric
inuestenecesarnicioajustaredup
achiziionare.Esterecomandataproximativ
odatpean.
Pentrurezultateoptime,ateptaicelpuin
unminutdupfotograferesauvizionarea
deimagininaintedeaexecutamaparea
pixelilor.ncazulncarecameraesteoprit
ntimpulprocesuluidemapare,executai
dinnouaceastoperaiune.
Ajustarea CCD i a funciei de
procesare a imaginii
ApsaibutonulAcndesteafat[START]
(Submeniu2).
Cameravaverifcaiajustasimultansenzorul
CCDifunciadeprocesareaimaginii.
Reglarea luminozitii ecranului [s]
s(Setri2)s
Ajustarea luminozitii ecranului
1UtilizaiFGpentruaajusta
luminozitateantimpceurmriiecranul,
apoiapsaibutonulA.
MENU OK SET BACK
s

Fixarea datei i a orei [X]


t(Setri3)X
Selectareadatei,oreiiafusuluiorar
(pag.12)
Selectarea ordinii de afare a datei
1ApsaiIdupfxareaminutelor,iarapoi
utilizaiFGpentruaselectaordineade
afareadatei.
02 26 12 30 : . . 2010
MENU OK SET CANCEL
X
Y M D TIME
Y/ M/ D Y/ M/ D
Ordineade
afareadatei
43 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Selectarea orei locale i alternative [WORLD TIME]
t(Setri3)WORLDTIME
Nuveiputeaselectaunfusorarutilizndopiunea[WORLDTIME]dacnuaifxatmaintioracu
ajutorul[X].
Submeniu 2 Submeniu 3 Aplicaie
HOME/ALTERNATE
x Orazoneilocale(fusulorarselectatpentruxnsubmeniul2).
y
Oraalternativpentrudestinaiadecltorie(fusulorarselectat
pentruynsubmeniul2).
x
*1
Selectaifusulorarlocal(x).
y
*1,2
Selectaifusuloraralternativ(y).
*1
nzonelencareseutilizeazoradevar,utilizaiFGpentruaactivaoradevar([SUMMER]).
*2
Cndselectaiunfusorar,cameracalculeazautomatdiferenaorardintrezonaselectatizonaorar
local(x)pentruaafaoradinzonadestinaieidecltorie(y).
Vizionarea imaginilor la televizor [TV OUT]
t(Setri3)TVOUT
TipuldesemnalvideoTVdifernfunciedeariregiune.naintedearedaimaginilepetelevizor,
selectaimoduldeieirevideonfunciedesemnalulvideoaltelevizorului.
Submeniu 2 Submeniu 3 Aplicaie
VIDEOOUT
NTSC
PentruconectareacamereilaTVnAmericadeNord,Taiwan,
Coreea,Japoniaetc.
PAL PentruconectareacamereilaTVnEuropa,Chinaetc.
HDMIOUT 480p/720p/1080i Selectaiformatulpentruredare.
HDMICONTROL
OFF Folosiicomenzilecamerei.
ON Folosiicomenziledelatelecomandatelevizorului.
Setriledefabricdifernfunciedearadincareafostachiziionatcamera.
44 RO
Redarea imaginilor din camer pe televizor
ConectareaprincabluAV
1Selectaidelacameracelaitipdesemnalvideocaaltelevizoruluiconectat([NTSC]/[PAL]).
2Conectaicameralatelevizor.
Conectaimufelede
intrarevideoTV(galben)
iintrareaudio(alb).
Multiconector
CabluAV(inclus)
ConectareaprincabluHDMI
1nmeniulcamerei,selectaiformatulsemnaluluidigitalpentruconectare([480p]/[720p]/[1080i]).
2Conectaicameralatelevizor.
Dacselectai[1080i],formatul1080ivafprioritarpentruieireaHDMI.Totui,dacaceastopiune
nucorespundecusetriledeintrarealetelevizorului,formatulsemnaluluiesteschimbatmaintila
720p.apoila480p.Pentrudetaliiprivindselectareasurseideintrarelatelevizor,consultaimanualul
deutilizarealacestuia.
CndcameraesteconectatlacomputercucablulUSB,nuconectaicablulHDMIlacamer.
Conectailaconectorul
HDMIaltelevizorului.
MicroconectorHDMI
CabluHDMI(tipD)/(comercializatseparat)
Deschideicapaculconectorului
ndireciaindicatdesgeat.
3PorniitelevizoruliselectaipentruINPUTopiuneaVIDEO(aninputjackconnectedto
thecamera).
4PorniicameraiutilizaiHI pentruaselectaimagineapentruredare.
Pentrudetaliiprivindselectareasurseideintrarelatelevizor,consultaimanualuldeutilizareal
acestuia.
UtilizaiuncabluHDMIcecorespundemicroconectoruluiHDMIalcamereiiconectoruluiHDMIal
televizorului.
CndcameraitelevizorulsuntconectateattcucablulAV,cticucablulHDMI,cablulHDMI
vafprioritar.
nfunciedesetriletelevizorului,imaginileiinformaiileafatepotfreproduseparial.

Deschideicapaculconectorului
ndireciaindicatdesgeat.
45 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Controlul imaginilor cu telecomanda
televizorului
1Setai[HDMICONTROL]la[ON],apoi
opriicamera.
2Conectaicameralatelevizorfolosind
uncabluHDMI.Conectareaprincablu
HDMI(pag.44)
3Maintiporniitelevizorul,apoipornii
camera.
Urmaiinstruciunileghiduluideutilizareafat
peecranultelevizorului.
ncazulanumitortelevizoare,operaiunile
nupotfexecutatedelatelecomanda
televizoruluichiardacpeecranapare
ghiduldeutilizare.
nastfeldecazuri,setai[HDMICONTROL]
la[OFF]iutilizaicomenzilecamerei.
Economisirea energiei ntre fotografi
[POWER SAVE]
t(Setri3)POWERSAVE
Submeniu 2 Aplicaie
OFF Anuleaz[POWERSAVE].
ON
Cndcameranuesteutilizattimp
deaprox.10secunde,ecranulse
stingeautomatpentruaeconomisi
energiaacumulatorului.
Pentru a reveni din modul stand-by
Apsaioricebuton.

Afarea imaginii imediat dup


fotografere [REC VIEW]
t(Setri3)RECVIEW
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Imagineanregistratnueste
afat.Acestlucrupermite
utilizatoruluissepregteasc
pentruurmtoareafotografe
urmrindsubiectulpeecran
imediatdupfotografere.
ON
Imagineanregistratesteafat
dupfotografere.Acestlucru
permiteutilizatoruluisverifce
rapidimagineacaretocmaiafost
fotografat.
Chiardacestesetatla[ON],puteirelua
fotografereantimpceimagineaesteafat.
Rotirea automat n poziie vertical
a fotografilor n timpul redrii
[PIC ORIENTATION]
t(Setri3)PICORIENTATION

ntimpulfotograferii,opiunea[y](pag.38)
ameniuluiredareestesetatautomat.
Esteposibilcaaceastfunciesnu
acionezecorectdac,ntimpulfotograferii,
cameraesteorientatnjossaunsus.
Submeniu 2 Aplicaie
OFF
Nusuntnregistrateinformaii
despreorientareavertical/
orizontalacamereintimpul
fotograferii.Imaginilefotografate
cucameranpoziieverticalnu
vorfrotitentimpulredrii.
ON
Suntnregistrateinformaiidespre
orientareavertical/orizontal
acamereintimpulfotograferii.
Imaginilesuntrotiteautomatn
timpulredrii.
4 RO
Tiprirea
2
Pornii imprimanta i conectai-o
la camer.
CabluUSB
(inclus)
Multiconector
OK CUSTOM PRINT
EASYPRINT START
Deschideicapaculconectorului
ndireciaindicatdesgeat.
3
Apsai butonul I pentru a ncepe
tiprirea.
4
Pentru a tipri o alt imagine,
utilizai HI pentru a selecta
imaginea dorit, iar apoi apsai
butonul A.
Prsirea modului tiprire
Dupcepeecranesteafatoimagine,
deconectaicablulUSBdelacameri
imprimant.
OK PRINT EXIT
Tiprirea direct (PictBridge
*1
)
Princonectareacamereilaoimprimant
compatibilPictBridge,puteitipridirect
fotografile;nuestenevoiedeuncalculator.
Pentruaverifcadacimprimantaeste
compatibilcusistemulPictBridge,consultai
manualuldeutilizarealimprimantei.
*1
PictBridgeesteunstandardpentruconectarea
camerelordigitalelaimprimantelediferiilor
productoriitiprireadirectafotografilor.
Moduriledetiprire,formatulhrtieiiali
parametricepotfconfguraidelacamer
difernfunciedeimprimantautilizat.
Pentrudetalii,consultaimanualulde
utilizarealimprimantei.
Pentrudetaliidespretipuriledehrtie
acceptate,ncrcareahrtieiiinstalarea
cartuelordecerneal,consultaimanualul
deutilizarealimprimantei.
Tiprirea imaginilor la
parametrii standard ai
imprimantei [EASY PRINT]
nmeniul[SETUP],selectaipentru
[USBCONNECTION]opiunea[PRINT].
Utilizareameniului(pag.4)
1
Afai pe ecran imaginea de tiprit.
Vizionareaimaginilor(pag.16)
47 RO
Modifcarea parametrilor
de tiprire ai imprimantei
[CUSTOM PRINT]
1
Urmai paii 1 i 2 pentru
[EASY PRINT] (pag. 46).
2
Apsai butonul A.
3
Utilizai FG pentru a selecta
modul de tiprire, iar apoi apsai
butonul A.
PRINT MODE SELECT
MULTI PRINT
PRINT ORDER
ALL INDEX
MENU OK SET EXIT
ALL PRINT
PRINT PRINT
Submeniu 2 Aplicaie
PRINT
Tipretefotografileselectate
lapasul6.
ALLPRINT
Tipretetoatefotografilesalvate
nmemoriainternsaupecard.
MULTIPRINT
Tipreteaceeaifotografela
diferitetipurideaezarenpagin.
ALLINDEX
Tipreteunindexaltuturor
fotografilorsalvatenmemoria
internsaupecard.
PRINTORDER
*1
Tipretefotografileconform
datelordeprogramareatipririi
depecard.
*1
Funcia[PRINTORDER]estedisponibilnumai
dacs-aefectuatprogramareatipririi.Programare
pentrutiprire(DPOF)(pag.49)
4
Utilizai FG pentru a selecta [SIZE]
(Submeniu 3), iar apoi apsai I.
Dacnuesteafat[PRINTPAPER],atunci
[SIZE],[BORDERLESS]i[PICS/SHEET]
suntsetatelavalorilestandard.
PRINTPAPER
SIZE BORDERLESS
STANDARD
OK SET MENU BACK
STANDARD STANDARD
5
Utilizai FG pentru a selecta
setrile [BORDERLESS] sau [PICS/
SHEET], iar apoi apsai butonul A.
Submeniu 4
(BORDERLESS
sau PICS/
SHEET)
Aplicaie
OFF/ON
*1
Imagineaestetipritcuun
chenarnjurulei([OFF]).
Imagineatipritumplentreaga
suprafaahrtiei([ON]).
(Numrulde
imaginipe
ocoaldifer
nfunciede
imprimant.)
Numruldeimaginipeocoal
([PICS/SHEET])poatefselectat
numaidaclapasul3se
selecteaz[MULTIPRINT].
*1
Setriledisponibilepentru[BORDERLESS]difer
nfunciedeimprimant.
Daclapaii4i5esteselectat
[STANDARD],imagineaestetiprit
laparametriistandardaiimprimantei.
NORM
OK
SINGLE PRINT
PRINT
4/30 4/30
MORE
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
NORM 12M
FILE 100 0004 100 0004
6
Pentru a selecta o imagine,
utilizai HI.
7
Apsai F pentru a programa
imaginea curent pentru tiprire.
Apsai G pentru a confgura n
detaliu parametrii imprimantei
pentru imaginea curent.
Confgurarea n detaliu a parametrilor
imprimantei
1UtilizaiFGHIpentruaselecta
opiuneadorit,iarapoiapsai
butonulA.
PRINT INFO
FILE NAME
P
DATE
WITHOUT
WITHOUT
MENU OK SET EXIT
<x <x 11
48 RO
Submeniu 5 Submeniu 6 Aplicaie
<
010
Selectareanumrului
deexemplare.
DATE
WITH/
WITHOUT
Dacselectai[WITH],
datavaftiprit
peimagini.
Dacselectai
[WITHOUT],datanu
vaftipritpeimagini.
FILENAME
WITH/
WITHOUT
Dacselectai[WITH],
numelefieruluivaf
tipritpeimagine.
Dacselectai
[WITHOUT],numele
fieruluinuvaftiprit
peimagine.
P
(Conducela
meniulde
confgurare.)
Selecteazoporiune
aimaginiipentru
tiprire.
Decuparea unei fotografi [P]
1Cuajutorultijeizoom,selectai
dimensiuneacadruluidedecupare;putei
mutapoziiacadruluifolosindFGHI
iarapoiapsaibutonulA.
Cadrude
decupare
OK SET
2UtilizaiFG pentruaselecta[OK],
iarapoiapsaibutonulA.
MENU OK
P
CANCEL
OK OK
SET BACK
8
Dac este necesar, repetai paii 6
i 7 pentru a selecta imaginea de
tiprit, confgurai parametrii de
tiprire i setai [SINGLEPRINT].
9
Apsai butonul A.
PRINT
MENU OK
CANCEL
SET BACK
PRINT PRINT
10
Utilizai FG pentru a selecta
[PRINT], iar apoi apsai butonul A.
ncepetiprirea.
Cnd[OPTIONSET]esteselectatnmodul
[ALLPRINT],aparemeniul[PRINTINFO].
Cndtiprireas-aterminat,esteafat
[PRINTMODESELECT].
PRINT MODE SELECT
MULTI PRINT
PRINT ORDER
ALL INDEX
MENU OK SET EXIT
ALL PRINT
PRINT PRINT
Pentru anularea tipririi
1Apsaibutonulntimpce
esteafatmesajul[DONOTREMOVE
USBCABLE].
2Selectai[CANCEL]cuajutorulFG,
apoiapsaibutonulA.
PRINT
OK SET
CONTINUE
CANCEL CANCEL
MENU
DO NOT REMOVE USB CABLE
CANCEL

49 RO
11
Apsai butonul .
12
Cnd este afat mesajul [REMOVE
USB CABLE], deconectai cablul
USB de la camer i imprimant.
Programarea pentru tiprire
(DPOF
*1
)
ncazulprogramriipentrutiprire,dateledespre
numruldeexemplareiprivindopiuniledetiprire
adateisuntataateimaginiidepecard.Acestlucru
permitetiprireacuuurinlaimprimantsau
launlaboratorfotocareacceptDPOFutiliznd
numaidateledeprogramaredepecard,fraf
nevoiedeuncomputersaudeocamerfoto.
*1
DPOFreprezintunstandardpentrustocarea
deinformaiidetipriredepecameredigitale.
Programareatipririiestedisponibilnumai
pentruimaginistocatepecard.Introducei
uncardcareconineimagininaintede
aefectuaprogramareapentrutiprire.
ProgramrileDPOFrealizatecualtaparat
nupotfmodifcatecuaceastcamer.
Efectuaischimbrilefolosindaparatul
original.Efectuareadenoiprogramri
DPOFcuaceastcamervaterge
programrileefectuatecualteaparate.
PuteifaceprogramripentrutiprireDPOF
pentrupnla999deimaginipercard.
Programarea unei singure
imagini [<]
1
Accesai meniul [SETUP].
Utilizareameniului(pag.4)
2
Din meniul de redare q, selectai
[PRINT ORDER] i apsai
butonul A.
PRINT ORDER
U
MENU OK SET EXIT
<<
3
Utilizai FG pentru a selecta [<]
i apsai butonul A.
NORM
4/30 4/30
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
NORM 12M
FILE 100 0004 100 0004
OK
00
SET
4
Pentru a selecta o imagine pentru
programare, utilizai HI. Utilizai
FG pentru a selecta numrul de
exemplare. Apsai butonul A.
MENU OK
X
DATE
TIME
SET BACK
NO NO
5
Utilizai FG pentru a selecta
opiunea [X] (imprimarea datei),
iar apoi apsai butonul A.
Submeniu 2 Aplicaie
NO Vaftipritnumaifotografa.
DATE
Datafotograferiivafimprimat
pefotografe.
TIME
Orafotograferiivafimprimat
pefotografe.
PRINT ORDER
CANCEL
1 ( 1) 1 ( 1)
MENU OK SET BACK
SET SET
6
Utilizai FG pentru a selecta [SET],
iar apoi apsai butonul A.
50 RO
Programarea tipririi unui
exemplar din fecare fotografe
de pe card [U]
1
Urmai paii 1 i 2 de la [<]
(pag. 49).
2
Utilizai FG pentru a selecta [U]
i apsai butonul A.
3
Urmai paii 5 i 6 din [<].
Resetarea informaiilor
de programare a tipririi
1
Urmai paii 1 i 2 de la [<]
(pag. 49).
2
Selectai [<] sau [U], apoi apsai
butonul A.
PRINT ORDER SETTING
MENU OK
PRINT ORDERED
SET BACK
KEEP
RESET RESET
3
Utilizai FG pentru a selecta
[RESET] i apsai butonul A.
Resetarea informaiilor de
programare pentru tiprire
pentru fotografa selectat
1
Urmai paii 1 i 2 de la [<]
(pag. 49).
2
Utilizai FG pentru a selecta [<]
i apsai butonul A.
3
Utilizai FG pentru a selecta
[KEEP] i apsai butonul A.
4
Utilizai HI pentru a selecta
imaginea a crei programare
pentru tiprire dorii s o anulai.
Utilizai FG pentru a seta numrul
de exemplare la 0.
5
Dac este necesar, repetai pasul 4,
iar apoi apsai butonul A cnd ai
terminat.
6
Utilizai FG pentru a selecta
opiunea [X] (imprimarea datei),
iar apoi apsai butonul A.
Setrilesuntaplicateicelorlalteimaginicudate
deprogramareatipririi.
7
Utilizai FG pentru a selecta [SET],
iar apoi apsai butonul A.

51 RO
Sfaturi practice
ncazulncarecameranufuncioneazadecvat
saudacpeecranapareunmesajdeeroarei
nutiicumsprocedai,consultaiinformaiile
demaijospentruaremediaproblema.
Remedierea problemelor
Bateriile
Camera nu funcioneaz, chiar i cu
acumulatorul introdus.
Introduceibateriinoisauacumulatorincrcai,
npoziiacorect.
Introducereabateriilor(pag.10)
Performanabateriilorpoatesferedus
temporardatorittemperaturiisczute.Scoatei
bateriileinclzii-lepentruoperioaddetimp
nbuzunar.
Card/Memoria intern
Este afat un mesaj de eroare.
Mesajdeeroare(pag.52)
Declanator
Fotograferea nu se produce la apsarea
pe declanator.
Anulaimodulstandby.
Pentruaeconomisidinenergiaacumulatorului,
cameraintrnstand-byiarmonitorulsestinge,
dacnuseefectueazniciooperaiunetimpde
3minutecndcameraepornit.Fotograferea
nuseproducenicichiarlaapsareacomplet
pedeclanatornacestmoddefuncionare.
naintedefotografere,folosiibutonuldezoom
saualtebutoanepentruareaducecameradin
stand-by.Dacrmneneutilizattimpdenc
12minute,cameraseopreteautomat.Apsai
butonulnpentruapornicamera.
Apsaibutonulqpentruaselectamodul
fotografere.
Ateptaipncndsemnul#(ncrcarebli)
numaiapareintermitentnaintedeaefectua
fotograferea.
Lautilizareaprelungitacamerei,temperatura
internpoatescreasc,ceeaceducelaoprirea
automatacamerei.nastfeldecazuri,scoatei
acumulatoruldincameriateptaircirea
acesteia.itemperaturaexternacamereipoate
screascntimpulutilizrii;acestlucrueste
normalinureprezintodefeciuneacamerei.

Ecran
Difcil de vzut.
Esteposibilsfaprutcondens
*1
.Opriicamera
iateptaisseacomodezelatemperatura
mediuluiisseusucenaintedeafacefotografi.
*1
Cndcameratrecebruscdintr-unmediurece
ntr-unulcaldiumed,esteposibilsapar
condensul.
Pe ecran apar linii verticale.
Liniileverticalepotapreapeecrancndcamera
estendreptatspreosursdeluminputernic,
unsubiectfoarteiluminatetc.Reinei,ns,c
liniilenuvorapreanfotografe.
Lumina este prins n fotografe.
Fotografereacublincondiiidentunericduce
laapariianfotografeaparticulelordeprafce
refectbliul.
Funcia Data i ora
Data i ora revin la setrile iniiale.
Dacbateriilesuntscoasedinaparattimpdecirca
3zile
*2
,dataiorarevinlavalorileiniialeivor
trebuifxatedinnou.
*2
Intervaluldetimpdupcaredataiorarevinla
valorileiniialevariaznfunciedeintervalulde
timpncareacumulatoruls-aafatnaparat.
Selectareadatei,oreiiafusuluiorar(pag.12)
Diverse
Camera emite un zgomot la
fotografere.
Camerapoateactivaobiectivulipoateemiteun
zgomotchiardacnuseexecutniciooperaiune.
Acestlucrusedatoreazautofocalizriiexecutate
decamerpentruafpregtitpentrufotografere.

52 RO
Mesaj de eroare
Dacunuldinmesajeledemaijosapare
peecran,verifcairecomandrileaferente
pentruremediere.
Mesaj de eroare Mod de corectare
CARD ERROR
Problem legat de card
Introduceialtcard.
WRITE-
PROTECT
Problem legat de card
Comutatoruldeprotecielascriere
alcarduluiestenpoziiaLOCK
(blocat).Acionaicomutatorul.
MEMORY FULL
Problem legat de memoria
intern
Introduceiuncard.
tergeiimaginilenedorite.
*1

CARD FULL
Problem legat de card
Schimbaicardul.
tergeiimaginilenedorite.
*1

CARD SETUP
OK SET
FORMAT
POWER OFF POWER OFF
Problem legat de card
UtilizaiFGpentruaselecta
[FORMAT],iarapoiapsai
butonulA.ApoiutilizaiFG
pentruaselecta[YES],iarapoi
apsaibutonulA.
*2
MEMORY SETUP
OK
MEMORY FORMAT
SET
POWER OFF POWER OFF
Problem legat de memoria
intern
UtilizaiFGpentruaselecta
[MEMORYFORMAT],iarapoi
apsaibutonulA.Apoiutilizai
FGpentruaselecta[YES],iar
apoiapsaibutonulA.
*2
NO PICTURE
Problem legat de memoria
intern/card
Esteposibilsnuffcutnicio
fotografe.
PICTURE
ERROR
Problem legat de imaginea
selectat
Utilizaiunprogramderetuare
fotosausimilarpentruavedea
imagineapecalculator.Dacnici
astfelnuputeivedeaimaginea,
fierulestedeteriorat.
THE IMAGE
CANNOT
BE EDITED
Problem legat de imaginea
selectat
Utilizaiunprogramderetuare
fotosausimilarpentruaedita
imagineapecalculator.
BATTERY
EMPTY
Problem legat de
acumulator
Introduceialiacumulatori.
Dacutilizaiacumulatori,
rencrcai-i.

NO
CONNECTION
Problem legat de conectare
Conectaicorectcamerala
computersaulaimprimant.
Mesaj de eroare Mod de corectare
NO PAPER
Problem legat de
imprimant
Introduceihrtienimprimant.
NO INK
Problem legat de
imprimant
nlocuiicartuuldetudin
imprimant.
JAMMED
Problem legat de
imprimant
Scoateihrtiablocat.
SETTINGS
CHANGED
*3
Problem legat de
imprimant
Readuceiimprimantlasetrile
cucareafuncionatultimadat.
PRINT ERROR
Problem legat de
imprimant
Opriicameraiimprimanta,
verifcaieventualeleprobleme
aleimprimanteiirepornii.
CANNOT PRINT
*4
Problem legat de imaginea
selectat
Folosiicalculatorulpentrutiprire.
*1
naintedetergere,descrcaifotografileimportante
ntr-uncalculator.
*2
Toatedatelevorfterse.
*3
Acestmesajapare,deexemplu,cndtavadehrtie
aimprimanteiafostscoas.Nufolosiiimprimanta
ntimpulefecturiisetrilordetipriredelacamer.
*4
Esteposibilcaaceastcamersnupoattipri
fotografirealizatecualtecamere.
53 RO
Sfaturi pentru fotografere
Dacnusunteisigurcumsrealizaifotografa
pecareodorii,consultaiinformaiiledemaijos.
Focalizarea
Focalizarea subiectului
Fotograferea unui subiect care nu se af
n centrul imaginii
Maintifocalizaipeunobiectafatlaaceeai
distancaisubiectul,compuneiimagineai
faceifotografa.
Apsarealajumtateadeclanatorului(pag.14)
Setai [AF MODE] (pag. 30) la [FACE/iESP]
Fotograferea n modul [AF TRACKING]
(pag. 30)
Cameraurmreteautomatmicareasubiectului
pentruafocalizacontinuuasupraacestuia.
Fotograferea unui subiect umbrit
UtilizareailuminatoruluiAFajutlaobinerea
focalizrii.
[AFILLUMINAT.](pag.32)
Fotograferea n condiii difcile de
autofocalizare
nurmtoarelecazuri,focalizaimaintipeun
obiect(apsndlajumtatedeclanatorul)cu
contrastsufcient,afatlaaceeaidistancai
subiectul,compuneiimagineaifaceifotografa.
Subiectcucontrastredus
Cndncentrulecranului
aparobiecteextrem
deluminoase
Obiectfrliniiverticale
*1
*1
Oalttehnicefcientestesineicamera
npoziieverticalpentruafocalizadupcare
readuceicameranpoziieorizontalpentru
fotografere.
Cndobiecteleseafla
distanediferite

Subiectafatn
micarerapid
Subiectulnuesten
mijloculcadrului
Instabilitatea camerei
Evitarea efectelor micrii camerei
Fotograferea cu [IMAGE STABILIZER] (pag. 32)
Cndfotografaiunsubiectumbrit,senzorul
CCD
*1
sedeplaseazpentruacompensa
micareacamereichiardacsensibilitateaISO
nuestemrit.Aceastfuncieesteefcienti
atuncicndfotografaifolosindungradridicat
demrirezoom.
*1
Undispozitivcarecapteazlumina
recepionatprinlentileioconvertete
nsemnaleelectrice.
nregistrarea video cu [IS MOVIE MODE]
(pag. 32)
Selectai modul scen C (SPORT) (pag. 20)
ModulC(SPORT)utilizeazovitezridicat
aobturatoruluiipoatereduceneclaritatea
cauzatdeunobiectnmicare.
Fotograferea cu sensibilitate ISO ridicat
DacseselecteazosensibilitateISOridicat,se
potfacefotografilaovitezmareaobturatorului
chiarinlocuriundebliulnupoatefutilizat.
SelectareasensibilitiiISO(pag.27)

54 RO
Expunerea (luminozitatea)
Obinerea luminozitii corecte
Fotograferea unui subiect n contralumin
Feelepersoanelorsaufundalulsuntluminoase
chiardacsefotografazncontralumin.
[SHADOWADJUST](pag.30)
Fotograferea cu [FACE/iESP] (pag. 30)
Esteobinutexpunereacorespunztoarepentru
unsubiectafatncontralumin,iarfaaeste
luminat.
Fotograferea cu [n] pentru [ESP/n]
(pag. 30)
Luminozitateesteadaptatunuisubiectdincentrul
ecranului,iarimagineanuesteafectatdelumina
dinfundal.
Fotograferea cu bli [FILL IN] (pag. 25)
Esteamplifcatluminozitateaunuisubiectn
contralumin.
Fotograferea unei scene cu mult alb pe plaj
sau pe zpad
Selectaimodul[qBEACH&SNOW](pag.20)
Fotograferea cu compensarea expunerii
(pag. 26)
Ajustailuminozitateantimpceurmriiimaginea
defotografatpeecran.Deobicei,fotograferea
scenelorcumultalb(precumpezpad)produce
imaginimaintunecatedectnrealitate.Utilizai
compensareaexpuneriipentruajustaexpunerea
nsenspozitiv(+),astfelnctalbulsaparca
nrealitate.nschimb,cndfotografaiscene
cutonalitintunecate,esteefcientsreglai
expunereansensnegativ(-).
Tonalitatea cromatic
Obinerea culorilor cu nuane ct mai
aproape de realitate
Utilizarea balansului de alb la fotografere
(pag. 27)
nmajoritateasituaiilor,sepotobinecelemai
bunerezultatefolosindmodul[WBAUTO],dar,
nanumitecazuri,puteincercadiferitealte
setri.(Acestlucruestevalabilnspecialpentru
umbrencondiiidecersenin,amestecdelumin
naturaliartifcialetc.)
Fotograferea cu bli [FILL IN] (pag. 25)
Utilizareabliuluiesteefcientipentru
fotograferealaluminfuorescentsau
altluminartifcial.

Calitatea imaginii
Obinerea de fotografi mai clare
Fotografai cu zoom optic
Evitaiutilizareafuncieizoomdigital(pag.31)
pentrufotografere.
Fotografai cu sensibilitate ISO redus
DacsefoloseteosensibilitateISOridicat
pentrufotografe,poateapreazgomotulde
imagine(punctecoloratedemicidimensiunicare
nuaparnimagineaoriginal),iarimagineapoate
apreagranulat.
SelectareasensibilitiiISO(pag.27)
Panorama
Cum se captureaz imaginile pentru a se
mbina corect
Un sfat pentru fotograferea panoramic
Dacpivotaicameralacentrupentruafotografa,
veievitadecalajulimaginilor.Cndfotografai
nspecialobiecteapropiate,veiobinerezultate
bunepivotndcameralacentrunzona
obiectivului.
[PANORAMA](pag.22)
Bateriile
Prelungirea duratei de utilizare
a bateriilor
Evitai urmtoarele operaiuni cnd nu
fotografai deoarece acestea consum
energia acumulatorului.
Apsarearepetatadeclanatoruluila
jumtate.
Folosirearepetatafuncieizoom.
Setai [POWER SAVE] (pag. 45) la [ON]

55 RO
Sfaturi pentru redare/editare
Redare
Redarea imaginilor din memoria intern
i de pe card
Scoatei cardul i redai imaginile din memoria
intern
IntroducereacarduluidememorieSD/SDHC
(comercializatseparat)(pag.13)
Selectarea unui mediu de stocare
[INTERNAL/SD](pag.39)
Vizionarea imaginilor de calitate
superioar la un televizor cu nalt
defniie
Conectai camera la televizor utiliznd un cablu
HDMI (comercializat separat)
Redareaimaginilordincamerlatelevizor
(pag.44)
Editarea
tergerea sunetului nregistrat pentru
o fotografe
n timp ce redai imaginea, nregistrai peste
vechiul sunet n condiii de linite
Adugareasunetuluilafotografi [R](pag.38)

5 RO
Anex
Bateriile
Pelngbateriilelivrateodatcucamera,
maipotffolositetipuriledebateriidemaijos.
Alegeisursadealimentareceamaiadecvat
situaiei.
Baterii alcaline tip AA
Numrulfotografilorpecarelerealizai
depindedecondiiiledefotograferesau
detipulbateriilor.
Acumulatori AA NiMH (baterii rencrcabile)
Deoarecesuntrencrcabile,bateriileOlympus
NiMHsuntreutilizabileieconomice.Consultai
instruciuniledeutilizarealencrctorului.
Atenie:
Existrisculuneiexploziidacnlocuii
bateriilecualteledetipincorect.
Reciclaibateriileuzaterespectnd
indicaiile.(pag.61)
Urmtoarele tipuri de baterii nu pot
f folosite:
Baterii cu litiu (CR-V3)/baterii AA (R6)
mangan (zinc-carbon)/baterii AA (R6)
oxyride/baterii cu litiu AA (R6)
Consumuldeenergiealcamereidepinde
detipuldefunciifolosite.
Pentrucondiiiledescrisemaijos,energiaeste
consumatcontinuuibateriilesedescarc
mairepede.
Zoom-ulestefolositnmodrepetat.
Declanatorulesteapsatnmodrepetat
lajumtatenmodulfotografere,activnd
autofocus-ul.
Peecranesteafatofotografepentru
operioadlungdetimp.
Cameraesteconectatlaoimprimant.
Duratadeviaabateriilordifernfuncie
detipulbateriilor,productor,condiiilede
fotografereetc.Caurmare,esteposibilca
aparatulsseopreascfrsafezemesajul
deavertizarenprivinaniveluluibateriilorsau
safezemesajuldeavertizaremairapid.
Utilizarea unui adaptor c.a.
comercializat separat
Unadaptorc.a.D-7AC(comercializatseparat)este
utilpentruactivitilededuratprecumatuncicnd
rulaioprezentareautomatafotografilorpentru
perioadmaindelungatdetimp.
NufolosiialtadaptorACcuaceastcamer.

ngrijirea camerei
Exterior
tergeiuorcuocrpmoale.Cndcamera
foartemurdar,umeziicrpacuosoluiede
spunmoaleifrecaibine.tergeicamera
cuocrpumed,apoiuscai-ocuocrp
uscat.Dacaifolositcameralaplaj,folosii
ocrpcuratumezitifrecaibine.
Ecran
tergeiuorcuocrpmoale.
Obiectiv
ndeprtaiprafuldepeobiectivcuun
ventilatorobinuitiapoitergeiuor
cuunmaterialdecuratobiective.
Depozitare
Cndnufolosiicamerapeoperioadmai
ndelungat,scoateibateriile,adaptorulc.a.
icardulipstrai-lentr-unlocrcoros,
uscatibineaerisit.
Introduceiperiodicbateriileiverifcai
funciilecamerei.
Evitaislsaicameranlocuricuproduse
chimice,deoareceexistposibilitatea
apariieicoroziunii.

57 RO
Utilizarea cardurilor SD/SDHC
Cardul(imemoriaintern)corespundpeliculei
pecaresuntnregistratefotografilentr-un
aparatcuflm.nplus,imaginilenregistrate
(datele)potftersesaupotfretuatecu
ajutorulunuicalculator.Cardurilepotfscoase
dinaparatischimbate,daracestlucrunueste
posibilpentrumemoriaintern.Dacutilizai
carduridemarecapacitate,puteistocamai
multefotografi.
Comutatorul de protecie la scriere al
cardului SD/SDHC
CorpulcarduluiSD/SDHCesteprevzutcu
uncomutatordeprotecielascriere.Dac
aduceicomutatorulnpoziiaLOCK,nu
veiputeanregistradatepecard,terge
datesauformatacardul.Aduceicomutatorul
lapoziiainiialpentruapermite
nregistrareadatelor.
LOCK
Carduri compatibile cu aceast camer.
CarduridememorieSD/SDHC(pentru
maimulteinformaii,vizitaisite-ulWeb
Olympus).
Folosirea unui alt card
Carduriletrebuieformatatecuaceast
camernaintedeprimautilizaresau
dupceaufostutilizatecualtecamere
saucomputere.
[MEMORYFORMAT]/[FORMAT](pag.39)
Verifcarea destinaiei n care este salvat
imaginea
Indicatoruldememoriearatdacpentru
fotograferesauredareestefolositmemoria
internsaucardul.
Indicator memorie utilizat
v:Esteutilizatmemoriaintern
w:Esteutilizatcardul
Indicatormemorie
utilizat
Modulredare
Modfotografere
10/02/26 12:30 10/02/26 12:30
4/30 4/30
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
12M
Chiardacseexecut[MEMORY
FORMAT]/[FORMAT],[ERASE],[SEL.
IMAGE],[ALLERASE]sau[ERASE
EVENT],dateledepecardnusuntterse
ntotalitate.Cndcardulnumaiesteutilizat,
distrugeicardulpentruapreveniaccesulla
datelepersonaledepeacesta.
Procesul de citire/nregistrare pe card
ntimpulfotograferii,indicatorulprivind
memoriautilizatseaprindenrountimp
cecameranregistreazdatenmemorie.
Nudeschideiniciodatcompartimentul
pentrubaterii/cardinudeconectaicablul
USBnastfeldecazuri.Acestlucrupoatenu
doarsafectezedateledepecard,daris
ducladeteriorareadefnitivacardului.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
12M
Afatnrou
58 RO
Numrul de fotografi ce pot f stocate/durata unei nregistrri continue (video) n
memoria intern i pe carduri SD/SDHC
Cifreledinurmtoareletabeleauscoporientativ.Numrulefectivdefotograficepotfstocatesau
duratadenregistraredisponibildifernfunciedecondiiiledefotografereidecardurilede
memorieutilizate.
Cifreledintabeluldemaijosreprezintnumruldefotograficepotfstocatecndseutilizeaz
memoriainternformatat.tergereacompletadatelor[MEMORYFORMAT]/[FORMAT](pag.39)
Fotografi
IMAGE SIZE COMPRESSION
Numrul fotografilor care pot f memorate
Memorie intern
Card de memorie SD/SDHC
(1 GB)
Cu sunet Fr sunet Cu sunet Fr sunet
539682976
L 143 144 164 165
M 280 283 320 323
432642448
L 209 211 239 241
M 405 411 462 469
n25601920
L 333 338 380 385
M 671 689 766 786
320481536
L 530 541 605 618
M 1.020 1.061 1.164 1.211
216001200
L 842 870 961 992
M 1.561 1.658 1.781 1.892
11280960
L 1.263 1.327 1.442 1.514
M 2.308 2.527 2.633 2.884
7640480
L 3.791 4.423 4.326 5.047
M
5.898 7.583 6.729 8.652
K39682232
L 190 191 217 218
M 368 373 420 426
019201080
L 780 804 890 917
M 1.474 1.561 1.682 1.781
nregistrri video
IMAGE SIZE
IMAGE
QUALITY
Timp de nregistrare disponibil
Memorie intern
Card de memorie SD/SDHC
(1 GB)
Cu sunet Fr sunet Cu sunet Fr sunet
L 1280720
L
M
8 640480
L
M
9 320240 L
Dimensiuneamaximpentruunfiervideoestede4GB,indiferentdecapacitateacardului.
Creterea numrului de fotografi memorate
Fietergeiimaginilenedorite,feconectaicameralauncalculatorsaulaaltdispozitiv
pentruasalvaimaginile,apoitergeiimaginiledinmemoriainternsaudepecard.[ERASE]
(pag.17,37),[ALLERASE](pag.37),[SEL.IMAGE](pag.37),[ERASEEVENT](pag.37),
[MEMORYFORMAT]/[FORMAT](pag.39)
0:09:13 0:09:22 0:10:32 0:10:42
0:18:10 0:18:45 0:20:44 0:21:24
0:18:10 0:18:45 0:20:44 0:21:24
0:35:11 0:37:27 0:40:10 0:42:45
0:35:11 0:37:27 0:40:10 0:42:45
59 RO
MSURI DE SIGURAN
ATENIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEI
ATENIE:PENTRUAREDUCERISCULDEELECTROCUTARE,
NUDEMONTAICAPACUL(SAUPANOULPOSTERIOR).
COMPONENTELEINTERNENUSUNTDESTINATE
UTILIZATORULUI.
PENTRUREPARAII,ADRESAI-VPERSONALULUI
DESERVICECALIFICATOLYMPUS.
Semnulexclamriintr-untriunghiv
atrageateniaasupraunorinstruciuni
defolosiresaudentreinereafaten
documentaialivratcuacestprodus.
PERICOL Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
provocarniserioasesauchiarmoartea.
AVERTISMENT Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
provocarniserioasesauchiarmoartea.
ATENIE Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
producerni,deteriorareaechipamentului
saupierdereadeinformaii.
AVERTISMENT!
PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDII SAU
ELECTROCUTARE, NU DEMONTAI, NU ADUCEI ACEST
PRODUS N CONTACT CU APA I NU LUCRAI NTR-UN
MEDIU EXCESIV DE UMED.
Msuri generale de precauie
Citii toate instruciunilenaintedeafolosi
produsul,citiitoateinstruciuniledeutilizare.
Pstraitoatemanualeledeutilizarei
documentaiapentruconsultriulterioare.
CurareaScoateidinprizaparatulnaintede
a-lcura.Folosiidoarocrpuscatpentrua-l
cura.Nufolosiiniciodatunagentdecurare
lichidsaucuaerosoli,orisolveniorganicipentru
acuraacestprodus.
AccesoriiPentrusiguranadumneavoastri
pentruaprevenideteriorareaprodusului,folosii
doaraccesoriirecomandatedeOlympus.
Apa i umezealaPentruproteciaproduselorcu
designrezistentlaap,citiiseciunilereferitoare
larezistenalaap.
AmplasareaPentruaevitadeteriorarea
produsului,fxai-lsigurpeuntrepiedstabil,
stativsaualtdispozitivdeprindere.
Sursa de curentConectaiacestprodusdoarla
sursadecurentindicatpeetichetaprodusului.
Fulgerencazuluneifurtunicufulgere,deconectai
imediatadaptorulc.a.delaprizadeperete.
Obiecte strinePentruaevitarnirea,nuintroducei
niciodatobiectemetaliceninteriorulprodusului.
ClduraNufolosiiinudepozitainiciodat
acestprodusnapropiereauneisursede
cldurprecumcalorifere,sobesauoricealte
echipamentesaudispozitivegeneratoarede
cldur,inclusivamplifcatoarestereo.
Manevrarea camerei
AVERTISMENT
Nu folosii camera n apropierea gazelor
infamabile sau explozibile.
Nu fotografai cu bli i LED persoane
(bebelui, copii mici) de la distan mic.
Trebuiesvafailacelpuin1mfadefaa
subiectului.Declanareabliuluifoarteaproape
deochiisubiectuluipoateprovocatulburri
momentanealevederii.
inei bebeluii i copiii mici departe de
camer.
Nulsainiciodatcameralandemna
copiilormicisauabebeluilor,pentruapreveni
urmtoarelesituaiipericuloasecarepotgenera
vtmrigrave:
trangulareacunurulcamerei.
nghiireaaccidentalabateriilor,acardului
sauaaltorelementedemicidimensiuni.
Declanareaaccidentalabliuluindirecia
propriilorochisauaochilorunuicopil.
Rnireaaccidentalcuprilemobileale
camerei.
Nu privii spre soare sau n direcia unei
surse de lumin puternic prin camer.
Nu folosii i nu depozitai camera n locuri
cu praf sau umede.
Nu acoperii bliul cu mna n timpul
declanrii lui.
Utilizai numai carduri SD/SDHC. Nu utilizai
niciodat alte tipuri de carduri.
Dacintroduceidingreealalttipdecardn
camer,contactaiundistribuitorsauuncentrude
serviceautorizat.Nuncercaisscoateicardul
cufora.
ATENIE
Oprii camera imediat ce simii un miros
neobinuit sau fum n jurul ei.
Nuscoateiniciodatbateriilecuminile
neprotejate,deoareceexistpericolulprovocrii
dearsuri.
Nu inei i nu utilizai niciodat camera cu
minile ude.
Nu lsai camera n locuri supuse unor
temperaturi extrem de ridicate.
ncazcontrar,anumitecomponentesepot
deteriorai,nanumitecondiii,camerapoate
luafoc.Nufolosiincrctorulsauadaptorul
c.a.dacesteacoperit(deex.cuoptur).
Acestlucrupoateconducelasupranclzire
saulaincendiu.

0 RO
Utilizai camera cu grij pentru a evita arderea
componentelor.
Prinsupranclzireaunorelementemetaliceale
camerei,sepoateproduceardereaunorpiese.
Acordaiatenieurmtoarelorsituaii:
Lafolosireacontinupeoperioadmailung
detimp,camerasenclzete.Dacinei
cameramaimulttimpnaceststadiu,se
poatearde.
nlocuricutemperaturiextremdejoase,
temperaturacorpuluicamereipoatef
inferioartemperaturiiambientale.Daceste
posibil,purtaimnuicndfolosiicameran
condiiidetemperaturjoas.
Fii atent la nur.
Fiiatentlanurcndtransportaicamera.
Sepoateagauordealteobiecteprovocnd
daunegrave.
Msuri de siguran la utilizarea
bateriilor
Respectai urmtoarele indicaii pentru a evita
scurgerea, supranclzirea, arderea, explozia
bateriilor sau provocarea de scurt-circuite sau
incendii.
PERICOL
FolosiidoaracumulatoriOlympusNiMHi
ncrctoarecorespunztoare.
Nunclziiinuaruncainfocbateriile.
Aveigrijcndtransportaisaudepozitaibateriile
pentruaevitacontactulcuobiectemetalice
precumbijuterii,ace,agrafeetc.
Nuineiniciodatbateriilenlocuriafatesub
aciuneadirectarazelorsolaresaulatemperaturi
crescutenvehiculencinse,napropiereaunor
sursedeclduretc.
Pentruaevitascurgereasaudeteriorarea
bateriilor,urmaiinstruciunileprivitoarela
utilizarealor.Nuncercaisledezasamblai
sauslemodifcai,prinsuduretc.
Daclichiduldinbateriiajungencontactcu
ochii,splaiimediatochiicuapreceicurat
iconsultaiunmedic.
Nulsainiciodatbateriilelandemnacopiilor.
Dacuncopilnghiteaccidentalobaterie,apelai
imediatlaunmedic.
AVERTISMENT
Pstraibateriiletottimpulntr-unlocuscat.
Pentruaevitascurgereaisupranclzireasau
aprovocaincendiusauexplozii,folosiinumai
bateriilerecomandatepentrufolosireacuacest
produs.
Nuamestecainiciodatbateriile(vechicunoi,
ncrcatecudescrcate,bateriidemrcidiferite
saudecapacitidiferiteetc.).
Nuncrcainiciodatbateriilealcaline,culitiu
saublocuriledebateriiCR-V3.

Introduceibateriilecugrij,conformdescrierii
dininstruciuniledefolosire.
Nufolosiibateriicarenumaisuntnfolia
protectoaresaudacaceastaesterupt,
deoareceexistrisculscurgeriilichidului,
alaprinderiisaudeaprovocarni.
ATENIE
Nuscoateibateriileimediatduputilizarea
camerei.Bateriilesepotnclzincazulunei
utilizrindelungate.
Scoateintotdeaunabateriiledincamer,dacnu
oveifolosiuntimpmaindelungat.
Urmtoarele baterii de tip AA (R6) nu pot
f folosite.
Bateriilealcrorcorpesteacoperitparialsau
nuesteacoperitcufoliaizolatoare.
Bateriialecrorborne-suntnrelief,darnu
sunbtacoperitecufoliaizolatoare.
Bateriialecror-bornesuntplateinusunt
acoperitecompletdeopeliculizolatoare.(Astfel
debateriinupotffolosite,chiardacbornele-
suntacoperiteparial.)
DacacumulatoriiNiMHnus-auncrcatcomplet
nintervaluldetimpspecifcat,nu-imairencrcai
inu-imaifolosii.
Nufolosiibaterii/acumulatoricrpaisaurupi.
Dacbateriacurge,sedecoloreazsause
deformeaz,saudacreacioneazanormal
ntimpulutilizrii,opriicamera.
Daclichiduldinbateriecurgepehainesaupiele,
scoateihaineleisplaiimediatloculcuaprece
icurat.Daclichidulvardepielea,consultai
imediatmedicul.
Nusupuneibateriilelaocuriputernicesau
vibraiicontinue.

1 RO
Atenie la mediul de utilizare
Pentruprotejareatehnologieidenaltprecizie
dinacestprodus,nulsainiciodatcameran
locuriledescrisemaijos,indiferentdacevorba
deutilizareasaudepozitareaei:
Locuriundetemperaturilei/sauumiditatea
suntridicatesausupuseunorvariaiiextreme.
Razeledirectealesoarelui,autovehiculenchise
saunapropiereaaltorsursedecldur(sob,
caloriferetc.)sauaparatedeumidifcare.
nlocuricunisipsaupraf.
Lngelementeinfamabilesauexplozibile.
nlocuriumede,cabisaunploaie.La
folosireaunorprodusecudesignrezistent
laap,consultaimanualuldeutilizare.
nlocurisupuseunorvibraiiputernice.
Nutrntiiniciodatcamerain-osupunei
unorocurisauvibraiiputernice.
Lamontareapeuntrepied,reglaipoziiacamerei
cuajutorulcapuluitrepiedului.Nustrmbai
camera.
Nuatingeicontacteleelectricealecamerei.
Nulsaicameranbtaiadirectarazelor
soarelui.Acesteapotdeterioraobiectivulsau
perdeauaobturatorului,potdeterminapierderide
culoare,umbrepeCCD,saupotprovocaincendii.
Nutrageiinuapsaiputernicpeobiectiv.
naintedeadepozitacamerapentruoperioad
maindelungat,scoateibateriile.Alegeiunloc
receiuscatpentrudepozitare,pentruapreveni
formareadecondenssaumucegaininteriorul
camerei.Dupdepozitare,verifcaicamera
pornind-oiapsndpedeclanatorpentru
avasiguracfuncioneaznormal.
Respectaintotdeaunarestriciilemediuluide
operaredescrisenmanualuldeutilizareal
camerei.

Msuri de siguran la utilizarea


bateriilor
AcumulatoriiNiMHOlympus(incluinsetulde
livrarenanumiteri)nupotffolosiidectcu
camereledigitaleOlympus.Nufolosiiniciodat
acetiacumulatoricualteaparate.
ncrcaintotdeaunaacumulatoriiNiMH(inclui
nsetuldelivrarenanumiteri)naintedeprima
utilizaresaudacnuaufostfolosiioperioadmai
ndelungat.
ncrcaintotdeaunampreunseturilede
acumulatori(cte2sau4)(livratenanumiteri).
Nufolosiibateriialcaline,dectdaceste
absolutnecesar.nanumitecazuri,bateriile
alcalinepotaveaoduratdefuncionaremai
redusdectacumulatoriiNiMH.Bateriile
alcalineauperformanelimitate,nspecialla
temperaturireduse.Esterecomandatfolosirea
acumulatorilorNiMH.
BateriilecumanganAA(zinc-carbon)nupotf
folositecuaceastcamer.
Cndfolosiicameracubateriilatemperaturi
sczute,ncercaisferiicameraibateriile
derezervdefriguldirect.Bateriilecares-au
descrcatlatemperaturisczutepotfreutilizate
dupceaufostreaduselatemperaturacamerei.
Temperaturirecomandatepentruacumulatorii
NiMH:
Utilizare..................................... dela0Cla40C
ncrcare................................... dela0Cla40C
Depozitare.............................. dela-20Cla30C
Folosirea,ncrcareasaudepozitareabateriilorn
afaraacestorlimitearputeascurtaviaabateriei
sauafectaperformanele.Scoateintotdeauna
bateriiledincamer,dacnuveifolosicamera
untimpmaindelungat.
Citiintotdeaunainstruciunilenaintedeutilizarea
acumulatorilorNiMHsauNiCd.
Numrulfotografilorpecarelerealizaidepinde
decondiiiledefotograferesaudebaterii.
naintedeaplecantr-ocltorielung,nspecial
nstrintate,procurai-vbateriiderezerv.Este
posibilcabateriilerecomandatesnufeuorde
obinutntimpulcltoriei.
Vrugmsreciclaibateriilepentruaproteja
resurseleplanetei.Cndaruncaibateriileuzate,
asigurai-vcaiacoperitcontacteleirespectai
ntotdeaunalegileireglementrilelocale.

2 RO
Ecranul LCD
Nuapsaiputernicpeecran;ncazcontrar,
imagineapoatedevenineclarlaredarei
existpericoluldeadeterioraecranul.
Olinieluminoaspoateapreanpartea
superioar/inferioaraecranului,daraceastanu
indicneapratodefeciune.
Cndsubiectulestevzutndiagonalncamer,
marginilepotapreanzigzagpeecran.Aceasta
nuesteodisfuncionalitate;nmodulredarevaf
maipuinevident.
nlocuricutemperaturisczute,ecranulLCD
poateaveanevoiedemaimulttimppentruase
activasauculorilesepotschimbatemporar.Dac
folosiicameranlocuriextremdereci,n-arf
rusmaiineidincndncndcamerantr-un
loccald.UnecranLCDcuperformaneslabe
dincauzatemperaturilorsczuteirevinela
temperaturinormale.
AfajulcucristalelichideLCDfolositpentruecran
esterealizatpebazauneitehnologiidenalt
precizie.Totui,petenegresauluminoasepot
apreanmodconstantpeecranulLCD.Datorit
caracteristicilorsauunghiuluidincarevuitai
laecran,ncadraturapoatesnufeuniform
nculoareiluminozitate.Aceastanueste
odisfuncionalitate.
Avertismente legale i altele
Olympusnuacordconsultansaugaranie
pentrudefecte,saurecompensepentructigurile
carearfpututrezultadinfolosirealegalaacestui
produs,sauoricepreteniidelaoterpersoan,
provocatedefolosireanmodneadecvataacestui
produs.
Olympusnuacordconsultansaugaranie
pentruoricepagubesauctigurirezultatedin
folosirealegalaacestuiprodus,caurmare
atergeriidatelorfotografce.
Condiii de garanie
Olympusnuacordconsultansaugaranie,
explicitsauimplicit,despresauprivitorlaorice
informaieconinutnacestematerialescrisesau
softwareinniciuncaznuarelegturcunici
ogaraniecomercialimplicitsaudeclaraiede
conformitatepentruoricescopparticularsaupentru
daunenconsecin,incidentalesauindirecte
(inclusiv,darnulimitatladaunelepentrupierderea
profturilorcomerciale,ntrerupereaactivitilor
comercialesaupierdereainformaiilorcomerciale)
caredecurgdinfolosireasauincapacitateade
autilizaacestematerialescrise,componentele
softwaresauechipamentul.Anumiterinupermit
excludereasaulimitarearspunderiipentrudaunele
nconsecinsauincidentalesauprivindgarania
implicat,ceeacenseamncrestriciiledemai
suspotsnuseaplicencazuldumneavoastr.
Olympusirezervtoatedrepturileasupra
acestuimanual.

Avertisment
Fotografereaneautorizatsaufolosirea
dematerialeprotejatededreptuldeautor
potviolalegiledecopyright.Olympusnu-i
asumresponsabilitateapentrufotograferea
neautorizatsaualteactecarencalcdreptul
decopyrightalproprietarilor.
Avertisment copyright
Toatedrepturilerezervate.Niciopartedin
acestematerialescrisesaudinsoftwarenu
poatefreprodussaufolositindiferentde
formsaumediu,electronicsaumecanic,
inclusivprinfotocopiereinregistrare,sau
prinfolosireaoricreimetodedestocarede
informaiiisistemdeinterogare,fracordul
scrisalOlympus.Nuesteasumatnici
oresponsabilitatepentrufolosireainformaiilor
cuprinsenacestematerialescrisesausoftware,
saupentrudaunelerezultatenurmafolosirii
informaiilorcuprinsenele.Olympusirezerv
dreptulsmodifcecaracteristicileiconinutul
acesteipublicaiisaualsoftware-uluifraviz
prealabil.
3 RO
Notifcare FCC
Interferenaradio-tv
Schimbrilesaumodifcrilecarenusunt
aprobatenmodexpresdectreproductorpot
ducelaanulareadreptuluideutilizareaacestui
echipamentdectredeintor.Acestechipament
afosttestatideclaratcafindconformculimitele
impusepentrudispozitiveledigitaleClasaB,
potrivitSeciunii15dinRegulamentulFCC.Aceste
limiteauroluldeaasiguraoprotecierezonabil
mpotrivainterferenelorduntoarealeunei
instalaiicasnice.
Acestechipamentgenereaz,utilizeazipoate
emiteenergiepefrecveneradioi,dacnueste
instalatiutilizatnconformitatecuinstruciunile,
poateprovocainterfereneduntoare
comunicaiilorradio.
Totui,nuexistniciogaraniecainterferenelenu
vorapreancazuluneianumiteinstalaii.ncazul
ncareacestechipamentprovoacinterferene
duntoarepentrurecepiaradiosautv,lucru
cepoatefdeterminatoprindipornindsuccesiv
echipamentul,serecomandutilizatoruluis
ncercescorectezeinterferenaprinunasau
maimultedinmsurileurmtoare:
ncercaisrepoziionaiantenaderecepie.
Mriidistanadintrecamerireceptor.
Conectaiechipamentullaoprizdecurentcare
seafpeunaltcircuitdectprizalacareeste
conectatechipamentulreceptor.
Consultaidistribuitorulsauuntehnicianradio-tvcu
experienpentruasisten.Utilizainumaicablul
USBfurnizatdeOLYMPUSpentruaconecta
cameralauncalculatorcumufUSB(PC).
Oriceschimbrisaumodifcrineautorizate
efectuateasupraacestuiechipamentpotduce
lapierdereadreptuluideutilizareaacestui
echipamentdectredeintor.
Utilizai numai acumulatorii,
ncrctoarele i adaptoarele c.a.
specifcate.
Recomandminsistentfolosireacuaceast
cameranumaiaacumulatorilor,adaptoarelor
c.a.iancrctoarelorautorizatedeOlympus.
Folosireaunuiacumulator,adaptorc.a.i/
sauaunuincrctorcarenusuntoriginale
poateproduceincendiisaurniredincauza
scurgerilor,supranclzirii,aprinderesau
deteriorareaacumulatorului.Olympusnu-i
asumresponsabilitateapentruaccidentesau
daunelerezultatedinfolosireaunuiacumulator,
adaptorc.a.i/sauaunuincrctorcarenu
suntoriginaleOlympus.

4 RO
Tipuri de techer ale cablului de alimentare pentru diferite ri/regiuni
TipA
(Tipamerican)
TipB
(Tipbritanic)
TipBF
(Tipbritanic)
TipB3
(Tipbritanic)
TipC
(TipEuropa
centralideest)
TipSE
(TipEuropa
centralideest)
TipO
(TipOceania)
Tipuriledetecheritensiuneadealimentarecaracteristicsuntdescrisenacesttabel.
nfunciedezon,seutilizeazdiferitetipuridetecheritensiunidealimentare.
Atenie!Sevautilizacabluldealimentarecarentrunetecerinelepentrufecarear.
- NumaipentruStateleUnite
UtilizaicablulmenionatUL,de1,54,5m,TipSPT-2sauNISPT-2,AWGnr.18,normatpentru125V7A,
cutechernepolarizatNEMA1-15Pnormatpentru125V15A.
Europa
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
Austria 230 50 C
Belgia 230 50 C
Cehia 220 50 C
Danemarca 230 50 C
Elveia 230 50 C
Finlanda 230 50 C
Frana 230 50 C
Germania 230 50 C
Grecia 220 50 C
Islanda 230 50 C
Irlanda 230 50 C/BF
Italia 220 50 C
Luxemburg 230 50 C
MareaBritanie 240 50 BF
Norvegia 230 50 C
Olanda 230 50 C
Polonia 220 50 C
Portugalia 230 50 C
Romnia 220 50 C
Rusia 220 50 C
Slovacia 220 50 C
Spania 127/230 50 C
Suedia 230 50 C
Ungaria 220 50 C
Asia
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
China 220 50 A
Filipine 220/230 60 A/C
HongKong 200/220 50 BF
India 230/240 50 C
Indonezia 127/230 50 C
Japonia 100 50/60 A
Malaezia 240 50 BF
Rep.Coreea 220 60 C
Singapore 230 50 BF
Taiwan 110 60 A
Thailanda 220 50 C/BF
Vietnam 220 50 A/C
Oceania
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
Australia 240 50 O
NouaZeeland 230/240 50 O
AmericadeNord
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
Canada 120 60 A
SUA 120 60 A
AmericaCentral
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
Bahamas 120/240 60 A
CostaRica 110 60 A
Cuba 110/220 60 A/C
ElSalvador 110 60 A
Guatemala 120 60 A
Honduras 110 60 A
Jamaica 110 50 A
Mexic 120/127 60 A
Nicaragua 120/240 60 A
Panama 110/220 60 A
Rep.Dominican 110 60 A
AmericadeSud
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
Argentina 220 50 C/BF/O
Brazilia 127/220 60 A/C
Chile 220 50 C
Columbia 120 60 A
Peru 220 60 A/C
Venezuela 120 60 A
OrientulMijlociu
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
ArabiaSaudit 127/220 50 A/C/BF
EAU 240 50 C/BF
Irak 220 50 C/BF
Iran 220 50 C/BF
Israel 230 50 C
Turcia 220 50 C
Africa
ri/Regiuni Tensiune Frecven(Hz) Tiptecher
AfricadeSud 220/230 50 C/BF
Algeria 127/220 50 C
Congo 220 50 C
Egipt 220 50 C
Etiopia 220 50 C
Kenya 240 50 C/BF
Nigeria 230 50 C/BF
Tanzania 230 50 C/BF
Tunisia 220 50 C
5 RO
Pentru utilizatorii din America
de Nord i America de Sud
Pentru utilizatorii din SUA
Declaraiedeconformitate
Numrmodel :SP-600UZ
Denumirecomercial :OLYMPUS
Parteresponsabil :

Adres :3500Corporate
Parkway,P.O.Box
610,CenterValley,PA
18034-0610,S.U.A.
Telefon :484-896-5000
TestatpentruconformitatecustandardeleFCC
PENTRUUTILIZARECASNICSAU
PROFESIONAL
AcestdispozitivesteconformcuprevederileSeciunii
15dinRegulamentulFCC.Utilizareadispozitivului
estesupusurmtoarelordoucondiii:
(1)Dispozitivulnutrebuiesprovoaceinterfrene
duntoare.
(2)Acestdispozitivtrebuiesaccepteorice
interferenerecepionate,inclusivinterferene
carepotprovocafuncionareanedorit.
Pentru utilizatorii din Canada
AcestaparatdigitalClasaBsatisfacetoate
cerineleRegulamentuluicanadianprivind
provocareadeinterferene.
GARANIA LIMITAT INTERNAIONAL
OLYMPUS PRODUSE PENTRU
NREGISTRAREA, REDAREA I
PRELUCRAREA IMAGINILOR
Olympusgaranteazcprodusul(ele)Olympus

inclusesauaccesoriileaferenteOlympus

(numite
individualprodusulsaucolectivprodusele)nu
vorprezentadefectedematerialsaufabricaien
condiiideutilizarenormalintreinerepentru
operioaddeun(1)andeladataachiziionrii.
Dacseconstatcunprodusprezintdefecte
ntimpulperioadeidegaraniedeunan,clientul
trebuiesreturnezeprodusuldefectlaoricare
centrudeserviceOlympus,urmndprocedura
descrismaijos(veziseciuneaCETREBUIE
FACCNDSUNTNECESAREREPARAII).
CompaniaOlympus,lapropriaalegere,varepara,
nlocuisaureglaprodusuldefect,cucondiiaca
investigaiaOlympusiverifcareanfabrics
concluzionezec(a)defectulasurvenitncondiii
deutilizarenormalicorespunztoarei(b)
produsulesteacoperitdeprevederileacestei
garaniilimitate.
Singuraresponsabilitatecarerevinecompaniei
Olympusisinguraobligaiefadeclienteste
repararea,nlocuireasaureglareaproduselor
defecte.
Costurilepentruexpediereaproduselorctre
centruldeserviceOlympuscadnsarcinaclientului.
CompaniaOlympusnuesteobligatsexecute
lucrridentreinerepreventiv,instalare,
dezinstalaresaualteoperaiunidentreinere.
CompaniaOlympusirezervdreptul(i)de
autilizacomponenterecondiionate,renovatei/
saucomponentefolositenstaredefuncionare
(caresatisfacstandardeledecalitateOlympus)
pentrureparaiingaranieialtereparaiii(ii)
deaefectuaoricemodifcriinternesauexterne
dedesignsaufuncionalitateasupraproduselor
salefrcaacestemodifcriasupraproduselor
satragvreunfelderesponsabiliti.
CE NU ACOPER GARANIA LIMITAT
Urmtoareleelementesuntexclusedinaceast
garanielimitatinusuntgarantatedeOlympus
nniciunfel,feexplicitsauimplicit,sauprinstatut:
(a)produseleiaccesoriilecarenusuntproduse
deOlympusi/saunupoartmarcaOLYMPUS
(garaniapentruproduseleiaccesoriilealtor
productori,carepotfdistribuitedeOlympus,
esteresponsabilitateaproductorilorrespectivelor
produseiaccesorii,conformtermeniloriduratei
garanieiacestorproductori);
(b)oriceproduscareafostdezasamblat,reparat,
deschissaumodifcatdealtepersoanedect
personaluldeserviceautorizatOlympus,cuexcepia
cazuluincarereparaiiles-auexecutatdealte
persoanecuacordulscrisalcompanieiOlympus;
(c)defeciunialeproduselorcarezultataluzurii,
ruperii,utilizriiincorecte,abuzului,neglijenei,
nisipului,lichidelor,impactului,depozitrii
necorespunztoare,neefectuareaoperaiunilor
dentreinereprogramate,curgereabateriilor,
utilizareaaccesoriilor,consumabilelorsau
componentelordealtmarcdectOLYMPUS
sauutilizareaproduselorncombinaiecu
dispozitivenecompatibile;
(d)programesoftware;
(e)consumabileicomponente(incluznd,frase
limitala,lmpi,cerneal,hrtie,flm,imprimate,
negative,cabluriibaterii);i/sau
(f) Produsecarenuconinunnumrdeserieplasat
corespunztorinregistrat,cuexcepiacazului
ncaresuntmodelepentrucareOlympusnu
plaseazinunregistreaznumeredeserie.
CUEXCEPIAGRANIEILIMITATEEXPUSEMAI
SUS,OLYMPUSNUFACEINURECUNOATE
ALTEDECLARAII,GARANII,CONDIIII
CLAUZEPRIVINDPRODUSELE,FIEDIRECT
SAUINDIRECT,EXPLICITSAUIMPLICIT
SAUCAREDECURGDINORICESTATUT,
DECRET,UZANCOMERCIALSAUALTELE,
INCLUZND,FRASELIMITALA,ORICE
GARANIESAUREPREZENTAREPRIVIND
GRADULDEADECVARE,DURABILITATEA,
DESIGNUL,FUNCIONAREASAUSTAREA
PRODUSELOR(SAUAORICROR
COMPONENTEALEACESTORA)SAU
CARACTERULCOMERCIALALPRODUSELOR
SAUGRADULACESTORADEADECVARE
PENTRUUNANUMITSCOPSAUNLEGTUR
RO
CUVIOLAREAORICRUIBREVET,DREPTDE
AUTORSAUALTDREPTDEPROPRIETATE
UTILIZATSAUINCLUSNACEASTPRIVIN.
DACSEAPLICORICEGARANIIIMPLICITE
PEBAZALEGII,ACESTEASUNTLIMITATE
LADURATAACESTEIGARANIILIMITATE.
ANUMITESTATENURECUNOSCACTELE
DEDECLINAREARESPONSABILITIISAU
LIMITAREAGARANIEII/SAULIMITAREA
RESPONSABILITII.ESTEPOSIBILCA,N
ACESTESTATE,ACTELEDEDECLINARE
ARESPONSABILITIIIEXCLUDERILE
DEMAISUSSNUSEAPLICE.
DEASEMENEA,CLIENTULPOATEBENEFICIA
DEDREPTURISAUDESPGUBIRIDIFERITE
I/SAUSUPLIMENTARE,DELASTATLASTAT.
CLIENTULIALACUNOTINIESTEDE
ACORDCUFAPTULCOLYMPUSNUI
ASUMRESPONSABILITATEAPENTRU
ORICEFELDEDAUNESUFERITEDE
CLIENTCAURMAREALIVRRIINTRZIATE,
ADEFECTRIIPRODUSULUI,ADESIGNULUI,
SELECIEISAUPRODUCIEIPRODUSULUI,
PIERDERIISAUDETERIORAREADATELOR
SAUIMAGINILORSAUDINORICEALT
CAUZ,DACRSPUNDEREAESTE
AFIRMATNCONTRACT,DECURGEDIN
PREJUDICII(INCLUSIVNEGLIJENI
RESPONSABILITATSTRICTPRIVIND
PRODUSUL)SAUNALTFEL.NNICIUNCAZ
OLYMPUSNUIASUMRSPUNDEREA
PENTRUORICEDAUNEINDIRECTE,
ACCIDENTALE,NCONSECINSAUDAUNE
SPECIALEDEORICEFEL(INCLUZND,FR
ASELIMITALA,PIERDERIDEPROFITSAU
PIERDEREACAPACITIIDEUTILIZARE),
CHIARDACOLYMPUSVAAVEACUNOTIN
SAUARTREBUISAIBCUNOTINDE
POSIBILITATEAUNORASTFELDEPIERDERI
SAUDAUNEPOTENIALE.
Declaraiileigaraniileexprimatedeorice
persoan,inclusivdedistribuitori,reprezentani,
agenidevnzrisauageniOlympus,dar
nunumaideacetia,carediferde,suntn
contradiciecusaunplusfadetermenii
acesteigaraniilimitate,nuvorcreaniciunfel
derspunderesauobligaiepentruOlympus,cu
excepiacazuluincaresuntformulatenscrisi
aprobatedeunreprezentantofcialautorizatn
modexpresdeOlympus.
Aceastgaranielimitatreprezintdeclaraia
degaraniecompletiexclusivpecare
Olympusestedeacordsofurnizezenprivina
produselorinlocuietetoatecelelalteacorduri,
nelegeri,propuneriicomunicrianterioare
sauprezente,oralesauscrise,nlegturcu
subiectuldescrisaici.
Aceastgaranielimitatestedestinatexclusiv
clientuluiiniialinupoateftransferatsau
atribuitalteipersoane.
CE TREBUIE S FAC CND SUNT
NECESARE REPARAII
Clientultrebuiestransfereimaginilesauorice
altedatesalvatenmemoriaprodusuluipeun
altmediudestocaredeimaginisaudatei/sau
snltureoriceflmdininteriorulprodusului
naintedeexpediereaacestuialaOlympus
pentruservice.
NNICIUNCAZOLYMPUSNUIASUM
RSPUNDEREAPENTRUSALVAREA,
PSTRAREASAUMENINEREAORICROR
IMAGINISAUDATESALVATENMEMORIA
UNUIPRODUSPRIMITSPREREPARARE
SAUPEORICEFILMDININTERIORUL
PRODUSULUIPRIMITSPREREPARAREI
NICINURSPUNDEPENTRUORICEDAUNE
NCAZULNCAREDATELESAUIMAGINILE
SUNTPIERDUTESAUDETERIORATEN
TIMPULEXECUTRIILUCRRILORDE
SERVICE(INCLUSIV,FRASELIMITALA,
DAUNEDIRECTE,INDIRECTE,ACCIDENTALE,
NCONSECINSAUSPECIALE,PIERDERI
DEPROFITSAUPIERDEREACAPACITIIDE
UTILIZARE),FIECOLYMPUSTREBUIESAU
ARTREBUISAUNUSAIBCUNOTINDE
POSIBILITATEAUNORASTFELDEPIERDERI
SAUDETERIORRIPOTENIALE.
mpachetaiprodusulcugrij,folosinddin
abundenmaterialprotectordetipulfolieicu
perndeaerpentruaprevenidaunelesurvenite
latransportifenmnai-ldistribuitorului
autorizatOlympusdelacareaiachiziionat
produsul,feexpediai-lprinpotcuplat
anticipatpentrureturiasigurare,ctreoricare
dincentrelenoastredeserviceOlympus.
Cndtrimiteiproduselelacentruldeservice,
pachetuldvs.trebuiesincludurmtoarele:
1 Chitanaprimitlaachiziionarecaresilustreze
datailoculcumprrii.
2 Copieaacesteigaraniilimitatecu numrul
de serie al produsului care s corespund
cu numrul de serie de pe produsul dvs.
(cuexcepiacazuluincareesteunmodel
pentrucareOlympusnuaplicinunregistreaz
numeredeserie).
3 Odescrieredetaliataproblemei.
4 Exempledeimagini,negative,imaginidigitale
(saufierepeundisc)dacesteposibili
relevantepentruproblem.
Lancheierealucrrilordeservice,produsulv
vafreturnatprinintermediulserviciuluipotal
pltitanticipatdedvs.
UNDE TREBUIE TRIMIS PRODUSUL
PENTRU SERVICE
ConsultaiseciuneaGARANIA
INTERNAIONALpentruaafacareeste
celmaiapropiatcentrudeservice.
SERVICIUL INTERNAIONAL DE GARANIE
Serviciulinternaionaldegaranieestedisponibil
ncondiiileacesteigaranii.
67 RO
Pentru utilizatorii din Europa
Simbolul CE indic faptul c acest produs
respect cerinele europene pentru siguran,
sntate, protecia mediului i a consumatorului.
Camerele cu simbolul CE sunt destinate
comercializrii n Europa.
Acest simbol [pubel cu dou linii ntretiate
WEEE Anexa IV] indic faptul c reziduurile
echipamentelor electrice i electronice sunt
colectate separat n rile UE.
V rugm s nu aruncai acest echipament
mpreun cu reziduurile menajere.
V rugm, folosii spaiile de colectare existente
n ara dumneavoastr pentru acest produs.
Acest simbol [pubel cu dou linii ntretiate
specifcat n Directiva 2006/66/EC Anexa II]
indic faptul c bateriile uzate sunt colectate
separat n rile UE.
V rugm, nu aruncai bateriile mpreun cu
reziduurile menajere. V rugm s folosii spaiile
de colectare existente n ara dumneavoastr
pentru bateriile uzate.
Clauze de garanie
1 Dac acest produs prezint defeciuni, dei
a fost utilizat n condiii corespunztoare (cu
respectarea instruciilor de utilizare i ntreinere
puse la dispoziie la cumprare), n perioada de
garanie naional corespunztoare i dac a fost
achiziionat de la un distribuitor autorizat Olympus
din aria comercial Olympus Europa Holding
GmbH dup cum este stipulat pe pagina web
http://www.olympus.com, produsul va f reparat
sau nlocuit gratuit, decizia aparinnd companiei
Olympus. Pentru a benefcia de garanie, clientul
trebuie s prezinte produsul nainte de expirarea
termenului corespunztor al garaniei naionale
la distribuitorul de la care a achiziionat produsul
sau la orice alt service Olympus din interiorul
ariei comerciale Olympus Europa Holding
GmbH, dup cum este stipulat pe pagina web
http://www.olympus.com. n perioada de garanie
internaional de un an, clientul poate preda
produsul oricrui centru de service Olympus.
Reinei c nu n toate rile exist centre de
service Olympus.
2 Clientul va transporta produsul la distribuitorul
sau centrul de service autorizat Olympus pe
riscul propriu i va rspunde de toate costurile
care deriv din transportul produsului.
Clauze de garanie
1 OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith,
2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,
Japonia ofer o garanie internaional valabil
timp de 1 (un) an. Acest certifcat de garanie
internaional trebuie prezentat unei uniti de
service Olympus pentru a se putea efectua
orice fel de reparaie n conformitate cu condiiile
garaniei. Aceast garanie este valabil numai
dac se prezint Certifcatul de Garanie i dovada
achiziionrii la unitatea de service Olympus.
Reinei c aceast garanie vine n completare
i nu afecteaz n niciun fel drepturile legale ale
consumatorului prevzute de legislaia naional
n vigoare ce reglementeaz vnzarea bunurilor
de larg consum menionate mai sus.
2 Aceast Garanie nu acoper urmtoarele
situaii, iar clientul va trebui s plteasc taxa
de reparaie, chiar dac defectarea a survenit
n perioada de Garanie menionat mai sus.
Orice defect survenit n urma folosirii incorecte
(de ex. operaiuni care nu sunt menionate n
instruciunile de utilizare i ntreinere sau alte
capitole etc.).
Orice defect ce apare datorit reparaiilor,
modifcrilor, currii etc. executate de
altcineva dect Olympus sau un centru
de service autorizat Olympus.
Orice defeciune datorat transportului,
cderii, ocurilor etc. dup achiziionarea
produsului.
Orice defect sau daun datorate incendiilor,
cutremurelor, inundaiilor, fulgerelor sau altor
dezastre naturale, polurii sau surselor de
tensiune incorecte.
Orice defect datorat depozitrii neglijente sau
inadecvate (precum pstrarea produsului n
condiii de temperatur i umiditate ridicate,
n apropierea soluiilor pentru insecte
precum naftalin sau substane nocive etc.),
ntreinere necorespunztoare etc.
Orice defect datorat epuizrii bateriilor etc.
Orice defect provocat de nisip, noroi etc.
care ptrund n carcasa produsului.
Cnd acest Certifcat de Garanie nu este
prezentat mpreun cu produsul.
Cnd sunt efectuate modifcri pe Certifcatul
de Garanie privind anul, luna i data
achiziionrii, numele clientului, numele
distribuitorului i seria produsului.
Cnd documentul de achiziionare nu este
prezentat cu acest Certifcat de Garanie.
3 Aceast Garanie se aplic doar produsului;
Garania nu se aplic accesoriilor echipamentului,
de ex. carcas, nur, capacul obiectivului sau
acumulatori/baterii.
4 n termenii acestei Garanii, singura
responsabilitate care revine Olympus se
limiteaz la repararea sau nlocuirea produsului.
n termenii acestei Garanii, este exclus orice
responsabilitate pentru pierderi indirecte sau n
consecin sau daune de orice tip provocate sau
suferite de o defeciune a produsului, i n special
orice pierdere sau daune provocate obiectivului,
flmului, altui echipament sau accesoriilor
folosite cu produsul sau pentru orice pierdere
rezultat de ntrzieri ale termenului de reparaie
sau pierderea de date. Aceasta nu afecteaz
prevederile legale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
8 RO
Observaii privitoare la service pe
perioada Garaniei
1. AceastGaranieestevalabilnumaidac
CertifcatuldeGaranieestecompletat
corespunztordectreOlympussauun
distribuitorautorizatsaunbazaaltordocumente
careconindovezisufciente.Tocmaideaceea,
asigurai-vcsuntcompletatecorectnumele
dumneavoastr,numeledistribuitorului,seria
camerei,anul,lunaiziuaachiziionrii,sauc
facturaoriginalsauchitanaaferentvnzrii
(indicndnumeledistribuitorului,dataachiziionrii
itipulprodusului)suntataatelaacestCertifcat
deGaranie.Olympusirezervdreptulsrefuze
reparaiagratuit,dacniciCertifcatuldeGaranie
nuestecompletatinicidocumenteledescrisemai
susnusuntataatesaudacinformaiaconinut
esteincompletsauilizibil.
2. CertifcatuldeGaranienuseelibereazncopie,
deaceeapstrai-llalocsigur.
* Consultailistapepaginadeinternet:
http://www.olympus.compentrureeaua
internaionalpentruserviceautorizatOlympus.
Pentru utilizatorii din Asia
Clauze de garanie
1. Dacacestprodussedovedeteafdefect,
chiardacafostutilizatcorespunztor(conformcu
instruciuniledeutilizaretiprite,furnizatempreun
cucamera),ndecursuluneiperioadedepn
launandeladataachiziionrii,produsulvaf
reparatsau,ladeciziaOlympus,nlocuitgratuit.
Pentrusolicitrinperioadagaraniei,utilizatorul
trebuiesprezinteprodusulmpreuncuacest
Certifcatdegaranie,naintedencheierea
perioadeidegaraniedeunan,ladistribuitorulde
lacareafostachiziionatprodusulsaulaoricare
centrudeserviceautorizatOlympusmenionatn
instruciuniissolicitereparaiilenecesare.
2. Clientulvatransportaprodusulladistribuitorul
saucentruldeserviceautorizatOlympuspe
risculpropriuivarspundedetoatecosturile
carederivdintransportulprodusului.
3. AceastGaranienuacoperurmtoarelesituaii,
iarclientulvatrebuisplteasctaxadereparaie,
chiardacdefectareaasurvenitnperioadade
garaniedeunanmenionatmaisus.
Oricedefectsurvenitnurmafolosiriiincorecte
(deex.operaiunicarenusuntmenionaten
instruciuniledeutilizareintreineresaualte
capitoleetc.).
Oricedefectceaparedatoritreparaiilor,
modifcrilor,curriietc.executatede
altcinevadectOlympussauuncentru
deserviceautorizatOlympus.
Oricedefeciunedatorattransportului,cderii,
ocuriloretc.dupachiziionareaprodusului.
Oricedefectsaudaundatorateincendiilor,
cutremurelor,inundaiilor,fulgerelorsaualtor
dezastrenaturale,poluriisausurselorde
tensiuneincorecte.
a.
b.
c.
d.
Oricedefectdatoratdepozitriineglijentesau
inadecvate(precumpstrareaprodusuluin
condiiidetemperaturiumiditateridicate,
napropiereasoluiilorpentruinsecte
precumnaftalinsausubstanenociveetc.),
ntreinerenecorespunztoareetc.
Oricedefectdatoratepuizriibateriiloretc.
Oricedefectprovocatdenisip,noroietc.
careptrundncarcasaprodusului.
CndacestCertifcatdeGaranienueste
prezentatmpreuncuprodusul.
CndsuntefectuatemodifcripeCertifcatul
deGaranieprivindanul,lunaidata
achiziionrii,numeleclientului,numele
distribuitoruluiiseriaprodusului.
Cnddocumentuldeachiziionarenueste
prezentatcuacestCertifcatdeGaranie.
4. AceastGaranieseaplicexclusivprodusului;
Garanianuseaplicaccesoriilorechipamentului,
deex.carcas,nur,capaculobiectivuluisau
acumulatori/baterii.
5. SinguraresponsabilitatecarerevineOlympus
ncondiiileacesteiGaraniiestelimitatla
reparareasaunlocuireaprodusuluiieste
exclusoriceresponsabilitatepentrupierderi
saudauneindirectedeoricefelsuferitedeclient
datoritunuidefectalprodusuluii,nparticular,
oricepierderesaudaunasupraunuiflm,
obiectivsauoricealtechipamentsauaccesoriu
utilizatcuacestprodusipentruoricepierdere
datoratntrzierilornreparareaprodusului.
Observaii:
1. AceastGaranieseadaugdrepturilorlegale
aleclientuluiinuafecteazacestedrepturi.
2. DacaveintrebrilegatedeaceastGaranie,
apelailaoricaredintrecentreledeserviceautorizate
Olympusmenionatenmanualuldeutilizare.
Observaii privitoare la service pe
perioada garaniei
1. AceastGaranieestevalabilnumaidac
Certifcatuldegaranieestecompletat
corespunztordectreOlympussaudistribuitor.
Asigurai-vcs-acompletatnumeledvs.,
numeledistribuitorului,seriaprodusuluiianul,
lunaidataachiziionrii.
2. Certifcatuldegaranienuseelibereazncopie;
deaceeapstrai-llalocsigur.
3. Oricesolicitaredereparaiidinparteaunui
clientnaceeaiarncareafostachiziionat
produsulvafsupustermenilorgaraniei
furnizatededistribuitorulOlympusdinaceaar.
DacdistribuitorullocalOlympusnuelibereaz
ogaranieseparatsaudacclientulnuseaf
naradeundeafostachiziionatprodusul,vorf
aplicatecondiiileacesteigaraniiinternaionale.
4. Undeestecazul,aceastGaranieestevalabil
internaional.Centreledeserviceautorizate
OlympusmenionatencadrulacesteiGaranii
ovoronoracuplcere.
* Pentrudetaliidesprereeauainternaionalde
centredeserviceautorizateOlympus,consultai
listaanexat.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
9 RO
Condiii de garanie
Olympusnuacordconsultansaugaranie,
explicitsauimplicit,despresauprivitorla
oriceinformaieconinutnacestemateriale
scrisesausoftwareinniciuncaznuare
legturcuniciogaraniecomercialimplicit
saudeclaraiedeconformitatepentruorice
scopparticularsaupentrudaunenconsecin,
incidentalesauindirecte(inclusiv,darnulimitatla
daunelepentrupierdereaprofturilorcomerciale,
ntrerupereaactivitilorcomercialesaupierderea
informaiilorcomerciale)caredecurgdinfolosirea
sauincapacitateadeautilizaacestemateriale
scrisesaucomponentelesoftware.Anumiteri
nupermitexcludereasaulimitarearspunderii
pentrudauneleindirectesauincidentale,ceea
censeamncrestriciiledemaisuspots
nuseaplicencazuldumneavoastr.
Mrci nregistrate
IBMesteomarccomercialnregistrat
aInternaionalBusinessMachinesCorporation.
MicrosoftiWindowssuntmrcicomerciale
nregistratealeMicrosoftCorporation.
MacintoshestemarcnregistrataApple
ComputerInc.
SiglaSDHCesteomarccomercial.
Oricealtenumedecompaniisaudeproduse
suntmrcicomercialenregistratei/saumrci
comercialealerespectivilorproprietari.
Standardelepentrusistemeledefierepentru
cameredigitalemenionatenacestmanual
suntstandardeDesignRuleforCameraFile
System/DCFstipulatedeJapanElectronics
andInformationTechnologyIndustries
Association(JEITA).
THISPRODUCTISLICENSEDUNDERTHE
AVCPATENTPORTFOLIOLICENSEFORTHE
PERSONALANDNONCOMMERCIALUSE
OFACONSUMERTO(i)ENCODEVIDEOIN
COMPLIANCEWITHTHEAVCSTANDARD(AVC
VIDEO)AND/OR(ii)DECODEAVCVIDEOTHAT
WASENCODEDBYACONSUMERENGAGED
INAPERSONALANDNON-COMMERCIAL
ACTIVITYAND/ORWASOBTAINEDFROMA
VIDEOPROVIDERLICENSEDTOPROVIDEAVC
VIDEO.NOLICENSEISGRANTEDORSHALL
BEIMPLIEDFORANYOTHERUSE.ADDITIONAL
INFORMATIONMAYBEOBTAINEDFROMMPEG
LA,L.L.C.SEEHTTP://WWW.MPEGLA.COM

70 RO
HDMI,siglaHDMIiHigh-DefnitionMultimedia
Interfacesuntmrcicomercialesaumrcicomerciale
nregistratealeHDMILicensingLLC.
SPECIFICAII TEHNICE
Camera
Tip produs : Camerdigital(pentrufotografereiredare)
Sistem nregistrare
Fotografi : nregistraredigital,JPEG(nconcordancuDesignruleforCameraFile
system(DCF))
Standarde aplicabile : Exif2.2,DigitalPrintOrderFormat(DPOF),PRINTImageMatchingIII,
PictBridge
Sunet cu fotografi : Formatwave
nregistrare video : MPEG-4AVC./H.264
Memorie : Memorieintern
CarddememorieSD
CarddememorieSDHC
Nr. efectiv de pixeli : 12.000.000pixeli
Dispozitiv captare imagine : 1/2,33"CCD(fltruprimarculoare)
Obiectiv : ObiectivOlympus5,075,0mm,f3.55.4
(echivalentcu28420mmlaocamercupeliculde35mm)
Sistem fotometric : MsurareadigitalESP,sistemmsurareancadraturii
Vitez declanator : 1/21/2000sec.
Distana de fotografere : 0,15mpnla (W)1,8mpnla (T)(normal/macromode)
0,01mpnla (modulsupermacro)
Ecran : EcranLCDcolorTFT2,7",230.000depuncte
Muf : MufDC-IN,conectorUSB,mufA/VOUT(Multiconector)/
MicroconectorHDMI(tipD)
Sistem automat calendar : 2000pnla2099
Mediul de operare
Temperatur : 0Cpnla40C(operare)/
-20Cla60C(depozitare)
Umiditate : 30%pnla90%(operare)/10%pnla90%(depozitare)
Alimentare : BateriiAAalcaline/NiMH(4buc.)sauadaptorc.a.comercializatseparat
Dimensiuni : 109,9mm(L)72,2mm()75,1mm(A)
(frproeminene)
Greutate : 433g(inclusivbateriileicardul)
Designulispecifcaiilepotfmodifcatefrnotifcareprealabil.
71 RO
MEMO
2010
http://www.olympus.com/
Adres: ConsumerProductDivision
Wendenstrasse1418,20097Hamburg,Germania
Tel.:+4940237730/Fax:+4940230761
Mrfurilivrare: Bredowstrasse20,22113Hamburg,Germania
Coresponden: Postfach104908,20034Hamburg,Germania
Suport tehnic pentru clieni n Europa:
Vrugmsvizitaipaginahttp://www.olympus-europa.com
sauapelainumrulnostrucuACCESGRATUIT*:00800 67 10 83 00
pentruAustria,Belgia,Danemarca,Elveia,Finlanda,Frana,Germania,
Luxemburg,Olanda,Norvegia,Portugalia,RegatulUnit,Spania,Suedia.
*Vavertizmcanumiteservicii/companiidetelefonie(mobil)nupermit
accesulsaucerunprefxsuplimentarpentrunumerele+800.
Pentrutoaterileeuropenecarenuaufostenumeratemaisusincazuln
carenuputeiobinelegturalanumerelemenionate,vrugmsfolosii
NUMERELECUTAXARE:+49 180 5 67 10 83sau+49 40 237 73 48 99.
Serviciultehnicderelaiicuclieniiestedisponibilntreorele918CET(luni-vineri).
Distributori autorizai
Romania: MGT Educational SRL
BdFicusului40,scB,et2,Sector1
Bucuresti,013975
Tel.:+40212328894/5/6/7/8
VN694401
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH