Sunteți pe pagina 1din 20

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
FORMULA VIEŢII Sola Scriptura Moldova

PREGĂTIRE
PENTRU
CĂSĂTORIE

Lecţia 3
Chişinău 2006
Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie

Pregătire pentru căsătorie


La un banchet alături de ale vieţii nu-i merg prea bine. Şi
renumitul pianist şi compozitor invers, cine este nefericit în căsătorie,
polonez Ignaţiu Ian Paderevskii este într-adevăr un om nefericit,
stătea o doamnă cu vază de vreo 50 de chiar dacă celelalte lucruri îi merg
ani. Ea a recunoscut în faţa marelui foarte bine. Unii pot spune că este
pianist că deseori îl asculta pe când o exagerare, dar putem găsi foarte
încă era studentă la Academia de simplu prin preajma noastră oameni
muzică. Paderevskii���������������
s-������������
a interesat care vor confirma acest adevăr.
dacă a mai fost de atunci în vechea Un articol cu titlul „Viaţa, care
Academie de muzică. îi omoară pe cei necăsătoriţi”, scris
- Da, merg deseori la vechea pe baza unei statistici medicale care
biserică şi, ocupându-mi locul cuprindea 6 milioane de pacienţi, a
obişnuit, îmi place să meditez cât concluzionat că cei căsătoriţi sunt
de fericită sunt acum. Nici nu-mi mai fericiţi decât cei necăsătoriţi. De
puteam imagina o asemenea fericire. ce? Pentru că nevoia fundamentală a
Răspunsul doamnei a trezit omului de a fi iubit, de apartenenţă şi
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron. interesul lui������������������������
Paderevskii������������
. Pentru un de acceptare este împlinită în această
timp el a încetat să mănânce, a căzut relaţie atât de preţioasă. Dacă ai o
Corectură: Lucia Şcerbaţchi pe gânduri şi a spus mirat: astfel de relaţie, atunci există cineva
Coperta: Veronica Stavarscaia - Straniu. Vreţi să spuneţi că care este de partea ta şi care este
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu acum sunteţi mai fericită decât atunci preocupat de bunăstarea ta. Această
când aveaţi 18 ani şi vă imaginaţi persoană luptă pentru tine, te apără
viitorul? şi se roagă pentru tine. Va fi alături de
- Da, a răspuns doamna zâmbind. tine atunci când lucrurile merg rău.
Sola Scriptura Moldova Atunci Paderevskii
��������������������������������
s-a
��������������������
apropiat şi i-a Îţi va împărtăşi visurile, speranţele şi
Chişinău, MD-2028, c/p 1023, spus: bucuriile.
- Doamnă, aş vrea foarte mult să vă Această legătură specială
tel. 022 280917, solamd@mail.ru
cunosc soţul. este darul lui Dumnezeu pentru
comuniunea din sânul familiei. Ea
Majoritatea oamenilor sunt a început în grădina Edenului atunci
încredinţaţi, că dacă o persoană are când Adam, primul om, a simţit că
o căsnicie fericită, atunci este un om este singur. Ţi-l poţi închipui pe
fericit, chiar dacă celelalte domenii Adam stând pe un trunchi de copac şi

 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

garanţia succesului şi a unei vieţi dau jurământul la altar, dar nimeni Bine, dar unde să găsim ghidul
fericite. Un bătrân scria: „Pe când nu primeşte diploma de absolvire în care ne-ar conduce la fericire şi
eram tânăr, gândeam că nu-i nimic această viaţă”. care ne-ar orienta spre partenerul
mai rău pentru o femeie, decât să Chiar dacă familia se bucură potrivit?
rămână necăsătorită. Mai gândeşte de multe privilegii, căsnicia nu este Primul lucru de care ar trebui
cineva astfel? Şi eu credeam aşa, ceva unde ar trebui să ne grăbim să ţină cont tânărul care vrea să se
dar acum mi-am schimbat părerea, fără ezitare. Uneori este mai bine căsătorească este pregătirea lui
pentru că în timp ce-mi scriam să răspunzi „Nu”. Tinerii au multe pentru căsătorie. Mulţi tineri, tot
lucrarea am întâlnit multe femei posibilităţi de alegere, de aceea ar mai mulţi, fascinaţi de senzaţiile tari
căsătorite, dar dezamăgite, distruse, trebui să fie foarte atenţi pentru pe care le-ar putea oferi viaţa sexuală,
însetate de iubire, care ar da totul ca a nu face un pas greşit încheind puternic influenţaţi şi duşi cu capul
să devină din nou fete bătrâne. Deci, legământul căsătoriei. în nori de visuri utopice, furnizate în
am ajuns la concluzia că femeile Tragedia familiilor moderne special de mass-media, intră orbi în
căsătorite pot fi mult mai nefericite este frecvenţa cu care se destramă. În viaţa de cuplu, pierzând din vedere
decât cele căsătorite”. Moldova 60% din căsătorii sfârşesc cele mai importante aspecte legate de
Unele femei tinere, obosite cu divorţ. Deci, ne convingem că pregătirea pentru căsătorie şi alegerea
de singurătate şi muncă grea, speră căsătoria este o acţiune riscantă şi partenerului. Degeaba deschid ei
să găsească în căsnicie un refugiu trebuie abordată cu toată atenţia. mai târziu ochii cât o gutuie, căci nu
desenând cercuri pe nisip? Ochii lui de la problemele vieţii. Dar aceasta Rezultatul ei poate fi o viaţă întreagă ştiu ce să facă atunci când se apropie
privesc în gol şi mintea îi rătăceşte. este o părere greşită. Căsnicia nu petrecută împreună sau una dintre „stâncile” şi relaţia lor naufragiază.
Creatorul priveşte cu milă spre Adam este un concediu temporar şi nici cele mai amare experienţe ale vieţii. Vrei ca mariajul tău să fie o
şi spune: „Nu este bine ca omul să fie o eliberare de muncă. Din contra, Chiar dacă mult mai multe experienţă plăcută care să dureze o
singur” (Geneza 2:18). Gândeşte-te ea cere depunerea unor eforturi căsătorii decât acum o generaţie-două viaţă? Atunci să ştii un lucru: trebuie
la această afirmaţie: chiar dacă Adam deosebite şi o consacrare deosebită. în urmă sfârşesc cu divorţ, căsătoria să te pregăteşti bine pentru aceasta!
se întâlnea cu Însuşi Dumnezeu în Ca răspuns la întrebarea cum să-ţi continuă încă să fie văzută de către
răcoarea zilei, el avea nevoie şi de faci căsnicia fericită, un autor a spus: majoritatea oamenilor ca fiind prima
altceva. Avea nevoie de întâlnirea cu „Lucrează din greu ca un rob. Dar în sursă de fericire personală.
o fiinţă umană. De aceea Tatăl a spus: acest gen de muncă poţi deveni cel
„Am să fac un ajutor potrivit pentru mai fericit om din lume, dacă faci Pregătirea pentru căsătorie se realizează pe toate planurile:
el” (Geneza 2:18). El a creat într-un această lucrare împreună cu persoana 1. Material
mod extraordinar cele două sexe, corespunzătoare”. Ellen White, 2. Fizic
unul pentru celălalt, dăruind fiecărui autoarea multor cărţi şi articole pe 3. Profesional
sex caracteristicile necesare celuilalt. tema familiei, spune: „Este nevoie 4. Emoţional
Dumnezeu a dăruit omului cel mai de mult timp pentru a înţelege cum 5. Relaţional
frumos dar pentru a-l face fericit. stau lucrurile în familie. Căsătoria 6. Intelectual
Totuşi, căsătoria nu este este o şcoală în care păşesc cei ce-şi 7. Spiritual

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

1-3. Material – fizic – profesional


a) Este organismul meu matur, pregătit pentru: 5. Relaţional
- muncă
a) Îi respect pe cei care trăiesc în preajma mea?
- viaţă sexuală
b) Iubesc pe membrii familiei mele, chiar dacă adesea descopăr că au defecte
- procreare?
sau mă supără?
Sunt tineri care se căsătoresc, dar sunt imaturi. Vor putea face ei faţă nopţilor
c) Sunt tandru şi binevoitor cu membrii familiei mele sau aspru şi irascibil?
nedormite, spălatului scutecelor, aprovizionării familiei?
d) Vorbesc cu amabilitate celor din familia mea, sau doar străinilor?
b) Am o sursă de existenţă pentru viitoarea mea familie? În nopţile geroase şi
e) Ştiu să comunic într-un mod plăcut sau:
atunci când stomacul „plânge” de foame nu mai merge expresia: „Dragostea le
- sunt tăcut şi ursuz
va rezolva pe toate”.
- monopolizez discuţia
c) Vom avea eu, partenerul de viaţă şi poate în curând copilul nostru unde
- nu am răbdare să ascult
locui şi cele strict necesare pentru o viaţă normală?
- sunt ironic şi rănesc adesea?
d) Sunt pregătit să port responsabilităţile familiei ca soţ sau soţie?
Citeşte 1 Corinteni 13:4-8 şi pune numele tău în locul cuvântului „dragoste”.
Nici un bărbat nu are scuze că nu are abilităţi financiare. El este cel care tre� Se potriveşte? Dacă nu, să ştii că, pe cât de mult te apropii de acest model, pe atât
buie să-şi întreţină familia şi dacă n-o poate face, să nu se căsătorească. Acest de pregătit eşti, din punct de vedere emoţional şi nu numai, pentru căsătorie.
om poate fi amabil, prietenos, dar îşi va expune familia sărăciei şi neferici�
rii.
Femeia însă ar trebui să fie instruită să se descurce în anumite afaceri,
astfel încât să-şi poată câştiga singură existenţa, dacă va fi necesar. Dinco� 6. Intelectual – aici este vorba în principal de concepţiile legate de
lo de alte servicii onorabile, fiecare fată ar trebui să înveţe cum să poarte căsătorie.
responsabilităţile casnice: să gătească, să întreţină curăţenia, să spele rufe. Ea a) Eşti bine informat cu privire la:
trebuie să însuşească toate lucrurile pe care stăpâna casei ar trebui să le facă, - alegerea partenerului?
indiferent dacă familia ei este bogată sau săracă. Mai târziu, dacă situaţia se - cunoaşterea partenerului?
va schimba, ea va fi pregătită pentru orice fel de urgenţă. - rolul soţului şi soţiei în familie?
- nevoile şi aşteptările sexului opus?
4. Emoţional - comunicarea în cuplu?
a) Am trecut de adolescenţă? - rezolvarea conflictelor de cuplu?
b) Sunt destul de stăpân pe propriile-mi emoţii aşa încât să nu iau decizii - dragostea adevărată?
pripite, pentru care să regret mai târziu? - sexualitate?
c) Pot să-mi ţin sub control mânia şi să judec matur lucrurile atunci când b) Am o gândire matură? (Întreabă pe cineva mai înţelept, care te cunoaşte
sunt provocat? şi în care ai încredere).
d) Mă adaptez uşor noilor situaţii? c) Am idealuri pentru viaţă:
e) Ce este mai presus pentru mine, dorinţa sau datoria? - morale
f) Aş putea să rup relaţia cu persoana iubită dacă aceasta mă determină la - profesionale
compromisuri grave? - religioase?

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

Lipsa idealurilor este garanţia plictiselii în viaţă şi a derivei morale. Din


contra, o gândire idealistă dă echilibru, sens şi satisfacţie vieţii. CRITERII PENTRU ALEGEREA PARTENERULUI
   Tânărul care nu a trecut de vârsta adolescenţei are o judecată slabă în ce
priveşte potrivirea cu o persoană tot atât de tânără ca şi el, care să-i devină Orice alegere, în general, se face după anumite criterii, pe baza cărora ex�
tovarăş de viaţă. cludem progresiv posibilele variante, până va rămâne una singură care este
Conform teoriei dezvoltării personalităţii, a lui Erik Erikson, principala cea mai potrivită, ca în cazul căsătoriei.
motivaţie a comportamentului şi deciziilor unui adolescent este nevoia de
identitate (spre deosebire de un adult tânăr, care este puternic marcat de ne-
1. Criteriul aspectului exterior
voia de intimitate – de a-şi împărtăşi propriul univers cu altcineva). În acest
De ce am început cu aspectul exterior? Deoarece în general la aceasta se uită
caz ceea ce îl motivează pe un adolescent în alegerea unui partener este faptul
cineva prima dată când îşi alege partenerul şi este normal să fie aşa. De ce ne
că alături de acesta îi va creşte stima de sine şi va avea, eventual, o imagine
uităm la aspectul exterior? Ca să aflăm:
publică mai bună. Astfel, va căuta pe cineva care, după părerea lui sau a ei, îl
a) Cam ce vârstă are. O diferenţă mai mare de circa 10 ani între soţ şi
sau o va face mai grozav(ă) în ochii celorlalţi. Este acelaşi motiv pentru care
soţie, mai ales când soţia este cea mai în vârstă, antrenează după sine o serie
un tânăr adolescent se apucă de fumat sau de alcool, ca să arate al�
de diferenţe psiho-somatice, care la rândul lor pot crea probleme diverse şi
tora şi să se convingă pe sine că este bărbat.
serioase. Este greu, în cazul unei diferenţe mari de vârstă între soţ şi soţie,
Dacă principala motivaţie pentru care un adolescent şi-a
să mai vorbim despre vârsta psihologică. Sunt şi excepţii în care, deşi este o
ales un partener este nevoia unei identităţi, problema este că
diferenţă mare de vârstă cronologică, vârsta psihologică este foarte apropiată,
nu se ştie dacă partenerul ales va fi şi cel care mai târziu îi va
însă excepţia întăreşte regula, mai ales că nu trebuie să luăm în calcul doar
satisface nevoia de intimitate, mai precis, acel cu care să-şi poată
problemele de relaţie, ci şi alte aspecte. Sunt multe probleme legate de acest
împărtăşi propriul univers o viaţă întreagă.
aspect, care afectează atât soţul şi soţia, cât şi pe urmaşii
Este mai bine ca adolescenţii să-şi formeze o identitate
acestora.
sănătoasă pe baza propriilor reuşite şcolare, profesionale, mo�
rale etc. şi să-şi aleagă un partener de viaţă atunci când, în b) Ce înălţime are. Potrivirea cu privire la înălţime nu
mod real, sunt motivaţi de nevoia de intimitate. este un lucru de neglijat, deşi gustul diferă de la individ
la individ.
c) Sănătatea. Anumite aspecte ale sănătăţii nu se vor
7. Spiritual schimba niciodată, altele sunt greu de schimbat. Este
Iubirea faţă de partenerul de viaţă, dincolo de motivaţiile
important însă să ştii care este starea de sănătate a
egoiste şi instinctuale, este direct legată de iubirea faţă de
partenerului şi, în măsura în care se poate, cum va
Dumnezeu. Dincolo de sentimentele pe care le poate pro�
evolua aceasta în viitor, pentru a putea spune
duce o inimă de om, este nevoie de un izvor nesecat de
în cunoştinţă de cauză: „Îl accept aşa cum
dragoste de unde să ne împrospătăm
este” sau „Nu pot suporta aceasta o viaţă
permanent resursele afective. Acest
întreagă.”
izvor se află în legătura personală
Este bine să cunoaştem ceva despre bo�
pe care o putem stabili cu Dumne�
lile transmisibile pe cale genetică: maladiile
zeu. Fără El dragostea este la fel de
genetice (diabetul, etc.), despre anumite boli
instabilă şi nesigură ca şi omul însuşi.
psihice ş.a. Nu este deloc de recomandat să te
Sola Scriptura    Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

căsătoreşti cu cineva care are o psihoză (schizofrenie, paranoia, etc.).


Este foarte important să cunoaşteţi dacă aveţi RH-ul compatibil cu viitorul 2. Caracterul
partener de viaţă. Altfel riscaţi să aduceţi pe lume copii cu malformaţii con� Un om înţelept, care caută în partenerul
genitale grave. În general este bine ca logodnicii să se sfătuiască cu un medic său adevăratele valori, va privi mai pro�
cu destul timp înainte de căsătorie. fund. El va studia trăsăturile de carac�
ter ce se exprimă în expresia feţii, voce
d) Cum arată. şi obiceiuri. La fel, va lua aminte în ce
O doamnă tânără şi atrăgătoare mod potenţialul său partener de viaţă îşi
a fost întrebată de un jurnalist, ce rezolvă problemele şi eşecurile. Care îi
ar alege dacă i s-ar propune să fie este atitudinea faţă de bani? Are simţul
deşteaptă sau frumoasă? Ea a răspuns, umorului şi poate glumi pe seama propri�
fără a sta pe gânduri, că ar alege să fie ilor neajunsuri? Ce atitudine are faţă de
frumoasă. La care jurnalistul a între� lucrurile valoroase pentru tine? Aseme�
bat: nea întrebări, care reflectă caracterul per�
- Din cauza bărbaţilor? soanei, sunt mult mai importante decât
- Sigur că da. Bărbaţii aleg mai frumuseţea exterioară care se ofileşte şi se
degrabă să admire frumosul decât să supune unor mari schimbări.
gândească. Cu siguranţă, este foarte greu să ştii cum va fi în căsătorie persoana pe
Răspunsul doamnei este foarte care acum o iubeşti. Dar o greşeală foarte mare, care croieşte drum multor
aproape de adevăr. Atracţia fizică are probleme, este căsătoria cu o persoană pe care crezi că o vei schimba pe par�
un rol foarte important în căutarea cursul vieţii în doi. Sforţările sunt zadarnice. Dacă v-aţi aşezat într-un tren
partenerului de viaţă. Dar ce preţ are care are o anumită destinaţie, cel mai des acesta va ajunge unde s-a pornit.
frumuseţea? Un tată a dat un sfat fiului Nu sunteţi în stare să-i schimbaţi direcţia chiar dacă veţi dori foarte mult s-o
său care avea de gând să se căsătorească faceţi. Mulţi tineri, bărbaţi şi femei, îşi dau seama după căsătorie că nu sunt
cu o fată de o rară frumuseţe: în stare să schimbe modul de viaţă al partenerului lor.
- Te vei lega pentru totdeauna de o O tânără înainte de căsătorie l-a rugat pe pastor să-i dea un sfat. Ea i-a
persoană, însă ceea ce te leagă acum povestit modul în care are de gând să îmbunătăţească caracterul viitorului
va trece repede. Există şi pericolul să- ei soţ după căsătorie. Pastorul a vorbit scurt. El a rugat-o pe fată să urce pe
ţi displacă în scurt timp, ajungând să pui preţ pe alte lucruri. biroul lui, iar el a rămas jos. După care a apucat-o de mână şi i-a propus:
- Acum ridică-mă pe masă, acolo unde stai tu.
Atracţia naturală între cei doi este un lucru deloc de neglijat. Este impor� Desigur că fata n-a putut face ce i-a cerut pastorul. Atunci pastorul i-a arătat
tant să te simţi atras de persoana cu care intenţionezi să intri în relaţie. Să cât de simplu o poate trage în jos. Doar atunci fata a înţeles esenţa problemei:
nu visăm însă prea mult. Se pare că în general mass-media caută să ne urce este mult mai simplu pentru cel de jos să tragă pe celălalt la el, decât pentru
cât mai mult cu capul în nori la acest capitol. Frumuseţea fizică, un zâmbet cel ce stă sus să-l ridice la înălţimea lui.
cuceritor, o voce dulce, etc. sunt de dorit, însă trebuie să le acordăm adevărata
lor valoare. Există o serie de alte aspecte care sunt cu mult mai importante.

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

3. Criteriul mediului familial criză, este foarte probabil că-i va veni în minte aceeaşi soluţie.
De obicei, în situaţii specifice prima soluţie care ne vine în minte este - Dacă mama a fost cicălitoare şi lipsită de respect în relaţia cu soţul, foarte
cea pe care o ştim cel mai bine şi anume cea care s-a practicat în familia în probabil că şi fiica va tinde să facă la fel.
care am crescut. De aceea, oricine vrea să se căsătorească, trebuie să-şi pună - Dacă mama îşi respectă soţul şi-l iubeşte, şi fiica va tinde să facă la fel
câteva întrebări esenţiale despre posibilul partener de viaţă: ş.a.m.d.
Nimeni nu este obligat să facă ceea ce are tendinţa să facă. O persoană îşi
a) Care este modelul relaţional poate filtra înclinaţiile fireşti, dar e tare riscant să-ţi alegi partenerul pe baza
pe care l-a avut în familie? posibilelor schimbări.
Modelul de relaţie dintre Ar mai fi un aspect de subliniat cu privire la relaţia dintre fiu şi mamă. Există
părinţi pe care tânărul l-a anumite mame care, încă de când era un copilaş, au căutat să zdrobească şi să
văzut în familie de multe ori domine personalitatea fiului lor şi să creeze o relaţie neurotică, de dependenţă
se transmite şi în propria între fiul ei şi ea. Acest lucru este extrem de problematic, nu doar pentru că
familie. De exemplu, dacă fiul va fi privat în mare măsură de bărbăţie, ci şi datorită faptului că un astfel
părinţii au petrecut mult de fiu, cel mai probabil, va rămâne întreaga viaţă dependent de mama lui,
timp împreună, tânărul va dându-i întâietate faţă de soţia sa. O astfel de situaţie produce o mulţime
avea tendinţa să petreacă şi el de probleme în relaţia soţ-soţie. Cel mai fericit caz, în aceste circumstanţe,
mult timp împreună cu partenerul sau dacă tatăl era mai mult absent decât este ca noul cuplu să se mute undeva mai departe de mama soţului, care alt�
prezent, foarte probabil că şi băiatul va proceda la fel. Este adevărat însă că fel va continua să pretindă conducerea asupra vieţii fiului şi implicit asupra
dacă tânărului nu i-a plăcut modelul pe care l-a avut în familie, va încerca căminului acestuia.
să-şi construiască propria familie altfel, dar nu-i simplu să scapi de modelul De asemenea, când o mamă preia rolul de şef în familie şi manifestă o
imprimat de părinţi. atitudine de superioritate şi de desconsiderare faţă de soţul ei, se pare că din
acea familie vor ieşi fii slabi şi fiice imposibile.
b) Care este relaţia lui sau a ei cu părintele de sex opus?
De obicei modul în care se poartă mama faţă de tată şi fiica faţă de tată, c) Cum se poartă el (ea) cu membrii familiei căreia îi aparţine?
cumulate şi făcute o medie aritmetică, va sugera destul de bine modul în care Dacă el sau ea se poartă urât şi nepoliticos cu membrii propriei familii,
fata va fi înclinată să se poarte faţă de soţul ei. Regula este valabilă şi invers. este cel mai probabil că, în pofi�
Atitudinea tatălui şi a fiului faţă de soţie şi respectiv mamă vor sugera care va da amabilităţii pe care ţi-o arată
fi modul în care fiul va tinde să se comporte cu soţia. acum, la fel de urât se va purta
Se întâmplă că faptele foarte des repetate în relaţiile din familia noastră ni şi cu tine, bineînţeles după ce
se imprimă în memorie şi apoi „din prisosul inimii vorbeşte gura”, şi anume va trece noutatea căsătoriei. De
în situaţii specifice prima soluţie care ne va veni în minte va fi cea cu care fapt, şi tu vei deveni unul dintre
suntem foarte obişnuiţi, chiar dacă nu suntem de acord cu ea. Nu este obliga� membrii familiei şi vei primi
toriu să o şi punem în aplicare, însă, se întâmplă că, uneori, datorită mâniei, tratamentul pe care el (ea) este
supărării, etc. filtrul conştiinţei este neglijat şi se trece direct la reflexe. De obişnuit(ă) să-l ofere acestei
exemplu: categorii de persoane.
- Dacă tatăl o loveşte pe mama în mod repetat, şi fiului, într-o situaţie de

Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

4. Criteriul categoriei sociale. Se pare că este de preferat cuplul medic- Religia însă uneşte oamenii doar atunci când ambele părţi au aceleaşi
casnică decât cuplul tractorist-profesoară. Datorită concepţiilor ce ne-au convingeri religioase. Chiar dacă creştinii respectă şi au relaţii bune cu per�
parvenit pe cale socială, dar nu numai, înclinăm să considerăm că într-un soanele de alte convingeri religioase, în familie lucrurile stau puţin altfel.
cuplu unde soţul aparţine unei categorii sociale mult inferioare celei a soţiei Cercul familiei este atât de îngust, încât diferenţele dintre convingerile reli�
vor apărea ceva probleme. Soţul poate fi încercat de gândul că este inferior, gioase pot duce la tragedii în relaţiile dintre soţ şi soţie, copii şi părinţi. Sunt
dominat, desconsiderat, etc. Soţia va fi tentată, poate, să-şi privească soţul cu mii de lucruri care îndreaptă membrii familiei în direcţii diferite din cauza
condescendenţă şi cine ştie ce poate ieşi de aici: gelozii, certuri... Nu este un convingerilor religioase diferite. Spre exemplu, unul dintre parteneri vrea să
caz de nerezolvat, dar parcă nu este nici de dorit. Când soţul aparţine unei meargă la biserică, iar celălalt la discotecă, unul găseşte plăcere în consumul
categorii mult superioare celei a soţiei, se pare că problemele vor fi mai mici, de alcool şi tutun, iar celălalt consideră păcat aceste lucruri. Mari confruntări
dar ceva probleme s-ar putea să apară şi aici. apar şi în educarea copiilor, căci fiecare va încerca să-i educe conform princi�
Recomandarea ar fi să-ţi alegi un partener, pe cât posibil, dintr-o categorie piilor pe care el le consideră importante şi corecte.
socială cât mai apropiată celei căreia aparţii sau, în cel mai greu caz, celei Aceste neînţelegeri foarte des duc la certuri. Dacă cineva se căsătoreşte
căreia vei aparţine în viitor. cu o persoană pentru care religia nu este pur şi simplu o convingere, ci un
fundament al vieţii, trebuie să înţeleagă că se căsătoreşte şi cu religia acestei
persoane şi va trebui să trăiască cu ea zi de zi. Oare va putea soţul să-şi
respecte soţia dacă ea nu-i respectă lucrurile pe care el le consideră sfinte? Pe
de altă parte, oare va putea soţia să-şi respecte soţul, dacă acesta îşi încalcă
convingerile religioase doar pentru a-i face pe plac ei sau prietenilor lor?
5. Criteriul situaţiei materiale.
- Unde veţi locui?
- Veţi putea avea un venit îndestulător?
- Este el sau ea pregătit(ă) să-şi aducă aportul în acest sens?
S tudiile arată că numai 10% din cupluri ating intimitatea adevărată
în relaţia lor. Alte cupluri nu se despart fie de dragul copiilor, fie
datorită unui sentiment al datoriei sau al grijii reale pe care o au unul faţă de
- Cât de harnic(ă) şi cheltuitor(toare) este? ş.a. altul. Totuşi, ei nu ating niciodată nivelul de
Totuşi, a alege pe cineva doar pentru că este bogat înseamnă a face afaceri comuniune şi afecţiune pe care îl doresc şi de
şi nu a te căsători... şi ce afaceri! Este ceva rudă cu afacerea lui Esau, când şi-a care au nevoie.
vândut dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte, sau afacerea lui Iuda, care Dr. Morris, în urma studiului efectuat,
L-a vândut pe Hristos pentru treizeci de arginţi. spune că succesul în căsnicie depinde de
Dacă este foarte greu să-ţi îmbunătăţeşti situaţia materială, orice alt aspect calitatea legăturii stabilite în perioada de
din domeniile puse în discuţie este cu atât mai greu de schimbat. prietenie dinainte de căsătorie. El zice că
este nevoie de timp pentru ca lipiciul să se
6. Criteriul idealului spiritual şi religios întărească. Legătura potrivită dintre doi oameni
Rezultatele cercetărilor contemporane evidenţiază faptul că familiile în este afectată serios dacă procesul stabilirii ei
care se împărtăşeşte aceeaşi religie sunt caracterizate printr-o stabilitate este grăbit. El a prezentat doisprezece etape
deosebită. Participarea activă la viaţa bisericii, sfaturile primite de la liderul ale intimităţii pe care trebuie să le parcurgă
spiritual al bisericii, rugăciunea şi studiul Bibliei împreună fac ca legăturile cuplurile dacă vor să ajungă la un devotament
familiei să fie mai strânse şi mai stabile. reciproc profund. Acest proces începe cu etapele întâlnirilor întâmplătoare,
iar apoi familiaritatea creşte.
Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

Etapa întâi este numită experienţă extraordinară. Ea nu reprezintă familiaritate sau angajament total,
OCHI LA TRUP. Este contactul dar este semnul progresului prieteniei. Nimeni nu se apropie de un străin pe
cel mai puţin intim dintre două stradă pentru a-i cere permisiunea să-l ţină de mână. Oare de ce? Pentru că
persoane. În această fază, cei doi acest act este rezervat doar celor care au deja o anume afecţiune unul pentru
doar se văd unul pe celălalt. Nu se celălalt.
cunosc şi nu există nici o relaţie
între ei, dar orice lucru important Etapa a cincea este numită MÂNĂ LA UMĂR. Este şi mai personală
trebuie să înceapă de undeva. decât ţinerea de mână. Ea reflectă gradul de prietenie la care a ajuns relaţia,
Dacă există o atracţie între ei, când partenerii încă se află unul lângă celălalt, nu faţă în faţă. În această etapă
relaţia se va construi pe acest a relaţiei, înconjurarea umărului cu mâna exprimă mai degrabă prietenia
moment al contactului iniţial. decât devotamentul.

Etapa a doua este numită Etapa a şasea este numită MÂNĂ LA TALIE. Poziţia este evident mai
OCHI LA OCHI. Este prima oară mult romantică decât tot ce s-a întâmplat în etapele anterioare. Prietenii
când se privesc direct unul pe obişnuiţi nu se îmbrăţişează în acest mod. Este încă o etapă pe drumul către
celălalt. O scânteie electrochimică o relaţie mai profundă şi mai intimă.
se aprinde undeva în creier şi o
voce abia auzită spune: „Ai grijă, Etapa a şaptea este numită FAŢĂ ÎN FAŢĂ. Acest tip de contact
fii atent, poate fi ceva interesant!” înseamnă să-l priveşti pe partener direct în ochi, să-l îmbrăţişezi şi să-l
săruţi. Dacă cei doi nu s-au grăbit în etapele anterioare, semnificaţia acestei
Etapa a treia este numită etape este mult mai profundă decât tot ceea ce a avut loc mai înainte. În mod
VOCE LA VOCE. Este vorba obişnuit, aceste gesturi sunt expresia dorinţei sexuale şi a sentimentelor de
despre prima conversaţie dintre iubire dintre parteneri.
doi potenţiali parteneri. Discuţia
este la nivelul încercării şi Etapa a opta este numită MÂNĂ LA CAP. Atingerea părului printr-
partenerii se simt stânjeniţi. Se un gest romantic este o dovadă mai mare de intimitate decât un sărut sau
pun întrebări de genul: „Cum te o privire ţintă în ochi. Străinii sau prietenii obişnuiţi nu mângâie drăgăstos
cheamă?” sau „Nu-i aşa că este o părul celorlalţi.
zi frumoasă?”
Etapele de la nouă la doisprezece au caracteristici sexuale distincte şi
Etapa a patra este numită particulare. Ele sunt rezervate numai celor căsătoriţi. Sunt gesturi de care se
MÂNĂ LA MÂNĂ. Este o etapă bucură doi oameni care au hotărât ferm şi pentru toată viaţa să-şi unească
mai personală şi mai intimă destinele.
decât cele anterioare. În această
fază, ţinerea de mână a unui Este foarte important ca aceste etape să fie parcurse lent, într-o perioadă
potenţial partener romantic este o mai lungă de timp. De asemenea, este foarte important să nu se sară peste

Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

unele etape. Legătura din cadrul cuplului este slăbită dacă partenerii sar peste
unele etape. Dacă ei se sărută pasional de la prima întâlnire, se mângâie intim SFATURI CA DRAGOSTEA TA SĂ FIE „PUTERNICĂ”
după o lună şi au relaţii sexuale înainte de căsătorie, se pierde ceva preţios
din devotamentul lor reciproc. Nu au permis „lipiciului” să se întărească. 1. Nu permite relaţiei să se dezvolte Testarea îmbracă multe forme,
Din păcate, aşa este prezentată dragostea în filme. Ni se arată cum un bărbat prea repede încă de la început. inclusiv retragerea puţin din relaţie
şi o femeie se întâlnesc prima dată, apoi îi vedem că fac dragoste cu multă Expresia „prea fierbinte ca să nu se pentru a vedea ce se întâmplă. Poate
pasiune. Dr. Morris este de părere că acest abuz de plăcere momentană are răcească” este adevărată. Relaţiile care va începe o luptă nebună. Poate
serioase implicaţii asupra viitorului relaţiei. se dezvoltă prea rapid se consumă de vor trece două săptămâni până la
Când însă etapele sunt parcurse încet şi în ordine, ce doi oameni au obicei prea repede. Lasă relaţia să următorul telefon. Sau uneori apare
şansa să se cunoască unul pe celălalt la nivel emoţional, nu fizic. Perioada de progreseze normal. şi un rival. În fiecare caz, întrebarea
curtenie este plină de plimbări în voie, de discuţii lungi şi de acele „secrete ale 2. Nu vorbi amănunţit despre care se pune este: „Cât de important
îndrăgostiţilor” care alcătuiesc o temelie solidă pentru intimitatea viitoare. defectele şi slăbiciunile tale atunci sunt eu pentru tine şi ce ai face
Vorbesc la nesfârşit despre tot şi orice. Când se căsătoresc, puţine lucruri când relaţia este încă la început. dacă m-ai pierde?” Dar dincolo de
le-au rămas necunoscute. Devotamentul romantic se naşte din Oricât de prietenos este partenerul această întrebare se află un aspect
şi mai important. Partenerul vrea să
aceste conversaţii prelungite. şi oricât de dispus să-ţi accepte
cunoască răspunsul la întrebarea:
slăbiciunile, orice dezvăluire a „Cât de liber sunt să plec dacă aceasta
unui respect de sine scăzut sau a unui
vreau?” Când se pun aceste întrebări,
defect supărător poate fi fatală atunci
este vital să rămâi echilibrat, sigur
când relaţia trece printr-o „vale”. Iar
pe tine însuţi şi independent. Nu
văile vor apărea cu siguranţă.
te agăţa de cealaltă persoană şi nu
3. Nu uita că respectul precedă
implora mila.
dragostea. Zideşte piatră pe piatră.
7. Dacă extindem conceptul, nu
4. Nu îl căuta prea des pe partener
uita că, virtual, orice relaţie care
la telefon şi nu îi da ocazia să se
durează un an sau mai mult şi pare
plictisească de tine.
că se îndreaptă spre căsătorie va
5. Nu te grăbi să îţi descoperi prea
avea parte de un test suprem. O
timpuriu dorinţa de a te căsători, sau
despărţire va apărea, produsă de
convingerea ta că l-ai găsit pe Făt-
unul dintre parteneri. Partenerul
Frumos sau pe Ileana Cosânzeana.
care este părăsit astfel trebuie să ştie
Dacă partenerul tău nu a ajuns la
că viitorul lor împreună depinde de
aceeaşi concluzie, îl vei arunca într-
capacitatea lui sau a ei de a face faţă
o stare de panică.
crizei. Dacă partenerul care suferă
6. Cel mai important lucru: relaţiile
poate rămâne calm, următorii doi
sunt constant „testate” de către
paşi pot fi împăcarea şi nunta.
îndrăgostiţii prudenţi care gustă
8. Nu depindeţi în întregime unul
momeală înainte de a o înghiţi.
de celălalt pentru satisfacerea tuturor

Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

nevoilor emoţionale. Păstraţi- 13. Dacă nu ai întâlnit până acum există şi numeroase avantaje in� partenerul care are cea mai puţină
vă preocupări şi activităţi care se dragostea adevărată, să nu cazi în terpersonale şi psihologice. Deşi nevoie de celălalt are de obicei rolul
desfăşoară în afara relaţiei romantice, capcana lui „nimeni nu mă doreşte”. afirmaţia că bărbaţilor nu le plac fe� conducător în relaţie.
chiar şi după căsătorie. Este o capcană mortală care te poate meile „uşoare” şi se plictisesc repede 17. Nu există nimic într-o căsnicie
9. Păzeşte-te de egoism în relaţia ta distruge emoţional. Milioane de oa� de cele care nu au mai păstrat nici un care să elimine nevoia fundamentală
de dragoste. Nici bărbatul, nici femeia meni sunt în căutarea unor parteneri secret este considerată demodată, ea a omului de a fi liber şi respectat.
nu trebuie să fie singurul partener pe care să îi iubească. Problema este este totuşi adevărată. La fel şi femeile Păstraţi caracterul misterios şi dem�
care oferă ceva. Ambii trebuie să să se găsească unul pe celălalt. adesea nu îi respectă pe acei bărbaţi nitatea în dragostea voastră. Dacă
depună eforturi pentru a-l face pe 14.  Oricât de mare este dragostea ta, care nu se gândesc decât la un sin� partenerul se simte un timp prins
celălalt fericit. fă-ţi timp pentru a-ţi „verifica pre� gur lucru. Amândouă sexele trebuie în capcană şi se retrage, permiteţi-i
10. Fii atent la semnele evidente ale supunerile” împreună cu partenerul să nu uite să folosească un cuvânt să o facă şi retrăgeţi-vă şi voi puţin.
unor probleme ce pot apărea. Dacă tău, înainte de căsătorie. Este străvechi: „NU!” Nu construiţi o cuşcă în jurul lui.
ai indicii că viitorul tău partener este surprinzătoare frecvenţa cu care oa� 16. Dacă iubirii între doi oameni În schimb, eliberaţi-l cu încredere,
neloial, capabil să urască, fără dorinţe menii se aruncă în căsnicie fără să se nu i se acordă suficientă importanţă dar fără să aprobaţi imoralitatea sau
spirituale, dependent de droguri sau gândească la deosebirile majore din� în viaţă, ea se va stinge ca o plantă comportamentul distructiv.
alcool, egoist, brutal etc., întrerupe tre speranţele celor care se căsătoresc. fără apă. Toată lumea cunoaşte acest
relaţia. O căsătorie greşită este mult De exemplu: adevăr. Puţini însă cunosc faptul
mai rea decât cel mai intens senti� a. Vrei să ai copii? Cât de curând? că dependenţa exagerată poate fi
ment de singurătate. Câţi? şi ea fatală dragostei. Se spune că
11. Încă de la începutul relaţiei b. Unde veţi locui?
tratează-l pe partener cu respect şi c. Va lucra şi soţia? Cât de curând
cere acelaşi lucru de la el. Bărbatul după căsătorie? Dar după ce se nasc
trebuie să deschidă uşa femeii ca să copii?
intre; o femeie trebuie să vorbească d. Cum se vor cheltui banii? ş.a.m.d.
respectuos în public despre Acestea şi alte „presupuneri” tre�
însoţitorul ei etc. Dacă nu păstrezi buie discutate punct cu punct cu aju�
această atitudine de respect încă de torul unui consilier. Multe conflicte
la punerea bazelor căsniciei, îţi va viitoare pot fi evitate dacă se ajunge
fi virtual imposibil să o faci după la un acord în principalele domenii
aceea. în care apar neînţelegeri. Dacă de�
12. Nu preţui omul după frumuseţea osebirile sunt prea mari, este posibil
lui fizică fără cusur. Dacă pretinzi să nu se mai încheie căsătoria.
perfecţiunea fizică de la partenerul 15. Familiaritatea sexuală poate fi
tău, şi el s-ar putea să procedeze la fatală pentru o relaţie. Pe lângă mo�
fel. Nu pierde dragostea din cauza tivele morale, spirituale şi fizice ale
unor valori false ale societăţii. păstrării virginităţii până la căsătorie,

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

Relaţii sexuale premaritale


Întrebările legate de relaţiile sexuale au devenit printre cele mai discutate şi
tot mai mulţi sunt preocupaţi de ele. Au fost timpuri în care relaţiile sexuale
erau condamnate – o extremă, dar contemporanii noştri au ajuns la concluzia
că nu este nimic mai important ca sexul – altă extremă.
Urmăriţi reclamele, coperţile revistelor populare, titlurile şi ilustraţiile din
cărţi, anunţurile şi vă veţi convinge de realitatea acestei teze. Femei dezbrăcate
sunt expuse nu doar pentru a reclama costume de baie sau lenjerie de corp.
Experţii în reclame vor confirma că aceasta este cea mai bună cale de a atrage
oamenii la odihnă, de a vinde automobile, diferite lucruri necesare pentru
camera de baie, maşini de tăiat iarbă şi multe alte lucruri.

Problema numărul unu a tinerilor


accentul pus pe principiile libertăţii. Libertatea însă include responsabilitate
Problemele sexuale ar putea fi plasate pe un loc de frunte printre problemele şi hotărârea de a o utiliza în mod înţelept. Un tânăr şi-a exprimat modul în
principale ale tinerilor. Băieţii şi fetele sunt prinşi în lupta dintre sentimentele care înţelege el libertatea, precum şi majoritatea tinerilor în zilele noastre:
şi impulsurile puternice care vor să fie împlinite şi conştientizarea faptului „Există o libertate deplină de a acţiona cum îţi place. Ea începe de la vizita
că ar trebui să ia aceste sentimente sub control sau în genere să le înăbuşe. cinematografului. Foarte curând însă aceste vizite îşi pierd farmecul. Apoi
De obicei, perioadele în care tinerii simt cea mai mare atracţie pentru sex urmează întâlnirile în care perechile se împart prin odăi diferite. Curând însă
corespund anilor de studii în colegii şi universităţi. Studenţii sunt nevoiţi să şi acest lucru nu-ţi mai pare atrăgător. Cu timpul preferăm băuturi din ce
petreacă mult timp în compania cărţilor şi să se concentreze asupra temelor în ce mai tari, dar întotdeauna simţim un gol. Schimbăm fetele ca mănuşile
care deseori nu-i prea atrag. În aceste condiţii tinerii îşi permit ca gândurile pentru că ne plictisesc repede. În final nu ne rămâne nimic.
să o ia razna, în loc să înveţe. Şi sexul stă în centrul gândurilor care le inundă Desigur, putem bea mai mult, putem găsi o altă fată sau să încercăm
mintea. drogurile, dar rotaţia pe aceeaşi traiectorie îşi pierde farmecul până la urmă.
Sexul nu stă la baza fericirii şi a împlinirii în viaţă. Fericirea personală nu E ca şi cu mâncarea: când ai prea multe bunuri pe masă îţi pierzi pofta de
are neapărat legătură cu relaţiile sexuale. Mulţi oameni îşi realizează perfect mâncare”.
planurile vieţii şi fără experienţe sexuale. Adevărul este că nu există acel ceva, care ar semăna cu „dragostea
Pe de altă parte, relaţiile sexuale pot fi un factor pozitiv important, dacă nu au liberă”. Fiecare „libertate” în acest context ar putea să se răsfrângă doar asupra
în spate un sentiment de vină. Pentru a ajunge la această fericire este nevoie băiatului, pe când pentru fată am putea spune că situaţia este asemănătoare
de o relaţie de durată bazată pe dragoste, încredere, respect, ceea ce poate fi timpurilor de demult. O istorie biblică subliniază un gând foarte actual şi
realizat în cadrul căsătoriei. pentru fetele contemporane.
Un tânăr cu numele Amnon s-a îndrăgostit la nebunie de o fată Tamar.
Viol asupra libertăţii El era bolnav de dragoste în aşa măsură, încât nu putea nici mânca. Cu
ajutorul unui prieten au pus la cale un plan şi a ajuns să rămână singur cu
Un argument adus cu curaj de luptătorii cu restricţiile „învechite” este fata. Amnon a chemat-o să se culce cu el, Tamar însă n-a voit, ci i-a propus

Sola Scriptura  22 23 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

s-o ceară în căsătorie ca să poată fi pe deplin a lui. Amnon însă a necinstit-o satisfacerea propriilor dorinţe! Persoana care îşi înalţă poftele şi dorinţele
cu forţa şi istoria s-a sfârşit astfel: personale mai presus decât orice îşi consideră partenerul o jucărie ce poate fi
„Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a zis: aruncată dacă te saturi de ea.
„Scoală-te şi du-te”. Ea i-a răspuns: „Nu mai mări răul pe care l-ai făcut, Atracţia sexuală este un dar din partea lui Dumnezeu şi nu trebuie să
izgonindu-mă.” El n-a vrut s-o asculte şi, chemând băiatul care-i slujea, a zis: fie privită ca ceva negativ. Înfrânarea poftelor sexuale nu ar trebui să devină o
„Izgoneşte de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară şi încuie uşa după ea!”... povară, ci o cale de a ne dezvolta puterea voinţei şi caracterul.
Tamar şi-a presărat cenuşă pe cap şi şi-a sfâşiat haina pestriţă; a pus mâna în
cap şi a plecat ţipând” (2 Samuel 13:1-22).
Amnon probabil credea că o iubeşte cu adevărat pe Tamar. El era
De ce să aştept?
generos în făgăduinţe şi cuvinte frumoase dar, în mod real, acest tânăr era
Fetele gândesc cam aşa: „Ne întâlnim de un
preocupat doar de satisfacerea poftelor sale, fără a se gândi la traumele pe
an, dar încă nu ne putem căsători. De ce să nu trăim
care le poate produce fetei. Acest fel de dragoste în majoritatea cazurilor se
ca soţ şi soţie? Mă tem să nu-şi găsească o altă fată
transformă în repulsie şi chiar în ură.
mai „flexibilă”. Cred că viaţa în doi ne va aduce
Un prieten care ne iubeşte cu adevărat nu ne va cere să
atâta satisfacţie, încât vom înceta să ne certăm atât
procedăm într-un anumit mod, dacă în urma acestei acţiuni
de des”.
ne vom simţi umiliţi şi ruşinaţi sau ne vom păta caracterul.
Băieţii însă gândesc altfel: „Ne iubim atât de
Nu este prieten, ci duşman cel ce se gândeşte doar la
mult, încât nu putem aştepta până la căsătorie”.
Astfel de gânduri nu vor soluţiona nici o
problemă în viaţa tinerei perechi. Din contra, dacă
până aici au avut conflicte mărunte, mai departe
vor înfrunta probleme mari. Dacă înţelegerea
şi respectul reciproc au lipsit până la începerea
relaţiilor sexuale, este foarte puţin probabil că ele
vor apărea vreodată.
Există o părere care susţine, că căsnicia va
fi mai trainică dacă tinerii vor avea relaţii sexuale
până la căsătorie. Studiile însă demonstrează că sunt
mult mai multe perechi care au atins o intimitate
profundă printre cei care n-au avut relaţii sexuale
premaritale, decât printre cei care le-au avut.
Normele creştine, care spun că dragostea profundă
şi completă este rezervată pentru căsătorie, îşi
demonstrează validitatea.
Concubinajul creează diferite necesităţi şi aşteptări. Viaţa sexuală până
la căsătorie nu doar că aduce mai multe probleme, dar e şi mai riscantă, în
special pentru femei. Din păcate acest lucru poate fi observat mai degrabă de

Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

o persoană dinafară, decât de perechea de îndrăgostiţi. acestui virus care, odată pătruns
Mai demult, frica de o sarcină nedorită era o piedică pentru relaţiile în organism, nu mai poate fi
sexuale în afara căsătoriei. Astăzi tinerii se simt liberi din cauza diverselor îndepărtat.
metode contraceptive. Dar nici o metodă de contracepţie nu dă o garanţie de Un studiu la o universitate
100 %. Despre aceasta mărturisesc mii de sarcini neplanificate ale femeilor din California arată că 47% din
necăsătorite. Specialiştii spun că sarcinile nedorite cresc foarte repede. fete posedă acest virus. Toate vor
suferi întreaga lor viaţă datorită
În ultimii 20 de ani rata naşterilor la fetele mai tinere de 19 ani a crescut virusului, iar unele dintre ele vor
de la 15% la 51%. muri de cancer al uterului.
Anul acesta vor rămâne gravide peste 1.100.000 de fete adolescente. Aceste fapte prezentate sunt
În prezent 400.000 de fete pe an recurg la avort. ascunse de publicul larg pentru că
Dintre fetele rămase gravide, în fiecare an 30.000 sunt sub 14 ani. 80% sunt mulţi care au câştig în urma
dintre acestea nu mai continuă liceul. promovării prezervativului.
33% din fetele (sub 20 de ani) care au relaţii intime de la 1x/lună până Numeroase studii medicale
la 1x/săptămână este: liceu – 33%, facultate – 52%. despre eficacitatea prezervativelor
au arătat că ele nu sunt sigure. Un
În aceste condiţii relaţiile sexuale premaritale devin ameninţătoare. studiu susţine că prezervativul
În afară de aceasta, relaţiile sexuale premaritale sunt calea pe care dă greş în 15,7% din cazuri
bolile infecţioase, cum ar fi SIDA, se răspândesc cel mai repede. Sunt mai anual. Altul arată că în 36% din
mult de douăzeci de alte boli transmise pe cale sexuală care inundă societatea cazuri el nu previne sarcina, mai
modernă. Numeroase infecţii bacteriene, foarte dureroase şi periculoase, ales în cazul mamelor tinere,
se transmit de la persoană la persoană. Anual apar un milion de inflamaţii necăsătorite.
pelvice. Cazurile de sifilis sunt mai numeroase decât oricând înainte. O altă problemă majoră
Gonoreea nu mai poate fi stăpânită, cu mai mult de 1,3 milioane de cazuri a prezervativelor este că ele nu
anuale. Şi lista continuă. În afară de bolile bacteriene, care se pot trata cu acoperă întreaga regiune pubiană
antibiotice, mai există numeroase alte infecţii care sunt produse de viruşi şi şi astfel se pot transmite boli. Mai
care nu pot fi vindecate. mult, cercetarea medicală afirmă
Pe lângă durerea şi disconfortul pe care-l că viruşii, printre care şi temutul
produc aceste boli, multe dintre ele duc la sterilitate human papilloma, pot trece prin
şi la alte probleme fizice. Unele boli ucid. Aşa cum aţi materialul prezervativului.
auzit, SIDA nu cruţă. Dar ştiţi că mai există un virus Care este situaţia în cazul
care face mai multe victime printre femei decât SIDA? mult temutului virus HIV? Cercetătorii de la Universitatea din Texas au
Şapte mii de femei americane mor anual datorită ajuns la concluzia că eficacitatea prezervativelor în împiedicarea transmiterii
unui virus numit human papilloma. Acesta duce în virusului HIV este de numai 69%. Acest număr pare mare, dar dacă ne
unele cazuri la cancer al uterului. Se estimează, că gândim la ceilalţi 31% care se îmbolnăvesc de SIDA şi mor, ne dăm seama cât
90% din cazurile de cancer al uterului se datorează de periculoasă este situaţia.

Sola Scriptura  26 27 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

Nu este necesar să ai relaţii sexuale cu mulţi parteneri pentru a contracta


o boală transmisibilă pe cale sexuală. Dacă ai doi sau trei prieteni intimi într- Sexualitatea separată de restul fiinţei
un an care au, la rândul lor, alţi câţiva parteneri, vei fi infectat. umane nu funcţionează. Un foarte cunoscut
Una din cauzele pentru care aceste boli devin epidemii este faptul că teolog şi etician din Olanda, Helmut Ilike,
microorganismele pe care le produc rămân o perioadă îndelungată pe sau în explica de ce sexul în afara căsătoriei distruge
organele genitale. Trupul nostru nu scapă de ele. Mai mult, se afirmă că dacă inima umană. El spune: „De exemplu, relaţia
ai avut relaţii sexuale cu cineva, ai avut de asemenea şi cu toţi partenerii lui mea cu o fată atinge un nivel. Într-o
sexuali. împrejurare ajungem înfierbântaţi,
Toate acestea ne duc la concluzia: singura cale de a ne proteja de aceste ispitiţi, temperatura creşte şi avem
boli mortale, care sunt o plagă pentru oameni, este abstinenţa de la relaţii relaţie sexuală. După această
sexuale premaritale şi apoi fidelitatea reciprocă în căsătorie cu un partener înflăcărare, temperatura care este
neinfectat. De mii de ani oamenii caută metode de a călca legea lui Dumnezeu respectul şi unitatea va scădea
fără a suporta consecinţele. Aşa ceva însă nu este posibil. foarte repede şi se va duce mai jos
decât era la început. Foarte adesea
Mulţi spun că relaţiile sexuale înainte de căsătorie ajută perechea să vadă băieţii tineri se simt dezgustaţi faţă
cât de compatibili sunt. Aceasta însă este una dintre cele mai mari rătăciri. de acea fată cu care au avut relaţie
Chiar în cazul unei perechi tinere, în care soţii sunt foarte îndrăgostiţi unul sexuală. 98% din cuplurile care au
de altul, este nevoie de mai multe zile, luni şi poate chiar ani până când soţii avut sex premarital au probleme
vor ajunge la o armonie sexuală. Atunci cum ar putea un act sexual să fie o foarte serioase în căsnicie.” Faptul
„probă” suficientă, dacă cel mai des are loc în condiţii nu prea favorabile, într- pentru care Helmut Ilike a adus aceasta
o atmosferă de frică în faţa consecinţelor şi a necunoscutului? Însuşi faptul în discuţie este că motivul relaţiilor sexuale
că actul sexual este considerat „probă” când este vorba de un lucru atât de este fiziologic. Fizicul este satisfăcut şi nu mai este
important exclude posibilitatea de a-l compara cu sentimentele de bucurie a nimic care să ţină relaţia să meargă mai departe. Când
intimităţii fizice, care pot fi trăite pe deplin doar în căsnicie. oamenii se căsătoresc, ei vin unul către altul nu numai cu dimensiunea fizică,
Chiar dacă nu rămâi însărcinată, şi chiar dacă nu-ţi este transmisă nici ci şi cu dimensiunile emoţionale, sociale, spirituale, intelectuale. Atunci când
o boală venerică, mai sunt consecinţe emoţionale, cum ar fi: nesiguranţa, într-o familie entuziasmul trece după un act sexual, restul dimensiunilor
pierderea respectului de sine, vinovăţia, gelozia, frica de a fi descoperiţi, umane sunt acolo ca să ţină cuplul în unitate şi ei continuă să trăiască la acest
depresia, incapacitatea să-ţi iubeşti soţul sau soţia aşa de adânc ca atunci nivel.
când ar fi putut fi virgini. 60 % din oamenii studiaţi care au avut relaţii Scopul căsătoriei este atingerea unităţii între parteneri. În acest
sexuale înainte de căsătorie au spus că atunci când s-au căsătorit, nu mai caz vorbim despre unitatea personalităţilor, care cuprinde: intimitatea
aveau respect faţă de sine pentru că şi l-au pierdut. intelectuală (soţii ajung să se încurajeze reciproc, să-şi satisfacă nevoia de
Sentimentele de vinovăţie rănesc adânc sfera emoţională a omului. comunicare şi cunoaştere), intimitatea spirituală, intimitatea emoţională
Aceste sentimente nu dispar nici în timpul actului sexual, nici după el. Atunci şi intimitatea fizică. Ruptă din context, intimitatea fizică aduce mai multe
când persoana a avut relaţii sexuale pentru prima dată şi s-a simţit vinovată, daune şi împiedică dezvoltarea celorlalte tipuri de intimitate.
această stare psihică se transmite şi pentru relaţiile sexuale din viitor, adică Problema mare a mass-mediei este că ei se joacă public cu lucruri
persoana de fiecare dată se va simţi vinovată în timpul actului sexual. private. Pentru ei sexul este doar o plăcere care trebuie împlinită. Dacă devii

Sola Scriptura  28 29 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

însărcinată, ei spun că trebuie să avortezi. Pentru ei sexul * Nu tu răspunzi de viitorul lui/ei.


este ca şi acest lucru: mănânci sarmale, apoi vomiţi ca să * Nu poţi fi tras la răspundere.
mănânci mai mult – doar plăcere, nimic altceva! Fiinţele 3. Ca darul tău de nuntă să fie curat.
umane au devenit instrumente ale plăcerii. Femeile sunt „Conform Bibliei, dacă două persoane au avut o relaţie
folosite ca instrumente ale plăcerii şi toate civilizaţiile intimă, nu mai sunt aceleaşi ca şi înainte. Nu se pot comporta
vestice acţionează aşa. Principalul motiv în ce priveşte ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat între ele. Au devenit
femeile este să satisfacă nevoile bărbăteşti pentru relaţii o pereche prin actul săvârşit, cu toate consecinţele
sexuale. De aceea, dacă ei vând o maşină, o imagine acestuia.” (Walter Trobisch)
cu o femeie este acolo ca publicitate. Aproape orice 4. Ca să pui la încercare sinceritatea motivelor
ai vinde, este o femeie acolo în reclamă, pentru că prietenului/ei.
geografia femeii este atractivă bărbaţilor. La reclamă, 5. Ca să eviţi bolile transmise pe cale
de ce nu pun un bătrân sau o bătrână să arate că, sexuală.
chiar dacă sunt de 90 de ani, mănâncă morcovi şi 6. Ca să fii liber de remuşcări de conştiinţă.
sunt sănătoşi? Pentru că sexualitatea feminină este 7. Ca să demonstrezi maturitatea ta.
exploatată oficial. 8. Ca să-ţi întăreşti demnitatea.
9. Ca să înveţi şi celelalte căi ale comunicării.�
Studiile recente demonstrează faptul, că acei tineri
Motive pentru care merită care au început să aibă relaţii intime înainte de căsnicie se

să aştepţi
confruntă cu dificultăţi în a comunica cu partenerul lor.
10. Ca atunci, când le vorbeşti copiilor tăi despre sex,
să ai autoritate morală.

1. Pentru că Legea lui Dumnezeu îndeamnă să


nu preacurveşti.� Ambele părţi sunt responsabile
„���������������������������
Să nu preacurveşti.” (Exod 20 :14)
��� ������������������������
„������������������
�������������������
Fugiţi de curvie!
Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară Şi băiatul, şi fata trebuie să-şi recunoască
din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului responsabilitatea. Impulsurile sexuale însă sunt mai
său.����������������������������������������
Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului
��������������������
Sfânt, care puternice la bărbat. A te juca cu ele înseamnă a te juca cu o
locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi armă gata să tragă. Cea mai bună cale de a evita problemele
că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. este de a nu crea situaţii care ar duce la dezvoltarea unei relaţii
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care intime mai apropiate.
sunt ale lui Dumnezeu.” (�������
1 Cor. 6:18-20)
�������� Un tânăr care se respectă nu-şi va permite să-şi conducă
2. Pentru că nu poţi asuma răspundere. fata „pe muchia cuţitului”. De asemenea, fata ce se respectă
* Nu tu eşti cel care îi plăteşti asigurarea de sănătate sau nu va da prilej şi nu se va lăsa convinsă de ispita, pe care n-o
cheltuielile medicale. va putea înfrunta. Fiecare dintre noi îşi are punctele slabe,
care pot ieşi de sub control dacă sunt excitate. În aceste

Sola Scriptura  30 31 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

cazuri ele ne pot împinge spre asemenea acţiuni, pe care nu ni le-am fi permis Ca subiect de gândire, Dragostea este oferită în
niciodată în stare normală. Lucrurile merg prea departe dacă tinerii devin propunem trei tipuri de dragoste: schimbul a ceva pe care şi-l doreşte
pasionaţi de jocurile de dragoste, care la rândul lor provoacă situaţii în care dragostea „dacă”, dragostea „pentru iubitul. Motivaţia sa este egoistă.
impulsurile o iau deasupra raţiunii. că” şi dragostea „în ciuda a tot”. Toate Scopul său este să câştige ceva în
O moaşă deseori avea ca paciente fete care au rămas însărcinate până la cele trei se raportează la nevoile, schimb. Multe căsătorii se destramă
căsătorie. Când le întreba de ce au procedat astfel, primea un singur răspuns: dorinţele, pasiunile şi motivele pentru că au fost clădite pe acest tip
„N-am putut face nimic”. noastre. de dragoste. Când aşteptările nu mai
La început moaşa nu prea credea această afirmaţie, dar timpul şi sunt împlinite, „dragostea dacă” se
experienţa i-au arătat că fetele spuneau adevărul. Este un mit că femeia, dacă Te iubesc DACĂ... Primul transformă în dezamăgire. Tragic
doreşte, poate rămânea rece în relaţiile intime. Dacă partenerii permit ca tip de dragoste este singurul tip pe este faptul că persoanele implicate s-
relaţia să se dezvolte în direcţie sexuală, vine un moment în care nu-ţi poţi care mulţi oameni l-au cunoscut ar putea să nu afle niciodată de ce.
păstra raţiunea şi nu poţi rămâne indiferent. vreodată. Este ceea ce se numeşte Te iubesc PENTRU CĂ...
Cum ne putem apăra în asemenea situaţii? În primul rând, trebuie să „iubeşte dacă”. Această dragoste este Dragostea „pentru că” are o înfăţişare
ştim că nu putem avea încredere deplină chiar în noi înşine. Trebuie să ne dăruită sau primită doar în anumite mai plăcută decât dragostea „dacă”.
convingem pe noi personal că vom spune „nu” în orice situaţie. În al doilea condiţii. Ca să câştigi acest fel de Ea îi oferă valoare celui căruia îi este
rând, trebuie să evităm situaţiile în care sentimentele pot ieşi de sub control. dragoste, trebuie să faci ceva: adresată. Dragostea „pentru că” este
Acest lucru trebuie să ne ajute să înţelegem, că sunt modalităţi de exprimare „Dacă eşti un copil cuminte, adesea auzită şoptind: „Te iubesc
a dragostei permise doar în căsnicie. tata o să te iubească.”; „Dacă iei note pentru că eşti atrăgătoare; pentru
Unii bărbaţi îşi pot ameninţa iubitele, că dacă nu li se dăruiesc total, bune...”; „Dacă te îmbraci sau te porţi că eşti un copil frumos; pentru că
le vor lepăda. Însă chiar dacă acest lucru se va întâmpla, până la căsătorie într-un anumit fel...”; „Dacă te culci scrisorile tale sunt atât de romantice;
răspunsul trebuie să fie unul: „Nu!” Dacă acest bărbat până la urmă îşi va cu mine...” pentru că eşti o sursă de siguranţă
lepăda prietena, a demonstrat doar că nu-i merită dragostea. El este interesat în viaţa mea; pentru că îmi place
doar de a-şi satisface poftele trupeşti. Fata însă trebuie să spună „nu”, pentru să vorbesc cu tine; pentru că ai o
că se expune unui pericol mult mai mare, care-i poate afecta întreaga viaţă. maşină modernă,” etc. Oricare ar fi
Morala creştină nu interzice perechilor tinere să comunice până la motivele ascunse în spatele acestui
căsătorie. Munca împreună, sportul practicat împreună, plimbările la natură, tip de dragoste, nu există nici o
studiul în doi aduc multă satisfacţie. Nu este greu să găseşti interese comune îndoială că ea îi conferă valoare celui
care ar ajuta la dezvoltarea diferitor sfere ale celor doi. Dar principiul nefiresc căruia îi sunt atribuite. Cel care le
„doar în doi” nu aduce cinste tinerei perechi şi creşte riscul de a merge prea primeşte se simte măgulit. Totuşi,
departe. dragostea „pentru că” tinde să dea
naştere concurenţei şi nesiguranţei.
Dar ce se întâmplă atunci când apare
cineva care este mai frumos ca noi?
Sau mai bogat? Ce se întâmplă când
îmbătrânim sau pierdem o slujbă care
ne dădea o poziţie prestigioasă? Dacă

Sola Scriptura  32 33 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie Pregătire pentru căsătorie

aceste lucruri sunt motivele pentru celuilalt să afle cum este el (ea) de Dragostea „În ciuda a tot” vedea ce se ascunde în suflet. Este
care ne iubeşte o altă persoană, fapt în adâncul sufletului... de teamă nu este o dragoste oarbă. Ea poate capabilă să persiste, deşi e respinsă.
dragostea aceea este temporară şi că, odată adevărul cunoscut, el şti multe despre cealaltă persoană. Ea oferă o valoare nelimitată unei
insuficientă. Mai există o problemă (sau ea) va fi mai puţin acceptat(ă), Îi poate cunoaşte defectele şi fiinţe limitate. E plină de dragoste
cu dragostea „pentru că”. Bărbatul mai puţin iubit(ă), sau poate chiar neajunsurile. Ştie care sunt greşelile pentru toţi cei pe care îi întâlneşte.
(sau femeia) care este iubit(ă) respins(ă) complet. Astfel, ajungem celuilalt şi îl acceptă totuşi pe deplin, Biblia dă o definiţie clară acestui
„datorită” unei anumite trăsături sau să ascundem mereu adevărata fără să ceară nimic în schimb. Nu tip de dragoste. „Dragostea este
calităţi nu-i va îngădui cu siguranţă noastră identitate. există nici o cale să dobândeşti un îndelung răbdătoare, este plină de
Cei care sunt iubiţi trebuie să asemenea tip de dragoste. Şi nici să bunătate: dragostea nu pizmuieşte;
dovedească faptul că sunt vrednici o pierzi. În ea nu există înşelăciune. dragostea nu se laudă, nu se umflă de
de a fi iubiţi. Ei sunt speriaţi de Acest tip de dragoste s-ar mai mândrie, nu se poartă necuviincios,
riscul de a pierde ceea ce a trezit putea traduce şi prin iubirea de dragul nu caută folosul său, nu se mânie,
dragostea celuilalt. Biblia spune: „În iubirii. Spre deosebire de dragostea nu se gândeşte la rău, nu se bucură
dragoste nu este frică, ci dragostea „dacă”, aceasta nu are o motivaţie de nelegiuire, ci se bucură de
desăvârşită izgoneşte frica; pentru egoistă. Nu aşteaptă nimic în schimb. adevăr, acoperă totul, crede totul,
că frica are cu ea pedeapsa, şi cine Faţă de dragostea „pentru că” ea nu nădăjduieşte totul, suferă totul” (1
se teme nu a ajuns desăvârşit în depinde de o calitate a celuilalt. Trece Corinteni 13:4-7).
dragoste” (1 Ioan 4:18). Dragostea dincolo de bune şi de rele, pentru a
şi teama nu pot sta împreună în
cadrul unei relaţii. O dragoste care Tu cu ce fel de dragoste ai dori să fii iubit şi să iubeşti? Ţine minte, cel
include teama nu este veritabilă. pe care-l admiri acum într-un anumit moment îţi poate produce durere şi
În mare parte, dragostea de suferinţă, dar tu trebuie să continui totuşi să iubeşti. Şi invers, tu poţi fi cel
care avem parte în vieţile noastre care greşeşte, va fi cealaltă persoană gata să ierte şi să continue să iubească?
este de acest fel, nesigură şi Dragostea adevărată trebuie învăţată, trebuie clădită piatră cu piatră şi acest
vremelnică. lucru are loc pe parcursul întregii vieţi. Căsătoria nu trebuie să fie sfârşitul
dragostei şi a sentimentelor frumoase, cum se întâmplă deseori, ci trebuie să
Te iubesc ÎN CIUDA A TOT... fie doar începutul ei.
Al treilea tip de dragoste este pe cât
de rar, pe atât de frumos. E vorba de
dragostea necondiţionată. Această
dragoste afirmă: „Te iubesc în pofida
a ceea ce poţi fi în adâncul sufletului
tău. Te iubesc indiferent de lucrurile
care se pot schimba la şi în tine. Nu
poţi face nimic care să-mi stingă
dragostea. Te iubesc, punct!”

Sola Scriptura  34 35 Sola Scriptura 


Formula vieţii
Pregătire pentru căsătorie

„Dragostea care o dăruim mai departe este singura care o păstrăm


pentru noi.”
Elbert Green Hubbard

„Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele.”


Dante

„Dacă vrei să fii iubit, iubeşte.”


Seneca

Biblioteca „Sola Scriptura” este gata să vă ofere mai multe cărţi pen-
tru lectură la acest subiect.

Sola Scriptura  36