Sunteți pe pagina 1din 16

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
FORMULA VIEŢII Sola Scriptura Moldova

ÎMPRIETENEŞTE-TE
CU TINE ÎNSUŢI !

Lecţia 1
Chişinău 2006
Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi!

Împrieteneşte-te cu tine însuţi!


Tinereţea poate fi considerată cea mai dificilă perioadă a vieţii. Poate
vă întrebaţi: „De ce? Acum suntem plini de energie şi putere, suntem
frumoşi şi toată viaţa ne este înainte!”
Pentru că deciziile luate în tinereţe vă vor afecta întreaga viaţă. Acum se
pune fundamentul vieţii, iar de fundament depinde trăinicia casei!
Printre multele decizii ale vieţii, fiecare tânăr trebuie să ia trei mari de-
cizii. Probabil că unii dintre voi vă confruntaţi chiar acum cu una sau chiar
cu mai multe dintre ele. Acestea sunt: ce loc va ocupa religia în viaţa mea,
ce profesie să-mi aleg şi cu cine să mă căsătoresc? Noi trebuie să luăm aceste
decizii serioase la o vârstă destul de timpurie, de obicei între 18 şi 22 de ani.
Aceste decizii apasă greu asupra voastră, din moment ce consecinţele lor vă
vor urmări toată viaţa. Haideţi să le luăm pe rând:
Ce loc va ocupa religia în viaţa mea? Fie că îţi dai seama, fie că nu, deja
ai început să alegi punctul central în jurul căruia va gravita viaţa ta. Dacă în
copilărie ai asimilat valori spirituale, Dumnezeu va deveni probabil centrul
vieţii tale. Dacă însă ai primit o educaţie negativă în această privinţă şi ai
crescut în preajma unor părinţi ipocriţi sau legalişti, probabil că în tine se dă
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron. o luptă între a urma ceea ce ai văzut la ei sau ceea ce ştii acum că este bine.
Dacă ai ales plăcerea ca ţintă majoră, atunci viaţa ta va fi cu totul diferită de
una dedicată valorilor şi ţintelor nobile. Astfel, această primă decizie a vieţii
Corectură: Lucia Şcerbaţchi
le determină pe celelalte două.
Coperta: Veronica Stavarscaia Ce profesie să aleg? Alegerea unei profesii, fie ea aceea de inginer sau
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu de gospodină, este de o importanţă vitală, deoarece noi petrecem multe ore
pe zi angajaţi în meseria pe care ne-am ales-o. Dacă activitatea de fiecare zi
nu reprezintă o permanentă provocare pentru tine şi nu-ţi aduce răsplătirea
şi satisfacţia la care ai sperat, te vei trezi condamnat la ani de plictiseală, de
Sola Scriptura Moldova frustrare şi nefericire.
Chişinău, MD-2028, c/p 1023,
tel. 022 280917, solamd@mail.ru

 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
Cu cine să mă căsătoresc? Consecinţele acestei decizii vor deter- Eşti în stare să-ţi priveşti viaţa în faţă şi să vezi dacă nu cumva trebuie
mina cu cine îţi vei petrece anii maturităţii, în cadrul celei mai intime să faci vreo schimbare? Este cineva sau ceva care te împiedică să fii aşa
relaţii care poate exista între oameni. Această persoană îţi va deveni cum ţi-ai dorit să fii?
partener în creşterea copiilor şi va împărtăşi fiecare aspect al vieţii tale. Cine şi ce eşti determină modul în care vei căuta răspunsurile la
O decizie greşită, luată în această privinţă, va reprezenta un dezastru aceste întrebări. Ca să fii pregătit pentru prietenie şi curtenie, trebuie
nu numai pentru tine, ci şi pentru soţul sau soţia pe care ţi-ai ales-o, să începi cu tine. Dacă nu ai învăţat niciodată să te accepţi şi să te placi,
pentru familiile voastre şi pentru prieteni. Situaţia va fi mai tragică, şansele de a iubi pe altcineva sunt foarte slabe. Fiecare tânăr are ne-
dacă din căsătoria voastră au rezultat copii. voie de o imagine sănătoasă cu privire la propria persoană. Dacă nu-ţi
În concluzie, o alegere greşită într-una dintre aceste trei mari de- place de tine, atunci nu vei fi în stare nici să iei decizii înţelepte şi nici
cizii ale vieţii îţi va reduce considerabil şansele la fericire şi la autoîm- să pui bazele unei relaţii romantice cu o altă persoană.
plinire.
Ai visat cu ochii deschişi să găseşti un „prinţ” sau o „prinţesă”, Ţi se întâmplă vreodată să te urăşti?
să renunţi la şcoală şi să nu-ţi mai faci nici o grijă, pentru că vei
trăi într-o lume minunată, numai a ta? Mulţi oameni fac asta şi se Te-ai simţit vreodată urât,
aşteaptă ca după căsătorie toate problemele vieţii să se rezolve de la grăsun, nătăfleţ şi prăpădit?
sine. Dincolo de aparenţe ne simţim singuri în această lume atât de Margareta se simte de multe
mare. Ne descurcăm singuri într-o lume depersonalizată doar până ori aşa, cu toate că nu vei şti,
când descoperim o persoană care să se potrivească în schema vieţii probabil, niciodată lucrul aces-
noastre. Atunci când găsim pe cineva pe care să-l iubim şi cu care să ta. Are un chip drăguţ şi haine
ne împărţim viaţa, scăpăm pentru o vreme de zbuciumul luptei cu frumoase, este atrăgătoare şi
problemele vieţii. Cel puţin ne pasă şi de altcineva! Tânjim – uneori talentată la muzică. Cu toate
inconştient – după o astfel de relaţie, pentru că ea pare a fi în stare acestea s-a destăinuit cuiva cât
să ne ofere răspunsul la dilema în care ne găsim. Pentru milioane de de stângace şi de urâtă se sim-
oameni, postura de îndrăgostit are a atracţie formidabilă. Mii de tineri te.
aşteaptă nerăbdători să găsească dragostea, sperând că astfel vor putea Andrei cel înalt, chipeş şi
scăpa de toate problemele. blond, este un tip cizelat, inteli-
Vă sfătuiesc să nu vă lăsaţi viitorul pe mâna viselor şi a speranţelor. gent şi sociabil, însă a căzut la examenul de admitere la colegiu. De ce?
În loc să faceţi asta, adică să daţi vrabia din mână pe cea de pe gard, Pentru că are un asemenea complex de inferioritate, încât nu a crezut
aveţi grijă de clipa prezentă, fiind atenţi în special la simţământul pro- că ar putea să reuşească.
priei valori. Ce fel de persoană eşti în realitate? Ce te caracterizează? Aurica are o personalitate plăcută şi numeroşii ei prieteni ţin foarte
Care îţi sunt ţintele, valorile şi convingerile? Încotro te îndrepţi? Îţi mult la ea. Este bună la sport şi activă la toate disciplinele şcolare. Ea
controlezi singur viaţa sau ţi-o controlează alţii? Îţi poţi asuma respon- nu se place pe sine, în special pentru că este diferită de rasă, fiind de
sabilitatea propriilor acţiuni? Te poţi încrede în propriile simţăminte? culoare, lucru pe care nu a învăţat niciodată să-l accepte.
Sola
Sola
Scriptura   
Scriptura   Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
Vlad, mai bun la învăţătură decât majoritatea colegilor lui, este şeful sezi slăbiciunile. Ai învăţat să accepţi ceea ce nu ai reuşit să schimbi. Eşti
asociaţiei studenţeşti. Are reale calităţi de conducător, dar se simte in- sincer şi deschis. Te consideri o persoană demnă de luat în seamă.
capabil şi inutil. Acesta este motivul pentru care Vlad nu realizează în Un astfel de respect de sine sănătos îţi oferă libertatea de a-ţi îndrepta
viaţă tot ceea ce i-ar sta în putere. atenţia şi către cei din jur. Doar atunci poţi manifesta faţă de slăbiciunile
celorlalţi aceeaşi toleranţă pe care o manifeşti faţă de ale tale. În loc să te
O altă ilustraţie sugestivă: pe peretele toaletei unui restaurant erau
deranjeze sau să te înspăimânte faptul că nu sunteţi la fel, poţi aprecia deose-
scrise aceste cuvinte: „Am înghiţit pilule, am purtat fuste scurte de tot
birile dintre tine şi ei. Realizezi, astfel, că aceste deosebiri sunt ceea ce fac ca
sau lungi până la glezne, ... m-am răzvrătit împotriva universităţii, am fiecare fiinţă omenească să fie unică. O astfel de însuşire îţi oferă în acelaşi
iubit doi bărbaţi, m-am căsătorit cu unul, mi-am câştigat existenţa, timp şi libertate spirituală, pentru că în felul acesta poţi aprecia mai bine fap-
mi-am păstrat identitatea şi, ca să fiu sinceră cu mine însumi, SUNT tul că Dumnezeu te acceptă aşa cum eşti, preţuind potenţialul bun pe care-l
O RATATĂ!” ai în tine. Dacă Dumnezeu te acceptă aşa cum eşti, tu de ce nu ai face-o?
Dacă te-ai simţit vreodată ca unul dintre aceşti tineri ar fi bine să-ţi
îmbunătăţeşti imaginea de sine. Învaţă să te placi pe tine însuţi!
Ce se întâmplă atunci când nu te placi?
Ce înseamnă să-ţi placă de tine?
Fiecare dintre noi avem o anumită imagine mintală despre propria Fiecare dintre noi am putea alcătui o întreagă listă cu motive pentru
persoană. Ea reflectă concepţia noastră cu privire la genul de persoană care care nu ne place propria persoană. În anumite ocazii, s-ar putea chiar să ne
credem că suntem. Dacă ai o imagine de sine sănătoasă, aceasta înseamnă, urâm pe noi înşine! Pot apărea situaţii când ni se pare că nici o altă fiinţă
pur şi simplu, că te-ai ac- omenească nu a mai trecut prin ceea ce trecem noi. Astfel, încercăm să ne
ceptat pe tine însuţi. Nu ascundem îndoielile şi neliniştile în spatele unor baricade false, căutând
înseamnă deloc că te-ai um- tot timpul să ne minţim pe noi înşine, în timp ce credem că încercăm să-i
flat în pene şi că îţi acorzi o minţim pe ceilalţi.
prea mare importanţă. Nu Simţământul de inferioritate te poate afecta în mai multe feluri. Poţi fi
faci pe modestul, dar nici foarte timid, atunci când intri într-o încăpere, crezând că toţi au privirea
nu ai pretenţii false ci, mai îndreptată asupra ta. Te întrebi dacă arăţi bine şi dacă totul este în regulă.
degrabă, te accepţi aşa cum „Oare mi-am închis fermoarul la pantaloni?”, „Mi-am încheiat nasturii la
eşti, cu defectele şi calităţile rochie?”, „Ce să fac cu mâinile?”, „Unde să mă ascund?”, „Ce bine ar fi dacă
tale, şi simţi că meriţi respect- s-ar deschide podeaua sub mine şi m-ar înghiţi!”
ul celorlalţi. Eşti conştient Desconsiderarea îi face pe oameni foarte sensibili, atât la acuzaţii, cât
că mai dai greş din când în şi la laude. Cum răspunzi atunci când cineva îţi face un complimenpentru
când, dar eşti sigur de tine modul cum eşti îmbrăcat? Te înroşeşti până în vârful urechilor, neştiind ce
în ceea ce ştii că poţi să faci. să faci cu mâinile, şi în cele din urmă bolboroseşti un „Oh, bluza aceasta
Ai învăţat să construieşti pe caraghioasă? E veche de când lumea!”? Dacă răspunzi în felul acesta, nu
calităţile tale şi să-ţi compen- faci altceva decât să pui la îndoială atât gusturile celeilalte persoane

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
în ceea ce priveşte îmbrăcămintea, cât şi sinceritatea complimentu- de asemenea, tendinţa de a aban- o critică constructivă indică ce
lui pe care ţi l-a făcut. Cum ar dona proiectele realizate doar pe simţăminte ai faţă de tine însuţi.
trebui să răspunzi? Un simplu jumătate, sărind de la o sarcină de O poţi primi cu nobleţe sau în-
„Mulţumesc!” va fi de ajuns. serviciu la alta. Nu au încredere cepi să hrăneşti resentimente în
Modul în care ştii să primeşti un în ei înşişi şi nu pot concepe că ar inima ta, retrăgându-te din preaj-
compliment arată cât de mult putea să ducă ceva la bun sfârşit. ma celui care te-a criticat? Poţi
respect ai pentru tine însuţi. Simţământul de nevrednicie mulţumi acelei persoane şi poţi
Simţământul de inferioritate te face să retrăieşti mereu trecu- evalua critica în mod obiectiv sau
se manifestă şi prin visările cu tul, imaginându-ţi căi prin care te superi şi începi să te aperi?
ochii deschişi. Visatul cu ochii ai fi putut sau prin care ar fi tre- După citirea acestei secţiuni ar
deschişi este un efort de a evita buit să abordezi situaţiile într- trebui să ai deja o imagine corectă
realitatea. Cu cât visezi mai mult, un mod diferit. Ai tendinţa de a ceea ce simţi în legătură cu pro-
cu atât eşti mai nemulţumit de a-ţi retrăi greşelile şi eşecurile, pria persoană. Dar nu fi prea exi-
tine însuţi. Cu toţii visăm din împovărându-te de fiecare dată gent! Nu uita: Din când în când,
când în când cu ochii deschişi, cu noi reproşuri sau cu noi fiecare dintre noi ne luptăm cu
dar acela care are un profund simţăminte de vinovăţie? simţăminte de inferioritate! Până
simţământ de inferioritate îşi va Un astfel de simţământ te face şi cea mai „echilibrată” persoană
petrece o mare parte din timp să ai o atitudine critică faţă de are momente când nu se place.
torcând fantezii. În încercarea ceilalţi. Laura se laudă tot timpul Asemenea simţăminte îi încearcă
de a evada din realitatea imagi- cu casa ei, cu piscina, cu maşina, îndeosebi pe tineri. Ele fac parte
nii sărăcăcioase, pe care o are cu părinţii sau cu hainele ei, man- din procesul de maturizare şi au
despre sine, visătorul cu ochii ifestând, de fiecare dată, dispreţ prea puţin de-a face cu o autoa-
deschişi trăieşte într-un paradis faţă de lucrurile celorlalţi. De ce preciere veritabilă.
imaginar, pe care-l consideră a fi mai bun decât viaţa reală. se poartă astfel? Se teme că ni-
De asemenea, simţămintele de inferioritate scad eficienţa la lucru meni nu o va accepta doar pentru
şi la şcoală. Performanţele tale şcolare sau la serviciu vor fi afectate de ceea ce este ea. Lauda ei este o în-
cât de sigur sau de nesigur te simţi în legătură cu propria persoană. cercare de a se convinge pe sine şi
Dacă ai o imagine de sine umilă şi eşti tot timpul nemulţumit de tine de a-i convinge şi pe ceilalţi că ea
însuţi, nu vei fi în stare să-ţi concentrezi întreaga atenţie şi energie este un om de valoare. Criticân-
pentru a duce la bun sfârşit sarcina care îţi stă înainte. Vei fi prea ocu- du-i pe ceilalţi, ea încearcă să-şi
pat să te desconsideri, să te acuzi sau să-ţi ridiculizezi performanţele. îmbunătăţească propria imagine.
Din cauza proastei lor imagini de sine, mulţi oameni renunţă la şcoală Critica nu este uşor de primit.
sau acceptă slujbe cu mult sub pregătirea sau capacităţile lor. Ei au, Dar modul în care ştii să accepţi
Sola Scriptura    Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!

O imagine negativă de sine va influenţa viitorul


Consecinţele unei imagini de sine negative copiilor tăi. Părinţii le pot transmite copiilor o
O imagine de sine negativă are consecinţe cu bătaie lungă. imagine de sine negativă. Poate te gândeşti că o poţi
Nu numai că simţămintele persoanei respective sunt defor- ascunde atât de bine, încât nimeni nu va şti ce crezi cu
mate de neacceptarea de sine, dar această adevărată ură adevărat despre propria persoană. Dar ei vor vedea în
faţă de propria persoană afectează şi imaginea despre toţi fiecare atitudine a ta că nu te respecţi, şi atunci nu te
aceia cu care vine în contact. vor respecta nici ei. Vor căpăta, în mod inconştient,
tendinţa unei imagini de sine negative. Este foarte
greu ca o persoană cu imagine de sine negativă să
O imagine negativă de sine îţi va limita capacitatea de a-i iubi şi accepta pe le transmită copiilor simţământul valorii personale
ceilalţi. Psihologia modernă a descoperit că oamenii nu se pot iubi, dacă nu au şi o imagine de sine sănătoasă, dacă nu există altce-
despre ei înşişi o imagine sănătoasă. Putem să iubim cu adevărat şi să primim va sau altcineva care să compenseze această lipsă de
dragoste din partea celorlalţi în funcţie de ceea ce simţim despre noi înşine. autopreţuire.
Dacă nu ne putem iubi, nu-i vom putea iubi nici pe ceilalţi. Dacă nu avem, în
străfundul fiinţei noastre, un simţământ de siguranţă şi de apreciere cu privire la O imagine negativă de sine îţi va afecta viaţa sexuală în cadrul căsătoriei.
propria persoană, nu-i vom putea aprecia şi respecta nici pe alţii. Societatea ne-a învăţat că, dacă vrem să ne cucerim partenerul, trebuie să
Cu toate că imaginea de sine negativă te afectează direct, toţi aceia fim preocupaţi de felul cum arătăm. A face tot ce este cu putinţă pentru a
cu care vii în contact vor resimţi tulburarea dinăuntrul tău. Cei arăta cât mai atrăgători a devenit o preocupare de bază pentru ambele sexe.
care îţi sunt apropiaţi – părinţii, rudele, prietenul, prietena sau cer- Prin urmare, dacă simţim că nu ne încadrăm perfect în dimensiunile cerute,
cul mai larg de prieteni – vor fi afectaţi de neliniştea şi de neferici- avem tendinţa de a deveni nemulţumiţi de propriul corp. Dacă nu-ţi place
rea ta. Mai mult decât atât, mai târziu chiar şi partenerul tău de corpul tău – dacă nu eşti suficient de înalt, picioarele îţi sunt prea subţiri
căsnicie şi copiii tăi vor suferi ca victime nevinovate ale atitudinilor sau nu ai păr pe piept – îţi va fi greu să crezi că cineva poate să te găsească
tale, dacă nu-ţi vei birui aceste simţăminte înainte de căsătorie. atrăgător. Acest simţământ te va face să te dezbraci doar în baie şi să-ţi fie
teamă de relaţiile sexuale.
O imagine negativă de sine îţi va influenţa alegerea
partenerului de căsătorie. O persoană căreia îi lipseşte respec- O imagine negativă de sine te poate face să te împotriveşti autorităţii.
tul de sine îşi va lua, adesea, un partener de căsătorie care o va subaprecia, Ori de câte ori nu ne place cum suntem făcuţi sau cum acţionăm, începem
critica sau umili. De ce? Pentru a-şi alimenta sentimentele cu care deja s-a să gândim că viaţa ne-a înşelat. Conştient sau inconştient, noi dezvoltăm
obişnuit. Alţii îşi vor alege un partener care este un model de virtute şi de concepţia că lumea din jur ne este datoare. Această atitudine conduce la re-
reuşită. Atunci, nemulţumitul de sine se va compara întotdeauna cu celălalt sentimente faţă de părinţi, profesori, poliţie sau şefi de serviciu, şi chiar faţă
pentru a se găsi inferior, atât în ceea ce priveşte realizările, cât şi în ceea ce de ţară. Ori de câte ori un reprezentant al autorităţii ne aşază înainte anumite
priveşte poziţia pe care şi-ar fi dorit să o deţină. Şi aceasta este tot o încercare restricţii, pe care le considerăm piedici în calea propriei fericiri sau împliniri,
de a perpetua trecutul, în care el s-a comparat tot timpul cu ceilalţi, nereuşind ne simţim nedreptăţiţi şi ne supărăm.
niciodată să se situeze la înălţimea lor.

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
Asemenea simţăminte nu sunt percepute în mod conştient. Cel mai
O imagine negativă de sine este o piedică în calea unei adevărate priete- adesea ele sunt murmurări sau cârteli subconştiente, pe care nu le explorăm
nii. Atunci când ne urâm pe noi înşine, nu numai că nu reuşim să răspundem niciodată şi cărora nu le dăm glas cu bună ştiinţă. Dar ele sunt larg răspândite
sentimentelor celorlalţi, dar îi împiedicăm şi pe ei să răspundă sentimentelor în mijlocul tinerilor a căror neacceptare de sine îi împiedică să aibă o relaţie
noastre. Dacă eşti hipersensibil în ceea ce priveşte felul cum arăţi sau în ceea bună cu Dumnezeu.
ce priveşte părerea altora despre tine, devii incapabil de a-ţi îndrepta atenţia
şi asupra nevoilor celorlalţi. Eşti prea preocupat de modul în care-ţi vor O imagine negativă îţi va scădea rezistenţa la presiunile grupului.
răspunde ceilalţi! Singura cale de a construi o prietenie veritabilă este aceea Tendinţa de a copia comportamentul celorlalţi este foarte mare încă de când
de a uita de tine însuţi şi de a te concentra asupra nevoilor celorlalţi. suntem copii. Chiar suntem învăţaţi să facem ce fac ceilalţi. Acest comporta-
ment învăţat în primii ani ai vieţii stă la baza cedării în faţa presiunii antura-
O imagine negativă de sine îţi va îndrepta atenţia către ţinte false. Dacă jului din primii ani ai tinereţii. La aceasta se adaugă dorinţa de a fi acceptaţi
simţi că eşti lipsit de valoare în anumite în grup şi lipsa unei stime de sine sănătoase.
domenii, s-ar putea să încerci să obţii ac-
ceptarea celorlalţi prin atingerea unor ţinte
care să le atragă aprobarea şi aprecierea. Psihologii au stabilit că „primii ani ai şcolii medii”, „primul
De exemplu, unii oameni îşi cumpără an de liceu”, „primul an de colegiu sau facultate” sunt cei
haine scumpe, conduc maşini străine şi mai dificili ani în a face faţă presiunii anturajului. Deseori
trăiesc în case elegant mobilate, într-un tinerii cedează şi devin la fel ca prietenii lor, începând să facă
efort asiduu de a-şi învinge simţământul lucruri pe care nu le acceptau până atunci doar pentru a se
propriei nedesăvârşiri. Acumularea pos- simţi apreciaţi şi acceptaţi de grup.
esiunilor materiale le-a distras atenţia de
la ţinte cu mult mai importante. Drept ur-
mare, căutarea lor după acceptarea de sine se prelungeşte la nesfârşit, pen- Legea grupului: “Vii cu noi, faci ca noi”.
tru că lucrurile materiale, oricât de multe şi costisitoare ar fi, nu pot înlocui Cedare în schimbul acceptării.
aprecierea de sine. Adevărata realizare implică dezvoltarea trăsăturilor bune
de caracter. Pe măsură ce-ţi vei dezvolta calităţile interioare, lucrul acesta se
va observa şi în acţiunile tale exterioare. Zilnic 87% din adolescenţi experimentează o presiune
negativă a grupului:
O imagine negativă de sine îţi va împiedica creşterea spirituală. Tinerii • să înşele;
sunt adesea descurajaţi de incapacitatea de a se încrede în Dumnezeu. Deşi • să bârfească;
încearcă, ei simt că le lipseşte credinţa. Adesea, această incapacitate de a se • să elimine pe cineva din grup;
încrede în Dumnezeu îşi are rădăcinile într-o respingere a propriei persoane. • să mintă părinţii în legătură cu activităţile plănuite (de
O tânără gândea în felul acesta: „Dumnezeu a creat totul, nu-i aşa? Se spune exemplu: merg la bibliotecă – în loc mă duc la întâlnire);
că El este înţelept şi că ne iubeşte cu o iubire veşnică. Dacă ceea ce văd în
• să experimenteze ceva nou: tutun, alcool, droguri, sărut,
oglindă reprezintă un exemplu al creaţiunii şi al iubirii Lui, atunci nu sunt
interesată de un astfel de Dumnezeu”. sex.

Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!

Efectele cedării la presiunea anturajului:


„Am 16 ani şi din cauza presiunii anturajului acum sunt
Experimentare. Pentru mulţi adolescenţi prima ţigară, prima gură însărcinată, am renunţat la şcoală, părinţii m-au alungat de acasă şi
de băutură, prima vizionare a unui film porno sau prima tentativă de acum trăiesc cu prietenul meu care are 21 de ani. Mi-am distrus în-
furat au fost provocate de presiunea anturajului. treaga viaţă datorită faptului că am acceptat câteva din sugestiile pe
Confuzie (încurcătură) – abandonarea valorilor, ţintelor în favoarea care prietenii mi-au zis că merită să le trăiesc. Acum când am ajuns
acceptării de către grup. Nu mai ştii ce e binele şi eşti ispitit să alegi să experimentez lumea reală, îi înţeleg pe părinţi sau alţi oameni
răul. care ne condamnă pentru unele greşeli nebuneşti. Ai grijă de viaţa ta
Teamă – „nu vreau să afle ai mei”. Posibilitatea de a fi descoperiţi de
acum, pentru că atunci când ai greşit nu mai ai şansa să dai timpul
părinţi sau o altă autoritate îi înspăimântă. De asemenea, incapaci-
tatea de a se autocontrola îi face să le fie teamă de viitor.
înapoi”. (Torence, Australia)
Depresii – pierderile experimentate în urma cedării la presiunea
prietenilor îi fac pe unii să cedeze psihic.
Pierderea controlului asupra vieţii. Poţi alege păcatul, dar nu
consecinţele, ele vin fără voia ta: Învaţă să te respecţi pe tine însuţi şi să-ţi păstrezi
valorile. Altfel, s-ar putea să cobori prea jos încercând
să-ţi cerşeşti acceptarea şi respectul.

1. Dacă alegi ţigările, alegi: să pierzi peste opt ani de viaţă, să


tuşeşti, să ai o respiraţie neplăcută, dinţi galbeni şi mai multe şanse Unde mă pot ascunde?
de a face cancer pulmonar.
2. Dacă decizi să renunţi la şcoală, alegi de fapt o slujbă prost O persoană poate suferi mai mult din cauza lipsei respectului de sine
plătită, indiferenţă în multe domenii, prieteni incapabili de progres decât din cauza vreunei dureri fizice. Simţământul de inferioritate roade
în viaţă. sufletul în mod conştient în timpul zilei, iar noaptea bântuie visele. Atât
3. Dacă alegi crima, alegi de fapt lipsa de respect, condamnarea la de dureroasă este lipsa respectului de sine, încât întregul nostru sistem
închisoare, o viaţă întreagă de regrete. emoţional a fost anume proiectat ca să ne apere de apăsarea ei. O mare parte
4. Dacă alegi sex premarital sau adulter, alegi o viaţă instabilă din viaţa noastră este destinată tocmai protejării noastre de această durere
emoţional, divorţ şi recăsătorire, copii imorali, gelozie, suspiciuni lăuntrică a inferiorităţii. Dacă vrei să te înţelegi pe tine însuţi, precum şi
şi neîncredere pe viaţă, imagine de sine slabă. prietenia cu ceilalţi şi drumul către căsătorie, trebuie să studiezi diferitele
atitudini pe care le iau oamenii faţă de propriile nedesăvârşiri.

Măştile. Oamenii au inventat o mulţime de măşti pentru a se ascunde


de lume. Una dintre ele este cea de „clovn”. Clovnul tratează inferioritatea
Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
luând-o în râs. El îşi ascunde nesiguranţa de sine făcând glume pe orice subi- ze atunci când se simte respins, se înfurie. El îi sfidează întotdeauna pe
ect. Mulţi dintre comicii renumiţi au strâns averi uriaşe doar făcând haz de ceilalţi, aşteptând să fie provocat. Îşi pierde cumpătul în controverse minore,
propria înfăţişare. Sarcasmul, vorbirea dură, atitudinea de superioritate sau jignindu-i şi ironizându-i pe ceilalţi, fără scrupule. Este o persoană josnică,
argumentele excesiv de raţionale şi de logice – toate acestea pot fi simple temperamentală şi înverşunată, care caută tot timpul gâlceavă. Vai de per-
măşti prin care cei care le folosesc încearcă să-i convingă pe ceilalţi că sunt soana care se va căsători având un astfel de mecanism defensiv!
bine, pe când realitatea este cu totul alta.

Negarea realităţii. O persoană care nu-şi poate ridica o fortăreaţă în


spatele căreia să se ascundă este posibil să aleagă o metodă mult mai psihotică Învaţă să te placi pe tine
de abordare a inferiorităţii – aceea de a nega realitatea. O astfel de persoană
îşi trage înaintea ochilor o cortină mintală şi îşi creează în imaginaţie propria Ai avut vreodată de luptat cu vreunul dintre aspectele pe care tocmai
lume de vis. Ea tratează problemele prin a refuza să le recunoască existenţa. le-am menţionat? Dacă da, nu crezi că este timpul să te împrieteneşti cu tine
Consumul de droguri este una dintre metodele de a nega realitatea. De aceea însuţi? Nu-ţi provoacă viaţa şi aşa destule dureri de cap ca să te mai loveşti
narcoticele sunt atât de răspândite printre tineri. Alcoolicii folosesc şi ei o şi tu cu capul de zidul inferiorităţii? Dacă porţi în suflet o grea povară a
metodă similară. umilinţelor, eşecurilor, stingherelii şi respingerilor pe care le-ai trăit în trecut,
este timpul să te eliberezi de ea chiar acum. Nu trebuie să cari această povară
Conformismul. Conformistul este, din punct de vedere social, asemenea toată viaţa! Şi cu cât îţi vei accepta mai repede valoarea propriei umanităţi,
unui preş de şters picioarele şi se teme să-şi exprime părerile personale. El cu atât vei fi mai capabil să construieşti o prietenie solidă cu o persoană de
caută aprobarea celorlalţi, sacrificându-şi propriile convingeri şi principii. acelaşi gen sau cu o persoană de sex opus.
Timp de aproape zece ani, majoritatea adolescenţilor sunt prinşi în menghina Nimeni nu are soluţii uşor de aplicat la profundele probleme ale
conformării cu colegii lor de şcoală în îmbrăcăminte, muzică şi preocupări. simţământului de inferioritate, dar există un ajutor constructiv. Cu toţii ne
Conformismul joacă, la rândul său, un rol important în problema abuzului simţim inferiori şi nesiguri câteodată. Însăşi cunoaşterea acestei realităţi ar
de droguri în rândul adolescenţilor. trebui să te ajute în multe dintre frământările tale. Ai o mulţime de tovarăşi
de suferinţă.
Retragerea în propria carapace. Persoana care alege această cale Astfel deci, oricine are simţăminte de inferioritate. Şi acum, ce vom face
abandonează lupta total şi definitiv. Ea s-a comparat cu ceilalţi şi a ajuns la în continuare? Haideţi să vedem câteva căi prin care ne putem îmbunătăţi
concluzia că este lipsită de orice valoare. O dată ce a simţit acest lucru şi a imaginea de sine.
durut-o, ea încearcă să se protejeze ca să nu fie rănită şi mai mult de ceilalţi.
Astfel, cel în cauză se retrage într-o carapace a tăcerii şi singurătăţii, alegând Fă-ţi un inventar al calităţilor şi defectelor. Ia o foaie de hârtie şi trasează
să nu-şi încerce norocul şi să nu-şi asume nici un risc emoţional gratuit. El cu creionul o linie prin mijlocul ei. Scrie în dreptul coloanei din stânga „De-
se teme să iniţieze o conversaţie, să ia cuvântul într-un grup, să participe la o fecte”, iar în dreptul celei din dreapta „Calităţi”. În coloana din stânga trece
competiţie, să candideze la alegeri sau chiar să-şi apere propriile convingeri şi toate lucrurile care nu îţi plac la tine. Ia-ţi timp şi asigură-te că nu ai uitat
idei. El trece prin viaţă încercând să-şi trateze inferioritatea prin retragere. nimic. Când ai încheiat lista, fă un semn în dreptul lucrului care te deranjează
cel mai tare la propria persoană. Apoi, parcurge lista din nou. De data aceas-
Luptătorul. Au fost ocazii în viaţă când luptătorul a învăţat că este ta, notează-ţi ce poţi face ca să schimbi lucrurile pe care le-ai bifat. Dacă te
mai puţin dureros să lupţi decât să te retragi, aşa că, în loc să abandone- simţi timid, scrie câteva idei despre cum ţi-ai putea înfrânge timiditatea şi ce
Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
eşti dispus să faci în privinţa aceasta. superior – eşti pur şi simplu tu, egal cu toţi ceilalţi. Şi acest TU este unic, aşa
În a doua coloană, trece acele puncte tari, calităţi, talente şi capacităţi pe că încetează să te mai compari cu alţii.
care le admiră ceilalţi la tine. S-ar putea să-ţi fie greu. Se pare că este mai
uşor să-ţi enumeri defectele decât calităţile, dar ia-ţi timp pentru aceasta. Acceptă-ţi trăsăturile pe care nu le poţi schimba. În special aici vom vor-
Ai vreun talent deosebit? Eşti un bun ascultător? Ştii cum să fii prieten cu bi despre trăsăturile fizice. Sunt unele aspecte pe care le putem schimba, iar
cineva? Ce hobby-uri ai? Scrie ce gândeşti despre tine însuţi, având în ve- altele trebuie să le acceptăm aşa cum sunt. Spre exemplu, ne putem schimba
dere următoarele direcţii: însuşirile fizice, trăsăturile puternice de caracter, pieptănătura, dar nu putem dobândi un păr bogat; putem învăţa să zâmbim
trăsăturile de personalitate, realizările, talente, domeniile în care eşti priceput, amabil, dar nu ne putem modela gura; ne putem îmbrăca elegant, dar nu ne
abilităţile, atributele pe care le poţi oferi ca soţ/soţie, atributele pe care le ai putem schimba constituţia fizică ş.a.m.d.
de oferit ca tată/mamă, înclinaţiile Problema omului, în special a adolescenţilor, este că sunt obsedaţi de nişte
în ceea ce priveşte o anumită pro- tipare de frumuseţe, propagate în reclame şi mass-media. Din această cauză
fesie (tehnice, intelectuale), ta‑‑ ei nu-şi dezvoltă trăsăturile personale, ci vor încerca să devină ca ceilalţi, iar
lentele (artistic, muzical (pictură, dacă nu prea au şanse, se vor ascunde în propria carapace.
artă decorativă, să cânţi din gură, Nu încercaţi să schimbaţi ceea ce nu se schimbă, dar puteţi îmbunătăţi
să cânţi la un instrument)) sau în trăsăturile care pot fi schimbate. Fiecare om este frumos, dar în felul său.
ceea ce priveşte sportul şi diferitele Poate veţi fi uimiţi, dar s-a demonstrat că persoanele atrăgătoare tind să fie
hobby-uri (schiatul, croşetatul, mai nefericite. De ce? Pentru că:
fotbalulm, etc.).
Este posibil să nu reuşeşti să 1. Ele sunt expuse la mai multe ispite.
realizezi acest proiect dintr-o Metodele folosite de Satana nu s-au schim-
singură încercare dar, descope‑ bat. El foloseşte încă oameni atrăgători
rind potenţialul pe care îl ai de pentru a-i împinge pe alţii la păcat. Rec-
oferit, îţi vei dezvolta simţământul lamele pentru produsele dăunătoare (al-
valorii personale şi vei avea mai cool, tutun) folosesc totdeauna oameni
multă încredere în tine. Eşti o persoană de valoare, un om cu un potenţial „frumoşi” pentru a-i „momi” pe alţii.
nelimitat, un individ unic, cum nu mai există nicăieri un altul. Această metodă apelează la „pofta firii
pământeşti, pofta ochilor, lăudăroşenia
Nu te compara niciodată cu alţii. Principala şi chiar singura cauză a unei minţii” (vezi 1 Ioan 2:16).
imagini de sine negative este compararea cu altcineva. Noi avem tendinţa
de a ne judeca şi măsura nu după propriul nostru standard, ci după stan- 2. Ele se îndoiesc adeseori de „atractivi-
dardul altcuiva. Dacă vom proceda astfel, vom ieşi întotdeauna pe locul doi. tatea” lor.
Consecinţa unui astfel de mod de gândire este aceea că vom începe să ne Persoanele atractive au, de obicei, grave
considerăm lipsiţi de valoare, crezând că nu merităm fericirea sau succesul şi probleme privind autoacceptarea. Ele sunt
că ar fi nepotrivit să ne manifestăm calităţile sau talentele. deseori hipersensibile, fiind afectate chiar
Nu trebuie să arăţi sau să te comporţi ca altcineva. Nu eşti în competiţie cu şi de cele mai mici imperfecţiuni fizice.
nici o altă persoană de pe pământ. Adevărul este că nu eşti nici inferior, nici Chiar dacă cei din jur nu le observă, aces-
Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
tea constituie o continuă sursă de nemulţumire pentru astfel de persoane.
Scrisoarea care urmează este scrisă de soţul unei foste „Miss America”: Învaţă să compensezi. Înlocuind cu altceva o caracteristică pe care
„Soţia mea este una dintre fostele „Miss America”. Când dumneavoastră ne- nu ţi-o poţi schimba înseamnă că ai compensat. Dacă ai probleme cu ge-
aţi vorbit despre faptul că aproape orice om – chiar şi „Miss America” – ar dori nunchiul să ştii că nu vei fi niciodată
să-şi schimbe înfăţişarea fizică, noi am râs. Ajuns acasă, mi-am întrebat soţia bun la sport, poţi compensa aceasta
ce ar dori să schimbe la chipul ei. Imediat mi-a făcut o listă cu câteva trăsături dezvoltându-ţi interesul într-o altă
pe care ar dori să le schimbe! Cât de bine este totuşi ca omul să fie mulţumit cu direcţie – fotografii, pictură în ulei sau
modul minunat în care l-a creat Dumnezeu!..” decoraţiuni interioare. Poate că eşti su-
praponderal, dar aceasta nu înseamnă că
3. Ele sunt nemulţumite de motivele pentru care sunt admirate. eşti o persoană inferioară. Oamenii sunt
Este paradoxal faptul că, deşi persoanele atractive nu sunt de obicei de diferite forme şi dimensiuni. Dum-
satisfăcute de fizicul lor, sunt conştiente totuşi că persoanele din jur le doresc nezeu nu a creat la început o singură
prezenţa doar datorită aspectului lor fizic şi asta le displace. În adâncul fiinţei fiinţă omenească, pentru ca apoi să ne
lor, ele şi-ar dori să fie acceptate pentru calităţile lor lăuntrice, nu pentru cele spună că trebuie să arătăm toţi la fel. Fii
exterioare. Totuşi, faptul că oamenii sunt înclinaţi să-i aprecieze pe cei din cinstit cu tine însuţi. Nu-ţi exagera de-
jur după înfăţişarea lor, rămâne o realitate: „Omul se uită la ce izbeşte ochii, fectele doar pentru simplul fapt că alţii
iar Domnul se uită la inimă”( 1 Samuel 16:7). ţi le amintesc mereu. În loc de aceasta,
concentrează-ţi atenţia asupra unei alte însuşiri – ochi frumoşi, păr ondulat
4. Ele se tem de comparaţie şi de bătrâneţe. natural sau altceva.
Persoanele atrăgătoare reacţionează adesea negativ faţă de alte persoane Atunci când compensezi, asigură-te că îţi cunoşti limitele. Nu risca orice
atrăgătoare care intră în sfera lor de influenţă. Orice nou venit este conside‑ de dragul de a birui un handicap. Dacă te-ai născut cu un picior mai scurt
rat un concurent. Fie că veţi crede sau nu, persoana atrăgătoare va considera decât celălalt, nu te aştepta să câştigi locul întâi la o cursă de alergări; dacă ai
întotdeauna că „noul venit” este mai atrăgător. o înfăţişare ştearsă, comună, nu te aştepta să câştigi un concurs de frumuseţe.
Persoanele atrăgătoare sunt, de asemenea, conştiente de natura trecătoare a Sunt unele lucruri pe care, pur şi simplu, nu le poţi schimba – eşti prea înalt
frumuseţii lor fizice. Aceasta le produce invidie, nesiguranţă şi teamă. sau prea scund, prea slab sau, dimpotrivă, cu o conformaţie masivă, eşti orb,
surd, diferit ca rasă, cu strabism sau cu picioarele strâmbe.
Dacă vei fi cinstit cu tine însuţi în ceea ce priveşte propriile limite, nu te
va mai deranja când ceilalţi ţi le vor aminti. Tu eşti deja conştient de ele, aşa
De aceea, Scriptura subliniază că oamenii trebuie că ei nu te vor mai putea răni, din moment ce ţi le poţi compensa. Astfel, vei
apreciaţi pentru caracterul lor: fi eliberat de povara de a-ţi confecţiona tot felul de măşti, în spatele cărora
să te ascunzi pentru a te proteja. Vei avea libertatea să dezvolţi o prietenie
„Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea
autentică. Nu va mai trebui să-ţi faci atât de multe griji cu privire la tine.
deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi Vei fi liber să dăruieşti, să iubeşti, să accepţi, să respecţi şi să împărtăşeşti cu
lăudată” (Proverbe 31,30). ceilalţi opiniile tale. Propriile limite nu-ţi pot ruina viaţa decât în măsura în
care te laşi învins de ele.

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
Dezvoltă-ţi calităţi prin care să te remarci. Adoptă un fel de a fi care un progres. Cel de-al treilea grup, care s-a antrenat doar în imaginaţie, şi-a
să te facă să fii deschis pentru experienţe noi şi dezvoltă-ţi acele calităţi in- îmbogăţit performanţa cu 23 la sută! Remodelându-ţi tiparele de gândire şi
terioare, care să-ţi încurajeze simţământul de autoapreciere. Îmbogăţeşte-ţi imaginându-ţi că vei reuşi, aplici o metodă eficientă, care dă rezultate.
cunoştinţele şi perfecţionează-ţi abilităţile în domeniile care ştii că te vor aju- Lupta ta cea mai importantă este aceea de a ajunge să-ţi controlezi propriile
ta să pui cât mai bine în valoare calităţile pe care le posezi. Alege oricare din- gânduri. Vei fi încă tentat să gândeşti că nu valorezi prea mult şi, înainte chiar
tre talentele pe care le-ai trecut pe listă şi începe să ţi-l dezvolţi. Bineînţeles de a-ţi da seama, în mod inconştient, te vei simţi lipsit de valoare. De aceea,
că va trebui să exersezi, pentru că nimeni nu poate să înveţe ceva fără muncă, programează-ţi în avans ocaziile când să gândeşti pozitiv despre tine însuţi.
fără exerciţiu. Iar pentru aceasta va trebui să investeşti timp. Nu te da bătut!
Dacă eşti timid şi vrei să înveţi să poţi sta de vorbă cu oamenii fără să-ţi Celor care doresc să-şi reprogrameze gândirea, le putem sugera să poarte cu
mai fie teamă, atunci înscrie-te într-un club care te va obliga să faci tocmai ei nişte cartonaşe pe care au scris diferite texte biblice sau pasaje inspirate. Vă
acest lucru. Dacă ai o figură ştearsă şi banală, învaţă tot ceea ce poţi cu privire puteţi păstra aceste cartonaşe în Biblie sau în portofel. Le puteţi fixa la oglindă,
la ţinută, bune maniere, îmbrăcăminte şi conversaţie. Cei mai fermecători pe bordul maşinii sau la întrerupătorul pentru lumină. Iată câteva astfel de
oameni din lume nu sunt neapărat şi frumoşi. Dacă trebuie să porţi oche- pasaje biblice care vă vor ajuta să meditaţi la valoarea pe care a aşezat-o Dum-
lari cu lentile groase sau nu poţi face parte din echipa de gimnastică, dar nezeu în voi: Romani 8:31-39, Psalmi 56:9 (ultima parte); 100:3; 139:14; Isaia
te pricepi să scrii povestioare, atunci urmează nişte cursuri care să te ajute 40:11,28-31; 41:10; 43,1,2. Dacă îţi orientezi voinţa în direcţia cea bună, senti-
să-ţi dezvolţi acest talent. Dacă nu poţi câştiga titlul de „cel mai cunoscut şi mentele o vor urma.
admirat”, nu plânge. Mai bine croşetează macrame sau învaţă să joci tenis,
dar fă ceva! Dăruieşte şi altora o parte din tine. Propriile noastre nevoi şi prob-
Începând să practici ceva nou, vei câştiga încredere în tine însuţi! Treptat, leme par mult mai puţin ameninţătoare atunci când ajutăm pe altcineva să-
vei ieşi din spatele măştilor pe care le-ai folosit atâta vreme şi vei deveni o şi depăşească momentele dificile. Când te vei implica activ în căutarea unei
persoană mult mai deschisă şi mai spontană. Dar nu te aştepta să se producă soluţii pentru problemele altcuiva, nu vei mai avea timp să te vaiţi şi să îţi plân-
miracole peste noapte. Oferă-ţi timp pentru schimbare. Te poţi elibera de gi de milă. Pentru fiecare dintre voi, care vă simţiţi respinşi de ceilalţi, neiubiţi
teamă şi de obsesia nereuşitei doar înlocuindu-le cu încredere, aşa că ai şi lipsiţi de valoare, există cineva care se află într-o situaţie cu mult mai rea.
răbdare cu tine până când vei scăpa de vechile atitudini! Pregăteşte ceva de mâncare pentru un prieten, fă o surpriză unei persoane
în vârstă, oferindu-i un dar, vizitează pe cineva bolnav, înscrie-te ca lucrător
Remodelează-ţi tiparele de gândire. Un cercetător a realizat un experi- voluntar pentru cineva care are nevoie de ajutor, foloseşte-ţi maşina pentru ci-
ment cu trei grupuri de studenţi, cărora li s-a cerut să execute aruncări cu neva care nu are cu ce să se deplaseze sau ia-ţi timp să asculţi pe cineva care are
mingea la coşul de baschet. Unul dintre grupuri s-a antrenat zilnic, timp de o problemă. Lumea este plină de oameni singuri şi descurajaţi, care au nevoie
douăzeci de zile. Cel de-al doilea grup nu s-a antrenat deloc. Cel de-al treilea de prezenţa şi empatia ta. Făcând astfel, simţământul propriei nedesăvârşiri
grup nu a aruncat deloc cu mingea la coş, dar a petrecut câte douăzeci de min- nu-ţi va mai apărea atât de important. Cel mai bun medicament împotriva
ute în fiecare zi imaginându-şi că execută aruncări la coş. Dacă în imaginaţia autocompătimirii este să dăruieşti altora o parte din tine.
lor ratau vreo aruncare sau nu o executau corect, îşi ajustau, tot în imaginaţie, Cineva spunea: „Eu trec doar o singură dată prin această lume. Din această
tehnica, încercând să execute de fiecare dată tot mai bine. Cercetătorul a tes- cauză tot binele pe care îl pot face şi toată gingăşia pe care o pot manifesta faţă
tat cele trei grupuri atât în prima, cât şi în ultima zi din cele douăzeci ale ex- de oricare fiinţă umană trebuie s-o dăruiesc anume acum. Nu pot amâna
perimentului. Primul grup, cel care se antrenase în fiecare zi, şi-a îmbunătăţit pentru mai târziu sau să neglijez ceva, pentru că a doua oară nu voi mai trece
performanţa cu 24 la sută. Grupul care nu s-a antrenat deloc nu a realizat nici pe această cale”.
Sola Scriptura  22
SolaScriptura  22 23 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!
‘‘Odată o femeie a spălat multe albituri şi le-a întins pe sfoară să se usuce.
Stăpâneşte-ţi trăsăturile negative. Funia s-a rupt şi albiturile au căzut în noroi, femeia însă n-a spus nici un cu-
Oamenii cred că cucerirea oraşelor este o victorie care rămâne în amintire. vânt urât. Calmă, ea a adunat albiturile, le-a spălat a doua oară şi le-a înşirat
Din perspectiva lui Dumnezeu însă stăpânirea de sine este o victorie mult pe iarba curată, pentru a nu cădea. Noaptea însă un câine cu labe murdare a
mai superioară şi mai importantă. Solomon spune în Proverbe 16:32 „Cine alergat pe albituri. Văzând acest lucru, femeia a spus mâhnită: „Oare nu-i de
este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi”. Trebuie mirare că n-a scăpat nici o haină?” N-a spus însă nici un cuvânt urât. Iată ce
să menţionăm că aceste victorii nu pot fi obţinute doar de câţiva oameni. Ele înseamnă adevărata măreţie. O vor înţelege însă doar cei care au avut aseme-
sunt accesibile tuturor! Fiecare îşi poate deveni prieten sau... duşman! nea cazuri”.
O veche legendă scandinavă povesteşte despre un om care avea impre-
sia că este urmărit de o Autocontrolul are o mare importanţă în viaţă. Am pu-
făptură rea, ce-i făcea viaţa tea spune că în mare măsură de el depinde respectul
insuportabilă. Acest mon- de sine.
stru i-a spart acoperişul ca-
sei, i-a stricat geamurile, i-a Fă-ţi planuri şi realizează-le. Fiecare om se bucură când realizează
distrus grădina, l-a lipsit de ceva, pe lângă aceasta îşi dă seama că poate obţine şi el ceva în viaţă.
vite şi a făcut aşa, ca roada  Un businessman norvegian a spus cu o ocazie: „Tuturor tinerilor care
de pe câmpul său să scadă la ţintesc sus în viaţa lor vreau să le dau un sfat: mai întâi hotărâţi pe ce funda-
minimum. ment vă veţi construi viaţa. Planificaţi şi activaţi in-
Până la urmă acest om a sistent şi hotărât. Credeţi în viitor, dar nu aşteptaţi
ajuns la concluzia că nu mai ocazii favorabile. Creaţi-le voi!”
poate suporta acest rău şi a Într-adevăr, viaţa trebuie să aibă scopuri şi intenţii,
hotărât să lupte cu monstrul. dar mai există şi calea care duce spre ele. Şi calea
A început o încăierare pe constă din luptă.
viaţă şi pe moarte. Adversa- Să ascultăm experienţele celor în etate. Lor nu
rii au căzut la pământ. O perioadă lungă de timp era greu să prezici cine va le place să vorbească despre posturile lor înalte sau
fi învingătorul. Dar acest om şi-a adunat toată puterea şi a trântit monstrul despre banii pe care i-au avut. Anii în care s-au
la pământ. El a ridicat cuţitul pentru a-şi omorî duşmanul. Dar în acest mo- aflat în culmea succesului n-au lăsat o amprentă
ment critic a suflat vântul, împrăştiind norii, şi razele lunii au luminat faţa puternică în memoria lor. Cel mai mult lor le place
monstrului. Această clipă a fost cea mai îngrozitoare pentru eroul legendei. să-şi amintească despre lupta parcursă în drum spre
Monstrul avea faţa lui. succes. Anii în care au învins obstacole au fost cei
Sunt multe persoane cărora li s-a urât viaţa din cauza că nu se pot stăpâni: mai buni în viaţa lor.
sunt mereu puşi pe harţă, sunt dependenţi de alcool sau de droguri, etc. Dacă   Anii noştri buni sunt în viitor. Când ne atingem
ştii că ceea ce faci va duce la rău, luptă cu tine însuţi, cere ajutorul prietenilor scopurile, cele mai multe lupte sunt lăsate în urmă. Cea
adevăraţi, roagă-te lui Dumnezeu ca să nu ajungi să suferi în urma obiceiu- mai importantă perioadă însă este acum, când visele noastre încă nu s-au re-
rilor rele şi să ai o imagine negativă de sine. alizat.
O fetiţă a descris astfel modul în care înţelege ea importanţa stăpânirii de sine: Totuşi omul care are în vis doar interesele personale a pierdut alte experienţe
Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Împrieteneşte-te cu tine însuţi!

deosebite ale vieţii. Chiar dacă este rece şi amară, cel mai des ea presupune că suntem personalităţi
În cartea sa „The Dream of Youth”, Hugh Blake a scris: „Povesteşte-mi valoroase.
despre visele tale şi-ţi voi descoperi taina vieţii tale. Povesteşte-mi despre
rugăciunile tale şi voi scrie istoria sufletului tău. Spune-mi ce cauţi şi-ţi voi Alege-ţi cu grijă prietenii. Practic, o relaţie adevărată de prietenie
spune ce vei găsi. Nu vreau să ştiu ce ai, ci doar ceea ce-ţi doreşti. Nu vreau să- „vindecă” aproape complet imaginea de sine a individului. De ce „adevărată”?
ţi cunosc realizările, ci doar ceea ce doreşti să realizezi. Ce apare în visele tale Deoarece o relaţie din interes nu va face decât să adâncească rana, ea ba-
zi şi noapte – un ideal pe care ţi l-ai construit sau lucruri pe care le consideri zându-se nu pe ce este persoana respectivă, ci pe ce are. Însă atunci când
desăvârşite, pentru ca apoi să le cauţi, dăruindu-le inima ta? Aceasta este individul se simte iubit cu adevărat şi simte că cineva îl priveşte cu admiraţie
măsura omului”. pentru ceea ce este, simţământul valorii sale personale va creşte şi, ţinând
Nu este important ceea ce putem vedea de aproape, ci acele lucruri care se obţin cont că imaginea de sine este proiecţia mintală a acesteia, se va îmbunătăţi
cu greu. Acestea sunt: voinţa, curajul şi caracterul. Anume ele stau la baza unei şi ea. De asemenea, în cazul fetelor, o relaţie în care partenerul este interesat
imagini de sine sănătoase. doar de latura sexuală a relaţiei lor, le va produce suferinţă şi va avea reper-
cusiuni pe termen lung. O relaţie care să-i ajute pe ambii parteneri este aceea
Nu considera critica ca ceva negativ. Mulţi în care cei doi sunt mai întâi prieteni şi apoi iubiţi.
tineri, dacă au fost criticaţi lasă mâinile în jos şi
consideră că nu sunt buni de nimic. E important Reţine: banii sunt o falsă evaluare a stimei de sine. Deşi surprinzător,
să ştim însă, că omul care ascultă critica este un banii (aici se includ toate lucrurile care se pot cumpăra cu bani) pot modi-
om înţelept. Niciodată nu suntem prea deştepţi, fica, cel puţin aparent, imaginea de sine. O persoană cu bani este mult mai
încât să nu avem ce învăţa. încrezătoare decât una fără bani. Însă banii sunt o sabie cu două tăişuri.
Un profesor de vârstă medie a fost numit pro- Lipsa banilor creează un complex de inferioritate, iar prisosul lor – unul de
rectorul unei mari universităţi. Ideile sale însă au superioritate. Totuşi, perspectiva de evaluare a propriei persoane, pe care o
stârnit o mulţime de critici din partea colegilor dau banii sau lipsa lor, este falsă.
săi mai în vârstă. Ei întreceau limitele în atacurile
lor asupra prorectorului. Încrede-te în Dumnezeu. Poate că nu v-aţi gândit niciodată că ar exista
Dorind să-şi manifeste compasiunea faţă de vreo legătură între convingerile religioase şi modul în care te apreciezi pe
prorector, un prieten i-a spus tatălui acestuia: tine şi pe ceilalţi. Totuşi credinţa că rasa umană a apărut pe acest pământ ca
- Mi-e milă de fiul tău. Sunt prea dureroase ata- urmare a voinţei şi a „plăcerii” unui Dumnezeu creator, îţi dă un simţământ
curile pe care trebuie să le înfrunte.Tatăl însă i-a al valorii personale pe care credinţa că nu eşti altceva decât o maimuţă vor-
răspuns: bitoare nu ţi-l poate da.
- Din contra. Nimeni nu aruncă cu pietre într-un câine mort. Când ştii că Dumnezeu te iubeşte şi te acceptă exact aşa cum eşti, nu-ţi
Aceasta nu înseamnă că nu trebuie luăm în vederea critica. Deseori ea ne mai faci probleme că trebuie mai întâi să te schimbi, pentru ca de-abia apoi
poate fi de un real folos. Critica ne poate deschide ochii la ceea ce trebuie să Dumnezeu să te poată iubi. Nu trebuie să te prefaci. Nu trebuie să devii un
înţelegem sau să facem. Pe de altă parte, reţineţi: oamenii cu iniţiativă vor fi fanatic religios şi nici măcar s-o faci pe evlaviosul. El te vrea aşa cum eşti.
supuşi criticilor şi vor avea oponenţi. Ei vor fi luaţi chiar şi în derâdere. Singurele lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu la tine sunt acelea care îţi fac
Dacă suntem criticaţi, nu înseamnă că suntem oameni de nimic. Din contra. rău, care te distrug. El vrea să te ajute să părăseşti toate atitudinile şi obiceiu-
rile distructive din viaţa ta.
Sola Scriptura  26 27 Sola Scriptura 
Formula vieţii
Împrieteneşte-te cu tine însuţi!

Dacă Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, fiind convins că eşti iubit şi preţuit,


atunci ai o bază solidă de la care să porneşti. Viaţa ta are o temelie fermă.
Atunci vei putea să pui la lucru, în relaţiile cu ceilalţi, aceeaşi dragoste şi
acelaşi respect pe care le nutreşti faţă de tine însuţi. Nu uita, nu vei putea
experimenta niciodată dragostea adevărată în relaţia cu altcineva, până când
nu vei rezolva mai întâi toate problemele de autoacceptare.

   Odată cineva a intrat într-o grădină şi a auzit nemulţumiri din toate


părţile. Mango spunea că vrea să devină copac de cocos. De ce? Pentru că
copacul de cocos este folositor pe deplin: fructul, frunzele, chiar şi buturuga,
pe când din mango sunt consumate doar fructele.
Copacul de cocos însă îl invidia pe mango pentru că roadele lui merg la
export. Toate plantele erau nemulţumite de ele şi credeau că celelalte sunt
ei. A de v ăratele
an
mai bune decât ele.
d e v a lo rile perso demn, a putea
tă er
Privirea oaspetelui din grădină s-a oprit însă asupra unei floricele galbene,
e e ste s trâns lega a avea un caract care te găseşti,
care creştea într-o parte a grădinii. Oaspetele a întrebat floricica: „Tu de ce nu
a de sin anii, ci locul în i povăţui
.
te plângi ca şi celelalte plante?” Imagine nt frumuseţea, b fi cel mai bun la e aj uta ş
su ,a oat ,
Floricica i-a răspuns: „Admiram copacul de cocos şi-i invidiam frunzele valori nu cop nobil în viaţă n ez eu , care ne p imaginea de sine
ns um şi e,
minunate. De asemenea, aş fi dorit să am fructe dulci şi gustoase ca copacul
realiza u tură strânsă cu D ni se va modela de lucruri măreţ
de mango. Acum însă cred, că dacă Dumnezeu ar fi dorit să mă facă un co- legă ilor înşine, ci
a avea o chimbarea valor r d e n oi
pac de cocos sau de mango, ar fi făcut-o cu siguranţă. El însă a dorit să mă
us doa re. ,
facă o floricică galbenă, de aceea eu vreau să fiu, în măsura posibilităţilor, cea O dată c om fi p reocupaţi p ri n ci piile noast işte valori corecte
nu v entru pre n
mai deosebită floricică galbenă”. pentru că ne vor respecta p ntarea tinerilor s
nii rie
iar oame şi pune ca ţintă o integră.
sî ţă
Acest cur ute să aibă o via
a j
care să le

Aţi trecut abia prima treaptă: Împrieteneşte-te cu tine însuţi! Începutul e bun, dar
nu vă opriţi aici. Vă aşteaptă încă multe surprize pe parcurs!

Sola Scriptura  28